Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1103 - Mã HS 11031100: Bột lúa mì Semola Rimachinata hiệu Divella (1kg/túi x 10 túi/thùng), ngày hết hạn: 28/02/2019, hàng mới 100%... (mã hs bột lúa mì semo/ hs code bột lúa mì s)
- Mã HS 11031100: Bột làm bánh S500 Acti Plus... (mã hs bột làm bánh s5/ hs code bột làm bánh)
- Mã HS 11031100: Bột làm bánh Puravita Whole Meal 5 kg... (mã hs bột làm bánh pu/ hs code bột làm bánh)
- Mã HS 11031300: Bột báng dùng trong thực phẩm- Corn Semolina (200g/gói). Hàng mẫu... (mã hs bột báng dùng t/ hs code bột báng dùn)
- Mã HS 11031300: Bột bắp dùng trong thực phẩm- Corn Grits 4921 (200g/gói). Hàng mẫu... (mã hs bột bắp dùng tr/ hs code bột bắp dùng)
- Mã HS 11031300: Bột thô từ ngô (dạng tấm)- Corn grits (nguyên liệu để công ty chúng tôi trực tiếp sản xuất tiêu thụ nội địa) (Qui cách đóng gói 25 kg/1 bag)... (mã hs bột thô từ ngô/ hs code bột thô từ n)
- Mã HS 11031300: Nlsx bánh: Bột thô từ ngô với tỷ lệ trên 95% lọt qua sàng bằng lưới kim loại với kích thước mắt sàng 2mm, hàm lượng tinh bột 45%, hàm lượng tro 2% (Bột bắp)- Corn Grits 101-hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh bột/ hs code nlsx bánh b)
- Mã HS 11031300: Bột bắp... (mã hs bột bắp/ hs code bột bắp)
- Mã HS 11031300: Bột bắp (CORN GRITS 108)(nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo)... (mã hs bột bắp corn g/ hs code bột bắp cor)
- Mã HS 11031300: Bột bắp(Nguyên liệu SX TACN)-CORN EXTRUDER... (mã hs bột bắpnguyên/ hs code bột bắpnguy)
- Mã HS 11031920: Bột gạo, hàng mới 100%... (mã hs bột gạo hàng m/ hs code bột gạo hàn)
- Mã HS 11031990: Bột yến mạch (0. 5kg/ túi)... (mã hs bột yến mạch 0/ hs code bột yến mạch)
- Mã HS 11031990: Yến mạch (đã cắt dạng hạt tấm) dùng làm thực phẩm: Wholegrain Milling... (mã hs yến mạch đã cắ/ hs code yến mạch đã)
- Mã HS 11031990: Bột thô từ đại mạch dùng để chế biến thực phẩm bánh GERSTEGRITS, hàng mới 100%... (mã hs bột thô từ đại/ hs code bột thô từ đ)
- Mã HS 11031990: Bột kiều mạch Farine De Sarrasin 1kg, hiệu La Sarrasine, NSX: MOULIN DE TESCAT, HAD: 18/01/19... (mã hs bột kiều mạch f/ hs code bột kiều mạc)
- Mã HS 11031990: NGŨ CỐC... (mã hs ngũ cốc/ hs code ngũ cốc)
- Mã HS 11031990: Bột nếp, hàng mới 100%... (mã hs bột nếp hàng m/ hs code bột nếp hàn)
- Mã HS 11031990: Bột nếp chín, hàng mới 100%... (mã hs bột nếp chín h/ hs code bột nếp chín)
- Mã HS 11032000: Bột mỳ dạng viên chưa qua chế biến sử dụng để chế biến thực phẩm, 30kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs bột mỳ dạng viê/ hs code bột mỳ dạng)