Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1104 - Mã HS 11041200: Yến mạch nguyên hạt (Hàng mới 100%, hàng mới qua sơ chế thông thường, đóng 25 Kg/bao. Mặt hàng miễn thuế VAT theo TT 219/2013 TT-BTC)... (mã hs yến mạch nguyên/ hs code yến mạch ngu)
- Mã HS 11041200: INSTANT OATS Yến Mạch Nguyên liệu thực phẩm 25 KG/Bao... (mã hs instant oats yế/ hs code instant oats)
- Mã HS 11041200: Bột yến mạch Rolled Oats 1kg. brand name is Red Tractor. hsd 29. 7. 2019. Mới 100%... (mã hs bột yến mạch ro/ hs code bột yến mạch)
- Mã HS 11041200: Yến mạch dạng vỡ mảnh 0. 55mm-0. 80mm, chưa qua công đoạn chế biến thành phẩm, 25kg/bao. Mới 100%... (mã hs yến mạch dạng v/ hs code yến mạch dạn)
- Mã HS 11041200: BỘT YẾN MẠCH... (mã hs bột yến mạch/ hs code bột yến mạch)
- Mã HS 11041200: Yến mạch đã vỡ mảnh, dạng mảnh dùng để chế biến thực phẩm bánh (GEP HAVERVLOKKEN/ OAT FLAKES), hàng mới 100%... (mã hs yến mạch đã vỡ/ hs code yến mạch đã)
- Mã HS 11041910: Bắp xay, Hàng mới 100%, VN sản xuất-200g x 30... (mã hs bắp xay hàng m/ hs code bắp xay hàn)
- Mã HS 11041990: Cốm dẹp (40x300g)... (mã hs cốm dẹp 40x300/ hs code cốm dẹp 40x)
- Mã HS 11041990: Bột ngũ cốc Vina PACKING: 14 Bags x 500 Grs; 7 Kgs/CTN... (mã hs bột ngũ cốc vin/ hs code bột ngũ cốc)
- Mã HS 11042200: Hạt Yến mạch Úc chưa qua chế biến túi 700gr, nhãn hiệu Absolute. đựng trong 90 thùng Cartons, mỗi thùng 6 túi.... (mã hs hạt yến mạch úc/ hs code hạt yến mạch)
- Mã HS 11042200: Yến mạch nghiền hiệu Quaker (dạng lon)- QUICKCOOK OATMEAL QUAKER 800G- Hạn sử dụng: 11/2019 (hàng mới 100%)... (mã hs yến mạch nghiền/ hs code yến mạch ngh)
- Mã HS 11042200: Yến mạch Quaker Oats- 4. 53kg... (mã hs yến mạch quaker/ hs code yến mạch qua)
- Mã HS 11042200: Bột yến mạch hafer flocken zart, đã thành phẩm được đóng trong túi kín khí, dùng làm thực phẩm. NSX: SchapfenMuhle GmbH & Co. KG, 500g/1 gói, 3024 gói/5 pallet. HSD: 10/2019. Hàng mới 100%.... (mã hs bột yến mạch ha/ hs code bột yến mạch)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Cheerios (14 x 340 gr)... (mã hs ngũ cốc cheerio/ hs code ngũ cốc chee)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Lucky Charms (12 x 326 gr)... (mã hs ngũ cốc lucky c/ hs code ngũ cốc luck)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Honey Nut Cheerios (12 x 347 gr)... (mã hs ngũ cốc honey n/ hs code ngũ cốc hone)
- Mã HS 11042200: Ngũ cốc Multi Grain Cheerios (10 x 340 gr)... (mã hs ngũ cốc multi g/ hs code ngũ cốc mult)
- Mã HS 11042300: Ngô ngọt đóng lon 140ml. brand name is Red Tractor. hsd 29. 7. 2019. Mới 100%... (mã hs ngô ngọt đóng l/ hs code ngô ngọt đón)
- Mã HS 11042300: Bắp Giã- 50 x 12oz (340g)- Nhãn Hiệu: TRADY... (mã hs bắp giã 50 x 1/ hs code bắp giã 50)
- Mã HS 11042990: Lúa mì cắt nhỏ 0. 5kg/túi, mới 10%... (mã hs lúa mì cắt nhỏ/ hs code lúa mì cắt n)
- Mã HS 11042990: Yến mạch cắt nhỏ 0. 5kg/túi, mới 100%... (mã hs yến mạch cắt nh/ hs code yến mạch cắt)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 16 loại ngũ cốc (Tanesho) 500g/gói, 6 gói/thùng; HSD: 06/2019... (mã hs hỗn hợp 16 loại/ hs code hỗn hợp 16 l)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 9 loại ngũ cốc (Tanesho) 120g/gói, 12 gói/thùng; HSD: 06/2019... (mã hs hỗn hợp 9 loại/ hs code hỗn hợp 9 lo)
- Mã HS 11042990: Hỗn hợp 21 loại ngũ cốc (Tanesho) 180g/gói, 12 gói/thùng; HSD: 06/2019... (mã hs hỗn hợp 21 loại/ hs code hỗn hợp 21 l)
- Mã HS 11042990: Ngũ cốc, hiệu: Granola (978gr/túi)... (mã hs ngũ cốc hiệu/ hs code ngũ cốc hiệ)
- Mã HS 11042990: Lúa mạch Pearl Barley, loại 500gr/hộp, hiệu Trescarte. Hàng mới 100%... (mã hs lúa mạch pearl/ hs code lúa mạch pea)
- Mã HS 11042990: Kiều mạch (30kg/bao), mới 100%... (mã hs kiều mạch 30kg/ hs code kiều mạch 3)
- Mã HS 11042990: Cốm dẹp (50 bags x 7 oz)... (mã hs cốm dẹp 50 bag/ hs code cốm dẹp 50)