Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C120 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C126 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C130 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C144 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C150 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C155 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C68 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C80 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG C90 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA1232 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA1250 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA1357 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA1432 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA1600 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA1732 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA2207 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA2532 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA2582 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA2782 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPA2882 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB1600 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB1800 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB1950 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2120 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2150 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2410 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2500 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2600 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2650 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2800 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB2900 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB3250 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPB5300 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC2240 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC2360 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC2500 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC3000 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC3150 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC3750 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPC4000 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPZ1080 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPZ2000 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPZ2137 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPZ2360 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG SPZ662 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPA1800 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPA2240 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPA3150 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPB2020 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPB3000 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPZ1362 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG XPZ1800 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai PHG Z44 bằng cao su, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai răng (đai truyền liên tục, có mặt cắt hình thang), làm bằng cao su, có gân chữ V, chu vi ngoài 104 cm, mã số 360MTS-8M 1040G, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai răng cao su bọc sợi thủy tinh một mặt răng tròn(hệ mét)HTD-8M-30-936-SYNCHRONOUS BELT (NYLON FACING)Single cycle teeth(Metric) HTD-8M-30-936(Japan, USA) (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai răng PU bên trong kẹp sợi thủy tinh một mặt răng tròn (hệ mét) S2M-40-800-PU within the folder glass fiber wiretoothed belt Single-side scalloped(Metric system)S2M-40-800 (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai răng(dây curoa) (Linh kiện của máy lồng film tự động)- Heat shrink conveyor belt (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai răng: 1350H 35+3APL, chu vi ngoài 1350mm, dây đai truyền bằng cao su lưu hóa, được gia cố bằng vật liệu dệt, dùng cho máy mài gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai răng: 1450H 35+3APL, chu vi ngoài 1450mm, dây đai truyền bằng cao su lưu hóa, được gia cố bằng vật liệu dệt, dùng cho máy mài gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai răng: H150A-112-10, chu vi ngoài 112cm, dây đai truyền bằng cao su lưu hóa, được gia cố bằng vật liệu dệt, dùng cho máy mài gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai tổng, mã: 11720-5X00A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai truyền chuyển động- 23100-GGZ-J01- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103100: Dây đai truyền động- 23100-K0R-D01- PT XE MÁY HONDA SH125. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103100: Dây đai truyền máy nghiền bi.KH:D8500/E13300,mặt cắt ngang hình thang,chu vi 110mm Chất liệu cao su lưu hóa.Sử dụng trong dây chuyền sản xuất gạch. KT: 38/32x25mm, dài 13300mm.Mới 100% do TQ sản xuất (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai- V-Belts- Bộ phận dùng thay thế cho máy ly tâm; Hiệu: FLOTTWEG; Part No.: 0096.060.01; Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103100: Dây đai, mã 23100K0J N010M1. HSX: Cty Honda Việt Nam.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103100: Dây đai, mã 23100K2CAD012M1. HSX: Cty Honda Việt Nam.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103100: dây đai, Part No: 9008091232, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Đĩa xích PHS 40-1TB35, hiệu SKF, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: F1EG6C301AA- Dây cu roa (hình chữ V) bằng cao su, chu vi: 102,66 Cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: F1FG6C301DA- Dây cu roa chữ V bằng cao su, chu vi: 153.6cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: H350.682: Dây cua roa bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: H350.683: Dây cu roa (+9760) bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: HCI707: Dây cua roa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%.C11-10328680914-D33 (nk)
- Mã HS 40103100: JB3Q6C301BA- Dây curoa chữ V bằng cao su, chu vi 78,2 cm, linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe Ranger/Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: JB3Z8620A- Dây cu roa (hình chữ V), linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe Ranger/Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: LB0028/ Dây cu roa cao su có gân chữ hình V, chu vi 1190mm/ Curoa Belt BG1190-UP14M60-HC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Linh kiện lắp ráp xe tải nhẹ hiệu Suzuki,tay lái thuận-kiểu Suzuki CarryTruckSK410K4EURO4/Lot.27-27,tải trọng645Kgs(Hàng mới 100%)-dây đai bơm nước-BELT,WATER PUMP-17521-78A02-000 (nk)
- Mã HS 40103100: Linh kiện máy cày xới đất cầm tay (LKkhôngđồngbộđểlắprápdùngtrongnôngnghiệp, mới 100%): Dây curoa 1730 Model 61M (bằng caosu, trọnglượng 0,36 kg/cái, mặt cắt hình thang, gân chữ V, chuvingoài1730mm) (nk)
- Mã HS 40103100: Linh kiện sx, sửa chữa máy ATM: Đai tải cao su lưu hóa có 403 răng (băng truyền chữ V, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 125.6cm) của bộ phận chi trả tiền máy ATM, P/N: 49204013000D, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: MS(: 17521-82J00-000) Dây cua roa máy bơm nước dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40103100: MS(: 1B16981200011) Dây cua roa máy nén dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40103100: MS(: 95141-C3000) Dây cua roa máy nén chữ V chu vi trên 60 nhưng không quá 180cm dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40103100: MS(: MH014098) Dây cua roa bằng su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40103100: MS(: NV1AV13875P) Dây cua roa máy nén chữ V chu vi trên 60 nhưng không quá 180cm dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40103100: MS(:17521-82J00-000) Dây cua roa máy bơm nước dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40103100: MS(:MH014098) Dây cua roa bằng su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40103100: Ống dẫn khí từ máy nén sang dàn nóng dùng trong máy điều hòa xe ô tô-HOSE DISCHARGE ASSY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Ống dẫn nước thải bằng cao su-HOSE DRAIN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: OS716:Dây cua roa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 25182776-Dây cu roa nối bơm nước và máy phát (cao su lưu hóa) (chu vi 82 cm), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet NEW SPARK(M300), 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 25183061-dây cu roa máy phát (1.0), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet SPARK LITE(M200), 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 25195582-Dây cu roa bơm trợ lực lái (cao su lưu hóa) (chu vi 60 cm), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 55580052-Dây cu roa nối bơm nước, lốc điều hòa và máy phát điện (cao su lưu hóa) (chu vi 154 cm), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet ORLANDO, CRUZE, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 92066312-Dây đai cam (fam ii) (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet LEG, NUB, SAL, PRN, LAC, VIV, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 96352965-Dây đai cam (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet MAT,SPA, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 96440343-Dây đai cam (d) (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P/N: 96610029-Dây đai cam (1.0) (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet SPARK LITE(M200), 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: P400001213000000/ Dây cu roa CVTbằng cao suphụ tùng xe địa hình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ kiện máy TENTER: V-BELT- Dây Curoa bản V. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng động cơ giảm tốc: Dây đai truyền động bằng cao su. Wide V-belt W4327 42x13x1120, P/N: 122157. Hiệu SEW-EURODRIVE. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng dùng cho xe ô tô có tổng trọng lượng có tải là 25tấn, mới 100%: Dây curoa bằng cao su lưu hóa, bản rộng (1-2)cm, chu vi ngoài (0,65- 1,2)m, mặt cắt ngang hình thang (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng máy cát vải: Đai dẫn động có răng bằng cao su- Belt (3V-850)(x4)- Part No: EE4408 (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng máy chế biến,rót sữa:Đai truyền bằng cao su có gân chữ V,chu vi ngoài 70cm 3167029, Belt;93000-2096;NSX:Meurer Verpackungssysteme GmbH.Mới100% (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng máy cho tàu biển: Dây curoa bằng cao su, không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng máy dệt sợi khung cửi: Dây curoa bằng cao su chữ V có gân của máy dệt 480mm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng máy xúc lật công suất 36K: Dây cu roa của cụm phát điện, Belt, alt a/c; chu vi ngoài 70cm.Mã hàng: 714200.Hiệu:BOBCAT. Mới 100 (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng ô tô tải tự đổ có trọng tải 15T- 25T:Dây cu roa, hàng mới 100%, NSX: SHANDONG MANDA MECHANICAL EQUIPMENT CO.LTD (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng ôtô Nissan xe 4-7 chỗ, mới 100%: Dây curoa bơm trợ lực Teana (Gân chữ V chu vi 60-150cm) 11950JN30A (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe gắn máy hiệu Suzuki, dành cho xe có DTXL dưới 150CC (Hàng mới 100%-dây đai-V-BELT,DRIVE-27601-09J50-000 (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe nâng- Dây curoa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe nâng hàng- Dây curoa (chu vi: 129cm), P/N: AG-05910-20049, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Tucson, Dây cu roa bơm nước, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 2521225010, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe ô tô hiệu Suzuki- kiểu SUZUKI APV- Số chỗ 07- DTXL 1590CC (hàng mới 100%)-dây đai-V-BELT 4PK-1050-95141-61J10-000 (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe ô tô tải: Dây Cu roa chất liệu cao su có mặt cắt hình thang. Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Dây coloa dài 2004-25210-84000 (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe ô tôSuzuki- kiểu Grand Vitara-số chỗ 05-DTXL 1,995CC (hàng mới 100%)-dây đai-V-BELT,5PK1650-95141-64J00-000 (nk)
- Mã HS 40103100: Phụ tùng xe tải nhẹ hiệu Suzuki-kiểu Carry Truck-tải trọng 645kgs(hàng mới 100%)-dây đai bơm nước-BELT,WATER PUMP L:758-17521-71520-000 (nk)
- Mã HS 40103100: PNDV1017ZA/V1/ Dây curoa trong máy Scan (Chu vi 606mm) (nk)
- Mã HS 40103100: PNDV1018ZA/V1/ Dây curoa trong máy Scan (Chu vi 122mm) (nk)
- Mã HS 40103100: QT718: Dây cu roa (+9760) bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 11 (nk)
- Mã HS 40103100: Rubber Toothed Belt- dây curoa bằng cao su, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, kích thước (W 20mm x L 4M) (dạng cuộn, dài 4 mét, vật tư thay thế cho máy in lụa), mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: SE0019/ Dây curoa bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, có gân chữ V, chu vi ngoài 690mm,phụ tùng máy may công nghiệp, mã hàng: HA005820000 (nk)
- Mã HS 40103100: SE0020/ Dây curoa bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, có gân chữ V, chu vi ngoài 980mm,phụ tùng máy may công nghiệp, Mã hàng: 40057368 (nk)
- Mã HS 40103100: SO-OPP-001/ Dây curoa dùng trong máy gắn dây dẫn linh kiện/ BELT, TIMING PMR5 (nk)
- Mã HS 40103100: SV 20-17/ DÂY CUROA (24inch~71inch) (xk)
- Mã HS 40103100: SV 20-20/ DÂY CUROA (24inch~71inch) (xk)
- Mã HS 40103100: TL711:Dây cua roa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D37 (nk)
- Mã HS 40103100: TL712: Dây cua roa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: TL712:Dây cua roa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D13 (nk)
- Mã HS 40103100: TM807:Dây cua roa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: TM808:Dây cua roa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: TM809:Dây cua roa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: V1790105001/ Dây đai bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt ngang hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 940mm, rộng 18.8mm, dùng trong bộ phận truyền động trực tiếp, hàng mới 100%/V179010501 (nk)
- Mã HS 40103100: VNAT3310/ Dây curoa CH11186 (Model động cơ 2806A- E18TAG1); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: VNAT3311/ Dây curoa CH11037 (Model động cơ 2806A-E18TAG1); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: VNAT3320/ Dây curoa 541/446 (Model động cơ Perkins 4006-23TAG2A); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: VNAT3321/ Dây curoa 541/444 (Model động cơ Perkins 4008-TAG1A); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103100: Y34PB059/ CONVEYOR BELT (nk)
- Mã HS 40103200: (MS: Z-400Li) Băng truyền liên tục bằng cao su có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 180 cm. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_1344/ Dây curoa trơn bản B bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 1676 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_1353/ Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu ADR, chu vi ngoài 1483 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_1384/ Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 711 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_1386/ Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 966 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_4995/ Dây curoa trơn bản B bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 940 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_5118/ Dây curoa trơn bản B bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 813 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_6695/ Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 711 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_6706/ Dây curoa trơn bản B bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 1220 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_8200/ Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 1600 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_8201/ Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 990 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 0903_8202/ Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 1219 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 11M 1060-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D106cm R1.1cm Chu vi106cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: 11M 1090-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D109cm R1.1cm Chu vi109cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: 11M 1180-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D118cm R1.1cm Chu vi118cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: 20/ Dây cua roa (băng chữ V), với chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 180 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 23100-F6A-0003 DRIVE BELT Dây Curoa (xk)
- Mã HS 40103200: 3/ DÂY CUROA 5M-1220-3R (chu vi 1220mm,rộng 15mm,3 rảnh) (nk)
- Mã HS 40103200: 3/ DÂY CUROA A29 (Chu vi 737mm,rộng 13mm) (nk)
- Mã HS 40103200: 3V 400-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D101.6cm R1cm Chu vi101.6cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: 3VX 400-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D101.6cm R1cm Chu vi101.6cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: 7M 1250-G Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D125cm R0.7cm Chu vi125cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: 7M 1400-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D140cm R0.7cm Chu vi140cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: 7M 1650-G Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D165cm R0.7cm Chu vi165cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: A 33-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D83.82cm R1.3cm Chu vi83.82cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: A 34-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D86.36cm R1.3cm Chu vi86.36cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: A 46-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D116.84cm R1.3cm Chu vi116.84cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: A 54-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D137.16cm R1.3cm Chu vi137.16cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: A 55-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D139.7cm R1.3cm Chu vi139.7cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: A-26 Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D66.04cm R1.3cm Chu vi66.04cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: A38/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 96.5cm) A38, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: A-52 Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D132.08cm R1.3cm Chu vi132.08cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: B 27-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D68.58cm R1.7cm Chu vi68.58cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: B 42-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D106.68cm R1.7cm Chu vi106.68cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: B 47-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D119.38cm R1.7cm Chu vi119.38cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: B 53-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D134.62cm R1.7cm Chu vi134.62cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền (dây cu roa) bằng cao su loại Timing Belt 2800-T5-15.5 (MITSUBOSHI), kt: chu vi 2800mm x 15.5mm (bước răng 5mm), do Dorco cung cấp, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền bằng cao su lưu hóa có gân hình chữ V DIN 2215 13 X 740 (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền chữ V bằng cao su DIN 2215 OILRES 10 X 972, đường kính ngoài trên 100.5 cm (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền đồng bộ liên tục bằng cao su lưu hóa (Dây Curoa) MITSUBOSHI BRAND RUBBER BELTS. STD A 23, CV62.5cm, hàng mới 100%, hiệu MIT. (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V) bằng cao su lưu hóa, chu vi ngoài 1270mm, 1778mm, không nhãn hiệu, dùng cho máy chải kỹ, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền model RECMF-6270- RECMF-6630. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền SC52, SC58. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền từ model RECMF-1310 đến RECMF-1470 inches. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Băng truyền XPA1352 đến XPA1582 (từ 53 INCH đến 62 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: BIVN145/ Dây truyền động bằng cao su (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa 4451A149 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa 4451A150 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa 950x10x10 1145A081 phụ tùng xe ôtô hiệu Triton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa 950x10x10 MD329639 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa 950x10x10 MR984778 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa bơm trợ lực 1340A146 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Mirage 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa cam 1145A019 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% CO FORM D MỤC 1 (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa cam 1500x25x4 MD111427 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa máy điều hòa 7814A022 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa máy lạnh 950x10x10 MZ690287 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa máy phát 1340A181 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% CO FORM D, MỤC 1 (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa máy phát 4451A141 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa máy phát 900x12x10 4451A029 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Cu roa, trợ lực lái 1040x12x2 MD373622 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Đai cao su, hình chữ V, chu vi ngoài 70cm, dùng cho bơm chân không, HSX: Leybold, mã: 71408670, 1 chiếc/ 1 set, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Đai tải băng truyền cao su dùng cho xe máy, có mắt cắt hình thang, không có gân hình chữ V, 1A011455 kích thước 23.4x11.7x28, chu vi 815mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: 'Đai tải băng truyền cao su dùng cho xe máy, có mắt cắt hình thang, không có gân hình chữ V, 841213/1G kích thước 22.5x10.2x28,Chu vi 815mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Đai truyền bằng cao su lưu hóa (dây curoa) mã 300L787U, chu vi 762 mm, bảng rộng 200 mm, tiết diện hình chữ nhật. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Đai truyền liên tục có mặt cắt hình thang (bằng chữ V) không gân chữ V, bằng cao su lưu hóa (dây curoa) mã: 6A LB 104. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Dây coroa (dùng cho xe nâng hàng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây coroa- BELT- 25T5-1740+NFT+3APL (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103200: Dây coroa ống rải bột- BELT- 32AT10-5150S180522(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103200: Dây coroa xe nâng S4S-DPEU2,chu vi ngoài 100cm,chất liệu cao su lưu hóa, màu đen,hình thang,Dùng truyền động cho xe nâng, hiệu Heli,mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Dây cu roa 4451A097 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Dây cu roa B108 máy tỉa biên (không có gân chữ V, chu vi 108cm) (link kiện, phụ tùng thay thế máy móc) (nk)
- Mã HS 40103200: Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 164.9cm), code: A61 (xk)
- Mã HS 40103200: Dây cu roa cam MZ690606 phụ tùng xe ôtô hiệu L300. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây cu roa M23 máy tỉa biên (không có gân chữ V, chu vi ~90cm)- BELT M23 (nk)
- Mã HS 40103200: Dây cu roa. P/N: 9001A96003 (dùng cho xe nâng hàng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: DAY CU ROA/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 164.9cm mặt cắt hình thang bằng chữ V), code: A61 (nk)
- Mã HS 40103200: Dây cua roa (băng chữ V), với chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 180 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây cua roa 43 IDches TC803-97010. Phụ tùng máy kéo. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây cua roa cao su TC704-97010. Phụ tùng máy kéo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY CUA ROA MÁY NÉN GA LẠNH- 8973835771- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa (140x126x7)mm (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa (băng truyền) có mặt cắt ngang hình chữ V, không gân, bằng cao su lưu hóa, model: 0-800, quy cách: chu vi 800mm, không nhãn hiệu, dùng cho máy móc trong nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa (Dây đai cao su). Mã sản phẩm A62. Là băng chữ V, làm bằng cao su, rộng 12.5mm, dày 9.0mm, dài 1575mm. Hãng sản xuất MITSUBOSHI. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa 10*360 966A (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa 10cm của máy may công nghiệp (hàng mới 100%)- X TIMING BELT B2512210D0A (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa 337L (337L, MITSUBOSHI) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa 450*5m (450 mm x 5 m x 10 mm, SANTA BELT) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa 51 inch của máy may công nghiệp (hàng mới 100%)- LEATHER BELT 51 EC1202 (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa 525MM của máy cắt (hàng mới 100%)- SYNCHRONOUS BELT HTD3M-525-10MM (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY CUROA 5M-1220-3R (chu vi 1220mm,rộng 15mm,3 rảnh) (xk)
- Mã HS 40103200: DÂY CUROA A29 (Chu vi 737mm,rộng 13mm) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A31 TRIANGLE (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A32 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.7*813mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A40 (băng chữ V, không có gân chứ V, chu vi ngoài 1016mm, từ cao su lưu hóa, nhãn nhiệu: Mitsuboshi) (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A44 (SCE02-05762- A44, Dây curoa. V-Belt) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A51 (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A57 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.7*1448mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A59 (A59, TRIANGLE) (đai truyền bằng cao su hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa A63 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.7*1600mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B28 (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B28 (VCG02-02100- B28, B28, MITSUKAISHO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B32 (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B32 (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B38 (B38, MITSUKAISHO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B45 (MITSUKAISHO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B48 (B48, MITSUKAISHO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B53 (B53, BANDO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B-53 (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B66 (B66, TRIANGLE) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B70 (B70, MITSUKAISHO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B78 (SCE02-05760- B78, MITSHUKAISHO) (đai truyền bằng cao su hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa B81 (W16.5 x L2057 mm, B81, TRIANGLE) (đai truyền bằng cao su hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa Bando 5V800. Mã sản phẩm 5V800. Là băng chữ V, làm bằng cao su, rộng 17.5mm, dày 13.7mm, dài 2032mm. Hãng sản xuất BANDO. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa bằng cao su (hình chữ V), với chu vi ngoài 60 cm, phụ tùng của xe nâng hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa C102 (C102, TRIANGLE) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa C90 (C90, MITSHUKAISHO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa C966A (đai truyền bằng cao su hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa cao su, model: V-belt, hiệu: SUNDT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa có mặt cắt hình thang, không có gân chữ V của máy in tự động sản xuất túi xách (hàng mới 100%, bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa của máy may công nghiệp (hàng mới 100%)- BELT R01301 (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa động cơ bằng cao su lưu hóa có mặt cắt hình thang, chu vi 80cm, kí hiệu: YC80-10PK-2180B dùng cho xe ô tô tải hiệu Chenglong có tổng trọng tải không quá 18T, Trung Quốc sx, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa HTD 920-8M (W30 mm, HTD 920-8M, HTD) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa K-20 (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa K-21 (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa không gân RUBBER V BELT(divbelt), Size 22mm.Hàng mới 100%,CODE: SPC (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa làm bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang A24-A66, rộng 13mm, cvi ngoài: 60.96cm- 167.64cm, hiệu MASUKA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa M18 (VCB99-00074- M18, TRIANGLE) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa M36 (băng truyền liên tục, chất liệu cao su lưu hóa kết hợp với vải sợi, mặt cắt ngang hình thang, không có gân, chu vi ngoài 91.44 cm) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa M39 (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa M54 (VCB99-00068, BELT M-54/DAY CUROA M-54) đai truyền bằng cao su có chu vi 137cm (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa máy IP- Belt A-63(chu vi 243cm)(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa O-800 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 5*800mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa PU-S5M 50mm (American bel) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa răng 1025-5M 35mm (1025-5M BANG 35MM, LYNDON) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa SPA1632 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.5*1632mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa SPA1682 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.5*1682mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa SPZ 1700 LW (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY CUROA- TOOTHED BELT- 90dX100Dx5t- Chu vi ngoai: 100cm (Phụ tùng thay thế của máy det phục vụ sản xuất, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa trơn bản A bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu ADR, chu vi ngoài 1483 mm, (1 sợi 1 cái) mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa V-belt bằng cao su, mặt cắt hình thang dùng trong máy công nghiệp hiệu Gates, ký hiệu A26 Vulco Power II, Kích thước: (13x8x660) mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa W30mm- 2504- 8M (W30 mm- 2504-8M, SUNDT BELT) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây curoa XPA 1400 (XPA 1400, BANDO) (xk)
- Mã HS 40103200: Dây đai bằng cao su lưu hóa dùng trong công nghiệp, có mặt cắt hình thang, có chu vi ngoài bằng 1107mm PHG SPA1107, Mới 100%, Hãng SKF (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY ĐAI BƠM TRỢ LỰC LÁI-XE 5T-8970851310-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40103200: Dây đai cao su (Dây curoa). Mã sản phẩm A44. Là băng chữ V, làm bằng cao su, rộng 12.5mm, dày 9.0mm, dài 1118mm. Hãng sản xuất MITSUBOSHI. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40103200: Dây đai cao su các loại (nsx: NINGBO HAM-YUM)có chiều rộng < 1,4 cm chiều dài < 130 cm dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY ĐAI MÁY NÉN LẠNH-XE 25T-8976051020-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY ĐAI QUẠT ĐỘNG CƠ- 1136715220- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ-XE 11T-8980202470-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40103200: DÂY ĐAI QUẠT GÍO ĐỘNG CƠ-XE 9.5T-8980384230-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40103200: Dây đai XPA1232 (chu vi 123.2cm, linh kiện dùng cho máy nén khí). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Dây truyền động bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: Dây truyền tải bằng cao su 2903-1024-02 (Phụ tùng máy nén khí Atlas Copco). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: DL0255/ Dây coroa (dùng cho xe nâng hàng). Hàng mới 100%/ JP (nk)
- Mã HS 40103200: DL0255/ Dây curoa bằng cao su (hình chữ V), với chu vi ngoài 60 cm, phụ tùng của xe nâng hàng, hàng mới 100%/ JP (nk)
- Mã HS 40103200: M-28 Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D71.12cm R0.9cm Chu vi71.12cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: M-36 Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D91.44cm R0.9cm Chu vi91.44cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: M-41-xanh Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D104.14cm R0.9cm Chu vi104.14cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: M-42-xanh Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D106.68cm R0.9cm Chu vi106.68cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: M-45 Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D114.3cm R0.9cm Chu vi114.3cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: MCP- Dây curoa bằng cao su lưu hóa có chu vi ngoài 67 cm- Timing Belt- 670-5GT-9- A884045 (nk)
- Mã HS 40103200: Phụ kiện máy ATM: dây curoa bằng cao su BELT,FLAT,0.250,SEMI STRETCH 562rh 29-008482-000J (29-008482-000J). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Phụ tùng cho Máy kiểm tra chai: Đai tải bằng cao su lưu hóa- Conveyor Belt Inline VAR; Low Water Absorption; Red- HPK022314 ST- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Phụ tùng ôtô, mới 100%:Dây đai máy phát bằng cao su lưu hoá-Kia Morning.Nhãn hiệu là: DONGIL (nk)
- Mã HS 40103200: Phụ tùng thang cuốn-Dây curoa bằng cao su có mặt cắt hình thang, không gân, chu vi ngoài 148cm-STRAP YS004C014-02-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: Phụ tùng thay thê cho máy rót sữa:Dây curoa bằng cao su (chu vi ngoài 180cm)- V-belt TFTC BX71"L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103200: SPA 1082-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D108.2cm R1.3cm Chu vi108.2cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPA 1132-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D113.2cm R1.3cm Chu vi113.2cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPA 1700-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D170cm R1.3cm Chu vi170cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPZ 1300-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D130cm R1cm Chu vi130cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPZ 1437-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D143.7cm R1cm Chu vi143.7cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPZ 1537-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D153.7cm R1cm Chu vi153.7cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPZ 1587-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D158.7cm R1cm Chu vi158.7cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPZ 1687-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D168.7cm R1cm Chu vi168.7cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPZ 1712-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D171.2cm R1cm Chu vi171.2cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: SPZ 850-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D85cm R1cm Chu vi85cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: XPA 1032-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D103.2cm R1.3cm Chu vi103.2cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: XPZ 1250-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D125cm R1cm Chu vi125cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103200: XPZ 987-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D98.7cm R1cm Chu vi98.7cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103300: 009-004/ Băng truyền hình thang (Dây Curoa) A-82, Hàng mới 100% (3206004078) (nk)
- Mã HS 40103300: 1S7Q6C301AB- Dây cu roa (hình chữ V) bằng cao su, chu vi: 222,2 Cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: 24011498/ Dây curoa B72, (bằng cao su, có mặt cắt hình thang (băng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài trên 180 cm nhưng không quá 240 cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: 2466300201 Dây curoa bằng cao su,mặt cắt hình thang, chu vi ngoài 220cm, dùng cho máy giặt WMY71033PTLMB3 BEKO, ELASTIC POLY V BELT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: 2466300202 Dây curoa bằng cao su mặt cắt hình thang, chu vi ngoài 220cm, dùng cho máy giặt WDW 85143, ELASTIC POLY V BELT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: 2827160100 Dây curoa bằng cao su, mặt cắt hình thang, chu vi ngoài 220cm, dùng cho máy giặt WTE 11735 XCST, ELASTIC POLY V BELT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: AB396C301EA- Dây cu roa (hình chữ V) bằng cao su, chu vi: 235,1 cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền 3V (75 INCH) Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền 5V800 đến 5V920 (từ 80 INCH đến 92 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền A (84 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền B (từ 71 INCH đến 94 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền BB (từ 78 INCH đến 90 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền C (từ 71 INCH đến 94 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền liên tục (dây curoa) bằng cao su lưu hóa,mặt cắt ngang hình thang (bằng chữ V),có gân, mã7PK2208,chu vi ngoài 220.8 cm,nhà sx: DAYCO,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền model A (85 inches). Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Băng truyền model B (72 inches- 94 inches). Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: BANG-CS/ Băng truyền (dây cuaroa) bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy nhuộm vải, mặt cắt ngang hình thang, gân hình chữ V, chu vi ngoài: 200cm, hiệu: không, dùng trong nhà xưởng- V-belt. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Bộ dây cô roa bằng cao su lưu hóa (3c/bộ)/ 5N4751- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cô roa bằng cao su lưu hóa/ 1417116- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây coroa, chất liệu: cao su, có mặt cắt hình thang, chu vi ngoài 220cm- Belt B2150 (MCK2093), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa B1854 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 1854mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa B2286 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2286mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa cam, dạng băng truyền liên tục có mặt cắt ngang hình thang, chu vi ngoài 225cm(PT xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_MSPT: 12761-69J00 (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa loại SPZ 2410 HS-3400, chu vi ngoài 204cm, hiệu:Bando, P/N:001-700-002 (1 bộ 6 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa SPC2000 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2000mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cu roa SPC2200 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2200mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cua roa (chữ V) bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20441930, phụ tùng thay thế dùng cho máy xúc đào EC460BLC hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cua roa cao su_Mặt cắt hình thang 3VX826 Super HC Molded Notch(10x2098)mm, nhà sx Gates_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cua roa- TOOTHED BELT HDT_8M_30, mã: 860304118, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cuaroa phi 50cm, chu vi: 157 cm (dùng cho máy nén khí),(Hàng mới 100%), nhãn hiệu: Hutuo (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cuaroa phi 60cm, chu vi: 188cm (dùng cho máy nén khí),(Hàng mới 100%) nhãn hiệu: Hutuo (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cuaroa phi 70cm, chu vi: 220cm (dùng cho máy nén khí),(Hàng mới 100%) nhãn hiệu: Hutuo (nk)
- Mã HS 40103300: Dây cudoa điều hòa (chữ V) bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2657451924, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa (băng truyền) bằng cao su lưu hóa chu vi ngoài trên 180cm nhưng không quá 240cm, (nhãn hiệu: Fengmao, Youte) dùng cho xe tải dưới 10 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa 53724050 bằng cao su lưu hóa, chu vi 2000mm, dùng cho máy nén khí hiệu HITACHI, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa B50 Mitsu (xk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa B55 Mitsu (xk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa B77. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 195.58cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa B83 Mitsu (xk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa bằng cao su loại RECMF1, RECMF6, RECMF8, RECMF9, chu vi ngoài trên 180cm đến 240cm, mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa cao su hình thang hiệu OPTIBELT dùng trong công nghiệp- Mã Số:C 77 (Dài:1.95m, Rộng:0.022m) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa chữ V bằng cao su (chu vi:188cm), MITSUBOSHI (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa chuyển động chất liệu cao su, phụ tùng của máy cắt và gấp nhãn vải Gold Fai,kích thước:100x60x7.5mm.Hàng mới 100%/ BELT (nk)
- Mã HS 40103300: Dây Curoa dài 1152 mm, ngang 20mm dùng để kéo buly (mặt cắt hình thang)- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa HS-4 25mmx2410mmx1mm (có mặt cắt hình thang, chu vi ngoài trên 180cm đến 240cm, bằng cao su lưu hóa, linh kiện của máy se sợi, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa răng 8M-1888-50 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 50*1888mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa răng PL bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 8*1814mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa SPA 2082LW. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 208.2cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa SPA 2260LW. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 226cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa SPB 2020LW/5V800. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 202cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa, phụ tùng của các máy, dụng cụ cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp, nhãn hiệu STIHL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-270H-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-277L-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-315L-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-345L-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-375-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-460-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-500-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-560-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-570-5M-20- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-590-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-600-8M-30- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-615-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-640-8M-30- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-650-5M-20- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-670-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-900-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây curoa-Belt-950-5M-25- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây đai (có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chiều dài từ 180-240cm)-2113010247- Belt (2113010140)(Linh kiện sản xuất máy nén khí- hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103300: Dây đai truyền động PMA01221ZZZ-Z STS-S14M-2380-40W,có chu vi ngoài 2380mm, có gân chữ V, rộng 40mm,bằng cao su lưu hóa,dùng trong máy mài mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Dây đai XPA1232 (linh kiện dùng cho máy nén khí, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40103300: P/N: 12605208-Dây cu roa nối giữa máy phát điện với lốc điều hòa (cao su lưu hóa) (chu vi 195 cm), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA C140, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: P/N: 25183021-Dây cu roa máy phát (1.6) (cao su lưu hóa) (chu vi 183 cm), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet NUB, LAC, GEN, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103300: Phụ tùng máy chế biến,rót sữa:Đai truyền bằng cao su, chu vi ngoài 205cm,vân chữ V,mặt cắt hình thang Timing belt T10x1000x25 Rubber;90600-0275;NSX:OEM Automatic AB.Mới100% (nk)
- Mã HS 40103300: SV 20-18/ DÂY CUROA (72inch~94inch) (xk)
- Mã HS 40103300: SV 20-21/ DÂY CUROA (72inch~94inch) (xk)
- Mã HS 40103400: ./ Dây curoa B175, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40103400: ./ Dây curoa C128, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40103400: 0903_8199/ Dây curoa trơn bản B bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 2159 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: A-82 Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D208.28cm R1.3cm Chu vi208.28cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: B 73-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D185.42cm R1.7cm Chu vi185.42cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: B 74-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D187.96cm R1.7cm Chu vi187.96cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: B 78-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D198.12cm R1.7cm Chu vi198.12cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: B 79-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D200.66cm R1.7cm Chu vi200.66cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: B 80-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D203.2cm R1.7cm Chu vi203.2cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: B 92-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D233.68cm R1.7cm Chu vi233.68cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: Băng truyền 5VX710 đến 5vx730 (từ 71 INCH đến 73 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Băng truyền đồng bộ liên tục bằng cao su lưu hóa (Dây Curoa) MITSUBOSHI BRAND RUBBER BELTS. STD A 72, CV185cm, hàng mới 100%, hiệu MIT. (nk)
- Mã HS 40103400: Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang bằng cao su lưu hóa (loại A) chu vi ngoài 71-90 inch(180.34cm-228.6cm) dùng cho thiết bị công nghiệp và nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Băng truyền model RECMF-6840. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Băng truyền từ model RECMF-6810 đến RECMF-6940 inches. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Đai curoa bằng cao su(TOOTHED BELT), P/N: 0902004502, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Đai truyền bằng cao su lưu hóa (dây curoa) mã 3V 750 chu vi 190.5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây cu doa máy phát N30-06-0000180,(Bộ phận của đầu tầu di chuyển trên đường sắt chạy trong hầm lò). NSX: Ferrit s.r.o. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây cu roa A-13 (25m/cuộn) (nk)
- Mã HS 40103400: Dây cu roa A-13 DZCC (nk)
- Mã HS 40103400: Dây cu roa bằng cao su lưu hóa có mặt cắt hình thang không có gân, mới 100%.Loại A có chu vi ngoài từ 180.34 đến 236.22cm(71-93 inch) (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa (băng truyền) có mặt cắt ngang hình chữ V, không gân, bằng cao su lưu hóa, model: A72, quy cách: chu vi 1880mm, không nhãn hiệu, dùng cho máy móc trong nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa A-1803Li bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.7*1803mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa A-75 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.7*1905mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa A79 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12.7*2007mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa B175, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa bằng cao su (TOOTHED BELT), P/N: 0902004503, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa BELT (PL1640), Sử dụng cho máy mài bóng. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa Belt C-112 bằng cao su (linh kiện dùng trong máy trộn cao su mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa cao su hình thang, chu vi ngoài 208.28cm,B82 Vulco Power II, Hiệu Gates, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa COMBINED NARROW V-BELT,(3VX1420-8RIBS), Sử dụng cho máy mài bào. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa kích thước 30x2cm- Belt, Linh kiện thay thế cho máy ATM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa làm bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang A71-A89, rộng 13mm, cvi ngoài: 180.34cm- 226.06cm,hiệu MASUKA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa LEATHER BELT,(E16000), Sử dụng cho máy mài nghiền. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa trơn bản B bằng cao su lưu hóa, mặt cắt ngang hình thang, hiệu Bando, chu vi ngoài 2159 mm, (1 sợi 1 cái) mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa V-Belt 8V-1130 bằng cao su (linh kiện dùng trong máy trộn cao su mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103400: Dây curoa V-belt bằng cao su, mặt cắt hình thang dùng trong máy công nghiệp hiệu Gates, ký hiệu A80 Vulco Power II, Kích thước: (13x8x2032) mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây đai (dây curoa) không gân bằng cao su sử dụng để truyền từ động cơ này sang động cơ khác, chu vi 2286mm, nhãn hiệu Mazak, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây đai bằng cao su lưu hóa dùng trong công nghiệp, có mặt cắt hình thang, có chu vi ngoài bằng 1832mm PHG SPA1832, Mới 100%, Hãng SKF (nk)
- Mã HS 40103400: Dây đai truyền có mặt cắt hình chữ V (dây curoa) 1,325MM*4.5MM, Model: FB-1325045070 (bộ phận thay thế cho máy SX bo mạch). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Dây đai vật liệu bằng cao su lưu hóa có kèm tuýt mỡ bôi trơn dùng trong công nghiệp sản xuất bia. Dài 1980mm. Đóng gói: 4 cái/ bộ. Code: 105.0230. Hãng: JO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: Phụ tùng ôtô 4 chỗ, hiệu: Volkswagen, Dây curoa bơm nước(06H121605E;TOOTH BELT). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Dây đai cao su, Part No: V03839310LC, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103400: SPA 1875-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D187.5cm R1.3cm Chu vi187.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: SPB 1850-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D185cm R1.6cm Chu vi185cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: SPZ 1900-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D190cm R1cm Chu vi190cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: SPZ 2075-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D207.5cm R1cm Chu vi207.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103400: SPZ 2240-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D224cm R1cm Chu vi224cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: (MS: P30115909C) Dây cu-roa có chu vi ngoài trên 60cm nhưng không quá 150cm dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40103500: (MS: PY0115909A) Dây cu-roa có chu vi ngoài trên 60 cm nhưng không quá 150cm dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40103500: ./ Băng truyền đồng bộ liên tục bằng cao su, chu vi 530 mm, model:PTBN530P5M-150, phụ kiện máy cắt, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: 009-005/ Băng truyền đồng bộ (Dây Curoa) 187L-19mm, Hàng mới 100% (3206002025) (nk)
- Mã HS 40103500: 0903_4865/ Dây curoa dẹt bằng cao su lưu hóa, hiệu HTD, chu vi ngoài 1110 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: 0903_5140/ Dây curoa dẹt bằng cao su lưu hóa, hiệu HTD, chu vi ngoài 1250 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: 0903_8203/ Dây curoa răng bằng cao su lưu hóa, hiệu Bando, chu vi ngoài 1150 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: 0903_9659/ Dây curoa răng bằng cao su lưu hóa, hiệu Bando, chu vi ngoài 1250 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: 1150VC3022-B Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D115cm R3cm Chu vi115cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 1150VD5230-B Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D115cm R5.2cm Chu vi115cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 1180VC3022-B Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D118cm R3cm Chu vi118cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 1180VC3722-B Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D118cm R3.7cm Chu vi118cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 1440-8M-G 710 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D144cm R71cm Chu vi144cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 2/5M 825-B Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D82.5cm R1cm Chu vi82.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 240-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D60.96cm R40cm Chu vi60.96cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 250-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D63.5cm R40cm Chu vi63.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 260-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D66.04cm R40cm Chu vi66.04cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 282-XL-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D71.628cm R20cm Chu vi71.628cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 3/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 125cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN1250S5M-150 (nk)
- Mã HS 40103500: 3/ DÂY CUROA T5-10mm*3200mm open (dài 3200mm,rộng 10mm,dây mở) (nk)
- Mã HS 40103500: 3/11M 1150-G Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D115cm R3.3cm Chu vi115cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 315/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 75cm), code: HTBN750S3M-100/ JP (nk)
- Mã HS 40103500: 320-MXL-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D65cm R20cm Chu vi65cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 360-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D91.44cm R40cm Chu vi91.44cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 500056603/ CONVEYOR BELT (nk)
- Mã HS 40103500: 500184749/ BANDO TIMING BELT 350MXL3.2 (nk)
- Mã HS 40103500: 500253848/ GEARBELT POWERGRIP GT3 5X750X15 (nk)
- Mã HS 40103500: 580-H-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D147.32cm R40cm Chu vi147.32cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 6/7M 1150-G Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D115cm R4.2cm Chu vi115cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: 768-8M-SDT 250 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D76.8cm R25cm Chu vi76.8cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: A31/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 78.7cm) A31, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Băng truyền đồng bộ liên tục (Dây cu-roa) bằng cao su lưu hóa, không có gân chữ V, chu vi ngoài 109.9 cm, phi 3cm x70cm, BELT, RIB 8PK-80, phụ tùng máy phát điện mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Băng truyền H, S5M, S8M, T10, DH, DS5M, D8M, DS8M. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: BELT/ Dây curoa bằng cao su chiều dài 766mm, chiều rộng 3mm linh kiện dùng cho máy in, máy photocopy mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Bộ dây cu-roa đồng bộ liên tục cho buồng thổi chân không của máy cắt vải (Nhà SX: Republic; bằng cao su, chu vi ngoài: 98CM; có gắn thêm 1 lò xo)-#586500068. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Đai cam bằng cao su, Part No: 1356859095, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103500: Đai cam, chu vi ngoài 120cm (cao su lưu hóa), Part No: 1356809131, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103500: Đai cam, Part No: 1356809131, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Đai camV, chu vi ngoài 120cm (cao su lưu hóa), Part No: 1356809131, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103500: Đai truyền bằng cao su lưu hóa (dây curoa) có mặt cắt ngang hình chữ nhật, loại ít bụi cao su mã 60-S2M-630 CLEAN, chu vi 630mm, bảng rộng 6mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: Đai truyền động bằng cao su, 8mm pitch x 720mm length x 21mm width, 90 teeth, PC-8MGT 720-21; Part No: 1100031689; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Đai truyền động của máy hút bụi bằng cao su đen, kích thước: 14mm (rộng), 2.45mm (dày). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Đai truyền hiệu suất cao bằng cao su lưu hóa (dây curoa) mã 2000-S5M-1000 HP, chu vi 1000mm, bảng rộng 200 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Dây cu roa bằng cao su (chu vi 100.5cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MITSUBOSHI_BELT) 100S3M1005 (xk)
- Mã HS 40103500: Dây cu roa của máy giặt bằng cao su lưu hóa đồng bộ, chu vi ngoài của dây 108cm/ AWS04127SRB0-0B0/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Dây cua roa cao su_Không mặt cắt hình thang 1056-8M-18" (457x1056)mm_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curao đinh ốc (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curo (700-5M-25) (Chu vi ngoài: 70 CM; Bằng cao su; Di chuyển bàn cuốn; Dùng cho máy cắt bằng tia laser CMA1610-FET-D; Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curo (890-5M-25) (Chu vi ngoài: 89 CM; Bằng cao su; Di chuyển bàn cuốn; Dùng cho máy cắt bằng tia laser CMA1610-FET-D; Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa (băng truyền đồng bộ liên tục) bản dẹt, bằng cao su lưu hóa, chu vi 1000mm, rộng 12mm, không nhãn hiệu, dùng cho máy móc trong nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa 8M-960-28 (mới 100%,chu vi ngoài 96cm, dùng cho máy phay khuôn CDM-800SL, mới 10%) (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa bằng cao su loại RPP8, 2/7M, 8M, AT5, AT10, SLV8, chu vi ngoài trên 60cm đến 150cm, mặt cắt hình chữ nhật. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa cao su đồng bộ, chu vi ngoài 120.0cm, 1200-8MGT3-1800, Hiệu Gates,Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa dẹt bằng cao su lưu hóa, hiệu HTD, chu vi ngoài 1110 mm, (1 sợi 1 cái) mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa dẹt có chu vi ngoài 75cm dùng xe ô tô BMW dưới 5 chỗ hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11287628659 (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa không có mặt cắt hình thang 9C1-58A-004, phụ kiện của máy kéo sợi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa răng bằng cao su lưu hóa, hiệu Bando, chu vi ngoài 1150 mm, (1 sợi 1 cái) mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: DÂY CUROA T5-10mm*3200mm open (dài 3200mm,rộng 10mm,dây mở) (xk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa, hàng mới 100% Rubber Belt A32 (nk)
- Mã HS 40103500: Dây curoa,SPA 1982, nhà sản xuất:BANDO.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: Dây đai truyền giấy trong máy in bằng cao su- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy, chu vi 888mm (xk)
- Mã HS 40103500: Dây tải băng truyền của máy gắn linh kiện bằng cao su, mặt cắt hình răng cưa, chu vi ngoài 96 cm, Conveyor Belt (for M3/M3S/ Lane 1), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: DS5M-1000-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D100cm R13.5cm Chu vi100cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: DS5M-1050-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D105cm R13.5cm Chu vi105cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: DS5M-1350-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D135cm R13.5cm Chu vi135cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: DS5M-765-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D76.5cm R13.5cm Chu vi76.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: DS5M-950-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D95cm R13.5cm Chu vi95cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: DS8M-1152-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D115cm R13.5cm Chu vi115cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: EV-063/ Dây đai truyền giấy trong máy in bằng cao su- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy, loại 023E 28900, mã QLNB-42216000420111 (nk)
- Mã HS 40103500: Gioăng cao su đệm dùng cho máy mài bóng bề mặt. Hàng mới 100% (3B2310G2250) (nk)
- Mã HS 40103500: HPS5M-1195-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D119.5cm R20cm Chu vi119.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: HPS8M-1248-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D124.8cm R40cm Chu vi124.8cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: HPS8M-1424-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D142.4cm R40cm Chu vi142.4cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: HPS8M-1480-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D148cm R40cm Chu vi148cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: NL044/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 142.2cm), code: GBN14223GT-90_112704851 (nk)
- Mã HS 40103500: Phụ tùng máy cắt và dán bao PP: Dây curoa truyền dẹt làm bằng Cao su chu vi 945mm, model: AARK-01234 12 PJ 945, NSX: Starlinger, (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103500: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Dây curoa cam Morning 2008-2012, mã 2431202270, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103500: RPF 3330 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ hiệu BANDO D83.82cm R1.3cm Chu vi83.82cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: RPF 3340 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ hiệu BANDO D86.36cm R1.3cm Chu vi86.36cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: RPF 3350 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ hiệu BANDO D88.9cm R1.3cm Chu vi88.9cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: S14M-1400-SDT 430 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D140cm R43cm Chu vi140cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T10-1300-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D130cm R20cm Chu vi130cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T10-1390-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D139cm R20cm Chu vi139cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T10-1440-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D144cm R20cm Chu vi144cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T2.5-780-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D78cm R20cm Chu vi78cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T5-690-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D69cm R20cm Chu vi69cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T5-695-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D69.5cm R20cm Chu vi69.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T5-800-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D80cm R20cm Chu vi80cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T5-815-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D81.5cm R20cm Chu vi81.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: T5-900-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D90cm R20cm Chu vi90cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103500: TP40103500/ Dây cuaro BANDO A29 (đỏ) bằng cao su, chu vi ngoài 79cm, hàng mới 100%/ JP (nk)
- Mã HS 40103500: U01O20060153/ Đai truyền trên cả hai trục của máy dán nhãn, chất liệu cao su lưu hóa,Model: HYCR-CCRS3M,hiệu:Huayan, kt: 0.84*0.07*0.01, hàng mới 100%,710010011821 (nk)
- Mã HS 40103500: U01O20060154/ Đai truyền trên cả hai trục của máy dán nhãn, chất liệu cao su lưu hóa,Model: HYCR-ZCRS3M,hiệu:Huayan, kt: L:0.84, hàng mới 100%,710010011822 (nk)
- Mã HS 40103600: ./ Dây cu roa B-67, chu vi ngoài 177.8 cm, kt H10.41mm*W16.76mm, dùng để chuyển hóa chuyển động quay của động cơ, chất liệu dùng cao su tổng hợp, nhà sx Misuboshi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: 0903_8204/ Dây curoa răng bằng cao su lưu hóa, hiệu Bando, chu vi ngoài 1676 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: 1562-PL-P 36R Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D156.2cm R16.92cm Chu vi156.2cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: 2/11M 1850-G Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D185cm R2.2cm Chu vi185cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: 315/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài trên 150cm (chu vi 159.6cm), code: HTBN1596S3M-150/ JP (nk)
- Mã HS 40103600: Băng truyền S5M, S8M, 14M, D8M, DS8M. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: CS-TIMBELT/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài trên 150cm (chu vi 153cm), code: HTBN1530S5M-150/ JP (nk)
- Mã HS 40103600: Đai truyền bằng cao su lưu hóa (dây curoa) mã 1512-H8M-400, chu vi 1512mm, bảng rộng 400 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: Đai truyền hiệu suất cao bằng cao su lưu hóa (dây curoa) mã 4000-S8M-1760 HP, chu vi 1760mm, bảng rộng 400 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: Dây cu roa 8PK1350, dùng cho xe xúc lật Liugong ZL50C. Mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc. Là dạng băng truyền liên tục có chu vi ngoài 1.350 mm. Chất liệu bằng cao su lưu hóa. (nk)
- Mã HS 40103600: Dây cu roa 8PK950, dùng cho xe xúc lật Liugong ZL50C. Mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc. Là dạng băng truyền liên tục có chu vi ngoài 950 mm. Chất liệu bằng cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40103600: Dây cu roa B-67, chu vi ngoài 177.8 cm, kt H10.41mm*W16.76mm, dùng để chuyển hóa chuyển động quay của động cơ, chất liệu dùng cao su tổng hợp, nhà sx Misuboshi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài trên 150cm (chu vi 153cm), code: GBN1530EV5GT-150 (xk)
- Mã HS 40103600: Dây cua roa cao su_Không mặt cắt hình thang 1610-14M-1900 GATES (483x1610)mm_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: Dây cua roa động cơ chu vi ngoài trên 150 cm nhưng không quá 198 cm, phụ tùng dùng cho xe ô tô tải hiệu OLLIN720.E4, giá DDP. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40103600: Dây curoa (băng truyền đồng bộ liên tục) bản dẹt, bằng cao su lưu hóa, chu vi 1512mm, rộng 12mm, không nhãn hiệu, dùng cho máy móc trong nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: Dây curoa bằng cao su loại GLD8, chu vi ngoài trên 150cm đến 198cm, mặt cắt hình chữ nhật. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: Dây curoa cao su đồng bộ, chu vi ngoài 155.2cm, 1552-S8M-30PK (MOQ:6), Hiệu Gates,Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103600: Dây curoa Gates 1800- 8M- 30 mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: Dây cu-roa model C-3251 LI chất liệu cao su hãng sản xuất Kaiou hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: Dây cu-roa model SPB1250 chất liệu cao su hãng sản xuất Kaiou hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103600: Dây curoa răng bằng cao su lưu hóa, hiệu Bando, chu vi ngoài 1676 mm, (1 sợi 1 cái) mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: Dây curoa, hàng mới 100% Rubber Belt B62 (nk)
- Mã HS 40103600: Dây đai B72 MITSUBOSHI, bằng cao su lưu hóa, dây đai liên tục, chu vi 190.5cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: Dây đai B72, bằng cao su lưu hóa, dây đai liên tục, chu vi 190.5cm, hàng mới 100%, Maker: MITSUBOSHI (nk)
- Mã HS 40103600: DS5M-1595-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D159cm R13.5cm Chu vi159cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: HPS14M-1540-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D154cm R40cm Chu vi154cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: HPS14M-1778-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D177.8cm R40cm Chu vi177.8cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: HPS8M-1776-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D177.6cm R40cm Chu vi177.6cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: NL044/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài trên 150cm (chu vi 153cm), code: GBN1530EV5GT-150_112684301 (nk)
- Mã HS 40103600: Phụ tùng của máy kéo nông nghiệp: Dây curoa bằng cao su- V-Belt- P/N: R222393.Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: Phụ tùng của máy thu hoạch mía: Dây Curoa bằng cao su- V-Belt- P/N: P65351. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103600: T5-1600-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D160cm R20cm Chu vi160cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: (125828810)- Linh kiện máy giặt Electrolux: Dây cua roa, chu vi 207.24cm, có 6 gân, mặt cắt hình tam giác (nk)
- Mã HS 40103900: (14005625401)- Dây cuaroa của máy sấy Electrolux, bằng cao su, có 7 gân, chu vi 219.8 cm, mặt cắt hình tam giác (nk)
- Mã HS 40103900: (H03610) Dây Curoa bằng cao su lưu hóa 400HPS8M1000 (Chu vi 1000mm, bề rộng mặt cắt ngang 40mm)(mặt cắt ngang hình chữ nhật) (nk)
- Mã HS 40103900: (H60023) Dây Curoa bằng cao su lưu hóa 1960UP14M90-HC (Chu vi 1960mm, bề rộng mặt cắt ngang 90mm)(mặt cắt ngang hình chữ nhật) (nk)
- Mã HS 40103900: (H60053) Dây Curoa bằng cao su lưu hóa 2240UP14M55-HC (Chu vi 2240mm, bề rộng mặt cắt ngang 55mm)(mặt cắt ngang hình chữ nhật) (nk)
- Mã HS 40103900: (MS: 9807033380) Dây curoa có chu vi dưới 60 cm dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40103900: (MS: P30115909C) Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40103900: (MS: PE0815909C) Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40103900: (MS: PY0115909A) Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40103900: (MS:PE0815909C) Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-022896) DÂY CUROA 050-XL-0053A-J, CHẤT LIỆU CAO SU, W12.7XL269.2MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-035911) DÂY ĐAI 114XL037; DÙNG ĐỂ LIÊN KẾT CÁC TRỤC QUAY VÀ TRUYỀN ĐỘNG, BẰNG CAO SU, DÀI 289.56MM, RỘNG 9.5MM, SỐ RĂNG 57. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-049147) DÂY CUROA BẰNG CAO SU 150S5M275 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-051300) DÂY CUROA 150XL037, CHẤT LIỆU CAO SU (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-052567) DÂY CUROA BẰNG CAO SU 350-5M-15. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-067534) DÂY CU ROA BẰNG CAO SU TTBU325T5-100 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-068889) DÂY CUROA HTBN360S5M-150 BẰNG CAO SU RỘNG: 15MM; SỐ RĂNG: 68; DÀI 360MM(HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-074346) DÂY CUROA BẰNG CAO SU, DÙNG ĐỂ TRUYỀN LỰC TỪ ĐỘNG CƠ NÀY SANG ĐỘNG CƠ KHÁC, MODEL HTBN260S5M-100 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-080787) DÂY CU ROA 60-S3M-264 BẰNG CAO SU (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-089338) DÂY CU ROA BẰNG CAO SU HTBN537S3M-100 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-104190) DÂY CU ROA 100-S3M-339 BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-125894) DÂY CUROA MODEL A-38 BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-136486) DÂY CUROA HTBN375S3M-150 BẰNG CAO SU (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-137683) DÂY CUROA 333-3GT-9, BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-141629) DÂY CUROA 333-3GT-15, CHẤT LIỆU CAO SU (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-142749) DÂY CUROA 176XL037, BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-143369) DÂY CU ROA CÓ CHU VI NGOÀI DƯỚI 150CM GBN2073GT-90 BẰNG CAO SU (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-144124) DÂY CUROA BẰNG CAO SU CÓ CHU VI NGOÀI DƯỚI 150CM GBN340EV5GT-150 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-145904) DÂY ĐAI BG312UP3M6-HC, CHẤT LIỆU CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-154978) DÂY CUROA BẰNG CAO SU 1400-EV5GT-15 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-155308) DÂY CUROA BẰNG CAO SU 450-5M-9. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-155312) DÂY CUROA BẰNG CAO SU 635-5M-9 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-155860) DÂY CU ROA BẰNG CAO SU CÓ CHU VI NGOÀI DƯỚI 150CM TBN124XL037. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-160394) DÂY CUROA 237-3GT-15, BẰNG CAO SU, CHU VI NGOÀI 237MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-169586) DÂY CU ROA BẰNG CAO SU 410-5M-25 LOẠI BĂNG TRUYỀN LIÊN TỤC, MẶT CẶT HÌNH THANG, CHU VI NGOÀI 410MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-170342) DÂY CU ROA S3M 255, BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-178212) DÂY CU ROA 100-S5M-440 BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-183657) DÂY CUROA M-18, CHẤT LIỆU CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-186409) DÂY CUROA 465-5M-9, CHẤT LIỆU CAO SU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-186569) DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG, CHẤT LIỆU CAO SU (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-187423) DÂY CU ROA BẰNG CAO SU 100 S3M 537 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-187603) DÂY CU ROA BẰNG CAO SU HTBN264S3M-150 (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-187771) DÂY ĐAI TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG TTBU560T10-400, BẰNG CAO SU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: (Q260-187992) DÂY CUROA 680H150, BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Băng chuyền bằng cao su 30T10-5210PAZ-3mm, kt 5210mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dai truyền dùng cho băng truyền,chất liệu bằng cao su,kích thước:HTD5M*W30*L5800mm,dùng để di chuyển nguyện liệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây băng dùng cho băng truyền,model:S8M-3300-25,nhãn hiệu:dingquan,kích thước:L3300*W25,chất liệu bằng cao su,dùng để di chuyển nguyện liệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây cu loa CONVEYOR BELT (BLACK) 180*20000*2T. NSX: KSBELT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 47.5cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN475S5M-150 (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây cualoa của xe nâng kt: 2,5cmx57cm bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây curoa 20x1000mm, chất liệu bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây curoa A24. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây curoa bằng cao su, kích thước L1165*W10mm,nhãn hiệu: DING QUAN,dùng để đưa chuyển vật liệu trong dây chuyền sản xuất,mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây Curoa của xe nâng 2400BM bằng cao su đường kính: 2,4m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây curoa làm bằng cao su đã lưu hóa, đã gia cố bằng vật liệu dệt, model S5M-425, bản rộng15mm, dày 10mm, chu vi ngoài 1256.6mm, hàng mới 100%/ JP (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây curoa_B1575/17*11m,chất liệu bằng caosu.mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây đai bằng cao su dài 1218mm (MIE02039).Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây đai cao su 540x10mm (MIE00553).Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây đai cao su 670x12mm (MIE00122).Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây đai cao su 810x10mm (MIE00551).Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Dây đai hàn dùng cho máy hàn, bằng cao su,A015B-10-56-001A, dài 3m, rộng 15mm hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40103900: ./ Vành đai bằng cao su (MIE0533).Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ (R40301566) Đai phẳng chống tĩnh điện 810mm*7mm*1mm,dùng để truyền chuyển động trong động cơ máy móc,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ (R40301627) Băng tải 1160x5x1mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ (R40301636) Băng tải chống tĩnh điện màu xanh 2080x5x1mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa 12PK1510, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa 5V1170 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa 5V1220 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa 5V1420 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa 5V1470 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa 5V1700- SPB4300 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa 9PK1730, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây curoa SPB2840 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Dây đai Synchroline STD S8M bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0/ Thước thăm dầu 160mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 007156XXL5/ Dây curoa), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi ngoài 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 007158XXL5/ Dây curoa, bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 007170S3M1/ Dây curoa (loại 70s3m1)), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0074200001/ Dây cuoroa (loại 00001), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 00742505M6/ Dây curoa 00742505M6), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi ngoài 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 00748802M1/ Dây curoa), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi ngoài 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 00749402M5/ Dây curoa (Loại 402M5)), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 00750002M5/ Dây cu- roa (loại 002m5)), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi ngoài 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 00750602M5/ Dây cu- roa (loại 602m5)), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 009-008/ Băng truyền hình thang (Dây Curoa) B-114, Hàng mới 100% (3206005008) (nk)
- Mã HS 40103900: 02003-DAYCR-001/ Dây curoa (TIMING BELT SED-2103 SPARE PART.210XL-7W), bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 03-02-0028/ Dây curoa 460-5M-10, chất liệu cao su & thép (nk)
- Mã HS 40103900: 03-02-0035/ Dây curoa 825-S5M-10, chất liệu cao su & thép (nk)
- Mã HS 40103900: 03-02-0183/ Dây curoa M23, chất liệu cao su, thép (nk)
- Mã HS 40103900: 03-02-0186/ Dây curoa 1130-5M-9, chất liệu cao su & thép (nk)
- Mã HS 40103900: 03-02-0187/ Dây curoa 680-5M-13, chất liệu cao su & thép (nk)
- Mã HS 40103900: 03-02-0188/ Dây curoa 475-S5M-9, chất liệu cao su & thép (nk)
- Mã HS 40103900: 03-02-0189/ Dây curoa 856-8M-30, chất liệu cao su & thép (nk)
- Mã HS 40103900: 0320713831/ Dây cu roa bằng cao su, hiệu Bando, mã B50 (chu vi ngoài 53'') (nk)
- Mã HS 40103900: 08-039-0498/ BELT 498XL X.360 X.2 PITCH (nk)
- Mã HS 40103900: 08-140-4736 CF9/ Mxl,Timing,belt (nk)
- Mã HS 40103900: 0903_5139/ Dây curoa dẹt bằng cao su lưu hóa, hiệu HTD, chu vi ngoài 2260 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0903_8241/ Dây curoa răng bằng cao su lưu hóa, hiệu ADR, chu vi ngoài 2175 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 0903_9656/ Dây curoa dẹt bằng cao su lưu hóa, hiệu HTD, chu vi ngoài 325mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 1023683/ Dây đai chống tĩnh điện bằng cao su (nk)
- Mã HS 40103900: 10400252#Dây truyền bằng cao su, mặt cắt hình tròn, dài 837mm, rộng 200mm, C 837- 10400252- BELT 1M6 U3-U3 FL, GREEN 200X837- Phụ tùng thay thế máy sx băng vệ sinh hoặc tã giấy (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: 106-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D26.924cm R40cm Chu vi26.924cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 109977/ Đai truyền BELT LT10P-30x820, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 10X1165E/ Dây curoa-Belt for standby unit. Phụ tùng máy kiểm tra bo mạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 10X1330E/ Dây curoa-BELT FOR LOADING UNIT. Phụ tùng máy kiểm tra bo mạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 10X1340E/ Dây curoa-Belt for standby unit. Phụ tùng máy kiểm tra bo mạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 10X2120E/ Dây curoa-BELT FOR INSPECTION UNIT. Phụ tùng máy kiểm tra bo mạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 10X2840E/ Dây curoa-Belt for sorting unit. Phụ tùng máy kiểm tra bo mạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 1130-H-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D287.02cm R40cm Chu vi287.02cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 115901/ Đai truyền (hàng mới 100%) BELT H-750+TR30G(T5MM) (nk)
- Mã HS 40103900: 118801/ Đai truyền (hàng mới 100%) BELT HAB-12E 301120 ES (nk)
- Mã HS 40103900: 12-0147Z0(1)/ Dây curoa (Belt S3M59) (nk)
- Mã HS 40103900: 12-0150Z0(1)/ Dây curoa S3M633*70 (nk)
- Mã HS 40103900: 130-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D33.02cm R40cm Chu vi33.02cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 134-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D34.036cm R40cm Chu vi34.036cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 136-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D34.544cm R40cm Chu vi34.544cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 1400-H-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D355.6cm R40cm Chu vi355.6cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 1500021757/ Dây curoa A126 Mitsuboshi (cao su), chu vi ngoài 320cm, mặt cắt hình thang (băng chữ V), hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40103900: 170-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D43.18cm R40cm Chu vi43.18cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 172-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D43.688cm R40cm Chu vi43.688cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 174-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D44.196cm R40cm Chu vi44.196cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 185-H-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D46.99cm R40cm Chu vi46.99cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 187L 10W/ Dây curoa-Timing belt, dùng cho máy đánh bóng bề mặt bo mạch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 187L-075 (19mm) Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ hiệu BANDO D47.498cm R1.9cm Chu vi47.498cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 187-L-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D47.498cm R40cm Chu vi47.498cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 190-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D48.26cm R40cm Chu vi48.26cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 1A003396- dây cuaroa hình chữ V dùng cho xe máy Piaggio. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 200-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D50.8cm R40cm Chu vi50.8cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 203-L-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D51.562cm R40cm Chu vi51.562cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 214-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D54.356cm R40cm Chu vi54.356cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 216-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D54.864cm R40cm Chu vi54.864cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 22M1B2276/ Dây Curoa 154-2GT (Unitta). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 230-H-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D58.42cm R40cm Chu vi58.42cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 24007950/ Dây curoa truyền động bánh nhông 8V-1000, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 25080496/ Dây curoa 150MTS5M350G, bằng cao su lưu hóa, đường kính 150mm, dày 10mm, sử dụng cho máy cắt viền bản mạch. (nk)
- Mã HS 40103900: 25080918/ Dây đai dùng để truyền chuyển động,chu vi 386.08mm,số răng:190,chất liệu cao su lưu hóa, mặt cắt chữ V,model:B190MXL9.5,nsx:Mitsuboshi,mới 100%, hàng thuộc mục 9 tknq số103335163630 (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-03050:Dây cu roa bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-03200: Dây curoa có chu vi không quá 60 cm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40103900: 2521203621: Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40103900: 2521203980: Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-2B140: Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-2E300: Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-2E820: Dây cu-roa có chu vi không quá 60 cm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-2F020: Dây curoa có chu vi không quá 60 cm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-3LAB0: Dây curoa có chu vi không quá 60 cm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 25212-4A600: Dây curoa có chu vi không quá 60 cm dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40103900: 3/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 23.876cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) TBN94XL025 (nk)
- Mã HS 40103900: 3/ Dây curoa 1194PJ-20R (470PJ). (nk)
- Mã HS 40103900: 3/ Dây đai A-32 Mitsubishi, chất liệu cao su, dẫn động quay từ động cơ (G1-04-0004070) (nk)
- Mã HS 40103900: 3/ Dây đai A-64 Mitsubishi, chất liệu cao su, dẫn động quay từ động cơ (G1-04-0004069) (nk)
- Mã HS 40103900: 3/ Dây đai belt B80, chất liệu bằng cao su lưu hóa, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 3/ Dây đai belt SPA-900LW, chất liệu bằng cao su lưu hóa, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 3/ Dây đai cao su có gắn bọt biển dùng cho máy mài, kích thước 32x1270mm, mã: ZQA8E019 (nk)
- Mã HS 40103900: 315/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 12.4cm), code: HTBN124S2M-40 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: 32005080086/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 47.5cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN475S5M-250 (nk)
- Mã HS 40103900: 345L 10W/ Dây curoa-Timing belt, dùng cho máy đánh bóng bề mặt bo mạch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 3M5Q6K288BA- Dây cu roa không phải chữ V, dạng curoa răng bằng cao su, chu vi: 145.5cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 433165035/ BELT FOR HANDLER, Z (nk)
- Mã HS 40103900: 4425374701/ Dây cu roa A00J602700 (nk)
- Mã HS 40103900: 4503088447/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 20.7cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN207S3M-100/ Belt HTBN207S3M-100 (nk)
- Mã HS 40103900: 4503088484/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 37cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN370S5M-150/ Belt HTBN370S5M-150 (nk)
- Mã HS 40103900: 4503088538/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 41.5cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN415S5M-100/ Belt HTBN415S5M-100 (nk)
- Mã HS 40103900: 4503088562/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 23.7cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) GBN2373GT-90/ Belt GBN2373GT-90 (nk)
- Mã HS 40103900: 4503088573/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 41.5cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN415S5M-150/ Belt HTBN415S5M-150 (nk)
- Mã HS 40103900: 4503088757/ Dây cu roa bằng cao su (chu vi 28cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN280S2M-40/ Belt HTBN280S2M-40 (nk)
- Mã HS 40103900: 500027316/ Driving Belt (green) (nk)
- Mã HS 40103900: 500027320/ Driving Belt (green) (nk)
- Mã HS 40103900: 500051332/ TIMING BELT 6B16-295037 (nk)
- Mã HS 40103900: 500092289/ BELT,TIMING,2.5-670V (nk)
- Mã HS 40103900: 500106801/ TIMING BELT (nk)
- Mã HS 40103900: 500106802/ TIMING BELT (nk)
- Mã HS 40103900: 500106803/ TIMING BELT (nk)
- Mã HS 40103900: 500106807/ Timing Belt (nk)
- Mã HS 40103900: 500106808/ TIMING BELT (nk)
- Mã HS 40103900: 500126186/ BELT,FLAT,5.7X1.4X2350 (nk)
- Mã HS 40103900: 500130197/ BELT, TRUMOTION,5MMX450MMX15MM (nk)
- Mã HS 40103900: 500184747/ TIMING BELT 516MXL3.2 (nk)
- Mã HS 40103900: 500229142/ ENI-5P Endless belt 5 x 970 (nk)
- Mã HS 40103900: 500233556/ BELT (BU-12A-15W X 2450EF) (nk)
- Mã HS 40103900: 563939001/ Dây đai bằng cao su cho máy thổi(D132x155mm)- RUBBER,V TYPE BELT FOR 40V SNOW THROWER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 5M5Q8A615AB- Dây curoa không phải chữ V (là đai răng) bằng cao su, chu vi:111,4cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 600-8M-30/ Dây đai bằng cao su, rộng 30mm, chu vi dây 600mm (nk)
- Mã HS 40103900: 61022872/ Dây đai răng làm bằng nhựa dẻo (Dùng cho máy xấy liệu)- Toothed Belt Power Grip, GT3 1160mm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: 655021002/ Đai truyền TRB4. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 655031409/ Đai truyền 655031409 TRB3-TRB4,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 655070118/ Đai truyền 655070118 TRB2, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 655070255/ Đai truyền 655070255 MLS5, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 655070409/ Đai truyền (hàng mới 100%) BELT 655070409 (nk)
- Mã HS 40103900: 655070507SH/ Đai truyền 655070507SH TRB/2, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 656006049/ Đai truyền (hàng mới 100%)656006049 BM355DX2 (nk)
- Mã HS 40103900: 6C1Q6C301HC- Dây cu roa (hình chữ V) bằng cao su, chu vi: 284,2 Cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: 701010012862/ Đai truyền đồng bộ, chiều dài 3163mm, hàng mới 100%, 701010012862 (nk)
- Mã HS 40103900: 701010012863/ Đai truyền đồng bộ, kt 1*40cm, quy cách HTBN520S2M-40, hàng mới 100%, 701010012863 (nk)
- Mã HS 40103900: 701010012864/ Đai truyền đồng bộ, kt 10*232mm, quy cách HTBN1475S5M-150, hàng mới 100%, 701010012864 (nk)
- Mã HS 40103900: 702041 Phụ tùng chuyên dụng máy làm lon và nắp lon- Hàng mới 100%: Đai truyền chuyển động, gân dọc, mặt cắt ngang hình thang, chu vi 2286mm (nk)
- Mã HS 40103900: 8093093/ Dây cu roa 55 inch dùng trong xe nâng (nk)
- Mã HS 40103900: 8136210/ Dây cu roa 41 inch dùng trong xe nâng (nk)
- Mã HS 40103900: 87263/ Dây đai (curoa) của máy khâu chất liệu CAO SU, linh kiện thay thế của máy khâu (xk)
- Mã HS 40103900: 8V 1700-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D431.8cm R2.55cm Chu vi431.8cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: 94-XL-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D23.876cm R40cm Chu vi23.876cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: A0012638/ Dây curoa (nk)
- Mã HS 40103900: A01/ Dây curoa điều hòa Optibelt-SK SPZ 850; hàng mới 100% / DE (nk)
- Mã HS 40103900: A01/ Dây curoa Mitsuboshi A-23; hàng mới 100% / JP (nk)
- Mã HS 40103900: A0701035/ Dây cu roa BG625P5M25, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40103900: A0701036/ Dây cu roa 150S5M425, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40103900: A34 Bando/ Dây curoa A34 Bando, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: A88 Bando/ Dây curoa A88 Bando, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: AF115/ Đai truyền có gân hình thang, chu vi ngoài 10 CM,Chiều dài 10 CM, 0.1kg/ Cái (Linh kiện máy cắt vải). mới 100% (ROUND KNIFE SYNCHRONOUS KNIFE) (nk)
- Mã HS 40103900: B 150-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D381cm R1.7cm Chu vi381cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: B09-0231/ Dây Curoa SPA 1432LW bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: B106 Bando/ Dây curoa B106 Bando, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: B-114 Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang hiệu BANDO D289.56cm R1.7cm Chu vi289.56cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Băng chuyền (JH-1#)/ CN(máy đã qua sừ dụng)(TK 60 ngày 08/11/2012) (nk)
- Mã HS 40103900: Băng chuyền sản xuất (12M) dùng trong Sx giày- PVC CONVEYOR LINE (12M), Model: JS-803-AC, hiệu "JSM", 220V/50Hz/0.75KW, năm sx 2020 (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải 1160x5x1mm (xk)
- Mã HS 40103900: Băng tải bằng cao su dạng cuộn (Flat Transmission Belt)- khổ 100mm X 4P. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải bằng caosu (One million with 10mm(100M/RL)) (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải cao su các loại: 50 mét (xk)
- Mã HS 40103900: Băng tải cao su của máy chà nhám/ Sander Belt(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải cao su gia cố bằng vật liệu dệt TFL-22E26-2 (500 x 120000)mm, open_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải chống tĩnh điện màu xanh 2080x5x1mm (xk)
- Mã HS 40103900: Băng tải chuyển hàng sân bay, chất liệu: cao su, bộ phận của máy soi quét hàng hóa 3D bằng tia X, Model: E 8/2 U0/V5H. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải của máy dò kim (Mới 100%, Kích thước: 2250*360mm, Chất liệu: PU) (nk)
- Mã HS 40103900: Băng Tải Dome (BangTaiDome(CaiTien)620x62x52) (xk)
- Mã HS 40103900: Băng tải hút lá cách ắc quy bằng cao su 75 K6/1000 V PAZ, P/N 1181200061, phụ tùng máy bọc lá cách ắc quy hiệu BM model BMV10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải hút thẻ ắc quy bằng cao su 150-T10-K10/1360, P/N 2158163501, phụ tùng máy bọc lá cách ắc quy hiệu BM model BMV10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải kích thước 292x2020(cm), dùng cho máy sản xuất vải PP không dệt, mới 100%, năm sản xuất: 2020. (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải màu x anh 630mm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải màu xanh 630mm bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Băng tải màu xanh 850mm-3mm-60m bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Băng tải STPD 400 DS5M 950 (0067236) làm bằng cao su lưu hóa dùng để truyền chuyển động của máy cắt dây điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải tay gắp dây hàn 25STD5M-2080 bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng tải vận chuyển giấy FC8-7160-000(cho máy photocopy Canon) (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền (dây cu roa) cao su liên tục có mặt cắt hình thang (bằng chữ V), có gân hình chữ V, với chu vi ngoài 34cm cho máy dò kim loại, part code: 000135758101, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền (tải) của máy dán lò xo (P2300xW1292x3mm), chất liệu: cao su- Conveyor DN3A-2-19 (DN-4), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền (tải), chất liệu: caosu (P3683xW950, dày 3.8mm), dùng cho máy may viền nệm tape- Coveyor WB4-3-6-2 (Thicknes 3.8mm), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 1922V320, 1922V321. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 20PJ (36 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 3PK, 4PK, 5PK, 6PK, 8PK, 10PK, 12PK, 16PK. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 40*14, 40*16, 60*18. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 4PK,5PK,6PK,8PK,10PK (từ 34 INCH đến 67 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 5V950 đến 5V1470 (từ 95 INCH đến 147 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 8V (từ 155 INCH đến 250 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền 8V1400 (140 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền A (20 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền B (từ 95 INCH đến 135 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: BĂNG TRUYỀN BẢN DẸT CÓ BỌC LỚP CAO SU BÊN NGOÀI (BANDO ENDLESS BELT FOR W II). Kích thước: Dày 15mm x Rộng 220mm x Đk 126cm. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền bằng cao su chu vi 50cm- Phụ tùng máy khâu CN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền BB (110 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền BB (từ 106 INCH đến 110 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền C (từ 112 INCH đến 340 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền C (từ 95 INCH đến 350 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền cao su 401B (Sản phẩm dùng cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm) đường kính 770 x 401 x 21 mm- Hàng mới 100%, sản xuất Việt Nam (xk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền chuyển động đồng bộ cỡ nhỏ, chất liệu bằng cao su P/N: 1653000051. Phụ kiện cho thiết bị hiệu chuẩn áp suất. Hàng mới 100%. Hsx: Additel (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền D (từ 100 INCH đến 410 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền đồng bộ liên tục (Dây cu-roa) bằng cao su lưu hóa, không có gân chữ V, chu vi ngoài 244.9 cm, W12mm, L 1560mm, V-BELT, Phụ tùng máy phát điện mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền E (từ 165 INCH đến 360 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền E-38 từ 8000 MM(314.96 INCH) đến 15000 MM(590.55 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền L, XL, S2M, S3M, S5M, S8M, 14M. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền liên tục. Model: 200XL-(10mm). NSX: Bando (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền M (từ 16 INCH đến 18 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền model B (98 inches). Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền model RECMF-1220 inches. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền SPB3350 (132 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền SPC3350 (132 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền từ model RECMF-6230 đến RECMF-6990 inches. Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền XPA1582 TO XPA2582 (62.28 inches- 101.28 inches). Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền XPA2450 đến XPA2582 (từ 96 INCH đến 102 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền XPB2500, XPB2650 (98.43 inches- 104.33 inches). Có mặt cắt hình thang. Dùng cho máy móc trong nông nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Băng truyền XPB2900 đến XPB3750 (từ 114 INCH đến 148 INCH).Có mặt cắt hình thang.Dùng cho máy móc trong nông nghiệp,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: BANGTAI/ Băng tải sấy model FLCV2700 seiri 20200526 công suất 0.4kW/h. 1 bộ 1 cái. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: BC1Q6C301BA- Dây curoa cam (loại không phải chữ V) bằng cao su, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Belt (day curoa bằng cao su cho bơm CM212) (nk)
- Mã HS 40103900: BELT 102X10X3500MM- dây curoa (phụ tùng thay thế cho máy cuốn ống giấy) (tkkh: 102687717861/A12 ngay 07/06/2019) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: BELT 102X8X2650MM-dây curoa (phụ tùng thay thế cho máy cuốn ống giấy) (tkkh: 102687717861/A12 ngay 07/06/2019) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: BELT 790H100 (Dây curoa răng 790H100) (nk)
- Mã HS 40103900: BELT 980H150 (Dây curoa răng 980H150) (nk)
- Mã HS 40103900: Belt Dây curoa chuyền động làm bằng cao su, mặt cắt hình chữ nhật, chu vi: 2000mm, kt: 3x0.5x250cm, hàng mới 100% dùng trong nhà xưởng- Belt (nk)
- Mã HS 40103900: Belt S-10/15 19X970/ Đai truyền (hàng mới 100%) BELT S-10/15 19x970 (nk)
- Mã HS 40103900: Belt/ Dây cu-roa (HTBN1225-S5M-150)- Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: BELT100MxL4.8/ Dây đai kết nối và truyền động ròng rọc bằng cao su- BELT 100MxL4.8, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: BELT-Dây curoa (nk)
- Mã HS 40103900: BISG0062/ Dây curoa/T BELT 420-5GT-6/XG3557001 (xk)
- Mã HS 40103900: Bộ dây cua roa (Dây Curoa Quạt),hãng sx:Kubota- phụ tùng của máy kéo Kubota M60405.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Bộ dây cua roa máy phát điện-phụ tùng của máy xúc Huyndai HL 730 9S.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Bộ đây cua roa quạt-phụ tùng của máy xúc Huyndai HL 730 9S.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Bộ phận máy cắt vải may công nghiệp: Dây đai cao su (dây đai răng lõi thép) truyền động cho pulley đá mài, dài 196mm, rộng 5mm với tổng số bước răng là 98 hiệu YIMINGDA. Hàng mới 100%, sản xuất 2020 (nk)
- Mã HS 40103900: Bộ phận máy kéo sợi (Dây đai kim mui) dùng cho nghành sản xuất sợi. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: BS14/ Dây cua-roa (của máy cưa lọng) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: C 183-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D464.82cm R2.2cm Chu vi464.82cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: C01-11H112/ Dây curoa răng 3GT-501-8mm (Unitta). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: C-163432-BELT-Hàng mới 100%: Băng tải phẳng không có gân, mặt cắt ngang hình chữ nhật, có khoét lỗ tải nắp, bằng cao su lưu hóa, chu vi ngoài trên 60 cm, dưới 198cm- TRANSFER BELT (nk)
- Mã HS 40103900: C2Z16647 TENSIONER-DR 8409910090- ĐAI CUROA PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40103900: CCDC/ Dây đai S38902-T (nk)
- Mã HS 40103900: CN8-050/ Băng chuyền (dùng trong ngành giày). Model: JX-516 (xk)
- Mã HS 40103900: CN8-065/ Băng chuyền. Model: JX-936A (220V/12KW) (xk)
- Mã HS 40103900: CN8-070/ Băng chuyền. Model: JX-936A (220V/12KW) (xk)
- Mã HS 40103900: CN8-073/ Băng chuyền. Model: JX-806 (380V/9KW) (xk)
- Mã HS 40103900: CN8-078/ Băng chuyền. Model: JX-906A (220V/1.5KW) (xk)
- Mã HS 40103900: CN8-079/ Băng chuyền model: JX-906A (220V/1.5KW) (xk)
- Mã HS 40103900: CN8-080/ Băng chuyền model: JX-906A (220V/1.5KW) (xk)
- Mã HS 40103900: CONVEYOR ORBIT/1.5 M-Dây curoa (nk)
- Mã HS 40103900: CR/ Phụ tùng của máy đánh bóng ống thép: Dây cu roa (nk)
- Mã HS 40103900: CS-TIMBELT/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 19.5cm), code: HTBN195S3M-100/ JP (nk)
- Mã HS 40103900: D 148-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D375.92cm R3.2cm Chu vi375.92cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: D0810/ Dây curoa cho máy in 110Xi4/140Xi4/170Xi4-300dpi (nk)
- Mã HS 40103900: D8M-2240-SDT 210 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D224cm R21cm Chu vi224cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Đai cao su có mặt cắt hình chữ nhật, có chu vi ngoài 11500cm Rapplon GG S09.22 RFC (W580mm, L115000mm),hiệu: Ammeraal Beltech. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai cao su dẫn động của động cơ máy bơm nước, DRIVER BELT, Maker: Bouter B.V, Origin: Netherlans, dùng cho tàu biển, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Đai dẫn động bằng cao su 70/85, chu vi ngoài 41.5 cm, 16 GROOVES J-SECTION, 1.50-2.20 PULLEYS, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai tải bằng cao su dùng cho máy tách thịt NF878. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai tải cao su có mặt cắt hình chữ nhật, có chu vi ngoài 1275cm NR EZP 10/1 01+32 RED (W60mm, L12750mm),hiệu: Ammeraal Beltech. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai truyền (hàng mới 100%) Hose H-8 50M (nk)
- Mã HS 40103900: Đai truyền (PK cho máy dập dây điện), V 07-333-00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai truyền bằng cao su lưu hóa (dây curoa) có mặt cắt ngang hình chữ nhật, loại ít bụi cao su mã 60-S2M-142 CLEAN, chu vi 142mm, bảng rộng 6mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Đai truyền dạng ống bằng cao su lưu hoá mã GGZ WIDE, kích thước: đường kính: 250mm, dài:500mm, dày: 7.3mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai truyền động bằng cao su dùng trong bộ phận chuyển động hút gió của máy in 4 màu, khổ 40mm*phi 30cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai truyền động, bằng cao su lưu hóa, dùng trong máy in thiếc, trong dây chuyền sản xuất đèn led, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Đai truyền hiệu suất cao bằng cao su lưu hóa (dây curoa) mã 2000-S5M-350 HP, chu vi 350 mm, bảng rộng 200 mm, tiết diện hình chữ nhật. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây (belt) curoa răng T10X70 rộng 50mm (linh kiện của máy hàn lưới) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây bằng cao su, màu đỏ. Kích thước dài*rộng: 10*1M, dày 10mm, dùng trong hệ thống băng tải trong công nghiệp, Xuất xứ: Trung Quốc. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây băng chuyền bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình chữ nhật, (kích thước: 1000mm*3000mm*2.5T mm)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây băng chuyền, bằng cao su lưu hóa,(kích thước 620*1240*1.6mm)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây băng tải bằng nhựa model HTBN285S3M-60, kích thước 285*10*2mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây băng tải cho máy kiểm tra linh kiện, kt: S5M2340*2.5, chất liệu cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây băng tải- Conveyor Belt- AX194, từ TK nhập 217/NDT ngày 06/05/2013. (Hàng thanh lý do không còn nhu cầu sử dụng) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây băng truyền tải liên tục (cu roa), có mặt cắt dẹt, mã 1014951, nhà SX: BENET COMMUNICATION CO., LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây belt (18x18)- Phụ kiện của máy cắt vải- Hàng mới 100%- Part Number: 70135050 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây belt (2300*6*0.8)mm, dùng để kết nối tạo chuyển động chi tiết máy, chất liệu bằng cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây belt 118 XL, dùng để kết nối tạo chuyển động chi tiết máy, chất liệu bằng cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây belt 140 XL, dùng để kết nối tạo chuyển động chi tiết máy, chất liệu cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây belt 1500*8*4, dùng để kết nối tạo chuyển động chi tiết máy, chất liệu bằng cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây belt 176-2GT, dùng để kết nối tạo chuyển động chi tiết máy, chất liệu bằng cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây belt 300S2M-2010- Phụ kiện của máy cắt rập- Hàng mới 100%- Part Number: U621449600 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây belt A118 cho AHU1 bằng cao su. Hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây belt AT10 50*400- Phụ kiện của máy cắt vải- Hàng mới 100%- Part Number: 70135082 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây belt bằng cao su- BLADE BAND SET MA701482; P/N: 00000136814. Phụ tùng của máy chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây belt- Phụ kiện của máy cắt rập- Hàng mới 100%- Part Number: U622632010 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây belt SPB2750 cho AHU2 bằng cao su. Hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây belt thay thế (dây curoa bằng cao su) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cô roa 612600061995 dùng cho ô tô trộn bê tông SANY Model:SY310C-6W (V), HÀng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cô roa 612640060111 dùng cho ô tô trộn bê tông SANY Model:SY310C-6W (V), HÀng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây co roa/ TIMING BELT (nk)
- Mã HS 40103900: Dây coroa (đai truyền), chất liệu: cao su, chu vi ngoài 420cm,dùng cho hệ thống máy hút bụi- Belt B1700LI New Ver, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây coroa 3V-670, hàng mới 100% PTTB cấp cho tàu Mv Confidence quốc tịch Panama (xk)
- Mã HS 40103900: Dây coroa/ Conveyor belt 3295-Y1981-Y0100 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây coroa/Belt/7M515/Bando/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 40103900: Dây coroa/Belt_SE-A-PB/ 30x1000/Nitta belt/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 40103900: Dây coroa/TIMING BELT_3-5MS-650/BANDO/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 40103900: Dây couroie của máy đóng gói dạng nằm HT-350H, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu loa bằng cao su dùng cho máy lột vỏ dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu loa ROUND BELT kích thước 5.6x1150 bằng cao su hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa (bằng cao su) của máy cuốn dây/ V BELT (Model: RM27) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa (chất liệu cao su) mặt cắt ngang hình chữ nhật chu vi (2cm)+-10%, dùng cho xe tải có tổng TLTĐ 5 tấn, nhãn hiệu NBCD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa (Đường kính 106mm) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 14". Kích thước: 31,5CM x 57MM x 7MM. Nhãn hiệu: Nell. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DÂY CU ROA 144001958 9PHE1860, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: DÂY CU ROA- 1548CM (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 15N2410 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2410mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 16". Kích thước: 37CM x 57MM x 7MM. Nhãn hiệu: Nell. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 17". Kích thước: 42CM x 57MM x 7MM. Nhãn hiệu: Nell. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 20026 for PIAGGIO B016447/1 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy LX 125, 3V i.e nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 23100- KZL-9310-MF bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy Vision nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 23100-GFM-9010-M1 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy SCR/Lead nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 23100-K44-V01-M1 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy Vision Fi 125 nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 23100-KVB-9010-M1 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy AirBlade nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 23100-KWZ-9010-M1 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy RSX AT nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 23100-M92-9000 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy ATTILA nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 23100-VVA-0001 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy SHARK 125 nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 25N3180 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 3180mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 27601-46G10 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy Hayate nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 2ZV25J5690 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 5690mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 3ZV25J5690 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 5690mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 4CW-17641-02 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy FORCE nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 5V2413 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2413mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 720 19.5 28 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy Elizabeth Fi nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 780 21.9 28 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy Jokey CYGNUS nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa 916.5 23 30 bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy SH125i/150i nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: dây cu roa B 107.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa B2413 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2413mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa B2667 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2667mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa B2794 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2794mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa bằng cao su (chu vi 19.71cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: BANDO_KAGAKU) 97MXL6.4 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa bằng lưu hóa mềm không xốp chưa được gia cố của máy khoan,chu vi <60cm:01-BT0-02-035-1 (483-3M-20) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C2150. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C2743Li (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2743mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C3378 Li (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 3378mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C3404 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 3404mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C3505Li (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 3505mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C4039 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 4039mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C4089 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 4089mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa C4572Li (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 4572mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa cao su lưu hóa 102601101, hình tròn, có răng, chu vi 20cm(dùng cho xe vận chuyển hàng trong sân gôn), hiệu ClubCar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa chất liệu bằng cao su lưu hóa, chiều rộng 0.63 inch, mã hàng 5N4751, nhãn hiệu CTP, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa cho bơm dung dịch khoan PN: X123219 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa cho cho máy phát điện khẩn cấp trên giàn khoan (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa cho máy xấy T41630 trên giàn khoan (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa của máy giặt bằng cao su lưu hóa/ AWS04127SRB0-0B0/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa đầu phát P/N: 5229970092 dùng cho tổ máy phát điện hiệu MTU. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa điều hòa, dây đai truyền động, part number 11LL-91440, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa động cơ, chu vi ngoài 244cm- dạng băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 25212DC122 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa liên tục bằng cao su lưu hoá gia cố vật liệu dệt dùng cho xe máy 2 bánh, chu vi ngoài (21-28)cm, mặt cắt hình thang, bản rộng (1-2)cm, hiệu Dongfeng, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa mặt cắt hình chữ nhật (Timing Belt) (nk)
- Mã HS 40103900: DÂY CU ROA MÁY CẮT VẢI CÔNG NGHIỆP.MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa máy may công nghiệp.NEW NP-8A SEWING TIMING BELT.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DÂY CU ROA MÁY PHÁT (D) dùng cho xe CHEVROLET CAPTIVA nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa NOLOC. Chiều dài 1267mm, đường kính 40mm, chất liệu cao su. Dùng cho máy dán linh kiện tự động. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa P/N: VOP 20464710 dùng cho máy thủy nội địa model: D13 MH 550hp hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: dây cu roa rãnh V làm từ cao su có độ bền 3V-710, dùng trong máy tiện CNC (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa- ROUND BELT D 4X500 MM, mã: 829246164, phụ tùng cho hệ thống rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa SB50020 (793 21.2 28) bằng cao su lưu hóa dùng cho xe máy Piagio LX125/150 nhãn hiệu MITSUBA hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa Sk SPA 2482; Nhãn hiệu OPTIBEL; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa SK SPB 2720; Nhãn hiệu OPTIBEL; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa SPC2650 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 2650mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa SPC3520. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa SPC6750 (băng truyền) bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, có gân hình chữ V, chu vi ngoài 6750mm (mới 100% do TQSX) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa su (model: 1422V-266 Japan) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa truyền động bằng cao su, 10FT (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa UNITTA, đường kính 70mm, chất liệu cao su. Dùng cho máy in DEK. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa UNITTA. ĐƯƠNG KíNH 95mm, chất liệu cao su. Dùng cho máy in DEK. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa(117201VA0A),dùng chung cho xe Nissan X-Trail, từ 5~7 chỗ ngồi:1 cầu,loại cao dung tích 1.997 cc;2 cầu,loại cao dung tích 2.488 cc.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa, mặt cắt hình thang, gân hình chữ U, gồm 6 rãnh, chu vi 285mm bằng cao su của máy bào chạy điện, no: 225006-9. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DAY CU ROA/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 16.2cm), code: GBN1622GT-40/ JP (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa/Belt_SE-A-PB/ 30x1000/Nitta belt/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa/Pneumatic Belt Sander/Belton model B-10CL/Belton/Nitto/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 40103900: DÂY CU ROA-1400CM (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu roa-SPZ 950 LW; Nhãn hiệu OPTIBEL; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cua roa bằng cao su lưu hóa mềm đã được gia cố bằng vật liệu dệt, chu vi ngoài 30cm, dùng cho củ phát điện, hiệu chữ Trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cua roa cao su 5PK1230 MICRO-V EPDM (18x1230)mm_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cua roa cao su_Không mặt cắt hình thang 1688-8YU-1400 (356x1688)mm_Hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 40103900: Dây cua roa máy phát điện,hãng sx:Kubota- phụ tùng của máy kéo Kubota L4508.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cua roa- TOOTHED BELT 1870-HTD-5M-32, mã: 860535207, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: dây cuaroa hình chữ V 1A003396 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cuaroa robot, kích thước dày 1cm*L25M mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây culoa, bằng cao su, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curo 860*25*3mm (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa #375-S5M (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa #375-S5M, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (bằng cao su lưu hóa được gia cố bằng vật liệu dệt) Bando SPZ1137L, chu vi: 1137mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (băng truyền đồng bộ liên tục) bản dẹt, bằng cao su lưu hóa, chu vi 4380mm, rộng 70mm, không nhãn hiệu, dùng cho máy móc trong nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (chất liệu cao su) BG354P3M6-530. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (có mặt cắt hình chữ nhật), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (Loại 402M5) 00749402M5, bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (mặt cắt hình chữ V), chu vi 60 cm, dùng cho máy cắt cỏ trong sân golf, Part No: 080109127, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (P/N:027499) (Chu vi ngoài 190mm, mặt cắt ngang hình thang, đai truyền chuyển động cho máy gắp phim, chất liệu cao su tổng hợp) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (P/N:027548-F) (Chu vi ngoài 120 mm, mặt cắt ngang hình thang, đai truyền chuyển động cho máy gắp phim, chất liệu cao su tổng hợp) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa (phụ tùng máy may, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 007156XXL5, linh kiện của máy may gia đình, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 00742505M6, bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-00235, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10085, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10218, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10434, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10492, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10495, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10527, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10528, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10824, model: DSC-10/20, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy phối giấy bằng hơi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 014-10825, model: DSC-10/20, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy phối giấy bằng hơi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 015-AT10-PU (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 015-S5M-PU (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 015-S8M-PU (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 020-AT10-PU (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 020-AT5-PU (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 1130-5M-9, chất liệu cao su & thép (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 1194PJ-20R (470PJ). Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 12PK1510, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 150L-13mm bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa 154-2GT (Unitta). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 2 mặt răng máy trần đè cổ nhỏ Shingling VG-999, mã số: VG-999-Q0962-4, dùng cho may CN,mới 100%,Nhà sx: Shingling (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 20026 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy VESPA 3V 1A003396 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 20x1000mm, chất liệu bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 210-J bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 3*210mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 2-11-1550 bằng cao su dùng trong máy giảm tốc tháp giải nhiệt, truyền chuyển động từ motor sang máy giảm tốc, quạt.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-ADB-0001 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy ELIZABETH FY (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-ANA-0100-VN hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy SHARK MINI 125 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-F6A-0003 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy VENUS 125 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-GFM-9010-M1 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy SCR/LEAD (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-H3A-0000 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy EXCEL I (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-K35-V010-M1 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy PCX150 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-KGG-91100-M1 hiệu VITAL-Racing line dùng cho xe gắn máy SH 2012 VN (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-KN7-6700 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy ENJOY 125 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-KVB-9010-M1 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy Airblade (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-KWNA-9010-M1 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy PCX (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-KWZ-9010-M1 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy RSX AT (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-KZL-9310-MF hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy VISION (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-M92-9000 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy ATTILA (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-VS1-0001 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy EXCEL II (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 23100-VVA-0001 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy SHARK (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 25-S8M-PU. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 27601-46G10 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy HAYATE (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 2BM-E7641-00 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy GRANDE (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 2PH-E7641-00 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy JANUS (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 3-11-1550 bằng cao su dùng trong máy giảm tốc tháp giải nhiệt, truyền chuyển động từ motor sang máy giảm tốc, quạt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 33S-E7641-00 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy NOUVO 5/LUVIAS (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 3760*50*1.2mm,mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 3M250 dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 24cm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 3V-1180, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa 3V-1250 dùng cho máy dập; Chất liệu bằng cao su lưu hóa, chu vi 125 inch (318cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 3V-450 bằng cao su lưu hóa,mặt cắt hình thang,chu vi 450mm dùng cho máy dệt (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 460-5M-10, chất liệu cao su & thép (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 472-8M 30mm (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 475-S5M-9, chất liệu cao su & thép (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 52B-E7641-00 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy NOZZA (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5-A (60S5M425). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5-B (60S5M320). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5M500, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5M530, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5M550 dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 54cm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5PO-E7641-00 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy NOUVO LX (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5TL-E7641-01 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy NOUVO/MIO (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5V1170 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5V1220 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5V1420 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5V1470 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5V1500,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5V1700- SPB4300 bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 5V1700,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 600S14M1400, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 680-5M-13, chất liệu cao su & thép (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 6PK 1020 phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 6PK 783 phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 6PK 794 phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 721.5 18.3 30 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy SPACY 100 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 775-5M, chất liệu cao su. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 795.5 19.9 30 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy VISION 2014 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa 7M615 dùng cho máy móc thiết bị sản xuất hàng điện tử. (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 825-S5M-10, chất liệu cao su & thép (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 856-8M-30, chất liệu cao su & thép (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 860*25*3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 860*40*3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 860-25-3 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 860-25-3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 860x25x3mm (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 860x40x3mm (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 8PK 1060 phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 900*28 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 900*28*3 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 906 22.5 30 hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy SH125/150 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa 9PK1730, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A126 Mitsuboshi (cao su) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A141.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A-1600 bằng cao su gắn thùng hơi nước dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A1960LD/13X1930LIA 76 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A20, loại không có răng (từ cao su lưu hóa mềm, chu vi ngoài 50,8cm, hãng sản xuất: Bando) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A22 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A24.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A28 bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A29 bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A29, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A31 bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A31, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A-33, chất liệu cao su. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A34 Bando, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A36 bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A36, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A39 (bằng cao su), hàng mới 100%, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A42 (bằng cao su), hàng mới 100%, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A44 (bằng cao su) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A51 bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A51, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa A-53 dùng cho máy móc thiết bị sản xuất hàng điện tử. (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A69, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A72.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A88 Bando, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa A-88, chất liệu cao su. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa AT10-980-24,bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang, chu vi ngoài 24cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B106 Bando, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B107 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B47 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B47 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B-54, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B55 FCH-TDND-378 (bằng cao su), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B58, chất liệu cao su, kích thước dài 58inch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa B-62 dùng cho máy móc thiết bị sản xuất hàng điện tử. (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B62,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B-62/SANWU, chất liệu cao su. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B63,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B68, B78, B86, bằng cao su lưu hóa,chu vi 2,23m,không hiệu không model, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa B72 răng cưa (RPF 5720) (bằng cao su) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B850 bằng cao su dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B86, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B950 bằng cao su dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa B97 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 16.7*2464mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa bản dẹt 1-15-560 mm (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando 187L-20, chất liệu cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando 3V-1120 bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando 560H-38,mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando 5V800 (bằng cao su), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa BANDO A57, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây CUROA BANDO A63, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây CUROA BANDO A70, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando B97, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando S3M327-15mm (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando SPB1600, chất liệu cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando SPZ 587, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Bando V-Bell A32, làm bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa bằng cao su 3V-1180, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa bằng cao su của máy cắt và bao ép tuýp nối (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa bằng cáo su mặt cắt ngang hình thang cân chu vi ngoài 2692.4mm-Belt V: 5V-1060(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa bảng dẹt bằng cao su, mặt cắt ngang hình chữ nhật (301114153741). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa C68, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa C85, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cam bằng cao su lưu hóa, có chu vi ngoài 30 cm (Belt, timing 71ZU5 G-310-14400-Z3E-013). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su (210L-25), dùng cho máy mài, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su 102374901, hình tròn, có răng, chu vi 20cm (dùng cho xe vận chuyển hàng trong sân gôn) hiệu ClubCar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su 110-4327 hình tròn, có răng, chu vi 20cm (dùng cho máy đục lỗ đất trong sân gôn) hiệu Toro, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su 860*25*3 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su 900*28*3 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su đồng bộ, chu vi ngoài 200.2cm, 2002-14M-1900 GATES, Hiệu Gates,Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su dùng cho máy bơm khí oxy kích thước rộng 15.748mm cao 13.716mm dài 4830mm (bề mặt không có mặt cắt)- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su hình thang hiệu OPTIBELT dùng trong công nghiệp- Mã Số:6-SPC KB 3550 (Dài:3.55m, Rộng:0.022m) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su HTD 8m-1200 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su KHÔNG hình thang hiệu OPTIBELT dùng trong công nghiệp- Mã Số:110 XL 470mm (Dài:0.28m, Rộng:0.47m) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa cao su lưu hóa 65-6210 hình tròn, có răng, chu vi 20cm (dùng cho máy cắt cỏ trong sân gôn)hiệu Toro, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cao su: FM39, dùng trong máy công nghiệp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa caosu XPA 1800- P/N: 128728. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa chất liệu bằng cao su, kích thước (2580*0.25*16) mm,dùng để tải mâm nhôm đỡ ốc vít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cho máy cắt (máy SL/SR) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa cho máy in 110Xi4/140Xi4/170Xi4-300dpi (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa chu vi 520MM dùng cho máy khâu công nghiệp 901-17171 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa chu vi 990MM dùng cho máy khâu công nghiệp 901-18093 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: DÂY CUROA CÓ CHU VI NGOÀI DƯỚI 150CM, BẰNG CAO SU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa có mặt cắt hình thang, gân hình chữ u, gồm 6 rãnh, chu vi 355 mm bằng cao su của máy cắt cỏ đẩy hoạt động bằng động cơ điện, công suất 1600W, no: YA00001180. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa có răng bảng dẹt, bằng cao su, mặt cắt ngang hình chữ nhật (301114153754). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa có răng trục X (19-1145-M5-40) máy may lập trình (ST-6040HS New model) là phụ tùng máy may công nghiệp hiệu Suntech, chất liệu bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa có răng, linh kiện dùng cho máy cắt tự động Pathfinder, hàng mới 100% (BELT 6T2.5/230 CLOSED) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa công nghiệp, có răng, chất liệu cao su, hiệu Megadyne RPP GOLD 1352 GLD8 52, hàng mới 100%, xuất xứ ITALY (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa của bộ phận xếp tiền máy ATM, chu vi ngoài: 28 cm, P/N: 01750044964, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa của máy bắn sợi-HTD800-5M-9-MXX4N4 160T 9W,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa của máy cắt vải (bằng cao su, chu vi: 39CM)-#180500077. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa của máy mài xốp, bằng cao su, kích thước 15*975mm_RIBSTART BELT 9 PK 975 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa của máy xuất tấm cao su (mới 100%, chất liệu: cao su) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa đá mài của máy cắt vải (đồng bộ liên tục, bằng cao su; chu vi: 196mm)-#180500328. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa đá mài của máy cắt vải, KT 1/5*3/8, chất liệu cao su, hàng mới 100%, mã 180500090, không nhãn hiệu, nhà sx:Ningbo Haiyao Sewing equipment development, năm sx:2020 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa đai răng, model:STD 330-S5M, W15mm, bằng cao su, mã ERP:71400001292VM, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa dàn phun thuốc (bằng cao su), hàng mới 100%, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa dẹt bằng cao su lưu hóa, hiệu HTD, chu vi ngoài 2260 mm, (1 sợi 1 cái) mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa dẹt, có răng bằng cao su- Chu vi: 25,5 cm, rộng: 20mm, dày: 5mm (phụ tùng máy cắt chuốt dây điện) 254.0063 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa DJZD 860X25, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa đồng bộ liên tục 240 XL, mặt cắt ngang hình chữ nhật, có chu vi ngoài 50Cm, bằng cao su. Phụ kiện máy se sợi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa động cơ dùng cho xe KIA K250 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa dùng cho dòng máy in ZT600, hiệu Zebra, bằng nhựa. P/N: P1083320-056 (sợicái). Hàng mới 100%./ CN (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa dùng để truyền chuyển động, kích thước dây: rộng 9mm, chu vi 279 mm, có 93 răng, chất liệu: cao su. Model: 279-3M-9. HSX; Unitta. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa dùng trong máy Chập sợi(máy dùng trong ngành Xe sợi) bằng cao su, chu vi 2006.6 mm/V-Belt B-76, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa E8/2 U0/U2 MT-HC(BK) W25x1732 bằng cao su EPDM, nhãn hiệu Forbo (sợi 1732mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa E8/20/U10S/LG(G) 244Wx1192L bằng cao su EPDM, nhãn hiệu Forbo (sợi 1192mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa ED0024001150-S (bằng cao su, dày 10mm, chu vi ngoài 1000mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa EE493, bằng cao su (phụ tùng của máy dệt) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa FM37 và FM39 dùng cho thang máy (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Gates 7M530 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Gates 856-8YU-25MM (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa GBN1953GT-90, bằng cao su, hãng MISUMI, xuất xứ Japan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa gián tiếp cho máy in 110Xi4 (600 dpi) hiệu Zebra, hàng mới 100%. Item no: P1006067, Kit Main Drive Belt 110Xi4 (600 dpi) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa HB3-HTD8M501432, có mặt cắt hình tròn, chu vi ngoài 1432 cm, chất liệu cao su lưu hóa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa HT0530-E, bằng cao su (phụ tùng của máy dệt) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa HTD 1216-8M-25,mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa HTD 380-5m (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa HTD 400-5m (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa HTD 8m-120 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa K19 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 12*483mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa không lõi, bằng cao su- ROUND BELT (D12.5-50 METERS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa L124-13 mm, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa L124-13mm bằng cao su lưu hóa mềm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa làm bằng cao su lưu hóa, có mặt cắt hình thang B99-B185, rộng 17mm, cvi ngoài: 251.46cm-469.9cm, hiệu MASUKA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa loại răng L, bằng cao su, nhãn hiệu: Chainwe, độ dày 12.7mm, 122 răng, chu vi 122cm, bộ phận thay thế của máy nhuộm vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa M23, chất liệu cao su, thép (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa M34/ M34. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa M5-400, chất liệu cao su lưu hóa mềm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa M60 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa mác đỏ B92, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa mặt cắt hình dẹp, có răng bằng cao su- chu vi:40cm (Phụ tùng thay thế máy cắt dập) S101424C Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa mặt cắt hình thang, gân hình chữ U, chu vi 406mm bằng nhựa cao su của máy cắt bê tông cầm tay hoạt động bằng động cơ xăng nhãn hiệu Makita (424711-7),mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa máy phát Vios, bằng cao su, hiệu TOYOTA, mã hàng 90916-T2014. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa máy quấn giấy lưỡi cưa.Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa máy tráng men BELT (1200 CM, Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Mitsuboshi A-50 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 1450H-25 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 25*3683mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 210J bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 15*210mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 270DH-25 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 25*270mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 270H-25 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 25*270mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 3200-8M-20 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 20*3200mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 3264-8M-20 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 20*3264mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 375-5M-30 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 30*375mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 390H075 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 75*390mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 3GT-501-8mm (Unitta). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 405H-20 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 20*405mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 420H-25 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 25*420mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 450DH-25 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 25*450mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng 500H-25 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 25*500mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng bằng cao su lưu hóa, hiệu ADR, chu vi ngoài 2175 mm, (1 sợi 1 cái) mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng DS5M bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 100*435mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng hình bán nguyệt 5M, mặt cắt hình thang, kích thước 9*470mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng HTD255-3M-5 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 5*255mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa răng(bên dưới) 210XL) là phụ tùng máy may công nghiệp hiệu Suntech, chất liệu bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây cu-roa- Rubber Belt A110 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa S101424C (phụ kiện máy cắt chuốt vỏ dây điện). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa S5M255-10 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa S5M-490-25MM, chu vi ngoài 490mm (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa S5M600-15mm (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SB50020 (793 21.2 28) hiệu VITAL dùng cho xe gắn máy PIAGIO LX 125 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SP137005 bằng vải cao su, dẫn động chuyển động quay máy nén khí dùng cho máy xúc lật Liugong.Hàng mới 100% sản xuất tại American Samoa (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SP190299: bằng vải cao su, dẫn động chuyển động quay máy nén khí dùng cho máy xúc lật Liugong.Hàng mới 100% sản xuất tại American Samoa (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPA 1082 LW hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa SPA 1120 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa SPA 1120/ JP (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa SPA 1432LW dây cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa SPA 2332 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa SPA 2332/ JP (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPA 2732LW. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 273.2cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPA dùng cho puly SPA (chu vi 1,332mm),phụ tùng của quạt công nghiệp, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPA1557 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB 2170 dùng thay thế cho quạt hút AHU.Nhà cung cấp: CNC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB 2500,nhãn hiệu Bando (chu vi ngoài 250cm, bằng cao su lưu hóa). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB 2700LW. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 270cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB 2800LW. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 280cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB 2950LW. Dây curoa hình thang, băng truyền gân chữ V, chu vi ngoài 295cm, bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 16*3750mm, dùng cho máy nhuộm cao áp, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB1900 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB2120 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB2200 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB2240 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB-2530/5V1000-MIT, hàng mới 100%, hiệu MIT (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB2650 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB2680 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB-2680/5V1060-MIT, hàng mới 100%, hiệu MIT (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB2840 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB-2840/5V1120-MIT, hàng mới 100%, hiệu MIT (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPB2900 Bando, bằng cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPC3650 bằng cao su lưu hóa, mặt cắt hình thang, kích thước 20*3650mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPC4500, chất liệu cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa SPZ 1462 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa SPZ 1462/ JP (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa SPZ 950LW (bằng cao su) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa STD8M, (bằng cao su, dùng cho thang máy) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa tổng kích thước 110x15x2cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR035542 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa tổng, bằng cao su, hiệu TOYOTA, mã hàng 9004A-91059. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa Toyopower 560 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa tròn 132 dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 12.56cm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa tròn 240 dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 23.55cm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa tròn 290 dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 28.56cm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa tròn 355 dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 34.54cm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa tròn 363 dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 35.48cm,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa trong kích thước 61x1x3cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR011327 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa trục 4 robot 3HAC044694-001, bằng cao su. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa truyền động bánh nhông 8V1000,mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa V-belt bản A A36; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa V-belt bằng cao su, mặt cắt hình thang dùng trong máy công nghiệp hiệu Gates, ký hiệu B106 Vulco Power II, Kích thước: (17x11x2692) mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa V-Belt PAE4620 bằng cao su, dùng trong máy ép cám thức ăn chăn nuôi, chu vi ngoài: 4620 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa V-BELT,B-75, bằng cao su, hàng mới 100%. 324217090124 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa với chu ngoài (loại khác) 184" _Phụ tùng cho máy cắt 2 đầu_ CONVEYOR BELT (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa xe Airblade, hiệu GENUINE PARTS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa xe Livina, bằng cao su, hiệu TOYOTA, mã hàng 11720-1KT0A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa(RPF 5440) (Bằng cao su) (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, bằng cao su B179, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, bằng nhựa B179, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, BELT, ALTERNATOR, DP6H, PN: 0C071844. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, chất liệu cao su, chiều rộng vành đai 420mm 60S3M420G. (maker: MITSUBISHI.). (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, dạng dẹt, chu vi dưới 60cm, chất liệu bằng cao su lưu hóa, dùng cho máy lọc dầu Type P-605. P/N: 260169-23. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: dây curoa, đồng bộ liên tục, mặt cắt hình thang, chu vi 15cm- Phụ tùng của máy may công nghiệp, Nhãn hiệu:PFAFF, Mã hàng:91-168 099-04, Chất liệu:cao su- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, dùng cho máy cắt biên, bằng cao su (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, hàng mới 100% Rubber Belt B110 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, không nhãn hiệu, loại 2640H150, kích thước 21*21*4cm, dùng trong máy cơ khí, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, mã 10PK1280EPDM, hãng sản xuất DAYCO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa, P/N: 4500, NSX: Bando- Japan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa, phụ kiện của máy gắn linh kiện tự động, có chu vi: 60cm,chất liệu bằng cao su, nhà xản xuất: Wenzhou Zhengbang Electronic Equipment Co.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây Curoa,mã:KV404-20030-phụ tùng máy gặt DC70G Plus Cabin.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa,mã:PR652-81160-phụ tùng Máy cấy SPV-6CMD.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: dây curoa/Belt/7M515/Bando/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 40103900: dây curoa/Pneumatic Belt Sander/Belton model B-10CL/Belton/Nitto/New/Made in Japan (nk)
- Mã HS 40103900: Dây curoa_B1575/17*11m,chất liệu bằng caosu.mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây curua tủ điều hòa SPB2280 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây cuzoa A43 bằng cao su FCH-ND-1206, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: dây đai (bằng cao su, chu vi 56cm, truyền động liên tục, nhãn hiệu: MISUMI) HTBN560S5M-150 (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai (chất liệu: cao su), mã hàng: RPS-994/350, nhãn hiệu:GATES, phụ tùng của máy cắt viền. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai (cuaro) bằng cao su, kích thước: dày 4mm* rộng 10mm* dài 1600mm có mặt cắt ngang hình tròn, bộ phận của máy dệt, không nhãn hiệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai (curoa) bằng cao su lưu hóa, chu vi ngoài 1020mm, 1956mm, 1114mm, 4550mm, 2550mm, hiệu: HABASIT, dùng cho máy nối sợi, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai (đai truyền) bằng cao su lưu hóa, chưa gia cố vật liệu khác, kích thước 2*20*737mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai (dây cu roa) dùng cho ô tô tải, chất liệu bằng cao su. Ký hiệu: 3044490.KT: (40x260x3) mm +/- 10%. Mới 100% do TQSX. (dùng cho xe tải trên 45 tấn) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai (dây cuaro) bằng cao su, kích thước: dày 5mm*rộng 25mm, dài 1200mm, bộ phận của máy chải thô, không nhãn hiệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai (P/N:0445722A) dùng cho máy in bo mạch LDI (Dạng đai truyền, chất liệu cao su, đường kính 330mm, dầy 2mm, mặt cắt ngang hình chữ nhật). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai 332 MXL bằng cao su dùng để đưa mạch đến các vị trí test (Timing Belt 332 MXL; DRI06643-0/./), hàng mới 100%, 2FSN-K40235,HMSAR-0142 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai 365MXL bằng cao su dùng để đưa mạch đến các vị trí test (Timing belt TUN 365MXL, width 2,3mm; DRI06646-0/./), hàng mới 100%, 2FSN-K40235,HMSAR-0040 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai A-32 Mitsubishi, chất liệu cao su, dẫn động quay từ động cơ (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai A-64 Mitsubishi, chất liệu cao su, dẫn động quay từ động cơ (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai an toàn xe nâng TMC như mẫu (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai B-92 Mitsubishi (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai bằng cao su 1000-5M-40, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai bằng caosu (phụ tùng máy may), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai băng tải loại 1500mm/ Belt conveyor type 1500mm, kích thước: 1500mm x 5.5mm x 1.0mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai belt B80, chất liệu bằng cao su lưu hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai belt SPA-900LW, chất liệu bằng cao su lưu hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai BG370P5M10 TSUBAKI, dùng cho băng tải, bằng cao su lưu hóa, dây đai liên tục, chu vi 37cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai BG370P5M10, dùng cho băng tải, bằng cao su lưu hóa, dây đai liên tục, chu vi 37cm, hàng mới 100%, Maker: TSUBAKI (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cánh quạt, part number 65.96801-0141A/ 04121-22276, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cao su (chiều dài: 610 mm)- Phụ kiện của Pu li biến tốc. Material ID: 00057036. Hãng sản xuất: Lenze. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cao su 250XL L037 của máy sanr xuaats, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cao su AA-80 (13x8mm), dài 80 inch, dùng trong máy sản xuất nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cao su của máy dập nắp lon nhôm (P/N: 290429 Transfer Belt JOB92540-RPT202-3/ hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cao su dùng cho máy cắt, may bạo PP tự động CS-2012. Kích thước: 25*2730H. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cao su gia cố bằng vật liệu dệt TFL-10S (25 x 147950)mm, endless_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cho máy CNC model: 1000-8YU, chiều rộng 20mm, chất liệu cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai có phủ chống thấm (100434-006) kích thước 784.4x8.1x 0.15cm, dùng che chắn trên khe hở của khung đo khi đầu đo di chuyển, hãng sx: ABB, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai của lò xử lý nhiệt, bằng cao su lưu hóa, loại mềm, không xốp, có chu vi ngoài 375mm V-Belt (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai của máy kiểm tra độ bền sợi p/n: 0000.400102-03630. Hàng mới 100%. Hiệu Uster (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai cụm tay gắp sản phẩm máy dập đầu cốt 665-5M-25-HTD,0336053, chất liệu cao su lưu hóa, kích thước rộng 40mm dài 420mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai curoa truyền máy tra tay Juki DP-200-2.7, chất liệu cao su (Phụ tùng máy may công nghiệp mới 100%,hãng sx: Juki, part no.40016901) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai dẫn động đồng bộ liên tục 83025R (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai đẩy dây bằng cao su dùng cho máy lột vỏ dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai dẹt (dây curoa) đã phủ lớp cao su lưu hoá, kích thước dài*rộng: 25*0.5M, dày 1.2mm. Xuất xứ: Trung Quốc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai điều hòa, part number 2106-1019D27/ 04120-431282, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai dùng cho máy in bo mạch LDI (Dạng đai truyền, chất liệu cao su, đường kính 330mm, dầy 2mm, mặt cắt ngang hình chữ nhật) P/N: 0445722A. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai dùng để truyền động, kích thước: 10 x 310 mm, đường kính dây 98.7mm,có 62 răng, chất liệu: cao su tổng hợp, mặt cắt chữ V BG310UP5M10-HC (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai hồ bằng cao su loại ET88190236, dùng truyền chuyển động từ động cơ đến bánh xe hồ, đường kính 60cm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai kéo bàn kẹp máy bổ cơi (Part No. 40026420) chất liệu bằng nhựa, dùng trong máy may công nghiệp hiệu Juki, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai kéo dạng răng màu trắng (cao su)- METRIC PITCH BELT 32-AT10-OPEN POLIURETANE WHITE ANGST-PFISTER (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai máy bổ cơi (Part No. 40023205) chất liệu bằng nhựa, dùng trong máy may công nghiệp hiệu Juki, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai phẳng bằng caosu Chiều dài bên ngoài 42,5cm- 161-008.162- Phụ tùng máy kéo sợi Hiệu:SAURER.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai phẳng truyền động 50*2790*2.3mm dùng trong máy cắt may bao.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai polime (100446-020) kích thước 1428.4x2.54x0.3cm lõi dây thép, nối giữa đầu khung đo với ròng rọc của trục truyền động giúp đầu đo di chuyển, hãng sx: ABB, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng cao su BG780UP5M15-HC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng có hai mặt răng 900H150, bằng nhựa PU, loại có răng, mặt cắt hình chữ nhật, chu vi 2286mm,rộng 38.10mm,dùng trong dây chuyền SX gạch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng để truyền chuyển động, model HTBN186S3M-60, chất liệu cao su, chu vi 186 mm, 62 răng, nsx Misumi, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng- Toothed belt 250S5M550 bằng nhựa. Phụ tùng máy dệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng, bằng cao su lưu hóa,hình tròn đường kính trong 15cm, (phụ kiện của máy tiện).Nhà SX: Shanghai Sieg Machinery (hàng FOC). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng: 100AT20-12920+3APLL, chu vi ngoài 12920mm, dây đai truyền bằng cao su lưu hóa, được gia cố bằng vật liệu dệt, dùng cho máy mài gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng: 40AT12.5 Rộng 40mm, chu vi ngoài 6000mm, dây đai truyền bằng cao su lưu hóa, được gia cố bằng vật liệu dệt, dùng cho máy mài gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng: 520H150+6APL, chu vi ngoài 520mm, dây đai truyền bằng cao su lưu hóa, được gia cố bằng vật liệu dệt, dùng cho máy mài gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai răng: 75AT20-10860+6APL, chu vi ngoài 10860mm, dây đai truyền bằng cao su lưu hóa, được gia cố bằng vật liệu dệt, dùng cho máy mài gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai rang-45 Tooth AT3 Pulley 10mm wide belt (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai RECMF8490, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai số 1 của máy Spot Welding M/C SPARE, bằng cao su, đường kính 1met, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai số 2 của máy Spot Welding M/C SPARE bằng cao su, đường kính 1met, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai STD 375- 5M, làm bằng cao su bện sợi PE, dùng để truyền động cho động cơ trong máy may công nghiệp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai Synchroline STD S8M bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai tiếp tuyến- Tangential belt 85237X25 360SPDL bằng nhựa. Phụ tùng máy dệt. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai tời DS5M 400, 0321187,chất liệu cao su lưu hóa. Dùng cho máy dập đầu cốt. Kích thước rộng 20mm dài 250mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai trục chính máy thêu, bằng cao su lưu hóa (Chu vi 51,25cm, mặt cắt hình chữ V), mới: 100%- Mã số: 623500100000, hãng sx: Tajima- Nhật Bản (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai trục trung gian máy thêu, bằng cao su lưu hóa (Chu vi 16,80cm, mặt cắt hình chữ V), mới: 100%- Mã số:623C00060000, hãng sx: Tajima- Nhật Bản (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai truyền bằng cao su, có mặt cắt ngang hình tròn, chu vi ngoài 325mm * dày 5mm, bộ phận của máy dệt, không nhãn hiệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai truyền động bằng cao su chu vi 2990mm model spz 2990, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Dây đai truyền hình tròn bằng cao su- Belt Round D4xL308 Rubber Green (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai truyền máy Durkopp (Phụ tùng máy may công nghiệp mới 100%,hsx: Durkopp, part no.DUR9130244200) (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai V bằng cao su model: 5PK1500 dùng cho motor trên của máy mài (YV-200), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai xanh phi 5 (30m/cuộn) chất liệu bằng cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Dây Đai/ Dây Curoa (dây thắng hình tròn bằng cao su) (Linh kiện sản xuất Máy Giặt)- PH belt, 0020300592, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai; HTBN560S5M-150, chu vi 56cm. Dùng để hỗ trợ chuyển động với khối puli. Chất liệu cao su; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai; MISUMI/PTBN3200P8M150, Chu vi vành đai (mm) 3200;Số răng 400. Dùng để hỗ trợ chuyển động với khối puli. Chất liệu PVC; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây đai-Toothed belt*HTD 2100-14M-40- Phụ tùng của máy ghép mí lon trong dây chuyền sản xuất bia, nước ngọt-Nhãn hiệu Ferrum- Mã hàng:335334, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây ron bằng cao su, 10kg/cuộn/thùng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây tổng nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng L3TF15909 (nk)
- Mã HS 40103900: Dây truyền động 11A-11393, model: DSC-10/20, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy phối giấy bằng hơi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây truyền động 12J-36260, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây truyền động 93Y-40400, model: DBM-500, chất liệu: cao su, bộ phận cuả máy đóng gấp sách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Dây truyền động bằng cao su dùng cho máy đo và lựa chọn vòng thép mã F03P.101.349- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DB/ Dây đai răng truyền động 050-T10-0646E-L bằng cao su, kích thước 50*6460*5mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DCR22/ dây cua roa, kích thước 80mm*5mm*100m (nk)
- Mã HS 40103900: DDCS/ Dây đai cao su PRE-3024 (Belt,Feed-Green) (nk)
- Mã HS 40103900: DDCS5/ dây đệm cao su (nk)
- Mã HS 40103900: DE-AIRING BELT (CONVEYOR BELTS, Model: CB BB2-0630-K, Spec: 29.900M x 2.660M): Băng truyền liên tục bằng cao su có mặt cắt hình chữ nhật, dùng để thoát khí cho máy ép (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: DS5M-2000-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D200cm R13.5cm Chu vi200cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: DS5M-520-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D52cm R13.5cm Chu vi52cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: DS5M-550-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D55cm R13.5cm Chu vi55cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: DS8M-4400-B 135 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D440cm R13.5cm Chu vi440cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: DT050/ Dây curoa (BANDO) A52, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DT050/ Dây curoa 450L, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DT050/ Dây curoa A29, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DT050/ Dây curoa A30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: DT050/ Dây curoa A51(BANDO), mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: E3BG6K288BA- Dây cu roa không phải chữ V, dạng curoa răng bằng cao su, chu vi 110,5cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: ET0197/ Dây cuaro bằng cao su/ SE belt SEB-A-NR 75*770*13 (nk)
- Mã HS 40103900: FCH-ND-1172/ Dây cuzoa A48 bằng cao su,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: FCH-ND-1179/ Dây curoa B32 (bằng cao su). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: FCH-ND-1206/ Dây cuzoa A43 bằng cao su, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: FCH-ND-1245/ Dây curoa A45 (bằng cao su), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: FE83582000-01/ Dây curoa điều chỉnh FB của mô tơ máy in (nk)
- Mã HS 40103900: FIL-250/ Dây curoa B41 (dày 10.3mm, rộng 16.7mm, chu vi 1041mm) (soipce) dùng để dự phòng cho máy Filling (nk)
- Mã HS 40103900: FV355/ Dây cu-roa cao su- FLAT BELT, RUBBER 4.5MM(MTNK002584AA). Phụ tùng máy gắn linh kiện Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: GIOĂNG PHỚT MÁY BƠM NƯỚC 560-14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: GN1Z6268D- Dây cu roa không phải chữ V, dạng curoa răng bằng cao su, chu vi: 111.6cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: H1A0463000/ Dây cuoroa trục dưới (loại 63000), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm, linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: HD11/ Băng truyền (dây Cu Roa)- chất liệu bằng caosu dùng để truyền tải trong thân máy (xk)
- Mã HS 40103900: HG9Z6268A- Dây cu roa không phải chữ V, dạng curoa răng bằng cao su, chu vi 98,1cm; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger/Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: HPS14M-2450-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D245cm R40cm Chu vi245cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS5M-320-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D32cm R20cm Chu vi32cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS5M-375-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D37.5cm R20cm Chu vi37.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS5M-475-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D47.5cm R20cm Chu vi47.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS5M-490-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D49cm R20cm Chu vi49cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS5M-525-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D52.5cm R20cm Chu vi52.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS5M-550-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D55cm R20cm Chu vi55cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS5M-575-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D57.5cm R20cm Chu vi57.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS8M-2400-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D240cm R40cm Chu vi240cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HPS8M-4400-B 400 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D440cm R40cm Chu vi440cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: HRDS-27-YDU35G40511C01/ Dây đai bằng cao su ECS07 Expenditure Belt YDU35G40511C01 (222.4*30.8*1mm) (nk)
- Mã HS 40103900: IL1299/ Băng tải sản phẩm cho máy sản xuất bản mạch, Kích thước: 400*11900*730(mm) (nk)
- Mã HS 40103900: JICH5/ Dây curoa bằng cao su, size: 166XL-6.4/87737 (nk)
- Mã HS 40103900: JSVN00034/ Dây curoa, chất liệu cao su tổng hợp có lõi dây sợi, kích thước 570*18*4 (mm), code: 1000109551, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: KEIPHONG-1248-2/ Dây cu roa bằng cao su model B100MXL, hãng BANDO, xuất xứ Japan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: KT618-1/ Dây curoa trục Y (linh kiện máy may) (nk)
- Mã HS 40103900: KT618-1/ Kẹp dây curoa (linh kiện máy may) (nk)
- Mã HS 40103900: Lây curoa L bằng cao su, 176XL050, chu vi 100mm, bộ phận thay thế của máy nhuộm vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Dây curoa máy giặt,Model: 6602-003939 (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện của máy bào gỗ cầm tay: Dây curoa cho máy bào gỗ cầm tay bằng cao su, kích thước phi 8cm, hiệu DCA. Mới100% (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện dùng cho bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Dây curoa máy giặt,Model: 6602-003939 (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện máy may công nghiệp: Dây curoa bằng cao su, mã NTX-RRB, hiệu NIXTEX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện máy photocopy- Dây truyển động- Timing Belt- A3CEPP2E00. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện ô tô (dùng thay thế): DÂY CÔ ROA A,B,F,PK (BELT A/B/F/PK) làm bằng cao su, chu vi khoảng 200cm, có mặt cắt hình răng cưa dùng cho xe ô tải dưới 10 tấn,Hiệu: Pasou. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- TUSCANI: Dây Cua Roa Cam/BELT-VALVE TIMING- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện sx, sửa chữa máy ATM:Dây curoa truyền dẫn của đầu đọc thẻ, bằng cao su lưu hóa, NSX: Wincor Nixdorf P/N: 49201480000B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Linh kiện thay thế sửa chữa máy xét nghiệm:Dây cu roa BELT, RV TRANSFER(26022008M),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: LR011327 INSULATOR 8708803590- DÂY CUROA PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40103900: LR035542 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- DÂY CUROA PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40103900: LR035543 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- DÂY CUROA PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40103900: LR064185 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- DÂY CUROA PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40103900: LR071035 COVER- CAMSHAFT 8409910000- ĐAI CUROA PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40103900: M1109905359/ Dây đai máy thôi khí, Công dụng Truyền chuyển động quay, Vật liệu chất liệu CAO SU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110110801/ Đây đai, Công dụng Dùng tạo chuyển động cho các cơ cấu máy, Vật liệu chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110400158,Dây đai dùng để Truyền chuyển động,chất liệu: Cao su, NSX: CORP DONGIL, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110401253, Dây đai cao su, W16.5mm,H11mm,L46inch(1168.4mm), chất liệu: cao su, NSX: CORP DONGIL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110402364/ Đai cao su, Công dụng Truyền chuyển động trong máy dán sản phẩm, Vật liệu chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110403667/ Dây đai (TIMING BELT 95 MXL 4.8G(LA3);73-19518) dùng để Truyền chuyển động từ trục động cơ đến các cơ cấu máy, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110407475/ Dây đai (Timing Belt; 975.36mm, 192) dùng để Truyền chuyển động từ trục động cơ đến các cơ cấu máy, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110408015, Dây đai, Truyền chuyển động từ trục động cơ đến các cơ cấu máy, Timing Belt;19W, chất liệu: Cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1110408016, Timing Belt, Dây đai, Truyền chuyển động từ trục động cơ đến các cơ cấu máy, 210-H-075, chất liệu: Cao su, NSX: Korea Sonic Co.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M1119946548, Dây đai, Truyền chuyển động cơ cấu máy, MBFS23-2.1, chất liệu: Cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M-18/ Dây curoa-V-belt (Dùng cho máy mạ) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: M-3615/ Dây curoa (nk)
- Mã HS 40103900: M60/ Dây curoa M60, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Mã hàng 3911620/3289179. Dây curoa. (Phụ tùngmáy phát điện dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất OTTO. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: MAS62523801/ Dây curoa cho máy giặt lồng đứng 10kg, bằng cao su, có mặt cắt hình lược, có gân hình chữ V, kích thước: 2.9x11.7mm, chu vi ngoài 52cm (nk)
- Mã HS 40103900: Máy nén khí mã hiệu: DSP-22A5II: Dây đai P/N:56364050, mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: M-BLTA-01/ Dây đai truyền giấy trong máy in bằng cao su- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 40103900: MC05-000172/ Dây curoa truyền động trong bộ cơ camera quan sát bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: MC05-001020A/ Dây curoa truyền động trong bộ cơ camera quan sát bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: MC05-001034A/ Dây curoa truyền động trong bộ cơ camera quan sát bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: MCP- Dây curoa bằng cao su lưu hóa có chu vi ngoài 43 cm- Timing Belt- 430-5GT-9- A781418 (nk)
- Mã HS 40103900: MD14/ Dây cua-roa (của máy khoan) Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Mỏ hàn xung. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: MS(: 25212-4A600) Dây curoa có chu vi không quá 60 cm dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40103900: M-ZENBI2099/ Dây cu roa bằng cao su lưu hóa SPZ-862 (nk)
- Mã HS 40103900: M-ZENBI2100/ Dây cu roa bằng cao su lưu hóa 5V1000 (nk)
- Mã HS 40103900: NL001/ Dây đai BELT S3M-699 W8 URETHANE C32, model: BLT-C32B, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL002/ Dây đai BELT S3M384 W8.0 URETHANE BANDO C32, model: BLT-C32H, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL003/ Dây đai BELT S3M 210*8 RUBBER BANDO, model: BLT-S3M210 R, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL004/ Dây đai BELT S3M 222*8 URETHANE, model: BLT-S3M222 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: NL005/ Dây đai BELT S3M 327*8 URETHANE, model: BLT-S3M327 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL007/ Dây đai BELT S3M 390*8 URETHANE, model: BLT-S3M390 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL009/ Dây đai BELT S3M 486*8 URETHANE BANDO, model: BLT-S3M486 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL011/ Dây đai BELT S3M 555*8 URETHANE BANDO, model: BLT-S3M555 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL044/ Dây cu roa bằng cao su _10819829 (nk)
- Mã HS 40103900: NL212/ Dây đai BELT S3M 219*8 URETHANE,model:BLT-S3M219 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL213/ Dây đai BELT S3M 240*8 URETHANE BANDO,model: BLT-S3M240 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL214/ Dây đai BELT S3M 288*8 RUBBER, model:BLT-S3M288 R, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL215/ Dây đai BELT S3M 309*8 RUBBER,model:BLT-S3M309 R, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL216/ Dây đai BELT S3M354*8 URETHANE,model: BLT-S3M354 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL217/ Dây đai BELT S3M 537*8 URETHANE BANDO, model:BLT-S3M537 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL218/ Dây đai BELT S3M 588*8 URETHNAE BANDO,model:BLT-S3M588 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL219/ Dây đai BELT S3M 633*8 URETHANE BANDO, model:BLT-S3M633 U, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NL220/ Dây đai BELT S3M 657*8 RUBBER, model:BLT-S3M657 R, linh kiện của máy ATM, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: NLHB069/ Dây curoa bằng cao su, 1 vòng 1 cái, dùng cho máy hút bụi (nk)
- Mã HS 40103900: NTD/ Dây chun, Hàng mới 100% DAY CHUN (thuộc mục hàng 6 tờ khai 103330512830) (xk)
- Mã HS 40103900: O6007004-006795/ Dây đai PHG SPB2900, chu vi ngoài 290cm, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: O6007004-006802/ Dây đai PHG SPB3650, chu vi ngoài 365cm, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: OVNMVLC-00002/ Dây đai răng bước bằng cao su dùng cho máy rút tiền tự động ATM PB4229-2055P044, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: P.tùng xe du lịch 05-07 chỗ,dùng cho xe Ford,mới 100%.Bộ phận động cơ: Dây cu roa (mặt cắt chữ nhật,chu vi90cm) (nk)
- Mã HS 40103900: P.tùng xe du lịch Hàn Quốc,05-07 chỗ,dùng cho xe Daewoo,mới 100%.Bộ phận động cơ: Dây cu roa (mặt cắt chữ nhật,chu vi90cm) (nk)
- Mã HS 40103900: P/N: 24581174-Dây cu roa máy phát (cao su lưu hóa) (chu vi 284 cm), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet COLORADO, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ kiện của ô tô TOYOTA VIOS 5 chỗ ngồi, Dây cu roa tổng bằng cao su, mặt cắt hình chữ V, chu vi ngoài 5cm, mã hàng: 90916-T2024, xuất xứ Thái Lan, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ Kiện máy Bộ thanh toán tiền tự động ATM: Dây curoa cao su dùng trong bộ kẹp tiền.GY-P/N: 104000580, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ kiện máy pha cà phê- Dây cua roa có chu vi ngoài 18.5 cm-Nhãn hiệu Eversys-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng cho DCSX gạch men- Dây curoa răng bằng cao su (TIMING BELT W/RED LINING 2MM PU-V 100H 2900 L.7366MM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng cho máy nghiền: Dây curoa bằng cao su, DN120cm, mới 100%, mã hàng: 900018189 (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng của máy sử dụng tia laser:Dây curoa, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng của máy trung tâm tiện: Dây đai truyền lực, mã số: PM3013311800, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: PHỤ TÙNG CỦA ROBOT QUẤN MÀNG TỰ ĐỘNG: ĐAI TRUYỀN BẰNG CAO SU, DÀI 50CM- BELT 15 AT5 390. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng dùng cho động cơ diesel của xe ô tô tải tự đổ TT13050KG, hiệu WEICHAI, hàng mới 100%: Dây curoa bơm nước- Model 1000578844 (nk)
- Mã HS 40103900: phụ tùng dùng cho máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc.- Dây băng truyền tải chính bằng cao su tổng hợp, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy bọc màng co Eshrink: Băng tải 4430*330*1.0mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy cày nông nghiệp: Dây Curoa SB104 (KV404-20070), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy chải C70: Dây curoa có răng bằng cao su, k/thước: 960*8M*20mm, hãng sx: Rieter, part No: 10452170. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy chế biến,rót sữa:Đai truyền bằng cao su, chu vi ngoài 20mm, không có gân 3167931, Belt;88000-1731;NSX:Meurer.Mới100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy dệt kim tròn: Dây curoa máy dệt bằng cao su 023.003.052 (10 mm x 5200 mm), hiệu MEMMINGER-IRO. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy dệt sợi khung cửi: Dây curoa phẳng bằng cao su của máy dệt mat cat hinh chu nhat dai 2250mm day 1.8mm(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy dệt: Dây cuaro V-belt rãnh dọc bằng cao su (Poly V-belt 8PJ 1461). Part No: 035081755884. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy dệt: 'V101-00241 Dây curoa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy dò kim loại: Băng tải cao su 84G901061M, Nhãn hiệu Anritsu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy gặt đập liên hợp: Dây Curoa SB54 (KV404-20030), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy in kĩ thuật số: dây curoa bằng cao su- BELT TIMING HTD3 9MM-312. P/N: MBL-1015-02. Hiệu HP. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy kéo sợi Saurer BD480: Dây đai động cơ chính M1, PN: EL39467, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng máy nén khí HITACHI: dây đai bằng cao su, mặt cắt hình tròn, P/N:5518A250, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Captiva D; Nhãn hiệu GM: Dây cu roa máy phát (D), mã hàng 25185542. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng ô tô du lịch 5 chỗ các loại- dây cu roa máy phát, NSX: GENNURE, nhãn hiệu: HUYNDAI, DEAWOO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Dây cu doa các loại bằng cao su, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng ôtô, mới 100%:Dây đai cam bằng cao su lưu hoá-Daewoo Lacetti.Nhãn hiệu là: GATES (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng thang cuốn, Dây truyền động cho thang cuốn chu vi 975mm, làm bằng cao su lưu hóa Belt F551010085 33721370-E. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng thang máy: Dây cu roa- 3elt HTD-5M C2-AP BT900, HK2500- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng thang máy-Dây curoa bằng cao su có mặt cắt hình thang, không gân, chu vi ngoài 298 cm-V-BELT (3VR-500)2PCS/SET YA040D284-02-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng thay thê cho máy rót sữa:Dây curoa bằng cao su (chu vi ngoài: 272cm)- Belt 35Wx2720L FUNG YUAN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng thay thế của máy thành hình lốp xe: Băng truyền bằng cao su mặt cắt hình chữ L- BUILDING RUBBER BELT 10'' CENTER (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng thay thế máy đóng gói NMSX bột ngọt- dây curroa cao su- Belt: 2230 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: PHỤ TÙNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LON NHÔM- DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG. PN: 8004-444. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng xe đầu kéo: Dây cuaroa quạt chất liệu cao su, chu vi ngoài 251cm, nhãn hiệu Frieghtliner, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng xe ô tô Audi: Dây curoa (bằng cao su; rãnh dài theo dây; 21.36x2480mm), part no: 059903137R, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng xe ô tô du lịch 5 chỗ các loại- dây cu roa máy phát, NSX:BANDO, nhãn hiệu: HYUNDAI, DEAWOO mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng xe ô tô Ferrari: Dây curoa (cao su, mặt trong răng cưa, kích thước dài khoảng 80cm x bề rộng dây 4cm), part no: 000285348,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Phụ tùng XM- Dây đai truyền chuyển động, chất liệu cao su, dùng cho xe máy các loại. Mã hàng 23100-K35-V01. Mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Q260-133181 DÂY CU ROA CÓ CHU VI NGOÀI DƯỚI 150CM GBN1953GT-90, BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Q260-153752 DÂY CUROA SPC-2800, CHẤT LIỆU CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Q260-175780 DÂY CUROA TRỤC 4 ROBOT 3HAC044694-001, BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Q6D0733000/ Dây curoa (loại33000)), bằng cao su, mặt cắt hình thang, có gân hình chử V, Chu vi 30cm. Linh kiện sản xuất máy may gia đình, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QC2-8193-000/ Dây curoa (nk)
- Mã HS 40103900: QC4-6415-000/ Dây curoa của máy in (xk)
- Mã HS 40103900: QCAB01130/ Dây đai răng để truyền chuyển động, model HTBN384S3M-100, chất liệu cao su, chu vi 384 mm, 128 răng, nsx Misumi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB34548/ Dây đai răng để truyền chuyển động, model HTBN234S3M-100, chất liệu cao su, chu vi 234 mm, 78 răng, nsx Misumi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB37012/ Dây đai loại có răng để truyền chuyển động cho thiết bị trong dây chuyền sx mh OLED, 100S3M327, chất liệu cao su, dài 327mm, rộng 10mm,109 răng, nsx MITSUBOSHI BELTING, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB86712/ Dây đai răng để truyền chuyển động, model HTBN186S3M-60, chất liệu cao su, chu vi 186 mm, 62 răng, nsx Misumi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB86741/ Dây đai răng để truyền chuyển động, model HTBN370S5M-150, chất liệu cao su, chu vi 370 mm, 74 răng, nsx Misumi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB87960/ Dây đai loại có răng để truyền chuyển động cho thiết bị trong dây chuyền sx mh OLED, model: 100S2M244, chất liệu cao su, dài 244mm, rộng 10mm, 122 răng, nsx DONGIL CO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB89363/ Dây đai răng để truyền chuyển động, model HTBN222S3M-60, chất liệu cao su, chu vi 222 mm, nsx Misumi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB91724/ Dây đai dùng cho loader trong chuyền sx màn hình, model OPDD-100-LDAX-A. Chất liệu cao su, kích thước 960x179x1.4mm. NSX SYSTEM RND, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: QCAB91725/ Dây đai dùng cho loader trong chuyền sx màn hình, model OPDD-100-LDAY-A. Chất liệu cao su, kích thước 960x45x1.4mm. NSX SYSTEM RND, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: RC003008-044118/ Dây đai bằng cao su dùng để kết nối giữa motor và trục R của máy đo hàng tự động, kích thước 20cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: RC003009-029122/ Dây đai truyền chuyển động của máy mài kính, số hiệu: HNB-5E, chất liệu: cao su, kích thước; 15mm* 4250mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: RC003009-029313/ Dây đai của máy ép bột mài, chất liệu cao su, model HTBOG-S5M150-697, kích thước 15x3485mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: RC00300B-002410/ Dây đai truyền động của động cơ máy phủ lớp bảo vệ lên mặt kính màn hình điện thoại (bằng cao su) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: RC00300B-003021/ Dây curoa của máy cắt kính, chất liệu cao su, số hiệu [B-40], kích thước W16.5mm,H11mm,L40inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: RC2-1145-000/ Dây đai điều hòa (nk)
- Mã HS 40103900: RC4-3742-000/ Dây đai điều hòa (nk)
- Mã HS 40103900: RD01L02K-000151/ Dây curoa của máy cắt dây, chất liệu cao su, số hiệu 200543463, kích thước D200mm, W2.5mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: RPV-CAM154/ Dây curoa bằng cao su lưu hóa 621623300 của máy cắt đa chức năng (ứng với mục hàng số 13 TKKNQ số 103377127930 ngày 22/06/2020) (nk)
- Mã HS 40103900: RUBBER BELT/ Dây curoa bằng cao su, số hiệu D5M-780-10,kt 780*10mm, dùng trong máy gắn linh kiện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: S0076/ Dây cu roa bằng cao su có chu vi ngoài dưới 150cm (chu vi 16.0528cm) TBN79MXL025(Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V53005601C] (nk)
- Mã HS 40103900: S0792/ Đai siết bằng thép HOSBS22N (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V310020253] (nk)
- Mã HS 40103900: S2M-88-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D8.8cm R20cm Chu vi8.8cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Sản phẫm bằng cao su lưu hóa ((Đai Truyền Industrial Belt L-500, kích thước (325mm x 105000mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: SC-0 AC220V 1A (13A)/ Công tắc từ-Magnet contactor (FUJI) (Dùng cho máy mạ) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: SKIN-04-M355/ Dây đai bằng cao su ECS07 Payment Belt- PCD MK4E56355 P01 (nk)
- Mã HS 40103900: SOTA-LK-CAOSU/ Đai truyền bằng cao su lưu hóa (dây curoa) có mặt cắt ngang hình chữ nhật, loại ít bụi cao su mã 60-S2M-142 CLEAN, chu vi 142 mm, bảng rộng 6 mm, 7P151144-142-03. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: SP-15910/ Dây curoa 800 KPS 14M 1960 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40103900: SP-51432/ Dây băng truyền bằng cao su, dùng cho máy xếp đĩa tự động W10*L1600*T1 (nk)
- Mã HS 40103900: SPA 2582-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D258.2cm R1.3cm Chu vi258.2cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: SPB 2550-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D255cm R1.6cm Chu vi255cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: SPB 2650-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D265cm R1.6cm Chu vi265cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: SPB 2700-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D270cm R1.6cm Chu vi270cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: SPB 2850-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D285cm R1.6cm Chu vi285cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: SPB 3150-B Băng truyền cao su (dây curoa) hình thang D315cm R1.6cm Chu vi315cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: SV 20-15/ DÂY CUROA (xk)
- Mã HS 40103900: SV 20-16/ DÂY CUROA (xk)
- Mã HS 40103900: SV 20-19/ DÂY CUROA (xk)
- Mã HS 40103900: SV 20-22/ DÂY CUROA (xk)
- Mã HS 40103900: T10-1880-W15MM/ Dây curoa-Timing belt, dùng cho máy đánh bóng bề mặt bo mạch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: T10-40-175 U/ Dây curoa-Timming belt (Mitshuboshi), dùng cho máy đánh bóng bề mặt bo mạch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: T2.5-177.5-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D17.75cm R20cm Chu vi17.75cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: T5-255-B 120 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D25.5cm R12cm Chu vi25.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: T5-340-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D34cm R20cm Chu vi34cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: T5-465-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D46.5cm R20cm Chu vi46.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: T5-480-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D48cm R20cm Chu vi48cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: T5-575-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D57.5cm R20cm Chu vi57.5cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: T5-600-B 200 Băng truyền cao su (dây curoa) đồng bộ D60cm R20cm Chu vi60cm Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Tăng đưa curoa dùng cho xe du lịch 4 chỗ-8 chỗ (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: TD2006209/ Dây cua roa bằng cao su N510021327AA. (nk)
- Mã HS 40103900: TD2006210/ Dây cua roa bằng cao su N510021326AA. (nk)
- Mã HS 40103900: TĐMĐSDSP/ M-BLTA-01# Dây đai truyền giấy trong máy in bằng cao su- Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 40103900: Thiết bị dùng cho thang máy dân dụng: Dây cu roa bằng cao su TIMING BELT, kích thước: 25mmx2500mm; Part No.: KR131102374; Hãng sản xuất: Hyundai Elevator,mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: TMPD00210662/ Dây curoa Bando 560H-38, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: TMPD00210663/ Dây curoa HTD 1216-8M-25, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: TMPD00410954/ Dây curoa 3760*50*1.2mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: TOOL/ Dây curoa bằng cao su HTBN246S3M-100/ VN (nk)
- Mã HS 40103900: TOOL/ Dây curoa, chất liệu cao su, chiều rộng vành đai 420mm 60S3M420G. (maker: MITSUBISHI.)./ JP (nk)
- Mã HS 40103900: U01O20060161/ Đai truyền bằng cao su lưu hóa,dài:2040mm,hiệu:PA,hàng mới 100%,701010021837 (nk)
- Mã HS 40103900: U01O20060170/ Dây curoa (vành đai) bằng cao su,kích thước:phi300*10*942mm, hàng mới 100%,701010013322 (nk)
- Mã HS 40103900: U01O20060455/ Đai đồng bộ của băng tải bằng cao su, chu vi 184cm, mode lPPDNBRL1835-W10- H1.4, hàng mới 100%,701010021874 (nk)
- Mã HS 40103900: U05-03-017|Dây đai truyền động bằng cao su chu vi 2990mm, model SPZ 2990 (nk)
- Mã HS 40103900: UEG: 571966 \ BELT TIMING 1/5P.38WIDE; SMN: 10311435 Dây cuaroa (không có mặt cắt hình thang) của máy xét nghiệm miễn dịch tự động ADVIA CENTAUR XPT. (nk)
- Mã HS 40103900: UTI-350/ DSP-22A5II: Dây đai P/N:56364050- sử dụng cho máy nén khí mã hiệu: DSP-22A5II (nk)
- Mã HS 40103900: V178810504/ Dây đai (tên kỹ thuật: đai răng) bằng cao su lưu hóa, chiều dài 1.2m, chiều rộng 12mm, dùng trong thiết bị luyện tập thể chất- thiết bị tập đạp xe. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: Vành đai truyền động KT 720*3*1.5cm (xk)
- Mã HS 40103900: VBELT/ Đai truyền (nk)
- Mã HS 40103900: VBELT/ Dây curoa (nk)
- Mã HS 40103900: Vòng bi 6303. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 40103900: Vòng truyền động bằng cao su dùng cho máy cắt vải, Chu vi ngoài 21.98cm,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: VT1858/ Dây đai răng cao su BG780UP5M15-HC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: VT-DAYCUROA-10/ Dây curoa-015-AT10-PU (Belt). Công cụ thay thế trong nhà máy (nk)
- Mã HS 40103900: VT-DAYCUROA-11/ Dây curoa-020-AT10-PU (Belt). Công cụ thay thế trong nhà máy (nk)
- Mã HS 40103900: VT-DAYCUROA-12/ Dây curoa-020-AT5-PU (Belt). Công cụ thay thế trong nhà máy (nk)
- Mã HS 40103900: VT-DAYCUROA-13/ Dây curoa-015-S8M-PU (Belt). Công cụ thay thế trong nhà máy (nk)
- Mã HS 40103900: VT-DAYCUROA-14/ Dây curoa-015-S5M-PU (Belt). Công cụ thay thế trong nhà máy (nk)
- Mã HS 40103900: WLL715908A- Dây curoa (loại không phải chữ V) bằng cao su, chu vi khoảng 110 cm; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: X0NF0940001P/ Dây cu roa bằng cao su, kt 100x3mm, mã Z0080000016 mới 100% (nk)
- Mã HS 40103900: X58715021/ Dây curoa X58715021 (xk)
- Mã HS 40103900: XA2123051/ Dây Curoa XA2123051 (xk)
- Mã HS 40103900: XA5330021/ Dây curoa XA5330021 (xk)
- Mã HS 40103900: XC2685/ Dây Curoa XC2685-051 (dạng bán thành phẩm) (nk)
- Mã HS 40103900: XC2685051/ Dây curoa XC2685051 (xk)
- Mã HS 40103900: XC8041-051/ Dây Curoa XC8041-051 (dạng bán thành phẩm) (nk)
- Mã HS 40103900: XC8041051/ Dây curoa- XC8041051 (xk)
- Mã HS 40103900: XC9479-051/ Dây Curoa XC9479-051 (dạng bán thành phẩm) (nk)
- Mã HS 40103900: XC9479051/ Dây curoa- XC9479051 (xk)
- Mã HS 40103900: XF3556001/ Dây curoa XF3556001 (xk)
- Mã HS 40103900: XG3557/ Dây Curoa XG3557-001 (dạng bán thành phẩm) (nk)
- Mã HS 40103900: XG3557001/ Dây curoa XG3557001 (xk)
- Mã HS 40103900: XH1853001/ Dây curoa XH1853001 (xk)
- Mã HS 40103900: Z0000000-550097/ Dây đai băng truyền của băng truyền sấy điện thoại, chất liệu: cao su, kích thước: 0.2m (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Z0000000-561154 Dây đai cho máy CNC model: 1000-8YU, chiều rộng 20mm, chất liệu cao su (xk)
- Mã HS 40103900: Z0000000-567647/ Dây đai băng tải chống tĩnh điện dùng cho băng chuyền của máy sấy điện thoại, chất liệu: cao su, kích thước: 100M (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Z0000000-616298/ Dây đai (curoa) của băng tải chuyển hàng, chất liệu cao su (HTBN1295 S5M-100) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Z0000000-626004/ Dây cu roa của máy kiểm tra chức năng điện thoại, model: HTBN288S3M-10, chất liệu: cao su, kích thước: 1900mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: Z0000000-627605/ Dây đai băng tải dùng cho máy tra keo lên camera, chất liệu cao su (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40103900: ZXZ0010051/ Synchro belt- Dây curoa bằng cao su của máy may GATE 309-3GT-6, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40111000: (MS: 9062045686) Lốp dự phòng hiệu KENDA thông số 185/55R16 87M dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40111000: (MS: 9069028657) Lốp xe dự phòng hiệu BRIDGESTONE thông số T155/80R17 100M dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40111000: (MS: 9069058687) Lốp xe dự phòng hiệu DUNLOP thông số 185/80R17 99M dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40111000: (MS: 9069115729) Lốp xe hiệu TOYO thông số 225/55R19 99V dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40111000: (MS: 9069414718) Lốp xe chính BRIDGESTONE thông số 215/45R18 89W dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40111000: (MS: 9069636706) Lốp xe chính hiệu YOKOHAMA thông số 205/60R16 92V dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40111000: (MS:9069058687) Lốp xe dự phòng hiệu DUNLOP thông số 185/80R17 99M dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40111000: (MS:9069115729) Lốp xe hiệu TOYO thông số 225/55R19 99V dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40111000: 185/65R15H:Lốp hơi ô tô hiệu hankook loại 185/65R15H dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40111000: 195/55R16V:Lốp hơi ô tô hiệu hankook loại 195/55R16V dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491210) (nk)
- Mã HS 40111000: 2110063M12/ Lốp xe ô tô KH P255/65 R16 H L KL51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2110063M13/ Lốp xe ô tô KH P255/65 R16 H L KL51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2119263M15/ Lốp xe ô tô KH 235/60 R17 T04L KL21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2119303M25/ Lốp xe ô tô KH 265/60 R18 H04L KL21 C;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2119303M26/ Lốp xe ô tô KH 265/60 R18 H04L KL21 C;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2119373M27/ Lốp xe ô tô KH 265/50 R20 V04L KL21 C;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2120763M15/ Lốp xe ô tô KH 195/65 R15 V04L KH17 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2155017 MILESTAR MS932 Sport 95V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: 2155517 MILESTAR MS932 Sport 98V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: 2156753M11/ Lốp xe ô tô KH 265/60 R18 T04L KL61;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2159403M21/ Lốp xe ô tô KH P235/60 R18 HSLL KL21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2161733M7/ Lốp xe ô tô KH 285/60 R18 TXLL KL61;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2164113M21/ Lốp xe ô tô KH 175/70 R14 T04L KH17;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169193M20/ Lốp xe ô tô KH P275/65 R18 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169203M7/ Lốp xe ô tô MS P275/65 R18 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169213M19/ Lốp xe ô tô KH P275/60 R20 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169223M3/ Lốp xe ô tô MS P275/60 R20 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169233M19/ Lốp xe ô tô KH P275/55 R20 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169243M4/ Lốp xe ô tô MS P275/55 R20 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169273M14/ Lốp xe ô tô KH P265/70 R18 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169273M15/ Lốp xe ô tô KH P265/70 R18 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169353M16/ Lốp xe ô tô KH P255/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169363M1/ Lốp xe ô tô MS P255/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169363M2/ Lốp xe ô tô MS P255/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169373M20/ Lốp xe ô tô KH P255/70 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169373M21/ Lốp xe ô tô KH P255/70 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169393M19/ Lốp xe ô tô KH P245/75 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169393M20/ Lốp xe ô tô KH P245/75 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169403M5/ Lốp xe ô tô MS P245/75 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169413M12/ Lốp xe ô tô KH P245/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169453M21/ Lốp xe ô tô KH P245/65 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169463M6/ Lốp xe ô tô MS P245/65 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169493M17/ Lốp xe ô tô KH P235/70 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2169503M7/ Lốp xe ô tô MS P235/70 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2177773M3/ Lốp xe ô tô MS 275/65 R18 R10L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178023M11/ Lốp xe ô tô KH 32X11.5 R15 R06L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178103M26/ Lốp xe ô tô KH P265/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178113M4/ Lốp xe ô tô MS P265/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178113M5/ Lốp xe ô tô MS P265/70 R17 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178123M19/ Lốp xe ô tô KH P265/75 R16 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178343M21/ Lốp xe ô tô ZT 175/70 R13 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178343M22/ Lốp xe ô tô ZT 175/70 R13 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178353M20/ Lốp xe ô tô ZT 185/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178353M21/ Lốp xe ô tô ZT 185/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178373M24/ Lốp xe ô tô ZT 175/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178373M25/ Lốp xe ô tô ZT 175/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178373M26/ Lốp xe ô tô ZT 175/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178573M8/ Lốp xe ô tô KH P285/70 R17 SSLL KL61;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178583M7/ Lốp xe ô tô MS P285/70 R17 SSLL KL61;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178613M17/ Lốp xe ô tô KH 165/70 R13 T04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178613M18/ Lốp xe ô tô KH 165/70 R13 T04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178623M24/ Lốp xe ô tô KH 175/70 R13 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178633M24/ Lốp xe ô tô KH 175/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178643M22/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178643M23/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178643M24/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2178643M25/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R14 H04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2179313M15/ Lốp xe ô tô KH 215/65 R16 V04L KL33 CV;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2179313M16/ Lốp xe ô tô KH 215/65 R16 V04L KL33 CV;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2179323M16/ Lốp xe ô tô KH 225/60 R17 V04L KL33 CV;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181593M19/ Lốp xe ô tô KH P215/70 R16 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181613M14/ Lốp xe ô tô KH P225/75 R16 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181673M11/ Lốp xe ô tô KH 235/70 R16 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181753M19/ Lốp xe ô tô KH 245/65 R17 TXLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181793M17/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181813M16/ Lốp xe ô tô KH P245/75 R16 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181833M5/ Lốp xe ô tô KH 255/65 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181913M24/ Lốp xe ô tô KH 265/65 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181953M26/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R16 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2181973M16/ Lốp xe ô tô KH P265/70 R17 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2182013M12/ Lốp xe ô tô KH P265/75 R16 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2182033M25/ Lốp xe ô tô KH P275/55 R20 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192323M15/ Lốp xe ô tô KH 245/50 R16 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192323M16/ Lốp xe ô tô KH 245/50 R16 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192483M16/ Lốp xe ô tô KH 215/55 R18 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192533M5/ Lốp xe ô tô KH 215/35 R18 VXLL PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192543M9/ Lốp xe ô tô KH 235/40 R18 VXLL PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192553M9/ Lốp xe ô tô KH 235/55 R18 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192573M23/ Lốp xe ô tô KH 245/55 R18 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2192573M24/ Lốp xe ô tô KH 245/55 R18 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193213M12/ Lốp xe ô tô KH 195/50 R15 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193243M16/ Lốp xe ô tô KH 195/55 R15 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193273M15/ Lốp xe ô tô KH 195/55 R16 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193283M13/ Lốp xe ô tô KH 185/55 R15 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193283M14/ Lốp xe ô tô KH 185/55 R15 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193293M10/ Lốp xe ô tô KH 205/50 R15 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193293M12/ Lốp xe ô tô KH 205/50 R15 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193303M15/ Lốp xe ô tô KH 175/65 R15 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193313M12/ Lốp xe ô tô KH 195/60 R16 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2193313M13/ Lốp xe ô tô KH 195/60 R16 V04L PA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2203733M13/ Lốp xe ô tô KH 205/65 R16 H04S KH32 HH;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205203M20/ Lốp xe ô tô KH 265/65 R18 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205283M21/ Lốp xe ô tô KH 265/65 R17 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205423M/ Lốp xe ô tô MS 205/80 R16 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205423M1/ Lốp xe ô tô MS 205/80 R16 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205453M25/ Lốp xe ô tô KH 265/70 R16 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205463M4/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R16 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205463M5/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R16 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205783M14/ Lốp xe ô tô KH P255/70 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205793M1/ Lốp xe ô tô MS P255/70 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205813M10/ Lốp xe ô tô KH P235/70 R15 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205833M14/ Lốp xe ô tô KH P265/70 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205843M2/ Lốp xe ô tô MS P265/70 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205873M24/ Lốp xe ô tô KH P275/60 R20 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205883M6/ Lốp xe ô tô MS P275/60 R20 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205893M12/ Lốp xe ô tô KH P235/70 R17 TXLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205913M16/ Lốp xe ô tô KH P275/65 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205923M2/ Lốp xe ô tô MS P275/65 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205933M21/ Lốp xe ô tô KH P265/65 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2205943M1/ Lốp xe ô tô MS P265/65 R18 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206843M12/ Lốp xe ô tô KH 175/50 R15 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206853M12/ Lốp xe ô tô KH 215/50 R17 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206853M13/ Lốp xe ô tô KH 215/50 R17 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206863M6/ Lốp xe ô tô KH 215/55 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206873M15/ Lốp xe ô tô KH 165/60 R14 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206883M15/ Lốp xe ô tô KH 185/60 R14 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206893M21/ Lốp xe ô tô KH 185/60 R15 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206903M18/ Lốp xe ô tô KH 195/60 R15 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206903M19/ Lốp xe ô tô KH 195/60 R15 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206913M8/ Lốp xe ô tô KH 205/60 R15 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206923M13/ Lốp xe ô tô KH 205/60 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206923M14/ Lốp xe ô tô KH 205/60 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206923M15/ Lốp xe ô tô KH 205/60 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206933M11/ Lốp xe ô tô KH 215/60 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206933M12/ Lốp xe ô tô KH 215/60 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206943M5/ Lốp xe ô tô KH 225/60 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206953M12/ Lốp xe ô tô KH 235/60 R16 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206953M13/ Lốp xe ô tô KH 235/60 R16 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206963M10/ Lốp xe ô tô KH 165/65 R14 T04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206973M18/ Lốp xe ô tô KH 175/65 R14 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206983M16/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R14 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2206983M17/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R14 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207003M21/ Lốp xe ô tô KH 195/65 R15 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207003M22/ Lốp xe ô tô KH 195/65 R15 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207013M25/ Lốp xe ô tô KH 205/65 R15 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207013M26/ Lốp xe ô tô KH 205/65 R15 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207023M11/ Lốp xe ô tô KH 215/65 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207023M12/ Lốp xe ô tô KH 215/65 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207033M12/ Lốp xe ô tô KH 175/70 R13 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207043M17/ Lốp xe ô tô KH 175/70 R14 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207063M4/ Lốp xe ô tô KH 195/70 R14 H04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207073M9/ Lốp xe ô tô KH 205/70 R15 T04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207213M6/ Lốp xe ô tô KH 255/55 R19 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207223M/ Lốp xe ô tô MS 255/55 R19 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207233M19/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207233M20/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207253M16/ Lốp xe ô tô KH 235/65 R17 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207263M7/ Lốp xe ô tô MS 235/65 R17 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2207273M5/ Lốp xe ô tô KH 215/65 R16 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2208143M7/ Lốp xe ô tô KH 225/65 R17 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2208153M3/ Lốp xe ô tô MS 225/65 R17 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2208243M6/ Lốp xe ô tô KH P215/75 R14 TSLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2208343M18/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R16 TXLL AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2208503M11/ Lốp xe ô tô KH 255/70 R18 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2208523M9/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R17 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2208603M14/ Lốp xe ô tô KH 235/60 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2210803M19/ Lốp xe ô tô KH 195 R15CR08L KC53;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2214053M25/ Lốp xe ô tô KH 175/70 R14 T04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2214053M26/ Lốp xe ô tô KH 175/70 R14 T04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2214073M20/ Lốp xe ô tô ZT 175/70 R14 T04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2214073M21/ Lốp xe ô tô ZT 175/70 R14 T04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2227813M2/ Lốp xe ô tô MS 235/60 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2227983M21/ Lốp xe ô tô KH 225/65 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2228003M7/ Lốp xe ô tô KH 235/65 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2228013M5/ Lốp xe ô tô MS 235/65 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230693M6/ Lốp xe ô tô KH 255/60 R18 TXLL AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230703M1/ Lốp xe ô tô MS 255/60 R18 TXLL AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230703M2/ Lốp xe ô tô MS 255/60 R18 TXLL AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230713M5/ Lốp xe ô tô KH 255/65 R17 T04L AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230733M10/ Lốp xe ô tô KH 265/60 R18 T04L AT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230843M10/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 TXLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230843M11/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R15 TXLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230853M/ Lốp xe ô tô MS 235/75 R15 TXLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230863M10/ Lốp xe ô tô KH 265/60 R18 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230883M10/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R16 TXLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230903M10/ Lốp xe ô tô KH 255/70 R16 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230923M6/ Lốp xe ô tô KH P275/70 R16 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2230933M1/ Lốp xe ô tô MS P275/70 R16 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2231013M8/ Lốp xe ô tô MS 265/65 R17 Q10L MT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2231233M10/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2231233M9/ Lốp xe ô tô KH 235/75 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2231263M7/ Lốp xe ô tô KH 195/55 R15 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2231273M6/ Lốp xe ô tô KH 185/55 R16 V04L KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2231283M4/ Lốp xe ô tô KH 195/50 R16 VXLL KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2231293M11/ Lốp xe ô tô KH 205/55 R16 VXLL KH27 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233543M12/ Lốp xe ô tô DT 195/55 R15 V04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233543M13/ Lốp xe ô tô DT 195/55 R15 V04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233563M17/ Lốp xe ô tô DT 225/50 R18 V04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233563M18/ Lốp xe ô tô DT 225/50 R18 V04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233573M18/ Lốp xe ô tô DT 205/50 R17 HXLL PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233603M18/ Lốp xe ô tô DT 235/55 R17 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233603M19/ Lốp xe ô tô DT 235/55 R17 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233613M17/ Lốp xe ô tô DT 215/55 R16 HXLL PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233633M16/ Lốp xe ô tô DT 205/50 R16 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233633M17/ Lốp xe ô tô DT 205/50 R16 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233643M14/ Lốp xe ô tô DT 205/65 R16 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233643M15/ Lốp xe ô tô DT 205/65 R16 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233653M16/ Lốp xe ô tô DT 215/50 R17 VXLL PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233653M17/ Lốp xe ô tô DT 215/50 R17 VXLL PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2233683M13/ Lốp xe ô tô DT 185/55 R15 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235013M1/ Lốp xe ô tô MS 245/70 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235043M4/ Lốp xe ô tô MS 265/65 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235053M/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R16 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235053M1/ Lốp xe ô tô MS 265/70 R16 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235183M1/ Lốp xe ô tô MS P275/55 R20 TSLL HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235193M25/ Lốp xe ô tô DT 245/70 R17 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235193M26/ Lốp xe ô tô DT 245/70 R17 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235193M27/ Lốp xe ô tô DT 245/70 R17 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235203M20/ Lốp xe ô tô DT 265/65 R17 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235203M21/ Lốp xe ô tô DT 265/65 R17 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235213M26/ Lốp xe ô tô DT 265/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235223M20/ Lốp xe ô tô DT 255/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235223M21/ Lốp xe ô tô DT 255/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235233M23/ Lốp xe ô tô DT 245/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235233M24/ Lốp xe ô tô DT 245/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235243M22/ Lốp xe ô tô DT 245/65 R17 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235243M23/ Lốp xe ô tô DT 245/65 R17 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235253M27/ Lốp xe ô tô DT 235/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235273M23/ Lốp xe ô tô DT 215/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235283M26/ Lốp xe ô tô DT 225/70 R16 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235293M14/ Lốp xe ô tô DT 225/75 R15 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235303M20/ Lốp xe ô tô DT 225/70 R15 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235303M21/ Lốp xe ô tô DT 225/70 R15 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235313M16/ Lốp xe ô tô DT 235/70 R15 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235313M17/ Lốp xe ô tô DT 235/70 R15 T04L KL51 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235333M27/ Lốp xe ô tô DT 265/70 R17 T04L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235343M25/ Lốp xe ô tô DT 275/65 R18 T04L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235343M26/ Lốp xe ô tô DT 275/65 R18 T04L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235353M26/ Lốp xe ô tô DT 265/75 R16 T04L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2235353M27/ Lốp xe ô tô DT 265/75 R16 T04L KL78 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2237103M6/ Lốp xe ô tô KH 265/65 R17 S04L KL61;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2244373M8/ Lốp xe ô tô KH 205/70 R15 T04L AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2244473M1/ Lốp xe ô tô KH P235/70 R16 TSLL AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2244473M2/ Lốp xe ô tô KH P235/70 R16 TSLL AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2244513M4/ Lốp xe ô tô KH 245/70 R16 TXLL AT51 L;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2247423M10/ Lốp xe ô tô KH 185/70 R14 H04L KH27 H4;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2247423M11/ Lốp xe ô tô KH 185/70 R14 H04L KH27 H4;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2255517 MILESTAR MS932 Sport 101V XL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: 2261023M12/ Lốp xe ô tô KH 235/45 R18 V04L TA31;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2261083M8/ Lốp xe ô tô DT 185/60 R15 H04L PA21;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2262153M5/ Lốp xe ô tô KH 255/70 R17 T04L HT51;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2262223M6/ Lốp xe ô tô ZT 185/70 R14 T04L KR26;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267873M3/ Lốp xe ô tô KH 215/50 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267883M2/ Lốp xe ô tô KH 185/60 R13 H04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267893M8/ Lốp xe ô tô KH 215/45 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267903M6/ Lốp xe ô tô KH 165/55 R14 H04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267913M3/ Lốp xe ô tô KH 215/45 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267923M5/ Lốp xe ô tô KH 185/55 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267933M4/ Lốp xe ô tô KH 215/55 ZR17 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267943M5/ Lốp xe ô tô KH 205/55 ZR16 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267943M6/ Lốp xe ô tô KH 205/55 ZR16 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267943M7/ Lốp xe ô tô KH 205/55 ZR16 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267953M4/ Lốp xe ô tô KH 225/55 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267963M3/ Lốp xe ô tô KH 235/55 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267983M6/ Lốp xe ô tô KH 225/50 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267983M7/ Lốp xe ô tô KH 225/50 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267993M4/ Lốp xe ô tô KH 245/45 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2267993M5/ Lốp xe ô tô KH 245/45 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268013M6/ Lốp xe ô tô KH 205/45 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268023M7/ Lốp xe ô tô KH 225/45 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268033M6/ Lốp xe ô tô KH 225/40 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268043M4/ Lốp xe ô tô KH 235/45 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268043M5/ Lốp xe ô tô KH 235/45 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268043M6/ Lốp xe ô tô KH 235/45 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268053M2/ Lốp xe ô tô KH 165/50 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268063M1/ Lốp xe ô tô KH 275/35 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268073M2/ Lốp xe ô tô KH 205/50 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268443M1/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R15 H04S KH27 HH;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268443M2/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R15 H04S KH27 HH;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268443M3/ Lốp xe ô tô KH 185/65 R15 H04S KH27 HH;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268623M2/ Lốp xe ô tô KH 245/40 ZR17 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268633M8/ Lốp xe ô tô KH 195/55 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268643M1/ Lốp xe ô tô KH 205/55 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268653M7/ Lốp xe ô tô KH 195/50 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268663M2/ Lốp xe ô tô KH 205/50 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268673M3/ Lốp xe ô tô KH 195/50 R16 VXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268683M3/ Lốp xe ô tô KH 205/50 ZR16 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268693M1/ Lốp xe ô tô KH 225/50 ZR16 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268703M2/ Lốp xe ô tô KH 225/50 ZR18 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268723M3/ Lốp xe ô tô KH 205/45 ZR16 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268733M1/ Lốp xe ô tô KH 195/45 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268743M4/ Lốp xe ô tô KH 225/45 ZR18 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268753M2/ Lốp xe ô tô KH 235/45 ZR17 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268763M2/ Lốp xe ô tô KH 205/40 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268773M3/ Lốp xe ô tô KH 235/50 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268793M1/ Lốp xe ô tô KH 275/40 ZR17 W04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268803M2/ Lốp xe ô tô KH 215/40 ZR17 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268813M1/ Lốp xe ô tô KH 265/35 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268813M2/ Lốp xe ô tô KH 265/35 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268833M1/ Lốp xe ô tô KH 255/35 ZR18 WXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268843M2/ Lốp xe ô tô KH 205/60 R16 VXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268843M3/ Lốp xe ô tô KH 205/60 R16 VXLL PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268923M1/ Lốp xe ô tô KH 205/65 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268973M1/ Lốp xe ô tô KH 195/65 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2268973M2/ Lốp xe ô tô KH 195/65 R15 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2269003M/ Lốp xe ô tô KH 215/60 R16 V04L PS31 M;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2269003M1/ Lốp xe ô tô KH 215/60 R16 V04L PS31 M;EK MIG-2020 (xk)
- Mã HS 40111000: 2269003M2/ Lốp xe ô tô KH 215/60 R16 V04L PS31 M;EK MIG-2020 (xk)
- Mã HS 40111000: 2270573M/ Lốp xe ô tô KH 245/45 R19 H04L KL33 H4;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2270573M1/ Lốp xe ô tô KH 245/45 R19 H04L KL33 H4;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2270583M/ Lốp xe ô tô KH 225/55 R18 H04L KL33 H4;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2272263M/ Lốp xe ô tô ZT 265/60 R18 H04L KL21 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2272303M/ Lốp xe ô tô ZT 265/50 R20 V04L KL21 E;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2278751M/ Lốp xe ô tô KH 195/55 R16 V04S KH27 H9;OV (xk)
- Mã HS 40111000: 2278763M/ Lốp xe ô tô KH 225/60 R17 V04L KL33 HV;EV (xk)
- Mã HS 40111000: 2456517 MILESTAR PATAGONIA H/T 105T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: 2657017 MILESTAR PATAGONIA H/T 113T SL ROWL không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: 2755520 MILESTAR PATAGONIA H/T 111T SL BW không nhãn hiệu hàng mới 100% $#VN (xk)
- Mã HS 40111000: 3220000278-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu Multi-Mile,chiều rộng mặt lốp205MM,Đường kính vành16inch, (205/50R16 87V SH18 BHTM) (xk)
- Mã HS 40111000: 3220000563-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp225MM,Đường kính vành16inch, (225/70R16 103T SV16 WHSL) (xk)
- Mã HS 40111000: 3220000566-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp235MM,Đường kính vành15inch, (235/75R15 105T SV16 WHSL) (xk)
- - Mã HS 40111000: 3220000567-202006-001000/ Lốp xe bán thép bằng cao su dùng cho xe ô tô con, mới 100%,Hiệu SAILUN,chiều rộng mặt lốp245MM,Đường kính vành17inch, (245/65R17 107T SV16 WHSL) (xk)