Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 33049920: TINH CHẤT DƯỠNG ẨM (xk)
- Mã HS 33049920: TINH CHẤT DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049920: TINH CHẤT DƯỠNG LÔNG MI (xk)
- Mã HS 33049920: TINH CHẤT DƯỠNG MẮT (xk)
- Mã HS 33049920: TINH CHẤT DƯỠNG MI (xk)
- Mã HS 33049920: TINH CHẤT DƯỠNG THỂ (xk)
- Mã HS 33049920: TINH CHẤT DƯỠNG TÓC (xk)
- Mã HS 33049920: TINH CHẤT NGHỆ (xk)
- Mã HS 33049920: TINH DẦU BƯỞI (xk)
- Mã HS 33049920: TONER DƯỠNG ẨM (xk)
- Mã HS 33049920: VIÊN DƯỠNG TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049920: Xà Phòng hương chùm ngây 100Gr Ak.Xpcn hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049920: Xà Phòng hương dừa 100Gr Ak.Xpdu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049920: Xa Phòng Mảng Cầu100Gr Ak.Xpmc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049920: XỊT KHOÁNG (xk)
- Mã HS 33049930: 10113716402/ Kem dưỡng da 90g- VLB.UNO CREAM PERFECTION (xk)
- Mã HS 33049930: 10113804201/ Nước dưỡng da 125ml- VRA. DP BALANCE CARE LOTION W I N (xk)
- Mã HS 33049930: 10115233901/ Nước dưỡng da 150ml- EIS LIFTING MOISTURE LOTION T 1 (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10115234901/ Nước dưỡng da 150ml- EIS LIFTING MOISTURE LOTION T 2 (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10115235901/ Nước dưỡng da 150ml- EIS LIFTING MOISTURE LOTION T 3 (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10115516201/ Nước dưỡng da 40ml- VRA. DP THERMO DEFENSE SERUM (xk)
- Mã HS 33049930: 10115538201/ Kem dưỡng trắng ban đêm 50g- VRA. SENKA WHITE BEAUTY GLOW GEL CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10115538401/ Kem dưỡng da 50g- VLA. SENKA WHITE BEAUTY GLOW GEL CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10115539401/ Kem dưỡng da 50g- VLA. SENKA WHITE BEAUTY GLOW UV CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10117184801/ Nước dưỡng da- VGA. EIS LIFT MOISTURE LOTION T2 300ML (xk)
- Mã HS 33049930: 10124118903/ Nước dưỡng da 150ml- DX EAU DE LUXE (N) N P (xk)
- Mã HS 33049930: 10124126903/ Nước dưỡng da 150ml- DX EAU DE LUXE (AM) N P (xk)
- Mã HS 33049930: 10124127903/ Nước dưỡng da 150ml- DX EAU DE CARMIN N P (xk)
- Mã HS 33049930: 10124128903/ Nước dưỡng da 150ml- DX EAU DE VERT N P (xk)
- Mã HS 33049930: 10124130902/ Kem dưỡng da 50g- DX NIGHT CREAM (S) (xk)
- Mã HS 33049930: 10124134902/ Kem dưỡng da 50g- DX NIGHT CREAM (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10124137902/ Kem mát xa dưỡng da 80g- DX MASSAGE CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10124142903/ Nước dưỡng da 150ml- DX OD EAU DE LUXE P (xk)
- Mã HS 33049930: 10127783902/ Kem tẩy trang 125g- AQL CLEANSING CREAM EX (xk)
- Mã HS 33049930: 10130682904/ Nước dưỡng da 150ml- EI LIFTING WATER EX 2 P (xk)
- Mã HS 33049930: 10130683904/ Nước dưỡng da 150ml- EI LIFTING WATER EX 3 P (xk)
- Mã HS 33049930: 10130688905/ Kem dưỡng da 40g- EI VISUALIFT EX P (xk)
- Mã HS 33049930: 10131044904/ Kem dùng tẩy trang 140g- EI P MAKEUP CLEANSING CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10137596902/ Kem dầu tẩy trang 110g- AQL CREAMY OIL CLEANSING (xk)
- Mã HS 33049930: 10140217201/ Nước dưỡng da 80ml- VRA.Za TH ENERGY MIST (xk)
- Mã HS 33049930: 10140595201/ Kem dưỡng da chống nắng 30g- VRA. ZA TRUE WHITE EX PERFECT PROTECTOR (xk)
- Mã HS 33049930: 10140676201/ Nước dưỡng da 150ml- VRA.Za TW EX ESSENCE LOTION N (xk)
- Mã HS 33049930: 10140727201/ Kem dưỡng da 50g- VRA. Za TRUE WHITE TOTAL CARE CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10140837201/ Kem dưỡng da chống nắng 30g- VRA. Za INSTA-BEAUTY UV PROTECTOR (xk)
- Mã HS 33049930: 10144546901/ Kem dưỡng da 90g- UNO VITAL CREAM PERFECTION (xk)
- Mã HS 33049930: 10150231901/ Nước dưỡng da 125ml- DP BALANCE CARE LOTION MB (xk)
- Mã HS 33049930: 10150232901/ Nước dưỡng da 125ml- DP BALANCE CARE LOTION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10150235901/ Nước dưỡng da 125ml- DP ACNE CARE LOTION MB (xk)
- Mã HS 33049930: 10150236901/ Nước dưỡng da 125ml- DP ACNE CARE LOTION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10150239901/ Nước dưỡng da 125ml- DP MOIST CARE LOTION MB (xk)
- Mã HS 33049930: 10150240901/ Nước dưỡng da 125ml- DP MOIST CARE LOTION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10150243901/ Nước dưỡng da 125ml- DP WHITENING CLEAR LOTION MB (xk)
- Mã HS 33049930: 10150244901/ Nước dưỡng da 125ml- DP WHITENING CLEAR LOTION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10150247901/ Nước dưỡng da 125ml- DP VITAL ACT LOTION MB (xk)
- Mã HS 33049930: 10150248901/ Nước dưỡng da 125ml- DP VITAL ACT LOTION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10152121905/ Kem dưỡng da cho nam 50g- 37455_BV_SKIN_CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10152221903/ Kem dưỡng da cho nam 50g- 33375_MG5_SKIN_CREAM_(F) (xk)
- Mã HS 33049930: 1018T734201/ Nước dưỡng da 40ml- VRA. DP THER DEFENSE SERUM TESTER OS (xk)
- Mã HS 33049930: 10197271902/ Nước dưỡng da 180ml- AQL BALANCE CARE LOTION R (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10197272902/ Nước dưỡng da 180ml- AQL BALANCE CARE LOTION RR (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10197275901/ Kem dưỡng da 50g- AQL BALANCE CARE CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10197278902/ Nước dưỡng da 180ml- AQL WHITE CARE LOTION R (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10197279902/ Nước dưỡng da 180ml- AQL WHITE CARE LOTION RR (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10197283901/ Kem dưỡng da 50g- AQL WHITE CARE CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10197285901/ Nước dưỡng da 200ml- AQL BOUNCING CARE LOTION RR (xk)
- Mã HS 33049930: 10197286902/ Nước dưỡng da 180ml- AQL BOUNCING CARE LOTION R (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10197287902/ Nước dưỡng da 180ml- AQL BOUNCING CARE LOTION RR (R) (xk)
- Mã HS 33049930: 10197290901/ Kem dưỡng da 50g- AQL BOUNCING CARE CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: 10213839201/ Nước dưỡng da 125ml- VRA. DP BALANCE CARE LOTION W II N (xk)
- Mã HS 33049930: 10213842201/ Nước dưỡng da 125ml- VRA. DP ACNE CARE LOTION W N (xk)
- Mã HS 33049930: 10215283202/ Nước dưỡng da 170ml- VRB.EIS LIFTING MOISTURE LOTION T 2 (xk)
- Mã HS 33049930: 10215283802/ Nước dưỡng da 170ml- VGB.EIS LIFTING MOISTURE LOTION T 2 (xk)
- Mã HS 33049930: 10215284802/ Nước dưỡng da 170ml- VGB.EIS LIFTING MOISTURE LOTION T 3 (xk)
- Mã HS 33049930: 10215284902/ Nước dưỡng da 170ml- EIS LIFTING MOISTURE LOTION T 3 (xk)
- Mã HS 33049930: 10244970902/ Kem dưỡng da 90g- UNO CREAM PERFECTION (xk)
- Mã HS 33049930: 1-1L58001-2020/ Gel chống nắng, dưỡng ẩm- OSPA14 MOISTURE FUVGEL VT- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: 1-1L58002-2020/ Gel chống nắng, dưỡng ẩm- OS PARASOLA MF UV GEL CH- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: 9148BB579010140/ Kem dưỡng da 90g- WIP UNO CREAM PERFECTION (xk)
- Mã HS 33049930: 9148BB589010140/ Kem dưỡng da 90g- WIP UNO VITAL CREAM PERFECTION (xk)
- Mã HS 33049930: Bộ dưỡng da CHRISTIAN DIOR, C099600264, CD DUO CAPTURE YOUTH PLUMPING SERUM 2X30ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 22) (xk)
- Mã HS 33049930: BPG-02/Kem dưỡng ngày- Black Pearl 24k Gold Precious Day Cream. Hiệu Black Pearl. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm bảo vệ da 3392G, 12 tuýp/ thùng. Mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da bộ E.LAUDER PERFECTIONIST PRO FIRM+L (2 sản phẩm/bộ) (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da bộ LANCOME APC UBER 2019 CN (5 sản phẩm + túi bằng da tổng hợp) (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da bộ SK2 AA AGELESS BEAUTY FACE & EYE SET R HA (2 sản phẩm/bộ) (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da KIEHL'S CC DARK SPOT 100ML (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da SK2 AA RNA DCL N AGE 100G LG (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng mắt bộ LANCOME APC DUO EYES (LOCAL) (2 sản phẩm/bộ) (xk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng mắt LANCOME APC CR YEUX J20ML ASIA (xk)
- Mã HS 33049930: Dầu massage hiệu MUSTELA- BABY OIL- 100ml- HSD: 02/2022- Xuất xứ Pháp (xk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng da CHRISTIAN DIOR, F066733000, CD CAPTURE TOTALE SERUM 50ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 16) (xk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng da YSL, LA057900, YSL PURE SHOTS NIGHT REBOOT 30ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 25) (xk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng da YSL, LA061000, YSL PURE SHOTS LIGHT UP 30ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 26) (xk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng da YSL, LA061800, YSL PURE SHOTS LINES AWAY 30ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 24) (xk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng da YSL, LA062700, YSL PURE SHOTS PERFECT PLUMPER CREAMS 50ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 27) (xk)
- Mã HS 33049930: Kem chống lão hóa da vùng mắt-Anti- Aging Eye Cream- Vos Yeux 15ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng LANCOME ABSOLUE PC UV SPF50 PA3 T50ML (xk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng SPF45 90ml/ (xk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng White perfect/ (xk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng-Suncream- Restoring Perfection SPF 50 30ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm da mặt-Moisturizing Facial Cream- Hydra3 Regenetic 100ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm vùng cổ-Moisturizing Neck Lotion- V-Neck Cream 15ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm-Mineral Moisturizer- Priming with a Hydrating Fluid 500ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da 50g- AQL BOUNCING CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da cho nam 50g- 37455_BV_SKIN_CREAM (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu Alexis Cosmetic-Serum Excel Booster C+, 30ml/chai---Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu M&M,mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu MUSTELA- VITAMIN BARRIER CREAM- 100ml- HSD: 03/2022- Xuất xứ Pháp (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Leboro herbal cream 30ml/ (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt-Nourishing Face Cream- Prime Regenera 1 100ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Nguyễn Quách (1 thùng 12 gr x 12 box) (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, hàng Việt Nam (xk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da,mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: Kem nền MAKE UP FOREVER, I000019002, MF ULTRA HD PERFECTOR #02 (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 21) (xk)
- Mã HS 33049930: Kem nền trang điểm bộ LANCOME ABS FDT FLUID+BRUSH 110-PO (Kem nền + Cọ trang điểm) (xk)
- Mã HS 33049930: Kem nền trang điểm LANCOME ABS FDT FLUID+BRUSH 110-PO/NP (xk)
- Mã HS 33049930: Kem rửa mặt Oxy Deep Wash Cream Fomula 100grx20 (xk)
- Mã HS 33049930: Kem rửa mặt Oxy kháng khuẩn total Acne Prevent 100grx20 (xk)
- Mã HS 33049930: Kem rửa mặt Oxy Ngăn ngừa mụn 100grx20 (xk)
- Mã HS 33049930: Kem Rửa Mặt Oxy Perfect wash 100grx20 (xk)
- Mã HS 33049930: Kem rửa mặt Oxy Tác động sâu 100grx20 (xk)
- Mã HS 33049930: Kem rửa mặt Oxy Tút trắng 100grx20 (xk)
- Mã HS 33049930: Kem sáng da chống nắng SPF15 60ml/ (xk)
- Mã HS 33049930: Kem trắng da ban đêm One Today (1 thùng 15 gr x 12 box) (xk)
- Mã HS 33049930: Kem trắng da ban ngày One Today (1 thùng 15 gr x 12 box) (xk)
- Mã HS 33049930: Mè đen, 200 gram/túi/ (xk)
- Mã HS 33049930: Nước dưỡng da 200ml- AQL WHITE UP LOTION R (xk)
- Mã HS 33049930: Serum dưỡng ẩm da mặt-Moisturizing Facial Serum- Deto2x Cream 12ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: serum dưỡng da 50g/ hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049930: Serum dưỡng da ẩm mặt-Moisturizing Facial Serum- Masque Majestueux Votre Visage 15ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049930: SERUM dưỡng da, hiệu Royal 117 ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: SERUM dưỡng da, NSX: LG Household & Heath Care, 30 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: SERUM dưỡng mí, NSX: The Procter & Gamble Company, 100 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: Serum dưỡng tóc 100ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: Serum dưỡng tóc, NSX: DAMODE VN SERVICES TRADING COMPANY LIMITED, 28 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: Serum dương trắng da 250ml/ (xk)
- Mã HS 33049930: SERUM giúp trắng da, NSX: LG Household & Heath Care, 100 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: SERUM giúp trị mụn, NSX: LG Household & Heath Care, 500 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: SERUM tẩy tế bào chết BE BALANCE, NSX: LG Household & Heath Care, 200 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: SERUM tinh chất trị nám, NSX: LG Household & Heath Care, 120 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: serum trị mụn 50g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049930: Serum xóa nếp nhăn, NSX: LG Household & Heath Care, 200 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049930: Xịt khoáng dưỡng da MAKE UP FOREVER, 71080, MF MIST&FIX SETTING SPRAY 125ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 24) (xk)
- Mã HS 33049990: 10104680901/ Sữa dưỡng da 132ml- AL SKIN CONDITIONER NA P (xk)
- Mã HS 33049990: 10104685901/ Sữa dưỡng da 132ml- AL TROCKEN SKIN CONDITIONER NA P (xk)
- Mã HS 33049990: 10113681803/ Sữa dưỡng da 160ml- VGC. UNO SKINCARE TANK MOIST (xk)
- Mã HS 33049990: 10113685803/ Sữa dưỡng da 160ml- VGC. UNO SKINCARE TANK OIL CONTROL (xk)
- Mã HS 33049990: 10113687201/ Sữa dưỡng da 160ml- VRA.UNO SKINCARE TANK MILD N (xk)
- Mã HS 33049990: 10113687803/ Sữa dưỡng da 160ml- VGC. UNO SKINCARE TANK MILD (xk)
- Mã HS 33049990: 10113841201/ Sữa dưỡng da 100ml- VRA. DP BALANCE CARE EMULSION R II N (xk)
- Mã HS 33049990: 10115022201/ Nước tẩy trang 70ml- VRA. SENKA A.L.L CLEAR WATER V WHITE (MN) (xk)
- Mã HS 33049990: 10115461801/ Sữa dưỡng da 180ml- VGA.UNO SKIN SERUM MOISTURE (xk)
- Mã HS 33049990: 10115517901/ Tinh chất dưỡng da 40ml- DP KANDAN BARRIER ESSENCE (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10117840901/ Bộ SP dưỡng da EIS TRIAL SET T2 2008 gồm: nước dưỡng da EIS LM LOTION T2 30ML, sữa dưỡng da EIS LM EMULSION T2 30ML (xk)
- Mã HS 33049990: 10119911902/ Sữa dưỡng da 150ml- UVW WHITENING SOFTENER 2 (xk)
- Mã HS 33049990: 10119913903/ Sữa dưỡng da 100ml- UVW WHITENING MOISTURIZER 2 (xk)
- Mã HS 33049990: 10124120903/ Sữa dưỡng da 150ml- DX LAIT DE BEAUTE (S) P (xk)
- Mã HS 33049990: 10124124903/ Sữa dưỡng da 150ml- DX LAIT DE BEAUTE (R) P (xk)
- Mã HS 33049990: 10124129903/ Sữa dưỡng da 150ml- DX FRAICHE BEAUTE N P (xk)
- Mã HS 33049990: 10124143903/ Sữa dưỡng da 150ml- DX OD LAIT DE BEAUTE P (xk)
- Mã HS 33049990: 10130684905/ Sữa dưỡng da 120ml- EI LIFTING EMULSION EX 1 P (xk)
- Mã HS 33049990: 10130685905/ Sữa dưỡng da 120ml- EI LIFTING EMULSION EX 2 P (xk)
- Mã HS 33049990: 10130686905/ Sữa dưỡng da 40g- EI LIFTING EMULSION EX 3 P (xk)
- Mã HS 33049990: 10131045904/ Gel tẩy trang 140g- EI PERFECT MAKEUP CLEANSING GEL (xk)
- Mã HS 33049990: 10133349203/ Sữa dưỡng da 45ml- VRA.AQL BRIGHT WHITE EX (xk)
- Mã HS 33049990: 10133349903/ Sữa dưỡng da 45ml- AQL BRIGHT WHITE EX (xk)
- Mã HS 33049990: 10133377904/ Sữa dưỡng da 150ml- MG5 SKIN CONDITIONER (xk)
- Mã HS 33049990: 10138410902/ Sữa dưỡng da 30ml- AQL ROYAL RICH ESSENCE (xk)
- Mã HS 33049990: 10140353202/ Dầu tẩy trang 100ml- VRA. Za DEEP CLEANSING OIL n (xk)
- Mã HS 33049990: 10140526201/ Sữa dưỡng da 125ml- VRA. Za TRUE WHITE EX EMULSION (xk)
- Mã HS 33049990: 10140596201/ Sữa chống nắng 50ml- VRA. Za TRUE WHITE EX POWER BLOCK UV (xk)
- Mã HS 33049990: 10140631201/ Gel dưỡng da 50g- VRA. Za DEEP HYDRATION LASTING MOISTURE GEL (xk)
- Mã HS 33049990: 10146079901/ Gel dưỡng da chống nắng 80g- UNO UV PERFECTION GEL (xk)
- Mã HS 33049990: 10150233901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP BALANCE CARE EMULSION MB (xk)
- Mã HS 33049990: 10150234901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP BALANCE CARE EMULSION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10150237901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP ACNE CARE EMULSION MB (xk)
- Mã HS 33049990: 10150238901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP ACNE CARE EMULSION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10150241901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP MOIST CARE EMULSION MB (xk)
- Mã HS 33049990: 10150242901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP MOIST CARE EMULSION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10150245901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP WHITENING CLEAR EMULSION MB (xk)
- Mã HS 33049990: 10150246901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP WHITENING CLEAR EMULSION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10150249901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP VITAL ACT EMULSION MB (xk)
- Mã HS 33049990: 10150250901/ Sữa dưỡng da 100ml- DP VITAL ACT EMULSION MB (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 1018Q203901/ Tinh chất dưỡng da 40ml- DP KANDAN BARRIER ESSENCE TESTER (xk)
- Mã HS 33049990: 1018T698901/ Bộ sp dưỡng da DP LOTION EMULSION SAMPLE SET MB gồm: 5 chai nước dưỡng da 125ml DP BC-AC-MC-WC-VA LOTION MB; 5 chai sữa dưỡng da 100ml DP BC-AC-MC-WC-VA EMULSION MB (xk)
- Mã HS 33049990: 10197273901/ Sữa dưỡng da 130ml- AQL BALANCE CARE MILK (xk)
- Mã HS 33049990: 10197274902/ Sữa dưỡng da 117ml- AQL BALANCE CARE MILK (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10197282902/ Sữa dưỡng da 117ml- AQL WHITE CARE MILK (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10197288901/ Sữa dưỡng da 130ml-AQL BOUNCING CARE MILK (xk)
- Mã HS 33049990: 10197289902/ Sữa dưỡng da 117ml- AQL BOUNCING CARE MILK (R) (xk)
- Mã HS 33049990: 10213843201/ Sữa dưỡng da 100ml- VRA. DP ACNE CARE EMULSION R N (xk)
- Mã HS 33049990: 10215285202/ Sữa dưỡng da 130ml- VRB.EIS LIFTING MOISTURE EMULSION T 1 (xk)
- Mã HS 33049990: 10215286202/ Sữa dưỡng da 130ml-VRB.EIS LIFTING MOISTURE EMULSION T 2 (xk)
- Mã HS 33049990: 10215286802/ Sữa dưỡng da 130ml-VGB.EIS LIFTING MOISTURE EMULSION T 2 (xk)
- Mã HS 33049990: 10215289401/ Nước tẩy trang 70ml- VLA.SENKA A.L.L CL WATER FRESH (MN) (xk)
- Mã HS 33049990: 10216983901/ Bộ Sp dưỡng da DP BALANCE CARE SET MB gồm: nước dưỡng da DP BALANCE CARE LOTION MB 23ML; sữa dưỡng da DP BALANCE CARE EMULSION MB 11ML (xk)
- Mã HS 33049990: 10216985901/ Bộ SP dưỡng da DP MOIST CARE SET MB gồm: nước dưỡng da DP MOIST CARE LOTION MB 23ML; sữa dưỡng da DP MOIST CARE EMULSION MB 11ML (xk)
- Mã HS 33049990: 10216986901/ Bộ SP dưỡng da DP WHITENING CLEAR SET MB gồm: nước dưỡng da DP WHITENING CL LOTION MB 23ML;sữa dưỡng da DP WHITENING CL EMULSION MB 11ML (xk)
- Mã HS 33049990: 10216987901/ Bộ SP dưỡng da DP VITAL ACT SET MB gồm: nước dưỡng da DP VITAL ACT LOTION MB 23ML; sữa dưỡng da DP VITAL ACT EMULSION MB 11ML (xk)
- Mã HS 33049990: 10219925904/ Dầu tẩy trang- 230ml-19925_TISS_TWO_WAY_OFF_OIL_N(L) (xk)
- Mã HS 33049990: 10219927904/ Dầu tẩy trang- 230ml-19927_TISS_DEEP_OFF_OIL_N(L) (xk)
- Mã HS 33049990: 10237408902/ Sữa dưỡng da 50ml- AQL WHITE PROTECT MILK UV (xk)
- Mã HS 33049990: 10237409902/ Sữa dưỡng da 45ml- AQL PERFECT PROTECT MILK UV (xk)
- Mã HS 33049990: 10237435902/ Dầu tẩy trang 150ml- AQL DEEP CLEAR OIL CLEANSING (xk)
- Mã HS 33049990: 10237457902/ Sữa dưỡng da 140ml- BV SKIN CONDITIONER (xk)
- Mã HS 33049990: 12. CREAM PAIR JAPAN: KEM TRỊ MỤN PAIR JAPAN JAPANESE COSMETICS, IMPORT SHOP, JAPANESE DOMESTIC GOODS (xk)
- Mã HS 33049990: 122593-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV AQUA RICH WATERY ESSENCE SPF50+/PA++++ 15G (24 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 134140-202006/ Nước tẩy trang Biore Makeup Remover Perfect Cleansing Water- Oil Clear 400ml (6 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 148922-202006/ Nước tẩy trang Biore Makeup Remover 3 Fusion Cleansing Lotion- Moisturizing 300ml (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 148923-202006/ Nước tẩy trang Biore Makeup Remover 3 Fusion Cleansing Lotion- Refreshing 300ml (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 191487-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+/PA++++ (Vietnam) (200 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 193913-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV AQUA RICH WATERY ESSENCE BLOOMING BLOSSOM SPF50+/PA++++ 50G (24 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 21. REBOM COSMETIC KOREA KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: 297233-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV AQUA RICH WATERY MOUSSE SPF50+/PA++++ 33G (24 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 297234-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV AQUA RICH WATERY MOUSSE SPF50+/PA++++ 33G (6 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 298081-202006/ Nước tẩy trang BIORE PERFECT CLEANSING WATER- OIL CLEAR 250ML (12 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 311197-202006/ Nước tẩy trang Biore Perfect Cleansing Water 300mlX24 (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 311198-202006/ Nước tẩy trang Biore Perfect Cleansing Water- Oil Clear 300mlX24 (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 311199-202006/ Nước tẩy trang Biore Perfect Cleansing Water- Acne Care 300mlX24 (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 311203-202006/ Nước tẩy trang Biore Perfect Cleansing Water- Acne Care 90mlx24 (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 311204-202006/ Nước tẩy trang BIORE MICELLAR CLEANSING WATER MOIST UP 300ML (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 311657-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV PERFECT PROTECT MILK MOISTURE SPF50+/PA+++ 25ML (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 312441-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV PERFECT PROTECT MILK COOL SPF50+/PA+++ 25ML (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 41000544.2/ Kem dưỡng da tay D Hand Cream B 60g (xk)
- Mã HS 33049990: 41000650.3/ Mỹ phẩm dưỡng da D essence hsh (5ml) (xk)
- Mã HS 33049990: 41000673.1/ Kem dưỡng da tay nid hand cream vn 50gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41001383/ Mỹ phẩm dưỡng da UruUru Moisture Lotion S 180ML (xk)
- Mã HS 33049990: 41001384/ Mỹ phẩm dưỡng da Uruuru Milky Lotion S 180ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41001460/ Gel dưỡng da DC Moisture Gel 40g (xk)
- Mã HS 33049990: 41001461/ Gel dưỡng da DH Moisture Gel 40g (xk)
- Mã HS 33049990: 41001512/ Mỹ phẩm dưỡng da RJ Lotion 55ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41001894.1/ Nước rửa mỹ phẩm Cleansing Water 150ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41001978.1/ Kem dưỡng da Hand Cream CQND 200gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41002289/ Kem mặt nạ dưỡng da hanajirushi moisture facial mask 220gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41002291/ Kem mặt nạ dưỡng da hanajirushi medicated whitening mask 160gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41002534/ Gel dưỡng da rezan premium gel 1000ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002535/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi skin toner 99ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002536/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi skin toner 30ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002538/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi skin milky lotion 99ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002549/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi super moisture face mask 80gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41002560/ Nước dưỡng ẩm da matsukiyo pearl barley in skin loyion 500ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002562/ Nước dưỡng ẩm da matsukiyo ceramide in skin lotion 500ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002581/ Mỹ phẩm dưỡng da Platinum Label 4D All- In- One Gel Cream A (xk)
- Mã HS 33049990: 41002634/ Mỹ phẩm dưỡng da platinum label hatomogi all-in-one gel cream 300gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41002723/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi intensive wrinkle cover 12ml (3chai/set) (xk)
- Mã HS 33049990: 41002779/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi nutrious super moisture face mask L 220gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41002791/ Mỹ phẩm dưỡng da Platinum Label Skin Lotion Formulated With Vitamin C Derivative 160g (xk)
- Mã HS 33049990: 41002886/ Mỹ phẩm dưỡng da dixtowa skin essence h 20ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002887/ Mỹ phẩm dưỡng da dixtowa skin essence n 20ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002888/ Mỹ phẩm dưỡng da dixtowa skin essence p 20ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002890/ Mỹ phẩm dưỡng da dixtowa skin essence c 20ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002891/ Mặt nạ dưỡng da dixtowa brightening face mask 25ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41002916/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi moisture face mask 220gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41002926/ Gel dưỡng da feather shaving gel f 230gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003038/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi peeling conditioner 100ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41003060/ Mỹ phẩm dưỡng da hanajirushi okra cleansing balm 70gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003091/ Mỹ phẩm dưỡng da cleopatra shoes deodorizing powder 45gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003127/ Mỹ phẩm dưỡng da cocone cleansing balm 80gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003157.1/ Mỹ phẩm dưỡng da d loyion og 120ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41003158/ Mỹ phẩm dưỡng da d milk lotion og 120ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41003159/ Mỹ phẩm dưỡng da d serum og 30ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41003160/ Mỹ phẩm dưỡng da d cream og 50gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003161/ Mỹ phẩm dưỡng da d cleansing gel og 80gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003162/ Mỹ phẩm dưỡng da d peaubelle cream 50gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003169/ Mỹ phẩm dưỡng da matsukiyo aloe in skin lotion 500ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41003186/ Mỹ phẩm dưỡng da platinum label hatomugi lotion 1l (xk)
- Mã HS 33049990: 41003252/ Mặt nạ dưỡng da dixtowa shining elastic face mask 25ml (xk)
- Mã HS 33049990: 41003283/ Mỹ phẩm dưỡng da d smooth sorbet bl 50gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003284/ Mỹ phẩm dưỡng da d smooth sorbet pk 50gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003285/ Mỹ phẩm dưỡng da d smooth sorbet ye 50gr (xk)
- Mã HS 33049990: 41003307/ Mỹ phẩm dưỡng da moisturizing lotion formulated with hatomugi extract 1l (xk)
- Mã HS 33049990: 41003341/ Mỹ phẩm dưỡng da platinum label all in one gel cream formulated with vitamin c derivatives 300gr (xk)
- Mã HS 33049990: 450339-202006/ Nước tẩy trang Biore Makeup Remover 3 Fusion Cleansing Lotion # Moisturizing 25ml (96 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 54. DOCTOR MAGIC MASK 6 +3 BOX 55. (xk)
- Mã HS 33049990: 607048-202006/ Sữa chống nắng BIORE BODY UV SERUM INTENSIVE WHITE 150ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607284-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive White SPF50+/PA+++ 50ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607285-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV ANTI-POLLUTION BODY CARE SERUM AGE DEFENSE SPF50+/PA+++ 50ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607286-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Refresh Bright SPF50+/PA+++ 50ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607290-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive White Kissing Berry SPF50+/PA+++ 188ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607291-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive White SPF50+/PA+++ 150ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607292-202006/ Sữa chống nắng BIORE UV ANTI-POLLUTION BODY CARE SERUM AGE DEFENSE SPF50+/PA+++ 150ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607293-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Refresh Bright SPF50+/PA+++ 150ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607295-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Bright Milk SPF50+/PA++++ 30ml (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 607296-202006/ Sữa chống nắng Biore UV CC Milk SPF50+/PA++++ 30ml (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 608541-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Color Control CC Milk 30ml (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 608542-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum SPF50+ PA+++ Extra Moist 150ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 608543-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum SPF50+ PA+++ Extra Moist 50ml (24 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 608544-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum SPF50+ PA+++ Intensive White 150ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 608545-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum SPF50+ PA+++ Intensive White 50ml (24 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 608546-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum SPF50+ PA+++ Refresh Bright 150ml (12 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 608547-202006/ Sữa chống nắng Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum SPF50+ PA+++ Refresh Bright 50ml (24 ống/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 719339-202006/ Sữa tẩy trang BIORE MAKEUP REMOVER 3 FUSION MILK CLEANSING ACNE & PORE CARE 300ML (6 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 9148BA129010140/ Gel dưỡng da 80g- WIP UNO UV PERFECTION GEL (xk)
- Mã HS 33049990: 997198-202006/ Sữa tẩy trang BIORE MAKEUP REMOVER CLEANSING MILK 180ML (6 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: 997399-202006/ Nước tẩy trang Biore Micellar Cleansing Water Oil Control 300ml (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: ADDITIONAL FOOD-SHEEP PLACENTA YHL(THỰC PHẨM BỔ SUNG)(120GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: AIRCLEANER HAN QUOC KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: Aloa Vera Gel 200ml- Gel nha đam (200ml/hộp) (xk)
- Mã HS 33049990: Bán thành phẩm gel dưỡng da chống nắng- UNO UV PERFECTION GEL- 101897129010020 (xk)
- Mã HS 33049990: BỘ DẦU GỘI (xk)
- Mã HS 33049990: Bộ dưỡng da ngừa mụn tinh chất tràm trà (1 bộ Sữa rửa mặt Sáng da, ngừa mụn +Gel Kháng khuẩn +Đất sét dưỡng da tràm trà +Sữa tẩy tế bào chết Tràm trà), mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Bộ liệu trình nọc ong,Hale malie gold ampoule, qui cách đóng gói: 1 hôp/20ml (xk)
- Mã HS 33049990: BỘ MỸ PHẨM TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Bộ tái tạo da 7 ngày, Hale malie new skin in 7 days, qui cách đóng gói: 1 hôp/200g (xk)
- Mã HS 33049990: BODY MASSAGE GEL-CAO GUNG HOANG CUNG(GEL MÁT-XA TOÀN THÂN)(100GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: Bột chăm sóc và làm trắng da từ thảo dược, thành phần: bột trà xanh, bột cà phê, bột cám gạo, bột đậu đỏ, nhà sản xuất: Anie Garden, 19,160 túi (0.1kg/1 túi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT ĐẮP MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT ĐẮP MẶT NẠ (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT MẶT NẠ (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT MẶT NẠ ĐẮP MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT PHẤN TRANG ĐIỂM (xk)
- Mã HS 33049990: bọt rửa mặt, 60ml/chai, nsx: LG Household & Heath Care (xk)
- Mã HS 33049990: bột rửa tay xà phòng/ (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT TẮM TRẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT TẮM TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Bột tắm trắng mickey 200g/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT TẮM TRẮNG TRÀ XANH (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT TẠO XOẮN (xk)
- Mã HS 33049990: BỘT THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 33049990: Bột trắng da, hiệu Leadtech Phú Gia, 1 GÓI 10GAM/ (xk)
- Mã HS 33049990: BPM-02/Mặt nạ dưỡng ẩm Ngọc trai- Black Pearl Pearl Peeling Mask 50ml. Hiệu Black Pearl. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: BUBIBUBI LIP: TẨY TẾ BÀO CHẾT CHO MÔIKOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: BÚT TRỊ MỤN VÀ CHE THÂM VICHY (xk)
- Mã HS 33049990: BÚT XÓA ĐỊNH HÌNH (xk)
- Mã HS 33049990: BÚT XÓA ĐỊNH HÌNH KHÔNG TRÔI (xk)
- Mã HS 33049990: Cao gừng tan mỡ 20gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: CARD PLASTIC: THẺ ĐEO CHỐNG VIRUT JAPANESE COSMETICS, IMPORT SHOP, JAPANESE DOMESTIC GOODS (xk)
- Mã HS 33049990: CARECELLA DAISY SUN CREAM- KEM CHỐNG NẮNG- NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT NAM- TẦNG 16, DEAHA BUSINESS CENTER, 360 KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI (xk)
- Mã HS 33049990: CARECELLA FACIAL LINE UP LIFTING GEL- GEL DƯỠNG DA VÀ GIẢM NẾP NHĂN (xk)
- Mã HS 33049990: CARECELLA HYDRACTION BALANCE TONER- NƯỚC CÂN BẰNG CHO DA- NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI WOLLYONG TẠI VIỆT NAM- 191 TRẦN ĐĂNG NINH, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI (xk)
- Mã HS 33049990: CHÌ VẼ CHÂN MÀY (xk)
- Mã HS 33049990: COLLAGEN (xk)
- Mã HS 33049990: Collagen căng bóng da, Hale malie collagen ampoule, qui cách đóng gói: 1 hôp/5ml (xk)
- Mã HS 33049990: Collagen đẹp da 500g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: COLLAGEN MASK: MẶT NA COLLAGEN JAPAN JAPANESE COSMETICS, IMPORT SHOP, JAPANESE DOMESTIC GOODS (xk)
- Mã HS 33049990: COLLAGEN SLIMING BODY- COLLAGEN MASSAGE TAN MỠ CTY CP DUOC LIỆU L & M HOUSE NUMBER 37, SUBDIVISION 2, MAI CHAU TOWN, MAI CHAU DISTRICT, HOA BINH (xk)
- Mã HS 33049990: CREAM CURCUMIN DECUMA: KEM NGHỆ DECUMA KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: CREAM PREMIUM KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: DẦU DƯỠNG PHỤC HỒI TÓC (xk)
- Mã HS 33049990: DẦU GỘI (xk)
- Mã HS 33049990: DẦU GỘI TINH BƯỞI (xk)
- Mã HS 33049990: DẦU GỘI XẢ GỪNG (xk)
- Mã HS 33049990: Dầu Jonhson's baby (xk)
- Mã HS 33049990: DẦU RỮA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Dầu tẩy trang, hiệu SOFTYMO, 230ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: DERM ALL MATRIX- MẶT NẠ- NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE OCEAN- 46 CỬU LONG, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, HỒ CHÍ MINH (xk)
- Mã HS 33049990: DF03/ Mặt nạ dưỡng da ngăn ngừa lão hóa Pixel (PIXEL MASK (BLUE)-DF03) (xk)
- Mã HS 33049990: Dung dịch dịu da, kháng khuẩn Acnes Soothing Toner 90ml (xk)
- Mã HS 33049990: Dung dịch dưỡng ẩm dành cho da thường- HADA LABO ADVANCED NOURISH HYALURON LOTION (FOR NORMAL SKIN) 4ml (xk)
- Mã HS 33049990: Dung dịch dưỡng da (dành cho da dầu)- Hada Labo Advanced Nourish Hyaluron Lotion 170ml (for oil skin) (xk)
- Mã HS 33049990: dung dich nhỏ mắt rohto/ (xk)
- Mã HS 33049990: DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ (xk)
- Mã HS 33049990: Dung dịch xoá xăm/ (xk)
- Mã HS 33049990: Dưỡng chất cho da 60ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Dưỡng thể Avi One Petroleum Jelly 100gr (100 chai/carton). Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 33049990: DƯỠNG THỂ CHỐNG NẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: Dưỡng thể da em bé Avi One Baby Oil 200ml (24 chai/carton). Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 33049990: Dưỡng Thể L'evinia FF Hand & Body Lotion 400G RITZ (xk)
- Mã HS 33049990: Dưỡng thể Skin Care Lotion 230ml (24chai/carton). Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 33049990: Dưỡng thể trắng da 320ml/hộp. hiệu: vasellne/ (xk)
- Mã HS 33049990: E100 Sữa Tắm hoa hồng 800ml x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: E100 Sữa Tắm Silky 800ml x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: E100 Sữa Tắm sữa dê 800ml x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: FACE CREAM WEILAIYA- KEM Ủ MẶT-- WEILAIYA BIOTECHNOLOGY CO., LTD- ROOM 3502 NO 888 YUN CHENG XI, BA YUN DIST, GUANGZHOU, CHINA (xk)
- Mã HS 33049990: FB-4(vang)-1/ Sáp màu chế biến FB-4(vang) (xk)
- Mã HS 33049990: FB-4(xanh)-1/ Sáp màu chế biến FB-4(xanh) (xk)
- Mã HS 33049990: FCP-6R-1/ Sáp màu chế biến FCP-6R (xk)
- Mã HS 33049990: G9-SKIN WHITE IN CREAMY PACK WHITENING: KEM DƯỠNG TRẮNG DA KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: GA GỐI (xk)
- Mã HS 33049990: GEL BÔI DA (xk)
- Mã HS 33049990: GEL BÔI TRANG ĐIỂM (xk)
- Mã HS 33049990: Gel chống nắng dưỡng trắng da- Sunplay Skin Aqua Silky White Gel 30g (xk)
- Mã HS 33049990: Gel dưỡng da (xk)
- Mã HS 33049990: Gel dưỡng da 200ml- AQL WHITENING JELLY ESSENCE (xk)
- Mã HS 33049990: gel dưỡng da mặt, DERMA MULTI PURPOSE GEL, qui cách đóng gói: 50g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Gel dưỡng da mặt, hiệu DERMA (50g/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: GEL DƯỠNG MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: Gel kháng khuẩn và ngừa mụn Acnes Sealing Gel 9g (xk)
- Mã HS 33049990: Gel kì tế bào chết 200g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Gel làm dịu em bé, Baby soothing gel, qui cách đóng gói: 1 hôp/200g (xk)
- Mã HS 33049990: Gel làm dịu em bé,Baby Soothing Gel, qui cách đóng gói: 1 hộp/200g (xk)
- Mã HS 33049990: Gel làm mờ sẹo- ScarZ Solution 12g (xk)
- Mã HS 33049990: GEL LÀM SẠCH DA (xk)
- Mã HS 33049990: GEL LỘT MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Gel lột mụn (200G/ tuýp), hiệu: Foci/ (xk)
- Mã HS 33049990: GEL RỬA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Gel rửa mặt 100ml, hiệu Pure/ (xk)
- Mã HS 33049990: Gel rửa mặt 50ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: GEL SALONPAS (xk)
- Mã HS 33049990: GEL TẮM BODY (xk)
- Mã HS 33049990: GEL TẮM TOÀN THÂN (xk)
- Mã HS 33049990: Gel tan mỡ cao gừng 200gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: Gel tẩy tế bào chết (150ml/ chai)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Gel tẩy tế bào chết Apple 30ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: GEL TẨY TẾ BÀO CHẾT CHO DA (xk)
- Mã HS 33049990: gel tẩy tế bào chết hiệu SIPERSHINE DEPP PEELING GEL, 120ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Gel tẩy tế bào chết, Soft touch peeling gel, qui cách đóng gói: 1 hôp/70g (xk)
- Mã HS 33049990: GEL TẨY TẾ BÀO DA (xk)
- Mã HS 33049990: Gel tẩy trang 140g- EI PERFECT MAKEUP CLEANSING GEL (xk)
- Mã HS 33049990: Gel tẩy trang, Hale malie cleansing gel, qui cách đóng gói: 1 hôp/100g (xk)
- Mã HS 33049990: GEL TRỊ MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Gel trị mụn (Solution Tea Tree Oil),18g/tuýp, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Gel trị mụn 50gr/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Gel trị mụn, quy cách đóng gói: 1 tuýt 20g (xk)
- Mã HS 33049990: GEL Ủ TÓC (xk)
- Mã HS 33049990: Gel xóa mờ vết thâm 12g/tuýp, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Giấy dán mụn (55 miếng/hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Giấy thấm dầu xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 33049990: GUNG CREAM KEM GUNG- KOREA KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: GV01/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Cucumber-GV01 (xk)
- Mã HS 33049990: GV02/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes- Green Tea-GV02 (xk)
- Mã HS 33049990: GV03/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Lavender-GV03 (xk)
- Mã HS 33049990: GV04/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes- Korean Ginseng-GV04 (xk)
- Mã HS 33049990: GV05/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Rose-GV05 (xk)
- Mã HS 33049990: GV06/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes- Strawberry-GV06 (xk)
- Mã HS 33049990: GV07/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Lemon-GV07 (xk)
- Mã HS 33049990: GV08/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes- Lily-GV08 (xk)
- Mã HS 33049990: GV09/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes- White Tea-GV09 (xk)
- Mã HS 33049990: GV10/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Chamomile-GV10 (xk)
- Mã HS 33049990: GV11/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes- Grapefruit-GV11 (xk)
- Mã HS 33049990: GV12/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Pomegranate-GV12 (xk)
- Mã HS 33049990: GV13/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Rice-GV13 (xk)
- Mã HS 33049990: GV14/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Tea tree-GV14 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP03/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Oatmeal-GVP03 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP04/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Manuka-GVP04 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP05/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Shea Butter-GVP05 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP06/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Fig Age-GVP05 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP07/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Bamboo-GVP07 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP08/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Avocado-GVP08 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP09/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Lotus-GVP09 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP10/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Calendula-GVP10 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP11/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Olive-GVP11 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP12/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Black Berry-GVP12 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP13/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Kiwi-GVP13 (xk)
- Mã HS 33049990: GVP14/ Mặt nạ dưỡng da Good Vibes-Acai Berry-GVP14 (xk)
- Mã HS 33049990: Hành lý cá nhân, đồ dùng gia đình đang sử dụng: Bộ mỹ phẩm: son môi, đánh mắt, sơn móng, kem bôi da (xk)
- Mã HS 33049990: Hoạt chất tẩy tế bào chết, ZOLEY FACIAL SCRUB GE, qui cách đóng gói:0.1kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: HỒNG SÂM COLLAGEN (xk)
- Mã HS 33049990: Josto- Serum, 20ml/tuýp, mới 100%, hàng tặng (xk)
- Mã HS 33049990: Josto- Sữa rửa mặt dưỡng ẩm sáng da Aloe and Bengkoang, 80ml/tuýp, mới 100 (xk)
- Mã HS 33049990: Josto- Tinh chất dưỡng ẩm sáng da Aloe and Bengkoang, 50ml/tuýp, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: KẺ MẮT NƯỚC (xk)
- Mã HS 33049990: KEM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM BODY HIỀN BEAUTY (xk)
- Mã HS 33049990: KEM BODY HUỲNH ĐỖ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem body lúa mạch 250gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM BÔI BỌNG MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: KEM BÔI DA (xk)
- Mã HS 33049990: kem bôi da 400g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: kem bôi da thảo mộc thiên nhiên/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem bôi da/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM BÔI HỒNG NHŨ HOA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM BÔI NGOÀI DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem bôi ngoài da 10gr/tuýp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem bôi tê/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM BỌT (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CÂN BẰNG TRẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: kem căng bóng da 32.4g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem cấp nước 50ml/hộp, Hiệu CosmeHeal Supershine- Mã SP: 33049930/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem cấp nước hiệu COSMEHEAL, 60ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHĂM SÓC DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chăm sóc da toàn thân,Oriental plu scrub, qui cách đóng gói: 1 hôp/200g (xk)
- Mã HS 33049990: Kem che khuyết điểm Mira/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHO EM BÉ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHỐNG LÃO HÓA (xk)
- Mã HS 33049990: kem chống lão hóa 200g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHỐNG MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHỐNG NÁM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHỐNG NẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng 100g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng 15gr/hộp, Hiệu CosmeHeal Supershine-Mã SP: 33049100/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống năng 30g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem chống nắng 30Gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng 50ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng 60ml/hộp, hiệu: Eyesome Co., Ltd/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng dưỡng da, 30g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng dưỡng trắng da- Sunplay Whitening UV 70g (xk)
- Mã HS 33049990: kem chống nắng hiệu COSMEHEAL, 60ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHỐNG NẮNG MISSHA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng- Sunplay Super Block 30g (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng Vaseline, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng, 80g/,hộp, hiệu: CELLCUTIS/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng, Hale malie magic tone up sun cream sp50+ PA++++, qui cách đóng gói: 1 hôp/50ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng, hiệu Nàng LÁ, 70ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng, NSX: LG Household & Heath Care, 100 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng,Hale Malie Magic Tone Up Sun Cream, qui cách đóng gói: 1 hộp/100g (xk)
- Mã HS 33049990: Kem chống nắng: PINK SUN CREAM SPF50+/PA, 200g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM CHỐNG NHĂN MI MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: Kem collagen cho mặt 120g/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem đặc trị nhám, tàn nhang/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem đánh răng/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem đánh tan mỡ bụng Ultra Super Hard Body Slimming/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem đánh tan mỡ bụng/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG ẨM (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ẩm ban ngày/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG ẨM DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ẩm da, cải thiện da, quy cách đóng gói: chai 14g (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ẩm, HALE MALIE POLY INDIGO MOIST GEL CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 33 gram (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban đêm (2GR/ gói)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban đêm (50GR/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban đêm SK8 NANO WHITENING NOURISHING BODY DAY LOTION, NSX: ENBIOSCIENCE CO., LTD (250 ml/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban đêm, 30g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban đêm, hiệu Leadtech Phú Gia, 1 CHAI 100ML/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban ngày (2GR/ gói)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban ngày (50GR/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng ban ngày PURE REGENERATING DAY CREAM FOR FACE 50Gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban ngày SK8 NANO WHITENING NOURISHING BODY DAY LOTION, NSX: ENBIOSCIENCE CO., LTD (250 ml/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng ban ngày, hiệu Leadtech Phú Gia/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG BODY (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng căng bóng da 30ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG CHỐNG LÃO HÓA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG CƠ THỂ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da (8gr/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 140g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 150g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 150ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da 15g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 200g/hộp, hiệu: TA MINH QUANG IMPORT- EXPORT TRADING PRODUCTION CO., LTD/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 20g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem đưỡng da 250ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 280g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 3 trong 1/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 3000g/ chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 300g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 300ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 30g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 30gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 3in1, HALE MALIE ALL IN ONE GEL CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/50ml (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da 400g/hộp (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 40g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da 40ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 50 gram/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 50g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 50g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 50g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 50ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 52g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 5g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 60g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 80g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da 920g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Acnes Pure White Cream 50g (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA BAN ĐÊM (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da ban đêm 2gram/túi nsx:Rainbow beaty/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da ban đêm 30g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da ban đêm 50g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da ban đêm 60ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da ban đêm, HALE MALIE HYDRA AMPOULE NIGHT CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 50gram (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA BAN NGÀY (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da BE BALANCE VICID MIST 100ml/pcs, NSX: TNHH Be comestics/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA BODY (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA CHÂN (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA CHỐNG NẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA CHUYÊN SÂU (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA ĐA CHỨC NĂNG (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Dong Y gia truyền Minh Hung, 90g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA DR LACIR (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da dr.pepti, 240g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da ELITE 3 trong 1, mã hàng: B351 12g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da EUMOTICE CREAM (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da Forencos/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da Genie/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da hiệu Ashi Cream Company Limited (10gram/HỘP)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da hiệu Nuty Cosmetics (100gram/hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da hiệu YANHEE, 5g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Incellderm, 140g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Linh Hương Beauty, 150ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA MẮT (YHL) (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da mắt 15ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da mặt MMN 30ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA MẶT TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da mắt, 15ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da MIS FAIRY CREAM/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Mp medipeel, 180g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da mp royal large, 240g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Mp so herbs, 280g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Mp sur.medic, 60g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da mp xxvirgin, 40g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Ngan Bình, 60g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA NIVEA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA PEARL (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da PEELING PACK SKINCARE GEL, qui cách đóng gói: 80G/1 HỘP/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da Q10 PURE PREMIMUM WATER CREAM, 50gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA SULWHASOO (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da S-WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA TAY (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da thảo mộc, nhãn hiệu: Luxury Girl- Quy cách: 1 hộp 200ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da trẻ em Diep Bao/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem duõng da Usumy 24K (1gr/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG DA YHL (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, 5g/box, nsx: LG Household & Heath Care (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, Bifida eye cream, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 5gram (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng da, DERMA CLEANSING FOAM, qui cách đóng gói: 80g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, HALE MALIE HYDRA WATER DROP MORNING CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 50ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, hiệu DERMA (80g/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, hiệu DMD 20 ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, ORIENTAL PLU SCRUB, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 50gra (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, qui cách đóng gói: 1 hộp/300GR/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da, White milk pack cream, qui cách đóng gói: 1 hôp/150ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng da,Hale malie hydra sparkling toner, qui cách đóng gói: 1 hôp/160ml (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng hiệu Sinluxor 30ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG LÔNG MI (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng mắt và môi-Eye and Lip Care Cream- Prime Contour 100ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng mắt, HALE MALIE EYE CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 20ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng mắt, Nhãn hiệu: Secret, quy cách: 1 hộp 15 ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng mắt, NSX: LG Household & Heath Care,eoul, 50 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng mặt, WHITENING FACE CREAM/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG SÁNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TÁI SINH DA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG THÂM NÁM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG THỂ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG THỂ BODY CREAM (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng thể làm tan mỡ HOT BODY MASSAGE CREAM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG THỂ TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng tóc Mp paris choi hair up story, 120g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG BODY (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng chống nắng, 30ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da 100g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da 180gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da 200g/hộp, hiệu: XUAN MAI COSMETIC CO., LTD/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng trắng da 30gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da 50ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG DA BAN ĐÊM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG DA BODY (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da Paris 15g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG DA TOÀN THÂN (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG TRẮNG DA WHITE SKIN CREAM (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da, 200ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da, Hale malie 28-day program whitening ampoule, qui cách đóng gói: 1 hôp/56ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da, LANI HALE BODY NATURAL WHITE MILK PACK, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 150ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng da, qui cách đóng gói 10gr (xk)
- Mã HS 33049990: Kem dưỡng trắng toàn thân 320ml/hộp. hiệu: Handmade comsmetic/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem dưỡng trắng, SUPER HOLIC 703 DUAL ACT WHITENING BODY CREAM, qui cách đóng gói: 250ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM DƯỠNG VENTO (xk)
- Mã HS 33049990: Kem E'lite (3 in 1) Nguyễn Quách (1 thùng 12 gr x 12 box) (xk)
- Mã HS 33049990: KEM GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 33049990: KEM GIẢM MỠ (xk)
- Mã HS 33049990: kem giảm mụn, nsx: HAI AU VIET INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY, 100 gram/HỘP/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem giảm nếp nhăn/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM GIẢM THÂM NÁCH (xk)
- Mã HS 33049990: Kem giúp nâng cơ, NEW BE CELL MELLA NOWORRY (xk)
- Mã HS 33049990: KEM HỒNG MÔI (xk)
- Mã HS 33049990: KEM HỒNG NHŨ HOA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM HỒNG SÂM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM KÍCH TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM LÀM ĐẸP (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp 10g/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp 150gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp 200ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp 35gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp Go Slim 150g, không hiệu/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem làm đẹp GO SLIM không nhãn hiệu 0.64 KG/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem làm đẹp hiệu Pbeauty 50g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem làm đẹp hiệu Sinluxor 15g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp hiệu: Hannayuki, 150gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp White perfect/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm đẹp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM LÀM HỒNG NHŨ HOA (xk)
- Mã HS 33049990: kem làm hông nhũ hoa 250g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm hồng nhũ hoa Mibiti Prudente Nuwhite/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm hồng nhủ hoa, 5ml/hộp, nsx LG household&healthcare/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm hồng nhũ hoa, NSX: LG Household & Heath Care, 110 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm hồng nhũ hoa,NUWHITE SYSTEMATIC SKINCAR, qui cách đóng gói: 0.1kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM LÀM SẠCH DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm sạch da FOAM CLEANSER (xk)
- Mã HS 33049990: kem làm sáng da 250g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: KEM LÀM TRẮNG BODY (xk)
- Mã HS 33049990: KEM LÀM TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem làm trắng da 25g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM LÓT (xk)
- Mã HS 33049990: Kem lột da, Hale malie premium skin peel renew solution set, qui cách đóng gói: 1 hôp/20g (xk)
- Mã HS 33049990: KEM LỘT MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: KEM MASSAGE (xk)
- Mã HS 33049990: KEM MASSAGE BODY GO SLIM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM MASSAGE CƠ THỂ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem massage lavander, 145ml/hũ, mới 100% mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: KEM MASSGAE (xk)
- Mã HS 33049990: KEM MÁT XA TOÀN THÂN (xk)
- Mã HS 33049990: Kem mắt, Hale malie Eye Cream, qui cách đóng gói: 1 hộp/20ml (xk)
- Mã HS 33049990: kem mờ sẹo/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nám da ban ngày,Hale malie Toner Up Cream, qui cách đóng gói: 1 hộp/50ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nám da, Hale malie toner up cream, qui cách đóng gói: 1 hôp/50g (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nám đêm, HALE MALIE WHITE CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 50gram (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nám ngày, HALE MALIE TONE UP CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 50gram (xk)
- Mã HS 33049990: KEM NÂNG TÔNG DƯỠNG TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: kem nền (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nền che khuyết điểm,lua pink aura cushion, qui cách đóng gói: 0,5kg/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem nền trắng da, chống nắng Crystal 20g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nền trang điểm (150g/hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM NGĂN NGỪA LÃO HÓA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM NGHỆ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nghệ & vitamin thái dương 20g (450 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 33049990: KEM NGHỆ CHĂM SÓC DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nghệ Lan Hao, 100g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem nghệ thorakao 7g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem ngừa lão hóa,NSX: LG Household & Heath Care, 28 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM NGỪA MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Kem ngừa nám/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM NHÂN SÂM DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM NỨT GÓT CHÂN (xk)
- Mã HS 33049990: Kem phục hồi da hư tổn GoDiva/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem rohto/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem sâm cao ly, Hale malie Skin Energy From Wild Ginseng, qui cách đóng gói: 1 hộp/50ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem sâm dưỡng da, HALE MALIE EUNGABI CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 50ml (xk)
- Mã HS 33049990: Kem sâm phục hồi 120g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem sáng da 60ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem se khít lỗ chân lông 10ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM SẸO RỖ (xk)
- Mã HS 33049990: kem tái tạo da 250ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TÁI TẠO VÀ PHỤC HỒI DA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TAN MỠ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tan mỡ 200Gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem tan mỡ 600 gram/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem tan mỡ bụng 150g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TAN MỠ MONS FITNESS- FITNESS DIET STICKER KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tan mỡ, hiệu: MISSHA, 100ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tan mỡ, hiệu: SBII, 100ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tan mỡ, P/n 200324642770/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TAY (xk)
- Mã HS 33049990: kem tẩy da 30ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TẨY DA CHẾT (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tẩy da chết 80ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tẩy da chết 80ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tẩy da chết, 80ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem tẩy lông/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tẩy lông, LANI HALE DEPILATORY CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 80gram (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TẨY TẾ BÀO CHẾT (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TẨY TÓC (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tẩy trắng da 100gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem tế bào gốc 30g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 33049990: Kem thoa bụng Happy secret/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRẮM DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da 300ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da 50ml (CELLCUTIS SYNERGY)/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRẮNG DA BAN ĐÊM (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRẮNG DA BODY (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da Gluta- C, quy cách đóng gói: dung tích 30ml (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRẮNG DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da ngừa mụn nám và lão hóa da Nguyễn Quách (1 thùng 12 gr x 12 box) (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da toàn thân 200g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da xóa nhăn, CELLCUTIS SOLUTION SET, qui cách đóng gói: 1ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da xóa nhăng, 50ml/hộp, hiệu: CELLCUTIS/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, 1ml/hộp, 8 chai, hiệu: CELLCUTIS/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, 210g/bịch, hiệu: MINH QUAN COMPANY/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, 60ml/hộp, hiệu: CELLCUTIS/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem trắng da, CELLCUTIS SYNERGY CREAM, qui cách đóng gói: 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, Hale Malie White Cream,qui cách đóng gói: 1 hộp/50g (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, hiệu IJLOLE FLOBU, 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, hiệu Reni, 4gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, hiệu: IJOLE FLOBU, 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, hiệu: LANCI, 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, hiệu: NUWHITE, 50ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da, NSX: LG Household & Heath Care, 100 gram/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trắng da: CORDYCEPS WHITENING YUYAN CREAM, 200g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trang điểm (150g/chai)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trẻ hóa tế bào 15ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRỊ MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị mụn 30g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem trị mụn 5ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRỊ MỤN PAIR JAPAN (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị mụn/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị mụn, 30g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị mụn, OL-CELL ANTI MELASMA, qui cách đóng gói: 1 hộp/30GR/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị mụn, SXN: LG Household & Heath Care, 20 gram/ túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRỊ NÁM (xk)
- Mã HS 33049990: kem trị nám 150g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: kem trị nám 15ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem trị nám 5ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: kem trị nám BERRY PLUS EXTRA WHITENING CREAM/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRỊ NÁM DA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị nám tàn nhang Aidian, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị nám, hiệu: SOFTSKIN, 30gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem trị nám, NSX: LG Household & Heath Care, 100 gram/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRỊ RẠN DA (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRỊ SẸO (xk)
- Mã HS 33049990: kem trị thâm mắt 15ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRỊ THÂM, HÀNG HÀNH LÝ CÁ NHÂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (xk)
- Mã HS 33049990: KEM TRIỆT LÔNG CHÂN (xk)
- Mã HS 33049990: KEM Ủ TẢO XOẮN TƯƠI ALOTA (xk)
- Mã HS 33049990: Kem ủ trắng da body 200ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem ủ trắng da nhật bản 30g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem ủ trắng da, Nhãn hiệu Luxury Girl- Quy cách: 1 hộp 30gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem ủ trắng glowing park 500g/hộp. hiệu: apatheia/ (xk)
- Mã HS 33049990: Kem ủ, nhãn hiệu: J- Cain, quy cách: 1 hộp 500gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: KEM YHL (xk)
- Mã HS 33049990: KEO ONG (MỸ PHẨM) (xk)
- Mã HS 33049990: LÀM SẠCH DA (xk)
- Mã HS 33049990: LIPSTICK, PN NUMBER:200324099253, MANUFACTURER: KANNA COMESTICS CO., LTD, ADD: 488/4 CONG HOA, WARD 13, TAN BINH DIST, HCM CITY, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: SON MÔI (xk)
- Mã HS 33049990: LỘT NƯỚC TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: LOTION (xk)
- Mã HS 33049990: Lotion dưỡng da (xk)
- Mã HS 33049990: Lotion dưỡng da, hiệu Leadtech Phú Gia, 1 CHAI 100ML/ (xk)
- Mã HS 33049990: M (xk)
- Mã HS 33049990: M.O.I HYDROGEL MASK RICE: MẶT NẠ GẠO M.O.I MANUFACTURED: M.O.I COMESTIC VIETNAM ADD: 82 LÊ THỊ HỒNG GẤM, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP.HCM (xk)
- Mã HS 33049990: Mặ nạ dưỡng da, xuất xứ Hàn Quốc, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẤN VẢI (xk)
- Mã HS 33049990: MASK MEDIFEEL: MẶT NẠ MEDIFEEL KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: MASSAGE GEL, PN NUMBER: 200324195433, MANUFACTURER: SAM NATURAL- 107A BUI THI XUAN, HA NOI CITY, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: CAO LÁ BÁCH LINH (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ 28g/cái nsx: Saneopdanji/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ BEWHITE (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ bio cellulose/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ Biocell 3pcsX23gram/túi, NSX: KIM PHƯỢNG COSMETICS/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ bùn khoáng-Mineral mud cleansing mask- Purifying Pack 50ml, hiệu: VALMONT, giúp làm sạch và dưỡng da mặt, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ C,Hale malie vitamin C, qui cách đóng gói: 1 hôp/380g (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ cấp ẩm da, nhãn hiệu Natural Republic, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ CẤP ẨM DƯOGNX DA (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ CHĂM SÓC DA (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ chăm sóc da. Nhãn hiệu: Swhite Cosmetic 200gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ chăm sóc toàn diện,Total Care Whitening Sheet Mask, qui cách đóng gói: 1 hộp/20g (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ CHĂN SÓC DA (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ chiết xuất Colagen,nhãn hiệu:Derm-all Matrix,xuất xứ:Korea,hàng mẫu,mới 100%/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dán mi dưới, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ Danxuenilan 380g/ cái/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ đắp mặt hiệu MOI/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ đắp mặt MATRIX FACIAL DERMAL MASK/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ đắp mặt/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ đắp mắt, 100 gram/ túi (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ đắp mặt, hiệu Rwine beauty 40 ml/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dâu dưỡng mặt,Stawberry Daily Mask Pack, qui cách đóng gói:: 1 hộp/20g (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DERM ALL MATRIX (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DETOX TRÀ XANH (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG ẨM (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng ẩm-Moisturizing Facial Mask- Moisturizing with a mask 200ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da (1 bịch 30g 7 miếng)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da (28GR/ gói)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 0.24kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 1 hộp 5 miếng/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 1 miếng 40 ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ dưỡng da 10 miếng/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 100ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 150g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ dưỡng da 20 Gram/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 200g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 200g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 200ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 2100g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 235g/hộp. hiệu: derm all matrix/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 250g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 25gr/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 28gr/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 300g/hộp. hiệu: suk medic/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 300gr/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 30gx6 miếng/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ dưỡng da 35gr/miếng/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da 5gr/cái/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ dưỡng da ANTI-AGING Brightening nsx LANYBEAU/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da derm all/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da hiệu A DEMA/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG DA M.O.I (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da M.O.I/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da miung/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG DA MIUNGLAB (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da MOI/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ dưỡng da MOISTURIZING BRIGHTENING nsx MIUNGLAB/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da Mung Lab (23g/túi)/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG DA NOURISHING MASK (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da Rice Hydrogel (3 cái/ hộp 84G)/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG DA RWINE BEAUTY (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da Rwine/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da Sur.medic (10cái/hộp 30gr)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt na dưỡng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ dưỡng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG DA/ M (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, 100 gram/ túi (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, 25 gram/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, 30g/miếng, 7 miếng/bịch/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, Facial mask collagen extract and silk thread, qui cách đóng gói: 1 bịch/12g (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt na dưỡng da, LANI HALE EGGSHELL MASK CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 33gram (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, Miung Lab Biocell mask, qui cách đóng gói: 0.02kg/ túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, NOURISHING MASK (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, qui cách đóng gói: 1 hộp/10 miếng/300GR/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da, Rwine beauty mask, qui cách đóng gói: 0,2kg/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da,1000g/hộp, hiệu: The Gioi Skinfood/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da,Skin Recovery Mask, qui cách đóng gói: 0.02kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da. Mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng da-Nourishing Facial mask- Prime Renewing pack 15ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG SÁNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ DƯỠNG TÓC (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng trắng Celderma (4 cái/hộp 30gr)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng trắng Derm-all (4cái/hộp 35gr)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ dưỡng trắng/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ GẠO (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo 3pcs/túi, NSX: Moi cosmetics/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo đắp mặt, hiệu M.O.I, công dụng: dưỡng da (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo dưỡng da hiệu MOI 0313932949/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ gạo dưỡng da nsx: MOI comestic (23G/HỘP)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo dưỡng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo giấy dùng dưỡng da, hiệu: MOI 180g/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ GẠO M.O.I (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo MOI 28g/miếng x3 miếng/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo tinh khiết/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ gạo/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ giả độc, Hale malie detoxing sheet mask pack, qui cách đóng gói: 1 bịch/25g (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ GIẤY (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ giấy 2.8g/sheet DERM ALL MATRIX/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ GIẤY MẶT NẠ DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ GIẤY, MẶT NẠ DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ hiệu MOI/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ hiệu MOL, 3 cái/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ HỔ TRỢ NÂNG CẦM (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ HOA HỒNG NHẬT (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ HYDROGEL MASK CÔNG TY TNHH M.O.I COSMETICS 82 LÊ THỊ HỒNG GẤM, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, HỒ CHÍ MINH 70000 (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ làm dịu da/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ lột collagen, Hale malie collagen modeling mask pack, qui cách đóng gói: 1 hôp/250g (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ lột nhẹ các loại (Dưa leo, mật ong, than hoạt tính) 12g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ lột, Hale malie tea tree modeling mask pack, qui cách đóng gói: 1 hôp/250g (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ MÔI (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ môi, Hale malie cat jelly lip mask, qui cách đóng gói: 1 bịch/4.5g (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ NÂNG CƠ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ nâng cơ/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ năng mặt, Hale malie V-line face lifting mask pack, qui cách đóng gói: 1 bịch/12g (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ NARUKO (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ ngủ 50ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ ngủ hiệu SHINE WHITE OVERNIGHT, 50ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ ngủ, 70g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ nhân sâm 160g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ NHAU THAI RWINE BEAUTY STEM CELL PLACENTA MASK (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ nhau thai tế bào 40ml/ cái, 50 cái/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ rong biển dưỡng da 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ- RWINE BEAUTY STEAM- NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CÔNG TY TM XNK HẰNG LÊ- 459-461, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8, P.13, Q.10, TP.HCM (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ sinh học/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ Stem cell (40ml/túi)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ sữa chua các loại (Strawbery, Kiwi, Grape, Aloe Vera), 120ml/hũ, mới 100%, hàng tặng (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ SULWHASOO (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ tại tạo da/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ TẠO HÌNH VLINE (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ TẨY TẾ BÀO (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ TẨY TẾ BÀO CHẾT (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ TẾ BÁO GỐC (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ TẾ BÀO GỐC (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ tế bào gốc/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ THẠCH DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ THẢI ĐỘC (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ thải độc 100g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ THẢI ĐỘC: MASK CICRACLE HÀN QUỐC KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ THẢO DƯỢC CHĂM SÓC DA 5-WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ TINH KHIẾT (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ trắng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ Ủ DA (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ Ủ TÓC (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ ủ tóc 200ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ ủ trắng da,NSX: LG Household & Heath Care, 16 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ Wonin 30g/ cái/ (xk)
- Mã HS 33049990: MẶT NẠ WONJIN POWER REJUVENATION (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ, MASK PAPER SUPER HOLIC 703, qui cách đóng gói: 15g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: mặt nạ, MEDI PEEL HERBAL PEEL TOX, qui cách đóng gói: 120g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ, Nhãn hiệu: Ampoule- Quy cách: 1 miếng 30gr- 7 miếng/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mặt nạ, Nhãn hiệu: M.O.I, quy cách: 1 miếng 28g- 3 miếng/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Men vi sinh, Hale malie sense up probiotics, qui cách đóng gói: 1 hôp/60g (xk)
- Mã HS 33049990: Miếng dán hút mụn, kích thước: 11x5x5(cm) (xk)
- Mã HS 33049990: MIẾNG DÁN KÍCH MI (xk)
- Mã HS 33049990: Miếng dán mi mắt (xk)
- Mã HS 33049990: miếng dán tóc/ (xk)
- Mã HS 33049990: Miếng mặt nạ đắp da mặt/ (xk)
- Mã HS 33049990: MUỐI TẨY TẾ BÀO CHẾT (xk)
- Mã HS 33049990: MUỐI TẨY TẾ BÀO CHẾT BODY SCYUB (xk)
- Mã HS 33049990: MUỐI THẢO DƯỢC (xk)
- Mã HS 33049990: MỸ PHẨM (xk)
- Mã HS 33049990: mỹ phẩm 200g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Mỹ phẩm dưỡng da, HALE MALIE BIOPOWER SERUM MIS, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 100ml (xk)
- Mã HS 33049990: Mỹ phẩm trắng da xóa nhăn CELLCUTIS SOLUTION SET 1 ml, hiệu CELLCUTIS/ (xk)
- Mã HS 33049990: mỹ phẩm tuýp 200ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: NHÂN SÂM (xk)
- Mã HS 33049990: nhũ tương chống nắng hiệu Sinluxor 30ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Nhũ tương dưỡng ẩm da mặt-Moisturizing Emulsions- Moisturizing Serumulsion 125ml, hiệu: VALMONT, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: NÓN (xk)
- Mã HS 33049990: NÓN TAI BÈO (xk)
- Mã HS 33049990: NÓN THỦ MÔN (xk)
- Mã HS 33049990: NÓN VẢI (xk)
- Mã HS 33049990: NÓN VÀNH EM BÉ (xk)
- Mã HS 33049990: Nước cân bằng PH cho da 240ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: NƯỚC COLLAGEN (xk)
- Mã HS 33049990: NƯỚC DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: NƯỚC RỮA LEN (xk)
- Mã HS 33049990: NƯỚC RỬA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Nước tẩy trang tháo mi dán (xk)
- Mã HS 33049990: Nước thần dưỡng da 130ml/hộp, Hiệu CosmeHeal Supershine-Mã SP: 33049930/ (xk)
- Mã HS 33049990: NUWHITE CREAM KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: PEELING MASK, MANUFACTURER: LANY BEAU, CELDERMA, EXODERM, DERMA, M.O.I COSMETIC- 82 LE THI HONG GAM, DIST 1, HCMC, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: MẶT NẠ DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: PHẤN (xk)
- Mã HS 33049990: PHẤN MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: Phấn nền (80g/hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: PHẤN NỀN ĐÁNH MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: PHẤN NỀN TRANG ĐIỂM (xk)
- - Mã HS 33049990: Phấn nền, YHL revitalizing facial cleanser, qui cách đóng gói: 1 hôp/5000g (xk)
- Mã HS 33049990: PHẤN NƯỚC (xk)
- Mã HS 33049990: phấn nước 15gr/ (xk)
- Mã HS 33049990: Phấn nước 15gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Phấn nước BABY SKIN CUSHON 100gram/pcs, NSX: Moi cosmetics/ (xk)
- Mã HS 33049990: phấn nước hiệu COSMEHEAL 15 g/ (xk)
- Mã HS 33049990: phấn nước hiếu MOI/ (xk)
- Mã HS 33049990: Phấn nước Skin Cover Air Cushion (15gr/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: phấn nước/ (xk)
- Mã HS 33049990: PHẤN PHỦ (xk)
- Mã HS 33049990: Phấn trang điểm hiệu MOI/ (xk)
- Mã HS 33049990: phấn trang điểm/ (xk)
- Mã HS 33049990: phụ kiện tóc baby/ (xk)
- Mã HS 33049990: PX01/ Mặt nạ dưỡng trắng Pixel (Pixel Mask (White)) (xk)
- Mã HS 33049990: QUE TẨY DA CHẾT (xk)
- Mã HS 33049990: R SERIES HAND & BODY CREAM KEM DƯỠNG DA TAY COSWAY SDN BHDJAPANESE COSMETICS, IMPORT SHOP, JAPANESE DOMESTIC GOODS (xk)
- Mã HS 33049990: RADIANCE BRIGHTENING CC CREAM(KEM CHE KHUYẾT ĐIỂM)(220GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: RỬA MẶT THẢO DƯỢC (xk)
- Mã HS 33049990: rữa sữa mặt trắng da 220ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SÂM NGHỆ (xk)
- Mã HS 33049990: Sản phẩm chăm sóc lông mi (80ml/chai)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sản phẩm chống muỗi dạng xịt Remos Anti-Mosquito 60ml (xk)
- Mã HS 33049990: Sản phẩm Dầu dưỡng da.Hiệu GUERLAIN(Guerlain Abeille Royale Youth Watery Oil) 50ml. Công dụng: Giúp dưỡng da.HSD:12 tháng sau khi mở nắp. (xk)
- Mã HS 33049990: sáp tạo kiểu 80g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: sereum mọc tóc/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM BƯỞI (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM CĂNG BÓNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM CHĂM SÓC DA (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM CHỐNG LÃO HÓA (xk)
- Mã HS 33049990: Serum chống nắng 60ml/hộp, Hiệu CosmeHeal Supershine-Mã SP: 33049930/ (xk)
- Mã HS 33049990: serum chống nắng hiệu COSMEHEAL, 60ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum collagen dưỡng da, hiệu: Collagen, 100ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DỪA (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG ẨM (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng ẩm 30ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG ẨM CHO DA (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da (PURE MIND ESENCE)/ (xk)
- Mã HS 33049990: serum dưỡng da 1 hộp 200g/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da 100ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da 200Gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: serum dưỡng da 30ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da hiệu HD Derma (250ML/CHAI)/ (xk)
- Mã HS 33049990: serum dưỡng da hiệu YANHEE, 5g/ chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: serum dưỡng da honesi/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da nghệ tây 30ml/ chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: serum dưỡng da ruby v line/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG DA TOÀN THÂN (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG DA TRỊ MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da, HALE MALIE COLLAGEN SERUM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 50ml (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da, hiệu Leadtech Phú Gia, 1 CHAI 100ML/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da, JM COLLAGEN MULTI VITA CAPSULE AMPOULE, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 400gram (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da, MEDI GAMMA GOLD SERUM, qui cách đóng gói: 1 hộp/30ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da, qui cách đóng gói: 1 hộp/15GR/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da,Hale Malie Feed Up Sinbi Serum, qui cách đóng gói: 1 hộp/50ml (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da: CERA PEPTIDE OIL FINISHER, 100g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng da: SUPER GLUTATHIONE 100 BRIGHT AMPOULE, 100g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng mắt: SERUM FOR EYES-CINDEL TOX, 150g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng mi, hiệu: GEMSHO, 100ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG QUẦNG MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG THÂM QUẦNG MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM DƯỠNG TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng trắng da, ONE NIGHT SERUM (xk)
- Mã HS 33049990: Serum dưỡng trắng Usumy 24K serum, phục hồi ngăn ngừa lão hóa (0.05gr/ chai)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum hồi phục da, AC SENSITIVE SPOT, qui cách đóng gói:0.3kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM HƯƠNG HOA LÀI (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM LÀM ĐẸP (xk)
- Mã HS 33049990: Serum làm đẹp 40ml/1 hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum Manyo giúp trắng da, quy cách đóng gói: dung tích 30ml (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM MASSAGE (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM MI (xk)
- Mã HS 33049990: Serum phục hồi da: PROPOLIS 82 CALMING AMPOULE, 200g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM TÁI TẠO DA (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM TẨY TẾ BÀO CHẾT (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM TẾ BÀO GỐC (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM THẢO DƯỢC (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM THOA DA (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM TINH NGHỆ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Serum trắng da, hiệu: FOELLIE, 30ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM TRỊ MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: serum trị mun 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Serum trị mụn Detox blanc, quy cách đóng gói: thể tích 30ml (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM TRỊ NÁM, TÀN NHAN (xk)
- Mã HS 33049990: SERUM XÓA NHĂN BỌNG MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: SET BỘ KEM DƯỠNG TÁI SINH DA THẾ HỆ MỚI OHUI (xk)
- Mã HS 33049990: SKIN LOTION, PN NUMBER:200324099043, MANUFACTURER: DR.PIP, PEPTI- ORIGNAL: KOREA, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: KEM BÔI DA (xk)
- Mã HS 33049990: SOAP RỬA MẶT TRỊ MỤN SÁNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: SON (xk)
- Mã HS 33049990: Son dưỡng môi 10 Gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: son dưỡng môi hiệu YANHEE, 5g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SON MÔI (xk)
- Mã HS 33049990: son môi/ (xk)
- Mã HS 33049990: Son môi, hiệu: MOI 8g/thỏi/ (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA CHỐNG NĂNG (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA CHỐNG NẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa chống nắng (50ml/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: sữa chống nắng 50ml, hiệu: Pure Essence Sunblock, nhà sản xuất: Rainbow Beauty/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa chống nắng dưỡng da Sunplay Whitening UV 30g (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa chống nắng dưỡng trắng da- Sunplay Skin Aqua Clear White 25g (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa chống nắng PURE ESSENCE SUNBLOCK 50ML/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: sữa dưỡng da 100ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng da 120ml- AL SKIN CONDITIONER NA (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng da 130ml- EIS LIFTING MOISTURE EMULSION W 1 (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng da 132ml- AL SKIN CONDITIONER NA P (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng da 140ml- BV SKIN CONDITIONER (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng da 160ml- UNO SKINCARE TANK OIL CONTROL (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng da 250ml/ chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng da 50ml- DP WHITENING CLEAR ESSENCE (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA DƯỠNG DA BAN ĐÊM: BODYNIGHT LOTION 60. NHAP BOI CTY SP SX THUONG MAI FRECOS Á CHAU (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA DƯỠNG THỂ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng thể 200ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: sữa dưỡng thể 250ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa dưỡng thể MMN 200g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA DƯỠNG THỂ TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA RỮA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA RỬA MẮT (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA RỬA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt (150ml/ tuýp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: sữa rữa mặt 50gr/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt ban đêm, HALE MALIE NATURAL MILD NIGHT FOAM CLEANSER, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 150ml (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt dưỡng da,ngừa mụn(Tea Tree Oil)100ml/ tuýp, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt hiệu La Roche posay, 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sửa rửa mặt hiệu Nuty Cosmetics (50gr/hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rữa mặt hiệu Pbeauty 5ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rữa mặt hiệu Sinluxor 120ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA RỬA MẶT MIROKAL AMINO ACID DEEP FACIAL CLEANSER, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU MIROKAL, 10ML/CHAI, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA RỬA MẶT OXY (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt Sum, xuất xứ Nhật Bản, hàng đã qua sử dụng/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt tảo biển, HALE MALIE WITH SEAWEED FOAM CLEANSIN, qui cách đóng gói: 1 hộp/150ml (xk)
- Mã HS 33049990: sữa rữa mặt/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt, 200 gram/ hộp (xk)
- Mã HS 33049990: Sửa rửa mặt, HALE MALIE CLEANSING FOAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/120ml (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt, HALE MALIE NATURAL MILD MORNING CLEANSER, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 150ml (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt, hiệu: SYLIC, 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sửa rữa mặt, LANI HALE CLEANSING GEL, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 100gram (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa rửa mặt, qui cách đóng gói: 1 hộp/150ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sửa rửa mặt,Derma cleansing foam, qui cách đóng gói: 1 hôp/150ml (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA TẮM (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm Double Rich- Hương Hoa Hồng 550grx10 (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm Lifebuoy Bảo vệ vượt trội 10 850gr x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm Lifebuoy Chăm sĩc da 850gr x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm Lifebuoy Mát lạnh sảng khối 850gr x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm Lux 530gr x 6 (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA TẮM TÂY THI (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm The Bol 650gr x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa Tắm Thebol Thảo Dược Tinh Chất Hoa Hồng Nước Hoa 2Plus 650gr x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA TẮM TRẮNG (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm trắng 250ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA TẮM TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm trắng SK8 NANO WHITENING NOURISHING BODY DAY LOTION, NSX: ENBIOSCIENCE CO., LTD (250 ml/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm trắng, Hale malie collagen herbal showe gel, qui cách đóng gói: 1 hôp/150g (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm Xmen BOSS Intense 650gr x 12 (xk)
- Mã HS 33049990: Sữa tắm, nhãn hiệu: Lactacyd, qui cách đóng gói 50ml (xk)
- Mã HS 33049990: SỮA TẮM, TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Tắm trắng 1000ml/túi. hiệu: herbal/ (xk)
- Mã HS 33049990: TẮM TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Tắm trắng nhân sâm Ginseng bode bath, 120gr/gói/ (xk)
- Mã HS 33049990: TẮM TRẮNG SAFFRON (xk)
- Mã HS 33049990: TẨY DA CHẾT (xk)
- Mã HS 33049990: Tẩy tế bào chết 250ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tẩy tế bào chết SK8 NANO WHITENING NOURISHING BODY DAY LOTION, NSX: ENBIOSCIENCE CO., LTD (250 ml/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tẩy tế bào chết, 200g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: TẨY TRANG (xk)
- Mã HS 33049990: TẾ BÀO GỐC CÁ HỒI (xk)
- Mã HS 33049990: Tế bào gốc dưỡng da 5ml/chai 4 chai/hộp, Hiệu CosmeHeal Supershine-Mã SP: 33049930/ (xk)
- Mã HS 33049990: THẠCH COLAGEN (xk)
- Mã HS 33049990: THANH LĂN LẠNH (xk)
- Mã HS 33049990: Thanh lăn mặt 1000g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: THANH LĂN TRỊ MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: THANH SIRO BĂNG LỬA (xk)
- Mã HS 33049990: tin dầu dưỡng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT CÂN BẰNG (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT CÂN BẰNG ĐỘ ẨM (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất chống lão hóa Lebelage Yul 30ml/ chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất chống nắng dưỡng trắng da- Sunplay Skin Aqua Tone Up UV Essence 50g (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất collagen dưỡng da hiệu Nature's Care Manufacture Pty. Ltd (60ml/hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT DƯỠNG ẨM CHO DA (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT DƯỠNG CHO DA (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT DƯỠNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da 100ml (ALASKA)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da 117ml/hộp. hiệu: royal/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tính chất dưỡng da 32ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da 40ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da hiệu Ashi Cream Company Limited (40ML/HỘP)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da hộp 120 Gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da LAKSMIRA, NSX: LG Household & Heath Care, 100 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT DƯỠNG DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da nghệ tây, 30ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da Ngọc Sâm, 150ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tính chất dưỡng da Suikin 2ml/x28chai/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da S-WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da TW TOP WHITE/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, 30ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, AGUACATE AVOCADO OIL, qui cách đóng gói: 0,05kg/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, HALE MALIE HYDRA SPARKLING TONER toner mát lạnh, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 160ml (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, LANI HALE VITAMIN C FACIAL ESSENCE, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 2ml (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, NAVACOS SALMON DOUBLE EFFECT AMPOULE, qui cách đóng gói: 1 hộp/8ml (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, Nhãn hiệu: Lipolysis, quy cách: 1 hộp 30ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, NSX: LG Household & Heath Care, 110 gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da, qui cách đóng gói 10ml (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da,Hale Malie Gold Ampoule, qui cách đóng gói: 1 hộp/2ml (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng da: HONESI VITA PEEL BRIGHTENING AMPOULE, 350g/hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất dưỡng mi 3ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất hoa hồng, hiệu: IJOLE FLOBU, 50ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất keo ong AMPOULE hiệu PURE 3.5 ml/tuýp (10 tuýp/hộp)/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất làm trắng da: SKIN WHITENING ESSENCE, 50g/túi/ (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất nghệ nano 365/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất nhụy hoa nghệ tây, Nhãn hiệu: Stem Cell, quy cách: 1 hộp 30ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT TÁI SINH DA (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất tái tạo da 60ml (CELLCUTIS SYNERGY)/ (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất tái tạo da, CELLCUTIS SYNERGY SYNERGY AMPOULE, qui cách đóng gói: 60ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT TẾ BÀO GỐC (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất tế bào gốc dạng gel, hiệu COSMEHEAL, 5ml/ (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất thon gọn cằm/ (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất tiêm làm trắng da/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất trị mịn 10ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT TRỊ MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất trị mụn 10ML/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất trị mụn 50ml/lọ/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất trị mụn Acne 5ml/ chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất trị mụn trà xanh 5ml/hộp nsx: Rainbow beautyenbioscience/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT TRỊ NÁM DA (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT TRỊ NÁM: SERUM NÁM VNB ALAVI COMPANY CO LTD ÀLAVI CO., LTD TAX CODE: 0402038370 ADDRESS: NO. 11 NGUYEN PHI KHANH, HOA THUAN TAY WARD, HAI CHAU DISTRICT, DA NANG (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất trị thâm quần mắt/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh chất ủ mụn, OHIO HANGUL, qui cách đóng gói: 0.1kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH CHẤT VÀNG (xk)
- Mã HS 33049990: tinh chất xóa nếp nhăn/ (xk)
- Mã HS 33049990: Tinh dầu, qui cách đóng gói: 50ml/ 1 chai/ (xk)
- Mã HS 33049990: TINH NGHỆ CUCURMIN: CUCUMIN 365 AIG KOREA COSMETICS IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD. 60 QL1A, DONG CHIEU, THU DUC, BINH DUONG (xk)
- Mã HS 33049990: TONER CÂN BẰNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: TONER CÂN BẲNG ĐỘ ẨM DA (xk)
- Mã HS 33049990: TONER DƯỠNG ẨM DA (xk)
- Mã HS 33049990: TONER GIỮ ẨM DA (xk)
- Mã HS 33049990: TONER NGỪA MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Toner tế bào gốc, Hale malie hydra ampoule toner, qui cách đóng gói: 1 hộp/200ml (xk)
- Mã HS 33049990: TONER TRỊ MỤN (xk)
- Mã HS 33049990: Toner, 150ml/lọ, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Toner, 260ml/lọ, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049990: Ủ trắng da Nhật Bản 30g/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049990: Vàng ngủ dinh dưỡng 24k QUIN 15g/ (xk)
- Mã HS 33049990: VIÊN COLLAGEN (xk)
- Mã HS 33049990: VIÊN DƯỠNG DƯỠNG TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: VIÊN DƯỠNG TRẮNG DA (xk)
- Mã HS 33049990: viên se khít âm đạo 150g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049990: viên uống trắng da 104gram, Nhãn hiệu: Beauty Plus, nhà sản xuất:Rainbow Beauty/ (xk)
- Mã HS 33049990: WHITE FACE CREAM, PN NUMBER:200324099205, MANUFACTURER: KANNA COMESTICS CO., LTD, ADD: 488/4 CONG HOA, WARD 13, TAN BINH DIST, HCM CITY, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: KEM DƯỠNG DA MẶT (xk)
- Mã HS 33049990: XÀ BÔNG (xk)
- Mã HS 33049990: XÀ PHỒNG TRỊ THÂM NÁCH (xk)
- Mã HS 33049990: XỊT DƯỠNG ẨM (xk)
- Mã HS 33049990: Xịt khoáng, HALE MALIE POLY INDIGO MOIST MIST, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 95ml (xk)
- Mã HS 33049990: YHL AC 24K SPOT SERUM(SERUM TRỊ MỤN)(110GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL ANTI SHAPE MEMORY LIFTING ESSENCE(KEM NGĂN NGỪA LÃO HÓA NÂNG DA)(90GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL AQUA SLEEPING MASKS(MẶT NẠ NGỦ TINH KHIẾT)(80GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL BLOOMING CHERRY BLOSSOM TONER (NƯỚC CÂN BẰNG DA) (320GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL BODY WASH FOR MAN(SỮA TẮM CHO NAM)(150GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL EYELASH CONDITIONER (DƯỠNG MI) (200GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL GREEN BUBBLETOX CLEANSER (SỮA RỬA MẶT)(90GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL LIQUID MAKE UP CREAM-(KEM TRANG ĐIỂM)(90GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL LONG LASTING GLOW FOUNDATION (KEM NỀN) 200GAM/BOX (xk)
- Mã HS 33049990: YHL O2 BUBBLE MASK (MẶT NẠ DƯỠNG DA) 250GAM/BOX (xk)
- Mã HS 33049990: YHL PREMIUM SNAIL EYE CREAM(KEM DƯỠNG MẮT ỐC SÊN)(120GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL PREMIUM ULTIMATE SKIN ENHANCER 28 DAYS AMPOULE(SERUM 28 NGÀY TRẮNG DA)(210GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL PURE SHINING FACIAL MISK (XỊT KHOÁNG) (320GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL RED PEEL SERUM (SERUM VỎ ĐỎ)(240GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL ROSE MAKEUP REMOVER (NƯỚC TẨY TRANG) (550GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL SNOW WHITE SLEEPING MASKS-(MẶT NẠ NGỦ DƯỠNG TRẮNG)(100GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL SUPER WHITENING C13 AMPOULE (TINH CHẤT DƯỠNG TRẮNG DA)(180GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33049990: YHL TONE-UP BODY WHITENING CREAM(KEM DƯỠNG TRẮNG CƠ THỂ)(220GAM/BOX) (xk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội đầu dành cho nam 600ml, HIỆU PHARMAACT (Tonic Rinse in shampoo 600ml), CBMP: 111951/19/CBMP-QLD(4/11/2019), NSX:12/3/2020-HSD: 12/3/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051010: DẦU GỘI ĐẦU DEVE NATURAL OIL 480ML HIỆU DEVE (DEVE NATURAL OIL SHAMPOO), CBMP: 91946/19/CBMP-QLD(20/3/2019), NSX:15/11/2019-HSD: 15/11/2022, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội dầu hoa trà 600ml HIỆU SHIKIORIORI (SHIKIORIORI TSUBAKI SHAMPOO), CBMP: 91933/19/CBMP-QLD(20/3/2019), NSX:8/4/2020-HSD: 8/4/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu Gội đầu SABORINO TREATMENT IN SHAMPOO MOIST (460mL), NSX: 01/03/2019, HSD: 5 năm kể từ ngày sản xuất, NSX: STYLINGLIFE HOLDINGS INC, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051010: DẦU GỘI DEVE NATURAL OIL 400ML HIỆU DEVE (DEVE NATURAL OIL SHAMPOO rifill), CBMP: 91946/19/CBMP-QLD(20/3/2019), NSX:13/4/2020-HSD: 13/4/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội dưỡng tóc không silicone, (ANTI SILICONEOIL SHAMPOO), hiệu MINIGOOD, NSX:2020, HSD: 3 năm, 400ml/chai (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội HEAD & SHOULDERS ANTI DANDRUFF SHAMPOO ANTI-HAIRFALL + 625ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:91315/19/CBMP-QLD) (Gcas 82294349) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội HEAD& SHOULDERS ANTI-DANDRUFF SHAMPOO ANTI-ODOR WITH CHARCOAL 625 ML (6 PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:110553/19/CBMP-QLD) (Gcas 82307621) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội HERBAL ESSENCES CLEAN WHITE STRAWBERRY & SWEET MINT SHAMPOO 400ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:66082/18/CBMP-QLD) (Gcas 82296719) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội PANTENE ANTI DANDRUFF SHAMPOO PRO-V 6G (720 PCS/CTN) (720 gói/thùng)(Số PA:67474/18/CBMP-QLD) (Gcas 82269548) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội PANTENE PRO-V SHAMPOO ANTI DANDRUFF 300ML (12PCS/CTN) (12 chai/thùng)(Số PA:67474/18/CBMP-QLD) (Gcas 82299584) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội REJOICE 3-IN-1 ANTI DANDRUFF SHAMPOO 650G (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:71841/18/CBMP-QLD) (Gcas 82315937) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội REJOICE PERFUME COLLECTION PERFUME FRESH SHAMPOO 632.3ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:79464/18/CBMP-QLD) (Gcas 82307138) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội REJOICE SHAMPOO ANTI DANDRUFF 3-IN-1 1800ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:118175/20/CBMP-QLD) (Gcas 82310744) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu xả dành cho tóc hư tổn hương nước hoa, (FRAGRANCE HAIR CARE CONDITIONER), hiệu MINIGOOD, NSX:2020, HSD: 3 năm, 150 ml/chai (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu xả dưỡng tóc không silicone, (ANTI SILICONEOIL CONDITIONER), hiệu MINIGOOD, NSX:2020, HSD: 3 năm, 400ml/chai (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 33051090: 3/ Dầu gội đầu Clear 6gram (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 33051090: 558602 Curél Intensive Moisture Care Shampoo (200ML) (24pcs/ctn) CURÉL DẦU GỘI CẤP ẨM CHUYÊN SÂU.Số công bố:66888/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: A'PIEU RASPBERRY VINEGAR HAIR SHAMPOO. Dầu gội đầu 500ml-90910/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33051090: Bán thành phẩm dầu gội thảo dược đen tóc TOSMEDY số 1 giúp tóc sạch, đen, bóng khỏe. (CHUYAN BLACK HAIR SHAMPOO no1), 50Kg/tank,(1pail 1 Tank), hiệu TOSMEDY,sx: Cty TNHH sở nhãn Quảng Châu, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Bộ Dầu gội đầu OGX 385ml x 2 chai (nk)
- Mã HS 33051090: Bộ Dưỡng tóc Butterfly Bplex(1,2) 250ML*3, Số lô: SBS18000065, NSX: 07/10/2018, HSD: 06/10/2021, nhãn hiệu: Butterfly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Bộ gội xả chăm sóc tóc 250ml, hiệu PUMP HAIRCARE (nk)
- Mã HS 33051090: Bộ sản phẩm (gội, xả, gel dưỡng tóc, lược nhựa, khăn lau) chăm sóc tóc xoăn, hiệu PUMP HAIRCARE (nk)
- Mã HS 33051090: Bộ sản phẩm chăm sóc tóc Pump Anti-frizz pack gồm: Dầu gội (Anti frizz shampoo), hiệu: Pump Haircare, 250 ml/chai (nk)
- Mã HS 33051090: Cureamino dầu gội 500ml (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu dưỡng tóc hiệu NOVUHAIR quy cách 1 chai/ 200ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội (400g/ chai), nhãn hiệu: Clear (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội (Cáichai) 550ML-ELASTINE SILK REPAIR PERFECT SHINING GOLD SILK SHAMPOO-HSD:2023-Số công bố SP:124842/20/CBMP-QLD-NGÀY 25/5/2020 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội 2 trong 1 PANTENE 595ml/chai. Nhà SX: P&G. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội- 275 ml: UNICITY SHAMPOO. Giúp làm sạch da đầu và tóc. Số tiếp nhận Phiếu công bố: 113548/19/CBMP-QLD; Lot#WL107201 NSX: 16/04/20-HSD: 16/04/22 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội 3 tác động chống rụng tóc,chai 1000ml,Domashnij doctor Shampoo Triple power, 1000 ml,hsx:PHARMACEUTICAL FACTORY ELFA,CBMP:68225/18,hsd:31/07/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội 3W CLINIC OLIVE & ARGAN 2 IN 1 SHAMPOO. Hãng sx: B&B KOREA, hạn sử dụng: 2022.12.03. Đóng gói: 1500ml/chai, 12 chai/carton. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI 550G, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Abyssian haircare Sunday detox exfoliating shampoo 230ml/chai hiệu Abyssian, nhà sản xuất Peerpharm Ltd. Hàng mới 100%. Số công bố 84447/18/CBMP-QLD ngày 20/12/2018 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Abyssian Shampoo Dry & Damaged Hair 250ml/chai hiệu Abyssian, nhà sản xuất Peerpharm Ltd. Hàng mới 100%. Số công bố 58038/18/CBMP-QLD ngày 05/02/2018 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo (1 chai 200ml), Mã hồ sơ: 162019105865, HSD: 01/2023. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội B065014 Brelil Biotreatment Repair Restructuring Shampoo For Treated Hair With Bach Flowers And Shea Butter 1000ml, 3 chai/thùng, hàng mới 100% 72907/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội B065015 Brelil Biotreatment Repair Restructuring Shampoo For Treated Hair With Bach Flowers And Shea Butter 250ml, 3 chai/ hộp, hàng mới 100% 72907/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội B065030 Brelil Biotreatment Liss Smoothing Shampoo For Frizzy And Rebellious Hair With Bach Flowers And Avocado Oil 1000ml, 3 chai/thùng, hàng mới 100% 72746/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội B065031 Brelil Biotreatment Liss Smoothing Shampoo For Frizzy And Rebellious Hair With Bach Flowers And Avocado Oil 250ml, 3 chai/ hộp, hàng mới 100% 72746/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội BATISTE 200ml/chai, 6chai/lốc. Nhà SX: Bastiste. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Butterfly Keratin Complex Shampoo 300ML, Số lô: SDS18000065, NSX: 07/10/2018, HSD: 06/10/2021, nhãn hiệu: Butterfly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội chăm sóc tóc, giúp tóc bóng mượt và mềm mại Sukin Haircare Natural Balance Shampoo, nhãn hiệu Sukin, 50ml/chai. Mới 100%. Công bố số 122523/20/CBMP-QLD. Hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội- CHI Argan Oil Shampoo- 25oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20B04909. NSX: 02/2020 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội- CHI Infra Shampoo Moisture Therapy Shampoo-12oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20B05807. NSX: 02/2020 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội- CHI Keratin Shampoo Reconstructing Shampoo-12oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20B05207. NSX: 02/2020 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội- CHI Power Plus Exfoliate Shampoo-12oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20B04503. NSX: 02/2020. (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI CHO CHÓ FLEA REPALANT SHAMPOO, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc gợn sóng, tóc xoăn Love curl shampoo (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 44871/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc hư tổn REALE SHAMPOO,đóng gói: 1000ml*9 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114838/19/CBMP-QLD,nhãn:PURIFY (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc khô, hưu tổn Tigi bed head urban anti+dotes recovery level 2 shampoo (750ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 11189/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc khô, xơ, nhuộm màu COLOR NOURISHING SHAMPOO,đóng gói: 1000ml*9 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114837/19/CBMP-QLD,nhãn:MARAES (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc tẩy, nhuộm BLONDE ELEVATION SHAMPOO,đóng gói: 1000ml*9 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114844/19/CBMP-QLD,nhãn:BACO (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc thường Tigi bed head urban anti+dotes re-energize level 1 shampoo (750ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 8679/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc xoăn, thô CURL REVITALIZING SHAMPOO,đóng gói: 1000ml*9 chai/thùng,hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114711/19/CBMP-QLD,nhãn:MARAES (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc yếu, giòn Tigi bed head urban anti+dotes resurrection level 3 shampoo (1500ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 9707/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc: PAIMORE CADEAU SPA SHAMPOO 250ml; hàng mới 100%; Hiệu ecoHBS; Nhà sx Paimore Co.,Ltd; Nhật Bản. Số CBMP:83232/18/CBMP-QLD. HSD: 03/04/2023 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc; ecoHBS Shampoo; 1000ml; hàng mới 100%; Hiệu ecoHBS; Nhà sx Paimore Co.,Ltd; Nhật Bản. Số CBMP; 36482/17/CBMP-QLD. HSD: 15/04/2023 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho tóc;PAIMORE SCALP CLEANSING SHAMPOO; 300ml dạng túi; hàng mới 100%; Hiệu Paimore, Nhà sx Paimore Co.,Ltd; Nhật Bản. Số CBMP:36488/17/CBMP-QLD. HSD: 10/01/2023 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội cho trẻ em, cho tóc sạch mềm mượt Dabur Amla Kid Nourishing Shampoo 200ml, 24 chai/carton, Batch:NL00053,NSx-Hsd:3.2020-2.2022,CB: 41815/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội chống rụng tóc Obsidian Professional (Orzen Orgahealing Shampoo) 320g, nha san xuat REX COSMETICS, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội chứa chiết xuất từ dầu hoa trà và dầu gạo, giúp sạch tóc và da đầu-BOTANECO GARDEN ORGANIC CAMELLIA & RICE OILS DAMAGE REPAIR SHAMPOO 500ML. Nhãn hiệu:BOTANECO GARDEN. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Confume argan hair shampoo 750g, Công bố mỹ phẩm số: 56587/18/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dành cho da đầu nhạy cảm Muriem scalp shampoo s (250ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 30674/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dành cho tóc hư tổn Moroccanoil- moisture repair shampoo for weakened and damaged hair (1000ml), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd., Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 104632/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dành cho tóc khô xơ,chai 500ml,OHerbal Shampoo for dry and damaged hair with flax extract, 500 ml,hsx:Elfa Pharm Sp. Z o.o.,CBMP:117519/15,hsd:05/11/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dành cho tóc mảnh,chai 500ml,OHerbal Volume boost shampoo for fine hair with arnica extract, 500 ml,hsx:Elfa Pharm Sp. Z o.o.,CBMP:117518/15,hsd:04/03/2021,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dành cho tóc nhuộm màu (rinse-off product) Tigi bed head dumb blonde purple toning shampoo (400ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 79297/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dành cho tóc thẳng, làm sạch tóc và da đầu, giúp mái tóc chắc khỏe, suôn mượt và mềm mại. Hiệu: Alpha-tra Classic Stregthening Shampo loại 1000ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI ĐẦU 3W CLINIC RED GINSENG AGING CARE SHAMPOO, 500ml/chai. NHÀ SX: DONGBANG COSMETICS CO., LTD. NƯỚC SX: HÀN QUỐC. HÀNG MỚI 100%. SỐ CB: 123226/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu 500ml,NATURE FRAGRANCE MILD HAIR SHAMPOO, hiệu NATURE, số công bố: 116772/20/CBMP-QLD, NSX: LIBRE CORP.Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Amaranto 1000ml/chai (Amaranth Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Amaranto 300ml/chai (Amaranth Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Andfaci re- Tructure Shampoo, dung tích 650ml/chai, nhãn hiệu ANDFACI, hàng mới 100%, Nhà sx: CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, 20 thùng, 1 Thùng đựng 30 chai. HSD 3 năm kể từ ngày sx. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Argan Oil Shampoo, dung tích 1000ml/chai, nhãn hiệu HISCHER, hàng mới 100%, Nhà sx: CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, 38 thùng, 1 Thùng đựng 24 chai. HSD 3 năm kể từ ngày sx. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Avatino Argan Oil Shampoo, dung tích 500ml/chai, nhãn hiệu AVATINO, hàng mới 100%, Nhà sx: CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, 27 thùng, 1 Thùng đựng 40 chai. HSD 3 năm kể từ ngày sx. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Avena 1000ml/chai (Oat Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Avena 300ml/chai (Oat Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu chiết xuất từ hạt Jojoba 2700ml, hiệu Lolane- Lolane herbal shampoo with jojoba + japanese orange extract 2700 ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu cho tóc mềm mượt, dung tích 500 ml- DAENG GI MEO RI SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES, nhãn hiệu: DAENG GI MEO RI, dạng chai vòi 500ml,hsd 05.2023mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu có chứa Pro-Vitamin B5 2700ml, hiệu Lolane- Lolane herbal shampoo with pro-vitamin B5 + strawberry extract 2700ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu dành cho phái nữ (KASA PERFECT SHAMPOO), loại 500ml.Thương hiệu KASA,model KASA101. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu DOUBLE TREATMENT, hiệu DIVA, NSX CHINCHY COSMETIC CO., LIMITED, dung tích 500ml/túi, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 7549/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu dưỡng ẩm tóc Moroccanoil- hydrating shampoo for all hair types (1000ml), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd., Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 104638/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu giúp làm sạch da đầu, cân bằng độ ẩm Phục hồi, làm mềm mượt và giúp tóc chắc khỏe hiệu Redwin Tea Tree Shampoo, 1 chai 250 ml, HSD T 05/2025,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Hair Growth Shampoo, loại 200ml/chai, 06 chai/ thùng, Hiệu Hair Growth,HSX: THE QUANTUM BEAUTY COMPANY LIMITED. HSD: 2020-2023. Mới 100%. CB: 34984/17/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu hãng NU SKIN, 250ml/chai, hàng quà tặng cá nhân- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu hiệu keratin Aurane 4000ml hàng mới 100% (AURANE KERATIN SHAMPOO) công bố sản phẩm:102172/19/CBMP-QLD (17/7/2019), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Hiệu MSK 350ml (MSK Marine Color Storm Shampoo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER ANTI-DANDRUFF DANDRUFF IN HAIR TREATMENT SHAMPOO WITH PURIFYING POMEGRANATE SILICONE FREE 300 ml. HSD: 01/2023 (CB: 103833/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- J15184 COLOR BALANCE PURPLE SH 300ML (300ml x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- J15186 COLOR BALANCE BLUE SH 300ML (300ml x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- J15989 Defy Damage Protective SH 1L (1000 ML x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- J15990 DEFY DAMAGE PROTECTIVE SH 50ML (50 ML x 48/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- J15992 DEFY DAMAGE PROTECTIV SH 300ML (300 ML x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- J16244 HYDRASPLASH SH LTR (1000 ML x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- J16246 HYDRASPLASH SH 300ML (300 ML x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Keratin Shampoo, dung tích 500ml/chai, nhãn hiệu D'ANGELLO, hàng mới 100%, Nhà sx: CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, 50 thùng, 1 Thùng đựng 40 chai. HSD 3 năm kể từ ngày sx. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu khô, nuôi dưỡng tóc SCENTIO HAIR PROFESSIONAL ARGAN OIL THERAPY SHAMPOO, 150ml/chai, mới 100%, MFD:24/2/2020, EXP:24/08/2022 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu không hiệu 250ml/chai (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu không tạo bọt Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER GENTLE NON- FOAMING CLEANSING CREAM ALL HAIR TYPES ECO- FRIENDLY TUBE 200 ml. HSD: 09/2022 (CB: 105552/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu làm sạch tóc cho tóc mềm mượt đỡ hư tổn Vatika Naturals Repair&Restore Shampoo 400ml,12chai/carton,Batch:NL01042,nsx-hsd:1.2020-6.2022, CB: 70885/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu loại bỏ mảng gàu, làm dịu tình trạng đỏ da-DUCRAY KERTYOL P.S.O SHAMPOO 125ML-(F471:09/19-09/22)SOCB:49934/17/CBMP-QLD,ngay:14/11/2017. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Moisturizing Comfort Shampoo, dung tích 500ml/chai, nhãn hiệu LUSSTALY, hàng mới 100%, Nhà sx: CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, 70 thùng, 1 Thùng đựng 40 chai. HSD 3 năm kể từ ngày sx. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Naturaltech nourishing shampoo (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 120072/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu nhuộm tóc màu đen OJYA ORGANIC NATURALS- Black Hair Color (3 in 1), hộp 20 gói(25ml/gói), hàng quà tặng- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Nioxin System 2, ASIN#B005NOPU2G, 33.8Oz/chai, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu NOVOXIDYL, số lô: 060320, (200ml/ 1 chai), hạn sd: 03.2022, hãng sx: Polfarmex S.A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: DầU GỘI ĐẦU OGX BIOTIN & COLLAGEN SHAMPOO (385ML X 6/ CHAI), HÀNG MỚI 100%,CB số 40161/CBMP-QLD,ngày:07/01/2019 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu PALMOLIVE NATURALS SHAMPOO & CONDITIONER INTENSIVE MOISTURE 180ML-(24 Chai/ctn/UNK),mới 100%-PCBSPMPsố: 29733/17/CBMP-QLD(15.03.17) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu PROTECT COLOR SHAMPOO, hiệu DELOFIL, NSX CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, dung tích 500ml/chai, sx T.05/2020, HSD 3 năm. Cb: 17776/16/CBMP-QLD Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu PURE REPAIR SULFATE FREE SHAMPOO, hiệu DELOFIL, NSX CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, dung tích 500ml/chai, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 17771/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Quinoa 1000ml/chai (Quinoa Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Quinoa 500ml/chai (Quinoa Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Repair Hair Protect Color SHAMPOO, hiệu DIVA, NSX CHINCHY COSMETIC CO., LIMITED, dung tích 750ml/chai, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 7548/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Rigenia 1000ml/chai (Shampoo Rigenia), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Riso 1000ml/chai (Rice Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Riso 300ml/chai (Rice Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Riso Venera 300ml/chai (Venere rice Shampoo), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội đầu SABORINO TREATMENT IN SHAMPOO SMOOTH (460mL), NSX: 01/02/2019, HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất, NSX: STYLINGLIFE HOLDINGS INC, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Scalp Shampoo, HSX: Sachajuan Stockholm, 250ml/ 1 lọ, hàng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu SERAZ- DAMAGE CONTROL ACID HAIR SHAMPOO1,500 ml,1500ml/chai, Số công bố:99884/19/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu- Shampoing 750ml, Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu SHAMPOO, hiệu COLATIN, NSX CHINCHY COSMETIC CO., LIMITED, dung tích 1000ml/chai, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 41289/17/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu SILKY SMOOTH SHAMPOO, hiệu DELOFIL, NSX CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, dung tích 500ml/chai, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 17782/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu SORION (Loại 200ml) (Lô số: ATS 1912; hạn sử dụng: 8/2021) Phiếu công bố số 61843/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: dầu gội đầu SPECIFIQUE, dung tích: 250ml, nhãn hiệu: Kerastase.hàng quà tặng. mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu trị gầu hiệu Boxiser Hero-NSX:02/2020-HSD:02/2023-(12 chai x 300 ml/ctn)-BOXISER HERO SHAMPOO-ANTI-D-Nhà SX: BODIBASIXS MANUFACTURING SDN. BHD- Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Weilaiya Ginger Shampoo, nhãn hiệu Weilaiya, 20ml/chai, hàng mới 100%, số CBMP: 113705/19/CBMP-QLD (22/11/2019), ngày sx: 5/2020, hsd:3 năm kể từ 5/2020) FOC, ĐG 0.7 USD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Weilaiya Zingiber Officinale Juice Bright Hair Shampoo, hiệu Weilaiya,20ml/chai,mới 100%, số CBMP: 113454/19/CBMP-QLD (20/11/2019), ngày sx: 5/2020, hsd:3 năm kể từ 5/2020) FOC, ĐG 0.7 USD (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI- DẦU XÃ BLACK RED GINSENG SHAMPOO K3 KUMSAM 520ml x 2 gội + 1 xả/set BLACK RED GINSENG TREATMENT K3 KUMSAM 520ml. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI- DẦU XẢ MISE EN SCENE ANTI-AGING 680ML KARATIN-MÀU ĐỎ, DÀNH CHO TÓC HƯ TỔN- TÓC NHUỘM-KHÔ(680ML X 1 X 6 CHAI/THÙNG)+(680ML X 1 X 6 CHAI/THÙNG). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI- DẦU XÃ MISE EN SCENE ANTI-AGING 680ML SCALP-MÀU XANH, TRỊ GÀU- NẤM NGỨA(680ML X 1 X 6 CHAI/THÙNG)+(680ML X 1 X 6 CHAI/THÙNG). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI- DẦU XẢ MISEEN SCENE ANTI-AGING 680ML COLLAGEN-MÀU TÍM. PHỤC HỒI VÀ CHỐNG LÃO HÓA CHO TÓC (680ML X 1 X 6 CHAI/THÙNG)+(680ML X 1 X 6 CHAI/THÙNG). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu, kích thước 30ml, mã 601046331010, hiệu Mercure, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI ĐẦU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu, nhãn hiệu: Oribe 250ml/ lọ, PID: 337697, Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu-Family Shampoo And Conditioner Multivitamin Complex 2 In 1 All Hair Types. Nhãn hàng BYPHASSE, nhà sx: DOBER IMPORT-EXPORT S.L, dung tích 750ml/chai.Số CB: 43917/17/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu-Hair Pro Shampoo Color Protect Coloured Hair. Nhãn hàng BYPHASSE, nhà sx: DOBER IMPORT-EXPORT S.L, dung tích 500ml/chai.Số CB: 38884/17/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội Dove Bơ & Dầu Argan Phục Hồi Hư Tổn 500G. DOVE BS SP AVO EXTRACT & ARGN OIL 12X500G. Số NOTI: 93468/19/CBMP-QLD (08/04/2019) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội Dove Hoa Sen & Dầu Jojoba Gíup Tóc Bóng Mượt 500G. DOVE BS SP LOT EXTRACT & JJB OIL 12X500G. Số NOTI: 93465/19/CBMP-QLD (08/04/2019) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng ẩm 280ml/ chai- SATINIQUE Smooth Moisture Shampoo- 110655VN2. Công bố: 56743/18/CBMP-QLD ngày 23/01/2018, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng ẫm cho tóc Nu Skin Moisturizing Shampoo (Chai 250 ml), Mã hồ sơ: 162017114339, HSD: 11/2022 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng sâu và phục hồi tóc hư tổn do quá trình xử lý nhiệt-DEEP MOISTURIZING SHAMPOO.không nhãn hiệu.Quy cách: 780ml/chai. NSX:ZHAOQING KAIJOE TECHNOLOGY CO.,LTD.MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc (rinse-off product) Tigi bed head elasticate strengthening shampoo (750ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 79283/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc Lador keratin LPP shampoo hiệu Lador (QC:530ml)(Số CB: 77835/18/CBMP-QLD ngày 09/10/2018)- HSD: 05/01/2023, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc mềm mượt, chắc khỏe BCOSI RECOVERY DAMAGE SHAMPOO, dung tích 500ml, Nhãn hàng: BCOSI, NSX: KLÉRAL SYSTEM S.R.L, HSD: 07/01/2025. CB: 117215/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc Naturaltech renewing shampoo (250ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 29031/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc nhuộm Obsidian Professional (Color Care Shampoo) 580g, nha san xuat REX COSMETICS, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc Nounou shampoo (1000ml) (F.O.C), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 83539/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc Oi shampoo (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 28939/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng túc dầu dừa-hiờu Palmer's- Palmer's Coconut Oil Formula Coconut Oil Conditioning Shampoo 400ml,sử dụng đến 6/2024,mới 100% CB số:79604/18 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng túc Olive-hiệu Palmer's-Palmer's Olive Oil Formula Smoothing Shampoo 400ml sử dụng đến 11/2024,mới 100% CB số:79596/18 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội FRUCTIS- LUSH LUXURY- Firming shampoo-400ml, dạng gel, hãng: Garnier, (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội FRUCTIS-SOS RESTORATION- Firming Shampoo-400ml, dạng gel, hãng: Garnier, (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company,HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội FRUCTIS-TRIPLE RESTORATION- Firming Shampoo-400ml, dạng gel, hãng: Garnier, (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội giảm chẻ ngọn tóc Melu shampoo (250ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 83481/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội giảm rụng tóc Naturaltech energizing shampoo (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 29025/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội giữ màu, làm bóng cho tóc nhuộm Minu shampoo (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 83524/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội giúp giảm rụng tóc 280ml/chai- Satinique anti-hair fall shampoo- 110659VN2. Công bố: 125827/20/CBMP-QLD ngày 05/06/2020, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội giúp làm sạch bã nhờn trên tóc và da đầu, giúp tóc hết nhờn, trông khỏe, mềm mại-DUCRAY ARGEAL SEBUM-ABSORBING SHAMPOO 200ML-(F632:10/19-10/22)SOCB:68283/18/CBMP-QLD,ngay:02/07/2018 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội HEAD & SHOULDERS 400ml/chai, 6chai/thùng. NSX: P&G. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội HEAD&SHOULDER 400ml/chai, 6chai/thùng. NSX: P&G. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội HEAD&SHOULDERS 400ml/chai, 6chai/thùng. Nhà SX: P&G. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội HERBAL ESSENCES CLEAN WHITE STRAWBERRY & SWEET MINT SHAMPOO 400ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:66082/18/CBMP-QLD) (Gcas 82296719) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội hiệu Malin Goetz 300ml/ 1 chai (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội hiệu NOVUHAIR quy cách 1 chai/ 200ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội hiệu TRESEMME, 900ML/chai (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Isana seidenglanz sleeve Magnolie & Lotus(hương hoa mộc lan và sen) 300ml. Nhãn hiệu: ISANA. HSX: Dirk Rossmann GmbH. (6 lọ/hộp).Mới 100%. Số công bố: 80705/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội KEEUM SOLUTION VITACARE SHAMPOO, 500ml/chai, 24 chai/thùng, nhãn hiệu KEEUM SOLUTION, số công bố:126602/20/CBMP-QLD; nsx:.T5/2020, Hsd:T5/2023. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội Khô Tresemme Cho Tóc Bồng Bềnh 141G. TRESEMME VOLUMIZING DRY SHAMPOO 12X141G. Số NOTI: 122185/20/CBMP-QLD (07/04/2020) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội Khô Tresemme Sạch Tươi Mát 141G. TRESEMME FRESH & CLEAN DRY SP 12X141G. Số NOTI: 122186/20/CBMP-QLD (07/04/2020) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội khử ánh vàng cho tóc hiệu Mielle. Mielle Professional A.Y.A Shampoo 500ml (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội kích thích mọc tóc Obsidian Professional (Orzen Loss Control Shampoo) 320g,nha san xuat EVERCOS CO., LTD, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội kiểm soát gàu 280ml/chai- SATINIQUE Anti-Dandruff Shampoo- 110670VN2. Công bố: 125828/20/CBMP-QLD ngày 05/06/2020, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm mượt tóc Hiệu YVES ROCHER-I LOVE MY PLANET SHAMPOOING BRILLANCE TOUS TYPES DE CHEVEUX USAGE FREQUENT/RADIANCE SHAMPOO ALL HAIR TYPES FREQUENT USE 300ml.HSD:01/2023 (CB:102122/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm mượt tóc Moroccanoil- smoothing shampoo (70ml) (F.O.C), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd., Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 104615/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch dưỡng tóc cho tóc mềm mượt Vatika Naturals Nourish and protect Shampoo 200ml,24chai/carton, Batch:NL01257,Nsx-Hsd:3.2020-8.2022,Số CB: 70859/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch gàu hiệu Mielle. Mielle Professional Clean Up Shampoo 500ml (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI LÀM SẠCH GÀU VÀ DÀNH CHO DA ĐẦU BỊ DẦU 200ML- 24695/16/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES DERCOS TECHNIQUE ANTI-DANDRUFF DS ADVANCED ACTION SHAMPOO DANDRUFF & ITCHY SCALP NORMAL TO OILY HAIR) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch gầu, cho tóc bóng mượt, chắc khỏe (THE NATURE BOOK COLLAGEN BROWN RICE SHAMPOO), nhãn hiệu The Nature Book, nhà SX NEWGENCOSMETICS Co.,Ltd,HSD:3 năm từ NSX,300ml,mới100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch giúp tóc đỡ hư tổn giảm gãy rụng Vatika Naturals Hair Fall COntrol Shampoo700ml,12chai/carton,Batch:NL01342,Nsx-hsd:3.2020-8.2022, CB: 70863/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch phục hồi hư tổn cho tóc khỏe mượt _ vatika Garlic Shampoo Help Maintain Natural Hair Growth 200ml,24chai/carton,Batch:NL00432,Nsx-Hsd:12.2019-11.2021,CB:25912/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch sâu CLARIFYING SHAMPOO,đóng gói: 1000ml*9 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114708/19/CBMP-QLD,nhãn:BACO (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc Alchemic shampoo for natural and coloured hair silver/ argento/ argent (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 47220/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc cho tóc mềm mượt đỡ hư tổn Vatika Repair and Restore Shampoo 200ml,24chai/carton,Batch: NL01049, nsx-hsd:2.2020-7.2022, CB: 70885/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc dành cho nam Tigi bed head b for men clean up daily shampoo (250ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 8689/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc For c. shampoo (1l), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 42095/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc giúp đỡ hư tổn giảm gãy rụng Vatika Naturals Hair Fall Control Shampoo 400ml,12chai/carton,Batch:NL01337, Nsx-hsd:3.2020-8.2022, CB: 70863/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc Lacqua shampoo p (3l), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 42110/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc Muriem scalp shampoo a (250ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 98784/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc Solu shampoo (5000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 83517/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc và dưỡng tóc mềm mượt, chắc khỏe, nhãn hiệu KUMANO, 700ml (BEAUA 10 essence Shampoo 700ml), số công bố: 105900/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch tóc, dưỡng tóc, cho tóc mềm mượt Vatika Naturals Nourish and protect shampoo 400ml, 12chai/carton, Batch: NL01236,Nsx-Hsd:1.2020-6.2022, Số CB: 70859/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội làm sạch và dưỡng tóc (240ml) Tên sản phẩm: Dermed Hair Shampoo, mã hàng DRGO3200, nhãn hàng: Dermed, hãng sx: Sansho Seiyaku, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Legitime deep cleansing shampoo 300g, Công bố mỹ phẩm số: 52662/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Legitime rich moisture shampoo 300g, Công bố mỹ phẩm số: 53955/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Leo Fragrant Repairing Moist Shampoo 800ml/chai, không có tính chất chống nấm, ngày sx 20.3.2020, HSD: 20.03.2023. Nhà sx: GUANGZHOU CITY SHIDANLY COSMETIC FACTORY.Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Livegain Premium Rich Protein Shampoo 500ml/chai hiệu Livegain, nhà sản xuất Saehan Cosmetics, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội L'OREA 1l/chai. Nhà SX: L'OREAL PARIS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội Love Beauty And Planet Radical Refresher. LOVE BEAUTY&PLANET R.REFRSHR SH 12X400ML. Số NOTI: 80022/18/CBMP-QLD (30/10/2018) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Maxi Wash 1000ML (,hiệu Kevin Murphy,Nsx: Open Door Packaging, hạn sử dụng 2025.)Số CB: 119540/15/CBMP-QLD ngày 14/10/2015 (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI MEGUMI FRESH SHAMPOO 400ML, PHIẾU CB 124049/20/CBMP- QLD (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI MEGUMI MOIST SHAMPOO 400ML, PHIẾU CB 124067/20/CBMP- QLD, CV ĐIỀU CHỈNH 3061 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội mọc tóc REVITAE SHAMPOO,đóng gói: 250ml*18 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114705/19/CBMP-QLD,nhãn:K05 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Mugens cleansing oil shampoo 1500g, Công bố mỹ phẩm số: 53962/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Mugens rich moisture treatment shampoo 1000g, Công bố mỹ phẩm số: 9466/16/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Mugens The M DL Keratin Shampoo 1000ml, Công bố mỹ phẩm số: 121795/20/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Mugens The M Energizing Shampoo 1000ml, Công bố mỹ phẩm số: 121794/20/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội NASHI ARGAN SHAMPOO trattamento di bellezza per tutti i tipi di capello. Code: NS01076; CBMP: 23053/16/CBMP-QLD; 500ml/chai; nhãn hiệu: LANDOLL; NSX: LANDOLL SRL; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội ngăn ngừa gàu,chai 1000ml,Zelenaya Apteka Shampoo Birch buds and castor oil, 1000 ml,hsx:PHARMACEUTICAL FACTORY ELFA,CBMP:31377/17,hsd:25/08/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội ngăn ngừa rụng tóc 200ml- BC Bonacure Scalp Genesis Anti-Dandruff Shampoo (41732/17/CBMP-QLD ngày 02/08/2017) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội nhãn hiệu Antipodes- Antipodes Fig & Feijoa Shampoo 40ml (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội nhuộm tóc Just For Men (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội OGX BIOTIN&COLLAGEN 385ml/chai, 6 chai/thùng. Nhà SX: Vogue International LLC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội oliu (Olive Shampoo)- 1kg 1000ml/ chai, nhãn hàng Chihtsai, mới 100%. NSX: Shaan Honq INT'L Cosmetics Corp..Số CBMP: 35849/17/CBMP-QLD, ngày 30/05/2017. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội PANTENE 375ml/chai. Nhà SX: P&G. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội PANTENE 595ml/chai. Nhà SX: P&G. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội PANTENE 750ml/chai. Nhà SX: P&G. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI PANTENE PRO-V CLASSIC CLEAN SHAMPOO.NHÃN HIỆU PANTENE. DUNG TÍCH 12,6OZ, 6 CHAI/THÙNG. HÀNG MỚI 100%. (109877/19/CBMP-QLD, NXS:THE PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING COMPANY) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội PANTENE SHAMPOO PRO-V HAIR FALL CONTROL 1200ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:84802/18/CBMP-QLD) (Gcas 82307890) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Panthene Advance Care pri-v 5-1 Shampoo, (1 thùng/1chai x 38.2oz/chai), mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Pert 1000ml/chai, 3 chai/hộp. Nhà SX: Helen of Troy Limited. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội phù hợp cho da đầu nhạy cảm và có gàu, giúp làm sạch toàn diện, loại bỏ dầu thừa và giữ độ cân bằng cho tóc và da đầu. Hiệu: Alpha-tra Classic Deep Remover Shampo loại 1000ml. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội phục hồi tóc hư tổn Coco OC Organic care 400ml hiệu ORGANIC CARE-OC Organic Care Coco Repair Shampoo 400mlx4/thùng. CB: 122397/20/CBMP-QLD. SX 27/03/2020- HSD 27/09/2022 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Plumping Wash 1000ML (,hiệu Kevin Murphy,Nsx: Open Door Packaging, hạn sử dụng 2025.)Số CB: 119536/15/CBMP-QLD ngày 14/10/2015. (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội REJOICE PERFUME COLLECTION LUMINOUS ROSE SHAMPOO 632.3 ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:79446/18/CBMP-QLD) (Gcas 82290975) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội REJOICE SHAMPOO ANTI-HAIRFALL 650G (6 PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:57012/18/CBMP-QLD) (Gcas 82289102) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội REJOICEPERFUMECOLLECTION PERFUME SMOOTH SHAMPOO 632.3ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA: 79462/18/CBMP-QLD) (Gcas 82307137) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội- Revitalizing Shampoo BOTANIC THERAPY royal jelly and propolis-400ml, dạng gel, hãng: Garnier, (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội rong biển hiệu Mielle. Mielle Professional Seaweed Scalp Clinic Shampoo 800ml (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Shampoo and gel 2 in 1 "Eucalyptus" for men-400 ml, dạng gel, hãng: Timotei, (12 chai/ thùng), NSX: Unilever Russ LLC, HSD: 30 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Shampoo legendary olive BOTANIC THERAPY 400 ml, dạng gel, hãng: Garnier(12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Shampoo-intensive recovery-400ml, dạng gel, hãng: Timotei, (12 chai/ thùng), NSX: Unilever Russ LLC, HSD: 30 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội shea moisture. Mã: 8958540 384ml/chai (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI ST.MORIZT, 750ML/CHAI, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội SUAVE 3in1 828ml/chai, 4chai/thùng. NSX: Unilever U.S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội tái tạo tóc Obsidian Professional (Damage Care Shampoo) 1000g,nha san xuat EVERCOS CO., LTD, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội tăng cường sinh trưởng tóc- da dầu/da gầu Obsidian Professional (Orzen Sig:nature Scalp Control Shampoo) 500g, nha san xuat EVERCOS CO., LTD, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngày sảnxuất (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội tạo phồng tóc Moroccanoil- extra volume shampoo for fine hair (500ml), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd., Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 113402/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI THƯƠNG HIỆU DEEP NATURE 300 ML (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI THƯƠNG HIỆU ELLE 300ML (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội tóc xoăn Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER GENTLE SENSITIVE SCALP GENTLE DETANGLING SHAMPOO WITH SOFTENING WITHC HAZEL SILICONE FREE 300 ml. HSD: 12/2022 (CB: 101300/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI TRẺ EM AVEENO 1000ML/CHAI (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội TRESEMME 1.15L/chai, 4chai/thùng. NSX: Unilever. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội trị gầu vảy nến Obsidian Professional (Orzen Anti Dandruff Shampoo) 320g,nha san xuat EVERCOS CO., LTD, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội trị gàu, giảm nhờn 150ml, hiệu ISIS Pharma, mới 100%. Số HSCB 78673/18/CBMP-QLD. Cấp ngày 17/10/2018 (ILCAPIL KR 150ML) (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội TSUBAKI 450ml/chai. NSX: Shiseido. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội và hấp dầu rong biển hiệu Mielle. Mielle Professional Seaweed Scalp Clinic Shampoo & Mask KIT (100ml+60ml) (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI VÀ XẢ HEAD & SHOULDERS MEN ADVANCED SERIES PURE SPORT OLD SPICE 2IN1 PYRITHIONE ZINC DANDRUFF SHAMPOO+ CONDITIONER. N.H HEAD & SHOULDERS.D.TÍCH 12,8OZ,6 CHAI/THÙNG.MỚI 100%, 107132/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI VÀ XẢ PANTENE PRO-V DAILY MOISTURE RENEWAL 2IN1 SHAMPOO & CONDITIONER. NHÃN HIỆU PANTENE. DUNG TÍCH 12,6OZ, 6 CHAI/THÙNG. HÀNG MỚI 100%. (106942/19/CBMP-QLD, NXS:THE PROCTER & GAMBLE MANUFACTU (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Welcos Around me Argan Hair Shampoo 500ml, Công bố mỹ phẩm số: 67314/18/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Welcos confume black rose PPT shampoo 750g, Công bố mỹ phẩm số: 63755/18/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội xả 2 trong 1 HEAD & SHOULDER 2 IN 1 SHAMPOO AND CONDITIONER GREEN APPLE, 400ml chai, 6 chai/ UNK. HSD: 1/2023. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội xanh hiệu Mielle. Mielle Professional Aqua Blue Shampoo Home 1000ml (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội, 30ml/ chai, dùng trong phòng tắm của khách sạn (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI, HÀNG CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, KÈM TOA THUỐC, PASSPORT, VÉ MÁY BAY (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI, HÀNG MỚI 100% SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI: AQUA, DECYL GLUCOSIDE, LAURYL BETAINE, XANTHAM GUM, NATRI CLORUA, PHENOXYETHANOL, ALOE BARBADENSIS (LÔ HỘI), BỘT NƯỚC ÉP LÁ, AXIT CITRIC, AXIT BENZOIC, AXIT DEHYDROACETIC, DẦU XANH, HÀNG QUÀ (nk)
- Mã HS 33051090: dầu gội-J' farm citrus Shampoo 500ml Số công bố 123831/20/CBMP-QLD 08/05/2020(hàng mới 100%)nhã hiệu:J' farm citrus NSX Wellmade Household & Health Care Co., Ltd (nk)
- Mã HS 33051090: dầu gọi-J' farm citrus shampoo 6ml Số công bố 123831/20/CBMP-QLD 08/05/2020(hàng mới 100%)nhã hiệu: J' farm citrus.NSX Wellmade Household & Health Care Co., Ltd (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU XÃ 100ML, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU XÃ 550G, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả Butterfly Keratin Complex Conditioner 300ML, Số lô: SBC18000065, NSX: 07/10/2018, HSD: 06/10/2021, nhãn hiệu: Butterfly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU XÃ DEVACURL ONE CONDITION ORIGINAL, 32OZ, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả hiệu Malin Goetz 300ml/ 1 chai (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả Isana seidenglanz sleeve Magnolie & Lotus (hương hoa mộc lan và sen) 300ml. Nhãn hiệu: ISANA. HSX: Dirk Rossmann GmbH. (6 lọ/hộp).Mới 100%. Số công bố: 81098/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU XÃ MEGUMI FRESH CONDITIONER 400ML, PHIẾU CB 124050/20/CBMP- QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả ngăn rụng túc Falless (Normal hair) 180ml (1 thựng 12 chai 180ml). Hàng mới 100%. HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, NSX: 11/03/2020 (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả Pantene Advanced Care Pro- V5 in 1 Conditioner 38.2 fl oz, (1 thùng/1 chai x 38.2 oz/chai), mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ THƯƠNG HIỆU DEEP NATURE 300ML (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ THƯƠNG HIỆU ELLE 300 ML (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả tóc dành cho phái nữ (KASA PERFECT CONDITIONER),loại 500ml. Thương hiệu KASA, model KASA201, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả, 30ml/ chai, dùng trong phòng tắm của khách sạn (nk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, BETAIN, COCO-GLUCOSIDE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER, OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL FRUIT, HELIANTHUS ANNUUS (HƯỚNG DƯƠNG) DẦU HẠT, COCOS NUCIFERA (DẦU DỪA) JOJOBA) D (nk)
- Mã HS 33051090: Dung dịch dập định hình tóc uốn BUTTERFLY ULTIMATE No.2 PERM CONDITIONING 1000ML, Số lô: SBH18000065, NSX: 07/10/2018, HSD: 06/10/2021, nhãn hiệu: Butterfly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: E1834902- Dầu Gội Suôn Mượt Dành Cho Tóc Thằng Hoặc Tóc Xoăn Discipine 80ml- 91200/19/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Disclipline Bain Fluidealiste Smooth-In-Motion Shampoo) (nk)
- Mã HS 33051090: E1835702- Dầu Gội Dành Cho Tóc Khô 80ml- 103290/19/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Nutritive Bain Satin 2 Irisome Exceptional Nutrition Shampoo) (nk)
- Mã HS 33051090: E1837700- Dầu Gội Cho Tóc Chắc Khỏe 75ml- 25532/17/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Resistance Bain Thérapiste Balm-In-Shampoo Fiber Quality Renewal Care- Very Damaged, Over-Processed Hair) (nk)
- Mã HS 33051090: E1922421- Dầu Gội Dành Cho Da Đầu Dầu Specifique 250ml- 109814/19/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Specifique Bain Divalent Balancing Shampoo) (nk)
- Mã HS 33051090: E1922820- Dầu Gội Cho Da Đầu Nhạy Cảm, Tóc Khô Specifique Dermo-Calm Riche 250ml- 84420/18/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Specifique Bain Riche Dermo-Calm Cleansing Soothing Shampoo) (nk)
- Mã HS 33051090: E1928400- Dầu Gội Giúp Nuôi Dưỡng Tóc Chắc Khỏe 250ml- 25532/17/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Resistance Bain Thérapiste Balm-In-Shampoo Fiber Quality Renewal Care- Very Damaged, Over-Processed Hair (nk)
- Mã HS 33051090: E1957401- Dầu Gội Dành Tóc Thưa Dành Cho Nam Densite Homme 250ml- 86112/19/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Densifique Bain Densite Homme Bodifying Daily Shampoo) (nk)
- Mã HS 33051090: E2229001- Dầu gội giúp tóc chắc khỏe và giảm đứt gãy 300ml- 66780/18/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT B6 + BIOTIN INFORCER STRENGTHENING ANTI-BREAKAGE SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: E2229101- Dầu gội giúp tóc chắc khỏe và giảm đứt gãy 500ml- 66780/18/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT B6 + BIOTIN INFORCER STRENGTHENING ANTI-BREAKAGE SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: E2229203- Dầu gội giúp tóc chắc khỏe và giảm đứt gãy 1500ml- 66780/18/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT B6 + BIOTIN INFORCER STRENGTHENING ANTI-BREAKAGE SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: E2317601- Dầu gội giúp giữ bền ánh sắc cho tóc nhuộm màu xám bạc 300ml- 76559/18/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT MAGNESIUM* SILVER NEUTRALISING SHAMPOO FOR GREY AND WHITE HAIR (nk)
- Mã HS 33051090: E2317901- Dầu gội giúp giữ bền ánh sắc cho tóc nhuộm màu xám bạc 500ml- 76559/18/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT MAGNESIUM* SILVER NEUTRALISING SHAMPOO FOR GREY AND WHITE HAIR (nk)
- Mã HS 33051090: E2359602- Dầu gội dành cho da đầu nhạy cảm 500ml- 121464/20/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT SORBITOL* SENSIBALANCE SOOTHING DERMO-PROTECTOR SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: E2360400- DẦU GỘI NGĂN RỤNG TÓC SERIE EXPERT DENSITY ADVANCED 300 ml- 50090/17/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT OMEGA 6* DENSITY ADVANCED BODIFYING SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: E2360600- DẦU GỘI NGĂN RỤNG TÓC SERIE EXPERT DENSITY ADVANCED 500 ml- 50090/17/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT OMEGA 6* DENSITY ADVANCED BODIFYING SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: E2545700- DẦU GỘI SERIE EXPERT ZINC PYRITHIONE INSTANT CLEAR ANTI-DRANDRUFF SHAMPOO 300ml- 70166/18/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT ZINC PYRITHIONE INSTANT CLEAR ANTI-DRAND (nk)
- Mã HS 33051090: E2645900- Dầu Gội Dành Tóc Thưa Dành Cho Nữ Densite 1000ml- 86115/19/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Densifique Bain Densité Bodifying Shampoo) (nk)
- Mã HS 33051090: E2646100- Dầu Gội Dành Tóc Thưa Dành Cho Nữ Densite 250ml- 86115/19/CBMP-QLD- (KÉRASTASE PARIS Densifique Bain Densité Bodifying Shampoo) (nk)
- Mã HS 33051090: E2790800- Dầu gội làm sạch da đầu và giúp tóc trông dày hơn SERIOXYL Clarifying & Densifying Shampoo Natural thinning hair 250ml- 109776/19/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIOXYL Clarify (nk)
- Mã HS 33051090: E2988600- Dầu gội phục hồi tóc tư hổn SERIE EXPERT GOLD QUINOA + PROTEIN ABSOLUT REPAIR Instant resurfacing shampoo 300ml- 100422/19/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT ABSOLUT REP (nk)
- Mã HS 33051090: E2988800- Dầu gội phục hồi tóc tư hổn SERIE EXPERT GOLD QUINOA + PROTEIN ABSOLUT REPAIR Instant resurfacing shampoo 500ml- 100422/19/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT ABSOLUT REP (nk)
- Mã HS 33051090: E2989000- Dầu gội phục hồi tóc tư hổn SERIE EXPERT GOLD QUINOA + PROTEIN ABSOLUT REPAIR Instant resurfacing shampoo 1500ml- 100422/19/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT ABSOLUT RE (nk)
- Mã HS 33051090: E3083801- Dầu gội dịu nhẹ dành cho tóc nhuộm 500ml- 120342/20/CBMP-QLD- (L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS SERIE EXPERT SOFT CLEANSER VITAMINO COLOR Soft care wash for color treated hair) (nk)
- Mã HS 33051090: Elemis Revitalize Me Shampoo 30ml (Dầu gội, nhãn hiệu Elemis) NSX: 11/2019 HSD: 11/2021 NSX: 03/2020 HSD: 03/2022 Hàng mới 100% PCB: 42853/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Grown Alchemist shampoo 5L (Dầu gội, nhãn hiệu Grown Alchemist) NSX: 05/2020 HSD: 05/2022 Hàng mới 100% PCB: 4460/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: HAIRX ADVANCED CARE DANDRUFF SOLUTION CONTROL SHAMPOO 32893- Dầu gội, 250ml HSD: 01/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 83126/18/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 07/12/2023 (nk)
- Mã HS 33051090: HAIRX ADVANCED CARE DEEP CLEANSING PURIFYING SHAMPOO 32898- Dầu gội, 250ml HSD: 10/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 102598/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 22/07/2024 (nk)
- Mã HS 33051090: HAIRX ADVANCED CARE GLOSS&MOISTURE HYDRATING SHAMPOO 32900- Dầu gội, 250ml HSD: 09/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 99451/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 29/04/2024 (nk)
- Mã HS 33051090: HAIRX ADVANCED CARE ULTIMATE REPAIR NOURISHING SHAMPOO 32875- Dầu gội, 250ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 99475/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 29/04/2024 (nk)
- Mã HS 33051090: HAIRX ADVANCED CARE WEATHER RESIST PROTECTING SHAMPOO 34912- Dầu gội, 250ml HSD: 01/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 106771/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 05/09/2024 (nk)
- Mã HS 33051090: Hàng quà tặng cá nhân: Dầu gội (1 chai Shower Gel 0.5L hiệu LUSH và 1 chai Dirty 200ml hiệu LUSH) (nk)
- Mã HS 33051090: HÀNG QUÀ TẶNG: DẦU GỘI ĐẦU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Hàng tặng hàng cá nhân: Dầu gội nhãn hiệu Antipodes- Antipodes Fig Feijoa Shampoo 30ml (nk)
- Mã HS 33051090: Hánh lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng: Đồ dùng nhà tắm (dầu gội, dầu xả,10 cái/bộ) (nk)
- Mã HS 33051090: Innisfree Camellia Essential Shampoo 300ml- Dầu gội đầu, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-11, Số CB: 103454/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: INNISFREE GREENTEA FRESH SHAMPOO 300ML- Dầu gội đầu, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-04-13, số CB: 115688/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: innisfree my hair Recipe Moisturizing shampoo for Dry Hair 330ml- Dầu gội đầu, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-04-07, số CB: 103347/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Johnson's Active Kids Clean & Fresh Shampoo 200ml_Dầu gội Johnson's thơm mát năng động 200ml(1 thùng 4 tá) (nk)
- Mã HS 33051090: Johnson's Baby Shampoo 200ml_Dầu gội Johnson's dịu nhẹ 200ml(1 thùng 4 tá) (nk)
- Mã HS 33051090: Kem bôi cho trẻ 100 ml,nhãn hiệu:Neobaby,nhà sản xuất:Neobaby,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Kem dập duỗi tóc thẳng BUTTERFLY ULTIMATE No.3 STRAIGHTENING NEUTRALIZING 1000ML, Số lô: SBC18000065, NSX: 07/10/2018, HSD: 06/10/2021, nhãn hiệu: Butterfly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Kem uốn duỗi tóc mềm hóa Butterfly ULTIMATE PERM&STRAIGHTENING Complex No.1 1000ML, Số lô: SBH18000065, NSX: 07/10/2018, HSD: 06/10/2021, nhãn hiệu: Butterfly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Lakme Master Shampoo 1000 ML (Dầu gội Master dưỡng ẩm 1000 ml). Mới 100%, số CBD: 6047/16/CBMP-QLD, ngày 24/03/2016 (nk)
- Mã HS 33051090: Làm sạch tóc Regenerating Cleanser 100ml Hàng mới 100% Hiệu:Valmontt số CBMP: 112707/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: LOVE NATURE 2-IN-1 SHAMPOO & CONDITIONER FOR THIN HAIR APPLE & BAMBOO 34097- Dầu gội có chức năng xả 2 trong 1, 250ml HSD: 01/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 95138/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 26/04/2024 (nk)
- Mã HS 33051090: LOVE NATURE CONDITIONER FOR DRY HAIR WHEAT & COCONUT OIL 32619- Dầu xả dành cho tóc khô, 250ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 99276/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 29/04/2024 (nk)
- Mã HS 33051090: LOVING CARE 2IN1 SHAMPOO & CONDITIONER 34060- Dầu gội có chức năng xả, 400ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 102662/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 22/07/2024 (nk)
- Mã HS 33051090: M9032421- DÂU GÔI TĂNG CƯƠNG DƯƠNG TOC, GIAM GÃY RỤNG 200ML-- (VICHY LABORATOIRES DERCOS TECHNIQUE ENERGISING STIMULATING SHAMPOO COMPLEMENTS HAIR LOSS TREATMENTS) (nk)
- Mã HS 33051090: Nature Touch Teddy bear conditioning shampoo 30ml (Dầu gội, nhãn hiệu Nature Touch) NSX: 08/05/2020 HSD: 08/05/2023 Hàng mới 100% PCB: 18122/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: Nbiyan Shampoo, Dầu gội an toàn giúp làm sạch tóc và da đầu,1 thùng 40 chai, 300ml/chai, sx 29/09/2019, hsd 29/09/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: S0068600- Dầu gội đầu 500 ml- 88831/19/CBMP-QLD- (KIEHL'S Since 1851 RICE & WHEAT VOLUMIZING SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: S0609100- Dầu gội Amino Acid 500ml- 35695/17/CBMP-QLD- (KIEHLS SINCE 1851 AMINO ACID SHAMPOO) (nk)
- Mã HS 33051090: S2441800- Dầu gội và xả 2 trong 1, sạch gàu và dưỡng ẩm cho tóc 250ml- 40646/17/CBMP-QLD- (KIEHLS SINCE 1851 GROOMING SOLUTIONS NOURISHING SHAMPOO + CONDITIONER FOR HEALTHY-LOOKING HAIR) (nk)
- Mã HS 33051090: Sản phẩm dầu gội-OLAPLEXNo.4 BOND MAINTENANCE SHAMPOO. dung tích 2000ml; Hiệu:OLAPLEX; Nhà sx: COSWAY CO.,INC. Hàng mới 100%; NSX:2020; HSD:12tháng từ ngày sd.(CBMP:61662/18/CBMP-QLD). (nk)
- Mã HS 33051090: Sản phẩm dùng để gội đầu làm sạch tóc và da đầu (Dầu gội đầu) KERASYS HOMME SCALP CARE SHAMPOO (550 ml) nhãn hàng KERASYS hàng mới 100% thời hạn sử dụng 2023 (nk)
- Mã HS 33051090: Sản phẩm hiệu Oway: Dầu gội Oway Curly Hair Bath, 950 ml, mới 100%, HSD: 05/2024, SCB: 87570 (nk)
- Mã HS 33051090: Sản phẩm hiệu Rolland: Dầu gội Rolland Oway Purifying Hair Bath-Dry Scalps, 950 ml, mới 100%, HSD: 02/2025, SCB: 17870 (nk)
- Mã HS 33051090: SEMI DI LINO DIAMOND NORMAL HAIR EXTRAORDINARY ALL-IN-1 FLUID 125ml (Dầu gội Diamond đa tác dụng 125ML, mới 100%), Số CBD: 64053/18/CBMP-QLD, ngày 10/05/2018 (nk)
- Mã HS 33051090: Set dầu gội và dầu xả. Một set gồm: 01 chai dầu gội hiệu HAIRBURST, 350ml/chai, xuất xứ UK; 01 chai dầu xả hiệu HAIRBURST, 350ml/chai, xuất xứ UK, số lượng 500set. Số công bố 110614/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33051090: SP dùng cho tóc: Dầu gội BLONDE SHAMPOOING ANTI-YELLOW SHAMPOO 250mlnhãn Kleral System, nhà sx KLERAL SYSTEM S.R.L, hạn sd: 20/09/2024. Số tn phiếu c/ bố:13742/16/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33051090: Sữa Tắm & Gội Em bé không cay mắt Laffair Be Love 250ml (Laffair Be Love Baby Shampoo Top To Toe Protecting 250ml), NSX: 04/2020, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: Sữa tắm trẻ em 100 ml,nhãn hiệu:Babybella,nhà sản xuất:Babygella,mới 100% (nk)
- Mã HS 33051090: THAT'S IT NEVER BRASS SHAMPOO NEVER BRASS/ WHITE & GREY HAIR 250ML(Dầu gội THAT'S IT triệt ánh sắc tăng cường độ cao (dành cho salon) 250ml, mới 100%), Số CBD: 42995/17/CBMP-QLD, ngày 16/08/2017 (nk)
- Mã HS 33051090: Thoa trên tóc có tác dụng giúp cân bằng độ ẩm, dưỡng tóc mềm mượt và óng ả. Hiệu Alpha-tra Classic Revitalizing Protein loại 12x12ml. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33051090: Tinh chất dưỡng tóc, ngăn ngừa sự khô sơ tóc SCENTIO HAIR PROFESSIONAL ARGAN OIL THERAPY SERUM, 120ml/chai, mới 100%, MFD:19/09/2019, EXP:27/09/2021 (nk)
- Mã HS 33051010: Dầu gội chống gàu- Selsun Anti-Dandruff Shampoo 100ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002294/ Dầu gội đầu Reden Hybrid Shampoo R-1 500ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002459/ Dầu gội đầu Maro 17 C Shampoo M 350ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002528/ Dầu gội đầu perfect beauty EDR shampoo 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002529/ Dầu gội đầu perfect beauty est shampoo 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002531/ Dầu gội đầu perfect beauty EVS shampoo 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002532/ Dầu gội đầu diane shampoo EF&H GL 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002627/ Dầu gội diane pb extra fresh shampoo glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002742/ Dầu gội young ever sama pure ba-yu shampoo 400ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002855/ Dầu gội maro medicated scalp shampoo de 480ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002920/ Dầu gội xả perfect beauty es shampoo & hair treatment set (2 chai 450ml) (xk)
- Mã HS 33051090: 41002948/ Dầu gội 3d volume up shampoo ex 460ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41002963/ Dầu gội xả perfect beauty edr shampoo & hair treatment set (2 chai 450ml/set) (xk)
- Mã HS 33051090: 41002964/ Dầu gội xả perfect beauty est shampoo & hair treatment set (2 chai 450ml/set) (xk)
- Mã HS 33051090: 41003040/ Dầu gội diane pb moist & straight shampoo glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003041/ Dầu xả diane perfect beauty moist & straight treatment glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003042/ Dầu gội diane pb damage repair shampoo glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003043/ Dầu xả diane perfect beauty damage repair treatment glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003044/ Dầu gội diane pb volume & scalp shampoo glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003045/ Dầu xả diane perfect beauty volume & scalp treatment glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003046/ Dầu gội diane pb extra vital shampoo glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003047/ Dầu xả diane pb extra vital treatment glc 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003109.1/ Dầu gội D shampoo sa 400ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003178/ Dầu gội maro 17 c shampoo ds 350ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003221/ Dầu gội diane bonheur shampoo grr 500ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003244/ Dầu gội đầu maro 17 c shampoo p 350ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003293/ Dầu gội ionico premium ion damage care shampoo m&r 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003319/ Dầu gội xả perfect bonheur shampoo & hair treatment grr (2 chai 40ml/set) (xk)
- Mã HS 33051090: 41003350/ Dầu gội và dầu xả perfect beauty mss shampoo & hair treatment (2 chai 450ml/set) (xk)
- Mã HS 33051090: 41003351/ Dầu gội perfect beauty mss shampoo 450ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003357/ Dầu gội reden hybrid.shampoo r2 500ml (xk)
- Mã HS 33051090: 41003371/ Dầu dưỡng tóc perfect hair oil 18ml (xk)
- Mã HS 33051090: Bột giặt omo hệ bột thông minh 1.2kg (12 túi/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Bột giặt omo hệ thông minh 1.2kg (12 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Bột giặt surf hương xuân 2kg (6 túi/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Bột giặt tide downy 3.8kg (3 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Bột giặt tide downy 9kg (2 túi/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Bột giặt tide hương downy 2.5kg (5 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: CARECELLA BUBBLE TOC TOC SERUM- TINH CHẤT DƯỠNG DA- NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT NAM- TẦNG 16, DEAHA BUSINESS CENTER, 360 KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội & xả Pert Classic Clean 2 in 1 Sport, 1 bottle x 400 ml (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội (20 chai x 16 thùng), nhãn hiệu Thorakao, mới 100% (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội 200ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội 400ml/hộp. hiệu: thorakao/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội 440g/ chai/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội 600ml/hộp. hiệu: horse oil/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội BIO TOPCARE SHAMPOO 200ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI BƯỞI (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Clear 630G x 8 chai, 73 thùng (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI ĐẦU (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Clear 6gram (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dầu clear- Mát lạnh bạc hà 630gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dầu clear MEN- Sạch sâu 650gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI ĐẦU HEAD AND SHOULDER (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dầu PALMOLIVE Dưỡng ẩm 180ml x 24 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Sunsilk Chắc khỏe ngát hương 650gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Sunsilk Dưỡng ngăn rụng tóc 650gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Sunsilk Ĩng mượt rạng ngời 650gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Sunsilk Mềm mượt diệu kỳ 650gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Sunsilk Ngăn gãy rụng 650gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu Sunsilk óng mượt rạng ngời 650gr x 8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội Đầu Xmen BOSS Intense 650gr x 12 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội Đầu Xmen Wood Sport Thơm Lâu 650gr x 12 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu, hàng mới 100%- Elastine Daily Deep Moisture Shampoo 10ml (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội đầu, hiệu: Thái Dương (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội DOVE Dưỡng Tóc Bồng Bềnh 650gr x8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu Gội DOVE Phục Hồi Hư Tổn 650gr x8 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc 100ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội dưỡng tóc hoa bưởi Unilever, 150ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội enchanteur 650g (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Enchanteur Supreme Smooth Shampoo Charming 300g (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI GỪNG (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội hiệu MUSTELA- GENTLE SHAMPOO- 200ml- HSD: 05/2022- Xuất xứ Pháp (xk)
- Mã HS 33051090: dầu gội LIFEBOUY 640G x 8, 78 thùng (xk)
- Mã HS 33051090: dầu gội LIFEBOUY 6G x 60 dây x 12 gói, 189 thùng (xk)
- Mã HS 33051090: dầu gội LIFEBOUY 850G x 12, 200 thùng (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI LUSON CUBA 500G X12_T. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI ORIAN PREMIUM CUBA 500G X12_T. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Palmolive 180ml x 24 chai (3 màu: hồng, tím,xanh lá).Mới 100% (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Pantene Chăm Sóc Hư Tổn chai 900ml (6 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Pantene Giữ Ẩm chai 900ml (6 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội pantene mượt mà óng ả 650g (6 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Pantene Ngăn Rụng Tóc chai 900ml (6 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Pantene Trị Gàu chai 900ml (6 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội PG REJ SM (1 thùng 857 ml x 6 bottle) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội POMELO 280ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Rejoice 3 in 1 (619ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Rejoice Giảm Tóc Xơ Rối chai 857ml (6 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội rejoice hương nước hoa lily 632ml (6 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Rejoice Mềm Mượt chai 857ml (6 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Rejoice ngăn rụng tóc tinh dầu olive (619ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Rejoice siêu mượt (619ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Rejoice Trị Gàu 3 in 1 chai 857ml (6 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội romano classic 650g (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Romano Deluxe Shampoo Attitude 180g (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội ROMANO SHAMPOO CLASSIC 150G (xk)
- Mã HS 33051090: dầu gội Sunsilk (6G x 60 dây x 12 gói),405 thùng (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Sunsilk Mềm Mượt Diệu Kỳ chai 900g (8 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: dầu gội Sunsilk OMRN 650g x8,160 thùng (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội sunsilk óng mượt rạng ngời 650g (8 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội tạo bọt hiệu MUSTELA- FOAM SHAMPOO FOR NEWBORNS- 150ml- HSD: 12/2022- Xuất xứ Pháp (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI THẢO DƯỢC (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI THORAKAO (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Thorakao bồ kết (1 thùng 750 gr x 12 bottle) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Thorakao Hà Thủ Ô (400ml x 12) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Tresemme Damage Protect Shampoo, 1 Bottle x 28 fl oz (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội Tresemme Revitalizing Shampoo, 1 Bottle x 28 fl oz (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội trị gàu, 100ml/ (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI VÀ XẢ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội và xả 5g/ (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI WEILAYA (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU GỘI XẢ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội, hiệu K- THERAPY REPAIR REVITALIZING PACK, dung tích 300ml/chai, hiệu Lakme---Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội, Hiệu ORGAN HAIR, Mã sản phẩm: 8-93853211001, Quy cách đóng gói: (15 gói x 9g)/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội, hiệu: WEILAIYA, 50ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội, Nasil Herbal shampoo, qui cách đóng gói: 0.65kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội, nhà sản xuất Thái Dương (480ml/lọ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu gội,Hale Malie Protein Volume Clinic Shampoo, qui cách đóng gói: 1 hộp/20ml (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả 280ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ BƯỞI (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ DƯỠNG TÓC (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ GỪNG WEILAYA (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả Pantene 3 Minute Chăm Sóc Hư Tổn chai 300ml (12 chai x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu Xả Rejoice 3in1 320ml x 12 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu Xả Rejoice Siêu mượt 320ml x 12 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả Sunsilk Ĩng mượt rạng ngời 320gr x 12 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả Sunsilk Mềm mượt diệu kỳ 320gr x 12 (xk)
- Mã HS 33051090: Dầu xả Sunsilk óng mượt rạng ngời 320gr x 12 (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ TÓC (xk)
- Mã HS 33051090: DẦU XẢ VÀ GỘI (xk)
- Mã HS 33051090: Dove Kem xả phục hồi hư tổn (353ml x 12) (xk)
- Mã HS 33051090: DƯỠNG TÓC THORAKAO (xk)
- Mã HS 33051090: Dưỡng tóc,Hale Malie Hydrolyzed Silk Conditioner, qui cách đóng gói: 1 hộp/200ml (xk)
- Mã HS 33051090: Enchanteur dầu gội charming (650g x 12) (xk)
- Mã HS 33051090: Enchanteur dầu xả dưỡng tóc (170g x 36) (xk)
- Mã HS 33051090: Enchanture dầu gội siêu mượt 650g (12 chai/thùng x 650gam/chai);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 33051090: Enchanture sữa tắm 650g (12 chai/thùng x 650gam/chai);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 33051090: F-MDHW2P/ Dầu gội đầu DeOu Scalp Care Shampoo 320 ml (Refill) (xk)
- Mã HS 33051090: GEL MÁT XA (xk)
- Mã HS 33051090: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: dầu gội (xk)
- Mã HS 33051090: Hành lý cỏ nhõn và tài sản di chuyển: Dầu gội, sữa tắm, đánh răng (xk)
- Mã HS 33051090: Head & Shoulder da đầu ngứa (625ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Josto- Mặt nạ ủ tóc các loại (Bơ, Olive,Gừng sả), 500ml/hũ, mới 100% (xk)
- Mã HS 33051090: KEM CHĂM SÓC TÓC (xk)
- Mã HS 33051090: KEM Ủ TÓC (xk)
- Mã HS 33051090: KEM XẢ (xk)
- Mã HS 33051090: Kem xả dove phục hồi hư tổn 335g (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: KHÔ QUA SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 33051090: Lifebuoy dầu gội tóc mềm mượt (621ml x 8) (xk)
- Mã HS 33051090: MĂNG KHÔ (xk)
- Mã HS 33051090: Mặt nạ ủ tóc BIO TOPCARE 200ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33051090: Mặt nạ ủ tóc Vedette Avacado, 20ml/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 33051090: Mặt nạ ủ tóc Vedette Olive, Bơ, 145ml/hũ, mới 100% (xk)
- Mã HS 33051090: NẤM TUYẾT (xk)
- Mã HS 33051090: Nước giặt ariel hương downy túi 2.15kg (4 túi/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: NƯỚC TẨY TRANG (xk)
- Mã HS 33051090: Pantene dầu gội dưỡng ẩm tóc mỗi ngày (650ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Pantene Dầu gội làm sạch gàu (650g x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Pantene dầu gội phục hồi hư tổn (650ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Pantene Dầu gội suôn mượt óng ả (650ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Pantene Dầu xả dưỡng chất ngăn rụng tóc (650ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Pantene Dầu xả suôn mượt óng ả (650ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Pantene ngăn rụng tóc (650ml x 6) (xk)
- Mã HS 33051090: Q2-2020- 67542756/ Dầu gội- TRESEMME DG KERATIN SUON MUOT 36X170G (xk)
- Mã HS 33051090: Q2-2020- 67542771/ Dầu gội- TRESEMME DX KERATIN SUON MUOT 36X170G (xk)
- Mã HS 33051090: Q2-2020- 67833155/ Dầu gội- CLEAR MEN DG BAC HA SPORT P0119 8X900G (xk)
- Mã HS 33051090: Q2-2020- 67841244/ Dầu gội- CLEAR DG MAT LANH BAC HA P0119 8X900G (xk)
- Mã HS 33051090: Q2-2020- 67983557/ Dầu gội- TRESEMME DX KERATIN SUON MUOT 8X620G (xk)
- Mã HS 33051090: Romano dầu gội cao cấp 650g (12 chai/thùng x 650gam/chai);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 33051090: Sáp dưỡng tóc Hair Care Hair Pomade 150 gr (48 chai/carton). Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 33051090: SERUM DƯỠNG TÓC (xk)
- Mã HS 33051090: SET DẦU GỘI (xk)
- Mã HS 33051090: SHAMPOO, PN NUMBER:200324099113, MANUFACTURER: KANNA COMESTICS CO., LTD, ADD: 488/4 CONG HOA, WARD 13, TAN BINH DIST, HCM CITY, VIET NAM, TÊN HÀNG TIẾNG VIỆT: DẦU GỘI (xk)
- Mã HS 33051090: SHISEIDO FINO PREMIUM TOUCH KEM Ủ VÀ HẤP TÓC FINO JAPAN JAPANESE COSMETICS, IMPORT SHOP, JAPANESE DOMESTIC GOODS (xk)
- Mã HS 33051090: SỮA TẮM (xk)
- Mã HS 33051090: Sữa tắm enchanteur 650g (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Sữa tắm hazeline da sáng matcha lựu đỏ 900g (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Sữa tắm lifebuoy chăm sóc da 850g (12 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: SỮA TẮM NGỪA MỤN (xk)
- Mã HS 33051090: Sunlight nước rửa chén chanh (750g x 15) (xk)
- Mã HS 33051090: Tinh chất dưỡng tóc BIO TOPCARE SERUM 100ml/hộp/ (xk)
- Mã HS 33051090: TINH DẦU TÓC (xk)
- Mã HS 33051090: Trà xanh 132g/hộp. hiệu: itoen/ (xk)
- Mã HS 33051090: VIÊN VỆ SINH BỒN CẦU (xk)
- Mã HS 33051090: WEILAIYA GINGER CONDITIONER- DẦU XẢ WEILAIYA- GUANGZHOU WEILAIYA BIOTECHNOLOGY CO., LTD- ROOM 3502 NO 888 YUN CHENG XI, BA YUN DIST, GUANGZHOU, CHINA (xk)
- Mã HS 33051090: WEILAIYA GINGER SHAMPO- DẦU GỘI WEILAIYA- WEILAIYA BIOTECHNOLOGY CO., LTD- ROOM 3502 NO 888 YUN CHENG XI, BA YUN DIST, GUANGZHOU, CHINA (xk)
- Mã HS 33051090: XÀ BÔNG CỤC (xk)
- Mã HS 33051090: Xà bông cục lifebuoy bảo vệ vượt trội 90g (72 cục/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Xà bông cục lifebuoy chăm sóc da 90g (72 cục/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Xà bông cục lifebuoy thiên nhiên 90g (72 cục/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Xà bông cục romano classic 90g (120 cục/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Xà bông cục safeguard hồng 130g (72 cục/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: Xà bông thơm enchanteur hương charming 90g (120 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 33051090: XÀ PHÒNG (xk)
- Mã HS 33051090: XMEN dầu gội 650g (12 chai/thùng x 650gam/chai);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 33052000: Bộ sản phẩm ép tóc Mugens power magic straight 1/mugens magic holding neutralizer cream 2 gồm 2 túi, mỗi túi 500g, Công bố mỹ phẩm số: 53978/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Bộ sản phẩm uốn tóc- J112702 KPAK THIO-FREE WAVE-CT (219 x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Bộ sản phẩm uốn tóc Mugens rich volume texture perm 1/ Mugens rich volume texture perm 2 gồm 2 chai mỗi chai 150ml, Công bố mỹ phẩm số: 96631/19/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Dung dịch Dập Định Hình Glam Wave Fixer loại 500ml- SCHWARZKOPF PROFESSIONAL NATURAL STYLING GLAM WAVE FIXER (14721/16/CBMP-QLD ngày 03/08/2016) (nk)
- Mã HS 33052000: Dung dịch dập uốn tóc PROFESSIONNELLE loại 500ml- SCHWARZKOPF PROFESSIONAL Professionnelle Neutraliser (13975/16/CBMP-QLD ngày 25/07/2016) (nk)
- Mã HS 33052000: Dung dịch uốn tóc dành cho tóc hư tổn Tocosme hard/62 (400ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 42212/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33052000: Dung dịch uốn tóc Tocosme extra hard/70 (400ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 42214/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33052000: F6987500-L'ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS XTENSO OLEO SHAPE NEUTRALIZING STRAIGHTENING CREAM:Kem dập duỗi XTENSO OLEO SHAPE NEUTRALIZING STRAIGHTENING CREAM-400ml, Visa#: 70495/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33052000: Gel tạo kiểu tóc hiệu Mielle. Mielle Professional Revolume Glaze 250ml (nk)
- Mã HS 33052000: KEM DẬP DUỖI TÓC STRAIT GLATT N 400ml- SCHWARZKOPF PROFESSIONAL STRAIT GLATT N (13974/16/CBMP-QLD ngày 25/07/2016) (nk)
- Mã HS 33052000: Kem duỗi tóc AVATY COLLAGEN SMOOTHING CREAM 3, hiệu AVATY, dung tích 1000ml, Công bố mỹ phẩm số: 82073/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Kem duỗi tóc dưỡng chất siêu thẳng loại 300ml- Schwarzkopf Professional Strait Therapy Super Straight Straightening Cream 2 (106406/15/CBMP-QLD ngày 02/02/2015) (nk)
- Mã HS 33052000: Kem duỗi tóc sinh thái Obsidian Professional số 2 (Eco Straight Magic 2) 1000ml, nhà sản xuất Mizella Cosmetic., Co; mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33052000: KEM DUỖI TÓC STRAIT GLATT 0 loại 400ml- SCHWARZKOPF PROFESSIONAL STRAIT GLATT 0 (14493/16/CBMP-QLD ngày 01/08/2016) (nk)
- Mã HS 33052000: Kem dưỡng tóc trong khi uốn Tocosme zero booster (400ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 123491/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33052000: Kem làm thẳng tóc Deotreat buffer (1000ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 42297/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33052000: Kem làm thẳng tóc Tocosme cream l (400gr), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 42313/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33052000: Kem nhuộm mầu hiệu Aurane 80ml hàng mới 100% (AURANE SPLENDID COLOR CREAM) công bố sản phẩm:69913/18/CBMP-QLD (15/7/2018), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Kem uốn tóc AVATY COLLAGEN SMOOTHING CREAM 2, hiệu AVATY, dung tích 1000ml, Công bố mỹ phẩm số: 82045/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: KEM UỐN TÓC Glam Wave Curler-Extra Soft loại 400ml- Schwarzkopf PROFESSIONAL Natural Styling Glam Wave Curler-Extra Soft (14720/16/CBMP-QLD ngày 03/08/2016) (nk)
- Mã HS 33052000: Lakme Master Perm Selecting System Neutralizer 1000 ML (Thuốc định hình tóc Master 1000ml). Mới 100%, số CBD: 120471/15/CBMP-QLD, ngày 09/10/2015 (nk)
- Mã HS 33052000: Sản phẩm chăm sóc tóc: uốn tóc (1chai1000ml (1cặp2chai,),1carton10cặp,10carton700 cặp) (NSX:DK Cosmetic Co.,Ltd) (Date:02/2020-02/2023) (U Plus Clinic Multi Perm) mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Sản phẩm dưỡng tóc, giúp tóc khỏe mạnh và mượt mà hơn (dạng gel)- ACAI BERRY ESSENCE STYLING HAIR GEL 260ML. Hiệu: ACAI BERRY. 260ml/chai, 48 chai/thùng. Số công bố: 58281/18/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Sản phẩm giữ nếp tóc- J111255 JOIWHIP FIRM 10.2Z (300ML x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Sản phẩm nhuộm tóc, kết hợp với trợ nhuộm (dạng gel)- ACAI BERRY HAIR COLOR COLLAGEN (purple) 100ML. Hiệu: ACAI BERRY.quy cách: 100ml/chai, 98 chai/thùng Số công bố: 58263/18/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Sản phẩm tạo kiểu tóc- J13175 ICE SPKR 5.1Z/150ML-2% VOC (150 ML x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc dập duỗi tóc Hiệu MSK 1000ml (MSK Marine Nutritive Neutralizer), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc dập tóc Hiệu MSK 1000ml (MSK Marine Waves Neutralizer), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc duỗi tóc Hiệu MSK 1000ml (MSK Marine Nutritive Restructer), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn Oliu cao cấp Obsidian Professional số 1 (Selque Multi Olive 1) 410g, nhà sản xuất Mizella Cosmetic., Co, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc 3D Obsidian Professional số 1 (Smart Curling Perm 1) 120ml,nhà sản xuất Mizella Cosmetic., Co, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc collagen hiệu Mielle. Mielle Collagen Multi-Perm (120ml*2) Step 1&2 (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc hiệu Mielle. Mielle Professional G-PRO Special Perm 5 (400ml*2) Step 1&2 (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc Hiệu MSK 1000ml (MSK Marine Waves Perm Lotion), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc lạnh nhãn hiệu Aurane 500ml*2 hàng mới 100% (AURANE L1-ELASTIC PERM (NORMAL HAIR)) công bố sản phẩm:102171/19/CBMP-QLD (17/7/2019), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc rau quả thực vật hiệu Mielle. Mielle Vegitable Cysteine (100ml*2) Step 1&2 (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc sâm 100/110ml-r&b Ginseng Cystein Wate Lotion 100/110ml. HSD: 06/2023. Số công bố: 99282/19/CBMP-QLD. Ngày 17/06/2019. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc thực vật hiệu Mielle. Mielle Professional Cysteine Perm Lotion (100ml*2) Step 1&2 (nk)
- Mã HS 33052000: Thuốc uốn tóc trà xanh hiệu Mielle. Mielle Professional Green Tea Perm (100ml*2) Step 1&2 (nk)
- Mã HS 33053000: Chai xịt giữ nếp tóc, 50ml, NSX: ULC, TREATROOM HAIR FOX FIXER, Hàng mới 100%. (Số công bố: 121563/20/CBMP-QLD, ngày 31/03/2020) (nk)
- Mã HS 33053000: Gôm cứng tạo kiểu tóc Obsidian Professional (Mega Hold Spray) 300ml, nhà sản xuất Teayang Co., Ltd, mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33053000: Gôm xịt tóc Mugens hard spray 300ml, Công bố mỹ phẩm số: 53966/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33053000: Gôm xịt tóc Mugens natural spray 300ml, Công bố mỹ phẩm số: 53967/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33053000: Gôm xịt tóc Obsidian Professional (Strong Hold Spray) 300ml,nhà sản xuất Teayang Co., Ltd; mới 100%, hạn sử dụng 3 năm từ ngay sản xuât (nk)
- Mã HS 33053000: HairX Advanced Care Style Smart Shine Spray 34939- Xịt tạo độ sáng, bóng, mềm mượt và bảo vệ cho tóc sau khi tạo kiểu, 100ml HSD: 12/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 119301/20/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 18/ (nk)
- Mã HS 33053000: INNISFREE FOREST FOR MEN MEGA HOLD HAIR SPRAY 150ML- Keo xịt tóc, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-09, Số CB: 111866/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt bảo vệ tóc Sculpting Extreme Hold Finishing Spray,đóng gói: 500ml*24 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114846/19/CBMP-QLD,nhãn:STYLE PERFETTO (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt bóng tóc Tigi bed head masterpiece massive shine hairspray (340ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 8690/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33053000: Keo Xịt Giữ Nếp Tóc Cứng 300ml- OSiS+ Freeze Strong Hold Hairspray (8841/16/CBMP-QLD ngày 12/05/2016) (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt tạo kiểu tóc- CHI Helmet Head Extra Firm Hair Spray-10oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20E13408. NSX: 05/2020 (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt tạo kiểu tóc Moroccanoil- luminous hairspray strong (330ml), nhà SX Chicago aerosol, Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 51151/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt tóc 350ml, hiệu lolane- Lolane hair spray for extra body with pro-vitamin B5 350ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt tóc hiệu Mielle. Mielle Professional Black Iron Spray 300ml (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt tóc- J114534 JOISHAPE (55% VOC) 300ML (300ML x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt tóc- J14962 JOICO FLIP TURN VLMZN HS 300ML (300ml x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33053000: Keo xịt tóc- J15815 Joico Body Shake 6.9z (200ml x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33053000: KXT/ BÌNH KEO XỊT TÓC (dùng cho đồ chơi) (nk)
- Mã HS 33053000: North For Men Power Hold & Sleek Invisible Hair Gel 34920- Gel vuốt tóc giúp tạo kiểu và giữ nếp tóc, 100ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 117041/20/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 07/01/2025 (nk)
- Mã HS 33053000: Sản phẩm tạo kiểu tóc- J145091 JOICO POWER GEL 250ML (250ml x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33053000: 10144704902/ Gel tạo kiểu tóc 180g- UNO SUPER HARD GEL N (xk)
- Mã HS 33053000: 10245011901/ Gel tạo kiểu tóc 130g- UNO DESIGN HARD JELLY GLOSSY (xk)
- Mã HS 33053000: 10245097901/ Gel tạo kiểu tóc 130g- UNO DESIGN HARD JELLY NATURAL (xk)
- Mã HS 33059000: 618011 Curél Intensive Moisture Care Hair Conditioner (200ML) (24pcs/ctn) CURÉL DẦU XẢ CẤP ẨM CHUYÊN SÂU.Số công bố:66885/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: ALONZO OXY CREAM 1000ML (Kem Oxy trợ nhuộm 1000ml, mới 100%), số CBD: 29797/17/CBMP-QLD ngày 17/03/2017 (nk)
- Mã HS 33059000: ALONZO PERMANENT COLOR (NATURAL) 100ML (Thuốc nhuộm vĩnh cửu Alonzo 100ml, mới 100%), số CBD: 29796/17/CBMP-QLD ngày 17/03/2017 (nk)
- Mã HS 33059000: BỘ CHẾ PHẨM CHĂM SÓC TÓC HEALTHY GLOSS 5 SHEA MOISTURE RELAXER KIT SUPER HAIR COLOR WOMEN BY DARK AND LOVELY 5 CHAI/SET, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33059000: Bộ sản phẩm dầu gội và dầu xả- J16163 DEFY DAMAGE PRO STYL TRIAL KIT (3.04 OZ x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Bộ sản phẩm dưỡng tóc- J16038 DEFY DAMAGE QUAD FOIL 10ML (10 ML x 144/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Bộ sản phẩm nhuộm tóc Mugens sansuhwa down color black gồm 2 túi mỗi túi 450g, Công bố mỹ phẩm số: 80087/18/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Bột dưỡng làm dày tóc. Nhãn hiệu Thicken it (32 oz/hộp) (nk)
- Mã HS 33059000: Bôt lam sang mau toc dung trong salon chuyên nghiêpThe century of light progress (800gr), nhà SX Davines s.p.a, Hiêu Davines mơi 100% số CB: 79799/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Bột nâng sáng màu tóc- J139122 VEROLIGHT LIGHTENER 1LB (450 G x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Bột nâng sáng tóc không bụi màu trắng loại 450g- Igora Vario Blond Super Plus White Dust-Free Lightening Powder (56934/18/CBMP-QLD ngày 26/01/2018) (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tạo kiểu tóc Reuzel Matte Texture Powder,15gr/chai,hiệu Reuzel.Mới 100%,hãng SX:Reuzel,Inc.PCB:112604 (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tạo nếp tóc tự nhiên 10g- OSiS+ Dust It Mattifying Volume Powder (8869/16/CBMP-QLD ngày 13/05/2016) (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tẩy màu tóc Baco Blonde Elevation Bleach Extreme,đóng gói: 500g*12 hộp/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:115101/19/CBMP-QLD,nhãn:BACO (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tẩy màu tóc dùng trong salon chuyên nghiệp Number three bp plus (500gr), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 123495/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tẩy màu tóc hiệu Mielle. Mielle Professional Blondie Anne White Bleach 500g (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tẩy màu tóc màu vàng 500ml/tuýp (BB COLOR BLONDE), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tẩy nâng sáng tóc loại 450g- Schwarzkopf Professional Blondme Bond Enforcing Premium Lightener 9+ Dust Free Powder (91804/19/CBMP-QLD ngày 19/03/2019) (nk)
- Mã HS 33059000: Bột tẩy tóc (Trend Toujours blonder bleaching powder) 500g/Hộp, hiệu Toujours NSX: H.S.A. Hair Styling Applications S.P.A, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Chai xịt mút tạo kiểu tóc 220ml, hiệu Lolane- Lolane freestyle styling mousse extra hold 220ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: CHẾ PHẨM DƯỠNG TÓC CANTU SHEA BUTTER, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33059000: CHẾ PHẨM DƯỠNG TÓC, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33059000: Cureamino dầu xã 500g (nk)
- Mã HS 33059000: Cureamino dầu xã 500ml (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu bóng tóc 125ml, hiệu PUMP HAIRCARE (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu bóng tóc hiệu Aurane 100ml hàng mới 100% (AURANE RE-LIGHTING SILK OIL) công bố sản phẩm: 69909/18/CBMP-QLD(15/7/2018) (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu bóng tóc hiệu Mielle. Mielle Professional Classic Oil 120ml (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu bóng tóc hiệu SOFT- LISS 125 ml hàng mới 100% (AURANE SOFT- LISS FANTASTIC REPAIR HAIR OIL) công bố sản phẩm:69898/18/CBMP-QLD (15/7/2018), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu bóng tóc, giúp tạo nép tóc và dưỡng tóc cho khỏe. sản phẩm được dùng tại nhà hoặc salon, Doctor Hair Crytal Lotion 125ml,Hiệu Doctor, NSX: 05/2020, HSD: 05/2025, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng làm bóng tóc dành cho tóc mỏng, khô Muriem triphilia (120ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 42147/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng mọc tóc REVITAE LOTION, đóng gói: 50ml*24 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114704/19/CBMP-QLD, nhãn:K05 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc 60ml, hiệu PUMP HAIRCARE (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc Andfaci Maca Acai Oil, dung tích 60ml/chai, nhãn hiệu ANDFACI, hàng mới 100%, Nhà sx: CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, 20 thùng, 1 Thùng đựng 100 chai.HSD 3 năm kể từ ngày sx. (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc Argan Oil, dung tích 60ml/chai, nhãn hiệu TOPHANEDA, hàng mới 100%, Nhà sx: CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, 92 thùng, 1 Thùng đựng 120 chai.HSD 3 năm kể từ ngày sx. (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc- CHI Argan Oil- 3oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20C07812. NSX: 03/2020 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc- CHI Keratin Silk Infusion Keratin and Silk Reconstructing Complex-6oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20C07114. NSX: 03/2020 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc- CHI Silk Infusion Silk Reconstructing Complex- 2oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20A0202. NSX: 01/2020 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc chứa chiết xuất từ hạt chia và mật ong- BOTANECO GARDEN ORGANIC CHIA SEED OIL & HONEY DEEP MOIST & PROTECT HAIR OIL 95ML. Nhãn hiệu:BOTANECO GARDEN. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc COLLAGEN HAIR MASK, hiệu DELOFIL, NSX CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, dung tích 500ml/túi, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 17965/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc ELLIPS VITAMIN HAIR MASK Pro Keratin Complex Smooth & Silky, (1 thùng 6 hộp x 12 gói 18Gr),Phiếu công bố: 14112/16/CBMP-QLD.NSX: 05/2020, HSD: 3 Năm. Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc Moroccanoil- treatment for all hair types (100ml) (F.O.C), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd., Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 51168/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc Oi oil (135ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiêu Davines mơi 100% số CB: 48872/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc PROTEIN DOUBLE TREATMENT HAIR MASK, hiệu DELOFIL, NSX CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, dung tích 500ml/hũ, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 17769/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc Riso 100ml/chai (Rice Drops of light), hiệu Nevitaly, HSD: hết T4/2023, NSX: BIOCOSM'ETHICS SRL. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc SPA hiệu Aurane 750ml hàng mới 100% (AURANE LIVE REPARING HAIR SPA) công bố sản phẩm: 69910/18/CBMP/QLD(15/7/2018), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc, cung cấp dưỡng chất cho tóc-GUARDIAN BOTANECO GARDEN TRIO OIL HAIR ELIXIR- ALL- IN- ONE 95ML. Nhãn Hiệu:GUARDIAN. Hàng mới 100%\ (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc, hiệu: ESSENCE OIL (100ml/chai) (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng tóc: Farcom Professional Seri Crystal Liquid Intensive Care; 100ml/lọ; Hiệu Farcom Professional; Nhà sx Farcom S.A. Số CBMP 64144/18/CBMP-QLD, HSD: 5/2023,mã:E12044,mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: dầu dưỡng và phục hồi tóc Kerastase, dung tích: 6ml, nhãn hiệu: Kerastase.hàng quà tặng. mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu dưỡng, bảo vệ da đầu khi nhuộm tóc dùng trong salon chuyên nghiệp Number three protect oil (450ml), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 123496/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu gội cho tóc nhuộm 250ml/chai, hiệu Wella Professionals (WELLA PROFESSIONALS INVIGO COLOR BRILLIANCE Colored Hair Shampoo 250ml), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu gội dành cho tóc hư tổn hương nước hoa, (FRAGRANCE SHAMPOO), hiệu MINIGOOD, NSX:2020, HSD: 3 năm, 150 ml/chai (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 33059000: DẦU GỘI ĐẦU PANTENE SHAMPOO PRO-V ADVANCED 5 IN 1 (1,13l X 9 CHAI/ THÙNG), HÀNG MỚI 100%,CB số 40272/CBMP-QLD,ngày:05/04/2019 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu gội nhuộm tóc màu đen 30g, Pyeonan 5Minute Speed Hair Color (Shampoo Type) 1N(Black), kèm theo hộp đựng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng,Số công bố:70154/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu gội tăng cường dưỡng chất 250ml/chai, hiệu Wella Professionals (WELLA PROFESSIONALS INVIGO NUTRI-ENRICH with Goji Berry Deep Nourishing Shampoo 250ml), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu hấp dành cho tóc khô, hư tổn loại 200ml- BC Bonacure Peptide Repair Rescue Treatment (66193/18/CBMP-QLD ngày 06/06/2018) (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu hấp dưỡng tóc (rinse-off product) Tigi bed head urban anti+dotes resurrection treatment mask 3 (200gr), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 79279/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu hấp giữ màu tóc nhuộm loại 750ml- BC Bonacure pH 4.5 Color Freeze Treatment (66277/18/CBMP-QLD ngày 06/06/2018) (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu hấp tóc,chăm sóc tóc,dưỡng tóc-INTENSIVE MOITURE HAIR MASK,không nhãn hiệu.Quy cách: 500 g/hũ. 36 hũ/ carton.NSX:ZHAOQING KAIJOE TECHNOLOGY CO.,LTD.MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu ngưu bàng kích thích mọc tóc,chai 100ml,Domashnij doctor Burdock oil with red pepper, 100 ml,hsx:PHARMACEUTICAL FACTORY ELFA,CBMP:64690/18,hsd:10/08/2021,mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu tạo kiểu tóc Moroccanoil- blow dry concentrate (50ml), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd., Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 43532/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu trợ nhuộm cho tóc- J13062 VEROGLAZE 32Z (950 ML x 12/Case). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu trợ nhuộm IGORA ROYAL 12% loại 1000ml- Schwarzkopf Professional Igora Royal Oil Developer 12%. (109163/15/CBMP-QLD ngày 10/06/2015) (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu ủ tóc dung tích 45ml- HAIR SERUM- 4549738970378, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu Ủ tóc FRUCTIS- TRIPLE RECOVERY Firming hair mask- 300ml, dạng kem, hãng: Garnier, (6 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu ủ tóc giữ màu tóc nhuộm + biotin 250g, hiệu Lolane- Lolane natura hair treatment for color care sunflower extract + biotin 250g, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu Ủ tóc- Intensive retoring mask BOTANIC THERAPY royal jelly and propolis-300ml, dạng kem, hãng: Garnier, (6 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 00% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu ủ tóc Jojoba + biotin 250g, hiệu Lolane- Lolane natura hair treatment for dry & damaged jojoba oil & silk protein + biotin 250g, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu Ủ tóc-Legendary olive mask BOTANIC THERAPY-300ml, dạng kem, hãng: Garnier(6 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả (Anti frizz conditioner), hiệu: Pump Haircare, 250 ml/chai (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả 3 tác động chống rụng tóc,chai 500ml,Domashnij doctor Balm-mask Triple power, 500 ml,hsx:PHARMACEUTICAL FACTORY ELFA,CBMP:68227/18,hsd:25/02/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: DẦU XẢ 3W CLINIC RED GINSENG AGING CARE TREATMENT, 500ml/chai. NHÀ SX: DONGBANG COSMETICS CO., LTD. NƯỚC SX: HÀN QUỐC. HÀNG MỚI 100%. SỐ CB: 123225/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả 45ml, mã hàng 601036871009, hiệu Lanvin, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả Abyssian Conditioner Dry & Damaged Hair 250ml/chai hiệu Abyssian, nhà sản xuất Peerpharm Ltd. Hàng mới 100%. Số công bố 58036/18/CBMP-QLD ngày 05/02/2018 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner nuôi dưỡng phục hồi mái tóc hư tổn và giữ nếp tóc (1 tuýp 175ml), Mã hồ sơ:162019111814,HSD: 04/2023 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả Balm legendary olive BOTANIC THERAPY- 200 ml, dạng gel, hãng: Garnier (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả- Balm-rinse BOTANIC THERAPY royal jelly and propolis-200ml, dạng gel, hãng: Garnier, (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xã chăm sóc tóc Lador hydro LPP treatment hiệu Lador (QC: 530ml)- (Số CB: 77836/18/CBMP-QLD ngày 09/10/2018 HSD: 31/03/2023, Mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả- CHI Infra Treatment Thermal Protective Treatment- 12oz. Nhãn hàng: CHI. Hàng mới 100%. Số lô: 20C07710. NSX: 03/2020 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả cho tóc gợn sóng, tóc xoăn Love curl conditioner (professional) (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 44859/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả cho tóc hư tổn REALE CONDITIONER,đóng gói: 1000ml*12 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114840/19/CBMP-QLD,nhãn:PURIFY (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả cho tóc nhuộm 200ml/tuýp, hiệu Wella Professionals (WELLA PROFESSIONALS INVIGO COLOR BRILLIANCE Vibrant Color Conditioner 200ml), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả cho tóc tẩy, nhuộm BLONDE ELEVATION CONDITIONER,đóng gói: 1000ml*12 chai/thùng, hsx:KAARAL SRL, mới 100%, số công bố:114842/19/CBMP-QLD,nhãn:BACO (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả cho tóc thường Tigi bed head urban anti+dotes re-energize level 1 conditioner (750ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 8678/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả cho tóc yếu, giòn Tigi bed head urban anti+dotes resurrection level 3 conditioner (750ml), nhà SX Tigi Linea Corp, Hiệu TIGI mới 100%, số CB 8676/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả chứa chiết xuất từ dầu hoa trà và dầu gạo, giúp tóc bóng mượt chắc khỏe-BOTANECO GARDEN ORGANIC CAMELLIA & RICE OILS DAMAGE REPAIR CONDITIONER 500ML. Nhãn hiệu:BOTANECO GARDEN. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả Confume argan hair conditioner 750ml, Công bố mỹ phẩm số: 56588/18/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dành cho tóc hư tổn Moroccanoil- moisture repair conditioner for weakened and damaged hair (1000ml), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd., Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 104631/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dành cho tóc khô xơ,chai 500ml,OHerbal Conditioner for dry and damaged hair with flax extract, 500 ml,hsx:Elfa Pharm Sp. Z o.o.,CBMP:117524/15,hsd:28-04-2021,mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dành cho tóc mảnh,chai 500ml,OHerbal Volume boost conditioner for fine hair with arnica extract, 500 ml,hsx:Elfa Pharm Sp. Z o.o.,CBMP:117520/15,hsd:19-03-2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dành cho tóc nhuộm,chai 500ml,OHerbal Conditioner for coloured hair with thyme extract, 500 ml,hsx:Elfa Pharm Sp. Z o.o.,CBMP:117523/15,hsd:13-05-2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dành cho tóc thường,chai 500ml,OHerbal Daily care conditioner for normal hair with birch extract, 500 ml,hsx:Elfa Pharm Sp. Z o.o.,CBMP:117522/15,hsd:13-05-2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả để dưỡng tóc làm tóc mượt mà KERASYS MOISTURIZING CONDITIONER (600 ml) nhãn hàng KERASYS hàng mới 100% thời hạn sử dụng 2023 (nk)
- Mã HS 33059000: DẦU XẢ DEVE NATURAL OIL 480ML HIỆU DEVE (DEVE NATURAL OIL CONDITIONER), CBMP: 91947/19/CBMP-QLD(20/3/2019), NSX:14/2/2020-HSD: 14/2/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dùng sau khi gội để dưỡng tóc làm tóc mượt mà KERASYS REPAIRING CONDITIONER (600 ml) nhãn hàng KERASYS hàng mới 100% thời hạn sử dụng 2023 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng ẩm cho tóc Muriem scalp treatment r (200gr), nhà SX Number Three, Inc., Hiệu Number Three mới 100%, số CB 98785/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng ẩm tóc Moroccanoil- hydrating conditioner for all hair types (1000ml), nhà SX Moroccanoil Israel Ltd.,Hiệu Moroccanoil mới 100%, số CB 104627/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng ẩm tóc Oi conditioner (250ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 81644/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc (240ml) Tên sản phẩm: Dermed Hair Treatment, mã hàng DRGO3300,nhãn hàng: Dermed, hãng sx: Sansho Seiyaku, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc (40ml) (Hàng Tặng)Tên sản phẩm: Dermed Hair Treatment, mã hàng DRGO3300, nhãn hàng: Dermed, hãng sx: Sansho Seiyaku, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc (Cáichai) 550ML-ELASTINE SILK REPAIR PERFECT SHINING GOLD SILK CONDITIONER-HSD:2023-Số công bố SP:124846/20/CBMP-QLD-NGÀY 25/5/2020 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc Alchemic conditioner for natural and coloured hair silver/ argento/ argent (250ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 47225/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc bóng mượt OC Organic care 400ml hiệu ORGANIC CARE-OC Organic Care Normal Balance Conditioner 400mlx4/thùng. CB: 122871/20/CBMP-QLD. SX 24/04/2020- HSD 24/10/2022 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc cho tóc mềm mượt bóng khỏe đỡ hư tổn Vatika Naturals Repair and Restore Conditioner 200ml,24chai/carton, Batch:NL00270, nsx-hsd:11.2019-4.2022. CB: 27400/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc COLOR DETANGLING CONDITIONER, hiệu DELOFIL, NSX CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, dung tích 500ml/chai, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 17770/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc CONDITIONER, hiệu COLATIN, NSX CHINCHY COSMETIC CO., LIMITED, dung tích 1000ml/chai, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 41292/17/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc mềm mượt, chắc khỏe, nhãn hiệu KUMANO, 700ml (BEAUA 10 essence Conditioner 700ml), số công bố: 105893/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc Naturaltech renewing conditioning treatment (professional) (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiêu Davines mơi 100% số CB: 29020/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc nhuộm OC Organic care 400ml hiệu ORGANIC CARE-OC Organic Care Colour Shield Conditioner 400mlx4/thùng. CB: 122870/20/CBMP-QLD. SX 28/04/2020- HSD 28/10/2022 (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc Nounou conditioner (professional) (1000ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 83571/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc oliu (Olive Conditioner) 15ml/ gói, nhãn hàng Chihtsai, mới 100%. NSX: Shaan Honq INT'L Cosmetics Corp..Số CBMP: 35904/17/CBMP-QLD. ngày 30/05/2017. (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả dưỡng tóc SILKY SMOOTH CONDITIONER, hiệu DELOFIL, NSX CHINCHY COSMETIC CO.,LTD, dung tích 500ml/chai, sx T.06/2020, HSD 3 năm. Cb: 17777/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xã dưỡng tóc-J' farm citrus Conditioner 500ml Số công bố 123830/20/CBMP-QLD 08/05/2020(hàng mới 100%)nhã hiệu: J' farm citrus.NSX Wellmade Household & Health Care Co., Ltd (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả FRUCTIS- LUSH LUXURY- Strengthening balm- Conditioner- 200ml, dạng gel, hãng: Garnier, (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả FRUCTIS-SOS RESTORATION Balm-strengthening conditioner-200ml, dạng gel, hãng: Garnier(12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả FRUCTIS-TRIPLE RESTORE- Firming balm- Rinse aid-200ml, dạng gel, hãng: Garnier, (12 chai/ thùng), NSX: Loreal Joint Stock Company, HSD: 36 tháng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả giảm chẻ ngọn tóc Melu conditioner (retail) (250ml), nhà SX Davines s.p.a, Hiệu Davines mới 100%, số CB 83499/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả giúp dưỡng ẩm cho tóc- OLAPLEX No.5 BOND MAINTENANCE CONDITIONER. dung tích 2000ml; Hiệu:OLAPLEX; Nhà sx: COSWAY CO.,INC. NSX:2020; HSD:12tháng từ ngày sd.(CBMP:62782/18/CBMP-QLD). (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả HERBAL ESSENCES MOISTURE ROSEMARY & HERBS CONDITIONER 400ML (6PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:66087/18/CBMP-QLD) (Gcas 82288768) (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả hiệu keratin Aurane 4000ml hàng mới 100% (AURANE KERATIN CONDITIONER) công bố sản phẩm:102114/19/CBMP-QLD (17/7/2019), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33059000: Dầu xả hiệu TRESEMME, 900ML/chai (nk)
- - Mã HS 33059000: Dầu xả- J15185 COLOR BALANCE PURPLE CD 300ML (300ml x 24/Case). Hàng mới 100% (nk)