Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2501 - Mã HS 25010010: Muối thực phẩm NaCl 99. 1% Dùng trong công nghiệp thực phẩm. (Hàng miễn VAT theo TT số 06/2012/TT-BTC), Nhà sx: Thai Refined Salt Co. , LTD.... (mã hs muối thực phẩm/ hs code muối thực ph)
- Mã HS 25010010: Muối hồng hạt mịn Himalayan- Himalayan rose pink crystal salt fine (500g/gói x 8 gói/thùng)... (mã hs muối hồng hạt m/ hs code muối hồng hạ)
- Mã HS 25010010: Muối loại nhỏ dùng cho sản xuất thực phẩm (Hàng mới 100%)... (mã hs muối loại nhỏ d/ hs code muối loại nh)
- Mã HS 25010010: Muối trắng hạt to (dùng cho lò hơi), hàng mới 100%... (mã hs muối trắng hạt/ hs code muối trắng h)
- Mã HS 25010010: Muối tinh khiết... (mã hs muối tinh khiết/ hs code muối tinh kh)
- Mã HS 25010010: Muối bột IV7 (1kg/túi) dùng cho thực phẩm, hàng mẫu... (mã hs muối bột iv7 1/ hs code muối bột iv7)
- Mã HS 25010010: Muối ăn dùng trong phòng thí nghiệm (Chất thử) (hàng mới 100%)- MORTON SALT (1 BOX 0. 78KG)- 5BOX 3. 9KG... (mã hs muối ăn dùng tr/ hs code muối ăn dùng)
- Mã HS 25010010: Muối NACL. Hàng mới 100%... (mã hs muối naclhàng/ hs code muối naclhà)
- Mã HS 25010010: Muối Nacl 500g. Hàng mới 100%... (mã hs muối nacl 500g/ hs code muối nacl 50)
- Mã HS 25010010: Muối beaded anhydrous metasilicate... (mã hs muối beaded anh/ hs code muối beaded)
- Mã HS 25010010: Chất chống biến chất tetra sodium edetate (edta-4na s2)... (mã hs chất chống biến/ hs code chất chống b)
- Mã HS 25010010: Phụ gia thực phẩm- Muối Moshio... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
- Mã HS 25010010: Muối thực phẩm, (muối ăn, NaCl ~ 98. 18%), 400 bao, 1bao/50kgs.... (mã hs muối thực phẩm/ hs code muối thực ph)
- Mã HS 25010010: Muối ớt tôm Bích Chi, 80g/hũ, 54 hũ/thùng, 50 thùng. Mặt hàng thuộc mục 01 của TKXK: 302881687310/B11/<19/11/2019>. Hàng mới 100%... (mã hs muối ớt tôm bíc/ hs code muối ớt tôm)
- Mã HS 25010010: Muối biển Cornish- Cornish Sea Salt (150g/ hũ x 8 hũ/ thùng). HSD: 01/11/2022.... (mã hs muối biển corni/ hs code muối biển co)
- Mã HS 25010010: Muối trắng, Hàng mới 100%... (mã hs muối trắng hàn/ hs code muối trắng)
- Mã HS 25010010: Chất xử lý nước thải (Sodium Chloride, NACL- Muối tinh khiết, dùng xử lý nước thải, không tham gia vào quá trình sản xuất)... (mã hs chất xử lý nước/ hs code chất xử lý n)
- Mã HS 25010010: Muối dùng trong sản xuất thức ăn cho thú cưng xuất khẩu. Mới 100% (50 Tấn 50000 kg)... (mã hs muối dùng trong/ hs code muối dùng tr)
- Mã HS 25010010: Muối- Natri clorua- NaCl. dùng để xử lý nước thải.... (mã hs muối natri clo/ hs code muối natri)
- Mã HS 25010010: MUỐI HAKATA ENGYOU HAKATA NO SHIO 500G 20 X 2 PCS. /CTN... (mã hs muối hakata eng/ hs code muối hakata)
- Mã HS 25010010: Mẫu muối tinh (1kg/túi)... (mã hs mẫu muối tinh/ hs code mẫu muối tin)
- Mã HS 25010010: Muối viên NaCl>99%. Hàng mới 100%... (mã hs muối viên nacl/ hs code muối viên na)
- Mã HS 25010010: Muối iốt (sodium chloride Idoized 1719AIOS của 7up Revive Isotonic Concentrate) (1 unit 2, 296 Kgs Net) (1, 5 unit đựng trong 1 bag)... (mã hs muối iốt sodiu/ hs code muối iốt so)
- Mã HS 25010010: MUỐI, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 139/TTR-ĐTTHCPN/17. JAN. 2020, TK XUẤT 302938867620/H21/CPNHANHHCM/17. DEC. 2019... (mã hs muối hàng xuất/ hs code muối hàng x)
- Mã HS 25010010: Muối Thái Lan... (mã hs muối thái lan/ hs code muối thái la)
- Mã HS 25010010: Muối Hồng Himalayan... (mã hs muối hồng himal/ hs code muối hồng hi)
- Mã HS 25010010: Muối ăn tinh, hàng mới 100%... (mã hs muối ăn tinhhà/ hs code muối ăn tinh)
- Mã HS 25010010: MUỐI ỚT... (mã hs muối ớt/ hs code muối ớt)
- Mã HS 25010010: MUỐI ỚT TÔM... (mã hs muối ớt tôm/ hs code muối ớt tôm)
- Mã HS 25010010: MUỐI CHẨM CHÉO... (mã hs muối chẩm chéo/ hs code muối chẩm ch)
- Mã HS 25010010: Muối NACL. Hàng mới 100%... (mã hs muối naclhàng/ hs code muối naclhà)
- Mã HS 25010010: Muối Nacl 500g. Hàng mới 100%... (mã hs muối nacl 500g/ hs code muối nacl 50)
- Mã HS 25010010: Muối biển sinh thái có iot- cà ná hũ 600g (20 hũ/ thùng)... (mã hs muối biển sinh/ hs code muối biển si)
- Mã HS 25010010: Muối Tôm B. H 160Gr... (mã hs muối tôm bh 16/ hs code muối tôm bh)
- Mã HS 25010010: Muối Tieu So B. H 160Gr... (mã hs muối tieu so b/ hs code muối tieu so)
- Mã HS 25010010: Muối Ot Chanh Tay Ninh A. K 120Gr... (mã hs muối ot chanh t/ hs code muối ot chan)
- Mã HS 25010010: Chất làm mềm nước- Muối Natri Clorua- Sodium chloride- NaCl 99%... (mã hs chất làm mềm nư/ hs code chất làm mềm)
- Mã HS 25010010: Muối Ớt TN 60g/ hộp (sản xuất tại Công ty TNHH DH FOODS)... (mã hs muối ớt tn 60g// hs code muối ớt tn 6)
- Mã HS 25010010: Muối tôm Tây Ninh 60g/hộp (sản xuất tại Công ty TNHH DH FOODS)... (mã hs muối tôm tây ni/ hs code muối tôm tây)
- Mã HS 25010010: Muối ớt Tây Ninh 80g/hộp (sản xuất tại Công ty TNHH DH FOODS)... (mã hs muối ớt tây nin/ hs code muối ớt tây)
- Mã HS 25010010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Muối nấu (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen xay 80g... (mã hs tiêu đen xay 80/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 25010010: Muối Tây Ninh 80g/lọ... (mã hs muối tây ninh 8/ hs code muối tây nin)
- Mã HS 25010010: Hạt tiêu trắng xay 80g/lọ... (mã hs hạt tiêu trắng/ hs code hạt tiêu trắ)
- Mã HS 25010010: Muối tiêu chanh Tây Ninh 120g/lọ... (mã hs muối tiêu chanh/ hs code muối tiêu ch)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ hạt 50g PL... (mã hs tiêu sọ hạt 50g/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen hạt 50g PL... (mã hs tiêu đen hạt 50/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen xay 50g PL... (mã hs tiêu đen xay 50/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ hạt Organic 55g PL... (mã hs tiêu sọ hạt org/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen hạt Organic 55g PL... (mã hs tiêu đen hạt or/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 25010010: MUỐI TIÊU DƯỠNG SINH ĐB 100GR... (mã hs muối tiêu dưỡng/ hs code muối tiêu dư)
- Mã HS 25010010: Muối visa 500gr... (mã hs muối visa 500gr/ hs code muối visa 50)
- Mã HS 25010010: Muối ăn (Hàng mới 100%)... (mã hs muối ăn hàng m/ hs code muối ăn hàn)
- Mã HS 25010010: MUỐI TÔM... (mã hs muối tôm/ hs code muối tôm)
- Mã HS 25010010: MUỐI SẤY... (mã hs muối sấy/ hs code muối sấy)
- Mã HS 25010010: MUỐI ỚT CHAY... (mã hs muối ớt chay/ hs code muối ớt chay)
- Mã HS 25010010: MUỐI ỚT (2 X 24 X 150 GR)... (mã hs muối ớt 2 x 24/ hs code muối ớt 2 x)
- Mã HS 25010010: MUỐI TIÊU (2 X 24 X 150 GR)... (mã hs muối tiêu 2 x/ hs code muối tiêu 2)
- Mã HS 25010010: MUỐI TIÊU LÁ CHANH (24 X 120 GR)... (mã hs muối tiêu lá ch/ hs code muối tiêu lá)
- Mã HS 25010010: MUỐI VỪNG ĐẶC BIỆT... (mã hs muối vừng đặc b/ hs code muối vừng đặ)
- Mã HS 25010010: Muối ăn Coarse (10 lbs (4. 53kg)/gói x 3gói/thùng), mới 100%, HSD: 01/2023... (mã hs muối ăn coarse/ hs code muối ăn coar)
- Mã HS 25010010: MUỐI ỚT SẤY KHÔ... (mã hs muối ớt sấy khô/ hs code muối ớt sấy)
- Mã HS 25010010: Muối ăn dạng hạt (đóng bao đồng nhất), 50 kg/bao,... (mã hs muối ăn dạng hạ/ hs code muối ăn dạng)
- Mã HS 25010010: Muối chanh ớt NT... (mã hs muối chanh ớt n/ hs code muối chanh ớ)
- Mã HS 25010010: Muối ớt chanh NT... (mã hs muối ớt chanh n/ hs code muối ớt chan)
- Mã HS 25010010: Muối(1kg/gói, 50 gói/bao, 50kg/bao)... (mã hs muối1kg/gói 5/ hs code muối1kg/gói)
- Mã HS 25010010: Muối trắng... (mã hs muối trắng/ hs code muối trắng)
- Mã HS 25010010: Muối ăn tinh loại 20 Lbs. Hàng mới 100%... (mã hs muối ăn tinh lo/ hs code muối ăn tinh)
- Mã HS 25010010: Muối ăn hạt loại 10 Lbs đóng 4 gói/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs muối ăn hạt loạ/ hs code muối ăn hạt)
- Mã HS 25010010: Bột canh Vifon, loại 200g, 40 gói/thùng... (mã hs bột canh vifon/ hs code bột canh vif)
- Mã HS 25010010: Muối biển hiệu Quảng Trị (24 hũ/ thùng23kgs), mới 100%... (mã hs muối biển hiệu/ hs code muối biển hi)
- Mã HS 25010010: MUỐI CHẤM HẢI SẢN... (mã hs muối chấm hải s/ hs code muối chấm hả)
- Mã HS 25010010: Muối dùng bảo quản hàng đông lạnh. Mới 100%... (mã hs muối dùng bảo q/ hs code muối dùng bả)
- Mã HS 25010010: Muối natri clorua- Sodium chloride- NaCl... (mã hs muối natri clor/ hs code muối natri c)
- Mã HS 25010010: Muối biển đóng chai nhựa. Quy cách: 1 thùng 36 chai, 1 chai 106gram... (mã hs muối biển đóng/ hs code muối biển đó)
- Mã HS 25010010: Muối tôm Huong Nam (180g x 36)... (mã hs muối tôm huong/ hs code muối tôm huo)
- Mã HS 25010010: Huong Nam muối ớt tỏi (200g x 36)... (mã hs huong nam muối/ hs code huong nam mu)
- Mã HS 25010010: Muối hột lớn (12 jars x 4 lbs)... (mã hs muối hột lớn 1/ hs code muối hột lớn)
- Mã HS 25010010: Muối tinh sấy (24 jars x 2. 29 lbs)... (mã hs muối tinh sấy/ hs code muối tinh sấ)
- Mã HS 25010010: Muối hột đặc biệt (12 jars x 2 lbs)... (mã hs muối hột đặc bi/ hs code muối hột đặc)
- Mã HS 25010010: Muối- Natri clorua- NaCl... (mã hs muối natri clo/ hs code muối natri)
- Mã HS 25010010: Muối hồng Himalayan, hàng đựng trong lọ thủy tinh. Trọng lượng 100gram/lọ... (mã hs muối hồng himal/ hs code muối hồng hi)
- Mã HS 25010010: MUỐI ỚT XANH... (mã hs muối ớt xanh/ hs code muối ớt xanh)
- Mã HS 25010010: Muối ớt nhãn hiệu NGỌC (mới 100%)... (mã hs muối ớt nhãn hi/ hs code muối ớt nhãn)
- Mã HS 25010010: Muối tôm nhãn hiệu ATP (mới 100%)... (mã hs muối tôm nhãn h/ hs code muối tôm nhã)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ hạt 55g... (mã hs tiêu sọ hạt 55g/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ xay 50g... (mã hs tiêu sọ xay 50g/ hs code tiêu sọ xay)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen hạt 55g... (mã hs tiêu đen hạt 55/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ hạt 100g... (mã hs tiêu sọ hạt 100/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ hạt 250g... (mã hs tiêu sọ hạt 250/ hs code tiêu sọ hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ say 100g... (mã hs tiêu sọ say 100/ hs code tiêu sọ say)
- Mã HS 25010010: Tiêu sọ xay 250g... (mã hs tiêu sọ xay 250/ hs code tiêu sọ xay)
- Mã HS 25010010: Tiêu chín đỏ 250g... (mã hs tiêu chín đỏ 25/ hs code tiêu chín đỏ)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen hạt 100g... (mã hs tiêu đen hạt 10/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen hạt 250g... (mã hs tiêu đen hạt 25/ hs code tiêu đen hạt)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen xay 100g... (mã hs tiêu đen xay 10/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 25010010: Tiêu đen xay 250g... (mã hs tiêu đen xay 25/ hs code tiêu đen xay)
- Mã HS 25010010: Muối tiêu 100g (HQ)... (mã hs muối tiêu 100g/ hs code muối tiêu 10)
- Mã HS 25010010: Muối tiêu 300g (HQ)... (mã hs muối tiêu 300g/ hs code muối tiêu 30)
- Mã HS 25010010: Muối ớt Vị Hương 150g x 24 chai/thùng- Hàng sản xuất mới 100%... (mã hs muối ớt vị hươn/ hs code muối ớt vị h)
- Mã HS 25010010: MẮM CÁ LINH... (mã hs mắm cá linh/ hs code mắm cá linh)
- Mã HS 25010010: Muối Thái Lan (Nacl) 50kg/bao- Phụ gia thực phẩm, NSX: 07/2019- NHH: 07/2022, hàng mới 100%... (mã hs muối thái lan/ hs code muối thái la)
- Mã HS 25010010: MUỐI ỚT (HIỆU THẦN TÀI) 24JARS X 180G... (mã hs muối ớt hiệu t/ hs code muối ớt hiệ)
- Mã HS 25010010: MUỐI TÔM (HIỆU THẦN TÀI) 24JARS X 180G... (mã hs muối tôm hiệu/ hs code muối tôm hi)
- Mã HS 25010010: Muối viên NaCl>99%. Hàng mới 100%... (mã hs muối viên nacl/ hs code muối viên na)
- Mã HS 25010010: Muối ăn tinh, hàng mới 100%... (mã hs muối ăn tinhhà/ hs code muối ăn tinh)
- Mã HS 25010010: MUỐI TIÊU... (mã hs muối tiêu/ hs code muối tiêu)
- Mã HS 25010020: Muối hồng Himalaya hạt mịn- Pink Fine Salt Sprinkler, 200g, hàng mới 100%... (mã hs muối hồng himal/ hs code muối hồng hi)
- Mã HS 25010020: Muôi mỏ (SODIUM CHLORIDE (1JAR500 GRAM) dung trong sx ôc vit mơi 100%... (mã hs muôi mỏ sodium/ hs code muôi mỏ sod)
- Mã HS 25010020: Muối công nghiệp (50kg/túi). Hàng mới 100%... (mã hs muối công nghiệ/ hs code muối công ng)
- Mã HS 25010050: Muối: Sodium Chloride (Mã hàng: 8M563). Dùng để sản xuất keo dán gỗ. Không có mã CAS. Hàng mới 100%... (mã hs muối sodium ch/ hs code muối sodium)
- Mã HS 25010091: Muối tái sinh (Globalfilter Salt) (NaCl-95% dùng cho tái sinh thiết bị làm mềm dùng để xử lý nước trong quá trình sản xuất bảng mạch)... (mã hs muối tái sinh/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010091: Muối biển (500g/túi), hàng mới 100%... (mã hs muối biển 500g/ hs code muối biển 5)
- Mã HS 25010091: Muối tieu Huong Nam 80gr x 120... (mã hs muối tieu huong/ hs code muối tieu hu)
- Mã HS 25010091: Muối tom TAN NHAT HUONG 180gr x 60... (mã hs muối tom tan nh/ hs code muối tom tan)
- Mã HS 25010092: Muối trắng (Muối Tinh) Maldon Sea Salt Flakes The Original HSD 12. 2024, Loại 1, 4 kg/hộp... (mã hs muối trắng muố/ hs code muối trắng)
- Mã HS 25010092: Dược chất SODIUM CHLORIDE (NATRI CLORID) BP2018. Dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh. SL: 191118. NXS: 27/11/2019. HD: 26/11/2022. Hàng mới 100%... (mã hs dược chất sodiu/ hs code dược chất so)
- Mã HS 25010092: Muối viên NaCl > 99% (muối làm mềm nước dùng trong công nghiệp 25kg/bao) mới 100%. Hàng không chịu thuế VAT theo TT 219/2013/TT-BTC, tính thuế NK theo NĐ 122/2016/CP... (mã hs muối viên nacl/ hs code muối viên na)
- Mã HS 25010092: Muối natri clorua có hàm lượng natri clorua gần bằng 97. 96% tính theo trọng lượng chất khô, dạng hạt, màu trắng SODIUM CHLORIDE (PURE DRY VACUUM- REFINED SALT). 25KG/BAG. HSD: 13/12/2022... (mã hs muối natri clor/ hs code muối natri c)
- Mã HS 25010092: Natri clorua NaCL (Thành phần: CAS 7647-14-5 Natri Clorua 99%). Hàng mới 100%... (mã hs natri clorua na/ hs code natri clorua)
- Mã HS 25010092: Pure drier refined salt (Muối tinh khiết NACL>99. 1% dùng trong công nghiệp thực phẩm) khong bo sung ham luong iot. Nhà SX: Thai Refined Salt Co. , Ltd... (mã hs pure drier refi/ hs code pure drier r)
- Mã HS 25010092: Muối công nghiệp (NACL 99. 1%) dùng trong ngành công nghiệp giặt nhuộm- hàng mới 100% (1 bao- 50 kg), nsx: SHANDONG FEICHENG REFINED SALT PLANT CO. , LTD... (mã hs muối công nghiệ/ hs code muối công ng)
- Mã HS 25010092: PDV SALT (Muối tinh khiết-Sử dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm). CAS 7647-14-5. Packing: 25kg/bao.... (mã hs pdv salt muối/ hs code pdv salt mu)
- Mã HS 25010092: NaCl 99% Industrial-Muoi vien CN (25Kg/bag)... (mã hs nacl 99% indust/ hs code nacl 99% ind)
- Mã HS 25010092: Hoá chất dùng vệ sinh màng lọc RO- Muối Natri Clorua- Sodium chloride- NaCl 99%, bao 50kg/bao (hàng mới 100%)... (mã hs hoá chất dùng v/ hs code hoá chất dùn)
- Mã HS 25010092: Muối tinh (hàm lượng: 99%, đóng 50kg/bao). Hàng mới 100%.... (mã hs muối tinh hàm/ hs code muối tinh h)
- Mã HS 25010092: Muối tái sinh dạng hạt (NaCl: 99. 74%) dùng cho xử lý nước (25Kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs muối tái sinh d/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010092: Muối tinh khiết dạng hạt dùng cho xử lý nước (25Kg/bao) (NaCL. 99. 69%), không dùng trong thực phẩm. Hàng Mới 100%.... (mã hs muối tinh khiết/ hs code muối tinh kh)
- Mã HS 25010092: SODIUM CHLORIDE (SALT). Muối có hàm lượng Natri Clorua 97% tính theo hàm lượng khô. Nguyên liệu dùng trong công nghiệp sản xuất bột giặt. Hàng đóng trong 1300kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs sodium chloride/ hs code sodium chlor)
- Mã HS 25010092: Hóa chất Sodium chloride 99%, Công thức NaCl, 25kg/1 bao... (mã hs hóa chất sodium/ hs code hóa chất sod)
- Mã HS 25010092: Pure vacuum dried salt (Muối tinh khiết NACL>99. 1% dùng trong công nghiệp thực phẩm) NSX: LIANYUNGANG SUNNY SALT INTERNATIONAL TRADING CO. , LTD... (mã hs pure vacuum dri/ hs code pure vacuum)
- Mã HS 25010092: Muối tinh, NaCl 99. 3% Min, đóng bao đồng nhất 50Kg, mới 100% Nhà SX: WUHAN Y&F INDUSTRY AND TRADE CO. , LTD. Hàng không có I ốt. Dùng trong công nghiệp thực phẩm, y tế, và các ngành công nghiệp khác.... (mã hs muối tinh nacl/ hs code muối tinh n)
- Mã HS 25010092: Pure drier vacuum salt (Muối tinh khiết NACL>99. 1% dùng trong công nghiệp thực phẩm) khong bo sung ham luong iot. nhà sản xuất: CNSIC Hongbo (Group) Co. , Ltd... (mã hs pure drier vacu/ hs code pure drier v)
- Mã HS 25010092: Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm: Sodium chloride, ExpertQ(R), ACS, ISO, Rea; SO02271000; 1kg; Công thức HH: NaCl; MỚI 100%... (mã hs hóa chất dùng t/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 25010092: Muối viên- NaCl... (mã hs muối viên nacl/ hs code muối viên n)
- Mã HS 25010092: Muối viên CN 99 %, Công thức: NaCL... (mã hs muối viên cn 99/ hs code muối viên cn)
- Mã HS 25010092: Muối tinh dạng viên, dùng xử lý nước; hàm lượng NaCl 99%; Batch No. CO/15/11/19; NSX 11/2019; HSD 10/2022; 25 kgs/ bao; hàng mới 100%... (mã hs muối tinh dạng/ hs code muối tinh dạ)
- Mã HS 25010092: PDV refined salt (Muối tinh khiết NACL>99. 1% dùng trong công nghiệp thực phẩm) khong bo sung ham luong iot. nhà sản xuất: GUANGZHOU BEWIN CHEMICAL TECHNOLOGY Co. , Ltd... (mã hs pdv refined sal/ hs code pdv refined)
- Mã HS 25010092: Muối tinh NaCl 99, 1% min, mới 100% đóng bao tịnh 50 kg dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm, không có iot(Hàng nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan theo K5- Đ8-NĐ122/2016/NĐCP)... (mã hs muối tinh nacl/ hs code muối tinh na)
- Mã HS 25010092: Hóa chất: Sodium chloride, EP (Dùng trong thí nghiệm, hàng mới 100%)NaCl, CAS: 7647-14-5, 1UNA1 chai1. 0kg, tổng cộng40kg... (mã hs hóa chất sodiu/ hs code hóa chất so)
- Mã HS 25010092: Muối tinh (NaCl, CAS: 7647-14-5, hàm lượng 99. 5%, đóng bao 25 kg, dùng để xử lý nước, hàng mới 100%)... (mã hs muối tinh nacl/ hs code muối tinh n)
- Mã HS 25010092: Hóa chất NaCl 99. 9% (Sodium chloride), dùng trong hệ thống xử lý nước thải... (mã hs hóa chất nacl 9/ hs code hóa chất nac)
- Mã HS 25010092: Muối hoàn nguyên (muối công nghiệp, hàm lượng 99. 3%)(hàng mới 100%)... (mã hs muối hoàn nguyê/ hs code muối hoàn ng)
- Mã HS 25010092: Muối viên tinh khiết Nacl 99. 5% dùng để xử lý nước thải công nghiệp, mới 100%... (mã hs muối viên tinh/ hs code muối viên ti)
- Mã HS 25010092: Muối tái sinh dạng hạt (NaCl: 99. 74 %) dùng cho xử lý nước (25kg/ bao). Hàng mới 100%... (mã hs muối tái sinh d/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010092: Muối tinh- Refined salt (Natri clorua, NaCl, Cas: 7647-14-5, hàm lượng 99%, sử dụng xử lý nước cho nồi hơi, 50kg/ 1 bao, hàng mới 100%)... (mã hs muối tinh refi/ hs code muối tinh r)
- Mã HS 25010092: Hóa chất Sodium chloride 99%, Công thức NaCl, 25kg/1 bao, Xuất xứ: China... (mã hs hóa chất sodium/ hs code hóa chất sod)
- Mã HS 25010092: Muối công nghiệp- Industrial salt NaCl. Mới 100%... (mã hs muối công nghiệ/ hs code muối công ng)
- Mã HS 25010092: Muối viên- NaCl... (mã hs muối viên nacl/ hs code muối viên n)
- Mã HS 25010092: Muối viên CN 99 %, Công thức: NaCL, Xuất xứ: CN... (mã hs muối viên cn 99/ hs code muối viên cn)
- Mã HS 25010092: Muối tinh khiết. dạng viên nén, NaCl 99. 5%, đóng gói 25kg/bao, dùng trong công nghiệp xử lý nước, xuất xứ Ấn Độ. Hàng mới 100%... (mã hs muối tinh khiết/ hs code muối tinh kh)
- Mã HS 25010092: Muối NaCl 99. 5%, quy cách: 25kg/bao. Mới 100%... (mã hs muối nacl 995%/ hs code muối nacl 99)
- Mã HS 25010092: Muối hoàn nguyên (muối công nghiệp, hàm lượng Nacl 99. 3%)... (mã hs muối hoàn nguyê/ hs code muối hoàn ng)
- Mã HS 25010092: Hóa chất NaCl 99. 9% (Sodium chloride), dùng trong hệ thống xử lý nước thải... (mã hs hóa chất nacl 9/ hs code hóa chất nac)
- Mã HS 25010092: Natri clorua NaCL (Thành phần: CAS 7647-14-5 Natri Clorua 99%). Hàng mới 100%... (mã hs natri clorua na/ hs code natri clorua)
- Mã HS 25010099: Muối dạng hạt được thu từ biển, đã qua sơ chế loại bỏ tạp chất nhưng chưa qua tinh luyện, nguyên liệu để vận hành nồi hơi tạo ra khí hơi, không có nhãn hiệu, 1 bao/20 kg. Mới 100%... (mã hs muối dạng hạt đ/ hs code muối dạng hạ)
- Mã HS 25010099: Muối Kali clorua KCl, hàng mới 100%... (mã hs muối kali cloru/ hs code muối kali cl)
- Mã HS 25010099: Muối Natri clorua NaCl, Hàng mới 100%... (mã hs muối natri clor/ hs code muối natri c)
- Mã HS 25010099: Hoá chất Sodium Chloride (nacl-granular) dùng xử lý da heo thuộc dạng rắn Cas No: 7647-14-5... (mã hs hoá chất sodium/ hs code hoá chất sod)
- Mã HS 25010099: Muối tái sinh dùng để xử lý nước sạch NaCl 99%... (mã hs muối tái sinh d/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010099: Muối Sodium Chloride dùng cho phòng thí nghiệm, mới 100%... (mã hs muối sodium chl/ hs code muối sodium)
- Mã HS 25010099: Muối Shiogama vị rong mơ, 50g/túi, NSX: Seafoods Akama Co. , Ltd. HSD: 12/12/2020. Hàng mới 100%... (mã hs muối shiogama v/ hs code muối shiogam)
- Mã HS 25010099: Muối natriclorua 5% 500ml; hàng mới 100%.... (mã hs muối natricloru/ hs code muối natricl)
- Mã HS 25010099: Muối thí nghiệm (550g/túi, NaCl > 99%). Hàng mới 100%... (mã hs muối thí nghiệm/ hs code muối thí ngh)
- Mã HS 25010099: Muối NACL 500g/lọ... (mã hs muối nacl 500g// hs code muối nacl 50)
- Mã HS 25010099: Muối 99% (Sodium Cloride)(Nacl)... (mã hs muối 99% sodiu/ hs code muối 99% so)
- Mã HS 25010099: Muối (Natri Clorua- dùng pha vào nước điện phân sản phẩm), 25 kg/ bao... (mã hs muối natri clo/ hs code muối natri)
- Mã HS 25010099: Muối tái sinh tinh khiết dạng viên Nacl 99. 6%, Hàng mới 100%... (mã hs muối tái sinh t/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010099: Túi muối... (mã hs túi muối/ hs code túi muối)
- Mã HS 25010099: Hóa chất thí nghiệm: Sodium chloride- NaCl (CAS 7647-14-5), dạng tinh thể, 10kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất thí ng/ hs code hóa chất thí)
- Mã HS 25010099: Muốt Natri Clorua (NACL 99%) dùng để hoàn nguyên nước cấp vào nhà máy phục vụ sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs muốt natri clor/ hs code muốt natri c)
- Mã HS 25010099: PCM MATERIAL... (mã hs pcm material/ hs code pcm material)
- Mã HS 25010099: HNTQ-Muối công nghiệp 99% NaCl dùng trong công nghiệp sản xuất hóa chất, kích thước trên 1mm. - Dạng hàng xá, nhập khẩu trong hạn ngạch theo văn bản 8570/BCT-XNK ngày 11/11/2019... (mã hs hntqmuối công/ hs code hntqmuối cô)
- Mã HS 25010099: Nước muối sinh lý (500ml/lọ). Mới 100%... (mã hs nước muối sinh/ hs code nước muối si)
- Mã HS 25010099: PGTP-MUỐI MAGNESIUM CHLORIDE. CTHH: MGCL2. Mã CAS: 7786-30-3... (mã hs pgtpmuối magne/ hs code pgtpmuối ma)
- Mã HS 25010099: Muối tái sinh (Sodium chloride 99. 8%) hàng mới 100%. Hàng mới 100%... (mã hs muối tái sinh/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010099: Muối tinh khiết (Thành phần NACL chiếm 95%, dùng trong công nghiệp để xử lý làm mềm nước) (Hàng mới 100%)... (mã hs muối tinh khiết/ hs code muối tinh kh)
- Mã HS 25010099: Sản phẩm hóa chất- Hipot-9% Sodium Chloride Solution. CAS: 7647-14-5, CTHH: NaCl. (1 UNL1 PC 20 LIT); Mới 100%... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 25010099: Chất Phụ trợ nhuộm trong công nghiệp dệt, nhuộm: (sodium chloride). Hàng mới 100%, số CAS: 7647-14-5, hàng thuộc hàng miễn thuế VAT theo thông tư 219/2013/TT-BTC... (mã hs chất phụ trợ nh/ hs code chất phụ trợ)
- Mã HS 25010099: HÓA CHẤT TINH KHIẾT PHÂN TÍCH SODIUM CHLORIDE GR THEO CHUẨN CHẤT LƯỢNG ACS, ISO, REAG. PH EUR (CAS 7647-14-5)... (mã hs hóa chất tinh k/ hs code hóa chất tin)
- Mã HS 25010099: ỐNG CHUẨN SODIUM CHLORIDE, dùng pha chế 1000 ml dung dịch chuẩn NACl 0, 1 MOL/L (0, 1 N) TITRISOL, ứng dụng làm chất thử sử dụng trong phòng thí nghiệm... (mã hs ống chuẩn sodiu/ hs code ống chuẩn so)
- Mã HS 25010099: Muối tái sinh hệ thống làm mềm, (Muối viên NaCl 99%), dùng để khôi phục lại khả năng trao đổi ion của hạt nhựa làm mềm nước, 25kg/ bao. Hàng mới 100% (vật tư tiêu hao)... (mã hs muối tái sinh h/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010099: Muối viên tinh khiết VCS_0045, 720040110210... (mã hs muối viên tinh/ hs code muối viên ti)
- Mã HS 25010099: Dung dịch Natri Clorua dùng trong xi mạ- Pre-Catalyst A 535A, hàng mới 100%. Theo KQPTPL số 468/PTPLMN-NV('NPLSX bo mạch điện tử)... (mã hs dung dịch natri/ hs code dung dịch na)
- Mã HS 25010099: Muối, hiệu Morton (0. 78 kg/PCS) (dùng cho phòng thí nghiệm) (Hàng mới 100%)... (mã hs muối hiệu mort/ hs code muối hiệu m)
- Mã HS 25010099: Muối dùng cho hệ thống lọc nước 25kg/túi V. S. Forgings; Hàng mới 100%.... (mã hs muối dùng cho h/ hs code muối dùng ch)
- Mã HS 25010099: Muối tinh (15 hộp 11. 7 kg, 0. 78 kg/hộp, dùng trong phòng thí nghiệm)... (mã hs muối tinh 15 h/ hs code muối tinh 1)
- Mã HS 25010099: Sodium chloride suitable đạt chuẩn EMPROVE(R) exp Ph Eur, BP, USP, dùng làm nguyên liệu mỹ phẩm (CAS 7647-14-5)... (mã hs sodium chloride/ hs code sodium chlor)
- Mã HS 25010099: Muối điều tiết... (mã hs muối điều tiết/ hs code muối điều ti)
- Mã HS 25010099: Muối hột _ Nacl [STE00003]... (mã hs muối hột nacl/ hs code muối hột n)
- Mã HS 25010099: Pepper&Salt Twin Pack-Gói muối & tiêu, mới 100%... (mã hs pepper&salt twi/ hs code pepper&salt)
- Mã HS 25010099: Hoá chất NaCl, muối hạt, 50kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hoá chất nacl/ hs code hoá chất nac)
- Mã HS 25010099: Nguyên liệu Sodium Chloride powder... (mã hs nguyên liệu sod/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25010099: Muối cho máy rửa (muối công nghiệp); Hàng mới 100%.... (mã hs muối cho máy rử/ hs code muối cho máy)
- Mã HS 25010099: Muối công nghiệp, dùng để rửa thấu kính; hàng mới 100%... (mã hs muối công nghiệ/ hs code muối công ng)
- Mã HS 25010099: Muối dùng trong công nghiệp... (mã hs muối dùng trong/ hs code muối dùng tr)
- Mã HS 25010099: Muối thô Raw Salt (Sodium chloride-large) cỡ to, CN, loại 50Kg/Bag... (mã hs muối thô raw sa/ hs code muối thô raw)
- Mã HS 25010099: Muối sấy (Dried medium sea salt) Italya loại 25Kg/bag... (mã hs muối sấy dried/ hs code muối sấy dr)
- Mã HS 25010099: Muối Nacl (S0484) 99- 100% dùng để kiểm tra độ mài mòn của vỏ điện thoại (Hàng mới 100%)... (mã hs muối nacl s048/ hs code muối nacl s)
- Mã HS 25010099: Muối điều tiết PH BASIC-E- hàng mới 100%... (mã hs muối điều tiết/ hs code muối điều ti)
- Mã HS 25010099: HÓA CHẤT SODIUM CHLORIDE (NACL-GRANULAR), HÀNG MỚI 100%. Dạng rắn.... (mã hs hóa chất sodium/ hs code hóa chất sod)
- Mã HS 25010099: Muối ớt TAN NHAT HUONG 200gr x 60... (mã hs muối ớt tan nha/ hs code muối ớt tan)
- Mã HS 25010099: Muối viên tinh khiết VCS_0045... (mã hs muối viên tinh/ hs code muối viên ti)
- Mã HS 25010099: Muối tái sinh dùng để xử lý nước sạch NaCl 99%... (mã hs muối tái sinh d/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010099: Muối tinh khiết NaCl nồng độ 95%... (mã hs muối tinh khiết/ hs code muối tinh kh)
- Mã HS 25010099: Muối natriclorua 5% 500ml; hàng mới 100%... (mã hs muối natricloru/ hs code muối natricl)
- Mã HS 25010099: Nước muối sinh lý (500ml/lọ). Mới 100%... (mã hs nước muối sinh/ hs code nước muối si)
- Mã HS 25010099: Muối thí nghiệm (550g/túi, NaCl > 99%). Hàng mới 100%... (mã hs muối thí nghiệm/ hs code muối thí ngh)
- Mã HS 25010099: Muối viên 99% (NaCl) (Muối 99% (Sodium Cloride) (Nacl)). Hàng mới 100%... (mã hs muối viên 99%/ hs code muối viên 99)
- Mã HS 25010099: Muối nấu (hiệu KS) 4 LBS x 12 Hủ... (mã hs muối nấu hiệu/ hs code muối nấu hi)
- Mã HS 25010099: Muối tái sinh hệ thống làm mềm, (Muối viên NaCl 99%), dùng để khôi phục lại khả năng trao đổi ion của hạt nhựa làm mềm nước, 25kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs muối tái sinh h/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010099: MUỐI MỎ HIMALAYA(ĐÓNG 24 LỌ/CARTON... (mã hs muối mỏ himalay/ hs code muối mỏ hima)
- Mã HS 25010099: Muối dạng hạt được thu từ biển, đã qua sơ chế loại bỏ tạp chất nhưng chưa qua tinh luyện, nguyên liệu để vận hành nồi hơi tạo ra khí hơi, không có nhãn hiệu, 1 bao/20 kg. Mới 100%... (mã hs muối dạng hạt đ/ hs code muối dạng hạ)
- Mã HS 25010099: Muối tôm nhỏ 125g bảo ngọc (40 hủ/thùng)... (mã hs muối tôm nhỏ 12/ hs code muối tôm nhỏ)
- Mã HS 25010099: Muối dùng cho hệ thống lọc nước 25kg/túi V. S. Forgings; Hàng mới 100%... (mã hs muối dùng cho h/ hs code muối dùng ch)
- Mã HS 25010099: Muối; hàng mới 100%... (mã hs muối; hàng mới/ hs code muối; hàng m)
- Mã HS 25010099: Muối cho máy rửa; Hàng mới 100%... (mã hs muối cho máy rử/ hs code muối cho máy)
- Mã HS 25010099: Muối Hamabishi perfect 20Kg/bag; giá gia công: 0. 155usd/kg... (mã hs muối hamabishi/ hs code muối hamabis)
- Mã HS 25010099: Muối Pink Pakistan loại 1Kgs/bag; giá gia công: 0. 24usd/kg... (mã hs muối pink pakis/ hs code muối pink pa)
- Mã HS 25010099: Muối khô Nghệ An, loại 20Kgs/bag; giá gia công: 0. 121usd/kg... (mã hs muối khô nghệ a/ hs code muối khô ngh)
- Mã HS 25010099: Muối Petit Pink rock loại 37Gr/Bottle; giá gia công: 0. 675usd/kg... (mã hs muối petit pink/ hs code muối petit p)
- Mã HS 25010099: Muối xay nhỏ Hamabishi Utra fine salt loại 20kg/bag; giá gia công: 0. 145usd/kg... (mã hs muối xay nhỏ ha/ hs code muối xay nhỏ)
- Mã HS 25010099: Muối tái sinh (muối công nghiệp) 99. 9%, thành phần NaCl 99. 8%, Ca 0. 04%, Mg 0. 03%, So4 0. 11%, Insolubles 0. 01%, H20 0. 1%, dạng viên, tái sinh cho thiết bị làm mềm, 1 bao 25 kgs... (mã hs muối tái sinh/ hs code muối tái sin)
- Mã HS 25010099: Muối Natri Clorua- NaCL... (mã hs muối natri clor/ hs code muối natri c)
- Mã HS 25010099: Nguyên liệu Sodium Chloride powder... (mã hs nguyên liệu sod/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25010099: Hoá chất NaCl, muối hạt, 50kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hoá chất nacl/ hs code hoá chất nac)
- Mã HS 25010099: Muối Nghệ An 20kg/kraft; đơn giá gia công: 0, 155USD/kg... (mã hs muối nghệ an 20/ hs code muối nghệ an)
- Mã HS 25010099: Muối Yamabishi, CN loại 20Kg; đơn giá gia công: 0, 145USD/kg... (mã hs muối yamabishi/ hs code muối yamabis)
- Mã HS 25010099: Muối Pink, Pakistan, loại 170gr/bag; đơn giá gia công: 0, 5USD/kg... (mã hs muối pink paki/ hs code muối pink p)
- Mã HS 25010099: Muối Lorraine, France, loại 1Kgs/Bag; đơn giá gia công: 0, 2USD/kg... (mã hs muối lorraine/ hs code muối lorrain)
- Mã HS 25010099: Muối dùng trong công nghiệp... (mã hs muối dùng trong/ hs code muối dùng tr)
- Mã HS 25010099: Muối hột (hiệu KS) 4 LBS x 12 Hủ... (mã hs muối hột hiệu/ hs code muối hột hi)
- Mã HS 25010099: MUỐI GỪNG NGÂM CHÂN... (mã hs muối gừng ngâm/ hs code muối gừng ng)
- Mã HS 25010099: Natri clorua-sodium chloride (Muối công nghiệp)... (mã hs natri cloruaso/ hs code natri clorua)
- Mã HS 25010099: Muối công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs muối công nghiệ/ hs code muối công ng)
- Mã HS 25010099: Sản phẩm hóa chất- Hipot-9% Sodium Chloride Solution. CAS: 7647-14-5, CTHH: NaCl. (1 UNL1 PC 20 LIT)... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)