Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 39172200: OH20N79.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 79, 80 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 220mm, đường kính 8mm) (xk)
- Mã HS 39172200: OH20N80.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 80, 180 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 210mm, đường kính 6mm) (xk)
- Mã HS 39172200: OH20N81.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 81, 200 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 210mm, đường kính 6mm) (xk)
- Mã HS 39172200: OH20N82.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 82, 200 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 210mm, đường kính 6mm (xk)
- Mã HS 39172200: OH20N83.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 83, 120 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 210mm, đường kính 6mm) (xk)
- Mã HS 39172200: OH20N84.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 84, 200 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 210mm, đường kính 6mm) (xk)
- Mã HS 39172200: OH20N85.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 85, 200 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 210mm, đường kính 6mm) (xk)
- Mã HS 39172200: OH20N87.2/ Ống hút nước (bằng nhựa) số 87, 120 chiếc/gói (kích thước: chiều dài 140mm, đường kính 4mm) (xk)
- Mã HS 39172200: ONDEMINE-001/ Ống nhựa PP DEMINE phi 66.2x60.2mm 500L (xk)
- Mã HS 39172200: Ống cấp nước lạnh PPR D20, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống cấp nước nóng PPR D20, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống chặn dưới FEG362, quy cách L:122.5mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống dẫn nước bằng nhựa- BOSS (31x41 cm) (xk)
- Mã HS 39172200: ống hút cong bằng nhựa, size: 6MM x 21CM PAPER (1 thùng 4.6 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39172200: ống hút thẳng bằng nhựa, size: 4.6MM x 18CM PAPER (1 thùng 4.7 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 4T(6") x 46, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 4T(6") x 49, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 4T(6") x 78, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 5T(77) x 190, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 6.5'' số 3 (nhựa dùng trong xây dựng), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 6.5'' số 6 (nhựa dùng trong xây dựng), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 7.5'' số 2 (nhựa dùng trong xây dựng), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 7.5'' số 4 (nhựa dùng trong xây dựng), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 7.5'' số 5 (nhựa dùng trong xây dựng), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa 7.5'' số 6 (nhựa dùng trong xây dựng), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa chắn an toàn làm từ nhựa PP, kích thước 1900mm,đường kính 32mm,nhãn hiệu và nhà sản xuất PROTOP.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa cứng Polyme propylen PP-DN50, chiều dài 6m/ống, sử dụng trong công trình điều hòa phòng máy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa PE 2.2*2.8 (Black) 5LO00A000027. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa PP màu xám (kích thước D63*5.8*5000mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: ống nhựa PPR- F32x2.9mm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: ống nhựa PPR- F63x5.8mm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa PPR, phi 20mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa PVC đường kính 114mm, dài 4m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nhựa PVC kt D27mm, nhựa Tiền Phong. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nước phi 27 (4m/cay) bằng nhựa cứng PVC, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39172200: Ống nước phi 34 (4m/cay) bằng nhựa cứng PVC, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC 90 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 25, Vietnam, SX 2019.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC 27 (Tiền Phong,nhựa PVC,Áp suất 25 bar).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC27 (Tiền Phong,nhựa PVC,Áp suất 25 bar). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống Ti ô 8 (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: HARD-PVC-16x120) Ống bảo vệ dây điện của xe ô tô bằng nhựa PVC,16x120 (Yura code: ZHPVC1600120), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: HARD-PVC-18x100) Ống bảo vệ dây điện của xe ô tô bằng nhựa PVC,18x100 (Yura code: ZHPVC1800100), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: HARD-PVC-28X75) Ống bảo vệ dây điện của xe ô tô bằng nhựa PVC, 28x75 (Yura code: ZHPVC2800075), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: LVT 0506) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: VT-05X06MM). Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: LVT 0809) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: VT-08X09MM). Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: LVT 2021) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: VT-20X21MM). Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: LVZ 0407) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: VTZ-04X07MM). Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: PFH-2(9X15MM)) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: ZBOND-004), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: SHMT-12x60) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: USHMT120060), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: SHMT-6x50) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: USHMT060050), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: SHMT-9x30) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: USHMT090030), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: SHMT-9x50) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: USHMT090050), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: (MS: SHMT-9x60) Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC (Yura code: USHMT090060), dùng để sản xuất dây điện xe ô tô. Mới 100%, sx 2020. (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Máng điện 45x65x1.700 (bằng nhựa, dạng ống hộp để đi dây điện). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Máng nắp nhựa (hộp gen luồn dây điện bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống chống cháy PVC có ren trắng phi 27 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống dẫn nước bằng nhựa PVC, đường kính 27mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống hút cồn mê-tan(nhựa PVC) kích thước 54cm*52, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống luồn dây điện chất liệu PVC, đường kính 200mm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống nhựa cứng UPVC SCH.80 dài 5.8m phi 3", hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống nhựa PVC (3m/cây). Đường kính: DN40. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống nhựa PVC 48, C3 (4m/cây). Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống nhựa PVC 90, C2 (4m/cây). Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống nước nhựa 6mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống nước PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống PVC cứng luồn dây điện phi 20, cây dài 2,92m. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống sun nhựa phi 40,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống thoát nước pvc (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống thoát nước thải pvc + bảo ôn (nk)
- Mã HS 39172300: ./ Ống tròn cứng VL9032, phi 32, chất liệu nhựa PVC, Công ty SX: Công Ty Sino Việt Nam, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC 600x550, 8T dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D160, c2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D200, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D250, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D315, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D42, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D48, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D60, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D700, 5T dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC D90, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC DN125, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống nhựa PVC, chất liệu nhựa PVC,dùng để lắp đặt đường ống gió thải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0/ Ống thẳng bằng nhựa U.PVC áp suất lớp 1.6MPa đường kính DN20mm dài 4 m màu trắng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0062.OCN.UL-E236485/ Ống cách nhiệt bằng nhựa PVC, Loại cứng, UL-E236485, 4mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 0080646575# ống dẫn bằng nhựa đàn hồi PU,màu xanh(dùng trong hệ thống ống dẫn), đường kính trong 125mm, dài 1200mm-TUBING,POLYURETHANE,.125" OD- BLUE-PTTT máy sx bvs/ tả giấy (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: 0903_5320/ co 90 độ nhựa bình minh, phi 21, dày 3ly/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: 10005635/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 24 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 10007435/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 10 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 10008095/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 8MM BLACK (NON- PSL) (nk)
- Mã HS 39172300: 10010170/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 1/16" (1.5MM) 600V BLK (PVC FREE) (nk)
- Mã HS 39172300: 10010742/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 2MM 300V 2:1 RATION 125'C BLACK (PVC-FREE) (nk)
- Mã HS 39172300: 10010894/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 21 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 10011031/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 18 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 10012066/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 11 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 10013900/ Ống nhựa cách điện SLEEVING SILICONE RUBBER ID 1MM X 0.5MM BLUE (nk)
- Mã HS 39172300: 10026216/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 1/4ID X.025WALL POLYOLEFIN BLK (nk)
- Mã HS 39172300: 12/ Ống luồn dây điện Pvc phi 25 Tiến Phát (Tees connect pvc phi 25 Brand: Tiến Phát), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 12675007- Ống thông khí PVC. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 12675007 (nk)
- Mã HS 39172300: 1500019151/ Ông luồn dây điện bằng nhựa uPVC 21 x 1.6mm PN15 (chất liệu nhựa), hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: 15113010002R/ Ống co nhiệt phi 13mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 1814700/ Phụ kiện bọc đầu nối dây dẫn bằng nhựa (V238539) (nk)
- Mã HS 39172300: 1814706/ Phụ kiện bọc đầu nối dây dẫn bằng nhựa (V238355) (nk)
- Mã HS 39172300: 19900151:ống xuống keo (Agent pipe,qui cách:MC08-24, dài 223mm, đường kính 8mm-12mm,bằng nhựa cứng PVC, dùng thay thế trong máy đổ keo). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: 23048435/ Ống dẫn nước, bằng nhựa PVC, đường kính 25mm, dài 1130 mm, gồm 7 vòi phun, sử dụng cho dây chuyền rửa bản mạch. (nk)
- Mã HS 39172300: 26013215/ Ống co nhiệt màu đen DRS6, bằng nhựa mềm, kích thước: phi 6mm x 100m/cuộn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 2644-0/ Co thoát nước bằng nhựa 1-1/2", đầu bo tròn (nk)
- Mã HS 39172300: 270560/ Ống nối nhựa PVC cứng, màu trắng, có ren vặn, dài 35mm (nk)
- Mã HS 39172300: 2818440200 Ống nối cấp nước vào lồng giặt, bằng nhựa,Tub Water Inlet Hose, dùng cho model WTE 7512 XS0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 3/ Máng ghen Sino 40x80mm (nk)
- Mã HS 39172300: 3/ Máng ghen Sino 60x80mm (2m/thanh) (nk)
- Mã HS 39172300: 3/ Ống Acrylic pipe trong suốt đường kính ngoài 150mm. Dày 5mm. Dài 150 mm (D150mm, d 140mm, L 150mm) bằng nhựa mica, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 308835065/ Ống nước bằng nhựa PVC (có đầu nối), đường kính ống 10mm, dài 25 feet, chịu áp 1600psi- HOSE 25,1600,1/4,CL,POLY,M22 \ 090079210. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 308835119/ Ống nước bằng nhựa PVC (có đầu nối), đường kính ống 10mm, dài 7620mm, chịu áp 2000psi- HOSE,25',2000,1/4,GREEN,POLY,M22\RY142022VNM.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 309600010040T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600010055T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600010070T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600010290T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600020120T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600030080T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600030090T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600030100T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600030120T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040030T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040060T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040070T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040080T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040085T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040100T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040110T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040130T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600040220T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600050030T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600050070T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600050110T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600050160T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600050170T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600050290T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600060070T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600060120T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600060210T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600070050T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600070085T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600070120T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600070125T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 309600070180T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 310061/32X3.6/ Ống PVC D32x3.6(NL SX câu dao) (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-001/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 16 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-002/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 18 AWG 600V PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-003/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 22 AWG PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-004/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 28 AWG PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-005/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 1/4" (6MM) BLK (PVC FREE) (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-007/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 1/8" (3MM) 600V BLK (PVC FREE) (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-010/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 1/2" (12MM) BLK (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-015/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 3/8" (10MM) BLK (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-016/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 20 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-017/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 14 AWG 150V 200'C PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 31-0500-018/ Ống nhựa cách điện SLEEVING 19 AWG 600V PTFE CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: 34104811C/ Ống nhựa cứng PVC,kt: 95*107*236mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 37200990 ống nhựa PVC SUMITUBE F4(Z) 1,5x0,1x200M BLACK (1Carton1000Mét) (nk)
- Mã HS 39172300: 390002/ Ống co nhiệt bằng nhựa TUBING SHRINK 1/2" (12MM) 600V BLK (PVC FREE) (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820040T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820070T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820090T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820100T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820120T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820130T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820150T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 390032820180T/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 3923210000/ Ống nhựa 1.5mm UL màu trắng D6X0.4MM, quy cách: 1 CTNS (nguyên phụ liệu dùng để sản xuất) (nk)
- Mã HS 39172300: 5081/ ống nhựa PVC các loại (nk)
- Mã HS 39172300: 56/ Vòng tròn nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 561399013/ ống PVC, cho máy rửa cao áp, D9mmx278mm- SOAP TANK HOSE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 6420052/ Ống nhựa PVC dùng để bảo vệ chân cực (nk)
- Mã HS 39172300: 68065/ Ống nhựa cứng PVC đường kính 36mm (nk)
- Mã HS 39172300: 69223901/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 69224780/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: 73115/ Ống PVC (nk)
- Mã HS 39172300: 73116/ Ống PVC (nk)
- Mã HS 39172300: 80059565#Ống dẫn khí nén bằng nhựa,đường kính 4mm-TUBING,PLASTIC, 4MM ID X-Phụ tùng thay thế máy sản xuất băng vệ sinh/ tả giấy(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: 81549/ Vòng nhựa-81549 (nk)
- Mã HS 39172300: 84259/ Ống PVC (nk)
- Mã HS 39172300: A0000370030R/ Ống nhựa PVC, kt 75 x 600 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: a01/ Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện bọc nhựa 1-1/2" (Phi trong 40.6mm, phi ngoài 47.2mm) OMB112CV, Mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39172300: A03V0370001P/ Ống nhựa PVC, kt 45 x 660 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: A0T82320002R/ Ống nhựa PVC, kt 45 x 660 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: A15/ ống nhựa PVC, Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39172300: A1665843A/ Ống nhựa PVC, đường kính 5.3 mm EXLON TUBE AH-6 #4 5.3MM BL (nk)
- Mã HS 39172300: ASP-90341-01-S-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: Ba chạc 90 độ, (cút chia ống PVC bằng nhựa cứng) CB DN 50-25-20, phụ kiện nối ống nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Băng nước dạng nhiều ống dẫn đường kính 1mm ghép lại, làm từ nhựa PVC, dùng để tách nước ra khỏi đất nhờ hiện tượng mao dẫn, kèm đệm làm kín, Hãng SX: DE Water Company Limited, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Bích nhựa PPh D32 (nk)
- Mã HS 39172300: BJUSITUBE2/ Ống nhựa cứng dùng cho sản xuất_Hard Plastic pipe_PCQ00005181_PVC D18xt2.5xL1250 (nk)
- Mã HS 39172300: Bộ ống GJ-TT-DJW6-8.0-01/02, phụ tùng của máy sản xuất bình ắc quy,hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Bộ ống phun 30RT (LBC.LN), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Bộ ống phun 50-60RT (LBC.LN), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Bộ ống PVC loại nhỏ JC-DJW-01-02, phụ tùng của máy sản xuất bình ắc quy,hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: C01-11H615/ Ống nước PVC phi 25 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: CBLH800/ Ống nhựa PVC, chiều dài 4m/ống (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: Co 45 PPR d110- Mã:300206060.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Co 45 PPR d40- Mã:300206055.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Co 45 PPR d63- Mã:300206057.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Co 45 PPR d75- Mã:300206058.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Co 45 PPR d90- Mã:300206059.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Co 90, PPR 25(cút thu ống PVC bằng nhựa cứng) phụ kiện nối ống nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: CT2005012/ Ống luồn dây Điện D20, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Cút nhựa PP h D40 (nk)
- Mã HS 39172300: Cút nhựa PP h D63 (nk)
- Mã HS 39172300: Cút nhựa PVC D27 (nk)
- Mã HS 39172300: Cút nối ống T UPVC phi 34, chất liệu bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Cút PVC DN20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: D0241/ Ống PVC-U 2-1/2-inch DN65, dài 5.8m, chuẩn SCH80 mã S800-025, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: DA02/ Ống các loại dạng cuộn bằng polyme vinyl clorua, có tác dụng chống xước dây điện tại vị trí được gắn với bộ dây điện (CORRUGATE TUBE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Đầu bịt nhựa pvc D60 (nk)
- Mã HS 39172300: Dây dẫn nước bằng nhựa PVC của vòi xịt cầm tay, dài 1.2m, đường kính trong 13.8mm, nhà sản xuất NINGBO WANWAN TRADING CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Dây ruột gà, dùng để bọc dây điện, có đường kính 20mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Đoạn ống nhựa UPVC, tiêu chuẩn SCH40 dài 20cm, đường kính DN 15mm,NSX: ASTRAL POLY TECHNIK LIMITED Part No M051400101. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: DREM-0013(m)/ Ống co giãn bằng plastic(bằng các Polyme từ vinyl clorua) (kt:31*74*0.1mm)(Shrink tube)nhà sx:MOODEUNG dùng sx bộ pin(bộ phận của sạc tẩu thuốc lá điện tử).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Đường ống công nghệ chất liệu nhựa PVC.kt:600*1000mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Đường ống nước ngưng điều hòa PVC kích thước 34:48A(vật liệu bằng nhựa PVC phi 34)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: DVLCT5627/ Ống điện phi 25 (bằng nhựa), để bảo về dây điện kết nối, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: DX0158/ Ống mềm bằng nhựa PVC, đường kính: 250mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: DX0170-1/ Ống bằng nhựa PVC dùng luồng dây điện, kích thước 27mm, 1 cuộn 25m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: DX0170-1/ Ống luồn dây điện bằng nhựa PVC, kích thước phi 21mm, 1 pce 1 cuộn 25m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: DX0178/ Ống mềm bằng nhựa PVC, đường kính 20mm. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: DX0178/ Ống nhựa PVC, đường kính trong 32mm. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ECINS004/ Ống nhựa PVC 4.1 ECINS004 (nk)
- Mã HS 39172300: FC20-001059/ Ống dẫn chất lỏng, dùng trong công đoạn ngoại quan thẩm thấu, bằng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: FC20-001060/ Ống dẫn khí, dùng trong công đoạn ngoại quan thẩm thấu, bằng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: FCHR-TD-095/ Ống nhựa PVC- 25A x 2.0t/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: FCHS-TD-187/ Ống nhựa luồn dây D25/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: FE018/ Ống nhựa cắt sẵn PVC (nk)
- Mã HS 39172300: GE-VODD/ ống nhựa dẻo bọc dây điện,5*150mmwhite,5 150mm 4.46.003015.803 () hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ghen điện 20, sx năm 2020, mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39172300: Hose TTP-05-20-006-V1/ Ống hút chân không bằng nhựa phi 32*30m, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: HTP100/ HT PIPE 100A HT1H4P- Ống nhựa HT 100A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: HTP150/ HT PIPE 150A HT1F4P- Ống nhựa HT 150A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: HTP25/ HT PIPE 25A HT254P- Ống nhựa HT 25A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: HTP40/ HT PIPE 40A HT404P- Ống nhựa HT40A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: HTP50/ HT PIPE 50A HT504P- Ống nhựa HT 50A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: HTP75/ HT PIPE 75A HT754P- Ống nhựa HT 75A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: IV-11503/ Ống nhựa SP9025-2.92m; Sino (nk)
- Mã HS 39172300: IV-11506/ Ống mềm SP-9025CM-40m; Sino (nk)
- Mã HS 39172300: J0092/ Ống tràn, bằng PVC, phi 10x phi 6x 400mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: JHKTBM05/ Ống nhựa cứng (phi 10mm, dài 165mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: JICH113/ Ống PCV bọc cách điện (bằng nhựa)/22874 (nk)
- Mã HS 39172300: JICH113/ Ống PVC bọc cách điện (bằng nhựa)/73115 (nk)
- Mã HS 39172300: Khóa nhựa pvc D27 (nk)
- Mã HS 39172300: Khóa nhựa pvc D60 (nk)
- Mã HS 39172300: Khóa rắc co nhựa PPh D40 (nk)
- Mã HS 39172300: Khớp nối điện T 25mm/pcs.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Khớp nối điện trơn 25mm/pcs.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: KOYO-052020-07/ Ống Pvc Vanlock 25mm, dài 2.92m nhựa PVC, dùng để bảo vệ dây điện. hàng mói 100% (nk)
- Mã HS 39172300: KOYO-052020-18/ Ống luồn dây điện phi 20, vật liệu nhựa PVC, dùng để chống dẫn điện, chống sự ăn mòn của axit. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: KOYO-062020-12/ Ống thoát nước ngưng PVC có bọc bảo ôn D27, vật liệu nhựa PVC, dùng để dẫn nước ngưng điều hòa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: LA0000100565/ ống nhựa PIT-S(0.5mm) (nk)
- Mã HS 39172300: M0059/ ống nhựa SFZ-25-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0060/ ống nhựa SFZ-10-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0061K/ ống sấy SFZ-8-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0062K/ ống sấy SFZ-7-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0063K/ ống sấy SFZ-5-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0065/ ống sấy SA-2.5-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M0066/ ống nhựa SA-3-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M0094/ Ống nhựa PVC, đường kính 4.0mm (nk)
- Mã HS 39172300: M0155/ ống nhựa PVT 2.0x0.3-1 (nk)
- Mã HS 39172300: M0183/ Ống nhựa PVC (WEISER TUBE(PVC TUBE) 2320-1000V-B) (nk)
- Mã HS 39172300: M0218/ ống sấy SA-2.5-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0219/ ống sấy SA-3-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0270/ ống nhựa SA-8-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0297/ ống sấy SA-4-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0303/ ống sấy NPE-30-15-2 (Black) (nk)
- Mã HS 39172300: M0364/ ống sấy SFZ-22-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0383K/ ống nhựa SFZ-6-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0389/ ống nhựa SA-12-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M0390/ ống sấy NPE-35-17.5-2 (Black) (nk)
- Mã HS 39172300: M0408/ ống sấy SA-5-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0462/ ống sấy SA-10-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0555/ ống sấy SFZ-12-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0615/ ống sấy SA-2-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0667/ ống nhựa SPP-08L (nk)
- Mã HS 39172300: M0671/ ống sấy SFZ-16-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0686/ ống sấy SFZ-15-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0688/ ống sấy SFZ-20-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0803/ ống sấy SFZ-30-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M0806/ ống nhựa SA-6-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M1203/ ống sấy SA-8-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M1424/ ống sấy SC-1.0-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M1425/ ống nhựa SC-1.5-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M1426/ ống sấy SC-10-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M1427/ ống nhựa SC-12-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M1431/ ống sấy SC-20-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M1432K/ ống sấy SC-8.0-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M1438/ ống sấy SC-2.0-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M1441/ ống sấy SC-6.0-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M1442/ ống sấy SC-8.0-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M1559/ ống nhựa SC-5.0-0 (nk)
- Mã HS 39172300: M1732/ ống sấy NPE-8-4-2 (Black) (nk)
- Mã HS 39172300: M2001/ ống nhựa(lưới) SF-3U (nk)
- Mã HS 39172300: M2341/ ống sấy SA-15-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M2702/ ống sấy F2Z-4.0-2 (nk)
- Mã HS 39172300: M2703/ ống sấy F2Z-5.0-2 (nk)
- Mã HS 39172300: MA003579/ ống sấy SA-10-0 (nk)
- Mã HS 39172300: MA003586/ ống sấy SA-18-0 (nk)
- Mã HS 39172300: MA003677/ ống nhựa SV(600V)1/4 Clear (nk)
- Mã HS 39172300: MA011098/ ống nhựa PVT 3.6x0.4-1 (nk)
- Mã HS 39172300: MA011709/ ống sấy IRRAX TUBE BR10 6x0.4x200(White) (nk)
- Mã HS 39172300: MA011723/ ống sấy NPE-30-15-1 (Black) (nk)
- Mã HS 39172300: MA011749/ ống nhựa SFZ-2-2 (nk)
- Mã HS 39172300: MA012088/ ống sấy SV300-1.5-0 (nk)
- Mã HS 39172300: MA012381/ ống sấy SV(600V) 3/8 Clear (nk)
- Mã HS 39172300: MA012667/ ống sấy SFZ-1.0-2 (nk)
- Mã HS 39172300: MA017551/ ống nhựa LM-TU332N2 3.2phi(White) (nk)
- Mã HS 39172300: MA017552/ ống nhựa LM-TU342N2 4.2phi(White) (nk)
- Mã HS 39172300: MA021370/ ống sấy Versafit V2/10 (nk)
- Mã HS 39172300: MA024082/ ống sấy SFZ-50-0.2 (nk)
- Mã HS 39172300: MA035459/ ống nhựa LM-TU452L5.2phi(White) (nk)
- Mã HS 39172300: MA036060/ ống nhựa AKG-40P (nk)
- Mã HS 39172300: MA040990/ ống nhựa PES3-8x5-Black-100m (nk)
- Mã HS 39172300: MA041639/ ống sấy SFZ-5-12 (nk)
- Mã HS 39172300: MA052120/ ống nhựa(lưới) KPT-30 (nk)
- Mã HS 39172300: MA081636/ ống sấy SSG-3 phi20 (nk)
- Mã HS 39172300: MA087559/ ống sấy SSG-3 14PHI (nk)
- Mã HS 39172300: MA25562K/ ống nhựa SFZ-3.5-2 (nk)
- Mã HS 39172300: Mang sông nhựa PPh D63 (nk)
- Mã HS 39172300: Măng sông PVC DN20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Mang sông ren ngoài nhựa PPh D63 (nk)
- Mã HS 39172300: MERIDOR PIPE 75 MM- Ống nhựa cứng PVC bằng các polyme từ vinyl clorua dùng cho hệ thống tưới- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: MISC39172300/ Ống ruột gà nhựa đường kính 20mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: MM194/ Nối ống hơi chữ thập, bằng nhựa-CROSS UNION[GWCR8-0], mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Một đầu ren PVC DN20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: M-SL01-007/ Ống nhựa cách điện H/SHRINK SLEEVE 6.4M, đường kính 6.4mm (nk)
- Mã HS 39172300: M-SL04-003/ Ống nhựa cách điện SLEEVE PTFE 1.1, đường kính 0.405mm (nk)
- Mã HS 39172300: M-TUBE/ Ống nhựa dùng để luồn dây cáp dẫn điện làm bằng chất liệu polyme từ vinyl clorua (SHRINK TUBE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: NA200932/ Ống ghen vuông 10x15mm(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172300: NA200976/ Ống nối mềm loại dài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: Nẹp nhựa 60x100mm, (2m/cây)./ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Nẹp PVC 14*24mm 2m/cây.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Nẹp PVC 39*18mm 2m/cây.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: NK77/ PLASTIC TUBE- Ống nhựa PVC làm khung sản phẩm (lều),phi 1.1cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: NL026/ Ống nhựa PVC đường kính không quá 30mm (dùng để bảo vệ dây điện) (nk)
- Mã HS 39172300: NL027/ Ống nhựa PVC đã cắt dọc chiều dài không quá 500mm (dùng để bảo vệ dây điện) (nk)
- Mã HS 39172300: NL033/ Ống nhựa PVC đã cắt dọc đường kính không quá 30mm (dùng để bảo vệ dây điện) (nk)
- Mã HS 39172300: NL092/ PIPE WATER LINE(PE-RT) (Ống dẫn mềm nhựa PVC, mới 100%- 1/4", BLACK) (nk)
- Mã HS 39172300: NL1069/ ống nhựa PVC (39031203) (nk)
- Mã HS 39172300: NL1073/ ống nhựa PVC (39030803) (nk)
- Mã HS 39172300: NL1074/ ống nhựa PVC (34500500) (nk)
- Mã HS 39172300: NL1075/ Ống nhựa chịu nhiệt (36400800) (nk)
- Mã HS 39172300: NL1076/ ống nhựa PVC (39031003) (nk)
- Mã HS 39172300: NL1077/ ống nhựa PVC (39030600) (nk)
- Mã HS 39172300: NL132/ PVC TUBE (Ống dẫn mềm nhựa, mới 100%- 7q 0.5T) (nk)
- Mã HS 39172300: NL22/ Ống nhựa PVC (34501403) (nk)
- Mã HS 39172300: NL30/ Ống nhựa PVC (39001800) (nk)
- Mã HS 39172300: NL31/ Ống nhựa PVC (39002000) (nk)
- Mã HS 39172300: NL315/ ống nhựa PVC (34501603) (nk)
- Mã HS 39172300: NL33/ Ống nhựa PVC (39002400) (nk)
- Mã HS 39172300: NL517/ ống nhựa PVC (39020400) (nk)
- Mã HS 39172300: NL574/ ống nhựa PVC (34501803) (nk)
- Mã HS 39172300: NL575/ ống nhựa PVC (39000900) (nk)
- Mã HS 39172300: Nối góc 90 độ PPR,(cút nối ống PVC bằng nhựa) DN 25 phụ kiện nối ống nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Nối góc 90 độ RT PPR, (cút nối ống PVC bằng nhựa) DN 25x1/2 phụ kiện nối ống nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: NPL003/ Ống nhựa PVC (QC: 7.5mmx2.5mmx3.5mm) dùng để sản xuất thiết bị y tế. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: NPL03/ Ống đựng sản phẩm, bằng nhựa PVC Tube/ Phi18*400*1.0T (nk)
- Mã HS 39172300: NPL187/ Ống nhựa(PVC TUBE phi10*60) (nk)
- Mã HS 39172300: NPL187/ Ống nhựa(TUBE black UL #10 105doC (nk)
- Mã HS 39172300: NPL189/ Ống nhựa(HEAT SHRINKABLE TUBE phi15) (nk)
- Mã HS 39172300: NPL189/ Ống nhựa(PVC TUBE phi12.7*0.6T) (nk)
- Mã HS 39172300: NPL189/ Ống nhựa(TUBE phi2 1.5KB) (nk)
- Mã HS 39172300: NPL25/ ống nhựa các loại (tube)(MYLAR TUBE 8.5*38) (nk)
- Mã HS 39172300: NPL25/ Ống nhựa(MYLAR TUBE 8.5*38) (nk)
- Mã HS 39172300: NPL56/ Ống nhựa hình trụ bằng nhựa PVC dùng để cầm nắm ắc quy (PLASTIC CANISTER) (nk)
- Mã HS 39172300: Nút nhấn xả thau bằng nhựa xi bóng- SD-X06N, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Nút nhấn xả tiểu ruột gà bằng nhựa- SD-X05L, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: OGNH/ ống nhựa cứng Phi 20, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa AH-3 AWG 0 W, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa AH-6 AWG 6 CL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa DS-10, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống Nhựa EIT-30 #0 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-30 #1 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-30 #2 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-30 #3 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-30 #4 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống Nhựa EIT-30 #6 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-30 #8 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-60 #0 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-60 #3 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-60 #4 CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa EIT-60 8/16in BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa HG-3E 4.0 B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa HIT-105 12.0x13.0 B (HOKKO KASEI), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa HIT-105 4x6 CL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa HIT-300V 3.2x4.2 WHITE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa HKI HARNESS TUBE 4.0X5.0 B (HOKKO), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa HKI TUBE 3.6x4.4 (t0.4) W, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa ID4X5-40 0C COLD RESISTANT BLACK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa ID5X6-40 0C COLD RESISTANT GREY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa ID6X7-40 0C COLD RESISTANT BLACK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa ID7X8-40 0C COLD RESISTANT BLACK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa IRRAX TUBE B 4.0 B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa NFG-3NP 6.0 White 1302A 0600V W C 6.0mm*400m/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa NFG-3NP 8.0 White 1302A 0800V W B 8.0mm*150m/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống nhựa NFG-3NP D4.0 BLUE 1302A 0400V L C 4.0mm*300m/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống Nhựa PVC TUBE 4.0X6.0 CLEAR (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ Ống Nhựa PVC TUBE-10X12 BLACK (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa QFR-SF-1.5KV 12.0 WHITE (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa SF-A05U, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON/ ống nhựa SUMI TUBE C 1.5 CL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ON001/ ống nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172300: Ống #60 PVC (C3) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống 21 TPC2. Chất liệu: Nhựa PVC cứng. Mỗi cây dài 4m. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống 60 TPC2, (cút nối ống PVC bằng nhựa cứng) phụ kiện nối ống nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ống bằng nhựa cứng pvc máy gia công trục đứng DME 4000, kích thước 20mm*3.5mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ống bằng nhựa mền 100 cái/bao/thùng, 10kg/thùng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống bằng nhựa PVC cứng, đường kính 19mm, dài 14.5cm,Material:PVC, nhà sản xuất YIWU,chưa gắn phụ kiện. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống bằng nhựa PVC loại cứng, nhãn hiệu LESSO, quy cách: phi 16, dài 50m, dùng để luồng dây điện chôn dưới đất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống bằng nhựa UPVC, kích thướcDN25-DN50, đường kính 25-50mm, sủ dụng cho hệ thống xử nước thải trong nhà máty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống chất liệu bằng PPR d16x1.8/5000mm,dùng dẩn chất lỏng,NSX,Hiệu:GF,Code:161017130.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống co nhựa PVC xám đường kính ngoài 110 mm, dày 2.3 mm,R 800, mỗi ống dài 1.66 m (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống CPVC, dài 5m, size: d20mm, code: PIPEC13020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống cứng bảo vệ dây D25mm bằng PVC (nk)
- Mã HS 39172300: ống Cứng PVC D20, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống cứng SP D25. Chất liệu: nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172300: Ống cứng VL25 (3M/ cây, 20 cây/bó), mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống cút dùng để nối ống, màu trắng, đường kính: 110mm. (nk)
- Mã HS 39172300: ỐNG DẪN 880600, ĐƯỜNG KÍNH 15CM, DÀI 183CM (6 FEET), BẰNG NHỰA PCV, DÙNG TRONG HỆ THỐNG PHUN TƯỚI SÂN GOLF. HIỆU: UNITED STATES PLASTIC CORP. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ống dẫn bằng nhựa PVC chịu áp lực cao, đường kính 8.5mm (15C), không dùng trong xây dựng, nhãn hiệu: OMAIS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống dẫn hơi bằng nhựa cứng pvc dùng cho máy gia công trục đứng DME 4000, kích thước phi 15mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ỐNG DẪN KHÍ BẰNG NHỰA PHI 10 (nk)
- Mã HS 39172300: ống dẫn nước bằng nhựa PVC (nhựa cứng) phi 1cm đến 6cm(hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống dẫn nước PVC phi 21, ống cứng chưa gắn phụ kiện. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống dẫn nước PVC phi 34, ống cứng chưa gắn phụ kiện. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống dẫn nước, Kích thước: phi 15x900mm, Chất liệu: nhựa PVC (dùng cho máy đúc nhôm). Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống dẫn- Pipe, đường kính 50mm, làm bằng PVC, dùng trong máy hút bụi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: ống dẫn thiếc trắng, HXSTAL0.5-650S60, (KT: Dài 600mm, phi 0.2mm)dùng để dẫn thiếc, chất liệu làm bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống đi dây điện, bằng nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống điện trắng phi 20,mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống điện trắng phi 25,mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống đựng dây trên SA dài 300mm, đường kính 100mm bằng nhựa PVC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống đựng rác máy may bằng ống nhựa PCV D75 dài 50cm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gen 21 (bằng nhựa). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gen 25(bằng nhựa). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gen điện trắng PVC phi 16,mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gen luồn dây điện 24x14mm x L2m, bằng nhựa PVC, dùng để luồn dây điện trong nhà máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ông gen mềm màu ghi Phi 25; 40m/cuộn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gen nhựa PVC D20 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gen nhựa PVC D25 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gen nhựa PVC D32 (nk)
- Mã HS 39172300: ống ghen 6*1000 x 200 (nk)
- Mã HS 39172300: ống ghen 6x1000 x 200 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen cứng luồn dây cáp điện SP D20-25 chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ống ghen điện phi 20, sx năm 2020, mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39172300: ống ghen sun phi 25, sx năm 2020, mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39172300: ống ghen sun phi 32, sx năm 2020, mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gió PP D200x3.3t (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gió PP D315x4.2t (nk)
- Mã HS 39172300: Ống gió PP D90x5t (nk)
- Mã HS 39172300: Ống hơi bằng nhựa PVC loại cứng, nhãn hiệu: Kaily, quy cách: đường kính trong 2.5mm, đường kính ngoài: 4mm, dùng trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống hơi nhựa dạng cuộn dùng dẫn hơi cho các máy móc trong nhà xưởng (phi 10mm*L50m, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống hơi từ nhựa PVC, hiệu: Kaily, quy cách: dường kính trong 12mm, đường kính ngoài 16mm, dùng trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống hút bụi bọc bạc phi100 (8m),dùng để hút mùi, hút bụi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống hút gió bằng nhựa PVC cứng, không kèm phụ kiện ghép nối, kích thước 30*125mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: ống khí bằng nhựa plastic dùng cho máy gia công kim loại. Code: 74569814. Model: U2-4-6X4. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống khí phi 12, 100m/cuộn 100m/roll. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống khí phi 4*2.5 (200m/cuộn). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn bảo vệ dây điện, bằng nhựa PVC, loại ống cứng, đường kính 1 inch, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn đàn hồi DN32 bằng nhựa PVC đường kính 32mm dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn đàn hồi DN50 bằng nhựa PVC đường kính 50mm dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây bằng nhựa PVC D25 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây D25, làm bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây D32, làm bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện (Ống mềm SP 9032 CM) kt D20mm, chất liệu bằng nhựa PVC, dùng để bảo vệ dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ống luồn dây điện bằng nhựa PVC cứng, không có lớp gia cố bằng vật liệu khác, cỡ (6-15) cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện DK 20 D1.(Ống cứng bằng nhựa PVC, đường kính 20mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện ĐK 25D1 (chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 25). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện PVC phi 40/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện PVC, đường kính phi 25 D1. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện sino D16, chất liệu nhựa cứng PVC chống cháy. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện/ ống luồn dây điện phi 25 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện, chiều dài: 4000mm, màu trắng, đường kính: 110 mm. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây nhựa PVC phi 20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây PVC D20/PVC D20,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn SP9020 bằng nhựa pvc, dùng để luồn dây điện, loại ống cứng, cỡ ống 20mm, độ dài 2.92m/cái. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn SP9025 bằng nhựa pvc, dùng để luồn dây điện, loại ống cứng, cỡ ống 25mm, độ dài 2.92m/cái. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn SP9032 bằng nhựa pvc, dùng để luồn dây điện, loại ống cứng, cỡ ống 32mm, độ dài 2.92m/cái. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm bảo vệ dây D25mm bằng PVC (nk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm dẫn khí D12,23kg/cm2, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm nhựa PVC D20 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa (SCH80), chất liệu nhựa CPVC, kích thước:100A x 2M, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa (tính theo chiếc) Polyme vinyl clorua (PVC) 7139-2198-40 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: ỐNG NHỰA 20mm VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 3mm*200m (bằng polyme từ vinyl clorua) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 48 UPVC Pipe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 90 UPVC Pipe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 90mm (90 mm, BINH MINH) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa bằng PVC dùng để cách nhiệt (loại cứng) 5MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa chống cháy bằng PVC loại cứng, nhãn hiệu: LESSO, model: GY.305-16(B), dùng để luồng dây điện, chống cháy, sử dụng trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa clean PVC chịu lực, KT 16mm, CLP164S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa C-PVC, chuẩn JIS-K6776, cỡ 1" DN25, dài 4000mm/cây, hãng Asahi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng CPVC SCH.80 dài 5.8m phi 1-1/2", hàng mới 100%/ TW (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng luồn dây PVC, đường kính 20mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng phi 25, chất liệu PVC, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC (Tube), đường kính 50mm. Nhãn hiệu LESSO, sx 2020, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC bằng plyme từ vinly clorua, D140mm, 5.4mmthk, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC cấp thoát nước, kích thước: 27mmx2.0mmx4.0m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC hạn chế dòng chảy, dài 11cm, đường kính 2cm- Linh kiện máy lọc nước 7L/h- Máy dùng cho gia đình- Nhãn hiệu, Nhà SX: DE HSIN ENTERPRISE CO., LTD- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC Pipe D25, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC ZONDER PIPE, phi 40 dùng để dẫn nước vào máy giặt, nhà sản xuất: ELIAR ELEKTRONIK SAN A.S, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng trong suốt UPVC SCH.40 dài 3m phi 2", hàng mới 100%/ TW (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng từ PVC (poly vinyl clorua), phi (1-3)cm, dùng để luồn dây điện, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng UPVC SCH.80 dài 5.8m phi 2-1/2", hàng mới 100%/ TW (nk)
- Mã HS 39172300: ONG NHUA CUNG/ Ống ghen tròn PVC F16mm. Là vật tư, thiết bị dùng để sửa chữa nhà xưởng, sản xuất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng, chất liệu nhựa trong PVC, kích thước:25A x 4M, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa dài PVC (4mxđường kính 2.0cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa dẫn khí 9x2.5CL (bằng nhựa PVC)- bộ phận 016-31330 của máy quang phổ phát xạ PDA-7000. HSX: Shimadzu; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa DN 20, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa Đường kính D25, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa F42-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa gân kẽm phi 27mm (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa HI-VP, chuẩn JIS-K6741, cỡ 1" DN25, dài 4000mm/cây, hãng Asahi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa HP-PVC, chuẩn JIS K6741, cỡ 1" DN25, dài 4000mm/cây, hãng Asahi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa hút thiếc (bằng nhựa PVC cứng) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa loại cứng, phi 16, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa lõi thép D32, đường kính ống 32mm, dùng để dẫn nước, vật liệu nhựa PVC. Hàng mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa luồn dây điện phi 20mm. Ống nhựa PVC cứng, mỗi cây dài 2,92m (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa luồn dây SP9020 phi20 PVC (loại cứng) B2001508 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa mềm,đường kính 38mm,dài 230m.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa phi (21*T1.6)mm (21 x 1.6 x 4000 mm, BINH MINH) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa phi 2.7 PVC tube (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa phi 2.8 PVC tube, kích thước 4000M*2.8MM (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa phi 27mm (27 x 1.8 x 4000 mm) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa plastics PVC, loại ống cứng có thành phần cốt sợ thuỷ tinh dùng để dẫn chất lỏng trong nhà máy luyện đồng, đường kính 25-60mm, nhãn hiệu HEBEI RUIHE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PPh D40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PPh D63 (nk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC #4 (Linh kiện sản xuất bộ điện khí xe máy C100, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC #8 (Linh kiện sản xuất bộ phát điện xe máy C100, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC (VG1), kích thước: 15Ax4M, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC 1/2 40x20 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC- CCN9989235127C, PVC TUBE OD100mm L865mm, dùng để nong bộ phận cách điện- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC chịu lực, KT 50X4000mm, IW504, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC cứng dùng để dẫn nước. Kích thước: Dài 4m; Đường kính (24-30)cm. Hàng do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D20/ Đường kính 20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D27 C3 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D48, Class 2 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D60, Calss 2 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC dài 155mm, đk 20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC dẫn nước giải nhiệt cho máy tạo Ozone-OZVb hiệu Prominent- 1094236, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC ĐK 42mm PN8 Class1, 4m/thanh (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC DN20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC độ dày 0,5mm, ID: 3,6mm, trong suốt, Dùng làm ống bảo vệ dây điện, Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC độ dày 0.5mm, ID: 7.0mm, màu đen, Dùng làm ống bảo vệ dây điện, Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC độ dày 1.0mm, ID: 6.5mm, trong suốt,Dùng làm ống bảo vệ dây điện, Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC dùng làm đường ống hút mùi, loại cứng, đường kính 100mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC fi 20*3m, ống nhựa trong dùng làm ống đo mức lỏng bồn chứa hóa chất- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC fi50*3m, ống nhựa trong dùng làm ống đo mức lỏng bồn chứa hóa chất- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC kích thước: 1.0MMx120M/ ROLL, HIệu: shuofang, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC làm mát nhà kính. Kích thước: Phi 32/50/110 * 4/6m dài. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC lưới dẻo 20mm đường kính 20mm, dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 140-Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 25mm sử dụng cho cáp mạng/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 27, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 34, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 42, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 60 C3(4M/cây), mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 60, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 90*4M-Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC pipe 27Ax2.6t (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC PLANT VP, KT 16X4000mm, PVP164J, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC- Prominent- làm ống dẫn hóa chất, đường kính 26,67mm, Hàng mới 100% (PVC Hoses) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC SCH80 1'', dùng cho hệ thống xử lý nước hồ bơi, NSX: VIGAFLOW S.A, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC trong suốt, 16X4000mm, TVP164, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa pvc vuông TOTO, TA-100, đường kính 102 x 68.5 x 65 mm, dùng để bảo vệ bề ngoài cho ống đồng của máy lạnh, nhãn hiệu:Sumurai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, DN 21, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, dùng làm ống luồn dây dẫn điện của nhà máy nhiệt điện. KT: Phi (30-40)mm dày 8mm. Hàng mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, đường kính 13mm, 100m/cuộn, NSX: Saerom Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, kích thước:16Ax4M, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC. Kích thước: Đường kính 28mm. Chất liệu: nhựa PVC. Hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC-U. Đường kính trong(90-220)mm, dài: 4000mm+-10%. dùng cho hệ thống cấp thoát nước.Hiệu: LESSO. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVDF, kích thước:40A, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa TP C3 fi 140mm, dài 4m/thanh, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 15A-ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 20A-ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 25A-ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 25A-ASTM-SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 40A-ASTM-SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 50A ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 50A-ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 50A-ASTM-SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa UPVC luồn dây điện phi20. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa UPVC phi 34/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa UPVC Phi 34*2.6mm dày*4m dài, chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa UPVC SCH.80 dài 5.8m phi 2'', hàng mới 100%/ TW (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa U-PVC, chuẩn JIS-K6741, loại VP, cỡ 10" DN250, dài 4000mm/cây, hãng Asahi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa UPVC, đường kính 90mm, chiều dài 1970mm, dùng để cuộn vải, dùng cho máy dệt kim tròn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa UPVC, SCH80, cỡ DN15 (1/2"), dài 4m/cây, chuẩn ANSI, hiệu WF, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa, bọc ngoài dây điện, chất liệu nhựa PVC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa, chất liệu nhựa trong PVC, kích thước:15A x 4M, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa, loại cứng, bằng polyme từ vinyl clorua (bao gồm 14 ống kích thước 20mm~50mm), chiều dài: 2m, dùng lắp đặt đường thoát nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ống nối bằng nhựa PVC, phi 5cm+/-0,5cm, dài 196cm+/-10cm, đã khoan lỗ, 2 đầu đã gắn khớp nối dùng cho hệ thống làm mát ngoài trời (nhà SX:Guangxi Chongzuo Jianye Meijia Technology Co.,Ltd). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nối Clean PVC bằng nhựa- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nối mềm bằng PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nối PNUWPJN 16A (bằng nhựa PVC) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nối PNUWPJN 20A (bằng nhựa PVC) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nối PNUWPJN 25A (bằng nhựa PVC) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nước bằng nhựa mềm/ Hose 12x18(cuộn 100m)(PM001884) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nước bằng nhựa PVC 1.2" x 15000mm (Cold water Hose) (Trắng), Mã hàng: 93325, Hiệu: Vikan, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nước bằng nhựa UPVC, Không hóa dẻo, không chịu áp lực, đường kính 110mm x dài 5.8m (ECOTECH), hiệu Paling, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nước ngưng PVC D27 bọc bảo ôn vật liệu nhựa PVC,dùng để dẫn nước ngưng điều hòa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nước PVC D90 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống nước từ PVC, Loại cứng, đường kính 6mm, dài 15m, không nhãn hiệu, dùng trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống phun bằng nhựa PVC (linh kiện tháp giải nhiệt, phun nước đều nhau) loại: 3-5RT 1/2"*260L- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống phun sơn bằng nhựa PVC dùng trong ngành sản xuất ngũ kim-Pipe 1 roll 380m, Đưòng kính: 8mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống plastic, phụ kiện khuôn mẫu dùng để dẫn và chứa sản phẩm sau khi dập. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PPR PN10 d110- Mã:300206020- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PPR PN16 25X3.5- Mã:300206951- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PPR PN16 32X4.4- Mã:300206952- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PPR PN16 90X12.3- Mã:300206957- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC 25mm, đường kính trong 25mm, loại cứng, 2.92m/1cây, bao gồm cả giá đỡ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC bảo vệ cho ống dẫn gas, hiệu Rifeng, hãng sản xuất: RIFENG GROUP, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC cấp nước, đường kính: 110mm, dài: 4m, dày: 3.2mm, hiệu: LESSON. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC cứng phi 200 dày 4mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC cứng Phi 75mm dày 2.2mm. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D27, class2 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D27, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D34, class 2 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D48, Class 2 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D60, Calss 2 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC dẫn nước cho quạt model 9000 (code N4131149) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC hồi nước cho quạt model 9000 (code N4132083) (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC phi 34/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC phi 3-5mm, linh kiện của máy biến áp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC phi 5mm, linh kiện của máy biến áp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC phi48-C2, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC TP C3 27 PN25 (4m/cây). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC TP C3 34 PN16 (4m/cây). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC TP C3 60 PN10 (4m/cây). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC TP C3 75 PN10 (4m/cây). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC TP Phi 34 C3(4m/cái). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC TP Phi 60 C3 (4m/cái). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC(dùng để bao ngoài bảo hộ đường dây dẫn nhiệt của máy đúc khuôn)-PVC Tube,Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC, dài 15m, đường kính 25mm, mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC, đường kính 32mm, dày 2mm, dài 4M, nhãn hiệu: NanYa, dùng cho hệ thống cấp nước nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC-C5 phi 27.4 cứng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC-C5 phi 60.4 cứng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC-U Type 1, 110x3000mm, bằng nhựa PVC, dùng để thoát nước thải. Nsx: GEORGE FISCHER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC-U Type 1, 50x3000mm, bằng nhựa PVC, dùng để thoát nước thải. Nsx: GEORGE FISCHER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC-U Type 1, 75x150mm, bằng nhựa PVC, dùng để thoát nước thải. Nsx: GEORGE FISCHER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC-U Type 1, 75x3000mm, bằng nhựa PVC, dùng để thoát nước thải. Nsx: GEORGE FISCHER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống quan sát chất lỏng nhựa PVC, chuẩn SCH40, cỡ 1*1/4 inch DN32, dài 3m/cây, hãng Sanking, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống ruột gà bằng nhựa PVC (6mm) AD10 dùng lắp ráp xe khách 29- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống ruột gà da cam D30/40mm vỏ ngoài bằng PVC (nk)
- Mã HS 39172300: Ống ruột gà luồn dây cáp điện D25 chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: ống sun nhựa D20, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ống sun nhựa D25, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống sun PVC phi1 inch phi32MM 50M/ROL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát nước DK 21 (Chất liệu nhựa PVC). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát nước dk 21. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống thổi bụi bông bằng nhựa cứng PVC, chưa gia cố vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối, kích thước 30*250mm, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ống tròn cứng VL9020. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống U/PVC DN 160-110, chất liệu nhựa pvc, nhãn hiệu ACE, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống U1290, bằng nhựa, kích thước: phi 12mm x 100m/cuộn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 15A ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 25A (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 25A ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 32A ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 50A ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 50A, SCH40 ANSI (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 65A ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống UPVC phi 27/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC20A ANSI SCH40 (nk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC40A, SCH40 ANSI (nk)
- Mã HS 39172300: Ống xả nước C bằng nhựa PVC (AWS0299B0FB0-0C5)-linh kiện sản xuất máy giặt Panasonic, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống xả nước, loại cứng, bằng các polyme từ vinyl clorua, nối với bể mạ, đường kính trong 403mm, chất liệu nhựa PVDF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Ống xả ruột gà nhấn bằng nhựa- SD-X05L, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: ống xếp gió nhựa simili phi100 mm (10m/ống). Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: Ống xoắn ốc (quấn bảo vệ cáp điện & giúp gọn gàng các cáp dẫn điện) bằng nhựa PVC, màu trắng, đường kính 8mm, Spiral hose white, hiệu CML, xuất xứ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ONG066- ống nhựa luồn dây điện PVC Phi 20mm D2 (3m/cây), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ONG-BM/ Ống nước bình minh bão ôn simili-water pipe ONG-BM. Cài đặt lại điều hòa cũ cho khu vực WH (nk)
- Mã HS 39172300: ONGGENGA24/ Ống gen đi dây điện GA24 (bằng nhựa PVC). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: ONGNHUA/ Ống nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172300: ONGNHUAPVC/ Ống nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172300: ỐngỐng PPR PN10 d90- Mã:300206019- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Ow-Maint-KA-light-5/ OW-Maint-KA-light/ Ống luồn dây điện sp D20, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: PD-800-005-10/ 1/2" Pipe- UPVC Schedule 80 Plain (nk)
- Mã HS 39172300: Phụ kiện bồn nước công nghiệp size 5 x (2+2) x 4mH: Thông hơi dạng ống đường kính 50mm bằng nhựa PVC dùng để thông hơi cho bồn nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Phụ kiện của đầu máy làm mát bằng hơi nước: Ống dẫn nước bằng nhựa có 2 đầu nối bằng kim loại, kích thước: 67cm * phi 20mm. Model: EX188. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Phụ kiện ghép nối bằng plastic (U PVC) dùng trong đường ống dẫn khí- ống nối, Part no:PNUUPJN04004T400, Size:40Ax4mL, hiệu:Asahi Av, Mới:100% (nk)
- Mã HS 39172300: Phụ kiện vòi nước: Ống nhựa PVC dùng để xả cho vòi nước đường kính 50mm* dài 600mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Phụ tùng cho may kéo sợi- Ống nhựa PVC, phi 110mm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: PIPE- Ống dẫn mực của máy in gạch, chất liệu bằng nhựa cứng PVC, code: 6802010715, kích thước: L 3500mm (Dùng cho máy in gạch kỹ thuật số trong sản xuất gạch men)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Plastic Pipe (300cm*50cm*50mm)- Ống nhựa để lắp ráp vào dây chuyển rửa và sấy thủy tinh, chưa lắp nối phụ kiện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Plastic Pipe (35*30 cm)- Ống nhựa của dây chuyển rửa và sấy thủy tinh, chưa lắp nối phụ kiện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Plastic Pipe (400cm*16cm*16 mm)- Ống nhựa để lắp ráp vào dây chuyển rửa và sấy thủy tinh, chưa lắp nối phụ kiện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Plastic Pipe (400cm*5cm*5mm, 400cm*8cm*4mm)- Ống nhựa của dây chuyển rửa và sấy thủy tinh, chưa lắp nối phụ kiện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Plastic Pipe (80cm*50cm*30 mm)- Ống nhựa của dây chuyển rửa và sấy thủy tinh. 1 Set 1 Pcs. Chưa lắp nối phụ kiện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-01-08-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-01-124-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-01-43-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-01-45-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-01-58-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-01-64-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-02-08-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-02-117-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-02-17-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-03-15-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-04-40-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-05-09-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-05-15-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-06-40-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-15-09-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-1-24-16-29-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-CLX002-D-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-FFSD001-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-SFM004-X1-X3-D-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PT-TMMH001-DV-P-.VN/ Ống nhựa PVC đóng gói- PVC TUBE, PIPE, HOSE-RIGID (nk)
- Mã HS 39172300: PVC pipe phi 21x1.6mmx4m/ ống nhựa PVC phi 21x1.6mmx4m (nk)
- Mã HS 39172300: PVC TUBE (Ống dẫn nhựa PVC loại cứng dùng để bảo vệ mối nối dây điện, (8q 0.5T), mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: PVC/ Ống bảo vệ bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172300: Rắc co 60, (cút thu ống PVC bằng nhựa cứng) phụ kiện nối ống nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Rắc co PPh D63 (nk)
- Mã HS 39172300: RG008002-016178/ Ống nhựa PVC cứng phi 21, dài 4m (dùng để dẫn nước) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: RG00G001-006310/ Ống dẫn khí bằng nhựa poly etylen có đầu nối tiếp AA30N-R (dài 1m) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172300: RUGA/ Ruột gà PVC Soft Phi 20, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172300: S0015/ Ống bọc kim thông, bằng nhựa PVC, đường kính 0.5mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: SH0005/ Ống nhựa PVC (ống tuýp bằng nhựa) EIT-30 #1 CLEAR (quy cách: phi 7.3mm, độ dày: 0.5mm, chiều dài:150m) (nk)
- Mã HS 39172300: SO-TFT-001/ Ống nhựa dùng để dẫn nhựa vào khuôn ép nhựa/ TUBING, PLASTIC,TEFLON,.031" +/-.002" ID x.006" +/-.002" WT (1FT0.3048 MTR) (nk)
- Mã HS 39172300: SO-TFT-002/ Ống nhựa dùng để dẫn nhựa vào khuôn ép nhựa/ TUBING, TEFLON,.063" +/-.005" ID x.125" +/-.005" OD (1FT0.3048 MTR) (nk)
- Mã HS 39172300: SP-14029/ Ống nhựa PVC #27mm (nk)
- Mã HS 39172300: SP-14054/ ống nhựa PVC #21mm (nk)
- Mã HS 39172300: SPIPE0001/ Ống nhựa Bình Minh phi 21x4000mm (nk)
- Mã HS 39172300: SPIPE0003/ Ống nhựa Bình Minh phi 90x4000mm (nk)
- Mã HS 39172300: SP-PVC/ Ông nhựa- PVC tube 42mm (100m/cuộn) (nk)
- Mã HS 39172300: ST-12374/ Ống nước bằng nhựa PVC, đường kính 20mm (4M/PC) HI-VP-20, ASAHI (nk)
- Mã HS 39172300: ST-12375/ Ống nước bằng nhựa PVC, đường kính 40mm (4M/PC) HI-VP-40, ASAHI (nk)
- Mã HS 39172300: SX-200601/ Ống nhựa cứng UPVC SCH.80 dài 5.8m phi 1", hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: TB01/ Ống nhựa cứng PVC đk 5mm, AE10648-H01 (nk)
- Mã HS 39172300: TC0243/ Ống nhựa Tiền phong 34/C2, nhựa PVC, 4m/cây. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: TC0244/ Ống nhựa Tiền phong 21/C2, nhựa PVC, 4m/cây. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: TD152/ Ống PVC phi 60 (chịu áp) (nk)
- Mã HS 39172300: Tê giảm PPR d110- Mã:300206070- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê giảm PPR d25-20- Mã:300206071.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê giảm PPR d50-40- Mã:300206084.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê giảm PPR d63-40- Mã:300206087.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê giảm PPR d75-40- Mã:300206090.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê giảm PPR d90- Mã:300206069- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê giảm PPR d90-40- Mã:300206094.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê PPR d110- Mã:300206068.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê PPR d50- Mã:300206066.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê PPR d90- Mã:300206096.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: Tê thu nhựa pvc D60-27 (nk)
- Mã HS 39172300: Thanh cố định cánh đảo chiều gió ngang bằng nhựa của quạt model 6000 (code N4131086), (10 cái/bộ), kích thước: (45 x35x10)cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Thu PPh D40-32 (nk)
- Mã HS 39172300: Thu PPh D63-32 (nk)
- Mã HS 39172300: Tt48/ Ống hơi 10mm (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 10/ Ống nhựa 01001A 10X12 GY(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 2.0/ Ống nhựa F32 2.0MMX200M (Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 3.0/ Ống nhựa T-105-2 NO.8 BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 3.5/ Ống nhựa F2(Z)3.5X0.25 BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 4.0/ Ống nhựa BR10 4X0.4(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 4.0/ Ống nhựa EXLON-PVC 4X5BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 4.0/ Ống nhựa F2(Z)4.0 BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 4.0/ Ống nhựa H2(Z)4.0 BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 4.0/ Ống nhựa T-105-2 300V NO.6(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 5.0/ Ống nhựa AH105 5(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 5.0/ Ống nhựa F2(Z)5.0 BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 5.9/ Ống nhựa PVC AWG3 AH-3 BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 6.0/ Ống nhựa 6 BK SP2483A'0600'B(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 6.0/ Ống nhựa AH105 6 BK(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 6.0/ Ống nhựa BR10 6X0.4(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 7.0/ Ống nhựa AH105 7(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 8.0/ Ống nhựa B 8X0.4(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: Tube 8.0/ Ống nhựa BR10 8X0.4(Bọc dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39172300: TUBE/ Ống nhựa PVC loại ống cứng(3.5phi(WH))Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: TZ1188/ Ống nhựa tiền phong fi 21, dùng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39172300: TZ1361/ Ghen điện tròn fi 20mm, bằng plastic, dài 3m/thanh, dùng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39172300: TZ1987/ Ống nhựa TP fi 90x4000mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: TZ948/ Ống nhựa Tiền Phong fi 48mm, dùng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39172300: TZF1808/ Ống gen điện fi 25mm, bằng nhựa, dài 3m/thanh, dùng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39172300: TZF1810/ Ống ghen nhựa fi 32mm, bằng nhựa, dài 3m/thanh, dùng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39172300: TZF237/ Ống ghen điện fi 40mm, bằng nhựa, dài 3m/thanh, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: TZF412/ Ống nhựa PVC fi 21 (4m/thanh), dùng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39172300: V1300114/ ống nhựa bảo vệ dây 25F (RESIN) (nk)
- Mã HS 39172300: V1300140/ Ống nhựa bảo vệ dây KGM-9G RPG9-8G (nk)
- Mã HS 39172300: V1491515/ Ống đệm mạch điều khiển bằng nhựa C-318 (nk)
- Mã HS 39172300: V1491516/ Ống đệm mạch điều khiển bằng nhựa AR-350 (nk)
- Mã HS 39172300: V1491517/ Ống đệm mạch điều khiển bằng nhựa AR-318 (nk)
- Mã HS 39172300: V83050031/ Ống nhựa bảo vệ dây 20 0.5 R-1 RED (nk)
- Mã HS 39172300: V83050032/ Ống nhựa bảo vệ dây 20 0.5 W-1 WHITE (nk)
- Mã HS 39172300: V83122095/ ống nhựa OTF-40 50 (nk)
- Mã HS 39172300: Van 1 chiề nhựa PPH D40 (nk)
- Mã HS 39172300: Van 1 chiều PVC phi 110, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Vật tư phụ: co nối bằng nhựa phi 25mm 50 cái, ống ruộc gà phi 25mm (5 cuộn x 40m), nẹp nhựa 60x100mm 15 cây 2m/cây./ VN (nk)
- Mã HS 39172300: VNTB191333/ Ống nhựa PVC kích thước phi 25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: VNTB191336/ Ống nhựa PVC kích thước: 100*130mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: Vòi nước bằng nhựa dùng trong sân vườn, đường kính 2cm độ dài 5m, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: vòi nước tưới cây kiểng bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: VPP150/ VP PIPE (PLANT) 150A PAVP1F4- Ống nhựa VP 150A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: VPP25/ VP PIPE (PLANT) 25A PAVP254- Ống nhựa VP 25A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: VPP50/ VP PIPE (PLANT) 50A PAVP504- Ống nhựa VP 50A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: VPP65/ VP PIPE (PLANT) 65A PAVP654- Ống nhựa VP 65A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: VPP75/ VP PIPE (PLANT) 75A PAVP754- Ống nhựa VP 75A (ống nhựa dài 4m) (nk)
- Mã HS 39172300: VT0569/ Ống PVC D48, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172300: WE00-0110/ ống nhựa bọc đầu dây điện tube (4) white (nk)
- Mã HS 39172300: X1559/ ống sấy SC-5.0-0 for NCR (nk)
- Mã HS 39172300: Y lọc nhựa PPh D63 Y (nk)
- Mã HS 39172300: YHV-20A/ ống các loại tính theo chiếc bằng polyme vinyl clorua, có tác dụng chống xước dây điện tại vị trí được gắn với bộ dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172300: 1302A 0400V R C.N20-2/ Ống nhựa NFG-3NP D4.0 RED 1302A 0400V R C 4.0mm*300m (xk)
- Mã HS 39172300: 51/ Vòi phun bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 52/ Van nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 53/ Nắp đậy van nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 54/ Vòng khóa van nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 55/ Van nối nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 56/ Vòng tròn nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 58/ Ống nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 60/ Vách ngăn khí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 70/ Ống nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: 7s114b/ VP PIPE (PLANT) 150A PAVP1F4 ST- Ống nhựa VP 150 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s156/ VP PIPE (PLANT) 40A PAVP404 ST- Ống nhựa VP 40 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu Composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s54/ VP PIPE (PLANT) 20A PAVP204 ST- Ống nhựa VP 20 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s55/ VP PIPE (PLANT) 25A PAVP254 ST- Ống nhựa VP 25 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s56/ VP PIPE (PLANT) 75A PAVP754 ST- Ống nhựa VP 75 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s58/ HT PIPE 25A HT254P- Ống nhựa HT 25 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s60/ HT PIPE 50A HT504P- Ống nhựa HT 50 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s62/ HT PIPE 75A HT754P- Ống nhựa HT 75 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s63a/ HT PIPE 100A HT1H4P- Ống nhựa HT 100 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s64a/ HT PIPE 150A HT1F4P (2WIDING)- Ống nhựa HT 150 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s72/ VP PIPE (PLANT) 125A PAVP1Q4 ST- Ống nhựa VP 125 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s88b/ VP PIPE (PLANT) 16A PAVP164 ST- Ống nhựa VP 16A (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu Composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s91b/ VP PIPE (PLANT) 50A PAVP504 ST- Ống nhựa VP 50 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu Composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s92b/ VP PIPE (PLANT) 65A PAVP654 ST- Ống nhựa VP 65 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu Composite (xk)
- Mã HS 39172300: 7s93b/ VP PIPE (PLANT) 100A PAVP1H4 ST- Ống nhựa VP 100 (ống nhựa dài 4m) bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39172300: Bích nhựa PPh D32 (xk)
- Mã HS 39172300: Bình 220L YUD151053B BLOW PIPE L220 (xk)
- Mã HS 39172300: Bình 300L YUD151053A BLOW PIPE L300 (xk)
- Mã HS 39172300: Bộ ống phun 250RT (LBC.LN). POmt2005701 (xk)
- Mã HS 39172300: co 90 độ nhựa bình minh, phi 21, dày 3ly (xk)
- Mã HS 39172300: Côn thu 32-20 PPR, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Côn thu PPR D50/40, Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Côn thu PVC 34/21, Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Côn thu PVC 48/34, Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Cút nhựa PP h D40 (xk)
- Mã HS 39172300: Cút nhựa PP h D63 (xk)
- Mã HS 39172300: Cút nhựa PVC D27 (xk)
- Mã HS 39172300: Cút(nhựa PVC, phi 250). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Đầu nối có ren PL6-M5 (xk)
- Mã HS 39172300: Dây khí Lucky 6.5x10 (màu xanh phi 10mm) bằng ống nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: Khóa nhựa pvc D27 (xk)
- Mã HS 39172300: Khóa nhựa pvc D60 (xk)
- Mã HS 39172300: MA0000105558/ ống nhựa SFZ-3.5-1 (xk)
- Mã HS 39172300: MA025855/ ống sấy SFZ-2.0-1 (xk)
- Mã HS 39172300: MA086766/ ống nhựa TU0425YR-20 Orange (xk)
- Mã HS 39172300: Máng điện 45x65x1.700 (bằng nhựa, dạng ống hộp để đi dây điện) (xk)
- Mã HS 39172300: Máng ghen Sino 40x80mm (xk)
- Mã HS 39172300: Máng ghen Sino 60x80mm (2m/thanh) (xk)
- Mã HS 39172300: Măng sông PVC phi 250. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD100L1-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040100T) (100X9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD100L2-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HDVT16X17.6L100 (69225863) (100X17.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD120L-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 30X31.6T (309600060120T) (120x31.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD130L1-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040130T) (130X9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD130L5-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820130T) (130X19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD160L2-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050160T) (160X15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD170L2-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050170T) (170X15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD180L1-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 22X23.6T (309600070180T) (180x23.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD180L2-SUMI1/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050180T) (180x15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD180L5-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820180T) (180X19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD250L6-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HDVT18X19.6L250 (69224780) (250X19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600010040TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 12X13.6T (309600010040T) (40x13.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600010055TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 12X13.6T (309600010055T) (55x13.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600010060TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 12X13.6T (309600010060T) (60x13.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600010290TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 12X13.6T (309600010290T) (290x13.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600020120SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 16X17.6T (309600020120T) (120x17.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-30960002SUMI/ Ống nhựa PVC bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 16X17.6T (30960002) phi 17.6mm; t0.8mm (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600030080SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 6X7.6T (309600030080T) (80x7.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600030090TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 6X7.6T (309600030090T) (90x7.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600030100SUMIDENSO/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 6X7.6T (309600030100T) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600030120SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 6X7.6T (309600030120T) (120x7.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-30960003SUMI/ Ống nhựa PVC bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 6X7.6T (30960003) phi 7.6mm; t0.8mm (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600040030SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040030T) (30x9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600040060TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040060T) (60x9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600040085SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040085T) (85x9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600040110SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040110T) (110x9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600040220TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040220T) (220x9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-30960004SUMI/ Ống nhựa PVC bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (30960004) phi 9.6mm; t0.8mm (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600050030SUMI1/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050030T) (30x15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600050110TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050110T) (110x15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600050290TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050290T) (290x15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600060070SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 30X31.6T (309600060070T) (70x31.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600060085TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 30X31.6T (309600060085T) (85x31.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600060210SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 30X31.6T (309600060210T) (210x31.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-30960006SUMI/ Ống nhựa PVC bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 30X31.6T (30960006) phi 31.6mm; t0.8mm (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600070050TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 22X23.6T (309600070050T) (50x23.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600070120SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 22X23.6T (309600070120T) (120x23.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-309600070125UMIDENSO/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 22X23.6T (309600070125T) (125x23.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-30960007SUMI/ Ống nhựa PVC bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 22X23.6T (30960007) phi 23.6mm; t0.8mm (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-390032820040SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820040T) (40x19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-390032820070SUMIDENSO/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820070T) (70x19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-390032820100TSUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820100T) (100x19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-390032820120T/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820120T) (120x19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-390032820150SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820150T) (150x19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD50L5-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HDVTB18X19.6T50 (69222608) (50X19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD60L5-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820060T) (60X19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD-69226870SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HDVT 8X9.6L120 (69226870) (120x9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD70L1-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040070T) (70X9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD70L2-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050070T) (70X15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD70L-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 12X13.6T (309600010070T) (70X13.6; t 0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD80L1-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 8X9.6T (309600040080T) (80X9.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD80L2-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 14X15.6T (309600050080T) (80x15.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD85L4-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 22X23.6T (309600070085T) (85X23.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: ONBDD90L5-SUMI/ Ống nhựa bọc dây dẫn điện cho xe ô tô loại HD-VTB 18X19.6T (390032820090T) (90X19.6; t0.8mm) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống 27 C2 PVC, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống Acrylic pipe trong suốt đường kính ngoài 150mm. Dày 5mm. Dài 150 mm (D150mm, d 140mm, L 150mm) bằng nhựa mica, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống bằng nhựa PVC dùng luồng dây điện, kích thước 27mm, 1 cuộn 25m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống bảo vệ xác rắn, đường kính 25mm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống chịu nhiệt 20 PPR (4m/cây), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống chịu nhiệt 25 PPR (4m/cây), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống chống cháy PVC có ren trắng phi 27 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống Clean PVC 20A,chất liệu nhựa. mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống Clean PVC 25A,chất liệu nhựa. mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống co nhiệt màu đen DRS6, bằng nhựa mềm, kích thước: phi 6mm x 100m/cuộn, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống cứng D20, (2.92m/cuộn), chất liệu PVC (xk)
- Mã HS 39172300: Ống dây dẫn (dầu) màu đỏ 3000mm*1/4, chất liệu: nhựa, hàng mới: 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống điện phi 25 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống điện PVC D20 hiệu Ega (xk)
- Mã HS 39172300: Ống gen đi dây điện GA24 (bằng nhựa PVC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống gen sun D16 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen cứng D32 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen điện fi 40mm, bằng nhựa, dài 3m/thanh, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen điện tròn fi 20mm, bằng nhựa, dài 3m/thanh, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen ruột gà mềm SP D25, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen tròn D20 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen tròn PVC F16mm. Là vật tư, thiết bị dùng để sửa chữa nhà xưởng, sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ghen vuông 10x15mm(bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống gió PP D90x5t (xk)
- Mã HS 39172300: Ống HDPE D63 PN10: 10 cuộn (xk)
- Mã HS 39172300: Ống HDPE D63 PN10: 38 cuộn (xk)
- Mã HS 39172300: Ống hơi D8 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống hút cồn mê-tan(PVC) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống khí nén bằng nhựa 24kg/cm235mg, 5690psi (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống khí nhựa mềm PU trong suốt phi 4mm- Sang A (cuộn 100m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ông luồn dây điện bằng nhựa uPVC 21 x 1.6mm PN15 (chất liệu nhựa) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây Điện D20,mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện phi 20, vật liệu nhựa PVC, dùng để chống dẫn điện, chống sự ăn mòn của axit. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện sp D20,mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện trơn uPVC hiệu Blue Eagle, đường kính 20MM, 1 ống 2900MM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống luồn dây điện, mạng bằng nhựa PVC- Ống cứng. Mặt cắt ngang hình tròn đường kính 25mm, chiều dài 3m/ống. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mẫu, bằng nhựa cứng_25MM, dùng để bảo vệ dây điện, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm bằng nhựa PVC, đường kính 20mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm D20 (50 mét/cuộn), chất liệu PVC (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm dẫn khí D12, 23kg/cm2, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm dẫn khí nén D10-16kgf/cm2, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm PVC D25mm (dùng để luồn dây điện) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm SP-9025CM-40m; Sino (xk)
- Mã HS 39172300: Ống mềm/ Soft Pipe and Accessories, Nhựa PP, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 10m (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 20mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 48 UPVC Pipe (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa 90 UPVC Pipe (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa Bình Minh phi 21x4000mm (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa cứng Phi 20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC D25 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC phi 26mm, dùng để luồn dây điện, dùng cho hệ thống điện nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa cứng PVC pi 114mmx3.5mm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa D20 (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa- F60- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa- F90- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa luồn dây D25 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PPh D40 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PPh D63 (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC #21mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC #27mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC (nước thải), phi 114mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC (thoát nước mưa), phi 90mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC (thông hơi), phi 34mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC- 25A x 2.0t (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC 600x550, 8T dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC 90 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC cứng phi 21, dài 4m (dùng để dẫn nước) (Hàng mới 100%)(RG008002-016178) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D160, c2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D20 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D200, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D25 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D25 (loại cứng) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D250, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D25mm (dùng để luồn dây điện) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D27 C3 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D315, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D32 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D40 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D42, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D48, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D60, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D700, 5T dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC D90, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC DN125, C2 dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC DN20, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC độ dày 1 mm,ID:6,5mm,dài 11 mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC dùng để lắp đặt đường ống gió thải chất liệu nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC đường kính trong 110mm, đường kính ngoài 100A (133mm), dùng trong đường ống dẫn nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC- F21- Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39172300: ống nhựa PVC- F27- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC- F34- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC- F60- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa PVC- F90- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC fi 21 (4m/thanh), dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 250. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 27 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 27, dài 4m, dày 1.8mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 27mmx2mm, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC phi 34mmx2.5mm, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC trắng, để luồn dây điện D22 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC&CPVC. đường kính 3/4inch- 4 inch, dài 10FT, hiệu SPEARS, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, chất liệu nhựa PVC,dùng để lắp đặt đường ống gió thải, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, chiều dài 4m/ống (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 114mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 140mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 21mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 27mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 34mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 42mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 49mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 60mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 76mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa PVC, phi 90mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa SP9025-2.92m; Sino (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa tiền phong fi 21mm, dài 4m/thanh, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống nhựa Tiền Phong Ống uPVC DN 160 PN5 (Class 1) không nong hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa TP fi 90x4000mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa UPVC 1/2'' DN16. POmt2005313 (xk)
- Mã HS 39172300: ỐNG NHỰA UPVC- 1/2" Pipe- UPVC Schedule 80 Plain- Part: PD-800-005-10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC 25A ANSI SCH40 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC D168, dài 4000mm cấp thoát nước, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, xuất xứ: Việt Nam. mới 100%. (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC D220, dài 4000mm cấp thoát nước, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, xuất xứ: Việt Nam. mới 100%. (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC D280, dài 4000mm cấp thoát nước, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, xuất xứ: Việt Nam. mới 100%. (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nhựa uPVC D60, dài 4000mm cấp thoát nước, nhãn hiệu: Hoa Sen, bằng plastic, xuất xứ: Việt Nam. mới 100%. (xk)
- Mã HS 39172300: ỐNG NHỰA, CƠ SỞ SX DÉP NHỰA MINH KHÔI, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nối mềm loại dài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nước bình minh bảo ôn simili (ống nhựa làm từ polyme từ vinyl clorua) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nước nhựa 6mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nước PVC D90 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nước PVC phi 21, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nước PVC phi 25 bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống nước PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống PVC (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC (loại cứng) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC 50A, dày 2mm, nhãn hiệu Sino, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC C2 D110: 4 cây (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC C2 D180: 14 cây (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC C2 D60: 3 cây (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC cứng luồn dây điện phi 20, cây dài 2,92m. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D 42 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D110 (loại cứng) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D125 (loại cứng) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D20 (50m/cuộn)- SP9020CM, hiệu Sino, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D21 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D27 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D27, class2 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D34 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D42 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D48 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D48 (loại cứng) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D48 C2(4M/ cây), Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D60 (loại cứng) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D75 PN 5- dùng để lắp đường ống nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC D76 (loại cứng) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC ĐK 21 Class 2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC ĐK 27 Class 2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC ĐK 34 Class 2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC ĐK 42 Class 2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC ĐK 60 Class 2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC ĐK 90 Class 2, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC DN110. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC DN160. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC dùng để dẫn nước trong phòng sạch, loại cứng, đường kính 20mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC phi 21 C2(4M/cây), Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC phi 21 C2, Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC phi 34 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC Phi 34 C2(4M/ cây), Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ống pvc phi 42 c2 tiền phong (xk)
- Mã HS 39172300: Ống Pvc Vanlock 25mm, dài 2.92m nhựa PVC, dùng để bảo vệ dây điện. hàng mói 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC, phi 16mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ống PVC-U 2-1/2-inch DN65, dài 5.8m, chuẩn SCH80 mã S800-025, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện bọc nhựa 1-1/2" (Phi trong 40.6mm, phi ngoài 47.2mm) OMB112CV, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống sun 32 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát nước Bình Minh, Việt Nam, dạng ống, cứng, quy cách: 27mm x 1.8mm. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát nước ngưng PVC có bọc bảo ôn D27, vật liệu nhựa PVC, dùng để dẫn nước ngưng điều hòa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát nước ngưng và phụ kiện uPVC PN12.5 DN50 (D49),thương hiệu:ĐỆ NHẤT,năm sản xuất:2020.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát uPVC D110 C2, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát uPVC D125 C2, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát uPVC D42 C2, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát uPVC D60 C2, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống thoát uPVC D90 C2, hiệu Tiền Phong mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống TP 21 bằng nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống TP 34 bằng nhựa PVC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống tròn cứng SP9020 (Ống nhựa cứng pvc dùng để luồn dây điện 2.92m/cây) (xk)
- Mã HS 39172300: Ống tròn cứng VL9032, phi 32, chất liệu nhựa PVC, Công ty SX: Công Ty Sino Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC D160- C2 (4m/cây), hiệu Tiền Phong, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC D200- C2 (4m/cây), hiệu Tiền Phong, mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC DK 21PN12,5 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC DK 27PN12,5 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC DK 34PN10 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC DK 42PN8 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC DK 48PN8 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC DK 60PN6 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống U.PVC DK 75PN6 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC 25A (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 114 x 3.4mm, dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 114 x 6.0mm, dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 165 x 4.5mm, dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 165 x 8.8mm, dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 216 x 10.3mm, dài 1.2m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 216 x 5.3mm, dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 280 PN10 (Class 4), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 400 PN5 (Class 1), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 450 PN10 (Class 4), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 60 PN5 (Class 0), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 630 PN5 (Class 1), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 90 PN10 (Class 4), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 90 PN5 (Class 1), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC DN 90 PN8 (Class 3), dài 4m hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC hệ inch (BS) DN 114 x 3.5mm PN 6- 4m, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.5mm PN 6- 4m, hàng mới 100%, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC hệ mét (ISO) DN 140 x 4.0mm PN 5- 4m, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 4.0mm PN 5- 4m, hàng mới 100%, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39172300: Ống UPVC phi 27 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống UPVC phi 34 (xk)
- Mã HS 39172300: Ống uPVC Xi phông- 5-408 x 0.32 mm (xk)
- Mã HS 39172300: Ông xếp gió nhựa simili phi100 mm (10m/ống). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống/ Pipe: D400/Nhựa PP 5mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống/ Pipe: D600/Nhựa PP 5mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống/ Pipe:D200/Nhựa PP 3mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống/ Pipe:D250/Nhựa PP 3mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống-PPR D25, chất liệu Nhựa- Tiền phong, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Ống-PVC Pipe D90, chất liệu Nhựa- Tiền phong, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ONPVCSHO-1620L/ Ống nhựa PVC SHOUKAKI PAIPU 10X15 1620L (xk)
- Mã HS 39172300: ONPVCSHO-392L/ Ống nhựa PVC SHOUKAKI PAIPU DD-150 10x15 392L (xk)
- Mã HS 39172300: Phụ kiện chạy cáp (ống nhựa luồn dây) Cable Accessories (xk)
- Mã HS 39172300: Phụ kiện kéo cáp (ống nhựa luồn dây cáp)/ Accessories for cabling/ accessories: ổ cắm, mặt mạng, ống ruột gà, ống nhựa cứng, lạt nhựa (xk)
- Mã HS 39172300: Phụ kiện lọc nước bằng nhựa loại YUD157542A Blow Pipe100 (xk)
- Mã HS 39172300: PVC TUBE/ Ống nhựa PVC, loại ống cứng Hard PVC 85mm.Hàng mới 100%.Nhà sx HANMICABLE,tái xuất 1 phần thuộc mục số 20 tờ khai 103163803630 (xk)
- Mã HS 39172300: Rắc co PPh D63 (xk)
- Mã HS 39172300: Ruột gà PVC Soft Phi 20, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: ST-12374: Ống nước bằng nhựa PVC, đường kính 20mm (4M/PC) HI-VP-20, ASAHI (xk)
- Mã HS 39172300: ST-12375: Ống nước bằng nhựa PVC, đường kính 40mm (4M/PC) HI-VP-40, ASAHI (xk)
- Mã HS 39172300: Thu PPh D40-32 (xk)
- Mã HS 39172300: Thu PPh D63-32 (xk)
- Mã HS 39172300: Trụ ống PVC vòi nước tưới cỏ cao 60cm, phi 114mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39172300: Van 1 chiều nhựa PPH D40 (xk)
- Mã HS 39172911: 1.3.1601800116/ Ống rỗng nhựa L365<>5mm TPE JS408-1885-75A (nk)
- Mã HS 39172911: 1.3.1601800117/ Ống rỗng nhựa L185<>3mm TPE JS408-1885-75A (nk)
- Mã HS 39172911: 1.3.1601800244/ Ống rỗng bằng nhựa, L375<>5mm TPE JS408-1885-75A (nk)
- Mã HS 39172911: 1.3.1601800245/ Ống rỗng bằng nhựa, L180<>3mm TPE JS408-1885-75A (nk)
- Mã HS 39172911: 50500P0146/ ống dẫn ra dây/ Pipe de sortie (nk)
- Mã HS 39172911: 50501P0129/ ống dẫn dây/ Pipe de sortie de fils (nk)
- Mã HS 39172911: CS-DUCT-PCE/ Ống nhựa TAC RIGID DUCT PP FI 125 1M (nk)
- Mã HS 39172911: CS-ONGHOI-P/ Ống hơi bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39172911: HOSE/ Ống dẫn hút chân không cùng miếng vệ sinh Tampo Pad dùng cho Robot máy ép nhựa (nk)
- Mã HS 39172911: NL369/ ống nhựa_VN0007356 (nk)
- Mã HS 39172911: NL386/ Ống nhựa phun nước AU0114001Z (Injection Pipe) (nk)
- Mã HS 39172911: NTD-550/ Dây PU phi 8 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172911: NTD-984/ Ống co nhiệt phi 2 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172911: Ống chuyên dụng của máy phân tích màu (UB-PLUS PURIFYING CARTRIDGES) (nk)
- Mã HS 39172911: Ống hơi PU KOREEL (poly-urethane) 10*6.5mm*100M/cuộn (màu xanh, trắng) (dùng để dẫn khí), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172911: SO-WGD-001/ Miếng dẫn dây nhôm trong bo mạch của máy gắn linh kiện/ WIRE GUIDE, DARK BLUE, 0.005, LARGE WIRE HEAD (nk)
- Mã HS 39172911: SO-WGG-001/ Miếng dẫn dây nhôm trong bo mạch của máy gắn linh kiện/ WIRE GUIDE.008 GREEN LARGE WIRE HEAD (nk)
- Mã HS 39172911: SO-WGG-001/ SO-WGD-001/ Miếng dẫn dây nhôm trong bo mạch của máy gắn linh kiện/ WIRE GUIDE0. 008 GREEN LARGE WIRE HEAD (nk)
- Mã HS 39172911: SO-WGU-008/ Miếng dẫn dây nhôm trong bo mạch của máy gắn linh kiện/ WIRE GUIDE WG-300-TIC ver.2 (nk)
- Mã HS 39172911: SO-WGU-015/ Miếng dẫn dây nhôm trong bo mạch/ 360 wire guide BH-150504-05 (nk)
- Mã HS 39172912: 151X1225MA01PC03|DM/ Cút nối bằng nhựa có ren ĐK 10~100mm (nk)
- Mã HS 39172919: ./ Ống dẹt 15 x 10 bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39172919: ./ Ống hút bụi bằng nhựa đường kính 75mm,dài 1.6m, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ./ Ống mềm SP9025CM (ống gen luồn dây điện bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172919: ./ Ống nhựa dẹt kích thước 24x14mm chiều dài 2m dùng để luồn dây điện, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172919: 0/ Cút phi 21, dùng để nối ống nhựa với nhau,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 0/ Nối ren phi 27, bằng plattic dùng để nối ống nhựa với nhau,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 0/ Thu 27-21, bằng nhựa pvc,dùng để nối ống nhựa với nhau,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 0/ Thu 34-21, bằng nhựa pvc,dùng để nối ống nhựa với nhau,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 0039/ Ống nhựa đk 1cm (nk)
- Mã HS 39172919: 007/ Đệm tay nắm nhựa (nk)
- Mã HS 39172919: 0903_2986/ Ống hút bụi gân nhựa phi 100/ VN (nk)
- Mã HS 39172919: 10100-06030100-2000/ Ống dây khí nén bằng nhựa màu đen (1 cuộn 100m) (Tube): 10100-06030100-2000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 10923/ Tê ống nước PVC 3/4 " (nk)
- Mã HS 39172919: 1-350/ Thân CSI-H (nhựa ABS) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-351/ Nắp CSI-H (nhựa ABS) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-479/ Đầu phun (BAS14/18)- Nozzle tip (pink assy) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-480/ Que vệ sinh (BAS16)- Clean stick (black) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-487/ Đầu phun nhựa (BAS14/18) 487 (nk)
- Mã HS 39172919: 1-490/ Đầu phun nhựa (BA06/07)- Nozzle tip (nk)
- Mã HS 39172919: 1-491/ Đầu phun nhựa (BA06/07)- Nozzle tip (nk)
- Mã HS 39172919: 1-497/ Đầu phun nhựa (BAS16)- Nozzle tip (white assy) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-498/ Đầu phun nhựa (BAS16)- Nozzle tip (pink assy) (nk)
- Mã HS 39172919: 160624-10/ Ống thoát ẩm bằng nhựa IDK04-100-C1 (30cm) (linh kiện của máy láp ráp sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 160906-02/ Ống dẫn keo bằng nhựa (PKG OF 50) (210765) 50 pcs/pack (5cm)(linh kiện của máy dán keo sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 160908-47/ Ống dẫn bằng nhựa TU04025B-100 (phi 0.4x10000cm) (linh kiện của máy dán keo sản phẩm) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-681/ Ống phun nhựa (BA20)- Duct-nozzle (ABS) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-683/ Ống sấy nhựa (BA20)- Duct-dry (ABS) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-685/ Ống phun nhựa (BA23)- Duct-nozzle (ABS) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-686/ Cửa gió nhựa (BA23)- Duct-dry (ABS) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-691/ Thân faucet (nhựa PP) (nk)
- Mã HS 39172919: 170123-11/ Ống dẫn bằng nhựa TU0604B-100 (phi 0.6x10000cm) (linh kiện của máy dán keo sản phẩm; Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: 170123-11/ Ống dẫn keo bằng nhựa AT-10E-H-1.5M (1.5m) (Linh kiện của dán keo sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 170216-12/ Ống dẫn bằng nhựa (phi 3.2x5000mm) (linh kiện của máy kiểm tra sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 170424-50/ Ống dẫn bằng nhựa JMZT3.2-100 (phi 3.2x10000mm) (linh kiện của máy kiểm tra sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 170424-50/ Ống nhựa CGST-T-S (phi 20x90mm) (linh kiện của máy kiểm tra sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 170424-50/ Ống nhựa kiểm soát độ ẩm IDK04-100 (4x150mm) (linh kiện của máy kiểm tra sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 170602-64/ Ống dẫn bằng nhựa 7012056 (1.5m) (linh kiện của máy dán keo sản phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 170616-24/ Ống dẫn bằng nhựa IDK04-100 (10cm) (2pcs/1pack) (linh kiện của máy kiểm tra sản phẩm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-717/ Nắp van diệt khuẩn CSI-H440 bằng nhựa/cap-sterilization module H/[ABS] (nk)
- Mã HS 39172919: 1-832/ Nắp cố định- Cap-Unique fitting (xanh lá, PP M-1400) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-840/ Nắp ống lọc nước bằng nhựa-Cap-pipe-[POK M33AX0A (nk)
- Mã HS 39172919: 1-857/ Thân(A) ống lọc nước bằng nhựa-PIPE WATER-A thân ống-[POK M33AX0A (nk)
- Mã HS 39172919: 1-858/ Thân(B) ống lọc nước bằng nhựa-PIPE WATER-B-[POK M33AX0A (nk)
- Mã HS 39172919: 1-859/ Thân(C) ống lọc nước bằng nhựa-PIPE WATER-C-[POK M33AX0A (nk)
- Mã HS 39172919: 1-860/ Thân(L) ống lọc nước bằng nhựa-PIPE WATER-L-[POK M33AX0A (nk)
- Mã HS 39172919: 1-861/ Thân(R) ống lọc nước bằng nhựa-PIPE WATER-R-[POK M33AX0A (nk)
- Mã HS 39172919: 1-941/ Thân P-08L (nhựa PP) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-943/ Nắp chặn P-08L (nhựa PP) (nk)
- Mã HS 39172919: 1-956/ Nắp của chỏm trắng- Cap-Nipple White (POK, white) (nk)
- Mã HS 39172919: 305742001/ Ống nhựa gắn tay cầm máy khoan Dia66.6*186.7mm-SIDE HANDLE ASS'Y\030291,W\METAL INSERT (672505002). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 4110630/ Ống nhựa dài 200mm, (phi 3.5mm), NPL sx board mạch điện tử dùng cho thiết bị phun hơi nước (nk)
- Mã HS 39172919: 4110631/ Ống nhựa dài 200mm, (phi 5 mm) NPL sx board mạch điện tử dùng cho thiết bị phun hơi nước (nk)
- Mã HS 39172919: 4503069327/ Ống ghen bán nguyệt 60x12000mm (nk)
- Mã HS 39172919: 4503069328/ Máng ghen lỗ 45x65mm (nk)
- Mã HS 39172919: 4535 661 32971/ ỐNG NHỰA GRAP001 4535 661 32971 (nk)
- Mã HS 39172919: 45951-18040/ Ông mềm bằng nhựa(đk:27.7*64.5mm) (nk)
- Mã HS 39172919: 4940903/ Ống hút bằng plastic loại cứng màu đen, dài 19 cm, đường kính 3.5 cm, là linh kiện của máy hút bụi,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 500331171325/ Ống silicone MTD D51X1410 19207-12420838-003-T01 (nk)
- Mã HS 39172919: 510211160116/ Ống silicone HTD D53 X 360 C/M (nk)
- Mã HS 39172919: 534211003/ Ống thổi bằng nhựa PP của máy thổi (218x138mm)-PLASTIC,INLET BELL\ GRAPHITE GRAY. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: 534216002/ Ống thổi bằng nhựa PP của máy thổi (D68.56x409mm)-PLASTIC,TUBE \ GRAPHITE GRAY. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: 534217002/ ống thổi bằng nhựa PP của máy thổi (190x71.46mm)- PLASTIC,TUBE TIP \ GRAPHITE GRAY. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: 561399003/ ống nhựa cứng PVC đường kính 9mm- PLASTIC,CHEMICAL SIPHON TUBE \ HU090079006. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 580471001/ Ống thổi bằng nhựa của máy thổi lá-BLOW MOULD, LOWER BLOWER TUBE\ BLACK \ 38CC MIXED FLOW BACKPACK BLOWERHàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 580472001/ Ống thổi bằng nhựa của máy thổi lá-BLOW MOULD, HANDLE TUBE \ BLACK \ 38CC MIXED FLOW BACKPACK BLOWERHàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 580473001/ Ống thổi bằng nhựa của máy thổi lá-BLOW MOULD, BELLOWS\ 38CC MIXED FLOW BACKPACK BLOWERHàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: 65ABI0000063/ Ống silicone VENA ABRASIL INOX D63 (nk)
- Mã HS 39172919: 76J200000008/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D8 (nk)
- Mã HS 39172919: 76J200000009P/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D9 (nk)
- Mã HS 39172919: 76J200000012/ Ống silicone Technosil SAE j20R3 class D12 (nk)
- Mã HS 39172919: 76J200000016/ Ống silicone Technosil SAE J20R3 Class A D8 (nk)
- Mã HS 39172919: 76J200000019/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D19 (nk)
- Mã HS 39172919: 76J200000022/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D22 (nk)
- Mã HS 39172919: 76OEM1190976/ Ống silicone TECHNOSIL PT FDA D3.18X7.5X133 (nk)
- Mã HS 39172919: 920010000612/ Ống silicone SIL EXTRUS D6x12 (nk)
- Mã HS 39172919: 920060000408/ Ống silicone SIL EXTRUS. BLACK 4X8 (nk)
- Mã HS 39172919: 92OEM1190979/ Ống silicone TECHNOEX USP D4.76X7.94X292 LRL-1119712 (nk)
- Mã HS 39172919: 9CFT-6-06 9CFT-6-06 Ống nhựa bao bọc dây diện, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: A7/ Ống dẫn nước #25*50m, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: B31-1578/ Cút nối góc PVC Tiền Phong phi 34 (C00.001.34), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: B31-1579/ Nối góc 90 độ PVC Tiền Phong phi 21(C00.001.21), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: B31-1580/ Nối góc 90 độ ren trong 21-1/2 Tiền Phong (C00.003.2120), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: B31-1582/ Nối thẳng phi 21 Tiền Phong (C06.020.21), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: B31-1583/ Ống nhựa PVC Tiền Phong D21, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Bộ dây hơi của máy nung nha khoa Hose Set(bộ/cái)(bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Cần dẫn (ống dẫn) bằng nhựa dùng cho bình phun thuốc trừ sâu. Kích thước: Phi 10mm +- 3%, Dài (1200-1500)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Chếch nhựa pvc phi 34 (nk)
- Mã HS 39172919: Cổ hút (bằng nhựa), Part No: 178800M040, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Cổ hút, bằng nhựa, part no: 178800M040, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Cổ ống dẫn gió vào bầu lọc khí nạp- bằng nhựa cứng (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 13 71 7 605 638 (nk)
- Mã HS 39172919: CONNECTING TUBE NO. 3 (Ống nối dùng trong máy xét nghiệm y tế), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Cút nhưa pvc phi 34 (nk)
- Mã HS 39172919: Cút nối, bằng nhựa. Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172919: Đầu nối dạng ống. Chất liệu: nhựa PU. Có vành bằng sắt. Dùng để nối vào phễu đổ cà phê trong dây chuyền sản xuất. Kích thước fi: 80mm, chiều dài 120 mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: đầu nối ống dẫn nước của bình lọc nước bằng nhựa kích thước: (2x0,5)cm +-0.2cm,phi 0,5cm +- 0.2cm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Dây hơi của máy bơm chân không Vacuum hose(bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Dây nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Dây nhựa, ống nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Đường ống ra của bình dự trữ nước làm mát (bằng nhựa), Part No: 1656638010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Đường ống thông hơi động cơ bằng nhựa, Part No: 1222930040, phụ tùng thay thế của xe FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: ENG10005839- Cụm ống thông hơi các-te dầu (bằng nhựa PP), dùng cho xe Sedan 5 chỗ, SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: FSG001/ ống nhựa FSG001 (nk)
- Mã HS 39172919: FSS300 M6707 4D/ ỐNG DẪN DÂU FLEXIBLE HOSE FSS300 M67067 4D (nk)
- Mã HS 39172919: FSS350 M6708 4D/ ỐNG DẪN DÂU FLEXIBLE HOSE FSS350 M6708 4D (nk)
- Mã HS 39172919: FSS400 M6709 4D/ ỐNG DẪN DÂU FLEXIBLE HOSE FSS400 M6709 4D (nk)
- Mã HS 39172919: FSS450 M6710 4D/ ỐNG DẪN DÂU FLEXIBLE HOSE FSS450 M6710 4D (nk)
- Mã HS 39172919: FSS600 M6713 4D/ ỐNG DẪN DÂU FLEXIBLE HOSE FSS600 M6713 4D (nk)
- Mã HS 39172919: HLV-003NL/ ống lót nguyên liệu (nhựa) 32721D (VX00008P00) để sản xuất cáp điều khiển, đường kính ngoài 2.7 mm, đường kính trong 2.1 mm (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: HLV-003TP/ Ống lót thành phẩm (nhựa) AX51349 (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Khóa nước pvc phi 27 (nk)
- Mã HS 39172919: Khớp nối bằng nhựa. PN: 6299256-0400. PTMB thuộc nhóm 9820 có EASA số 82S66971. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Khớp nối khí chữ T cho dây phi 12mm, PUT12, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Khớp nối khí thẳng cho dây phi 16mm, PUC16, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: LK06111/ ống PE,bằng: nhựa PE,size: length 1100mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: MS(: 1B18053100274) Ống nhựa bảo vệ mặt ca pô bên trái dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39172919: MS(: 1B18053100275) Ống nhựa bảo vệ mặt ca pô bên phải dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39172919: MS(: 95735-C3000) Ống hơi vào bộ làm bay hơi (bằng nhựa) dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 39172919: MS(: A4008690194) Ông dẫn nước rửa kính dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39172919: Nắp đậy ngăn nước model entry N0641 (nk)
- Mã HS 39172919: NC0086/ Ống cách nhiệt (Silicon Tube 4.0*5.0), dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF022-01/ Ống cách điện bằng nhựa DRT245-25, dùng trong lắp ráp các sản phẩm điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF022-02/ Ống cách điện bằng nhựa TO-220 CAP(21mm), dùng trong lắp ráp các sản phẩm điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF022-03/ Ống cách điện bằng nhựa TO-3P CAP(24mm), dùng trong lắp ráp các sản phẩm điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF022-04/ Ống cách điện bằng nhựa DR145-28, dùng trong lắp ráp các sản phẩm điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF022-05/ Ống cách điện bằng nhựa BONIC707 RTV SILICON, dùng trong lắp ráp các sản phẩm điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF044-07/ Ống cách điện bằng nhựa 1.0, dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF044-08/ Ống cách điện bằng nhựa 7.0 BLACK (100M), dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF044-14/ Ống cách điện bằng nhựa TEFLON TUBE 2.5*3.0, dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF044-17/ Ống cách điện bằng nhựa 0.5*1.3(WH), dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF044-18/ Ống cách điện bằng nhựa 0.5*1.3(RD), dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NF044-19/ Ống cách điện bằng nhựa 0.8*1.6(WH), dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NL100/ Ống teflon.A01008C005 (Resin Pipe 6*4.5) (nk)
- Mã HS 39172919: NL91/ ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172919: NL91/ Ông nhựa (dùng làm cứng quai đeo túi xách) (nk)
- Mã HS 39172919: NL92/ ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172919: NL-AT29/ Vỏ ống nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NLHB054/ ống dẫn khí bằng nhựa, nguyên liệu dùng sản xuất máy hút bụi (nk)
- Mã HS 39172919: NPL15/ Ống nối của cây kẻ mắt AL-PL7 TIP TUBE(21.7*22.2)mm (nk)
- Mã HS 39172919: NPL37/ Ống chặn cổ chai của cây chải lông mi IE-BB3- WIPER(7.9*17.1)mm (nk)
- Mã HS 39172919: NPL55/ 3020500018ống nhựa dùng luồn dây điệndrive pipe/D4.5mm (nk)
- Mã HS 39172919: NTD-229/ Ống ghen nhiệt phi 12 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: NVL-100/ Ống bằng nhựa (f6.32x190mm) dùng chế tạo van điện từ TVC-06785 (nk)
- Mã HS 39172919: NVL-102/ Ống bằng nhựa (f5.9x225mm) dùng chế tạo Solenoid TVC-20548 (nk)
- Mã HS 39172919: O4/ Ống nhựa PIPE (nk)
- Mã HS 39172919: O4/ Ống nhựa PVC PIPE (nk)
- Mã HS 39172919: ON/ ống nhựa (EXCEL PIPE), dùng sản xuất bao bì PP, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ON/ Ống nối bằng nhựa BDPS-BODY16# (nk)
- Mã HS 39172919: ON/ Ống Nối Bằng Nhựa- Body500-746105500 (nk)
- Mã HS 39172919: ON/ Ống nối bằng nhựa/ BODY CCLOG4 (nk)
- Mã HS 39172919: ỐNG (NHỰA) DẪN TRỤ KIM 509472050012 CHO MÁY THÊU CÔNG NGHIỆP. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ỐNG (NHỰA) NỐI CẦN KHỞI ĐỘNG 030240110014 CHO MÁY THÊU CÔNG NGHIỆP. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống bằng nhựa PVC cứng, đường kính 19mm, dài 14,5cm,Material:PVC, nhà sản xuất YIWU,chưa gắn phụ kiện. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống bằng Teflon (Spec: 1-1/2" x (L) 330mm) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống bảo vệ bằng nhựa dùng cho máy đục mã số 1619P08758 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống bọc co nhiệt SBBT- A- 150/75. Chất liệu nhựa polyolefin. Dùng để bọc cáp tăng cách điện. Hãng SX Yueqing Socome. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: ỐNG BƠM KEO BẰNG NHỰA 55CC, (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống chịu lực HDPE 40/30 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống co nhiệt bằng nhựa 5677562009/4440030001., Linh kiện sản xuất dây điện xe máy. 1,2m/cây, phi 3mm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống của máy chiết dung dịch, hiệu: Saimu, đường kính: 2cm, dài: 17cm, chất liệu bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn bằng nhựa (6m) dùng cho máy rửa cao áp mã số F016800361 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn dây hàn bằng nhựa 1.6, nhà sản xuất Fronius, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn hóa chất, chất liệu bằng nhựa, kích thước 20A-25*2.3*80M. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn khí nạp vào turbo tăng áp (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 13 71 7 594 721 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn khí nén 8x1.25 bằng nhựa PVC cứng đã được gia cố hơn mức bề mặt, 1000 x 8 x 8 mm,9.882-870.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn khí nén chất liệu polyurethane đường kính ngoài 16mm dài 50met, MODEL: 16*12, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn khí vào (bằng nhựa), Part No: 5282178010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn khí vào bằng nhựa, Part No: 5282178010, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn không khí số 1 ở khoang động cơ (nhựa, loại cứng), Part No: 173610E01000, xe 757W/ FORTUNER 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn không khí số 2 ở khoang động cơ (nhựa, loại cứng), Part No: 173620E01000, xe 757W/ FORTUNER 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn không khí số 3 ở khoang động cơ (nhựa, loại cứng), Part No: 173630L02000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn nước bằng nhựa PVC, không kèm khớp nối, phi 2cm đến 5cm, hiệu Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ông dẫn nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn nước rửa kính bao gồm bộ lọc (bằng nhựa), Part No: 8530160070, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn nước, nối van hằng nhiệt với bơm nước, bằng nhựa cứng, kèm vòng đệm & kẹp (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 98 069 148 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 39172919: ống dẫn que hàn bằng nhựa: phi18*184L(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dẫn trộn Keo 2 thành phần,mã 298444,NSX: SCHUCO INTERNATIONAL KG, mới 100% Đơn vị tính PACUNIT (nk)
- Mã HS 39172919: Ống dầu phanh- bằng nhựa cứng kèm phụ kiện ghép nối (Phụ tùng xe mô tô 2 bánh, hiệu BMW, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 34 32 8 558 498 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống Dầu Thắng Bánh Sau 23815_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống Dầu Thắng Bánh Trước 21117_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống đựng que hàn bằng nhựa, đường kính 50mmx 1000mm, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: ống hút 10inch, chất liệu:PVC, nhãn hiệu:Kanaflex, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống kẹp có ren dùng để kết nối 2 ống nhựa lại với nhau, SN: LJ-15537, hiệu Jesco, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lọc không khí, bằng nhựa, part no: 178830Y031, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa) 225190, đường kính 2.5mm cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa) 227210 cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa) 233279 đường kính 3.3mm cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa) 236300 cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa) 238310, đường kính 3.8mm cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa) 35646G cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa) AX50045PA cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống lót (nhựa)232250 cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa (ống gió) kết nối với đan lọc 11290-E-4407G-01-H hiệu Robert, dùng trong bể lọc nhà máy nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa ABS cứng 290*73*35mm, dùng để cuộn sợi nhựa cho máy dệt thảm cỏ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa Acrylic đặc phi 77mm- mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa Acrylic phi 110 x 1000 x 3mm- mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa cứng CPVC SCH.80 dài 5.8m, dùng dẫn hóa chất phi 2", nhãn hiệu Hershey dùng trong đường dẫn hóa chất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa cứng trong suốt UPVC SCH.40 dài 3m, dùng dẫn hóa chất phi 10", nhãn hiệu Hershey, dùng trong đường dẫn hóa chất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa cứng UPVC SCH.40 dài 5.8m, dùng dẫn hóa chất phi 2", nhãn hiệu Hershey dùng trong đường dẫn hóa chất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa dạng liền LDPE, kích thước 100m/cuộn, đường kính trong 12mm, đường kính ngoài 14mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa dạng xoắn LDPE, kích thước 100m/cuộn, đường kính trong 12mm, đường kính ngoài 14mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa dùng để kết nối giữa 2 thiết bị dùng trong nhà Clo của nhà máy nước, SN: LJ-97124 hiệu Jesco, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống nhựa hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa mềm bằng plastic, dùng để bọc dây cáp điện tử TUBE (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa NYLON, loại cứng, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, nguyên vật liệu dùng sản xuất, dài 150cm, đường kính trong 75mm, đường kính ngoài 92.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa PE màu trắng dùng để dẫn sơn vào dây truyền phun sơn, kích thước 6*8mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa PE. code:8578 dùng cho bể bơi dài 15m, đường kính 38mm.Hãng sản xuất MIDAS POOL, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống nhựa PP mềm dùng để bảo vệ dây điện phi: 0.5cm~20cm,hiệu:GUANGXI,YONJIA.Mới 100%% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa PVC D21- Tiền phong (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa pvc phi 27 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa PVC thoát nước phi 27 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nhựa silicon UBON US692C-3 3mm cây 1 mét, 2 cây/túi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống nhựa trong (nhựa nhiệt dẻo) hiệu Hengge, kích thước: (30 x 2,000)mm +/- 10%, dầy 2mm, thiết bị thí nghiệm trường học, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nối đầu ra model entry N0620 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nối đầu ra N0014 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nối đường nước bình nước nóng model entry N0601 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nối nước không dùng bơm trong bình nước nóng (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nối thẳng WD ID 35 bằng nhựa cứng nhựa PVC được gia công hơn mức bề mặt bên ngoài dùng cho máy hút bụi, 57 x 47 x 530 mm,2.863-308.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống nước bằng nhựa mềm tổng hợp kết hợp vật liệu dệt dùng cho máy rửa xe, kt: (phi 3mm~~3cm)+_10%,hiệu:HYDR AULIC.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống nước bằng nhựa tổng hợp dạng cuộn dùng cho máy rửa xe, kt: (phi 3mm~~3cm)+_10%,hiệu:KINHHOM.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống Nước Phít Thân Máy 46998_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống nước rửa kính (bằng nhựa), Part No: 853190E080, phụ tùng xe ô tô Toyota HIGHLANDER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống PVC C2 ĐK 21 PN16, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Ống PVC phi 48 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống rải nhiên liệu dùng trong sản xuất gạch men, chất liệu nhựa polyeste, dạng gân thép (đã gia cố), KT: phi 100-120 mm.Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39172919: Ống silicone, model: RAC51, dùng sản xuất ống silicone công nghiệp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống thoát nước nhựa linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ-Drain pipe-code:12100510000021 (nk)
- Mã HS 39172919: Ống thông gió phía sau (bằng nhựa), Part No: 6294006030, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống thông hơi (bằng nhựa), Part No: 7720902130, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172919: Ống thông hơi, Part No: 772090K150, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống từ polyamide (10 x 8) kích thước: 21x1x1 cm (bô phân của đường ống co tac dung chông ăn mon sinh hoc)hàng mẫu nghiên cứu khoa học.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: ống xả máy giặt, hàng mới 100%/ 12138000039465 (nk)
- Mã HS 39172919: ONGTT/ Center Tube L16162/Ống trung tâm bằng nhựa cứng đã được gia công (Nguyên liệu trong sản xuất bộ lọc eco của oto) (nk)
- Mã HS 39172919: ONGTT/ Center Tube L45308/ Ống trung tâm bằng nhựa cứng đã được gia công (Nguyên liệu trong sản xuất bộ lọc eco của oto) (nk)
- Mã HS 39172919: ONGTT/ Center Tube PG99261/Ống trung tâm bằng nhựa cứng đã được gia công (Nguyên liệu trong sản xuất bộ lọc eco của oto) (nk)
- Mã HS 39172919: ONGTT/ Center Tube R2663P/Ống trung tâm bằng nhựa cứng đã được gia công (Nguyên liệu trong sản xuất bộ lọc eco của oto) (nk)
- Mã HS 39172919: ONGTT/ Ống trung tâm bằng nhựa cứng đã được gia công (Nguyên liệu trong sản xuất bộ lọc eco của oto) (nk)
- Mã HS 39172919: PHỤ KIỆN GIÀNH CHO MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG: HỘP CHỨA MÀU SƠN (MÁY PHA SƠN D180) (nk)
- Mã HS 39172919: Phụ kiện máy phân tích nhanh: Bộ ông phá mẫu bằng nhựa 100ml, 12 ông/bộ, 12 chai dung dịch tẩy Itag. Thiết bị phòng thí nghiệm. Mới 100%. Hãng s/x CEM (nk)
- Mã HS 39172919: Phụ tùng bơm Aro (Rọ nhựa) (nk)
- Mã HS 39172919: Phụ tùng cho máy nghiền: Ống bảo vệ đầu cán búa rỗng 2 đầu bằng nhựa, dài 2 cm, mới 100%, mã hàng: 920014742 (nk)
- Mã HS 39172919: Phụ tùng của thiết bị điện phân dùng cho nhà máy acid- Ống bằng Teflon (Spec: 1-1/2" x (L) 370mm) (nk)
- Mã HS 39172919: Phụ tùng dùng trên tàu biển: Ống lắp ráp bằng nhựa, hiệu: TECHCROSS (nk)
- Mã HS 39172919: POW-080051-085/ Ống luồng dây điện C-30SG-18A-EP-UL,bằng nhựa, đường kính 30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: POW-080051-106/ Ống khí TAC, bằng nhựa, phi 75, dài 5m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: POW-080051-152/ Ống khí bằng nhựa U-9504-100-BU (Blue), phi 8, dài 100m, dùng cho máy gia công cáp, hàng mới 100% (1 cuộn100 mét) (nk)
- Mã HS 39172919: POW-080051-153/ Ống khí bằng nhựa U-9504-100 (Black), phi 8, dài 100m, dùng cho máy gia công cáp, hàng mới 100% (1 cuộn100 mét) (nk)
- Mã HS 39172919: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Ống xăng bằng nhựa cứng không kèm phụ kiện ghép nối, Part No: PAB13398600, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: PWT10003233- Ống dẫn dầu bôi trơn của hệ thống làm mát động cơ (bằng nhựa), dùng cho ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: RG00H007-012325/ Ống ruột gà luồn dây điện chất liệu PVC, màu xám, phi 25mm, dài 150cm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: RO-A-66 / ống dẫn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39172919: RO-A-66/ ống dẫn bằng nhựa (2M/PC) (nk)
- Mã HS 39172919: RS.KQ2K06-M5N/ Ống nối bằng nhựa loại phi 6 dùng để dẫn khí cho máy gập màn hình điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39172919: RS.KQ2U06-00A/ Ống nối bằng nhựa hình chữ U loại phi 6 dùng để dẫn khí cho máy gập màn hình điện thoại di động (nk)
- Mã HS 39172919: RS002/ Ống nhựa dùng làm tai nghe điện thoại đường kính ống ngoài 1.63, đường kính trong 0.91, L347+3/-5mm 2788V4 (nk)
- Mã HS 39172919: RS005/ 1.3.0471600044Ống nhựa dạng cuộn dùng làm tai nghe điện thoạiTube, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: S0365/ Ống dẫn [V614040057]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ SPRING HOSE 25 mét/ cuộn (nk)
- Mã HS 39172919: SN0TB/ Vỏ bọc đầu dây (nk)
- Mã HS 39172919: SO-OPP-900/ Bi bằng nhựa dùng trong máy xi mạ/ BIG ZIG ZAG BALL(60MM)- ORANGE (nk)
- Mã HS 39172919: SUP1047/ Đầu nối-F19007-FV-S, linh kiện dùng để thay thế cho thiết bị quang học, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: SV-015/ Que vệ sinh bằng nhựa ABS- Clean stick (nk)
- Mã HS 39172919: SZG0703XXX/ Ống nhựa (Hose, Vinyl) phi 32x41mmx40m (50m/cuon):SZG0703070 (nk)
- Mã HS 39172919: T/ Ống nhựa(Ống nhựa mềm PVC dạng thẳng 10x12mm (VT-10X12 WH)) (nk)
- Mã HS 39172919: Tê trơn pvc phi 27 (nk)
- Mã HS 39172919: TP20/ Dây dẫn dùng cho ống nhỏ keo W00301(30cc) (nk)
- Mã HS 39172919: TP20/ Ống nhỏ keo W00258 (30cc) (nk)
- Mã HS 39172919: TUB-01/ Ống dng để bọc dây cáp điện tử bằng nhựa TUBE (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: TUB-01/ Ống dùng để bọc dây cáp điện tử bằng nhựa TUBE (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172919: TUBE POLYURETHANE 1.8MMX3.4MM (Ống dẫn hóa chất trong máy xét nghiệm y tế), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: TUBE POLYURETHANE 4MMIDX6MMOD (Ống dẫn dung dịch làm bằng cao su tổng hợp dùng cho máy xét nghiệm y tế). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: TUBE/ Ống dẫn khí cho xi lanh bằng nhựa TUBE JHP3HS-LR440, Linh kiện cho máy dập (Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 39172919: TUBE/ Ống nhựa PTFE (Polytetrafluoroethylene) TUBE AWG-18(1.07x1.67x10M) dùng trong thiết bị châm keo (Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 39172919: TUBE/ Ống nhựa TEFLON TUBE TUBE AWG-22(1.18X0.68X10M) dùng trong thiết bị châm keo (Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 39172919: TUBE/ Ống nhựa TUBE UNIT B2143 dùng trong thiết bị châm keo (Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 39172919: TUPE/ Ống nhựa dùng trong bao gói (nk)
- Mã HS 39172919: TVC-37/ Ống diot (300mm x f1.4) dùng chế tạo van điện từ TVC-20514 (nk)
- Mã HS 39172919: TVC-38/ Đầu nối có dây bằng nhựa (f7.9x310mm) dùng chế tạo van điện từ TVC-20435 (nk)
- Mã HS 39172919: TXVGA576245A/ Ông nước bằng nhựa- TXVGA576245A (nk)
- Mã HS 39172919: TXVWA576245A/ Ống nước bằng nhựa- TXVWA576245A (nk)
- Mã HS 39172919: TXVYA576245A/ Ông nước bằng nhựa- TXVYA576245A (nk)
- Mã HS 39172919: TXVZA576244A/ Ông nước bằng nhựa- TXVZA576244A (nk)
- Mã HS 39172919: TXVZA576245A/ Ông nước bằng nhựa- TXVZA576245A (nk)
- Mã HS 39172919: UBAB109B/ Ống nước bằng nhựa- UBAB109B (nk)
- Mã HS 39172919: UBAD109B/ Ống nước bằng nhựa- UBAD109B (nk)
- Mã HS 39172919: UBAG109B/ Ống nước bằng nhựa- UBAG109B (nk)
- Mã HS 39172919: UBAT109B/ Ông nước bằng nhựa- UBAT109B (nk)
- Mã HS 39172919: UBAT122B/ Ông nước bằng nhựa- UBAT122B (nk)
- Mã HS 39172919: UBBD139/ Ông nước bằng nhựa- UBBD139 (nk)
- Mã HS 39172919: UBBD141/ Ống nước bằng nhựa- UBBD141 (nk)
- Mã HS 39172919: UBBG139/ Ông nước bằng nhựa- UBBG139 (nk)
- Mã HS 39172919: UBBG141/ Ông nước bằng nhựa- UBBG141 (nk)
- Mã HS 39172919: UBBK139/ Ông nước bằng nhựa- UBBK139 (nk)
- Mã HS 39172919: UBBK141/ Ông nước bằng nhựa- UBBK141 (nk)
- Mã HS 39172919: UBBT139/ Ông nước bằng nhựa- UBBT139 (nk)
- Mã HS 39172919: UBBT141/ Ông nước bằng nhựa- UBBT141 (nk)
- Mã HS 39172919: Vành đệm (vành tròn) bằng nhựa gắn với ống nhựa kết nối với đan lọc S106-215A-150-4407G-01-H hiệu Robert, dùng trong bể lọc nhà máy nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Vỏ bọc của khớp nối máy rót keo, hiệu Graco- COVER,MANIFOLD,BLOCK,400FMAX- U70986; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Vòi dẫn nước bằng nhựa cứng, có kèm van nhựa, kích thước (12x7xphi 3)cm, mã PIPE-4R, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Vòi nước Kana 10inch, chất liệu:Hard PVC, nhãn hiệu:TIGERS POLYMER, Power Hose WR-300, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Vòi nước Kana 8inch, chất liệu:Hard PVC, TIGERS POLYMER, Power Hose WR-300, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: Vòi nước kèm van (Khóa khởi thủy) dạng nhỏ giọt để tưới cây bằng nhựa cứng phi 16mm, dài 8cm, 10c/túi, ko hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: W-2406-0772/ Ống nhựa dùng để sản xuất sản phẩm TEFLON TUBE/CB-TT/T/24#/CLEAR- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172919: WAT.W00256_30CC ỐNG BƠM KEO BẰNG NHỰA 30CC, (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39172921: Ống dẫn bằng nhựa TEFLON (1.5M x 2 inch) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172921: Ống thông hơi (Air Vent) vật liệu composite FRP, đường kính 100A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172921: Q400-214025 ỐNG DÂY KHÍ TD0425-10, VẬT LIỆU NHỰA PTFE, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI 4MM, ĐƯỜNG KÍNH TRONG 2,5MM, DÀI 10M. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39172922: EMBEDDED PLUG/ NÚT NHỰA CHỐNG THẤM TSN1210400 (nk)
- Mã HS 39172922: Ống nhựa PPR, kích thước đường kính là phi 25, chất liệu là nhựa PPR, công dụng dùng để lắp ống nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172923: 24018001/ Khuỷu nối ống 6mm loại trong suốt (nk)
- Mã HS 39172923: 24083001/ Kẹp ống 10-16 DIN3017 WG 316/W5 V50 (nk)
- Mã HS 39172923: 27012903/ ống xoắn- trái V3 PTFE62-A(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172923: 27013903/ ống xoắn- phải V3 PTFE62-A(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172923: 45042102/ Ống hút chất tẩy rửa V2 SLNS 9608 350MM (nk)
- Mã HS 39172923: 54014001/ Khớp nối dạng kéo dài được PG 13.5 (nk)
- Mã HS 39172923: 64050001/ Kẹp ống màu đen 25mm (nk)
- Mã HS 39172923: 67038001/ Kẹp ống 30.1 (nk)
- Mã HS 39172923: 67055001/ Kẹp dạng nhánh nilon màu đen 4,8x17,8mm(đinh nhựa có gai) (nk)
- Mã HS 39172923: 78131001/ ống cách điện của BPSPT-375-1W (nk)
- Mã HS 39172923: 78317001/ ống trong suốt 6.0-2.0mm (nk)
- Mã HS 39172923: 80021001/ ống bọc cho mô tơ trục quay (nk)
- Mã HS 39172923: 82049102/ Ống nối channel maniflod (nk)
- Mã HS 39172923: 82088102/ ống thoát cho cảm biến mức/áp suất (nk)
- Mã HS 39172923: 82110001/ ống có ngạnh lắp phía trên (nk)
- Mã HS 39172923: 951399/ Ống xoắn, điều chỉnh (nk)
- Mã HS 39172923: 951400/ Khung ống lưu thông với khóa, điều chỉnh (nk)
- Mã HS 39172923: 951505/ Khung lắp Etop 507 V2 bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39172923: 951506/ Khung lắp Etop 504 V2 bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39172923: 952995/ Ống xoắn PTFE phải (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172923: 952996/ Ống xoắn PTFE trái (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172923: 954440/ Kẹp ống 20- 32 mm (nk)
- Mã HS 39172923: 954441/ Kẹp ống 32- 50 mm (nk)
- Mã HS 39172923: Ống dẫn hơi,chất liệu bằng nhựa PEmềm (linh kiện của máy thành hình bu lông), kích thướcPE 5*8*100M(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: (MS: BHP269926) Co nối ống nước mưa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Gen ruột gà D20 bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Gen ruột gà D25 bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống dây khí TU1065BU-20 (phi 10, màu xanh blue, cuộn 20m, chất liệu nhựa), dùng cho sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, DN100, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, DN125, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, DN150, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, DN20, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, DN25, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, DN80, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, phi 20mm, dày 1.35mm, 3m/chiếc, dùng để luồn dây trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, phi110mm, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, phi200, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng, phi75mm, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,DN15, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,DN150, 6m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,DN20, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,DN32, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,DN40, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,DN50, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,DN65, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,phi160mm, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa cứng,phi20mm, 4m/chiếc, nhãn hiệu ASAHI, sử dụng trong hệ thống thoát nước trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nhựa trắng đường kính trong 7MM đường kính ngoài 10MM, độ dày 1.5MM., hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ Ống nước ngưng bằng nhựa PVC D27 (nk)
- Mã HS 39172929: ./ X05-0008, PU TUBE phi 8MM, 2.01M (1FEET30.48CM)- Ống nhựa PU phi 8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ./ X05-0008, TUBE_10M/BAG- Ống nhựa xoắn, phi 12 mm, 10m/bag, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: [PIJC60-100] Ống nhựa cứng (phi 60mm, dài 100mm) (nk)
- Mã HS 39172929: 0/ cùm ống bảo ôn Gối đỡ PU, đường kính DN100 114*30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 0/ Ống bạt nhựa cốt PVC phi 100. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 0/ Ống HDPE D110 PN10, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 0/ Ống nhiệt phi 42 mm (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 06HEATTUBE/ Ông co nhiệt (0.5 m- 5 m) phi 2 1m(clear) (nk)
- Mã HS 39172929: 06HEATTUBEP/ Ông co nhiệt (0.5 m- 5 m) SMTA-4-B-5P(5pcs/set) (nk)
- Mã HS 39172929: 06PLASTICTUBE/ Ông nhựa ID 8 phi A-8 (nk)
- Mã HS 39172929: 06SNACKTUBE/ Dây xoắn 8mm dài 10 mét (nk)
- Mã HS 39172929: 06TUBE/ Dây xoắn nhựa (8mm dài 10 mét/1 sợi/bao) (nk)
- Mã HS 39172929: 06TUBE/ Ống dây nhựa (phi 3.6mm màu trắng dài 100m/ cuộn) (nk)
- Mã HS 39172929: 081174/ Ống bơm keo bằng nhựa NIPRO, 5cc SYRINGE (100S/Box) (nk)
- Mã HS 39172929: 10001023/ Ống co nhiệt bằng plastic không kèm phụ kiện ghép nối CGPT 18/6, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 10001029/ Ống co nhiệt bằng plastic không kèm phụ kiện ghép nối,W/GLUE 16/5X1000MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 10001030/ Ống co nhiệt bằng plastic không kèm phụ kiện ghép nối,W/GLUE MWTM 25/8, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 10003639/ Ống co nhiệt bằng plastic,không kèm phụ kiện,loại CGPT 12/4,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 10008974/ Ống co nhiệt bằng plastic cứng không kèm phụ kiện ghép nối DCPT 18/6, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 10009778/ Ống co nhiệt bằng plastic không kèm phụ kiện ghép nối,DCPT 12/4, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 1001809/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro CFT-0.3*2.0 *CL (nk)
- Mã HS 39172929: 105066/ Ống chứa nhựa định hình (sử dụng trong máy đùn, hàng mới 100%) N2-3112-2 (nk)
- Mã HS 39172929: 107045885/ Ống đầu nối cho thanh thẳng bằng nhựa cứng (L85xW17.1xH14.1)MM, 8PS7960-0AA01-3AA0-1pc85mm, NLSX thanh dẫn điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 107071002/ Ống cho tấm áp lực bằng nhựa cứng, ID 06.2MM, OD 8MM, ống dài 28MM, 8PS7910-1AA53-7AA6_TUBE FOR PRESSURE PLATE, NLSX thanh dẫn điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 1104316200025: Ống hơi liên kết bằng nhựa dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: 116677/ Ống nhựa đánh dấu địa chỉ cho dây cáp CABLE MARKER CBL ACC MARKER TUBE KT 3/30 (nk)
- Mã HS 39172929: 16/ Ống nhựa carbon (đường kính 10mm, chiều dài 1 mét) (nk)
- Mã HS 39172929: 1983220/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro SFST-040(04) *WH 255L (nk)
- Mã HS 39172929: 1983238/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro SFST-040(04) *BK 255L (nk)
- Mã HS 39172929: 20-1405610S01/ ỐNG SILICONE 1405610S01 (CÓ GẮN ĐẦU NỐI BẰNG NHÔM), DÒNG SÔ 6 TK 303006185810 (nk)
- Mã HS 39172929: 20-1407331S01/ ỐNG SILICONE 1407331S01 (CÓ GẮN ĐẦU NỐI BẰNG NHÔM), DÒNG SÔ 5 TK 303006185810 (nk)
- Mã HS 39172929: 222039399- Phụ tùng chuyên dụng máy làm lon và nắp lon- Hàng mới 100%- Ống dẫn, loại cứng, bằng nhựa- TUBING, 3/8 OD, BLACK (nk)
- Mã HS 39172929: 2252021/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro FT-0.5*4.0 *CL 10L (nk)
- Mã HS 39172929: 25443-A9100: Ống nước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 25443-A9100: Ống nước, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 39172929: 25450-D4000: Ống nước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 27/ Ống nối bằng nhựa (1 bộ 3 cái) (nk)
- Mã HS 39172929: 28212-A9100: Ống lạnh bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 28260-2F680: Ống ra két gió, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 39172929: 2858000/ Ống nhựa (đường kính trong: 0.65mm, dày: 0.5mm) (1 REEL500M) (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000017-001/ Ống phóng bằng plastic, kích thước: (D79.7xd40xL181)mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000018-001/ ống phóng phụ bằng nhựa, dài 82mm đường kính ngoài 53mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000585-001/ Ống phóng bằng plastic, kích thước: (D93xd26xL306)mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000586-001/ ống phóng bằng plastic, dài 107, đường kính ngoài 110mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000650-001/ Ống phóng phụ bằng nhựa, dài 92mm, đường kính ngoài 61mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000751-001/ Ống phóng bằng plastic (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000781-001/ ống phóng bằng plastic, kích thước: (D45xd20xL86.9)mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GBD000866-001/ ống thẳng bằng plastic đường kính ngoài 160mm, dài 341mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV006988P0001/ Ống phóng bằng plastic, đường kính 82, dài 150 mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV021056P0001/ Ống nhựa, đường kính 276mm, dài 380mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV030175P0001/ Ống nhựa đường kính 202, dài 386 mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV030175P0002/ Ống nhựa đường kính 202, dài 344mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV030175P0003/ Ống nhựa đường kính 202, dài 500mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV031008P0001/ Ống cách điện bằng nhựa D 146mm, L320mm (bộ phận của thiết bị đóng ngắt điện cao thế) (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV034751-0001/ Ống nhựa cách điện (690 x 201 x 184)mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV034751-0003/ Ống nhựa cách điện (318 x 201 x 184)mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV036630P0001/ Ống cách điện bằng nhựa D104mm, L148mm (bộ phận của thiết bị đóng ngắt điện cao thế) (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV036640P0001/ Ống phóng bằng nhựa cách điện, đường kính 118mm, dài 367.4mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GHV056999P0001/ Ống phóng bằng nhựa cách điện, đường kính 118mm, dài 367.4mm (nk)
- Mã HS 39172929: 2GJA310037P01/ Ống thẳng bằng plastíc, dài 325mm đường kính ngoài 180mm (nk)
- Mã HS 39172929: 3/ Ống luồn dây điện, bằng nhựa PVC, đường kính 32mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 3/ Ống nhựa acrylic phi48xphi28x1000 (nk)
- Mã HS 39172929: 3/ Ống nhựa cứng (phi 4mm, dài 100mm, nhãn hiệu: MISUMI) PIJM6-4-100 (nk)
- Mã HS 39172929: 3/ Plastic pipe (Ống nhựa) C1-D27 dia. 27cm 4m/bar(UNT Thanh),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 3/ Vòi điều chỉnh góc bằng nhựa (phi 6.3mm, nhãn hiệu: MISUMI) HJD2-5 (nk)
- Mã HS 39172929: 30007-65200/ Ông nhựa(0.5m) (nk)
- Mã HS 39172929: 30232A0202/ Ống dẫn bằng nhựa dùng để thoát nước tủ lạnh. Hàng mới 100%- HOSE DRN (nk)
- Mã HS 39172929: 30288H0101/ Ống dẫn bằng nhựa dùng để thoát nước tủ lạnh. Hàng mới 100%- TUBE PVC (nk)
- Mã HS 39172929: 311021816/ tổ hợp ống máy thổi lá, bằng nhựa, kt563*102*102mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 311434002/ Ống lót bằng Nhựa đường kính 25x30mm-COUPLING SLEEVE ASSY\R2851IMPROVEMENT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 3213212/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro FT-0.5*3.0 *CL 100M (nk)
- Mã HS 39172929: 3213329/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro SCFT-0.3*2.3 *CL (nk)
- Mã HS 39172929: 3213410/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro FT-1.0*4.0 *CL (nk)
- Mã HS 39172929: 335101-5461 spiral tubing/ Ống dẫn khí PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4 bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: 34101203/ Ống dẫn gió của máy xịt rửa, chất liệu nhựa, kt77*56*437mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 34102203/ Ống thổi gió của máy thổi lá, bằng nhựa, kt 67*38*128mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: 341033515/ Ống dẫn khí, bằng nhựa PA6, đường kính: 122mm*77.5mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: 34103811/ Ống thổi gió của máy thổi lá,bằng nhựa, kt: 98*98*565mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: 34103811A/ Ống thổi gió bằng nhựa của máy máy thổi lá, kt 6:76*662 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 341043515/ Ống dẫn khí, bằng nhựa ABS, kt: 122mm*116.5mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: 341051501/ Thanh hỗ trợ chất liệu bằng nhựa PA66 dùng để kết nối thiết bị đầu cuối, kt: 35*19.5*37.8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 34105213-1/ Ống dẫn gió của máy xịt rửa, chất liệu nhựa PP, kt 404*71*51mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 341053515/ Ống thổi gió của máy thổi lá cây, bằng nhựa PP35090, kt 135mm*485.7mm/ 341053515/ VN (nk)
- Mã HS 39172929: 34105810/ Ống thổi gió của máy thổi lá MT-1055-3, bằng nhựa, kt: 468*70*88mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: 34105811A/ Ống dẫn gió bằng nhựa, kt:180*151*125mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 34106142A/ Ống hút trên của bộ phận đế, bằng nhựa, kt:207*143*485mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 34106213-1/ Ống thổi gió của máy thổi lá, bằng nhựa, kt 132*70*43mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: 34107142/ Ống hút bên dưới bằng nhựa PP, kt: 126*126*486, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 341083505/ Ống hút gió của máy thổi lá cây, bằng nhựa PP, kt133*120*120) mm/ 341083505/ VN (nk)
- Mã HS 39172929: 341083515/ Ống dẫn gió của máy thổi lá cây, bằng nhựa PP, kt: (171*150*76)mm (nk)
- Mã HS 39172929: 341091952/ Ống dẫn gió bằng nhựa, kt:136*136*66mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 341103512/ ống dẫn khí của máy thổi lá cây, bằng nhựa ABS, kt phi 105*76.3mm (nk)
- Mã HS 39172929: 341163505/ Ống thổi gió của máy thổi lá cây, bằng nhựa HPDE, kt phi 106.5*560mm (nk)
- Mã HS 39172929: 3500907/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro SFT-0.40*2.30 *BK (nk)
- Mã HS 39172929: 35127010Q03-1/SXXK/ ống dẫn nước bằng nhựa (phi 13.5mm), chiều dài 28cm/chiếc, loại 35127010Q03-1/SXXK (nk)
- Mã HS 39172929: 36907750/ Ống co nhiệt bằng nhựa PE, đường kính 13mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 3963444/ Ống túyp bằng nhựa STFT-3LU-2.55-RI *CL 2600L (nk)
- Mã HS 39172929: 3F10346800A/ Ống nhựa- PULY- 3F10346800A1 (nk)
- Mã HS 39172929: 3K01442100A/ Ống nhựa-Uretan tyubu-3K01442100A1 (nk)
- Mã HS 39172929: 4503088112/ Ống nhựa cứng (phi 12mm, dài 65mm, nhãn hiệu: MISUMI) PIJJ20-12-65/ Resin pipe PIJJ20-12-65 (nk)
- Mã HS 39172929: 4503088213/ Ống nhựa cứng (phi 12mm, dài 65mm, nhãn hiệu: MISUMI) PIJJ20-12-65/ Resin pipe PIJJ20-12-65 (nk)
- Mã HS 39172929: 4503088710/ Ống nhựa cứng (phi 8mm, dài 99mm, nhãn hiệu: MISUMI) PIJJ16-8-99/ Resin pipe PIJJ16-8-99 (nk)
- Mã HS 39172929: 45951-18040/ Ông mềm bằng nhựa(đk:27.7*64.5mm) (nk)
- Mã HS 39172929: 45955-18120/ Hose vinyl-ống nhựa phi 87mm, dài 1200mm (nk)
- Mã HS 39172929: 45955-18140/ Ông nhựa phi 87mm, dài 1400 mm (nk)
- Mã HS 39172929: 45955-18160/ Hose vinyl-ống nhựa phi 87x3000mm (nk)
- Mã HS 39172929: 500362556/ TUBE (20M/ROL) (nk)
- Mã HS 39172929: 500411914/ TUBE PTFE (nk)
- Mã HS 39172929: 511333001/ Ống tay cầm bằng nhựa kích thước OD36.5X10mm-PLASTIC,SLEEVE \ BLK.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: 518434001/ Ống lót loại cứng bằng nhựa PA6 (D26x11mm)- PLASTIC,CAP (T),DAMPER \ 261635181 \ KZ CHAIN SAW. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 518450001/ Ống lót loại cứng bằng nhựa dùng cho trục truyền động của máy cưa cành(D9x14.5mm)- PLASTIC,SPACER \ 285054211 \ KZ CHAIN SAW. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 525476004/ Ống luồn bằng nhựa cho trục truyền động-PLASTIC, SUFIX 4 SPLINE LINER\ RYOBI STEEL UPPER BOOM.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 537290001/ Ống nhựa chuyên dùng cho máy cắt cỏ D24X569mm- PLASTIC,LINER FOR UPPER BOOM\090499, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 57510-A9000: Ống nước, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 39172929: 60164-00/ Ống kiểm soát dòng DSV28 60164-00 (1.26in) (nk)
- Mã HS 39172929: 60168-01/ Ống kiểm soát dòng DSV28 60168-01 (2.11in) (nk)
- Mã HS 39172929: 60168-10/ Ống kiểm soát dòng DSV28 60168-10 (2.115in) (nk)
- Mã HS 39172929: 6C1116K605BB- Ống nước bằng nhựa, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 6SM4084/ Ống nhựa dẫn khí TIUB11BU-20 (20m/cuộn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 70176-01/ Ống kiểm soát dòng 70176-01 (2in) (nk)
- Mã HS 39172929: 70199-03/ Ống kiểm soát dòng 70199-03 (1.918)in (nk)
- Mã HS 39172929: 760311111666/ Ống silicone TECHNOSIL GREEN D15.8 RAL6021 (nk)
- Mã HS 39172929: 76J200000008/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D8 (nk)
- Mã HS 39172929: 76J200000009P/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D9 (nk)
- Mã HS 39172929: 76J200000016/ Ống silicone Technosil SAE J20R3 Class A D8 (nk)
- Mã HS 39172929: 76J200000019/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D19 (nk)
- Mã HS 39172929: 76J200000025/ Ống silicone TECHNOSIL SAE J20R3 ClassA D25 (nk)
- Mã HS 39172929: 76J201181658/ Ống silicone VR Extrusion 76J201181658 (nk)
- Mã HS 39172929: 76OEM1190976/ Ống silicone TECHNOSIL PT FDA D3.18X7.5X133 (nk)
- Mã HS 39172929: 777148/ Ống dẫn nước-Bằng thép, ĐK dưới 15cm, dài dưới 10m (777148) (227/228)(4x3516C) NPL nhập khẩu dùng gia công máy thuỷ hiệu CATERPILLAR- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: 777863122/ Đầu kết nối bộ phân tách máu bằng nhựa- Collect connector W/skimmer (nk)
- Mã HS 39172929: 777863509/ Đầu kết nối bộ phân tách máu bằng nhựa- DRBC Collect connector (nk)
- Mã HS 39172929: 777865001/ Đầu kết nối bộ phân tách máu bằng nhựa- Conn.Inlet Trima accel (nk)
- Mã HS 39172929: 81673-A9000: Ống dẫn thoát nước mui phía trước bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 81680-A9000: Ống dẫn nước cửa sổ trời phía sau bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 81682-A9000: Ống dẫn nước cửa sổ trời giữa bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 81687-A9000: Ống dẫn nước cửa sổ trời giữa bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 81691-A9000: Ống dẫn thoát nước mui phía sau bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 81694-A9000: Ống dẫn thoát nước mui phía sau bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 816A0-M6000: Ống dẫn thoát nước mui phía trước bên trái bằng nhựa, dẫn nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 39172929: 816B0-M6000: Ống dẫn thoát nước mui phía trước bên phải bằng nhựa, dẫn nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 39172929: 816C0-M6000: Ống dẫn thoát nước mui phía sau bên trái bằng nhựa, dẫn nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 39172929: 816D0-M6000: Ống dẫn thoát nước mui phía sau bên phải bằng nhựa, dẫn nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 39172929: 90697-Y9H0110-0000/ Ống gen bằng nhựa phi 35*130 dùng lắp ráp sản phẩm máy phát điện (nk)
- Mã HS 39172929: 92OEM1190979/ Ống silicone TECHNOEX USP D4.76X7.94X292 LRL-1119712 (nk)
- Mã HS 39172929: 97360-D4000: Ống dàn nóng sau bên trái bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 97370-D4000: Ống dàn nóng sau bên phải bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: 97470-1Y000: Ống gió vào bằn nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 39172929: 98650-D4000: Ống dẫn nước xịt kính bằng nhựa, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 39172929: A1924869/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro SCFT-1.0*4.0 *CL 2000L ANNEAL (nk)
- Mã HS 39172929: A1924885/ Ống nhựa SPKT-0528 *BK (nk)
- Mã HS 39172929: A2653939/ ống tuýp bằng nhựa Fluoro, model: SFT-0.5*3.0 *CL, đường kính 3.0mm, dày 0.5mm (nk)
- Mã HS 39172929: A3155017/ ống túyp bằng nhựa Fluoro SCFT-0.35*2.1 *BK, đường kính 2.1mm, dày 0.35mm (nk)
- Mã HS 39172929: A3478526/ ống túyp bằng nhựa Fluoro, model: SCFT-0.53*3.0 *CL (nk)
- Mã HS 39172929: A3677614/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro SCFT-0.41*9.8 *CL 240L (nk)
- Mã HS 39172929: A3944378/ Ống nhựa A9VP8595-POM SEIKEIHIN (nk)
- Mã HS 39172929: ABS/ Ống bảo vệ bằng nhựa ABS (nk)
- Mã HS 39172929: AC198W005AA- Ống nước từ bình nước làm mát bằng nhựa là chủ yếu, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: AP02/ Ống nhựa dùng làm tai nghe điện thoại Tube (nk)
- Mã HS 39172929: AP03/ Ống nhựa dùng làm tai nghe điện thoại Tube (nk)
- Mã HS 39172929: BC-053/ ống bảo vệ dây điện các loại bằng nhựa. Hàng mới (nk)
- Mã HS 39172929: BIVN070/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ dây thở (gồm dây thở, co nối), P/N:8411041- Phụ kiện của máy giúp thở, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ dây thở cao tần (gồm dây thở, co nối)- phụ kiện của máy giúp thở, P/N:8411153, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ dây tưới xoắn ốc Garden City, bằng nhựa, nhãn hiệu Gardena, mới 100% (18411-20) (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ ống 1 cho điện cực phiên bản 7.0 dùng cho máy phân tích miễn dịch- TUBING ASSY SIPPER 1 MC 7.0(05366682001) (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ ống 2 cho điện cực phiên bản 7.0 dùng cho máy phân tích miễn dịch- TUBING ASSY SIPPER 2 MC 7.0(05366704001) (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ ống dây bảo dưởng máy khí máu- KIT MAINTENANCE cobas b 121 system (03273113001) (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ ống nhựa bảo dưỡng máy dùng cho máy phân tích miễn dịch-KIT SERVICE E411 12 MONTH(08153094001) (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ ống nhựa cố định dây dẫn nổ và mồi nổ cỡ 4 1/2'' & 5'', P/N: 0514-500-160. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ ống và nắp đậy bằng nhựa (cao 500mm, đường kính 500mm dày 5mm)- bộ phận của máy xay- hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ ống và nút nhựa dùng cho máy phân tích sinh hóa- KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311(05182522001) (nk)
- Mã HS 39172929: Bộ phận của hệ thống điều khiển bơm định lượng hóa chất Dositec: Ống hút hoá chất bằng nhựa cứng có tích hợp cảm biến mực chất lỏng, Item: HYD1181PP02001A1SP. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: C01-2001/ Ống lót con lăn bằng nhựa cứng #5231, linh kiện máy cắt băng dính. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: C0369/ Ống kiểm soát dòng 70017-22 (2in) (nk)
- Mã HS 39172929: C4100067-00/ ống dẫn khí của máy thổi lá cây, kt 95.6*100.5mm, bằng nhựa ABS (nk)
- Mã HS 39172929: C4100283-00/ Ống dẫn gió của máy thổi lá cây, bằng nhựa PP35090,kt 133.5*132*120mm (nk)
- Mã HS 39172929: C4100284-00/ ống thổi gió của máy thổi lá cây, bằng nhựa PP35090, kt 118*477mm (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co khí AS3002F-10,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co khí AS4201F-04-10SA,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co khí M-5HL-4,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co nối khí KK130P-06H,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co nối khí KQ2H04-02AS,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co nối khí KQ2R04-10A,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co nối khí KQ2T04-00A,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CCDC/ Co nối khí KQ2U04-99A,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: CC-VOIDCGOC/ Vòi điều chỉnh góc bằng nhựa, code: HOSVAW2-10-2-R10-L10-C1/ JP (nk)
- Mã HS 39172929: Co PVDF PN16 d40,Code:735100109.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Co PVDF PN16 d63,Code:735100111.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: CORE_01/ Lõi của cuộn nguyên vật liệu dạng ống, chất liệu nhựa, kích thước 170mm DIA x1450mm (nk)
- Mã HS 39172929: CORE_03/ Lõi của cuộn nguyên vật liệu dạng ống, chất liệu nhựa, kích thước 250mm DIA x1450mm (nk)
- Mã HS 39172929: CORE_04/ Lõi của cuộn nguyên vật liệu dạng ống, chất liệu nhựa, kích thước 250mm DIA x1600mm (nk)
- Mã HS 39172929: CORE_05/ Lõi của cuộn nguyên vật liệu dạng ống, chất liệu nhựa, kích thước 250mm DIA x2100mm (nk)
- Mã HS 39172929: CORE_06/ Lõi của cuộn nguyên vật liệu dạng ống, chất liệu nhựa bọc cao su, kích thước 170mm DIA x1450mm (nk)
- Mã HS 39172929: CORE_08/ Lõi của cuộn nguyên vật liệu dạng ống, chất liệu nhựa, kích thước 265mm DIA x1450mm (nk)
- Mã HS 39172929: CORE_10/ Lõi của cuộn nguyên vật liệu dạng ống, chất liệu nhựa bọc cao su, kích thước 6inc DIA x1450mm (nk)
- Mã HS 39172929: Cụm ống cấp nước bằng nhựa cứng, dùng cho máy giặt (AWS004PB0FA0-0C5)-linh kiện sx máy giặt Panasonic, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: D01-4397/ Ống PVC D25 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: D52-01461/ Ống nhựa bảo vệ linh kiện trong bộ lọc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: D52-01636/ Ống nhựa FEP-TUBE-PI8.5 X 1M bảo vệ linh kiện trong bộ lọc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: D52-01753/ Ống nhựa co nhiệt FEP-TUBE-PI8 X 1M dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten (nk)
- Mã HS 39172929: D52-01766/ Ống nhựa co nhiệt FEP-TUBE-PI6.6 X 1M dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: D52-01782/ Ống nhựa co nhiệt ME08-B5 R0-FEP-TUBE-PI9.0 X 1M dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: D52-01784/ Ống nhựa FEP-TUBE-PI5.2_0.5T_1M dùng trong sản xuất bộ lọc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: D52-01808/ Ống nhựa FEP-TUBE-PI5.0X1M bảo vệ linh kiện trong bộ lọc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Đầu nối ống trên máy phân tích miễn dịch- JOINT 2 (03055744001) (nk)
- Mã HS 39172929: đầu nối uống nước, chất liệu: nhựa. bộ phận của dụng cụ lọc nước Lifestraw Home. hsx:Vone industry. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Đầu ống chuyển đổi dùng trên máy phân tích sinh hóa- ADAPTER FEMALE 4/6 MM (28103356001) (nk)
- Mã HS 39172929: Dây dẫn lấy mẫu khí dài 20M kèm đầu dò lấy mẫu khí, Code: MGC-PROBE-1, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Dây dẫn thuốc thử trên máy phân tích đông máu tự động- TUBING REAGENT PROBE HEATED, SET OF 2 (08288399001) (nk)
- Mã HS 39172929: Dây hơi cứng phi 8,chất liệu bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Dây hơi phi 10 (Pisco- Japan), dây cứng, màu trắng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Dây hơi phi10 (Pisco- Japan), dây cứng, màu xanh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Dây khí phi 6 màu trắng (Nhựa mềm dẻo). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Dây khí phi 8 màu trắng (Nhựa mềm dẻo). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Dãy ống nhựa phản ứng dùng trên máy luân nhiệt- LightCycler 8-Tube Strips (white) (06612601001). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Dây PU 2mm* 4mm *100m (ống khí), dùng truyền dẫn khí trong các máy nén, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Dây PU 4mm* 6mm *100m (ống khí), dùng truyền dẫn khí trong các máy nén, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Dây rút nhựa-CABLE TIES 4X150MM (nk)
- Mã HS 39172929: DC1919C590CB- Cụm ống dẫn khí (bằng nhựa), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: DC1919C590DB- Cụm ống dẫn khí (bằng nhựa), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: DJ62-00460A/ Đầu nối ống hút bụi (Pipe Connector) (nk)
- Mã HS 39172929: DK-2100D(HTYPE)TUBE/ ống nhựa (500mmx20,3mmx18,45mm) dk-2100d(htype)tube (nk)
- Mã HS 39172929: DK-2100D(VTYPE)TUBE/ ống nhựa (500mmx15,8mmx25,6mm) dk-2100d(vtype)tube (nk)
- Mã HS 39172929: DK-2100S(Htype)TUBE/ ống nhựa (500mmx20,3mmx18,45mm) dk-2100s(htype)tube (nk)
- Mã HS 39172929: DK-3000S(HTYPE)TUBE/ ống nhựa (500mmx20,3mmx18,45mm) DK-3000S(HTYPE)TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: DK-3000S(VTYPE)TUBE/ ống nhựa TUBE 500mmx29.4mmx11.95mm DK-3000S(VTYPE)TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: DK-3100D(HTYPE)TUBE/ Ống nhựa (500MMX28.7MMX16.9MM) DK-3100D(HTYPE)TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: DK-3100D(VTYPE)TUBE/ Ống nhựa (500MMX28.7MMX16.9MM) DK-3100D(VTYPE)TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: DK-3500D(HTYPE)TUBE/ Ống nhựa TUBE 500mmx20.8mmx29.4mm DK-3500D(HTYPE)TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: DK-5200D(Htype)tube/ ống nhựa (500mmx35mmx20mm) DK-5200D(HTYPE)TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: dk-5200s(htype)tube/ ống nhựa (500mmx35mmx20mm) dk-5200s(htype)tube (nk)
- Mã HS 39172929: DK-5200S(VTYPE)TUBE/ ống nhựa (490mmx40mmx20mm) DK-5200S(VTYPE)TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: DR07/ Ống nhựa chịu nhiệt HT10-100000 đường kính phi 10mm (nk)
- Mã HS 39172929: DT189/ Ông PU-050 (5 * 8), mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Đường ống B cho điện cực dùng cho máy phân tích miễn dịch- TUBE CELL RW (05633435001) (nk)
- Mã HS 39172929: Đường ống B cho syringe hút dùng cho máy phân tích miễn dịch- TUBE B FOR SIPPER SYRINGE(12183102001) (nk)
- Mã HS 39172929: EN212WW-G01/ Đầu kết dây TS 1233 (nk)
- Mã HS 39172929: F4001-10060/ Ông nhựa (phi10 mm dài 600 mm) (nk)
- Mã HS 39172929: F4001-10140/ Ông nhựa f4001-10140 (phi10 mm dài 1400 mm) (nk)
- Mã HS 39172929: F4002-05030/ Ông nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: F4002-05030/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FEE266-01/ Ống chặn dưới FEE266-01, quy cách L:116mm, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FEE475/ Ống chặn dưới FEE475, quy cách L:106mm, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FEE572/ Ống dẫn dưới FEE572, quy cách L:194.5mm, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FEE785/ Ống chặn dưới FEE785, quy cách L:111mm, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FEE847-01/ Ống đỡ FEE847-01, quy cách L:65mm, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FEE942/ Ống chặn dưới FEE942, quy cách 29*105 mm, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FEE960/ Ống dẫn dưới FEE960, quy cách L:207mm, chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: FLUORO TUBE/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro STFT-1.0*2.0 (nk)
- Mã HS 39172929: FSS250 M6706 6D/ ỐNG DẪN DẦU FLEXIBLE HOSE FSS250 M6706 6D (nk)
- Mã HS 39172929: G011000000028: Ống dầu tới cầu phía trước bằng nhựa dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: G0362063509A0: Ống bảo vệ dây bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: G0374220001A0: Ống bảo vệ dây điện bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: G086313013ZA0: Ống hơi thấp áp bằng nhựa dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: G5120001/ Ống xoắn bằng nhựa phi 6mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: GBBIPSVFTRB/ Ống nối túi máu bằng nhựa SLEEVES FOR TRANSFER BAG (nk)
- Mã HS 39172929: GBBIPTUCON/ Đầu nối ống (nk)
- Mã HS 39172929: GBBIPYTUBE/ Ống nhựa (nk)
- Mã HS 39172929: GE215400/ Ống dây bằng nhựa (phi 1.75 x dài 1000) mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GE215400 1TT (nk)
- Mã HS 39172929: Gen điện D16, bằng nhựa dùng luồng dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: GK028000/ Ống tuýp bằng nhựa fluoro (1.4mm) _ GK028000 1.4 TT TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: GK453300/ Vòng cầm máu (phi 33mm) dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK453300 30 Nylon ring (nk)
- Mã HS 39172929: GK633400/ Ống dây bằng nhựa (phi 1.85 x dài 1000) mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK633400 1TT2 (nk)
- Mã HS 39172929: GK704200/ Ống dây 2MLT bằng nhựa (phi 2.05 x dài 1660)mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK704200 2MLT (nk)
- Mã HS 39172929: GK772300/ Ống dây bằng nhựa (phi 0.55 x dài 2400) mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK772300 0.55TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: GK772700/ Ống dây bằng nhựa (phi 0.55 x dài 1060)mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế_ GK772700 0.55TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: GK831200/ Ống dây 3MLT bằng nhựa (phi 1.85 x dài 380)mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK831200 3MLT-PTFE (nk)
- Mã HS 39172929: GK832500/ Ống dây 3MLT bằng nhựa (phi 1.85 x dài 2300)mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK832500 3MLT-DC (nk)
- Mã HS 39172929: GK874800/ Ống dây bằng nhựa (phi 1.85 x dài 2300)mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK874800 V411MLT0320DRVN (nk)
- Mã HS 39172929: GK875600/ Ống dây bằng nhựa (phi 1.7 x dài 2300)mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GK875600 V431MLT0720DRVN (nk)
- Mã HS 39172929: GP864800/ Ống dây chống gãy bằng nhựa dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GP864800 4.0 ILUX TUBE (nk)
- Mã HS 39172929: GP970700/ Ống dây bằng nhựa (phi 7.8)mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GP970700 1.2SIT (nk)
- Mã HS 39172929: GP975400/ Ống dây bằng nhựa màu xanh FB (phi 3.5mm x dài 2.5m) _ GP975400 PE Tube (nk)
- Mã HS 39172929: GP976700/ Ống dây bằng nhựa (phi 2.1) dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GP976700 2.1 PET (nk)
- Mã HS 39172929: GSHS1675-1-16-CL/ Ống nhựa chịu nhiệt, phi 1.0, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: GY001800/ Ống dây bằng nhựa màu xám K (phi 3.5mm x dài 1.6m) _ GY001800 PE TUBE G (nk)
- Mã HS 39172929: GY003900/ Ống dây bằng nhựa màu xanh (phi 2.2mm) _ GY003900 PE tube GR2 (nk)
- Mã HS 39172929: GY004000/ Ống dây màu xám bằng nhựa (phi 2.2mm) dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GY004000 PE tube GR2 (nk)
- Mã HS 39172929: GY010300/ Ống dây bằng nhựa (phi 0.58mm) dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GY010300 0.58PET (nk)
- Mã HS 39172929: GY010600/ Ống dây bằng nhựa (phi 0.59 x dài 2036) mm dùng trong sản xuất thiết bị y tế_ GY010600 0.59PET (nk)
- Mã HS 39172929: GY024000/ Ống dây bằng nhựa (phi 2 mm) dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GY024000 1 PET (nk)
- Mã HS 39172929: GY024300/ Ống dây chống gãy 6/2 bằng nhựa (phi 6.0mm) dùng trong sản xuất thiết bị y tế _ GY024300 Supporting tube 6/2 (nk)
- Mã HS 39172929: HNG/ Ống tuýp cuộn (bằng nhựa) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: HNG/ Ống tuýp cuộn- POX22X1(GR) (nk)
- Mã HS 39172929: HNG/ Ống tuýp cuộn SOX-S16X0.4(B) (nk)
- Mã HS 39172929: HNG/ Ống Tuýp cuộn VOXW11.1X0.35GRV H105 11.1 X 0.35 GR (bằng nhựa) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: HNG/ Ống tuýp cuộn-hàng mới 100%,thanh toán (nk)
- Mã HS 39172929: HNH/ Ống tuýp cắt rời VP TUBE VPF11X0.7X100(B) (Hàng mới 100%) (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39172929: HNH/ Ống tuýp cắt rời-hàng mới 100%,thanh toán (nk)
- Mã HS 39172929: HNH/ Ống tuýp nhựa cắt rời các loại (nk)
- Mã HS 39172929: HNHF/ Ống tuýp nhựa cứng cắt rời VPF11X0.7X100(B) (nk)
- Mã HS 39172929: HNHF/ Ông tuýp nhựa cứng cắt rời VPF30X0.7X180(B) (nk)
- Mã HS 39172929: HNHP/ Ống nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39172929: HNHP/ Ống nhựa WH-8623B4AH011 (nk)
- Mã HS 39172929: HNHP/ Ống nhựa WH-862T9PJ121 (nk)
- Mã HS 39172929: HOUSING/ Ống nhựa bằng plastics (nk)
- Mã HS 39172929: HPV037/ Ống dây khí bằng nhựa TU0604B-100 mã J5K01200001 (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-150-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi 10x95x0.3 cm. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-175-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi 10x100x0.3 cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-200-70-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi70 x 1000 x 4 (mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-250-85-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi 85 x 1000 x 4.2 (mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-300-85-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi 85 x 1000 x 4.8 (mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-63-19-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi 19 x 1300 x 2.3 (mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-75-22-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi 22 x 1300 x 2.5 (mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: HST3917-95-30-01/ Ống nhựa dùng để làm ống co giãn nhiệt, kích thước: phi 30 x 1300 x 3 (mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: HSTB01/ Ống nhựa để bọc bên ngoài dây cáp điện 1.0MM BLK TUBE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: HT-ONG NUOC/ Ống nước phi 90 (4m/cây, dày 2,2mm), nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: J0012372/ Ống nong bằng nhựa TC26-4.0-BK (nk)
- Mã HS 39172929: JHK14/ ống nhựa cách điện (nhiều loại), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: JHKTBM04/ Ống nhựa mềm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Khớp nối bắt bích PVDF PN16 d20DN15,Code:735790206.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Khớp nối bơm dầu của máy nghiền đá siêu mịn, bằng nhựa đã được làm cứng, kích thước phi 80*80mm, hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất (nk)
- Mã HS 39172929: Kim chóp nhựa hồng 20g, làm từ nhựa, dùng làm thiết bị bơm dẫn keo chóp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: LF-22/ Ống nhựa bảo vệ dây cáp các loại (phụ kiện ăng ten, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: LF-23/ Ống nhựa bảo vệ dây cáp các loại (phụ kiện ăng ten, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: Linh kiện máy dệt nước: Ống nước bằng nhựa, mã: 3609CB-01Y hiệu: QINGDAO HAIJIA (nk)
- Mã HS 39172929: Linh Kiện Máy Làm Giày- Ống dẫn dầu Cotuo 14711 của máy gò mũi MODEL: CHALLENGER 833T TOP TECH (bằng plastic loại cứng, Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: Linh kiện sản xuất máy thổi: ống nhựa dùng lắp vào phần động cơ, KT: 161*121mm,mã 5.232.V0009, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Linh kiện thay thế sửa chữa máy xét nghiệm:Dây dẫn nước Tubing, ICT Pinch VaTubinglve(BLANK),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Linh phụ kiện ống,vòi nước: Đầu vòi xịt bằng nhựa xi mạ màu trắng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Máng nhựa thu hồi hộp nhựa và nắp chụp. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Máng nhựa thu hồi xốp trắng (dampura); kích thước:2450*120*30mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: MM328/ Ống gió-BELLOWS[31XM902], mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: MMS065/ Ống nhựa cứng, code: PIJJ25-16-60/ JP (nk)
- Mã HS 39172929: M-PIPE-01/ Ống dẫn bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39172929: MS(: 1417011400003) Ống xả hơi bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: MS(: 58723-17500) Co nối vòi xịt nước kính bằng nhựa dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: MS(: L0119012702A0) Ống khí vào động cơ bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: MS(: L1374080600A0) Ống bảo vệ dây bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(: M4119305010A0) Ống hơi ra cụm làm mát bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(: M4356009040A0) Ống hơi bơm ben (dẫn khí đến bơm ben) bằng nhựa dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 39172929: MS(: M4504050102A0) Ống dầu vào ty nâng cabin bằng nhựa dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(:A4004660381) Ống dầu trợ lực lái áp suất cao bằng nhưạ dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(:A4004660481) Ống dầu trợ lực lái áp suất thấp bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(:A4005012382) Ống gió từ két gió vào động cơ- ống nối bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(:A4005012482) Ống gió vào động cơ- ống nối bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(:A4005281109) Ống kết nối bầu lọc khí bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MS(:A4009970168) Ống kết nối dẫn nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 39172929: MT-8/ Ống nối bằng nhựa các loại (phụ kiện ăng ten, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: Nẹp điện 40*20 (2m/cây). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: NL025/ Ống nhựa PA chiều dài không quá 100mm (dùng để bảo vệ dây điện) (nk)
- Mã HS 39172929: NL040/ Ống nhựa dùng làm tai nghe điện thoại Tube (nk)
- Mã HS 39172929: NL041/ Ống nhựa dùng làm tai nghe điện thoại Tube (nk)
- Mã HS 39172929: NL167/ Ống nhựa dùng trong quá trình sản xuất thiết bị viễn thông, điện tử,FERR,INSUL CLR,16 AWG,MDM,686-022751-035 (nk)
- Mã HS 39172929: NL55-GC-M/ Ống co nhiệt (nk)
- Mã HS 39172929: NLGP50/ Linh kiện máy cấp giấy tự động:Ống thoát khí bằng nhựa của máy cấp giấy tự động P-101297 (nk)
- Mã HS 39172929: NLGP51/ Linh kiện máy cấp giấy tự động:Ống thoát khí trước bằng nhựa của máy cấp giấy tự động P-101267 (nk)
- Mã HS 39172929: NLGP52/ Linh kiện máy cấp giấy tự động: Ống thoát khí sau bằng nhựa của máy cấp giấy tự động P-101268 (nk)
- Mã HS 39172929: NLSX thanh dẫn điện: Ống cho tấm áp lực bằng nhựa cứng, ID 06.2MM, OD 8MM, ống dài 28MM, 8PS7910-1AA53-7AA6_TUBE FOR PRESSURE PLATE, mới 100%(107071002) (nk)
- Mã HS 39172929: Nối giảm PVDF PN16 d32-20,Code:735910342.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Nối giảm PVDF PN16 d40-d32,Code:735910108.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Nối giảm PVDF PN16 d63-32,Code:735910360.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Nối giảm PVDF PN16 d90-63,Code:735908671.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Nối mặt bích PVDF PN16 d90DN80.Code:735798813.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Nối PVDF PN16 d63,Code:735910111.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: NPL0025/ ống tuýp bằng nhựa Fluoro N1435 (dài 1m, phi 1.9mm) (nk)
- Mã HS 39172929: NPL12/ Ống chặn_PIPE (PX-E2 NECK PLACE) (nk)
- Mã HS 39172929: NPL17/ Ống xoay_SCREW PIECE (IE-LL2 HOLDER) (nk)
- Mã HS 39172929: NPL37/ Ống chặn cổ chai_WIPER (ET-BM25 CONTAINER) (nk)
- Mã HS 39172929: NPL37/ ốngchặn cổ chai các loại_WIPER (ET-M26) (nk)
- Mã HS 39172929: NPL56/ Ống vặn nối_SCREW (KB-MPB7 EYELINER PENCIL & EYEBROW TIP) (nk)
- Mã HS 39172929: NPL66/ Ống dây truyền âm thanh từ loa đến tai nghe, chất liệu bằng nhựa (TUBE) TUBE-CBCAH-00012. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: NS17112/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro STFT-3LU-2.55-RI 2600L (nk)
- Mã HS 39172929: NS17310/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro STFT-1.25*7.7 (nk)
- Mã HS 39172929: NS17313/ Ống túyp bằng nhựa Fluoro STFT-3LU-2.50 2400L (nk)
- Mã HS 39172929: NW121/ Ông dẫn sang bằng nhựa (chất liệu: nhựa PC Clear; kích thước: 22.30 X 6.84 X 15.90mm) (nk)
- Mã HS 39172929: NW121/ Ống dẫn sáng bằng nhựa (L14.63mm, dùng cho sản phẩm bộ sạc pin không dây) (nk)
- Mã HS 39172929: NW121/ Ông dẫn sáng bằng nhựa PC, L*W13.2mm*6.1mm, OD1.5mm (nk)
- Mã HS 39172929: OLD001/ Ống luồn dây bằng nhựa 0.3-1.0 (nk)
- Mã HS 39172929: ON/ Ống nhựa H-9405830-V1, quy cách 88mm*H:116mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống 10m cho máy xịt rửa bằng áp lực cao, chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 6 x phi 13_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống 20m cho máy xịt rửa bằng áp lực cao, chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 6 x phi 13_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống áp lực dẫn chất lỏng bằng plastic 10*6.5(12M)_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa NA0860-20-W, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 6mm, dài 20m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa NB1075-100-W, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 10mm, đường kính trong 7.5mm, dài 100m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa SFT0860-100-B, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 6mm, dài 100m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa SFT1080-20-C-C, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 10mm, đường kính trong 8mm, dài 20m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa SFT1210-20-C-C, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 12mm, đường kính trong 10mm, dài 20m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa SFT1290-5-C-C, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 12mm, đường kính trong 9mm, dài 5m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa tổng hợp, dùng để đếm số lượng bi trước khi lắp ráp. Hàng mới 100%(4x6-10m) (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa UB0425-100-C, được gia công hơn mức gia công bề mạt đơn thuần, đường kính ngoài 4mm đường kính trong 2.5mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa UB0640-100-O, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 6mm, đường kính trong 4mm, dài 100m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa UC0640-100-C, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 6mm đường kính trong 4mm dài 100m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bằng nhựa UC0850-20-C, được gia công hơn mức gia công bề mặt đơn thuần, đường kính ngoài 8mm đường kính trong 5mm dài 20m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bơm keo bằng nhựa NIPRO, 5CC SYRINGE 100S/BOX- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bơm keo CLEAR SYRINGE (PSY-30F-M) (50PC/bộ) bằng nhựa, kích thước phi12x70mm, mới 100% (mã hàng AS130631) mục hàng số 4 của invoice (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bơm keo PLASTIC STRAW, 500chiếc/bộ, bằng nhựa, kích thước phi15x70mm, (mã hàng AS130654), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Ống bơm rỗng bằng nhựa dùng để dẫn dung dịch EMPTY SYRINGES BLACK, bộ phận dùng cho thiết bị phun chất lỏng dung dịch sửa đá trong dây chuyền sản xuất đá thạch anh nhân tạo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống cách điện bằng nhựa cứng, không có phụ kiện kèm theo, KT: (550 x 319) mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống cấp dầu bôi trơn, kích thước dài 800mm * đường kính 4mm. Chất liệu nhựa dẻo. Công dụng dẫn dầu bôi trơn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống chặn cổ chai (của cây kẻ mắt)_AL-R7 SIGOKI (nk)
- Mã HS 39172929: Ống Chêm Đèn Led Bằng Nhựa Placstic (Linh Kiện Điện Tử Dùng Cho Mạch Điều Khiển Từ Xa Quạt Điện Dân Dụng, Hàng Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: Ống co nhiệt bằng nhựa polime HS2191*-ERT (polyolefin,ống mềm.) 19.1mm. nhãn hiệu: Partex, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống của máy hút bụi bằng nhựa (kèm phụ kiện nối ống), đường kính 3cm, dài 90cm.NCC:SUZHOU INDUSTRIAL PARK JIAXING TECHNOLOGY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống cứng chất liệu nhựa bảo vệ dây dẫn D20. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39172929: Ống cứng D20 trắng (SP, bằng plastic), mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn bằng nhựa dẻo (TPNA-500)-PharMed tube(TPNA-500) (Dùng cho máy phân tích chỉ tiêu Ni tơ tổng,đo ni tơ tổng, phốt pho tổng trong nước TPNA-500) (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn bằng nhựa phi100x3m, hãng sản xuất NICCHU phụ tùng thay thế cho máy gia công kim loại, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn bằng nhựa SR-04 (30m/roll), hãng sản xuất NIPOLEX phụ tùng thay thế cho máy gia công kim loại, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn bằng nhựa, dia 10mm dạng cuộn chưa kèm phụ kiện (Dùng để sản xuất ống dẫn dầu cho xe máy), 800m/cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn bằng nhựa, mã hàng (845274), sử dụng cho máy cắt cỏ-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn hóa chất bằng nhựa (25*22*1275*Union). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn hơi ACO 3.0 1121ACPOB-2R. hiệu:MISUMI (bằng nhựa, gắn vòi phun vệ sinh máy dùng cho máy phun keo ACO 3.0, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn hơi dưới bầu phanh(bằng nhựa) S47A0E0750 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn hướng bằng nhựa cứng dùng để kéo đổi hướng ray của dàn kéo sợi thô, mới 100%. Manual deviation activation tube (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn keo 1108HR48-1 (5/8"*4.8M, bằng nhựa, dùng cho máy phun keo HJG-PDPUR-1G, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí (nhựa) SM412-12600 (Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng)dùng cho xe ô tô Hino 10.4- 26 Tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn khí bằng nhựa (119-1021) (10m/Cuộn) Nhà sản xuất:ESCO Nhật Bản, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn khí bằng nhựa, part: 11091166, mới 100%,Dùng cho hệ thống quan trắc, phân tích khí thải nhà máy (nk)
- Mã HS 39172929: ỐNG DẪN KHÍ CHÂN KHÔNG (bằng nhựa) 44768-37270 (Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng)dùng cho xe ô tô Hino 4.875- 8.5 Tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn khí điều hoà bên trái, phía trên cabin (bằng nhựa) S473GE0110 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí nén (bằng nhựa) S4723-43560(Hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 26 Tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn khí nén từ bình hơi đến xy lanh điều chỉnh ghế (bằng nhựa) S710DE0041 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn khí nén van phanh sau, trái (bằng nhựa) S468304920 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí O2 dùng cho máy giúp thở, dài 3m, P/N: M36712, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PAN-10X1,5-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, nhà sản xuất Festo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PAN-16X2-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PAN-8X1,25-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PAN-MF-10X1, 25-SW- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PAN-MF-8X1-SW bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PAN-R-22X2-SW bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PEN-10X1,5-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, nhà sản xuất Festo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PEN-6X1-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, nhà sản xuất Festo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PEN-6X1-SW bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PEN-8X1,25-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, nhà sản xuất Festo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PLN-14X2-NT bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PLN-6X1-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, nhà sản xuất Festo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PLN-8X1,25-NT bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PTFEN-10X1,5-NT bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PTFEN-12X2-NT bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-10X1,5-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-12X2-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-12X2-SW bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-4X0,75-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-6X1-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-6X1-S-2-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-8X1,25-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-H-10X1,5-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-H-12X2-NT bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-H-16X2,5-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-H-6X1-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí PUN-H-8X1,25-BL bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, hàng mới 100%, nhãn hiệu Festo (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn khí RIES_Rev 2 bằng nhựa dẻo, chịu nhiệt, nhà sản xuất Festo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn khí táp lô giữa cabin (bằng nhựa) 55990E0020 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn mẫu thử dùng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động- Tube-S Box of 12x24/Cob.AmpliP(03137040001) (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn mẫu thử máy tách chiết và Real Time PCR tự động- Tube-S Box of 12x24/Cob.AmpliP(03137040001) (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn mực bằng nhựa cứng 10x8mm cho máy in gạch tự động (loại kỹ thuật số) trong sx gạch men, code 1460191, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn nhiên liệu (ống dầu) bằng nhựa cứng của Máy cưa xích công suất 1140W nhãn hiệu Makita (152252-0),mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn nhiên liệu bằng plastic, 203-60-31160, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn nhiên liệu, kích thước 110x37x3cm, chất liệu nhựa, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR045109 (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn nước bằng nhựa, loại cứng, chưa được gia công hơn mức bề mặt đơn thuần, kích thước phi: 50mm, 32mm, 25mm, bộ phận của máy dệt, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn nước làm mát động cơ xe kích thước 18x15x5cm, chất liệu nhựa, Có kèm phụ kiện ghép nối: ốc vít, vòng đệm, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR092992 (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn nước lạnh chất liệu nhựa PPR, mã hàng: 1704000MK, mã sản phẩm MK02 PN10 x d40 (mm), hiệu KELEN, hãng sx: Ke Kelit (M) Sdn.Bhd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: ống dẫn nước phi16*12mm;dùng dể dẫn nước làm mát máy khắc chữ laser;chất liệu nhựa PU;mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn thiếc trắng, HXSTAL0.5-650S60, (KT: Dài 600mm, phi 0.2mm)dùng để dẫn thiếc, chất liệu làm bằng nhựa PVC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dẫn vecni, bằng nhựa, phi 12mm, bộ phận thay thế của máy bơm vecni, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dầu 1/2*2R*960MM (bằng nhựa; dùng cho máy chặt YG-501E; mới 100%) (nk)
- Mã HS 39172929: Ống đầu nối cho thanh thẳng bằng nhựa cứng (L85xW17.1xH14.1)MM, 8PS7960-0AA01-3AA0-1pc85mm, NLSX thanh dẫn điện, mới 100%(107045885) (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây dẫn dịch (bằng nhựa) dùng cho máy phân tích huyết học trong Y tế. Hàng mới 100%, hãng Diatron MI Plc sản xuất. A543 4/1.8 tygon tube, 1 m (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây dẫn dịch bằng nhựa- dùng cho máy phân tích huyết học trong Y tế. Hàng mới 100%, hãng Diatron MI Plc sản xuất. A5P421 Measuring Tube 70 um (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây dẫn dịch thải bằng nhựa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch trong Y tế. Hàng mới 100%, hãng DIASORIN sản xuất. 100001184 TUBING FROM WASTE TO LWDV (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây hơi máy khí nén; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí bằng nhựa Dài 100 m, đk ngoài 8 mm, đk trong 5 mm ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí (TUS0805B-100) Hãng sản xuất SMC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí IDK04-100 Gồm 2 ống dây bằng nhựa dùng để đưa nước ra ngoài xylanh khí- bằng nhựa (01 Bộ 02 ống, kích thước: 15 cm/ ống).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model T0806G-20 bằng nhựa đường kính ngoài 8 mm, đường kính trong 6 mm, dài 20 m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TCU0805B-1 bằng nhựa đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 5 mm, dài 1m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TL0604-20 bằng nhựa đường kính ngoài 6mm, đường kính trong 4mm, dài 20m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TLM0806N-50 bằng nhựa đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 6 mm, dài 50m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TRB0604BU-100 bằng nhựa đường kính ngoài 6mm, đường kính trong 4mm, dài 100m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TRBU0604B-20 bằng nhựa đường kính trong 6mm, đường kính ngoài 4mm, dài 20m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TU0425B-20 bằng nhựa đường kính ngoài 4 mm, đường kính trong 2.5mm, dài 20m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TU0604B-100 bằng nhựa đường kính ngoài 6mm, đường kính trong 4mm, dài 100m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TU0805B-100 bằng nhựa đường kính ngoài 8mm, đường kính trong 5mm, dài 100m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- Mã HS 39172929: Ống dây khí model TU1065BU-20 bằng nhựa đường kính ngoài 10mm, đường kính trong 6.5mm, dài 20m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)
- - Mã HS 39172929: Ống dây khí model TU1208B-20 bằng nhựa đường kính ngoài 12mm, đường kính trong 08mm, dài 20m ống khí để kết nối thiết bị khí trong máy gia công cơ khí,mới 100% (nk)