Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39232990: Túi PP 11x22 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 12*17cm,12*17cm, nhà sản xuất: Thái Hưng.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 120x170mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 126cm x 176cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 13.5x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 13x23 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 13x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 14 x 17cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 14 x 20 cm, chất liệu PP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 14x20cm, không tĩnh điện,chất liệu PP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 14x21cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 15 x 23 cm, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 15 x 26cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 15 x 50 (cm) rạch 1 bên cạnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 15 x17cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 150 x 170 x 0.03 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 150*270.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 15x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 16.5x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 1600*1085 mm, dùng trùm xe hàng chống bám bụi, Nsx: CT CPSX Thái Hưng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 16x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 170*270 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 1730*1150 mm, dùng trùm xe hàng chống bám bụi, Nsx: CT CPSX Thái Hưng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 18.5x30 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 18x22cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 19.5x30 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 1940*1265 mm, dùng trùm xe hàng chống bám bụi, Nsx: CT CPSX Thái Hưng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 20 x 25 cm, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 20 x 30 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 20 x 35 cm, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 20*28cm, chất liệu PP, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 22 x 30 cm, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 2200*1420 mm, dùng trùm xe hàng chống bám bụi, Nsx: CT CPSX Thái Hưng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 24*34cm, chất liệu PP, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 25kg có quai,chất liệu PP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 25x30cm x0.07mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 25x30cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 27.5+3.5+3.5x32.5cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 27x33cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 28x40cm, chất liệu PP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- 2C4947200V (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 30 x 35 cm, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 30 x 40 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 30.5 x 42 in 1 màu (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 300x400mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 30x40cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 30x50cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 33.5x40cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 34+14+14x50cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 35 x 40 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 35 x 50 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 35+15+15x60cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 350 x 500 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 40 x 50 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 40 x 60 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PP 41*75- POLYBAG 41 * 75- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 41.5+14.5+14.5x65cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 45 x 50 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 5*7cm,5*7cm, nhà sản xuất: Thái Hưng.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 5.5x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 500 x 800 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 55+20+20x70cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 5kg có quai chất liệu PP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 6.5x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 60*70cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 6902- 000660 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 6902- 000854 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 7*10*0,004cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 70x110cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 750*1000 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 7x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 8.5x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 800 x 1200 mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 80x200mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 8x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 9 x 30 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 9.5x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 90 x 105cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 90*100cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 900mm*1.2m (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 95cm x 80 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP BA69- 01757A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP BA69- 01759A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP BA69- 01760A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP BA69- 01854A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi- PP Bag (AL-FPK01). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi- PP Bag (AL-FPK02). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi- PP Bag (FKOB-P005). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi- PP Bag (FKOB-S005). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi- PP Bag (FLM034K). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP CAL-2PFP4 (dùng đóng gói dao cạo),kt (180 x 56+ 30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP CAML-3PFP4 (dùng đóng gói dao cạo), kt (55x170+30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP CAT-2PFP4 (dùng đóng gói dao cạo), kt (195 x 75+30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP CBL-3P(dùng đóng gói dao cạo), kt (195 x 56 +30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP CBL-3PND (dùng đóng gói dao cạo), kt (56 x 195 + 30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP chống tĩnh điện 100*170mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP để đóng gói sản phẩm, kích thước 40*40 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP đen 10kg có quai,chất liệu PP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP đen 10kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP đen 5kg,mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP đóng gói dao cạo BSTX 6-2PN khổ rộng 270mm, Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP dùng để đóng gói thành phẩm L900mmxW410mm*0.1mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP E (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- E (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 27916A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 28202A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 28229A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 28724A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 30767A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 31861A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 32165A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 32595A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 32654A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 32812A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 33839A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 34152A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 34152B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 34152C (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 34267A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 34575A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP GH69- 35597A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP in (0,0035mm x 69 cm x 41cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP in JM19 (6299 cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP in L03-18 (10237 cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP in L03-19 (8824 cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP in MCB-20 Long with String (3529 cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP in MCB-20 with String (3571 cái) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP không dệt GH69-34142A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP không dệt hàng mới 100%(GH69-30767A) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP không in 370x600x0.02. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP không in 410x630x0,02. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP không in 440x650x0,02. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP không in KT 330x550x0.02. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP kích thước 100x120 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP kích thước 35x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP kích thước 80x115cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP kích thước 85x68cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP kích thước 95x80cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- KT:120*80mm- 100 chiếc/túi, (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP KT925x1200x0.04mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP LUF-20P (dùng đóng gói dao cạo),kt (160x235/205 + M30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP mã 42047 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP mã 42504 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Màu đen, 900mm*1.2m (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP màu trắng (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PP NO NAME (16x25cm) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PP NO NAME (20x30cm) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PP QUAI XÁCH PE SỮA- WHITE PP BAG (35x60cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 10 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 2 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 3 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 5 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 6 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 6, 120*170*0.04mm, có miết, 100 cái/túi (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 8 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP trơn (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI PP TRONG (túi nước lèo)- (10x26cm) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP vàng 35x40cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP(PP bags). Xuất xứ Việt Nam,Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP, kích thước 27x40", dùng để đóng gói sản phẩm, trọng lượng 0.055333 miligam, Blister Bag, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP,kích thước 132x86cm, dùng để đóng gói sản phẩm, trọng lượng 0.0888 miligam, Master Bag, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP,kích thước 30+5x22cm, dùng để đóng gói sản phẩm, trọng lượng 0.004125 miligam,Poly bag, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 10 x 18 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 12 x 20 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 15 x 25 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 17 x 27 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 20 x 30 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 25 x 39 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 30 x 45 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 35 x 50 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 4 x 9 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 40 x 60 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 5 x 12 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 5.5 x 12 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 50 x 75 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 60 x 100 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP. Quy cách: 7 x 14 cm, 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PP/6.5*10.25 inches-KTB-SB-001B-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PVC (PVC Carrying Bag) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PVC CASE- 3VP039400 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PVC CASE- 3VP039410 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PVC CASE- 3VP039420 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi PVC có khóa kích thước 140x1410x2020mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rác đen- 15kg.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rác đen- 90*110cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rác nhựa LDPE (32" x 38", 28 mic, black star seal bag). Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rác nhựa LDPE (35" x 57", 33 mic, black star seal bag). Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rác nhựa LDPE (39" x 45", 28 mic, black star seal bag). Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rác SS THSH 75x106 hồng (tự phân hủy sinh học, bằng nhựa HDPE). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rác trắng tự hủy sinh học 90 x 120 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi rỗng bằng nhựa PVC dùng để đựng khẩu trang,có in hình mèo, có chữ Mask Keeper, mơí 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi shielding chống tĩnh điện KT110*110*75mic (PO#V00903038) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi sơ mi 11 lỗ, chất liệu PP (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi son OPPM/PE màu đỏ nâu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Spice, Aniseed, Star 50g 1 thùng 2000 cái/4000 cái, 1thung 17kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Spice, Cinnamon 100g 1 thùng 2000 cái/4000 cái, 1thung 20kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Spice, Cumin Seeds 100g 1 thùng 2000 cái/4000 cái, 1thung 17kg (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Spice, Rosemary 50g 1 thùng 2000 cái/4000 cái, 1thung 18kg (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI TOSERO 19-0226 (OCHA4-100) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI TOSERO 282 (KJV-100) (xk)
- Mã HS 39232990: TÚI TOSERO 282W (KJV-102) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi trắng to 1.5mx1.5m (0.42kg/cái) PE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi trong đục lỗ. Chất liệu PP (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi trữ sữa/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi tự hủy sinh học W70xH80cm, chất liệu: Nhựa HDPE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi tự hủy sinh học W850 x L1000mm, chất liệu Nhựa LDPE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi vuốt mép. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp bọt (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp bọt (0.72*160.300)mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp bọt (350*250)mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp bọt màu hồng chống tĩnh điện cho T575 VZ7-0005-001.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp HDPE (25kg/bao),Xuát xứ Việt Nam,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp hơi (230x380mm) (PO#V00903120) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp hơi/ BUBBLE WRAP BAG (W80 x L1350)mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp khí 300x670 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp khí 400x750 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi xốp nổ 300*300*0.1mm dùng để chèn, đệm, lót hàng bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Xốp, kt W180*L430mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Xốp, kt W180*L960mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Xốp, kt W340*L280mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Xốp, kt W550*L250mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zip 20x12 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zíp 50cm*70cm,chất liệu nhựa.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zip 6cmx8cm (sản phẩm bằng nhựa dùng đóng gói hàng hóa), xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zíp có khóa kẹp miệng (Kích thước: 14CMX20CM) (Bằng nhựa) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zip để đóng gói sản phẩm. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: TUI ZIP GHEP 15*22 (xk)
- Mã HS 39232990: TUI ZIP GHEP 15*23 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zip nhựa/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zip nhựa, 1000g/túi/ (xk)
- Mã HS 39232990: túi zip/ (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper 18*23 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper 25*35 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 10x14 cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 17x24cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 20x30cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 24x34cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 35x45cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 8x12cm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper số 3 (7x10), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Ziplock bằng nhựa 125mm*350mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper #3, W8xL12CM Hàng mới 100%(RH003001-015111) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Zipper 120x220mm 017-8001 (Túi tự hủy sinh học) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper 140x220 (sô 7), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper 200x280 (sô 9), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper 240x350 (số 10), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper 70x100 (sô 3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper 85x125 (số 4), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Zipper bằng nhựa dùng đựng cà Phê loại 1000gr-13x33.5 Cm 500 Cái;500gr-13x26.5cm 1,500 Cái; 250gr-13x20cm 2000 Cái Xuất xứ VN, hàng mới 100% (SP khuyến Mại, không tính tiền) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi Zipper chống tĩnh điện màu hồng 155*200*0.05mm (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper kho A3 KT 34x45. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper kho A4 KT 24X34. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper- làm từ nhựa LDPE, kích thước 0.07 x 200 mm x 300 mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper PP 24 x 34 cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper số 11, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper số 4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper số 5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper số 7, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper số 8, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper W28CM*L40CM (chất liệu nilon dẻo, dùng đựng linh kiện điện tử) RH003001-229513 (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper, KT: W310XL320CMXT0.1mm, chất liệu PP. Hàng mới 100%(Z0000000-450785) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi zipper, KT: W8XL12CMXT0.13mm, chất liệu PP. Hàng mới 100%(RH003001-015111) (xk)
- Mã HS 39232990: Túi: 017-3087 Plastic bag (120x170x0.04)mm (xk)
- Mã HS 39232990: TUI108- Túi Nilon KT925x1200x0.04mm (xk)
- Mã HS 39232990: TUI155- Túi Zip 10*14cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TUI155- Túi Zip số 6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚIOPP IN (20*(5,5+22) (386864), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: TÚIOPP IN 25,5*(3+0,5+19,5) (69573 (HS-01076)), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Tỳi nhựa- PKG WRAP HUGGIES NC 184sx3 bundle- 14120642 (xk)
- Mã HS 39232990: TZP-PE130*100MM*0.04/ Túi ZIPPER (PE130*100MM*0.04) (xk)
- Mã HS 39232990: U102-A/ U102-A- Túi hai quai, in màu cam trên 1 mặt, size: 300+ 150x 530mm, dày 17 mic, đóng gói 2000 cái/thùng. NW/GW: 6.85/7.11kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: UQTH TM030- Túi PP cắt nhiệt 48x48CMx0.045. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: V-00019-00E-781/ Túi gói thực phẩm bằng plastic, dùng cho mì Udon 140 x150mm (xk)
- Mã HS 39232990: V-01138-00B-775/ Túi dùng cho đóng gói thực phẩm kích thước 189x292x47mm (xk)
- Mã HS 39232990: V-01138-00C-775/ Túi dùng cho đóng gói thực phẩm kích thước 189x292x47mm (xk)
- Mã HS 39232990: V-01138-00C-775-1/ Túi dùng cho đóng gói thực phẩm kích thước 189x292x47mm (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0502000600/ Bao (túi) MLB B-1000. 200MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0502250280/ Bao (túi) MLB B-1000. 225MMX280MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0502500350/ Bao (túi) MLB B-1000. 250MMX350MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0502500400/ Bao (túi) MLB B-1000. 250MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0502500600/ Bao (túi) MLB B-1000. 250MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0503000400/ Bao (túi) MLB B-1000. 300MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0503000500/ Bao (túi) MLB B-1000. 300MMX500MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0503000900/ Bao (túi) MLB B-1000. 300MMX900MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0503500525/ Bao (túi) MLB B-1000. 350MMX525MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0504000400/ Bao (túi) MLB B-1000. 400MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0504000500/ Bao (túi) MLB B-1000. 400MMX500MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0504000550/ Bao (túi) MLB B-1000. 400MMX550MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0504000600/ Bao (túi) MLB B-1000. 400MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0504500600/ Bao (túi) MLB B-1000. 450MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0505000700/ Bao (túi) MLB B-1000. 500MMX700MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0505000800/ Bao (túi) MLB B-1000. 500MMX800MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040B0505000850/ Bao (túi) MLB B-1000. 500MMX850MM (xk)
- Mã HS 39232990: V040P1102750450A15/ Bao(túi) MLEB 275X450 AI282 ALCCOLAC ILP (xk)
- Mã HS 39232990: V090D1302250750001/ Bao(túi) MLP ML40IHB.225X750 WDWD AI2306 PTD (xk)
- Mã HS 39232990: V090D1304000500001/ Bao(túi) MLP ML40IHB. 400X500 WDWD AI2306 PTD (xk)
- Mã HS 39232990: V090D1304000600001/ Bao(túi) MLP ML40IHB. 400X600 WDWD AI2306 PTD (xk)
- Mã HS 39232990: V090D1304000750001/ Bao(túi) MLP ML40IHB. 400X750 WDWD AI2306 PTD (xk)
- Mã HS 39232990: V090D3002500450001/ Bao(túi) MLB ML40MU.250MMX450MM WDWD AI2306 PTD (xk)
- Mã HS 39232990: V090P3202800700A15/ Bao(túi) MLB ML40MUFL. 280X700MM AI282 ILP (xk)
- Mã HS 39232990: V090P4103000450A21/ Bao(túi) MLB ML40MX.300MMX450MM AI2306 ILP (xk)
- Mã HS 39232990: V090S1201000300/ Bao(túi) MLS ML40IHB. 100MMX300MM PLN (xk)
- Mã HS 39232990: Vá cơm nhựa hafaco (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5429/12787/ Túi nhựa trùm bàn trong y tế- VAE5429 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5601/12790/ Túi trùm máy C-Arm- VAE5601 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5601/12791/ Túi trùm máy C-Arm- VAE5601 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5603/12793/ Túi nhựa trùm máy C-Arm- VAE5603 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5603/12794/ Túi nhựa trùm máy C-Arm- VAE5603 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5604/12797/ Túi nhựa trùm máy Cassetle X-Ray- VAE5604 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5605/12799/ Túi nhựa trùm máy Cassetle X-Ray- VAE5605 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5619/12802/ Túi nhựa trùm máy Fluoroscope- VAE5619 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5720/12707/ Túi nhựa trùm máy C-Arm- VAE5720 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5720/12803/ Túi nhựa trùm máy C-Arm- VAE5720 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5720/12804/ Túi nhựa trùm máy C-Arm- VAE5720 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5720/12805/ Túi nhựa trùm máy C-Arm VAE5720 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE5720/12987/ Túi nhựa trùm máy C-Arm VAE5720 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE6652/12808/ Màng nhựa Urethane- VAE6652 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE9673/12569/ Túi nhựa trùm bàn trong y tế- VAE9673 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE9673/12618/ Túi nhựa trùm bàn trong y tế- VAE9673 (xk)
- Mã HS 39232990: VAE9673/12809/ Túi nhựa trùm bàn trong y tế- VAE9673 (xk)
- Mã HS 39232990: VB00002AP/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.1542 (xk)
- Mã HS 39232990: VB00004AP/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.1722 (xk)
- Mã HS 39232990: VB63-P65/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.1693 (xk)
- Mã HS 39232990: VB90-P65/ Túi nhựa các loại HTS#3923.29.0000(Gia GC:0.1827 (xk)
- Mã HS 39232990: VBB0020/12810/ Túi nhựa trùm máy Dome Bag- VBB0020 (xk)
- Mã HS 39232990: VBB0028/12806/ Túi nhựa trùm máy Dome Bag- VBB0028 (xk)
- Mã HS 39232990: VBB0044/12590/ Túi nhựa trùm máy Dome Bag- VBB0044 (xk)
- Mã HS 39232990: VBB0050NS-200/12812/ Túi nhựa trùm máy Dome Bag- VBB0050NS-200 (xk)
- Mã HS 39232990: VBB0052/12813/ Túi nhựa trùm máy Dome Bag- VBB0052 (xk)
- Mã HS 39232990: VBB3030R/12815/ Túi nhựa trùm máy Band Bag- VBB3030R (xk)
- Mã HS 39232990: VBB3620R/12819/ Túi nhựa trùm máy Band Bag- VBB3620R (xk)
- Mã HS 39232990: VBB3628R/12821/ Túi nhựa trùm máy Band Bag- VBB3628R (xk)
- Mã HS 39232990: VBB3640R/12824/ Túi nhựa trùm máy Band Bag- VBB3640R (xk)
- Mã HS 39232990: VBB3654R/12825/ Túi nhựa trùm máy Band Bag- VBB3654R (xk)
- Mã HS 39232990: VCI_BTM_IGBT-WT19: Bao nhựa phủ VCI kích thước dài 510 x rộng 420 x cao 300mm (xk)
- Mã HS 39232990: VCI_WT20_TOPENTRY_TOP: Tấm phủ nhựa VCI kích thước 1000x1000x500mm (xk)
- Mã HS 39232990: VCI-TOP: Bao chụp VCI bằng plastic film bảo vệ máy phát kích thước L3050mmxW2000mmxH2100mm (xk)
- Mã HS 39232990: VCI-TOP-3.050X2X2.1M: Bao nhựa phủ VCI kích thước LxWxH: 3.050m x 2m x 2.1m (xk)
- Mã HS 39232990: VN56X50/ Túi nhựa (xk)
- Mã HS 39232990: VN65X50/ Túi nhựa (xk)
- Mã HS 39232990: Vỏ Bao PP dệt không tráng (PP woven Amsul bag),2 màu/size (PP: 21 x38;PE: 23 x42) inch;Tộng cộng 170g/cái. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Vỏ bao PP loại 25kg. Chiều rộng: 600 (+;-) 10 (mm).Chiều dài: 870 (+;-) 10 (mm). Trọng lượng: 79 (+;-) 3gr, Xuất xứ: Việt Nam. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: VPC0324/12831/ Bộ túi nhựa trùm đầu dò (1 bộ gồm: 1 túi nhựa và 1 gói gel siêu âm)- VPC0324 (xk)
- Mã HS 39232990: VPC0524/12833/ Bộ túi nhựa trùm máy Probe (1 bộ gồm: 1 túi nhựa và 1 gói gel siêu âm)- VPC0524 (xk)
- Mã HS 39232990: VPC0596/12835/ Bộ túi nhựa trùm đầu dò (1 bộ gồm: 1 túi nhựa và 1 gói gel siêu âm)- VPC0596 (xk)
- Mã HS 39232990: VPC0624/12836/ Bộ túi nhựa trùm đầu dò (1 bộ gồm: 1 túi nhựa và 1 gói gel siêu âm)- VPC0624 (xk)
- Mã HS 39232990: VPC0648/12838/ Bộ túi nhựa trùm đầu dò (1 bộ gồm: 1 túi nhựa và 1 gói gel siêu âm)- VPC0648 (xk)
- Mã HS 39232990: VPC0696/12840/ Bộ túi nhựa trùm đầu dò (1 bộ gồm: 1 túi nhựa và 1 gói gel siêu âm)- VPC0696 (xk)
- Mã HS 39232990: WA01X030RS/Túi ni lông 74*47 in warning cm (xk)
- Mã HS 39232990: WA04X001R/Túi ni lông 100*55 in warning cm (xk)
- Mã HS 39232990: WA93X031RR13/Túi ni lông 118*49 in warning cm (xk)
- Mã HS 39232990: WABS095/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XF8904001- BELT GUARD (xk)
- Mã HS 39232990: WABS343/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XG8394002- SS BUTTON (xk)
- Mã HS 39232990: WABS344/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XG9787002- SS BUTTON (xk)
- Mã HS 39232990: WABS358/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XG8646002- SS BUTTON (xk)
- Mã HS 39232990: WABS393/ Bộ phận che ngoài giữ lò xo bằng nhựa XD0455051- LOCK RELEASE LEVER (xk)
- Mã HS 39232990: WABS397/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XG7701101- INSULATION COVER (xk)
- Mã HS 39232990: WABS417/ Bộ Phận Giữ Lò Xo Bằng Nhựa XC8922122- SS BUTTON (xk)
- Mã HS 39232990: WABS438/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa- XC8922121- SS BUTTON (xk)
- Mã HS 39232990: White PP bag, size (56x90) +/- 1cm, weight (125+/-3)g; with HDPE inner liner size (60x110) +/-1, weight (45+/-2)g, sample NPK 16-20-0-9.4S+2TE (xk)
- Mã HS 39232990: White PP bag, size (58x95) +/- 1cm, weight (135+/-3)g; with HDPE inner liner size (62x115) +/-1, weight (50+/-2)g, sample NPK 20- 5- 30 + 2TE (xk)
- Mã HS 39232990: WM307000800/ Túi nilong để đựng sản phẩm 250*306*0.05MM (xk)
- Mã HS 39232990: WM307002100/ Túi nilong để đựng sản phẩm 132*185.2*0.05MM (xk)
- Mã HS 39232990: WM307002400/ Túi nilong để đựng sản phẩm (tự dính) 310*98MM (xk)
- Mã HS 39232990: WM880000100/ Túi đựng sản phẩm bằng nhựa 230*350*0.05MM (xk)
- Mã HS 39232990: WN022000600/ Túi PE để đóng gói sản phẩm,kích thước 132*275MM- 23-004016 (xk)
- Mã HS 39232990: WN022000700/ Túi PE để đóng gói sản phẩm,kích thước 45*152MM- 23-004158 (xk)
- Mã HS 39232990: WN022000800/ Túi PE để đóng gói sản phẩm,kích thước 153*46MM- 23-004160 (xk)
- Mã HS 39232990: WN115000500/ Túi nilong để đựng sản phẩm 132*185.2*0.05MM (xk)
- Mã HS 39232990: WN115000700/ Túi nilong để đựng sản phẩm 130*95MM (xk)
- Mã HS 39232990: WOBM05V_BAG/ Bao nylon dùng đóng gói hàng thành phẩm xuất khẩu POLYETHYLENE BAG 140mmX200mm (0.1979KG/100PCS) (G-4.)-TKN:103163586150 (xk)
- Mã HS 39232990: WOBM06V_BAG/ Bao nylon dùng đóng gói hàng thành phẩm xuất khẩu POLYETHYLENE BAG 140mmX200mm (0.1979KG/100PCS) (G-4.)-TKN:103185635342 (xk)
- Mã HS 39232990: WPMA001/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa cho máy may XC2489021- LED LAMP HOLDER-FL (xk)
- Mã HS 39232990: WPMA007/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XG8394001- SS BUTTON (xk)
- Mã HS 39232990: WPMA009/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XG9787001- SS BUTTON (xk)
- Mã HS 39232990: WPOM001/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XE9334001- CUTTER COVER (xk)
- Mã HS 39232990: WPOM007/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XE9334002- CUTTER COVER (xk)
- Mã HS 39232990: WPOM030/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XD1293051- CORD REEL GUIDE (xk)
- Mã HS 39232990: WPOM031/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XD0769050- Y GUIDE SHAFT PRESSER (xk)
- Mã HS 39232990: WPOM032/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XC9736050- CUTTER HOLDER (xk)
- Mã HS 39232990: WPOM038/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XC4658020- CLUTCH PLATE (xk)
- Mã HS 39232990: X102-A/ Túi xốp nâu bế hột xoài, in màu vàng 1 mặt, không cán gân, size: 390+110x340mm, dày 30 mic, đóng gói 1000 cái/thùng, NW/GW: 9.59/9.89 kg, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: X105-A/ Túi xốp nâu bế hột xoài, in màu vàng 1 mặt, không cán gân, size: 200+130x340mm, dày 30 mic, đóng gói 2000 cái/thùng, NW/GW: 12.66/13.00 kg, hang mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: XC2367021/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XC2367021 (xk)
- Mã HS 39232990: XC7371021/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XC7371021 (xk)
- Mã HS 39232990: XC7371022/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XC7371022 (xk)
- Mã HS 39232990: XF5270001/ Bộ phận giữ linh kiện bằng nhựa XF5270001 (xk)
- Mã HS 39232990: XH2584001/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XH2584001 (xk)
- Mã HS 39232990: XH2624001/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XH2624001 (xk)
- Mã HS 39232990: XH2638001/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XH2638001 (xk)
- Mã HS 39232990: XH3352001/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa XH3352001 (xk)
- Mã HS 39232990: Xốp cao xu dính 704mm*3mm (xk)
- Mã HS 39232990: Xốp nổ 1.5m x100m (xk)
- Mã HS 39232990: Y1/F12/C1N-3-A/ Túi nhựa Y1/F12/C1N-3-A (180X340X90)mm (xk)
- Mã HS 39232990: Yumy túi zipper 100 (SPS- 024) (100 chiếc/gói). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Z0000000-011323/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu xanh, không quai, 70*75 cm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Z0000000-057840/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu vàng, có quai kích thước: 85*54cm, chất liệu nhựa HDPE (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Z0000000-075785/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu trắng, không quai, kích thước: 105* 80 cm, chất liệu nhựa HDPE (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Z0000000-135415-Túi zíp có khóa kẹp miệng (Kích thước: 14CMX20CM), chất liệu: nhựa PVC, dùng để đựng hàng (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Z0000000-141369/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học, màu trắng, không quai kích thước 1500mm*W1100mm (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232990: Z0000000-195503/ Túi nilon tự phân hủy sinh học màu trắng, không quai, Kích thước: 120* 108 cm, Chất liệu: Nhựa HDPE, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232990: Z090C- Túi cuộn LLDPE, không in, size: 10x18 inch, dày 55.9 mic, đóng gói 500 túi/thùng. NW/GW: 5.98/6.20kg. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232990: Zipper bag (Túi miết (túi Ziper)17x24), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233020: 16620-Y5V0711-Q201/ Bình chứa nhiên liệu bằng nhựa 4.5L dùng để sản xuất lắp ráp máy phát điện (nk)
- Mã HS 39233020: Phụ tùng ô tô con đến 9 chỗ,bình nước phụ,bằng nhựa 986201W500-2G000, nhà sản xuất MOBIS, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa màu rỗng dùng đựng Thuốc Thú y 100ml- PLASTICS BOTTLE (Amber) 100ml,hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa trắng rỗng dùng đựng Thuốc Thú y 200ml- PLASTICS BOTTLE (White) 200ml,hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng cồn 200ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng cồn nắp inox 250ml, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng cồn. Alcohol bottle- Quy cách: 200ml, pink color, ESD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ chai nhựa đựng Acetone 1000ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ chai nhựa đựng Hóa chất Hóa chất Ethyl alcohol 1000ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ chai nhựa đựng nước cất 4000ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: (875-UMCV034X1A) Bình chứa nước phun ẩm bằng nhựa phụ kiện của Uniflair-875-UMCV034X1A, hiệu Schneider, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Bình nhựa dùng chứa dung dịch vệ sinh sản phẩm (không chứa dung dịch bên trong), thể tích 500ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Bình nhựa đựng nước 1l/ CN (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Bình tích áp 200l mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Bình tưới cây 2L/ CN (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Cốc nhựa (1000 chiếc/ 1 hộp), dùng để đựng hóa chất trong nhà xưởng (không dùng cho mục đích gia dụng), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Lọ đựng cồn 250ml, bằng nhựa. Hàng mới 100%./ CN (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Lọ đựng keo, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Lọ nhựa dùng chứa dung dịch vệ sinh sản phẩm (không chứa dung dịch bên trong), thể tích 500ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Nước lau sàn chống tĩnh điện JB 101 (19L)/ CN (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Ống keo 30CC màu cà phê, bằng nhựa (20pcs/túi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Ống keo 30CC màu trắng, bằng nhựa (20pcs/túi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Ống keo 50cc bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Phích đựng đá vuông 13L/ CN (nk)
- Mã HS 39233090: ./ Téc nước mồi loại 200l (téc nhựa) mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 0/ Bình tia- 500ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 0003/ Chai nhựa 1500ml/ Pet bottle 1500ml (nk)
- Mã HS 39233090: 0007/ Chai nhựa 1000ml/ Pet bottle 1000ml (nk)
- Mã HS 39233090: 000997407/ Bình chứa xăng bằng nhựa, thể tích 0.927L-FUEL TANK AND CAP ASSEMBLY \ 38CC BPB \ WITH PACKAGING FOR VNPRODUCTION.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 004-013/ Bình nhựa Oiler #304 400cc (1209020004) (nk)
- Mã HS 39233090: 0068/ Chai nhựa PET 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 0098/ Lon nhựa rỗng dung tích 350ml không nắp (nk)
- Mã HS 39233090: 01-160001-011/ Bình nhựa rỗng (màu xanh) dùng để chứa bột màu. (nk)
- Mã HS 39233090: 0223016328/ Can nhựa, có gắn vòi (dung tích 20L)- Polytank water supply KT-20 (nk)
- Mã HS 39233090: 024/ Bình nhựa (dùng để đựng sản phẩm xuất khẩu), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 026-0095/ Plastics/ Fluid-Dispenser Menda 1,18dl (nk)
- Mã HS 39233090: 03-020002-001/ Bình nhựa dùng để chưa bột màu, trọng lượng chứa tối đa 84 gram (nk)
- Mã HS 39233090: 031672/ Bình nhựa đựng dầu, 181 x 105 x 255mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 0463/ Chai rỗng bằng nhựa 12ml (Bottle YL2F UV 12ml (EXP-J)- Chai SX thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: 0480/ Chai rỗng bằng nhựa dung tích 13ml- (Bottle CRGX (Electron beam)- Chai SX thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: 08/ Lọ nhựa vuông nhỏ (11mm x 42mm) (nk)
- Mã HS 39233090: 080812/ Bình tra dầu bằng nhựa N0307 (nk)
- Mã HS 39233090: 1/ Bình nước MATSU 500ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 100528/ Bình nhựa WIDE MOUTHED BOTTLE 358-22-02-10 (nk)
- Mã HS 39233090: 101046679012011/ Chai nhựa 198ml- 101046679012011(PLASTIC PET BOTTLE 198ML AL HAIR LIQUID N P SU 046679012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101046709012011/ Chai nhựa 220ml- 101046709012011(PLASTIC PET BOTTLE 220ML AL HAIR TONIC P SU 046709012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101046779012011/ Chai nhựa 110ml- 101046779012011(PLASTIC PET BOTTLE 110ML AL AS LOTION NA P SU 046779012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101135778012010/ Chai nhựa 100ml- 101135778012010(PLASTIC PET BOTTLE 100ML DP VGA. VITAL ACT EMULSION R N 135778012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101136858012010/ Chai nhựa 160ml- 101136858012010 (101136858012010) (nk)
- Mã HS 39233090: 101136878022010/ Chai nhựa 160ml- 101136878022010 (BTL- VGB.UNO SKINCARE TANK MILD) (nk)
- Mã HS 39233090: 101152199012011/ Chai nhựa 30ml-101152199012011(PLASTIC PET BOTTLE 30ML EIS L MOISTURE LOTION T 2 (J) CO 152199012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101152209012011/ Chai nhựa 30ml-101152209012011(PLASTIC PET BOTTLE 30ML EIS L MOISTURE EMULSION T 2 (J) CO 152209012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101155169012011/ Chai nhựa 40ml- 101155169012011 (nk)
- Mã HS 39233090: 101241189032012/ Chai nhựa 150ml- 101241189032012(PLASTIC PET BOTTLE 150ML DX RENEW TRANSPARENT TK 241189032012 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101241259022030/ Lọ nhựa 135g- 101241259022030 (nk)
- Mã HS 39233090: 101241289032012/ Chai nhựa 150ml- 101241289032012(PLASTIC PET BOTTLE 150ML DX RENEW BLUE TK 241289032012 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101333499022011/ Chai nhựa 45ml- 101333499022011 (nk)
- Mã HS 39233090: 101447009032030/ Lọ nhựa 80g- 101447009032030(BODY JAR UNO HYBRID HARD 447009032030 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101447029032030/ Lọ nhựa 80g- 101447029032030(BODY JAR UNO WET EFFECTOR 447029032030 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101447069032030/ Lọ nhựa 15g- 101447069032030 (nk)
- Mã HS 39233090: 101447879012011/ Chai nhựa 250ml- 101447879012011(PLASTIC PET BOTTLE 250ML MR PS SMOOTH EX CO 447879012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101447899012012/ Chai nhựa 250ml- 101447899012012(PLASTIC PET BOTTLE 250ML MR PS WAVE EX CO 447899012012 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101447979012011/ Chai nhựa 200ml- 101447979012011 (nk)
- Mã HS 39233090: 101456289022031/ Lọ nhựa 80g- 101456289022031(BODY JAR UNO NUANCE CREATOR *SU 456289022031 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101459969022031/ Lọ nhựa 80g- 101459969022031(BODY JAR UNO EXTREME HARD *SU 459969022031 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101459979022030/ Lọ nhựa 15g- 101459979022030 (nk)
- Mã HS 39233090: 101459989032010/ Chai nhựa 200ml- 101459989032010 (nk)
- Mã HS 39233090: 101463619032010/ Chai nhựa 180ml- 101463619032010 (nk)
- Mã HS 39233090: 101502319012010/ Chai nhựa 125ml- 101502319012010(PLASTIC PET BOTTLE 125ML DP BALANCE CARE LOTION MB 502319012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502339012010/ Chai nhựa 100ml- 101502339012010(PLASTIC PET BOTTLE 100ML DP BALANCE CARE EMULSION MB 502339012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502359012010/ Chai nhựa 125ml- 101502359012010(PLASTIC PET BOTTLE 125ML DP ACNE CARE LOTION MB 502359012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502399012010/ Chai nhựa 125ml- 101502399012010(PLASTIC PET BOTTLE 125ML DP MOIST CARE LOTION MB 502399012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502419012010/ Chai nhựa 100ml- 101502419012010(PLASTIC PET BOTTLE 100ML DP MOIST CARE EMULSION MB 502419012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502439012010/ Chai nhựa 125ml- 101502439012010(PLASTIC PET BOTTLE 125ML DP WHITENING CLEAR LOTION MB 502439012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502459012010/ Chai nhựa 100ml- 101502459012010(PLASTIC PET BOTTLE 100ML DP WHITENING CLEAR EMULSION MB 502459012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502479012010/ Chai nhựa 125ml- 101502479012010(PLASTIC PET BOTTLE 125ML DP VITAL ACT LOTION MB 502479012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101502499012010/ Chai nhựa 100ml- 101502499012010(PLASTIC PET BOTTLE 100ML DP VITAL ACT EMULSION MB 502499012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101522429012010/ Chai nhựa 300ml- 101522429012010(PLASTIC PET BOTTLE 300ML MG5 HAIR TONIC (F) L 522429012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101701202012010/ Chai nhựa 230ml- 101701202012010 (BOTTLE-VRA. SENKA ALL CL MILKY WATER) (nk)
- Mã HS 39233090: 101701712012011/ Chai nhựa 70ml-101701712012011 (nk)
- Mã HS 39233090: 1018N6362012010/ Chai nhựa 23ml-1018N6362012010 (nk)
- Mã HS 39233090: 1018N6372012010/ Chai nhựa 11ml-1018N6372012010 (nk)
- Mã HS 39233090: 1018S3152012030/ Lọ nhựa 5g- 1018S3152012030 (nk)
- Mã HS 39233090: 101972709012011/ Chai nhựa 200ml- 101972709012011(PLASTIC PET BOTTLE 200ML AQL BALANCE CARE LOTION RR*CO 972709012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101972739012010/ Chai nhựa 130ml- 101972739012010(PLASTIC BOTTLE 130ML AQL BALANCE CARE MILK 972739012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101972819012010/ Chai nhựa 130ml- 101972819012010(PLASTIC BOTTLE 130ML AQL WHITE CARE MILK 972819012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101972859012011/ Chai nhựa 200ml- 101972859012011(PLASTIC PET BOTTLE 200ML AQL BOUNCING CARE LOTION RR*CO 972859012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 101972889012010/ Chai nhựa 130ml- 101972889012010(PLASTIC BOTTLE 130ML AQL BOUNCING CARE MILK 972889012010 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 102152858012011/ Chai nhựa 130ml-102152858012011(PLASTIC PET BOTTLE 130ML VGA.EIS L MOIST EMULSION T 1 152858012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 102152868012011/ Chai nhựa 130ml-102152868012011(PLASTIC PET BOTTLE 130ML VGA.EIS L MOIST EMULSION T 2 152868012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 102152882012010/ Chai nhựa 230 ml- 102152882012010 (BTL-VRA.SENKA A.L.L CL WATER ANTI SHINE) (nk)
- Mã HS 39233090: 102199259012011/ Chai nhựa 230ml- 102199259012011(PLASTIC PET BOTTLE 230ML TS TWO WAY OFF OIL N (L) NC 199259012011 VN) (nk)
- Mã HS 39233090: 102330849012012/ Chai nhựa 180ml- 102330849012012 (nk)
- Mã HS 39233090: 102449719032010/ Chai nhựa 160ml- 102449719032010 (BOTTLE- UNO SKIN CARE TANK MOIST) (nk)
- Mã HS 39233090: 102449729022010/ Chai nhựa 160ml- 102449729022010 (BOTTLE- UNO SKIN CARE TANK OIL CONTROL) (nk)
- Mã HS 39233090: 102449739022010/ Chai nhựa 160ml- 102449739022010 (BOTLLE- UNO SKIN CARE TANK MILD) (nk)
- Mã HS 39233090: 102451029012010/ Chai nhựa 75ml- 102451029012010 (nk)
- Mã HS 39233090: 122/ Chai nhựa đựng nước (300ml- LDPE sport bottle ULTIMATE DIRECTION) (nk)
- Mã HS 39233090: 150701-19/ Cốc đựng chất lỏng bằng nhựa PP-N10(1-1457-01) (sử dụng trong nhà xưởng) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 17040110#$Dụng cụ lấy mẫu dung dịch Pipette Nichirpet EX-PL 1000-10000 ul (nk)
- Mã HS 39233090: 17130401/ Đầu hút mẫu bằng plastic Micropipet Nichiryo DSP-L tip 100-1000 ul (1000 cái/túi) (nk)
- Mã HS 39233090: 17130402/ Đầu hút mẫu bằng plastic Micropipet Nichiryo DSP-SG tip 20-200 ul (1000 cái/túi) (nk)
- Mã HS 39233090: 17130404/ Đầu hút mẫu bằng plastic Micropipet Nichiryo DSP-SG tip 1000-5000 ul (200 cái/túi) (nk)
- Mã HS 39233090: 17130405/ Dụng cụ lấy mẫu dung dịch Micropipet Nichiryo DSP-SG tip 1000~10000 ul(200pcs/bag) 02 Túi (nk)
- Mã HS 39233090: 1722914322/ Chai nhựa trong 1 Lít (nk)
- Mã HS 39233090: 200000011046/ Hũ nhựa không nắp (nk)
- Mã HS 39233090: 20590670/ Hộp đóng gói/ Emballage stator (nk)
- Mã HS 39233090: 22/ Bao ny lon (nk)
- Mã HS 39233090: 220L HDPE Plastic drum (Thùng phuy nhựa 220L rỗng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: 24748-1/ Hộp đóng gói (sản phẩm xuất khẩu)/ Carton next-loc fold pac 5.8 X 4.4 X 2.3 (nk)
- Mã HS 39233090: 24748-2/ Hộp đóng gói/ Shipping box (nk)
- Mã HS 39233090: 250ml meter dose trasparent bottle. Chai nhựa dùng để chứa dung dịch nước súc miệng, dung tích 250ml. Nhà sản xuất: Samkin industries. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: 252/ Sản phẩm hoàn chỉnh đính kèm SPGC xuất khẩu (Bình nhựa đựng nước 0.5L + nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: 25264-4-6/ Bao bì đóng gói/ Bag, static shielding, ziplock DESCO P/N (nk)
- Mã HS 39233090: 254294F100: Bình nước phụ bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai H1/PORII/H1/H100, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 254302W000: Bình nước phụ bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 254302W000:Bình nước phụ bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 25430B4000: Bình nước phụ bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 25430B4000:Bình nước phụ bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 254312H000:Bình nước phụ bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 25441S1000:Bình nước phụ bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 26/ Túi Nylon các loại (POLYBAG) (nk)
- Mã HS 39233090: 29664-2-4/ Bao bì đóng gói/ Bag, polyethylene, 2X4 (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Bình nhựa CG-0824-090 1-4658-03, dung tích 100ml (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Bình tia XA-0839-170 (4-5658-02, chất liệu nhựa PE, dung tích 500ml, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm), thuộc mục 23 TK 103354648720/C11 (09.06.2020) (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Bình xịt nhựa cầm tay 500ml, OEM, dùng để tưới nước. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ HA-CP-0133: Bình xịt nước, bằng nhựa RA-1182-120 (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Lọ đựng dầu (20cái/hộp), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Lọ đựng hóa chất (4-5664-01, dung tích 100mL, loại có vòi, chất liệu nhựa PE, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Lọ đựng hóa chất RA-1183-02003 (500ml,4-5664-03, màu vàng, không có hóa chất, chất liệu nhựa PE) (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Lọ nhựa (1-4730-01, PH-200, chất liệu nhựa PE, màu trắng, dung tích 200ml, dùng đựng dung dịch phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ SUM-00827:Ống dùng đựng mẫu phân tích dung dịch mạ đồng của máy quang phổ (T-5-UV-10), chất liệu nhựa, kích thước 12,5x12,5x45 mm (nk)
- Mã HS 39233090: 3/ Vỏ can rỗng 20 lít, OEM, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: 303162/ MBBW-MINT 440ML BOTTLE JP 20A- Chai nhựa dùng trong sản xuất mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: 303163/ MBBW-SOAP 440ML BOTTLE JP 20A- Chai nhựa dùng trong sản xuất mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: 310658012/ Bình đựng xà phòng (bằng nhựa) (187mm * 151mm * 109mm)- SOAP TANK/ 090079. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 310711248/ Bình xăng bằng nhựa dùng cho máy phát điện, 202x305x270mm-FUEL TANK, 1.2 GALLON EPA/CARB PLASTIC WITH SENSOR OPENING-090930352, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 3-1N2801/ Chai nhựa AB Bodysoap dung tích 450ml- hồng- RM (N AB M BODY SOAP RM BOTTLE VT1)- NPL sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: 3-1N3101/ Chai nhựa AB Bodysoap dung tích 450ml- hồng- GV (N AB M BODY SOAP GV BOTTLE VT1)- NPL sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: 3-1N3201/ Chai nhựa AB Bodysoap dung tích 450ml- hồng-TC (N AB M BODY SOAP TC BOTTLE VT1)- NPL sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: 3-1N3301/ Chai nhựa AB Bodysoap dung tích 450ml- hồng- CM (N AB M BODY SOAP CM BOTTLE VT1)- NPL sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: 32005250002/ Bình tra dầu 250ml, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: 321/ Túi nhựa đựng nước 1.5L (OS) (nk)
- Mã HS 39233090: 325/ Túi nhựa đựng nước 2.5L (OS) (nk)
- Mã HS 39233090: 333/ Túi nhựa đựng nước 250ML HAND (OS) (nk)
- Mã HS 39233090: 334/ Túi nhựa đựng nước 250ML SOFTFLASK (OS) (nk)
- Mã HS 39233090: 336/ Túi nhựa đựng nước 500ML SOFTFLASK (OS) (nk)
- Mã HS 39233090: 3-4G9102/ Chai rỗng bằng nhựa HDPE dung tích 358ml (PCS MLD F HAND SOAP CS BOTTLE VT1)- NPL sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: 3530-01/ Chai nhựa 500ml (FURUPLA) 3530-01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 3-7683-02/ Chai nhựa 180ml (ASONE) 3-7683-02. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 399/ Túi nhựa đựng nước 1.5L (bao gồm phụ kiện nối+ 1 ống nhựa 93.5 cm)/ Đính kèm SPGCXK (nk)
- Mã HS 39233090: 402/ Túi nhựa đựng nước 500ML (bao gồm phụ kiện 1 ống nhựa 10 cm)/Đính kèm SPGCXK (nk)
- Mã HS 39233090: 40800M/ Lon nhựa 16oz dùng làm thủy sản đóng lon (nk)
- Mã HS 39233090: 41/ Bình đựng nước nóng- HWB Aldi South 0,8 l (nk)
- Mã HS 39233090: 416507C001:Bình dầu trợ lực bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai HD1000, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 44/ Thân hộp nhựa PP (18.8x18.8x1.5cm) dùng để đóng gói ốc vít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 44000571/ Thùng nhựa đựng xà phòng (container in box18l) (nk)
- Mã HS 39233090: 44001250/ Chai nhựa rỗng v-8 ldpe 7ml red bottle #187c (jg#7-5351) 650 (nk)
- Mã HS 39233090: 44001274.2/ Tuýp nhựa tube nid hand cream 50g, white tube 05 layers, printing 03 colors (nk)
- Mã HS 39233090: 44001324/ Thùng nhựa đựng mỹ phẩm (container 10SY 711) (nk)
- Mã HS 39233090: 44002616/ Chai nhựa rỗng bottle for CB Alcohol Gel 500ml (no print) Natural Color (24/410)1388 (nk)
- Mã HS 39233090: 44002619/ Chai nhựa rỗng cho CB Alcohol Mist 500ml Natural Color (nk)
- Mã HS 39233090: 44002687/ Lọ nhựa cho Deep C Moisture Gel 40G PP-0317-50 New 1460 (nk)
- Mã HS 39233090: 44002687/ Lọ nhựa pp jar for Deep C Moisture Gel 40G PP-0317-50 New 1460 (nk)
- Mã HS 39233090: 44002688/ Lọ nhựa cho Deep H Moisture Gel 40G PP-0317-50 New 1461 (nk)
- Mã HS 39233090: 44002688/ Lọ nhựa pp jar for Deep H Moisture Gel 40G PP-0317-50 New 1461 (nk)
- Mã HS 39233090: 44002775/ Can rỗng Empty Can For 50 1557 (with cap) (nk)
- Mã HS 39233090: 44002920/ Chai nhựa rỗng cho Cleansing Water 1655 (nk)
- Mã HS 39233090: 44003064/ Chai nhựa rỗng Moist Diane Hair Oil Rich Type 100ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003100/ Hộp nhựa Daine Hair Oil Damage (nk)
- Mã HS 39233090: 44003102/ Hộp nhựa clear case for Hair Oil Rich Type 100ml 1731 (nk)
- Mã HS 39233090: 44003267/ Chai nhựa rỗng plastic bottle for 2.6l 1859 (nk)
- Mã HS 39233090: 44003336/ Chai nhựa rỗng container Glass Quick 1 L Plain 782, 2620 (nk)
- Mã HS 39233090: 44003479/ Can Preveil Eco Best 18 L EP (nk)
- Mã HS 39233090: 44003482/ Chai nhựa rỗng thi-50ml bottle (natural) hand gel 2047 (nm) (nk)
- Mã HS 39233090: 44003726/ Tuýp nhựa Tube Set For Hanajirushi Oure & Clear Ance Gel 25G (nk)
- Mã HS 39233090: 44003772/ Chai nhựa rỗng perfect diane shampoo repair 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003773/ Chai nhựa rỗng perfect diane treatment repair 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003782/ Chai nhựa rỗng bottle for perfect style smooth hair oil droit-50-1 (nk)
- Mã HS 39233090: 44003792/ Chai nhựa rỗng pet bottle for maro 17 collagen shampoo black reverse 350ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003841/ Lọ nhựa jar for all in one cream 100g pearl gold (inner jar white) print 1c 2476 (nk)
- Mã HS 39233090: 44003949/ Chai nhựa rỗng pet bottle for perfect diane shampoo smooth 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003950/ Chai nhựa rỗng pet bottle for perfect treatment smooth 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003954/ Chai nhựa rỗng pet bottle for maro collagen mild wash 350ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003955/ Chai nhựa rỗng pet bottle for maro collagen perfect wash 350ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44003956/ Chai nhựa rỗng pet bottle for maro collagen conditioner 350ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004069/ Chai nhựa rỗng pet bottle for hanajirushi amino acid skin toner 30ml 1C print (nk)
- Mã HS 39233090: 44004096/ Lọ nhựa pp jar for pt bijyunn 4D all in one gel 175g, pt.1925c (print 1c & silver hot 1c) new (nk)
- Mã HS 39233090: 44004110/ Lọ nhựa jar for hatomugl all in one gel cream 300g 1C print (hot) (nk)
- Mã HS 39233090: 44004146/ Chai nhựa rỗng pet bottle for diane botanical deep moist body milk 500ml (label in) (nk)
- Mã HS 39233090: 44004152/ Chai nhựa rỗng bottle for diane bonheur signature oil blue jasmine 100ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004153/ Hộp nhựa cosmetic box diane bonheur hair oil GR 100ml ref (nk)
- Mã HS 39233090: 44004273/ Chai nhựa rỗng pet bottle for perfect diane shampoo shine 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004275/ Chai nhựa rỗng pet bottle for perfect diane shampoo volume 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004338/ Chai nhựa rỗng pet bottle for perfect diane shine oil mist 120ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004386/ Chai nhựa rỗng 500ml pe bottle for doushisha moisture lotion natural color (no printing) (nk)
- Mã HS 39233090: 44004439/ Chai nhựa rỗng pet bottle for diane miracle hair serum 60ml 3c print 1c hot white 2833 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004471/ Thỏi son lip case for san tan lip cream 3g pearl pink (nk)
- Mã HS 39233090: 44004507/ Chai nhựa rỗng bottle hanajirushi super moisture face mask l-hanajirushi (nk)
- Mã HS 39233090: 44004517/ Chai nhựa rỗng pet bottle for diane botanical herb 9 body milk 500ml label in (nk)
- Mã HS 39233090: 44004559/ Chai thủy tinh common glass bottle for uluka essense 30ml- zhejiangxiaochuan 2824, 2872 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004657/ Chai nhựa rỗng pet bottle for diane botanical body milk (nature lab) fruit pure savon 500ml- naturelab 3061 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004658/ Chai nhựa rỗng pet bottle for diane botanical body milk (nature lab) citrus & white bouquet 500ml- naturelab 3062 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004662/ Lọ nhựa pp jar for hanajirushi okra cleansing balm 70g- hanajirushi 3060 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004715/ Lọ nhựa jar cocone cleansing balm- hagkumiplus 3127 (nm) (nk)
- Mã HS 39233090: 44004718/ Muỗng nhựa spatula cocone cleansing balm- hagkumiplus 3127 (nm) (nk)
- Mã HS 39233090: 44004724/ Chai nhựa rỗng pet bottle for daiso organic lotion & milk lotion 120ml green- daiso 3157 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004727/ Chai nhựa rỗng pet bottle for daiso organic essence 30ml green (nk)
- Mã HS 39233090: 44004730/ Bộ tuýp nhựa tube set for nid hand cream cqnd 80g (nk)
- Mã HS 39233090: 44004762/ Bao nhựa pouch hc dog cat deodorant refill 120x215+34.5 5 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004784/ Chai nhựa rỗng pet bottle for cool shirt shower mini 60ml white pet 371- 60- tokiwa shokai 3136 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004788/ Chai nhựa rỗng pet bottle for dixtowa moist skin milky lotion 120ml- dixtowa 2879 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004793/ Lọ nhựa jar for dixtowa skin cream 50g- dixtowa 2880 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004796/ Muỗng nhựa spoon for dixtowa skin cream 50g- dixtowa 2880 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004799/ Chai nhựa rỗng pet bottle for dixtowa moist skin toner 150ml- dixtowa 2878 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004805/ Chai nhựa rỗng pe bottle for dixtowa mild make up remover 280ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004809/ Chai nhựa rỗng bottle for dixtowa moist dandruff care shampoo 480ml- dixtowa 2882 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004810/ Chai nhựa rỗng bottle for dixtowa refreshing dandruff care shampoo 480ml- dixtowa 2883 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004811/ Chai nhựa rỗng bottle for dixtowa moist hair conditioner 480ml- dixtowa 2884 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004812/ Chai nhựa rỗng bottle for dixtowa moist body wash 480ml- dixtowa 2885 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004833/ Chai nhựa rỗng bottle for dixtowa brightening skin lotion 390ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004836/ Chai nhựa rỗng bottle for dixtowa delicate wash 250ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004854/ Chai nhựa rỗng bottle for diane bonheur treatment grasse rose vg 500ml-naturelab 3222 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004887/ Lọ nhựa jar for hanajirushi medicated whitening pack a- hanajirushi 2291 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004889/ Chai nhựa rỗng bottle for medicinal hg-kenho industry 3280 (nm) (nk)
- Mã HS 39233090: 44004895/ Chai nhựa rỗng pe bottle for make up brush & sponge cleaner 80ml new sho-bi 3282 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004898/ Bộ tuýp tube set for daiso strawberry lip scrub 19 dip tube 75mm (nk)
- Mã HS 39233090: 44004899/ Bộ tuýp tube set for daiso mango lip scrub 19 dip tube 75mm (nk)
- Mã HS 39233090: 44004900/ Bộ tuýp tube set for daiso grape lip scrub 19 dip tube 75mm (nk)
- Mã HS 39233090: 44004901/ Bộ tuýp tube set for daiso peach lip scrub 19 dip tube 75mm pink 2c silk print (nk)
- Mã HS 39233090: 44004908/ Chai nhựa rỗng bottle for diane bonheur shampoo grasse rose vg 500ml-naturelab 3221 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004919/ Chai nhựa rỗng pe bottle for alcohol hand gel 500ml no print nature-herb kenko honpo 3338 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004922/ Hộp nhựa clear case for hanajirushi pure & clear acne gel 25g 20181130- hanajirushi 3332 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004925/ Chai nhựa rỗng bottle for beedoctor ag 280ml- kenho industry 3342 (nm) (nk)
- Mã HS 39233090: 44004930/ Chai nhựa rỗng pet bottle for alcohol gel hand soap 5c print okuda 3333 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004951/ Chai nhựa rỗng bottle of medicated ihs alcohol gel 60m (nk)
- Mã HS 39233090: 44004970/ Lọ nhựa pp jar for as all in one gel cream 300g orange- doshisha 3341 (nk)
- Mã HS 39233090: 44004973/ Chai nhựa rỗng pet bottle for perfect time secret shampoo 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004974/ Chai nhựa rỗng pet bottle for perfect time secret conditioner 340ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44004983/ Chai nhựa rỗng pet bottle for diane perfect beauty shine prism oil mist 60ml 2c print 1c hot (nk)
- Mã HS 39233090: 44004985/ Chai nhựa rỗng pet bottle for daiso organic essence ii brown (nk)
- Mã HS 39233090: 44005014/ Chai nhựa rỗng bottle medicinal e alcohol mist md (nm) (nk)
- Mã HS 39233090: 44005047/ Chai nhựa rỗng container medicated ag 270ml pet 280ml bottle naturelab- mitsubishi 3460 (nk)
- Mã HS 39233090: 44101580/ Chai nhựa rỗng vuông 600ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44102768/ Chai nhựa rỗng daiso 180ml không màu (nk)
- Mã HS 39233090: 44102769/ Chai nhựa rỗng daiso 180ml trắng milky (nk)
- Mã HS 39233090: 44103015/ Chai nhựa rỗng bottle for shampoo j solution 500ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103053/ Chai nhựa rỗng bottle for hand soap V 604 250ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103063/ Chai nhựa rỗng SP vàng 450ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103064/ Chai nhựa rỗng TM vàng 450ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103065/ Chai nhựa rỗng diane SP đen 450ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103066/ Chai nhựa rỗng diane TM đen 450ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103067/ Chai nhựa rỗng SP trắng 450ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103068/ Chai nhựa rỗng TM trắng 450ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103075/ Chai nhựa rỗng bottle for body soap riden 500ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103206/ Chai nhựa rỗng 450ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103207/ Chai nhựa rỗng 450ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103315/ Chai nhựa rỗng YAMAHISHA 500ML CLEAR BOTTLE (nk)
- Mã HS 39233090: 44103333/ Chai nhựa rỗng 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103344/ Chai nhựa rỗng 450ml SP vàng (nk)
- Mã HS 39233090: 44103383/ Chai nhựa rỗng SP Daiso 450ml. (nk)
- Mã HS 39233090: 44103385/ Chai nhựa rỗng diane 450ml shampoo đỏ (nk)
- Mã HS 39233090: 44103386/ Chai nhựa rỗng diane 450ml treatment đỏ (nk)
- Mã HS 39233090: 44103577/ Chai nhựa rỗng Maro Deo Scalp SP 480ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103578/ Chai nhựa rỗng Maro Deo Scalp TR 480ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103579/ Chai nhựa rỗng Maro 3D SP 460ml (nk)
- Mã HS 39233090: 44103592/ Chai nhựa rỗng Maro 450ml Đỏ nhũ (nk)
- Mã HS 39233090: 44103876/ Chai nhựa rỗng Diane 450ml SP Dương GL (5504) P50 (nk)
- Mã HS 39233090: 44103878/ Chai nhựa rỗng Diane 450ml TM Dương GL (5511) (nk)
- Mã HS 39233090: 44103994/ Chai nhựa rỗng Hatomugi 1L VC Lotion (nk)
- Mã HS 39233090: 44104023/ Chai nhựa rỗng1L. (nk)
- Mã HS 39233090: 44104248/ Chai nhựa rỗng diane shampoo extra straight 450ml glc 450ml glc- naturelab 3044 (44104248) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104249/ CHAI NHỰA RỖNG DIANE TREATMENT EXTRA DAMAGE REPAIR 450ML GLC- NATURELAB 3043 (44104249) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104250/ Chai nhựa rỗng diane shampoo extra damage repair 450ml glc- nature 3024 (44104250) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104251/ CHAI NHỰA RỖNG DIANE TREATMENT EXTRA STRAIGHT 450ML GLC- NATURELAB 3041(44104251) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104252/ Chai nhựa rỗng diane shampoo extra volume & scalp 450ml glc 450ml glc- naturelab 3044 (44104252) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104253/ CHAI NHỰA RỖNG DIANE TREATMENT EXTRA VOLUME & SCALP 450ML GLC-NATURELAB 3045 (44104253) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104254/ Chai nhựa rỗng diane shampoo extra vital 450ml glc- naturelab 3046 (44104254) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104255/ CHAI NHỰA RỖNG DIANE TREATME NT EXTRA VITAL 450ML GLC- NATURELAB 3047 (44104255) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104378/ CHAI NHỰA RỖNG PET CLAY SHAMPOO 400mL I-NE 3109 (44104378) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104379/ CHAI NHỰA RỖNG PET CLAY TREATMENT 400mL I-NE 3110 (44104379) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104407/ BỘ VỎ TUÝP VÀ NẮP BẰNG NHỰA MEN'S FACE WASH SCRUB 135G(3111) (44104407) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104408/ BỘ VỎ TUÝP VÀ NẮP BẰNG NHỰA MEN'S FACE WASH CHARCOAL 135G (3112) (44104408) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104409/ BỘ VỎ TUÝP VÀ NẮP BẰNG NHỰA MEN'S FACE WASH MOISTURE 135G (3113) (44104409) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104474/ BỘ VỎ TUÝP VÀ NẮP BẰNG NHỰA SKIN CARE ORGANIC MOIST CREAM 50G (3160) (44104474) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104480/ BỘ VỎ TUÝP VÀ NẮP BẰNG NHỰA SKIN CARE ORGANIC CLEANSING GEL 80Gr (3161) (44104480 (nk)
- Mã HS 39233090: 44104550/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU MEDICATED CONDITIONING SP450ML-3180 (44104550) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104573/ BÌNH NHỰA RỖNG PP 1,2L NRT MONOTARO 2091,2094 (44104573) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104608/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU AG CB- COSMOBEAUTY (3310) (44104608) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104621/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU MEDICATED AG 200ML RECKITT (3287) (44104621) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104626/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU EVERYYOU LOTION S 1L DOSHISHA3307 (44104626) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104657/ CAN NHỰA RỖNG KHÔNG IN NHÃN HIỆU 5L FOR AG- 270G (44104657) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104686/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU AG 30ML- HERBAL 3337 (44104686) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104690/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU AG 120ML-COSMOBEAUTY3365,3367,3369 (44104690) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104785/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU PB MIRACLE SHINE SP- NATURE 3350,3351 (44104785) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104786/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU PB MIRACLE SHINE TM- NATURE 3350,3351 (44104786) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104790/ CHAI NHỰA RỖNG KHÔNG IN NHÃN HIỆU AG 60ML-SANTAN 3398 (44104790) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104796/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU AG 100ML-AXES 3414 (44104796 (nk)
- Mã HS 39233090: 44104803/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU CBK HAND MIST MD 300ML-3391 (nk)
- Mã HS 39233090: 44104807/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU SCALP SHAMPOO R2-REDEN 3357 (44104807) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104809/ CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU AG CB 100mL- MP 3400 (44104809) (nk)
- Mã HS 39233090: 44104853/ CHAI NHỰA RỖNG BOTTLE FOR AG CB 480mL (WITH LABEL)- UMANO 3457 (NM) (nk)
- Mã HS 39233090: 48/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39233090: 4-ChP-0.5/ Chai PET 500ML + Nắp (nk)
- Mã HS 39233090: 4-ChP-1/ chai pet 1L (chai rỗng _ không nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: 4-ChP-1.8/ Chai Pet 1.8L (chai rỗng _ không nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: 4-ChP-2/ Chai Pet 2L và nắp (nk)
- Mã HS 39233090: 4-ChP-2.7/ Chai Pet 2.7L (chai rỗng _ không nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: 4-ChP-4/ Chai Pet 4L (chai rỗng _ không nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: 4-ChP-5/ Chai pet 5L (chai rỗng _ không nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: 500099093/ BOTTLE,RECTANGULAR,NALGENE (nk)
- Mã HS 39233090: 500107099/ PURGE BOTTLE,2 LITER HDPE (nk)
- Mã HS 39233090: 500ml meter dose trasparent bottle. Chai nhựa dùng để chứa dung dịch nước súc miệng, dung tích 500ml. Nhà sản xuấtt: Samkin industries. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: 500ML POLY SAMPLE BOTTLE, Chai nhựa dung tích 500ML dùng đựng hóa chất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 51-12220/ Nguyên vật liệu sx thuyền buồm: Bình nhựa 1 lít, mới 100%, part no.: 51-12220 (nk)
- Mã HS 39233090: 5182-0567 Lọ nhựa rỗng đựng mẫu sắc ký 1ml, Polypropylene vial, crimp/snap top, (100cái/hộp) (Dùng cho phòng thí nghiệm, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: 5401200104/ Bao bì đóng gói sản phẩm/ pot vissant polypr d.55x60 pv125 (nk)
- Mã HS 39233090: 5401200105/ Hộp nhựa đóng gói sản phẩm xk/ Pot vissant polypro.d.65x80 mm pv225 (nk)
- Mã HS 39233090: 555216/ Nút nhựa tròn, đường kính 0.5mm trong cọ vẽ của màu vẽ NCW QR.QRN RYUSYUTUKISEITIP (nk)
- Mã HS 39233090: 561399014/ Bình chứa chất tẩy bằng nhựa PVC- SOAP TANK PVC HOSE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 572104A600: Bình dầu trợ lực lái bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai H-1, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 580875014/ Bình đựng xà phòng (bằng nhựa) size (329.1*173*159.2)mm- SOAP TANK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 580875016/ Bình đựng xà phòng (bằng nhựa) (387.9*168.5*130.7)mm- SOAP TANK/ RY141900 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 580875031/ Bình đựng xà phòng (bằng nhựa) size (225.3*144.8*134.2)mm- SOAP TANK\RY141920VNM, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 580877001/ Bình nhiên liệu chứa xăng của bộ cắt tỉa cầm tay bằng nhựa- BLOW MOULD,OIL TANK \ 090112004. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 5CHD0052/ Chai nhựa HDPE 500mL JRB (Dùng đựng thuốc BVTV). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 5CHD0061/ Chai nhựa HDPE 1L JRB (Dùng đựng thuốc BVTV). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 608127/ Chai nhựa-BUM 40 ML BOTTLE 18A (dùng trong sản xuất mỹ phẩm) (BUM 40 ML BOTTLE 18A) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 608128/ Chai nhựa- BUM-BR 30 ML BOTTLE 18A (dùng trong sản xuất mỹ phẩm) (nk)
- Mã HS 39233090: 608130/ Chai nhựa- BUMCC 30 ML BOTTLE 18A (dùng trong sản xuất mỹ phẩm) (nk)
- Mã HS 39233090: 61040/ Bình nhựa PET dung tích 1 lít (nk)
- Mã HS 39233090: 6256-0/ Bình đựng nước bằng nhựa 1 lít JABSCO (nk)
- Mã HS 39233090: 6415200114/ Bịch nhựa đóng gói sp xk/ Sachet polyethylene 350x450 rgp11 (nk)
- Mã HS 39233090: 6415200126/ Bao bì đóng gói sản phẩm/ Sachet antistat. Dissip 310x400mm zip (nk)
- Mã HS 39233090: 665252/ Nắp nhựa, đường kính 0.1mm dùng để gắn bút vẽ NCW SDK-MFM UWADOU.VF (nk)
- Mã HS 39233090: 665254/ Nút nhựa, đường kính 0.1mm dùng để gắn bút vẽ NCW SDK-MFM TIPDOME.VF (nk)
- Mã HS 39233090: 665314/ Nút nhựa, đường kính 0.1mm dùng để gắn bút vẽ QR SAKISEN N.VF (nk)
- Mã HS 39233090: 666269/ Thân bút bằng nhựa dùng để chứa bút sáp màu (KPH HOLDER PRINTED) (nk)
- Mã HS 39233090: 6CNAB0003-VN/ Hộp nhựa LURE CARAMEL CASE LFC-3 (CRS-0) (nk)
- Mã HS 39233090: 6CNAB0010-VN/ Hộp nhựa LURE CARAMEL CASE LFC-10 (nk)
- Mã HS 39233090: 6CNAD0000-VN/ Hộp nhựa NEW SLIM LURE CASE (LFC-4) 100*28*15 (nk)
- Mã HS 39233090: 6CPAA0010-VN/ Hộp nhựa blister case for squid fishing No 1 (305 x 49 x 23)mm/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 6CPBA0006-VN/ Hộp nhựa Blister case for EGI 3.5 (nk)
- Mã HS 39233090: 6CPBA2502-VN/ Hộp nhựa BLISTER CASE FOR EGI 2.5 (nk)
- Mã HS 39233090: 711200020002/ Bình đựng cồn 6, chất liệu nhựa,hàng mới 100%,711200020002 (nk)
- Mã HS 39233090: 71198011/ Phôi hủ nhựa 1.75l (nk)
- Mã HS 39233090: 71198013/ Phôi hủ nhựa 0.875L (nk)
- Mã HS 39233090: 71198014/ Phôi hủ nhựa 500ml (nk)
- Mã HS 39233090: 8113315/ Bình chứa nước làm mát (bình phụ) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: 8564101021/ Túi nhựa đóng gói sp xk/ Sachet antistatique 102x152 mm (nk)
- Mã HS 39233090: 90508626/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN da trời nhạt 2L (nk)
- Mã HS 39233090: 90532766/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Xanh dương 2L (nk)
- Mã HS 39233090: 90544276/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Đen 2L (nk)
- Mã HS 39233090: 90544278/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Xanh Ngọc 2L (nk)
- Mã HS 39233090: 90641511/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN da trời nhạt 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 90641513/ Chai nhựa rỗng đựng nước giặt xả (Bottle DWN Remafin pink 1L bi-layer LW) (nk)
- Mã HS 39233090: 90641517/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Đỏ 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 90641518/ Chai nhựa rỗng đựng nước giặt xả (Bottle DWN Violet 1L bi layer LW) (nk)
- Mã HS 39233090: 90641519/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Hồng đậm 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 90641565/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Trắng 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 90641567/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Xanh lá 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 90644048/ Chai nhựa rỗng đựng nước giặt xả (Bottle DWN Pink Chic 1000ml bilayer LW) (nk)
- Mã HS 39233090: 90789024/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY MYS VN 3.8L- 90789024. ĐG: 16133.778 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90806925/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY AP SGMYTHPHVN 3.8L- 90806925. ĐG: 17415.957 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90822893/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY SF 4L- 90822893. ĐG: 12584.634 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90825096/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải ARIEL LAUNDRY GEL 1000ML- 90825096. ĐG: 3302.418 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90825728/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Hồng Nóng 400ml (nk)
- Mã HS 39233090: 90825729/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Hồng Nóng 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 90825730/ Chai nhựa rỗng đựng nước giặt xả (Bottle Downy Hot Pink 2L Bi Layer) (nk)
- Mã HS 39233090: 90831112/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE MCOOL KLOUD 370ML- 90831112. ĐG: 4520.217 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90887701/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY AB VNSGMYPH 3.8L- 90887701. ĐG: 14396.613 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90897550/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY AR FLORAL KR ESCO 8.5L- 90897550. ĐG: 22921.317 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90897551/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY ROMANCE KR ESCO 8.5L-90897551. ĐG: 21725.564 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90912900/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Hồng Nóng 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 90926391/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE DWNY TH SAPH 370ML- 90926391. ĐG: 3807.164 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90926393/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FRSHLDRY TH SAPH 370ML- 90926393. ĐG: 3800.489 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90926394/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE B&B TH SAPH 370ML- 90926394. ĐG: 3793.815 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90926395/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE AMBI FR AB PH SAPH 370ML- 90926395. ĐG: 3587.239 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90926396/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE AMBI FR ES PH SAPH 370ML- 90926396. ĐG: 3585.014 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90926397/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE AMBI FR DWN PH SAPH 370ML- 90926397. ĐG: 3807.164 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90926399/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE AMBI FR B&B PH SAPH 370ML- 90926399. ĐG: 3793.815 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 90998874/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Xanh dương 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 90998877/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Đen 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 91055203/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY IDD KR 4L- 91055203. ĐG: 16078.730 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91070607/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY SF GENE PGP 4L- 91070607. ĐG: 13625.937 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91108827/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY IDDRY PGP AA 4L- 91108827. ĐG: 16172.869 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91127091/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY PA LCARE GENE PGP 4L- 91127091. ĐG: 14001.217 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91147437/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Vàng Kim 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 91149586/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Vàng Kim 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 91154466/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY LG&SL KR D2D 4L- 91154466. ĐG: 18783.177 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91161665/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY MYS GENE PGP 4L- 91161665. ĐG: 14612.265 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91161666/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY AB ODORP GENE PGP 4L- 91161666. ĐG: 14612.265 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91165612/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY MYS GENE PGP 8.5L- 91165612. ĐG: 28515.134 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91165614/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY IDDRY PGP AA 8.5L- 91165614. ĐG: 28515.134 VNĐ/ / VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91183423/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY LG&SL KR PGP APR20 3.8L- 91183423. ĐG: 14650.766 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91184853/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREEZE DOWNY 370ML- 91184853. ĐG: 3807.164 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91184961/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE CLN CTRS FALC 370ML- 91184961. ĐG: 3792.702 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91191968/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước xả DWN Xanh dương 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 91191970/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Đen 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 91201454/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY SRISE FRSH GENE PGP 8.5L- 91201454. ĐG: 28515.134 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91219075/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY BBWVC KR PGP APR20 4L- 91219075. ĐG: 19763.747 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91234834/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY PA LCARE GENE PGP 8.5L- 91234834. ĐG: 28515.134 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91234835/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY AB ODORP GENE PGP 8.5L- 91234835. ĐG: 28515.134 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91239320/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY WT&L KR PGP APR20 4L- 91239320. ĐG: 19021.564 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91239327/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải DOWNY FE BBWVC KR PGP APR20 3.8L- 91239327. ĐG: 18093.911 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91247316/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa SUBA BOPL FE LENOR BLUE 570ML JP SKR2/91247316 (nk)
- Mã HS 39233090: 91454483/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải ARIEL LAUNDRY TALL WHITE 4KG- 91454483. ĐG: 11357.829 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91463923/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải GOLDIE LAUNDRY3000ML- 91463923. ĐG: 6448.744 VNĐ/ V (nk)
- Mã HS 39233090: 9148BD449012010/ Chai nhựa 18ml- 9148BD449012010 (nk)
- Mã HS 39233090: 9148BE139012010/ Chai nhựa 18ml- 9148BE139012010 (nk)
- Mã HS 39233090: 9148BE169012010/ Chai nhựa 18ml- 9148BE169012010 (nk)
- Mã HS 39233090: 915169839112010/ Chai nhựa 23ml- 915169839112010 (nk)
- Mã HS 39233090: 915169839122010/ Chai nhựa 11ml- 915169839122010 (nk)
- Mã HS 39233090: 915169849112010/ Chai nhựa 23ml- 915169849112010 (nk)
- Mã HS 39233090: 915169859112010/ Chai nhựa 23ml- 915169859112010 (nk)
- Mã HS 39233090: 915169869112010/ Chai nhựa 23ml- 915169869112010 (nk)
- Mã HS 39233090: 915169879112010/ Chai nhựa 23ml- 915169879112010 (nk)
- Mã HS 39233090: 915169879122010/ Chai nhựa 11ml- 915169879122010 (nk)
- Mã HS 39233090: 91539663/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FR DOWNY ELIXIR KR 370ML- 91539663. ĐG: 3800.489 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91539676/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FR MEN ELIXIR KR 370ML- 91539676. ĐG: 4055.234 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91539692/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE DOWNY ELIXIR KR 360ML- 91539692. ĐG: 3800.489 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91566901/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Đỏ 2L (nk)
- Mã HS 39233090: 91566902/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Vàng Kim 2L (nk)
- Mã HS 39233090: 91590381/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE AIRCARE 210ML- 91590381. ĐG: 2417.007 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91639111/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FR FA ELIXIR KR 370ML- 91639111. ĐG: 3807.164 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91639112/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FR MA ELIXIR KR 370ML- 91639112. ĐG: 3800.489 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91661706/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FABRIC ANTI BACTERIAL 370ML- 91661706. ĐG: 3457.088 VNĐ/ / VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91661778/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FABRIC EXTRA STRENGTH 370ML- 91661778. ĐG: 3454.864 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91671078/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả vải ARIEL LAUNDRY GEL 4000ML- 91671078. ĐG: 12997.666 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91716129/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FABRIC ANTI BACTERIAL 370ML- 91716129. ĐG: 3454.864 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91730473/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FR MEN HERB ELIXIR KR 370ML- 91730473. ĐG: 4055.234 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91815715/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN xanh biển đậm 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 91844612/ Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải FEBREZE FR FA ELIXIR KR 360ML- 91844612. ĐG: 3807.164 VNĐ/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: 91858279/ Nguyên liệu sản xuất nước rửa bát: Chai nhựa SUBA BOSL JOY SPRAY 300ML LIGHTSCENT BTL/ GCAS# 91858279 (nk)
- Mã HS 39233090: 91939941/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Xanh Ngọc 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 91949239/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Xanh Ngọc 1L (nk)
- Mã HS 39233090: 91953073/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Tím 2L (nk)
- Mã HS 39233090: 91953643/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Hồngbaby 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 92235272/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải Febreze 900ml Trắng (nk)
- Mã HS 39233090: 92235274/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải Febreze 900ml Hồng đậm (nk)
- Mã HS 39233090: 92235276/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải Febreze 900ml Hồng nhạt (nk)
- Mã HS 39233090: 92235291/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước khử mùi vải Febreze900ml da trời nhạt (nk)
- Mã HS 39233090: 964.05.01.0075/ Bao bì đóng gói/ PLASTIK-BEUTEL 50X75X0,05mm MINIGRIP (nk)
- Mã HS 39233090: 96924065/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Hồng đậm 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 96972347/ Chai nhựa rỗng đựng nước giặt xả (Bottle Downy white 2L) (nk)
- Mã HS 39233090: 96973602/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN da trời nhạt 400ml (nk)
- Mã HS 39233090: 96975035/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Tím 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 97024294/ Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chai nhựa rỗng dùng đựng nước giặt xả DWN Trắng 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: 970993/ Nắp chai nhựa- Vnbum-BR 30ML Cap (dùng trong sản xuất mỹ phẩm) (Vnbum-BR 30ML Cap'13-1) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 970996/ Nắp chai nhựa- Vnbum-F 30ML Cap (dùng trong sản xuất mỹ phẩm)- (Vnbum-F 30 ML Cap'13-1) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 971002/ Nắp chai nhựa- Vnbum 40ML Cap (dùng trong sản xuất mỹ phẩm)- (Vnbum 40 ML Cap'13-1) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 975217/ Nắp chai nhựa- BUMCC 30 ML CAP TH'14 (dùng trong sản xuất mỹ phẩm)-(BUMCC 30 ML CAP TH'14) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 979568/ Chai nhựa- 25ML Bottle 39.5*88.7*24 mm (dùng trong sản xuất mỹ phẩm) (BUM-WHITE 25ML BOTTLE'15-1) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 979569/ Chai nhựa- 25ML Bottle 39.5*88.7*24 mm (dùng trong sản xuất mỹ phẩm) (Bum-Cool 25 ML Bottle'15-1) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 979570/ Chai nhựa- 25ML Bottle 39.5*88.7*24 mm (dùng trong sản xuất mỹ phẩm)- (Bum-Moist 25 ML Bottle'15-1) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 983205A102:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai COUNTY, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986101R000:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986101R010:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986102H000:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610B4800:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai I10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610D3100: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610F2100: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610F2100:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610F2510: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai ELA19, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610H6000:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610J9100: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610J9100:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98610S1000: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98611D3500:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98611S1000: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986201J000:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986201R010:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986202B000: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986202B000:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986202B600:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986202B700:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN10, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986202W500: Bình nước rửa kính bằng nhựa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986202W500:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 986202W600:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98620B4700:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai I10_17, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98620D3100:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98620F2510:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA19, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 98620J9100:Bình nước rửa kính bằng nhựa rỗng, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 99339678/ Chai nhựa rỗng đựng nước giặt xả (Bottle DWN Violet 1L bi layer LW) (nk)
- Mã HS 39233090: A9B10230605/ BÌnh chứa dầu đối trọng cho tháp 220 lít,D584 H935, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: AAAASFH0004/ Lọ đựng dung dịch- Màu hồng, 200ml (nk)
- Mã HS 39233090: AFFS21B0/ Bình đựng bằng nhựa có nắp- 2L PLASTIC BOTTLE WITH CAP & PICK-UP TUB (nk)
- Mã HS 39233090: AVN00408/ Lọ nhựa 250ml có vòi, bằng nhựa PP. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: B38-00115/ Miếng nhựa cách điện b38-00115a (nk)
- Mã HS 39233090: Bao bì sx sp cham soc ca nhan (Chai Pearl bằng nhựa rỗng không in)- BLT PEARL LOTION 400G (nk)
- Mã HS 39233090: Bạt che khung bằng nhựa 3500*1300*1700mm; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình Aquamira 700ml, HSX: Lifestraw, hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH BẰNG NHỰA DÙNG CHO MÁY PHÁ MẪU VI SÓNG (CODE: 5304720) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình châm axit bằng nhựa dùng trong quá trình sản xuất accquy(SOUR POT). Không hiệu, model. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình châm nước Filling Bottle (1000ml), hàng mới 100%, nhà sản xuất EKWB (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chia độ, chất liệu: plastic, dung tích: 50ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chiết mỹ phẩm 100ml, xanh,bằng nhựa,5.88*3.3*11.88cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chiết mỹ phẩm 15ml,bằng nhựa,2.2*2.2*9.2,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chiết mỹ phẩm 60ml,bằng nhựa,3.5*3.5*12 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chiết nắp ấn 100ml, hồng,bằng nhựa,4.83*4.83*10.3 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chiết nắp nhỏ giọt 20ml,bằng nhựa,2.4*2.4*9.1 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chiết tạo bọt 250ml, hồng,bằng nhựa,6.72*6.72*13.9 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình cho bê bú sữa- Melasty- mới 100%- 3348 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa chất lỏng Ethanol bằng nhựa (1000ML) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa dạng xịt 15ml,PP,2.35*2.35*9.23 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa dầu bằng nhựa (0.3L) TQ06784-0 của máy công cụ dùng khoan kim loại hiệu "NITTO' mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa dịch, model:AC-SJ12dung tích 1200cc, chất liệu bằng nhựa PE, tái sử dụng,dùng trong hệ thống hút dịch cho bệnh nhân,mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa dung môi bằng nhựa EAS000042SP, sử dụng cho máy in phun bao bì Công Nghiệp hiệu DOMINO mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa- Empty Cubitainer DEPAD0010, Dung tích 10 lit, (1 bộ gồm 2 lớp: túi chứa rỗng bằng nhựa, và lớp catrons giấy bảo vệ bên ngoài), dùng để chứa màu men sứ, (1 UN/ cái) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa epoxy bằng nhựa dùng trong sản xuất chip, (600 ML) 7013860 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa hóa chất bằng nhựa, 350L, mã 01316, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa keo loại 30CC, 7012143, bằng nhựa, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa mục lắp vào máy in (ITM03), chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa nước bằng nhựa của máy vệ sinh buồng đốt động cơ xe ô tô, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa nước dùng cho máy lọc nước điện giải, thể tích 1L (Nhà sản xuất: Enagic, Model: plastic drinking bottle) Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH CHỨA NƯỚC GIẢI NHIỆT, COOLANT RECOVERY TANK 434 FRT2402C, DÙNG CHO XE Ô TÔ, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH CHỨA NƯỚC IN LOGO NOR-LOCK (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa nước trên máy phân tích- WATER RESERVOIR A ASSY (06904734001) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa nước tự động đi kèm máy, hãng Celec- Model: PRO-F0001, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình chuẩn đựng nhớt/xăng, phụ tùng của các máy, dụng cụ cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp, nhãn hiệu STIHL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình có vòi trong suốt PET 100ml dùng để đựng mỹ phẩm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình dầu (23628555)- (dùng cho máy may công nghiệp, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình dầu (không có dầu) máy may công nghiệp.JUK OIL TANK COMPLETE.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình dầu dệt tròn bằng nhựa 07-06 No24 (Drop Oil Put) (Phụ tùng máy dệt tròn- hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình dầu máy 2 kim Juki LH- 3568 (Phụ tùng máy may công nghiệp mới 100%,hãng sx: Juki, part no. 40034926) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình định lượng, dung tích 180ml, dùng để chứa dung dịch trong quá trình sử dụng, nhãn hiệu TECHCO, model TSD818, chất liệu nhựa HDPE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình định mức nhựa PMP 100ml, class A. Code: 67304. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đôi đựng dầu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng châm nhớt, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng chất lỏng có gắn vòi bằng nhựa (chỉ bao gồm vỏ bình dung tích 180ml, nhãn hiệu: AS_ONE) 1-2846-02 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng cồn bằng nhựa để sửa máy điện thoại di động, 200 ml (bình rỗng, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng cồn nhựa màu 500c, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng đá, chất liệu bằng nhựa, dung tích 15L, dùng cho căng tin (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng dầu bằng nhựa dùng cho công nghiệp. Model: EA115X-12. Hiệu: Esco. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng dầu TJ-610 (227-4299), (bằng nhựa), hiệu Trusco, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng dung dịch bằng nhựa, rỗng, 2197-0004/125ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng dung dịch, dạng lỏng, chất liệu bằng nhựa, thể tích 1 lit (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng hóa chất H2O2 bằng nhựa (bình rỗng), phụ kiện của máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma. Chủng loại: SA-150. HSX: Lowtem Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng ITO-Etchant dung tích 200 lit (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng keo bằng nhựa dùng để bôi keo cho loa dùng trong sản xuất loa, Hiệu: SUNG JU. kích thước: 30x128mm. TUBE SMALL. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng mẫu bằng nhựa, P/N: 197200.48, dùng cho phòng thí nghiệm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nhớt 10 lít bằng nhựa (9TV13-100) (Bình rổng, không có nhớt) (Hiệu King Tony) (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nhớt bằng nhựa (Bình rổng, không có nhớt) (Hiệu King Tony) (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nước 500ml bằng nhựa hiệu Simplify, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nước bằng nhựa Bobble Plus, 590ml, sku: 9475898, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nước ngưng tụ bằng nhựa, dùng cho thiết bị phân tích khí ACX (8328972), hãng sx: ABB (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nước rửa kính cabin bằng nhựa/ 1313714- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nước rửa tay chất liệu nhựa, Kích thước 9 x 9 cm. Hàng mới 100%, dùng trong khách sạn (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nước thải (bằng nhựa, rỗng) dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động trong Y tế. Hàng mới 100%, hãng Diagnostic Grifols,S.A sản xuất. 732358 CONTAINER SOLUTIONS V2 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng nước thể thao bằng nhựa PP loại BN001,dung tích 460 ML,kích cỡ 23*7 cm,mầu xanh,hồng,ghi.Nhà sản xuất Yiwu Zhidian,mới 100%,dùng để đựng nước uống cho người tập thể thao (nk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng thuốc thử sử dụng cho máy nhuộm mô tế bào trên lam- BOTTLE 3L FEMALE FITTING RAISED SVC (06425704001) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình không có vòi trong suốt PET 100ml dùng để đựng mỹ phẩm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình lọc và chứa mực (có lọc) của máy in phun bao bì Công Nghiệp hiệu DOMINO, QUBE01N mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhiên liệu, bằng nhựa, phụ tùng của các máy, dụng cụ cầm tay dùng trong nông lâm nghiệp, nhãn hiệu STIHL, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa (không chứa dung dịch), kt(7*7*18cm,400g,300ml), đi kèm vòi inox, dùng để đựng xà phòng, nsx Dongguan Xuying, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa 500 ml (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa 500ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa 50-587-03-02 (98-9116-22, 358-22-06-05, chất liệu nhựa PE, dung tích 5L) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa ASONE 1-4639-03 500ml, dùng để đựng dung dịch, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: bình nhựa chứa dung dịch nước làm mát, phụ tùng của xe máy Honda LEAD, mã hàng 19101-GFM-970, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa có đầu xịt màu đỏ, 0,6L. Hàng mới 100%, Nhà sx Klenco. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa có van 20l lít HDPE, có quai cầm. Code: 11072. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa có van 25 Lít; dùng đựng nước cất, có chia vạch, dùng chứa đựng nước cất, dụng cụ thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa để chứa dầu trợ lực tay lái, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa để chứa nước rửa kính, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH NHỰA DÙNG ĐỂ ĐỰNG ĐỒ, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng hóa chất 500ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BINH NHUA DUNG HOA CHAT-MOTHER LIQUOR BOTTLE COPOWER/ TAI P.O: 7E030022 (DUNG MAU CUA MAY NHO MAU, HANG MƠI 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng keo 1 (phục vụ sản xuất giày; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng keo 2 (phục vụ sản xuất giày; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng nước 1.7 lít (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng nước Dabaco 350ml (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng nước, dung tích 2000ml,dùng cho quạt phun hơi nước,hãng CARELABMED sản xuất, hàng mới 100%-B-2000 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa dung tích 1L dùng để chứa dung dịch và cung cấp CO2 cho cây thủy sinh trong bể cá, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa FONTACTIV SHAKER 300ML- Hàng tặng- không dùng đựng thực phẩm,đồ uống. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa không dùng chứa thực phẩm (2 lít) Không nhãn hiệu-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa PE (4-5308-01, dung tích 1L, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa PET có nắp đậy, không có in, được làm từ plastic kích thước (70x100mm) dùng trong đóng gói hàng hóa đựng con dấu bằng gỗ (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa- Plastic Bottle, dùng để chứa nước súc miệng dung tích 250ml. (không dùng chứa đựng thực phẩm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa rỗng dung tích 5 Lít-Empty plastic bottle 5L_M95878. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa rỗng dùng trong công nghiệp cơ khí (dung tích 3L), nhãn hiệu FURUPLA, code: 230 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa rỗng không chứa dung dịch 500mL (PE bottle), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa rỗng, dùng đựng hoá chất, mới 100%, 200ml(PE Bottle) NLSX mực in (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH NHỰA, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH/TTR-ĐTTHCPN, TK XUẤT 302827804550/H21/22.OCT.2019 (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH NƯỚC 0.75L, chất liệu Bottleneck/Teat 50.0: 100.0% Polypropylene (PP), nhãn hiệu BTWIN, mới 100%, model code 8487010 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước bằng nhựa Acrylic 2000ml (No. 1300), hiệu JCJ (12 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước bằng nhựa PET 1000ml (No. 1820), KT: 8.4x8.4x26 cm, hiệu JCJ (24 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH NƯỚC BẰNG NHỰA RỖNG LOẠI 500ML, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước chạy rửa máy (rỗng, bằng plastic) của máy xét nghiệm miễn dịch tự động IMMULITE 2000XPi; SMN: 11154283 (Là linh kiện, phụ kiện dùng để thay thế, sửa chữa, bảo trì cho máy XN). (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước có logo của Peak (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước L&L bằng nhựa 500ml (Màu cam), water bottle HPP7270 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước nhựa, hiệu Crazy cap (đã bao gồm cước phí in tên lên chai 7.2 USD) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước Piyo Piyo 350ml- PY830419 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước rửa kim (rỗng, bằng plastic) của máy xét nghiệm miễn dịch tự động IMMULITE 2000 XPi; SMN: 11154264 (Là linh kiện, phụ kiện dùng để thay thế, sửa chữa, bảo trì cho máy XN). (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước rửa kính (4.8L) xe CIVIC- 76841-T0A-U01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước rửa kính bằng nhựa (983005H902), phụ tùng xe Hyundai HD45/HD65/HD72/HD78, mới 100% (nk)
- - Mã HS 39233090: Bình nước rửa kính Washer System, bằng Nhựa. Linh kiện xe Volvo XC60. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước rửa kính xe CITY2014- 76841-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước rửa kính, dùng cho xe Mazda 6 2016, hiệu Mazda, mã hàng MZGHP9-67-481A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước rửa kính, làm bằng nhựa, dùng cho xe HYUNDAI ACCENT, part no: 986201R010DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước tạo bọt bộ phận của xe phun thuốc RGBMK01- Hiệu Underhill- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình nước trẻ em, hiệu Heinz, Mam (nk)
- Mã HS 39233090: Bình phun dùng để phun dung dịch, vật liệu nhựa dung tích: 5000 ml, kt: 123 x 270 x 360 mm 1-8053-01, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình phun nước tẩy rửa bằng PP, kích thước 340x380mm, dung tichs 18l nhà sản xuất SAMPO Sangyo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình phun sương 500ml, code 11301. Code: 11301. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình phun tia (1-4640-03, dung tích 1000 mL, chất liệu nhựa LDPE, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm nhà máy). Nhập muc 17 TK 103313266450/C11 (15/05/20) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình rỗng bằng nhựa (loại đựng hóa chất 100ml, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình rỗng bằng nhựa dùng để đựng hóa chất BOTTLE 1000ml, (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình rỗng dùng để chứa chất thải dùng trên máy nhuộm mô tế bào trên lam- ASSY, WASTE CONTAINER AND CART(05250986001). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình rỗng dùng để pha hóa chất- BOTTLE, 20 LITER GRADUATED (05244676001). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình sữa AVent rỗng bằng nhựa Polypropylene kèm núm loại 6m (2 hộp) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình sữa dùng cho trẻ em- chất liệu nhựa PP- 180ml bottle (PB6680), 32 thùng hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH SỮA TRẺ EM (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tam giác nhựa 500ml, có nắp vặn. Code: 669941. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình thải (rỗng, bằng plastic) của máy xét nghiệm miễn dịch tự động IMMULITE 2000 XPi; SMN: 11154262 (Là linh kiện, phụ kiện dùng để thay thế, sửa chữa, bảo trì cho máy XN). (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia (4-5665-03, chất liệu nhựa, dung tích 500ml, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia 250ml, bằng plastic.Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia- 500ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia nhựa 1000ml dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia nhựa 250ml dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia nhựa 250ml, có chia vạch, dùng chứa đựng nước cất, dụng cụ thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia nhựa 500ml, có chia vạch, dùng chứa đựng nước cất, dụng cụ thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tia XA-0839-170 (4-5658-02, chất liệu nhựa PE, dung tích 500ml, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình tra dầu bằng nhựa, dung tích 200ml, có vòi nhựa dài 150mm. Model: MP21B/F. NSX: Groz, mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 39233090: bình tra xăng bằng nhựa 500ml- nắp chai có móc treo-binh nhựa mũi nhọn, dùng để chứa xăng, hiệu JIAYUXIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH XẢ BẰNG NHỰA DÙNG CHO NỒI HẤP TIỆT TRÙNG (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xăng cưa xích 381 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xăng động cơ 260 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xăng động cơ 328 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xăng động cơ 330 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt cồn 1000ml, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt dầu bằng nhựa 1000cc (không chứa dầu), hàng mới 100% (stt48) (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt dầu Furupla 301 SUPER JET OILER/ JP (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt dầu No.505 (500ml, bằng nhựa), hiệu Furupla, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt hóa chất bằng nhựa. Model: C-084, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt hóa chất cao cấp bằng nhựa dùng cho máy phun rửa kính cầm tay, 124 x 123 x 275 mm,2.633-129.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt nước Dabaco 500ml (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt nước Miha bằng nhựa, dung tích 1 lít, dùng để vệ sinh thiết bị tập thể chất (Miha Bodytec Pump Atomiser), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BÌNH XỊT NƯỚC/WASH BOTTLE WITH ADJUSTABLE SPRAYER/1070463400 (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt rỗng nhãn hiệu Amway bằng nhựa 500ml (dùng để pha chế SPVS GD)- PISTOL GRIP SPRAYER AND BOTTLE- 110483CB3, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt rỗng. 10100/10000 WD-40 SPRAY APPLICATOR O/S 4 PK, hàng mới 100%, hiệu WD40. Không C/O (nk)
- Mã HS 39233090: bình xịt tra dầu W0229A,(bình rỗng) kích thước 20cm,(48 chiếc/thùng)chất liệu bằng nhựa,hiệu WYNNS nhà sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BINH01/ Bình đựng nước bằng nhựa dùng cho túi đựng cơm 350ml (nk)
- Mã HS 39233090: BJUSITANK/ Bình chứa bằng nhựa dùng cho sản xuất_Plastic Tank_PO20766V00_PE 60L 70x567x109mm (nk)
- Mã HS 39233090: BNTK/ Bình nhựa (tri keo) (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ bình chiết mỹ phẩm 5 món,bằng nhựa,20*4*14.5cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ bình hóa chất cơ bản, máy BenchMark SS- BOTTLE SHIP KIT, BMK SPECIAL STAINS (06563724001). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ bình xăng máy phun hạt KASEI (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ chai du lịch bằng nhựa, Travel Bottle Set. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ chiết du lịch 3 món tiện lợi bằng nhựa, gồm 3 bình nhựa, 50 ml/ bình, dùng để đựng mỹ phẩm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ chiết du lịch 5 món gồm 5 bỉnh nhựa, 50ml/bỉnh, đựng mỹ phẩm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ chiết du lịch 7 món tiện lợi gồm 7 bỉnh nhựa, 50ml/bỉnh, đựng mỹ phẩm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ du lịch 6 món gồm 6 bỉnh nhựa, 50ml/bỉnh, đựng mỹ phẩm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ du lịch 8 món gồm 8 bỉnh nhựa, 50ml/bỉnh, đựng mỹ phẩm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ dụng cụ để kiểm tra (5 ly nhựa/ 20 ống hút), dùng trong ngành sản xuất đồ gỗ nội thất hiệu NOWOCOAT không model (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ lọ dã ngoại đựng mỹ phẩm NH17T011-P Naturehike, bằng plastic, kích thước 15x8x9.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ lọ nhựa nhỏ (nắp + nút + lọ) dùng để đựng thuốc. Lot: 200504, Ngày sản xuất: 11/05/2020, Hạn sử dụng: 11/05/2023, Nhà sản suất: Ruipack (HK) Co.,Limited. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ phận máy hút ẩm dùng trong phòng thí nghiệm: Bình rỗng hút ẩm bằng plastic- SECADOR 2.0,VERTICAL,AMBER,W/GAS PORTS, Code: 42072-1009. Mới 100%. Hãng Belart (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ tra dầu AL430-02B.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ tra dầu AL50-06B-A bằng nhựa tổng hợp,dung tích 25-135cm3.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bộ tuýp du lịch đựng mỹ phẩm NH20LY012 Naturehike, bằng nhựa, kích thước 4x8cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Bồn nhựa PE TANK 500L (WHITE), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: BOT1/ Chai pet 880ml (chai rong kèm nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: BOT2/ Chai pet 2.7 L (chai rỗng kèm nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: BOT3/ Chai nhựa pet 4L (chai rỗng kèm nắp) (nk)
- Mã HS 39233090: Botttle 5-015-12/ Bình nhựa (20L có vòi hàng mới 100%) Botttle 5-015-12 (nk)
- Mã HS 39233090: Buồng bằng nhựa dùng trong sản xuất men màu trang trí nữ trang (nhà SX Berkem Srl) VACUUM CHAMBER 200, kích thước 20cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ca đựng bằng nhựa 1-4621-01 (500 cái/ kiện, dung tích 100ml). Hãng sản xuất Asone. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ca nhựa 1,5l (nk)
- Mã HS 39233090: Ca nhựa- 2.5 Lít- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ca nhựa chia vạch 2 Lít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ca nhựa chia vạch; Dung tích chứa ~ 2 lít; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ca pha sơn bằng nhựa loại 1 lít, hàng mới 100% (Plastic container) (nk)
- Mã HS 39233090: Can đổ dầu 5L có nắp, bằng nhựa. Model: MSR/P/F-5. NSX: Groz, mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 39233090: Can đựng nước vệ sinh dã ngoại NH16S009-T Naturehike, bằng nhựa PE, dung tích 10L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa 10L, 700g.Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa 20 lít, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa đựng hoá chất Dung dịch ăn mòn vô hại với môi trường SE-200 kèm theo lô hàng để đựng hoá chất,hàng mới 100% (dung tích 20L,Kích thước: 37CM x 30 CMx 23 CM) (nk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa đựng nước 5 lít (nk)
- Mã HS 39233090: can nhựa loại 20 lít (phế liệu thải ra từ quá trình SX) (nk)
- Mã HS 39233090: can nhựa loại 30 lít (phế liệu thải ra từ quá trình SX) (nk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa trắng 5L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa, dung tích chứa 5 lít dùng để đựng thuốc màu, hàng mới 100%, hàng FOC (nk)
- Mã HS 39233090: Can rỗng bằng nhựa dùng để đựng hóa chất công nghiệp PLASTIC CAN (dung tích đựng 4L) (nhập:1 BAG)(50EA/BAG) (nk)
- Mã HS 39233090: CAN-GT-1000/ Can nhựa HDPE dùng để đựng dầu nhớt, loại chưa in (dung tích 1000ml/bình) (nk)
- Mã HS 39233090: CAN-GT-1100/ Can nhựa HDPE dùng để đựng dầu nhớt, loại chưa in (dung tích 1100ml/bình) (nk)
- Mã HS 39233090: CAN-GT-600/ Can nhựa HDPE dùng để đựng dầu nhớt, loại chưa in (dung tích 600ml/bình) (nk)
- Mã HS 39233090: CAN-GT-700/ Can nhựa HDPE dùng để đựng dầu nhớt, loại chưa in (dung tích 700ml/bình) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai (nhựa), rỗng (của cây kẻ mắt)_CB-F3 Hontai NG sample (nk)
- Mã HS 39233090: Chai bằng nhựa có nắp đậy (dùng để chia keo) (kích thước phi 29.5 x phi 63.5x120mm). (nk)
- Mã HS 39233090: Chai bằng nhựa- dùng để chứa các chế phẩm phụ gia dầu nhớt công nghiệp và dân dụng-Hàng mới 100%. Hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39233090: Chai chiết bằng nhựa pet trong, size 250ml- PET BOTTLE CLEAR 250ML- CONTAINER:SATURATED POLYESTER RESINPUMP:POLYPROPYLENE (UK)/OLEFIN(US)POLYETHYLENESTAINLESS STEELNBR- 4547315853830, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai chiết bằng nhựa, màu xám trong, size 400ml- PET REFILL BOTTLE/CLEAR GRAY 400ml- CONTAINER:PETPUMP:POLYPROPYLENEPOLYETHYLENESTAINLESS STEEL- 4550002868185, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai đựng cồn (120ml, White, WTS-40, WEITUS) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai đựng keo bằng nhựa 30ml (chai không) KRS00034 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai đựng mẫu tiệt trùng bằng nhựa rỗng, 1 lít, dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai đựng xà phòng trong phòng vệ sinh, không in hình, in chữ, dung tích 500ml, chất liệu nhựa, model: GT0605, kích thước 5*15cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai lấy mẫu dầu bằng nhựa/ 1698373- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai Lifebouy bằng nhựa rỗng (Bao bì sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân)- BTL + LBL LFB HND SANITZR TOTAL 10 48X100ML (nk)
- Mã HS 39233090: Chai lọ chất liệu nhựa dùng để đựng dầu gội, sửa tắm trong nhà vệ sinh, dung tích 300ml, model: LD-C1013A, kích thước: 15*10cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai lọ rỗng bằng nhựa để đựng mẫu dầu, dung tích 50ml (nk)
- Mã HS 39233090: Chai ly tâm 600ml bằng nhựa PP dùng trong phòng thí nghiệm, p/n: 0551, NSX: Andreas Hettich GmbH & Co. KG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai miệng rộng 250ml, 4-5342-06,(bằng nhựa rỗng),sử dụng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa (không chứa dung dịch) đi kèm nắp nhựa dạng vòi và nắp chụp, kt(5.2*19cm,33g,200ml), 8920PCE, chất liệu nhựa PET + PP, dùng để đựng nước rửa tay, nsx Tutran, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 100ml dung tích100ml dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 100ml, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 120ml có vòi (chưa in hình in chữ) (dùng đựng mỹ phẩm)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 250ml dùng đựng dung dịch vệ sinh, không hiệu, không nhãn mác, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 265ml dùng đựng nước ép trái cây xuất khẩu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 300ml- 300ml Sample Bottle dùng để đựng mẫu dầu bôi trơn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 30ml có vòi (chưa in hình in chữ) (dùng đựng mỹ phẩm)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 310ml- Plastic bottle Mayonnaise 310ml-chai nhựa rỗng dùng đựng sốt mayonaise- 600004 (HH được miễn ktra ATTP theo khoản 7 điều 13 NĐ 15/2018/NĐ-CP (ngày:2/2/18)) (nk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA 42+/-2.5G, DÙNG ĐỰNG DUNG DỊCH LỔNG, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 500ml dung tích 500ml dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA 750ML (100 PCS/CTN, không dùng cho thực phẩm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa cứng, dung tích 500ml, dùng để đóng gói mỹ phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa DCASH DEFENDER 3D EXTRA SHINE LEAVE ON CREAM 220 ML (P200-20-56010- BOTTLE DCASH DEFENDER 3D EXTRA SHINE LEAVE ON CREAM 220 ML) dùng sx mỹ phẩm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dùng chứa hoá chất, dung tích # 1/2 lít,RSVR BULK EPC 1 PC. Code:113-9201370A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dựng dầu gội, sữa tắm 500g, hàng mới 100%-OB)PS jade bodywash 500 bottle- New 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dùng để chứa chất lỏng (Bình đựng nước), 1 lít/CHAI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dùng để đóng gói thực phẩm 150cc (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dùng để đựng sữa đăc, dung tích 24 oz, hàng mới 100%, hiệu: Café Amazon, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dùng để lấy mẫu, dung tích 500ml. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dùng đóng gói thuốc BVTV. QC: 74.5X186.40MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dùng đựng mỹ phẩm 90ml, hàng mới 100%-O HUI Prime Advancer Ampoule Serum Bottle (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa đựng nước cất 250ml 40188.01 cho bài học thí nghiệm hóa học (dùng cho PTN trường học). Mới 100%. Hãng sx: Kelsun Labs/China (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa đựng nước hoa loại 100ml, không nhãn hiệu, không dùng để chứa đựng thực phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa đựng nước xịt kính 500ml (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dung tích 100ml dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa dung tích 250ml dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa HDPE dung tích 50ml dùng trong y tế, có đường kinh miệng 18mm, đường kính thân 34mm, chiều cao chai 85mm, có logo TRAPHACO, hàng mới 100%, nhà sx: WUXI SUNMART SCIENCE AND TECHNOLOGY (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa HDPE, dung tích 1 lít, 50 chai/pack, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa hình trụ (không chứa dung dịch) đi kèm nắp dạng vòi và nắp chụp, 100ml, kt(4*13.5cm,19g), chất liệu nhựa PET, nsx Tucheng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa HU07 thể tích 30ml, màu bạc, có nắp, dùng để đựng mỹ phẩm, không dùng để đựng thực phẩm và thuốc, không in hình chữ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa loại 130 G- Plastic bottle (Plastic tube 130 G)-chai nhựa rỗng dùng đựng sốt mayonaise- 600002 (HH được miễn ktra ATTP theo khoản 7 điều 13 NĐ 15/2018/NĐ-CP (ngày:2/2/18)) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa loại 1Kg- Plastic bottle (Plastic tube 1Kg)- chai nhựa rỗng dùng đựng sốt mayonaise- 600006 (HH được miễn ktra ATTP theo khoản 7 điều 13 NĐ 15/2018/NĐ-CP (ngày:2/2/18)) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa loại 500 G- Plastic bottle (Plastic tube 500G)-chai nhựa rỗng dùng đựng sốt mayonaise-600017 (HH được miễn ktra ATTP theo khoản 7 điều 13 NĐ 15/2018/NĐ-CP (ngày:2/2/18)) (nk)
- Mã HS 39233090: chai nhựa loại 750ml, sử dụng chai sữa tắm và xà phòng,không in hình, in chữ (NW:350kg/GW:400kg), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa mẫu dùng làm mẫu để sản xuất chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa mẫu- Empty Plastic Bottle (sample) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PE 1000ml MR. Code: 11155. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PE 500ml MH. Code: 11094. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PE dung tích 100ml loại T018,dùng trong vận chuyển, đóng gói thực phẩm trong thương mại,không nội dung, không hiệu,NSX:XUZHOU PENGXU GLASS PRODUCTS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET dùng chứa mỹ phẩm, dung tích 230ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET dung tích 100ml loại PE074,dùng trong vận chuyển, đóng gói thực phẩm trong thương mại,không nội dung, không hiệu,NSX:XUZHOU PENGXU GLASS PRODUCTS CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa Pet rỗng dùng để đóng gói thực phẩm (dung tích 100cc); 8,2 kg/ thùng; 60 chai/kg, 492 chai/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PETG 840ML, dùng trong phòng thí nghiệm (code:2160-05), 20 chai/ hộp; hàng mới 100%. hãng sx Nalge Nunc International Corp (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa- Plastic Bottle (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa Polycarbonate 1L, dùng trong phòng thí nghiệm (code 3120-42), 35 chai/ hộp, hàng mới 100%. hãng sx Nalge Nunc International Corp. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa Polypropylene 10L dùng trong phòng thí nghiệm (code 2250-0020), 6 chai/ hộp, hàng mới 100%. hãng sx Nalge Nunc International Corp. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PP 1000ml MR. Code: 11175. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PP 2000ml MR. Code: 11176. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PP 250ml MR. Code: 11173. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PP 500ml MR. Code: 11174. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PP 50ml MR. Code: 11171. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng (dùng để đựng chất đông cứng), dung tích 700ml (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng (Dùng trong mỹ phẩm), không nhãn mác- Bottle Peps/PS Mouthwash 150ml, NSX: PT BERLINA Tbk, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 100ML (F389140350367)- Vật tư phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 300ml, dùng đựng xốt cà chua/ Ketchup 300 Tube, 300 cái/carton. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 30GR không dùng đựng thực phẩm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 500ML không dùng đựng thực phẩm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 500ml, dùng đựng xốt cà chua/ Ketchup 500 Tube, 180 cái/carton. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA RỖNG DÙNG ĐỂ CHỨA SILICONE CÔNG NGHIỆP 300ML, KHÔNG DÙNG CHỨA THỰC PHẨM (KHÔNG IN HÌNH, IN CHỮ). MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng dùng đựng xốt cà chua/KETCHUP 300 TUBE, 300cái/carton, nsx: 14/05/2020, hsd: 13/05/2023. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng đựng Sữa rữa mặt và nước tẩy trang dùng mẫu phát triển thị trường hiệu DOVE BEAUTY (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng dung tích 0.25 lít dùng đựng mẫu (hàng mới 100%)/ PE BOTTLE (0.25l) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rông dung tích 1 lít dùng đựng mâu (hàng mơi 100%)/ PE BOTTLE (1l) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng in chữ Nalgene Safety Wash Bottle, Isopropanol (IPA), dung tích 500ml, model: 2425-0504, (24 chai/ 1 PK) dùng phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng màu nâu dùng đựng dầu gội, sữa tắm không in không kèm nắp, hàng mới 100%- EMPTY AMBER BOTTLE 300ML (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng nhãn hiệu Amway 500ml (dùng để pha chế SPVS GD)- SQUEEZE BOTTLE- 110487CB1, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng thể tích 60ml (không vòi), dùng cho việc đóng gói nước tẩy rửa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng trắng mờ 170ml- (White Translucent PET bottle 170ml). Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng, dùng để đựng nước tẩy, dung tích 500ml, không nhãn hiệu- PLASTICS ARTICALS (500ml Domex Bottle). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rổng, dung tích 0.25 lít, dùng đựng mẫu/ PE BOTTLE (0,25l) hàng mối 100% (nk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA RỖNG, DUNG TÍCH 25ML, DÙNG CHO TÀU LẤY MẪU THÍ NGHIỆM, MỚI 100% (20 CHAI/HỘP, 10 HỘP/THÙNG) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng, không nhãn dùng để chứa nước rửa tay dung tích 225ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng, nhãn MyDoc, dùng để chứa nước rửa tay dung tích 50ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa TLI83 thể tích 30ml, màu trắng, có nắp, dùng để đựng mỹ phẩm, không dùng để đựng thực phẩm và thuốc, không in hình chữ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa trắng 1000ml, có chia vạch, dùng chứa đựng nước cất, dụng cụ thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa trắng rỗng, dung tích 900ml, sử dụng làm mẫu đựng sản phẩm nước giặt, HSX: KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD, 44 chiếc/ 1 hộp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa tròn PET 500 ml dùng để đựng sốt- 500ML PET ROUND BOTTLE-CLEAR (Dùng làm nguyên liệu sản xuất, không mua bán tiêu thụ nội địa) (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa trong dạng phun 80ml,bằng nhựa,13.4*3.76*3.76 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa, dung tích100ml dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa/ PLASTIC TUBE BOTTLE, 155ml, 400 chai x 120 cartons. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: CHAI NƯỚC NHỎ MẮT RỖNG KHÔNG CHỮ KHÔNG HÌNH BẰNG NHỰA, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39233090: CHAI NƯỚC, MỚI 100% HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39233090: Chai rỗng bằng HDPE, dung tích 300ml, mã E-300-S1 HDPE PLASTIC CARTRIDGE BOTTLE, dùng để chứa ma tit gắn kính, không dùng cho thực phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai rỗng bằng nhựa 12ml (Bottle YL2F UV 12ml)- Chai SX thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Chai rỗng bằng nhựa 13ml (Bottle C3SB 13ml)- Chai SX thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Chai rỗng bằng nhựa 5ml (Bottle Rohto Soft One)- Chai SX thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Chai rỗng bằng nhựa dùng để đựng mẫu dầu dùng cho tàu biển, dung tích 50ml (nk)
- Mã HS 39233090: Chai rỗng bằng nhựa dung tích 12ml (Bottle YL2F 12ml) #1- Chai SX thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Chai tạo bọt bằng nhựa trong, size 250ml- PET BOTTLE FOAM TYPE CLEAR FOR 250ml- CONTAINER:SATURATED POLYESTER RESINPUMP:POLYPROPYLENE (UK)/OLEFIN(US)POLYETHYLENESATURATED POLYESTER RESINSTAINLESS (nk)
- Mã HS 39233090: Chai, lọ bằng nhựa rỗng, không nhãn mác, không có vòi xịt, không in hình dùng đựng mỹ phẩm, dung tích (31- 90)ml (có nắp). Hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Chai, lọ rỗng bằng nhựa, chưa in nhãn mác, không in hình, không có nắp, không có vòi, dùng đựng mỹ phẩm, dung tích 10ml, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: CHAIN/ Chai nhựa dùng để sản xuất bộ hương liệu khuếch tán, có nắp, Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39233090: Chậu nhựa Dia 700*260mm (nk)
- Mã HS 39233090: CHTB5295/ Lọ đựng cồn- 250ml (bằng nhựa)/ Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc 100ml (Chất liệu nhựa PP, loại cốc dùng 1 lần, dùng đựng mẫu dùng cho máy trộn ly tâm AR-100 Thinky) (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc bi nhựa Fi 60 (gồm cả bi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc bi nhựa Fi 76 (gồm cả bi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc chứa mẫu 4ml, bằng nhựa- 4ml sample cups 1000 pcs, part no. 984618, mới 100% (1 túi 1000 cái)/ FR (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc đo mẫu 12 vị trí, bằng nhựa- decacell cuvettes, 5400 tests, part no.986540, mới 100% (1 hộp 5400 cái)/ FI (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa 1000ml, có chia vạch, dụng cụ thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa 500ml, có chia vạch, dụng cụ thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa bông lọc xếp 20 inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa đựng hóa chất 0,25/ 0,30L (F200010). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa rỗng, dùng trong phòng thí nghiệm- 2509301 100ml-Nhãn hiệu AS (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa Tplas (nk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: D0692/ Bộ quay cuộn giấy bằng nhựa phi 150*82mm (OSM-04-20-004) (nk)
- Mã HS 39233090: D10-00103/ Miếng nhựa cách điện d10-00103b (nk)
- Mã HS 39233090: Đá mài A100100x6x16, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ĐỆM GỐI THỂ THAO, MỚI 100%, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39233090: Dropper bottle 5-083-02/ Chai nhựa (nắp dạng nhỏ giọt, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: DT677/ Dây đai vàng bằng nhựa (1.5mm * 10kg), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Dụng cụ cho phòng thí nghiệm, mới 100%: Chai nhựa tiệt trùng 1000ml, dùng đựng mẫu nước thải để phân tích ô nhiễm, Cat.No: P1000B-50, Hãng:Gosselin- Pháp (nk)
- Mã HS 39233090: Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm: Bình tia 1000ml, làm bằng nhựa LDPE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Dụng cụ lấy mẫu Pipet bằng nhựa, 0.1-2.5 micro lít, dùng trong phòng thí nghiệm, loại:5 402 002 D A, hãng sản xuất: WITEG, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Bình tia nhựa 500ml, có nắp, code WGW700PP (nk)
- Mã HS 39233090: DV2090/ ống nhựa đóng gói sản phẩm/ Shunt magnétique 27 Lg. 75 (nk)
- Mã HS 39233090: DV2172/ ống nhựa đóng gói sản phẩm/ Shunt magnétique 20 Lg. 35 (nk)
- Mã HS 39233090: DVB023/ Túi nhựa (200 x 280mm) (nk)
- Mã HS 39233090: DVB023/ Túi nhựa (270 x 440mm) (nk)
- Mã HS 39233090: DVB023/ Túi nhựa (30 x 43cm) (nk)
- Mã HS 39233090: DVB023/ Túi nhựa (300 x 450mm) (nk)
- Mã HS 39233090: DVB023/ Túi nhựa (390 x 590mm) (nk)
- Mã HS 39233090: EB10DT/ Tuýp đựng keo 10cc/ PN:EB10 (nk)
- Mã HS 39233090: EB55DT/ Tuýp đựng keo 55cc/ PN:EB55 (nk)
- Mã HS 39233090: EHM1852/ Bao bì đóng gói sp/ Bubble bag, anti-STATIC6X8 kent LANDSBE (nk)
- Mã HS 39233090: EHM2112/ Hộp đóng gói (sản phẩm xuất khẩu)/ Shipping Box Set (nk)
- Mã HS 39233090: EQP-000466-01/ Bình nhựa đựng dung môi, 180ml (nk)
- Mã HS 39233090: F.O.C- Hàng mẫu trưng bày- Chai rỗng bằng nhựa. Dung tích: 500ml. Hiệu: TAPP WATER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: F7544700- DẦU TẨY TRANG (KHÔNG CHỨA TINH CHẤT) ULTIME8 TRƯNG BÀY 450ML, chất liệu NHỰA, công dụng TRƯNG BÀY- Hàng thử (CO ULTIME8 450 DISPLAY 20 ONI) (nk)
- Mã HS 39233090: FL156/ bình nhựa-Reed Diffuser- White (1.7"x5.3"h), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: FTNKNA084KKKZ/ Bình nước bằng nhựa, dung tích 02 lít KC51 (WATER TANK K) dùng để chứa nước, chức năng bù ẩm của máy lọc không khí (nk)
- Mã HS 39233090: G10/ Miếng nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: GER-0241/ Can 5 lít, (can nhựa 5 lít, 1 bộ gồm can + nắp) dùng để lấy mẫu nước thải (nk)
- Mã HS 39233090: Gía đỡ tuýp Eppendorf 100 chỗ. Code: 10481. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: HA 005/ Chai nhựa 300ml (nk)
- Mã HS 39233090: HA029/ Chai nhựa 265ml (nk)
- Mã HS 39233090: HA030/ Chai nhựa 265ml (nk)
- Mã HS 39233090: HA031/ Chai nhựa 265ml (nk)
- Mã HS 39233090: HA032/ Chai nhựa 265ml (nk)
- Mã HS 39233090: HA039/ Chai nhựa có nắp 500ml (nk)
- Mã HS 39233090: Hàng Bù Lỗi- Tuýpnhựarỗngdùngđựng dưỡng thể nhãn hiệuSpaPure,không kèm nắp,hàng mới 100%-SPA PURE BODY MILK TUBEDIA25MM,30ML,H:98MM,WITH BLACK 6C+476C COMMON PRINTING#S/C19SH57009 (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp đựng khăn giấy bằng nhựa (12x12 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp đựng xà phòng, cồn, nước diệt khuẩn dạng lỏng cảm ứng tự động (chất liệu nhựa PVC) NEXA TF CMPCT DISP WHT 1PK. Code: 113-9202119W. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp nhựa rỗng có nắp, dùng đựng mực vẽ (không dùng chứa đựng thực phẩm, kt(7x3)cm +- 10%, nhà sản xuất Yanyun Guangling (37 cái/ kg). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp nhựa rỗng dùng để đựng mực in, dung tích 2lit/cái, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp nhựa/Plastic Box, kích thước 17.3*9cm, dùng để đựng thực phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp nhựa/Plastics Box size 12*5cm, dùng để đựng thực phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: HỘP QUÀ LƯU NIỆM BẰNG NHỰA, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp rỗng bằng nhựa dùng đựng ổ cứng (kèm 2 dây usb), nhãn hiệu: JEYI, Model: Thunderbolt X4 Classic, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hộp rỗng dùng để đựng hoá chất bằng nhựa Bond Open Containers Vial, item OP79193, hàng mới 100%, hãng LEICA- UK (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ bằng nhựa rỗng dùng để đựng mỹ phẩm 30ml (PLASTIC JAR B30/Jar 30ml) (Jar+ Cap+ Lid) (1SETS1 hũ nhựa + 1 nắp ngoài bằng nhựa + 1 nắp trong bằng nhựa), không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hủ đựng kem, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ đựng mỹ phẩm bằng nhựa acrylic, dung tích 30g (30ml), loại THU107, có nắp, không chứa mỹ phẩm, không in hình in chữ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hủ đựng sơn 10kg-Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa (hũ rỗng) để đựng flux 1000ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa (không chứa dung dịch) đi kèm nắp, kt(38*33mm,20g,20ml), chất liệu nhựa PET, hiệu Fengta, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa 8" (50PCS/CTN, không dùng cho thực phẩm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa loại 1000ML, quy cách:(9.5*9.5*14.5)cm, dùng để đóng gói ốc vít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa loại 400ML, quy cách:(6.5*6.5*10.5)cm, dùng để đóng gói ốc vít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa loại 750ML, quy cách:(9.5*9.5*11.5)cm, dùng để đóng gói ốc vít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa NG39 30g, màu hồng, có nắp, dùng để đựng mỹ phẩm, không dùng để đựng thực phẩm và thuốc, không in hình chữ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa rỗng 60g, dùng trong sản xuất mỹ phẩm chăm sóc tóc- JARS XMEN FOR BOSS POMADE 60G (Plastic Jars). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa rỗng màu đen 68G- Romano Wax Matte 68g Jar (Black) dùng đựng keo vuốt tóc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa trong có nắp 150 ml/chai (Round Plastic Bottle, Clear, 150ml), dùng đựng mẫu dung dịch hóa chất. Code: 994BOTRC150.88. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hu nhua/ Hũ nhựa (Sanpe Bottle) IEG EYE COLOR GR181 COMPACT (dùng để kiềm tra hàng hư) (nk)
- Mã HS 39233090: HỦ NHỰA, DÙNG ĐỰNG MỸ PHẨM, 10G, KHÔNG IN (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ rỗng đựng đồ bằng nhựa (200ml, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Hũ/Lọ rỗng bằng nhựa dung tích 50g (Jar Hada Labo Advanced Nourish Cream 50g)- Hủ/lọ sx kem dưỡng da (nk)
- Mã HS 39233090: IC 58A/ Hộp nhựa các loại dùng trong may mặc. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: IF. Cap Bottle 30ml- Bình nhựa rỗng dùng đựng dung dịch mỹ phẩm, Hiệu Innisfree, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: IF. nail remover dispenser 19ad- Bình nhựa rỗng dùng đựng nước tẩy móng, Hiệu Innisfree, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: KDTC-3919/ Lọ bằng nhựa (dung tích 325ml, nhãn hiệu: AS_ONE) 4-5307-01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: KDTC-5634/ Cốc 100ml (Chất liệu nhựa PP, loại cốc dùng 1 lần, dùng đựng mẫu dùng cho máy trộn ly tâm AR-100 Thinky), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Khay đựng ống nghiệm bằng nhựa dùng trong phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, không dùng trong y tế, Model: R1000, (01 cái/hộp), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: KHAY ĐỰNG SẢN PHẨM SAU KHI KIỂM TRA, BẰNG NHỰA HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Khay nhựa (Khay tròn, 7 ngăn) dùng đựng hàng mẫu trong nhà xưởng. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Khóa nhựa cho bình có van, code 11051. Code: 11051. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Khuôn sắt trang trí giày AIR MAX PLUS 2 FOXING MOLDING (405*405*22mm) (nk)
- Mã HS 39233090: L0020881 HYDR. ACCUMULATOR WITHOUT PRE-LOAD/ Vỏ chai rỗng đựng khí ni tơ (chai rỗng không nạp khí) bằng nhựa là thiế bị thay thế của trục quấn cuộn giấy máy in, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: LA847500- Chai nước hoa trang trí, kích thước (60x50)mm, chất liệu nhựa, công dụng Trang trí- Hàng thử (ST LAURENT NEW FEM S50ML DUMMY) (nk)
- Mã HS 39233090: Linh kiện thay thế sửa chữa máy xét nghiệm:Bình chân không Vacuum Accumulator(H552082-18),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Linh phụ kiện máy bơm nước,máy phun áp lực dùng điện bằng nhựa tổng hợp (bình rỗng dùng đựng bọt), kt, (7cm x 12cm)+_3cm, hiệu:GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ bằng nhựa (dung tích 2l), nhãn hiệu: As_One, code: 5-011-01 (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ bằng nhựa dùng để đựng dầu phân tích-KIT, SAMPLE IR FLUID(91002550)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ chiết mỹ phẩm (Bộ/ 2 cái)- GUARDIAN LOTION TRAVEL BOTTLE 2S. Hiệu: GUARDIAN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ chiết mỹ phẩm có nắp rời và muỗng nhỏ- GUARDIAN TRAVEL JAR 2S + SPATULA. Hiệu: GUARDIAN. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ chiết mỹ phẩm có vòi xịt-GUARDIAN SPRAY TRAVEL BOTTLE. Hiệu: GUARDIAN. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ chứa nước cất dùng trong sản xuất (không dùng cho y tế và đựng thực phẩm), loại NA-2103-0004, dung tích 125ml, chất liệu nhựa HDPE, số lượng 12 chiếc/gói, nsx: NALGENE LABWARE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ để đựng keo, bằng plastic, P26x120mm (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng cồn 180ml, chất liệu nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng cồn 500ml (bằng nhựa PVC, nắp lọ bằng thép không gỉ) (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng cồn bằng nhựa, dung tích 100ml/ CN (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dầu bằng nhựa, màu cam dung tích 750ml EA115X-4 (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dầu FD-5015-W ELMECH (20 chiếc/hộp) (nk)
- Mã HS 39233090: lọ đựng dầu rửa tay bằng nhựa, kích thước (21 x 8 x 8)cm +10%, hiệu GX03, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dung dịch 20ml, bằng nhựa, hàng mới 100%. 325473090045 (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dung dịch chất liệu bằng nhựa (loại có vòi) dung tích: 250ml- 500ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dung dịch- chất liệu: nhựa, Màu trắng, 200ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dung dịch hiệu chuẩn 465mV 250ml vỏ nhựa (Mã số 791439). Buffer solution 465mV 250ml. Hiệu Prominent, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dung dịch màu trắng 200ml, nhà sx: Hưng Dũng, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng dung dịch- Màu trắng, 200ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng hồ bằng nhựa, dài 20cm, dung tích 450ml. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng keo bằng nhựa 60cc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng mẫu dầu bằng nhựa, thể tích 110ml, cỡ 38mm, (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ đựng mỹ phẩm bằng nhựa, dung tích 10ml, loại TBN44 có nắp, không chứa mỹ phẩm, không in hình, in chữ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 105ml 0400 (353-8362) (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 10ml đựng thuốc xịt mũi, lọ rỗng, nhà SX: Shenzhen Bona Pharma Technology Co.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 200ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 2425-0504 (4-3039-04, chất liệu LDPE, dung tích 500ml, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 250ml (1-4658-04, dùng đựng mẫu trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 250ml 2197-0008 (4-4012-02, dùng đựng dung dịch trong phòng thí nghiệm nhà máy). Nhập theo mục 21 TK 103354648720/C11 (09/06/20) (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 30g (dùng đựng hóa chất, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 400ml hình tròn màu trắng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 500ml hình tròn màu đen. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa 50ml, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa cầm tay 30ml, có móc treo Qorvo. Mã hàng: QOR-935.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa chứa nước dùng cho quạt làm mát bằng hơi nước, dung tích <600ml, nhà sản xuất GUANGXI. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa đựng chất lỏng đường kính 5cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa dùng để đựng dung dịch, vật liệu: nhựa, dung tích 250ml 5-002-03 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa dùng để đựng hóa chất, dung tích:110ml,150ml, nhãn hiệu: BM. Hàng mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa dùng để đựng keo dính (Plastic Bottle), Dung tích: 240ml. Item: HDPE. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa dùng để đựng mỹ phẩm, dung tích 180ml, có nắp, chưa in nhãn (không có vòi), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa đựng keo 250ml (vịt dầu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa đựng silicon 2L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa mã, 303GN, hiệu Furupla, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa màu tím 50ml để đựng dung dịch xịt chống hăm cho da em bé (không phải là thuốc), mã SM-BB-36, lọ rỗng, nhà SX: Ningbo Songmile Packaging Co.Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa PET dùng để đựng mỹ phẩm, dung tích 10ml, hàng do Trung Quốc sản xuất mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa PET, dung tích:100ml, nhãn hiệu:HeBei, dùng trong phỏng thử nghiệm trong nhà xưởng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa PP 5-002-02, dung tích 100 ml, dùng để đựng dung dịch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa PP đựng mẫu 18ml. Code: 68894. Dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa PP miệng rộng 250ML SANPLATEC (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa rỗng chưa có nắp, chưa in hình, in chữ, làm bằng nhựa tổng hợp dùng đựng mỹ phẩm trang điểm. Ký hiệu: 27. KT: cao 7.6cm, đường kính đáy 3.2cm, dung tích 40ml +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa rỗng đựng dầu cho máy luồn dây chống thấm nước (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa rỗng dùng để đựng mỹ phẩm, dung tích 30ml, thiếu nắp, không có vòi, chưa in nhãn, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa rỗng đựng dung dịch, kèm nắp, dung tích 50ml đến 500ml,(không dùng đựng thực phẩm)Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa rỗng dùng đựng mỹ phẩm, có nắp đi kèm(loại không có vòi), dung tích: 100ml, chưa in hình in chữ, do TQSX, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa rỗng hiệu: Thanh Mộc Hương dùng đựng dầu gội đầu, dung tích 350ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa S-70 (9-850-07, dung tích 70ml, dùng đựng mẫu trong phòng thí nghiệm, 55 chiếc/hộp) (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa trong suốt không nhãn, không nắp, dung tích 100ml, dùng đựng chất lỏng(nước rửa tay, nước rửa bát), không đựng thực phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ nhựa, chất liệu: nhựa AS(thân)+PP(nắp)+ gioăng cao su, kt(8.2*16.5cm,95g,600ml)/20kiện và kt(8.2*22.5cm,110g,1000ml)/80kiện,đóng gói 100 cái/kiện, dùng để đựng nước, nsx:Sizhuo Vĩnh Khang, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ rỗng bằng nhựa(không: in hình, in chữ), không có nắp, không có vòi, dùng đựng mỹ phẩm, dung tích 10ml, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ rỗng bằng nhựa, không in hình, không có nắp, không có vòi, dùng đựng mỹ phẩm, dung tích 10ml, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ rỗng đựng đồ bằng nhựa (200ml, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ rỗng đựng mỹ phẩm bằng nhựa, dung tích (300-350)ml, loại có nắp, không có vòi xịt, chưa in nhãn mác, hiệu CHIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Lọ vịt dầu nhựa.Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: LON NHỰA RỔNG 401 DUNG TÍCH 16OZ (480ML) KHÔNG IN HÌNH CHỮ,KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG KÍN BẰNG CÁCH HÀN HOẶC GẤP NẮP THƯỜNG (nk)
- Mã HS 39233090: LTZ143-Bộ đồ đựng mỹ phẩm khi đi du lịch LocknLock Travel Bottle bằng nhựa 5 món(3 chai nắp vặn 100ml,1 bình xịt phun sương 100ml,1 bình vòi ấn 100ml)-Màu Natural,1005 SET67 CTG.W:147.40 KG,mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: M5070151531, Lọ nhựa đựng cồn, model: TSD-18, NSX: TECHCO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Mẫu chai nhựa rỗng dùng đựng nước làm mềm vải- Empty Bottle Dynamo for sample (Hàng mẫu, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Miếng đệm nhựa/Acrylics plate ACTA-220-160-5(PM004094) (nk)
- Mã HS 39233090: MS-006 Lọ pha chế (6 oz/170 ml), dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Prokit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp bằng nhựa (Cap C3SB BL, đồng bộ 290.500 cái với Chai Bottle C3SB 13ml)- Nắp chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp bằng nhựa (Cap Hada Labo Advanced Nourish Cream 50g, đồng bộ 1.680 cái với Hủ/Lọ Jar Hada Labo Advanced Nourish Cream 50g)- Nắp Lọ kem dưỡng da (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp bằng nhựa (Cap YL2F V, đồng bộ 18.600 Cái với Chai Bottle YL2F UV 12ml)- Nắp chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp bằng nhựa Cap C3SB W (đồng bộ 91.000 cái với Chai Bottle C3SB 13ml)- Nắp chai thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp bằng nhựa màu đen của hũ nhựa rỗng 68G- Romano Wax Matte 68g Jar (Black) dùng làm nắp của hũ đựng keo vuốt tóc. Nhập khẩu đồng bộ với hũ nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp hộp bằng nhựa (7cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp hủ nhựa, quy cách:(9*2)cm, dùng để đóng gói ốc vít,sử dụng cho 2 loại hủ nhựa trên, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp nhựa dùng cho chai mỹ phẩm, hàng mới 100%-O HUI Prime Advancer Ampoule Serum Cap (nk)
- Mã HS 39233090: Nắp trong bằng nhựa (Inner Cap Hada Labo Advanced Nourish Cream 50g, đồng bộ 1.680 cái với Hủ/Lọ Jar Hada Labo Advanced Nourish Cream 50g)- Nắp Lọ kem dưỡng da (nk)
- Mã HS 39233090: NL.0000004/ Chai Nhựa 1.5L/ Pet bottle 1.5L (nk)
- Mã HS 39233090: NL75/ Bình đựng nước (xuất kèm theo ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39233090: NN-03/ Nhãn nhựa 2.7*2.7cm (nk)
- Mã HS 39233090: NOV518/ Lọ đựng cồn 200ml, chất liệu: nhựa LDPE (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: NPL0031/ Bình đựng thuốc bằng nhựa (T-BOTTLE) (nk)
- Mã HS 39233090: NPL007/ Chai- bình nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39233090: NPL040/ Bình nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: NPL38/ Chai (nhựa), rỗng _BOTTLE (KB-MPB7 REFILL CARTRIDGE) (nk)
- Mã HS 39233090: NPL38/ Chai nhựa rỗng của cây chải lông mi Bottle AT-C2 Hontai (63.7*9.16*17) mm (nk)
- Mã HS 39233090: NPL72/ Bình nhựa dùng để đựng chất điện phân của pin (Plastic Bottles) (nk)
- Mã HS 39233090: NPL79/ Thung nhua 20L (nk)
- Mã HS 39233090: Nút bằng nhựa (Nozzle EyeDrops Fin Nozzle 203, đồng bộ 205.600 Cái với Chai Bottle V-Rohto NNV2)- Nút nhỏ Thuốc nhỏ mắt (nk)
- Mã HS 39233090: Ống dầu (BT0500300E0)- (dùng cho máy may công nghiệp, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: ống đong nhựa 500ml, có chia vạch, dụng cụ thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống đựng dịch (1000 ml),dùng để hỗ trợ điều trị vết thương do loét tiểu đường, bỏng, loét do tì đè....mã: TS85085,hsx:KONFORT OZEL SAGLIK HIZMETLERI TIBBI MALZ.SANAYI TIC.LTD.STI,mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống đựng hoá chất bằng nhựa (không có hoá chất bên trong) dùng cho máy đo khí quang học CJG-10,nhà sx SHANDONG SINOSTAR GLOBAL TRADE CO.LTD,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống đựng keo 30CC, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống đựng mẫu phản ứng 5ml, bằng nhựa, dùng trong phòng thí nghiệm. 2000 cái/ hộp Mã hàng: 4J71-20. Hiệu ABBOTT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống đựng mẫu tủ âm 1.5ml dùng để lưu giữ bệnh phẩm, chất liệu: Nhựa, phục vụ công tác chẩn đoán xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 trên động vật (1000 cái/ hộp). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống đựng mẫu tủ âm 2 ml dùng để lưu giữ bệnh phẩm, chất liệu: Nhựa, phục vụ công tác chẩn đoán xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 trên động vật (1000 cái/ hộp). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống đựng mẫu tủ âm sâu 1.5ml dùng để lưu giữ bệnh phẩm, chất liệu: Nhựa, phục vụ công tác chẩn đoán xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 trên động vật (1000 cái/ hộp). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống hút dung dịch chất liệu: nhựa, kiểu bơm: bóp thủ công, nhấn thả tay kích thước: 50cm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống nghiệm bằng nhựa, kích thước(10.7x42)mm, thể tích 2ml, hiệu sigma.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống nhựa PPR dài 11cm +- 3cm,phi 2.5cm +- 1cm ống 1 đầu thót dùng để đựng keo dán,SX năm 2020,mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Ống trộn mẫu bằng nhựa. Dùng cho phòng thí nghiệm. 150 cái/hộp. Mã hàng: 4J71-80. Hiệu ABBOTT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: P_JAR/ Lọ nhựa dùng để đựng cà phê PET500g có nắp. Khối lượng tịnh 500g (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: P200-10-27003/ Chai nhựa Hyper cream 12% 60ML (P200-10-27003- BOTTLE HYPERCREAM MILDROXY SOFT CREAM 12% 60 ml) hàng mới 100%, dùng trong sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39233090: P279/ Hộp bằng plastic dùng để đựng thức ăn cho vật nuôi (dạng tròn có lắp trong suốt)(chiều cao: 22cm, đường kính: 8.3cm), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: PAC363/ Thùng phi nhựa 200L nắp mở, vật liệu nhựa plastic. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai (PET PREFORM 45.0 GM 1881 CLEAR S-1) bằng vật liệu PET, dùng để thổi chai PET có khối lượng 45 gram. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai (Preform Hotfill 1000ml 53.5 grs Clear 1881 None-crystallissed) bằng vật liệu PET, dùng để thổi chai PET có khối lượng 53.5 gram. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai nhựa (PET PREFORM (PREFORM SHORT NECK 18.0GRS.- CRYSTAL)),dùng để s/xuất chai nhựa đựng nước giải khát, (NLSX nước ngọt), nhập n/liệu để s/xuất, không bán k/doanh,h/mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai nhựa 450ml/ POLYFOAM, 27g/cái, 10,000 cái/carton, nsx: 06/05/2020, hsd: 05/05/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai nhựa 500ml/ POLYFOAM,12,000 cái/carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai nhựa dùng để thổi chai nhựa mẫu 11.75g màu trắng trong, mới 100% (Preform sample 11.75g) (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai nhựa PET,sử dụng phôi để tạo ra chai nhựa đựng nước uống.16g/cái, Đường kính: 2.8cm x Dài 93.97mm. Khoảng 1100cái/bao. NSX: ZHANJANG ZHOUYUN CO.,LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi chai nhựa PET. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi của chai nhựa dung tích 750ml, trong suốt, trọng lượng 21,00 gram- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi nhựa dùng để kiểm tra máy thổi hũ nhựa trong nhà xưởng. Loại A001/A002 kích thước ĐK 89~110mm Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi nhựa PET (Poly Etylen Terephthalat), kích thước dài 100mm, đường kính 32mm, dùng để sản xuất chai lọ nhựa PET, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi nhựa PET 25g cho chai P&G Febreze PN A64.0 màu đen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phôi nhựa PET 30.5g cho chai- Preform for plastic plain bottle, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng cắt cỏ: Bình xăng nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng của máy kéo nông nghiệp: Bình nước phụ làm mát bằng nhựa- Tank- Mã hàng RE172263. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng của thiết bị phun hoạt động bằng xăng: Bình hóa chất (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng máy chế biến,rót sữa:Thùng nhựa Canister LY 500-10;90459-0462;NSX:Kostwein Maschinenbau GmbH.Mới100% (nk)
- Mã HS 39233090: PHỤ TÙNG MÁY MAY CÔNG NGHIỆP: BÌNH DẦU VẮT SỒ SIRUBA 4KG112.HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng máy xịt rửa OSHIMA, OS-180: bình pha hóa chất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Captiva 2016; Nhãn hiệu GM: Bình nước rửa kính, bình rỗng bằng nhựa, mã hàng 20775069. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng ô tô du lịch 5 chỗ các loại- bình nước rửa kính, NSX: GENNURE, nhãn hiệu: HUYNDAI, DEAWOO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng thay thế sửa chữa máy xét nghiệm:Bình thải bằng nhựa ASSY, WASTE FL BOTTLES(0302201PL),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng xe đạp trẻ em loại không gắn động cơ: Bình đựng đồ bằng nhựa, nhãn Haotian, không có model. NSX: Xingtai Haotian Children toys Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Phụ tùng xe ô tô du lịch 5 chỗ các loại- bình nước rửa kính, NSX:GENNURE, nhãn hiệu: HYUNDAI, DEAWOO mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Plastic Bottle HYT71-500ml_Chai nhựa dùng đựng mực in (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Plastic bottle HYT81-1000ML_Chai nhựa dùng đựng mực in (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: POT-FLUX/ Lọ đựng keo bằng nhựa linh kiện máy bôi keo BARREL (20PCS/PACK) PS-50S (Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 39233090: PP TUBE 25mm*132mm WITH EDGE- Ống tuýp PP chứa đựng thực phẩm, Batch no: CNSA004481, NSX: 04~15/05/2020-HSD: 2 năm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: PR-113-SX/ Bình nước mềm 100% TPU + phụ kiện đính kèm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: QC-DNA76/ Hủ nhựa 250ml, đựng mẫu trong phòng thí nghiệm (nk)
- Mã HS 39233090: QC-DNA82/ Hộp Petri nhựa, fi 9, hãng Aptaca, bịch/ 20 cái (nk)
- Mã HS 39233090: QCII-DNA33/ Hũ nhựa 100ml, đựng mẫu trong phòng thí nghiệm (nk)
- Mã HS 39233090: RE007001-000197/ Bình nhựa. Dung tích 50cc. Dùng để đựng nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: RG00900R-000070/ Lọ đựng cồn, chất liệu nhựa, dung tích 220ml (không chứa cồn bên trong)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Rổ inox có quai 25cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: RO-B-0/ Tuýp nhựa để đựng kem hàn,1pack5pc FA-1000NW-05, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: RO-B-10/ Bình nhựa đựng cồn 0172, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: S0014/ Bình đựng xà phòng, bằng nhựa HDPE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: S0552/ Miếng che bằng nhựa (121.5*90*5)mm (Hàng mới 100%) (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ) [V512030483] (nk)
- Mã HS 39233090: S0552/ Thẻ cắm motor bằng nhựa (140*38*22)mm (Hàng mới 100%) (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ) [VB51203122] (nk)
- Mã HS 39233090: SCOTH0039/ Bình cồn nhựa có vòi 500ml (nk)
- Mã HS 39233090: SE0037/ Bình châm dầu bằng plastic, dung tích 100ml phụ tùng máy may công nghiệp Juki, Mã hàng: B91212200A0 (nk)
- Mã HS 39233090: SO-PLT-023/ Thanh trục nhựa phi 12*354mm (Tie rod model 8512 P/N) (nk)
- Mã HS 39233090: SPLA0006/ Hủ nhựa tròn Vĩnh Nam 120mm (nk)
- Mã HS 39233090: SPLA0028/ Ống hút nhỏ giọt 3ml (nk)
- Mã HS 39233090: SPLAN234/ Bình tia nhựa Washing bottle 1-4640-01 (nk)
- Mã HS 39233090: sqvn02006/ túi OPP (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39233090: ST00001/ Lọ bằng nhựa 4-5307-06. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: T0102/ Cốc đo nhiên liệu, chất liệu: nhựa, dung tích: 0,25 L.mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Thân bình sữa PP tiêu chuẩn-vịt đỏ 120ml (hàng mới 100%, bằng nhựa) Hiệu Pigeon (nk)
- Mã HS 39233090: Thân son bóng môi (của cây kẻ mắt)_CB-F3 Standard sample (nk)
- Mã HS 39233090: Thanh dây báo mát bằng nhựa, mới 100%, phụ tùng của máy dệt tròn (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng bằng nhựa rỗng dung tích: 160 lít, kích thước: 504*1005mm (+-2%), khối lượng: 7 kg, có kẹp màu bạc kèm theo, dùng chứa chất lỏng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: 'Thùng chứa màu men sứ bằng nhựa, Politainer Standard 10 L, ECJ0022, (1 cái/1 Unit). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng chứa nước bằng nhựa, dung tích 100 lít, dùng cho máy làm mát không khí bằng bay hơi Model MKA-06000A, bảo hành miễn phí theo hợp đồng, hàng mới 100%- F.O.C (nk)
- Mã HS 39233090: THÙNG MẪU RỖNG, DUNG TÍCH 25 LÍT, CHIỀU DÀI 26 CM- CHIỀU RỘNG 24 CM- CHIỀU CAO 52 CM (CHẤT LIỆU BẰNG NHỰA PVC). MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa (Tote) có khung kim loại bao ngoài dùng để đựng Axit Hydrofluoric (HF). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa (Tote) thể tích 1000L, có khung kim loại bao ngoài dùng để đựng Axit Hydrochloric (HCL). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa 100-120lít phế liệu đã qua sử dụng (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX, phù hợp vệ sinh môi trường) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa 150lít phế liệu đã qua sử dụng (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX, phù hợp vệ sinh môi trường) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa 20-30lít phế liệu đã qua sử dụng (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX, phù hợp vệ sinh môi trường) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa 50 lít phế liệu đã qua sử dụng (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX, phù hợp vệ sinh môi trường) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa 50lít phế liệu đã qua sử dụng (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX, phù hợp vệ sinh môi trường) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa để chứa sơn loại 1 lít, nhà sản xuất: HAR JING PLASTIC MOLD CO., LTD, hàng mẫu.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa đựng bột giặt OMO (bao bì sản xuất bột giặt)- Drive Pail EZ folding lid (Bucket Drive Powder ULpro 2X4KG) (Invoice. 00006535) (nk)
- Mã HS 39233090: thùng nhựa loại 20 lít (phế liệu thải ra từ quá trình SX) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng nhựa phế liệu (Phế liệu được loại ra từ QTSX túi máu. Không phải là CTNH) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng phuy nhựa 200L rỗng mới 100% (220L HDPE Plastic Drum) (nk)
- Mã HS 39233090: Thùng rỗng bằng nhựa dùng để chứa mực in 1L (WH),mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: TP12566- Lọ nhựa HDPE đựng keo 500ml (Tròn, có nắp). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: TTVASF00196/ Bình tia- 500ml (nk)
- Mã HS 39233090: Túi chống nước bằng nhựa (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Túi chống nước dùng cho điện thoại (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Túi nhựa đựng đồ (25*30cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Túi nhựa đựng đồ (25x30 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: TÚI NYLON (nk)
- Mã HS 39233090: TÚI NYLON 6PCS (nk)
- Mã HS 39233090: TÚI NYLON MẪU 01 CÁI (nk)
- Mã HS 39233090: TÚI NYLON, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1149/TTR-ĐTTHCPN/01.JUN.2020, TK XUẤT 310450349900/CPNHANHHCM/27.MAR.2020 (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP dạng ống 43.5x206cmx0.045mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP kích thước 26x28 cm, để đóng gói sản phẩm, chất liệu nhựa ppe, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP kích thước 30x32 cm, để đóng gói sản phẩm, chất liệu nhựa ppe, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP kích thước 35x37 cm, để đóng gói sản phẩm, chất liệu nhựa ppe, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP trong 45x32cmx0.02mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP trong gấp cạnh 22+(4x2)x48.5cmx0.02mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP trong miệng bằng 40.7x59cmx0.045mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Túi PP vuốt miệng trắng trong 10x14cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp đựng bằng nhựa (bao gồm nắp chụp và van), dùng để đựng dung dịch, chiều dài 130mm,đường kính trong 23.1mm,đường kính ngoài 26.3mm,đường kính dưới 25.8mm, hàng mới 100%.'0304030 (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp đựng bằng nhựa, dùng để đựng dung dịch, chiều dài 130mm,đường kính trong 23.1mm,đường kính ngoài 26.3mm,đường kính dưới 25.8mm,dung tích 50cc, hàng mới 100%.0304051 (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp đựng keo; 30CC (Lphi 25*100MM); dùng để đựng keo để dẫn keo vào đầu kim phun keo; chất liệu nhựa; mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp đựng keo; 50CC(KT Phi 25 *L215mm);dùng để đựng keo cho máy chấm keo; chất liệu nhựa;mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp đựng keo; 5CC(KT Phi14 *L70mm);dùng để đựng keo cho máy chấm keo; chất liệu nhựa;mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp đựng keo;10CC (KT Phi 18 *90mm;dùng để đựng keo cho máy chấm keo; chất liệu nhựa;mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp nhựa #35 (chưa in hình in chữ) (dùng đựng mỹ phẩm)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp nhựa #40 (chưa in hình in chữ) (dùng đựng mỹ phẩm)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp nhựa (không chứa dung dịch) đi kèm nắp chụp, 50ml, 10g, chất liệu nhựa PP +PET, đã in hiệu D'ORO, Nsx Hungyang, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: TUÝP NHỰA ĐỰNG MỸ PHẨM, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp nhựa dùng trong dược phẩm, không nhãn hiệu (R256GV/05 WS), Lô: 510983/1. NSX: 04/20.. NSX: SANNER FRANCE SAS. (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp nhựa PP để đựng thuốc, in chữ Bicimax: Tube PP 27mm x 99 mm. Lô: CNSA004435. Năm sx: 04/2020. Hạn dùng: 04/2022 (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp nhựa rỗng có nắp, dùng đựng kem dưỡng da, chưa in hình in chữ, dung tích 100ml, NSX: Yiwu Haode Plastic Products Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýp nhựa rỗng dùng đựng dầu gội có in logo chứThiênThanh không kèm nắp hàngmới 100%-SHAMPOOTUBEDIA30MM,30ML,H:67MMFOR THIEN THANH LOGO,MATTTUBE 304C (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýpnhựarỗngdùngđựng dưỡng thể nhãn hiệuSpaPure,không kèm nắp,hàng mới 100%-SPA PURE BODY MILK TUBEDIA25MM,30ML,H:98MM,WITH BLACK 6C+476C COMMON PRINTING (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýpnhựarỗngdùngđựngdầu tắm nhãn hiệuSpaPure- không kèm nắp,hàng mới 100%-SPA PURE SHOWER GELTUBEDIA25MM,30ML,H:98MM,WITH BLACK 6C+2766C COMMON PRINTING (nk)
- Mã HS 39233090: Tuýpnhựarỗngdùngđựngsữatắm-mới 100%-nhãn hiệu SPAPURE-COBA TUBE 40ML-SHOWER GELTUBE,DIA:25MM,40ML,H:110CM,TUBECOLOR:SEMI-TRANSPARENT GRAY COLOR, PRINTING: BLACK&WHITE, COMMON PRITING (nk)
- Mã HS 39233090: TZ2048/ Bình đựng dầu bằng nhựa dung tích 400ml TO-400GN (275-6757) (chưa có dầu) (nk)
- Mã HS 39233090: UEG: 078- 0270- 02 \ RESERVOIR BULK FLUID, SMN: 10488391 Bình dự trữ hóa chất (bằng nhựa, rỗng) của máy xét nghiệm miễn dịch tự động ADVIA CENTAUR XP (nk)
- Mã HS 39233090: Vật tư NMSX thực phẩm- chai nhựa 130G in chữ Ajinomoto- Plastic tube for mayonnaise 130G hàng phục vụ SX nội bộ công ty (chai rỗng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: VHP 001JKP/ Chai nhựa đầu nhọn dùng đựng màu vẽ bằng plastic, dung tích: 500ML, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vịt dầu bằng nhựa (dùng để chứa dầu bôi trơn) TO-200B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vịt đựng dầu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ chai bằng nhựa dùng thay thế cho các chai cũ bị hỏng, 12 cái/carton (PCScái), để đựng nước giặt, không hiệu, nsx: Daiichi Sekken Co.,LTD, giá FOC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ chai kèm theo nắp chai làm bằng nhựa; dung tích (0,5-1)L +/-10%; ký hiệu De Ora; dùng để chứa nguyên liệu mỹ phẩm dùng cho tóc; Trung Quốc SX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ chai nhựa rỗng dạng ống, dung tích: 100ml, dùng để đựng nước hoa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ chai nhựa rỗng, dung tích: 50ml, dùng để đựng nước hoa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ đựng son môi bằng nhựa, chưa in nhãn mác, dài (6-8,5)cm, phi (1-1,5)cm hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Vỏ lọ nhỏ mắt EYE DROP BOTTLE 10ML (không chứa thuốc bên trong) dùng trong y tế. 1 bộ bao gồm: lọ, nút và nắp. lô: 200503.NSX: 05/2020. hsd: 05/2023. nsx: JIANGSU SAINTY SUNSHINE CO.,LTD CHINA. (nk)
- Mã HS 39233090: VỎ NHỰA ĐỂ BỌC HỘP PCB TRÁNH VA ĐẬP, KHÔNG MODEL, KHÔNG HIỆU, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39233090: Vòi bơm phi 33/410 nhựa trắng (chưa in hình in chữ) (dùng đựng mỹ phẩm)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: W0802081003C/ Bình chứa nước làm mát bằng nhựa 5.5L (nk)
- Mã HS 39233090: W0802081403-1/ Bình chứa nước làm mát bằng nhựa 1 lít (nk)
- Mã HS 39233090: W0845031303/ Bình chứa nước làm mát bằng nhựa thể tích 2.2L (nk)
- Mã HS 39233090: XAAC04095/ Bình định lượng, dung tích 180ml, dùng để chứa dung dịch trong quá trình sử dụng, nhãn hiệu TECHCO, model TSD818, chất liệu nhựa HDPE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: XAAC04700/ Lọ chứa nước cất dùng trong sản xuất (không dùng cho y tế và đựng thực phẩm), loại NA-2103-0004, dung tích 125ml, chất liệu nhựa HDPE, số lượng 12 chiếc/gói, nsx: NALGENE LABWARE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: XAAE01968/ Bình tia dung tích 500 ml, chất liệu nhựa PP, đựng acetone để tẩy rửa sản phẩm, hãng Cachi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Xi lanh dùng trong phòng thí nghiệm, chất liệu nhựa, dung tích 500ML, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Xô nhựa 20-30lít phế liệu đã qua sử dụng (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX, phù hợp vệ sinh môi trường) (nk)
- Mã HS 39233090: YA-10/ Bạc nhựa 21*17.2*21 (Bac Nhua-11511-FA-BS-L1-274) (nk)
- Mã HS 39233090: YT00918- LỌ NHỰA 15ML. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: YU0052/ Cốc tụ quang làm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39233090: Z0000000-318952/ Bình tia nhựa có vòi cong dung tích 500ml đường kính 700mm, dài 14500mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39233090: Z0000000-565307/ Cốc nắp nhựa 300ml, chất liệu: nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: Z0000000-587702/ Bình nhựa, dung tích 500ml, dùng để đựng nước rửa tay. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39233090: ZSTW0008/ Ly nhựa 411 (nk)
- Mã HS 39233090: 01-16-08-0253-002/ Bình nước bằng nhựa bộ phận thay thế cho máy lọc nước PAC00-13111 (10 pcs/set). Đơn giá gia công: 0.1688 usd/set. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 01-16-08-0277-001/ Nắp bằng nhựa bộ phận thay thế cho máy lọc nước PAC00-13119 (25 pcs/set). Đơn giá gia công: 0.0672 usd/pcs. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 01-16-08-0279-001/ Bình nước bằng nhựa bộ phận thay thế cho máy lọc nước PAC00-13102 (10 pcs/carton). Đơn giá gia công: 0.1408 usd/pce. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 01-16-08-0283-002/ Khóa cài dây nguồn bằng nhựa PAC00-13116 (25 pcs/set). Đơn giá gia công: 0.0352 usd/set. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 01-16-08-0284-002/ Vách ngăn trước tấm lọc bằng nhựa PAC00-13110 (25 pcs/set). Đơn giá gia công: 0.0288 usd/set. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 01-16-08-0306-001/ Nắp bằng nhựa bộ phận thay thế cho máy lọc nước PAC00-13099 (25 pcs/carton). Đơn giá gia công: 0.0432 usd/pcs. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 01-16-08-0306-002/ Nắp bằng nhựa bộ phận thay thế cho máy lọc nước PAC00-13099 (25 pcs/carton). Đơn giá gia công: 0.0432 usd/pcs. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 0384/ Lọ không nắp bằng nhựa om-100 (87mm) đm (xk)
- Mã HS 39233090: 111-1253/ Hộp nhựa trong suốt (67x67x22mm) (xk)
- Mã HS 39233090: 111-1254/ Hộp nhựa trong suốt (136x64x18mm) (xk)
- Mã HS 39233090: 200GY-2/ Tuýp nhựa 200g (xk)
- Mã HS 39233090: 260/ Phôi nhựa Pet loại 75gram trắng/PET 75gr (T) (xk)
- Mã HS 39233090: 268/ Phôi nhựa Pet loại 17.5gram trắng/Pet 17.5gr (T) (xk)
- Mã HS 39233090: 272/ Phôi nhựa Pet loại 25.7gram trắng/PET 25.7gr (T) (xk)
- Mã HS 39233090: 295/ Phôi nhựa pet loại 25g trắng trong/Pet 25gr (T) (xk)
- Mã HS 39233090: 296/ Phôi nhựa pet loại 24g trắng trong/Pet 24gr (T) (xk)
- Mã HS 39233090: 325429170152/ Hộp bakelite bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: 40-2/ Chai nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 41-2/ Chai nhựa Altan 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: 60-2/ CHAI NHỰA KABI PEN (CÓ NHÃN) (W: 46,22 mm, H: 122,88 mm) (xk)
- Mã HS 39233090: 605676/ Phôi nhựa 677g 55mm dương (xk)
- Mã HS 39233090: 6CPAA0010- VN- 1/ Hộp nhựa blister case for squid fishing No 1 (305 x 49 x 23)mm (xk)
- Mã HS 39233090: 6CPBA0006-VN- 1/ Hộp nhựa blister case for Egi 3.5 (162 x 39 x 29)mm (xk)
- Mã HS 39233090: 6CPBA2502-VN-/ Hộp nhựa blister case for Egi 2.5 (144 x 39 x 29)mm (xk)
- Mã HS 39233090: 90508626/ Chai nhựa DWN da trời nhạt 2L (xk)
- Mã HS 39233090: 90532766/ Chai nhựa DWN Xanh dương 2L (xk)
- Mã HS 39233090: 90544276/ Chai nhựa DWN Đen 2L (xk)
- Mã HS 39233090: 90544278/ Chai nhựa DWN Xanh Ngọc 2L (xk)
- Mã HS 39233090: 90641511/ Chai nhựa DWN da trời nhạt 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 90641517/ Chai nhựa DWN Đỏ 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 90641519/ Chai nhựa DWN Hồng đậm 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 90641565/ Chai nhựa DWN Trắng 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 90641567/ Chai nhựa DWN Xanh lá 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 90825728/ Chai nhựa DWN Hồng Nóng 400ml (xk)
- Mã HS 39233090: 90825729/ Chai nhựa DWN Hồng Nóng 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 90912900/ Chai nhựa DWN Hồng Nóng 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 90998874/ Chai nhựa DWN Xanh dương 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 90998877/ Chai nhựa DWN Đen 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 91147437/ Chai nhựa DWN Vàng Kim 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 91149586/ Chai nhựa DWN Vàng Kim 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 91191970/ Chai nhựa DWN Đen 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 91566901/ Chai nhựa DWN Đỏ 2L (xk)
- Mã HS 39233090: 91566902/ Chai nhựa DWN Vàng Kim 2L (xk)
- Mã HS 39233090: 91815715/ Chai nhựa DWN xanh biển đậm 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 91939941/ Chai nhựa DWN Xanh Ngọc 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 91949239/ Chai nhựa DWN Xanh Ngọc 1L (xk)
- Mã HS 39233090: 91953073/ Chai nhựa DWN Tím 2L (xk)
- Mã HS 39233090: 91953643/ Chai nhựa DWN Hồngbaby 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 92235272/ Chai nhựa Febreze 900ml Trắng (xk)
- Mã HS 39233090: 92235274/ Chai nhựa Febreze 900ml Hồng đậm (xk)
- Mã HS 39233090: 92235276/ Chai nhựa Febreze 900ml Hồng nhạt (xk)
- Mã HS 39233090: 92235291/ Chainhựa Febreze900ml da trời nhạt (xk)
- Mã HS 39233090: 96924065/ Chai nhựa DWN Hồng đậm 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 96973602/ Chai nhựa DWN da trời nhạt 400ml (xk)
- Mã HS 39233090: 96975035/ Chai nhựa DWN Tím 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 97024294/ Chai nhựa DWN Trắng 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: 99-00000007-000/ Chai nhựa rỗng cây chải lông mi (IE-EM11 HONTAI) (Phi17.1*85mm) 13 ml: Mã đơn XX00014213 (xk)
- Mã HS 39233090: 99-02760005-000/ Hũ nhựa đựng mỹ phẩm (EIS LIFT NIGHT CREAM W5) JYUSHI YOUKI) 43 ml (xk)
- Mã HS 39233090: 99-20000006-070/ Chai nhựa rỗng cây chải lông mi (IE-VM11 HONTAI) (Phi17.1*85mm) 13 ml: Mã đơn XX00014212 (xk)
- Mã HS 39233090: 99-86909004-000/ Hũ nhựa đựng mỹ phẩm (LA MER LIFTING MASK 50ML JAR) (xk)
- Mã HS 39233090: A20000474-20/ ABF721 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20000485-20/ HPP727G Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20000486-20/ HPP727R Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20009154-20/ HAP609Y Bình nhựa 2.0L (xk)
- Mã HS 39233090: A20011193-20/ ABF710 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20011195-20/ ABF712 Bình nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20011197-20/ ABF722 Bình nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20011205-20/ HAP736 Bình nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39233090: A20011580-20/ ABF743 Bình nhưa 600 ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20011582-20/ ABF743G Bình nhựa 600 ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20019476-20/ HAP810 Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39233090: A20019477-20/ HAP812 Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A20024064-20/ HAP816 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A20024065-20/ HAP816B Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32284531-20/ ABF722B Chai nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32284541-20/ ABF722P Chai nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32286031-20/ HAP739 Bình nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39233090: A32286791-20/ HAP803B Bình nhựa 420 ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32286801-20/ HAP803 Bình nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32286811-20/ HAP803 Bình nhựa 420 ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32286891-20/ HAP804B Bình nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32286911-20/ HAP804P Bình nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39233090: A32286991-20/ HAP805 Bình nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39233090: A32287001-20/ HAP805G Bình nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39233090: A32292811-20/ HPL733 Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000107-20/ HPL938 Bình nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000132-20/ ABF610BBK Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000147-20/ ABF708T Bình nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000148-20/ ABF710T Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000192-20/ HAP736 Chai nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000193-20/ HAP739B Bình nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000194-20/ HAP770 Bình nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000195-20/ HAP781 Bình nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000239-20/ HAP816 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000266-20/ HAP816 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000267-20/ HAP815 Bình nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000268-20/ HPL735 Bình nhựa 2.0L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000273-20/ HPL931N Bình nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000319-20/ HAP812 Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80000392-20/ HPP727B Bình nhựa 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: A80000421-20/ ABF638B Bình nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000425-20/ ABF638NO Bình nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000457-20/ HAP728 Bình nhựa 900ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000595-20/ ABF721B Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000597-20/ ABF722B Bình nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000598-20/ ABF721P Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80000693-20/ HAP730S2 Bộ 2 Chai nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: A80001246-20/ HAP730 Chai nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: A80001247-20/ HAP731 Chai nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80001254-20/ HAP810 Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39233090: A80001268-20/ ABF722 Bình nhựa 700ml (xk)
- Mã HS 39233090: A80001275-20/ HAP728 Bình nhựa 900ml (xk)
- Mã HS 39233090: A80001343-20/ HPL738 Bình nhựa 4.0L (xk)
- Mã HS 39233090: A80001413-20/ HAP730 Bình nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: A80001482-20/ HAP810 Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39233090: A80002089-20/ HAP813WHT Bình nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: A80002090-20/ HAP813MIT Bình nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: A80002091-20/ HAP814WHT Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80002116-20/ HAP817PIK Bình nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39233090: A80002123-20/ HAP814GRY Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80002331-20/ HAP815 Bình nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80002342-20/ ABF721 Bình nhựa 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: A80002873-20/ HAP621B Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80003124-20/ ABF722FN-01 Chai nhựa 700ml (xk)
- Mã HS 39233090: A80003125-20/ HAP815 Bình nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80003914-20/ HPP727R Chai nhựa 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: A80003970-20/ HAP654WHT Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80003971-20/ HAP654PIK Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80003980-20/ ABF603 Bình nhựa 650ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80003981-20/ ABF603 Bình nhựa 650ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80003988-20/ ABF721 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80003989-20/ ABF722 Bình nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80003998-20/ ABF603 Bình nhựa 650ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004002-20/ ABF604 Bình nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004003-20/ ABF604 Bình nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004008-20/ ABF721 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004009-20/ ABF721 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004010-20/ HAP654MIT Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004018-20/ HAP704 Bình nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004022-20/ HAP810WHT Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39233090: A80004023-20/ HAP812WHT Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80004025-20/ ABF613RPIK Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004026-20/ ABF722P Chai nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004032-20/ ABF613RWHT Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004033-20/ ABF613RS Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004036-20/ ABF722LB Bình nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80004042-20/ ABF604 Bình nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80009492-20/ HAP654WTT-OLG Bình nhựa 500 ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80010823-20/ HAP812B-RRP Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80010928-20/ HAP704 Chai nhựa 300ml (xk)
- Mã HS 39233090: A80010977-20/ ABF743 Bình nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80010982-20/ ABF743 Bình nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80010983-20/ HAP816 Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80010984-20/ HAP618B Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39233090: A80010985-20/ HAP621 Bình nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: A80011033-20/ ABF743 Bình nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80011035-20/ ABF743 Bình nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80011143-20/ HPP727G Bình nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: A80011183-20/ HAP607 Bình nhựa 3L (xk)
- Mã HS 39233090: A80011524-20/ HPL738 Bình nhựa 4.0L (xk)
- Mã HS 39233090: A80011673-20/ HAP813SP2-01 Bộ sản phẩm gồm 2 bình nhựa HAP813 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: ABF604B- Bình nước nhựa Tritan Lock&Lock 800ml (Xanh dương) (xk)
- Mã HS 39233090: ABF604Br- Bình nước nhựa Tritan Lock&Lock 800ml (Nâu) (xk)
- Mã HS 39233090: ABF604G- Bình nước nhựa Tritan Lock&Lock 800ml (xanh lá) (xk)
- Mã HS 39233090: ABF610G- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock dành cho leo núi 1L màu xanh lá. (xk)
- Mã HS 39233090: ABF628B-Bình nước thể thao nhựa tritan có ống hút 550 ml (Blue), hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF628P-Bình nước thể thao nhựa tritan có ống hút 550 ml (Pink), hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708- Bình nước nhựa thể thao Tritan 350ml, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708B- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 350ml- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708G- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 350ml- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708P- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 350ml- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708T- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 350ml (có ống hút) (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708TB- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 350ml (có ống hút)- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708TG- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 350ml (có ống hút)- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39233090: ABF708TP- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 350ml (có ống hút)- màu hồng (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710B- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710-Bình đựng nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710G- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710P- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710T- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml (có ống hút) (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710TB- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml (có ống hút)- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710TG- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml (có ống hút)- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39233090: ABF710TP- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ml (có ống hút)- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39233090: ABF712- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml (xk)
- Mã HS 39233090: ABF712B- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39233090: ABF712G- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39233090: ABF712P- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39233090: ABF721- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock 500ML (xk)
- Mã HS 39233090: ABF721B- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ML- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39233090: ABF721G- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ML- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39233090: ABF721P- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 500ML- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39233090: ABF722- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml (xk)
- Mã HS 39233090: ABF722B- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39233090: ABF722G- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39233090: ABF722P- Bình nước nhựa thể thao Tritan Lock&Lock Bisfree 700ml- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39233090: ABF762BLU- Bình nước bằng nhựa tritan One Touch Sport 550ml, màu xanh dương, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF762GRY- Bình nước bằng nhựa tritan One Touch Sport 550ml, màu xám, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF762PIK- Bình nước bằng nhựa tritan One Touch Sport 550ml, màu hồng, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF763BLU- Bình nước bằng nhựa tritan One Touch Sport 750ml, màu xanh dương, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF763GRY- Bình nước bằng nhựa tritan One Touch Sport 750ml, màu xám, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: ABF763PIK- Bình nước bằng nhựa tritan One Touch Sport 750ml, màu hồng, hiệu Lock&Lock (xk)
- Mã HS 39233090: AX-1H12-1/ Bình vuông 1L (xk)
- Mã HS 39233090: AX-1H64-1/ Bình vuông 1L (xk)
- Mã HS 39233090: Bạc nhựa 21*17.2*21 (Bac Nhua-11511-FA-BS-L1-274) (xk)
- Mã HS 39233090: BGC051907-08/ Chai nhựa rỗng _ Bottle KP-M Hontai (75.8*7.66*15.47) mm (xk)
- Mã HS 39233090: BGC052002-05/ Chai nhựa rỗng _Bottle PD-M2 Hontai (75.8*7.61*15.47) mm (xk)
- Mã HS 39233090: BGC052005-06/ Chai nhựa rỗng_Bottle SMK-AM Hontai (75.8*7.66*15.47) mm (xk)
- Mã HS 39233090: BGC052006-01/ Chai nhựa rỗng_Bottle FH-S2 Hontai TEST 8 (CB-AM2) (75.8*7.66*15.47) mm (xk)
- Mã HS 39233090: BGC052006-02/ Chai nhựa rỗng_Bottle SMK-R Hontai TEST 3 (KO-BB10) (53.8*8.95*19.7) mm (xk)
- Mã HS 39233090: Bình 5 galoon Lộc An (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình bằng nhựa HDPE, dung tích 5000ml (310x220x150)mm, nhãn hiệu: Condor (xk)
- Mã HS 39233090: Bình Cacara Bịch Nhí bằng nhựa (12 cái/lố) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình Cacara Quai lớn bằng nhựa (12 cái/lố) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình Cacara Quai nhỏ bằng nhựa (12 cái/lố) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình chích keo-0.1L (bằng nhựa rỗng dùng đựng dầu máy may). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa dung dịch làm mát- 19101-K01-900- PT XE MÁY HONDA SH125/150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa mực ITM02, chất liệu bằng nhựa không chứa mực bên trong, hãng sản xuất Domino. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình chứa mực lắp vào máy in (ITM03), chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình cồn nhựa có vòi 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: Bình đong nhựa thể tích 1 lít, Model No: PMP, là 1 phần của bộ test dùng để thẩm định máy lọc nước Millipore, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39233090: Bình dự trữ dung dịch làm mát- 19111-GJA-J00- PT XE MÁY HONDA Tact. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng cồn 6 (xk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng cồn nhựa trong 500c, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng đá SIMPLY bằng nhựa, dung tích 6L; Đóng gói trong 2 kiện không đồng nhất. Hàng khuyến mại không thanh toán. Trị giá chỉ nhằm mục đích khai báo hải quan. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng mẫu dầu thô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39233090: Bình đựng xà phòng bằng nhựa-SOAP TANK/ 090079,Dimension: 187mm * 151mm * 109mm-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình lắc Clean Protein Shaker Bottle(dung tích:450ml) gồm 17thùng đóng gói 50cái/thùng và 1thùng đóng gói 36cái/thùng,hiệu Clean Nutrition,Nsx:Kingline Industrial Developmemt Co.,Ltd Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhiên liệu chứa xăng của bộ cắt tỉa cầm tay bằng nhựa- BLOW MOULD,OIL TANK \ 090112004, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa 2L đựng mẫu nhiên liệu kiểm tra (sử dụng trên giàn khoan Java Star 2) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa 500 ml (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa 50ML (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa cứng 5L, nhựa HDPE, New Shape, bình rỗng, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng dầu, 181 x 105 x 255mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa đựng nước 1l (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa Pet (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa PET (PET BOTTLE) MH-10L (xk)
- Mã HS 39233090: BÌNH NHỰA RỖNG KHÔNG IN NHÃN HIỆU PP 1,2L NRT MONOTARO 2091,2094 (44104573) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa UP đỏ dung tích 240ml (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa UP trắng dung tích 240ml (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa/ (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nhựa(làm tự nhựa PE) dung tích 1200ml, nhà sản xuất: SHOWA JUSHI VIỆT NAM, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39233090: bình nước em bé/ (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nước MATSU 500ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nước nhựa (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nước PET 5 Gallons 1+ nắp vặn kim (xk)
- Mã HS 39233090: bình nước úp có vòi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình nước/ (xk)
- Mã HS 39233090: Bình PET 20L cổ 100 + nắp + vòi + quai (xk)
- Mã HS 39233090: Bình pet 20lít Đại Trường Nam(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình PET 5 Gallons bao gôm nắp vặn yêm và vòi, xuât xư Viêt Nam (xk)
- Mã HS 39233090: Bình sữa bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39233090: Bình sữa/ (xk)
- Mã HS 39233090: Bình tia- 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: Bình tia dung tích 500 ml, chất liệu nhựa PP, đựng acetone để tẩy rửa sản phẩm, hãng Cachi, mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình tia nhựa có vòi cong dung tích 500ml đường kính 700mm, dài 14500mm (Hàng mới 100%)(Z0000000-318952) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình tra dầu 250ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bình tưới cây 2L (xk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt 2 cần nối béc xoay Dudaco B802 8L (bằng nhựa HDPE, dùng để phun tưới nước) (xk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt bằng nhựa PET, dung tích: 500ml (250x100x40)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt nhựa cầm tay 500ml, OEM, dùng để tưới nước. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39233090: Bình xịt nước tưới cây 750ml. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Bộ quay cuộn giấy bằng nhựa phi 150*82mm (OSM-04-20-004) (xk)
- Mã HS 39233090: Bộ vỏ tuýp và nắp bằng nhựa Hirato 50ml size 30 x 120mm (xk)
- Mã HS 39233090: BOTTLE-19/ Chai bằng nhựa, dung tích 200ML (xk)
- Mã HS 39233090: BSPP-TP-140 Bình sữa PP thành phẩm 140ml- Feeding Bottle BSPP-TP-140, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: BT-01-0620/ Chai C3SB (xk)
- Mã HS 39233090: BT-10-0620/ Chai V-Rohto (NNV2) (xk)
- Mã HS 39233090: BT-22-0620/ Chai YL2F UV (bằng nhựa 12ml) (xk)
- Mã HS 39233090: BT-24-0620/ Chai Rohto Soft one (xk)
- Mã HS 39233090: Ca 2 màu bằng nhựa, KT: 14x10.5x19(cm), mã 6064, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Ca 3 màu bằng nhựa, dung tích 2 lít, KT: 15x10x19(cm), mã 6050, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Ca 4 màu bằng nhựa, dung tích 2.5 lít, KT: 14x12x22(cm), mã 6051, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Ca đong chia vạch Nhựa PP Dung tích 1000ml (xk)
- Mã HS 39233090: Ca nhựa-0.5 lít (đựng hoá chất). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Ca nhựa-2 lít (dùng đựng keo). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Ca nhựa-2.5 lít (đựng hoá chất). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa 5 Gallon water bottle Big neck (Blue) (Hàng mới 100%, SX tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa HDPE dùng để đựng dầu nhớt, loại chưa in (dung tích 1000ml/bình). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa loại 30L/cái, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa- loại 5L dùng đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (8 can/carton x 1 carton). Hàng mẫu F.O.C. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Can nhựa- Màu trắng, 20 lít, 250*250*390mm, nặng 1.1kg (xk)
- Mã HS 39233090: CAN NHỰA RỖNG KHÔNG CÓ NHÃN HIỆU 5L FOR AG- 270G (44104657) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai (Bottle Downy Hot Pink 2L Bi Layer) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai (Bottle Downy white 2L) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai (Bottle DWN Pink Chic 1000ml bilayer LW) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai (Bottle DWN Remafin pink 1L bi-layer LW) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai (Bottle DWN Violet 1L bi layer LW) (xk)
- Mã HS 39233090: 'Chai bằng nhựa (dùng cho mỹ phẫm và chế phẩm) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai bằng plastic Empty bottle 280ml (24pcs/carton) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai đựng có vòi (Bằng nhựa) 0.5L/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai đựng mẫu dầu thô bằng nhựa 120ML (xk)
- Mã HS 39233090: Chai ngoài lọ nhựa mỹ phẩm FC-30 JAR (30ml). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai ngoài mỹ phẩm bằng nhựa GB-60 (42mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa (100g/chai)/ (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 100ml (hàng mới 100%,không thương hiệu, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 100ml, 1000pcs/carton, màu trong suốt, (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 12 OZ- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 14ml, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 150cc- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 170ml có chứa nước để kiểm tra độ chịu lực trong quá trình vận chuyển- Plastic bottle 170ml for transportation test (fill water inside) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 175cc- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 180ml (ASONE) 3-7683-02. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 250cc- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai Nhựa 250CC. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39233090: Chai Nhựa 257CC. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 300CC,mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39233090: Chai Nhựa 300CC. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 400cc- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 500 ml màu trong (xk)
- Mã HS 39233090: Chai Nhựa 500CC. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 500ml (FURUPLA) 3530-01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 625cc- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa 950ML mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa AB Bodysoap dung tích 450ml- hồng- CM (3-1N3301/ N AB M BODY SOAP CM BOTTLE VT1) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa có nắp nhấn, dung tích 250ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa có nắp xịt, dung tích 1000ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa CP011101-035A, hàng mới 100%. 2L Brown bottle CP011101-035A. (PO số 4501290683 ngày 11/5/2020). (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa HDPE có nắp 1000ml (miệng lớn). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa- Isopropanol (IPA bottles), Dung Tích 500ML,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa kèm nắp chai, dung tích 100ml- Bottle 100ml Code 023 (Bottle + Closure). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa- loại 0.5L $ 1L dùng đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (15 chai/carton x 1 carton). Hàng mẫu F.O.C. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa màu trắng làm bằng nhựa (Resin) dung tích 250ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa mỹ phẩm RB-30 (30ml). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa NV03 (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PC dùng để chưa nước rửa tay, dung tích 100ml, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 1.8L (chai rỗng _ không nắp) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 100ml kèm nắp cổ 28mm,không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 1L (chai rỗng _ không nắp) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 2.7L (chai rỗng _ không nắp) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 250ml kèm nắp cổ 28mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 2L (chai rỗng _ gồm nắp)/ VN (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 4L (chai rỗng _ không nắp) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 500ML (chai rỗng _ gồm nắp) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 500ml kèm nắp cổ 28mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 5L (chai rỗng _ không nắp) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET 880ML (chai rỗng_gồm nắp) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa PET thể tích 300 ml, màu trắng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa Pet. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng (No. 310127)- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng (No. 916522)- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng _ BCT-EX OIL CLEAR 300 ML BOTTLE 20B (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng _ Plastic Bottle PC-3M Body Black (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng _ Sample of Plastic Bottle (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 150CC (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 175CC (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 225CC (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 250CC (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 250ml trong suốt, dùng để đựng nước rửa tay, in nhãn hiệu PREVENT, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 300CC (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 3OZ (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 460- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 500- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 60CC (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 60ml trong suốt, dùng để đựng nước rửa tay, in nhãn hiệu PREVENT, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng 625 (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng Bi-Bottle Remafin Blue 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng Bottle Downy Hot pink 200ml (xk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA RỖNG CÓ IN NHÃN HIỆU AG 100ML-AXES 3414 (44104796) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng có nắp- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng HDPE 125ml tròn cạnh, sản phẩm không in hình in chữ.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng HDPE TBNR001B-WW01-A020 (358ml), PCS MLD F HAND SOAP CS BOTTLE VT1N (WHITE) (Code: 3-4G9102) (xk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA RỖNG KHÔNG CÓ NHÃN HIỆU SEAT CLEANER LIQUID 600 (986)(44101580) (xk)
- Mã HS 39233090: CHAI NHỰA RỖNG KHÔNG IN NHÃN HIỆU AG 120ML-COSMOBEAUTY3365,3367,3369 (44104690) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng không nhãn hiệu- PLASTIC BOTTLE BOTPE-N 250ML COBRA NATURAL AP. Code: 80125437. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng màu trắng 100ml (CL 20/LP), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng PLASTIC BOTTLES 213ml HDPE red bottle TBNR004A-RR01 NATURE CONC4 C LOTION M BOTTLE VT N 15J9802 (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng: Empty sample bottle (used for Oxadiazon 12% EC) (PET, W: 87.9g/ set) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa rỗng_Bottle ET-BM28 (LA) Hontai (76.5*7.7*15.8) mm (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa trong 1 Lít (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa/ (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nhựa,dung tích 1000ml, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai nước rửa bình sữa bán thành phẩm- Bottle (W) (half-finished), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai pet 21lit Lộc An (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Chai rỗng bằng nhựa 50ml, đường kính: 3,2 cm, chiều cao: 8,8 cm, chiều cao cả vòi: 11,4cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai sữa/ (xk)
- Mã HS 39233090: Chai trong lọ nhựa mỹ phẩm D-15 (15ml). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Chai xịt Lotion 100ml, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa (xk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa (1000 chiếc/ 1 hộp), dùng để đựng hóa chất trong nhà xưởng (không dùng cho mục đích gia dụng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa bầu cỡ trung 6C, mã 6363, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa dùng 1 lần, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa sinh tố, mã 6322, KT: 8x6.5x14.5(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa Tplas (xk)
- Mã HS 39233090: Cốc nhựa, dung tích 0.29 lít, KT: 7x5.5x10(cm), mã 6213, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: D-120 JARCUP/ Hộp nhựa mỹ phẩm không nắp D-120 (xk)
- Mã HS 39233090: D-30 JARCUP/ Lọ nhựa mỹ phẩm không nắp D-30 (30ml) (xk)
- Mã HS 39233090: Đầu hút mẫu bằng plastic Micropipet Nichiryo DSP-L tip 100-1000 ul (1000 cái/túi),Xuất xứ:JP (xk)
- Mã HS 39233090: DM5773/ Chai nhựa của cây chải lông mi-Bottle KB-R34 Hontai (49.7X17.9X19) mm (xk)
- Mã HS 39233090: Dụng cụ lấy mẫu dung dịch Micropipet Nichiryo DSP-SG tip 1000~10000 ul(200pcs/bag) 02 Túi,Xuất xứ:JP (xk)
- Mã HS 39233090: G10/ Miếng nhựa (xk)
- Mã HS 39233090: GC/ FTNKNA084KKKZ / Bộ bình nước 02 lít KC51 (WATER TANK K) (thân + nắp bằng nhựa, công dụng: chứa nước), hàng mới 100%, xuất xứ: Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39233090: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: bình giữ nhiệt (xk)
- Mã HS 39233090: HAP558BLK- Bình đựng nước bằng nhựa Lock&Lock Iceberg 560ml- Màu đen (xk)
- Mã HS 39233090: HAP558WHT- Bình đựng nước bằng nhựa Lock&Lock Iceberg 560ml- Màu trắng (xk)
- Mã HS 39233090: HAP559BLK- Bình đựng nước bằng nhựa Lock&Lock Iceberg 700ml- Màu đen (xk)
- Mã HS 39233090: HAP559WHT- Bình đựng nước bằng nhựa Lock&Lock Iceberg 700ml- Màu trắng (xk)
- Mã HS 39233090: HAP609B- Bình nước dùng trong nhà bằng nhựa Lock&Lock 2.0 L-Blue (xk)
- Mã HS 39233090: HAP609Y- Bình nước dùng trong nhà bằng nhựa Lock&Lock 2.0 L_Yelow (xk)
- Mã HS 39233090: HAP618NB-Bình nước bằng nhựa PP Lock&Lock để tủ lạnh 1L(NavyBlue) (xk)
- Mã HS 39233090: HAP618Y-Bình nước bằng nhựa Lock&Lock để tủ lạnh PP 1.L (Yellow) (xk)
- Mã HS 39233090: HAP619NB-Bình nước bằng nhựa Lock&Lock để tủ lạnh PP 1.2L (NavyBlue) (xk)
- Mã HS 39233090: HAP619Y-Bình nước bằng nhựa Lock&Lock để tủ lạnh PP 1.2L (Yellow) (xk)
- Mã HS 39233090: HAP622NB-Bình nước bằng nhựa PP Lock&Lock để tủ lạnh 1.8L (NavyBlue) (xk)
- Mã HS 39233090: HAP622Y-Bình nước bằng nhựa Lock&Lock để tủ lạnh PP 1.8L (Yellow) (xk)
- Mã HS 39233090: HAP704B- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock Slim Water Bottle Pet 300ml (xk)
- Mã HS 39233090: HAP704O- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock Slim Water Bottle Pet 300ml- Màu cam (xk)
- Mã HS 39233090: HAP704R- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock Slim Water Bottle Pet 300ml- Nắp đỏ (xk)
- Mã HS 39233090: HAP705- Bình nước bằng nhựa PC Lock&Lock 400ml (xk)
- Mã HS 39233090: HAP728- Bình nước bằng nhựa PET Lock&Lock 900ml (xk)
- Mã HS 39233090: HAP728S2- Bộ 02 bình nước bằng nhựa PET Lock&Lock 900ml x2 (xk)
- Mã HS 39233090: HAP730- Bình nước bằng nhựa PET Lock&Lock 1.2L (xk)
- Mã HS 39233090: HAP730S2- Bộ 02 bình nước bằng nhựa PET Lock&Lock 1.2L x2 (xk)
- Mã HS 39233090: HAP731- Bình nước bằng nhựa PET Lock&Lock 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: HAP736- Bình nước bằng nhựa PET Lock&Lock L 2.1L (xk)
- Mã HS 39233090: HAP780- Bình nước bằng nhựa Pet Lock&Lock 800ml (xk)
- Mã HS 39233090: HAP792- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock Dualock 2.2L (xk)
- Mã HS 39233090: HAP810- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock Jug 1.0L- Nắp màu trắng (xk)
- Mã HS 39233090: HAP816W- Bình Nước Bằng Nhựa Pet Lock&Lock Chess 500Ml- Nắp Màu Trắng (xk)
- Mã HS 39233090: HM-1-2/ Lọ miệng rộng 1L (xk)
- Mã HS 39233090: HM-250-2/ Lọ miệng rộng 250ml (xk)
- Mã HS 39233090: HM-500-2/ Lọ miệng rộng 500ml (xk)
- Mã HS 39233090: HM-5-1/ Lọ miệng rộng 5L (xk)
- Mã HS 39233090: Hộp đựng dao bằng nhựa DMD, mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hộp nhựa mỹ phẩm không nắp GC-60(60ml). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hộp nhựa mỹ phẩm OM-60 (60ml). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hộp nhựa mỹ phẩm RCL-50 JAR (50ml). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hộp nước làm mát- 19111-K97-T00- PT XE MÁY HONDA PCX150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hộp Petri nhựa tiệt trùng, fi 9 mm, hãng Aptaca, dùng để cấy vi sinh cho phòng thí nghiệm, lốc/ bịch/ 20 cái (xk)
- Mã HS 39233090: HPL733- Bình nước Jug bằng nhựa PP Lock&Lock 1.5L (xk)
- Mã HS 39233090: HPL735- Bình nước Jug bằng nhựa PP Lock&Lock 2.0L (xk)
- Mã HS 39233090: HPL931N- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock Mixer One touch 470ml (xk)
- Mã HS 39233090: HPL934M- Bình trà bằng nhựa Lock&Lock 690ml (xk)
- Mã HS 39233090: HPL934N-Bình nước bằng nhựa Lock&Lock có lớp trộn 690ml (Có nắp mở phụ) (xk)
- Mã HS 39233090: HPP726GA- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock PCEsy Grip 350ml- Amber (xk)
- Mã HS 39233090: HPP726GB- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock PCEsy Grip 350ml- Navy Blue (xk)
- Mã HS 39233090: HPP726GG- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock PCEsy Grip 350ml- Navy Green (xk)
- Mã HS 39233090: HPP726TP- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock 350ML/ có ống hút (xk)
- Mã HS 39233090: HPP727GA- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock PCEsy Grip 500ml- Amber (xk)
- Mã HS 39233090: HPP727GB- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock PCEsy Grip 500ml- Navy Blue (xk)
- Mã HS 39233090: HPP727GG- Bình nước bằng nhựa Lock&Lock PCEsy Grip 500ml- Navy Green (xk)
- Mã HS 39233090: HPP727O- Bình nước L&L bằng nhựa 500ml (Màu cam) (xk)
- Mã HS 39233090: Hủ đựng sơn 10kg (bằng nhựa)-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ ly nhựa (039)- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa 10*15cm(Dùng đựng keo). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa 100ml, dùng để lưu giữ dung dịch cho phòng thí nghiệm (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa 150CC- (Mới 100%)/ VN, (xk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa 1kg-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa 2.5 lít Duy Tân (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa 200CC- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa 225CC- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa 250ml, dùng để lưu giữ dung dịch cho phòng thí nghiệm (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa 400CC- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa 450 (AL) Mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ Nhựa 4oz. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa 5kg-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa có nắp 100ml- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa có nắp 500ml- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa có nắp 60ml- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa có nắp1000ml- (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39233090: Hủ nhựa dùng để đóng hàng thực phẩm- 15 hủ/carton (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa No. 006 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa No. 027 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa No. 028 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39233090: Hũ nhựa No. 029 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- - Mã HS 39233090: Hũ nhựa No. 042,011, 045 size 13.6x13.6x19.7cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)