Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2711 - Mã HS 27111100: Gas khí hoá lỏng (LPG)... (mã hs gas khí hoá lỏn/ hs code gas khí hoá)
- Mã HS 27111100: Khí gas bình (LPG). Hàng mới 100%... (mã hs khí gas bình l/ hs code khí gas bình)
- Mã HS 27111100: Khí ga hóa lỏng LPG mục đích sử dụng dùng để đốt lò nhiệt trong công nghiệp sản xuất mô tơ, hàng mới 100%... (mã hs khí ga hóa lỏng/ hs code khí ga hóa l)
- Mã HS 27111100: Bình ga mini/Hàng mới 100%... (mã hs bình ga mini/hà/ hs code bình ga mini)
- Mã HS 27111100: Khí dầu mỏ (gas) hóa lỏng LPG thành phần chính là propan và butan (50/50) dùng để đốt lò nhiệt trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ gas/ hs code khí dầu mỏ)
- Mã HS 27111100: Bình ga mini (525ml) (đơn vị tính 1 Bình1 PCE). Hàng mới 100%... (mã hs bình ga mini 5/ hs code bình ga mini)
- Mã HS 27111100: Khí gas bình (LPG). Hàng mới 100%... (mã hs khí gas bình l/ hs code khí gas bình)
- Mã HS 27111100: Khí ga hóa lỏng LPG mục đích sử dụng dùng để đốt lò nhiệt trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs khí ga hóa lỏng/ hs code khí ga hóa l)
- Mã HS 27111100: Gas- (LPG) Khí Hóa Lỏng... (mã hs gas lpg khí/ hs code gas lpg k)
- Mã HS 27111100: Bình ga mini (525ml) (đơn vị tính 1 Bình1 UNA). Hàng mới 100%... (mã hs bình ga mini 5/ hs code bình ga mini)
- Mã HS 27111100: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), công thức hoá học (C3H8), loại 45kg 1 van áp thường, mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ hs code khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111100: Gas (LPG)- Khí Hóa Lỏng... (mã hs gas lpg khí/ hs code gas lpg k)
- Mã HS 27111100: Khí hóa lỏng LPG, Hàng mới 100%... (mã hs khí hóa lỏng lp/ hs code khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111200: Khí hóa lỏng LPG... (mã hs khí hóa lỏng lp/ hs code khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111200: Khí chuẩn PROPANE-CAS: 74-98-6, ký hiệu R290, chứa trong chai thép 118L- HS: 73110029, mới 100%... (mã hs khí chuẩn propa/ hs code khí chuẩn pr)
- Mã HS 27111200: Khí Propan tinh khiết 95%(Propan thương phẩm) CAS: 74-98-6, đóng trong bình 800L, trọng lượng 330 kg/thùng, 8 thùng, dùng trực tiếp cho lò tôi- thấm chi tiết, dụng cụ làm từ thép, mới 100%,... (mã hs khí propan tinh/ hs code khí propan t)
- Mã HS 27111200: Khí Propane (C3H8)- Bulk dùng làm khí đốt công nghiệp. Mã CAS: 74-98-6. Hàng mới 100%... (mã hs khí propane c3/ hs code khí propane)
- Mã HS 27111300: Khí gas hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane)... (mã hs khí gas hóa lỏn/ hs code khí gas hóa)
- Mã HS 27111300: Bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG- Butan thương phẩm đóng trong lon dùng cho bếp ga du lịch, 520ml/lon, áp suất 3 bar, 28 lon/thùng. NSX: Taeyang Corporation. Mới 100%... (mã hs bình chứa khí d/ hs code bình chứa kh)
- Mã HS 27111300: Khí gaz hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane)... (mã hs khí gaz hóa lỏn/ hs code khí gaz hóa)
- Mã HS 27111300: KHÍ BUTAN HÓA LỎNG ĐÓNG CHAI... (mã hs khí butan hóa l/ hs code khí butan hó)
- Mã HS 27111300: Khí gaz hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane)... (mã hs khí gaz hóa lỏn/ hs code khí gaz hóa)
- Mã HS 27111300: Bình gas mini 250g Namilux Taeyang, có chứa khí butan (dùng trong nhà máy sản xuất). Hàng mới 100%.... (mã hs bình gas mini 2/ hs code bình gas min)
- Mã HS 27111300: Bình gas mini đã nạp LPG, sử dụng một lần, dùng cho bếp gas xách tay, khối lượng 220g, hàng mới 100%... (mã hs bình gas mini đ/ hs code bình gas min)
- Mã HS 27111410: Khí Etylen C2H4 Chai 50L/14. 5kg... (mã hs khí etylen c2h4/ hs code khí etylen c)
- Mã HS 27111410: Khí Etylen C2H4 (N3. 0) Chai 50L/14. 5kg... (mã hs khí etylen c2h4/ hs code khí etylen c)
- Mã HS 27111490: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hàng mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ hs code khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111490: Bình ga mini, hàng mới 100%... (mã hs bình ga minihà/ hs code bình ga mini)
- Mã HS 27111490: Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ hs code khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111900: Gas (KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG)... (mã hs gas khí dầu mỏ/ hs code gas khí dầu)
- Mã HS 27111900: Bình ga mini 250g, thành phần: gas hóa lỏng, hỗn hợp của butan và propan (50% butan- 50% propan)... (mã hs bình ga mini 25/ hs code bình ga mini)
- Mã HS 27111900: Dầu chống rỉ RP7 422ml (1 chai 422ml), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ rp/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27111900: Gas b45kg dùng để phục vụ cho căn tin... (mã hs gas b45kg dùng/ hs code gas b45kg dù)
- Mã HS 27111900: LPG bình gas Gia Đình (45kg/bình), (10 bình)... (mã hs lpg bình gas gi/ hs code lpg bình gas)
- Mã HS 27111900: Hỗn hợp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG- LPG mixture in bulk, thành phần: hỗn hợp của Butan C4 và Propan C3 (C3: C4 50: 50+/-20)... (mã hs hỗn hợp khí dầu/ hs code hỗn hợp khí)
- Mã HS 27111900: Khí đốt Gas LPG... (mã hs khí đốt gas lpg/ hs code khí đốt gas)
- Mã HS 27111900: GAS (LPG); Mới 100%... (mã hs gas lpg; mới/ hs code gas lpg; m)
- Mã HS 27111900: Gas hóa lỏng (LPG)... (mã hs gas hóa lỏng l/ hs code gas hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: Bình ga nhỏ loại dùng 1 lần, 220g, 50ml, chất liệu vỏ bình: thép không rỉ, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs bình ga nhỏ loạ/ hs code bình ga nhỏ)
- Mã HS 27111900: Khí hoá lỏng-khí đốt Gas hoá lỏng LPG (Gas xưởng/gas bình, 50kg/binh) (3215001002)... (mã hs khí hoá lỏngkh/ hs code khí hoá lỏng)
- Mã HS 27111900: Gas hóa lỏng- LPG... (mã hs gas hóa lỏng l/ hs code gas hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: LPG IN BULK (Khí đốt Gas hoá lỏng LPG), Hàng mới 100%... (mã hs lpg in bulk kh/ hs code lpg in bulk)
- Mã HS 27111900: GAS- HÓA LỎNG (LPG)... (mã hs gas hóa lỏng/ hs code gas hóa lỏn)
- Mã HS 27111900: Khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) LPG.... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ hs code khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111900: Khi Gaz hóa lỏng (LPG 50% Butane + 50% Propane), KW... (mã hs khi gaz hóa lỏn/ hs code khi gaz hóa)
- Mã HS 27111900: Gas bình (khí gas hóa lỏng). Hàng mới 100%... (mã hs gas bình khí g/ hs code gas bình kh)
- Mã HS 27111900: Khí CH4... (mã hs khí ch4/ hs code khí ch4)
- Mã HS 27111900: Liquid Petroleum Gas (LPG) (khí gas hóa lỏng LPG)... (mã hs liquid petroleu/ hs code liquid petro)
- Mã HS 27111900: Khí đốt Gas hóa lỏng (LPG)... (mã hs khí đốt gas hóa/ hs code khí đốt gas)
- Mã HS 27111900: LPG binh Gia Đình 45kg x 10 Bình (khi hoa long)... (mã hs lpg binh gia đì/ hs code lpg binh gia)
- Mã HS 27111900: Khí hóa lỏng LPG... (mã hs khí hóa lỏng lp/ hs code khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG: Propane: 40-60%, 1-Propene <50%, Butane: 40-60%, ISO Butene<50%). Hàng mới 100%... (mã hs khí dầu mỏ hóa/ hs code khí dầu mỏ h)
- Mã HS 27111900: Hỗn hợp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG- LPG mixture in bulk, thành phần: hỗn hợp của Butan C4 và Propan C3 (C3: C4 50: 50+/-20)... (mã hs hỗn hợp khí dầu/ hs code hỗn hợp khí)
- Mã HS 27111900: Gas hóa lỏng (LPG), (45 kg/bình)(không bao gồm vỏ bình)... (mã hs gas hóa lỏng l/ hs code gas hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: GAS (LPG)... (mã hs gas lpg/ hs code gas lpg)
- Mã HS 27111900: Khí gas hóa lỏng LPG loại 45kgs khí/ bình, vỏ bình nặng 38kg/bình. Khí Gas có thành phần 50% Butane, 50% Propane, hàng mới 100%... (mã hs khí gas hóa lỏn/ hs code khí gas hóa)
- Mã HS 27111900: Gas công nghiệp (Siam Gas 1 bình 45 kg)... (mã hs gas công nghiệp/ hs code gas công ngh)
- Mã HS 27111900: Gas lạnh 404A, thành phần: HFC-125. HFC-134a, HFC-143a và các tạp chất khác (đóng trong bình sắt 2kg), hàng mới 100%... (mã hs gas lạnh 404a/ hs code gas lạnh 404)
- Mã HS 27111900: Gas- Hóa Lỏng (LPG)... (mã hs gas hóa lỏng/ hs code gas hóa lỏn)
- Mã HS 27111900: Gas lạnh R22 cho điều hòa (13. 6kg/ 1 bình), nhãn hiệu Naron; Hàng mới 100%... (mã hs gas lạnh r22 ch/ hs code gas lạnh r22)
- Mã HS 27111900: Khí Gas 45kg (Sai gon Petrol)... (mã hs khí gas 45kg s/ hs code khí gas 45kg)
- Mã HS 27111900: Gas lạnh R410, bình 13. 6kg (sử dụng cho hệ thống dàn máy điều hòa của công ty)... (mã hs gas lạnh r410/ hs code gas lạnh r41)
- Mã HS 27111900: LPG bình 12KG, hàng mới 100%... (mã hs lpg bình 12kg/ hs code lpg bình 12k)
- Mã HS 27111900: Argon N5. 0 (99. 999%), hàng mới 100%... (mã hs argon n50 99/ hs code argon n50)
- Mã HS 27111900: Khí hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas), nhà sản xuất Air Liquide Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs khí hóa lỏng l/ hs code khí hóa lỏng)
- Mã HS 27111900: Khí dầu hóa lỏng LPG(Gas bình 45kg)... (mã hs khí dầu hóa lỏn/ hs code khí dầu hóa)
- Mã HS 27112190: Bình ga mini... (mã hs bình ga mini/ hs code bình ga mini)
- Mã HS 27112190: Khí tự nhiên (dạng khí) Natural Gas- đơn giá thực tế 14, 501. 448242 vnd/kg... (mã hs khí tự nhiên d/ hs code khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (4. 253, 758 MMBTU 16. 366, 950 M3), hàng mới 100%... (mã hs khí cng 4253/ hs code khí cng 42)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (356, 664 MMBTU 5265. 33 M3). Hàng không phải tiền chất CN, hóa chất nguy hiểm. hàng mới 100%... (mã hs khí cng 35666/ hs code khí cng 356)
- Mã HS 27112190: Bình ga mini... (mã hs bình ga mini/ hs code bình ga mini)
- Mã HS 27112190: Khí tự nhiên (dạng khí) Natural Gas, đơn giá thực tế 14, 501. 448242 vnd/kg... (mã hs khí tự nhiên d/ hs code khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: Khí nén thiên nhiên CNG (84-90 % CH4) hàng mới 100%, Đơn giá: 13, 605. 459057... (mã hs khí nén thiên n/ hs code khí nén thiê)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (2. 028, 124 MMBTU 7. 672, 268 M3)... (mã hs khí cng 2028/ hs code khí cng 20)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (1. 825, 689 MMBTU 13. 752, 810 M3)... (mã hs khí cng 1825/ hs code khí cng 18)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (356, 664 MMBTU 5. 265, 330 M3)... (mã hs khí cng 35666/ hs code khí cng 356)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (20. 467, 262 MMBTU 77. 539, 730 M3)... (mã hs khí cng 20467/ hs code khí cng 20)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (1. 132, 095 MMBTU 12. 121, 850 M3)... (mã hs khí cng 1132/ hs code khí cng 11)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (4. 253, 758 MMBTU 16. 366, 950 M3)... (mã hs khí cng 4253/ hs code khí cng 42)
- Mã HS 27112190: Khí CNG (373, 902 MMBTU 5. 087, 001 M3)... (mã hs khí cng 37390/ hs code khí cng 373)
- Mã HS 27112190: Khí tự nhiên CNG, Compress Natural Gas (CNG) Supply, (967, 01856mmBTU), 1m30. 04mmBTU Trong điều kiện nhiệt độ 0oC... (mã hs khí tự nhiên cn/ hs code khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: KHÍ TỰ NHIÊN (KHÍ NÉN). Đơn giá 14, 645. 535453 vnđ/kg... (mã hs khí tự nhiên k/ hs code khí tự nhiên)
- Mã HS 27112190: KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG). Đơn giá 300, 672. 00VND/mmBTU 11, 631. 599011VND/Sm3... (mã hs khí thiên nhiên/ hs code khí thiên nh)
- Mã HS 27112900: Môi chất lạnh R 410 a (Dupon) (Hàng mới 100%)... (mã hs môi chất lạnh r/ hs code môi chất lạn)
- Mã HS 27112900: Bình gas mini(Hàng mới 100%)... (mã hs bình gas minih/ hs code bình gas min)
- Mã HS 27112900: Dung môi lạnh (GAS R407C); 11. 30Kg/Bình- dùng cho máy làm lạnh nước trong hệ thống máy lạnh trung tâm Nhãn hiệu HITACHI- Hàng mới 100%... (mã hs dung môi lạnh/ hs code dung môi lạn)
- Mã HS 27112900: Bình gas mini(Hàng mới 100%)... (mã hs bình gas minih/ hs code bình gas min)
- Mã HS 27112900: Khí gas Model: R134A, dùng cho náy Chiller, hàng mới 100%... (mã hs khí gas model/ hs code khí gas mode)
- Mã HS 27112900: Khí CH4, 99. 999% (61000030). Đóng gói: 40L/ chai. Hàng mới 100%... (mã hs khí ch4 99999/ hs code khí ch4 99)