Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1704 - Mã HS 17041000: Kẹo sao su vị cola Hubba Bubba Mega Lang Cola (56g x 12 cái/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars GmbH... (mã hs kẹo sao su vị c/ hs code kẹo sao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo sao su vị dâu Hubba Bubba Snappy Strawberry (56g x 12 cái/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars Wrigley Confectionery UK Ltd... (mã hs kẹo sao su vị d/ hs code kẹo sao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su hiệu Doublemint Hương Bạc hà (DM G2) chưa đóng gói trong bao bì bán lẻ (21, 9kg/thùng) (dạng xá)... (mã hs kẹo cao su hiệu/ hs code kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị cam Marukawa 130g (Chewing gum Orange flavor 130g), thương hiệu: Marukawa Seika, 48 hộp/thùng, hsd 19/04/2021... (mã hs kẹo cao su vị c/ hs code kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị dâu Marukawa 130g (Chewing gum Strawberry flavor 130g), thương hiệu: Marukawa Seika, 48 hộp/thùng, hsd 19/04/2021... (mã hs kẹo cao su vị d/ hs code kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su hương bạc hà ngọt mentos Kaugummi Pure White Sweet Mint Pocketdose (30g x 40 lọ/thùng); hàng mới 100%; NSX: Perfetti Van Melle Benelux B. V... (mã hs kẹo cao su hươn/ hs code kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: Kẹo Mentos Pure Fresh (1. 15kg/hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo mentos pure/ hs code kẹo mentos p)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum bong bóng Fusen nomi hương dâu loại (có đường) loại 15 Kg/thùng(1 thùng 1 unk). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gum bong bó/ hs code kẹo gum bong)
- Mã HS 17041000: Keo cao su Trident hương bạc hà (Trident Mint) Nsx: MONDELZ GLOBL LLC, 1, 9 g/cái, 14 cái/gói, 15 gói/hộp, 15 hộp/thùng, hàng mới 100%. HSD: 10. 11. 12/2020... (mã hs keo cao su trid/ hs code keo cao su t)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Lotte cực the mát (không đường) 51g (Lotte Black Gum (sugarless) 51g), thương hiệu: Lotte, 64 hộp/thùng, hsd 05/03/2021... (mã hs kẹo cao su lott/ hs code kẹo cao su l)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su trái cây Marukawa 39g (4 viên x 6 hộp) (Fruity Chewing Gum with 6 Flavors 39g), thương hiệu: Marukawa, 225 lốc/thùng, hsd 31/12/2100... (mã hs kẹo cao su trái/ hs code kẹo cao su t)
- Mã HS 17041000: Kẹo gum Wrigley 5 Variety, (1 thùng/18 thanh x 15 tép/thanh), mới 100%... (mã hs kẹo gum wrigley/ hs code kẹo gum wrig)
- Mã HS 17041000: Kẹo Alpenliebe Milk Caramel Candy (200 viên/túi)... (mã hs kẹo alpenliebe/ hs code kẹo alpenlie)
- Mã HS 17041000: Kẹo Haitai Kẹo cao su Ice cool mint. 19g/gói. hạn sử dụng. 11_10_2020... (mã hs kẹo haitai kẹo/ hs code kẹo haitai k)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum không đường Trident vị trái cây nhiệt đới, không ca cao, 1thùng12hộp, 1hộp12gói, 1gói14tép(Trident Sugar Free Gum Tropical Flavor)-14PC Trident Trop Twist 12x12, NSX: 23/10/19, HSD: 15/04/21... (mã hs kẹo gum không đ/ hs code kẹo gum khôn)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Dinos-X Bubble Gum 500g/gói x 24 gói/thùng (NSX: 10/12/2019- HSD: 10/12/2021), nhà sx: PT. Union Confectionery. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cao su dino/ hs code kẹo cao su d)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Supermax Bubble Gum 500g/gói x 24 gói/thùng (NSX: 10/12/2019- HSD: 10/12/2021), nhà sx: PT. Union Confectionery. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cao su supe/ hs code kẹo cao su s)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị mâm xôi- Hubba Bubba Mega Lang Himbeer (56g x 12 chiếc/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars GmbH... (mã hs kẹo cao su vị m/ hs code kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo sing-gum Doublemint và No. 5 (5 khay x 10 hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo singgum do/ hs code kẹo singgum)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum Hubba Bubba vị Mâm xôi, (56gr/unit: 12 unit/ hộp; 15 hộp/ thùng). Hãng SX: MARS GMBH, hạn sử dụng: 11-12/2020. Số công bố: 13/NGOISAOPHUONGDONG/2018. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gum hubba b/ hs code kẹo gum hubb)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị tổng hợp- Hubba Bubba Mega Lang triple mix (56g x 12 chiếc/thùng), hàng mới 100%, NSX: Mars GmbH... (mã hs kẹo cao su vị t/ hs code kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo Sing-gum Cool Air hương Bạc Hà Khuynh Diệp/ Cool Air Menthol Eucalyptus (ME)/ chưa đóng gói trong bao bì bán lẻ (21, 9 kg/thùng) (dạng xá) (kẹo cao su)... (mã hs kẹo singgum co/ hs code kẹo singgum)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum Nhật 7 vị trái cây- Xylish Rainbow assort (117g x 48gói/thùng), hàng mới 100%, nhà sản xuất: Meiji Chewing Gum. , ltd... (mã hs kẹo gum nhật 7/ hs code kẹo gum nhật)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su 3 vị hiệu Coris, NSX: Coris Incorporation, HSD: Tháng 8/2020, thành phần: Đường, tinh bột siro, kẹo cao su, hương liệu, chất làm mềm, chiết xuất dành dành. 15g/ gói, 240 gói/ thùng... (mã hs kẹo cao su 3 vị/ hs code kẹo cao su 3)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su vị nho hiệu Lotte, NSX: Lotte Co. , Ltd, HSD: Tháng 8/2022, thành phần: đường, mạch nha, bột nếp, chiết suất cacao, chất gum nền, hương liệu, trọng lượng: 12 miếng/ hộp, 120 hộp/ thùng... (mã hs kẹo cao su vị n/ hs code kẹo cao su v)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Doublemint Bạc Hà 11. 6g x 12 vỉ x 50 hộp... (mã hs kẹo cao su doub/ hs code kẹo cao su d)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Happydent White Bạc Hà 11. 2g x 15 vỉ x 20 hộp... (mã hs kẹo cao su happ/ hs code kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: StickGum Banana (5Tép x 20Gói x 50Hộp/Thùng)... (mã hs stickgum banana/ hs code stickgum ban)
- Mã HS 17041000: Kẹo nhai hương bạc hà mạnh Fresh Action hũ 56g (6 hủ x 12 lốc x 1 carton) MT, số lượng 40 cartons... (mã hs kẹo nhai hương/ hs code kẹo nhai hươ)
- Mã HS 17041000: Kẹo Chewing gum hương bạc hà Peppermint hủ 58. 4gr (6 hủ x 30 hộp x 1 carton) DM, số lượng 62 cartons... (mã hs kẹo chewing gum/ hs code kẹo chewing)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su không đường bạc hà cay JILA 22g *18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo cao su khôn/ hs code kẹo cao su k)
- Mã HS 17041000: Kẹo ngậm Mentos 35g... (mã hs kẹo ngậm mentos/ hs code kẹo ngậm men)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su- chewgum xylitol/cool air box... (mã hs kẹo cao su che/ hs code kẹo cao su)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su xylitol (kẹo dùng để trả lại khách)... (mã hs kẹo cao su xyli/ hs code kẹo cao su x)
- Mã HS 17041000: Gum xylitol hũ Blueberry... (mã hs gum xylitol hũ/ hs code gum xylitol)
- Mã HS 17041000: Gum xylitol vỹ Blueberry... (mã hs gum xylitol vỹ/ hs code gum xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Mentos 37, 8g hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos 378/ hs code kẹo mentos 3)
- Mã HS 17041000: Kẹo gôm Lot100 150g hàng mới 100%... (mã hs kẹo gôm lot100/ hs code kẹo gôm lot1)
- Mã HS 17041000: Gums Xylitol không đường hàng mới 100%... (mã hs gums xylitol kh/ hs code gums xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo bigbabol hương trái cây- ly 266gam x 18 ly x 10 thùng... (mã hs kẹo bigbabol hư/ hs code kẹo bigbabol)
- Mã HS 17041000: Gum Mentos (kẹo cao su)... (mã hs gum mentos kẹo/ hs code gum mentos)
- Mã HS 17041000: Kẹo Golia Candy Active Plus in inner 472g- Cool Menthol... (mã hs kẹo golia candy/ hs code kẹo golia ca)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su (vỉ)... (mã hs kẹo cao su vỉ/ hs code kẹo cao su)
- Mã HS 17041000: Kẹo Huro 24g PL... (mã hs kẹo huro 24g pl/ hs code kẹo huro 24g)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su (hộp)... (mã hs kẹo cao su hộp/ hs code kẹo cao su)
- Mã HS 17041000: Kẹo Huro 105g PL... (mã hs kẹo huro 105g p/ hs code kẹo huro 105)
- Mã HS 17041000: Kẹo Huro hũ 168g PL... (mã hs kẹo huro hũ 168/ hs code kẹo huro hũ)
- Mã HS 17041000: Kẹo mềm Ahha 60g (PL)... (mã hs kẹo mềm ahha 60/ hs code kẹo mềm ahha)
- Mã HS 17041000: Kẹo xốp lạc 200g (KLP)... (mã hs kẹo xốp lạc 200/ hs code kẹo xốp lạc)
- Mã HS 17041000: Kẹo dừa dẻo thập cẩm 250g KLP... (mã hs kẹo dừa dẻo thậ/ hs code kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17041000: Kẹo dừa cứng thập cẩm 250g KLP... (mã hs kẹo dừa cứng th/ hs code kẹo dừa cứng)
- Mã HS 17041000: Kẹo mềm Sumika sữa socola 70g (PL)... (mã hs kẹo mềm sumika/ hs code kẹo mềm sumi)
- Mã HS 17041000: Kẹo dừa socola giòn Michoco 100g (PL)... (mã hs kẹo dừa socola/ hs code kẹo dừa soco)
- Mã HS 17041000: Kẹo Lollipop 480g- Tongue painter... (mã hs kẹo lollipop 48/ hs code kẹo lollipop)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Cool Air Menthol Eucalyptus (ME) dạng vĩ (8 viên x 12 vĩ x 50 khay/thùng), Mới 100%... (mã hs kẹo cao su cool/ hs code kẹo cao su c)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su EX 65g x 50 hộp/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo cao su ex 6/ hs code kẹo cao su e)
- Mã HS 17041000: Kẹo Sing-gum Came 75g x 50 khay/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo singgum ca/ hs code kẹo singgum)
- Mã HS 17041000: Kẹo ngậm không đường Lotte xylitol hương cam bạc hà 20, 88gr... (mã hs kẹo ngậm không/ hs code kẹo ngậm khô)
- Mã HS 17041000: Kẹo Lollipop 500g Mixed Fruits... (mã hs kẹo lollipop 50/ hs code kẹo lollipop)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum thổi Bub up hương nước uống 45 vỹ/thùng... (mã hs kẹo gum thổi bu/ hs code kẹo gum thổi)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylitol vĩ... (mã hs kẹo xylitol vĩ/ hs code kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylytol lon... (mã hs kẹo xylytol lon/ hs code kẹo xylytol)
- Mã HS 17041000: Kẹo HappyDent (26)... (mã hs kẹo happydent/ hs code kẹo happyden)
- Mã HS 17041000: Kẹo Coolair lọ (26)... (mã hs kẹo coolair lọ/ hs code kẹo coolair)
- Mã HS 17041000: Kẹo Coolair vỉ (26)... (mã hs kẹo coolair vỉ/ hs code kẹo coolair)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylitol lọ (26)... (mã hs kẹo xylitol lọ/ hs code kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylitol vĩ (T2)... (mã hs kẹo xylitol vĩ/ hs code kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Xylyton lon (T2)... (mã hs kẹo xylyton lon/ hs code kẹo xylyton)
- Mã HS 17041000: Kẹo Doublemint vỉ (26)... (mã hs kẹo doublemint/ hs code kẹo doublemi)
- Mã HS 17041000: Xylitol Coolmint (6 hủ/hộp x 12H/T)... (mã hs xylitol coolmin/ hs code xylitol cool)
- Mã HS 17041000: Xylitol Strawberrymint(6 hủ/hộpx12H/T)... (mã hs xylitol strawbe/ hs code xylitol stra)
- Mã HS 17041000: Xylitol BlueBerry 26. 1g(12 hủ/hộp x 12H/T)... (mã hs xylitol blueber/ hs code xylitol blue)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su hộp (50g/hộp)... (mã hs kẹo cao su hộp/ hs code kẹo cao su h)
- Mã HS 17041000: Kẹo caosu không đường các vị (50g/hộp)... (mã hs kẹo caosu không/ hs code kẹo caosu kh)
- Mã HS 17041000: Kẹo ngậm Doublemint 23. 8 g... (mã hs kẹo ngậm double/ hs code kẹo ngậm dou)
- Mã HS 17041000: Kẹo Bigbabol (280gx18hộp/thùng): 18thùng... (mã hs kẹo bigbabol 2/ hs code kẹo bigbabol)
- Mã HS 17041000: Kẹo Lollipop 100g... (mã hs kẹo lollipop 10/ hs code kẹo lollipop)
- Mã HS 17041000: Kẹo Mentos Chewy 3pcs- Mint... (mã hs kẹo mentos chew/ hs code kẹo mentos c)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su thổi BigbaBol (266gr x 18hộp/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cao su thổi/ hs code kẹo cao su t)
- Mã HS 17041000: Kẹo xylitol tuýp 15g (dùng để trả lại tiền thừa cho khách) cty tnhh lotte Vn... (mã hs kẹo xylitol tuý/ hs code kẹo xylitol)
- Mã HS 17041000: Kẹo ricola hộp giấy các vị 40g... (mã hs kẹo ricola hộp/ hs code kẹo ricola h)
- Mã HS 17041000: Gum Mentos... (mã hs gum mentos/ hs code gum mentos)
- Mã HS 17041000: Keo Gum Xylitol BlueBerry 58g (6 hu/hôp x 12Hộp/Thùng)... (mã hs keo gum xylitol/ hs code keo gum xyli)
- Mã HS 17041000: Kẹo Gum Không Đường Trident Bạc Hà 26. 6g x 12 x 12... (mã hs kẹo gum không đ/ hs code kẹo gum khôn)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Mentos Fresh Action 56g x 6 hũ x 12 Block... (mã hs kẹo cao su ment/ hs code kẹo cao su m)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Wrigley Extra Bạc Hà 56g x 6 hũ x 30 Block... (mã hs kẹo cao su wrig/ hs code kẹo cao su w)
- Mã HS 17041000: Kẹo cao su Big Babol Tô Màu hộp đỏ và xanh 18g x 12 hũ x 12 Block... (mã hs kẹo cao su big/ hs code kẹo cao su b)
- Mã HS 17049010: Kẹo mật ong Manuka thảo dược Kanro 80g (Kanro Manuka honey Candy 80g), thương hiệu: Kanro, 48 túi/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo mật ong man/ hs code kẹo mật ong)
- Mã HS 17049010: Kẹo sữa trà xanh Matcha kem tươi Kanro 70g (Kanro Matcha milk candy 70g), thương hiệu: Kanro, 48 túi/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo sữa trà xan/ hs code kẹo sữa trà)
- Mã HS 17049010: Kẹo Kabaya hộp vòng quay 12g (Kabaya Jyu-C Colour Ball candy 12g), thương hiệu: Kabaya Shokuhin, 80 cái/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo kabaya hộp/ hs code kẹo kabaya h)
- Mã HS 17049010: Kẹo thơm miệng Play Candy vị dưa hấu (Fresh Breath Play Candy Watermelon Flavor)dạng viên, 12g/túi, 12 túi/hộp, 12 hộp/thùng. NSX: 20/10/19. HSD: 18 tháng, NSX: JJW Foodstuff Industrial Co, Ltd Fujian, mới 100%... (mã hs kẹo thơm miệng/ hs code kẹo thơm miệ)
- Mã HS 17049010: Kẹo mút sữa hỗn hợp (Sữa, sữa chua) hiệu FUJIYA- FUJIYA Pop Candy Assorted Milk Lollipop (Milk, Yogurt), hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút sữa hỗn/ hs code kẹo mút sữa)
- Mã HS 17049010: Kẹo mơ Osakaya 85g (Plum candy 85g), thương hiệu: Osakaya, 12 gói/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mơ osakaya/ hs code kẹo mơ osaka)
- Mã HS 17049010: Kẹo gừng mật ong Meito 80g (Meito ginger throat candy 80g), thương hiệu: Meito, 20 gói/thùng, hsd 01/01/2021... (mã hs kẹo gừng mật on/ hs code kẹo gừng mật)
- Mã HS 17049010: Kẹo trái cây Sakuma's Drops 75g (Sakuma's Drops Fruit Candy 75g), thương hiệu: Sakuma, 40 hộp/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo trái cây sa/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049010: Thực phẩm bổ sung: Kẹo sữa chua lợi khuẩn & canxi Meiji 28g (18 viên) (Meiji Yogurt Candy 18 tablets), thương hiệu: Meiji Sangyo, 80 hộp/thùng, hsd 01/05/2020... (mã hs thực phẩm bổ su/ hs code thực phẩm bổ)
- Mã HS 17049010: Kẹo chanh muối Matsuya 100g (Matsuya Lemon Salt Candy 100g), thương hiệu: Matsuya, 20 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo chanh muối/ hs code kẹo chanh mu)
- Mã HS 17049010: Kẹo hộp quay số may mắn Kabaya 12g (Kabaya Candy dial box 12g), thương hiệu: Kabaya, 80 hộp/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo hộp quay số/ hs code kẹo hộp quay)
- Mã HS 17049010: Kẹo sữa kem tươi Hokkaido Kanro 80g (Kanro Gold Milk Candy 80g), thương hiệu: Kanro, 48 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo sữa kem tươ/ hs code kẹo sữa kem)
- Mã HS 17049010: Kẹo chanh bưởi Green Dakara 79g (LOTTE Green DA KA RA Candy 79g), thương hiệu: Lotte, 20 gói/thùng, hsd 01/06/2020... (mã hs kẹo chanh bưởi/ hs code kẹo chanh bư)
- Mã HS 17049010: Kẹo Soda hộp bàn tay oẳn tù tì 10g (Heart Kuru Kuru Janken Candy 10g), thương hiệu: Heart, 72 cái/thùng, hsd 01/01/2021... (mã hs kẹo soda hộp bà/ hs code kẹo soda hộp)
- Mã HS 17049010: Kẹo chanh mật ong Kanro 90g (Kanro Honey Lemon C Candy For Throat 90g), thương hiệu: Kanro, 48 gói/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo chanh mật o/ hs code kẹo chanh mậ)
- Mã HS 17049010: Kẹo mật ong nguyên chất 100% Senjaku 51g (Honey 100% candy 51g), thương hiệu: Senjakuame Honpo, 48 gói/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mật ong ngu/ hs code kẹo mật ong)
- Mã HS 17049010: Kẹo hộp hình máy bán hàng tự động 12g (Heart Candy with Vending Machine 12g), thương hiệu: Heart, 72 hộp/thùng, hsd 01/12/2020... (mã hs kẹo hộp hình má/ hs code kẹo hộp hình)
- Mã HS 17049010: Kẹo Soda hộp hình trái tim nút xoay 10g (Soda candy in heart-shaped box 10g), thương hiệu: Heart, 96 cái/thùng, hsd 31/12/2020... (mã hs kẹo soda hộp hì/ hs code kẹo soda hộp)
- Mã HS 17049010: Kẹo soda kèm hộp hình micro ca hát 15g Coris (Karaoke Micro Ramune Candy 15g), thương hiệu: Coris, 160 cái/thùng, hsd 10/09/2020... (mã hs kẹo soda kèm hộ/ hs code kẹo soda kèm)
- Mã HS 17049010: Kẹo Soda trái cây hình thỏ con dạng túi 10g Kakudai (Fruit Ramune Candy 10g), thương hiệu: Kakudai, 600 gói/thùng, hsd 10/09/2020... (mã hs kẹo soda trái c/ hs code kẹo soda trá)
- Mã HS 17049010: Kẹo 12 loại thảo dược Nhật Bản Lion 74g (12 of Japanese herbs candy 70 g), thương hiệu: Lion Confectionery, 18 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo 12 loại thả/ hs code kẹo 12 loại)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm Ring POP, (44 viên/hộp), mới 100%... (mã hs kẹo ngậm ring p/ hs code kẹo ngậm rin)
- Mã HS 17049010: Kẹo dẽo Welch's Fruit Snack Mixed fruit, (1 thùng/24 gói x 10fl oz/gói)), mới 100%... (mã hs kẹo dẽo welchs/ hs code kẹo dẽo welc)
- Mã HS 17049010: Kẹo hoa quả (SHOEI GUMI); Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hoa quả sh/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm Tic tac 14. 5 gram/hộp, 12 hộp/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm tic ta/ hs code kẹo ngậm tic)
- Mã HS 17049010: Kẹo Lollypop Mini 0. 65g/hộp/50que-HSD: 07/2021-111... (mã hs kẹo lollypop mi/ hs code kẹo lollypop)
- Mã HS 17049010: Kẹo hương bạc hà- Topvalu Mint Candy (gói 98g (không bao gồm vỏ kẹo)/gói 100g (bao gồm vỏ kẹo)), thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4901810190515. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hương bạc h/ hs code kẹo hương bạ)
- Mã HS 17049010: Kẹo đường nâu- (Topvalu) TV Brown Sugar Candy (gói 99g(không bao gồm vỏ kẹo)/gói 100g (bao gồm vỏ kẹo)), thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4901810169252. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đường nâu/ hs code kẹo đường nâ)
- Mã HS 17049010: BIG kẹo ngậm bạc hà sảng khoái hỗn hợp- BIG Mixed tablet refresh mint (1 gói35g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4549741058872. Hàng mới 100%... (mã hs big kẹo ngậm bạ/ hs code big kẹo ngậm)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm vị muối- Salt candy (gói 92g (không bao gồm vỏ kẹo)/gói 100g (bao gồm vỏ kẹo)), thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121785162. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo ngậm vị muố/ hs code kẹo ngậm vị)
- Mã HS 17049010: Kẹo caramel muối Topvalu- Topvalu Salt Caramel (gói 276g (không bao gồm vỏ kẹo), gói 280g(bao gồm vỏ kẹo)), thành phần có đường. Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4549741658515. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo caramel muố/ hs code kẹo caramel)
- Mã HS 17049010: Kẹo mút, không chứa cacao COCOA ENJOY CP-CP SMURFS/H KITTY MARKERS 84G... (mã hs kẹo mút không/ hs code kẹo mút khô)
- Mã HS 17049010: Kẹo, không chứa cacao tặng kèm COCOA ENJOY GWP SR-WERTHER'S O. POUCH 220G... (mã hs kẹo không chứa/ hs code kẹo không c)
- Mã HS 17049010: KẸO, HÀNG QUÀ TẶNG, MỚI 100%... (mã hs kẹo hàng quà t/ hs code kẹo hàng qu)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm ho Pulmoll Kirsch loại 20g/ hộp (24 hộp/ thùng). HSD: 02/12/2022... (mã hs kẹo ngậm ho pul/ hs code kẹo ngậm ho)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm ho hàng F. O. C Pulmoll Eucalyptus-Menthol loại 2g/ gói (750 gói/ thùng). HSD: 12/2022... (mã hs kẹo ngậm ho hàn/ hs code kẹo ngậm ho)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm hương chanh hiệu Kraice, không ca cao. NSX: Kraice Foods Co. , Ltd, HSD: 12/2020, thành phần: dầu thực vật, chất tạo ngọt, acidulant, hương liệu, chất chống oxi hóa. 35g/hộp, 80 hộp/thùng... (mã hs kẹo ngậm hương/ hs code kẹo ngậm hươ)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm DM peppermint tuyp 35 viên (15 tuyp/ hộp)... (mã hs kẹo ngậm dm pep/ hs code kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049010: Kẹo Chupachup (Khối lượng tịnh 10gr/que x 48que/gói x 22 gói/thùng x 21 thùng, khối lượng cả bì 11kg/thùng)... (mã hs kẹo chupachup/ hs code kẹo chupachu)
- Mã HS 17049010: HTT- Kẹo colia 18g... (mã hs htt kẹo colia/ hs code htt kẹo col)
- Mã HS 17049010: Maxi- Kẹo cứng các loại 20g... (mã hs maxi kẹo cứng/ hs code maxi kẹo cứ)
- Mã HS 17049010: BIG- Kẹo các vị 125g... (mã hs big kẹo các vị/ hs code big kẹo các)
- Mã HS 17049010: Kẹo Chew các loại 60 gói/thùng... (mã hs kẹo chew các lo/ hs code kẹo chew các)
- Mã HS 17049010: Kẹo ngậm Tic tac 14. 5 gram/hộp, 12 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo ngậm tic ta/ hs code kẹo ngậm tic)
- Mã HS 17049010: KẸO COXIL (COXIL EXTRA LOZENGE)- QUI CACH: 10 VIÊN/ VỈ, 03 VỈ/HÔP, 60 HỘP/THÙNG CARTON... (mã hs kẹo coxil coxi/ hs code kẹo coxil c)
- Mã HS 17049010: KẸO COXIL EXTRA KHÔNG ĐƯỜNG (COXIL EXTRA SUGAR FREE LOZENGE)- QUI CÁCH: 04 VIÊN/VỈ, 05 VỈ/ HỘP, 100 HỘP/THÙNG... (mã hs kẹo coxil extra/ hs code kẹo coxil ex)
- Mã HS 17049020: Kẹo hạnh nhân bọc sôcôla trắng 450gram/gói, 4 gói/ hộp, (01 UNK 1 hộp) hsd 12 tháng, năm sx 2019, sx bởi LLC Russian draze, cb số 66/SôViết/2018 ngày 31/10/2018 hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạnh nhân b/ hs code kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049020: Chocolate màu trắng, dạng nút (0. 6kg/gói), hàng mẫu... (mã hs chocolate màu t/ hs code chocolate mà)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng không nhân dạng viên- PAT32WCV Aalst- White Couverture 32% Cocoa (5KG X 240 CARTONS), hàng mới 100%... (mã hs sôcôla trắng kh/ hs code sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Kẹo sô cô la trắng nhân hạnh nhân Ivanovich, dạng viên, 400g/gói, 6 gói/thùng, 1góiUNK. NSX: 09/2019. HSD: tháng 09/2020. NSX: OJSC Confectionary Complex Ozersky souvenir. Xuất xứ: Nga. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo sô cô la tr/ hs code kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng... (mã hs sôcôla trắng/ hs code sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Kẹo sô cô la trắng dạng miếng vị dâu tây không có nhân, 6 miếng/ hộp/ 30 gram... (mã hs kẹo sô cô la tr/ hs code kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049020: Sôcôla nút áo trắng... (mã hs sôcôla nút áo t/ hs code sôcôla nút á)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng White block... (mã hs sôcôla trắng wh/ hs code sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Sôcôla trắng Chocoform White new 4kg... (mã hs sôcôla trắng ch/ hs code sôcôla trắng)
- Mã HS 17049020: Kẹo chuối 400gr x 50 gói hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs kẹo chuối 400gr/ hs code kẹo chuối 40)
- Mã HS 17049020: Kẹo mè xửng 400gr x 50 gói hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs kẹo mè xửng 400/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049020: Kẹo hạt điều 90gr x 36 gói hiệu Yến Nhung. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs kẹo hạt điều 90/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049091: Kẹo trái cây (dẻo, có chứa gelatin, không chứa cacao) vị dưa lưới Kasugai Melon Gummy Candy (102 gx24 gói/thùng), hàng mới 100%, . Nhà sx: Kasugai Seika Co. , Ltd... (mã hs kẹo trái cây d/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo My Gummy Peach Jelly Candy (66gr/hộp). Hsd: 2020. 11. 04. Nhà sx: Orion Group&Corp... (mã hs kẹo dẻo my gumm/ hs code kẹo dẻo my g)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị dâu tây. Hiệu: Chivers Jelly. 135g/ gói. Mới 100%... (mã hs kẹo dẻo vị dâu/ hs code kẹo dẻo vị d)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị sữa chua Neo- Neo Yogurt Jelly 50g (50g x 8pack x 5 case)/thùng, mới 100%... (mã hs kẹo dẻo vị sữa/ hs code kẹo dẻo vị s)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Haribo Goldbears 160gam/gói, 12gói/hộp Hãng sx: Haribo, HSD: tháng 2 và 3/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo haribo/ hs code kẹo dẻo hari)
- Mã HS 17049091: Kẹo xốp Haribo Chamallows Pink & White 70gam/gói, 24gói/hộp, Hãng sx: Haribo, HSD: tháng 7 và 8/2020. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo xốp haribo/ hs code kẹo xốp hari)
- Mã HS 17049091: Kẹo mềm sốt siro Coris 34g (Apple flavored Soft Candy 34g), thương hiệu: Coris, 120 túi/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mềm sốt sir/ hs code kẹo mềm sốt)
- Mã HS 17049091: Kẹo mềm hình que kem Coris 37g (Ice Bar DIY Soft Candy 37g), thương hiệu: Coris, 120 túi/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mềm hình qu/ hs code kẹo mềm hình)
- Mã HS 17049091: Kẹo mềm nặn hình thú Coris vị dâu & chanh 33g (Waku Waku Animal Soft Candy 33g), thương hiệu: Coris, 144 túi/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo mềm nặn hìn/ hs code kẹo mềm nặn)
- Mã HS 17049091: Kẹo YOYO Gummy Jelly 80g (không chứa cacao) (Assorted 200, Grape 100, Strawberry 150) (1 x 24 gói/ thùng), mới 100%. HSD: 12/2020... (mã hs kẹo yoyo gummy/ hs code kẹo yoyo gum)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Kingdom Jelly dạng que BBQ viên mini, không chứa cacao, đóng gói: 30g/gói, 12 gói/hộp, 8 hộp/thùng. NSX: 19/12/2019. HSD: 18/12/2021. NSX: M-SUGAR LIMITED PARTNERSHIP, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo kingdom/ hs code kẹo dẻo king)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo tổng hợp Trolli Super stars (200g x 12 gói/thùng), không chuwacs ca cao, hàng mới 100%. NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo tổng hợ/ hs code kẹo dẻo tổng)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Trolli Gummi World (230g x 12 gói/thùng), không chứa ca cao, hàng mới 100%; NSX: Trolli GmbH, Số CB: 17566/2017... (mã hs kẹo dẻo trolli/ hs code kẹo dẻo trol)
- Mã HS 17049091: Kẹo hoa quả Hi-chew assorted candy không chứa cacao (94g x48gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Takazaki Morinaga Co. , Ltd. ;... (mã hs kẹo hoa quả hi/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo không chứa cacao Lot100 gummy (Mango: 400 thùng; Assorted: 600 thùng) (24gói/thùngx150g/gói); hiệu LOT100; HSD: 06. 2021. Mới 100%. NSX: COCOALAND INDUSTRY SDN. BHD.... (mã hs kẹo dẻo không c/ hs code kẹo dẻo khôn)
- Mã HS 17049091: Thực phẩm bổ sung: Kẹo hoa hồng dâu tây Kracie 32g (Kracie strawberry rose candy 32g), thương hiệu: Kracie, 160 gói/thùng, hsd 01/11/2020... (mã hs thực phẩm bổ su/ hs code thực phẩm bổ)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Burger bịch nhựa (24 bịch x 96g/ 1 thùng). (kẹo đường không chứa cacao). Nsx: 19/11/2019. Hsd: 18/05/2021. Nhà sx: PT. YUPI INDO JELLY GUM. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo burger/ hs code kẹo dẻo burg)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Frankfurter hũ nhựa (12 x 36 x 8g). (kẹo đường không chứa cacao)). Nsx: 05/11/2019, Hsd: 04/05/2021. Nhà sản xuất: PT. YUPI INDO JELLY GUM. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo frankfu/ hs code kẹo dẻo fran)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Yupi Milly Moos bịch nhựa (24 bịch x 120g/ 1 thùng) (kẹo đường không chứa cacao). Nsx: 12/11/2019. Hsd: 11/11/2021. Nhà sx: PT. YUPI INDO JELLY GUM, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo yupi mi/ hs code kẹo dẻo yupi)
- Mã HS 17049091: Kẹo Assorted Gummy Candy 350g. Loại kẹo dẻo, có chứa gelatin, đường, siro glucose, chất tạo ngọt và các thành phần khác. đóng gói: 350g/gói. Ngày sx: 23/09/2019 Hạn sử Dụng 24 tháng. Mới100% do trung quốc sx.... (mã hs kẹo assorted gu/ hs code kẹo assorted)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Gummy Candy. đóng 2kg/ túi. chứa Glucose Syrup, đường, Gelatin và các thành phần khác. chưa đóng gói bán lẻ. HSD 24 tháng, do Shenzhen rungu food co. , LTD SX ngày 30/12/2019, Mới 100% doTQSX... (mã hs kẹo dẻo gummy c/ hs code kẹo dẻo gumm)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo trái cây sữa chua Trolli YoFruit (200g x 18 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo trái câ/ hs code kẹo dẻo trái)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị quả mọng Haribo Berries (200g x 18 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Haribo GmbH & Co. KG... (mã hs kẹo dẻo vị quả/ hs code kẹo dẻo vị q)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo (có chứa Gelatin) Trolli Hot Dog (150g x 7 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH, Số CB: 17569/2017... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ hs code kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo nhân mứt hỗn hợp hiệu: R&B (Kẹo con mắt) Assorted Jelly Filled Marshmallows (80g/1 gói x 24 gói/ thùngUNK), kẹo dẻo có chứa đường và galetin không chứa cacao. Háng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo nhân mứ/ hs code kẹo dẻo nhân)
- Mã HS 17049091: Kẹo MEGA MARSHMALLOWS. 120g/gói x 24 gói/carton. NSX: SUCERE FOODS CORPORATION. NSX: 09/12/2019. HSD 08/03/2021. Mới 100%. (nhãn hiệu: CORNICHE)... (mã hs kẹo mega marshm/ hs code kẹo mega mar)
- Mã HS 17049091: Kẹo APPLE TEDDY MARSHMALLOWS. 70g/gói x 24 gói/cartoni. NSX: SUCERE FOODS CORPORATION. NSX: 09/12/2019. HSD 08/03/2021. Mới 100%. (nhãn hiệu: CORNICHE)... (mã hs kẹo apple teddy/ hs code kẹo apple te)
- Mã HS 17049091: Kẹo SNOW WHITE MEGA MARSHMALLOWS. 120g/gói x 24 gói/carton. NSX: SUCERE FOODS CORPORATION. NSX: 09/12/2019. HSD 08/03/2021. Mới 100%. (nhãn hiệu: CORNICHE)... (mã hs kẹo snow white/ hs code kẹo snow whi)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo hiệu Saadet Gida, 40g/gói, hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm, mới 100%.... (mã hs kẹo dẻo hiệu sa/ hs code kẹo dẻo hiệu)
- Mã HS 17049091: Kẹo bạc hà Start, Nhà sản xuất Boonprasert Confectionery Co. , Ltd. (1carton50bagx120g). NSX: 05/11/2019, HSD: 04/11/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo bạc hà star/ hs code kẹo bạc hà s)
- Mã HS 17049091: Kẹo Sữa trà xanh Start, Nhà sản xuất Boonprasert Confectionery Co. , Ltd. (1carton50bagx120g). NSX: 05/11/2019, HSD: 04/11/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo sữa trà xan/ hs code kẹo sữa trà)
- Mã HS 17049091: Kẹo Trà Xanh- GREEN TEA CANDY, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo trà xanh g/ hs code kẹo trà xanh)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo khủng long kỷ Jura (hiệu tiếng Hàn, mới 100%, HSD: 11/2020) (80g x 24 x 200 ctns)... (mã hs kẹo dẻo khủng l/ hs code kẹo dẻo khủn)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Cola Burger dây treo (10x60x8g)/thùng, NSX- HSD: 05/11/2019- 04/11/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo cola bu/ hs code kẹo dẻo cola)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo hoa quả Arriang (Arriang fruit Jelly), không chứa ca cao, 1kg/túi, 8 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hoa quả/ hs code kẹo dẻo hoa)
- Mã HS 17049091: Kẹo túm dẻo vị trái cây Arriang(Arriang Assorted Jelly), không chứa ca cao, 500g/túi, 12 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo túm dẻo vị/ hs code kẹo túm dẻo)
- Mã HS 17049091: Kẹo Sweetie Milk Flavor hiệu Sweetie (Marshmallow Filled), có chứa gelatin 250g/gói, 16gói/thùng, NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Karjen Pte. Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sweetie mil/ hs code kẹo sweetie)
- Mã HS 17049091: Kẹo Sweetie Coconut Flavor hiệu Sweetie (Marshmallow Filled), có chứa gelatin, 250g/gói, 16gói/thùng, NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Karjen Pte. Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sweetie coc/ hs code kẹo sweetie)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo có đường, không chứa ca cao Trolli Mini Burger 600g/hộp, 6hộp/kiện (1UNK 1 kiện 3. 6 kg), hàng mới 100%, Nsx: Trolli GmbH, Hsd: 11. 2020.... (mã hs kẹo dẻo có đườn/ hs code kẹo dẻo có đ)
- Mã HS 17049091: Kẹo Dẻo Want Want QQ Gummies Vị Nho 20G*5*4*6, 20g/gói x 120 gói/thùng, hàng mới 100%. NSX 22. 12. 19, hạn sd 12 tháng từ NSX... (mã hs kẹo dẻo want wa/ hs code kẹo dẻo want)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Jelly JongKol-MARSHMALLOW WITH GELATIN DESSERT 250G. (BBQ), Khối lượng tịnh: 250G, (24 x 250g)/thùng, NSX: Octchild Foods Co. , Ltd, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo jelly j/ hs code kẹo dẻo jell)
- Mã HS 17049091: Kẹo (dẻo có chứa gelatin) Trolli Choco Bananas (150g x 8 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ hs code kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo, không chứa cacao tặng kèm COCOA ENJOY GWP JB-20 FLAVOUR BOX 100G... (mã hs kẹo dẻo không/ hs code kẹo dẻo khô)
- Mã HS 17049091: Kẹo Gummi Ice hiệu Roscela- Roscela Gummi Ice Candy, (Kẹo dẻo, không chứa cacao), quy cách: 28g*6 cái/lốc; 6 lốc/cartons, NHÀ SẢN XUẤT: Chavanaphat Co. , Ltd. , hàng mới 100%... (mã hs kẹo gummi ice h/ hs code kẹo gummi ic)
- Mã HS 17049091: Kẹo Fancy Umbrella hiệu Roscela- Roscela Fancy Umbrella Candy (Kẹo dẻo, không chứa cacao), quy cách: 32g*6 cái/lốc; 6 lốc/cartons, NHÀ SẢN XUẤT: Chavannaphat Co. , Ltd. , hàng mới 100%... (mã hs kẹo fancy umbre/ hs code kẹo fancy um)
- Mã HS 17049091: Kẹo Toktak mixed fruit flavoured hiệu Roscela-Roscela Toktak mixed fruit flavoured Candy (Kẹo dẻo, không chứa cacao) quy cách: 9g*12 cái/lốc;12 lốc/cartons, NSX: Chavanaphat Co. , Ltd. , hàng mới 100%... (mã hs kẹo toktak mixe/ hs code kẹo toktak m)
- Mã HS 17049091: Kẹo hoa quả Timi Mix hiệu Konti (Timi Mix Fruit Candy), đóng gói 1kg/ gói, 8 gói/ thùng, 1gói 1 UNK, Nhà sx: GB JSC KONTI_RUS, HSD: 27/4/2020. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo hoa quả tim/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049091: Kẹo hoa quả mềm Zhivinka vị dưa hấu hiệu Konti (Zhivinka Watermelon Flavor), 1kg/ gói, 8 gói/ thùng, 1 thùng 1 UNK. Hàng mới 100%. HSD: T6/2020 Nhà sản xuất: KONTI-RUS... (mã hs kẹo hoa quả mềm/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Chups Chup vị trái cây hiệu Kraice, không ca cao. Thành phần: Gelatin, xiro, đường, nước ép cô đặc, nước cốt chanh, nước ép táo đậm đặc, sorbitol. 80g/ túi, 72 túi/ thùng... (mã hs kẹo dẻo chups c/ hs code kẹo dẻo chup)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị đào hiệu Bourbon, không ca cao. NSX: Bourbon Co. , Ltd, HSD: tháng 4/2020 thành phần: : Đường, xi-rô, gelatin, nước ép đào cô đặc, dextrin, acidulant. 50g/ gói, 12 gói/ thùng... (mã hs kẹo dẻo vị đào/ hs code kẹo dẻo vị đ)
- Mã HS 17049091: Kẹo sữa chua vị chanh hiệu Meiji, không ca cao. NSX: Meiji Co. , Ltd, HSD: T6/ 2020, thành phần: Đường, sữa chua cô đặc, bột sữa chua, gelatin, acid citric. 18 viên/ hộp, 80 hộp/ thùng... (mã hs kẹo sữa chua vị/ hs code kẹo sữa chua)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị nho không ca cao hiệu Meiji, NSX: , Meiji Co. , Ltd, HSD: 6/2020, thành phần: Gelatin, xi-rô, đường, nước trái cây nho, dầu thực vật và chất béo, tinh bột. 51g/ túi, 120 túi/ thùng... (mã hs kẹo dẻo vị nho/ hs code kẹo dẻo vị n)
- Mã HS 17049091: Kẹo sữa đào hiệu UHA, không ca cao. NSX: Uha Mikakuto Co. , Ltd HSD: 7/2020, Thành phần: Gelatin, đường, siro, bột sữa, sữa đặc có đường, dầu thực vật, kem tươi, nước ép đào. 84g/ túi, 80 túi/ thùng... (mã hs kẹo sữa đào hiệ/ hs code kẹo sữa đào)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị trái cây mix hiệu UHA, NSX: Uha Mikakuto Co. , Ltd, HSD: Tháng 9/2020, thành phần: Gelatin, xi-rô, đường, rau, axit lactic, nước trái cây (nho, dưa), trọng lượng: 98g/ túi, 48 túi/ thùng... (mã hs kẹo dẻo vị trái/ hs code kẹo dẻo vị t)
- Mã HS 17049091: Kẹo gôm chanh hiệu Kanro, không ca cao. NSX: Công ty TNHH Kang, HSD: 8/2020, số công bố: 5400/2018/ATTP-XNCB, thành phần: Gelatin, siro, bơ thực vật, chiết xuất chanh, muối. 56g/ gói, 120 gói/ thùng... (mã hs kẹo gôm chanh h/ hs code kẹo gôm chan)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo vị cola, không nhãn hiệu model (900 gram/gói)... (mã hs kẹo dẻo vị cola/ hs code kẹo dẻo vị c)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo Oloves Olives, 30g/gói, hsd: 03/2021, mới 100%.... (mã hs kẹo dẻo oloves/ hs code kẹo dẻo olov)
- Mã HS 17049091: Kẹo Dynamite Big bang (330g*24 túi/Thùng) 100 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dynamite bi/ hs code kẹo dynamite)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo xoài- Mango Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo xoài m/ hs code kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo chuối- Banana Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo chuối/ hs code kẹo dẻo chuố)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo dưa lưới- Melon Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo dưa lướ/ hs code kẹo dẻo dưa)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo chanh dây- Passion Fruit Jelly Candy (150g/bag)... (mã hs kẹo dẻo chanh d/ hs code kẹo dẻo chan)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100-1kg, hàng mới 100%... (mã hs kẹo lot 1001kg/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100-150g, hàng mới 100%... (mã hs kẹo lot 100150/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100-320g, hàng mới 100%... (mã hs kẹo lot 100320/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049091: Kẹo Jelly hiệu Hải Hà 350g/gói x 12 gói/thùng... (mã hs kẹo jelly hiệu/ hs code kẹo jelly hi)
- Mã HS 17049091: Kẹo ngậm thảo mộc (150g/hộp)... (mã hs kẹo ngậm thảo m/ hs code kẹo ngậm thả)
- Mã HS 17049091: Set Kẹo lot 100 Gummy (6 gói)/set... (mã hs set kẹo lot 100/ hs code set kẹo lot)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo hoa quả, hiệu Lot Gummy 150g... (mã hs kẹo dẻo hoa quả/ hs code kẹo dẻo hoa)
- Mã HS 17049091: Kẹo mè xửng hạt điều Huế xưa (250g/hộp)... (mã hs kẹo mè xửng hạt/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049091: Kẹo xoài dẻo Trường Sinh (450g/gói)... (mã hs kẹo xoài dẻo tr/ hs code kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049091: Kẹo sầu riêng dẻo Trường Sinh (300g/gói)... (mã hs kẹo sầu riêng d/ hs code kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049091: Kẹo lot các vị 1kg Cty tnhh tm & Sx Hoàng Mai... (mã hs kẹo lot các vị/ hs code kẹo lot các)
- Mã HS 17049091: Kẹo Lot 100Gummy320g Cty tnhh tm & Sx Hoàng Mai... (mã hs kẹo lot 100gumm/ hs code kẹo lot 100g)
- Mã HS 17049091: Kẹo Chupachups(380 gam*22 gói) 330thùng(Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo chupachups/ hs code kẹo chupachu)
- Mã HS 17049091: Kẹo dẻo bắp Thái Dương (1kg*10 gói) 300thùng(Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo dẻo bắp thá/ hs code kẹo dẻo bắp)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm mật ong hương chanh, Propolis & Manuka Honey Candies, hiệu Propicol, 1 gói 40 viên, HSD: 05/2022, Số lô: 1492019, hàng mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm mật on/ hs code kẹo ngậm mật)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Fujiya pop candy (122g x 48 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: FUJIA CO. , LTD... (mã hs kẹo mút fujiya/ hs code kẹo mút fuji)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị dưa Pine Hokkaido Melon Candy (73g x 20 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Pine Co. , Ltd... (mã hs kẹo vị dưa pine/ hs code kẹo vị dưa p)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương vị trái cây Kanro fruit candy (150g x 48gói/thùng), hàng mới 100%, nhà sản xuất: Kanro Co. , Ltd... (mã hs kẹo hương vị tr/ hs code kẹo hương vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa- UHA MIKAKUTO TOKUNO MILK 8. 2 (103. 5g x 72 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Mikakuto Co. , Ltd... (mã hs kẹo sữa uha mi/ hs code kẹo sữa uha)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo trái cây Meiji Fruit Soft Gummy Candy (90g x 54 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: MEIJI CO. , LTD... (mã hs kẹo dẻo trái câ/ hs code kẹo dẻo trái)
- Mã HS 17049099: Kẹo 8 vị Lion Janjaka Soda Candy (144g x 48 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Lion Confectionery Co. , Ltd... (mã hs kẹo 8 vị lion j/ hs code kẹo 8 vị lio)
- Mã HS 17049099: Kẹo muối và hoa quả Hichew salt and fruit (77g x 48 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Morinaga Seika Co. , Ltd... (mã hs kẹo muối và hoa/ hs code kẹo muối và)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng vị đào trắng White peach sparkling candy (80g x 20 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Pine Co. , Ltd Skpa... (mã hs kẹo cứng vị đào/ hs code kẹo cứng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo socola hạnh nhân trắng Oriental Sweets "Almond in white chocolate glaze'', loại 200g/túi, HSD: 12/03/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo socola hạnh/ hs code kẹo socola h)
- Mã HS 17049099: Kẹo socola trắng hạnh nhân sữa Oriental Sweets "Almond in white chocolate glaze'', loại 450g/túi, HSD: 12/03/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo socola trắn/ hs code kẹo socola t)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo (có chứa gelatin) Trolli mini Burger (50g x 24 cái/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ hs code kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049099: Kẹo Belo Chocolate, trọng lượng: 3 G x 50PCS x 50 PACKS. SX: 11/2019- HSD: 11/2020, Nhãn hiệu: EURO. Mới 100%... (mã hs kẹo belo chocol/ hs code kẹo belo cho)
- Mã HS 17049099: Kẹo cao su Clorets, 140g/hộp, 36/ hộp/ thùng, do Mondelez Japan Co. , Ltd sản xuất, SCB: 39/LTP/2018, HSD: 5/2020. mới 100%... (mã hs kẹo cao su clor/ hs code kẹo cao su c)
- Mã HS 17049099: Bột làm kẹo dẻo đổi màu Meigum 19g (Meiji Powdered Slime Jelly 19g), thương hiệu: Meiji Chewing Gum, 96 túi/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs bột làm kẹo dẻo/ hs code bột làm kẹo)
- Mã HS 17049099: Thạch Collagen vị nho " Koro Koro"- Jelly Collagen Grape Flavour ((10 gói x 40g) x 12 hộp/ thùng), Hàng mới 100%... (mã hs thạch collagen/ hs code thạch collag)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị berry hữu cơ Biona- Biona Organic Berry Burs (75g/gói x 10 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo vị berr/ hs code kẹo dẻo vị b)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hình rắn hữu cơ Biona- Biona Organic Sour Snake. (75g/gói x 12 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo hình rắ/ hs code kẹo dẻo hình)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hình gấu hữu cơ Biona- Biona Organic Mini Fruit Bears (75g/gói x 10 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo hình gấ/ hs code kẹo dẻo hình)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị lựu hình trái tim hữu cơ Biona- Biona Organic Vegan Pomegranate Hearts (75g/gói x 10 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo vị lựu/ hs code kẹo dẻo vị l)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng không cacao Rinda (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 12/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 19497/2015/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo cứng không/ hs code kẹo cứng khô)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm đỏ cứng- Korean Red Ginseng Vitamin Candy. NSX CHEONNYEONAE FOOD CO. , LTD. Quy cách Thùng 200g/ túi x 50 túi. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021... (mã hs kẹo sâm đỏ cứng/ hs code kẹo sâm đỏ c)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm đen- Korean Black Ginseng Candy loại kẹo cứng. NSX CHEONNYEONAE FOOD CO. , LTD. Quy cách Thùng 300g/ túi x 30 túi. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021... (mã hs kẹo sâm đen ko/ hs code kẹo sâm đen)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hồng sâm hàn quốc 333 program-333 Program Korean Red Ginseng Jelly, 1 bịch kín 450gram, Lot: MS20191112(12/11/2019-11/11/2021), NSX: MYUNG SUNG BAKERY. , hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hồng sâ/ hs code kẹo dẻo hồng)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Miaokestar (Banana candy), 286g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Meigo, mới 100%... (mã hs kẹo chuối miaok/ hs code kẹo chuối mi)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dứa Mei Clarks Soft Candy-Pineapple, 218g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị dứa/ hs code kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dâu Mei Clarks Soft Candy-Strawberry, 218g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị dâu/ hs code kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị trái cây Mei Clarks Soft Candy- Fruity Taste, 350g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị trái/ hs code kẹo mềm vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo UK, hàng quà tặng, chỉ dùng cá nhân... (mã hs kẹo haribo uk/ hs code kẹo haribo u)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị cà phê- Fondant taste coffee (12 kg (4 túi x 3 kg)/thùng). HSD: 30/04/2021... (mã hs kẹo mềm vị cà p/ hs code kẹo mềm vị c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị trà xanh- Fondant taste matcha (12 kg (4 túi x 3 kg)/thùng). HSD: 30/04/2021... (mã hs kẹo mềm vị trà/ hs code kẹo mềm vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo (dẻo có chứa gelatin) Trolli Choco Bananas (150g x 8 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: Trolli GmbH... (mã hs kẹo dẻo có chứ/ hs code kẹo dẻo có)
- Mã HS 17049099: Kẹo TOMMY JELLY BEAN 20g- Fruity (Hang) Soft Chewing Candy (1 x 24 gói/ vĩ x 6 vĩ/ thùng), mới 100%. HSD: 12/2020... (mã hs kẹo tommy jelly/ hs code kẹo tommy je)
- Mã HS 17049099: Kẹo mạch nha nhân hạt vừng-SESAME PRALINE 2. 5KG- Mã 1026035 (10hộp x2. 5kgs;HSD: 08/10/2020) NH: Weiss NSX: Chocolate Weiss... (mã hs kẹo mạch nha nh/ hs code kẹo mạch nha)
- Mã HS 17049099: KẸO NGẬM KHÔNG ĐƯỜNG IMPACT MINTS ORIGINAL- HƯƠNG BẠC HÀ LỤC THƠM MÁT (SPEARMINT) 25G(144 PCS/CTN)... (mã hs kẹo ngậm không/ hs code kẹo ngậm khô)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm Ribon- Milk Soft Candy 66g/gói 24 gói/thùng; HSD: 11/2020... (mã hs kẹo sữa mềm rib/ hs code kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1. 68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa hiệu mi/ hs code kẹo sữa hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị dâu hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1. 68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa vị dâu/ hs code kẹo sữa vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị dưa gang hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1. 68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa vị dưa/ hs code kẹo sữa vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị sô cô la hiệu Milkita (1 thùng 20 gói x 30 viên 1. 68kg). Ngày sản xuất: 18/11/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 17/05/2021.... (mã hs kẹo sữa vị sô c/ hs code kẹo sữa vị s)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị hỗn hợp hiệu Milkita (Dâu, Sôcôla, Dưa gang); (1 thùng 4 gói x 30 viên 1. 08kg). Ngày sản xuất: 16/12/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 15/06/2021.... (mã hs kẹo vị hỗn hợp/ hs code kẹo vị hỗn h)
- Mã HS 17049099: KẸO XỐP MARSHIES HƯƠNG DÂU- MARSHIES STRAWBERRY MARSHMALLOWS 80G (80G x 24 GÓI/THÙNG). HSD: 20/11/2020, 04/12/2020... (mã hs kẹo xốp marshie/ hs code kẹo xốp mars)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Teteo hương nho, 60 viên/túi (48g/túi), mã hàng 117513, mới 100%, hiệu Combi... (mã hs kẹo ngậm teteo/ hs code kẹo ngậm tet)
- Mã HS 17049099: KẸO, QUÀ BIẾU CÁ NHÂN... (mã hs kẹo quà biếu c/ hs code kẹo quà biế)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Sugus hương Trái Cây 0. 999 kg/ Sugus Assorted/ (0. 999 kg/bịch x 10 bịch/thùng 9. 99 kg/thùng) (NFJ) (Kẹo dẻo nhai)... (mã hs kẹo mềm sugus h/ hs code kẹo mềm sugu)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Candy Soft Mix Kaubonbons (500g x 12 gói/thùng), Không chứa ca cao, hàng mới 100%. NSX: Edeka Zentrale AG & Co. KG. Số CB: 29636/2017... (mã hs kẹo hoa quả can/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: HÀNG QUÀ TẶNG: KẸO DẺO... (mã hs hàng quà tặng/ hs code hàng quà tặn)
- Mã HS 17049099: Kẹo The Halls- Vị Bạc Hà, có đường, không cacao, HALLS ML 12X20X9S TH(MIRROR), code4033719, 1 thùng12 hộp, 1 hộp 20 thanh, 1 thanh 9 viên27. 9 G, NSX: 09. 12. 2019, HSD: 09. 03. 2021... (mã hs kẹo the halls/ hs code kẹo the hall)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê Kopiko Jar 6x600g (Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo cà phê kopi/ hs code kẹo cà phê k)
- Mã HS 17049099: Kẹo the Fres Barley Bag 24x150g (Hàng mới 100%)(NSX: 7/12/19;HSD: 7/6/21)... (mã hs kẹo the fres ba/ hs code kẹo the fres)
- Mã HS 17049099: Kẹo the Fres Apple Peach Bag 24x150g (Hàng mới 100%)(NSX: 14/12/19;HSD: 14/3/21)... (mã hs kẹo the fres ap/ hs code kẹo the fres)
- Mã HS 17049099: Kẹo dứa muối- HARTBEAT- PINEAPPLE SALT (12 hũ x 400gr/thùng), hạn sử dụng tháng 12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dứa muối h/ hs code kẹo dứa muối)
- Mã HS 17049099: Kẹo dâu soda chanh- StrawberryLime soda Flavoured Candy(12 hũ x 400gr/thùng), hạn sử dụng tháng 12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dâu soda ch/ hs code kẹo dâu soda)
- Mã HS 17049099: Kẹo gummy vị chanh muối Gummy Lime Salt Candy. Nhãn hiệu HARTBEAT (40gr/gói x 6 gói/lốc x 2 lốc/thùng). Hạn sử dụng đến tháng 12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gummy vị ch/ hs code kẹo gummy vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo Two Mix 100g/gói, v20gói/thùng. Nhãn hiệu: Melland, nhà sx KUKJE CONFECTIONERY CO. , LTD. Hạn T12. 2020. Mới 100%... (mã hs kẹo two mix 100/ hs code kẹo two mix)
- Mã HS 17049099: Kẹo Double Mix 100g/gói, 20gói/thùng. Nhãn hiệu: Melland, nhà sx KUKJE CONFECTIONERY CO. , LTD. Hạn SD T12. 2020. Mới 100%... (mã hs kẹo double mix/ hs code kẹo double m)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm NEW RED GISENG CANDY 250g/ gói, 10gói/thùng. Nhãn hiệu: Melland, nhà sx KUKJE CONFECTIONERY CO. , LTD. Hạn SD T11. 2021. Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm ne/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng hương trái cây, không chứa cacao Ribbon Seika Fruits Candys, 180g/gói, 20 gói/thùng, Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 11/2020. Hãng sản xuất: Ribbon Co. , Ltd... (mã hs kẹo cứng hương/ hs code kẹo cứng hươ)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa hương trà xanh UHA MIKAKUTO TOKUNO MILK 8. 2 MATCHA không chứa cacao, 80g/gói, 72 gói/thùng, Hàng mới 100%. HSD 10/2020. Nhà sản xuất: UHA Mikakuto Co. , Ltd... (mã hs kẹo sữa hương t/ hs code kẹo sữa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây mềm tổng hợp- MORINAGA HAICHU ASORTED không nhân, không chứa cacao, 94g/gói, 48 gói/thùng. Hàng mới 100%, HSD 10/2020. Nhà sản xuất: MORINAGA Co. , Ltd... (mã hs kẹo trái cây mề/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo que saffron (10 que/hộp * 15gram/hộp), bao bì giấy. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo que saffron/ hs code kẹo que saff)
- Mã HS 17049099: Kẹo Morinaga Hi-Chew trái cây- Morinaga Hi-Chew (94g/túi x 48 túi/thùng). HSD: 10/2020... (mã hs kẹo morinaga hi/ hs code kẹo morinaga)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa trà xanh Tokuno 8. 2- Tokuno Milk 8. 2 Matcha Candy (80g/túi x 72 túi/thùng). HSD: 10/2020... (mã hs kẹo sữa trà xan/ hs code kẹo sữa trà)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hỗn hợp vị trái cây và soda- Puccho Fruit & Soda Mix Candy (98g/túi x 72 túi/thùng). HSD: 07/2020... (mã hs kẹo mềm hỗn hợp/ hs code kẹo mềm hỗn)
- Mã HS 17049099: KẸO LOTTE ANYTIME- 20 BỊCH X 60G HSD: 12/2020... (mã hs kẹo lotte anyti/ hs code kẹo lotte an)
- Mã HS 17049099: KẸO COMVITA... (mã hs kẹo comvita/ hs code kẹo comvita)
- Mã HS 17049099: KẸO HỒNG SÂM KHÔNG ĐƯỜNG/SUGAR FREE KOREAN RED GINSENG CANDY (500G*20 EA)/ Box. Số công bố: 43700/2017/ATTP-XNCB. Ngày 23/11/2017, Hàng mới 100 %... (mã hs kẹo hồng sâm kh/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm ECLIPSE (5 khay x 8 hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo ngậm eclips/ hs code kẹo ngậm ecl)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos Pure Fresh (0. 05kg/hũ), hàng mẫu... (mã hs kẹo mentos pure/ hs code kẹo mentos p)
- Mã HS 17049099: Kẹo Alpenliebe (400 viên/hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo alpenliebe/ hs code kẹo alpenlie)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bông Gòn Hương Dâu Tây (15g*24 bag/carton) hiệu Little Keefy- Little Keefy Candyfloss Strawberry Flavor 15g. HSD: 27/02/2021 (UNKTHÙNG)... (mã hs kẹo bông gòn hư/ hs code kẹo bông gòn)
- Mã HS 17049099: Giỏ kẹo sô cô la, hàng quà tặng, mới 100%, HSX: World market... (mã hs giỏ kẹo sô cô l/ hs code giỏ kẹo sô c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hương hoa hồng Beauty Rose Kracie 32g (Rose Soft Candy 32g), thương hiệu: Kracie, 160 gói/thùng, hsd 01/11/2020... (mã hs kẹo mềm hương h/ hs code kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: Popin cookin làm Takoyaki Kracie ăn được 16g (Kracie Popin Cookin Takoyaki 16g), thương hiệu: Kracie, 120 gói/thùng, hsd 01/02/2021... (mã hs popin cookin là/ hs code popin cookin)
- Mã HS 17049099: Kẹo Popin cookin làm kẹo dẻo Kracie ăn được 27g (Kracie Popin Cookin DIY candy 27g), thương hiệu: Kracie, 120 gói/thùng, hsd 01/08/2021... (mã hs kẹo popin cooki/ hs code kẹo popin co)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối phủ Socola Coris 36g (Coris Chocolate Covered Banana Soft Candy DIY 36g), thương hiệu: Coris, 120 gói/thùng, hsd 01/08/2020... (mã hs kẹo chuối phủ s/ hs code kẹo chuối ph)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm tạo kiểu tóc búp bê vị dâu & soda 28g (Hair Salon styling Soft Candy strawberry & soda flavor 8g), thương hiệu: Heart, 96 hộp/thùng, hsd 01/09/2020... (mã hs kẹo mềm tạo kiể/ hs code kẹo mềm tạo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Mochi trái cây túi hình smartphone 14g Kyoushin (Mochi Fruit Candy with Smartphone package 14g), thương hiệu: Kyoushin, 400 gói/thùng, hsd 01/10/2020... (mã hs kẹo dẻo mochi t/ hs code kẹo dẻo moch)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: See's Candies. hsx: Raffle. mới 100% (khoảng 1lb/gói), hàng quà tặng từ khách hàng... (mã hs kẹo hiệu see/ hs code kẹo hiệu s)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Peanut Brrittle. hsx: See's Candies. mới 100% (khoảng 680g/gói), hàng quà tặng từ khách hàng... (mã hs kẹo hiệu pean/ hs code kẹo hiệu p)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Lolipop assorted. hsx: See's Candies. mới 100%, (khoảng 238g/gói), hàng quà tặng từ khách hàng... (mã hs kẹo hiệu loli/ hs code kẹo hiệu l)
- Mã HS 17049099: Kẹo Quế- Cinnamon Candy(vị quế) đóng gói: 300g/gói, 30 gói/thùng UNK. Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food. hạn sd: T12/2021... (mã hs kẹo quế cinnam/ hs code kẹo quế cin)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê- Cappuccino candy (vị cafe), đóng gói: 300g/gói, 30 gói/thùng UNK. Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food. hạn sd: T12/2021... (mã hs kẹo cà phê cap/ hs code kẹo cà phê)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây- Assorted candy (vị trái cây), đóng gói: 300g/gói, 30 gói/thùng UNK. Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food. hạn sd: T12/2021... (mã hs kẹo trái cây a/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hương vị cà phê chuối bơ hiệu Lotte. Đóng gói 157g/gói, 20 gói/thùng UNK. Nhà sx Lotte Confectionery Joint-Stock Company. HSD: 12/2021... (mã hs kẹo hương vị cà/ hs code kẹo hương vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm hàn Quốc- Korean red ginseng candy (vị sâm), đóng gói: 300g/gói, 30 gói/thùng UNK. Nhà sx: Cty TNHH Matgouel food. hạn sd: T11/2021.... (mã hs kẹo hồng sâm hà/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nổ (Striking Popping Candy) hương vị trái cây(Táo Xanh, Dâu, Dưa hấu, Vải) (15 gram x 48 gói/1 thùng Carton), nhãn hiệu: STRIKING. HSD: 12. 2021, mới 100%... (mã hs kẹo nổ strikin/ hs code kẹo nổ stri)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trolli Pingummi (Không socola, không nhân), 175g/gói, 18 gói/thùng, 72thùng, hsd: 4/2020, nsx: Trolli Gmbh, mới 100%... (mã hs kẹo trolli ping/ hs code kẹo trolli p)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trolli Mini Burger (Không socola, không nhân), 170g/gói, 8 gói/thùng, 72thùng, hsd: 5/2020, nsx: Trollo Gmbh, mới 100%... (mã hs kẹo trolli mini/ hs code kẹo trolli m)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trolli Gummi World 230g(Không socola, không nhân), 230g/gói, 12 gói/thùng, 48thùng, hsd: 6/2020, nsx: Trolli Gmbh, mới 100%... (mã hs kẹo trolli gumm/ hs code kẹo trolli g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo Goldbaren (Không socola, không nhân), 200g/gói, 18 gói/thùng, 90thùng, hsd: 7/2020, nsx: Haribo Gmbh & Co. KG, mới 100%... (mã hs kẹo haribo gold/ hs code kẹo haribo g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo Fruity-Bussi(Không socola, không nhân), 200g/gói, 30 gói/thùng, 48thùng, hsd: 8/2020, nsx: Haribo Gmbh & Co. KG, mới 100%... (mã hs kẹo haribo frui/ hs code kẹo haribo f)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngô mềm Mei Clarks Soft-Sweets, 288g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 12/2019, HSD: 11/2020, NSX: Hon Mori Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo ngô mềm mei/ hs code kẹo ngô mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị khoai môn Taro Milk Candy, 228g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 12/2019, HSD: 11/2020, NSX: Nihon Senre Fruit Co. , ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa vị khoa/ hs code kẹo sữa vị k)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa nhân vị chanh leo Borotu Sanwich Milk Candy- Passion Fruit Flovor, 228g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 12/2019, HSD: 11/2020, NSX: Nihon Senre Fruit Co. , ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa nhân vị/ hs code kẹo sữa nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo Cappuccino candy, loại kẹo cứng (Quy cách: 300g/ gói, 10 gói/ thùng). NSX KUKJE CONFECTIONERY CO. , LTD. Hàng mới 100%. HSD: 12/2021... (mã hs kẹo cappuccino/ hs code kẹo cappucci)
- Mã HS 17049099: Kẹo quế cinnamon candy, loại kẹo cứng (Quy cách: 300g/ gói, 10 gói/ thùng). NSX KUKJE CONFECTIONERY CO. , LTD. Hàng mới 100%. HSD: 12/2021... (mã hs kẹo quế cinnamo/ hs code kẹo quế cinn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Melland assorted candy, loại kẹo cứng (Quy cách: 300g/ gói, 10 gói/ thùng). NSX KUKJE CONFECTIONERY CO. , LTD. Hàng mới 100%. HSD: 12/2021... (mã hs kẹo hoa quả mel/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo Vollmilch Broken (325g x 15 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: August Storck KG, Số CB: 35806/2017... (mã hs kẹo vollmilch b/ hs code kẹo vollmilc)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa chua hoa quả Campino Fruchte (300g x 15 gói/thùng), hàng mới 100%, NSX: August Storck KG, Số CB: 97/2017... (mã hs kẹo sữa chua ho/ hs code kẹo sữa chua)
- Mã HS 17049099: Kẹo Storck DurchbeiBer (425g x 15 gói/thùng), (không chứa cacao, hàng mới 100%, NSX: August Storck KGSố CB: 40205/2017... (mã hs kẹo storck durc/ hs code kẹo storck d)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng có nhân không chứa ca cao hiệu Arcor- Relleno Frutales (6 gói x 810 gr/ thùng). Hàng mới 100%. NSX: 09/2019; HSD: 09/2021.... (mã hs kẹo cứng có nhâ/ hs code kẹo cứng có)
- Mã HS 17049099: Kẹo có nhân không chứa cacao hiệu Arcor- Butter Toffees Milk (Leche) (6 gói x 957 gr/ thùng). Hàng mới 100%. NSX: 10/2019; HSD: 04/2021.... (mã hs kẹo có nhân khô/ hs code kẹo có nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh nhân- Nhãn hiệu Delicious- Original Almond Nougat Delicious, quy cách: 10 kgs/bags, NSX: 16/12/2019, HSD: 15/06/2020. NHA SX: FU GUI BIOSCIENCE CO. , LTD, hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạnh nhân/ hs code kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh nhân việt quất- Nhãn hiệu Delicious- Cranberry Almond Nougat Delicious, quy cách: 10 kgs/bags, NSX: 16/12/2019, HSD: 15/06/2020. NHA SX: FU GUI BIOSCIENCE CO. , LTD, hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạnh nhân v/ hs code kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dâu, 500 gram/gói, 10 gói/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mềm vị dâu/ hs code kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hình Vuốt Mèo- Paw Lollipop (4 kg (8 hộp x 500g)/ thùng). HSD: 12/2021... (mã hs kẹo hình vuốt m/ hs code kẹo hình vuố)
- Mã HS 17049099: Kẹo đường không chứa cacao Aipudeu kẹo dẻo vị nho. 50g/gói. hạn sử dụng. 15_10_2021... (mã hs kẹo đường không/ hs code kẹo đường kh)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm (milk soft candy) 10 gói/ thùng (1 thùng 10 kg) NSX: Guangdong chaosheng food. HSD: 06/2021... (mã hs kẹo sữa mềm mi/ hs code kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Golia dạng bán thành phẩm mua để làm mẫu, 2, 65 kg/ thùng (net weight)- Golia Candy... (mã hs kẹo golia dạng/ hs code kẹo golia dạ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bạc Hà "Tayas" Choco Mint (24 gói x 90 g/thùng) Dạng viên không chứa Cacao... (mã hs kẹo bạc hà tay/ hs code kẹo bạc hà)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê "Tayas" Coffee Intense Candies (24 gói x 90 g/thùng) Dạng viên không chứa Cacao... (mã hs kẹo cà phê tay/ hs code kẹo cà phê)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây hỗn hợp "Tayas" Multi Fruit (8 gói x 1000 g/thùng) Dạng viên không chứa Cacao... (mã hs kẹo trái cây hỗ/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Skittles Original hương Trái cây/ Skittles Fruit Flavour Chewy Candy/ (15g x 30 túi/khay x 4 khay/thùng 1. 8 kg/thùng) (Kẹo mềm nhai)... (mã hs kẹo skittles or/ hs code kẹo skittles)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai Doublemint hương chanh bạc hà/ Doublemint Lemon Flavour Chewy mints/ (80g x 6 hũ/khay x 6 khay/thùng 2. 88 kg/thùng) (Kẹo mềm nhai)... (mã hs kẹo nhai double/ hs code kẹo nhai dou)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương cam 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương c/ hs code kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương dâu 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương d/ hs code kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương táo 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương t/ hs code kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương xoài 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương x/ hs code kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo hương nho đen 24 x 100g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 05/2021)... (mã hs kẹo dẽo hương n/ hs code kẹo dẽo hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 vị chanh muối 4 x 10 x 150g/ thùng. (Hiệu: Cocoaland, HSD: 06/2021)... (mã hs kẹo lot 100 vị/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hiệu Jelly Belly loại Thập cẩm (20 Asorted, code: 42375-AU), kẹo đường không chứa cacao, đóng trong túi nilon 70g x 12 túi/thùng. NSX Jelly Belly Candy Company (Thailand) Ltd. hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hiệu je/ hs code kẹo dẻo hiệu)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT VỊ SỮA & DÂU BEARDY- BEARDY MILK STRAWBERRY LOLLIPOP (BULK)- YLF (10GM x 25 x 48). HSD: 20/12/2021... (mã hs kẹo mút vị sữa/ hs code kẹo mút vị s)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT BEARDY HỖN HỢP- BEARDY ASSORTED LOLLIPOP- YLF (10GM x 40 x 24). HSD: 27/11/2021, 20/12/2021, 26/12/2021... (mã hs kẹo mút beardy/ hs code kẹo mút bear)
- Mã HS 17049099: KẸO BEARDY POP HAPPY FEET + KISS 2- BEARDY HAPPY FEET + KISS 2 POP (MIX FRUIT LOLLIPOP)- YLF (8GM x 50 x 24). HSD: 20/12/2021... (mã hs kẹo beardy pop/ hs code kẹo beardy p)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa chuối-1ctn*5bags*10bags(60g Milk candy-banana);HSD: 30/1/2021. Mới 100%... (mã hs kẹo sữa chuối1/ hs code kẹo sữa chuố)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa nguyên vị-1ctn*5bags*10bags(60g Milk candy-original);HSD: 30/1/2021. Mới 100%... (mã hs kẹo sữa nguyên/ hs code kẹo sữa nguy)
- Mã HS 17049099: Kẹo thơm miệng Play Candy (Vị dưa hấu)-1ctn*4bags*10bags(50g Fresh Breath Play Candy Bag pack-watermelon);HSD: 25/4/2021. Mới 100%... (mã hs kẹo thơm miệng/ hs code kẹo thơm miệ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hỗn hợp Push pop 18x336g-... (mã hs kẹo hỗn hợp pus/ hs code kẹo hỗn hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo hỗn hợp Ring Pop Limited Edition Mix- 616g... (mã hs kẹo hỗn hợp rin/ hs code kẹo hỗn hợp)
- Mã HS 17049099: KẸO- GUMMIES BAR, HÀNG QUÀ TẶNG, MỚI 100%... (mã hs kẹo gummies ba/ hs code kẹo gummies)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sâm Hamer Ginseng & Coffee (4, 3gr/viên; 30 viên/hộp; 27 hộp/thùng). Nhà Sx: WhyPayMore Sdn Bhd, (Red Add). Hsd: 11/2021... (mã hs kẹo sâm hamer g/ hs code kẹo sâm hame)
- Mã HS 17049099: Kẹo gum thổi bông gòn Chupa Chups (11g/gói, 12 gói/hộp, 4 hộp/thùng)... (mã hs kẹo gum thổi bô/ hs code kẹo gum thổi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lucky Candy (30x350g/CT). Hàng mới 100% HSD: 30/01/2021... (mã hs kẹo lucky candy/ hs code kẹo lucky ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo mềm Marshmallow, 200gram/gói, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP. Z O. O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs kẹo dẻo mềm mar/ hs code kẹo dẻo mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa sô-cô-la dạng thanh kích thước 10x25cm, 250gram/thanhi, nhà cung cấp: SWISS KRONO SP. Z O. O. hàng quà tặng. mới 100%... (mã hs kẹo sữa sôcôl/ hs code kẹo sữa sôc)
- Mã HS 17049099: Kẹo caramel muối Topvalu, gói 276g (không bao gồm vỏ kẹo)/Gói 280g (bao gồm vỏ kẹo) (khoảng 46 viên), 6 gói/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo caramel muố/ hs code kẹo caramel)
- Mã HS 17049099: Kẹo Orca hương Sala nhân kem, Nhà sản xuất Boonprasert Confectionery Co. , Ltd. (1carton50bagx140g). 50CT có NSX: 17/10/2019;HSD: 16/10/2021;370CT có NSX: 05/11/2019;HSD: 04/11/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo orca hương/ hs code kẹo orca hươ)
- Mã HS 17049099: BÁNH KẸO CÁC LOẠI... (mã hs bánh kẹo các lo/ hs code bánh kẹo các)
- Mã HS 17049099: Kẹo- Evliya Milk Soft, (1 Carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San. Tic. LTD. STI, NSX: 28. 10. 2019, HSD: 28. 10. 2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya mil/ hs code kẹo evliya)
- Mã HS 17049099: Kẹo Evliya Assortment, (1 Carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San. Tic. LTD. STI, NSX: 28. 10. 2019, HSD: 28. 10. 2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya asso/ hs code kẹo evliya a)
- Mã HS 17049099: Kẹo- Evliya Caramel Soft, (1 Carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San. Tic. LTD. STI, NSX: 28. 10. 2019, HSD: 28. 10. 2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya car/ hs code kẹo evliya)
- Mã HS 17049099: Kẹo EVLIYA ECLAIRS TOFFEE, (1 carton 12 x 350g), hiệu: Evliya Cikolata Sekerleme Gida San. Tic. LTD. STI, NSX: 28. 10. 2019, HSD: 28. 10. 2021, mới 100%... (mã hs kẹo evliya ecla/ hs code kẹo evliya e)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bạc Hà- PEPPER MINT CANDY, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo bạc hà pep/ hs code kẹo bạc hà)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm trái cây- ASSORTED CANDY, 500g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo thập cẩm tr/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo thập cẩm- BIO ASSORTED CARAMEL, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 16/12/2020, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo thập cẩ/ hs code kẹo dẻo thập)
- Mã HS 17049099: Kẹo Việt Quất- BLUEBERRY CANDY, 280g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 02/12/2021, 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo việt quất/ hs code kẹo việt quấ)
- Mã HS 17049099: Kẹo café Cappuccino- GOLD CAPPUCCINO CANDY, 300g/gói, 10 gói/thùng, hãng sx: Dong-A Confectionery, hsd: 02/12/2021, 16/12/2021, hàng mới 100%... (mã hs kẹo café cappuc/ hs code kẹo café cap)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây vị mâm xôi (hiệu tiếng Hàn, mới 100%, HSD: 06/2021) (100g x 20 x 300 ctns)... (mã hs kẹo trái cây vị/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Bánh Chocolate, hàng hành lý cá nhân (2 kg/10gói)... (mã hs bánh chocolate/ hs code bánh chocola)
- Mã HS 17049099: Bánh Panettone, hàng hành lý cá nhân (3 kg/3 gói)... (mã hs bánh panettone/ hs code bánh panetto)
- Mã HS 17049099: Bánh Torrone, hàng hành lý cá nhân (19. 6 kg/80gói)... (mã hs bánh torrone h/ hs code bánh torrone)
- Mã HS 17049099: Bánh Panforte, hàng hành lý cá nhân (19. 6kg/80 gói)... (mã hs bánh panforte/ hs code bánh panfort)
- Mã HS 17049099: Bánh Tuna can, hàng hành lý cá nhân (1. 8 kg/10 gói)... (mã hs bánh tuna can/ hs code bánh tuna ca)
- Mã HS 17049099: Bánh bread Croutons, hàng hành lý cá nhân (2 kg/2 gói)... (mã hs bánh bread crou/ hs code bánh bread c)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngọt, 200g/gói, hàng quà biếu, mới 100%... (mã hs kẹo ngọt 200g// hs code kẹo ngọt 20)
- Mã HS 17049099: Kẹo socola hiệu Truffle. HSD: 27/08/2020, Hàng mới 100% (khoảng 250g/gói, 5 gói/hộp)... (mã hs kẹo socola hiệu/ hs code kẹo socola h)
- Mã HS 17049099: KẸO LOTTE YOGURT JELLY- 40 BICH X 50G HSD: 12/2020... (mã hs kẹo lotte yogur/ hs code kẹo lotte yo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mart Korea vị sâm đỏ. 300g/hộp. hạn sử dụng. 12_11_2020... (mã hs kẹo mart korea/ hs code kẹo mart kor)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chungwoo food vị mâm xôi. 100g/hộp. hạn sử dụng. 13_11_2020... (mã hs kẹo chungwoo fo/ hs code kẹo chungwoo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Valda lemon (500g/hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo valda lemon/ hs code kẹo valda le)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haitai kẹo dẻo vi dâu Gummy. 24g/gói. hạn sử dụng. 29_10_2020... (mã hs kẹo haitai kẹo/ hs code kẹo haitai k)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm Hàn Quốc, chiết xuất sâm 0, 1%; không chứa cacao (800g/1 túi; 10 túi/1 thùng). Hãng Hanyang Co. , ltd Hàn Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo sâm hàn quố/ hs code kẹo sâm hàn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm (Sugar free red ginseng candy); không đường, chiết xuất sâm 0, 1% (500g/1 túi; 20 túi/1 thùng). Hãng Korea food Co. , ltd Hàn Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo hồng sâm s/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo- Rice candy. Đóng gói: 280g/túi, 10 túi/carton. Nhà SX: Chil Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi)... (mã hs kẹo gạo rice c/ hs code kẹo gạo ric)
- Mã HS 17049099: Kẹo quế- Cassia candy. Đóng gói: 110g/túi, 20 túi/carton. Nhà SX: Chil Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi).... (mã hs kẹo quế cassia/ hs code kẹo quế cas)
- Mã HS 17049099: Kẹo bí ngô mềm- Soft Pumpkin Candy. Đóng gói: 105g/túi, 20 túi/carton. Nhà SX: Green Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi)... (mã hs kẹo bí ngô mềm/ hs code kẹo bí ngô m)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị hồng sâm- Redginseng candy. Đóng gói: 100g/gói, 20 gói/carton. Nhà SX: Chil Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 gói)... (mã hs kẹo vị hồng sâm/ hs code kẹo vị hồng)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị sâm dẻo- Redginseng jelly. Đóng gói: 280g/túi, 12 túi/carton. Nhà SX: Myung Sung Confectionery. Hàng mới 100%. HSD: 11/2021 (Đơn vị tính: 1 UNK 1 túi)... (mã hs kẹo vị sâm dẻo/ hs code kẹo vị sâm d)
- Mã HS 17049099: Kẹo chanh vitamin C Arriang(Arriang lemon candy), không chứa ca cao, 520g/túi, 10 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo chanh vitam/ hs code kẹo chanh vi)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoắn cứng vị tổng hợp(Arriang Assorted Candy), không chứa ca cao, 900g/túi, 8 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo xoắn cứng v/ hs code kẹo xoắn cứn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm cứng Arriang(Arriang red gingseng candy), không chứa ca cao, 700g/túi, 6 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm cứ/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo túm cứng vị trái cây Arriang(Arriang fruit Candy), không chứa ca cao, 500g/túi, 10 túi/thùng. Hàngf mới 100%... (mã hs kẹo túm cứng vị/ hs code kẹo túm cứng)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm Balloon flower Arriang(Arriang Red gingseng ballon flower candy), không chứa ca cao, 150g/túi, 15 túi/thùng. Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm ba/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos, 1. 5oz/ cây, 24 cây cây/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mentos 15/ hs code kẹo mentos)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Granola, 1. 5 Oz/thanh, 48 thanh/hộp. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo đậu phộng g/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Fruit Plus Xoài (FRUIT PLUS MANGO) (150 g/ gói x 24 gói/ thùng). Hàng mới 100%; NSX: 13/12/2019, HSD: 12/12/2021.... (mã hs kẹo fruit plus/ hs code kẹo fruit pl)
- Mã HS 17049099: Kẹo Fruit Dâu Tây (FRUIT PLUS STRAWBERRY) (1kg(350 chiếc)/túi x 8 túi/thùng). Hàng mới 100%; NSX: 13/12/2019, HSD: 12/12/2021.... (mã hs kẹo fruit dâu t/ hs code kẹo fruit dâ)
- Mã HS 17049099: KẸO CHANH MUỐI (SALT & LEMON CANDY) (150g/gói x 24 gói/thùng) không chứa cacao. NSX: KHEE SAN FOOD INDUSTRIES SDN BHD. Hàng mới 100%. NSX 11/11/2019; 30/10/2019. HSD 10/11/2021; 29/10/2021... (mã hs kẹo chanh muối/ hs code kẹo chanh mu)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm có chứa đường (KOREAN RED GINSENG CANDY) (200g/gói, 50 gói/thùng, 1 thùng 1 UNK). Hãng sản xuất KOREA FOOD CO. , LTD. Mới 100%. NSX: 07/12/2019, HSD: 07/12/2021... (mã hs kẹo hồng sâm có/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo 108g... (mã hs kẹo 108g/ hs code kẹo 108g)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng Gingerbon (Gingerbon Ginger Candy) (20 gói x 125g/carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo gừng ginger/ hs code kẹo gừng gin)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hitto bạc hà, mỗi gói 1 cái, 40 cái 1 gói to, 60 gói 1 thùng, Số TCB: 07/ERTL-CBSP/2018, hàng mới 100%, HSD: 27/11/2020... (mã hs kẹo hitto bạc h/ hs code kẹo hitto bạ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương vị sâm-Korean Black Ginseng Candy (ko chứa cacao) (tp: 0. 1% c. xuất hồng sâm, mạch nha, đường trắng, hương liệu tổng hợp. ). QC: 170g/1 gói, 50 gói/1 thùng. NSX Koryo Food. HSD: T12/2021... (mã hs kẹo hương vị sâ/ hs code kẹo hương vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo nhân mứt hỗn hợp " R&B" (Kẹo con mắt) Assorted Jelly Filled Marshmallows (24 gói x 80g/ thùng). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo nhân mứ/ hs code kẹo dẻo nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo Korea Black Ginseng Candy, kẹo hắc sâm Hàn Quốc, chiết xuất sâm 0, 1%; không chứa cacao (300g/1 túi; 30 túi/1 thùng). Hãng Cheonnyonae Co. , ltd Hàn Quốc. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo korea black/ hs code kẹo korea bl)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Yogurt (Yogurt candy), 258g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Nippon Steel Confection Co. , ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa yogurt/ hs code kẹo sữa yogu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dẻo hiệu Miaokestar (Chewy candy), 258g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 10/2019, HSD: 9/2020, NSX: Nippon Steel Confection Co. , ltd, mới 100%... (mã hs kẹo sữa dẻo hiệ/ hs code kẹo sữa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa (300gr/gói), hàng mới 100%... (mã hs kẹo sữa 300gr// hs code kẹo sữa 300)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây Ibon Fruity (300gr/gói), hàng mới 100%... (mã hs kẹo trái cây ib/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Old school sweet 30g... (mã hs kẹo old school/ hs code kẹo old scho)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Caramel (350g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019, hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo mềm caramel/ hs code kẹo mềm cara)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Minis (350g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo hoa quả min/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê coffelim (350g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo cà phê coff/ hs code kẹo cà phê c)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Bayram Fruit (350g/gói, 12gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo hoa quả bay/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Tofim Fruit Flavoured (250g/gói, 12 gói/thùng), không cacao, nsx: 17/10/2019-hsd: 17/10/2021, hãng sx: EVLIYA, mới 100%... (mã hs kẹo mềm tofim f/ hs code kẹo mềm tofi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Jelly Garden hiệu Vanelli (20gr/gói x 24 gói/ hộp), hàng mẫu... (mã hs kẹo jelly garde/ hs code kẹo jelly ga)
- Mã HS 17049099: Kẹo Candy Canes 2. 688kg/hộp (28g/cái x 96 cái), hàng mới 100%, Nsx: Tri d Aix GmbH, Hsd: 08. 2021.... (mã hs kẹo candy canes/ hs code kẹo candy ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo sâm, hiệu tiếng Hàn Quốc, 500gr/hộp, hàng mẫu... (mã hs kẹo sâm hiệu t/ hs code kẹo sâm hiệ)
- Mã HS 17049099: BÁNH KẸO, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN... (mã hs bánh kẹo hàng/ hs code bánh kẹo hà)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo 175g/bịch, hiệu Haribo, để làm quà tặng Tết... (mã hs kẹo dẻo 175g/bị/ hs code kẹo dẻo 175g)
- Mã HS 17049099: BÁNH KẸO, SỬ DỤNG CÁ NHÂN... (mã hs bánh kẹo sử dụ/ hs code bánh kẹo sử)
- Mã HS 17049099: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nat C Yummy Gummyz (hương cam) dạng kẹo, hộp 25 túi; 2 viên/túi, lot: 62121201, hsd: 03/2021... (mã hs thực phẩm bảo v/ hs code thực phẩm bả)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Snackie Chewy vị tổng hợp- Snackie Top Plus Assorted Flavoured Candy, 16 bags x 389g, NSX: Khee San Food industries Sdn. Bhd, HSD: 21/11/2021... (mã hs kẹo mềm snackie/ hs code kẹo mềm snac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Snackie Top hương vị sô cô la bạc hà- Snackie Top Plus Chocolate Mint Flavoured Candy, 48 bags x 150g, NSX: Khee San Food industries Sdn. Bhd, HSD: 21/11/2021... (mã hs kẹo snackie top/ hs code kẹo snackie)
- Mã HS 17049099: Kẹo bông xoắn Marshmallow Masha và chú gấu 15g*30*8 (15g/1gói, 30gói/1lốc, 8lốc/1thùng), nhà sx: Mac-Ivanovo, trade mark: MASHA & BEAR. HSD: 14/11/2020. Mới 100%... (mã hs kẹo bông xoắn m/ hs code kẹo bông xoắ)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng có đường, không chứa ca cao Candy Canes 2. 688kg/hộp (28g/cái x 96 cái), hàng mới 100%, Nsx: Tri d Aix GmbH, Hsd: 08. 2021.... (mã hs kẹo cứng có đườ/ hs code kẹo cứng có)
- Mã HS 17049099: KẸO VỊ HẮC SÂM VITAMIN/KOREA BLACK RED GINSENG VITAMIN CANDY (300G*35 EA)/ Box, Số công bố 01/HOÀNG VŨ/2018 ngày 06 tháng 03 năm 2018, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo vị hắc sâm/ hs code kẹo vị hắc s)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương sâm (Korea red ginseng Jung candy-300g). NSX: Hiệp hội nhân sâm Paju Kimpo. HSD: 24 tháng. Mới 100%... (mã hs kẹo hương sâm/ hs code kẹo hương sâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo mẫu CHUPA CHUPS (100G/gói, 20 gói/thùng)... (mã hs kẹo dẻo mẫu chu/ hs code kẹo dẻo mẫu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cafe hiệu Bakermate, HSD: 12/2021, 1kg/gói, dùng làm mẫu kiểm nghiệm công bố sản phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cafe hiệu b/ hs code kẹo cafe hiệ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Orion hãng SX Orion Co. , Ltd, HSD: 11/2019, số CB: 071/B&B/2019, HSD: 10/2020... (mã hs kẹo orion hãng/ hs code kẹo orion hã)
- Mã HS 17049099: Kẹo Không Phủ Chứa Thạch YOLLY(1kg/túi, 5 túi/hộp) Ngày SX: 30/10/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất. Nhà SX SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo không phủ c/ hs code kẹo không ph)
- Mã HS 17049099: Kẹo Không Phủ Với Thạch BUMXIKI(1kg/túi, 5 túi/hộp) Ngày SX: 30/10/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất Nhà SX: SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo không phủ v/ hs code kẹo không ph)
- Mã HS 17049099: Kẹo Phủ Với Thạch MALINICH LIMONICH(1kg/túi, 5 túi/hộp) Ngày SX: 30/10/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất. Nhà SX: SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo phủ với thạ/ hs code kẹo phủ với)
- Mã HS 17049099: Kẹo Phủ Sữa Chua Dâu Tây Và Kem LAKTI (1kg/ túi, 5 túi/ hộp) Ngày SX: 08/11/2019 HSD: 12 tháng từ ngày sản xuất. Nhà SX: SLADUNITSA AND CO LCC Hàng mới 100%... (mã hs kẹo phủ sữa chu/ hs code kẹo phủ sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xí muội Playmore gói 12g Hiệu Playmore- PLAYMORE UME 12g*12sachets*24boxes. HSD: 09/05/2021... (mã hs kẹo xí muội pla/ hs code kẹo xí muội)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xí muội hiệu Playmore- PLAYMORE UME 12g*12sachets*24boxes. HSD: 09/05/2021 (UNKthùng)... (mã hs kẹo xí muội hiệ/ hs code kẹo xí muội)
- Mã HS 17049099: Kẹo the vị xoài hiệu Playmore- PLAYMORE COOLING MANGO 2. 5KGS*1BAG/thùng. HSD: 09/11/2021. Hàng FOC (UNKthùng)... (mã hs kẹo the vị xoài/ hs code kẹo the vị x)
- Mã HS 17049099: Kẹo the vị dưa hấu hiệu Playmore- PLAYMORE COOLING WATERMELON 2. 5KGS*1BAG/thùng. HSD: 09/11/2021. Hàng FOC (UNKthùng)... (mã hs kẹo the vị dưa/ hs code kẹo the vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Toffees tổng hợp (Toffees Party Candy), 150gx50 túi/ctn, NSX: CENTRAL SWEETS MANUFACTURING SDN BHD, HSD: 22/11/2021... (mã hs kẹo toffees tổn/ hs code kẹo toffees)
- Mã HS 17049099: Kẹo Toffees vị trái cây tổng hợp (Fruity Toffee Assorted Fruity Flavour), 150gx50 túi/ctn, NSX: CENTRAL SWEETS MANUFACTURING SDN BHD, HSD: 22/11/2021... (mã hs kẹo toffees vị/ hs code kẹo toffees)
- Mã HS 17049099: KẸO QUE MONSTER- MONSTER KISS & FEET POP- YLF (8GM x 50 x 24). HSD: 26/12/2021... (mã hs kẹo que monster/ hs code kẹo que mons)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm không chứa cacao Kent Krem Milk với sữa (Kent Krem Milk Chewy Candy With Milk), quy cách đóng gói: 1kg/túi, HSD: 23/05/2021. NSX: Kent Gida Maddeleri San. Ve Tic. A. S. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm không c/ hs code kẹo mềm khôn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm ko chứa cacao Kent Elegan Chewy nhân anh đào chua (Kent Elegan Chewy Candy With Sourcherry Juice Filling (9%)), đóng gói: 1kg/túi, HSD: 01/04/2021. NSX: Kent Gida Maddeleri San. Ve Tic. A. S, mới100%... (mã hs kẹo mềm ko chứa/ hs code kẹo mềm ko c)
- Mã HS 17049099: NLSX bánh kẹo: Hỗn hợp Dextrose monohydrate, muối I ốt (71003779)- BLEND-JAMFILL-VCJSTR-JPB2(71003779)- 2180/TB-KĐ3 (09/08/2018)- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ hs code nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 17049099: Kẹo cherry blossom, 50g/ bịch-11109537-HSD: 06/2020-Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cherry blos/ hs code kẹo cherry b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Candy (500g/gói x 24 gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021, NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 19497/2015/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda candy/ hs code kẹo rinda ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Cornees (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 25246/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda corne/ hs code kẹo rinda co)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Buttemint (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 25246/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda butte/ hs code kẹo rinda bu)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Milky Moos (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 3230/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda milky/ hs code kẹo rinda mi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda White Coffee (200g/gói x 50gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 17746/2015/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda white/ hs code kẹo rinda wh)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Assorted Chewy (500g/gói x 24 gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021, NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 14852/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda assor/ hs code kẹo rinda as)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rinda Splendeur Mixed Fruit (375g/gói x 24 gói/thùng) mới 100%; HSD: 11/2021; NSX: Rinda Food Industries SDN. BHD. XNCB: 21508/2017/ATTP-XNCB.... (mã hs kẹo rinda splen/ hs code kẹo rinda sp)
- Mã HS 17049099: Kẹo bút chì Kanro coloured pencil, 80g/túi, 48 túi/carton, hsd: 12 tháng, Nsx: Kanro Co. , ltd, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo bút chì kan/ hs code kẹo bút chì)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây Hi-chew Morinaga, 94g/ túi, 48 túi/ thùng, hsd: 12 tháng. Hàng mới 100%, nhà sx: Morinaga Co. , ltd... (mã hs kẹo trái cây hi/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo trà xanh UHA, 80g/ túi, 72 túi/thùng. Hàng mới 100%, nhà sx: UHA MIKAKUTO... (mã hs kẹo trà xanh uh/ hs code kẹo trà xanh)
- Mã HS 17049099: Kẹo không chứa cacao, kẹo mềm Elvan Toffix (350g/gói x 10gói/thùng) mới 100%; NSX: ELVAN GIDA SANAYI VE TICARET A. S. HSD: 04/2021... (mã hs kẹo không chứa/ hs code kẹo không ch)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT BẢNG PARAGO- PARAGO FLAT LOLTIPOP (6g x 25pcs x50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo mút bảng pa/ hs code kẹo mút bảng)
- Mã HS 17049099: KẸO SỮA MỀM PARAGO- PARAGO MILK CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 03/01/2022... (mã hs kẹo sữa mềm par/ hs code kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO KIM CƯƠNG CINCIN- PARAGO CINCIN RING CANDY (8g x 30pcs x 12bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo kim cương c/ hs code kẹo kim cươn)
- Mã HS 17049099: KẸO PARAGO DANCING POP- PARAGO DANCING POP (5g x 40sachets x 6boxes). HSD: 02/07/2021... (mã hs kẹo parago danc/ hs code kẹo parago d)
- Mã HS 17049099: KẸO SÔ CÔ LA MỀM PARAGO- PARAGO CHOCO CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo sô cô la mề/ hs code kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049099: KẸO NHO MỀM PARAGO (HƯƠNG NHO)- PARAGO GRAPE CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 03/01/2022... (mã hs kẹo nho mềm par/ hs code kẹo nho mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO CAM MỀM PARAGO (HƯƠNG CAM)- PARAGO ORANGE CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo cam mềm par/ hs code kẹo cam mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO DÂU MỀM PARAGO (HƯƠNG DÂU)- PARAGO STRAWBERRY CHEWY CANDY (3g x 20pcs x 50bags). HSD: 02/01/2022... (mã hs kẹo dâu mềm par/ hs code kẹo dâu mềm)
- Mã HS 17049099: KẸO VITAMIN VỊ XOÀI, NHÃN HIỆU POWER CANDY, MỖI HỘP GỒM 20 VIÊN, TRỌNG LƯỢNG MỖI HỘP 50 GRAM, MỚI 100%... (mã hs kẹo vitamin vị/ hs code kẹo vitamin)
- Mã HS 17049099: Kẹo viên Cocokit, hạn sử dụng đến 03. 07. 2021, 15g/hộp (144 hộp/thùng), nhà sản xuất First Confectionery Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo viên cocoki/ hs code kẹo viên coc)
- Mã HS 17049099: Kẹo MALTESERS TEASERS (275g/hộp)... (mã hs kẹo maltesers t/ hs code kẹo malteser)
- Mã HS 17049099: Kẹo HOLA HULA HOOPS ORIGINAL 24g/gói... (mã hs kẹo hola hula h/ hs code kẹo hola hul)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạc giấy, hương vị trái cây, nhà sản xuất: Tianfeng food co. , ltd, hàng mới 100% TQSX... (mã hs kẹo hạc giấy h/ hs code kẹo hạc giấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị hồng sâm KOREAN RED GINSENG JELLY 200g (200G/hộp giấy) (with case), nsx Daily Confectionery Industry Co. , Ltd. Mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị hồng/ hs code kẹo mềm vị h)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê hiệu Sukoka (1 thùng 12 gói x 30 viên 1. 08 kg). Ngày sản xuất: 02/12/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 01/06/2021.... (mã hs kẹo cà phê hiệu/ hs code kẹo cà phê h)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa vị hỗn hợp hiệu Milkita (Dâu, Sôcôla, Sữa); (1 thùng 12 gói x 50 viên 1. 68kg). Ngày sản xuất: 02/12/2019; hạn sử dụng đến hết ngày: 01/06/2021.... (mã hs kẹo sữa vị hỗn/ hs code kẹo sữa vị h)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị đào- Peach Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6. 65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị đào/ hs code kẹo dẻo vị đ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị xoài- Mango Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6. 65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị xoài/ hs code kẹo dẻo vị x)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị dâu- Strawberry Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6. 65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị dâu/ hs code kẹo dẻo vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo vị hoa Atisô- Roselle Gummy Soft Candy- hàng mới 100% (1CTNS/ GW: 6. 65Kgs)... (mã hs kẹo dẻo vị hoa/ hs code kẹo dẻo vị h)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐƯỜNG XỐP GIÒN DALGONA, nhãn hiệu: Jaju, khối lượng tịnh: 25 g/gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo đường xốp g/ hs code kẹo đường xố)
- Mã HS 17049099: KẸO BÔNG GÒN, nhãn hiệu: Jaju, khối lượng tịnh: 12 g/ly, hàng mới 100%... (mã hs kẹo bông gòn n/ hs code kẹo bông gòn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mẫu... (mã hs kẹo mẫu/ hs code kẹo mẫu)
- Mã HS 17049099: Timi mix Toffee Candy (Kẹo mềm Timi Mix), 500g/gói; 10 gói/thùng. Nsx: Công ty Cổ phần "KONTI-RUS". Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Mới 100%... (mã hs timi mix toffee/ hs code timi mix tof)
- Mã HS 17049099: Candy " Zhivinka" Watermelon flavour (Kẹo Zhivinka vị dưa), 500g/gói; 10 gói/thùng. Nsx: Công ty Cổ phần "KONTI-RUS". Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Mới 100%... (mã hs candy zhivink/ hs code candy zhiv)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương sữa có nhân Mei Clarks Filled Candy-Milk Flavor, 286g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo hương sữa c/ hs code kẹo hương sữ)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương dứa có nhân Mei Clarks Filled Candy-Pineapple Flavor, 286g/gói, 24gói/thùng, không chứa cacao, NSX: 11/2019, HSD: 10/2020, NSX: Hon Mori Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs kẹo hương dứa c/ hs code kẹo hương dứ)
- Mã HS 17049099: Kẹo que trái cây Big Foot- Big Foot Sour Powder + Lollipop (72G x 24PKTS), hiệu Nicko, NSX: 05. 12. 2019, HSD: 04. 12. 2021, mới 100%... (mã hs kẹo que trái câ/ hs code kẹo que trái)
- Mã HS 17049099: Kẹo Himalaya Salt Mint Candy Lemon Flavour (15G x 12PKTS x 12BXS), hiệu Nicko, NSX: 15. 11. 2019, HSD: 14. 11. 2021, NSX: 05. 12. 2019, HSD: 04. 12. 2021, mới 100%... (mã hs kẹo himalaya sa/ hs code kẹo himalaya)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm HITTO hai lớp mát lạnh (100 viên/bịch, 36 bịch/thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm hitto h/ hs code kẹo mềm hitt)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm nhân sô cô la BELO 2 lớp (50 viên/bịch, 50 bịch/thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm nhân sô/ hs code kẹo mềm nhân)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hỗn hợp trái cây Welch's 2kg/ thùng. Hàng mới 100%- NSX: The Promotion In Motion Co, INC... (mã hs kẹo dẻo hỗn hợp/ hs code kẹo dẻo hỗn)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Rimar (300g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu rima/ hs code kẹo hiệu r)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: La calenita (290g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu la c/ hs code kẹo hiệu l)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Coffee delight (380g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu coff/ hs code kẹo hiệu c)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: La antioquenita (180g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu la a/ hs code kẹo hiệu l)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Arequipito Alpina (500g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu areq/ hs code kẹo hiệu a)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Delicias de ubate (200g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu deli/ hs code kẹo hiệu d)
- Mã HS 17049099: Kẹo, hiệu: Besito de Coco normandy (180g/ túi)... (mã hs kẹo hiệu besi/ hs code kẹo hiệu b)
- Mã HS 17049099: KẸO, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN20-326/15. JAN. 2020... (mã hs kẹo kèm cv điề/ hs code kẹo kèm cv)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm sữa bò Malang Cow- Soft candy milk (1 thùng20 hộp, 79gr/hộp) Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm sữa bò/ hs code kẹo mềm sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Gofress Vị bạc hà, không chứa cacao, nhà sản xuất Aquasolve Sanaria. 20 chiếc/hộp, 12 hộp/ thùng, 35 thùng. Hạn sử dụng 11/2021. Mới 100%... (mã hs kẹo ngậm gofres/ hs code kẹo ngậm gof)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh phúc hiệu Panetone (100g 8 hộp nhỏ)... (mã hs kẹo hạnh phúc h/ hs code kẹo hạnh phú)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupa Chups (0. 8kg/túi), hàng mẫu... (mã hs kẹo chupa chups/ hs code kẹo chupa ch)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút LOLLIPOP ICE hiệu Lotte. Đóng gói 165g/gói, 14gói/thùng UNK. Nhà sx QingDao QingLu Food Food Co. , LTD. HSD T 11/2020... (mã hs kẹo mút lollipo/ hs code kẹo mút loll)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạnh nhân hiệu Lotte- Almond candy (vị hạnh nhân). đóng gói 90g/gói, 20 gói/thùng UNK. Nhà sx cty CP công nghiệp Heungyang. HSD T11/2020... (mã hs kẹo hạnh nhân h/ hs code kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo bạc hà hiệu Choice L. Tổng: 30 thùng, 12 gói/thùng. 1 gói500g. Mới 100%... (mã hs kẹo bạc hà hiệu/ hs code kẹo bạc hà h)
- Mã HS 17049099: Kẹo hồng sâm hiệu Choice L. Tổng: 50 thùng, 12 gói/thùng, 1 gói500g. Mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm hi/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương trái cây- Evliya Bayram Fruit Candies (không chứa cacao và gelatin), không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo hương trái/ hs code kẹo hương tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương caramel- Evliya Bayram Caramel Candies (không chứa cacao và gelatin), không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo hương caram/ hs code kẹo hương ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo hương bơ sữa- Evliya Bayram Milk Butter Candies (không chứa cacao và gelatin), không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo hương bơ sữ/ hs code kẹo hương bơ)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hương sữa Evliya Milk Flavoured Soft Candy, không chứa cacao, có chứa gelatin, không có nhân, 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm hương s/ hs code kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hương trái cây- Evliya Tofim (Fruit Aromated soft candy) (không chứa cacao và gelatin), 350g/gói, 12gói/thùng, không có nhân, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm hương t/ hs code kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm có nhân hương trái cây- Evliya Favori (Fruit Flavoured Center Filled Soft Candy) (không chứa cacao và gelatin), 350g/gói, 12gói/thùng, NSX: 11/2019, HSD: 10/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm có nhân/ hs code kẹo mềm có n)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chanh và Bạc Hà hiệu Ricola (40gx120hộp/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Lemon Mint Sugarfree 40gr. HSD: 28/10/2021... (mã hs kẹo chanh và bạ/ hs code kẹo chanh và)
- Mã HS 17049099: Kẹo chanh bạc hà hiệu Ricola (17. 5gx500gói/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Lemon-Mint Sugarfree 17. 5g. HSD: 25/07/2021&16/09/2021... (mã hs kẹo chanh bạc h/ hs code kẹo chanh bạ)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc trái cây Cranberry hiệu Ricola (40gx120hộp/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Cranberry Sugarfree 40gr. HSD: 24/10/2021... (mã hs kẹo thảo mộc tr/ hs code kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc bạc hà Mountaint Mint hiệu Ricola (40gx120hộp/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Mountain-Mint Sugarfree 40gr. HSD: 24/10/2021... (mã hs kẹo thảo mộc bạ/ hs code kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc tự nhiên Original hiệu Ricola (17. 5gx500gói/thùng)- Ricola Swiss Herbs Lozenges Original Herbs Sugarfree 17. 5gr. HSD: 05/08/2021&17/09/2021... (mã hs kẹo thảo mộc tự/ hs code kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Happy Dummy hiệu Johnny bee(Johnny bee Happy Dummy). 5g*90 cái/hộp, 6 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co. , LTD.... (mã hs kẹo mút happy d/ hs code kẹo mút happ)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Cleaning Robort hiệu Johnny bee(Johnny bee Cleaning Robot). 40g*12 cái/hộp, 8 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co. , LTD.... (mã hs kẹo mút cleanin/ hs code kẹo mút clea)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Hallow Popping hiệu Johnny bee(Johnny bee Hallow Lollipop with Popping Candy). 13g*36 cái/hộp, 8 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co. , LTD.... (mã hs kẹo mút hallow/ hs code kẹo mút hall)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Little Princess Popping hiệu Johnny bee(Johnny bee Little Princess Lollipop with Popping Candy). 13g*36 cái/hộp, 8 hộp/thùng, mới 100% NSX: Funtime (Xiamen) Candy co. , LTD.... (mã hs kẹo mút little/ hs code kẹo mút litt)
- Mã HS 17049099: Kẹo Rocher... (mã hs kẹo rocher/ hs code kẹo rocher)
- Mã HS 17049099: Kẹo torrone... (mã hs kẹo torrone/ hs code kẹo torrone)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mon Cherl... (mã hs kẹo mon cherl/ hs code kẹo mon cher)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tronky T/6... (mã hs kẹo tronky t/6/ hs code kẹo tronky t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Bueno... (mã hs kẹo kinder buen/ hs code kẹo kinder b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Cards... (mã hs kẹo kinder card/ hs code kẹo kinder c)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Barrette... (mã hs kẹo kinder barr/ hs code kẹo kinder b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Sorpresa... (mã hs kẹo kinder sorp/ hs code kẹo kinder s)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tic Tac 18 Mint... (mã hs kẹo tic tac 18/ hs code kẹo tic tac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nutella B-ready T/6... (mã hs kẹo nutella br/ hs code kẹo nutella)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nutella T/450 Natale... (mã hs kẹo nutella t/4/ hs code kẹo nutella)
- Mã HS 17049099: Kẹo Duplo Noc c. Legg T/7... (mã hs kẹo duplo noc c/ hs code kẹo duplo no)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tic tac Gum mint gr 13. 60... (mã hs kẹo tic tac gum/ hs code kẹo tic tac)
- Mã HS 17049099: Kẹo, HSD: 11/2021, hiệu Kasugai, hàng mới 100%... (mã hs kẹo hsd 11/20/ hs code kẹo hsd 11)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo, HSD: 22/04/2020, 80g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo hsd 2/ hs code kẹo dẻo hsd)
- Mã HS 17049099: Kẹo dậu hiệu Pine HSD: 12/2020 70g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dậu hiệu pi/ hs code kẹo dậu hiệu)
- Mã HS 17049099: Hiệu Sô cô la hiệu Almond, HSD: 07/2020, 88g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs hiệu sô cô la h/ hs code hiệu sô cô l)
- Mã HS 17049099: Kẹo sô cô la hiệu Kitlcat. HSD: 10/2020, 110g/ gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo sô cô la hi/ hs code kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049099: KẸO THẠCH DƯA HẤU 56 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 năm Công ty Heungyang hàng mới 100 %... (mã hs kẹo thạch dưa h/ hs code kẹo thạch dư)
- Mã HS 17049099: KẸO VIÊN NHO XANH 153 g/gói 36 gói/thùng hsd 1 năm công ty sản xuất Samgyeong Company hàng mới 100%... (mã hs kẹo viên nho xa/ hs code kẹo viên nho)
- Mã HS 17049099: KẸO HỒNG SÂM 150 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 năm công ty sản xuất Công ty bánh kẹo Saramin hàng mới 100%... (mã hs kẹo hồng sâm 15/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: KẸO TỔNG HỢP 150 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 năm công ty sản xuất Công ty bánh kẹo Saramin hàng mới 100%... (mã hs kẹo tổng hợp 15/ hs code kẹo tổng hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bò Sữa Dâu Tây 63 g/ gói 36 gói/ thùng hsd 12 tháng nhà sản xuất Lotte Confectionery Co. , Ltd hàng mới 100%... (mã hs kẹo bò sữa dâu/ hs code kẹo bò sữa d)
- Mã HS 17049099: KẸO VIÊN ĐẬU PHỘNG 90 g/gói 36 gói/ thùng hsd 3 tháng nhà sản xuất Nhà máy Gwang ju Công ty bánh kẹo Haitai. , Ltd hàng mới 100%... (mã hs kẹo viên đậu ph/ hs code kẹo viên đậu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo đóng gói 200g, nhà sản xuất Saadet Gida Confectionary Co, hàng mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Mới 100%... (mã hs kẹo dẻo đóng gó/ hs code kẹo dẻo đóng)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng, sử dụng làm mẫu, hãng sản xuất: RICO FOOD INDUSTRIES SDN BHD, 30 chiếc/ 1 gói/ 1 kg, HSD: T9/2020, hàng mới 100%... (mã hs kẹo trứng sử d/ hs code kẹo trứng s)
- Mã HS 17049099: Kẹo PRAN ASSORTED LOLLIPOP-COLA, ORANGE, STRAWBERRY, LITCHI FLAVORS, không chứa socola(10g/cây, 96cây/kệ, 6 kệ/thùng), hạn sử dụng: 1/9/2021, mới 100%... (mã hs kẹo pran assort/ hs code kẹo pran ass)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị hoa quả Puccho Assort (98g x72gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Mikakuto Co. , Ltd. ;... (mã hs kẹo vị hoa quả/ hs code kẹo vị hoa q)
- Mã HS 17049099: Kẹo bút chì màu Kanro pencil candy (80g x 48gói/thùng), hàng mới 100%, nhà sản xuất: Kanro Co. , Ltd... (mã hs kẹo bút chì màu/ hs code kẹo bút chì)
- Mã HS 17049099: Kẹo vị trà xanh- UHA MIKAKUTO TOKUNO MILK 8. 2 matcha (84g x 72 gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Mikakuto Co. , Ltd. ;... (mã hs kẹo vị trà xanh/ hs code kẹo vị trà x)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả Hi-chew assorted candy không chứa cacao (94g x48gói/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Takazaki Morinaga Co. , Ltd. ;... (mã hs kẹo hoa quả hi/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút vị trái cây hình hoạt hình Disney- Glico Popcan Mix (10, 5g x 360 cái/thùng), hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Japan Foodstuff Co. , Ltd. ;... (mã hs kẹo mút vị trái/ hs code kẹo mút vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Liking Toffees vị sữa, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, 225gr/gói x 30 gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 10/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mềm liking/ hs code kẹo mềm liki)
- Mã HS 17049099: Kẹo Liking nhân siro vị bạc hà, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, kẹo cứng, 250gr/gói x 30 gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 11/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo liking nhân/ hs code kẹo liking n)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Liking nhân siro vị dâu, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, kẹo cứng, 250 gr/gói x 30 gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 11/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo sữa liking/ hs code kẹo sữa liki)
- Mã HS 17049099: Kẹo dâu rừng Liking, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, kẹo cứng, hương hoa quả, 500gr/gói x 20 gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 11/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo dâu rừng li/ hs code kẹo dâu rừng)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hoa quả tổng hợp Liking, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, hương hoa quả, 225gr/gói x 30 gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 11/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo mềm hoa quả/ hs code kẹo mềm hoa)
- Mã HS 17049099: Kẹo cam chanh Liking Frizzy, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, kẹo cứng, hương hoa quả500 gr/gói x 20 gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 11/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo cam chanh l/ hs code kẹo cam chan)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả nhân siro Liking, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, kẹo cứng, hương hoa quả. 1kg/gói x 10 gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 11/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo hoa quả nhâ/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo tổng hợp Liking, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, kẹo cứng, hương hoa quả- mật ong, 500 gr/gói x 20gói/thùng, NSX: Liking S. p. a, hiệu: Liking S. p. a. NSX: 11/2019. HSD: 2 năm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo tổng hợp li/ hs code kẹo tổng hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa hạnh nhân Archello, kẹo đường, không chứa cacao, không gelatin, NSX: T7/2019, HSD: 2 năm. NSX: Bakgorler Gida Tur. Teks. Kohf. San. Ve. Tic. Ltd, 1kg*1gói/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo sữa dừa hạn/ hs code kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo táo hiệu Coris, không ca cao. NSX: Coris Incorporation, HSD: Tháng 8/2020, thành phần: đường, dầu, tinh bột, gelatin, hương táo, trọng lượng: 34g/ túi, quy cách: 120 túi/ thùng... (mã hs kẹo táo hiệu co/ hs code kẹo táo hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây các loại hiệu Morinaga, không ca cao, không gelatin, số công bố: 46450/2017/ATTP-XNCB và 1167/2018/ATTP-BSCB, thành phần: trọng lượng: 94g/ gói, 48 gói/ thùng, mới 100%... (mã hs kẹo trái cây cá/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng vị cam hiệu Asahi, không ca cao, không gelatin, NSX: Asahi Group Foods. , Ltd, HSD: 8/2020, thành phần: Đường, xi-rô, nước cam, vitamin C, hương liệu, chất ngọt. 88g/ gói, 20 gói/ thùng... (mã hs kẹo cứng vị cam/ hs code kẹo cứng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai vị hoa quả chiết xuất từ dầu gan cá hiệu Unimat Riken, không ca cao, không gelatin. NSX: Unimat Riken Corporation, HSD: 11/2020, thành phần: Glucose, tinh bột. 100 viên/gói, 50 gói/thùng... (mã hs kẹo nhai vị hoa/ hs code kẹo nhai vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo bổ sung DHA vị hoa quả hiệu Unimat Riken, không ca cao, không gelatin, NSX: Unimat Riken Corporation, HSD: 11/2020, thành phần: Đường, xi-rô, DHA có chứa tinh dầu cá. 90 viên/gói, 50 gói/thùng... (mã hs kẹo bổ sung dha/ hs code kẹo bổ sung)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng hoa quả vị tổng hợp hiệu Asahi, không ca cao, không gelatin. NSX: Asahi Group Food Co. , HSD: 12/2020, thành phần: Đường, dầu thực vật, chiết xuất nho, đào, dâu. 136g/ túi, 48 túi/ thùng... (mã hs kẹo cứng hoa qu/ hs code kẹo cứng hoa)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm vị trái cây hiệu ASAHI, không ca cao, không gelatin. NSX: Asahi Group Food Co. , HSD: tháng 10/2020, thành phần: Đường, xi-rô, đầu ăn, nước cam, dứa, đào đậm đặc. 120g/ túi, 48 túi/ thùng... (mã hs kẹo ngậm vị trá/ hs code kẹo ngậm vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo Yaoya-san vị hoa quả và rau xanh hiệu Coris, không ca cao. NSX: Coris Incorporation, HSD: 8/2020, thành phần: đường, xi rô, gelatin, tinh bột, chất béo, chất nhũ hóa. 18g/ gói, 144 gói/ thùng... (mã hs kẹo yaoyasan v/ hs code kẹo yaoyasa)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng vị trà xanh hiệu Kanro, không ca cao, không gelatin. NSX: Kanro Co. , Ltd, HSD: 9/2020, thành phần: đường, bơ thực vật, kem chứa thành phần sữa, chiết xuất trà xanh. 72g/ gói, 12 gói/ thùng... (mã hs kẹo cứng vị trà/ hs code kẹo cứng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo bổ sung Canxi và Lactic hiệu Unimat Riken, không ca cao, không gelatin, NSX: Unimat Riken Corporation, HSD: 11/2020, thành phần: Đường glucose, lactose, bột sữa nguyên chất. 90 viên/gói, 50 gói/ thùng... (mã hs kẹo bổ sung can/ hs code kẹo bổ sung)
- Mã HS 17049099: Kẹo hướng dương giòn vị Carameil không chứa ca cao, dạng thanh, Đói gói (50gr x 28 thanh)/ hộp, 4 hộp/ thùng. 1 thùng 1 UNK. Hàng mới 100%. HSD: T4/2020. NSX: Azovskaya Konditerskaya Fabrika LLC... (mã hs kẹo hướng dương/ hs code kẹo hướng dư)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng Cinnamon candy hương quế không chứa sô cô la, hàng được đóng: 10kg/túi/hộp, Nhà sx: BODEOKN FNG CO, . LTD NSX: NSX: 11/12/2019, HSD: 10/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cứng cinnam/ hs code kẹo cứng cin)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng Korean Red Ginseng Candy hương vị sâm đỏ không chứa sô cô la, hàng được đóng: 15kg/thùng, Nhà sx: BODEOKN FNG CO. , LTD. NSX: 11/12/2019, HSD: 10/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cứng korean/ hs code kẹo cứng kor)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hitto hương bạc hà, 3 G x 100 PCS x 36 PACKS. SX: 12/2019- HSD: 12/2020, Nhãn hiệu: EURO. Mới 100%... (mã hs kẹo hitto hương/ hs code kẹo hitto hư)
- Mã HS 17049099: Kẹo ARPI (550G/túi), hàng mẫu... (mã hs kẹo arpi 550g// hs code kẹo arpi 55)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Mighty Fine, 90g/gói, hsd: 09/10/2020, mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm mighty/ hs code kẹo ngậm mig)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Champion & Reeves, 60g/gói, hsd: 28/08/2020, mới 100%.... (mã hs kẹo ngậm champi/ hs code kẹo ngậm cha)
- Mã HS 17049099: KẸO, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN... (mã hs kẹo hàng quà b/ hs code kẹo hàng qu)
- Mã HS 17049099: Kẹo mẫu hiệu MENTOS (0. 18kg/túi)... (mã hs kẹo mẫu hiệu me/ hs code kẹo mẫu hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm hiệu Ilove Toffe (Toffe soft candy)(không chứa cacao và gelatin), 300g/gói, 24gói/thùng, NSX: 10/2019, HSD: 09/2021, mới 100%... (mã hs kẹo mềm hiệu il/ hs code kẹo mềm hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng hiệu Ilove Fruits (Ilove Fruits hard candy with filling) (không chứa cacao và gelatin), 300g/gói, 24gói/thùng, NSX: 10/2019, HSD: 09/2021, mới 100%... (mã hs kẹo cứng hiệu i/ hs code kẹo cứng hiệ)
- Mã HS 17049099: KẸO, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs kẹo hàng cá nh/ hs code kẹo hàng cá)
- Mã HS 17049099: KẸO GINGER CHEWS, ORANGE, 5 OZ (141. 8 G), HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, MỚI 100%... (mã hs kẹo ginger chew/ hs code kẹo ginger c)
- Mã HS 17049099: KẸO TOASTED COCONUT HARD TOFFEE WITH SEA SALT, 3. 5 OZ (100 G), HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, MỚI 100%... (mã hs kẹo toasted coc/ hs code kẹo toasted)
- Mã HS 17049099: KẸO ORGANIC POPS, ASSORTED FLAVORS, 50 POPS, 12. 3 OZ (348. 7 G), HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, MỚI 100%... (mã hs kẹo organic pop/ hs code kẹo organic)
- Mã HS 17049099: Mentos kẹo cầu vòng 480gx 22 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs mentos kẹo cầu/ hs code mentos kẹo c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Alpenliebe caramel 380gam x 12 gói x 5 thùng... (mã hs kẹo mút alpenli/ hs code kẹo mút alpe)
- Mã HS 17049099: LAI PHU- Kẹo Bắp 960gr x 10... (mã hs lai phu kẹo bắ/ hs code lai phu kẹo)
- Mã HS 17049099: Keo Dynamite _ Big Bang huong bac ha nhan socola 330gr x 24... (mã hs keo dynamite/ hs code keo dynamite)
- Mã HS 17049099: KẸO VIÊN NGẬM VỊ CAM... (mã hs kẹo viên ngậm v/ hs code kẹo viên ngậ)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA ĐẬU PHỘNG SẦU RIÊNG... (mã hs kẹo dừa đậu phộ/ hs code kẹo dừa đậu)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi Cay-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi cay/ hs code hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi muối-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi muố/ hs code hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi Ngot-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi ngo/ hs code hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Hạt điều vi Wasabi-Yilin 100gr x 40... (mã hs hạt điều vi was/ hs code hạt điều vi)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè- Sesame candy (3kg x 4 bao)... (mã hs kẹo mè sesame/ hs code kẹo mè sesa)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng- Peanuts candy (3kg x 4 bao)... (mã hs kẹo đậu phộng/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo đường trang trí bánh kem (KXM-337). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đường trang/ hs code kẹo đường tr)
- Mã HS 17049099: KẸO MƠ GỪNG... (mã hs kẹo mơ gừng/ hs code kẹo mơ gừng)
- Mã HS 17049099: KẸO Ô MAI TẮC... (mã hs kẹo ô mai tắc/ hs code kẹo ô mai tắ)
- Mã HS 17049099: YIZHISHOU DURIAN CANDY- 180 GR * 100 BAGS * 131 CTNS... (mã hs yizhishou duria/ hs code yizhishou du)
- Mã HS 17049099: YIZHISHOU COCONUT CANDY-COCONUT 180 GR * 100 BAGS *226 CTNS... (mã hs yizhishou cocon/ hs code yizhishou co)
- Mã HS 17049099: YEN HOANG DURIAN CANDY- 300 GR * 40 BAGS * 40 CTNS... (mã hs yen hoang duria/ hs code yen hoang du)
- Mã HS 17049099: YEN HOANG COCONUT CANDY- COCONUT 300 GR * 40 BAGS * 40 CTNS... (mã hs yen hoang cocon/ hs code yen hoang co)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo hiệu MENTOS (18 kgs/thùng)... (mã hs kẹo dẻo hiệu me/ hs code kẹo dẻo hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MPF Tab Peppermint 12Box x 6Tin... (mã hs kẹo cứng mpf t/ hs code kẹo cứng mp)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: AL Cofitos 24Box x 16Stick... (mã hs kẹo cứng al co/ hs code kẹo cứng al)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: AL Original 12Jar x 200Pcs... (mã hs kẹo cứng al or/ hs code kẹo cứng al)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Rainbow 24Box x 16Stick... (mã hs kẹo cứng mt ra/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Smoothie 8Box x 6Bottle... (mã hs kẹo cứng mt sm/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: AL Strawberry Cream 24Box x 16Stick... (mã hs kẹo cứng al st/ hs code kẹo cứng al)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chewing gum: MPF Berry L. Mint M. Curvy Xyl 12Boxx6Btl... (mã hs kẹo chewing gum/ hs code kẹo chewing)
- Mã HS 17049099: Kẹo Oishi 90gr/gói(80gói/thùng), 100 thùng... (mã hs kẹo oishi 90gr// hs code kẹo oishi 90)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài Ml 120Gr... (mã hs kẹo xoài ml 120/ hs code kẹo xoài ml)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài Ml 450Gr... (mã hs kẹo xoài ml 450/ hs code kẹo xoài ml)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài A. K 300Gr... (mã hs kẹo xoài ak 30/ hs code kẹo xoài ak)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Vang Nh 180g... (mã hs kẹo mè vang nh/ hs code kẹo mè vang)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng Hn 220g... (mã hs kẹo mè xửng hn/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều Nh 160g... (mã hs kẹo hạt điều nh/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa Yh 200gr... (mã hs kẹo sữa dừa yh/ hs code kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Nh 500g... (mã hs kẹo đậu phộng n/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Sim Ml. 100gr... (mã hs kẹo dẽo sim ml/ hs code kẹo dẽo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trái Cây B. H 200G... (mã hs kẹo trái cây b/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Xoai Psv. 250gr... (mã hs kẹo dẽo xoai ps/ hs code kẹo dẽo xoai)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng Do Hn 500gr... (mã hs kẹo mè xửng do/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo sầu riêng A. k 300gr... (mã hs kẹo sầu riêng a/ hs code kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sua Me Vlh A. k 250g... (mã hs kẹo sua me vlh/ hs code kẹo sua me v)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Chuoi Psv. 250gr... (mã hs kẹo dẽo chuoi p/ hs code kẹo dẽo chuo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng Don Hn 160gr... (mã hs kẹo mè xửng don/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Keo Huong Dau Tam Th 300g... (mã hs keo huong dau t/ hs code keo huong da)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Sr La Dua Nh 500g... (mã hs kẹo dừa sr la d/ hs code kẹo dừa sr l)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa trai Cay B. h 200g... (mã hs kẹo dừa trai ca/ hs code kẹo dừa trai)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức (thvien) 250g... (mã hs kẹo gạo lức th/ hs code kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều Mini Nh 160g... (mã hs kẹo hạt điều mi/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa Cafe Yh 200gr... (mã hs kẹo sữa dừa caf/ hs code kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo La Dua Nh 500g... (mã hs kẹo dừa dẽo la/ hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Sua La Dua Nh 300g... (mã hs kẹo dừa sua la/ hs code kẹo dừa sua)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sa Mat Ong 0 Duong 33g... (mã hs kẹo sa mat ong/ hs code kẹo sa mat o)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Thap Cam Psv. 250gr... (mã hs kẹo dẽo thap ca/ hs code kẹo dẽo thap)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo D. phong Nh 500g... (mã hs kẹo dừa dẽo dp/ hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Me Den Nh 300g... (mã hs kẹo thèo lèo me/ hs code kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Ngu Vi Nh 430g... (mã hs kẹo thèo lèo ng/ hs code kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Den Banh Xop B. h 100g... (mã hs kẹo mè den banh/ hs code kẹo mè den b)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Vang Banh Xop Nh 300g... (mã hs kẹo mè vang ban/ hs code kẹo mè vang)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo D. phong Nh 300g... (mã hs kẹo thèo lèo d/ hs code kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Keo Gung Deo Essenti B. h 300g... (mã hs keo gung deo es/ hs code keo gung deo)
- Mã HS 17049099: Keo Mang Cau Essenti B. h 300g... (mã hs keo mang cau es/ hs code keo mang cau)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Dau Phong Nh 250g... (mã hs kẹo dừa dẽo dau/ hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Khoai Mon Nh 500g... (mã hs kẹo dừa dẽo kho/ hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Sua Sau Rieng Nh 300g... (mã hs kẹo dừa sua sau/ hs code kẹo dừa sua)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Compass Lemon Kl 14g... (mã hs kẹo ngậm compas/ hs code kẹo ngậm com)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Lemon Ice Ml. 35v... (mã hs kẹo ngậm dm lem/ hs code kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Peppermint Ml 35v... (mã hs kẹo ngậm dm pep/ hs code kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Spearmint Ml. 35v... (mã hs kẹo ngậm dm spe/ hs code kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Hat Dieu Nh 300g... (mã hs kẹo thèo lèo ha/ hs code kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Keo Himalaya Salt 15gr (12g/h)... (mã hs keo himalaya sa/ hs code keo himalaya)
- Mã HS 17049099: Keo Kopiko Cappucino Srf 150gr... (mã hs keo kopiko capp/ hs code keo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Toi Ot Ml. 400gr... (mã hs kẹo đậu phộng t/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Cacao Essenti B. h 350g... (mã hs kẹo dừa cacao e/ hs code kẹo dừa caca)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T. nha La Dua Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha l/ hs code kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Th/binh Cacao B. h 300g... (mã hs kẹo dừa th/binh/ hs code kẹo dừa th/b)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều Banh Xop B. h 100g... (mã hs kẹo hạt điều ba/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Trắng Banh Xop B. h 100g... (mã hs kẹo mè trắng ba/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm Banh Xop B. h 180g... (mã hs kẹo thập cẩm ba/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẽo Huro Loi Khuan 105g Bbc... (mã hs kẹo dẽo huro lo/ hs code kẹo dẽo huro)
- Mã HS 17049099: Kẹo mật ong Leatherwood 10v 33g... (mã hs kẹo mật ong lea/ hs code kẹo mật ong)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Dm Orange Mint Ml. 35v... (mã hs kẹo ngậm dm ora/ hs code kẹo ngậm dm)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Jila Spearmint Ma 34gr... (mã hs kẹo ngậm jila s/ hs code kẹo ngậm jil)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Ngoc Lan Cacao Psv. 350g... (mã hs kẹo dừa ngoc la/ hs code kẹo dừa ngoc)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T. nha Thap Cam Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha t/ hs code kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Tien Dat Cacao B. h 200gr... (mã hs kẹo dừa tien da/ hs code kẹo dừa tien)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Jila Peppermint Ma 34gr... (mã hs kẹo ngậm jila p/ hs code kẹo ngậm jil)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Pulmoll Eukalyptus 20gr... (mã hs kẹo ngậm pulmol/ hs code kẹo ngậm pul)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T. nha Dau Phong Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha d/ hs code kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T. nha Khoai Mon Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha k/ hs code kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa T. nha Sau Rieng Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa tnha s/ hs code kẹo dừa tnh)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Thap Cam Essenti B. h 350g... (mã hs kẹo dừa thap ca/ hs code kẹo dừa thap)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Yen Hoang Deo Tc A. k 250gr... (mã hs kẹo dừa yen hoa/ hs code kẹo dừa yen)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo T. nha D. phong Psv. 250g... (mã hs kẹo dừa dẽo tn/ hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Tien Dat Cacao B. h 300g... (mã hs kẹo dừa dẽo tie/ hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Dau Phong (thvien) 250g... (mã hs kẹo gạo lức dau/ hs code kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Rong Bien (thvien) 200g... (mã hs kẹo gạo lức ron/ hs code kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo Thien Luong Psv. 300gr... (mã hs kẹo thèo lèo th/ hs code kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Nguyen Chat Essenti B. h 350g... (mã hs kẹo dừa nguyen/ hs code kẹo dừa nguy)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Rong Bien (thvien) 200g... (mã hs kẹo đậu phộng r/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Th/binh Srieng B. h 250g/t... (mã hs kẹo dừa dẽo th// hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Dp Rong Bien (thvien) 200g... (mã hs kẹo gạo lức dp/ hs code kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Halls Xs Honey Lemon Pptt 15g... (mã hs kẹo ngậm halls/ hs code kẹo ngậm hal)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm (t. leo) Th. luong Psv. 150g... (mã hs kẹo thập cẩm t/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẽo Ngoc Lan Thap Cam Psv. 240g... (mã hs kẹo dừa dẽo ngo/ hs code kẹo dừa dẽo)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Menthol Mint 14Bags x 330Pcs... (mã hs kẹo cứng mt me/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dẻo Th 250G... (mã hs kẹo dẻo th 250g/ hs code kẹo dẻo th 2)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dâu Dẻo Th2 250G... (mã hs kẹo dâu dẻo th2/ hs code kẹo dâu dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Me Tac Th1 300Gr... (mã hs kẹo me tac th1/ hs code kẹo me tac t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gung Dẻo Th2 300G... (mã hs kẹo gung dẻo th/ hs code kẹo gung dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Me Chanh Th1 300Gr... (mã hs kẹo me chanh th/ hs code kẹo me chanh)
- Mã HS 17049099: Kẹo Me Cam Thao Th1 300Gr... (mã hs kẹo me cam thao/ hs code kẹo me cam t)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mè Xững Tron 2 Lop B. H 250G... (mã hs kẹo mè xững tro/ hs code kẹo mè xững)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Spearmint 14Bag x 300Pcs... (mã hs kẹo cứng mt sp/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: KẸO MÚT WELLY 594G NHÃN HIỆU BIBICA (WELLY LOLLIPOP 594G/JAR X 12JARS/CARTON)... (mã hs kẹo mút welly 5/ hs code kẹo mút well)
- Mã HS 17049099: KẸO TỨ QUÝ 140G NHÃN HIỆU BIBICA (TU QUY FRUIT CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo tứ quý 140g/ hs code kẹo tứ quý 1)
- Mã HS 17049099: KẸO SỮA CÀ PHÊ 140G NHÃN HIỆU BIBICA (MILK COFFE HARD CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo sữa cà phê/ hs code kẹo sữa cà p)
- Mã HS 17049099: KẸO MIGITA ME 140G NHÃN HIỆU BIBICA (TAMARIND FLAVOR HARD CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo migita me 1/ hs code kẹo migita m)
- Mã HS 17049099: KẸO MICHOCO SỮA CÀ PHÊ 140G NHÃN HIỆU BIBICA (MICHOCO MILK COFFE HARD CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo michoco sữa/ hs code kẹo michoco)
- Mã HS 17049099: KẸO SUMIKA SỮA DÂU 140G NHÃN HIỆU BIBICA (SUMIKA SOFT MILK STRAWBERRY CANDY 140G/BAG X 50BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo sumika sữa/ hs code kẹo sumika s)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo bắp GoldenFood (850g x 10gói/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dẻo bắp gol/ hs code kẹo dẻo bắp)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: Mix of Minis 4Box x 5Bag x 40u... (mã hs kẹo cứng mix o/ hs code kẹo cứng mi)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos mint- 30 G (70 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos mint/ hs code kẹo mentos m)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupa chups- 100 G (70 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo chupa chups/ hs code kẹo chupa ch)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos Chew Gum- 56 G (180 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos chew/ hs code kẹo mentos c)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nhai Wrigley's Extra 56 G (72 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo nhai wrigle/ hs code kẹo nhai wri)
- Mã HS 17049099: Kẹo Nhai Wriglwy's Extra 58. 4 G (180 Hủ/ Thùng)- Hàng mới 100%... (mã hs kẹo nhai wriglw/ hs code kẹo nhai wri)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài 450gr-Milan... (mã hs kẹo xoài 450gr/ hs code kẹo xoài 450)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng dẻo 300g Essenti... (mã hs kẹo gừng dẻo 30/ hs code kẹo gừng dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mãng cầu 300g Essenti... (mã hs kẹo mãng cầu 30/ hs code kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối 300gr Thanh Bình... (mã hs kẹo chuối 300gr/ hs code kẹo chuối 30)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài 300gr- Trường Sinh... (mã hs kẹo xoài 300gr/ hs code kẹo xoài 300)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị dứa 400gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị dứa/ hs code kẹo dừa vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo sầu riêng 300gr- An Khang... (mã hs kẹo sầu riêng 3/ hs code kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sim 300gr- Trường Minh... (mã hs kẹo dẻo sim 300/ hs code kẹo dẻo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo ca cao 300gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa dẻo ca/ hs code kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị đậu phộng 400g Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị đậu/ hs code kẹo dừa vị đ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị sầu riêng 400gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị sầu/ hs code kẹo dừa vị s)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gummy lot xoài 150gr- Cocoaland... (mã hs kẹo gummy lot x/ hs code kẹo gummy lo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo sầu riêng 300gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa dẻo sầu/ hs code kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo nguyên chất 300gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa dẻo ngu/ hs code kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gummy lot hoa quả 150gr- Cocoaland... (mã hs kẹo gummy lot h/ hs code kẹo gummy lo)
- Mã HS 17049099: KẸO MỀM HƯƠNG DÂU 2 CHEW 73, 5G... (mã hs kẹo mềm hương d/ hs code kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: KẸO MỀM HƯƠNG NHO 2 CHEW 73, 5G... (mã hs kẹo mềm hương n/ hs code kẹo mềm hươn)
- Mã HS 17049099: KẸO TRÁI CÂY LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo trái cây lo/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG CAM LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo hương cam l/ hs code kẹo hương ca)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG XOÀI LOT 100 GÓI 320GR... (mã hs kẹo hương xoài/ hs code kẹo hương xo)
- Mã HS 17049099: KẸO NHAI HƯƠNG BẠC HÀ MENTOS 90G... (mã hs kẹo nhai hương/ hs code kẹo nhai hươ)
- Mã HS 17049099: KẸO DẺO TỔNG HỢP LOT 100 GÓI 320GR... (mã hs kẹo dẻo tổng hợ/ hs code kẹo dẻo tổng)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG NHO ĐEN LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo hương nho đ/ hs code kẹo hương nh)
- Mã HS 17049099: KẸO DẺO HƯƠNG XOÀI LOT 100 GÓI 150GR... (mã hs kẹo dẻo hương x/ hs code kẹo dẻo hươn)
- Mã HS 17049099: KẸO CAO SU DOUBLEMINT BẠC HÀ(BỘ 2 CÁI)THANH... (mã hs kẹo cao su doub/ hs code kẹo cao su d)
- Mã HS 17049099: KẸO GUM XYLITOL BLUBERRY 11. 6GR(BỘ 2 CÁI)VĨ... (mã hs kẹo gum xylitol/ hs code kẹo gum xyli)
- Mã HS 17049099: KẸO GUM DUOBLEMINT BẠC HÀ G14, 6G(BỘ 2 CÁI)VĨ... (mã hs kẹo gum duoblem/ hs code kẹo gum duob)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA SỮA DỨA 400GR... (mã hs kẹo dừa sữa dứa/ hs code kẹo dừa sữa)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA SỮA CACAO 300GR... (mã hs kẹo dừa sữa cac/ hs code kẹo dừa sữa)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA CƠM SẦU RIÊNG ĐẬU PHỘNG 300GR... (mã hs kẹo dừa cơm sầu/ hs code kẹo dừa cơm)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ ĐEN 90GR... (mã hs kẹo mè đen 90gr/ hs code kẹo mè đen 9)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG 90GR... (mã hs kẹo mè trắng 90/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐẬU PHỘNG 90GR... (mã hs kẹo đậu phộng 9/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐẬU PHỘNG 150GR... (mã hs kẹo đậu phộng 1/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: HỘP MÈ XỬNG DÒN 160GR... (mã hs hộp mè xửng dòn/ hs code hộp mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠT ĐIỀU XỐP 120GR... (mã hs kẹo hạt điều xố/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: HỘP KẸO HẠT ĐIỀU 180GR... (mã hs hộp kẹo hạt điề/ hs code hộp kẹo hạt)
- Mã HS 17049099: HỘP KẸO THẬP CẨM 220GR... (mã hs hộp kẹo thập cẩ/ hs code hộp kẹo thập)
- Mã HS 17049099: THÈO LÈO THẬP CẨM 250GR... (mã hs thèo lèo thập c/ hs code thèo lèo thậ)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG NÓN LÁ 80GR... (mã hs kẹo mè trắng nó/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG-MÈ ĐEN 90GR... (mã hs kẹo mè trắngmè/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H CITRUS 200GR... (mã hs kẹo c&h citrus/ hs code kẹo c&h citr)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H ALL FRUIT 200GR... (mã hs kẹo c&h all fru/ hs code kẹo c&h all)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H CLEAR MINT 200GR... (mã hs kẹo c&h clear m/ hs code kẹo c&h clea)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H MANGO KIWI 200GR... (mã hs kẹo c&h mango k/ hs code kẹo c&h mang)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H STRAWBERRY 175GR... (mã hs kẹo c&h strawbe/ hs code kẹo c&h stra)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H WILD BERRY 175GR... (mã hs kẹo c&h wild be/ hs code kẹo c&h wild)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H MIXED FRUIT 200GR... (mã hs kẹo c&h mixed f/ hs code kẹo c&h mixe)
- Mã HS 17049099: KẸO SKY FRUIT CANDY 200GR... (mã hs kẹo sky fruit c/ hs code kẹo sky frui)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H MULTI VITAMIN 175GR... (mã hs kẹo c&h multi v/ hs code kẹo c&h mult)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H RASBERRY&PEACH 175GR... (mã hs kẹo c&h rasberr/ hs code kẹo c&h rasb)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H TROPICAL FRUIT 200GR... (mã hs kẹo c&h tropica/ hs code kẹo c&h trop)
- Mã HS 17049099: KẸO SKY ELECTION FRUIT 200GR... (mã hs kẹo sky electio/ hs code kẹo sky elec)
- Mã HS 17049099: KẸO C&H SUGAR FREE MIX FRUIT 175GR... (mã hs kẹo c&h sugar f/ hs code kẹo c&h suga)
- Mã HS 17049099: KẸO TRỨNG POPIT 360(15GRX12CÁIX2KHAYX6HỘP)... (mã hs kẹo trứng popit/ hs code kẹo trứng po)
- Mã HS 17049099: KẸO ỐNG TUBE POPIT DOREAMON 20GR(20GRX12 ỐNGX12KHAY)... (mã hs kẹo ống tube po/ hs code kẹo ống tube)
- Mã HS 17049099: Kẹo Ricola... (mã hs kẹo ricola/ hs code kẹo ricola)
- Mã HS 17049099: Kẹo Cầu Vòng... (mã hs kẹo cầu vòng/ hs code kẹo cầu vòng)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupa Chup... (mã hs kẹo chupa chup/ hs code kẹo chupa ch)
- Mã HS 17049099: Hạnh Nhân Mật Ong... (mã hs hạnh nhân mật o/ hs code hạnh nhân mậ)
- Mã HS 17049099: Nho Khô Vàng... (mã hs nho khô vàng/ hs code nho khô vàng)
- Mã HS 17049099: Trái Cây Sấy Khô... (mã hs trái cây sấy kh/ hs code trái cây sấy)
- Mã HS 17049099: Xoài Sấy Dẻo... (mã hs xoài sấy dẻo/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo: MT Incredible Chew Grape 12Box x 12Stick... (mã hs kẹo dẻomt incr/ hs code kẹo dẻomt i)
- Mã HS 17049099: Kẹo lạc 120g (sản xuất tại Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh)... (mã hs kẹo lạc 120g s/ hs code kẹo lạc 120g)
- Mã HS 17049099: Kẹo hoa quả các vị 150g/hộp (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo hoa quả các/ hs code kẹo hoa quả)
- Mã HS 17049099: Kẹo bạc hà cay không đường JILA 34g*18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo bạc hà cay/ hs code kẹo bạc hà c)
- Mã HS 17049099: Kẹo bạc hà lục không đường JILA 34g*18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo bạc hà lục/ hs code kẹo bạc hà l)
- Mã HS 17049099: Kẹo vừng lạc gói cao cấp Bảo Minh 250gr (sản xuất tại Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh)... (mã hs kẹo vừng lạc gó/ hs code kẹo vừng lạc)
- Mã HS 17049099: Bánh Kẹo Trang Trí (Bằng Bột Mỳ+Đường): SC-034P. Hàng VN SX mới 100%... (mã hs bánh kẹo trang/ hs code bánh kẹo tra)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI (40 X 8 OZ)... (mã hs kẹo chuối 40 x/ hs code kẹo chuối 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo JELLY BEAN JIBBA 60g/hộp (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo dẻo jelly b/ hs code kẹo dẻo jell)
- Mã HS 17049099: VINH TIEN COCONUT CANDY 200 GR (GREEN)-40 BOXS- 150 CTNS... (mã hs vinh tien cocon/ hs code vinh tien co)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây Skittles hũ 100g x 6 hũ x 6 hộp- Wrigley's Việt Nam... (mã hs kẹo trái cây sk/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Sugus trái cây 210g x 25 túi/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo mềm sugus t/ hs code kẹo mềm sugu)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Sugus xá hương trái cây 999g x 10 túi/ thùng- Wrigley's Việt Nam, hàng mới 100% do VNSX... (mã hs kẹo mềm sugus x/ hs code kẹo mềm sugu)
- Mã HS 17049099: MÃNG CẦU SẤY DẺO... (mã hs mãng cầu sấy dẻ/ hs code mãng cầu sấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Duo 24Bag x 100Pcs... (mã hs kẹo cứng mt du/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Sour Mix 24Bag x 100Pcs... (mã hs kẹo cứng mt so/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè YN hộp 90g... (mã hs kẹo mè yn hộp 9/ hs code kẹo mè yn hộ)
- Mã HS 17049099: Kẹo T. Cẩm YN 220g... (mã hs kẹo tcẩm yn 22/ hs code kẹo tcẩm yn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Đ. Phụng YN 150g... (mã hs kẹo đphụng yn/ hs code kẹo đphụng)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa các vị 375g... (mã hs kẹo dừa các vị/ hs code kẹo dừa các)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều YN 90g... (mã hs kẹo hạt điều yn/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo thảo mộc Ricola 40g... (mã hs kẹo thảo mộc ri/ hs code kẹo thảo mộc)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng Kinder joy 20g... (mã hs kẹo trứng kinde/ hs code kẹo trứng ki)
- Mã HS 17049099: Kẹo TC Yến Nhung gói 100g... (mã hs kẹo tc yến nhun/ hs code kẹo tc yến n)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi Bảo Minh 150g (sản xuất tại Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh)... (mã hs kẹo dồi bảo min/ hs code kẹo dồi bảo)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê không đường KOPIKO 40g*18 (sản xuất tại Ferndale Confection Pty Ltd)... (mã hs kẹo cà phê khôn/ hs code kẹo cà phê k)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây Hải Hà- hủ 320g x 16 hộp x 10 thùng... (mã hs kẹo cây hải hà/ hs code kẹo cây hải)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo bắp thái dương 1kg x 10gói x 30 thùng... (mã hs kẹo dẻo bắp thá/ hs code kẹo dẻo bắp)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa phú vinh 300g... (mã hs kẹo dừa phú vin/ hs code kẹo dừa phú)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa PV các vị 250... (mã hs kẹo dừa pv các/ hs code kẹo dừa pv c)
- Mã HS 17049099: Kẹo chupachup (sl 15 thùng, tl tịnh 9. 6 kg/thùng, tl cả bì 10 k/thùng)... (mã hs kẹo chupachup/ hs code kẹo chupachu)
- Mã HS 17049099: KẸO ME... (mã hs kẹo me/ hs code kẹo me)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI... (mã hs kẹo chuối/ hs code kẹo chuối)
- Mã HS 17049099: KẸO NHO... (mã hs kẹo nho/ hs code kẹo nho)
- Mã HS 17049099: KẸO THƠM... (mã hs kẹo thơm/ hs code kẹo thơm)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Classic 2Tin x 100Pcs Blue&Yellow... (mã hs kẹo cứng cc cl/ hs code kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Mứt gừng (lát) 200gr- An Khang... (mã hs mứt gừng lát/ hs code mứt gừng lá)
- Mã HS 17049099: Bánh chuối phồng hạt điều 220gr- An Khang... (mã hs bánh chuối phồn/ hs code bánh chuối p)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng gà 10gr hàng mới 100%... (mã hs kẹo trứng gà 10/ hs code kẹo trứng gà)
- Mã HS 17049099: Pho mai bò cười 120g*36 hộp/thùng. Nhà sản xuất Cty Bel Việt Nam. Mới 100%... (mã hs pho mai bò cười/ hs code pho mai bò c)
- Mã HS 17049099: Alpenliebe kẹo sữa Caramen 32g*16 thỏi * 24 gói/thùng. Nhà sản xuất Cty Perfetti VN. Mới 100%... (mã hs alpenliebe kẹo/ hs code alpenliebe k)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Chupa chups hương hỗn hợp 10g*50 viên* 22 gói/thùng. Nhà sản xuất Cty Perfetti VN. Mới 100%... (mã hs kẹo mút chupa c/ hs code kẹo mút chup)
- Mã HS 17049099: Alpenliebe 2chew kẹo mềm hương dâu 24. 5g*16 thỏi*24 hộp/thùng. Nhà sản xuất Cty Perfetti VN. Mới 100%... (mã hs alpenliebe 2che/ hs code alpenliebe 2)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi gói dối, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dồi gói dối/ hs code kẹo dồi gói)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lọ bé-30, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dồi lọ bé3/ hs code kẹo dồi lọ b)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng, 12 kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây... (mã hs kẹo cây/ hs code kẹo cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa COCEAU... (mã hs kẹo dừa coceau/ hs code kẹo dừa coce)
- Mã HS 17049099: Kẹo LOT100 L320g... (mã hs kẹo lot100 l320/ hs code kẹo lot100 l)
- Mã HS 17049099: KẹoLOT100 Hộp450g... (mã hs kẹolot100 hộp45/ hs code kẹolot100 hộ)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng Gingerbon... (mã hs kẹo gừng ginger/ hs code kẹo gừng gin)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo mè 250g... (mã hs kẹo dừa dẻo mè/ hs code kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Ý Hương 250g... (mã hs kẹo dừa ý hương/ hs code kẹo dừa ý hư)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng Candy Crush... (mã hs kẹo trứng candy/ hs code kẹo trứng ca)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè Yến Nhung hộp 90g... (mã hs kẹo mè yến nhun/ hs code kẹo mè yến n)
- Mã HS 17049099: Kẹo Thập Cẩm Yến Nhung gói... (mã hs kẹo thập cẩm yế/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phụng Thiên Hương 250g... (mã hs kẹo đậu phụng t/ hs code kẹo đậu phụn)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng Bibica (70g x 80)... (mã hs kẹo gừng bibica/ hs code kẹo gừng bib)
- Mã HS 17049099: Bibica kẹo dừa giòn (100g x 50)... (mã hs bibica kẹo dừa/ hs code bibica kẹo d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Golia (472gx24hộp)x30thùng... (mã hs kẹo golia 472g/ hs code kẹo golia 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chupachups (500grx22gói)x20thùng... (mã hs kẹo chupachups/ hs code kẹo chupachu)
- Mã HS 17049099: Kẹo DOSSARI (128 g/ túi, 20 túi/ kiện carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dossari 12/ hs code kẹo dossari)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Thái Dương (đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 20kg/thùng) Do Việt Nam sản xuất... (mã hs kẹo dừa thái dư/ hs code kẹo dừa thái)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo trái cây các vị 150g/gói... (mã hs kẹo dẻo trái câ/ hs code kẹo dẻo trái)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu Phương Linh 300g/gói... (mã hs kẹo sìu châu ph/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tictac cam 14. 5g... (mã hs kẹo tictac cam/ hs code kẹo tictac c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi nhỏ 190g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo dồi nhỏ 190/ hs code kẹo dồi nhỏ)
- Mã HS 17049099: Kẹo KOPIKO Café sữa 150G... (mã hs kẹo kopiko café/ hs code kẹo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Haribo Starmix 80g... (mã hs kẹo dẻo haribo/ hs code kẹo dẻo hari)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lọ bé 220g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo dồi lọ bé 2/ hs code kẹo dồi lọ b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100- loại 150g/gói... (mã hs kẹo lot 100 lo/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi gói rối 340g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo dồi gói rối/ hs code kẹo dồi gói)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gom LOT100 các loại 150G... (mã hs kẹo gom lot100/ hs code kẹo gom lot1)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tictac Bạc hà trắng 14. 5g... (mã hs kẹo tictac bạc/ hs code kẹo tictac b)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa lá dứa Thanh Bình 300G... (mã hs kẹo dừa lá dứa/ hs code kẹo dừa lá d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Họng vị Quất- mật ong 87. 5G... (mã hs kẹo họng vị quấ/ hs code kẹo họng vị)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sìu châu lọ bé 290g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo sìu châu lọ/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sìu châu gói bé 170g Toàn Mỹ... (mã hs kẹo sìu châu gó/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa sầu riêng Thanh Bình 300G... (mã hs kẹo dừa sầu riê/ hs code kẹo dừa sầu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cay con tàu G22 vị cherry và menthol 2016... (mã hs kẹo cay con tàu/ hs code kẹo cay con)
- Mã HS 17049099: Đường Thốt nốt, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-500g x 12... (mã hs đường thốt nốt/ hs code đường thốt n)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều vuông, Hàng mơi 100%, VN sản xuất-150g x 30... (mã hs kẹo hạt điều vu/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây 32g... (mã hs kẹo cây 32g/ hs code kẹo cây 32g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 1kg... (mã hs kẹo lot 100 1kg/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 150g... (mã hs kẹo lot 100 150/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot 100 320g... (mã hs kẹo lot 100 320/ hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo ginger gung 125g... (mã hs kẹo dẻo ginger/ hs code kẹo dẻo ging)
- Mã HS 17049099: Kẹo gingerbon origin 125g... (mã hs kẹo gingerbon o/ hs code kẹo gingerbo)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sữa cơm dừa 400g TY... (mã hs kẹo dẻo sữa cơm/ hs code kẹo dẻo sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí CB-208... (mã hs kẹo trang trí c/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí No. 1675... (mã hs kẹo trang trí n/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí P-EES0015... (mã hs kẹo trang trí p/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí LKD-EFS0059... (mã hs kẹo trang trí l/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây "Skittles Biggie" Bottle 100g dạng hủ (100g/ hủ x 6 hủ x 6 khay/ thùng), Mới 100%... (mã hs kẹo trái cây s/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai "Doublemint Peppermint Chewy Mints" Bottle 80g dạng hủ (80g x 6 hủ x 6 hộp/ thùng), Mới 100%... (mã hs kẹo nhai doubl/ hs code kẹo nhai do)
- Mã HS 17049099: Kẹo DOSSARI FRUIT CANDY (0. 128Kg/túi, 20 túi/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo dossari fru/ hs code kẹo dossari)
- Mã HS 17049099: Kẹo LOLLIPOP FRUIT CANDY (11chiếc/túi, 20 túi/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo lollipop fr/ hs code kẹo lollipop)
- Mã HS 17049099: Thạch trái cây hương liệu vải (300g x 12bag), 1 UNK 1 Carton, mới 100%... (mã hs thạch trái cây/ hs code thạch trái c)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí ADS0183(1)-N... (mã hs kẹo trang trí a/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí EDJ0217(5)-N... (mã hs kẹo trang trí e/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Thạch Vietfoods ABC, 340g. /gói, 8 gói/thùng, mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thạch vietfoods/ hs code thạch vietfo)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều 125g (60 x 125g), Hiệu yến nhung, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạt điều 12/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều 454g (24 x 454g), Hiệu yến nhung, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo hạt điều 45/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng 390g (24 x 390g), Hiệu yến nhung, Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng 3/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây Hải Hà 320gr (16 hộp/thùng) 60 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo cây hải hà/ hs code kẹo cây hải)
- Mã HS 17049099: Kẹo mền vị trái cây- Jelaxy- Liquorice Rainbow Mix 15g- 15g x 60 túi x 6 hộp... (mã hs kẹo mền vị trái/ hs code kẹo mền vị t)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điều 90gr- Bảo Hương... (mã hs kẹo hạt điều 90/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 450gr Bảo Hương... (mã hs kẹo thập cẩm 45/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 100gr- Bảo Hương... (mã hs kẹo thập cẩm 10/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị ca cao 400gr Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa vị ca c/ hs code kẹo dừa vị c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa ca cao 40V- 200gr-Tiến Đạt... (mã hs kẹo dừa ca cao/ hs code kẹo dừa ca c)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè trắng, mè đen 90gr- Bảo Hương... (mã hs kẹo mè trắng m/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa cứng vị cà phê 500gr- Yến Hoàng... (mã hs kẹo sữa dừa cứn/ hs code kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa 250gr cao cấp vị ca cao-Yến Hoàng... (mã hs kẹo sữa dừa 250/ hs code kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo xoài Yoko 300g... (mã hs kẹo dẻo xoài yo/ hs code kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo dưa lưới Yoko 150g... (mã hs kẹo dẻo dưa lướ/ hs code kẹo dẻo dưa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo chanh dây Yoko 150g... (mã hs kẹo dẻo chanh d/ hs code kẹo dẻo chan)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tổng Hợp LOT100- GÓI 320G... (mã hs kẹo tổng hợp lo/ hs code kẹo tổng hợp)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot100 1kg... (mã hs kẹo lot100 1kg/ hs code kẹo lot100 1)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa TL 400g... (mã hs kẹo dừa tl 400g/ hs code kẹo dừa tl 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa TL 450g... (mã hs kẹo dừa tl 450g/ hs code kẹo dừa tl 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa TL 500g... (mã hs kẹo dừa tl 500g/ hs code kẹo dừa tl 5)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko 150g... (mã hs kẹo kopiko 150g/ hs code kẹo kopiko 1)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot100 150gr... (mã hs kẹo lot100 150g/ hs code kẹo lot100 1)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot100 320gr... (mã hs kẹo lot100 320g/ hs code kẹo lot100 3)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tarmarin 150g... (mã hs kẹo tarmarin 15/ hs code kẹo tarmarin)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài dẻo 450g... (mã hs kẹo xoài dẻo 45/ hs code kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối dẻo 400g... (mã hs kẹo chuối dẻo 4/ hs code kẹo chuối dẻ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Fres Barley 150g... (mã hs kẹo fres barley/ hs code kẹo fres bar)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kalfany hộp 150gr... (mã hs kẹo kalfany hộp/ hs code kẹo kalfany)
- Mã HS 17049099: Kẹo sầu riêng dẻo 300g... (mã hs kẹo sầu riêng d/ hs code kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo nosugar Halls XS 15g... (mã hs kẹo nosugar hal/ hs code kẹo nosugar)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm vị dâu, 500 gram/gói, 10 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mềm vị dâu/ hs code kẹo mềm vị d)
- Mã HS 17049099: Kẹo Bigbabo (sl 20 thùng, tl tịnh 5 kg/thùng, tl cả bì 5. 5 k/thùng)... (mã hs kẹo bigbabo sl/ hs code kẹo bigbabo)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuppachup (sl 30 thùng, tl tịnh 8. 36 kg/thùng, tl cả bì 9 k/thùng)... (mã hs kẹo chuppachup/ hs code kẹo chuppach)
- Mã HS 17049099: Kẹo bắp dẻo thái dương (sl 20 thùng, tl tịnh 10 kg/thùng, tl cả bì 10. 5 k/thùng)... (mã hs kẹo bắp dẻo thá/ hs code kẹo bắp dẻo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút Chupachups (500gx22gói)x50thùng... (mã hs kẹo mút chupach/ hs code kẹo mút chup)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Việt Hữu 350g, trọng lượng tịnh 17. 5kg/ thùng. Do Việt nam sản xuất... (mã hs kẹo dừa việt hữ/ hs code kẹo dừa việt)
- Mã HS 17049099: Kẹo Alpenliebe Dau 120gr x45... (mã hs kẹo alpenliebe/ hs code kẹo alpenlie)
- Mã HS 17049099: Keo doi goi Thanh Lan 250gr x50... (mã hs keo doi goi tha/ hs code keo doi goi)
- Mã HS 17049099: KẸO HỒNG SÂM HÀN QUỐC... (mã hs kẹo hồng sâm hà/ hs code kẹo hồng sâm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko cà phê (150g x 24túi/thùng); 40 thùng... (mã hs kẹo kopiko cà p/ hs code kẹo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Keo doi Thanh Lan 380grx30... (mã hs keo doi thanh l/ hs code keo doi than)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lạc vừng Thanh Lan 380grx30... (mã hs kẹo dồi lạc vừn/ hs code kẹo dồi lạc)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Ngoc Mai (Hương Dứa) 400gr x 50... (mã hs kẹo dừa ngoc ma/ hs code kẹo dừa ngoc)
- Mã HS 17049099: Mentos 30gr x 16 rolls x 24 boxes (kẹo Mentos 30gr x 16 thỏi x 24 hộp)... (mã hs mentos 30gr x 1/ hs code mentos 30gr)
- Mã HS 17049099: Mentos Pure Fresh 61. 15gr x 6jars x 12 sets (kẹo Mentos Pure Fresh 61. 15gr x 6 hũ x 12 bịch)... (mã hs mentos pure fre/ hs code mentos pure)
- Mã HS 17049099: Double Mint 13. 5gr x 20 pcs/box x 60 boxes (kẹo cao su Double mint 13. 5gr x 20 thỏi x 60 hộp)... (mã hs double mint 13/ hs code double mint)
- Mã HS 17049099: Double Mint Chewing gum 6 boxes/package x 30 packages (kẹo cao su Double Mint 6 hộp/lốc x 30 lốc)... (mã hs double mint che/ hs code double mint)
- Mã HS 17049099: Kẹo me hiệu bông lúa (5kgs/thung)... (mã hs kẹo me hiệu bôn/ hs code kẹo me hiệu)
- Mã HS 17049099: Kẹo me cay hiệu bông lúa (5kgs/thung)... (mã hs kẹo me cay hiệu/ hs code kẹo me cay h)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Gum Filled 22Bag x 30Pcs... (mã hs kẹo cứng cc gu/ hs code kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Kẹo Goodmilk 350g/túi. Hàng do công ty Hải Hà sản xuất. NSX 01/01/2020. HSD 01/01/2021. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo goodmilk 35/ hs code kẹo goodmilk)
- Mã HS 17049099: Kẹo que Haihapop 400g/túi. Hàng do công ty Hải Hà sản xuất. NSX 01/01/2020. HSD 01/01/2021. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo que haihapo/ hs code kẹo que haih)
- Mã HS 17049099: Kẹo dưa sữa 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo dưa sữa 80g/ hs code kẹo dưa sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp cam 85g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo xốp cam 85g/ hs code kẹo xốp cam)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp dâu 85g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo xốp dâu 85g/ hs code kẹo xốp dâu)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng quế 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng quế 80/ hs code kẹo cứng quế)
- Mã HS 17049099: Kẹo Goodmilk 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo goodmilk 80/ hs code kẹo goodmilk)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp taro 85g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo xốp taro 85/ hs code kẹo xốp taro)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng gừng 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng gừng 8/ hs code kẹo cứng gừn)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng bạc hà 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng bạc hà/ hs code kẹo cứng bạc)
- Mã HS 17049099: Kẹo chew nhân cam 125g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo chew nhân c/ hs code kẹo chew nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng chanh mật ong 80g/túi. Hàng do Công ty Hải Hà sản xuất. NSX 26/12/2019. HSD 26/12/2020. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo cứng chanh/ hs code kẹo cứng cha)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Mini Assorted Fruit 24Bag x 20Roll... (mã hs kẹo cứng mt mi/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MCW Freshmint 12Box x 12Tin... (mã hs kẹo cứng mcw f/ hs code kẹo cứng mc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MCW Berry Mint 12Box x 12Tin... (mã hs kẹo cứng mcw b/ hs code kẹo cứng mc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Air Action 14pouch x 300pcs... (mã hs kẹo cứng mt ai/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo tứ vị TĐ 100g... (mã hs kẹo tứ vị tđ 10/ hs code kẹo tứ vị tđ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa béo BT 400g... (mã hs kẹo dừa béo bt/ hs code kẹo dừa béo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè trắng TĐ 100g... (mã hs kẹo mè trắng tđ/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tứ vị TĐ hộp 180g... (mã hs kẹo tứ vị tđ hộ/ hs code kẹo tứ vị tđ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo chuối Yoko 150g... (mã hs kẹo dẻo chuối y/ hs code kẹo dẻo chuố)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài LOT100- GÓI 320G... (mã hs kẹo xoài lot100/ hs code kẹo xoài lot)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Conaba đậu phộng 240g... (mã hs kẹo dừa conaba/ hs code kẹo dừa cona)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Conaba cuộn bánh tráng đậu mè 450g... (mã hs kẹo chuối conab/ hs code kẹo chuối co)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu (26)... (mã hs kẹo đậu 26/ hs code kẹo đậu 26)
- Mã HS 17049099: Kẹo viên Mentos... (mã hs kẹo viên mentos/ hs code kẹo viên men)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu thẻ 250g... (mã hs kẹo đậu thẻ 250/ hs code kẹo đậu thẻ)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài 450g (26)... (mã hs kẹo xoài 450g/ hs code kẹo xoài 450)
- Mã HS 17049099: Kẹo cà phê Kopico (T)... (mã hs kẹo cà phê kopi/ hs code kẹo cà phê k)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Huỳnh Phát (26)... (mã hs kẹo dừa huỳnh p/ hs code kẹo dừa huỳn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo xoài Mangoca (T)... (mã hs kẹo dẻo xoài ma/ hs code kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài dẻo Mangoca(T2)... (mã hs kẹo xoài dẻo ma/ hs code kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049099: KẸO BỐN MÙA... (mã hs kẹo bốn mùa/ hs code kẹo bốn mùa)
- Mã HS 17049099: KẸO MÃNG CẦU SẤY ME... (mã hs kẹo mãng cầu sấ/ hs code kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA BẾN TRA... (mã hs kẹo dừa bến tra/ hs code kẹo dừa bến)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠNH NHÂN... (mã hs kẹo hạnh nhân/ hs code kẹo hạnh nhâ)
- Mã HS 17049099: KẸO ME SẤY... (mã hs kẹo me sấy/ hs code kẹo me sấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi lạc, 24 gói/thùng, 300g/gói, hàng mới 100%... (mã hs kẹo dồi lạc 24/ hs code kẹo dồi lạc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MCW Limemint 12Box x 12Tin... (mã hs kẹo cứng mcw l/ hs code kẹo cứng mc)
- Mã HS 17049099: FusenNoMi Hương Cam (25x12)... (mã hs fusennomi hương/ hs code fusennomi hư)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sim 100gr- Trường Minh... (mã hs kẹo dẻo sim 100/ hs code kẹo dẻo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo sim 200gr- Trường Minh... (mã hs kẹo dẻo sim 200/ hs code kẹo dẻo sim)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa Hải Hà (150g/gói)... (mã hs kẹo sữa dừa hải/ hs code kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa (400g/gói)... (mã hs kẹo dừa 400g/g/ hs code kẹo dừa 400)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng (125g/gói)... (mã hs kẹo gừng 125g// hs code kẹo gừng 12)
- Mã HS 17049099: Kẹo Lot (1000g/1gói)... (mã hs kẹo lot 1000g// hs code kẹo lot 100)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu (300g/gói)... (mã hs kẹo sìu châu 3/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối tươi (300g/hộp)... (mã hs kẹo chuối tươi/ hs code kẹo chuối tư)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa đặc biệt (375g/hộp)... (mã hs kẹo dừa đặc biệ/ hs code kẹo dừa đặc)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu rối (430g/gói)... (mã hs kẹo sìu châu rố/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo thỏi (9 viên, 32g)/thỏi... (mã hs kẹo thỏi 9 viê/ hs code kẹo thỏi 9)
- Mã HS 17049099: Kẹo Café sữa Kopiko (150g/gói)... (mã hs kẹo café sữa ko/ hs code kẹo café sữa)
- Mã HS 17049099: Kẹo cay có in hình con tàu (25g/gói)... (mã hs kẹo cay có in h/ hs code kẹo cay có i)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa vị sữa đậu đặc biệt (375g/hộp)... (mã hs kẹo dừa vị sữa/ hs code kẹo dừa vị s)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm, hiệu Yến Nhung (400g/hộp)... (mã hs kẹo thập cẩm h/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dynamite (125g * 36gói/ thùng) * 50 thùng (Mới 100%)... (mã hs kẹo dynamite 1/ hs code kẹo dynamite)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kinder Joy... (mã hs kẹo kinder joy/ hs code kẹo kinder j)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gum CoolAir... (mã hs kẹo gum coolair/ hs code kẹo gum cool)
- Mã HS 17049099: Kẹo Hubba các vị... (mã hs kẹo hubba các v/ hs code kẹo hubba cá)
- Mã HS 17049099: Kẹo DẺO XOÀI 350g... (mã hs kẹo dẻo xoài 35/ hs code kẹo dẻo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức các vị... (mã hs kẹo gạo lức các/ hs code kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp Haribo 150g... (mã hs kẹo xốp haribo/ hs code kẹo xốp hari)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm cơm dừa 400g... (mã hs kẹo mềm cơm dừa/ hs code kẹo mềm cơm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Archello 150g... (mã hs kẹo sữa archell/ hs code kẹo sữa arch)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Yoko XOÀI 300g... (mã hs kẹo dẻo yoko xo/ hs code kẹo dẻo yoko)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa Xin chào VN 200g... (mã hs kẹo dừa xin chà/ hs code kẹo dừa xin)
- Mã HS 17049099: Kẹo gạo lức Đ. phộng 250g... (mã hs kẹo gạo lức đp/ hs code kẹo gạo lức)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Yoko trái cây 150g... (mã hs kẹo dẻo yoko tr/ hs code kẹo dẻo yoko)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sầu Riêng Trường Sinh 300g... (mã hs kẹo sầu riêng t/ hs code kẹo sầu riên)
- Mã HS 17049099: Kẹo thèo lèo 380g... (mã hs kẹo thèo lèo 38/ hs code kẹo thèo lèo)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút hình vuốt mèo, nhãn hiệu Paws Can (500g/hộp x 8 hộp/thùng)... (mã hs kẹo mút hình vu/ hs code kẹo mút hình)
- Mã HS 17049099: KẸO HOA CÚC... (mã hs kẹo hoa cúc/ hs code kẹo hoa cúc)
- Mã HS 17049099: KẸO MÃNG CẦU ME... (mã hs kẹo mãng cầu me/ hs code kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo dâu Thái Dương 1kg x 10gói x 10 thùng... (mã hs kẹo dẻo dâu thá/ hs code kẹo dẻo dâu)
- Mã HS 17049099: SIRO DÂU... (mã hs siro dâu/ hs code siro dâu)
- Mã HS 17049099: SIRO ĐƯỜNG... (mã hs siro đường/ hs code siro đường)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo cam Thái Dương 1kg x 10gói x 20 thùng... (mã hs kẹo dẻo cam thá/ hs code kẹo dẻo cam)
- Mã HS 17049099: Kẹo nhai mentos mini cầu vồng 480g x 22 gói x 10 thùng... (mã hs kẹo nhai mentos/ hs code kẹo nhai men)
- Mã HS 17049099: SƯỜN NON CHAY... (mã hs sườn non chay/ hs code sườn non cha)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp Hải Hà (85gr x 80gói/thùng) 30 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo xốp hải hà/ hs code kẹo xốp hải)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA... (mã hs kẹo dừa/ hs code kẹo dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo Golia Active Plus (472gr x 24 túi/thùng) 10 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo golia activ/ hs code kẹo golia ac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko... (mã hs kẹo kopiko/ hs code kẹo kopiko)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp vani... (mã hs kẹo xốp vani/ hs code kẹo xốp vani)
- Mã HS 17049099: Kẹo điều 200g... (mã hs kẹo điều 200g/ hs code kẹo điều 200)
- Mã HS 17049099: Kẹo điều 400g... (mã hs kẹo điều 400g/ hs code kẹo điều 400)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa thanh... (mã hs kẹo dừa thanh/ hs code kẹo dừa than)
- Mã HS 17049099: Kẹo Haribo 80g... (mã hs kẹo haribo 80g/ hs code kẹo haribo 8)
- Mã HS 17049099: Kẹo LOT100 450g... (mã hs kẹo lot100 450g/ hs code kẹo lot100 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo cây khổng lồ... (mã hs kẹo cây khổng l/ hs code kẹo cây khổn)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm Ahha... (mã hs kẹo sữa mềm ahh/ hs code kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Xoài TS 300g... (mã hs kẹo xoài ts 300/ hs code kẹo xoài ts)
- Mã HS 17049099: Kẹo xốp xoắn dài... (mã hs kẹo xốp xoắn dà/ hs code kẹo xốp xoắn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chuối TS 300g... (mã hs kẹo chuối ts 30/ hs code kẹo chuối ts)
- Mã HS 17049099: Kẹo gum hũ các vị... (mã hs kẹo gum hũ các/ hs code kẹo gum hũ c)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa mềm Sumika... (mã hs kẹo sữa mềm sum/ hs code kẹo sữa mềm)
- Mã HS 17049099: Kẹo trứng khổng lồ... (mã hs kẹo trứng khổng/ hs code kẹo trứng kh)
- Mã HS 17049099: Thanh ngũ cốc Milo... (mã hs thanh ngũ cốc m/ hs code thanh ngũ cố)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa thanh HS 450g... (mã hs kẹo dừa thanh h/ hs code kẹo dừa than)
- Mã HS 17049099: Thạch rau câu dừa 1Kg... (mã hs thạch rau câu d/ hs code thạch rau câ)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa đậu SR thanh 250g... (mã hs kẹo dừa đậu sr/ hs code kẹo dừa đậu)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa dẻo thập cẩm 300g... (mã hs kẹo dừa dẻo thậ/ hs code kẹo dừa dẻo)
- Mã HS 17049099: Thạch rau câu pudding 240g... (mã hs thạch rau câu p/ hs code thạch rau câ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos, 1. 5oz/ cây, 24 cây cây/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mentos 15/ hs code kẹo mentos)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Granola, 1. 5 Oz/thanh, 48 thanh/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng g/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dynamite (330grx24gói)x10thùng(mới 100%)... (mã hs kẹo dynamite 3/ hs code kẹo dynamite)
- Mã HS 17049099: Kẹo koptko (sl 50 thùng, tl tịnh 4 kg/thùng, tl cả bì 4. 5 k/thùng)... (mã hs kẹo koptko sl/ hs code kẹo koptko)
- Mã HS 17049099: Kẹo Dynamite Bigbang (330g * 24gói/ thùng) * 100 thùng... (mã hs kẹo dynamite bi/ hs code kẹo dynamite)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí RO-EFS0091(1)-N... (mã hs kẹo trang trí r/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: KẸO BẮP... (mã hs kẹo bắp/ hs code kẹo bắp)
- Mã HS 17049099: Mứt bí đao... (mã hs mứt bí đao/ hs code mứt bí đao)
- Mã HS 17049099: Mứt hạt sen... (mã hs mứt hạt sen/ hs code mứt hạt sen)
- Mã HS 17049099: Mứt dừa hồng... (mã hs mứt dừa hồng/ hs code mứt dừa hồng)
- Mã HS 17049099: Mứt mãng cầu... (mã hs mứt mãng cầu/ hs code mứt mãng cầu)
- Mã HS 17049099: Mứt dừa trắng... (mã hs mứt dừa trắng/ hs code mứt dừa trắn)
- Mã HS 17049099: Mứt dừa nhiều màu... (mã hs mứt dừa nhiều m/ hs code mứt dừa nhiề)
- Mã HS 17049099: Mứt hạt sen rồng vàng... (mã hs mứt hạt sen rồn/ hs code mứt hạt sen)
- Mã HS 17049099: Kẹo dẻo Thái Dương (SL 50 thùng, TL tịnh 10kg/ thùng Tl cả bì 10, 5kg/ thùng)... (mã hs kẹo dẻo thái dư/ hs code kẹo dẻo thái)
- Mã HS 17049099: Kẹo Ricola 40g Cty Tp An Nam... (mã hs kẹo ricola 40g/ hs code kẹo ricola 4)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng 125g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo gừng 125g c/ hs code kẹo gừng 125)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu rối 430g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo sìu rối 430/ hs code kẹo sìu rối)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu 330g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo sìu châu 33/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 220g Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo thập cẩm 22/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm YN 180G Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo thập cẩm yn/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo mật ongTasmania33g Cty tnhh tm và dv Minh Anh... (mã hs kẹo mật ongtasm/ hs code kẹo mật ongt)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm Tic tac 14. 5g Cty tnhh tm và dv Minh Anh... (mã hs kẹo ngậm tic ta/ hs code kẹo ngậm tic)
- Mã HS 17049099: Kẹo Gum Trident 18 c/ hộp Cty tnhh 1 thành viên Bách Linh... (mã hs kẹo gum trident/ hs code kẹo gum trid)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng 125g... (mã hs kẹo gừng 125g/ hs code kẹo gừng 125)
- Mã HS 17049099: Kẹo dồi 350g CSSX Triệu Văn Mỹ... (mã hs kẹo dồi 350g cs/ hs code kẹo dồi 350g)
- Mã HS 17049099: Kẹo thập cẩm 180G Cty sx kẹo Yến Nhung... (mã hs kẹo thập cẩm 18/ hs code kẹo thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu châu to S01 320g... (mã hs kẹo sìu châu to/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu cân S03 430g... (mã hs kẹo sìu cân s03/ hs code kẹo sìu cân)
- Mã HS 17049099: Kẹo sìu gói bé S02 200g... (mã hs kẹo sìu gói bé/ hs code kẹo sìu gói)
- Mã HS 17049099: Kẹo lạc Sìu Châu gói 200g... (mã hs kẹo lạc sìu châ/ hs code kẹo lạc sìu)
- Mã HS 17049099: Nước hoa Miss Sài Gòn 50ml... (mã hs nước hoa miss s/ hs code nước hoa mis)
- Mã HS 17049099: KẸO TĂM... (mã hs kẹo tăm/ hs code kẹo tăm)
- Mã HS 17049099: Kẹo hạt điểu 6kg/thùng... (mã hs kẹo hạt điểu 6k/ hs code kẹo hạt điểu)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chocolate M&M's Milk 40g (216 gói x 1 thùng)... (mã hs kẹo chocolate m/ hs code kẹo chocolat)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chocolate Snickers Single 35g (216 thanh x 1 thùng)... (mã hs kẹo chocolate s/ hs code kẹo chocolat)
- Mã HS 17049099: KẸO TẮC... (mã hs kẹo tắc/ hs code kẹo tắc)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chuối_36 boxes x340g_nhãn hiệu Trady... (mã hs kẹo chuối36 bo/ hs code kẹo chuối36)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè xửng_36 boxes x320g_nhãn hiệu Trady... (mã hs kẹo mè xửng36/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG VĨ NHÃN HIỆU CON TRÂU 24X250G... (mã hs kẹo mè xửng vĩ/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Xylitol Cool vỉ... (mã hs xylitol cool vỉ/ hs code xylitol cool)
- Mã HS 17049099: Xylitol Cool Hộp... (mã hs xylitol cool hộ/ hs code xylitol cool)
- Mã HS 17049099: Kẹo xoài dẻo 150g... (mã hs kẹo xoài dẻo 15/ hs code kẹo xoài dẻo)
- Mã HS 17049099: Gum Trident... (mã hs gum trident/ hs code gum trident)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kalfany... (mã hs kẹo kalfany/ hs code kẹo kalfany)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sim 100g... (mã hs kẹo sim 100g/ hs code kẹo sim 100g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Halls XS 15g... (mã hs kẹo halls xs 15/ hs code kẹo halls xs)
- Mã HS 17049099: Kẹo Tic Tac 14. 5g... (mã hs kẹo tic tac 14/ hs code kẹo tic tac)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko nosugar... (mã hs kẹo kopiko nosu/ hs code kẹo kopiko n)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa GIFT ngũ vị... (mã hs kẹo dừa gift ng/ hs code kẹo dừa gift)
- Mã HS 17049099: Kẹo T. Mộc Ricola 40g... (mã hs kẹo tmộc ricol/ hs code kẹo tmộc ri)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối các vị 300g... (mã hs kẹo chuối các v/ hs code kẹo chuối cá)
- Mã HS 17049099: Kẹo Jila mint nosugar... (mã hs kẹo jila mint n/ hs code kẹo jila min)
- Mã HS 17049099: Kẹo bi sữa Floppy 105g... (mã hs kẹo bi sữa flop/ hs code kẹo bi sữa f)
- Mã HS 17049099: Kẹo Floppy trái cây 200g... (mã hs kẹo floppy trái/ hs code kẹo floppy t)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Gung Psv. 370g... (mã hs kẹo chuối gung/ hs code kẹo chuối gu)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Essenti B. h 200g... (mã hs kẹo chuối essen/ hs code kẹo chuối es)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Essenti Nh 250g... (mã hs kẹo đậu phộng e/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo hiệu Bò Sua (thvien) 380g... (mã hs kẹo hiệu bò sua/ hs code kẹo hiệu bò)
- Mã HS 17049099: Kẹo Ngậm hiệu Pulmoll Limette 50g... (mã hs kẹo ngậm hiệu p/ hs code kẹo ngậm hiệ)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Mini Nh Essenti 160g... (mã hs kẹo đậu phộng m/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Cuon Essenti Ml 200gr... (mã hs kẹo đậu phộng c/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo chuối Cuon hiệu Essenti B. h 200gr... (mã hs kẹo chuối cuon/ hs code kẹo chuối cu)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng Banh Xop Essenti B. h 100g... (mã hs kẹo đậu phộng b/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: KẸO DỪA YEJIANG 360GR, 28 TÚI/THÙNG, NW: 10. 08 KG/THÙNG, GW: 11. 2KG/THÙNG... (mã hs kẹo dừa yejiang/ hs code kẹo dừa yeji)
- Mã HS 17049099: KẸO TỨ QUÝ 400G NHÃN HIỆU BIBICA(TU QUY CANDY 400G X 20BAGS/CATONS)... (mã hs kẹo tứ quý 400g/ hs code kẹo tứ quý 4)
- Mã HS 17049099: KẸO JELLY ÁO ĐƯỜNG 500G NHÃN HIỆU BIBICA (ZOO JELLY SUGAR COATED 500G/BAG X 12 BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo jelly áo đư/ hs code kẹo jelly áo)
- Mã HS 17049099: KẸO SUMIKA DÂU 350G NHÃN HIỆU BIBICA (SUMIKA MILK STRAWBERRY CANDY 350G/BAG X 20BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo sumika dâu/ hs code kẹo sumika d)
- Mã HS 17049099: KẸO WELLY LOLLIPOP 396G NHÃN HIỆU BIBICA (WELLY LOLLIPOP 4 FLAVERED 396G/BAG X 20BAGS/CARTON)... (mã hs kẹo welly lolli/ hs code kẹo welly lo)
- Mã HS 17049099: KẸO TRÁI CÂY BỐN MÙA 650G NHÃN HIỆU BIBICA (BON MUA FRUITY HARD CANDY 650G/BAG X 12BAG/CARTON)... (mã hs kẹo trái cây bố/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Kopiko coffee (150g*24gói) 100thùng(Hàng mới 100%)... (mã hs kẹo kopiko coff/ hs code kẹo kopiko c)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương Cacao 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương c/ hs code kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương lá dứa 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương l/ hs code kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương Khoai môn 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương k/ hs code kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa hương sầu riêng 200g, mới 100%... (mã hs kẹo dừa hương s/ hs code kẹo dừa hươn)
- Mã HS 17049099: Kẹo KOTSUBU HOUSEKI (1 kg/ túi, 10 túi/ kiện carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo kotsubu hou/ hs code kẹo kotsubu)
- Mã HS 17049099: Kẹo FRUITS ASSORT (KANESUE) (180g/ túi, 20 túi/ kiện carton). Hàng mới 100%... (mã hs kẹo fruits asso/ hs code kẹo fruits a)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng hủ GINGY 620gX6... (mã hs kẹo gừng hủ gin/ hs code kẹo gừng hủ)
- Mã HS 17049099: Kẹo gừng túi GINGY 125gX24... (mã hs kẹo gừng túi gi/ hs code kẹo gừng túi)
- Mã HS 17049099: Kẹo trái cây... (mã hs kẹo trái cây/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè đen 30g-Black sesame cracker 30g. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mè đen 30g/ hs code kẹo mè đen 3)
- Mã HS 17049099: Kẹo mè trắng 30g-White sesame cracker 30g. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mè trắng 30/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO LẠC... (mã hs kẹo lạc/ hs code kẹo lạc)
- Mã HS 17049099: KẸO SÌU CHÂU... (mã hs kẹo sìu châu/ hs code kẹo sìu châu)
- Mã HS 17049099: KẸO DỒI ĐẬU PHỘNG... (mã hs kẹo dồi đậu phộ/ hs code kẹo dồi đậu)
- Mã HS 17049099: KẸO CHANH... (mã hs kẹo chanh/ hs code kẹo chanh)
- Mã HS 17049099: KẸO NGẬM... (mã hs kẹo ngậm/ hs code kẹo ngậm)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa Goodmilk (140g/túi, 40 túi/thùng)(100 thùng)... (mã hs kẹo sữa goodmil/ hs code kẹo sữa good)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút (Mini carnival pops- 82g x 12bags/ 4395cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút mini c/ hs code kẹo mút min)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút (Mini sour carnival pops- 82g x 12bags/ 4230cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút mini s/ hs code kẹo mút min)
- Mã HS 17049099: Kẹo mút hương hỗn hợp ChupaChups 500gr (22gói/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút hương h/ hs code kẹo mút hươn)
- Mã HS 17049099: KHÓM SẤY... (mã hs khóm sấy/ hs code khóm sấy)
- Mã HS 17049099: KẸO HAMER... (mã hs kẹo hamer/ hs code kẹo hamer)
- Mã HS 17049099: KẸO SÂM... (mã hs kẹo sâm/ hs code kẹo sâm)
- Mã HS 17049099: KẸO GUMMY... (mã hs kẹo gummy/ hs code kẹo gummy)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI- BANANA CANDY, 1 THÙNG GỒM: 24BOXES * 275G, HIỆU: CON NGUA, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẹo chuối bana/ hs code kẹo chuối b)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mút hình thú thùng 24 hộp SX tại Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo mút hình th/ hs code kẹo mút hình)
- Mã HS 17049099: KẸO SINGUM. BIG BABOL DẠNG HỘP Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo singumbig/ hs code kẹo singumb)
- Mã HS 17049099: KẸO SINGUM. singum doublemint DẠNG HỘP Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo singum sin/ hs code kẹo singum)
- Mã HS 17049099: KẸO ngậm Mickey Mouse Bulb Candy With Stick kẹo hình Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo ngậm mickey/ hs code kẹo ngậm mic)
- Mã HS 17049099: KẸO SINGUM. Mentos DẠNG HỘP 12 thanh 1 gói 100 gói 1 thùng Sx tai Việt nam, hàng mới 100%... (mã hs kẹo singumment/ hs code kẹo singumm)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng xốp. Hàng mới 100%... (mã hs kẹo đậu phộng x/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo đậu phộng (50 bags x 7 oz)... (mã hs kẹo đậu phộng/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chew hộp Taro hiệu Hải Hà 300g/hộp x 20 hộp/thùng... (mã hs kẹo chew hộp ta/ hs code kẹo chew hộp)
- Mã HS 17049099: Kẹo hỗn hợp: CC Party Mixed 4Box x 4Bag... (mã hs kẹo hỗn hợp cc/ hs code kẹo hỗn hợp)
- Mã HS 17049099: KẸO DÒI... (mã hs kẹo dòi/ hs code kẹo dòi)
- Mã HS 17049099: KẸO BẠC HÀ... (mã hs kẹo bạc hà/ hs code kẹo bạc hà)
- Mã HS 17049099: KẸO SÔ CÔ LA... (mã hs kẹo sô cô la/ hs code kẹo sô cô la)
- Mã HS 17049099: SESAME CAKE-Kẹo mè xửng tròn Xích Lô (250g x36)... (mã hs sesame cakekẹo/ hs code sesame cake)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠT DƯA (60 X 3. 5 OZ)... (mã hs kẹo hạt dưa 60/ hs code kẹo hạt dưa)
- Mã HS 17049099: KẸO HẠT ĐIỀU (60 X 3. 5 OZ)... (mã hs kẹo hạt điều 6/ hs code kẹo hạt điều)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ TRẮNG (60 X 3. 5 OZ)... (mã hs kẹo mè trắng 6/ hs code kẹo mè trắng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG (36 X 10. 5 OZ)... (mã hs kẹo mè xửng 36/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG HUẾ (36 X 10. 5 OZ)... (mã hs kẹo mè xửng huế/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: KẸO HƯƠNG TRÁI CÂY... (mã hs kẹo hương trái/ hs code kẹo hương tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa cacao đặc biệt 350g... (mã hs kẹo dừa cacao đ/ hs code kẹo dừa caca)
- Mã HS 17049099: Kẹo Huro 24g... (mã hs kẹo huro 24g/ hs code kẹo huro 24g)
- Mã HS 17049099: Kẹo Huro 105g... (mã hs kẹo huro 105g/ hs code kẹo huro 105)
- Mã HS 17049099: Kẹo Huro 168g... (mã hs kẹo huro 168g/ hs code kẹo huro 168)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm Ahha 60g... (mã hs kẹo mềm ahha 60/ hs code kẹo mềm ahha)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa SCL giòn 100g... (mã hs kẹo dừa scl giò/ hs code kẹo dừa scl)
- Mã HS 17049099: Kẹo mềm sữa, scl 70g (Sumika)... (mã hs kẹo mềm sữa sc/ hs code kẹo mềm sữa)
- Mã HS 17049099: KẸO DÂU TẮM... (mã hs kẹo dâu tắm/ hs code kẹo dâu tắm)
- Mã HS 17049099: KẸO DÂU TÂY... (mã hs kẹo dâu tây/ hs code kẹo dâu tây)
- Mã HS 17049099: Kẹo Trang Trí Trên Bánh Kem (KA6)... (mã hs kẹo trang trí t/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: KẸO DƯA HẤU... (mã hs kẹo dưa hấu/ hs code kẹo dưa hấu)
- Mã HS 17049099: Kẹo sữa dừa mềm (VESLINE 2. 5kg x 4bags/ 380cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo sữa dừa mềm/ hs code kẹo sữa dừa)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa siêu đậm đặc (COCEAU 2. 5kg x 4bags/ 100cartons), hàng mới 100%... (mã hs kẹo dừa siêu đậ/ hs code kẹo dừa siêu)
- Mã HS 17049099: CÂY KẸO... (mã hs cây kẹo/ hs code cây kẹo)
- Mã HS 17049099: KẸO MÃNG CẦU... (mã hs kẹo mãng cầu/ hs code kẹo mãng cầu)
- Mã HS 17049099: KẸO ĐẬU PHỘNG... (mã hs kẹo đậu phộng/ hs code kẹo đậu phộn)
- Mã HS 17049099: CÓC TRỘN... (mã hs cóc trộn/ hs code cóc trộn)
- Mã HS 17049099: XOÀI MUỐI ỚT... (mã hs xoài muối ớt/ hs code xoài muối ớt)
- Mã HS 17049099: CHUỐI NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs chuối ngào đườn/ hs code chuối ngào đ)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI ĐẬU PHỘNG... (mã hs kẹo chuối đậu p/ hs code kẹo chuối đậ)
- Mã HS 17049099: KẸO CHUỐI-BANANA CANDY, HIỆU: CON NGUA, 1 THÙNG GỒM: 24BOXES * 275G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẹo chuốibanan/ hs code kẹo chuốiba)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ SỬNG HUẾ-SOFT SESAME CAKE, HIỆU: CON NGUA, 1 THÙNG GỒM: 24BOXES * 275G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẹo mè sửng huế/ hs code kẹo mè sửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngô 12 gói/ kiện, mới 100%... (mã hs kẹo ngô 12 gói// hs code kẹo ngô 12 g)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Strawberry 40Bag x 50Pcs... (mã hs kẹo cứng mt st/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo MICHOCO milk Coffee Candy (600g x 6 jars). Hàng mới 100%.... (mã hs kẹo michoco mil/ hs code kẹo michoco)
- Mã HS 17049099: Thạch vị xoài Cherish (1 UNK 1 thùng 24 gói, 1 gói 405g): PUDDING MANGO CHERISH 405G (Postre gelificado sabor a mango a base de gel nata de coco 405g). Hàng mới 100%... (mã hs thạch vị xoài c/ hs code thạch vị xoà)
- Mã HS 17049099: KẸO GỪNG... (mã hs kẹo gừng/ hs code kẹo gừng)
- Mã HS 17049099: KẸO CỐM... (mã hs kẹo cốm/ hs code kẹo cốm)
- Mã HS 17049099: Kẹo dừa do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 16kg/hộp)... (mã hs kẹo dừa do vnsx/ hs code kẹo dừa do v)
- Mã HS 17049099: KẸO SOCOLA TRỨNG KHỦNG LONG... (mã hs kẹo socola trứn/ hs code kẹo socola t)
- Mã HS 17049099: Mứt gừng dẻo... (mã hs mứt gừng dẻo/ hs code mứt gừng dẻo)
- Mã HS 17049099: Mứt thập cẩm... (mã hs mứt thập cẩm/ hs code mứt thập cẩm)
- Mã HS 17049099: Kẹo Sukoka (540gr * 6 hũ/ thùng)* 30 thùng (Mới 100%)... (mã hs kẹo sukoka 540/ hs code kẹo sukoka)
- Mã HS 17049099: Kẹo Mentos Mini cầu vồng 480g x 48 thỏi x 22 Gói... (mã hs kẹo mentos mini/ hs code kẹo mentos m)
- Mã HS 17049099: Kẹo ngậm không đường Halls XS hương bạc hà 15g x 12 Hộp x 24 Block... (mã hs kẹo ngậm không/ hs code kẹo ngậm khô)
- Mã HS 17049099: KẸO TRÁI CÂY NHÃN HIỆU BIBICA 160G (FRUIT FILLING CANDY 160G/BAG X 14 BAGS/THÙNG)... (mã hs kẹo trái cây nh/ hs code kẹo trái cây)
- Mã HS 17049099: Kẹo đường dùng trang trí trong lễ hội bằng bột đường/ Sugar Candy... (mã hs kẹo đường dùng/ hs code kẹo đường dù)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Complimentos Fruit 12Box x 24Stick... (mã hs kẹo cứng mt co/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: KẸO CHANH MUỐI... (mã hs kẹo chanh muối/ hs code kẹo chanh mu)
- Mã HS 17049099: Kẹo me xửng 400 gr x 50... (mã hs kẹo me xửng 400/ hs code kẹo me xửng)
- Mã HS 17049099: DALGONA CANDY- Kẹo đường DALGONA, 600Gr/ Bags, 16 Bags/1 Ctns, 10 Kgs/1 Ctns. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs dalgona candy/ hs code dalgona cand)
- Mã HS 17049099: KẸO TẮC SÊN MẬT ONG... (mã hs kẹo tắc sên mật/ hs code kẹo tắc sên)
- Mã HS 17049099: KẸO XOÀI... (mã hs kẹo xoài/ hs code kẹo xoài)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí bằng bột đường/ Gumpaste Cake Decorations... (mã hs kẹo trang trí b/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: KẸO MÈ XỬNG GIÒN... (mã hs kẹo mè xửng giò/ hs code kẹo mè xửng)
- Mã HS 17049099: Kẹo trang trí HEMA 3D figure Princess... (mã hs kẹo trang trí h/ hs code kẹo trang tr)
- Mã HS 17049099: Kẹo chew nhân tổng hợp 400g/túi. Hàng do công ty Hải Hà sản xuất. NSX 15/01/2020. HSD 15/01/2021. Hàng mới 100%. Hàng Việt Nam... (mã hs kẹo chew nhân t/ hs code kẹo chew nhâ)
- Mã HS 17049099: Kẹo Chew 200g (socola)... (mã hs kẹo chew 200g/ hs code kẹo chew 200)
- Mã HS 17049099: Keo Gum thổi Lotte Bubup Drink (24M/vỹ, 45vỹ/T)... (mã hs keo gum thổi lo/ hs code keo gum thổi)
- Mã HS 17049099: CHUỐI SẤY... (mã hs chuối sấy/ hs code chuối sấy)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Dip & Lick Assorted 24Box x 12Sachet... (mã hs kẹo cứng cc di/ hs code kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Grape 12Box x 24Stick... (mã hs kẹo cứng mt gr/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Fresh Cola 24Bag x 100Pcs... (mã hs kẹo cứng mt fr/ hs code kẹo cứng mt)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: CC Mini Best Of 12Bag x 35Pcs... (mã hs kẹo cứng cc mi/ hs code kẹo cứng cc)
- Mã HS 17049099: Kẹo cứng: MT Yoghourt 8Box x 6Bottle... (mã hs kẹo cứng mt yo/ hs code kẹo cứng mt)