Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0811 - Mã HS 08111000: Dâu đông lạnh (IQF Strawberry Whole)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC)... (mã hs dâu đông lạnh/ hs code dâu đông lạn)
- Mã HS 08111000: Dâu đông lạnh 100% (dạng cắt lát)- IQF Strawberry (Sliced) (10kg/thùng). HSD: 27/10/2022... (mã hs dâu đông lạnh 1/ hs code dâu đông lạn)
- Mã HS 08111000: Quả dâu tây đông lạnh (10 kg/1 carton- 2400 carton), hàng mới qua sơ chế thông thường (bảo quản lạnh) và làm sạch, mới 100%... (mã hs quả dâu tây đôn/ hs code quả dâu tây)
- Mã HS 08111000: Dâu đông lạnh-TDMDSDSP- thuộc dòng hàng số 1 của TKNK: 102477445450E31-đông lạnh, ăn ngay. Theo PL 03-TT: 24/2017/TT-BNNPTNT-Miễn trừ KDTV. Theo PL02-Mục 12-TT15/2018/TT-BNNPTNT-Miễn trừ KTATTP.... (mã hs dâu đông lạnht/ hs code dâu đông lạn)
- Mã HS 08119000: DỨA MN ĐL... (mã hs dứa mn đl/ hs code dứa mn đl)
- Mã HS 08119000: DỨA KHÚC LẠNH... (mã hs dứa khúc lạnh/ hs code dứa khúc lạn)
- Mã HS 08119000: Vải quả đông lanh... (mã hs vải quả đông la/ hs code vải quả đông)
- Mã HS 08119000: Vải quả đông lạnh... (mã hs vải quả đông lạ/ hs code vải quả đông)
- Mã HS 08119000: Chanh dây-500g x 30... (mã hs chanh dây500g/ hs code chanh dây50)
- Mã HS 08119000: VÚ SỮA (22 X 650 GR)... (mã hs vú sữa 22 x 65/ hs code vú sữa 22 x)
- Mã HS 08119000: Đậu bắp nhỏ đông lạnh... (mã hs đậu bắp nhỏ đôn/ hs code đậu bắp nhỏ)
- Mã HS 08119000: MÃNG CẦU (48 X 312 GR)... (mã hs mãng cầu 48 x/ hs code mãng cầu 48)
- Mã HS 08119000: MÍT NGHỆ (40 X 300 GR)... (mã hs mít nghệ 40 x/ hs code mít nghệ 40)
- Mã HS 08119000: Cơm thốt nốt đông lạnh... (mã hs cơm thốt nốt đô/ hs code cơm thốt nốt)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt khúc đông lạnh... (mã hs xoài cắt khúc đ/ hs code xoài cắt khú)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh 11kg/thùng... (mã hs mít đông lạnh 1/ hs code mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh-400g x 30... (mã hs mít đông lạnh4/ hs code mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Quất đông lạnh 11kg/thùng... (mã hs quất đông lạnh/ hs code quất đông lạ)
- Mã HS 08119000: XOAI CAT HAT LUU DONG LANH... (mã hs xoai cat hat lu/ hs code xoai cat hat)
- Mã HS 08119000: Chuối đông lạnh 12kg/thùng... (mã hs chuối đông lạnh/ hs code chuối đông l)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt hạt lựu đông lạnh... (mã hs xoài cắt hạt lự/ hs code xoài cắt hạt)
- Mã HS 08119000: Xoài má đông lạnh (catchu)... (mã hs xoài má đông lạ/ hs code xoài má đông)
- Mã HS 08119000: Hỗn hợp trái cây đông lạnh... (mã hs hỗn hợp trái câ/ hs code hỗn hợp trái)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt đông lạnh 2kg/gói... (mã hs xoài cắt đông l/ hs code xoài cắt đôn)
- Mã HS 08119000: Mãng cầu đông lạnh-1kg x 10... (mã hs mãng cầu đông l/ hs code mãng cầu đôn)
- Mã HS 08119000: Chôm chôm đông lạnh-1kg x 10... (mã hs chôm chôm đông/ hs code chôm chôm đô)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng không hạt-400g x 24... (mã hs sầu riêng không/ hs code sầu riêng kh)
- Mã HS 08119000: Xoài má IQF đông lạnh (catchu)... (mã hs xoài má iqf đôn/ hs code xoài má iqf)
- Mã HS 08119000: XOÀI CẤP ĐÔNG (NW 10KG/ THÙNG)... (mã hs xoài cấp đông/ hs code xoài cấp đôn)
- Mã HS 08119000: KHÓM CẤP ĐÔNG (NW 10KG/ THÙNG)... (mã hs khóm cấp đông/ hs code khóm cấp đôn)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh (1 thùng/9. 53Kgs)... (mã hs mít đông lạnh/ hs code mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Khóm đông lạnh (1 thùng/10. 9Kgs)... (mã hs khóm đông lạnh/ hs code khóm đông lạ)
- Mã HS 08119000: Nước Chanh dây đóng viên cấp đông... (mã hs nước chanh dây/ hs code nước chanh d)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh (IQF Mango Chunks)... (mã hs xoài đông lạnh/ hs code xoài đông lạ)
- Mã HS 08119000: Xoài keo cắt hạt lựu 10MM đông lạnh... (mã hs xoài keo cắt hạ/ hs code xoài keo cắt)
- Mã HS 08119000: Dừa sợi đông lạnh (1 thùng/10. 9Kgs)... (mã hs dừa sợi đông lạ/ hs code dừa sợi đông)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt chunk đông IQF (10kg/thùng)... (mã hs xoài cắt chunk/ hs code xoài cắt chu)
- Mã HS 08119000: Xoài bổ đôi đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs xoài bổ đôi đôn/ hs code xoài bổ đôi)
- Mã HS 08119000: Trái cây hỗn hợp hiệu Green Field 565g... (mã hs trái cây hỗn hợ/ hs code trái cây hỗn)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt đôi đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs xoài cắt đôi đô/ hs code xoài cắt đôi)
- Mã HS 08119000: Chanh dây đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs chanh dây đông/ hs code chanh dây đô)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs xoài cắt miếng/ hs code xoài cắt miế)
- Mã HS 08119000: Chanh dây bổ đôi đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây bổ đô/ hs code chanh dây bổ)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt hạt lựu đông lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ cắt hạt l/ hs code đu đủ cắt hạ)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt 1/2 đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs xoài cắt 1/2 đô/ hs code xoài cắt 1/2)
- Mã HS 08119000: Chanh dây cấp đông dạng viên (10 Kgs/ Thùng)... (mã hs chanh dây cấp đ/ hs code chanh dây cấ)
- Mã HS 08119000: Chuối xiêm sống đông lạnh (1 thùng/18. 16Kgs)... (mã hs chuối xiêm sống/ hs code chuối xiêm s)
- Mã HS 08119000: Chuối Cau Trái_24boxes x280g_nhãn hiệu Trady... (mã hs chuối cau trái/ hs code chuối cau tr)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt vuông đông lạnh (1kg x 10 túi/thùng)... (mã hs xoài cắt vuông/ hs code xoài cắt vuô)
- Mã HS 08119000: Vải thiều nguyên cùi đông lạnh, hàng mới 100%... (mã hs vải thiều nguyê/ hs code vải thiều ng)
- Mã HS 08119000: Chanh dây nguyên trái cấp đông (10 Kgs/ Thùng)... (mã hs chanh dây nguyê/ hs code chanh dây ng)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng tách múi đông lạnh (1 thùng/15. 89Kgs)... (mã hs sầu riêng tách/ hs code sầu riêng tá)
- Mã HS 08119000: Chôm chôm nguyên trái đông lạnh (1 thùng/10Kgs)... (mã hs chôm chôm nguyê/ hs code chôm chôm ng)
- Mã HS 08119000: Trái Gấc Thịt- 30 x 6oz (170g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs trái gấc thịt/ hs code trái gấc thị)
- Mã HS 08119000: Mít, hàng mới 100%, VN sản xuất-42Traysx227G (8oz)... (mã hs mít hàng mới 1/ hs code mít hàng mớ)
- Mã HS 08119000: XOÀI CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: NW10 KG/TÚI/THÙNG)... (mã hs xoài cắt khúc c/ hs code xoài cắt khú)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 30... (mã hs mít đông lạnh/ hs code mít đông lạn)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt má đông lạnh (0. 5 kgs/ CTNS), Hàng mới 100%... (mã hs xoài cắt má đôn/ hs code xoài cắt má)
- Mã HS 08119000: Dừa sấy dẻo (Dried coconut), 0. 5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs dừa sấy dẻo dr/ hs code dừa sấy dẻo)
- Mã HS 08119000: Đu đủ sấy dẻo (Dried papaya), 0. 5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ sấy dẻo/ hs code đu đủ sấy dẻ)
- Mã HS 08119000: Hạt sen đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-250g x 30... (mã hs hạt sen đông lạ/ hs code hạt sen đông)
- Mã HS 08119000: Chuối hấp trái, hàng mới 100%, VN sản xuất-24Traysx454G... (mã hs chuối hấp trái/ hs code chuối hấp tr)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng đông lạnh có hạt(21kgs/cartons), hàng mới 100%... (mã hs sầu riêng đông/ hs code sầu riêng đô)
- Mã HS 08119000: Xoài keo cắt miếng 20x20MM đông lạnh IQF (10 kgs/carton)... (mã hs xoài keo cắt mi/ hs code xoài keo cắt)
- Mã HS 08119000: Trái cây trộn đông lạnh (xoài, đu đủ đỏ, thanh long trắng)... (mã hs trái cây trộn đ/ hs code trái cây trộ)
- Mã HS 08119000: Xoài kaew đông lạnh cắt 10x10mm (10 Kg/ thùng), hàng mới 100 %... (mã hs xoài kaew đông/ hs code xoài kaew đô)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt khúc 25x25mm đông lạnh (10 kgs/ CTNS), Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ cắt khúc/ hs code đu đủ cắt kh)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt miếng đông lạnh, Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 30... (mã hs đu đủ cắt miếng/ hs code đu đủ cắt mi)
- Mã HS 08119000: Thơm đông lạnh cắt 25x35mm (10kg/thùng, 73 thùng) hàng mới 100%... (mã hs thơm đông lạnh/ hs code thơm đông lạ)
- Mã HS 08119000: Chanh dây sấy dẻo (Dried passion fruit), 0. 5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây sấy d/ hs code chanh dây sấ)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt lựu đông lạnh/IQF Mango Chunks 10kg carton. Hàng mới 100%... (mã hs xoài cắt lựu đô/ hs code xoài cắt lựu)
- Mã HS 08119000: Trái chanh dây đông lạnh (Đóng gói: 1kg/túi*10kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs trái chanh dây/ hs code trái chanh d)
- Mã HS 08119000: Xoài cát chu đông lạnh cắt 20x25mm(10kg/ thùng, 100 thùng) hàng mới 100%... (mã hs xoài cát chu đô/ hs code xoài cát chu)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt xiên que đông lạnh (Đóng gói: 60g/túi*9kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs xoài cắt xiên q/ hs code xoài cắt xiê)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt dạng xí ngầu đông lạnh (01 KG/BAG x 10 BAGS/CARTON 10 KGS/CARTON).... (mã hs xoài cắt dạng x/ hs code xoài cắt dạn)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng múi có hạt đông lạnh, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. -400g x 20... (mã hs sầu riêng múi c/ hs code sầu riêng mú)
- Mã HS 08119000: Thanh long cắt lựu đông lạnh (Đóng gói: 500g/túi*10kg/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs thanh long cắt/ hs code thanh long c)
- Mã HS 08119000: Chuối bóc vỏ cắt khúc đông lạnh- slice 15mm (4 x 2. 5kg/carton) (Hàng mới 100%)... (mã hs chuối bóc vỏ cắ/ hs code chuối bóc vỏ)
- Mã HS 08119000: KHÓM CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 10 KG/ PE BAG/ THÙNG) (Tên KH: Ananas comosus)... (mã hs khóm cắt khúc c/ hs code khóm cắt khú)
- Mã HS 08119000: Chanh dây có hạt đông lạnh/Frozen Passionfruit Pulp (seed-in) 1. 85kg tubs. Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây có hạ/ hs code chanh dây có)
- Mã HS 08119000: Thanh long đỏ cắt hạt lựu đông lạnh/IQF DRAGON FRUIT RED CONV. DICED 15MM. Hàng mới 100%... (mã hs thanh long đỏ c/ hs code thanh long đ)
- Mã HS 08119000: CHANH CẮT LÁT CẤP ĐÔNG (PACKING: 2. 5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Citrus latifolia)... (mã hs chanh cắt lát c/ hs code chanh cắt lá)
- Mã HS 08119000: ĐU ĐỦ ĐỎ CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: 2. 5 KG/ BAG X 4 BAGS/ THÙNG) (Tên KH: Carica papaya)... (mã hs đu đủ đỏ cắt kh/ hs code đu đủ đỏ cắt)
- Mã HS 08119000: FROZEN DURIAN (SẦU RIÊNG BỎ VỎ, CÓ HẠT, ĐÓNG HỘP; 300GR/BOX x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA)... (mã hs frozen durian/ hs code frozen duria)
- Mã HS 08119000: Dừa đông lạnh có mài nâu cắt 10x10mm (hàng mẫu- hàng không có giá trị thanh toán) hàng mới 100%... (mã hs dừa đông lạnh c/ hs code dừa đông lạn)
- Mã HS 08119000: FROZEN JACKFRUIT (MÍT THÁI BỎ VỎ, KHÔNG HẠT; 400GR/VACUUM PACKED BAG x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA)... (mã hs frozen jackfrui/ hs code frozen jackf)
- Mã HS 08119000: Chanh dây không hạt đông lạnh/Frozen Passionfruit Pulp (seed out) 20kg carton (packed 4 x 5kg). Hàng mới 100%... (mã hs chanh dây không/ hs code chanh dây kh)
- Mã HS 08119000: FROZEN SOURSOP (MÃNG CẦU LY, BỎ VỎ, KHÔNG HẠT, KHÔNG ĐƯỜNG; 300GR/PLASTIC GLASS x 20/CARTON) (NHÃN HIỆU: ASROPA)... (mã hs frozen soursop/ hs code frozen sours)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12