Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0604 - Mã HS 06042090: Lá Bạch Đàn (Eucalyptus) tươi cắt cành... (mã hs lá bạch đàn eu/ hs code lá bạch đàn)
- Mã HS 06042090: Cành khuynh diệp tươi(bạch đàn). Hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs cành khuynh diệ/ hs code cành khuynh)
- Mã HS 06042090: Hoa tươi Lá Bạc cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi lá bạc/ hs code hoa tươi lá)
- Mã HS 06042090: HOA LÁ CHANH TƯƠI CẮT CÀNH (DÀI TỪ 0. 5-1M) Hàng mới 100%. Cơ sở sản xuât HOEK FLOWERS... (mã hs hoa lá chanh tư/ hs code hoa lá chanh)
- Mã HS 06042090: Lá khuynh diệp (EUCALYPTUS), 350 bó đóng trong 21 thùng. Nhà sản xuất LIGURIA BLUMEN S. R. L. Hàng mới 100%... (mã hs lá khuynh diệp/ hs code lá khuynh di)
- Mã HS 06042090: Hoa LÁ BẠC tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa lá bạc tươi/ hs code hoa lá bạc t)
- Mã HS 06042090: Cành thông (Abies), Kích thước: 50cm, 500 cành đóng trong 6 thùng. Nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành thông abi/ hs code cành thông)
- Mã HS 06042090: Cỏ nút (gói=bó)... (mã hs cỏ nút gói=bó/ hs code cỏ nút gói=)
- Mã HS 06042090: Cỏ hột nút (gói=bó)... (mã hs cỏ hột nút gói/ hs code cỏ hột nút)
- Mã HS 06042090: Lá dương xỉ mềm L... (mã hs lá dương xỉ mềm/ hs code lá dương xỉ)
- Mã HS 06042090: Lá dương xỉ mềm M... (mã hs lá dương xỉ mềm/ hs code lá dương xỉ)
- Mã HS 06042090: Lá dương xỉ cứng LL... (mã hs lá dương xỉ cứn/ hs code lá dương xỉ)
- Mã HS 06042090: Lá chanh... (mã hs lá chanh/ hs code lá chanh)
- Mã HS 06042090: Lá đinh lăng... (mã hs lá đinh lăng/ hs code lá đinh lăng)
- Mã HS 06042090: Lá dương xỉ mềm LL... (mã hs lá dương xỉ mềm/ hs code lá dương xỉ)
- Mã HS 06042090: Lá dương xỉ cứng L... (mã hs lá dương xỉ cứn/ hs code lá dương xỉ)
- Mã HS 06042090: Lá dương xỉ cứng M... (mã hs lá dương xỉ cứn/ hs code lá dương xỉ)
- Mã HS 06042090: Lá chanh (dùng để trang trí)... (mã hs lá chanh dùng/ hs code lá chanh dù)
- Mã HS 06042090: Lá dương xỉ (dùng để trang trí)... (mã hs lá dương xỉ dù/ hs code lá dương xỉ)
- Mã HS 06042090: Lá dong (dùng để trang trí)... (mã hs lá dong dùng đ/ hs code lá dong dùn)
- Mã HS 06042090: Lá chanh (cành thực vật trang trí)... (mã hs lá chanh cành/ hs code lá chanh cà)
- Mã HS 06049010: Rêu nước khô dùng làm giá thể trồng hoa lan, 5kgs/ bao... (mã hs rêu nước khô dù/ hs code rêu nước khô)
- Mã HS 06049090: Thực vật khô các loại-Reed stick H10inch (8pcs/set), mới 100%... (mã hs thực vật khô cá/ hs code thực vật khô)
- Mã HS 06049090: Cọng lục bình 200 cm bộ 10 để trang trí mới 100%... (mã hs cọng lục bình 2/ hs code cọng lục bìn)
- Mã HS 06049090: Lá diễn đã được sấy khô... (mã hs lá diễn đã được/ hs code lá diễn đã đ)
- Mã HS 06049090: Lá dứa (50x7oz(200g))... (mã hs lá dứa 50x7oz/ hs code lá dứa 50x7)
- Mã HS 06049090: Lá dứa-6 x 12 x 100g... (mã hs lá dứa6 x 12 x/ hs code lá dứa6 x 1)
- Mã HS 06049090: Lá dứa-50Pktsx200G... (mã hs lá dứa50pktsx2/ hs code lá dứa50pkt)
- Mã HS 06049090: Lá vải khô ép bánh (20. 98 Kg/Bao)... (mã hs lá vải khô ép b/ hs code lá vải khô é)
- Mã HS 06049090: Lá tre mai khô (Bamboo Leaf)... (mã hs lá tre mai khô/ hs code lá tre mai k)
- Mã HS 06049090: Lá chuối... (mã hs lá chuối/ hs code lá chuối)
- Mã HS 06049090: Lá giang khô từ vườn rừng trồng... (mã hs lá giang khô từ/ hs code lá giang khô)
- Mã HS 06049090: Lá chít khô từ vườn rừng trồng... (mã hs lá chít khô từ/ hs code lá chít khô)
- Mã HS 06049090: Lá chuối-1kg x 12... (mã hs lá chuối1kg x/ hs code lá chuối1kg)
- Mã HS 06049090: Lá khoai mì bào-500g x 20... (mã hs lá khoai mì bào/ hs code lá khoai mì)
- Mã HS 06049090: Lá chuối-400g x 25... (mã hs lá chuối400g x/ hs code lá chuối400)