Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2504 - Mã HS 25041000: Bột than chì (Graphite) từ 99. 5%- 99. 8%- dạng bột-dùng làm phụ gia cho sản xuất lá cực ắc quy- hàm lượng sắt 30- 50 ppm- Hàng mới 100%.... (mã hs bột than chì g/ hs code bột than chì)
- Mã HS 25041000: Bột than chì, làm chất nền trong lò nung, giúp duy trì nhiệt độ cao trong lò, loại 25kg/bao, nsx JUYEONCNC, mới 100%... (mã hs bột than chì l/ hs code bột than chì)
- Mã HS 25041000: Graphite dạng bột NATURAL FLAKE GRAPHITE 299#, HĐ KNQ: IKV/19036/KNQTL2-CH, TK nhập KNQ: 102795542950/05. 08. 2019, hàng mới 100%... (mã hs graphite dạng b/ hs code graphite dạn)
- Mã HS 25041000: Bột graphite tự nhiên, dùng để tạo lớp lót trên bề mặt khuôn đúc sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs bột graphite tự/ hs code bột graphite)
- Mã HS 25041000: Chất phụ gia Graphit tự nhiên, dạng bột, giúp tăng độ dẫn điện cho tấm bản cực/ GRAPHITE... (mã hs chất phụ gia gr/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25041000: Graphite tự nhiên, dạng bột, TP: C: 94-97%, nhiệt độ chịu lửa 1790 độ C, nhãn hiệu: PN-FG195, dùng để sản xuất gạch chịu lửa. Mới 100%... (mã hs graphite tự nhi/ hs code graphite tự)
- Mã HS 25041000: GRAPHIT TỰ NHIÊN DẠNG BỘT MGF-799. DÙNG TRONG SẢN XUẤT LINH KIỆN MÁY MAY. HÀNG MỚI 100%... (mã hs graphit tự nhiê/ hs code graphit tự n)
- Mã HS 25041000: Bột Graphit (Hàng mới 100%)... (mã hs bột graphit hà/ hs code bột graphit)
- Mã HS 25041000: Nguyên liệu sản xuất sơn tàu biển: Graphit tự nhiên dạng bột P. Bk. 10, (P282). Mã CAS: 7782-42-5 (mới 100%)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25041000: Grafit dạng bột... (mã hs grafit dạng bột/ hs code grafit dạng)
- Mã HS 25041000: Chất phụ gia cao su APF-1 là graphit tự nhiên dạng bột theo PTPL số 418/TB-KĐ1 ngày 07/09/2018, hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia ca/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25041000: Hóa phẩm LC-LUBE, thành phần chính là natural graphite, dạng bột chiếm 100%, dùng để gia cố giếng khoan, tăng độ bền và chống mất tuần hoàn dung dịch vào thành hệ đất đá, 50 lb/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs hóa phẩm lclub/ hs code hóa phẩm lc)
- Mã HS 25041000: Nguyên vật liệu dùng trong ngành đúc AMORPHOUS GRAPHITE- Graphit tự nhiên dạng bột, mới 100%... (mã hs nguyên vật liệu/ hs code nguyên vật l)
- Mã HS 25041000: Bột than chì dùng làm phụ gia để dập thành gạch chịu lửa Graphite-190 Cas No 7782-42-5... (mã hs bột than chì dù/ hs code bột than chì)
- Mã HS 25041000: Bột Graphite dùng đánh bóng kẽm định hình... (mã hs bột graphite dù/ hs code bột graphite)
- Mã HS 25041000: Tinh quặng Graphite-195 tự nhiên, dạng bột, hàm lượng C trên 94. 5%. Không chứa thori, urani. 850kg/bao. mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 12/2016/TT-BCT... (mã hs tinh quặng grap/ hs code tinh quặng g)
- Mã HS 25049000: Phụ tùng máy chải: đá mực (A186F-3617), bằng đá, Graphite blocks. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ch/ hs code phụ tùng máy)
- Mã HS 25049000: Tấm than chì- GRAPHITE 20T*310*920 (hàng mới 100%) (Đã kiểm hóa ở tk: 102686221520/A12 ngày 07/06/2019)... (mã hs tấm than chì g/ hs code tấm than chì)
- Mã HS 25049000: HẠT GRAPHITE (HẠT BÙ CACBON) HÀM LƯỢNG CACBON c> 98%. DẠNG HẠT TỪ 1-10MM. DÙNG ĐỂ LUYỆN GANG THÉP. HÀNG MỚI 100% DO TQSX... (mã hs hạt graphite h/ hs code hạt graphite)