Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 42029290: SR20-04064-V/ Túi đeo chéo bằng vải dệt thoi, kích thước: 23*16.5cm (xk)
- Mã HS 42029290: SR20-04069-V/ Túi bằng vải không dệt cán màng, kích thước: (61.5*35*24)cm. (xk)
- Mã HS 42029290: SR20-05072-V/ Túi bằng vải không dệt cán màng, kích thước: 21.5*14.5*13.5 cm (xk)
- Mã HS 42029290: SRBRS Medallion Pouch-OS/ Túi nhỏ (xk)
- Mã HS 42029290: SRBRS Personal Pouch/ Túi nhỏ (xk)
- Mã HS 42029290: SS-8104/ TÚI HÌNH CON VẬT BẰNG VẢI 2 LỚP RK/KLF KYOURYUU ITUSRIRA POCHETTE 23CM (CA01701) (xk)
- Mã HS 42029290: SS-8105/ TÚI LOẠI NHỎ BẰNG VẢI RK/KLF KYOURYUU RIRAKKUMA RUCK 7CM (MY74201) (xk)
- Mã HS 42029290: SS-8167/ TÚI LOẠI NHỎ BẰNG VẢI RK/RK RIRAKKUMA RUCK BLACK 5CM (MY77901) (xk)
- Mã HS 42029290: SS-8168/ TÚI LOẠI NHỎ BẰNG VẢI RK/RK RIRAKKUMA RUCK GREEN 5CM (MY78001) (xk)
- Mã HS 42029290: SS-8169/ TÚI LOẠI NHỎ BẰNG VẢI RK/RK RIRAKKUMA RUCK PINK 5CM (MY78101) (xk)
- Mã HS 42029290: SS-8170/ TÚI LOẠI NHỎ BẰNG VẢI RK/RK RIRAKKUMA RUCK CHECK 5CM (MY78201) (xk)
- Mã HS 42029290: ST107900-A/ Túi xách tay bằng vải Nylon, nhãn hiệu: STAUD. Kích thước L X W X H (cm): 35x10x54 (xk)
- Mã HS 42029290: STA002/BU1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa tanh và vải giả nhung 170x110x40mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: STA004/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải giả nhung171x140x33mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: STA005/B2/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải giả nhung197x140x35mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: STA006/B3/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải giả nhung171x140x33mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: STA007/BU1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải giả nhung 175x127x35mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: STA008/BU1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải giả nhung 178x313x60mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: STA009/BU1/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải giả nhung 178x313x60mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: STAND MANAGER 52/ Túi xách dạng vali (138x42)cm (xk)
- Mã HS 42029290: STARTTID backpack 12L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: STARTTID EU 17/ Túi xách_STARTTID cabin bag on wheels (34x18x48cm). NLC: Vải Polyester. (xk)
- Mã HS 42029290: STARTTID_EU 20/ Túi xách_STARTTID cabin bag on wheels (34x18x48cm). NLC: Vải Polyester. (xk)
- Mã HS 42029290: STD-173010-1/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-173010-1/ Thương hiệu ST DUPONT- ROUND BACKPACK BLUE (xk)
- Mã HS 42029290: STD-173010-2/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-173010-2/ Thương hiệu ST DUPONT- ROUND BACKPACK BLUE (xk)
- Mã HS 42029290: STD-173010-3/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-173010-3/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174000-2/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-174000-2/ Thương hiệu ST DUPONT- DOC HOLDER DEFI MILLENIUM BLK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174000-3/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-174000-3/ Thương hiệu ST DUPONT- DOC HOLDER DEFI MILLENIUM BLK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174000-4/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-174000-4/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174001-2/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-174001-2/ Thương hiệu ST DUPONT- DOUBLE DOC HOLDER DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174001-3/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-174001-3/ Thương hiệu ST DUPONT- DOUBLE DOC HOLDER DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174001-4/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-174001-4/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174002-1/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-174002-1/ Thương hiệu ST DUPONT- ROUND BACKPACK DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174002-2/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-174002-2/ Thương hiệu ST DUPONT- ROUND BACKPACK DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174002-3/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-174002-3/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174003-2/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-174003-2/ Thương hiệu ST DUPONT- RECTANGULAR BACKPACK DEFI BLK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174003-3/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-174003-3/ Thương hiệu ST DUPONT- RECTANGULAR BACKPACK DEFI BLK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174003-4/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-174003-4/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174005-2/ Túi vải trang trí vải giả da/ STD-174005-2/ Thương hiệu ST DUPONT- SMALL ZIPPERED BAG DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174005-3/ Túi vải trang trí vải giả da/ STD-174005-3/ Thương hiệu ST DUPONT- SMALL ZIPPERED BAG DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174005-4/ Túi vải trang trí vải giả da/ STD-174005-4/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174006-2/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174006-2/ Thương hiệu ST DUPONT- ZIPPERED BAG DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174006-3/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174006-3/ Thương hiệu ST DUPONT- ZIPPERED BAG DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174006-4/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174006-4/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174008-3/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174008-3/ Thương hiệu ST DUPONT- SMALL TRAVEL BAG DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174008-4/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174008-4/ Thương hiệu ST DUPONT- SMALL TRAVEL BAG DEFI BLACK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174008-5/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174008-5/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174009-2/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174009-2/ Thương hiệu ST DUPONT- TRAVEL BAG DEFI MILLENIUM BLK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174009-3/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174009-3/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174010-2/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174010-2/ Thương hiệu ST DUPONT- TRAVEL KIT DEFI MILLENIUM BLK (xk)
- Mã HS 42029290: STD-174010-3/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-174010-3/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175000-2/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-175000-2/ Thương hiệu ST DUPONT- DOC HOLDER DEFI MILLENIUM WHT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175000-3/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-175000-3/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175001-2/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-175001-2/ Thương hiệu ST DUPONT- DOUBLE DOC HOLDER DEFI WHITE (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175001-3/ Cặp táp vải trang trí da/ STD-175001-3/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175002-1/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-175002-1/ Thương hiệu ST DUPONT- ROUND BACKPACK DEFI WHITE (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175002-2/ Balo bằng vải trang trí da/ STD-175002-2/ Thương hiệu ST DUPONT (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175008-2/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-175008-2/ Thương hiệu ST DUPONT- SMALL TRAVEL BAG DEFI WHITE (xk)
- Mã HS 42029290: STD-175009-2/ Túi xách bằng vải trang trí da/ STD-175009-2/ Thương hiệu ST DUPONT- TRAVEL BAG DEFI MILLENIUM WHT (xk)
- Mã HS 42029290: STEALTH ATOM SLING/ TUI DEO VAI (xk)
- Mã HS 42029290: STEEP22/ BA LÔ,nhãn hiệu Lafuma kích cỡ 44x32cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: STEPIN22/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: STEPOUT12/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: STEPOUT16/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: STEPOUT22/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: STOTE-BKL/ Ba lô vải 100% Polyester (50x30x48.3)cm (GEEKON) (xk)
- Mã HS 42029290: STOTE-BLU/ Ba lô vải 100% Polyester (50x30x48.3)cm (GEEKON) (xk)
- Mã HS 42029290: STREAMERTHERMOBAG3.0L/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: STREET WAKER PRO V2.0/ Ba lô (24x48) cm (xk)
- Mã HS 42029290: STREET WALKER HARDDRIVE V2.0/ Ba lô (34x52) cm (xk)
- Mã HS 42029290: STREET WALKER V2.0/ Ba lô (25x43) cm (xk)
- Mã HS 42029290: Street Zen/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: STREETWALKER ROLLING BP V2.0/ Ba lô (30x55) cm (xk)
- Mã HS 42029290: STRIKE/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: STUFF IT! V3.0/ Túi xách (20x18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: Stylesafe convertible crossbody/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Stylesafe crossbody/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Stylesafe double zip crossbody/ TÚI XÁCH (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Stylesafe sling backpack/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Stylesafe sling pack/ TÚI ĐEO BỤNG (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: SUMMIT PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: SUNNY BACKPACK 18L/ BA LÔ (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: SUNNY/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF056/ Túi xách bằng vải kiểu SUOF056 kích thước (cm) 21x36x33 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF056_/ Túi xách bằng vải kiểu SUOF056_ kích thước (cm) 21x36x33 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF056Túi xách bằng vải kiểu SUOF056. kích thước (cm) 21x36x33 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF057/ Túi xách bằng vải kiểu SUOF057 kích thước (cm) 22x43x22 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF057_/ Túi xách bằng vải kiểu SUOF057_ kích thước (cm) 22x43x22 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF057Túi xách bằng vải kiểu SUOF057. kích thước (cm) 22x43x22 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF058/ Túi xách bằng vải kiểu SUOF058 kích thước (cm) 12x48x50 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF058_/ Túi xách bằng vải kiểu SUOF058_ kích thước (cm) 12x48x50 (xk)
- Mã HS 42029290: SUOF058Túi xách bằng vải kiểu SUOF058. kích thước (cm) 12x48x50 (xk)
- Mã HS 42029290: Super Market/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: SUPERBIKE14EXPSL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: SUPERBIKE18EXP/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Survey Kids/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: SWEET SXTN/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: SWIFT/ Túi vải deo bụng hiệu Jack Wolfskin(25cm x 15cm x 5cm) (xk)
- Mã HS 42029290: SWIFTLAND HYDRO RUNNING VEST MEN/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: T01S/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa và vải giả nhung 47x51x37mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T02A/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa và vải giả nhung 47x51x31mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T07S/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa và vải giả nhung 70x82x27mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T08S/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa và vải giả nhung 87x51x41mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T13B1901R0/ Túi vải Tom Teasers- Quick Sack, T13B1901R0, kích thước 29*32*12.5 CM (xk)
- Mã HS 42029290: T-253D-690: Túi xách để đựng vỏ ga bọc nệm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T-253S-690: Túi xách để đựng vỏ ga bọc nệm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T-253SD-690: Túi xách để đựng vỏ ga bọc nệm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T-253SS-690: Túi xách để đựng vỏ ga bọc nệm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T-253SSS-690: Túi xách để đựng vỏ ga bọc nệm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: T27S/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót lụa và vải giả nhung 226x54x25mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TA0701-04-002-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0702-04-002-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0703-04-003-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0704-04-003-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0707-04-001-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0708-04-001-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0711-85-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0711-85-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0711-85-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0711-85-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0717-85-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0717-85-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0717-85-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0717-85-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0718-85-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0718-85-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0718-85-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0718-85-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0719-85-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0719-85-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0719-85-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA0719-85-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1133-04-016-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1133-04-017-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1140-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1140-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1160-05-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1160-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1337-05-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1337-05-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1338-05-008-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1338-05-009-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1341-04-031-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1341-04-032-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1341-04-033-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1341-04-034-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1341-04-035-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1342-04-017-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1342-04-018-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1344-04-027-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1344-04-028-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1345-04-021-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1345-04-022-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1359-04-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1377-04-014-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1377-04-015-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1386-04-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1421-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1421-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1422-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1422-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1440-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1440-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1446-04-017-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1446-04-018-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1470-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1470-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1471-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1471-05-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1472-05-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1472-05-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1488-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1488-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1532-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1532-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1536-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1536-05-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1547-15-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1547-15-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1552-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1552-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1554-04-015-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1554-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1554-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1554-14-023-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1556-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1556-05-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1560-14-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1620-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1620-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1621-04-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1621-14-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1631-04-019-08/ TÚI ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1632-34-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1633-04-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1637-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1637-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1640-14-013-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1640-24-018-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1640-34-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1640-34-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1640-65-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1640-65-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1660-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1660-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1661-15-009-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1661-15-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1662-25-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1662-25-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1665-14-008-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1665-24-021-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1665-24-022-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1665-34-012-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1665-34-013-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1665-65-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1665-65-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1666-14-014-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1666-24-024-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1666-34-013-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1666-35-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1666-35-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1667-14-009-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1667-24-021-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1667-24-022-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1667-34-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1667-44-014-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1668-14-013-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1668-24-019-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1668-34-012-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1668-65-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1668-65-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1764-15-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1764-15-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1765-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1765-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1766-25-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1766-25-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1767-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1767-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1768-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1768-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1769-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1769-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1775-04-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1918-05-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1918-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1919-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1919-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1920-05-003-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1920-05-004-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1921-05-004-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1921-05-005-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1934-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1934-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1935-05-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1935-05-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1935-05-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1936-05-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1936-05-008-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1936-05-009-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1937-05-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1937-05-008-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1937-05-009-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1938-05-004-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH (01 set 03 pcs)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1938-05-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH (01 set 03 pcs)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1939-05-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH (01 set 03 pcs)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1939-05-006-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH (01 set 03 pcs)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1946-05-003-08/ TÚI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1946-05-004-08/ TÚI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1951-04-013-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1952-04-009-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1952-05-004-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1952-05-005-08/ TÚI DU LỊCH XÁCH TAY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA1961-04-008-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2194-65-005-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2194-65-006-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2195-05-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2195-05-006-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2196-05-006-08/ TÚI ĐI CHỢ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2196-05-007-08/ TÚI ĐI CHỢ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2205-05-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2205-05-008-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-14-006-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-14-007-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-34-010-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-34-011-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-34-012-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-35-004-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-35-005-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-44-007-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2208-44-008-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2215-04-014-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2219-04-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI CHỢ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2228-04-004-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2778-05-003-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2778-05-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2779-05-006-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2779-05-007-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2784-04-001-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2815-85-003-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2815-85-004-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2834-05-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2834-05-006-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2837-05-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2837-05-009-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2838-05-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2838-05-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2850-04-003-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2850-04-004-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2854-04-000-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2855-04-001-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2860-04-000-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2881-04-001-08/ TÚI ĐỰNG ĐIỆN THOẠI- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2882-04-003-08/ TÚI ĐỰNG ĐIỆN THOẠI- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2882-04-004-08/ TÚI ĐỰNG ĐIỆN THOẠI- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2902-05-004-08/ TÚI NHỎ ĐEO CHÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2902-05-005-08/ TÚI NHỎ ĐEO CHÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2913-05-004-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2913-05-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2914-05-004-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2914-05-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2915-05-004-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2915-05-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2923-05-004-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2923-05-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2924-05-004-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2924-05-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2925-05-004-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2925-05-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2946-04-005-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2946-04-006-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2963-04-000-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2986-04-010-08/ TÚI ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA2986-04-011-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3039-05-004-08/ TÚI VẢI ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3039-05-005-08/ TÚI VẢI ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3055-04-003-08/ TÚI HÌNH CHỬ NHẬT ĐỰNG ĐỒ (01 SET 03 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3067-05-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3067-05-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3076-04-002-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3077-04-005-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3078-04-005-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3078-04-006-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3078-04-007-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3079-04-005-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3079-04-006-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3084-04-005-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3084-04-006-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3085-04-000-08/ TÚI ĐỰNG BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3085-04-001-08/ TÚI ĐỰNG BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3087-05-003-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN (01 set 03 pcs)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3087-05-004-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN (01 set 03 pcs)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3129-04-010-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN (01 SET 06 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3129-04-011-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN (01 SET 06 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3135-04-006-08/ TÚI DẸP ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3136-04-001-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA3155-04-000-08/ TÚI ĐỰNG GIÀY- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA5-42-02-VTVB206-001/ Ví bằng vải TA 5.0, Passport Holder with RFID (14 x 10.5 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TA5-45-01-VTVB205-001/ Ví bằng vải Bi-Fold Wallet, with RFID Protection (11 x 10.5 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TA5-48-01-VTVB205-001/ Ví bằng vải Travel Organizer with RFID (26 x 13 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TA6051-04-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6218-04-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6340-04-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6340-04-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6347-04-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6356-84-002-08/ TÚI HÌNH HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6388-04-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6389-04-000-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6426-04-001-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6456-64-000-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6478-04-000-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6479-04-000-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6481-04-001-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6577-04-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6578-04-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6593-04-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6628-84-000-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6656-04-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6659-04-008-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6659-04-009-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6660-04-012-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6660-04-013-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6661-04-012-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6671-04-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6686-04-005-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6687-04-003-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6690-85-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6690-85-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6690-85-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6690-85-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6728-04-001-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6730-04-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6760-04-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6818-04-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6820-04-002-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6824-04-006-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6829-04-002-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6833-04-004-08/ TÚI ĐỰNG ĐIỆN THOẠI- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6837-04-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6852-04-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6854-04-000-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6855-04-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6858-04-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6859-04-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6876-04-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6878-04-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6901-84-001-08/ TÚI LƯỚI ĐỰNG ĐỒ (01 SET 03 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6901-85-004-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ (01 SET 02 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6901-85-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ (01 SET 02 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6901-85-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ (01 SET 02 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6901-85-008-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ (01 SET 02 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6917-84-000-08/ TÚI HÌNH HỘP ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6962-85-004-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6962-85-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6962-85-007-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA6962-85-008-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA7007-94-006-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7008-94-008-08/ TÚI ĐEO HÔNG TREO ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7031-84-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7052-94-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7057-94-014-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7058-95-000-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7058-95-001-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7066-94-014-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7071-85-001-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7108-64-003-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7110-84-006-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7110-84-007-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7113-84-008-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7131-84-011-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7131-84-012-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7131-84-013-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7132-64-004-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7151-84-004-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7151-84-005-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7171-84-004-08/ TÚI HÌNH CHỮ NHẬT ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7182-84-014-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7182-84-015-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7185-84-023-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7197-84-022-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7198-94-009-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7199-85-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7199-85-003-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7199-85-004-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7199-85-005-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7199-85-006-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7222-84-013-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7228-94-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7237-64-010-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7243-64-004-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7243-64-005-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7247-85-004-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7247-85-005-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7247-85-007-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7247-85-008-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7265-85-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7265-85-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7265-85-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7265-85-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7265-85-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7266-65-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7266-65-001-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7268-85-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7268-85-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7268-85-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7268-85-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7268-85-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7271-85-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7271-85-006-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7271-85-008-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7271-85-009-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7272-85-006-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7272-85-007-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7272-85-009-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7272-85-010-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7273-85-009-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7273-85-010-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7273-85-012-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7273-85-013-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7274-85-009-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7274-85-010-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7274-85-012-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7274-85-013-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7275-85-009-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7275-85-010-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7275-85-012-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7275-85-013-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7276-85-009-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7276-85-010-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7276-85-012-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7276-85-013-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7280-85-008-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7280-85-009-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7280-85-011-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7280-85-012-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7288-85-001-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7288-85-002-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7288-85-003-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7288-85-004-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7288-85-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7307-65-000-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7307-65-001-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7308-95-001-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7308-95-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7309-65-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7309-65-001-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7313-85-001-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7323-95-000-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7406-84-001-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7406-94-001-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7410-84-002-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7410-94-002-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7411-84-001-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7411-94-001-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7412-94-001-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7413-84-001-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7413-94-002-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7414-84-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7414-94-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7415-84-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7415-94-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7418-84-002-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7418-94-002-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7422-84-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7423-84-002-08/ TÚI NHỎ ĐEO CHÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7424-84-002-08/ TÚI NHỎ ĐEO CHÉO- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7425-84-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7426-84-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7438-84-002-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7438-94-002-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7439-84-001-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7439-94-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7442-84-001-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7442-94-002-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7444-84-001-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7445-94-002-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7480-84-001-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7481-84-001-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7529-84-002-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7532-04-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7533-04-006-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7539-84-010-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7546-84-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7546-84-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7546-84-012-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7558-85-002-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7558-85-003-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7558-85-004-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7558-85-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7565-84-013-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7565-84-014-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7566-84-005-08/ TÚI ĐỰNG THUỐC (01 SET 02 PCS)- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7572-84-005-08/ TÚI HÌNH HỘP ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7572-84-006-08/ TÚI HÌNH HỘP ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7573-84-008-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7573-84-010-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7584-84-002-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7588-84-015-08/ TÚI HÌNH CHỬ NHẬT ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7588-84-017-08/ TÚI HÌNH CHỬ NHẬT ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7593-84-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7593-84-012-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7593-84-013-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7593-84-014-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7594-84-016-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7594-84-017-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7594-84-018-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7595-84-019-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7595-84-020-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7595-84-022-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7595-84-023-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7599-84-013-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7599-84-015-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7599-84-016-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7599-84-017-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7605-84-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7606-84-015-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7606-84-016-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7612-84-012-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7617-84-004-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7618-84-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7618-84-011-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7619-84-005-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7623-84-009-08/ TÚI CUỘN ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7624-84-003-08/ TÚI CUỘN ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7628-84-005-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7628-84-006-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7647-84-018-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7647-84-019-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7647-84-020-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7650-84-016-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7650-84-017-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7651-84-018-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7651-84-020-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7651-84-021-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7651-84-022-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7664-84-015-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7664-84-016-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7664-84-017-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7664-84-018-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7667-84-003-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7672-84-013-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7673-64-006-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7687-84-013-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7687-84-014-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7692-84-004-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7693-84-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7694-84-007-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7701-84-002-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7705-84-008-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7705-84-009-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7711-84-015-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7711-84-017-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7711-84-018-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7711-84-019-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7711-84-020-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TA7711-84-021-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7714-84-012-08/ TÚI ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7714-84-013-08/ TÚI ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7716-84-018-08/ TÚI ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7742-84-009-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7743-84-015-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7744-85-003-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7744-85-004-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7744-85-005-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7744-85-006-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7744-85-007-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ ĐI DU LỊCH- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7745-84-006-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7759-85-001-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7759-85-002-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7759-85-003-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7759-85-004-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7759-85-005-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7762-84-005-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7762-84-006-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7762-84-007-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7767-84-002-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ ĐEO HÔNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7773-84-006-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7773-84-007-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7773-84-009-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7776-84-006-08/ TÚI ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7777-84-006-08/ TÚI ĐỰNG THUỐC- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7780-84-002-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7794-84-005-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7794-84-007-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7795-84-008-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7804-84-002-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7805-84-006-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7807-84-007-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7807-84-008-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7807-84-009-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7816-84-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7818-84-002-08/ TÚI ĐEO HÔNG TREO DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7830-85-003-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7830-85-004-08/ TÚI XÁCH TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7854-64-000-08/ TÚI NHỎ ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7856-84-002-08/ TÚI HÌNH HỘP ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7856-84-003-08/ TÚI HÌNH HỘP ĐỰNG ĐỒ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7862-84-008-08/ TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7865-64-002-08/ TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7866-84-014-08/ TÚI ĐEO CHÉO ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7870-84-002-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7870-84-004-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7870-84-005-08/ TÚI TRÒN ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7889-84-012-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7889-84-013-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7890-94-015-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7896-64-002-08/ TÚI ĐEO HÔNG ĐỰNG DỤNG CỤ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7944-84-010-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7944-84-011-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7951-84-008-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7951-84-009-08/ TÚI CỨU THƯƠNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7954-84-007-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7954-84-008-08/ TÚI ĐEO TRƯỚC BỤNG- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7963-84-005-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7963-84-006-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7963-84-007-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7965-84-010-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TA7968-84-025-08/ BA LÔ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER (xk)
- Mã HS 42029290: TABLETHOLDER/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TABLETHOLDER/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TACO-BKL/ Túi xách vải 100% Polyester (13.2 x 5.4)cm- (1bộ4 cái)-(GEEKON) (xk)
- Mã HS 42029290: TACTIX BACKPACK 0.5DAY/ Ba lô vải hiệu Tactical(32cm x50cm x17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TACTIX BACKPACK 3DAY PLUS/ Ba lô vải hiệu Tactical(36cm x58cm x23cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TAIL BAG LR2/ Túi xách vải 100% Cotton (33x64x33)cm (xk)
- Mã HS 42029290: TAKASHIMAYA/ Túi xách (Vải chính 100% polyester K: 155-156cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TALON 11 M/L (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TALON 22 M/L (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TALON 22 S/M (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TALON 44 M/L (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TALON 6 (02)/ TÚI DỤNG CỤ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TANKBAG KTM 790 DUKE ADVANTURE/ Túi xách vải 100% Polyester (26.5 x 37 x 27.5)cm (xk)
- Mã HS 42029290: TAP206-04-000-08/ TÚI CẦM TAY ĐỰNG GIẤY TỜ- Chất liệu vải 100% polyester tráng PU- nhãn hiệu TATONKA (xk)
- Mã HS 42029290: TARN 12/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TARN 18/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: Tarp BP/ Ba lô vải hiệu Superdry (36cm x 48cm x 16cm) (xk)
- Mã HS 42029290: tatra 20/ BA LÔ(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: tatra 25/ BA LÔ(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2G33/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2GVZ433-TMVB205-002/ Ba lô vải Backpack (49 x 29 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2GVZAK1-TMVB205-001/ Ba lô vải Backpack (49 x 29 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2GVZP56-TMVB205-002/ Ba lô vải Backpack (49 x 29 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2H3A/ TUI KEO (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2H6FAS3-TMVB205-002/ Ba lô vải Backpack (44 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2H8XP92-TMVS203-001/ Ba lô vải Backpack (43 x 30 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HA7BH4-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Sling (30 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HAT001-TMVB205-001/ Ba lô vải Backpack (44 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HATBW2-TMVS203-001/ Ba lô vải Backpack (44 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HBGBE3-TMVS203-001/ Túi xách vải du lịch Duffel (55 x 37 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HC3001-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Large Sling (52 x 20 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HCP001-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Sling (41 x 18 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HDC001-TMVB205-001/ Ba lô vải Backpack (41 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HDC801-TMVS203-001/ Ba lô vải Backpack (41 x 30 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HDY433-TMVS203-001/ Túi vải đeo Mini Cross Body (22 x 17 x 1) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HEW001-TMVB205-001/ Túi vải đeo bụng Sling Bag (30 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HEW269-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Sling (30 x 16 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HM5001-TMVS203-001/ Ba lô vải Duffel Backpack (48 x 41 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HMG001-TMVS203-001/ Túi vải đeo Sling (41 x 20 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HMR918-TMVS203-001/ Ba lô vải Roll Top Backpack (48 x 30 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HN3100-TMVS203-001/ Túi xách vải du lịch Duffel (43 x 35 x 33) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HNE269-TMVS205-001/ Ba lô vải Zip Top Backpack (44 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HNE590-TMVS203-001/ Ba lô vải Zip Top Backpack (44 x 30 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HNPA58-TMVS203-001/ Ba lô vải Hiker Backpack (47 x 32 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HPA001-TMVS203-001/ Túi vải đeo Sling (34 x 17 x 9) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HPWBW2-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Slim Chest Bag (25 x 9 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2HQ8P47-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Chest Bag (26 x 19 x 4) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J16288-TMVS203-001/ Túi vải đeo Small Cross Body (21 x 17 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J1H101-TMVS203-001/ Túi xách vải Tote (46 x 33 x 16) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J24001-TMVS203-001/ Túi rút bằng vải Cinch Sack (45 x 39) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J2F269-TMVS203-001/ Ba lô vải Flap Over Backpack (38 x 24 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J2F269-TMVS205-001/ Ba lô vải Flap Over Backpack (38 x 24 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J2Q001-TMVS203-001/ Ba lô vải Zip Top Backpack (49 x 31 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J4M451-TMVS203-001/ Ba lô vải Roll Top Backpack (50 x 31 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J4X269-TMVS203-001/ Ba lô vải Zip Top Backpack (50 x 31 x 17) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J59959-TMVS203-001/ Ba lô vải Backpack Print (44 x 29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J5K959-TMVS203-001/ Túi xách vải du lịch Duffel Print (55 x 37 x 28) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J5V959-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Large Sling Print (52 x 20 x 12) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J67959-TMVS203-001/ Túi rút bằng vảiCinch Sack Print (45 x 39) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J6T959-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Slim Chest Bag Print (25 x 9 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J75BH4-TMVS203-001/ Túi vải đeo Cross Body (28 x 19 x 6) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J7G101-TMVS203-001/ Ba lô vải Duffel Backpack (48 x 41 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J7R101-TMVS203-001/ Túi vải đeo Sling (41 x 20 x 10) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J83P47-TMVS203-001/ Ba lô vải Large Backpack (46 x 29 x 18) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TB0A2J8E959-TMVS203-001/ Túi vải đeo bụng Sling Print (41 x 18 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TBC404 COMPACT HI ZOOM CS/ Túi xách vải hiệu Thule- Caselogic (12cm x 15cm x 10cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TBC409 SM SLR SHOULDER BAG/ Túi xách vải hiệu Thule- Caselogic (20cm x 22cm x11cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TBC-410/ Ba lô vải hiệu Caselogic (23cm x 32cm x 12cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TCAM3216 ACHIEVER BKPK/ Ba lô vải hiệu Thule (32cm x 48cm x 18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TCAM4216 CHRONICAL BKPK/ Ba lô hiệu Thule (32cm x 48cm x 17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TCAM5216 NARRATOR BKPK/ Ba lô hiệu Thule (32cm x 49cm x 20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TCCO122 CHASM 22IN CRRY/ Vali vải hiệu Thule (33cm x 53cm x 22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TCDK-101/ Ba lô vải hiệu Thule (30cm x 52cmx 23cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TCHB115 CHASM 26L BP/ Ba lô vài hiệu Thule (32cm x 50cm x16cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TCWD132 CHASM RD/ Vali vải hiệu Thule (43cm x 77cm x 30cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TDD20OSK-089579HS/ Túi du lịch đựng đồ 089579, cỡ 30*22*8cm (chất liệu vải lưới dệt từ sợi) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 42029290: TDK014/ Túi đấu kiếm CARRIER/ BACK PACK/CARRIER BAG/ BACK PACK BAG (xk)
- Mã HS 42029290: TĐMĐSDSP/ 10008TNF144/ NN2HK01U: Túi đeo ngang hông bằng vải/ VN (Dòng 6 của tờ khai tái nhập102529237200) (nk)
- Mã HS 42029290: TĐMĐSDSP/ 10009TNF144/ NN2HK00S: Túi đeo ngang hông bằng vải/ VN (Dòng 1 của tờ tái nhập102529237200) (nk)
- Mã HS 42029290: TĐMĐSDSP/ 10011TNF144/ NN2PK01S: Túi đựng bình nước bằng vải/ VN (Dòng 10 của tờ khai tái nhập 102529237200) (nk)
- Mã HS 42029290: TĐMĐSDSP/ 10013TNF144/ NM2DK09R: Ba lô đeo vai bằng vải kèm tấm bạt bằng vải (Một SET bao gồm 1 Ba lô đeo vai bằng vải và 1 tấm bạt bằng vải)/ VN (Dòng11của tờ khai tái nhập102529237200) (nk)
- Mã HS 42029290: TĐMĐSDSP/ 10015TNF144/ NN2PK05R: Túi đeo vai bằng vải/ VN (Dòng 7 của tờ khai tái nhập 102529237200) (nk)
- Mã HS 42029290: TĐMĐSDSP/ 10016TNF144/ NN2PK02R: Túi đeo vai bằng vải/ VN (Dòng 3 của tờ khai tái nhập 102529237200) (nk)
- Mã HS 42029290: TĐMĐSDSP/ 10116TNF151/ NM2SK03A: Ba lô đeo vai bằng vải kèm áo mưa trùm ba lô bằng vải (1SETgồm 1 Ba lô đeo vai bằng vải và1 áo mưa trùm ba lô bằng vải)/ VN (Dòng9của tờ khai tái nhập102529237200) (nk)
- Mã HS 42029290: TEBP-215/ Ba lô vải hiệu Thule (36cm x 48cmx 18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TEBP313 ER LPTP 14L BP/ Ba lô vải hiệu Thule (33cm x 46cm x 20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TEBP-315/ Ba lô vải hiệu Thule (35cm x 52cm x 20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TEBP-316/ Ba lô vải hiệu Thule (37cm x 58cm x 20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TECB120/ Ba lô vải hiệu Thule (27cmx 51cmx 17cm)_ ENROUTE CAMERA BACKPACK 20L (xk)
- Mã HS 42029290: Tech Backpack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Tech Daypack Mid/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Tech Daypack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: TECH POUCHS/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: TECH WEB BELT/ QUAI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: TEED217 ER ESCT2 15 DP/ Ba lô vải hiệu THULE (35cm x 49cm x 22cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TELLO/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: TEMPEST 20 WS/M (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TEMPEST 20 WX/S (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TEMPEST 40 WS/M (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TEMPEST 40 WX/S (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TEMPEST 9 WS/M (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TEMPEST 9 WX/S (02)/ BA LÔ VẢI (100% Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: Tensor 10/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Tensor 15/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Tensor 5/ BA LÔ (vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: TERRA 40/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TERRA 55/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TERRA 65/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: THE DRINT KIT/ TÚI ĐỰNG ĐỒ DÙNG 100% Polyester (xk)
- Mã HS 42029290: THE MEAL KIT/ TÚI ĐỰNG ĐỒ DÙNG 100% Polyester (xk)
- Mã HS 42029290: THE STRAW KIT/ TÚI NHỎ 100% Polyester (xk)
- Mã HS 42029290: THE UTENSIL CASE/ TÚI ĐỰNG ĐỒ DÙNG 100% Polyester (xk)
- Mã HS 42029290: Thùng đựng đồ tai gấu (lớn) bằng vải, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: TLBP 113 LITHOS/ Ba lô bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Thule) (xk)
- Mã HS 42029290: TLBP 116 LITHOS/ Ba lô bằng vải (mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Thule) (xk)
- Mã HS 42029290: TLC04/ Túi giữ nhiệt Sapore, kích thước(350/420x210x300)mm (xk)
- Mã HS 42029290: TM- B011 BA LÔ BẰNG VẢI MÀU ĐEN, VẢI 100% POLYESTER, KÍCH THƯỚC: 44.5*31*14cm, NHÃN CHÍNH HIỆU TOY MACHINE, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TM- B014 BA LÔ BẰNG VẢI MÀU CAM, VẢI 100% POLYESTER, KÍCH THƯỚC: 44.5*31.5*15.5cm, NHÃN CHÍNH HIỆU TOY MACHINE, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TM- B015 BA LÔ BẰNG VẢI MÀU ĐEN, VẢI 100% POLYESTER, KÍCH THƯỚC: 44.5*30.5*14cm, NHÃN CHÍNH HIỆU TOY MACHINE, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TM- B017 BA LÔ BẰNG VẢI MÀU ĐEN, VẢI 100% POLYESTER, KÍCH THƯỚC: 47*30*10.5, NHÃN CHÍNH HIỆU TOY MACHINE, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TMG.04/ Túi golf làm bằng vải(N7780501) (xk)
- Mã HS 42029290: TMG.05/ Túi golf làm bằng vải(N7780601) (xk)
- Mã HS 42029290: TMG.06/ Túi golf làm bằng vải(N7780701) (xk)
- Mã HS 42029290: TMG.09/ Túi golf làm bằng vải(N6550401) (xk)
- Mã HS 42029290: TMG.13/ Túi golf làm bằng vải(N7789801) (xk)
- Mã HS 42029290: TNF X BRAIN DEAD BASE CAMP CHALK BAG/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: TNSS/ Túi đựng găng tay thể thao bằng vật liệu dệt và plastic (nk)
- Mã HS 42029290: TOILETRY BAG/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: TOILETRY KIT/ BOP (xk)
- Mã HS 42029290: TOMMYM/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TOMMYS/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TOMQJL22-1/ Túi vải 100% nylon 1 lớp dùng để đựng thành phẩm mã TOMQJL22-1(đơn giá gia công 1.3 usd) (xk)
- Mã HS 42029290: TOP LOADER/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TOR-BACKPACK/ Túi đeo lưng Backpack (40cm*12cm*55cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TOR-DAYPACK/ Túi đeo lưng Daypack (26cm*12cm*40cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TOR-PACKING CUBES/ Bộ 3 túi đựng dụng cụ cá nhân (1 túi 25cm*7cm*35cm + 2 túi 17cm*7cm*28cm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TOTE BAG 1680D 2/ TÚI XÁCH#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: TOTE PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TOURLITE40+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Tower 47 L/XL/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Tower 47 S/M/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: TOYO/ Túi xách (size: 32x12cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TP0464-GC09/ TÚI STYLE#19MZA-134 NHÃN HIỆU MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0565/ Túi xách/TV133ALA010 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 28x31cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0587/ Túi xách/TV152ARB748 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x28cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0588/ Túi xách/TV152AWB618 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 42x30cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0590/ Túi xách/TV152AWB628 mặt ngoài bằng vải nylon, kích thước 40x30cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0595/ Túi xách/TV152ABB139 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 33x32cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0650-GC09/ TÚI STYLE# RMSM-1826 NHÃN HIỆU MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0721-GC09/ TÚI RÚT STYLE# 19MZA-134 NHÃN HIỆU MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0740-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-127 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP0741-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-128 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0742-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-129 NHÃN HIỆU MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP0743-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-131 NHÃN HIỆU MIZUNO (xk)
- Mã HS 42029290: TP0744/ Túi xách/7318(4272C)/GMS-0511 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 30x21cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0745/ Túi xách/7319(4273C)/GMS-0512 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 28x25cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0746/ Túi xách/7305(4275C)/GMS-0513 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 28x20cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0747/ Túi xách/7306(4276C)/GMS-0514 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 27x23cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0748/ Túi xách/7307(4277C)/GMS-0515 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 29x20cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0751/ Túi xách/TV133ALA530 mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 31x37cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0752/ Túi xách/6586(545878) mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 28x42cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0753/ Túi xách/7236(545973) mặt ngoài bằng vải giả da PVC, kích thước 23x32cm (xk)
- Mã HS 42029290: TP0753-GC09/ TÚI STYLE# 20MZA-141 NHÃN HIỆU MIZUNO (xk)
- Mã HS 42029290: TP0906-GC09/ BA LÔ STYLE#TR-016 NHÃN HIỆU BULL FIGHT 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0907-GC09/ BA LÔ STYLE#TR-017 NHÃN HIỆU BULL FIGHT 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0916-GC09/ TÚI GIỮ NHIỆT STYLE# RMSM-2026B NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0917-GC09/ BA LÔ STYLE# RMSM-2007 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0918-GC09/ BA LÔ STYLE# RMSM-2008 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0919-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-344 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0920-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-345 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0921-GC09/ TÚI XÁCH STYLE#20MZT-346 NHÃN HIỆU MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP0925-GC09/ BA LÔ STYLE# 20AS-123B NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0933-GC09/ BA LÔ STYLE# AIG-0097 NHÃN HIỆU: AIGLE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0934-GC09/ TÚI ĐEO VAI STYLE# AIG-0098 NHÃN HIỆU: AIGLE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0935-GC09/ TÚI ĐEO VAI STYLE# AIG-0099 NHÃN HIỆU: AIGLE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0936-GC09/ TÚI XÁCH STYLE# AIG-0100 NHÃN HIỆU: AIGLE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0946-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20NB-306 NHÃN HIỆU: NEW BALANCE 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP0971-GC09/ TÚI RÚT STYLE# 20AS-302 NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0972-GC09/ TÚI ĐEO VAI STYLE# 20AS-303 NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0974-GC09/ BA LÔ STYLE# 20AS-308 NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0975-GC09/ TÚI ĐEO BỤNG STYLE# 20AS-312 NHÃN HIỆU: ASICS 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP0976-GC09/ BA LÔ STYLE# 20AS-304 NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0977-GC09/ TÚI ĐEO BỤNG STYLE# 20AS-305 NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0978-GC09/ TÚI ĐEO VAI STYLE# 20AS-306 NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0979-GC09/ TÚI ĐEO VAI STYLE# 20AS-310 NHÃN HIỆU: ASICS 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP0981-GC09/ TÚI XÁCH STYLE# 16MZB-124 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1003-GC09/ TÚI STYLE# SAN-025 NHÃN HIỆU: SANKO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP1005-GC09/ TÚI STYLE#TR-002 NHÃN HIỆU BULL FIGHT 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1006-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZB-314 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1007-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20MZB-315 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1008-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZB-342 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1013-GC09/ BA LÔ STYLE# RYN-0185 NHÃN HIỆU: YONEX 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1025-GC09/ BA LÔ STYLE# RYN-0210 NHÃN HIỆU: YONEX 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1036-GC09/ BA LÔ STYLE# RMSM-1775 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1037-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZB-301 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP1038-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZB-302 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP1039-GC09/ TÚI ĐEO BỤNG STYLE# 20MZB-304 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP1040-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20MZB-305 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP1041-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZB-306 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1043-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20MZB-309 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1044-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20MZB-310 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1045-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20MZB-311 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1047-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZB-313 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1048-GC09/ BA LÔ STYLE# RMSM-2028 NHÃN HIỆU: MIZUNO VẢI GIÀ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP1049-GC09/ BA LÔ RVI-0006 NHÃN HIỆU VALUE INNOVATION 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1051-GC09/ TÚI RÚT STYLE# JCN-0263 NHÃN HIỆU: CONVERSE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1054-GC09/ TÚI STYLE# JCN-0268 NHÃN HIỆU: CONVERSE 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1055-GC09/ TÚI XÁCH STYLE# 16MZB-123 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1072-GC09/ TÚI XÁCH STYLE# 20MZT-147 NHÃN HIỆU: MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP1073-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZT-148 NHÃN HIỆU: MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP1074-GC09/ TÚI RÚT STYLE# 20MZT-153 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1075-GC09/ TÚI XÁCH STYLE# 20MZT-327 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP1076-GC09/ TÚI XÁCH STYLE# 20MZT-328 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP1077-GC09/ TÚI RÚT STYLE# 20MZT-331 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1078-GC09/ TÚI STYLE# 19MZT-336 NHÃN HIỆU: MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP1079-GC09/ TÚI STYLE# 20MZT-154 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1080-GC09/ TÚI STYLE# 20MZT-155 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1081-GC09/ TÚI STYLE# 20MZT-156 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1085-GC09/ TÚI RÚT STYLE# 19MZA-134 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1099-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20MZA-316 NHÃN HIỆU: MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP1100-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-317 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1101-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-318 NHÃN HIỆU: MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP1102-GC09/ BA LÔ STYLE# 20MZA-319 NHÃN HIỆU: MIZUNO VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP1103-GC09/ TÚI STYLE# 20MZA-320 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1104-GC09/ TÚI RÚT STYLE# 20MZA-321 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1105-GC09/ TÚI ĐEO STYLE# 20MZT-330 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP1106-GC09/ BA LÔ STYLE# 19MZO-157 NHÃN HIỆU: MIZUNO 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP152-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-106NC NHÃN HIỆU: COLUM VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP153-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-107NC NHÃN HIỆU: COLUM VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP154-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-108NC NHÃN HIỆU: COLUM VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP155-CL06/ TÚI ĐEO BỤNG STYLE# 20CL-115NC NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP156-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-116NC NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP157-CL06/ TÚI STYLE# 20CL-118NC NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP161-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-301 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP162-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-302 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP163-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-303 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP164-CL06/ TÚI ĐEO BỤNG STYLE# 20CL-304 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP165-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-305 NHÃN HIỆU: COLUM VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP166-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-306 NHÃN HIỆU: COLUM VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP167-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-307 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP168-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-308 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP169-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-309 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP170-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-311 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP171-CL06/ TÚI ĐEO BỤNG STYLE# 20CL-312 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP172-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-313 NHÃN HIỆU: COLUM 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP173-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-315 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP175-CL06/ BÓP VÍ STYLE# 20CL-317 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP176-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-319 NHÃN HIỆU: COLUM VẢI GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029290: TP177-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-320 NHÃN HIỆU: COLUM 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP178-CL06/ BA LÔ STYLE# 20MH-105 NHÃN HIỆU: Moutain Hardwear 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP179-CL06/ BA LÔ STYLE# 20MH-106 NHÃN HIỆU: Moutain Hardwear 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP180-CL06/ BA LÔ STYLE# 20MH-301 NHÃN HIỆU: Moutain Hardwear 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP181-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20MH-302 NHÃN HIỆU: Moutain Hardwear 100% POLY (xk)
- Mã HS 42029290: TP182-CL06/ TÚI STYLE# 20MH-303 NHÃN HIỆU: Moutain Hardwear 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP183-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-321 NHÃN HIỆU: COLUM 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP184-CL06/ BA LÔ STYLE# 20CL-322 NHÃN HIỆU: COLUM 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TP185-CL06/ TÚI ĐEO STYLE# 20CL-323 NHÃN HIỆU: COLUM 100% NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TPBK 20W11/ Balo bằng vải (48cm*32cm*24cm, vải chính: polyester), màu đen. (xk)
- Mã HS 42029290: TPBT 20W31/ Túi đeo bằng vải (35cm*22cm*8cm, vải chính: polyester), màu đen. (xk)
- Mã HS 42029290: TPBT 20W32/ Túi đeo bằng vải (33cm*21cm*8cm, vải chính: polyester), màu đen. (xk)
- Mã HS 42029290: TR OG AL TRAVEL COVER MAX BLK 20/ TÚI XÁCH (Vải Poly) (xk)
- Mã HS 42029290: TR-1035/ Túi xách (Vải chính 100% polyester K: 155-156cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TRADE SHOW BADGE HOLDER/ Ví vải hiệu Tactical(14cmx20cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL 2 PRINT/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL 2/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL 25 MEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL 25 WOMEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL 40 MEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL 40 WOMEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL 5/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL20SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL22/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL24SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL26/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL28SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAIL30/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAILPRO30SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAILPRO32/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAILPRO34SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAILPRO36/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAILSCAPE 18L/ Ba lô (28x51) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSALPINE24/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSALPINE28SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSALPINE30/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSALPINE30/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSALPINE32EL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSALPINEPRO26SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSALPINEPRO28/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Transit Line- Sling Pocket XL/ TÚI XÁCH (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Transit Line- Travel Pack 28/ BA LÔ (Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSPORTCOVER/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRANSPORTCOVER/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Travel Backpack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Travel bag:Túi du lịch rỗng, được làm bằng vật liệu dệt, nhãn hiệu ENFUNG, kích thước 45x17x35cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Travel Cordura Travel Backpack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: Travel Daypack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVEL DUFFEL PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVEL DUFFLE 35L/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVEL DUFFLE 65L/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: Travel Pack/ BA LÔ (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Travel Wallet/ Ví bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVELBELT/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVERSE 35 MEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVERSE 35 WOMEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVERSE 65 WOMEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TRAVERSE 70 MEN/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: TREAT POUCH/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: TRES MLC/ BALO (xk)
- Mã HS 42029290: TRIANGLEBAG/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: TRIPOT/ Túi-TRIPOD (xk)
- Mã HS 42029290: TROLLVEGGEN 40L DRI PACK/ BA LÔ#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TROLLVEGGEN 50L DRI PACK/ BA LÔ#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: TRT 10/ BA LÔ,nhãn hiệu Jack,kích cỡ45x35 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: TRT 22/ BA LÔ,nhãn hiệu Jack,kích cỡ 58x32 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: TRT 32/ BA LÔ,nhãn hiệu Jack,kích cỡ 60x35 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: TRT RAIL40/ TÚI XÁCH,nhãn hiệu Jack,kích cỡ 70x45cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: TRT TRAIN80/ BA LÔ,nhãn hiệu Jack,kích cỡ 80x55cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: TRT UTILITY/ TÚI XÁCH,nhãn hiệu Jack,kích cỡ35x28 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: TRTEACHER/ BA LÔ,nhãn hiệu Jack,kích cỡ55x42 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: TSLB315 SBTR 23L BP/ Ba lô vải hiệu Thule (32cm x 50cm x 9cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TSLB317/ Ba lô vải hiệu Thule (30cm x 50cm x 15cm)- TSLB317 30L LPTP (xk)
- - Mã HS 42029290: TSR336AT5/ Va li vải hiệu Thule (36cm x 56cm x 18cm)/ VN- hàng xuất khẩu bị trả lại thuộc dòng hàng số 04 của tờ khai xuất số 302919857830, ngày 06/12/2019 (nk)
- Mã HS 42029290: TSRS322/ Va li vải hiệu THULE (35m X 53cm X 18cm)/ VN- hàng xuất khẩu bị trả lại thuộc dòng hàng số 01 của tờ khai xuất số 302878020120, ngày 16/11/2019 (nk)
- Mã HS 42029290: TSRS325/ Va li vải hiệu THULE (42m X 61cm X 25cm)/ VN- hàng xuất khẩu bị trả lại thuộc dòng hàng số 02 của tờ khai xuất số 302878020120, ngày 16/11/2019 (nk)
- Mã HS 42029290: TSTB334 SBTR 34L BP/ Ba lô vải hiệu Thule (33cm x 68cm x 17cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TTCL/ Túi gót giầy (dùng để trang trí giầy) (nk)
- Mã HS 42029290: TTG-0891-1/ Túi thể thao (xk)
- Mã HS 42029290: TTG-1355-1/ Túi đựng đồ thể thao (Size: 61X33CM) (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI (KÈM BÌNH ĐỰNG NƯỚC 2 x 0.25L), chất liệu Water pouch 50.0: 100.0% Polyethylene Low Density (LDPE), nhãn hiệu KIPRUN, mới 100%, model code 8578676 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi (ví) hình thú (dòng thứ 1 của tk: 103351107201 ngày: 06/06/2020) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi Bằng Vải (WATER BAG) SPFPBNBG303U 28x13x8cm- BLACK.không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi bằng vải 600D-PU Polyester, kích thước: dài 23cm, rộng 16cm, cao 18cm, 5L, màu Blue, dùng đựng đồ, mới 100% (Hãng sx: Phương Ngọc) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi bằng vải cotton COMP100%COTTON, mã M68761, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi bằng vải nylon (15cm x 30cm), PORT PEPPER- BALL SYSTEM, nhãn hiệu: SORD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi bằng vải phủ nylon dùng để đựng dụng cụ đo- VB8210C STICK BAG (CH 1.7m), mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi bao tử (HIP BAG) KT: 32 cm x 18 cm,Brand:FS JAPAN, polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn, SX Việt Nam CODE: 000-012 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi bao tử cứu hộ (RESCUE HIPBAG) KT: 21 cm x 37 cm, Brand:FS JAPAN, polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,SX tại Việt Nam CODE: 000-220 (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI BỌC BA LÔ, chất liệu Main fabric 85.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu FORCLAZ, mới 100%, model code 8595300 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi bọc mắt kiếng (GLASSES COVER) KT: 23 cm x 12 cm, Brand:FS JAPAN, polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,sản xuất tại Việt Nam CODE: 000-152 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi bọc ống nghe bác sĩ (SMALL CASE) KT:7 cm x 5 cm, Brand:FS JAPAN, polyetylen,mới 100%,sản phẩm cứu hộ, sản xuất tại Việt Nam.CODE:000-017 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi bọc vali mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp SAMSONITE Foldable Luggage Cover S+- Black (nk)
- Mã HS 42029290: Túi cáng thương tapaulin (FIRST AIDS BAG) KT: 28 cm x 29 cm, Brand:FS JAPAN, Polyetylen,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,SX tại Việt Nam CODE: 000-044 (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI CHE MƯA BA LÔ- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyamide- Model code:8303438 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI CHE MƯA BA LÔ,chất liệu:Main fabric 100.0: 90.0% Polyester (PES) 10.0% Polyurethane- Coating,nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8559841 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi chống nước điện thoại NH20SM003 Naturehike, bằng vải PVC, kích thước 20x11cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi chống sốc dành cho laptop, cỡ lớn (Large sleeve), có quai xách. Bằng nhựa và vải. Hãng sản xuất: URBAN ARMOR GEAR, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Túi của giấy patin, chất liệu vải nylon.Nhà sx:Kailerui Sports Equipment Co., Ltd Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi da bò mẫu đã bị cắt, hiệu Coach (nk)
- Mã HS 42029290: Túi da handmade, không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 42029290: Túi dã ngoại đựng quần áo NH17S001-G Naturehike, chống nước, bằng vải PVC, dung tích 28L, kích thước 50x25x22cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: túi da/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đánh bóng chày (BASEBALL DAYPACK) Mới 100%, polyester,sản xuất tại Việt Nam, không nhản mác độc quyền. (xk)
- Mã HS 42029290: Túi dây đeo song song (xk)
- Mã HS 42029290: Túi để dụng cụ mặt ngoài bằng vải JK010 PATB-080 kích thước W360xD220xH220mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đệm giữ nhiệt kích thước (350x220*450)mm, mã TLC03 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đệm giữ nhiệt,kích thước (300x220x350)mm, mã TLC-02-L (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bắp tay thể thao NH18B020-B Naturehike, bằng vải polyester, kích thước 10x20cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO BỤNG ĐỂ ĐỰNG BÌNH NƯỚC,chất liệu:Main fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8526185 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO BỤNG DU LỊCH- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8512008 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bụng làm từ vải 100% Nylong, Nhãn hiệu STUSSY (100% NYLON) STYLE NO: 16913, màu BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO BỤNG THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8492583 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bụng vải lưới (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO BỤNG, chất liệu Water pouch 50.0: 100.0% Polyethylene Low Density (LDPE), nhãn hiệu KIPRUN, mới 100%, model code 8578672 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO BỤNG,chất liệu:Water pouch 50.0: 100.0% Polyethylene Low Density (LDPE),nhãn hiệu:KIPRUN,mới: 100%, model code:8578672 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bụng,mã chất liệu 2DFC, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 2VL977, mã màu F0K44 MARMO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo chéo 100% polyamide, mã KI6222, màu Dye Blue, kích cỡ 18x41.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo chéo Bằng Vải (SLING BAG) SPFPBNBG304U 31x19x8cm- BLACK.không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo chéo NH23X008-K Naturehike, bằng vải polyeste, kích thước 41x20x9.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo điện thoại trên cánh tay-179197 (ECHO METAL, nhựa, cao su, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO HÔNG- Chất liệu: 100% POLYAMID- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 225232- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông EA927CK-3 ESCO (bằng vải) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông EXPLORE BLT L (29 x 15 x 13) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông thể thao NH17E001-B Naturehike, bằng vải polyeste, kích thước 41.5x11.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông/ Hip bag/ 60% Cotton 40% Nylon/ 405782607001/ MAPOBGS03520010/ 301. Hiệu: POLO RALPH LAUREN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo một vai nam- MEN'S WOVEN BACKPACK (SHELL/ 100% NYLON LINING/ BODY/ 100% POLYESTER MESH/ 100% POLYESTER STRAP/ 100% POLYPROPYLENE)- 430830(03-12)/ 25360F012B- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo nhỏ mặt ngoài bằng vải KO14-5178 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo vai bằng vải (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo vải lưới (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo vai nam, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 50% Polyurethane, 50% Polyester, mã hàng: 230643/MXB-EAZEY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo vai nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyester, mã hàng: 229486/WXB-TAITUMM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đeo xe đạp hiệu Camelbak- 1120303000 (CBAK BAG, ROGUE, GRN/BLK [19]) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đính cườm (xk)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch (CURURITO DAILY BAG)(D.290 mm x C.540mm) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch 100% polyamide, mã KI2556, màu Dark Carbon, kích cỡ 23x45x23 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch bằng polyester có logo Iathlete, kích thước: 65 cm x 35 cm x 25 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi Du Lịch- Dạng Treo 25.4x11.5x21.5cm bằng polyester (AG4194), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch- Duffle Bag for Men (100%polyester woven) (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI DU LỊCH- Nhãn hiệu:CAPERLAN- Chất liệu:Main fabric 75.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8575494 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch tiện lợi chất liệu vải plastic, size 24 x 18.5 x 9.5 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch, chất liệu vải, in logo LFC,SKU: 56906, Kích thước: 48 x 27 x 27cm, MỚi 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG (KÈM HỘP NHỰA), chất liệu Main fabric 87.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu CAPERLAN, mới 100%, model code 8575219 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng áo bé gái,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5644/527-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng áo bé trai,100%nylon,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5644/524-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng áo nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5445/490-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng áo trẻ em bé trai,100%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5992/504-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng banh đánh gôn bằng vải dệt có phủ PU, không hiệu, kích thước: 120*60*70mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG BÌNH NƯỚC- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Main fabric 60.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8359115 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG BÌNH NƯỚC,chất liệu:Main fabric 60.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8359115 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng bộ đàm MH-1 (RADIO CASE MH-1) mới 100%, polyester. Sản xuất tại Việt Nam. sản phẩm cứu hộ. Code: 300-074 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng bộ đàm RADIO STRAP (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng bộ thiết bị cứu nạn cứu hộ. Vật liệu: Nylon- P/N: 440223. NSX: CMC. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng bút 204x122mm bằng vải 100% polyester, không nhãn hiệu- Pencil Case, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG CAMERA,chất liệu:Main fabric 70.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8486728 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng cần câu bằng vải dệt tráng nhựa, dài (1,1-1,3)m, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG CHAI NƯỚC,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8352140 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng chăn ga bằng nhựa + sợi tổng hợp, cỡ (50x45x20)cm đến (60x55x30)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng cốc bằng vật liệu dệt kết hợp nhựa, KT:(15x35)cm+-10%, NSX: Wenzhou Yongjia Crafts Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng cơm thêu hình máy bay bằng sợi polyester, cotton- LUNCH BAG, kích thước 20x13x23cm, code 6999050122517 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đàn keyboard Yamaha SC-YC61/Y (YAMAHA KEYBOARD BAG SC-YC61/Y-VCG3370)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dây đeo (COMFORT BAND BAG) mới 100%, polyester, SX tại Việt Nam. sản phẩm cứu hộ. Code:300-130 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng điện thoại bằng nhựa tổng hợp (để chống nước), kt(11x21)cm+-10%, NSX: Shenzhen Jinyafeng Electronics Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ 3 ngăn tai gấu bằng vải, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ 7 ngăn tai gấu bằng vải, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ bằng nhựa tổng hợp, không có quai đeo, có khóa kéo, kt(20x10x30)cm+-10%, (0.3 kg/cái), hiệu: Light Travel. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ bằng vải, có in logo Corning, sử dụng làm quà tặng khách hàng tham gia hội nghị, kích thước: 20*20 cm, nhà cung cấp: SHANGHAI SUMEI DESIGN PRINTING C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG ĐỒ CÂU CÁ (KÈM HỘP NHỰA ĐỰNG MỒI CÂU)- Nhãn hiệu:CAPERLAN- Chất liệu:Main fabric 87.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8575219 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ câu hiệu GUANG- WEI (loại GUANGWEI 1.25M, dài 1.25m, 2 ngăn, chất liệu vải mặt ngoài phủ plastics, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ câu, model: LEGEND BOAT BAG, hiệu NOEBY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ dùng cho xe đạp bằng nhựa + sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, kích thước (20 x 10)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi Đựng Đồ Dùng Du Lịch 25x13x13cm bằng polyester (AG4195), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ giặt nam, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyester, mã hàng: 240356/MXG-FREBIRD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ giặt nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 242795/WXG-HHOLLYY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đồ phụ kiện nam, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PM4-96500004_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG ĐỒ VỆ SINH- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Inner fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8514768 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi dùng đựng bánh xe đựng ván truợt tuyết, hiệu: DB EQUIDMENT (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ bằng sợi polyester (loại đeo thắt lưng, 356x165x76mm, nhãn hiệu: ESCO) EA927CK-3 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ có lớp ngoài bằng vải dệt PN 788-7205 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ FTC2-2LIG, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ NH19PJ085 Naturehike, bằng vải polyester, kích thước 39.5x30.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ thể thao bằng vải BASE CAMP DUFFEL IC (62 x 34 x 35) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ,serial no 51014,Hãng Ega Master S.A, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy chơi gôn bằng Ximili hiệu XXIO (45x25x90)cm, GOLF BAG LADIES BLK/25; NAVY/25; GGC-X113W, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy đánh gôn bằng vải giả da, có quai đeo, đường chéo (1-1,4)m, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy golf (dùng cho người chơi golf),chất liệu PU, kích thước 24 x 120 cm, hiệu TaylorMade,mã:M7230401 2MSCB-KY833 BK, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy golf màu đen, nhãn hiệu: Team Effort, chất liệu: nylon, kích thước: rộng*cao (10.5*35.75) in, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy golf, nhãn hiệu: Team Effort, chất liệu: nylon, kích thước: rộng*cao (9.5*36) in, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy gôn 100% Polyester (27.94*17.78*104.78cm);34721-103;Mới 100%; Hiệu PING (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy tập (dùng cho người chơi golf) chất liệu PU, kích thước L50xW25xH30 cm, hiệu TaylorMade,mã:M7233601 2MSCC-KY843 BK, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG GIÀY- Nhãn hiệu:KIPRUN- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8325541 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng giầy patin MD003RD/Enlarge chất liệu chính là vải nylon, không hiệu.kích thước 50x20x34cm. nhà sx: GUANGZHOU MOUNTAIN LION SKATING FACILITY CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng giày, làm từ polyurethaneGolf Ballistic Nylon Collection, Premium Shoe Bag (Made from polyurethane and used for storage), hiệu PRG, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG GIÀY,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KIPRUN,mới: 100%, model code:8325541 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng hồ sơ bằng vải(TM17-211;FILE POUCH). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:A4 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng hộp cơm giữ nhiệt (Bằng vải tráng phủ nhựa) LF-577 BP (COOL LUNCH BAGS LF-577 BP), khích thước: 24.5x15.5x7 cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng kéo mặt ngoài từ sợi polyester PET KO14-5130 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG KÍNH- Nhãn hiệu:NABAIJI- Chất liệu:Main fabric 100.0: 10.0% Polyamide- Model code:8403679 (nk)
- Mã HS 42029290: túi đựng laptop/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy ảnh và các phụ kiện máy ảnh, Hiệu Ruggard Journey (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy ghi âm có mặt ngoài bằng vật liệu dệt từ polyester phủ PU TA-CS131-E0 (BV2453000009) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy tính, chất liệu; Polyester, Nhãn hiệu; Polyester, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng mỹ phẩm (3.5"h x 6.7"w x 1.7"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY COSMETIC CASE, TRAVEL of, 100% NYLON/ PWRU8043001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng mỹ phẩm (4.2"h x 7.5"w x 2.1"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY COSMETIC CASE, TRAVEL of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin/ PWRU8022322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng mỹ phẩm (5.5"h x 7"w x 2.3"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY COSMETIC CASE, TRAVEL of, 100% NYLON/ PWRU8044001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng mỹ phẩm hình chữ nhật, hiệu DB EQUIDMENT, bằng vải 100% polyester, MÃ: 240U02 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng mỹ phẩm, chất liệu polyester, kích thước (15x10x6)cm- 20 2H black holo pouch. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng nón bảo hiểm, hiệu: Douchebags, model: 181A02 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng nữ trang bằng vải 300 cái/bộ (10*7cm), mã hàng: DISPLAY1S, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng phụ kiện 100% Polyester (62.23*35.56*30.48cm);34674-101;MỚI 100%;HIỆU PING (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng phụ kiện bằng polyurethane,Golf Tote Bag, Luxury Twin Zip Tote,(Made from polyurethane and used for storage), hiệu PRG, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG PHỤ KIỆN- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8558583 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng phụ kiện trang điểm, MÀU ĐEN- MAKEUP BOX L- OUTER SHELL:NYLON100%,LINING:POLYESTER100%- 4550002546373, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG PHỤ KIỆN, chất liệu Outer fabric 60.0: 100.0% Polyamide 50.0% Polyester (PES), nhãn hiệu BTWIN, mới 100%, model code 8354448 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG PHỤ KIỆN,chất liệu:Main fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8558583 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng quần áo hút chân không size L-244626 (OKAZAKI, nylon, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng rác Fly (FLY GARBAGE PACK) Mới 100%, polyester,sản xuất tại Việt Nam, không nhản mác độc quyền, sản phẩm cứu hộ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng tấm chườm lạnh bằng vải PAD, kích thước 3.75 x 5.5 inch, p/n: 047, hàng dùng làm mẫu. Ncc: FRIDABABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng Thảm tập yoga 6008, kích thước: 60x7x0.2cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG THẢM YOGA- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8405383 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG THẢM YOGA, chất liệu Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8405383 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng ván trượt tuyết có bánh xe, hiệu DB EQUIDMENT, bằng vải 100% polyester, mã: 133E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vật dụng nữ, 100% POLYURETHANE THERMOPLASTIC, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0901/062 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG VỢT BÓNG BÀN- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 80.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8374535 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vợt kích thước 25 x 50 x 15 cm, hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vợt Padel kích thước 26x37x15.5, thành phần 100% POLY, hiệu BABOLAT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vợt Padel, kích thước 60x30x30cm, thành phần 60% Nylon, 40% Polyester,hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG VỢT TENNIS- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8556951 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vợt Wilson Super Tour 2 B07JBKCYD9 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vợt, chất liệu: polyeste- Djokovic 12R Monstercombi, mã: 283040. Hãng sx: HEAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi gậy gôn trẻ em bằng Ximili hiệu Cleveland (04-06 Tuổi), STAND BAG CGJ SET SMALL, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi giao hàng (gồm 1 túi + 2 áo trùm túi) hiệu Lalamove, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi giao hàng hiệu Lalamove- LALAMOVE BAG, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi giặt bằng vải-không hiệu-ASLCO BAG (50*35*51 CM). Hàng mới 100%, Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI GIẶT- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8595305 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI GIẶT,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8595305 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ lạnh bằng PVC/Nylon dùng giữ lạnh thực phẩm, hiệu: DAIWA (nk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ lạnh hiệu Logos, mã 88220050 (size: 12.5cm x 7.5cm x 18.5cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI GIỮ LẠNH- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Main fabric 90.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8572257 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ lạnh, bằng vải POLYNETE hiệu DAIWA, mã hàng 03303001, dung tích 45L (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI GIỮ LẠNH, chất liệu:Foam 60.0: 100.0% Polyethylene (PE),nhãn hiệu:QUECHUA, mới 100%, model code: 8493847 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt 100% polyester, kích thước kích thước 24x18x5.7cm, không nhãn hiệu- WBU20-LUNCH COOLER [PUPPY PACK], hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt 24x18x5.7cm bằng vải 100% polyester kích thước 24x18x5.7cm LUNCH COOLER, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt có mặt ngoài bằng vải dệt thoi (hàng mẫu), kích thước 42*30cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt COOLER BAG (xk)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt, vỏ bằng 100% Polyester loại 15L (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI GOLF, CHẤT LIỆU P/U, HIỆU PING, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi học sinh (School Bags), kích thước: Rộng 41cm, cao 31cm, chất liệu: 100% Polyester, Mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi học thêm mặt ngoài bằng nhựa PVC, hiệu CLASSMATE, Mã TB15-FR, 48 chiếc/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi hộp BC Fuse Box Pouch (24 x 17 x 10) cm (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI HỘP TREO XE ĐẠP,chất liệu:Main fabric 65.0: 80.0% Polyester (PES) 20.0% Polyamide,nhãn hiệu:RIVERSIDE,mới: 100%, model code:8355078 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi kéo BASE CAMP SNW ROLLER (97 x 39 x 38) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi kéo, hiệu Deuter 17 inch, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Túi làm bằng vải poly, Mã 250-1253 Sacoche, sản xuất VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi lọc mạ điện, mặt ngoài bằng vật liệu dệt, quy cách 140CM*45CM*35CM dùng trong nhà xưởng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi lớn đựng đồ huấn luyện (TRAINING EQUIPMENT'S BAG) KT: 94 cm x 65 cm, Brand:FS JAPAN, Polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,SX tại Việt Nam CODE: 000-273 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi lưới đựng đồ kiểu ngang, kích cỡ 11x17cm- CUSHION CASE- POLYESTER100%- 4550002069896, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi lưới Polyeser,(Meshbag), hàng sản xuất Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI MẪU (SAMPLE BAG) mặt chính bằng vật liệu dệt (18*16*20cm) nhãn hiệu: AGNESB- dùng làm mẫu cho sản xuất gia công (nk)
- Mã HS 42029290: túi mẫu bằng vải hiệu Sert/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi mẫu đựng chó, chất liệu bằng polyester, không nhãn hiệu,hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI MẪU HIỆU PXG (nk)
- Mã HS 42029290: Túi mẫu, hiệu Coach (dùng phát triển mẫu) (nk)
- Mã HS 42029290: túi mẫu/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi mềm chất liệu vải bạt dùng đựng 3 đèn, đế có bánh xe kéo, tay kéo bằng nhựa, kích thước 60*60*40 cmmodel: FL-C60D 3 Case, hãng sản xuất SWIT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi mềm đựng máy quay, chất liệu vải bạt, kích thước 80*35*35cm, model: LC-DS300SFT, hãng sản xuất Sony, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ BG20-028 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ V-Z18-342 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Y-Z20-005 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-172A (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-172B (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-172C (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-181 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-191 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-192 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-194 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ Z20-195 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa có dây kéo màu đen, size: 4*10 inch. Model: 326. 48 cái/ hộp, 6 hộp/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: túi nhựa hiệu MOI/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa PP dệt màu đen size M, nhãn hiệu: DONKI, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi ống nước cứu hỏa FS1 (HOSE BAG FS1) KT: 72 cm x 60 cm, Brand:FS JAPAN, polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,SX Việt Nam CODE: 164-123 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi phao cứu hộ (RESCUE FLOAT BAG) KT: 33 cm x 17 cm, Brand:FS JAPAN, polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,SX tại Việt Nam CODE: 000-212 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi polyester đựng cánh quạt (48 cm x 48 cm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi polyester trùm bộ phận máy cartidge. Mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi PP dùng trong siêu thị- NON WOVEN SHOPPING BAGS BIG-MATT, in chữ Pam, Panorama, Meta, không nhãn hiệu (445MM X 390MM X 190MM) (HÀNG MỚI 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi quà tặng bằng vải có kèm hộp, kích thước: 20*30cm, mã: ACCESS9-14, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi quai xách họa tiết mùa hè dưa hấu kem lá- Cotton bag one side digital printing, 58x37x18 cm, mã hàng 4526112406982 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi rác: làm từ nhựa PE, hàng mẫu mới 100%, HSX: Philly Plastics (nk)
- Mã HS 42029290: Túi rút bằng vải Nylong, (String Bag), hàng sản xuất Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI TÁI CHẾ Recycle bags, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI THỂ THAO (CHUYÊN DÙNG ĐỂ ĐỰNG MŨI TÊN)- Nhãn hiệu:GEOLOGIC- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8388727 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao hiệu Adidas U7 6 RACKET BAG GREY SIX. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao màu đen- MON BALLISTIC DUFFEL, chất liệu: vải, Item: 806734, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI THỂ THAO- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Coating 5.0: 100.0% Polyurethane (PU)- Model code:8552495 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI THỂ THAO, chất liệu Inner fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu KALENJI, mới 100%, model code 8297581 (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI THỂ THAO,chất liệu:Inner fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8297581 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi thêu tay (xk)
- Mã HS 42029290: túi thơm/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi tote (10.25"h x 11.8"w x 6.25"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY TOTE BAG WITH DETACHABLE POUCH of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin with Cow Leather/ PXRUB291322. Hiệu: KATE SPADE. (nk)
- Mã HS 42029290: Túi Tote vải bố Canvas (42cm x 38cm- ROUTINE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi treo (Hang bags) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi trống (BIG BAG) KT: 78 cm * 50 cm Polyester,mới 100%, Brand: FS JAPAN. Dùng may sản phẩm cứu nạn,SX tại Việt Nam CODE:000-040 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi trống OITA (BIGBAG OITA) KT: 78 cm x 50 cm, Brand:FS JAPAN, Polyester,mới 100%,sản phẩm cứu nạn,SX tại Việt Nam CODE: 164-198 (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI TRÙM XE ĐẨY-Chất liệu: TEXTILE- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: A2347 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi ủ âm đạo giả bò, bằng vải dệt, dài 45cm, mã 11025/0045. HSX: Minitube GmbH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải (chất liệu vải không dệt), không nhãn hiệu, dùng để đựng thiết bị điện tử, kích thước 49x36x20cm. Hàng mới 100%, PS Non Woven Bag Big (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải 100% Polyester có in họa tiết- Design 1 (DONPEN) Inbound shopping bag, kích thước: 70x45cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải 210 PU Polyeste- OD-01RX- QC: 54x36x26cm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: túi vải bằng vải lanh,không có hiệu/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải BC Square Canister 2 (35 x 25 x 9) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố 600D PVC- ST 525 CS- hiệu Soto- QC: 64x38x34 cm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố Canvas- ST 3104- hiệu Soto- QC: 54x36x26 cm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51002_Canvas Tote (M) Natural 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51003_Canvas Tote (S) Natural 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51016_Canvas Tote (M) Navy 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51021_Canvas Tote (M) Red 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51030_Canvas Tote (M) Blue 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51039_Canvas Tote (SS) Natural 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51040_Canvas Tote (SM) Black 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H51152_Canvas Bi-Color Tote(M)Navy, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H53101_Canvas Square Tote(M) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H53102_Canvas Square Tote(L) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H53201_Canvas Flat Tote Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H53301_Canvas Wide Tote Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H53880_Canvas Tote (ML) Black, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải bố_H53946_Canvas Tote (M) Natural 100% cotton, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải Canva,(Canvas bag with printing), hàng sản xuất Việt Nam,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi Vải Canvas, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải chống tĩnh điện 6014, dùng trong phòng sạch (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải có quai COOP Leaf Bags. chất liệu polyester Recycle. kích thước: rộng 45 cm cao 42 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải có quai- Shopping bags, kích thước: dài:40cm, ngang:50cm,đáy:23cm, chất liệu polyester. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải có quai-Large portable bags, loại màu xanh lá cây, màu cam, kích thước:ngang 58cm, cao 32 cm, đáy 45 x 13cm, chất liệu polyester. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải có quai-Machihiro portable bag with 2 color, loại màu xanh,màu vàng, kích thước:ngang 27cm, cao 22 cm, đáy 25cm, chất liệu polyester. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải có quai-Triangle bags, loại màu xanh da trời, màu đen, kích thước:(38x40)cm, chất liệu polyester. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải đựng cần câu/ CLOTH BAG (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải đựng đồ hiệu CATSTORAMA qui cách (430x320x25)mm, loại vải: PP RICESACK, dệt caro "1200mm, 140g/m2" hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải đựng đồ mẫu (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải làm thủ công, NSX: Najash, mã: BLACK (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải lưới cầm tay (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải màu cam, mã DGNMATTOTE, 24 cái/ thùng, dùng đựng đồ cá nhân. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải mẫu, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải Nylon, mới 100%, nhãn Moroka (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải thô/ Duffle Bag/ 60% Cotton 40% Nylon/ 405781290001/ MAPOBGS03920009/ 301. Hiệu: POLO RALPH LAUREN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải tròn BC Round Canister 2 (33 x 33 x 9) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải ZYNEX MEDICAL BAG Nhãn hiệu ZYNEX size (cm) 26x18.5x6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vải, hàng mẫu chưa hiệu (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: túi vải/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_151002RE3_Custom-made bag, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50003_Cotton Flat Bag Navy, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50006_A3 Cotton Flat Bag 4.7oz Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50008_4.7oz Flat Cotton Shoulder Bag Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50101_Cotton Bag (SM) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50105_Cotton Bag (L) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50108_Cotton Bag (L) White, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50201_Cotton Drawstring Bag(S) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50204_Cotton Drawstring Bag(M) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50207_Cotton Drawstring Bag(L) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50301_4.7oz Cotton Marche Bag(S) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H50302_4.7oz Cotton Marche Bag(M) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H51157_Canvas flat pouch(M) Natural 65/35, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H51201_Canvas pouch(S) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H51202_Canvas pouch(M) Natural, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H53002_Canvas Tote (L) Natural 100%cotton, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H53005_COTTON BAG (M) NATURAL, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H53006_COTTON BAG (M) WHITE, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H53043_A4 SIZE COTTON BAG NATURAL, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H53044_A4 SIZE COTTON BAG WHITE, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H53189_Cotton Shoulder Tote White, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_H53886_Canvas Tote (ML) Natural 100%cotton, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_O17030017RE2_Custom-made bag, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_O18060330ARE6_Custom-made canvas bag, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_R20040043_Custom-made bag, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_R20040327-BLUE_Custom-made canvas bag, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vải_R20040327-RED_Custom-made canvas bag, hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi vali kéo bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 138E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi vận chuyển (TRANSPORTATION BAG) mới 100%, polyester, Sản xuất tại Việt Nam. sản phẩm cứu hộ. Code: 286-003 (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI VỢT TENNIS- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 70.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8501775 (nk)
- Mã HS 42029290: túi xách bằng simili hiệu Chanel, hàng quà tặng/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bằng vải (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bằng vải dệt, mặt trong phủ PU (Size: 30.5x22.5x5.5cm), hiệu Simplecarry, Item LC IPAD (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bằng vải, loại: ME04V, kích thước: 370 x 260 mm- BAG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách BC FUSE BOX POUCH (20 x 16 x 7) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách BC Musette (34 x 27 x 10) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách BC Shoulder Tote (46 x 37 x 14) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách BC Tote (41 x 40 x 10) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1118/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,55%polyester 45%polypropylene fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1125/530-1 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,70%ethylene vinyl acetate 30%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8776/629 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,77%polyurethane thermoplastic 15%polyester 8%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1139/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,80%polyester 20%polypropylene fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1134/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,82%polyurethane thermoplastic 18%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1117/630 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,85%nylon 12%cotton 3%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1112/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,90%cotton 10%polypropylene fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1506/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,92%nylon 8%polypropylene fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1106/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé gái,95%cotton 5%silicone,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1501/630 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1517/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,43%nylon 30%silicone 17%cotton 10%polypropylene fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1406/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,52%polyester 28%nylon 20%polypropylene fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1405/530-1 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,55%nylon 34%polyester 6%polyurethane fibre 5%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1403/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,60%nylon 30%polyurethane thermoplastic 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1429/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,65%cotton 20%polyurethane 15%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1400/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,70%cotton 20%nylon 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1513/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,85%polyurethane 15%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1422/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,90%cotton 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1439/006 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách bé trai,98%cotton 2%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1511/530 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách cá nhân BG20-025 (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách cá nhân V-BG18-066 (xk)
- Mã HS 42029290: túi xách Chất liệu: simili, hàng tự may không phải hàng hiệu/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách du lịch BASE CAMP DUFFEL- S (52 x 30 x 33) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách du lịch BC DUFFEL XS (45 x 27 x 26) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách hiệu Paravel mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách HONMA BOSTON BAG BB12020 dùng để đựng phụ kiện chơi gôn khi lên sân chơi gôn, chất liệu giả da được phủ bề ngoài túi bằng lớp plastic, kích thước cm 45x25x30, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: túi xách không hiệu/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách làm từ vải Polyester 320-4800 Flap Rucksack PO No.: SFP-015/20, nhãn hiệu:LEE,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách mẫu, chất liệu Vải poly/PU, nhãn hiệu MAKAVELIC, size 55*40cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách mẫu, model Lightrider E2, hiệu DEUTER (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách mẫu, nhãn hiệu MAKAVELIC, size 55*40cm, chất liệu vải PU/Poly. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH MẤU. HIỆU: CALLAWAY. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam- Men's woven backpack (SHELL/ LINING/ 100% NYLON MESH/ 100% POLYESTER)- 429513(03-12)/ 25360F015B- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam, 100% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5822/531 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3282/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,60%nylon 40%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3528/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,60%polyurethane 40%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3240/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,69%polyurethane 25%polyester 6%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6200/005 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,70%nylon 30%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3131/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,70%polyurethane 30%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3209/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,72%polyurethane 28%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3259/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,75%polyurethane 25%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3258/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,76%polyurethane 24%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3277/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,80%polyester 20%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3506/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,90%nylon 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3709/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,90%polyester 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3243/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,92%polyester 8%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3291/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nam,95%polyurethane 5%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3275/520 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nhựa PP (size 23x31x14cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nhựa PP quai da (size 28x21x13.5cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ, 100% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4158/540 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ, 100% POLYESTER 100% POLYETHYLENE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4123/540 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ, 90% POLYURETHANE 10% POLYESTER, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0721/011 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ, 95% POLYURETHANE THERMOPLASTIC 5% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4153/540 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ, 97% POLYURETHANE 3% IRON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4007/540 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ, hiệu Charles and Keith, mã: CK2-50160079-1 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5181/510-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6332/510-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,62%polyester 28%polyamide 7%polyurethane 3%polyurethane thermopla,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 7602/510 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,75%polymethyl methacrylate 25%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6617/510 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,80%cotton 20%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6070/510-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,80%polystyrene 20%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 7200/510 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,85%nylon 15%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6102/510 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,90%cotton 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5142/510-2 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,97%cotton 2%polyester 1%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0128/002-1 (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách nữ,99%cotton 1%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0128/002-2 (nk)
- Mã HS 42029290: túi xách nữ/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP 35*40*20cm-77gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP 35*42*20cm-79gr/cái- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP 45*40*22cm-100gr/cái- không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP 60*40*30cm-211gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP 80*40*40cm-285gr/cái- Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP dùng trong siêu thị- (size túi 45*22*45 cm)- Sac ATACADAO (Hàng mới 100%) (không chứa nội dung vi phạm thuần phong mĩ tục) (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách rỗng đựng dụng cụ Wera 2go 1, Wera 05004350001, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách tay 100% polyamide, mã K10619, màu Wave Blue, kích cỡ 27x44x20 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách tay bằng vật liệu dệt/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách tay đa năng #Dopp Kit. Bằng nhựa và vải. Hãng sản xuất: URBAN ARMOR GEAR, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách tay đựng ampli THRBG1 (YAMAHA GUITAR AMP BAG THRBG1-VCS6970)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách trẻ em, hàng đặt may mẫu, không hiệu (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách vải lưới (xk)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU JACK WOLFSKIN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách, hiệu Deuter, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách, hiệu Pedro, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: túi xách/ (xk)
- Mã HS 42029290: Túi xách:Arcane Brief / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách:Arcane Tote / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Túi xách:Ultralight DrySack 12 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Túi zip đựng vật dụng A7 (22 cái)-228145 (OKAZAKI, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Túi/ (xk)
- Mã HS 42029290: TUITPU/ Túi bằng TPU- CAMPER Duffle Bag (nk)
- Mã HS 42029290: TUIVAI/ Túi vải- Backpack 100% Cotton (nk)
- Mã HS 42029290: TUIVAI/ Túi vải- COSY BAG DEFI SPACE (nk)
- Mã HS 42029290: TUIVAI/ Túi vải- Duffle Bag mini (nk)
- Mã HS 42029290: TUIVAINYLON/ Túi vải nylon- Fabric Bag Sample. Hàng tái xuất từ TK nhập số: 103319306050/H11 Ngày 19/05/2020 Mục 1 (xk)
- Mã HS 42029290: TUIVAITTPU/ Túi vải trang trí vải giả da- Tote 100% Cotton (nk)
- Mã HS 42029290: TURNSTYLE 10 V2.0/ Ba lô (21x38) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TURNSTYLE 20 V2.0/ Ba lô (24 x43) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TURNSTYLE 5 V2.0/ Ba lô (19x34) cm (xk)
- Mã HS 42029290: TV152ARB728 L/ Túi xách (size: 32x46cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TV152ARB728 M/ Túi xách (size: 31x41cm) (xk)
- Mã HS 42029290: TVD/ Túi vải dệt đựng sản phẩm, 100% cotton (nk)
- Mã HS 42029290: TX02-10/ Túi Xách 605593 (58 x 26 x 34cm)/ pgc: 19.27 usd (xk)
- Mã HS 42029290: TX02-11/ Túi xách 3601-01 (34.00*41.00*16.00cm)/ 3601-01/ pgc: 8.03usd (xk)
- Mã HS 42029290: TX02-12/ Túi Xách 3608-01 (29*38*25Cm)/ 3608-01/ pgc: 10.72usd (xk)
- Mã HS 42029290: TX02-2/ Túi xách 407180301 (28.00*41.00*21.00 cm)/ 407180301/ pgc: 10.72usd (xk)
- Mã HS 42029290: TX02-5/ Túi xách 407188901 (56.00x 33.00 x 20.00cm)/ 407188901/ pgc: 19.27usd (xk)
- Mã HS 42029290: TX02-6/ Túi xách 407188905 (56.00x 33.00 x 20.00cm)/ 407188905/ pgc: 19.27usd (xk)
- Mã HS 42029290: TX02-9/ Túi xách 605587 (50 x 20 x 30cm)/ pgc: 10.72usd (xk)
- Mã HS 42029290: TXEAR29515/ Túi xách PP- 31*34.3*20.3cm, 65gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXEAR29516/ Túi xách PP- 35.5*43*20cm, 95gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TXECIS29519/ Túi xách PP- 38*40*20cm, 142gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXECIS29520/ Túi xách PP- 55*37*35cm, 138gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXECIS29521/ Túi xách PP- 55*37*35cm, 141gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXECIS29522/ Túi xách PP- 27*27*18.5cm, 65gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXECIS29524/ Túi xách PP- 55*35*37cm, 113gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXECIS29525/ Túi xách PP- 55*37*35cm, 137gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXECIS2953M/ Túi xách PP- 55*37*35cm, 117gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXGCC29510/ Túi xách PP- 26*29*19cm, 65gr/c- Không có nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: TXGCC29511/ Túi xách PP- 41*41*25cm, 180gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXGCC29512/ Túi xách PP- 52*37*30cm, 240gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXGCC29514/ Túi xách PP- 34.3*39.4*16.5cm, 75gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXGCC2958/ Túi xách PP- 30.5*33*23cm, 68gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXGCC2959/ Túi xách PP- 37*27.5*26cm, 626gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXNTR2951/ Túi xách PP- 55*37*35cm, 141gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXNTR2952/ Túi xách PP- 45*45*18cm, 109gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXNTR2953/ Túi xách PP- 27*26*16cm, 58gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXOSB29513/ Túi xách PP- 15*23*10cm, 25.5gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXOSB29514/ Túi xách PP- 30.5*23*10cm, 40gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXOSB29515/ Túi xách PP- 33*30.5*18cm, 60gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXOSB29516/ Túi xách PP- 38*43*18cm, 84gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXOSB29517/ Túi xách PP- 23*30.5*11.5cm, 47gr/pc- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXPLR2954/ Túi xách PP- 47*37*19cm, 80gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TXZWG2953/ Túi xách PP- 55*40*25cm, 212gr/c- Không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 42029290: TYPHOON 15/ Ba lô (100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: TYPHOON 25/ Ba lô (100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: UBA0009NY51-2001/ Túi xách quai đeo kích thước:9.63 X 5.00 X 5.50" (barbour) (xk)
- Mã HS 42029290: UBA0011BR91-2001/ Túi xách quai đeo kích thước:16.38 X 11.00 X 5.50" (barbour) (xk)
- Mã HS 42029290: UBIC 30 W/ Ba lô vải hiệu Millet (31cm x 49cmx 18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: UCR IFAK POUCH/ TÚI XÁCH(Vải chính Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: Ultralight Daypack/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Herschel) (xk)
- Mã HS 42029290: UPSEOUL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: UPSTOCKHOLM/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: UPSYDNEY/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: URBAN ACCESS 15 BACKPACK/ Ba lô (32x52) cm (xk)
- Mã HS 42029290: URBAN ACCESS SLING 10/ Ba lô (49x26) cm (xk)
- Mã HS 42029290: URBAN PACK 600D NEW ERA/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: URBAN PACK OL NEW ERA/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: URBAN PACK SATIN/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: URBAN PACK/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: URBAND APPROACH 15/ Ba lô (49x24) cm (xk)
- Mã HS 42029290: US 1200/ Túi xách 1200 (xk)
- Mã HS 42029290: USS/ TÚI (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: UT-1355-1/ Túi bịt đầu gậy đánh gôn (Size: 27X12CM) (xk)
- Mã HS 42029290: UTILITY 4P PACK SATIN/ BA LÔ#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: UTILITY PACK BTS BEYOND THE SCENE/ BA LÔ#VAI NYLON (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-024 (UVO-024-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% cotton, KT: 42*33*2cm, nhãn hiệu: Universal Overall (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-026 (LO-18023-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 27*23*2cm, nhãn hiệu: Universal Overal (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-027 (LO-18024-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 33*22*3cm, nhãn hiệu: Universal Overall (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-030 (LO-18041-20-1)/ 'Ba lô bằng vải chất liệu 100% nylon, KT: 43*45*7cm, nhãn hiệu: Universal Overal (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-056 (LO-19108-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 25*20*4cm, nhãn hiệu: Universal Overall (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-057 (LO-19105-20)/ Ba lô bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 47*32*10cm, nhãn hiệu: Universal Overall (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-058 (LO-19128-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 21*18*6cm, nhãn hiệu: Universal Overall (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: UVO-059 (LO-19129-20)/ 'Túi đeo bằng vải chất liệu 100% nylon, KT: 27*20*1cm, nhãn hiệu: Universal Overall (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: V2 13L MESSENGER/ Túi xách vải (xk)
- Mã HS 42029290: V2 15L TOTE/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: V2 20L TOTE/ Túi xách (xk)
- Mã HS 42029290: V-301C-1/ Hộp đựng trang sức (xk)
- Mã HS 42029290: Va li đựng hệ thống lấy dấu răng quang học iTero Element 5D- Travel Case Assembly, Pelican, iTero Element 5D. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Va li/ (xk)
- Mã HS 42029290: VaLi BC GEAR CONTAINER (70 x 43 x 31) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Vali kéo hiệu: Douchebags, model: 138-2A02, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Vali nhựa đựng thiết bị dòng D-Series chuyên dụng P/N: 195167; NSX: Sonatest/Anh.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Vali rỗng, chất liệu nhựa: PP, kích thước trong: 67x50.8x35.5 cm model 584433, có bánh xe, tay kéo có thể thay đổi chiều dài, dùng để đựng thiết bị. Hãng SX DONGGUAN WANLIHUA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Vali, nhãn hiệu: DB EQUIDMENT (nk)
- Mã HS 42029290: VALI/ Vali đựng giày/ BRAND JORDAN SU20 AUTOBIOGRAPHY SUITCASE(),19AJ17AG20375x180x310mm(360x265x168mm) (33.00PCS33.00PCE) (nk)
- Mã HS 42029290: VALORUXB/ Túi PP dùng trong siêu thị- PP WOVEN BAG, không nhãn hiệu (450 X 450 X 370 MM) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: VARLDENS ACC BAG MEDIUM/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: VARLDENS ACC BAG SMALL/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: VARLDENS BELT BAG/ TUI DEO BUNG (xk)
- Mã HS 42029290: VARLDENS BP 16L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VARLDENS BP 26L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VARLDENS BP 36L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VARLDENS TOILET BAG/ BOP (xk)
- Mã HS 42029290: VBO-3829/ Túi xách vải (the case) (xk)
- Mã HS 42029290: VBO-5624/ Túi xách vải (COEN WOMENS) (xk)
- Mã HS 42029290: VBO-5674/ Túi xách vải (DEUX C) (xk)
- Mã HS 42029290: VBO-5683/ Túi xách vải (WDL.) (xk)
- Mã HS 42029290: VBO-5723/ Túi xách vải (coen women) (xk)
- Mã HS 42029290: VBO-5724/ Túi xách vải (coen women) (xk)
- Mã HS 42029290: VBO-5727/ Túi xách vải (WDL.) (xk)
- Mã HS 42029290: VC-BO/ Túi Voyager Crossbody màu Black Onyx (xk)
- Mã HS 42029290: VC-CC/ Túi Voyager Crossbody màu Charcoal (xk)
- Mã HS 42029290: VECKELN FEB-1/ Túi vải đựng đồ Basket Box Lill Laundry Two Holes (690x325x40)mm (xk)
- Mã HS 42029290: VELCRO PATCH PANEL/ Túi vải (50 x 50 x 1) Cm (xk)
- Mã HS 42029290: VELO20/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: VELOCITY-12/ BA LÔ,nhãn hiệu Jack,kích cỡ 36x25cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: VERGLAS 30/ Ba lô (100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: VERGLAS 40 M/ Ba lô (100% Nylon & 100% Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: VERTO 18/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VEST FRONT SLING/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: Ví BC UTILITY POCKET (16 x 10 x 3) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ví cầm tay nữ, hiệu Charles and Keith, mã: CK6-10770416 (nk)
- Mã HS 42029290: Ví cầm tay, hiệu Zojora (nk)
- Mã HS 42029290: ví cầm tay/ (xk)
- Mã HS 42029290: VÍ DU LỊCH, chất liệu:Inner fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ, mới 100%, model code: 8512009 (nk)
- Mã HS 42029290: Ví đựng điện thoại (3.9"h x 7.8"w x 0.7"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Electronic Device Case of, 100% PVC/ PWRU8064098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ví đựng điện thoại/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Electronic Carry Case, Travel of, 100% PVC/ 8ARU6859098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ví đựng mỹ phẩm Kesalla- PVC pouch A, 23x4x14 cm, mã hàng 4526112406531 (nk)
- Mã HS 42029290: Ví đựng tiền xu (xk)
- Mã HS 42029290: ví mẫu bằng da cá sấu không có model, nhãn hiệu (GP Cites số: 201294S/ CITES VN)/ (xk)
- Mã HS 42029290: Ví mẫu, hiệu YDPR2 (nk)
- Mã HS 42029290: ví mẫu/ (xk)
- Mã HS 42029290: Ví nam, 100% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5694/517-2 (nk)
- Mã HS 42029290: ví nữ/ (xk)
- Mã HS 42029290: Ví tay mẫu (xk)
- Mã HS 42029290: Ví, hiệu Pedro, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ví/ (xk)
- Mã HS 42029290: VI-3293-09/ Ba lô bằng vải kiểu VI-3293-09 kích thước (cm) 16x50x30 (xk)
- Mã HS 42029290: VIDEO TRIPOD MANAGER 44/ Túi xách dạng vali (117x35) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VISTASKIP/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: VISTASPOT/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: VL SPORT POUCH/ Túi xách vải hiệu Superdry (13cm x 18cm x 3cm) (xk)
- Mã HS 42029290: VL02-1/ Vali 3622-01 (56.00x 36.00 x 19.00cm)/ 3622-01/ pgc: 20.79usd (xk)
- Mã HS 42029290: VL02-14/ Vali 407186201 (60.00*36.00*23.00cm)/ 407186201/ pgc: 20.79usd (xk)
- Mã HS 42029290: VL02-5/ Vali 3613-01 (40.00x 35.00 x 20.00cm)/ 3613-01/ pgc: 13.59usd (xk)
- Mã HS 42029290: VN, Túi Decathlon stor bag KT 460x500 mm, hàng mới 100%, làm từ vải PES tái chế (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A2ZXX/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A3HCC/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A3I5S/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A3I6B/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A45GX/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A4DRO/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A4RWV/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A4RWW/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A4RWY/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A4RWZ/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A4ULT/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A549Z/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5ASI/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5DP6/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5DP6/ BA LÔ (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5E2J/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5E2K/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5E2L/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5E2M/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5ES2/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5ES3/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5EZE/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5EZG/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5FGK/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN0A5FSJ/ TUI DEO (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423A-CL/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423A-CL1/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423A-CL2/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423A-CL3/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423B-CL/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423B-CL1/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423B-CL2/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423B-CL3/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423C-CL/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423C-CL1/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423C-CL2/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2423C-CL3/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2444A-CL/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2444A-CL1/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2444A-CL2/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2444B-CL/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2444B-CL1/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2444B-CL2/ Ví nhồi bông- hình con mèo- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2542-CL/ Ba lô- hình Pikachu- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2568A-CL/ Ví nhồi bông- hình Pikachu- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2568A-CL1/ Ví nhồi bông- hình Pikachu- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2568B-CL/ Ví nhồi bông- hình Pokemon- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: VN2-2568B-CL1/ Ví nhồi bông- hình Pokemon- hiệu Bandai Spirits (xk)
- Mã HS 42029290: Vỏ bao cát đấm bốc (boxing) bằng vải tráng nhựa, dài (90-110)cm, phi (27-32)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: vỏ nhựa để lắp sp trang điểm- 33128- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ HOLDER (FOR EYE LINER PENCIL) ()- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: VOYAGER60+10SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: VOYAGER65+10/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: VS-02-BLK-VTVB205-001/ Ba lô vải Vx Sport- Scout (46 x 33 x 25) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VS-04-01-VTVB206B-001/ Ba lô vải Vx Sport, Cadet (46 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VS-04-BLK-VTVB205-001/ Ba lô vải Vx-Sport- Cadet (46 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VS-04-BLU-VTVB205-001/ Ba lô vải Vx-Sport- Cadet (46 x 32 x 19) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-40-01-VTVS205-001/ Ba lô vải TA Edge, Packable Backpack- 25L (41 x 31 x 15) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-43-01-VTVB206-001/ Ví bằng vải TA 5.0, Tri-Fold Wallet (12 x 9 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-44-01-VTVB206-001/ Ví bằng vải TA 5.0, Zip-Around Wallet (11 x 10.5 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-45-01-VTVB206-001/ Ví bằng vải TA 5.0, Bi-Fold Wallet (11 x 10.5 x 2) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-46-01-VTVB204-001/ Túi vải Deluxe Concealed Security Belt, with RFID Protection (29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-46-01-VTVB206-001/ Túi vải TA 5.0, Deluxe Concealed Security Belt with RFID (29 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-47-01-VTVB206-001/ Túi vải TA 5.0, Deluxe Concealed Security Pouch with RFID (20 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-47-02-VTVB206A-001/ Túi vải Deluxe Concealed Security Pouch, with RFID Protection (20 x 14) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-48-01-VTVB206-001/ Ví bằng vải TA 5.0, Travel Organizer with RFID (26 x 13 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-48-02-VTVB206-001/ Ví bằng vải TA 5.0, Travel Organizer with RFID (26 x 13 x 3) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-49-01-VTVB206-001/ Túi vải TA 5.0, Overnight Essentials Kit (23 x 13 x 5) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VTTA5-51-01-VTVB206-001/ Túi vải TA 5.0, Zip-Around Travel Kit (27 x 17 x 8) cm (xk)
- Mã HS 42029290: VVUVO-003 (VVUVO-003-20)/ Ba lô bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 47*32*4cm, nhãn hiệu: Universal Overal (mới 100%) (xk)
- Mã HS 42029290: W BPK TREK 100 Easyfit 50L/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: W CHIMERA 18/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: W CHIMERA 24/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: W RECON/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: W TERRA 55/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: WACO/ Túi xách vải 100% polyester (22x10x11)cm (xk)
- Mã HS 42029290: Wading Staff Sheath/ TUI (VAI CHINH POLYESTER) (xk)
- Mã HS 42029290: WAIST BELTS/ Dây đeo (xk)
- Mã HS 42029290: Waist Pack/ TÚI ĐEO BỤNG (Vải Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: WAIST STRAP/ Dây đeo (xk)
- Mã HS 42029290: WAISTBAG NE/ TÚI ĐEO BỤNG#VAI POLYESTER (xk)
- Mã HS 42029290: WALDFUCHS/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WALDFUCHS14/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WALKER20/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WALKER24/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WALKER24/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WANDERER SHOULDER BAG 12/ TÚI XÁCH (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WANDERPATH 18L/ BA LÔ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WASCHSALON BLEND/ Túi vải đựng vật dụng hiệu Jackwolfskin (31cm x18cm) (xk)
- Mã HS 42029290: WASCHSALON/ Túi vải hiệu Jackwolfskin (31cm x 18cm x 2cm) (xk)
- Mã HS 42029290: WASH POUCH/ Túi vải (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAG AIR/ Ví vải hiệu Jackwolfskin (20cm x 9cm x 8cm) (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGI/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGI/ Túi vải vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGII/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGII/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGKIDS/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGKIDS/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGTOURII/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGTOURIII/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHBAGTOURIII/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHCENTERI/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHCENTERI/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHCENTERII/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHCENTERLITEI/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHCENTERLITEI/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHCENTERLITEII/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WASHCENTERLITEII/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: WATER BAG 2014/ TÚI ĐỂ DỤNG CỤ WATER BAG (20*17 cm) (xk)
- Mã HS 42029290: WCBA9F616/ BALO 70% VẢI POLYESTER/ 30% DA BÒ THUỘC, STYLE NO: WCBA9F616 01, COLOR: D2, (BACKPACK, BACKPACK) (xk)
- Mã HS 42029290: WESTPORT/ Ba lô bằng vải (Mặt ngoài bằng vật liệu dệt) (nhãn hiệu Parkland) (xk)
- Mã HS 42029290: WHEELS 15L PACKABLE HYDRO/ BA LÔ (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: WHEELS 3L PACKABLE WB/ TÚI ĐEO BỤNG (Vải Polyester + Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: WIBA9F063/ BALO 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F063 01, COLOR: N2, (BACKPACK, TOTE) (xk)
- Mã HS 42029290: WIBA9F810/ BALO 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F810 01, COLOR: BK (BACKPACK, BACKPACK) (xk)
- Mã HS 42029290: WIBA9F863/ BALO 70% VẢI LÓT/ 30% PU, STYLE NO: WIBA9F863 01, COLOR: BK, (BACKPACK, BACKPACK) (xk)
- Mã HS 42029290: WILDER DUFFLE/ TÚI XÁCH (vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WINDACT 20ZIP/ BA LÔ,nhãn hiệu Lafuma kích cỡ 52X35cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: WINDACT 25/ BA LÔ,nhãn hiệu Lafuma kích cỡ 55X36 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: WJAT2002F-1/ Túi xách vải trang trí da/ WJAT2002F-1/ Thương hiệu Zadig & Voltaire- ZV INTIALE CLUTCH MONOGRAM SIL (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Backpack/ BA LÔ(Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Base Backpack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Base Bucket Bag/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Base College Bag/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN CORE BASE Daypack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Base Large Shopper/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Base Shopper/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Base Sports Bag/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Seasonal Backpack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN CORE SEASONAL Daypack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Seasonal Round Case/ TUI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Seasonal Shopper/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Shopper/ TÚI XÁCH(Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN CORE UP Backpack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Up Large Shopper OS/ TÚI XÁCH (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN CORE UP Minime Backpack/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Up Sling Bag/ TÚI (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Up Small Bucket Bag/ BA LÔ (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Up Waistbag/ TÚI ĐEO BỤNG (Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMN Core Waistbag/ TÚI ĐEO BỤNG(Vải chính Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: WMX-TB35-NV/ BÓP VÍ (xk)
- Mã HS 42029290: WS BLACK HOLE PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: WS CHACABUCO PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: WS REFUGIO PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: WS TAMANGO PACK/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: WT-380-0792/ TÚI ĐEO (xk)
- Mã HS 42029290: WT-380-0793/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: WT-380-0794/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029290: X ALP 23/ Ba lô (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: X ALP 30/ Ba lô (100% Polyester & 100% Nylon) (xk)
- Mã HS 42029290: X1EH/ BA LÔ,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ 52x27cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: X2H/ BA LÔ,nhãn hiệu Eberlestock kích cỡ48x32 cm (bằng vải) (xk)
- Mã HS 42029290: XCPO-620-00/ túi hộp cơm in hình các tập hợp hình học, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: X-CYPRUS XTRA 45/ TÚI XÁCH (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: X-CYPRUS XTRA 60/ TÚI XÁCH (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: X-FREIGHT HYDROPACK 16L/ BA LÔ (Vải Polyester) (xk)
- Mã HS 42029290: XV1/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: XV3/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Y RECON SQUASH/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: Y SPROUT/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: Y TERRA 55/ BA LO (xk)
- Mã HS 42029290: Y139/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY08190 (xk)
- Mã HS 42029290: Y140/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY08200 (xk)
- Mã HS 42029290: Y147/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY08280 (xk)
- Mã HS 42029290: Y160/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY06160 (xk)
- Mã HS 42029290: Y173/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY09630 (xk)
- Mã HS 42029290: Y178/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY04770 (xk)
- Mã HS 42029290: Y179/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY09610 (xk)
- Mã HS 42029290: Y180/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY09620 (xk)
- Mã HS 42029290: Y184/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY09850 (xk)
- Mã HS 42029290: Y201/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY10180 (xk)
- Mã HS 42029290: Y202/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY10190 (xk)
- Mã HS 42029290: Y203/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY10200 (xk)
- Mã HS 42029290: Y209/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY10400 (xk)
- Mã HS 42029290: Y210/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY10410 (xk)
- Mã HS 42029290: Y32/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY07480 (xk)
- Mã HS 42029290: Y33/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY07490 (xk)
- Mã HS 42029290: Y34/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY07500 (xk)
- Mã HS 42029290: Y35/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY07510 (xk)
- Mã HS 42029290: Y41/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 78FY28913 (xk)
- Mã HS 42029290: Y46/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY04750 (xk)
- Mã HS 42029290: Y47/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY04760 (xk)
- Mã HS 42029290: Y51/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY06140 (xk)
- Mã HS 42029290: Y52/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY06150 (xk)
- Mã HS 42029290: Y78/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY04740 (xk)
- Mã HS 42029290: Y8/ Túi đựng cần câu (cloth bag)- 36FY05640 (xk)
- Mã HS 42029290: YAKKA/ Túi xách thân thiện môi trường bằng vải- COTTON TOTE BAG (yakka University) (xk)
- Mã HS 42029290: YPSILON/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: Z01/BVT/ Hộp đựng đồ trang sức bọc giấy giả da, lót vải lụa sa tanh và vải tuyết nhung 53x53x41mm mới 100% (xk)
- Mã HS 42029290: ZIP AROUND WEEKENDER/ Túi xách vải hiệu Superdry (52cm x 24cm x 29cm) (xk)
- Mã HS 42029290: ZIPWALLET/ Túi vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ZLB/ TÚI (ZYGOS 4.0 LARGE BLACK (PART)) (xk)
- Mã HS 42029290: ZS-640P CASE/ Túi đựng máy điện tim (gồm 1 túi + 1 dây) (xk)
- Mã HS 42029290: ZSB-BM-005/ Túi đựng máy Laptop_qui cách (40.5*5.5*29)cm (xk)
- Mã HS 42029290: ZSB-BM-006/ Túi đựng máy Laptop_qui cách (35.5*4.5*25.5)cm (xk)
- Mã HS 42029290: ZSB-IBN11/ Túi laptop_qui cách (32*2.5*21.5)cm (xk)
- Mã HS 42029290: ZSB-IBN13/ Túi laptop-qui cách (34.5*2.5*27)cm (xk)
- Mã HS 42029290: ZSB-IBN15/ Túi đựng máy Laptop_qui cách (36.5*2.5*29)cm (xk)
- Mã HS 42029290: ZSB-IBUB-02/ Túi đựng máy Laptop_qui cách (33*2.5*23)cm (xk)
- Mã HS 42029290: ZSB-IBUB-04/ Túi đựng máy Laptop_qui cách (38*2.5*27.5)cm (xk)
- Mã HS 42029290: ZUGSPITZE22SL/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029290: ZUGSPITZE24/ Ba lô vải polyester 100% tráng pu, nhãn hiệu Deuter (xk)
- Mã HS 42029910: Hộp đựng nữ trang chất liệu Da PU nhãn hiệu Viando, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029910: va-Q-proof 240P/ BOX (used) (xk)
- Mã HS 42029920: Móc dây đeo túi; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Đồng; Mã hàng: L00527TR;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: ./ Hộp nhựa caramen 4.4cm/ CN (nk)
- Mã HS 42029990: 0002613/ Phụ kiện túi đựng dù Nkare 255 (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 0012372/ Phụ kiện túi đựng dù Koli 2019. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 0012380/ Phụ kiện túi đựng dù Kargo 150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 0012391/ Phụ kiện túi đựng dù Kargo 200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 001244/ Phụ kiện dù- Túi Konvers2 L (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 002195/ Phụ kiện dù- Túi Eco Kargo (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 003021/ Phụ kiện dù- Túi lưới Helmet Net- Roamer2 (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 0302001563/ Phụ kiện dù- Túi Konvers2 XL #0320 (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 0320002970/ Phụ kiện dù- Túi Compress Bag M mẫu #0320 (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 0520001419/ Phụ kiện dù- Túi Innerbag M 2020 #0520 (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 0520002208/ Phụ kiện dù- Túi Innerbag XS 2020 #0520 (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 1003564-Túi dựng phụ kiện của tông đơ kích thước 16 x 25 cm, dùng đựng tông đơ và phụ kiện.Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 1003565-Túi vải đựng tông đơ và phụ kiện dùng cho tông đơ. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 10240987/ Túi vải không dệt Non-woven bag(40*40*56)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 111001-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(35*40*30)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 111002-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(58*40*30)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 111003-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(56*67*24)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 111004-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(50*55*28)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 1219001556/ Phụ kiện dù- Túi Roamer 2 XL #1219 (1 set 1 pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 2200 LARGE APPROACH FX 2.0/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: 2200 MEDIUM APPROACH 2.0/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: 2200LARGE APPROACH2.0/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: 296893-HS/ Túi vải không dệt- Non woven bag(48*39*17)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: 3470.POLY/ TÚI ĐEO BỤNG BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3470 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.634$/PCE) (xk)
- Mã HS 42029990: 3470-N/ TÚI ĐEO BỤNG BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3470 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.6834$/PCE, MÀU: 5982) (xk)
- Mã HS 42029990: 3499-N/ TÚI ĐEO BỤNG BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#3499 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.2084$/PCE, MÀU: F681) (xk)
- Mã HS 42029990: 3499-P/ TÚI ĐEO BỤNG BẰNG CHẤT LIỆU 100% POLYESTER STYLE#3499 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.4478$/PCE, MÀU: F754) (xk)
- Mã HS 42029990: 3WAY BAG/ TÚI XÁCH (Vải chinh Polyester) (xk)
- Mã HS 42029990: 4023NN/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 45*32*25 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 4PBYZ120/ Bao đựng ống kính máy ảnh- 41590-Z120 (nk)
- Mã HS 42029990: 4PC2Z120/ Bao đựng ống kính- 47133-Z120 (nk)
- Mã HS 42029990: 4PD6Z120/ Bao đựng ống kính- 48110-Z120 (nk)
- Mã HS 42029990: 804155/FW20/ Túi rút bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804775/19/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804797/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804798/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804800/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 33*12.5*7 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804801/FW20/ Túi đeo vai bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 16.5*23*2 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804802/FW20/ Túi đeo vai bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804803/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804806/FW20/ Túi đeo vai bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 12.5*17.5*5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804808/19/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 60*40*40 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804878/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804879/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804880/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 30*24.5*22.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804881/FW20/ Túi đựng đồ trang điểm bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*18*9 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804882/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804883/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804887/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804890/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 31.5*18*10 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804893/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804895/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804896/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804898/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 43*18*10.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804899/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804901/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804902/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804903/FW20/ Túi đeo vai bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804908/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804909/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 804910/FW20/ Túi đeo vai bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805099/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 17.5*11.5*4.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805100/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 24*36*15.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805107/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805108/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805118/FW20/ Túi rút bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34*46*5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805144/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 34.5*45 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805236/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 45*30*16 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805245/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 53*45*15 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805251/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 30*16*16 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805252/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 45*28.5*14 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805256/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 30*16*16 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805257/FW20/ Túi đeo vai bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 17*12*3 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805263/FW20/ Túi đeo vai bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 15x4x19 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805265/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 30x14x41 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805272/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 28.5*16*45.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805273/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 30*16*9 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805279/FW20/ Túi xách bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 39*24.5*22.5 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805308/FW20/ Ba lô bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 45*31.5*13 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 805339/FW20/ Túi đeo thắt lưng bằng vải dệt thoi (polyester từ các sợi nhiều màu). Kích thước: 21*15*8 cm (xk)
- Mã HS 42029990: 813-530/ Túi đựng hành lý- Boston bag PING (xk)
- Mã HS 42029990: 902001018/ Túi vải đựng máy siết đai ốc,kích thước L330xW215 mm/ M18 SMALL CONTRACTOR BAG UL VERSION, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: 903209044/ Túi đựng máy vặn vít bằng vải Polyester kích thước 460*310*350mm- TOOL BAG\ 460X310X350MM\ GREEN\ 053588057\ P883\ CIP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: 903209066/ Túi đựng máy khoan bằng vải Polyester kích thước 330*254*205mm- TOOL BAG \ 330X254X205MM \ RYOBI GREEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: 912-951316/ Túi golf- Golf bag # 951335 (xk)
- Mã HS 42029990: 912-Aero/ Túi thể thao #Aero Pouch 300 (xk)
- Mã HS 42029990: 912-Fleece/ Túi thể thao Fleece pouch (xk)
- Mã HS 42029990: 912-Mezzo/ Túi yên xe đạp-Mezzo bag BKB-05 (xk)
- Mã HS 42029990: 912-Mini03/ Túi yên xe đạp- Mini bike bag # BKB-03 (xk)
- Mã HS 42029990: 912-Pocket/ Túi đựng đồ thể thao- BMC STEALTH POCKET (xk)
- Mã HS 42029990: 912-Rocket/ Túi xe đạp- ROCKET POCKET XL (xk)
- Mã HS 42029990: 912-S95859/ Túi golf- Golf bag #S95678 (xk)
- Mã HS 42029990: 912-SAB-450/ Túi đựng hành lý- Boston bag # SAB-470 (xk)
- Mã HS 42029990: ACE050/ Ba Lô- WEBBPST Backpack 32L (xk)
- Mã HS 42029990: ANGEL-SQ-BAG/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029990: ÁO THUN (xk)
- Mã HS 42029990: ATAK-HARNESS S/ BA LÔ CÓ ĐỆM NGỒII (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17865B-1/ Túi xách: ATR-17865B (600D Polyester with PVC backing, 32*14*40CM) (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17901-2/ Túi xách: ATR-17901 (600D Polyester with PVC backing, 34*20*12CM) (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17984A-1/ Túi xách: ATR-17984A (Polyester 105g, 60*24*35cm) (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17984B-1/ Túi xách: ATR-17984B (Polyester 105g, 60*24*35cm) (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17984C-1/ Túi xách: ATR-17984C (Polyester 105g, 60*24*35cm) (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17985A-1/ Túi xách: ATR-17985A (Polyester 105g, 48*20*39cm) (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17985B-1/ Túi xách: ATR-17985B (Polyester 105g, 48*20*39cm) (xk)
- Mã HS 42029990: ATR-17985C-1/ Túi xách: ATR-17985C (Polyester 105g, 48*20*39cm) (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-20556A/ Ví tiền: AVF-20556A (100%Polyter, 3.75"*3") (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22150EI-1/ Túi dây rút: AVF-22150EI (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22150FU/ Túi dây rút: AVF-22150FU (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22150FU-1/ Túi dây rút: AVF-22150FU (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22150J-2/ Túi dây rút: AVF-22150J (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22543Q-1/ VÍ TIỀN: AVF-22543Q (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22543W/ Ví tiền: AVF-22543W (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22543X/ Ví tiền: AVF-22543X (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22543X-1/ Ví tiền: AVF-22543X (100%Polyter, 25*12.5cm) (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22543Y/ Ví tiền: AVF-22543Y (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-22543Y-1/ Ví tiền: AVF-22543Y (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-23474B-1/ Ví tiền: AVF-23474B (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-23512E-1/ Túi không dệt in hoa: AVF-23512E (100% Polyter, 46.5*18*33.5) (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-23512G-1/ Túi vải không dệt in hoa: AVF-23512G (100% Polyter, 46.5*18*33.5) (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-24139A-1/ Ví tiền: AVF-24139A (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-24523-1/ Ví tiền: AVF-24523 (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-24652H/ Ví tiền: AVF-24652H (100%Nylon, 9-7/8 * 4-3/4") (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-24652I/ VÍ TIỀN: AVF-24652I (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-24653A-1/ Ví tiền: AVF-24653A (100% Polyter, 25*12.5cm) (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-24700-1/ Ba lô đeo: AVF-24700 (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-25008(3)/ Túi mua sắm: AVF-25008(3) (100%Polyurethane, 10.5"*2.38"*13") (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-25009A/ Túi để điện thoại: AVF-25009A (100%Nylon, 4"*3/4"*7") (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-25011A/ Ví tiền: AVF-25011A (100% Polyester, 9.5*4.75") (xk)
- Mã HS 42029990: AVF-26543B-1/ Ví tiền: AVF-26543B (100% Polyter, 25*12.5cm) (xk)
- Mã HS 42029990: Ba lô 50%NYLON50%POLYES/ (xk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 221817- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: ba lô Chất liệu: 600D Poly Hiệu: Herschel/ (xk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ CHỐNG SÔC DÙNG CHO CAMERA, NHÃN HIỆU: GOPRO, MODEL: AWOPB-002, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Ba lô đeo-100% polyester (hiệu Kerrits, 31*15.5*45.5cm). Hàng mẫu mới 100%. Chỉ sử dụng trong nội bộ công ty. (nk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ DÙNG CHO THÚ CƯNG, NCC: K9 SPORT SACK, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ EM BÉ (xk)
- Mã HS 42029990: Ba lô hiệu LEVI S, chất liệu: vải sợi tổng hợp/ (xk)
- Mã HS 42029990: ba lô Hiệu: Herschel,Chất liệu: 600D Poly/ (xk)
- Mã HS 42029990: Ba lô mẫu, hiệu TENTREE/ (xk)
- Mã HS 42029990: Ba lô mẫu, nhãn hiệu TNF (nk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ NHỰA (xk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ NỮ (xk)
- Mã HS 42029990: Ba lô- Technical Bag 17.0 sq m#1 (xk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 34.81: 88.0% Polyester (PES) 12.0% Polyurethane (PU),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:962992 (nk)
- Mã HS 42029990: BA LÔ VẢI (xk)
- Mã HS 42029990: Ba lô vải/ (xk)
- Mã HS 42029990: Ba lô. Model: WXB-PASSHA-JAMBOREE NYLON DRAW. Nhãn hiệu: Ted Baker. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Ba lô/ (xk)
- Mã HS 42029990: BABY MF/ TÚI VẢI POLY BABY MF(TGGC:200PCS*1.69338EUR) Nhãn hiệu: Rolser, Kích thước (cm): 54*33.5*20 (xk)
- Mã HS 42029990: Backpack (ba lô) YIQBEI (xk)
- Mã HS 42029990: BALO (xk)
- Mã HS 42029990: Balo bằng vải, có lớp ngoài bằng vải dệt, kích thước 27*15*38, không hiệu, nhà sx: wenzhou fenchuang import and export co., ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Balo cho bé U-1607, chất liệu cao su Eva, kích thước 27*22*10cm, Hsx: SHENZHENKAIXIANGTONG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Balo cho bé U-1608, chất liệu cao su Eva, kích thước 35*24*14cm, Hsx: SHENZHENKAIXIANGTONG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Balo cho bé U-1609, chất liệu cao su Eva, kích thước 25*20*12,5cm, Hsx: SHENZHENKAIXIANGTONG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: BALO DÙ NỮ (xk)
- Mã HS 42029990: Balo đựng laptop, logo công ty Intel, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Balo đựng máy ảnh,chất liệu bằng vải, có bánh xe bằng nhựa gắn ở dưới, model DA411T, nhãn hiệu Eirmail,mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Balo đựng thú cưng, bằng nhựa và vải (35-50cm); (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029990: BALO EM BÉ (xk)
- Mã HS 42029990: Balo màu đen. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu Alyx. Code AAUBA0005LE01 (nk)
- Mã HS 42029990: BALO VẢI (xk)
- Mã HS 42029990: BALÔ VẢI (xk)
- Mã HS 42029990: Balo/ (xk)
- Mã HS 42029990: BAO DA ĐIỆN THOẠI (xk)
- Mã HS 42029990: Bao da điện thoại, mã: EF VN985, nsx: SAMSUNG (nk)
- Mã HS 42029990: Bao da hộp để giày (xk)
- Mã HS 42029990: BAO DA IPAD (xk)
- Mã HS 42029990: Bao da laptop (xk)
- Mã HS 42029990: Bao da máy nghe nhạc (xk)
- Mã HS 42029990: Bao da máy tính bảng (xk)
- Mã HS 42029990: BAO DA NHỎ (nk)
- Mã HS 42029990: Bao da tai nghe Airpod (xk)
- Mã HS 42029990: BAO ỐP SILICON DÙNG ĐỂ ĐỰNG TAI NGHE, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029990: BGK9000-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(68*48*40)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGNW4915-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(45*42*36)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGNW7007-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(37*34*52)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGNW8008-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(42*34*63)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGP8286-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(43*54*38)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGTO4511-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(55*37*55)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGTO4708-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(46*42*32)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGTO5190-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(49*46*34)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BGTO9522-HS/ Túi vải không dệt Non-woven bag(66*36*58)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: BỊCH NILON (xk)
- Mã HS 42029990: BINO CASE APPROACH / TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: BINO HARNESS X/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: BINO X APPROACH/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: BINO X REALTREE EDGE/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: BINO XR APPROACH / TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: BỘ VỎ CHỤP HÌNH DƯỚI NƯỚC CHO CAMERA SONY A6XXX, NHÃN HIỆU: SEAFROGS 195FT, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029990: BOARD-BAG/ TÚI ĐƯNG VÁN LƯỚT SÓNG (xk)
- Mã HS 42029990: BOLSA ECI TERMO ZEN/ TÚI VẢI POLY BOLSA ECI TERMO ZEN(TGGC:1330PCS*2.763670.8EUR) Nhãn hiệu: Rolser, Kích thước (cm): 68*36*20 (xk)
- Mã HS 42029990: BÓP CẦM TAY (xk)
- Mã HS 42029990: bóp đựng micro/ (xk)
- Mã HS 42029990: Bóp đựng viết học sinh 01, chất liệu vải, không nhãn hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: Bóp rỗng bằng nhựa dùng để đựng nhíp nối mi, hiệu PH, size 15,5x8cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029990: C4301744/ Túi dệt kim của nữ làm bằng sợi tổng hợp, Women's Woven Envelope Patron (100%POLYESTER). Mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: CÁI TÚI EM BÉ (xk)
- Mã HS 42029990: CÁI VALI VÀ QUẦN ÁO (xk)
- Mã HS 42029990: CÁI VÍ GIẢ DA (xk)
- Mã HS 42029990: CÂY THÁNH GIÁ (xk)
- Mã HS 42029990: CHỐNG SỐC CHO MICRO (xk)
- Mã HS 42029990: CK7234/CK7235-TÚI GẬY, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: CL0601-TÚI GẬY, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: CL6474-TÚI GẬY, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: Commander X + Pack Bag/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: Contender X/ TUI XACH (xk)
- Mã HS 42029990: CX4041/CX4042-TÚI NHỎ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: D03/ Da PU cắt sẵn thêu Logo (33mm x 630mm) (nk)
- Mã HS 42029990: DA-3SHP/ Túi mua sắm (xk)
- Mã HS 42029990: ĐAI (xk)
- Mã HS 42029990: DÂY LƯNG (xk)
- Mã HS 42029990: DÂY NỊT (xk)
- Mã HS 42029990: DÂY THẮT LƯNG (xk)
- Mã HS 42029990: DS001/ BA LÔ DMAPJA00 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42029990: DT2596-TÚI TẬP GYM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: EC061/ TÚI ĐEO BỤNG STYLE#EC061,CHẤT LIỆU 100%POLYESTER (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1.653$/PCE) (xk)
- Mã HS 42029990: ECO PEP (I MAX)/ TÚI VẢI POLY ECO PEP (I MAX)(TGGC:600PCS*2.611566EUR) Nhãn hiệu: Rolser, Kích thước (cm): 63*36*20 (xk)
- Mã HS 42029990: ECOMAKU/ TÚI VẢI POLY ECOMAKU(TGGC:240PCS*3.79909.6EUR) Nhãn hiệu: Rolser, Kích thước (cm): 67*38*24 (xk)
- Mã HS 42029990: EI7411-TÚI XÁCH, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: EXOCEAT-BALLAST-BAG/ TÚI XÁCH (xk)
- Mã HS 42029990: F6673000- Hộp đựng phấn phủ, kích thước (8x7x2)cm, chất liệu nhựa, công dụng Trang điểm- (COMPACT CASE BLACK) (nk)
- Mã HS 42029990: F6673100- Hộp đựng phấn phủ, kích thước (8x7x2)cm, chất liệu Kim loại cao cấp, công dụng Trang điểm- (COMPACT CASE WHITE) (nk)
- Mã HS 42029990: F7535500- HỘP ĐỰNG MÀU MẮT, kích thước (4 X 3.7 X 1.2)CM, chất liệu Kim loại, công dụng ĐỰNG MỸ PHẨM- (CUSTOM CASE BLACK MONO NEW DEC) (nk)
- Mã HS 42029990: F7535600- HỘP ĐỰNG MÀU MẮT, kích thước (6.5 X 3.7 X 1.2)CM, chất liệu Kim loại, công dụng ĐỰNG MỸ PHẨM- (CUSTOM CASE BLACK DUO NEW DECO) (nk)
- Mã HS 42029990: F7535800- Hộp đựng phấn trang điểm mắt, kích thước (4x8x1.2)cm, chất liệu Kim loại cao cấp, công dụng Trang điểm- Hàng sản xuất mẫu (CUSTOM CASE BLK MONO NEW DECO) (nk)
- Mã HS 42029990: F7535900- Hộp đựng phấn trang điểm mắt, kích thước (7x8x1.2)cm, chất liệu Kim loại cao cấp, công dụng Trang điểm- Hàng sản xuất mẫu (CUSTOM CASE BLK DUO NEW DECO P) (nk)
- Mã HS 42029990: FABRIC BACKPACK: BALO VẢI- TUONG DUY GARMENT CO., LTD ADD: 449 TRUONG CHINH ST, WARD 14, TAN BINH DIST, HO CHI MINH CITY (xk)
- Mã HS 42029990: FABRIC BAG, 100% COTTON, WOVEN, WOMEN, USED FOR FASHION, MANUFACTURER: DAI PHAT-48A TRAN HUNG DAO, DIST 5, HCM CITY, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: TÚI VẢI (xk)
- Mã HS 42029990: FI7960-TÚI ĐỰNG GIÀY, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: FI7963-TÚI NHỎ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: FJ9352-TÚI NHỎ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: FL9658-TÚI NHỎ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: FO001/ BA LÔ FOS900231 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42029990: FO002/ BA LÔ FOS900233 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42029990: FO003/ BA LÔ FOS900234 BẰNG VẢI POLY (xk)
- Mã HS 42029990: FORZ-FLIGHT-DECK/ TÚI ĐỂ MÁY ĐỊNH VỊ YÊN NGỒI (xk)
- Mã HS 42029990: GẬY TỰ SƯỚNG (xk)
- Mã HS 42029990: GD1852-TÚI NHỎ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: GIỎ (xk)
- Mã HS 42029990: Giỏ lưới dạng xếp-479949 (SERIA, vải nylon, 35x35x57cm, để đồ giặt, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029990: Giỏ lưới đựng đồ giặt-500015 (WISE, polyester, 25x30cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029990: GIỎ XÁCH BẰNG VẢI (xk)
- Mã HS 42029990: GIỎ XÁCH SIMILI (xk)
- Mã HS 42029990: Giỏ xách THE SMALL 1983 100% cotton hiệu BURBERRY (nk)
- Mã HS 42029990: GM8723-TÚI XÁCH, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 42029990: Gói cổ Nam trẻ em bằng vải Bh.220Goctre.,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 42029990: Hand bag (túi xách da) YIQBEI (xk)
- Mã HS 42029990: HANDBAG- TÚI XÁCH- CÔNG TY SẢN XUẤT TÚI XÁCH BA LÔ HỢP PHÁT- 32 LÊ TRỌNG TẤN, BÌNH HƯNG HOÀ, BÌNH TÂN, HỒ CHÍ MINH (xk)
- Mã HS 42029990: HÀNG QUÀ TẶNG: BAO LÔ TRẺ EM, NHÃN HIỆU: SKAPE, MỚI 100% (nk)
- - Mã HS 42029990: Hàng quà tặng: Túi đựng thẻ, Mới 100% (nk)