Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0603 - Mã HS 06031100: ROSAS- hOA HỒNG... (mã hs rosas hoa hồng/ hs code rosas hoa h)
- Mã HS 06031100: HOA HỒNG- FRESH CUT FLOWER ROSAS... (mã hs hoa hồng fresh/ hs code hoa hồng fr)
- Mã HS 06031100: Hoa hồng cắt cành dài 40-50-60 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs hoa hồng cắt cà/ hs code hoa hồng cắt)
- Mã HS 06031100: Hoa Hồng tươi cắt cành (Rosa Star Trek) (Rosa hybrid)... (mã hs hoa hồng tươi c/ hs code hoa hồng tươ)
- Mã HS 06031100: Hoa Hồng (Rosa) tươi cắt cành size 60cm đài vừa, cánh dày.... (mã hs hoa hồng rosa/ hs code hoa hồng ro)
- Mã HS 06031100: Cành Hoa hồng tươi, hàng mới 100%. Do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs cành hoa hồng t/ hs code cành hoa hồn)
- Mã HS 06031100: Hoa hồng tươi Demonte Rose Petal 200g, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs hoa hồng tươi d/ hs code hoa hồng tươ)
- Mã HS 06031100: Hoa tươi dùng trang trí chưa qua chế biến (Hoa hồng Hearts 50Cm)... (mã hs hoa tươi dùng t/ hs code hoa tươi dùn)
- Mã HS 06031100: Cành hoa hồng (ROSA). 275 cành đóng trong 2 kiện. Loại B, Kích thước: 50cm. Nhà sản xuất ROYAL FLOWERS S. A. Hàng mới 100%.... (mã hs cành hoa hồng/ hs code cành hoa hồn)
- Mã HS 06031100: Hoa hồng dây đã cắt cành, Nguồn gốc: Việt Nam... (mã hs hoa hồng dây đã/ hs code hoa hồng dây)
- Mã HS 06031100: Hoa khô Dry flowers (Mới 100%)... (mã hs hoa khô dry flo/ hs code hoa khô dry)
- Mã HS 06031100: Hoa hồng... (mã hs hoa hồng/ hs code hoa hồng)
- Mã HS 06031200: Cành hoa phăng tươi... (mã hs cành hoa phăng/ hs code cành hoa phă)
- Mã HS 06031200: Cành hoa cẩm chướng tươi. Hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs cành hoa cẩm ch/ hs code cành hoa cẩm)
- Mã HS 06031200: Hoa CẨM CHƯỚNG tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa cẩm chướng/ hs code hoa cẩm chướ)
- Mã HS 06031200: Hoa cẩm chướng cắt cành (Carnation)... (mã hs hoa cẩm chướng/ hs code hoa cẩm chướ)
- Mã HS 06031200: Hoa cẩm chướng... (mã hs hoa cẩm chướng/ hs code hoa cẩm chướ)
- Mã HS 06031300: Hoa lan cắt cành Dendrobium hybrids... (mã hs hoa lan cắt càn/ hs code hoa lan cắt)
- Mã HS 06031300: Hoa phong lan tuoi cat canh, lan Dendrobium... (mã hs hoa phong lan t/ hs code hoa phong la)
- Mã HS 06031300: Hoa lan tươi cắt cành, Dendrobium, sản phẩm trồng trọt... (mã hs hoa lan tươi cắ/ hs code hoa lan tươi)
- Mã HS 06031300: Hoa phong lan cắt cành. Dendrobium, Sản phẩm trồng trọt... (mã hs hoa phong lan c/ hs code hoa phong la)
- Mã HS 06031300: Hoa phong lan (Dendrobium) cắt cành, sản phẩm trồng trọt... (mã hs hoa phong lan/ hs code hoa phong la)
- Mã HS 06031300: Fresh Orchid Cut Flowers- Hoa phong lan tươi cắt cành (Dendrobium)... (mã hs fresh orchid cu/ hs code fresh orchid)
- Mã HS 06031300: Lan cắt cành (12 cành/bịch) màu tím (FRESH ORCHID CUT FLOWERS SONIA-SN- 12 cành/bịch), Hàng mới 100%... (mã hs lan cắt cành 1/ hs code lan cắt cành)
- Mã HS 06031300: Hoa vũ Nữ cắt cành (30 cành/hộp)... (mã hs hoa vũ nữ cắt c/ hs code hoa vũ nữ cắ)
- Mã HS 06031300: Hoa vu Nữ cắt cành (40 cành/hộp)... (mã hs hoa vu nữ cắt c/ hs code hoa vu nữ cắ)
- Mã HS 06031300: Hoa lan vũ nữ cắt cành (Oncidium Gower Ramsey (4L)... (mã hs hoa lan vũ nữ c/ hs code hoa lan vũ n)
- Mã HS 06031300: Hoa lan vũ nữ (cắt cành)... (mã hs hoa lan vũ nữ/ hs code hoa lan vũ n)
- Mã HS 06031300: Hoa lan mokara (cắt cành)... (mã hs hoa lan mokara/ hs code hoa lan moka)
- Mã HS 06031300: Hoa Lan Hồ Điệp lai cắt cành... (mã hs hoa lan hồ điệp/ hs code hoa lan hồ đ)
- Mã HS 06031300: Hoa lan vũ nữ (oncidium)... (mã hs hoa lan vũ nữ/ hs code hoa lan vũ n)
- Mã HS 06031300: Hoa lan hồ điệp (Phalaenopsis)... (mã hs hoa lan hồ điệp/ hs code hoa lan hồ đ)
- Mã HS 06031400: Hoa Cúc tươi cắt cành (Chr. Aljonka Salmon 1hd) (Chrysanthemum hybrid)... (mã hs hoa cúc tươi cắ/ hs code hoa cúc tươi)
- Mã HS 06031400: Hoa SAO TÍM tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa sao tím tươ/ hs code hoa sao tím)
- Mã HS 06031400: Hoa cúc (Chrysanthemum SP Pink A35/40)... (mã hs hoa cúc chrysa/ hs code hoa cúc chr)
- Mã HS 06031400: HOA CÚC CẮT CÀNH... (mã hs hoa cúc cắt càn/ hs code hoa cúc cắt)
- Mã HS 06031400: Hoa Cúc Cắt Cành Tươi, Loại MX3 (Tên Latin: Chrysanthemum indicum)... (mã hs hoa cúc cắt càn/ hs code hoa cúc cắt)
- Mã HS 06031400: Hoa cúc tươi do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng10kg/hộp)... (mã hs hoa cúc tươi do/ hs code hoa cúc tươi)
- Mã HS 06031400: Hoa cúc cắt cành- First... (mã hs hoa cúc cắt càn/ hs code hoa cúc cắt)
- Mã HS 06031400: Hoa cúc các loại... (mã hs hoa cúc các loạ/ hs code hoa cúc các)
- Mã HS 06031400: Hoa cúc cắt cành- Extra... (mã hs hoa cúc cắt càn/ hs code hoa cúc cắt)
- Mã HS 06031500: Cành hoa ly tươi... (mã hs cành hoa ly tươ/ hs code cành hoa ly)
- Mã HS 06031500: Hoa LYLY tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa lyly tươi c/ hs code hoa lyly tươ)
- Mã HS 06031500: Cành hoa lily tươi, tên khoa học: Lilium formasanum. NSX: YUNNAN HONGJIE IMPORT & EXPORT CO. LTD. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa lily t/ hs code cành hoa lil)
- Mã HS 06031500: Hoa lily... (mã hs hoa lily/ hs code hoa lily)
- Mã HS 06031900: Cành hoa tầm xuân tươi... (mã hs cành hoa tầm xu/ hs code cành hoa tầm)
- Mã HS 06031900: Cành nụ tầm xuân (do TQSX)... (mã hs cành nụ tầm xuâ/ hs code cành nụ tầm)
- Mã HS 06031900: Eryngium Magneta- nhím biển... (mã hs eryngium magnet/ hs code eryngium mag)
- Mã HS 06031900: WAX VEGA RED- THANH LIỄU ĐỎ... (mã hs wax vega red t/ hs code wax vega red)
- Mã HS 06031900: Eryngium Aquirirus- nhím biển... (mã hs eryngium aquiri/ hs code eryngium aqu)
- Mã HS 06031900: WAX FLOWER WH TAL- THANH LIỄU... (mã hs wax flower wh t/ hs code wax flower w)
- Mã HS 06031900: WAX JUPITER SOLAR- THANH LIỄU... (mã hs wax jupiter sol/ hs code wax jupiter)
- Mã HS 06031900: WAX JUPITER PURPLR- THANH LIỄU TÍM... (mã hs wax jupiter pur/ hs code wax jupiter)
- Mã HS 06031900: HOA BI- FRESH CUT FLOWER GYPSOPHILA... (mã hs hoa bi fresh c/ hs code hoa bi fres)
- Mã HS 06031900: WAX FLOWER EARLY NIR- THANH LIỄU NIR... (mã hs wax flower earl/ hs code wax flower e)
- Mã HS 06031900: Cape Mix Natural- bó hoa mix nam phi... (mã hs cape mix natura/ hs code cape mix nat)
- Mã HS 06031900: Lá bạc cắt cành dài 40-50cm. Hàng mới 100%.... (mã hs lá bạc cắt cành/ hs code lá bạc cắt c)
- Mã HS 06031900: Hoa bibi cắt cành dài 70-80cm. Hàng mới 100%.... (mã hs hoa bibi cắt cà/ hs code hoa bibi cắt)
- Mã HS 06031900: Hoa cúc nút cắt cành dài 60cm. Hàng mới 100%.... (mã hs hoa cúc nút cắt/ hs code hoa cúc nút)
- Mã HS 06031900: Hoa tinh tú cắt cành dài 50-60cm. Hàng mới 100%.... (mã hs hoa tinh tú cắt/ hs code hoa tinh tú)
- Mã HS 06031900: Hoa cúc nhật cắt cành dài 50-60cm. Hàng mới 100%.... (mã hs hoa cúc nhật cắ/ hs code hoa cúc nhật)
- Mã HS 06031900: Hoa nhím biển cắt cành dài 50-60cm. Hàng mới 100%.... (mã hs hoa nhím biển c/ hs code hoa nhím biể)
- Mã HS 06031900: Hoa Tulip tươi cắt cành (Tulipa Curry) (Tulipa hybrid)... (mã hs hoa tulip tươi/ hs code hoa tulip tư)
- Mã HS 06031900: Hoa Vanda tươi cắt cành (Vanda Pink 589) (Vanda hybrid)... (mã hs hoa vanda tươi/ hs code hoa vanda tư)
- Mã HS 06031900: Hoa Protea tươi cắt cành (Protea Brenda) (Protea hybrid)... (mã hs hoa protea tươi/ hs code hoa protea t)
- Mã HS 06031900: Cành hoa Baby tươi. Hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs cành hoa baby t/ hs code cành hoa bab)
- Mã HS 06031900: Hoa Phăng tươi cắt cành (Dianth. St. Antiqua) (Dianthus sp. )... (mã hs hoa phăng tươi/ hs code hoa phăng tư)
- Mã HS 06031900: Cành hoa Cát tường tươi. Hàng mới 100, do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs cành hoa cát tư/ hs code cành hoa cát)
- Mã HS 06031900: Hoa Chi ban tươi cắt cành (Hypericum True Romance) (Hypericum sp. )... (mã hs hoa chi ban tươ/ hs code hoa chi ban)
- Mã HS 06031900: Hoa lưu ly tươi Mariusauda- Borage Flower 40gr, hiệu/NSX: MARIUSAUDA... (mã hs hoa lưu ly tươi/ hs code hoa lưu ly t)
- Mã HS 06031900: Hoa Đồng tiền tươi cắt cành (Gerbera Pasta Rosata) (Gerbera hybrid)... (mã hs hoa đồng tiền t/ hs code hoa đồng tiề)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi dùng trang trí chưa qua chế biến (Hoa Gypsophila Xlence 80Cm)... (mã hs hoa tươi dùng t/ hs code hoa tươi dùn)
- Mã HS 06031900: Hoa mõm sói tươi Mariusauda- Snapdragon Flower 20g, hiệu/NSX: MARIUSAUDA... (mã hs hoa mõm sói tươ/ hs code hoa mõm sói)
- Mã HS 06031900: Hoa cúc vạn thọ tươi Mariusauda- Flower Tagete 20g, hiệu/NSX: MARIUSAUDA... (mã hs hoa cúc vạn thọ/ hs code hoa cúc vạn)
- Mã HS 06031900: Hoa BIBI tươi cắt cành dài 0. 8m. Cơ sở sản xuất ALIANZA LOGISTIKA TDGE S. A... (mã hs hoa bibi tươi c/ hs code hoa bibi tươ)
- Mã HS 06031900: Hoa tử la lan tươi Hallmandar- Vse Pansie Flower 20g, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs hoa tử la lan t/ hs code hoa tử la la)
- Mã HS 06031900: Hoa Rum tươi cắt cành (Zantedeschia Captain Promise) (Zantedeschia hybrid)... (mã hs hoa rum tươi cắ/ hs code hoa rum tươi)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Gòn cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi gòn cắ/ hs code hoa tươi gòn)
- Mã HS 06031900: Hoa Đào tươi cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa đào tươi cắ/ hs code hoa đào tươi)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi LyLy cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi lyly c/ hs code hoa tươi lyl)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Tulip cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi tulip/ hs code hoa tươi tul)
- Mã HS 06031900: Hoa hải đường tươi Mariusauda- Edible Flower Begonia 20g, hiệu/NSX: MARIUSAUDA... (mã hs hoa hải đường t/ hs code hoa hải đườn)
- Mã HS 06031900: Hoa Mai Mỹ tươi cắt cành dài 1-3m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa mai mỹ tươi/ hs code hoa mai mỹ t)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Huệ Tây cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi huệ tâ/ hs code hoa tươi huệ)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Mẫu Đơn cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi mẫu đơ/ hs code hoa tươi mẫu)
- Mã HS 06031900: Hoa Phi Yến tươi cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa phi yến tươ/ hs code hoa phi yến)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Loa Kèn cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi loa kè/ hs code hoa tươi loa)
- Mã HS 06031900: Hoa NHÍM BIỂN tươi cắt cành dài 0. 8m. Cơ sở sản xuất ALIANZA LOGISTIKA TDGE S. A... (mã hs hoa nhím biển t/ hs code hoa nhím biể)
- Mã HS 06031900: Hoa Cẩm tú cầu tươi cắt cành (Hydrangea Maxia Classic red/Green) (Hydrangea sp. )... (mã hs hoa cẩm tú cầu/ hs code hoa cẩm tú c)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Mao Lương cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi mao lư/ hs code hoa tươi mao)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Phong Qùy cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi phong/ hs code hoa tươi pho)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi Cẩm Tú Cầu cắt cành dài 0. 5m. Cơ sở sản xuất DE GOOIJER INTERNATIONAL B. V... (mã hs hoa tươi cẩm tú/ hs code hoa tươi cẩm)
- Mã HS 06031900: HOA TƯƠI PHI YẾN CẮT CÀNH (DÀI TỪ 0. 5-1M) Hàng mới 100%. Cơ sở sản xuât HOEK FLOWERS... (mã hs hoa tươi phi yế/ hs code hoa tươi phi)
- Mã HS 06031900: HOA TƯƠI NHÍM BIỂN CẮT CÀNH (DÀI TỪ 0. 5-1M) Hàng mới 100%. Cơ sở sản xuât HOEK FLOWERS... (mã hs hoa tươi nhím b/ hs code hoa tươi nhí)
- Mã HS 06031900: HOA MAO LƯƠNG TƯƠI CẮT CÀNH (DÀI TỪ 0. 5-1M) Hàng mới 100%. Cơ sở sản xuât HOEK FLOWERS... (mã hs hoa mao lương t/ hs code hoa mao lươn)
- Mã HS 06031900: HOA TƯƠI LY LỬA CẮT CÀNH DÀI 0. 5M. HÀNG MỚI 100%. CƠ SỞ SẢN XUẤT NEW ZEALAND BLOOM LIMITED... (mã hs hoa tươi ly lửa/ hs code hoa tươi ly)
- Mã HS 06031900: Hoa NÚT ÁO tươi cắt cành dài 0. 8m. Cơ sở sản xuất ALIANZA LOGISTIKA TDGE S. A. Hàng mới 100%... (mã hs hoa nút áo tươi/ hs code hoa nút áo t)
- Mã HS 06031900: HOA TƯƠI LÁ PITTO CẮT CÀNH DÀI 0. 5M. HÀNG MỚI 100%. CƠ SỞ SẢN XUẤT NEW ZEALAND BLOOM LIMITED... (mã hs hoa tươi lá pit/ hs code hoa tươi lá)
- Mã HS 06031900: Cành hoa mẫu đơn (PAEONIA). 400 cành đóng trong 7 thùng. NSX: NEW ZEALAND BLOOM LIMITED. Hang mới 100%... (mã hs cành hoa mẫu đơ/ hs code cành hoa mẫu)
- Mã HS 06031900: Cành hoa ngót nghẻo (GLORIOSA). 50 cành đóng trong 2 thùng. NSX: NEW ZEALAND BLOOM LIMITED. Hang mới 100%... (mã hs cành hoa ngót n/ hs code cành hoa ngó)
- Mã HS 06031900: Cành hoa măng tây (DANAE), 100 cành đóng trong 5 thùng. Nhà sản xuất LIGURIA BLUMEN S. R. L. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa măng t/ hs code cành hoa măn)
- Mã HS 06031900: Cành hoa cẩm tú cầu (HYDRANGEA). 150 cành đóng trong 5 thùng. NSX: NEW ZEALAND BLOOM LIMITED. Hang mới 100%... (mã hs cành hoa cẩm tú/ hs code cành hoa cẩm)
- Mã HS 06031900: Hoa Cát tường cắt cành tên khoa học: Eustoma spp. NSX: YUNNAN HONGJIE IMPORT & EXPORT CO. LTD. Hàng mới 100%... (mã hs hoa cát tường c/ hs code hoa cát tườn)
- Mã HS 06031900: Cành hoa thu mẫu đơn (ANEMONE), 150 cành đóng trong 3 thùng. Nhà sản xuất LIGURIA BLUMEN S. R. L. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa thu mẫ/ hs code cành hoa thu)
- Mã HS 06031900: Hoa tươi hỗn hợp (hoa quế trúc, cúc vạn thọ, cẩm chướng) Hallmandar- Mix of flowers 30g, hiệu/NSX: Hallmandar... (mã hs hoa tươi hỗn hợ/ hs code hoa tươi hỗn)
- Mã HS 06031900: Cành hoa ly (Lilium) 70 cành đóng trong 7 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa ly li/ hs code cành hoa ly)
- Mã HS 06031900: Hoa PĂNG XÊ tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa păng xê tươ/ hs code hoa păng xê)
- Mã HS 06031900: Hoa BẮP CẢI tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa bắp cải tươ/ hs code hoa bắp cải)
- Mã HS 06031900: Cành hoa mao lương (RANNUNCULUS), 100 cành đóng trong 1 thùng. Nhà sản xuất LIGURIA BLUMEN S. R. L. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa mao lư/ hs code cành hoa mao)
- Mã HS 06031900: Cành hoa đào (Prunus) 40 cành đóng trong 4 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa đào p/ hs code cành hoa đào)
- Mã HS 06031900: Hoa Bông Lúa tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa bông lúa tư/ hs code hoa bông lúa)
- Mã HS 06031900: Hoa baby cắt cành tên khoa học: Gypsophila paniculata. NSX: YUNNAN HONGJIE IMPORT & EXPORT CO. LTD. Hàng mới 100%... (mã hs hoa baby cắt cà/ hs code hoa baby cắt)
- Mã HS 06031900: Hoa CÁT TƯỜNG tươi cắt cành dài 0. 5-1m. Hàng mới 100 %. Cơ sở sản xuất YUNNAN HUAZHIYUN IMPORT AND EXPORT CO. LTD... (mã hs hoa cát tường t/ hs code hoa cát tườn)
- Mã HS 06031900: Cành hoa ngân hoa (GREVILLEA), 100 cành đóng trong 1 thùng, Kích thước: 50cm. NSX: AFREX TRADING, Hàng mới 100%.... (mã hs cành hoa ngân h/ hs code cành hoa ngâ)
- Mã HS 06031900: Cành hoa mai (Forsythia) 50 cành đóng trong 5 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa mai f/ hs code cành hoa mai)
- Mã HS 06031900: Cành hoa huệ (Hippeastrum) 24 cành đóng trong 2 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa huệ h/ hs code cành hoa huệ)
- Mã HS 06031900: Cành hoa ông lão (Clematis) 40 cành đóng trong 4 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa ông lã/ hs code cành hoa ông)
- Mã HS 06031900: Cành hoa thảo đường vệ nữ (PROTEA), 100 cành đóng trong 4 thùng, Kích thước: 50cm. NSX: AFREX TRADING, Hàng mới 100%.... (mã hs cành hoa thảo đ/ hs code cành hoa thả)
- Mã HS 06031900: Cành hoa mộc qua (Chaenomles) 50 cành đóng trong 5 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa mộc qu/ hs code cành hoa mộc)
- Mã HS 06031900: Cành hoa phi yến (Delphinium) 50 cành đóng trong 10 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa phi yế/ hs code cành hoa phi)
- Mã HS 06031900: Cành hoa xuân chi (Astrantia) 100 cành đóng trong 10 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa xuân c/ hs code cành hoa xuâ)
- Mã HS 06031900: Cành hoa huệ lửa (Hippeastrum) 48 cành đóng trong 10 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa huệ lử/ hs code cành hoa huệ)
- Mã HS 06031900: Cành hoa loa kèn (Zantadeschia) 40 cành đóng trong 4 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa loa kè/ hs code cành hoa loa)
- Mã HS 06031900: Cành hoa kim ngân (SCABIOSA). 700 cành đóng trong 3 kiện. Kích thước: 50cm. Nhà sản xuất ROYAL FLOWERS S. A. Hàng mới 100%.... (mã hs cành hoa kim ng/ hs code cành hoa kim)
- Mã HS 06031900: Cành hoa nhiếm biển (Eryngium) 200 cành đóng trong 20 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa nhiếm/ hs code cành hoa nhi)
- Mã HS 06031900: Hoa chấm bi (hoa baby)- GYSOPHILA, xuất xứ Ecuador, 20 bó/thùng, có 11 thùng (khoảng 25 cành/bó), TC 220 bó, hàng mới 100%... (mã hs hoa chấm bi ho/ hs code hoa chấm bi)
- Mã HS 06031900: Cành hoa cẩm chướng (Dianthus) 100 cành đóng trong 10 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa cẩm ch/ hs code cành hoa cẩm)
- Mã HS 06031900: Cành hoa uất kim cương (Tulipa) 600 cành đóng trong 60 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa uất ki/ hs code cành hoa uất)
- Mã HS 06031900: Cành hoa chấm bi (GYPSOPHILA). 2000 cành đóng trong 8 kiện. Kích thước: 50cm. Nhà sản xuất ROYAL FLOWERS S. A. Hàng mới 100%.... (mã hs cành hoa chấm b/ hs code cành hoa chấ)
- Mã HS 06031900: Hoa baby tươi cắt cành dùng để trang trí, kích thước 70-80 cm. Tên khoa học: Rosa sp. Xuất xứ: Gypsophila sp. Hàng mới 100%... (mã hs hoa baby tươi c/ hs code hoa baby tươ)
- Mã HS 06031900: Cành hoa cúc nút áo (CRASPEDIA). 280 cành đóng trong 2 kiện. Kích thước: 50cm. Nhà sản xuất ROYAL FLOWERS S. A. Hàng mới 100%.... (mã hs cành hoa cúc nú/ hs code cành hoa cúc)
- Mã HS 06031900: Cành hoa thanh liễu (Chamelaucium) 150 cành đóng trong 6 bó nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa thanh/ hs code cành hoa tha)
- Mã HS 06031900: Cành hoa cà rốt (Astilbe), Kích thước: 50cm, 400 cành đóng trong 40 bó. Nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa cà rốt/ hs code cành hoa cà)
- Mã HS 06031900: Cành hoa linh lan (Convalaria), 50 cành đóng trong 5 bó. Kích thước: 50cm, . Nhập khẩu từ nhà xuất khẩu DE GOOIJER INTERNATIONAL. Hàng mới 100%... (mã hs cành hoa linh l/ hs code cành hoa lin)
- Mã HS 06031900: Hoa cát tường... (mã hs hoa cát tường/ hs code hoa cát tườn)
- Mã HS 06031900: Hoa cát tường #VN... (mã hs hoa cát tường #/ hs code hoa cát tườn)
- Mã HS 06031900: Hoa cẩm tú cầu... (mã hs hoa cẩm tú cầu/ hs code hoa cẩm tú c)
- Mã HS 06031900: Hoa khế... (mã hs hoa khế/ hs code hoa khế)
- Mã HS 06031900: Hoa lài... (mã hs hoa lài/ hs code hoa lài)
- Mã HS 06031900: Hoa Trái cát Vũ đã cắt cành, Nguồn gốc: Việt Nam... (mã hs hoa trái cát vũ/ hs code hoa trái cát)
- Mã HS 06031900: Hoa huệ trắng đã cắt cành, Nguồn gốc: Việt Nam... (mã hs hoa huệ trắng đ/ hs code hoa huệ trắn)
- Mã HS 06031900: Hoa Huệ tươi đã cắt cành, nguồn gốc: Việt Nam... (mã hs hoa huệ tươi đã/ hs code hoa huệ tươi)
- Mã HS 06031900: Hoa đinh lăng đã cắt cành, Nguồn gốc: Việt Nam... (mã hs hoa đinh lăng đ/ hs code hoa đinh lăn)
- Mã HS 06031900: Hoa trái khế đã cắt cành, Nguồn gốc: Việt Nam... (mã hs hoa trái khế đã/ hs code hoa trái khế)
- Mã HS 06031900: Hoa mõn sói... (mã hs hoa mõn sói/ hs code hoa mõn sói)
- Mã HS 06031900: Hoa mõm sói... (mã hs hoa mõm sói/ hs code hoa mõm sói)
- Mã HS 06031900: Hoa sao tím (gói=bó)... (mã hs hoa sao tím gó/ hs code hoa sao tím)
- Mã HS 06031900: Hoa salem (gói=bó)... (mã hs hoa salem gói=/ hs code hoa salem g)
- Mã HS 06031900: Hoa sao biển... (mã hs hoa sao biển/ hs code hoa sao biển)
- Mã HS 06031900: Hoa hồng dây cắt cành... (mã hs hoa hồng dây cắ/ hs code hoa hồng dây)
- Mã HS 06031900: Hoa huệ trắng cắt cành... (mã hs hoa huệ trắng c/ hs code hoa huệ trắn)
- Mã HS 06031900: Hoa huế thơm cắt cành... (mã hs hoa huế thơm cắ/ hs code hoa huế thơm)
- Mã HS 06031900: Hoa thủy tiên... (mã hs hoa thủy tiên/ hs code hoa thủy tiê)
- Mã HS 06031900: Hoa đồng tiền... (mã hs hoa đồng tiền/ hs code hoa đồng tiề)
- Mã HS 06031900: Chuỗi ngọc (cành thực vật trang trí)... (mã hs chuỗi ngọc càn/ hs code chuỗi ngọc)
- Mã HS 06031900: Hoa hướng dương... (mã hs hoa hướng dương/ hs code hoa hướng dư)
- Mã HS 06039000: Hoa Bi (Gypsophila) tươi cắt cành... (mã hs hoa bi gypsoph/ hs code hoa bi gyps)
- Mã HS 06039000: Hoa San Hô (Bouvardia) tươi cắt cành... (mã hs hoa san hô bou/ hs code hoa san hô)
- Mã HS 06039000: Hoa Uất Kim Hương (Tulip) tươi cắt cành... (mã hs hoa uất kim hươ/ hs code hoa uất kim)
- Mã HS 06039000: Hoa Loa Kèn (Zantedeschia) tươi cắt cành... (mã hs hoa loa kèn za/ hs code hoa loa kèn)
- Mã HS 06039000: Hoa Thanh Liễu (Chamelaucium) tươi cắt cành... (mã hs hoa thanh liễu/ hs code hoa thanh li)
- Mã HS 06039000: Hoa Thảo Đường Hoàng Đế (Protea) tươi cắt cành... (mã hs hoa thảo đường/ hs code hoa thảo đườ)
- Mã HS 06039000: Trái thông xấy khô 4. 5CM (Hàng dùng trang trí cây thông NOEL)... (mã hs trái thông xấy/ hs code trái thông x)
- Mã HS 06039000: Hoa khô, màu cam, dùng trang trí trong khu resort Laguna, mới 100%... (mã hs hoa khô màu ca/ hs code hoa khô màu)
- Mã HS 06039000: Hoa khô, xuất xứ Thái Lan, kích thước (50X50X90) cm/túi, 7kgs/túi, hàng mới 100%... (mã hs hoa khô xuất x/ hs code hoa khô xuấ)
- Mã HS 06039000: Hoa baby cắt cành không có gốc rễ cây và đất (XLENCE 80CM 750GR PPMUCH) Hàng mới 100%... (mã hs hoa baby cắt cà/ hs code hoa baby cắt)
- Mã HS 06039000: Hoa hồng khô, Không dùng làm dược liệu (Rosa persica), hàng không nằm trong danh mục CITES... (mã hs hoa hồng khô k/ hs code hoa hồng khô)
- Mã HS 06039000: Hoa hồng khô (Rosa damascena). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017.... (mã hs hoa hồng khô r/ hs code hoa hồng khô)
- Mã HS 06039000: Hoa hồng sấy khô... (mã hs hoa hồng sấy kh/ hs code hoa hồng sấy)
- Mã HS 06039000: Hoa bụp giấm khô, tên khoa học: Hibiscus sabdariffa, không dùng làm dược liệu, hàng không thuộc danh mục cities.... (mã hs hoa bụp giấm kh/ hs code hoa bụp giấm)
Trích: dữ liệu xuất khẩu tháng 12