Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0810 - Mã HS 08101000: Dâu tây quả tươi do TQSX... (mã hs dâu tây quả tươ/ hs code dâu tây quả)
- Mã HS 08101000: Quả dâu tây tươi 2 kg/thùng... (mã hs quả dâu tây tươ/ hs code quả dâu tây)
- Mã HS 08101000: Quả dâu tươi, Net 2kg/thùng (250 g* 8 packs)... (mã hs quả dâu tươi n/ hs code quả dâu tươi)
- Mã HS 08101000: TRÁI DÂU TÂY TƯƠI (1. 32KG/THÙNG)(MÃ NHÀ VƯỜN: P-36-03->G-36-127).... (mã hs trái dâu tây tư/ hs code trái dâu tây)
- Mã HS 08101000: Trái dâu Tươi-Fresh strawberry (250gx8Hộp2kg/thùng). Nông trại Daegu.... (mã hs trái dâu tươif/ hs code trái dâu tươ)
- Mã HS 08101000: Qủa dâu tươi (Fresh strawberry- 1 Thùng 2 Kg Net Weight 250gx8pack), Hàng mới 100%... (mã hs qủa dâu tươi f/ hs code qủa dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Qủa dâu tươi, 2kg/ thùng, (Korean Fresh Strawberry), tên khoa học: Fragaria ananassa... (mã hs qủa dâu tươi 2/ hs code qủa dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Dâu tây tươi Hàn Quốc 2 kg/ thùng (250gr x 8pack). Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs dâu tây tươi hà/ hs code dâu tây tươi)
- Mã HS 08101000: Quả Dâu Tươi- (FRESH STRAWBERRY, 150 THÙNG- NET: 2. 0 KGS/CTN) Tên Khoa Học: Fragaria ananassa... (mã hs quả dâu tươi/ hs code quả dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Quả dâu tươi FRESH STRAWBERRY tên khoa học: Fragaria ananassa duchense. 350g/khay x10 khay/thùng... (mã hs quả dâu tươi fr/ hs code quả dâu tươi)
- Mã HS 08101000: Trái dâu tây quả tươi, trong lượng: 2kg/thùng (500gx4EA), cơ sở sản xuất: ATN KOREA CO. Hàng mới 100%... (mã hs trái dâu tây qu/ hs code trái dâu tây)
- Mã HS 08101000: Quả Dây Tây tươi 2 kg (250 gr x 8 gói/ thùng)- Fresh strawberry 2 kg (250 gr x 8 pack/carton)- Fragaria ananassa Duchense... (mã hs quả dây tây tươ/ hs code quả dây tây)
- Mã HS 08101000: Dâu tây... (mã hs dâu tây/ hs code dâu tây)
- Mã HS 08101000: Dâu tây... (mã hs dâu tây/ hs code dâu tây)
- Mã HS 08102000: Dâu đen... (mã hs dâu đen/ hs code dâu đen)
- Mã HS 08104000: Qủa việt quất tươi- 1. 5kg/thùng. Hàng tươi mới 100%... (mã hs qủa việt quất t/ hs code qủa việt quấ)
- Mã HS 08104000: Trái Việt Quất tươi- Fresh Bluebberries (1. 5 kg/thùng).... (mã hs trái việt quất/ hs code trái việt qu)
- Mã HS 08104000: Quả Việt Quất Tươi (FRESH BLUEBERRY: 228THÙNG-NW: 1. 5KGS/CTNS)... (mã hs quả việt quất t/ hs code quả việt quấ)
- Mã HS 08104000: Việt quất Cranberries cao cấp- Dried whole Cranberries, 200g/12, hàng mới 100%... (mã hs việt quất cranb/ hs code việt quất cr)
- Mã HS 08104000: Việt Quốc quả tươi 125gx12Tray/case- Fresh NZ Blueberries 12x125g Tray (UNKTHÙNG)... (mã hs việt quốc quả t/ hs code việt quốc qu)
- Mã HS 08104000: Việt quất quả tươi- Fresh Nz Bluberries (Vaccinium corymbosum), 125g/1 hộp, 12 hộp/1 trays/1. 5kgs. Sản phẩm trồng trọt.... (mã hs việt quất quả t/ hs code việt quất qu)
- Mã HS 08104000: Quả việt quất... (mã hs quả việt quất/ hs code quả việt quấ)
- Mã HS 08104000: Qủa Việt quất... (mã hs qủa việt quất/ hs code qủa việt quấ)
- Mã HS 08105000: Quả Kiwi vàng tươi, size 27, 3. 47 kg/thùng, sản phẩm trồng trọt... (mã hs quả kiwi vàng t/ hs code quả kiwi vàn)
- Mã HS 08105000: Quả Kiwi xanh tươi Hayward Count 25 (3. 25kgs/thùng), hàng tươi mới 100%... (mã hs quả kiwi xanh t/ hs code quả kiwi xan)
- Mã HS 08105000: QUẢ KIWI VÀNG (ZESPRI SUNGOLD, SIZE 25- 192(CTNS/668KGS ~ 3, 47KGS/CTN). Tên khoa học: Actinidia Chinensis... (mã hs quả kiwi vàng/ hs code quả kiwi vàn)
- Mã HS 08105000: Qủa Kiwi... (mã hs qủa kiwi/ hs code qủa kiwi)
- Mã HS 08105000: Qủa Kiwi... (mã hs qủa kiwi/ hs code qủa kiwi)
- Mã HS 08105000: Quả Kiwi tươi- Bịch 5kg... (mã hs quả kiwi tươi/ hs code quả kiwi tươ)
- Mã HS 08105000: Kiwi. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 05.... (mã hs kiwi hàng tái/ hs code kiwi hàng t)
- Mã HS 08105000: Kiwi. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103101793801, mục 05.... (mã hs kiwihàng tái x/ hs code kiwihàng tá)
- Mã HS 08106000: SẦU RIÊNG... (mã hs sầu riêng/ hs code sầu riêng)
- Mã HS 08106000: Cơm sầu riêng... (mã hs cơm sầu riêng/ hs code cơm sầu riên)
- Mã HS 08106000: Trái sầu riêng... (mã hs trái sầu riêng/ hs code trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng tươi... (mã hs sầu riêng tươi/ hs code sầu riêng tư)
- Mã HS 08106000: TRÁI SẦU RIÊNGTƯƠI... (mã hs trái sầu riêngt/ hs code trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng sấy 100g... (mã hs sầu riêng sấy 1/ hs code sầu riêng sấ)
- Mã HS 08106000: TRÁI SẦU RIÊNG TƯƠI... (mã hs trái sầu riêng/ hs code trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: QK- Sầu riêng sấy 180g... (mã hs qk sầu riêng s/ hs code qk sầu riên)
- Mã HS 08106000: Long nhãn sấy 300g (Hộp)... (mã hs long nhãn sấy 3/ hs code long nhãn sấ)
- Mã HS 08106000: Trái sầu riêng(11kg/box)... (mã hs trái sầu riêng/ hs code trái sầu riê)
- Mã HS 08106000: QN-Sầu riêng sấy quê nhà 95g... (mã hs qnsầu riêng sấ/ hs code qnsầu riêng)
- Mã HS 08106000: Combo(5+1) Sầu riêng sấy 100g... (mã hs combo51 sầu/ hs code combo51 s)
- Mã HS 08106000: Quả chanh tươi, Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs quả chanh tươi/ hs code quả chanh tư)
- Mã HS 08106000: Quả Sầu riêng đông lạnh, (01hộp 12. 5kg)... (mã hs quả sầu riêng đ/ hs code quả sầu riên)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng trái đông lạnh, (15. 9Kg/thùng).... (mã hs sầu riêng trái/ hs code sầu riêng tr)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng tươi_RIPE DURIAN, Hàng mới 100%... (mã hs sầu riêng tươi/ hs code sầu riêng tư)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng không hạt đông lạnh (7. 2kg/thùng),... (mã hs sầu riêng không/ hs code sầu riêng kh)
- Mã HS 08106000: Quả sầu riêng Ri6 tươi (Durio zibethinus)- Hàng xuất xứ Việt Nam.... (mã hs quả sầu riêng r/ hs code quả sầu riên)
- Mã HS 08106000: Sầu riêng quả tươi đóng thùng đồng nhất 10kg/ thùng. Tổng 3. 000 thùng... (mã hs sầu riêng quả t/ hs code sầu riêng qu)
- Mã HS 08106000: Quả sầu riêng Monthong tươi (Durio zibethinus)- Hàng xuất xứ Việt Nam.... (mã hs quả sầu riêng m/ hs code quả sầu riên)
- Mã HS 08106000: Quả sầu riêng, hàng dóng kiện đồng nhất 10 kg/kiện. xuất xứ tại việt nam... (mã hs quả sầu riêng/ hs code quả sầu riên)
- Mã HS 08107000: Hồng quả tươi... (mã hs hồng quả tươi/ hs code hồng quả tươ)
- Mã HS 08107000: Hồng quả tươi do TQSX... (mã hs hồng quả tươi d/ hs code hồng quả tươ)
- Mã HS 08107000: Hồng quả tươi (do TQSX)... (mã hs hồng quả tươi/ hs code hồng quả tươ)
- Mã HS 08107000: Quả hồng tươi 10 kg/thùng... (mã hs quả hồng tươi 1/ hs code quả hồng tươ)
- Mã HS 08107000: Quả hồng giòn tươi, 10 kg/ thùng, sản phẩm trồng trọt... (mã hs quả hồng giòn t/ hs code quả hồng giò)
- Mã HS 08107000: Quả hồng tươi- Sweet Persimmon (10kg/ctn). Hàng tươi mới 100%... (mã hs quả hồng tươi/ hs code quả hồng tươ)
- Mã HS 08107000: Quả hồng tươi (Diospyros kaki), net 2kg. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả hồng tươi/ hs code quả hồng tươ)
- Mã HS 08107000: Hồng giòn tươi, 10kg/ thùng, (Korean Fresh Persimmons), tên khoa học: Diospyros kaki... (mã hs hồng giòn tươi/ hs code hồng giòn tư)
- Mã HS 08107000: Quả hồng... (mã hs quả hồng/ hs code quả hồng)
- Mã HS 08109010: Qủa nhãn tươi(trọng lượng tịnh 10 kg/sọt, trọng lượng cả bì 10, 5 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãn tươit/ hs code qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi(Hàng đóng gói đồng nhất, TL tịnh 5kg/sọt, TL cả bì 6kg/sọt).... (mã hs quả nhãn tươih/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn Tươi(Hàng đóng gói đồng nhấtTL tịnh 2. 5 kg/sọt, TL cả bì 3 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãn tươih/ hs code qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa NhãnTươi (Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 19 kg/sọt, TL cả bì 22 kg/sọt)... (mã hs qủa nhãntươi h/ hs code qủa nhãntươi)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi (hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 12kg/sọt, TL cả bì 13kg/sọt)... (mã hs quả nhãn tươi/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi, (Hàng đóng gói đồng nhất, TL tịnh 2. 8kg/sọt, TL cả bì 3kg/sọt)... (mã hs quả nhãn tươi/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa nhãn tươi (Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 12 kg/sọt, TL cả bì 13 kg/ sọt)... (mã hs qủa nhãn tươi/ hs code qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: QUẢ NHÃN... (mã hs quả nhãn/ hs code quả nhãn)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn... (mã hs trái nhãn/ hs code trái nhãn)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn... (mã hs qủa nhãn/ hs code qủa nhãn)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn Tươi... (mã hs qủa nhãn tươi/ hs code qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả Nhãn tươi... (mã hs quả nhãn tươi/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả NhãnTươi... (mã hs quả nhãntươi/ hs code quả nhãntươi)
- Mã HS 08109010: Nhãn quả tươi... (mã hs nhãn quả tươi/ hs code nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Quả Nhãn tươi... (mã hs quả nhãn tươi/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Qủa Nhãn Tươi... (mã hs qủa nhãn tươi/ hs code qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Nhãn quả tươi... (mã hs nhãn quả tươi/ hs code nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn tươi... (mã hs trái nhãn tươi/ hs code trái nhãn tư)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn xuồng tươi... (mã hs quả nhãn xuồng/ hs code quả nhãn xuồ)
- Mã HS 08109010: Nhãn quả tươi (đóng rổ)... (mã hs nhãn quả tươi/ hs code nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn tươi (02kg/box)... (mã hs trái nhãn tươi/ hs code trái nhãn tư)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi thương phẩm... (mã hs quả nhãn tươi t/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi, (01hộp 5kg)... (mã hs quả nhãn tươi/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi xuất xứ Thái Lan... (mã hs quả nhãn tươi x/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Nhãn quả tươi đóng rổ đồng nhất... (mã hs nhãn quả tươi đ/ hs code nhãn quả tươ)
- Mã HS 08109010: Quả Nhãn tươi. (hàng xuất xứ THAILAND)... (mã hs quả nhãn tươi/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: TRAI CAY TUOI: NHAN (3, 6KG/KIEN. SO LUONG 4. 676 KIEN)... (mã hs trai cay tuoi/ hs code trai cay tuo)
- Mã HS 08109010: Trái nhãn tươi. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs trái nhãn tươi/ hs code trái nhãn tư)
- Mã HS 08109010: Quả nhãn tươi đóng gói đồng nhất 10kg/rổ, hàng việt nam sản xuất... (mã hs quả nhãn tươi đ/ hs code quả nhãn tươ)
- Mã HS 08109010: Quả mít tươi đóng gói không đồng nhất 9- 11kg/quả, hàng việt nam sản xuất... (mã hs quả mít tươi đó/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109020: THANH LONG QUẢ TƯƠI... (mã hs thanh long quả/ hs code thanh long q)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm... (mã hs chôm chôm/ hs code chôm chôm)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm... (mã hs chôm chôm/ hs code chôm chôm)
- Mã HS 08109030: Quả chôm chôm... (mã hs quả chôm chôm/ hs code quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 08109030: TRÁI NHÃN TƯƠI... (mã hs trái nhãn tươi/ hs code trái nhãn tư)
- Mã HS 08109030: Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 08109030: CHÔM CHÔM THƯỜNG... (mã hs chôm chôm thườn/ hs code chôm chôm th)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm quả tươi... (mã hs chôm chôm quả t/ hs code chôm chôm qu)
- Mã HS 08109030: Qủa nhãn tươi do VNSX... (mã hs qủa nhãn tươi d/ hs code qủa nhãn tươ)
- Mã HS 08109030: Trái chanh dây (5kg/box)... (mã hs trái chanh dây/ hs code trái chanh d)
- Mã HS 08109030: Hàng mẫu quả chôm chôm tươi... (mã hs hàng mẫu quả ch/ hs code hàng mẫu quả)
- Mã HS 08109030: QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (1KG/THÙNG N. W)... (mã hs quả chôm chôm t/ hs code quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm (2. 0kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm 20k/ hs code chôm chôm 2)
- Mã HS 08109030: Quả chôm chôm đóng thùng đồng nhất 10kg/thùng... (mã hs quả chôm chôm đ/ hs code quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm Việt nam 01 thùng x 10 kg, hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm việt/ hs code chôm chôm vi)
- Mã HS 08109030: Ngò rí- Coriander; đóng gói: 100g/bó, hàng mới 100%... (mã hs ngò rí coriand/ hs code ngò rí cori)
- Mã HS 08109030: Chôm chôm nhãn (Nephelium lappaceum), hàng mới 100%... (mã hs chôm chôm nhãn/ hs code chôm chôm nh)
- Mã HS 08109030: Quả chôm chôm 20kg/1 thúng đóng gói đồng nhất 750 thùng... (mã hs quả chôm chôm 2/ hs code quả chôm chô)
- Mã HS 08109030: CHÔM CHÔM TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 20KG_MỘT THÙNG. 750 THÙNG... (mã hs chôm chôm tươi/ hs code chôm chôm tư)
- Mã HS 08109040: TRÁI CHÔM CHÔM TƯƠI... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 08109040: MÍT THÁI (JACK FRUIT)... (mã hs mít thái jack/ hs code mít thái ja)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi(Trọng lượng từ 9- 11kg/quả)... (mã hs quả mít tươitr/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi (Trọng lượng từ 9kg-11kg/quả)... (mã hs quả mít tươi t/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Qủa Mít Tươi(Trọng lượng từ 9kg/quả-11kg/quả)... (mã hs qủa mít tươitr/ hs code qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: MÍT NON ĐÓNG TRONG TÚI NHÔM, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs mít non đóng tr/ hs code mít non đóng)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi (trọng lượng tịnh từ 12 kg/quả- 14 kg/quả)... (mã hs qủa mít tươi t/ hs code qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT... (mã hs quả mít/ hs code quả mít)
- Mã HS 08109050: Trái mít... (mã hs trái mít/ hs code trái mít)
- Mã HS 08109050: Mít lột... (mã hs mít lột/ hs code mít lột)
- Mã HS 08109050: Mít trái... (mã hs mít trái/ hs code mít trái)
- Mã HS 08109050: Mứt mít dẻo... (mã hs mứt mít dẻo/ hs code mứt mít dẻo)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi... (mã hs quả mít tươi/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: TRÁI MÍT TƯƠI... (mã hs trái mít tươi/ hs code trái mít tươ)
- Mã HS 08109050: Mít nghệ (24x400g)... (mã hs mít nghệ 24x40/ hs code mít nghệ 24)
- Mã HS 08109050: Mít lột vỏ không hột... (mã hs mít lột vỏ khôn/ hs code mít lột vỏ k)
- Mã HS 08109050: Trái mít tươi (7. 85KGS/CTN)... (mã hs trái mít tươi/ hs code trái mít tươ)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi để trần 10kg/quả... (mã hs quả mít tươi để/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi 10kg/1 quả1500 quả... (mã hs quả mít tươi 10/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Mít quả tươi. 10 kg/ quả2000 quả... (mã hs mít quả tươi10/ hs code mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI HÀNG RỜI. 20000 KGM... (mã hs quả mít tươi hà/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: NB- Trái cây sấy 250gr (Mít sấy)... (mã hs nb trái cây sấ/ hs code nb trái cây)
- Mã HS 08109050: Qủa Mít Tươi(TL 9kg/quả- 11kg/quả)... (mã hs qủa mít tươitl/ hs code qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI (FRESH JACKFRUIT) CLASS C... (mã hs quả mít tươi f/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: MÍT QUẢ TƯƠI (10KG/QUẢ, TỔNG 6000 QUẢ)... (mã hs mít quả tươi 1/ hs code mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: Mít đông lạnh, 300g/bag, 20 bags/ctns.... (mã hs mít đông lạnh/ hs code mít đông lạn)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi để rời, 6-10kg/quả. Hàng VNSX... (mã hs qủa mít tươi để/ hs code qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: Frozen jackfruit strips. Mít sợi đông lạnh... (mã hs frozen jackfrui/ hs code frozen jackf)
- Mã HS 08109050: Quả mít để trần trọng lượng trung bình 10kg/quả... (mã hs quả mít để trần/ hs code quả mít để t)
- Mã HS 08109050: Mít quả tươi hàng để rời 10kg/quả. Tổng 5500 quả... (mã hs mít quả tươi hà/ hs code mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: Thịt mít (40 x 250g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs thịt mít 40 x/ hs code thịt mít 40)
- Mã HS 08109050: QUẢ MIT TƯƠI ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT 10KG/1 QUA 2000 QUA... (mã hs quả mit tươi đó/ hs code quả mit tươi)
- Mã HS 08109050: Quả xoài tươi đóng rổ trọng lượng trung bình 30kg/rổ... (mã hs quả xoài tươi đ/ hs code quả xoài tươ)
- Mã HS 08109050: Mít Nghệ 60 x 8. 8oz (250g) Thương Hiệu Ocean Swallow... (mã hs mít nghệ 60 x 8/ hs code mít nghệ 60)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi (2400 quả, trọng lượng tịnh từ 9-11kg)... (mã hs quả mít tươi 2/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi do VNSX hàng để rời (trọng lượng 8-12 kg/quả)... (mã hs quả mít tươi do/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Mít quả tươi (hàng đóng gói đồng nhất 10kg/1 quả) 6000 quả... (mã hs mít quả tươi h/ hs code mít quả tươi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI. TRỌNG LƯỢNG TỪ 8 ĐẾN 10 KG/1 QUẢ. HÀNG VN 100 %... (mã hs quả mít tươitr/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả Mít Tươi (Hàng để rời trung bình 10kg/quả) Tổng 3000 quả... (mã hs quả mít tươi h/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi. (hàng đóng gói đồng nhất 10kg/ 1 kiện) 2000 kiện... (mã hs quả mít tươi/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Mít tách múi (Múi mít 250gram/hộp/12 hộp/carton). TC: 6 carton... (mã hs mít tách múi m/ hs code mít tách múi)
- Mã HS 08109050: QUẢ MÍT TƯƠI ĐÓNG GÓI KHÔNG ĐỒNG NHẤT TỪ 8KG ĐẾN 12KG/QUẢ 6000... (mã hs quả mít tươi đó/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi được đóng đồng nhất trong hộp carton 10kg/ hộp 2000 qua... (mã hs qủa mít tươi đư/ hs code qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: QUA MÍT TƯƠI ĐỂ TRẦN BỌC GIẤY TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH 9-12KG_MỘT QUẢ. 22000 QUẢ... (mã hs qua mít tươi để/ hs code qua mít tươi)
- Mã HS 08109050: Mít cắt sợi (bỏ vỏ bỏ hạt) đông lạnh, đóng gói: 500gr/túi x20/ thùng, số lượng: 2200 thùng... (mã hs mít cắt sợi bỏ/ hs code mít cắt sợi)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi, hàng việt nam sản xuất, Trọng lượng trung bình từ 9kg- 11kg/quả. Hàng để rời... (mã hs qủa mít tươi h/ hs code qủa mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi được đóng đồng nhất trong thùng carton 10kg/quả, 4000 quả. Nguồn gốc Việt Nam.... (mã hs quả mít tươi đư/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Quả mít tươi loại 4, Hàng để trần, trọng lượng không đồng nhất 8. 5kg/quả, . Nguồn gốc Việt Nam... (mã hs quả mít tươi lo/ hs code quả mít tươi)
- Mã HS 08109050: Qủa mít tươi loại 1A, Hàng để trần, trọng lượng không đồng nhất khoảng 8. 5kg/quả. Nguồn gốc Việt Nam... (mã hs qủa mít tươi lo/ hs code qủa mít tươi)
- Mã HS 08109060: QUẢ ME- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN... (mã hs quả me tươi ch/ hs code quả me tươi)
- Mã HS 08109070: Qủa Khế... (mã hs qủa khế/ hs code qủa khế)
- Mã HS 08109070: Trái khế chua... (mã hs trái khế chua/ hs code trái khế chu)
- Mã HS 08109070: TRÁI KHẾ TƯƠI... (mã hs trái khế tươi/ hs code trái khế tươ)
- Mã HS 08109092: HYLOCEREUS COSTARICENSIS(quả Thanh Long tươi, sản phẩm từ trồng trọt)... (mã hs hylocereus cost/ hs code hylocereus c)
- Mã HS 08109092: Thanh long... (mã hs thanh long/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109092: Thanh long... (mã hs thanh long/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109092: Quả thanh long... (mã hs quả thanh long/ hs code quả thanh lo)
- Mã HS 08109092: Qua thanh long... (mã hs qua thanh long/ hs code qua thanh lo)
- Mã HS 08109092: TRÁI THANH LONG... (mã hs trái thanh long/ hs code trái thanh l)
- Mã HS 08109092: Nho đỏ- Bịch 5kg... (mã hs nho đỏ bịch 5k/ hs code nho đỏ bịch)
- Mã HS 08109092: Qủa chôm chôm tươi... (mã hs qủa chôm chôm t/ hs code qủa chôm chô)
- Mã HS 08109092: THANH LONG RUỘT ĐỎ... (mã hs thanh long ruột/ hs code thanh long r)
- Mã HS 08109092: Táo xanh- Bịch 5kg... (mã hs táo xanh bịch/ hs code táo xanh bị)
- Mã HS 08109092: TRÁI CHÔM CHÔM TƯƠI... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 08109092: Thanh long quả tươi... (mã hs thanh long quả/ hs code thanh long q)
- Mã HS 08109092: Quả thanh long tươi... (mã hs quả thanh long/ hs code quả thanh lo)
- Mã HS 08109092: Thanh long tươi do VNSX... (mã hs thanh long tươi/ hs code thanh long t)
- Mã HS 08109092: Trái chanh dây (2kg/box)... (mã hs trái chanh dây/ hs code trái chanh d)
- Mã HS 08109092: THANH LONG (DRAGON FRUIT)... (mã hs thanh long dra/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109092: Qua Thanh Long Ruot Trang... (mã hs qua thanh long/ hs code qua thanh lo)
- Mã HS 08109092: Qua Thanh long(ruot trang)... (mã hs qua thanh long/ hs code qua thanh lo)
- Mã HS 08109092: TRAI THANH LONG RUOT TRANG... (mã hs trai thanh long/ hs code trai thanh l)
- Mã HS 08109092: Thanh Long, hàng mới 100%... (mã hs thanh long hàn/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109092: Hàng mẫu quả thanh long tươi... (mã hs hàng mẫu quả th/ hs code hàng mẫu quả)
- Mã HS 08109092: THANH LONG (RUỘT TRẮNG) QUẢ TƯƠI... (mã hs thanh long ruộ/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109092: Qủa Thanh Long Tươi Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs qủa thanh long/ hs code qủa thanh lo)
- Mã HS 08109092: Thanh long miền tây loại 1 ruột trắng... (mã hs thanh long miền/ hs code thanh long m)
- Mã HS 08109092: Trái thah long tươi (Ruột trắng, 17. 5kg/thùng)... (mã hs trái thah long/ hs code trái thah lo)
- Mã HS 08109092: Thanh long Việt Nam 01 thùng x 20 kg, hàng mới 100%... (mã hs thanh long việ/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109093: Sapoche... (mã hs sapoche/ hs code sapoche)
- Mã HS 08109093: Trái sapoche... (mã hs trái sapoche/ hs code trái sapoche)
- Mã HS 08109093: Sabuche tươi... (mã hs sabuche tươi/ hs code sabuche tươi)
- Mã HS 08109093: Quả hồng xiêm... (mã hs quả hồng xiêm/ hs code quả hồng xiê)
- Mã HS 08109093: TRÁI CÓC TƯƠI... (mã hs trái cóc tươi/ hs code trái cóc tươ)
- Mã HS 08109093: Qủa hồng xiêm... (mã hs qủa hồng xiêm/ hs code qủa hồng xiê)
- Mã HS 08109093: Trái sapoche tươi... (mã hs trái sapoche tư/ hs code trái sapoche)
- Mã HS 08109093: Trái sapôchê tươi... (mã hs trái sapôchê tư/ hs code trái sapôchê)
- Mã HS 08109093: Trái hồng xiêm tươi... (mã hs trái hồng xiêm/ hs code trái hồng xi)
- Mã HS 08109093: TRÁI SAPÔCHÊ (10KGS/CTN)... (mã hs trái sapôchê 1/ hs code trái sapôchê)
- Mã HS 08109093: QUẢ HỒNG XIÊM TƯƠI (10KGS/THÙNG NW)... (mã hs quả hồng xiêm t/ hs code quả hồng xiê)
- Mã HS 08109093: Sa pô chê- size ((4 trái x 600g)/khay), (12 khay/thùng/7. 2 kgs net)... (mã hs sa pô chê size/ hs code sa pô chê s)
- Mã HS 08109094: Lựu qủa tươi TQSX... (mã hs lựu qủa tươi tq/ hs code lựu qủa tươi)
- Mã HS 08109094: Táo ta qủa tươi TQSX... (mã hs táo ta qủa tươi/ hs code táo ta qủa t)
- Mã HS 08109094: LỰU QUẢ TƯƠI DO TQSX... (mã hs lựu quả tươi do/ hs code lựu quả tươi)
- Mã HS 08109094: Táo ta quả tươi (TQSX)... (mã hs táo ta quả tươi/ hs code táo ta quả t)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi (Hàng do TQSX)... (mã hs quả lựu tươi h/ hs code quả lựu tươi)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi, sản phẩm từ trồng trọt, 5kg/ctn, hàng mới 100%... (mã hs quả lựu tươi s/ hs code quả lựu tươi)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi đóng thùng carton (Punica granatum) hàng được bảo quản lạnh, không nằm trong danh mục cites.... (mã hs quả lựu tươi đó/ hs code quả lựu tươi)
- Mã HS 08109094: Mận đỏ... (mã hs mận đỏ/ hs code mận đỏ)
- Mã HS 08109094: Qủa Lựu... (mã hs qủa lựu/ hs code qủa lựu)
- Mã HS 08109094: Chuối xứ... (mã hs chuối xứ/ hs code chuối xứ)
- Mã HS 08109094: Qủa Lựu... (mã hs qủa lựu/ hs code qủa lựu)
- Mã HS 08109094: CHANH DÂY... (mã hs chanh dây/ hs code chanh dây)
- Mã HS 08109094: TRÁI NA DAI... (mã hs trái na dai/ hs code trái na dai)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu na... (mã hs mãng cầu na/ hs code mãng cầu na)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu dai... (mã hs mãng cầu dai/ hs code mãng cầu dai)
- Mã HS 08109094: Quả chanh dây... (mã hs quả chanh dây/ hs code quả chanh dâ)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu xiêm... (mã hs mãng cầu xiêm/ hs code mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109094: Trái chanh dây... (mã hs trái chanh dây/ hs code trái chanh d)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu xiêm... (mã hs mãng cầu xiêm/ hs code mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109094: CHANH DÂY TƯƠI... (mã hs chanh dây tươi/ hs code chanh dây tư)
- Mã HS 08109094: Trái chanh dây... (mã hs trái chanh dây/ hs code trái chanh d)
- Mã HS 08109094: Trái dâu da tươi... (mã hs trái dâu da tươ/ hs code trái dâu da)
- Mã HS 08109094: Trái mãng cầu na... (mã hs trái mãng cầu n/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 08109094: Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 08109094: Quả Chanh dây tươi... (mã hs quả chanh dây t/ hs code quả chanh dâ)
- Mã HS 08109094: Mãng cầu xiêm tươi... (mã hs mãng cầu xiêm t/ hs code mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109094: CHANH DÂY TƯƠI TƯƠI... (mã hs chanh dây tươi/ hs code chanh dây tư)
- Mã HS 08109094: TRÁI MÃNG CẦU DAI TƯƠI... (mã hs trái mãng cầu d/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 08109094: Soursop (Mãng Cầu Xiêm)... (mã hs soursop mãng c/ hs code soursop mãn)
- Mã HS 08109094: Chanh dây, hàng mới 100%... (mã hs chanh dây hàng/ hs code chanh dây h)
- Mã HS 08109094: Trái mận đỏ (3. 3 kg/box)... (mã hs trái mận đỏ 3/ hs code trái mận đỏ)
- Mã HS 08109094: Trái mận xanh (3. 3 kg/box)... (mã hs trái mận xanh/ hs code trái mận xan)
- Mã HS 08109094: QUẢ CHANH DÂY (2KGS/THÙNG N. W)... (mã hs quả chanh dây/ hs code quả chanh dâ)
- Mã HS 08109094: Trái sapoche (5kg/box) (2. 5kg/box)... (mã hs trái sapoche 5/ hs code trái sapoche)
- Mã HS 08109094: QUẢ MÃNG CẦU XIÊM (7. 33KGS/THÙNG N. W)... (mã hs quả mãng cầu xi/ hs code quả mãng cầu)
- Mã HS 08109094: Chanh dây (2. 0kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chanh dây 20k/ hs code chanh dây 2)
- Mã HS 08109094: Chanh dây (Passion Fruit); Packing: 20 kg/ctn (N. W)... (mã hs chanh dây pass/ hs code chanh dây p)
- Mã HS 08109094: Quả lựu tươi hiệu Gấu trúc, số lượng: 350 két, 20 kg/két.... (mã hs quả lựu tươi hi/ hs code quả lựu tươi)
- Mã HS 08109094: TRAI CHANH DAY (2KGS/THUNG, 2 THUNG1 KIEN, XUAT XU VIETNAM)... (mã hs trai chanh day/ hs code trai chanh d)
- Mã HS 08109094: Chanh dây viên có hạt đông lạnh hiệu Creative Gourmet, đóng gói 300g x 8 gói/ thùng... (mã hs chanh dây viên/ hs code chanh dây vi)
- Mã HS 08109094: Quả chanh leo tím tươi, (tên khoa học Passiflora edulis, hàng không trong danh mục Cites.... (mã hs quả chanh leo t/ hs code quả chanh le)
- Mã HS 08109099: Ngò rí... (mã hs ngò rí/ hs code ngò rí)
- Mã HS 08109099: Dấp cá... (mã hs dấp cá/ hs code dấp cá)
- Mã HS 08109099: CHÀ LÀ... (mã hs chà là/ hs code chà là)
- Mã HS 08109099: ME SẤY... (mã hs me sấy/ hs code me sấy)
- Mã HS 08109099: MÍT SẤY... (mã hs mít sấy/ hs code mít sấy)
- Mã HS 08109099: Rau đay... (mã hs rau đay/ hs code rau đay)
- Mã HS 08109099: CÓC SẤY... (mã hs cóc sấy/ hs code cóc sấy)
- Mã HS 08109099: SÂM DỨA... (mã hs sâm dứa/ hs code sâm dứa)
- Mã HS 08109099: TÁO TÀU... (mã hs táo tàu/ hs code táo tàu)
- Mã HS 08109099: HOA KHÔ... (mã hs hoa khô/ hs code hoa khô)
- Mã HS 08109099: Ớt tươi... (mã hs ớt tươi/ hs code ớt tươi)
- Mã HS 08109099: NHO SẤY... (mã hs nho sấy/ hs code nho sấy)
- Mã HS 08109099: QUẢ MÁN... (mã hs quả mán/ hs code quả mán)
- Mã HS 08109099: Trái ổi... (mã hs trái ổi/ hs code trái ổi)
- Mã HS 08109099: Vú sữa... (mã hs vú sữa/ hs code vú sữa)
- Mã HS 08109099: MỦ TRÔM... (mã hs mủ trôm/ hs code mủ trôm)
- Mã HS 08109099: MƠ NGÂM... (mã hs mơ ngâm/ hs code mơ ngâm)
- Mã HS 08109099: Bòn bon... (mã hs bòn bon/ hs code bòn bon)
- Mã HS 08109099: Sapoche... (mã hs sapoche/ hs code sapoche)
- Mã HS 08109099: MŨ TRÔM... (mã hs mũ trôm/ hs code mũ trôm)
- Mã HS 08109099: Trái mận... (mã hs trái mận/ hs code trái mận)
- Mã HS 08109099: XOÀI DẺO... (mã hs xoài dẻo/ hs code xoài dẻo)
- Mã HS 08109099: ĐẬU NÀNH... (mã hs đậu nành/ hs code đậu nành)
- Mã HS 08109099: Rau ngót... (mã hs rau ngót/ hs code rau ngót)
- Mã HS 08109099: Trái cóc... (mã hs trái cóc/ hs code trái cóc)
- Mã HS 08109099: SAPOCHE... (mã hs sapoche/ hs code sapoche)
- Mã HS 08109099: Trái tắc... (mã hs trái tắc/ hs code trái tắc)
- Mã HS 08109099: NHÃN SẤY... (mã hs nhãn sấy/ hs code nhãn sấy)
- Mã HS 08109099: Cần nước... (mã hs cần nước/ hs code cần nước)
- Mã HS 08109099: NHÃN KHÔ... (mã hs nhãn khô/ hs code nhãn khô)
- Mã HS 08109099: Chuối sứ... (mã hs chuối sứ/ hs code chuối sứ)
- Mã HS 08109099: THƠM SẤY... (mã hs thơm sấy/ hs code thơm sấy)
- Mã HS 08109099: HỒNG SẤY... (mã hs hồng sấy/ hs code hồng sấy)
- Mã HS 08109099: TAI CHUA... (mã hs tai chua/ hs code tai chua)
- Mã HS 08109099: Cơm bưởi... (mã hs cơm bưởi/ hs code cơm bưởi)
- Mã HS 08109099: Quả tắc... (mã hs quả tắc/ hs code quả tắc)
- Mã HS 08109099: SẤU NGÂM... (mã hs sấu ngâm/ hs code sấu ngâm)
- Mã HS 08109099: BẮP RANG... (mã hs bắp rang/ hs code bắp rang)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY... (mã hs xoài sấy/ hs code xoài sấy)
- Mã HS 08109099: Xoài non... (mã hs xoài non/ hs code xoài non)
- Mã HS 08109099: Trái nhãn... (mã hs trái nhãn/ hs code trái nhãn)
- Mã HS 08109099: Trái xoài... (mã hs trái xoài/ hs code trái xoài)
- Mã HS 08109099: TRAI COC... (mã hs trai coc/ hs code trai coc)
- Mã HS 08109099: HẠT KỶ TỬ... (mã hs hạt kỷ tử/ hs code hạt kỷ tử)
- Mã HS 08109099: Cóc xanh... (mã hs cóc xanh/ hs code cóc xanh)
- Mã HS 08109099: TẮC Ô MAI... (mã hs tắc ô mai/ hs code tắc ô mai)
- Mã HS 08109099: XOÀI NGÂM... (mã hs xoài ngâm/ hs code xoài ngâm)
- Mã HS 08109099: Chôm Chôm... (mã hs chôm chôm/ hs code chôm chôm)
- Mã HS 08109099: Xoài thái... (mã hs xoài thái/ hs code xoài thái)
- Mã HS 08109099: CHUỐI KHÔ... (mã hs chuối khô/ hs code chuối khô)
- Mã HS 08109099: Nhãn tiêu... (mã hs nhãn tiêu/ hs code nhãn tiêu)
- Mã HS 08109099: Ổi (GUAVA)... (mã hs ổi guava/ hs code ổi guava)
- Mã HS 08109099: Trái sơ ri... (mã hs trái sơ ri/ hs code trái sơ ri)
- Mã HS 08109099: SẤU BAO TỬ... (mã hs sấu bao tử/ hs code sấu bao tử)
- Mã HS 08109099: ME SẤY CAY... (mã hs me sấy cay/ hs code me sấy cay)
- Mã HS 08109099: CHÀ LÀ SẤY... (mã hs chà là sấy/ hs code chà là sấy)
- Mã HS 08109099: CHANH DAY... (mã hs chanh day/ hs code chanh day)
- Mã HS 08109099: Xoài tượng... (mã hs xoài tượng/ hs code xoài tượng)
- Mã HS 08109099: ME XÍ MUỘI... (mã hs me xí muội/ hs code me xí muội)
- Mã HS 08109099: Thanh long... (mã hs thanh long/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109099: Mít lột vỏ... (mã hs mít lột vỏ/ hs code mít lột vỏ)
- Mã HS 08109099: RAU CỦ SẤY... (mã hs rau củ sấy/ hs code rau củ sấy)
- Mã HS 08109099: ỔI SẤY DẺO... (mã hs ổi sấy dẻo/ hs code ổi sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: Qủa Cherry... (mã hs qủa cherry/ hs code qủa cherry)
- Mã HS 08109099: Quả cherry... (mã hs quả cherry/ hs code quả cherry)
- Mã HS 08109099: ME CAM THẢO... (mã hs me cam thảo/ hs code me cam thảo)
- Mã HS 08109099: SAY MUỐI ỚT... (mã hs say muối ớt/ hs code say muối ớt)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa... (mã hs trái vú sữa/ hs code trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: MÍT SẤY KHÔ... (mã hs mít sấy khô/ hs code mít sấy khô)
- Mã HS 08109099: THANH LONG... (mã hs thanh long/ hs code thanh long)
- Mã HS 08109099: MUOP HUONG... (mã hs muop huong/ hs code muop huong)
- Mã HS 08109099: SINH TỐ DÂU... (mã hs sinh tố dâu/ hs code sinh tố dâu)
- Mã HS 08109099: Trái táo ta... (mã hs trái táo ta/ hs code trái táo ta)
- Mã HS 08109099: VỎ BƯỚI SẤY... (mã hs vỏ bưới sấy/ hs code vỏ bưới sấy)
- Mã HS 08109099: HOA HỒI KHÔ... (mã hs hoa hồi khô/ hs code hoa hồi khô)
- Mã HS 08109099: QUẾ CHI KHÔ... (mã hs quế chi khô/ hs code quế chi khô)
- Mã HS 08109099: Đu đủ xanh... (mã hs đu đủ xanh/ hs code đu đủ xanh)
- Mã HS 08109099: Trái me tươi... (mã hs trái me tươi/ hs code trái me tươi)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY DẺO... (mã hs xoài sấy dẻo/ hs code xoài sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY SẤY... (mã hs trái cây sấy/ hs code trái cây sấy)
- Mã HS 08109099: Trái cà pháo... (mã hs trái cà pháo/ hs code trái cà pháo)
- Mã HS 08109099: Trái khổ qua... (mã hs trái khổ qua/ hs code trái khổ qua)
- Mã HS 08109099: Trái sapoche... (mã hs trái sapoche/ hs code trái sapoche)
- Mã HS 08109099: Múi mít tươi... (mã hs múi mít tươi/ hs code múi mít tươi)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY KHÔ... (mã hs xoài sấy khô/ hs code xoài sấy khô)
- Mã HS 08109099: MÃNG CẦU SẤY... (mã hs mãng cầu sấy/ hs code mãng cầu sấy)
- Mã HS 08109099: GỪNG SẤY DẺO... (mã hs gừng sấy dẻo/ hs code gừng sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: HỒNG SẤY DẺO... (mã hs hồng sấy dẻo/ hs code hồng sấy dẻo)
- Mã HS 08109099: MĂNG CỤT SẤY... (mã hs măng cụt sấy/ hs code măng cụt sấy)
- Mã HS 08109099: Trái cóc xanh... (mã hs trái cóc xanh/ hs code trái cóc xan)
- Mã HS 08109099: XÍ MUỘI CHANH... (mã hs xí muội chanh/ hs code xí muội chan)
- Mã HS 08109099: ĐÀ LẠT DALAVI... (mã hs đà lạt dalavi/ hs code đà lạt dalav)
- Mã HS 08109099: TRÁI HỒNG DẺO... (mã hs trái hồng dẻo/ hs code trái hồng dẻ)
- Mã HS 08109099: TRÁI MÍT TƯƠI... (mã hs trái mít tươi/ hs code trái mít tươ)
- Mã HS 08109099: Trái chuối sứ... (mã hs trái chuối sứ/ hs code trái chuối s)
- Mã HS 08109099: Trái mít thái... (mã hs trái mít thái/ hs code trái mít thá)
- Mã HS 08109099: Trái cà pháo... (mã hs trái cà pháo/ hs code trái cà pháo)
- Mã HS 08109099: Trái khổ qua... (mã hs trái khổ qua/ hs code trái khổ qua)
- Mã HS 08109099: Mãng cầu xiêm... (mã hs mãng cầu xiêm/ hs code mãng cầu xiê)
- Mã HS 08109099: MẬN CHUA NGỌT... (mã hs mận chua ngọt/ hs code mận chua ngọ)
- Mã HS 08109099: CHÙM RUỘT KHÔ... (mã hs chùm ruột khô/ hs code chùm ruột kh)
- Mã HS 08109099: CHUỐI SẤY DẺO... (mã hs chuối sấy dẻo/ hs code chuối sấy dẻ)
- Mã HS 08109099: SAY RIM ĐƯỜNG... (mã hs say rim đường/ hs code say rim đườn)
- Mã HS 08109099: KHOAI MÔN SẤY... (mã hs khoai môn sấy/ hs code khoai môn sấ)
- Mã HS 08109099: Cơm sầu riêng... (mã hs cơm sầu riêng/ hs code cơm sầu riên)
- Mã HS 08109099: LONG NHÃN SẤY... (mã hs long nhãn sấy/ hs code long nhãn sấ)
- Mã HS 08109099: TRÁI NHÀU KHÔ... (mã hs trái nhàu khô/ hs code trái nhàu kh)
- Mã HS 08109099: Mít cắt miếng... (mã hs mít cắt miếng/ hs code mít cắt miến)
- Mã HS 08109099: Trái chôm chôm... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 08109099: Trái Sa-pô-chê... (mã hs trái sapôchê/ hs code trái sapôc)
- Mã HS 08109099: KHOAI LANG SẤY... (mã hs khoai lang sấy/ hs code khoai lang s)
- Mã HS 08109099: Trái chanh dây... (mã hs trái chanh dây/ hs code trái chanh d)
- Mã HS 08109099: Trái sầu riêng... (mã hs trái sầu riêng/ hs code trái sầu riê)
- Mã HS 08109099: QUẢ SAM PU CHÊ... (mã hs quả sam pu chê/ hs code quả sam pu c)
- Mã HS 08109099: SAY NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs say ngào đường/ hs code say ngào đườ)
- Mã HS 08109099: Chôm chôm thái... (mã hs chôm chôm thái/ hs code chôm chôm th)
- Mã HS 08109099: SẤU NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs sấu ngào đường/ hs code sấu ngào đườ)
- Mã HS 08109099: Xoai chua chum... (mã hs xoai chua chum/ hs code xoai chua ch)
- Mã HS 08109099: Trái cà na tươi... (mã hs trái cà na tươi/ hs code trái cà na t)
- Mã HS 08109099: HỒNG DẺO ĐÀ LẠT... (mã hs hồng dẻo đà lạt/ hs code hồng dẻo đà)
- Mã HS 08109099: Trái Mướp hương... (mã hs trái mướp hương/ hs code trái mướp hư)
- Mã HS 08109099: SINH TỐ NHO ĐEN... (mã hs sinh tố nho đen/ hs code sinh tố nho)
- Mã HS 08109099: Trái ổi ruột đỏ... (mã hs trái ổi ruột đỏ/ hs code trái ổi ruột)
- Mã HS 08109099: Trái thanh long... (mã hs trái thanh long/ hs code trái thanh l)
- Mã HS 08109099: ME DẺO CHUA CAY... (mã hs me dẻo chua cay/ hs code me dẻo chua)
- Mã HS 08109099: Hạt sen sấy 50g... (mã hs hạt sen sấy 50g/ hs code hạt sen sấy)
- Mã HS 08109099: HOA QUẢ SẤY KHÔ... (mã hs hoa quả sấy khô/ hs code hoa quả sấy)
- Mã HS 08109099: MẬN SẤY MUỐI ỚT... (mã hs mận sấy muối ớt/ hs code mận sấy muối)
- Mã HS 08109099: ME LAO MUỐI TÔM... (mã hs me lao muối tôm/ hs code me lao muối)
- Mã HS 08109099: CÓC RIM MUỐI ỚT... (mã hs cóc rim muối ớt/ hs code cóc rim muối)
- Mã HS 08109099: ME RIM MUỐI TÔM... (mã hs me rim muối tôm/ hs code me rim muối)
- Mã HS 08109099: Trái chuối tươi... (mã hs trái chuối tươi/ hs code trái chuối t)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa tươi... (mã hs trái vú sữa tươ/ hs code trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: MẬN TƯƠI SẤY CAY... (mã hs mận tươi sấy ca/ hs code mận tươi sấy)
- Mã HS 08109099: DỪA XIÊM SẤY DẺO... (mã hs dừa xiêm sấy dẻ/ hs code dừa xiêm sấy)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu na... (mã hs trái mãng cầu n/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 08109099: Sầu riêng lột vỏ... (mã hs sầu riêng lột v/ hs code sầu riêng lộ)
- Mã HS 08109099: THỐT NỐT SẤY DẺO... (mã hs thốt nốt sấy dẻ/ hs code thốt nốt sấy)
- Mã HS 08109099: CHANH NGÀO ĐƯỜNG... (mã hs chanh ngào đườn/ hs code chanh ngào đ)
- Mã HS 08109099: MẬN CƠM CHUA NGỌT... (mã hs mận cơm chua ng/ hs code mận cơm chua)
- Mã HS 08109099: TRÁI VÚ SỮA TRẮNG... (mã hs trái vú sữa trắ/ hs code trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: SINH TỐ CHANH DÂY... (mã hs sinh tố chanh d/ hs code sinh tố chan)
- Mã HS 08109099: Trái cóc non tươi... (mã hs trái cóc non tư/ hs code trái cóc non)
- Mã HS 08109099: TUYẾT LIÊN TỬ KHÔ... (mã hs tuyết liên tử k/ hs code tuyết liên t)
- Mã HS 08109099: Hạt sen thơm 350g... (mã hs hạt sen thơm 35/ hs code hạt sen thơm)
- Mã HS 08109099: Trái lê kima tươi... (mã hs trái lê kima tư/ hs code trái lê kima)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu xiêm... (mã hs trái mãng cầu x/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 08109099: Trái ổi ruột trắng... (mã hs trái ổi ruột tr/ hs code trái ổi ruột)
- Mã HS 08109099: Chanh dây sấy 100g... (mã hs chanh dây sấy 1/ hs code chanh dây sấ)
- Mã HS 08109099: Trái ổi (5kgs/box)... (mã hs trái ổi 5kgs/b/ hs code trái ổi 5kg)
- Mã HS 08109099: KHOAI LANG SẤY DẺO... (mã hs khoai lang sấy/ hs code khoai lang s)
- Mã HS 08109099: Trái tắc (4kgs/box)... (mã hs trái tắc 4kgs// hs code trái tắc 4k)
- Mã HS 08109099: Trái nhãn (4kg/box)... (mã hs trái nhãn 4kg// hs code trái nhãn 4)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ (5kg/box)... (mã hs trái ớt đỏ 5kg/ hs code trái ớt đỏ)
- Mã HS 08109099: MÃNG CẦU SẤY MUỐI ỚT... (mã hs mãng cầu sấy mu/ hs code mãng cầu sấy)
- Mã HS 08109099: Trứng gà (lê ki ma)... (mã hs trứng gà lê ki/ hs code trứng gà lê)
- Mã HS 08109099: Đậu nành (4. 5kg/box)... (mã hs đậu nành 45kg/ hs code đậu nành 4)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ (3kg/box)... (mã hs trái ớt đỏ 3kg/ hs code trái ớt đỏ)
- Mã HS 08109099: Thanh long ruột trắng... (mã hs thanh long ruột/ hs code thanh long r)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ (2kg/box)... (mã hs trái ớt đỏ 2kg/ hs code trái ớt đỏ)
- Mã HS 08109099: Trái đu đủ (8kg/box)... (mã hs trái đu đủ 8kg/ hs code trái đu đủ)
- Mã HS 08109099: Lá nha đam (10kg/box)... (mã hs lá nha đam 10k/ hs code lá nha đam)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh (3kg/box)... (mã hs trái ớt xanh 3/ hs code trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh (2kg/box)... (mã hs trái ớt xanh 2/ hs code trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Trái sapoche (5kg/box)... (mã hs trái sapoche 5/ hs code trái sapoche)
- Mã HS 08109099: Trái mít (7. 75kg/box)... (mã hs trái mít 775k/ hs code trái mít 7)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa (5kg/box)... (mã hs trái vú sữa 5k/ hs code trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh (5kg/box)... (mã hs trái ớt xanh 5/ hs code trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Combo(5+1) Trái cây Sấy... (mã hs combo51 trái/ hs code combo51 t)
- Mã HS 08109099: Trái mận đỏ (3. 3kg/box)... (mã hs trái mận đỏ 3/ hs code trái mận đỏ)
- Mã HS 08109099: Trái mít tươi (10kg/box)... (mã hs trái mít tươi/ hs code trái mít tươ)
- Mã HS 08109099: Trái chanh dây (5kg/box)... (mã hs trái chanh dây/ hs code trái chanh d)
- Mã HS 08109099: Trái bắp non (5. 6kg/box)... (mã hs trái bắp non 5/ hs code trái bắp non)
- Mã HS 08109099: Trái ớt đỏ lớn (5kg/box)... (mã hs trái ớt đỏ lớn/ hs code trái ớt đỏ l)
- Mã HS 08109099: Trái ớt hiểm đỏ (5kg/box)... (mã hs trái ớt hiểm đỏ/ hs code trái ớt hiểm)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh nhí (5kg/box)... (mã hs trái ớt xanh nh/ hs code trái ớt xanh)
- Mã HS 08109099: Trái mận xanh (3. 3kg/box)... (mã hs trái mận xanh/ hs code trái mận xan)
- Mã HS 08109099: QUẢ VÚ SỮA (4KG/THÙNG N. W)... (mã hs quả vú sữa 4kg/ hs code quả vú sữa)
- Mã HS 08109099: Hạt đậu nành (6. 25kg/box)... (mã hs hạt đậu nành 6/ hs code hạt đậu nành)
- Mã HS 08109099: Trái cây sấy thập cẩm 450g... (mã hs trái cây sấy th/ hs code trái cây sấy)
- Mã HS 08109099: Trái ớt hiểm xanh (5kg/box)... (mã hs trái ớt hiểm xa/ hs code trái ớt hiểm)
- Mã HS 08109099: Đu đủ xanh- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs đu đủ xanh xuấ/ hs code đu đủ xanh)
- Mã HS 08109099: Trái ca cao tươi (02kg/box)... (mã hs trái ca cao tươ/ hs code trái ca cao)
- Mã HS 08109099: Trái xoài cát chu (5kg/box)... (mã hs trái xoài cát c/ hs code trái xoài cá)
- Mã HS 08109099: TRÁI VÚ SỮA XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs trái vú sữa xuấ/ hs code trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái chôm chôm Java (4kg/box)... (mã hs trái chôm chôm/ hs code trái chôm ch)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu dai (4. 5kg/box)... (mã hs trái mãng cầu d/ hs code trái mãng cầ)
- Mã HS 08109099: Trái ớt vàng lớn (4. 5kg/box)... (mã hs trái ớt vàng lớ/ hs code trái ớt vàng)
- Mã HS 08109099: TRÀ HOA CÚC MẬT ONG ĐƯỜNG PHÈN... (mã hs trà hoa cúc mật/ hs code trà hoa cúc)
- Mã HS 08109099: Trái xoài xanh ngọt (5 kg/box)... (mã hs trái xoài xanh/ hs code trái xoài xa)
- Mã HS 08109099: Trái xoài cát hòa lộc (5kg/box)... (mã hs trái xoài cát h/ hs code trái xoài cá)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa bơ tươi (04 kgs/ thùng)... (mã hs trái vú sữa bơ/ hs code trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa tím tươi (04 kgs/ thùng)... (mã hs trái vú sữa tím/ hs code trái vú sữa)
- Mã HS 08109099: Trái bắp ngọt (9kg/box) (9. 36kg/box)... (mã hs trái bắp ngọt/ hs code trái bắp ngọ)
- Mã HS 08109099: MÃNG CẦU (SOURSOP, SIAMESE CUSTARD APPLE)... (mã hs mãng cầu sours/ hs code mãng cầu so)
- Mã HS 08109099: QUẢ ỚT- TƯƠI CHƯA QUA CHẾ BIẾN. LOẠI 1KG/TÚI... (mã hs quả ớt tươi ch/ hs code quả ớt tươi)
- Mã HS 08109099: Trái bắp non ngọt (9. 6kg/box) (10. 2 kgs/box)... (mã hs trái bắp non ng/ hs code trái bắp non)
- Mã HS 08109099: Khổ qua chẻ (24 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs khổ qua chẻ 24/ hs code khổ qua chẻ)
- Mã HS 08109099: Mãng cầu chẻ (24 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs mãng cầu chẻ 2/ hs code mãng cầu chẻ)
- Mã HS 08109099: Mãng cầu tươi đông lạnh (300Gr x 48Jars) 14. 4kg/thùng... (mã hs mãng cầu tươi đ/ hs code mãng cầu tươ)
- Mã HS 08109099: Mãng Cầu Tươi Ly- 24 x 10. 5oz (300g)- Nhãn Hiệu: SONACO... (mã hs mãng cầu tươi l/ hs code mãng cầu tươ)
- Mã HS 08109099: Chanh dây có hạt đông lạnh (đóng thùng carton, 20kgs/thùng)... (mã hs chanh dây có hạ/ hs code chanh dây có)
- Mã HS 08109099: Quả Vú sữa tươi (Chrysophyllum cainito)- đóng gói Net 01hộp 4kg.... (mã hs quả vú sữa tươi/ hs code quả vú sữa t)
- Mã HS 08109099: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Su su (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08109099: Rau muống thái- Thai morning glory; đóng gói: 200g/bó, hàng mới 100%... (mã hs rau muống thái/ hs code rau muống th)
- Mã HS 08109099: Qủa phật thủ tươi (Net weight: 10 kg/thùng, Gross weight: 10. 6 kg/thùng)... (mã hs qủa phật thủ tư/ hs code qủa phật thủ)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12