Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1202 - Mã HS 12024100: Lạc củ tươi nguyên vỏ (hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 40 kg/bao, trọng lượng cả bì 40, 2 kg/bao)... (mã hs lạc củ tươi ngu/ hs code lạc củ tươi)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng khô nguyên vỏ chưa qua chế biến- Raw inshell peanuts, (30kg/ Bao; ngày sản xuất: 11-2019, hạn sử dụng: 11-2021).... (mã hs đậu phộng khô n/ hs code đậu phộng kh)
- Mã HS 12024100: Lạc củ khô... (mã hs lạc củ khô/ hs code lạc củ khô)
- Mã HS 12024100: Lạc nhân Java Mathadi 75-85 khô chưa bóc vỏ chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô, làm sạch đóng 50 kg/ bao (tên khoa học Arachis hypogaea), hàng mới 100%.... (mã hs lạc nhân java m/ hs code lạc nhân jav)
- Mã HS 12024100: Hạt lạc khô cỡ 50/60 chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô, làm sạch đóng 50 kg/ bao (tên khoa học Arachis hypogaea), hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs hạt lạc khô cỡ/ hs code hạt lạc khô)
- Mã HS 12024100: Hạt lạc khô chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô, làm sạch đóng 50 kg/ bao (tên khoa học Arachis hypogaea), hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục... (mã hs hạt lạc khô chư/ hs code hạt lạc khô)
- Mã HS 12024100: Đâu phộng đỏ 30x500g, Hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs đâu phộng đỏ 30/ hs code đâu phộng đỏ)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng sấy loại S2... (mã hs đậu phộng sấy l/ hs code đậu phộng sấ)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng ruột hàng mới 100%... (mã hs đậu phộng ruột/ hs code đậu phộng ru)
- Mã HS 12024100: Đậu phộng sấy... (mã hs đậu phộng sấy/ hs code đậu phộng sấ)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân đã qua sơ chế thông thường (dùng làm thực phẩm cho người), chưa rang, chưa làm chín cách khác, chưa vỡ mảnh, tên khoa học Arachis Hypogaes, 50kg/bao, 840 bao, mới 100%... (mã hs lạc nhân đã qua/ hs code lạc nhân đã)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc khô chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô, làm sạch đóng 50 kg/ bao (tên khoa học Arachis hypogaea), hàng mới 100%. Hàng không thuộc danh mục... (mã hs hạt lạc khô chư/ hs code hạt lạc khô)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân khô... (mã hs lạc nhân khô/ hs code lạc nhân khô)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân... (mã hs lạc nhân/ hs code lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân... (mã hs hạt lạc nhân/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Lạc củ khô... (mã hs lạc củ khô/ hs code lạc củ khô)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Size 50/60 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến, 1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, NSX: BADANI CORPORATION... (mã hs lạc nhân size 5/ hs code lạc nhân siz)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Size 80/90 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến, 1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, NSX: BADANI CORPORATION... (mã hs lạc nhân size 8/ hs code lạc nhân siz)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (Hàng mới 100%, 50 Kg/bao, mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs lạc nhân hàng/ hs code lạc nhân hà)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc đã qua sơ chế thông thường, đã bóc vỏ, dùng làm thức ăn cho người, không nằm trong danh mục Cites, tên khoa học: Arachis hypogaea, 50kg/bao;40/50. Mới 100%.... (mã hs hạt lạc đã qua/ hs code hạt lạc đã q)
- Mã HS 12024200: Hạt Lạc Nhân Đóng Bao (Tên khoa học: Arachis hypogaea). Hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs hạt lạc nhân đó/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: GROUNDNUT KERNELS- ĐẬU PHỘNG NHÂN- CHƯA QUA CHẾ BIẾN- 2000BAO X 50KG, NET WEIGHT: 99800KGS... (mã hs groundnut kerne/ hs code groundnut ke)
- Mã HS 12024200: ĐẬU PHỘNG NHÂN (chưa qua chế biến)- RAW PEANUT KERNELS BOLD 50-60 NEW CROP (1900 bao x 50 kg)... (mã hs đậu phộng nhân/ hs code đậu phộng nh)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân chưa vỡ mảnh (TQSX)... (mã hs lạc nhân chưa v/ hs code lạc nhân chư)
- Mã HS 12024200: HẠT ĐẬU PHỘNG (ĐÃ TÁCH VỎ)... (mã hs hạt đậu phộng/ hs code hạt đậu phộn)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân khô cỡ 50/60 chưa bóc vỏ chưa qua chế biến, mới qua sơ chế thông thường phơi khô, đóng 50 kg/bao(tên khoa học Arachis hypogaea), dùng làm thực phẩm cho ngươi hàng mới 100%.... (mã hs lạc nhân khô cỡ/ hs code lạc nhân khô)
- Mã HS 12024200: Đậu Phộng Nhân... (mã hs đậu phộng nhân/ hs code đậu phộng nh)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân Groundnut kernels 40/50, (tên khoa học: arachis hypogaea), đã sơ chế bóc vỏ, làm sạch, chưa rang, chưa làm chín, đóng trong 760 bao PP 50kg/bao, không thuộc danh mục Cites, mới 100%... (mã hs hạt lạc nhân gr/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc (đã hoặc chưa vỡ mảnh), tên khoa học: Arachis hypogaea, Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%... (mã hs hạt lạc đã hoặ/ hs code hạt lạc đã)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân chưa qua chế biến (Arachis hypogaea). Hàng không thuộc danh mục Cites. Hàng nhập dùng làm thực phẩm. (Hàng mới 100%, hàng đóng bao 50 kgs/bao).... (mã hs hạt lạc nhân ch/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Groundnut Kernels 40-50 đã bóc vỏ, chưa qua sơ chế, đóng gói: 50 kgs/bao, 760 bao, hàng mới 100%... (mã hs lạc nhân ground/ hs code lạc nhân gro)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân dùng trong thực phẩm (1kg/túi), hàng mẫu... (mã hs lạc nhân dùng t/ hs code lạc nhân dùn)
- Mã HS 12024200: Lạc (đỏ) đã tách vỏ ngoài, chưa qua chế biến. Tên khoa học Arachis hypogaea. Hàng mới 100%... (mã hs lạc đỏ đã tác/ hs code lạc đỏ đã)
- Mã HS 12024200: Lạc (trắng) đã tách vỏ ngoài, chưa qua chế biến. Tên khoa học Arachis hypogaea. Hàng mới 100%... (mã hs lạc trắng đã/ hs code lạc trắng)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng phơi khô, (50KG/BAO), xuất xứ India... (mã hs đậu phộng phơi/ hs code đậu phộng ph)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân Size 40/50 (Tên khoa học là: Arachis hypogaea) hàng không nằm trong danh mục Cites, chưa qua chế biến, 1 bao x 50 kg, xuất xứ Ấn Độ, nsx: KANDIYAR INCORPORATION... (mã hs lạc nhân size 4/ hs code lạc nhân siz)
- Mã HS 12024200: PEANUTS KERNELS 80/90- ĐẬU PHỘNG NHÂN- CHƯA QUA CHẾ BIẾN- 800 BAO x 50KG, Net Weight: 39. 908KGS... (mã hs peanuts kernels/ hs code peanuts kern)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (dùng làm thực phẩm), đã tách vỏ, hàng chưa qua chế biến, kích thước 40/50, tên khoa học: Arachis hypogaea, mùa vụ 2019, qui cách đóng gói 50kg/bao, nhà sx: Shreeji Protein.... (mã hs lạc nhân dùng/ hs code lạc nhân dù)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân còn nguyên hạt (Arachis hypogaea), đóng trong bao mỗi bao 50kg, hàng không thuộc trong danh mục CITIES, dùng làm thực phẩm cho người, cơ sở sản xuất: H. BHEDA & CO, INDIA. Mới 100%.... (mã hs hạt lạc nhân cò/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân sấy khô chưa qua chế biến (Arachis hypogea). Hàng không thuộc danh mục CITES, không chịu thuế GTGT. Hàng mới 100%. NSX PATEL RETAIL PVT LTD hàng đóng 50kg/bao... (mã hs hạt lạc nhân sấ/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng hữu cơ (vỏ đỏ) Organic Raw Peanut (sơ chế thông thường bằng cách sấy khô), 250g/gói; NSX: HEALTH PARADISE SDN; HSD: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs đậu phộng hữu c/ hs code đậu phộng hữ)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân còn nguyên hạt, tên khoa học: Arachis hypogaea, dùng làm thực phẩm cho người, cơ sở sản xuất: KANDIYAR INCORPORATION, đóng gói 50kg/bao, hàng không thuộc trong danh mục Cites, hàng mới 100%... (mã hs lạc nhân còn ng/ hs code lạc nhân còn)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (Arachi hypogea), hàng không thuộc danh mục cites... (mã hs lạc nhân arach/ hs code lạc nhân ar)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân (Arachis hypogea) được đóng trong bao, mỗi bao 50kg, hàng không thuộc trong danh mục CITIES. Dùng làm thực phẩm cho người. Cơ sở sản xuất FARMKART FOODS.... (mã hs hạt lạc nhân a/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: ĐẬU PHỘNG NHÂN- GROUNDNUT KERNELS, tên khoa học Arachis hypogea, chưa qua chế biến, dùng làm thức ăn cho người, đóng gói bao PP, 50kg/bao.... (mã hs đậu phộng nhân/ hs code đậu phộng nh)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (thực phẩm cho người), đã tách vỏ, hàng chưa qua chế biến, tên khoa học: Arachis hypogaea, mùa vụ 2019, qui cách đóng gói 50kg/bao, nhà sx: Badani Corporation.... (mã hs lạc nhân thực/ hs code lạc nhân th)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng (25 kgs/bao)... (mã hs đậu phộng 25 k/ hs code đậu phộng 2)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân chưa qua chế biến (Arachis hypogea). Hàng không thuộc danh mục Cites... (mã hs hạt lạc nhân ch/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Lạc Nhân (20kg)... (mã hs lạc nhân 20kg/ hs code lạc nhân 20)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (500g/gói, 36 gói/thùng), 27 thùng, hàng mới 100%, hạn sử dụng 31/12/2021... (mã hs lạc nhân 500g// hs code lạc nhân 50)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân (Arachis hypogea)... (mã hs lạc nhân arach/ hs code lạc nhân ar)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân đóng bao (Arachis hypogea). hàng không nằm trong danh mực cites... (mã hs hạt lạc nhân đó/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhận (Tên khoa học: Arachis hypogaea) Hàng không nằm trong danh mục cites... (mã hs hạt lạc nhận t/ hs code hạt lạc nhận)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân 300g(50 gói/thùng) Hàng mới 100%do VN sản xuất... (mã hs lạc nhân 300g5/ hs code lạc nhân 300)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân đỏ 300g(50 gói/thùng) Hàng mới 100%do VN sản xuất... (mã hs lạc nhân đỏ 300/ hs code lạc nhân đỏ)
- Mã HS 12024200: Hạt lạc nhân (Arachis hypogaea) không thuộc danh mục CITES và không chịu thuế GTGT. Hàng mới 100%... (mã hs hạt lạc nhân a/ hs code hạt lạc nhân)
- Mã HS 12024200: Lạc nhân 23 kg/thùng, mới 100%... (mã hs lạc nhân 23 kg// hs code lạc nhân 23)
- Mã HS 12024200: Lạc trắng, hàng đóng trong 140 thùng, 500 g/ gói, 40 gói/thùng, mới 100%... (mã hs lạc trắng hàng/ hs code lạc trắng h)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng cội (1kg x 10 Bags)... (mã hs đậu phộng cội/ hs code đậu phộng cộ)
- Mã HS 12024200: Đậu phộng Lotus (385gr x 30)... (mã hs đậu phộng lotus/ hs code đậu phộng lo)
- Mã HS 12024200: Lạc vỏ hồng Kibaco. Xuất xứ Việt Nam (300gam/bag, 50bag/box16kg)... (mã hs lạc vỏ hồng kib/ hs code lạc vỏ hồng)