Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- Mã HS 33041000: L7092300- Son lì dạng lỏng 6ml- 46784/17/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE MATTE STAIN 23 SINGULAR TAUPE) (nk)
- Mã HS 33041000: L8442900- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 23 MYSTERY RED) (nk)
- Mã HS 33041000: L8444600- Son môi dạng lì 2.2g- 78103/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 12 NU INCONGRU) (nk)
- Mã HS 33041000: L8444800- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 14 ROSE CURIEUX) (nk)
- Mã HS 33041000: L8445100- Son môi dạng lì 2.2g- 78103/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 17 NUDE ANTONYM) (nk)
- Mã HS 33041000: L8445300- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 10 CORAIL ANTINOMIQUE) (nk)
- Mã HS 33041000: L8445600- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 13 ORIGINAL CORAL) (nk)
- Mã HS 33041000: L8446100- Son môi dạng lì 2.2g- 78103/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 9 RED ENIGMA) (nk)
- Mã HS 33041000: L8446200- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 10 CORAIL ANTINOMIQUE) (nk)
- Mã HS 33041000: L8446400- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 5 PECULIAR PINK) (nk)
- Mã HS 33041000: L8446500- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 18 REVERSE RED) (nk)
- Mã HS 33041000: L8454300- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 20 CARMINE CATCH) (nk)
- Mã HS 33041000: L8454400- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 21 ROUGE PARADOXE) (nk)
- Mã HS 33041000: L8454500- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 22 IRONIC BURGUNDY) (nk)
- Mã HS 33041000: L8454600- Son môi dạng lì 2.2g- 78106/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 23 MYSTERY RED) (nk)
- Mã HS 33041000: L8774700- Son môi dưỡng ẩm 3.8g- 56254/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE 70 LE NU) (nk)
- Mã HS 33041000: L8923400- Son môi dạng bóng 3.2 g- 88624/19/CBMP-QLD- Hàng thử (LANCÔME PARIS L'ABSOLU MADEMOISELLE SHINE 390 PARISIAN KISS) (nk)
- Mã HS 33041000: L8954500- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 114962/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 79 CORAL PLUME) (nk)
- Mã HS 33041000: L8954600- Sonn môi dưỡng ẩm 3.2g- 114961/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 80 CHILI TUNIQUE) (nk)
- Mã HS 33041000: L8954700- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 114969/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 81 CORAL AVIATOR) (nk)
- Mã HS 33041000: L8954800- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 114952/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 82 ORANGE CRÊPE) (nk)
- Mã HS 33041000: L8955000- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 115006/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 84 RED CASSANDRE) (nk)
- Mã HS 33041000: L8955100- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 115001/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 85 BURGUNDY LOVE) (nk)
- Mã HS 33041000: L9192200- Son môi 1.3ml- 84223/18/CBMP-QLD- Hàng mẫu (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE 13 LE ORANGE) (nk)
- Mã HS 33041000: L9597400- Son môi 3.4g- 19185/16/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE HYDRATING SHAPING LIPCOLOR SHEER 122 INDÉCISE) (nk)
- Mã HS 33041000: L9599100- Son môi 3.4g- 19185/16/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE HYDRATING SHAPING LIPCOLOR SHEER 105 À LA FOLIE) (nk)
- Mã HS 33041000: LA551500- Son kem bóng 5.9 ml- 93514/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES WATER STAIN 610 NUDE UNDERWATER) (nk)
- Mã HS 33041000: LA551800- Son kem bóng 5.9 ml- 93512/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES WATER STAIN 613 CASCADE BORDEAUX) (nk)
- Mã HS 33041000: LA554600- Son kem bóng 5.9 ml- 93511/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES WATER STAIN 605 BAIN DE CORAIL) (nk)
- Mã HS 33041000: LA613300- Son môi dưỡng ẩm 3.8 g- 96476/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE 83 FIERY RED) (nk)
- Mã HS 33041000: LA613900- Son môi dưỡng ẩm 3.8 g- 96471/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE 92 ROSEWOOD SUPREME) (nk)
- Mã HS 33041000: LA748300- Son môi nhiều dưỡng chất 3 g- 100397/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE RUBY CREAM 274 COEUR DE RUBIS) (nk)
- Mã HS 33041000: LA748500- Son môi nhiều dưỡng chất 3 g- 100407/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE RUBY CREAM 356 BLACK PRINCE RUBY) (nk)
- Mã HS 33041000: LA748600- Son môi nhiều dưỡng chất 3 g- 100407/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE RUBY CREAM 138 RAGING RED RUBY) (nk)
- Mã HS 33041000: LA749201- Son môi nhiều dưỡng chất 3 g- 100407/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE RUBY CREAM 01 BAD BLOOD RUBY) (nk)
- Mã HS 33041000: LA749300- Son môi nhiều dưỡng chất 3 g- 100396/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE RUBY CREAM 314 RUBY STAR) (nk)
- Mã HS 33041000: LA749501- Son môi nhiều dưỡng chất 3 g- 100397/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE RUBY CREAM 03 KISS ME RUBY) (nk)
- Mã HS 33041000: LA903300- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 124602/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 97 CORAL BLOOM) (nk)
- Mã HS 33041000: LA904600- Son môi dưỡng ẩm 3.2 g- 124594/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 100 MORNING NUDE KISS) (nk)
- Mã HS 33041000: LANEIGE LAYERING LIP BAR NO.17 NO DOUBT CORAL 1.9G- Son môi, Hiệu Laneige, Mới 100%, HSD:2023-03-08, Số CB: 103526/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: LANEIGE LIP SLEEPING MASK [BERRY] 3G- Mặt nạ dưỡng môi, Hiệu Laneige, Mới 100%, HSD:2023-05-07, Số CB: 111022/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: LANEIGE Stained Glasstick No.2 2G- Son môi, Hiệu Laneige, Mới 100%, HSD:2023-01-16, Số CB: 66922/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Laura Sunshine Magic Lipstick- Laura Sunshine son môi 4g. Nhãn hiệu Laura Sunshine, hàng mới 100%. Nhà Sản Xuất: Kolmar Korea Co., LTD. (nk)
- Mã HS 33041000: LB337400- Sonn môi dưỡng ẩm 3.2 g- 114993/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 92 ROUGE CAFTAN) (nk)
- Mã HS 33041000: LB337500- Son môi dưỡng ẩm 3.2 g- 114979/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 76 RED IN THE DARK) (nk)
- Mã HS 33041000: LB337800- Son môi 3.8 g- 109584/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE 84 NUDE FOUGUEUX) (nk)
- Mã HS 33041000: LB369000- Son môi dạng lì có màu 3.4 g- 112788/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE DRAMA MATTE VALENTINE'S EDITION 196 ORANGE SANGUINE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB369700- Son môi nhiều dưỡng chất 3.4 g- 109752/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS L'ABSOLU ROUGE RUBY CREAM VALENTINE'S EDITION 274 COEUR DE RUBIS) (nk)
- Mã HS 33041000: LB370100- Son môi dưỡng ẩm 3.2 g- 114982/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 91 NUDE AVANT-GARDE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB415600- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118011/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 210 NUDE SEDITION) (nk)
- Mã HS 33041000: LB415700- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118012/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 211 CHILI INCITEMENT) (nk)
- Mã HS 33041000: LB415800- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118005/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 212 ROUGE REBEL) (nk)
- Mã HS 33041000: LB416000- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118000/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 214 BEIGE ALLIANCE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB416700- Son kem lì lâu trôi 6ml- 118008/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 216 NUDE EMBLEM) (nk)
- Mã HS 33041000: LB416800- Son kem lì lâu trôi 6ml- 118009/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 208 ROUGE FACTION) (nk)
- Mã HS 33041000: LB416900- Son kem lì lâu trôi 6ml- 118010/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 209 ANTI-SOCIAL PRUNE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB417000- Son kem lì lâu trôi 6ml- 118011/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 210 NUDE SEDITION) (nk)
- Mã HS 33041000: LB417100- Son kem lì lâu trôi 6ml- 118012/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 211 CHILI INCITEMENT) (nk)
- Mã HS 33041000: LB419401- Son kem lì lâu trôi 3ml- 118008/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 216 NUDE EMBLEM) (nk)
- Mã HS 33041000: LB419500- Son kem lì lâu trôi 3ml- 118013/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 201 ROUGE TATOUAGE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB420400- Son kem lì lâu trôi 6ml- 117998/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE MATTE STAIN 35 ROUGE DIVERGENT) (nk)
- Mã HS 33041000: LB420700- Son kem lì lâu trôi 6ml- 117996/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE MATTE STAIN 38 CHILI SPIRIT) (nk)
- Mã HS 33041000: LB435100- Son thỏi mịn lì lâu trôi 2.2g- 117057/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 31 INFLAMMATORY NUDE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB435500- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118013/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 201 ROUGE TATOUAGE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB435600- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118014/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 202 CORAL SYMBOL) (nk)
- Mã HS 33041000: LB435700- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 117993/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 203 ROSE DISSIDENT) (nk)
- Mã HS 33041000: LB435800- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 117995/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 204 BEIGE UNDERGROUND) (nk)
- Mã HS 33041000: LB435900- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118006/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 205 ROUGE CLIQUE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB436000- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118007/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 206 CLUB BORDEAUX) (nk)
- Mã HS 33041000: LB436100- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118008/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 216 NUDE EMBLEM) (nk)
- Mã HS 33041000: LB436200- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118009/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 208 ROUGE FACTION) (nk)
- Mã HS 33041000: LB436300- Son kem lì lâu trôi 6 ml- 118010/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT TATOUAGE COUTURE VELVET CREAM 209 ANTI-SOCIAL PRUNE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB446300- Son thỏi mịn lì lâu trôi 2.2 g- 117080/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 27 CONFLICTING CRIMSON) (nk)
- Mã HS 33041000: LB446400- Son thỏi mịn lì lâu trôi 2.2 g- 117054/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 28 TRUE CHILI) (nk)
- Mã HS 33041000: LB446500- Son thỏi mịn lì lâu trôi 2.2 g- 117053/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 29 CORAL REVOLT) (nk)
- Mã HS 33041000: LB446600- Son thỏi mịn lì lâu trôi 2.2 g- 117052/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 30 NUDE PROTEST) (nk)
- Mã HS 33041000: LB446700- Son thỏi mịn lì lâu trôi 2.2 g- 117057/20/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE THE SLIM LEATHER-MATTE LIPSTICK 31 INFLAMMATORY NUDE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB451600- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124583/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 12 CORAIL DOLMAN) (nk)
- Mã HS 33041000: LB489500- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124599/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 110 RED IS MY SAVIOR) (nk)
- Mã HS 33041000: LB489600- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124598/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 114 DIAL R.E.D) (nk)
- Mã HS 33041000: LB489700- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124597/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 119 LIGHT ME RED) (nk)
- Mã HS 33041000: LB489800- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124596/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 120 TAKE MY RED AWAY) (nk)
- Mã HS 33041000: LB632900- Son kem bóng dạng lỏng 6ml- 124590/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES VINYL CREAM 431 PLUM ME NOW) (nk)
- Mã HS 33041000: LB636100- Son kem bóng dạng lỏng 6ml- 124589/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES VINYL CREAM 428 LUST IN ROSEWOOD) (nk)
- Mã HS 33041000: LB642700- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124599/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 110 RED IS MY SAVIOR) (nk)
- Mã HS 33041000: LB642800- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124598/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 114 DIAL R.E.D) (nk)
- Mã HS 33041000: LB642900- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124597/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 119 LIGHT ME RED) (nk)
- Mã HS 33041000: LB643000- Son thỏi satin dưỡng ẩm 3.2g- 124596/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE COLLECTOR 120 TAKE MY RED AWAY) (nk)
- Mã HS 33041000: LB741700- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 124587/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 147 ROSE CARACO) (nk)
- Mã HS 33041000: LB741800- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 124588/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 148 BEIGE OVERSIZE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB741900- Son môi dưỡng ẩm 3.2g- 124593/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE VOLUPTÉ SHINE OIL-IN-STICK 149 NU VOLUPTUEUX) (nk)
- Mã HS 33041000: LB743500- Son kem bóng dạng lỏng 6ml- 124604/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES VINYL CREAM 432 NUDE AMPLIFIER) (nk)
- Mã HS 33041000: LB743600- Son kem bóng dạng lỏng 6ml- 124595/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES VINYL CREAM 433 BEIGE REMASTERED) (nk)
- Mã HS 33041000: LB743700- Son kem bóng dạng lỏng 6ml- 124585/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES VINYL CREAM 434 ORANGE PERFORMANCE) (nk)
- Mã HS 33041000: LB743800- Son kem bóng dạng lỏng 6ml- 124586/20/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ROUGE PUR COUTURE VERNIS À LÈVRES VINYL CREAM 435 PUMPKIN REMIX) (nk)
- Mã HS 33041000: M6917720- KEM DƯỠNG ẨM GIÚP DA MÔI KHÔNG CÕN KHÔ, NỨT NẺ Ở MÔI 7.5ml- 24801/16/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE CICAPLAST LEVRES BARRIER REPAIRING BALM) (nk)
- Mã HS 33041000: MB135000- SON DƯỠNG ẨM (KHÔNG MÀU) 4.5g- 91456/19/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES NATURALBLEND HYDRATING LIP BALM) (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK AIRY VELVET #1 HOTSPOT RED. Son môi trang điểm 4g-95001/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK GELATO #1 LIVELY RED. Son môi trang điểm 3g-68303/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK GELATO #3 FAVORITE GRAPEFRUIT. Son môi trang điểm 3g-68301/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK MATTE BLUR TINT #15 CINNAMON CORAL. Son môi trang điểm 3.8g-113323/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK TINT SERUM 01 OVER PRETTY. Son môi trang điểm 4g-121178/20/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #2 CELEB DEEP ROSE. Son môi trang điểm 4g-111452/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #3 RED ONLY. Son môi trang điểm 4g-111452/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #4 VITALITY CORAL. Son môi trang điểm 4g-111452/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #5 CORALFICIAL. Son môi trang điểm 4g-111452/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #6 PURDY RED. Son môi trang điểm 4g-111996/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #7 GIRLISH RED. Son môi trang điểm 4g-111996/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #8 SELLOUT RED. Son môi trang điểm 4g-111457/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET #9 SPARKLING PINK. Son môi trang điểm 4g-111452/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: PERIPERA INK VELVET INTENSE STICK 01 SOFT BEIGE. Son môi trang điểm 3.7g-121999/20/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33041000: Quà tặng cá nhân: Son môi dạng thỏi, hiệu Secretkey (nk)
- Mã HS 33041000: S0867300- Son dưỡng môi bảo vệ và dưỡng ẩm cho môi 15ml- 36124/17/CBMP-QLD- (Kiehl's LIP BALM #1 Pear) (nk)
- Mã HS 33041000: S2825300- Son môi dưỡng ẩm 4g- 76922/18/CBMP-QLD- (KIEHL'S SINCE 1851 BUTTERSTICK Lip Treatment SPF 30 SIMPLY ROSE) (nk)
- Mã HS 33041000: Sản phẩm dùng để dưỡng ẩm cho môi- Lip balm 10gm, hiệu HIMALAYA since 1930; NSX: 01/2020, HSD: 12/2022;hàng mới 100%; SCB: 52876/17/cbmp-qld (nk)
- Mã HS 33041000: Sản phẩm dưỡng môi dạng serum- 11771- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ THE LIP SERUM (15 g)- (LTD), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: sản phẩm giúp làm dịu da vùng mắt- Under Eye cream 15 ml, hiệu HIMALAYA SINCE 1930; NSX: 01/2020, HSD: 12/2022;hàng mới 100%; SCB: 95619/19/cbmp-qld (nk)
- Mã HS 33041000: Sáp dưỡng môi mềm mịn- VASELINE LIP THERAPY ORIGINAL 32x0.25oz (NOT: 29135/17/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33041000: Sáp dưỡng môi tinh chất mật nụ hoa hồng, cho làn môi mềm mại (ROSEBUD CUTICLE SALVE 30G), nhà sản xuất BIOCROWN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son bóng 3CE, 12.5g/cái (nk)
- Mã HS 33041000: Son bóng BLACKCURRANT dành cho trẻ em,giúp dưỡng môi và tạo màu tự nhiên cho đôi môi của bé,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75390/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 6.5ml (0.21 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33041000: Son bóng CHERRY dành cho trẻ em,giúp dưỡng môi và tạo màu tự nhiên cho đôi môi của bé,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75385/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC,hàng mới 100%, 6.5ml (0.21 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33041000: Son bóng RASPBERRY dành cho trẻ em,giúp dưỡng môi và tạo màu tự nhiên cho đôi môi của bé,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75383/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 6.5ml (0.21 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33041000: Son bóng STRAWBERRY dành cho trẻ em,giúp dưỡng môi và tạo màu tự nhiên cho đôi môi của bé,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75396/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 6.5ml (0.21 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33041000: son chống nắng- 06188- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO UV LIP COLOR SPLASH Uluru Red (10 mL)- (TESTER), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son chống nắng- 06189- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO UV LIP COLOR SPLASH Tahiti Blue (10 mL)- (TESTER), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dùng để dưỡng ẩm cho môi- Strawberry Shine Lip balm 4.5 gm, hiệu HIMALAYA SINCE1930; NSX: 01/2020, HSD: 12/2021; Mới 100%; SCB: 55767/18/cbmp-qld (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng bền màu dưỡng ẩm cho môi giup môi mềm mại- PEACH SHINE LIP CARE 4.5gm, hiệu HIMALAYA since 1930; NSX: 11/2019, HSD: 10/2021;hàng mới 100%; SCB: 95628/19/cbmp-qld (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng DHC Lip Cream. Trọng lượng 1.5g. Nhãn hiệu DHC. Hàng mới 100%. CBMP số: 47860/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng hiệu 3CE (nk)
- Mã HS 33041000: son dưỡng môi- 13300- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ UV PROTECTIVE LIP TREATMENT (4 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi Christian Dior Addict Lip Glow 010 Holo Pink for Women, 0.12 Ounce (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi EOS 4g/thỏi. Nhà SX: Evolution of Smooth. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi GERMAINE DE CAPUCCINI 15ml/tuýp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi hiệu Mamonde, kích thước: 13x0.5 (cm). Phiếu công bố mỹ phẩm 123372/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi hiệu Nivia, 4.8g/thỏi, 2 thỏi/bộ, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son Dưỡng Môi KA Magic Lip 2.2g- Dâu Tây, SCB: 112275/19/CBMP-QLD,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi LIP BALM (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi màu dạng thỏi (2*2*7.5cm),Net(3.5g/1 hộp), Hiệu M-D-K, Công bố mỹ phẩm số: 122713/20/CBMP-QLD, Ngày sản xuất:04/02/2020, Hạn sử dụng:03/02/2023. (453 KGS 14,000 PCS), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi mềm mịn, Hiệu. F.O.X, HS01, 2,4g. F.O.X Moisturizing Lipstick. Hàng mới 100%. Số công bố:79825/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi và má, giúp tô điểm và dưỡng ẩm cho môi và vùng da quanh má IM PEP!BALM 001 RECHARGER 15g, nhãn hiệu I'M MEME, HSD: 03/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi VASELINE 4.8g/thỏi, 24 thỏi/thùng. NSX: Unilever. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi yuskin Relip Care Tube (8.0g) HIỆU YUSKIN (Yuskin ReLip care tube 8g), CBMP: 105944/19/CBMP-QLD(23/8/2019), NSX:1/5/2019-HSD: 30/4/2022, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi, Avon true, 34mg/ thỏi,hàng quà tặng cá nhân. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi, giúp tô điểm cho môi và giúp môi mềm mại I'M MEME BARE LIPS 001 Ruddy 3.2g, nhãn hiệu I'M MEME, HSD: 03/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi,chống nức nẻ-SPF15-Hương Cacao- Hiệu Palmer's- Palmer's Cocoa Butter Formula Ultra Moisturizing Lip Balm SDF 15- 4gr.sử dụng đến 5/2024.mới 100% CB số:79603/18 (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi,cung cấp độ ẩm giúp làm dịu & mềm đôi môi bị khô,Re-birth Lanolin Lip Balm With Suncreen,Vitamin E & Ariot Oil,3.7g,hiệu Re-birth,NSX:25/3/20,HSD:24/3/23,SCB:26240/17/CBMP-QLD.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng trang điểm dành cho môi Yumeisakura Collagen Boosting YMS 01 Ladybug,quy cách:48 pce/unk,NSX:Samsung COSMETICS,NHÃN HIỆU YUMEISAKURA,trọng lượng 3.5g/pce (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng Yumeisakura Collagen Boosting YMS 01 Ladybug Red,quy cách đóng gói:384 pce/carton (nk)
- Mã HS 33041000: SON DƯỠNG, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng-REVLON KISS BALM SPF 20-CRISP APPLE-2.6g.Hiệu Revlon. CBMP: 31279/17/CBMP-QLD (31/03/17). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son Innisfree Vivid jelly tint 5.2g/ hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON KEM BOM MATT HOLIC TINT #H RD 101 MISS CHERRY- NSX: 02/20, HSD: 02/23, ITEM:BL0002-005,PCB: 76115/18/CBMP/QLD, 33g/cái, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON KEM LÌ KHÔNG TRÔI (FORENCOS Tattoo Clair Velvet Tint), màu 01 POMME, hiệu FORENCOS, 3,5gram; HSD 17/3/2023; Số phiếu công bố 120558/20/CBMP-QLD ngày 13/3/2020; Mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son kem, dùng trang điểm cho môi " LouLou- Fearless lip & cheek crème"; định lượng: 2.2g/cái; NSX:COSMAX, INC;NSX: 09.05.2020-HSD: 25.05.2022.Mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son kem, màu: Needful, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son lì Yumeisakura Matte Revolution YMS 07 Candy Apple,quy cách đóng gói:384 pce/carton (nk)
- Mã HS 33041000: Son lỳ trang điểm dành cho môi Yumeisakura Matte Revolution YMS 07 Candy Apple,quy cách:48pce/unk,NSX: Samsung COSMETICS,NHÃN HIỆU YUMEISAKURA,trọng lượng 3.5g/pce (nk)
- Mã HS 33041000: Son màu bán chạy và màu dã ngoại (3.5G/cây), hiệu 3CE X Disney, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 3 CE lip color, hiệu 3CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi 3.2 G-808-NH:Dior-CB:98078(5/6/2019-5/5/2024)-ROUGE DIOR ULTRA CARE Rouge Soin à l'Huile Florale Ultra Tenue & Eclat- Flower Oil Radiant Lipstick Weightless Wear-mới 100%, MH:C011300808 (nk)
- Mã HS 33041000: son môi 3.2G-777-NH:Dior-CB:63943(5/9/2018-5/8/2023)-ROUGE DIOR ULTRA ROUGE Rouge Ultra Pigmenté Ultra-mới 100%, MH:C003800777 (nk)
- Mã HS 33041000: son môi 3.5G-012-NH:Dior-CB:118055(2/7/2020-2/6/2025)-DIOR ADDICT LIP GLOW Backstage Pros Baume à Lèvres Hydratant Rehausseur de Couleur- Color Awakening Hydrating Lip-mới 100%, MH:F002703012 (nk)
- Mã HS 33041000: son môi 3.5G-014-NH:Dior-CB:63880(5/9/2018-5/8/2023)-DIORIFIC ROUGE HAUTE COULEUR LONGUE TENUE LONG-WEARING-mới 100%, MH:F002760014 (nk)
- Mã HS 33041000: son môi 3.5G-770-NH:Dior-CB:68792(7/5/2018-7/4/2023)-DIORIFIC MAT Rouge Couleur Velours Légèreté et Tenue-mới 100%, MH:F002763770 (nk)
- Mã HS 33041000: son môi 3.5G-999-NH:Dior-CB:35410(5/23/2017-5/22/2022)-ROUGE DIOR Couleur Couture Soin Fondant- Couture Colour Lipstick Comfort & Wear-mới 100%, MH:F042783999 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 35g, hiệu: STYLENANDA (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 3CE HEART POT LIP #BRICK RED (1.4g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 3CE lip color, hiệu 3CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 3CE MATTE LIP COLOR-#309 (3.5g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 3CE slim velvet lip color, hiệu 3CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 3CE SMOOTHING LIP TINT #HAVE A BLAST (4.1g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 3CE, 3.5g/cái (nk)
- Mã HS 33041000: son môi 6 ML-006-NH:Dior-CB:110020(10/16/2019-10/15/2024)-DIOR ADDICT LIP GLOW OIL Dior Backstage Huile à Lèvres Brillante Nourrissante Rehausseur de Couleur- Color-mới 100%, MH:C012400006 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi 6.5 ML-840-NH:Dior-CB:118068(2/7/2020-2/6/2025)-DIOR ADDICT STELLAR GLOSS BAUME GLOSS BRILLANCE REPULPANTE HYDRATATION 24H*- BALM LIP-mới 100%, MH:C013300840 (nk)
- Mã HS 33041000: son môi- 8U405- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- clé de peau BEAUTÉ LIPSTICK SPARKLES 103 Legend (4g)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi- ARTISTRY SIGNATURE COLOR Lipstick- Daring red- 115383D4. Công bố: 91170/19/CBMP-QLD ngày 11/03/2019, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi bộ LANEIGE Two Tone Tint Lip Bar TR A Set (2 sản phẩm/bộ) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi bộ SULWHASOO Essential Lip Serum Stick Duo #2 (2 sản phẩm/bộ) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi C.DIOR DIOR ADDICT LACQUER PLUMP PLUMPING LACQUERED LIP INK LONG-WEAR COLOUR (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi C.DIOR ROUGE DIOR MATTE COUTURE COLOUR LIPSTICK COMFORT AND WEAR 3.66 G (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi- CATHY DOLL BEAUTY TO GO MINI LIP & CHEEK CREAMY MATTE #02 SHIBUYA 0.6G, 120962/20/CBMP-QLD (22/03/2020), KM code 3020603310022 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi- CATHY DOLL SOCIAL HEART VIVID TINT #01 SUNCIAL MEDIA 3.5G, 120979/20/CBMP-QLD (22/03/2020), KM code 3020603280011 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi CLINIQUE POP LACQUER-COC 6ML/.2FLOZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi CLINIQUE POP SPLASH-FRUI 4.3ML/.14FLOZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Crystal Flower Jelly (1 set có 6 thỏi), 26,6g/thỏi, nhãn hiệu FirstFly, code B078VR8SHC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi dạng kem,hiệu BBIA LAST VELVET LIP TINT 02 EXTRA BOUNCE 5g/pce,công bố số 42331/17/CBMP-QLD ngày 07/08/2017,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng lì- 15642- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT LIQUID ROUGE MATTE 107 (8 ml)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng lỏng- 8U406- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- clé de peau BEAUTÉ RADIANT LIQUID ROUGE SPARKLES 103 Legend (8ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng thỏi- 14091- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ LIPSTICK n 15 Desert Rose (4 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng thỏi- 14630- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ LIPSTICK CASHMERE 101 (4 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng thỏi- 14781- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO MODERNMATTE POWDER LIPSTICK 505 PEEP SHOW (4 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng thỏi- 14894- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO COLORGEL LIPBALM 105 POPPY (2 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng thỏi- 15195- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO VISIONAIRY GEL LIPSTICK 218 VOLCANIC (1.6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng thỏi- 16244- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ LIP GLORIFIER N2 Red (2.8 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: son môi dạng thỏi- 8Q654- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ LIPSTICK n 5 (2 g)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi dạng thỏi,hiệu BBIA LAST LIPSTICK 12 FANTASY 3.5g/pce,công bố số 42333/17/CBMP-QLD ngày 07/08/2017,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI DIOR BEAUTY ULTRA ROUGE 485, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi E.LAUDER PC ENVY MATTE SCLP LS-CO 3.5GM/.12OZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi E.LAUDER PC LOVE LIPSTICK-450 ORC 3.5GM/.12OZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Ful lCover, HSX: Make Up For Ever, 15ml/ 1 thỏi, hàng quà tặng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi GIVENCHY GLOSS INTERDIT REVELATEUR 6ML N16 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi GIVENCHY LE ROUGE 3.4G N315 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi GIVENCHY ROUGE INT 17 N03 3.4G (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi hiệu 3CE (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi hiệu 3CE VELVET LIP TINT (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi hiệu Black Rouge- BLACK ROUGE AIRFIT VELVET_A28 37.3GR- Trọng lượng lõi và vỏ: 37.3 Gr, trọng lượng lõi: 14g, 500 cái/ thùng- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi hiệu Christian Louboutin, mã hàng: 15116550, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER GRAND ROUGE: SATINÉ (TOUTES TEINTES)/ SATIN (ALL SHADES) 3.7 g. HSD: 12/2022 (CB: 38011/17/QLD-CBMP) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi HOLIKA HOLIKA Crystal Crush Lipstick 01 Better Than Beige 3.3g/cây, nhãn hiệu Holika Holika. NSX: C&C International. Mới 100%. CB: 125798/20/CBMP-QLD. HSD: 01/2022 (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI KATE RED NUDE ROUGE MANIA 01-MỸ PHẨM KANEBO, HÀNG MỚI 100%--- KÈM CÔNG BỐ SỐ: 117797/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI LIP BALM, HÀNG HÀNH LÝ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KÈM VÉ MÁY BAY, PASSPORT JPN TZ1384846/27.AUG.2019 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi LIP STICK 3CE HEART POT LIP #WOODY ROSE (1.4 g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi LIP STICK DANGEROUS MATTE 3CE PINK RUMOUR LIP COLOR 901 CHEEKY CHEEKY (3.5g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi LIP STICK MATTE 3CE LIP COLOR #227 BENCHMARK (3.5g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi LIPSTICK 3CE CLOUD LIP TINT #IMMANENCE (4 g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi LIPSTICK 3CE SMOOTHING LIP TINT #REST DAY (4.1 g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi LIPSTICK 3CE TAKE A LAYER MULTI POT COMMON TIME (4.2g) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi LOREAL PARIS CC GENIUS BALM BBR1 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC AMPLIFIED LIPSTICK-BLANK 3GM/.1OZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC FROST LIPSTICK-ODYSSEY 3GM/.1OZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC GRAND ILLUSION LIQUID-BR 5ML/.17FLOZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC LIPTENSITY LIPSTICK-MEDI 3.6GM/.12OZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC LUSTRE LIPSTICK-JUBILEE 3GM/.1OZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC MATTE LIPSTICK-STONE 3GM/.1OZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC RETRO MAT LIQ LC-BACK IN 5ML/.17FLOZ (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAC RETROMATTE METALLIC L-M 5ML/.17FLOZ (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI MAC, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi MAKE UP FOR EVER Artist Lip Shot Long Lasting Lip Lacquer Stylo 2G 202,301,302,303,400 (88267.19.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Matter, màu đỏ, nhãn hiệu Asos, mã hàng 9232450. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI MÀU/ BOM DEWY LIP BALM #02 PURE RED- NSX: 02/20, HSD: 02/23, ITEM:BL0003-002,PCB: 123917/20/CBMP-QLD, 17g/cái, NSX: G&I, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI MÀU/ BOM OMG MATT LIP LACQUER- #01 LOTD- NSX: 03/20, HSD: 03/23, ITEM:BL0005-001,PCB: 121616/20/CBMP/QLD,33g/cái, NSX: G& I, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi màu/B.O.M DEWY LIP BALM #01 PURE VANILA, NSX: 02/20, HSD: 02/23, ITEM: BL0003-001, PCB: 123917/20/CBMP/QLD, NSX: G&I, TL: 4,5g/cái, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi màu/B.O.M OMG MATT LIP LACQUER #01 LOTD, NSX: 03/20, HSD: 03/23, ITEM: BL0005-001, PCB: 121616/20/CBMP/QLD, NSX: G&I, TL: 4g/cái, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI MÀU/BOM OMG MATT LIP LACQUER- #04 TMI- NSX: 03/20, HSD: 03/23, ITEM:BL0005-004,PCB: 121616/20/CBMP/QLD,33g/cái, NSX: G&I,MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi nhãn hiệu 3CE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi nhãn hiệu Chifure hàng mới 100% (CHIFURE LIPSTICK S 118_3.8g sample)_CBMP Số: 113081/19/CBMP_QLD ngày 17/11/2019 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi nhãn hiệu Ciate London, mã hàng 9196474. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi nhãn hiệu Lancome, sử dụng cá nhân. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi O HUI-3.5GR-O HUI ROUGE REAL RW15 REDSIEN-HSD:2022-Số công bố SP:44207/17/CBMP-QLD-ngày 30/8/2017-đã kiểm theo TK:102837928541/A41-27/8/2019 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi O HUI-3.5GR-THE FIRST GENITURE LIPSTICK CORAL-HSD:2023-Số công bố SP:108704/19/CBMP-QLD-ngày 01/10/2019-đã kiểm theo TK:102953485351/A41-28/10/2019 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi O HUI-3.8GR-THE FIRST GENITURE LIPSTICK CORAL-HSD:2023-Số công bố SP:108704/19/CBMP-QLD-ngày 1/10/2019-đã kiểm theo TK:102953485351/A41-28/10/2019 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi OFELIA COTTON LIP CREAM 4ml, hiệu OFELIA, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi OFELIA LIQUID MATTE LÍPTICK 1ml, hiệu OFELIA, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Pink rumour lip color, nhãn hiệu 3CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Revolution, nhãn hiệu ASOS, mã 9232459, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI SAMPLE LIQUID ROUGE BIJOU SAMPLE (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI SAMPLE ROUGE SUPERBE (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Smoothing lip tint, nhãn hiệu 3CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Stylenanda (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi stylenanda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi THE HISTORY OF WHOO-3.3GR-THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG: MI GLOW LIP BALM (RED) SPF10-HSD:2023-Số công bố SP:72884/18/CBMP-QLD-ngày 16/08/2018-đã kiểm theo TK:102547902223/A41-23/3/2019 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi thử MAKE UP FOR EVER Artist Hydrabloom Hydrating Lip Balm 2.8G 00 Tester (52808.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI TRANG ĐIỂM/ BOM MATT HOLIC TINT #H BG 501 VINTAGE BRICK- NSX: 01/20, HSD: 01/23, ITEM:BL0002-001,PCB: 76115/18/CBMP/QLD, 33g/cái,NSX: G& I, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI TRANG ĐIỂM/BOM MATT HOLIC TINT #H CR 201 SUGAR CORAL- NSX: 06/19, HSD: 06/22, ITEM:BL0002-003,PCB: 76115/18/CBMP/QLD, 33g/cái,NSX: G& I, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Velvet lip tint, nhãn hiệu 3CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi Victoria Star Lip Gloss Orange Garden (chưa đóng gói bán lẻ), hiệu Victoria Star, giúp tô điểm cho môi, nhà sản xuất: EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD, NSX: 06/2020, HSD: 06/2022, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi VICTORIA'S SECRET VS_.11OZ_LIPVLVT_STAIN_SChocolatte00001 LIP GLOSS 3G (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi VTXBTS SUPER TEMPTING, hàng quà tặng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL KISS&BLUSH VICE VERSA 01 6G (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL ROUGE PUR COUTURE THE MATS 221 3.9ML (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL RPC VAL VINYL CREAM 419 OS (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL TATOUAGE COUTURE 27 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL TR PALETTE LIP ICON OS (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL VAL VINYL CREAM 418 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL VERNIS A LEVRES NEON LIGHTS 501 OS (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL VOLUPTE LIQUID BALM 1 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi YSL VOLUPTE TINT-IN-BALM 1 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, giúp tô điểm cho môi Gilaa Long Wear Lip Cream #01 glad day, nhãn hàng Gilaa, NSX: GNI COSMETICS. 5g/hộp (1 hộp 1 PCE) HSD: 02/2022. CB:113424/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, hiệu 3CE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, Lilybyred MOOD LIAR VELVET TINT 4,5,6, (4,5: 240EA/Color),(6: 360EA/Color), Trọng lượng 4g, Số công bố 92394/19/CBMP-QLD, Hiệu LILYBYRED, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, nhãn hiệu: Stylenanda.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, No.221, nhãn hiệu: 3CE (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, No.228, hiệu: 3CE (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, size: 3.5g nhãn hiệu: The Saem (Kissholic Lipstick Matte OR04 Grapefruit Blended). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, size: 3.5g, nhãn hiệu: The Saem (Kissholic Lipstick Matte BE01 Stay Nude). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, size: 3.5kg, nhãn hiệu: The Saem (Kissholic Lipstick Matte CR06 Mandarin Kiss). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi, size:3.5g, nhãn hiệu: The Saem (Kissholic Lipstick Matte CR03 Best seller). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi,nhãn hiệu:EM COSMETICS,mã:E0403101,mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi; TK Lipstick A 200; 3.2g; hàng mới 100%; Hiệu Menard; Nhà sx Nippon Menard Cosmetic Co.,Ltd Nhật bản (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi3,5gram/cái-ROUGE DOUX SOTHYS-SHEER LIPSTICK.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 214109,HD:31/08/22.PCB:87521/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi-LES BEIGES LIP BALM/WARM/3g-SCB:116465/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:186885 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi-ROUGE ALLURE INSAISISSABLE 152/ 3,5g-SCB:21846/16/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:160152 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi-ROUGE ALLURE PIRATE 99/ 3,5g-SCB:21840/16/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:160990 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi-ROUGE ALLURE VIBRANTE 182/ 3,5g-SCB:47364/17/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:160182 (nk)
- Mã HS 33041000: Son môi-ROUGE COCO MARIE 430/ 3,5g-SCB:21884/16/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:172430 (nk)
- Mã HS 33041000: Son nước màu sáng và màu tối (3.8G/cây), hiệu 3CE X Disney, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: SON NƯỚC ROUGE BIJOU 12- ELEGANCE LIQUID ROUGE BIJOU 12. Dung lượng 6.0g. Hàng mới 100% SCB: 115147/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son Thỏi Dạng Thuôn Dài, Hiệu. F.O.X, HS03, 2,4g. F.O.X Moisturizing Lipstick. Hàng mới 100%. Số công bố:79647/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son thỏi EGLIPS MUSE IN VELVET LIPSTICK V002 BRONZER PINK, trọng lượng 1.8g/pce, hãng sản xuất HWASUNG COSMETICS CO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son thỏi lì (HANSMILE MYSTIC LIPSTICK- LOREA), Dung tích: 3.5g/chiếc. Thương hiệu: SEOULROSE, Xuất xứ: Hàn Quốc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son Thỏi, Hiệu. F.O.X, HQ01, 4g. F.O.X Definitely Lipstick. Hàng mới 100%. Số công bố:79627/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son thỏi, màu: 220 Hit me up, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son trang điểm cao cấp Sexy Lady Lipstick, Hiệu SKINLOVERS, 3.5g/ chiếc, màu 502, HSD: 2020-2023, HSX: C&T DREAM CO., LTD Mới 100%. CB: 122493/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33041000: Son trang điểm và dưỡng môi hiệu ZELYN SKIN- ZELYN SKIN HOT LIP LACQUER 333 (Dung tích 5g/Thỏi x100Thỏi/Thùng).HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 92510/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: Son trang điểm-REVLON COLORSTAY ULTIMATE SUEDE LIPSTICK- BOHO CHIC-2.55 g.CBMP: 112241/19/CBMP-QLD (6/11/2019), Hiệu Revlon-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33041000: Son Vitamin 3.5g. Hiệu Vacci- VACCI VITAMIN TINT LIPSTICK. Nhà Sản xuất: G&I COSMETIC (nk)
- Mã HS 33041000: Son, hiệu: 3CE, 35g/cái (nk)
- Mã HS 33041000: SULWHASOO ESSENTIAL LIP SERUM STICK NO.1 APRICOT SERUM 3G- Tinh dầu dưỡng môi, Hiệu Sulwhasoo, Mới 100%, HSD:2023-01-13, Số CB: 118497/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33041000: THE ONE COLOUR STYLIST LIP LINER VIBRANT PINL 31437- Chì kẻ viền môi, 0.3g HSD: 10/2021 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 91044/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 09/03/2024 (nk)
- Mã HS 33041000: The ONE Colour Unlimited Lipstick Super Matte- Eternal Flame 33370- Son môi, 1.7g HSD: 06/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 117109/20/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 09/01/2025 (nk)
- Mã HS 33041000: THE ONE LASTING SHINE LIP GLOSS-Creamy Rose 38765- Son môi, 5ml HSD: 01/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 106877/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 05/09/2024 (nk)
- Mã HS 33041000: THE ONE LIP SPA CARE LIP BALM-NATURAL PINK 31443- Son dưỡng, 1.7g HSD: 02/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 104514/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 08/08/2024 (nk)
- Mã HS 33041000: XOA MÔI: SÁP ONG, BƠ HẠT MỠ, TINH DẦU, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33041000: BỘ SON MÔI (xk)
- Mã HS 33041000: CHÌ KẺ MÔI (xk)
- Mã HS 33041000: dưỡng kích màu môi/ (xk)
- Mã HS 33041000: Dưỡng môi sau xăm/ (xk)
- Mã HS 33041000: LIPSTICK M.O.I: SON M.O.I MANUFACTURED: M.O.I COMESTIC VIETNAM ADD: 82 LÊ THỊ HỒNG GẤM, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP.HCM (xk)
- Mã HS 33041000: MẶT NẠ DƯỠNG MÔI (xk)
- Mã HS 33041000: Mặt nạ dưỡng môi LIP MASK (xk)
- Mã HS 33041000: Phấn trang điểm/ (xk)
- Mã HS 33041000: SON ANOTHER ME THE FIRST VELVET TINT (xk)
- Mã HS 33041000: SON CANDY LAB (xk)
- Mã HS 33041000: Son CHRISTIAN DIOR, C003800325, CD ROUGE DIOR ULTRA ROUGE 325 ULTRA TENDER (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 18) (xk)
- Mã HS 33041000: Son CHRISTIAN DIOR, F002880764, CD ADDICT LACQUER LIPSTICK 764 DIOR RODEO 3.2G (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 13) (xk)
- Mã HS 33041000: SON DƯỠNG (xk)
- Mã HS 33041000: SON DƯỠNG MÔI (xk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi 2.4g- Lipice Sheer Color POP Orange (xk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi Balm, quy cách đóng gói: 1 thỏi (xk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi bán thành phẩm- Bulk Product Sheer color strawberry (xk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi Happy Secret/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi- LipIce Apple 4.3g (xk)
- Mã HS 33041000: Son dưỡng môi, quy cách đóng gói: 3 thỏi son (xk)
- Mã HS 33041000: SON DƯỠNG/ S (xk)
- Mã HS 33041000: son dưỡng, YNM SHINIY HONEY LIP BALM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 3gr/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son kem lì/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son kem lụa, Lua Fashion Lip Care, qui cách đóng gói: 0,003kg/cái/ (xk)
- Mã HS 33041000: SON MÔI (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi (5G/tuýt)/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi (80g/cây)/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi 10gram/pcs, NSX: Moi cosmetics/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi First love/ (xk)
- Mã HS 33041000: son môi hiệu MOI/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi LANCOME ABSOLU ROUGE DRAMA MATTE 196 (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi MOI (5g/túi)/ (xk)
- Mã HS 33041000: SOn môi MOI 4gr/thỏi/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi MOI/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi, LIPSTICK (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi, Nhãn hiệu: M.O.I, quy cách: 1 cây 4gr- 1 hộp/ 25 cây/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi, NSX: Safetec of America Inc/ (xk)
- Mã HS 33041000: Son môi, qui cách đóng gói: 0,01kg/cái/ (xk)
- Mã HS 33041000: SON OHUI (xk)
- Mã HS 33041000: SON ROMAND (xk)
- Mã HS 33041000: SON STIMMUNG (xk)
- Mã HS 33041000: Tinh chất dưỡng môi/ (xk)
- Mã HS 33042000: ALWAYS NEW AUTO LINER 10 0.3G- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-08-25, Số CB: 6817/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: A'PIEU EDGE BROW PENCIL (DARK BROWN). Chì kẻ chân mày 0.35g-75175/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33042000: A'PIEU JET SLIM GEL LINER (BR01/DEEP BROWN). Bút kẻ viền mắt 1g-77474/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33042000: A'PIEU PRO HD PEN LINER (BROWN). Bút kẻ viền mắt 0.6g-90639/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33042000: A'PIEU PRO-CURLING BLACK FIXER MASCARA. Mascara chải mi 3.5g-90971/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33042000: A'PIEU PRO-CURLING BROWN FIXER MASCARA. Mascara chải mi 3.5g-90966/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33042000: A'PIEU TANK PEN LINER (BLACK). Bút kẻ viền mắt 1g-90863/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33042000: A'PIEU TATTOO-PANG EYELINER (BK01). Bút kẻ viền mắt trang điểm 0.5g-116380/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33042000: AROMA EYEBROW PENCIL- chì kẻ mày (#11 Black, #22 Black Brown, #33 Brown), nhãn hàng Aroma, hàng mới 100%. Số phiếu CB: 100761, 100751, 100750/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: AROMA EYELINER PENCIL- chì kẻ mí mắt (#101 Black, #103 Dark Brown), nhãn hàng Aroma, hàng mới 100%. Số phiếu CB: 100749, 100748/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: AUTO EYEBROW PENCIL 0.3G- Chì kẻ mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-01-17, Số CB: 103554/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: AUTO EYEBROW PENCIL 5 0.3G- Chì kẻ mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-05, Số CB: 103556/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Bảng mắt VTXBTS SUPER TEMPTING, hàng quà tặng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bảng phấn mắt trang điểm gồm 4 màu Holika Holika PIECE MATCHING SHADOW PALETTE 01 RED VELVET 6g/hộp, nhãn hàng HOLIKA HOLIKA, NSX: Cosmax, Inc. HSD: 12/2022, CB:125787/20/CBMP-QLD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bảng phấn mắt, màu Smoother, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bộ sản phẩm kẻ chân mày-REVLON COLORSTAY BROW KIT-DARK BROWN-2.42g.CBMP: 63541/18/CBMP-QLD (4/5/18), Hiệu Revlon-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bút chì trang điểm mắt bộ C.DIOR DIORSHOW KHOL HIGH INTENSITY PENCIL PROFESSIONAL HOLD WITH BLENDING TIP AND SHARPENER WATERPROOF (bút chì + gọt bút chì) (nk)
- Mã HS 33042000: Bút dạ kẻ mắt Holika Holika TAIL LASTING Liquid LINER 01 MATTE BLACK 2g/chiếc, nhãn hiệu Holika Holika. NSX: Cosmax, Inc. Mới 100%. CB: 125780/20/CBMP-QLD. HSD: 10/2021 (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt- BABY BRIGHT SLIM LINE BLACK CHARCOAL EYE LINER 1G, 62532/18/CBMP-QLD (29/03/2018), KM code 3020401980012 (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt- BROWIT HIGH TECHNIQUE DUO EYELINER 0.5ML+0.14G, 83068/18/CBMP-QLD (07/12/2018), KM code 3020402010012 (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt- CATHY DOLL BEAUTY TO GO JET LAG EASY EYE LINER 0.4ML, 120980/20/CBMP-QLD (22/03/2020), KM code 3020402050012 (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt dạng gel, Lilybyred STARRY EYES am9 to pm9 SLIM GEL EYELINER 1,2 (1-2: 120EA/Color) Trọng lượng 0.14g, Số công bố 93637,92412/19/CBMP-QLD,Hiệu LILYBYRED, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt EYELINER 3CE LIQUID BRUSH EYE LINER #BLACK (1 g) (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt nước, hiệu: 3CE (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt nước, Lilybyred am9 to pm9 SURVIVAL PENLINER 1,2,3 (1 & 2: 240EA/Color),(3: 120EA/Color), Trọng lượng 0.6g,Số công bố 92417,92418/19/CBMP-QLD, Hiệu LILYBYRED, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt trang điểm/BOM MY WARTERPROOF GEL EYELINER PENCIL #703 PEARL BLACK, NSX: 02/20, HSD: 02/23, ITEM: BE0006-003, PCB: 77980/18/CBMP/QLD, NSX: EG, TL: 0.7g/cái, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt,nhãn hiệu:EM COSMETICS,mã:E0102101,mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: BÚT KẺ MẮT/ BOM MY WARTERPROOF GEL EYELINER PENCIL #702 REAL BROWN- NSX: 02/20, HSD: 02/23, ITEM:BE0006-002,PCB: 77980/18/CBMP/QLD, 12g/cái,NSX: EG UNIVERSE, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33042000: BÚT KẺ MẮT/ BOM WONDERPROOF PEN EYELINER #01 WONDER BLACK- NSX: 01/20, HSD: 01/23, ITEM:BE0007-001,PCB: 78332/18/CBMP/QLD, 11g/cái, NSX: SUHAN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33042000: BÚT KẺ MẮT/BOM MY WARTERPROOF GEL EYELINER PENCIL #701 REAL BLACK- NSX: 02/20, HSD: 02/23, ITEM:BE0006-001,PCB: 77980/18/CBMP/QLD, 12g/cái, NSX: EG UNIVERSE, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Bút vẽ chân mày- CATHY DOLL REAL BROW 4D TINT #04 GREY BROWN 2G, 93737/19/CBMP-QLD (11/04/2019), KM code 3020201830042 (nk)
- Mã HS 33042000: Cây vẽ mắt urban decay (nk)
- Mã HS 33042000: Chảy dài mi 66g/cây, hiệu: Rakuda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chế phẩm trang điểm mắt C.DIOR DIORSHOW ALL-DAY BROW INK WATERPROOF TATTOO EFFECT BROW COLOR 36H WEAR (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ chân mày 0.09G--NH:Dior-CB:23346(11/29/2016-11/28/2021)-DIORSHOW BROW STYLER Crayon Sourcils Ultra-Précision Ultra Fine Precision Brow Pencil-mới 100%, MH:F072613004 (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ chân mày 2 đầu- 14775- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO BROW INKTRIO 03 DEEP BROWN (A, B) (Crayon 0.06 g- Powder 0.25 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ chân mày- 33129- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ EYEBROW PENCIL (CARTRIDGE) 204 (0.1 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ chân mày- 33130- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ EYEBROW PENCIL (CARTRIDGE) 202 (0.1 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ chân mày- 33131- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ EYEBROW PENCIL (CARTRIDGE) 201 (0.1 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ chân mày MAKE UP FOR EVER Aqua Brow Waterproof Eyebrow Corrector 7ML 15 (36294.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ chân mày O HUI-0.25GR-O HUI REAL COLOR EYEBROW PENCIL 01-HSD:2023-Số công bố SP:46800/17/CBMP-QLD-ngày 3/10/2017-đã kiểm theo TK:103073483701/A41-26/12/2019 (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt 0.2 G--NH:Dior-CB:118110(2/7/2020-2/6/2025)-DIORSHOW 24H STYLO Stylo Yeux Tenue 24H Couleur & Glisse Intenses- 24H Wear Eyeliner Intense Colour&Glide-mới 100%, MH:C014300061 (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt chống nước, màu: Light Brown, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt dạng gel EGLIPS SUPER SLIM AUTO LONG EYELINER EXTREME ES1 EXTREME BLACK, trọng lượng 0.05g/pce, hãng sản xuất MIX&MATCH, Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt hàng thử 0.2 G--NH:Dior-CB:118110(2/7/2020-2/6/2025)-DIORSHOW 24H STYLO Stylo Yeux Tenue 24H Couleur & Glisse Intenses- 24H Wear Eyeliner Intense Colour&Glide-mới 100%, MH:C214300061 (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt hiệu Lakme Kajal (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER Crayon Couleur Vegetable: Botanical Eye Pencil 1.2 g. HSD: 08/2022 (CB: 122063/15/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt Holika Holika Wonder Drawing Skinny Eyeliner 02 Wood Gray 0.14g/chiếc, nhãn hiệu Holika Holika. NSX: COCO COSMETIC Co.,Ltd.. Mới 100%. CB: 125800/20/CBMP-QLD. HSD: 08/2021 (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt MAKE UP FOR EVER Aqua Resist Color Pencil 24H*- Waterproof Full Impact Glide Eyeliner 0.5G (1,2,3-10) (117967.20.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt thử MAKE UP FOR EVER Aqua Resist Color Pencil 24H*- Waterproof Full Impact Glide Eyeliner 0.5G (1,2,3-10) Tester (117967.20.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mắt. Nhãn hiệu: Muji, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mày 2 đầu EGLIPS NATURAL AUTO EYEBROW #01 BROWN, trọng lượng 0.3g/pce, hãng sản xuất CHEONGSU COSMETIC CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mày- BROWIT PRO SLIM BROW PENCIL #COPPER BROWN 0.06G, 107879/19/CBMP-QLD (23/09/2019), KM code 3020201860032 (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mày- CATHY DOLL BEAUTY TO GO ECONOMY EYE BROW PENCIL #02 ASH BROWN 0.16G, 120574/20/CBMP-QLD (13/03/2020), KM code 3020201910022 (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mày đầu tam giác. Hiệu F.O.X, TE01 0,5g. F.O.X Triangular Eyebrow With Brush. Hàng mới 100%. Số công bố: 79666/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: CHÌ KẺ MÀY/ BOM 3IN1 TRIPLE EDGE EYEBROW #02 DARK BROWN- NSX: 01/20, HSD: 01/23, ITEM:BE0005-002,PCB: 123915/20/CBMP-QLD, 14g/cái, NSX: G&I, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ viền mắt- 14733- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO MICROLINER INK 01 BLACK (0.08 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ viền mắt- 14734- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO MICROLINER INK 02 BROWN (0.08 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: chì kẻ viền mắt- 33127- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ EYE LINER PENCIL (CARTRIDGE) 201 (0.1 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chì Kẻ Viền Mắt Chống Lem, Hiệu F.O.X, PS01, 0,3g. F.O.X Smudge-Proof Magic Eyeliner. Hàng mới 100%. Số công bố: 79659/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ viền mắt MAKE UP FOR EVER Aqua XL Eye Pencil Extra Long Lasting Waterproof Eye Pencil 1.2G D-62,M-10,M-60 (9601.16.CBMP.QLD,9602.16.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ viền mắt thử MAKE UP FOR EVER Aqua XL Ink Liner Extra Long Lasting Waterproof Eyeliner 1.7ML D-60 Tester (31433.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ viền mắt-REVLON COLORSTAY LIQUID EYE PEN CLASSIC-BLACKEST BLACK (Carded)-1.6 g.CBMP:44251/17/CBMP-QLD(11/08/17), Hiệu Revlon-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Chi mắt MAKE UP FOR EVER Pro Sculpting Brow 3- In- 1 Brow Sculpting Pen 0.6G 30,40,50 (7283.16.CBMP.QLD,7282.16.CBMP.QLD,7287.16.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chì vẽ chân mày Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER Crayons sourcils toutes teintes/ Eye brow pencil all shades 1.1 g. HSD: 10/2022 (CB: 67141/18/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Chuốt mi VTXBTS SUPER TEMPTING TRIPLE POWDER, hàng quà tặng, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: CLARINS- WONDER PERFECT MASCARA 4D WATERPROOF 01 1ML- chuốt lông mày hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2021, số CBMP 121945/20/CBMP-QLD ngày 05.04.2020 (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO KILL BROW COLOR BROW LACQUER 01 NATURAL BROWN. Mascara trang điểm 4.5g-83629/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO KILL BROW GRADATION DUAL EYEBROW 001 NATURAL BROWN. Chì kẻ chân mày 0.35g-103237/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO KILL BROW TATTOO-LASTING GEL PENCIL 1 NATURAL BROWN. Chì kẻ chân mày 0.4g-64965/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO KILL LASH SUPERPROOF MASCARA 01 LONG CURLING. Mascara dùng để chải mi 7g-95305/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO PRO SINGLE SHADOW G03 PIN LIGHT. Màu mắt trang điểm 1.5g-65952/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO SHARP, SO SIMPLE WATERPROOF PEN LINER 01 BLACK. Bút kẻ viền mắt trang điểm 0.14g-64977/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO WATERPROOF BRUSH LINER KILL BLACK ORIGINAL. Bút kẻ viền mắt trang điểm 0.55ml-64969/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: CLIO WATERPROOF PEN LINER KILL BLACK ORIGINAL. Bút kẻ viền mắt trang điểm 0.55ml-64966/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33042000: Dầu dưỡng mi và chân mày 10ml, hiệu PUMP HAIRCARE (nk)
- Mã HS 33042000: F2275200- Bút kẻ lông mày 4g- 104929/15/CBMP-QLD- (Shu uemura HARD FORMULA HARD 9 EYEBROW PENCIL ACORN 06) (nk)
- Mã HS 33042000: F2275300- Bút kẻ lông mày 4g- 104929/15/CBMP-QLD- (Shu uemura HARD FORMULA HARD 9 EYEBROW PENCIL BROWN 03) (nk)
- Mã HS 33042000: F2275600- Bút kẻ lông mày 4g- 104929/15/CBMP-QLD- (Shu uemura HARD FORMULA HARD 9 EYEBROW PENCIL STONE GRAY 05) (nk)
- Mã HS 33042000: F2313300- Mascara cho mi dài và cong 4.5g- 32238/17/CBMP-QLD- (Shu uemura petal lash mascara intense black) (nk)
- Mã HS 33042000: F5641400- Ruột mực của bút kẻ mắt nước 0.45ml- 38851/17/CBMP-QLD- (Shu uemura calligraph:ink cartridge brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F5642000- Ruột chì kẻ chân mày dạng vặn 0.3g- 32236/17/CBMP-QLD- (Shu uemura brow:sword cartridge Stone Gray) (nk)
- Mã HS 33042000: F5642100- Ruột chì kẻ chân mày 0.3g- 84868/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA brow: sword cartridge seal brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F5642500- Chì kẻ chân mày dạng vặn 0.3g- 29883/17/CBMP-QLD- (Shu uemura brow:sword eyebrow pencil brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F5642600- Chì kẻ chân mày dạng vặn 0.3g- 29883/17/CBMP-QLD- (Shu uemura brow:sword eyebrow pencil stone gray) (nk)
- Mã HS 33042000: F5645100- Bột vẽ chân mày 2 x 1.6g- 40662/17/CBMP-QLD- (Shu uemura brow:palette eyebrow powder stone gray; seal brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F6516300- Chì kẻ mắt dạng nước 0.45ml- 29903/17/CBMP-QLD- (Shu uemura calligraph:ink cartridge black) (nk)
- Mã HS 33042000: F6717800- Bút kẻ mắt dạng gel 0.08g- 12347/16/CBMP-QLD- (Shu uemura Lasting soft gel pencil M intense black) (nk)
- Mã HS 33042000: F6718200- Bút kẻ mắt dạng gel 0.08g- 12347/16/CBMP-QLD- (SHU UEMURA lasting soft gel pencil M dark brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7488000- Hộp màu mắt 8 x 1.4 g- 121219/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA TOKYO Onitsuka Tiger beyond the limit eye palette I-1; I-2; I-3; I-4; I-5; I-6; I-7; I-8) (nk)
- Mã HS 33042000: F7489200- Chì kẻ chân mày 3.4g- 83289/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA hard formula hard 9 eyebrow pencil seal brown 02) (nk)
- Mã HS 33042000: F7496600- Mascara lông mày 3 ml- 121193/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA kushi brow eyebrow mascara M stone gra) (nk)
- Mã HS 33042000: F7496700- Mascara lông mày 3 ml- 121193/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA kushi brow eyebrow mascara M seal brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7496800- Mascara lông mày 3 ml- 121193/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA kushi brow eyebrow mascara M acorn) (nk)
- Mã HS 33042000: F7496900- Mascara lông mày 3 ml- 121193/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA kushi brow eyebrow mascara M brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7497000- Mascara lông mày 3 ml- 121193/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA kushi brow eyebrow mascara M oak brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7497100- Mascara lông mày 3 ml- 121193/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA kushi brow eyebrow mascara M walnut brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7533400- Hộp màu mắt 8 x 1.4 g- 121200/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA TOKYO Onitsuka Tiger set the motion eye palette W-1; W-2; W-3; W-4; W-5; W-6; W-7; W-8) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534000- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124744/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M sound black) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534100- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124744/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M stone gray) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534200- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124744/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M dark brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534300- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124743/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M seal brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534400- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124744/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M smoky mauve) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534700- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124744/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M stone gray) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534800- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124744/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M dark brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7534900- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124743/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M seal brown) (nk)
- Mã HS 33042000: F7535000- Chì kẻ mắt dạng sáp 0.08 g- 124744/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited 3D gel pencil eye liner M smoky mauve) (nk)
- Mã HS 33042000: G2841201-Maybelline New York LASH SENSATIONAL WATERPROOF:MASCARA LÀM DÀI VÀ TƠI MI-10 ml, Visa#: 28673/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: G3990100-Maybelline New York THE CITY MINI PALETTE WESTSIDE ROSES:BẢNG MÀU MẮT MINI GIÚP ĐÔI MẮT TRÔNG QUYẾN RŨ VÀ CUỐN HÚT HƠN-6.1 g, Visa#: 113278/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: G4067800-MAYBELLINE NEW YORK MARVEL THE COLOSSAL INSTANT BIG VOLUME MASCARA WATERPROOF BLACK:MASCARA CHUỐT MI GIÚP MI TRÔNG DÀI VÀ DÀY HƠN, CHỐNG THẤM NƯỚC-9.2 ML (nk)
- Mã HS 33042000: Giordani Gold Eye Pencil- Black 31401- Chì kẻ mắt, 1.8g HSD: 01/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 113810/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 25/11/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: GIORDANI GOLD SUPREME GEL EYE LINER- RICH BLACK 33668- Gel kẽ mắt, 4.5g HSD: 09/2021 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 91036/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 09/03/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: INGLOT AMC BROW LINER GEL 2g, Gel trang điểm chân mày hiệu Inglot mới 100%, HSD 2023 (nk)
- Mã HS 33042000: INGLOT AMC EYELINER GEL 5.5g, Gel trang điểm viền mắt hiệu Inglot mới 100%, HSD 2023 (nk)
- Mã HS 33042000: INGLOT AMC PURE PIGMENT EYE SHADOW 2g, Phấn trang điểm mắt hiệu Inglot mới 100%, HSD 2022 (nk)
- Mã HS 33042000: INGLOT FREEDOM SYSTEM AMC EYE SHADOW SHINE 3.2g, Phấn trang điểm mắt hiệu Inglot mới 100%, HSD 2023 (nk)
- Mã HS 33042000: INGLOT LIQUID EYELINER 4ml, Kẻ mắt dạng nước hiệu Inglot mới 100%, HSD 2023 (nk)
- Mã HS 33042000: INGLOT SOFT SPARKLER FACE EYES BODY HIGHLIGHTER 11g, Gel trang điểm hiệu Inglot mới 100%, HSD 2023 (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (EYE PRIMER) 1.2G- Phấn lót trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-08-16, số CB: 92905/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (GLITTER) 01 1.9G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-19, Số CB: 92447/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (GLITTER) 02 1.7G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-19, Số CB: 92450/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (GLITTER) 13 1.7G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-10, Số CB: 92435/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (GLITTER) 16 1.6G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-12-02, Số CB: 92452/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (GLITTER) 19 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-11, Số CB: 92453/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (SHIMMER) 02 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-21, Số CB: 96542/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (SHIMMER) 18 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-25, Số CB: 96549/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (SHIMMER) 24 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-26, Số CB: 96554/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE (SHIMMER) 25 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-26, Số CB: 96576/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE ALWAYS NEW AUTO LINER 13 0.3G- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-08-22, Số CB: 91492/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE FOREST FOR MEN GROOMING BROW MAKER [DARK GRAY] 4ITEMS- Bộ tạo dáng & trang điểm mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-05-22, Số CB: 104718/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE LASH SOLUTION AMPOULE 4G- Tinh chất dưỡng mi mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-09-08, Số CB: 113923/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 03 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-17, Số CB: 92954/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 04 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-19, Số CB: 38785/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 10 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-01, Số CB: 38801/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 11 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-02, Số CB: 38803/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 19 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-04, Số CB: 92911/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 20 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-04, Số CB: 38773/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 23 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-09, Số CB: 38821/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 29 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-04, Số CB: 92941/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 30 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-20, Số CB: 38722/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MATTE 36 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-18, Số CB: 92930/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE MY EYESHADOW (MATTE) 14 2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-04, số CB: 38807/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE POWERPROOF INK BROW 1 2.5G- Màu trang điểm mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-12-03, số CB: 69073/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: innisfree Real Lasting Eyeliner 4g- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-10, Số CB: 97074/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE SKINNY BROW MASCARA 2 4G- Mascara trang điểm mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-12-04, số CB: 108517/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: innisfree Skinny microcara ZERO 2 3.5G- Mascara mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-03-08, số CB:85767/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Innisfree Super Longlashcara 7g- Mascara mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-09, Số CB: 100774/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Innisfree Super Volumecara 10g- Mascara mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-04-01, Số CB: 100772/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE TWINKLE BALM 2 1.5G- Màu trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-18, Số CB: 115669/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE TWINKLE GLITTER (ALL SHADES) 2 2.7G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-02-05, số CB: 77279/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: INNISFREE TWOTONE EYEBROW KIT 02 3.5G- Màu trang điểm mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-04-02, Số CB: 103533/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ chân mày dùng trang điểm,hiệu BBIA LAST AUTO EYEBROW PENCIL 02 DARK BROWN 0.18g/pce,công bố số 110665/19/CBMP-QLD ngày 22/10/2019,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt DEEP BROWN, hiệu: 3CE (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt dùng trang điểm,hiệu BBIA LAST AUTO GEL EYELINER 02 JAZZ 0.3g/pce,công bố số 110668/19/CBMP-QLD ngày 22/10/2019,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt- hàng thử-TESTER LE LINER BLEU COBALT 526/ 2,5ml-SCB:113340/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:087526 (nk)
- Mã HS 33042000: kẻ mắt hiệu 3CE (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt hiệu 3CE SUPER SLIM WATERPROOF EYE LINER, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt nước C.DIOR DIORSHOW ON STAGE LINER WATERPROOF 24H WEAR LIQUID EYELINER INTENSE COLOURS AND EFFECTS (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt Stylenanda (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt, DALSEGNO, hiệu: 3CE (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt-LE LINER BLEU COBALT 526/ 2,5ml-SCB:113340/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:187526 (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt-LE LINER BRONZE DORE 522/ 2,5ml-SCB:113341/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:187522 (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt-LE LINER GRIS ARGENT 524/ 2,5ml-SCB:113339/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:187524 (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt-LE LINER MAUVE METAL 518/ 2,5ml-SCB:113346/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:187518 (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt-LE LINER NOIR PROFOND 512/2,5ml-SCB:113331/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:187512 (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt-LE LINER ROUGE NOIR 516/ 2,5ml-SCB:113346/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:187516 (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ mắt-LE LINER ULTRA BRUN 514/2,5ml-SCB:113330/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:187514 (nk)
- Mã HS 33042000: kẻ viền mắt dạng gel- 14732- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO ARCHLINER INK 01 SHIBUI BLACK (0.4 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: kẻ viền mắt dạng nước- 13834- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ INTENSIFYING LIQUID EYELINER 1 (0.8 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Kẻ viền mắt trong- BROWIT SMOOTH AND SLIM INNER EYELINER #MIDNIGHT BLACK 0.1G, 120541/20/CBMP-QLD (13/03/2020), KM code 3020402030022 (nk)
- Mã HS 33042000: Kem dưỡng da mắt 15ML--NH:Dior-CB:121080(10/12/2015-10/11/2020)-DIOR PRESTIGE LE CONCENTRE YEUX- SOIN REGENERANT D'EXCEPTION/ EXCEPTIONAL REGENERATING EYE CARE-mới 100%, MH:F065751000 (nk)
- Mã HS 33042000: Kem dưỡng da vùng mắt Hydra 3 eye 15 ml, hiệu Valmont (nk)
- Mã HS 33042000: Kem dưỡng mắt hàng thử 15ML--NH:Dior-CB:111367(10/30/2019-10/29/2024)-CAPTURE TOTALE C.E.L.L. ENERGY Soin regard fermeté et correction rides- Firming & wrinkle-correcting-mới 100%,MH:C299600416 (nk)
- Mã HS 33042000: KEM DƯỠNG MẮT, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33042000: Kem lót mắt (nk)
- Mã HS 33042000: Kem mắt 15 ML--NH:Dior-CB:111367(10/30/2019-10/29/2024)-CAPTURE TOTALE C.E.L.L. ENERGY Soin regard fermeté et correction rides- Firming & wrinkle-correcting eye cream-mới 100%, MH:C099600416 (nk)
- Mã HS 33042000: Kem nền trang điểm mắt YSL COUTURE EYE PRIMER 01 (nk)
- Mã HS 33042000: L0091100- Bút kẻ lông mày 1.3g- 51165/17/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT DESSIN DES SOURCILS 3 MARRON GLACÉ) (nk)
- Mã HS 33042000: L0091300- Bút kẻ lông mày 1.3g- 51165/17/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT DESSIN DES SOURCILS 4 CENDRÉ) (nk)
- Mã HS 33042000: L0091500- Bút kẻ lông mày 1.3g- 51165/17/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT DESSIN DES SOURCILS 5 EBÈNE) (nk)
- Mã HS 33042000: L2715900- Sản phẩm chuốt mi (Mascara) 6.5ml- 35004/17/CBMP-QLD- Hàng thử (LANCÔME PARIS HYPNÔSE Doll Eyes WATERPROOF DOLL LASH EFFECT MASCARA WIDE-EYE LOOK 24 HOURS HOLD* SO BLACK! 01) (nk)
- Mã HS 33042000: L2797200- Bút kẻ mắt nước 1ml- 101661/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT EYELINER EFFET FAUX CILS Shocking 1 BLACK) (nk)
- Mã HS 33042000: L2797600- Bút kẻ mắt nước 1ml- 101661/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT EYELINER EFFET FAUX CILS Shocking 1 BLACK) (nk)
- Mã HS 33042000: L3788500- Sản phẩm chuốt mi (Mascara) 6.5ml- 35004/17/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS HYPNÔSE Doll Eyes WATERPROOF DOLL LASH EFFECT MASCARA WIDE-EYE LOOK 24 HOURS HOLD* SO BLACK! 01) (nk)
- Mã HS 33042000: L7363500- Mascara chuốt mi giúp định hình và làm cong mi 10ml- 64368/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS MONSIEUR BIG WATERPROOF MASCARA 01 WATERPROOF BIG IS THE NEW BLACK) (nk)
- Mã HS 33042000: L8174400- Sản phẩm chuốt mi lâu trôi 6.6ml- 65727/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT MASCARA VOLUME THE CURLER SMUDGEPROOF 1 REBELLIOUS BLACK) (nk)
- Mã HS 33042000: L8174600- Sản phẩm chuốt mi lâu trôi 5.1ml- 65717/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT MASCARA VOLUME FLASH PRIMER) (nk)
- Mã HS 33042000: L9301700- Chì kẻ mắt 1.2g- 101660/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT DESSIN DU REGARD WATERPROOF 1 NOIR EFFRONTÉ) (nk)
- Mã HS 33042000: L9301800- Chì kẻ mắt 1.2g- 101660/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT DESSIN DU REGARD WATERPROOF 2 BRUN DANGER) (nk)
- Mã HS 33042000: L9418500- Bút kẻ viền mắt 1.4ml- 19277/16/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS GRANDIÔSE LINER eyeliner flexible NOIR MIRIFIQUE 01) (nk)
- Mã HS 33042000: L9641500- Chì kẻ mắt 0.8g- 101660/19/CBMP-QLD- Hàng mẫu (YVESSAINTLAURENT DESSIN DU REGARD WATERPROOF 1 NOIR EFFRONTÉ) (nk)
- Mã HS 33042000: LANEIGE Ideal Shadow Quad No.7 Rosebay Garden 6G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Laneige, Mới 100%, HSD:2022-10-28, Số CB: 37607/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: LB468900- Bộ sản phẩm gồm 1/Son môi 1.6g, 2/Mascara 6.5ml, 3/Chì kẻ viền mắt 0.7g- 1/115009/19/CBMP-QLD, 2/115013/19/CBMP-QLD, 3/93876/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS 1/L'ABSOLU ROUGE SHEER 264 PEUT- (nk)
- Mã HS 33042000: LB554600- Bộ sản phẩm: 1/Nước hoa 100ml, 2/Sữa dưỡng da cơ thê 50ml, 3/Mascara chuốt mi 2 ml- 1/79149/18/CBMP-QLD, 2/79138/18/CBMP-QLD, 3/64396/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS 1/La vie est belle L' (nk)
- Mã HS 33042000: LB615200- Bộ sản phẩm: 1/Sản phẩm chuốt mi 7.5ml, 2/Chì kẻ mắt 0.8g, 3/Nước tẩy trang dành cho vùng da mắt và môi 8 ml- 1/97154/19/CBMP-QLD, 2/101660/19/CBMP-QLD, 3/86535/19/CBMP-QLD- (YVESSAINTLA (nk)
- Mã HS 33042000: LB615300- Bộ sản phẩm: 1/Sản phẩm chuốt mi 7.5ml, 2/Son môi 1.6 g- 1/97154/19/CBMP-QLD, 2/84221/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT 1/MASCARA VOLUME EFFET FAUX CILS 1 HIGH DENSITY BLACK, 2/ROUGE PUR CO (nk)
- Mã HS 33042000: MAMONDE FLOWER POP EYEBRICK 02 LAURA CORAL 9.2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Mamonde, Mới 100%, HSD:2022-12-30, SỐ CB: 124994/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: MAMONDE?FLOWER POP EYEBRICK 05 ROSY ROAD 9.2G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Mamonde, Mới 100%, HSD:2022-11-04, SỐ CB: 124993/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara 10 ML--NH:Dior-CB:118024(2/4/2020-2/3/2025)-DIORSHOW ICONIC OVERCURL Mascara Volume & Courbe Spectaculaires 24h Soin des Cils Effet Fortifiant- Spectacular-mới 100%, MH:F046987090 (nk)
- Mã HS 33042000: MASCARA 3CE VOLUME LONGLASH MASCARA (8.5 g) (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara 6 G--NH:Dior-CB:120289(3/11/2020-3/11/2025)-DIORSHOW ICONIC OVERCURL Mascara Top Coat Pailleté Edition Limitée Couture- Glitter Top Coat Mascara-mới 100%, MH:C013800074 (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara 6G--NH:Dior-CB:118024(2/4/2020-2/3/2025)-DIORSHOW ICONIC OVERCURL Mascara Volume & Courbe Spectaculaires 24h Soin des Cils Effet Fortifiant- Spectacular-mới 100%, MH:C013800090 (nk)
- Mã HS 33042000: mascara- 72550- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ PERFECT LASH MASCARA 1 (7 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara- BROWIT PROFESSIONAL DUO MASCARA #SEXY BLACK 4+4G, 120539/20/CBMP-QLD (13/03/2020), KM code 3020501370012 (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara chân mày, Lilybyred SKINNY MES BROW MASCARA 2,3 (2,3:180EA/Color), Trọng lượng:3.5g,Số Công 92438,92437/19/CBMP-QLD, Hiệu LILYBYRED, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara hàng thử 6 G--NH:Dior-CB:118024(2/4/2020-2/3/2025)-DIORSHOW ICONIC OVERCURL Mascara Volume & Courbe Spectaculaires 24h Soin des Cils Effet Fortifiant-mới 100%, MH:C213800090 (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara MAKE UP FOR EVER Aqua Smoky Lash Waterproof Extra Black Mascara Volume, Length And Curl 7ML (52854.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara Siêu Dày Mi, Hiệu F.O.X, 8ml. F.O.X Volume Mascara FV01, Hàng mới 100% Số công bố:79859/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara trang điểm cho lông mi, yam'n'yam volume mascara. Nhà sản xuất: COSMAX, INC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara trang điểm mắt hiệu ARRA TOPFACE- ARRA TOPFACE VOLUME & CURLING MASCARA (Dung tích 12g/Pce x240 Pcs/CTN). HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 121125/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara, hiệu: CATHY DOLL, 8g/hộp (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara, nhãn hiệu Rakuda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: MASCARA,COSMETICS, NON-HAZ- MASCARA, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara. Hiệu Vacci- VACCI LUXE COLLECTION MASCARA. Nhà Sản xuất: G&I COSMETIC (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara-hàng thử- TESTER LE VOL.STRETCH EXT.NOIR AS/ VOUME EXTREME ASIA-SCB:121135/20/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:091815 (nk)
- Mã HS 33042000: Mascara-LE VOL.STRETCH EXT. NOIR ASIA/ VOLUME EXTREME/ 6g-SCB:121135/20/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:191815 (nk)
- Mã HS 33042000: Mặt nạ mắt, Nhãn hiệu: Pixi, Mới 100% (1 hộp 60 miếng) (nk)
- Mã HS 33042000: Màu mắt 4 màu-LES 4 OMBRES BLURRY MAUVE 328/2g-SCB:88656/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:164328 (nk)
- Mã HS 33042000: Màu mắt 5 màu-LES BGES EYESHADOW PALETTE WARM/ LES BEIGES HEALTHY GLOW NATURAL-SCB:116468/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:184189 (nk)
- Mã HS 33042000: Màu mắt Aprilskin Perfect Magic Dual Eyeshadow hiệu APRIL SKIN (QC: 6gram),Số CB: 112712/19/CBMP-QLD ngày 13.11.2019 (NSX:COSMAX, INK), HSD: 2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: MÀU MẮT BOM PEARL PARTY EYE GLITTER- 01 MIRROR BALL- NSX: 01/20, HSD: 01/23, ITEM:BE0013-01,PCB: 104395/19/CBMP/QLD, 33g/cái, NSX: HWA SUNG, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Màu mắt trang điểm REVLON COLORSTAY LOOKS BOOK PALETTE- INSIDER (SHADE 1, SHADE 2, SHADE 3, SHADE 4, SHADE 5, SHADE 6, SHADE 7, SHADE 8)-3.4g.CBMP:89125/19/CBMP-QLD(15/02/19)Hiệu Revlon-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Màu mắt trang điểmREVLON COLORSTAY LOOKS BOOK PALETTE- ORIGINAL (SHADE 1, SHADE 2, SHADE 3, SHADE 4, SHADE 5, SHADE 6, SHADE 7, SHADE 8)-3.4g.CBMP: 89126/19/CBMP-QLD (15/02/19), Hiệu Revlon-Hàng mới (nk)
- Mã HS 33042000: Màu mắt trang điểm-REVLON PHOTOREADY EYE CONTOUR KIT- METROPOLITAN- 2.8g.CBMP: 91440/19/CBMP-QLD, Hiệu Revlon- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: MIRA AROMA LIQUID DEEP EYELINER- nước kẻ mí mắt chưa đóng gói thành phẩm (chưa đóng gói bán lẻ), đóng gói 1 thùng*20kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: MIRA AROMA PERFECT EYES GEL PEN LINER- viết kẻ mí mắt trang điểm 0.5g, nhãn hàng Mira, hàng mới 100%. Số phiếu CB: 125449/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Nhũ mắt- BROWIT GLIT & GLOW EYEGLITTER #CHAMPAGNE GOLD 3G, 120540/20/CBMP-QLD (13/03/2020), KM code 3020301690012 (nk)
- Mã HS 33042000: NPL138/ Chì kẻ mắt các loại_LEAD IN PIPE (BR770) (IE-PL7 EYELINER PENCIL) (nk)
- Mã HS 33042000: NPL138/ Chì kẻ mắt dùng để gắn sản phẩm_LEAD IN PIPE (01) (CR-MPB14 EYELINER PENCIL & EYEBROW TIP) (nk)
- Mã HS 33042000: NPL142/ Chì vẽ mắt dùng để gắn sản phẩm_EYEBROW BULK (02) (CR-MPB14 EYELINER PENCIL & EYEBROW TIP) (nk)
- Mã HS 33042000: OnColour Mono Eye Pencil- Black 36149- Chì kẻ mắt, 1.12g HSD: 06/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 113924/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 25/11/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: PERIFERA SPEEDY EYEBROW AUTO PENCIL 001 BLACK BROWN. Chì kẻ chân mày 0.14g-64979/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33042000: PERIPERA INK BLACK CARA #2 VOLUME CURLING. Mascara trang điểm 7g-67441/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33042000: PERIPERA INK POCKET SHADOW PALETTE #2 ONCE UPON A PINK. Màu mắt trang điểm 2g*4-113246/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33042000: PERIPERA INK SKINNY EYELINER #1 INK BLACK. Chì kẻ viền mắt 0.3g-83596/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33042000: PERIPERA SPEEDY SKINNY BROW #1 GRAY BROWN. Sáp kẻ chân mày 0.07g-68949/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33042000: PERIPERA SUGAR TWINKLE LIQUID SHADOW 1 PINK MELODY. Màu mắt trang điểm 3.6g-64962/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn kẻ chân mày-hàng thử- TESTER LA PAL.SOURCILS DARK 03/ LA PALETTE/ 4g-SCB:112313/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:082473 (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn kẻ chân mày-LA PALETTE SOURCILS DARK 03/4g-SCB:112313/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:182470 (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt 10 G--NH:Dior-CB:118087(2/7/2020-2/6/2025)-DIOR BACKSTAGE EYE PALETTE Professional Performance Multi-Finish, High Pigment Prime, Shade, Highlight, Line-mới 100%, MH:C001200004 (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 10G--NH:Dior-CB:63860(5/9/2018-5/8/2023)-DIOR BACKSTAGE EYE PALETTE Professional Performance Multi-Finish, High Pigment Prime, Shade, Highlight, Line-mới 100%, MH:C001200002 (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 2 màu- 13364- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ EYE COLOR DUO (REFILL) 102 (A, B) (4.5 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 4 màu- 11672- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ EYE COLOR QUAD n 313 (A, B, C, D) (6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 4 màu- 13263- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ EYE COLOR QUAD n 316 (A, B, C, D) (6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 4 màu- 14738- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO ESSENTIALIST EYE PALETTE 01 Miyuki Street Nudes (A, B, C, D) (5.2 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 4 màu- 14743- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO ESSENTIALIST EYE PALETTE 06 Hanatsubaki Street Nightlife (A, B, C, D) (5.2 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 4 màu- 72455- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ EYE COLOR QUAD n 305 (A, B, C, D) (6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt 4 màu- 72809- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ EYE COLOR QUAD n 303 (A, B, C, D) (6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt 50g, hiệu: STYLENANDA (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt 7 G--NH:Dior-CB:118026(2/4/2020-2/3/2025)-5 COULEURS COUTURE Dressing de Fards à Paupières Haute Couleur Poudre Crémeuse Longue Tenue- High-Colour Eyeshadow-mới 100%, MH:C013900649 (nk)
- Mã HS 33042000: PHẤN MẮT CHARLOTTE TILBERY EYE RESCUE, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33042000: phấn mắt dạng kem- 11855- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CREAM EYE COLOR SOLO 305 (6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt hàng thử 7 G--NH:Dior-CB:118026(2/4/2020-2/3/2025)-5 COULEURS COUTURE Dressing de Fards à Paupières Haute Couleur Poudre Crémeuse Longue Tenue- High-mới 100%, MH:C213900649 (nk)
- Mã HS 33042000: Phần mắt MAKE UP FOR EVER Artist Color Shadow High Impact Eye Shadow 2.5G D652,D712,I524,I544 (52815.17.CBMP.QLD,47519.17.CBMP.QLD,47539.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt MAKE UP FOR EVER Star Lit Diamond Powder Multi-Purpose Sparkling Powder 2.5G 101 (65132.18.CBMP. QLD) (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt stylenanda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt, hiệu: CATHY DOLL, 1g/gói (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn tán lông mày- BROWIT SERIES I EASY DRAWING BROW SHADOW 4G, 64627/18/CBMP-QLD (16/04/2018), KM code 3020201880011 (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn tán lông mày- CATHY DOLL SOFT BROW PENCIL & SPOON BRUSH #03 HOT CARAMEL 0.28G, 70353/18/CBMP-QLD (20/07/2018), KM code 3020201790032 (nk)
- Mã HS 33042000: PHẤN TÁN VÀ CHÌ KẺ LÔNG MÀY/ BOM 3IN1 TRIPLE EDGE EYEBROW #03 CHOCO BROWN- NSX: 06/19, HSD: 06/22, ITEM:BE0005-003,PCB: 76117/18/CBMP/QLD, 12g/cái, NSX: G&I, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn trang điểm mắt hiệu Mamonde, kích thước: 6x6 (cm). Phiếu công bố mỹ phẩm 123374/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn trang điểm mắt MAC EYE SHADOW-ALL THAT GLIT 1.3GM/.04OZ (nk)
- Mã HS 33042000: Phấn trang điểm mắt, hãng Huda Beauty “Mercury Retrograde Eyeshadow Palette” Mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: PHẤN TRANG ĐIỂM, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33042000: POWERPROOF PEN LINER 0.6G- Bút kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-11-13, Số CB: 9508/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: POWERPROOF PEN LINER 2 0.6G- Bút kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-10-27, số CB: 9509/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Quà tặng cá nhân: Kem dưỡng da mặt. Hiệu: Bút chì kẻ mắt. Hiệu: Heavy Rotation. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: sản phẩm dưỡng lông mi dạng serum- 11888- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO FULL LASH SERUM (6 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Sản phẩm trang điểm cho mắt hiệu ECOSY- ECOSY LONG LASH & CURLING MASCARA (Dung tích 8g/Pce x540 Pcs/CTN). HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 114667/19/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33042000: Serum dưỡng dài mi. Hiệu F.O.X, FZ01, 6,5 ml. F.O.X Eyelash Serum. Hàng mới 100% Số công bố: 126490/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: Serum dưỡng lông mi 8ml, nhãn hiệu: NuOrganic, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Serum dưỡng mi 8ml, nhãn hiệu Rakuda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY BROW PENCIL 4 0.08G- Chì kẻ mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-14, số CB: 42661/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY BROW PENCIL 5 0.08G- Chì kẻ mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-15, Số CB: 42661/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY BROW PENCIL 6 0.08G- Chì kẻ mày mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-12-22, Số CB: 42661/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY MICROCARA 2 3.5G- Mascara mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-07-30, Số CB: 99663/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY MICROLINER 1 0.14G- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-12-25, Số CB: 42664/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY MICROLINER 2 0.14G- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-11-24, số CB: 42663/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY MICROLINER 3 0.14G- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-02-11, Số CB: 42665/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY MICROLINER 4 0.14G- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-11-29, Số CB: 103543/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY MICROLINER 5 0.14G- Chì kẻ mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-01-19, Số CB: 42667/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SKINNY VOLUME CARA 3.5G- Mascara mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-08-03, Số CB: 99640/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SURI EYEBROW PENCIL 180- Chì kẻ mày trang điểm, nhãn hàng Suri, hàng mới 100%. Số phiếu CB: 107525/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: SURI WATERPROOF EYELINER PEN- viết kẻ mí mắt trang điểm 0.8ml, nhãn hàng Suri, hàng mới 100%. Số phiếu CB: 63017/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33042000: THE ONE 5-IN-1 WONDER LASH WATERPROOF MASCARA- BLACK WP 33004- MASCARA, 8ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 99476/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 29/04/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: THE ONE EYEBROW KIT- UNIVERSAL 34513- Bộ màu vẽ lông mày, 3g HSD: 04/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 105889/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 22/08/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: THE ONE HIGH IMPACT EYE PENCIL ONYX BLACK 31557- Chì kẻ mắt, 0.3g HSD: 06/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 91042/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 09/03/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: The ONE Kohl Eye Pencil- Black 32291- Chì kẻ mắt, 1.3g HSD: 07/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 113889/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 25/11/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: The ONE Tremendous Big Volume Mascara Waterproof- Black 34603- Mascara, 10ml HSD: 12/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 94617/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 23/04/2024 (nk)
- Mã HS 33042000: Tinh chất dưỡng mi cao cấp, giúp dưỡng ẩm, bảo vệ và chống lão hóa cho lông mi,nhãn hàng không xác định.(E special Premium Eye & Lash Serum 7g), PR Date:10/2019;EXP Date:10/2024.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: Tinh chất nuôi dưỡng lông mi và lông mày GERMAINE DE CAPUCCINI 10ml/tuýp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33042000: 10140805201/ Bút kẻ mắt dạng gel- VRA. Za GEL EYELINER BK999 N (xk)
- Mã HS 33042000: 10140810201/ Chì kẻ chân mày 2 đầu- VRA. Za DUAL-END EYEBROW BR611 (xk)
- Mã HS 33042000: Bột phủ lên và nhuộm mi, nsx: Lee Fran Beauty Imports Pty Ltd (xk)
- Mã HS 33042000: bột vẽ màu mắt, 5gr/hộp, nsx:iZInQ VOF (xk)
- Mã HS 33042000: BÚT CHÌ KẺ MẮT (xk)
- Mã HS 33042000: BÚT KẺ CHÂN MÀY (xk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt Cmaa DU/ (xk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt hiệu QIC/ (xk)
- Mã HS 33042000: Bút kẻ mắt/ (xk)
- Mã HS 33042000: Cây chuốt mi (xk)
- Mã HS 33042000: CHÌ KẺ (xk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ chân mày/ (xk)
- Mã HS 33042000: CHÌ KẺ MẮT (xk)
- Mã HS 33042000: CHÌ KẺ MÀY (xk)
- Mã HS 33042000: CHÌ KẺ MÀY BẰNG GIẤY (xk)
- Mã HS 33042000: Chì kẻ mày MOI 0.3gr/cái x8/hộp/ (xk)
- Mã HS 33042000: Chì vẽ chân mày/ (xk)
- Mã HS 33042000: Chuốt mi (xk)
- Mã HS 33042000: CỌ CHẢI MI (xk)
- Mã HS 33042000: Dưỡng mắt CHRISTIAN DIOR, F060531005, CD DIOR CAPTURE TOTALE EYE TREATMENT 15ML (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 41) (xk)
- Mã HS 33042000: Dưỡng mi/ (xk)
- Mã HS 33042000: EYE CREAM KEM DƯỠNG MẮT AHC KOREA COSMETICS JAPANESE COSMETICS, IMPORT SHOP, JAPANESE DOMESTIC GOODS (xk)
- Mã HS 33042000: Gel dưỡng mắt (0.1KG/ hộp), hiệu LINT FREE UNDER/ (xk)
- Mã HS 33042000: KẺ MẮT (xk)
- Mã HS 33042000: kẻ mắt/ (xk)
- Mã HS 33042000: KEM DƯỠNG MẮT (xk)
- Mã HS 33042000: KEM DƯỠNG MI (xk)
- Mã HS 33042000: Keo dán mi, 15ml/box, nsx: Wishlashes Eyelash Extensions (xk)
- Mã HS 33042000: Keo/ (xk)
- Mã HS 33042000: MASCARA (xk)
- Mã HS 33042000: mascara chải mi/ (xk)
- Mã HS 33042000: MASCARA CHUỐT MI (xk)
- Mã HS 33042000: Mascara, YHL prestige volume effet mascara, qui cách đóng gói: 1 hôp/8ml (xk)
- Mã HS 33042000: Mascaraqui, LOVE CINEMA CURL & VOLUMEUP MASCARA, cách đóng gói: 0,003kg/cái/ (xk)
- Mã HS 33042000: MẶT NẠ CHO MẮT (xk)
- Mã HS 33042000: Miếng dán mí/ (xk)
- Mã HS 33042000: Nước rửa lông mi/ (xk)
- Mã HS 33042000: Phấn mắt, qui cách đóng gói: 200G/1 bịch/ (xk)
- Mã HS 33042000: Phấn nền, HALE MALIE BB CREAM, qui cách đóng gói: 1 hộp/ 30ml (xk)
- Mã HS 33042000: Sáp gỡ mi (5g/ hộp), hiệu Star Colors/ (xk)
- Mã HS 33042000: Sáp tháo mi/ (xk)
- Mã HS 33042000: Serum dưỡng da mắt 15ml/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33042000: SERUM DƯỠNG MI (xk)
- Mã HS 33042000: Serum dưỡng mi 3ml/chai/ (xk)
- Mã HS 33042000: SP1383B/ Phần lõi của cây vẽ mắt_MQ-PL-1(EYE LINER CORE TYPE)(BK)-B (xk)
- Mã HS 33042000: SP1494/ Cây chì kẻ mắt_KO-PL10(PENCIL-EYELINER HOLDER)/(PENCIL-EYELINER)(BL900) (xk)
- Mã HS 33042000: SP1722/ Cây chì kẻ mắt-LM-PL(EYELINER PENCIL)(BR-2) (xk)
- Mã HS 33042000: SP1833/ Cây chì kẻ mắt_ KI-PB3(EYEBROW PENCIL)(01) (xk)
- Mã HS 33042000: SP2185A/ Cây chì kẻ mắt_IE-MPB2(EYEBROW PENCIL)(BR671)-A (xk)
- Mã HS 33042000: SP2290/ Cây chì kẻ mắt_IK-MPB2(LASTING 3 WAY EYEBROW PENCIL)(GB) (xk)
- Mã HS 33042000: SP2312/ Đầu chì kẻ mắt_KO-PL20 (EYE LINER PENCIL- CORE TYPE)(BK001) (xk)
- Mã HS 33042000: SP2345A/ Cây chì kẻ mắt _KO-PB6(EYEBROW PENCIL)(BR300)-A (xk)
- Mã HS 33042000: SP2881/ Cây chì kẻ mắt_ IE-LL2(LIP LINER PENCIL)(50) (xk)
- Mã HS 33042000: SP2919/ Cây chì kẻ mắt_IE-PL8(EYELINER PENCIL) (BR) (xk)
- Mã HS 33042000: SP2923/ Đầu chì cây kẻ mắt_MQ-PB5 (EYELINER PENCIL CORE TYPE)(BR600) (xk)
- Mã HS 33042000: SP2939/ Cây chì kẻ mắt_PP-PB(EYELINER PENCIL)(LBR) (xk)
- Mã HS 33042000: SP3323/ Cây chì kẻ mắt _IE-PL7(EYELINER PENCIL)(BR)-A (Kaigai) (xk)
- Mã HS 33042000: SP3324/ Cây chì kẻ mắt_ IE-MPB4(EYELINER PENCIL & EYEBROW TIP)(BR661)(GBR) (xk)
- Mã HS 33042000: SP3332/ Cây chì kẻ mắt _IK-MPB(LASTING 3 WAY EYEBROW PENCIL)(01 LBR)-B (xk)
- Mã HS 33042000: SP3362/ Đầu chì cây kẻ mắt _IE-PL8 (EYELINER CORE TYPE)(BK)-A (xk)
- Mã HS 33042000: SP3448/ Đầu chì cây kẻ mắt _PP-PB(EYELINER PENCIL CORE TYPE)(LBR) (xk)
- Mã HS 33042000: SP3488/ Cây chì kẻ mắt _ KO-PL25(EYELINER PENCIL) (xk)
- Mã HS 33042000: SP3511/ Cây chì kẻ mắt _IE-PL11(EYELINER PENCIL)(BK999)(Test sample) (xk)
- Mã HS 33042000: SP3512/ Cây chì kẻ mắt _IE-PL12(EYELINER PENCIL)(BR770)(Test sample) (xk)
- Mã HS 33042000: SP3519/ Ống chì kẻ mắt_CR-MPB14(INNER CUP+ BULK)(01/02/03/04) (xk)
- Mã HS 33042000: Viết kẻ mắt, quy cách đóng gói: đựng trong hộp kính (xk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE GREEN NAIL 10 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-06-25, Số CB: 108494/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE GREEN NAIL 5 6ML- Nước sơn móng tay-INNISFREE GREEN NAIL 1_ 6ML, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-06-25, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-06-25, Số CB: 108434/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE GREEN NAIL 8 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-04-01, Số CB: 108501/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE GREEN NAIL 9 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-06-26, Số CB: 108504/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE NAIL GEL TOP COAT 6ML- Sơn phủ móng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-01-20, Số CB: 104716/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE NAIL SERUM 6ML- Nước dưỡng móng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-09-18, Số CB: 104699/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE NAIL STRENGTHENER 6ML- Sơn dưỡng móng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-03-23, Số CB: 104701/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE NAIL TOP COAT 6ML- Sơn phủ móng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-03-22, Số CB: 104715/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE REAL COLOR 1 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-04-06, Số CB: 105812/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE REAL COLOR 23 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-03-12, số CB: 106135/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE REAL COLOR 34 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-10-16, Số CB: 105829/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE REAL COLOR 4 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-09-29, Số CB: 104711/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE REAL COLOR 62 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-03-03, Số CB: 105807/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: INNISFREE REAL COLOR 73 6ML- Nước sơn móng tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-03-03, Số CB: 105814/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33043000: Kem tạo kiểu tóc Reuzel Strong Hold Water Soluble,35gr/chai,hiệu Reuzel.Mới 100%,hãng SX:Reuzel,Inc.PCB:112592 (nk)
- Mã HS 33043000: NAIL POLISH- nước sơn móng tay chưa đóng gói thành phẩm (chưa đóng gói bán lẻ), đóng gói 13 thùng *20kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn dưỡng móng 10ML--NH:Dior-CB:68854(7/5/2018-7/4/2023)-DIORLISSE ABRICOT Vernis Soin Lissant Percfecteur Smoothing Perfecting Nail Care-mới 100%, MH:F002812500 (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng- hàng thử-TESTER VERNIS LONG.SAILOR 749/ LONGWEAR/ 13ml-SCB:116461/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:059749 (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay BELLA (light pink) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75359/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay C.DIOR TOP COAT ABRICOT SETS AND SPEED DEIES NAIL ENAMEL (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay CASPER (black glitter) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75409/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay COOKIE (pink) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75405/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay DORI (orange) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:76481/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay FREEZY (sky blue) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75406/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay hàng thử 10ML--NH:Dior-CB:121350(3/25/2020-3/24/2025)-DIOR VERNIS Haute Couleur Brillance et Tenue Effet Gel- Couture Colour Gel Shine And Long Wear Nail Lacquer-mới 100%, MH:C214800208 (nk)
- Mã HS 33043000: sơn móng tay hiệu 3CE (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay không màu, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay KITTY (pink glitter) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75348/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay PIGLOU (purple glitter) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75400/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay POLLY (light pink glitter) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75399/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay RIO (green color) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75398/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay SHEEPY (raspberry glitter) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75401/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay SUPER (top coat) dành cho trẻ em,giúp trang điểm và tạo màu cho móng tay,nhãn:Nailmatic Kids,số công bố:75407/18/CBMP-QLD,NSX:NAILMATIC SAS,hàng mới 100%, 8ml (0.27 fl.oz) (nk)
- Mã HS 33043000: SƠN MÓNG TAY UV GEL, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33043000: SƠN MÓNG TAY, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay, màu: NU02, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng-LE VERNIS LONGWEAR CRUISE 745/ 13ml-SCB:116461/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:159745 (nk)
- Mã HS 33043000: SỮA TẮM THƯƠNG HIỆU DEEP NATURE 300ML (nk)
- Mã HS 33043000: THE ONE GLOSS N WEAR NAIL LACQUER- CLOVER LOVE 35557- Sơn móng, 8ml HSD: 06/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 105885/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 22/08/2024 (nk)
- Mã HS 33043000: THE ONE PEEL OFF BASE COAT 33727- Sơn lót móng, 8ml HSD: 01/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 83266/18/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 10/12/2023 (nk)
- Mã HS 33043000: Bột vẽ móng, nsx: Rust-Oleum Corporation (xk)
- Mã HS 33043000: Chai màu vẽ móng/ (xk)
- Mã HS 33043000: Đá đính móng (xk)
- Mã HS 33043000: đề can dán móng tay/ (xk)
- Mã HS 33043000: Dụng cụ lắc keo dán mi (xk)
- Mã HS 33043000: Gel đắp móng, nsx: Wishlashes Eyelash Extensions (xk)
- Mã HS 33043000: Gel vể móng, 5gr/hộp, nsx: DAISY NAIL PROD, INC (xk)
- Mã HS 33043000: hoa dán móng tay/ (xk)
- Mã HS 33043000: Kim tuyến gắn móng (xk)
- Mã HS 33043000: kim tuyến/ (xk)
- Mã HS 33043000: Miếng dán móng (xk)
- Mã HS 33043000: Miếng dán móng tay (xk)
- Mã HS 33043000: Móng tay giả chất liệu bằng nhựa,nsx:Pretty Vina,xuất xứ:Việt nam,hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 33043000: Nước sơn móng tay, qui cách đóng gói: 1 hộp/300ml (xk)
- Mã HS 33043000: Sơn móng tay/ (xk)
- Mã HS 33043000: SƠN MÓNG TAY, 18ml/lọ HIỆU ORLY, NHÀ SẢN XUẤT: Orly International Inc, mới 100% (xk)
- Mã HS 33049100: 558594 FREEPLUS FACE UP POWDER NA- FREEPLUS PHẤN PHỦ TRANG ĐIỂM DỊU NHẸ (8g).Số công bố:126526/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: A'PIEU COVER-PANG GLOW CUSHION SPF45, PA+++ No.1 Porcelain. Phấn nước trang điểm 15g-116393/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 33049100: A'PIEU COVER-PANG LONGWEAR CUSHION SPF50+, PA+++ No.1 Porcelain. Phấn nước trang điểm 15g-116394/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 33049100: A'PIEU DEO ARMPIT POWDER. Phấn chăm sóc vùng da dưới cánh tay 6g-90393/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049100: A'PIEU HEART ON THE CHEEK (PK01/STRESSY). Phấn má hồng trang điểm 5.5g-75166/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049100: A'PIEU JUICY-PANG JELLY BLUSHER [BE02]. Phấn má hồng trang điểm 4.8g-103250/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049100: A'PIEU MINERAL 100 HD POWDER. Phấn phủ trang điểm 5.5g-75152/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049100: A'PIEU OIL CONTROL FILM PACT (NO.1/SOFT PINK). Phấn nền trang điểm 11.5g-78213/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049100: Bảng phấn má, giúp tô điểm cho vùng da quanh má I'M MEME I'M AFTERNOON TEA BLUSHER PALETTE 11.4g, nhãn hiệu I'M MEME, HSD: 01/2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Bảng phấn mắt và má, giúp tô điểm cho vùng da quanh mắt và má I'M MEME I'M MULTI CUBE 001 All About Candy Pink 18.5g, nhãn hiệu I'M MEME, HSD: 06/2022, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: bút che khuyết điểm vùng mắt- 14601- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ RADIANT CORRECTOR FOR EYES BEIGE (2.2 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: chế phẩm dưỡng da dạng mặt nạ dùng cho da mặt, giúp chống nhăn và, mềm da,... nhãn hiệu:(WHAT'S M) OXYGEN&VITAMINS MODELING PACK PLUS hàng mới 100%, dung tích: 1kg/bịch, mã công bố: 1620201392 (nk)
- Mã HS 33049100: CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION XP 002 LINGERIE. Phấn nước trang điểm 15g x 2-65138/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049100: CLIO KILL COVER GLOW CUSHION SPF50+, PA++++ 2-BP LINGERIE. Phấn nước trang điểm 15g x 2-95267/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049100: CLIO NUDISM VELVETWEAR CUSHION SET 004 GINGER. Phấn nước trang điểm 15g*2-64312/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049100: CLIO STAY PERFECT COVER CUSHION 04 GINGER SPF50+, PA++++. Phấn nước trang điểm 15g*2-95296/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049100: Dưỡng da dạng mặt nạ dùng trên da mặt, tay, chân, giúp chống nhăn và mềm da, nhãn hiệu: (WHAT'S M) COOL MODELING PACK PLUS hàng mới 100%, dung tích: 1kg/ bịch, mã CB:162020140165 (nk)
- Mã HS 33049100: F1130000- Phấn phủ dạng bột giúp tạo ánh sáng tự nhiên, hoàn thiện làn da 15g- 38835/17/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS TEINT MIRACLE NATURAL LIGHT CREATOR- BARE SKIN PERFECTION TRANSLUCENT LOOSE POWDER (nk)
- Mã HS 33049100: F1130100- Phấn phủ dạng bột giúp tạo ánh sáng tự nhiên, hoàn thiện làn da 15g- 38835/17/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS TEINT MIRACLE NATURAL LIGHT CREATOR- BARE SKIN PERFECTION TRANSLUCENT LOOSE POWDER (nk)
- Mã HS 33049100: F1130200- Phấn phủ dạng bột giúp tạo ánh sáng tự nhiên, hoàn thiện làn da 15g- 38835/17/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS TEINT MIRACLE NATURAL LIGHT CREATOR- BARE SKIN PERFECTION TRANSLUCENT LOOSE POWDER (nk)
- Mã HS 33049100: F2293200- Phấn nền dạng nén 12g- 84922/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA the lightbulb uv compact foundation/ refill SPF 30 PA+++ 375 light amber+) (nk)
- Mã HS 33049100: F2293300- Phấn nền dạng nén 12g- 84922/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA the lightbulb uv compact foundation/ refill SPF 30 PA+++ 554 medium sand) (nk)
- Mã HS 33049100: F2293400- Phấn nền dạng nén 12g- 84922/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA the lightbulb uv compact foundation/ refill SPF 30 PA+++ 564 medium light sand) (nk)
- Mã HS 33049100: F2293800- Phấn nền dạng nén 12g- 84922/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA the lightbulb uv compact foundation/ refill SPF 30 PA+++ 774 light beige) (nk)
- Mã HS 33049100: F6163200- Phấn phủ 15g- 123181/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA Face powder sheer colorless) (nk)
- Mã HS 33049100: F6163800- Phấn phủ 15g- 123182/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA Face powder matte colorless) (nk)
- Mã HS 33049100: F6594300- Phấn phủ không màu 10g- 19890/16/CBMP-QLD- (Shu uemura stage performer invisible powder blurring & setting pressed powder/ refill) (nk)
- Mã HS 33049100: F7504800- Phấn mắt 1.4 g- 123523/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M cool taupe 847) (nk)
- Mã HS 33049100: F7504900- Phấn mắt 1.4 g- 123522/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium beige 845 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505000- Phấn mắt 1.4 g- 123521/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark brown 894 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505100- Phấn mắt 1.4 g- 123545/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M warm soft brown 860) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505300- Phấn mắt 1.4 g- 123536/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft beige 828 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505400- Phấn mắt 1.4 g- 123537/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft orange 215) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505500- Phấn mắt 1.4 g- 123538/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium brown 882 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505600- Phấn mắt 1.4 g- 123539/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft amber 267) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505800- Phấn mắt 1.4 g- 123540/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft apricot 243) (nk)
- Mã HS 33049100: F7505900- Phấn mắt 1.4 g- 123544/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M burnt red 171) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506000- Phấn mắt 1.4 g- 123543/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dusk pink 262) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506100- Phấn mắt 1.4 g- 123542/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M muted mauve 767) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506300- Phấn mắt 1.4 g- 123541/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M light amber 852) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506400- Phấn mắt 1.4 g- 123560/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium mauve 768) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506500- Phấn mắt 1.4 g- 123559/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark brown 895 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506600- Phấn mắt 1.4 g- 123558/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark taupe 855) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506700- Phấn mắt 1.4 g- 123557/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark purple 797 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506800- Phấn mắt 1.4 g- 123535/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M light purple 714 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7506900- Phấn mắt 1.4 g- 123534/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M muted indigo 667) (nk)
- Mã HS 33049100: F7507100- Phấn mắt 1.4 g- 123533/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M white 907 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7507300- Phấn mắt 1.4 g- 123532/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M black 990 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7507600- Phấn mắt 1.4 g- 123531/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M fizzy orange 248) (nk)
- Mã HS 33049100: F7507800- Phấn mắt 1.4 g- 123550/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M RD 163 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7508000- Phấn mắt 1.4 g- 123115/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium wine 178) (nk)
- Mã HS 33049100: F7508300- Phấn mắt 1.4 g- 123117/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M blue 676 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7511900- Phấn mắt 1.4 g- 123139/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME vermillion 252 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512000- Phấn mắt 1.4 g- 123138/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME light pink 126 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512100- Phấn mắt 1.4 g- 123137/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME soft copper 270 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512200- Phấn mắt 1.4 g- 123136/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium brown 885 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512400- Phấn mắt 1.4 g- 123135/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium plum 761 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512500- Phấn mắt 1.4 g- 123134/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium brown 856 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512600- Phấn mắt 1.4 g- 123133/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME soft purple 735 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512700- Phấn mắt 1.4 g- 123132/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium gray 966) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512800- Phấn mắt 1.4 g- 123549/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME rusty orange 273) (nk)
- Mã HS 33049100: F7512900- Phấn mắt 1.4 g- 123131/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME momiji copper 257) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513000- Phấn mắt 1.4 g- 123140/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME dark fig 789) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513100- Phấn mắt 1.4 g- 123129/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium purple 785 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513200- Phấn mắt 1.4 g- 123128/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME gold blue 653) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513300- Phấn mắt 1.4 g- 123127/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME blue indigo 688) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513400- Phấn mắt 1.4 g- 123126/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium blue 683 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513500- Phấn mắt 1.4 g- 123125/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G bronze B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513600- Phấn mắt 1.4 g- 123124/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G orange 251 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513700- Phấn mắt 1.4 g- 123123/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G glitter night 996) (nk)
- Mã HS 33049100: F7513800- Phấn mắt 1.4 g- 123122/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G dark purple 784) (nk)
- Mã HS 33049100: F7514000- Phấn mắt 1.4 g- 123121/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G vivid grape 168) (nk)
- Mã HS 33049100: F7514100- Phấn mắt 1.4 g- 123130/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F rusty brown 865) (nk)
- Mã HS 33049100: F7514300- Phấn mắt 1.4 g- 123119/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F rosy night 792) (nk)
- Mã HS 33049100: F7514600- Phấn mắt 1.4 g- 123118/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F soft copper 286) (nk)
- Mã HS 33049100: F7514800- Phấn mắt 1.4 g- 123116/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F dark purple 788) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515000- Phấn mắt 1.4 g- 123114/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR gold) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515100- Phấn mắt 1.4 g- 123113/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR silver) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515200- Phấn mắt 1.4 g- 123112/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR copper) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515300- Phấn mắt 1.4 g- 123111/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR pink nude) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515500- Phấn mắt 1.4 g- 123120/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR gold purple) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515600- Phấn mắt 1.4 g- 123524/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR violet blue) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515800- Phấn mắt 1.4 g- 123548/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR pink beige) (nk)
- Mã HS 33049100: F7515900- Phấn mắt 1.4 g- 123547/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR tokyo nightscape) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516000- Phấn mắt 1.4 g- 123525/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR white gold A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516200- Phấn mắt 1.4 g- 123523/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M cool taupe 847) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516300- Phấn mắt 1.4 g- 123522/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium beige 845 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516400- Phấn mắt 1.4 g- 123521/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark brown 894 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516500- Phấn mắt 1.4 g- 123545/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M warm soft brown 860) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516700- Phấn mắt 1.4 g- 123536/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft beige 828 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516800- Phấn mắt 1.4 g- 123537/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft orange 215) (nk)
- Mã HS 33049100: F7516900- Phấn mắt 1.4 g- 123538/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium brown 882 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517000- Phấn mắt 1.4 g- 123539/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft amber 267) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517200- Phấn mắt 1.4 g- 123540/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M soft apricot 243) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517300- Phấn mắt 1.4 g- 123544/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M burnt red 171) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517400- Phấn mắt 1.4 g- 123543/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dusk pink 262) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517500- Phấn mắt 1.4 g- 123542/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M muted mauve 767) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517700- Phấn mắt 1.4 g- 123541/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M light amber 852) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517800- Phấn mắt 1.4 g- 123560/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium mauve 768) (nk)
- Mã HS 33049100: F7517900- Phấn mắt 1.4 g- 123559/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark brown 895 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7518000- Phấn mắt 1.4 g- 123558/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark taupe 855) (nk)
- Mã HS 33049100: F7518100- Phấn mắt 1.4 g- 123557/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M dark purple 797 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7518200- Phấn mắt 1.4 g- 123535/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M light purple 714 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7518300- Phấn mắt 1.4 g- 123534/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M muted indigo 667) (nk)
- Mã HS 33049100: F7518500- Phấn mắt 1.4 g- 123533/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M white 907 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7518700- Phấn mắt 1.4 g- 123532/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M black 990 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7519000- Phấn mắt 1.4 g- 123531/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M fizzy orange 248) (nk)
- Mã HS 33049100: F7519200- Phấn mắt 1.4 g- 123550/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M RD 163 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7519400- Phấn mắt 1.4 g- 123115/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M medium wine 178) (nk)
- Mã HS 33049100: F7519700- Phấn mắt 1.4 g- 123117/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill M blue 676 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7523300- Phấn mắt 1.4 g- 123139/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME vermillion 252 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7523400- Phấn mắt 1.4 g- 123138/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME light pink 126 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7523500- Phấn mắt 1.4 g- 123137/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME soft copper 270 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7523600- Phấn mắt 1.4 g- 123136/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium brown 885 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7523800- Phấn mắt 1.4 g- 123135/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium plum 761 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7523900- Phấn mắt 1.4 g- 123134/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium brown 856 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524000- Phấn mắt 1.4 g- 123133/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME soft purple 735 B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524100- Phấn mắt 1.4 g- 123132/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium gray 966) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524200- Phấn mắt 1.4 g- 123549/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME rusty orange 273) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524300- Phấn mắt 1.4 g- 123131/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME momiji copper 257) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524400- Phấn mắt 1.4 g- 123140/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME dark fig 789) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524500- Phấn mắt 1.4 g- 123129/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium purple 785 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524600- Phấn mắt 1.4 g- 123128/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME gold blue 653) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524700- Phấn mắt 1.4 g- 123127/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME blue indigo 688) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524800- Phấn mắt 1.4 g- 123126/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill ME medium blue 683 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7524900- Phấn mắt 1.4 g- 123125/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G bronze B) (nk)
- Mã HS 33049100: F7525000- Phấn mắt 1.4 g- 123124/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G orange 251 A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7525100- Phấn mắt 1.4 g- 123123/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G glitter night 996) (nk)
- Mã HS 33049100: F7525200- Phấn mắt 1.4 g- 123122/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G dark purple 784) (nk)
- Mã HS 33049100: F7525400- Phấn mắt 1.4 g- 123121/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill G vivid grape 168) (nk)
- Mã HS 33049100: F7525500- Phấn mắt 1.4 g- 123130/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F rusty brown 865) (nk)
- Mã HS 33049100: F7525700- Phấn mắt 1.4 g- 123119/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F rosy night 792) (nk)
- Mã HS 33049100: F7526000- Phấn mắt 1.4 g- 123118/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F soft copper 286) (nk)
- Mã HS 33049100: F7526200- Phấn mắt 1.4 g- 123116/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill F dark purple 788) (nk)
- Mã HS 33049100: F7526400- Phấn mắt 1.4 g- 123114/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR gold) (nk)
- Mã HS 33049100: F7526500- Phấn mắt 1.4 g- 123113/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR silver) (nk)
- Mã HS 33049100: F7526600- Phấn mắt 1.4 g- 123112/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR copper) (nk)
- Mã HS 33049100: F7526700- Phấn mắt 1.4 g- 123111/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR pink nude) (nk)
- Mã HS 33049100: F7526900- Phấn mắt 1.4 g- 123120/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR gold purple) (nk)
- Mã HS 33049100: F7527000- Phấn mắt 1.4 g- 123524/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR violet blue) (nk)
- Mã HS 33049100: F7527200- Phấn mắt 1.4 g- 123548/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR pink beige) (nk)
- Mã HS 33049100: F7527300- Phấn mắt 1.4 g- 123547/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR tokyo nightscape) (nk)
- Mã HS 33049100: F7527400- Phấn mắt 1.4 g- 123525/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR white gold A) (nk)
- Mã HS 33049100: F7535200- Phấn mắt 1.4 g- 123546/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR green amber) (nk)
- Mã HS 33049100: F7535300- Phấn mắt 1.4 g- 123546/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA pressed eye shadow/ refill PR green amber) (nk)
- Mã HS 33049100: F7637900- Phấn má 3 g- 121194/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA glow on blush face color/refill P rosy coral) (nk)
- Mã HS 33049100: F7638000- Phấn má 3 g- 121195/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA glow on blush face color/refill P bright coral) (nk)
- Mã HS 33049100: G3392502-Maybelline New York FIT ME MATTE+PORELESS POWDER SPF28 PA+++ 220 NATURAL BEIGE:PHẤN PHỦ MỊN LÌ, TIỆP MÀU DA, KIỀM DẦU, CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF28 PA+++-6 g, Visa#: 115075/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: G3847601-Maybelline New York FIT ME MATTE+PORELESS POWDER SPF28 PA+++ 109 LIGHT IVORY:PHẤN PHỦ MỊN LÌ, TIỆP MÀU DA, KIỀM DẦU, CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF28 PA+++-6 G, Visa#: 115075/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: G3847901-Maybelline New York FIT ME MATTE+PORELESS POWDER SPF28 PA+++ 118 LIGHT BEIGE:PHẤN PHỦ MỊN LÌ, TIỆP MÀU DA, KIỀM DẦU, CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF28 PA+++-6 G, Visa#: 115075/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: G3848000-MAYBELLINE NEW YORK FIT ME MATTE+PORELESS POWDER SPF28 PA+++ 120 CLASSIC IVORY:PHẤN PHỦ MỊN LÌ, TIỆP MÀU DA, KIỀM DẦU, CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF28 PA+++-6 G, Visa#: 115075/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: G3848101-Maybelline New York FIT ME MATTE+PORELESS POWDER SPF28 PA+++ 128 WARM NUDE:PHẤN PHỦ MỊN LÌ, TIỆP MÀU DA, KIỀM DẦU, CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF28 PA+++-6 G, Visa#: 115075/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Hàng FOC:Kem nền trang điểm EURO PERMANENT SATINE LIGHT MAKEUP, 30ml/ hộp. Nhãn hiệu: EURO PERMANENT. Nsx: EURO PERMANENT COSMETICS, S.L. HSD:01/08/2023,CB:107724/15/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Hàng FOC:Phấn trang điểm EURO PERMANENT MOSAICO LIGHTENING, 9g/1 tuýp. Nhãn hiệu: EURO PERMANENT. Nsx: EURO PERMANENT COSMETICS S.L. HSD:01/05/2023,CB:16422/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: INGLOT AMC FACE BLUSH 15ml, Phấn má hồng hiệu Inglot mới 100%, HSD 2023 (nk)
- Mã HS 33049100: INGLOT FREEDOM SYSTEM CREAMY PIGMENT EYE SHADOW 1.9gr, Phấn trang điểm mắt hiệu Inglot mới 100%, HSD 2022 (nk)
- Mã HS 33049100: INGLOT GLOW ON HIGHLIGHTER 8ml, Phấn trang điểm mắt hiệu Inglot mới 100%, HSD 2022 (nk)
- Mã HS 33049100: INGLOT HD PERFECT COVERUP FOUNDATION 35ml, Kem nền hiệu Inglot mới 100%, HSD 2022 (nk)
- Mã HS 33049100: INGLOT INTENSE SPARKLER FACE EYES BODY HIGHLIGHTER 3.4g, Phấn tạo điểm nhấn vùng mặt, mắt, cơ thể. hiệu Inglot mới 100%, HSD 2021 (nk)
- Mã HS 33049100: INGLOT SPARKLING DUST FACE, EYES, BODY 2.5g, Bột phấn trang điểm hiệu Inglot mới 100%, HSD 2023 (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE (CONTOURING) 03 4G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-20, số CB: 96644/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE BLUSHER (VEIL) 1 3.5G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-04-10, Số CB: 103175/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE BLUSHER 05 4G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-10, Số CB: 103524/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE BLUSHER 06 4G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-12-10, Số CB: 96581/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE BLUSHER 10 4G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-10, Số CB: 103521/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE BLUSHER 11 4G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-10, số CB: 96574/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE BLUSHER 18 4G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-11, số CB: 96571/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE BLUSHER 19 4G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-15, Số CB: 96570/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE HIGHLIGHTER 02 4.3G- Phấn trang điểm mắt, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-10, Số CB: 96646/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE LIGHT COTTON COVER PACT SPF30 PA+++ 21N 12G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-08, Số CB: 118358/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: innisfree No- Sebum Mineral Pact 8.5g- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-20, Số CB: 121212/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREE NO-SEBUM MINERAL POWDER 5G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-07-02, Số CB: 96815/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: INNISFREENO-SEBUM MINERAL COLOR POWDERNO.2 GREEN 5G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-12, Số CB: 91129/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Johnson's Baby Powder 100g_Phấn Johnson's 100g(1 thùng 4 tá) (nk)
- Mã HS 33049100: Johnson's Blossoms Baby Powder 200g_Phấn Johnson's hương hoa 200g(1 thùng 4 tá) (nk)
- Mã HS 33049100: kem che khuyến điểm- 15715- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO SYNCHRO SKIN CORRECTING GELSTICK CONCEALER 202 (2.5 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: kem chống nắng có màu- 13305- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ UV PROTECTIVE CREAM TINTED PINK (30 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem dưỡng da giúp làm trắng và che khuyết điểm cho da Gilaa Saffron Tone Up Repair Cream 50ml/tuýp (1 tuýp 1 PCE), NSX: VITA NATURE CO.,LTD, HSD: 02/2022. CB:123463/20/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: kem lót trang điểm- 33102- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ BRIGHTENING ENHANCER BASE (30 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem nền chống nắng trang điểm dạng nén- 16291- thương hiệu: ANESSA- ANESSA PERFECT UV SUNSCREEN SKINCARE BASE MAKEUP A LIGHT (10 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: kem nền dạng lỏng- 16073- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO SYNCHRO SKIN SELF-REFRESHING FOUNDATION 120 (30 ml)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem nền dạng lỏng- 16248- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT FLUID FOUNDATION MATTE I10 VERY LIGHT IVORY (35ml)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem nền dạng lỏng- 8S396- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT FLUID FOUNDATION MATTE I10 VERY LIGHT IVORY (35ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem nền dạng lỏng- 8S401- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT FLUID FOUNDATION MATTE B00 VERY LIGHT BEIGE (35ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem nền dạng lỏng- 8U389- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT FLUID FOUNDATION MATTE I10 VERY LIGHT IVORY (35ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem nền dạng lỏng- 8U400- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT FLUID FOUNDATION MATTE BF20 LIGHT MEDIUM BUFF (35ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Kem nền trang điểm- 16169- thương hiệu: ANESSA- ANESSA PERFECT UV SUNSCREEN SKINCARE BB FOUNDATION A 1 (25 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: KEM NỀN TRANG ĐIỂM NYX PROFESSIONAL MAKEUP TOTAL CONTROL DROP FOUNDATION CAMEL, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049100: L4129400- Lõi phấn nền dạng nén 9g- 49858/17/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT LE TEINT TOUCHE ÉCLAT COMPACT SPF 35/ PA +++ REFILL B 30 BEIGE) (nk)
- Mã HS 33049100: L4663600- Phấn phủ 4g- 55319/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT SOUFFLE D'ÉCLAT 02) (nk)
- Mã HS 33049100: L4666700- Phấn phủ 4g- 55319/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT SOUFFLE D'ÉCLAT 03) (nk)
- Mã HS 33049100: L5237000- Phấn mắt năm màu 5g- 54629/17/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE PALETTE 5-COLOR READY-TO-WEAR 9 LOVE (shade 1; shade 2; shade 3; shade 4; shade 5)) (nk)
- Mã HS 33049100: L8455700- Phấn má hồng 3g- 76910/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 5 NUDE BLOUSE) (nk)
- Mã HS 33049100: L8455900- Phấn má hồng 3g- 76910/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 7 PINK-À-PORTER) (nk)
- Mã HS 33049100: L8456800- Phấn má hồng 3g- 76937/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 2 ROUGE SAINT-GERMAIN) (nk)
- Mã HS 33049100: L8456900- Phấn má hồng 3g- 76937/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 3 ORANGE PERFECTO) (nk)
- Mã HS 33049100: L8457000- Phấn má hồng 3g- 76941/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 4 CORAIL RIVE GAUCHE) (nk)
- Mã HS 33049100: L8457100- Phấn má hồng 3g- 76910/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 5 NUDE BLOUSE) (nk)
- Mã HS 33049100: L8457200- Phấn má hồng 3g- 76910/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 6 ROSE SAHARIENNE) (nk)
- Mã HS 33049100: L8457300- Phấn má hồng 3g- 76910/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 7 PINK-À-PORTER) (nk)
- Mã HS 33049100: L8457400- Phấn má hồng 3g- 76910/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 8 FUCHSIA STILETTO) (nk)
- Mã HS 33049100: L8457500- Phấn má hồng 3g- 77896/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 9 ROSE LAVALLIÈRE) (nk)
- Mã HS 33049100: L8457600- Phấn má hồng 3g- 76911/18/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT COUTURE BLUSH 10 PLUM SMOKING) (nk)
- Mã HS 33049100: L8980000- Phấn nền dạng nén cho làn da sự tươi trẻ và mịn màng. 10g- 2088/15/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS Absolue SUBLIME RADIANCE COMPACT FOUNDATION SPF 32/ PA+++ 110-IVOIRE-PO) (nk)
- Mã HS 33049100: L8983100- Phấn nền dạng nén cho làn da sự tươi trẻ và mịn màng. 10g- 2088/15/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS Absolue SUBLIME RADIANCE COMPACT FOUNDATION SPF 32/ PA+++ 130-IVOIRE-O) (nk)
- Mã HS 33049100: L9641300- Phấn mắt năm màu 5g- 55314/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT COUTURE PALETTE 5-COLOUR READY-TO-WEAR 14 ROSY CONTOURING (shade 1; shade 2; shade 3; shade 4; shade 5)) (nk)
- Mã HS 33049100: LA646000- Phấn nền dạng nén 3 g- 101861/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT ALL HOURS SETTING POWDER B 45 BISQUE) (nk)
- Mã HS 33049100: LA649301- Phấn mắt 1 g- 106380/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT SEQUIN CRUSH GLITTER SHOT EYE SHADOW 8 LOUDER BLUE) (nk)
- Mã HS 33049100: LA649401- Phấn mắt 1 g- 106371/19/CBMP-QLD- Hàng thử (YVESSAINTLAURENT SEQUIN CRUSH GLITTER SHOT EYE SHADOW 6 CONFIDENT NUDE) (nk)
- Mã HS 33049100: LÕI PHẤN TRANG ĐIỂM POWDERLESST 030- ALBION WHITE POWDERLESST 030- Dung lượng 10g. Hàng mới 100%. SCB: 115144/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Má hồng dạng thỏi CHEEK STICK 3CE CREAMY CHEEK STICK SWEET APRICOT (7g) (nk)
- Mã HS 33049100: Mamonde flower pop blusher 01 Pinky Promise 8g- Phấn má hồng, Hiệu Mamonde, Mới 100%, HSD:2023-02-03, Số CB: 123372/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: NO-SEBUM MOISTURE POWDER 5G- Phấn trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-13, số CB: 87352/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: NovAge Ecollagen Wrinkle Power Day Cream SPF 30 33981- Kem dưỡng ngày, 50ml HSD: 12/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 94659/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 23/04/2024 (nk)
- Mã HS 33049100: PERIPERA INK V SHADING #2 CACAO BROWN. Phấn trang điểm 9.5g-113248/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33049100: PERIPERA OIL CAPTURE PACT. Phấn phủ trang điểm 10g-68950/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu PERIPERA (nk)
- Mã HS 33049100: phấn che khuyết điểm dạng kem- 14157- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ CONCEALER BEIGE (5 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN DƯỠNG TRẮNG DA- ALBION EXAGE WHITE WHITENING POWDER- Dung lượng: 18g. Hàng mới 100%. SCB:67008/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn hồng MAKE UP FOR EVER Artist Face Color Blush 5G B304 (31568.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33049100: phấn lót dạng kem- 11601- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO GLOW ENHANCING PRIMER (30 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn lót trang điểm dạng kem- 16183- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ LONG-LASTING HYDRATING VEIL (30 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má (5G/hộp), hiệu 3CE X Disney, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn má hồng 2 màu- 11664- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ POWDER BLUSH DUO 102 (A, B) (REFILL) (6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng CHEEK SHADOW 3CE FACE BLUSH PEACH SLEEVE (5g) (nk)
- Mã HS 33049100: phấn má hồng dạng kem- 13371- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ CREAM BLUSH 3 (6 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng EGLIPS CHEEK FIT BLUSHER 03 PEACH CHEEK FIT, trọng lượng 4g/pce, hãng sản xuất CREVIS Co., Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER: BLUSH COULEUR VEGETALE (Toutes teintes)/ BOTANICAL COLOR BLUSH (All shades) 4 g. HSD: 07/2022 (CB: 41405/17/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng Stylenanda (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng, kích thước: 13x0.5 (cm). Phiếu công bố mỹ phẩm 123373/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng, size: 5g, nhãn hiệu: The Saem (Saemmul Single Blusher CR02 Baby Coral). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng-JC FARD CUIT LIMIT.ED.INITIAL 72/ JOUES CONTRASTE/ LIMITED EDITION-SCB:21604/16/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:168727 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng-JOUES CONTRASTE CRESCENDO 250/4g-SCB:21604/16/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:168250 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn má hồng-POWDER BLUSH WITH BRUSH- ROSY RENDEZVOUS-5g. CBMP: 31264/17/CBMP-QLD (31/03/17), Hiệu Revlon-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn mắt hiệu 3CE MULTI EYE COLOR PALETTE (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn mắt trang điểm hiệu huda-Usage mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nền 30G--NH:Dior-CB:67891(6/28/2018-6/27/2023)-CAPTURE DREAMSKIN MOIST & PERFECT CUSHION SPF 50 PA+++-mới 100%, MH:C004000010 (nk)
- - Mã HS 33049100: phấn nền chống nắng dạng thỏi- 14466- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO UV PROTECTIVE STICK FOUNDATION FAIR IVORY (9 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nền dạng kem- 11972- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ RADIANT CREAM FOUNDATION O10 (21 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nền dạng kem- 13690- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ THE FOUNDATION I10 (27 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nền dạng lỏng- 33336- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT FLUID FOUNDATION I10 (30 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nền dạng nén- 11406- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT POWDER FOUNDATION I10 (11 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nền dạng nén- 15800- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO SYNCHRO SKIN SELF-REFRESHING CUSTOM FINISH POWDER FOUNDATION 110 ALABASTER (9 g-refill)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nền dạng nén- 33103- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ BRIGHTENING POWDER FOUNDATION I10 (11 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn Nén Kiềm Dầu, Dưỡng Ẩm, Hiệu F.O.X, TK02, 12g. F.O.X Double Function Compact SPF30. Hàng mới 100%. Số công bố: 79877/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Phần nền thử MAKE UP FOR EVER Matte Velvet Skin Blurring Powder Foundation 11G R210 Tester (60310.18.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nền trang điểm 24g (bộ: 1 hộp đựng, 2 lõi phấn, 2 bông phấn) (màu N21)- Artistry Exact Fit Cushion Foundation all day cover EX SPF50+PA+++- 292777.Cb: 124529/20/CBMP-QLD ngày 20/05/20, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nền trang điểm 30 ML--NH:Dior-CB:81594(11/22/2018-11/21/2023)-FOREVER SKIN GLOW Teint Tenue 24h Perfection & Eclat Sublimateur de Peau- 24h Wear Radiant-mới 100%, MH:C007100100 (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN NỀN TRANG ĐIỂM, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước dưỡng ẩm Magic Snow Cushion #21 Light Beige hiệu APRIL SKIN (QC:15gram), Số CB: 52103/17/CBMP-QLD ngày 04.12.2017 (NSX:HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD), HSD: 2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước siêu mỏng Aprilskin Magic Essence Shower Cushion #21 hiệu APRIL SKIN (QC:13gram), Số CB: 105952/19/CBMP-QLD ngày 23.08.2019(NSX:HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD), HSD: 2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước trang điểm 14 G--NH:Dior-CB:111644(10/30/2019-10/29/2024)-FOREVER PERFECT CUSHION Teint Frais Tenue 24h Haute Perfection & Matité Lumineuse Sublimateur de Peau-mới 100%, MH:C013673010 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước trang điểm HOLIKA HOLIKA HOLI POP BLUR LASTING CUSHION 01 VANILLA BLUR SPF 50+, PA+++ (13g/hộp), nhãn hàng HOLIKA HOLIKA, NSX: Cosmax, Inc, HSD: 01/2022, CB:125789/20/CBMP-QLD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước trang điểm MAC STFIX PDR + FDN-NC30 15GM/.52OZ (nk)
- Mã HS 33049100: phấn nước trang điểm nền- 15508- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ RADIANT CUSHION FOUNDATION I10 (REFILL) (12 g- refill)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước trang điểm SUM su:m37 Air RsingTF Dazzling Moist Micro Foam Cushion 02 (1 sản phẩm + 1 lõi/hộp) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước trang điểm và kiềm dầu cho da (NEXCO SKIN NUDE CUSHION PACT) 15g hiệu NEXCO, hạn sử dụng đến hết ngày: 01/04/2024.Số công cố: 109734/19/CBMP-QLD.Mới100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước trang điểm YSL TE CUSHION B10 ASIE/ NF 15G (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN NƯỚC XOAY 360 ĐỘ (FORENCOS Tattoo Revolve Cushion), màu 01 ROSY IVORY, hiệu FORENCOS, 9gr phấn nước và 2gr phấn nền; HSD 10/2/2023; Số phiếu công bố 120490/20/CBMP-QLD ngày 13/3/2020; Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: phấn phủ dạng bột- 11979- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ TRANSLUCENT LOOSE POWDER (26 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn Phủ Dạng Bột Kiểm Soát Nhờn, size: 5g, nhãn hiệu: The Saem (Saemmul Perfect Pore Powder). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049100: phấn phủ dạng nén- 32778- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ REFINING PRESSED POWDER LX (5 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn Phủ Dạng Nén Kiềm Dầu, size: 12g, nhãn hiệu: The Saem (Saemmul Perfect Pore Pact). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN PHỦ GIỮ ẨM HAUTE NUANCE 01- ELEGANCE LA POUDRE HAUTE NUANCE 01- Dung lượng: 8.8g. Hàng mới 100%. SCB:39157/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN PHỦ KATE POWDERY SKIN MAKER SHARE MINIS 02, HÀNG MỚI 100%--- KÈM CÔNG BỐ SỐ: 109907/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ không màu EGLIPS OIL CUT POWDER PACT, trọng lượng 8g/pce, hãng sản xuất NEIDI CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ kiềm dầu- CATHY DOLL OIL CONTROL FILM PACT TRANSLUCENT 12G, 41357/17/CBMP-QLD (31/07/2017), KM code 3010402360012 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ MAKE UP FOR EVER Super Matte Loose Powder 10G 16,18 (36257.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ mềm mượt da6GR/ hộp-TEINT TRANSPARENT-FIXATING COMPACT POWDER.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 211071.HD:31/10/22.PCB:87519/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ Murumuru Butter Bronzer, 0.38 Ounce, nhà sx: Physicians Formula, Asin: B018B8Q5Z6. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ nén EGLIPS BLUR POWDER PACT 21, trọng lượng 9g/pce, hãng sản xuất NEIDI CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ nén hồng ngọc trai EGLIPS GLOW POWDER PACT, trọng lượng 8g/pce, hãng sản xuất NEIDI CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn phủ trang điểm-REVLON PHOTOREADY CANDID ANTI-POLLUTION SETTING POWDER 001-15g.CBMP:89147/19/CBMP-QLD, Hiệu Revlon-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn rôm Johnson 200gr, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN RƠM JOHNSONS BABY POWDER BY JOHNSON & JOHNSON FOR KIDS 22 OZ/CHAI, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn tạo khối FACE SHADING SHADOW 3CE FACE CONTOUR TUNING PALETTE #TAWNY (9.3g) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn tạo khối hiệu 3CE quy cách 9.3 g/ hộp (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn tạo khối MAKE UP FOR EVER Artist Face Color Highlighter 5G H102 (31422.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN THƠM DRY ICE POWDER, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm (màu BUFF)12g/sp- ARTISTRY EXACT FIT Powder Foundation Refill- 116726D6. Công bố: 52057/17/CBMP-QLD ngày 01/12/2017, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm (màu Natural) 12g- ARTISTRY EXACT FIT Powder Foundation Refill- 116730D6. Công bố: 52057/17/CBMP-QLD ngày 01/12/2017, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm 10 G--NH:Dior-CB:84811(12/25/2018-12/24/2023)-DIOR BACKSTAGE GLOW FACE PALETTE Professional Performance Pure Shimmer, Blendable Highlight & Blush-mới 100%, MH:C001500002 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm 10G--NH:Dior-CB:109943(10/15/2019-10/14/2024)-DIORSKIN NUDE LUMINIZER GLOW VIBES Poudre Ultra Brillance- Shimmering Glow Powder-mới 100%, MH:C014600002 (nk)
- Mã HS 33049100: phấn trang điểm 16G--NH:Dior-CB:121071(10/12/2015-10/11/2020)-CAPTURE TOTALE Poudre Libre Perfection & Eclat Jeunesse- Perfection & Youth Radiance Loose Powder-mới 100%, MH:C003773001 (nk)
- Mã HS 33049100: phấn trang điểm 2 màu- 11675- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ BRONZING POWDER DUO 1 (A, B) (10 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm 3G, hiệu Pises Powers (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm C.DIOR DIORSKIN FOREVER EXTREME CONTROL PERFECT MATTE POWDER MAKEUP EXTREME WEAR PORE-REFINING EFFECT (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm CLINIQUE EB PW MU WTR VEIL SPF-CR 10GM/.35OZ (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm dành cho má LIME COLOR & FACE SINGLE BLUSHER 01 JUICY PEACH 4.5g, nhãn hiệu LIME, HSD: 01/2022, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm ESSANCE 7g, hàng mới 100%-ESSANCE VEIL FIT TWO WAY CAKE NO.13- 7G-HSD:2023-120422/20/CBMP-QLD ngày 11/03/2020 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm EURO PERMANENT MOSAICO LIGHTENING, 9g/1 tuýp. Nhãn hiệu: EURO PERMANENT. Nsx: EURO PERMANENT COSMETICS S.L. HSD:01/05/2023,CB:16422/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm GIVENCHY PRISME LIBRE TRAVEL N1 8.5G R2 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm hiệu 3CE GLOW SKIN CUSHION, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN TRANG ĐIỂM KANEBO DRAWING CRAYON 01, HÀNG MỚI 100%--- KÈM CÔNG BỐ SỐ: 118832/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN TRANG ĐIỂM KATE SECRET SKIN MAKER ZERO(LIQUID) SHARE MINIS 02, HÀNG MỚI 100%--- KÈM CÔNG BỐ SỐ: 63474/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN TRANG ĐIỂM KATE TONE DIMENSIONAL PALETTE EX-1, HÀNG MỚI 100%--- KÈM CÔNG BỐ SỐ: 118444/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm má Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER: BLUSH COULEUR VEGETALE (All shades) 2.7 g. HSD: 07/2022 (CB: 60978/18/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm MAC LGHTL SPF30 FNDTN RFL-NC 14GM/.49OZ (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm MAC STDIO WTRWGHT PWDR/PR-ME 15GM/.5OZ (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm mặt dạng nước MAKE UP FOR EVER Light Velvet SPF 50+/PA+++ Lumi-Mat Cushion Foundation 14G Y215 (47502.17.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm mắt hiệu CODE8 iconoclast eyeshadow (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm màu #13 giúp kiềm dầu cho da,hiệu NEXCO (NEXCO SKIN NUDE AIR POWDER) 23g/hộp,HSD đến hết ngày: 01/04/2024.Số công cố: 109730/19/CBMP-QLD.Mới100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm màu #21 giúp kiềm dầu cho da,hiệu NEXCO (NEXCO SKIN NUDE AIR POWDER) 23g/hộp,HSD đến hết ngày: 01/04/2024.Số công cố: 109730/19/CBMP-QLD.Mới100% (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN TRANG ĐIỂM MÍ MẮT KATE CRUSHED DIAMOND EYES GD-1 HÀNG MỚI 100%--- KÈM CÔNG BỐ SỐ: 118419/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049100: PHẨN TRANG ĐIỂM SAMPLE LA POUDRE HAUTE NUANCE (nk)
- Mã HS 33049100: PHẤN TRANG ĐIỂM SAMPLE RAYON GELEE EYES SAMPLE (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm THE HISTORY OF WHOO-13GR-THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG:MI POWDER PACT SPF30/PA++ NO.1-HSD:2023-Số công bố SP:38907/17/CBMP-QLD-ngày 10/07/2017-đã kiểm theo TK:103000305811/A41-20/11 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm YSL COUTURE BLUSH 06 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm, 15g NSX: Hankook Cosmetics manufacturing, YEOWOOHWAJANGDEA SNOW FILTER CUSHION 19, 21, 23. Hàng mới 100%. (Số công bố: 121358/20/CBMP-QLD, ngày 27/03/2020) (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm-hàng thử- TESTER ULTRA LE TEINT COMP.BR12/ COMPACT-SCB:69519/18/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:072714 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm-REFILL VITA.COMP.DOUC.BR12/ VITALUMIERE COMPACT DOUCEUR-SCB:24895/16/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:197912 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm-REVLON COLORSTAY PRESS POWDER- LIGHT/MEDIUM-8.4 g.CBMP:7094/16/CBMP-QLD (14/04/16),Hiệu Revlon- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trẻ em kodomo extra mild for sensitive skin 180gr (1 thựng 48 chai 180gr). Hàng mới 100%.HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, NSX: 25/02/2020 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trẻ em kodomo gentle soft for sensitive skin 180gr (1 thựng 48 chai 180gr). Hàng mới 100%.HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, NSX: 24/01/2020 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trẻ em kodomo natural soft protection for sensitive skin 180gr (1 thựng 48 chai 180gr). Hàng mới 100%.HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, NSX: 08/02/2020 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn trẻ em kodomo sweetie cool 180gr (1 thựng 48 chai 180gr). Hàng mới 100%.. Hàng mới 100%. Hàng mới 100%.HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất, NSX: 23/01/2020 (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn ước dưỡng ẩm Magic Snow Cushion #23 Natural Beige hiệu APRIL SKIN (QC: 15gram),Số CB: 51611/17/CBMP-QLD ngày 28.11.2017 (NSX:HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD), HSD: 2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Phấn vẽ chân mày, hiệu: CATHY DOLL, 1g/gói (nk)
- Mã HS 33049100: Ponds White Beauty phấn phủ nâng tông 6X6X40G. PONDS WB IB TONEUP MILK POWDER 6X6X40G. Số NOTI: 93462/19/CBMP-QLD (08/04/2019) (nk)
- Mã HS 33049100: Quà tặng cá nhân: Phấn trang điểm. Hiệu: Derm Derm. Loại: Ample. 1.8g/ gói, 4 gói/ hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: S3160600- Phấn má hồng 5.1 g- 96455/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS BLUSH SUBTIL 03 SORBET DE CORAIL) (nk)
- Mã HS 33049100: S3164000- Phấn má hồng 5.1 g- 96462/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS BLUSH SUBTIL 541 MAKE IT POP) (nk)
- Mã HS 33049100: S3164100- Phấn má hồng 5.1 g- 96456/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS BLUSH SUBTIL 363 SMILE & BLUSH) (nk)
- Mã HS 33049100: S3164800- Phấn má hồng 5.1 g- 96461/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS BLUSH SUBTIL 351 BLUSHING TRESOR) (nk)
- Mã HS 33049100: S3165200- Phấn má hồng 5.1 g- 96468/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS BLUSH SUBTIL 330 POWER OF JOY) (nk)
- Mã HS 33049100: sản phẩm bb trang điểm- 14657- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO BB FOR SPORTS LIGHT (30 ml)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: Serum dưỡng da giúp làm trắng và che khuyết điểm cho da Gilaa Saffron Tone Up Repair Serum 20ml/hộp (1 hộp 1 PCE), NSX: VITA NATURE CO.,LTD, HSD: 05/2021. CB:123464/20/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049100: 1-7G51001-2020/ Phấn trang điểm đã nén- NARIS AMULTE POWDER FOUNDATION 01- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049100: 1-7G51002-2020/ Phấn trang điểm đã nén- NARIS AMULTE POWDER FOUNDATION 02- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049100: 1-7G51003-2020/ Phấn trang điểm đã nén- NARIS AMULTE POWDER FOUNDATION 03- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 33049100: CUSHION SHADOW, PN NUMBER: 200324099684, MANUFACTURER: KANNA COMESTICS CO., LTD, ADD: 488/4 CONG HOA, WARD 13, TAN BINH DIST, HCM CITY, VIET NAM PHẤN ĐÁNH MẶT (xk)
- Mã HS 33049100: LÕI PHẤN TRANG ĐIỂM (xk)
- Mã HS 33049100: NHŨ BỘT (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn che khuyết điểm CHRISTIAN DIOR, F092957002, CD BACKSTAGE FIX CONCEALER 002 MEDIUM SAND (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 11) (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn CHRISTIAN DIOR, C000000475, CD ROUGE BLUSH 475 ROSE CAPRI (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 12) (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn CHRISTIAN DIOR, F092957001, CD BCKSTG FIX CONCEALR15 F092957001 (STT TRONG TK TẠM NHẬP: 10) (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN ĐÁNH MẶT (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN EM BÉ (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN MÁ HỒNG (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN MẶT (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN MÀU (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN NỀN (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước 15gr/hộp x10/túi/ (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn nước, M.O.I BABY SKIN CUSHION, qui cách đóng gói: 0.1kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN PHỦ TRANG ĐIỂM (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn rôm Johnson Baby (thành phần chính: Bột TALC; loại 200g) (xk)
- Mã HS 33049100: PHẤN TRANG ĐIỂM (xk)
- Mã HS 33049100: phấn trang điểm 50g/hộp, hiệu: TOP WHITE (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm MAKEUP FOREVER ULTRA HD LOOSE POWDER 8,5G (xk)
- Mã HS 33049100: Phấn trang điểm/ (xk)
- Mã HS 33049920: Gel chấm mụn- Revuele SOS Salicylic Acid 25ML (nk)
- Mã HS 33049920: Kem dưỡng dành cho da dầu hoặc (và) da có mụn nhỏ150ml/tuýp-ACTIVE CREAM-OILY SKIN.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 354431.HD:31/10/22.PCB: 112883/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049920: Kem giúp làm giảm mụn trứng cá, mụn đầu đen và giảm tình trạng đỏ thâm da do mụn,-EAU THERMALE AVENE TRIACNEAL EXPERT EMULSION 30ML-(F192:10/19-04/22)SOCB:41535/17/CBMP-QLD,ngay:01/08/2017 (nk)
- Mã HS 33049920: Kem trị mụn (Kem Lô Hội-Acne Cleansing Repairing Cream hiệu DI MAN LAI ER) đóng một thùng 90 hộp, mỗi hộp đóng 30ml (nk)
- Mã HS 33049920: Kem trị mụn dạng xịt KOBAYASHI SENAKYUA 100ml/chai. NSX: Kobayashi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049920: Kem trị mụn Prosacea Gel, 21.25g/hộp, hsd 11/2021, là hàng quà tặng của cá nhân. Ncc: CA TRADING LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049920: Tân dược: Differin Cream 0.1% (Adapalene 0.1%), Kem, Hộp 1 tuýp 30g. Lot: 0074201. NSX: 01/2020. HD: 12/2022 (VN-19652-16) Nhà SX: Laboratoires Galderma (nk)
- Mã HS 33049920: Tân dược: Epiduo 0.1%/2.5% gel (Adapalen 0.1%; Benzoyl peroxide 2.5%), Hộp 1 lọ 15g Gel. Lot: 0324205. NSX: 02/2020. HD: 07/2021 (VN2-499-16) Nhà SX: Laboratoires Galderma (nk)
- Mã HS 33049920: Tinh chất chăm sóc dành cho da dầu, da có mụn30ml/lọ-PURIFYING SERUM-OILY SKIN- HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng trưng bày mới 100%.Code 154533.HD:31/08/22.PCB:28500/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049920: Tinh chất dưỡng da (Tinh chất Lô Hội-Acne Removing Essence hiệu DI MAN LAI ER) mỗi thùng đóng 96 hộp, mỗi hộp đóng 20ml (nk)
- Mã HS 33049930: 101878049010020/ Bán thành phẩm kem dưỡng da dùng sản xuất mỹ phẩm xuất khẩu- BULK AQL BOUNCING CARE CREAM 087804 *OS (nk)
- Mã HS 33049930: 101878449010020/ Bán thành phẩm nước dưỡng da dùng sản xuất mỹ phẩm xuất khẩu- BULK AQL BO CARE LOTION RR 087844 *KU (nk)
- Mã HS 33049930: 101878819010020/ Bán thành phẩm nước dưỡng da dùng sản xuất mỹ phẩm xuất khẩu- BULK AQL BO CARE LOTION R 087881 *KU (nk)
- Mã HS 33049930: 101879389010020/ Bán thành phẩm nước dưỡng da dùng sản xuất mỹ phẩm xuất khẩu- BULK AQL BALANCE CARE LO RR 087938 *KU (nk)
- Mã HS 33049930: 101879429010020/ Bán thành phẩm nước dưỡng da dùng sản xuất mỹ phẩm xuất khẩu- BULK AQL WHITE CARE LOTION RR 087942 *KU (nk)
- Mã HS 33049930: 101888839010021/ Bán TP nước dưỡng da- BULK DP BRIGHTENING CARE LO 088883 *NA (nk)
- Mã HS 33049930: 101888859010021/ Bán TP nước dưỡng da- BULK DP MOIST CARE LOTION 088885 *NA (nk)
- Mã HS 33049930: 101889029010021/ Bán TP nước dưỡng da- BULK DP VITAL ACT LOTION 088902 *NA (nk)
- Mã HS 33049930: 101889069010021/ Bán TP nước dưỡng da- BULK DP ACNE CARE LOTION 088906 *NA (nk)
- Mã HS 33049930: 101889089010021/ Bán TP nước dưỡng da- BULK DP BALANCE CARE LOTION 088908 *NA (nk)
- Mã HS 33049930: 102021/ Nước hoa hồng dưỡng ẩm da (150ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Antioxidant Hydramist, Số TNPCB: 34111/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 110207/ Sản phẩm dưỡng da, giúp chống nhăn và lão hóa da (15ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica OVERNIGHT REPAIR SERUM, Số TNPCB: 37504/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 110545/ Dưỡng ẩm da (177ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica ULTRACALMINGTM MIST, Số TNPCB: 34113/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 110615/ Nước hoa hồng dưỡng da (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Multi-Active Toner, Số TNPCB: 34104/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 110616/ Nước hoa hồng dưỡng da (250ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Multi-Active Toner, Số TNPCB: 34104/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 110634/ Sản phẩm kem chống nắng (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica SOLAR DEFENSE BOOSTER SPF 50, Số TNPCB: 37509/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 110641/ Kem lót trang điểm giúp chống nắng và lão hóa da (22ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica SKIN PERFECT PRIMER SPF 30, Số TNPCB:34108/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 110710/ Tinh chất dưỡng ẩm và tăng cường độ đàn hồi cho da (30ml- hàng bán lẻ)- Dermalogica Skin Hydrating Booster, Số TNPCB: 37511/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111009/ Tinh chất dưỡng da, làm đều màu da và mờ vết nám (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica C-12 PURE BRIGHT SERUM, Số TNPCB: 37502/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111012/ Kem dưỡng da dành cho ban đêm, giúp làm mờ vết nám (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica PURE NIGHT, Số TNPCB: 37515/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 111059/ Kem dưỡng ẩm (100ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Active Moist,Số TNPCB: 34084/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111063/ Kem dưỡng da, giúp nuôi dưỡng và phục hồi da lão hóa (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica SUPER RICH REPAIR,Số TNPCB: 34107/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 111064/ Kem dưỡng ẩm (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Active Moist,Số TNPCB: 34084/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111129/ Kem trang điểm, giúp chống nắng cho da (40 ml- Hàng bán lẻ)-Dermalogica SHEER TINT SPF 20- LIGHT,Số TNPCB: 34068/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111143/ Bộ sản phẩm Kem dưỡng ẩm, giúp chống nhăn và lão hóa da (7ml- Hàng bán lẻ) Dermalogica OVERNIGHT RETINOL REPAIR (4ml Hàng bán lẻ) Dermalogica BUFFER CREAM Số TNPCB:34109/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: 111236/ Kem Dưỡng Da Xung Quanh Mắt (15ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Age Reversal Eye Complex, Số TNPCB: 34112/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 111263/ Bộ Sản phẩm kem dưỡng ẩm giúp chống nhăn và làm săn chắc da (30ml- Hàng bán lẻ) Dermalogica OVERNIGHT RETINOL REPAIR 1%(15 ml gói mẫu thử)Dermalogica BUFFER CREAM, Số TNPCB:40497/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: 111279/ Sản phẩm kem dưỡng da ban đêm, giúp cung cấp độ ẩm và phục hồi da (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica SOUND SLEEP COCOON, Số TNPCB: 62204/18/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 111323/ Kem Dưỡng Da (100ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Skin Smoothing Cream, Số TNPCB: 74878/18/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111327/ Sản phẩm kem dưỡng ẩm, giúp cân bằng độ ẩm và phục hồi da (100ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica INTENSIVE MOISTURE BALANCE, Số TNPCB: 81109/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111328/ Sản phẩm kem dưỡng ẩm, giúp cân bằng độ ẩm và phục hồi da (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica INTENSIVE MOISTURE BALANCE, Số TNPCB: 81109/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111340/ Kem chống nhăn và làm sáng da dành cho da mụn (15ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica Age Bright Spot Fader, 94768/19/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 111341/ Tinh chất giúp dưỡng trắng và săn chắc da (30ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica BIOLUMIN-C SERUM,Số TNPCB: 62205/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111362/ Tinh chất giúp dưỡng trắng và săn chắc da (60ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica BIOLUMIN-C SERUM,Số TNPCB: 62205/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111365/ Sản phẩm kem dưỡng giúp chống nắng cho da (156ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica PROTECTION 50 SPORT, Số TNPCB: 35480/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 111369/ Kem dưỡng da giúp làm săn chắc và chống nhăn da (40ml- Hàng bán lẻ)PHYTO-NATURE FIRMING SERUM, Số TNPCB: 105053/19/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 111393/ Kem dưỡng da giúp làm sáng và săn chắc da vùng xung quanh mắt (15ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica BIOLUMIN-C EYE SERUM, Số TNPCB: 115834/19/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 111412INT/ Sản phẩm kem chống nắng và làm dịu da (50ml- Hàng bán lẻ)- Dermalogica INVISIBLE PHYSICAL DEFENSE, Số TNPCB: 117644/20/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 202021/ Nước hoa hồng dưỡng ẩm da (355ml- Hàng chuyên nghiệp)- Dermalogica Antioxidant Hydramist, Số TNPCB: 34111/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 210542/ Dưỡng ẩm da (354ml- Hàng chuyên nghiệp)- Dermalogica ULTRACALMINGTM MIST, Số TNPCB: 34113/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 210616/ Nước hoa hồng dưỡng da (473ml- Hàng chuyên nghiệp)- Dermalogica Multi-Active Toner, Số TNPCB: 34104/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 211268/ Gel dưỡng da dành cho da khô và da nhạy cảm, giúp cân bằng độ ẩm cho da (177ml- Hàng chuyên nghiệp)- Dermalogica Calm Water Gel,Số TNPCB: 59476/18/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 211323/ Kem Dưỡng Da (177ml-Hàng chuyên nghiệp)- Dermalogica Skin Smoothing Cream, Số TNPCB: 74878/18/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 211596/ Kem dưỡng ẩm (177ml- Hàng chuyên nghiệp)- Dermalogica Active Moist,Số TNPCB: 34084/17/CBMP-QLD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 391719 FREEPLUS MOIST CARE EMULSION 2- FREEPLUS SỮA DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ 2 (100ml). Số công bố:126540/20/CBMP-QLD. Net weight: 6.588 KGS (nk)
- Mã HS 33049930: 391721 FREEPLUS MOIST CARE EMULSION 1- FREEPLUS SỮA DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ 1(100ml).Số công bố:126539/20/CBMP-QLD. Net weight: 4.788 KGS (nk)
- Mã HS 33049930: 391723 FREEPLUS MOIST CARE LOTION 2- FREEPLUS LOTION DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ 2 (130ml). Số công bố:126543/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: 391725 FREEPLUS MOIST CARE LOTION 1- FREEPLUS LOTION DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ 1(130ml). Số công bố:126541/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: 391834 FREEPLUS MOIST CARE TRIAL SET 2- FREEPLUS BỘ MINI DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ TRIAL SET 2 (55ml). Số công bố:126543/20/CBMP-QLD, 126540/20/CBMP-QLD. Net weight: 5.652 KGS (nk)
- Mã HS 33049930: 391841 FREEPLUS MOIST CARE TRIAL SET 1- FREEPLUS BỘ MINI DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ TRIAL SET 1 (55ml).Số công bố:126541/20/CBMP-QLD, 126539/20/CBMP-QLD. Net weight: 3.528KGS (nk)
- Mã HS 33049930: 536608 Curél Sebum Trouble Care Sebum Care Lotion (150ML) (24pcs/ctn)- CURÉL LOTION DƯỠNG DA DÀNH CHO DA DẦU. Số công bố:50610/17/CBMP-QLD. Net weight: 29.376 KG (nk)
- Mã HS 33049930: 548336 Curél Intensive Moisture Care Intensive Moisture Cream (40G) (24pcs/ctn)-CURÉL KEM DƯỠNG DA CẤP ẨM CHUYÊN SÂU.Số công bố:50612/17/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: 548465 Curél lotion dưỡng da cấp ấm chuyên sâu III-Curél Intensive Moisture Care Moisture Lotion III Enrich (150ML) (24pcs/ctn). Số công bố:50613/17/CBMP-QLD. Net weight: 19.584 KG (nk)
- Mã HS 33049930: 552442: FREEPLUS MILD UV BODY MILK- FREEPLUS SỮA CHỐNG NẮNG TOÀN THÂN DỊU NHẸ (50ml) (nk)
- Mã HS 33049930: 555214 Curél Sebum Trouble Care Sebum Care Moisture Gel (120ML) (24pcs/ctn)- CURÉL GEL DƯỠNG DA DÀNH CHO DA DẦU.Số công bố: 50608/17/CBMP-QLD. Net weight: 12.168 KG (nk)
- Mã HS 33049930: 558193: FREEPLUS MILD SHOWER- FREEPLUS XỊT DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ (165g) (nk)
- Mã HS 33049930: 558541 FREEPLUS WATERY CREAM SAMPLE- FREEPLUS KEM DƯỠNG ẨM MÀNG NƯỚC (5g). Số công bố:126548/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: 566173 FREEPLUS DEEP PRE MOIST ESSENCE- FREEPLUS TINH CHẤT DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ (80ml).Số công bố:126545/20/CBMP-QLD. Net weight: 6.588 KGS (nk)
- Mã HS 33049930: 581883 FREEPLUS MOIST CARE LOTION 2 SAMPLE (12) PILLOW- FREEPLUS LOTION DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ 2 (9ml). Số công bố:126543/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: 583461 FREEPLUS MOIST CARE EMULSION 2 SAMPLE (12) PILLOW- FREEPLUS SỮA DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ 2 (5ml). Số công bố:126540/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: 603428 FREEPLUS MILD SHOWER- FREEPLUS XỊT DƯỠNG ẨM DỊU NHẸ (165g).Số công bố:126551/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: 611009/ Tinh chất dưỡng da, làm đều màu da và mờ vết nám (2ml- gói mẫu thử)- Dermalogica C-12 PURE BRIGHT SERUM, Số TNPCB: 37502/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 611033/ Kem dưỡng da giúp chống nhăn và lão hóa (2ml- gói mẫu thử)- Dermalogica MULTIVITAMIN POWER FIRM, Số TNPCB: 36211/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 611063/ Kem Dưỡng Da (2ml- Gói mẫu thử)- Dermalogica Super Rich Repair, Số TNPCB:34107/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 611198/ Kem lót trang điểm, giúp dưỡng ẩm và se nhỏ lỗ chân lông (2ml- Gói mẫu thử)- Dermalogica HYDRABLUR PRIMER,Số TNPCB: 34101/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 611236/ Kem Dưỡng Da Xung Quanh Mắt (2ml- Gói mẫu thử)- Dermalogica Age Reversal Eye Complex, Số TNPCB: 34112/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 611323/ Kem Dưỡng Da (2ml- Gói mẫu thử)- Dermalogica Skin Smoothing Cream, Số TNPCB: 74878/18/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 611369/ Sản phẩm dương da giúp làm săn chắc và chống nhăn da (2ml- Gói mẫu thử)- Dermalogica PHYTO-NATURE FIRMING SERUM, Số TNPCB: 108032/19/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 611393/ Sản phẩm dưỡng da giúp làm sáng và săn chắc da vùng xung quanh mắt (0.5 ml- gói mẫu thử)-Dermalogica BIOLUMIN-C EYE SERUM, Số TNPCB: 115834/19/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 611412/ Sản phẩm kem chống nắng và làm dịu da (2ml- Gói mẫu thử)- Dermalogica INVISIBLE PHYSICAL DEFENSE, Số TNPCB: 117644/20/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 611596/ Kem dưỡng ẩm (2ml- Gói mẫu thử)- Dermalogica Active Moist,Số TNPCB: 34084/17/CBMP-QLD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 699716 FREEPLUS WATERY CREAM- FREEPLUS KEM DƯỠNG ẨM MÀNG NƯỚC (50g). Số công bố:126548/20/CBMP-QLD. Net weight: 1.764 KGS (nk)
- Mã HS 33049930: 702021/ Nước hoa hồng dưỡng ẩm da (150ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica Antioxidant Hydramist, Số TNPCB: 34111/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 710545/ Dưỡng ẩm da (177ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica ULTRACALMINGTM MIST, Số TNPCB: 34113/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 710616/ Nước hoa hồng dưỡng da (250ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica Multi-Active Toner, Số TNPCB: 34104/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 710634/ Sản phẩm kem chống nắng (50ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica SOLAR DEFENSE BOOSTER SPF 50, Số TNPCB: 37509/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 710641/ Kem lót trang điểm giúp chống nắng và lão hóa da (22ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica SKIN PERFECT PRIMER SPF 30, Số TNPCB: 34108/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 710710/ Tinh chất dưỡng ẩm và tăng cường độ đàn hồi cho da (30ml- chai mẫu thử)- Dermalogica Skin Hydrating Booster, Số TNPCB: 37511/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711009/ Tinh chất dưỡng da, làm đều màu da và mờ vết nám (50ml- chai mẫu thử)- Dermalogica C-12 PURE BRIGHT SERUM, Số TNPCB: 37502/17/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711012/ Kem dưỡng da dành cho ban đêm, giúp làm mờ vết nám (50ml chai mẫu thử)- Dermalogica PURE NIGHT, Số TNPCB: 37515/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 711013/ Sản phẩm kem dưỡng giúp chống nắng cho da(50ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica PURE LIGHT SPF50, Số TNPCB: 37514/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 711049/ Kem dưỡng cung cấp độ ẩm và làm săn chắc da (50ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica Dynamic Skin Recovery Spf50, Số TNPCB: 37508/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711129/ Kem trang điểm, giúp chống nắng cho da (40 ml- Chai mẫu thử)-Dermalogica SHEER TINT SPF 20- LIGHT,Số TNPCB: 34068/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711236/ Kem Dưỡng Da Xung Quanh Mắt (15ml- chai mẫu thử)- Dermalogica Age Reversal Eye Complex, Số TNPCB: 34112/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 711257/ Kem Dưỡng Da Vùng Quanh Mắt (25ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica Stress Positive Eye Lift, Số TNPCB: 34040/17/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 711267/ Tinh Chất Dưỡng Ẩm và Làm Dịu Da (150ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica Redness Relief Essence, Số TNPCB: 90061/19/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 711268/ Gel dưỡng da dành cho da khô và da nhạy cảm, giúp cân bằng độ ẩm cho da (50ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica CALM WATER GEL, Số TNPCB: 59476/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711323/ Kem Dưỡng Da (100ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica Skin Smoothing Cream, Số TNPCB: 74878/18/CBMP-QLD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711340/ Kem chống nhăn và làm sáng da dành cho da mụn (15ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica Age Bright Spot Fader, 94768/19/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 711341/ Tinh chất giúp dưỡng trắng và săn chắc da (30ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica BIOLUMIN-C SERUM,Số TNPCB: 62205/18/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711369/ Kem dưỡng da giúp làm săn chắc và chống nhăn da (40ml- Chai mẫu thử)PHYTO-NATURE FIRMING SERUM, Số TNPCB: 108032/19/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: 711393/ Kem dưỡng da giúp làm sáng và săn chắc da vùng xung quanh mắt (15ml- Chai mẫu thử)- Dermalogica BIOLUMIN-C EYE SERUM, Số TNPCB: 115834/19/CBMP-QLD, Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: 940312 Curél Sebum Trouble Care Moisture Facial Lotion (24pcs/ctn)- Curél Lotion dưỡng da dành cho da dầu.Số công bố:123891/20/CBMP-QLD. Net weight: 19.584 KG (nk)
- Mã HS 33049930: 940313 Curél Sebum Trouble Care Moisture Facial Gel (24pcs/ctn)- Curél Gel dưỡng da dành cho da dầu.Số công bố:123872/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: 940668 Curél Intensive Moisture Care Moisture Facial Lotion II (24pcs/ctn)- Curél Lotion dưỡng da cấp ẩm chuyên sâu II.Số công bố:123890/20/CBMP-QLD. Net weight: 19.584 KG (nk)
- Mã HS 33049930: 940670 Curél Intensive Moisture Care Moisture Facial Lotion III Enrich (24pcs/ctn)- Curél Lotion dưỡng da cấp ẩm chuyên sâu III.Số công bố:123875/20/CBMP-QLD. Net weight: 9.792 KG (nk)
- Mã HS 33049930: 940673 Curél Intensive Moisture Care Moisture Facial Milk (24pcs/ctn)- Curél Sữa dưỡng da cấp ẩm chuyên sâu.Số công bố:123874/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: AMBER ELIXIR PERFUMED BODY CREAM 32338- Kem dưỡng thể, 250ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 83175/18/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 07/12/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Amuldy s- Chai lăn dưỡng ẩm, giảm khô rát, làm dịu nhẹ làn da bị kích ứng do côn trùng đốt(không có chức năng khử mùi) hiệu AVK, đóng gói 50ml/chai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU 18 FIRST TONER. Nước cân bằng dưỡng da 180ml-90418/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU BABY TONE-UP CREAM. Kem dưỡng da 65g-90458/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU CERABUTTER HAND CREAM (MURUMURU BUTTER). Kem dưỡng da tay 35ml-90960/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU HAMAMELIS TONER. Nước cân bằng dưỡng da 200ml-90586/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU HYALUTHIONE SOONSOO CREAM. Kem dưỡng da 50ml-90660/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU JUICY-PANG WATER BLUSHER (BE01). Má hồng trang điểm dạng nước 9g-75147/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU LACTOBACILLUS MOISTURIZING CREAM. Kem dưỡng da 50ml-122599/20/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU MADECASSOSIDE CREAM. Kem dưỡng da 50ml-91584/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU MADECASSOSIDE HAND CREAM. Kem dưỡng da tay 40ml-90425/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU MULBERRY BLEMISH CLEARING CREAM. Kem dưỡng da 50ml-116384/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU NONCO MASTIC PURIFYING TONER. Nước cân bằng dưỡng da 195ml-75435/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU NONCO TEA TREE TONER. Nước cân bằng dưỡng da 210ml-90816/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU POWER BLOCK DAILY SUN CREAM SPF50+/PA++++. Kem chống nắng 50ml-75439/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU POWER BLOCK ESSENCE SUN CREAM SPF50+/PA++++. Kem chống nắng 15g-75192/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU PURE BLOCK NATURAL DAILY SUN CREAM SPF45/PA+++. Kem chống nắng 100ml-90377/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU PURE BLOCK TONE-UP SUN BASE SPF50+/PA+++. Kem chống nắng 50ml-90608/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: A'PIEU SOOBOOJI FOUNDATION SPF30/PA++ (NO.23). Kem nền trang điểm 35g-90865/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu A'PIEU (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ dưỡng da 3W CLINIC FLOWER EFFECT EXTRA MOISTURIZING: SKIN SOFTENER 150mlx1 lọ + 30mlx1 lọ,EMULSION 150mlx1 lọ + 30mlx1 lọ,CREAM 50gx1 lọ.HSX: IB COSMETIC CO., LTD,HSD:2023.02.10. ĐG:20 bộ/carton. (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ dưỡng da Astalift travel kit gồm 4 món dùng mang đi du lịch. Nhãn hiệu: Astalift, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ dưỡng da ORI-24K- Origani Ageless By Nature 24K, ORI-24K, 6pcs, HSD:2022.Hiệu: Origani.Hàng mới 100%. 111538/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ dưỡng da Revitalize 1.0 Botul,(1 set gồm 1 hộp kem dưỡng 30gr, 4 lọ tinh chất mỗi lọ 5ml) nhãn hiệu LT Cosmetics nhà sx Cosmax,Inc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ dưỡng da SOME BY MI AHA-BHA-PHA 30 DAYS MIRACLE AC SOS KIT: Sữa RM 30ml, Kem D.da 20g, Tinh chất D.da 10ml, Nước hoa hồng 30ml. SOME BY MI,HSX:reBom Cosmetics Co.,Ltd., 117312/20/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ kem chống nắng NEUTROGENA ULTRA SHEER 141g/chai, 88ml/tuýp. NSX: Johnson & Johnson. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ kem dưỡng ẩm làm dịu và phục hồi da (phiên bản đặc biệt) 50ML và 250ML, hiệu: Mamonde, hsd: 1/3/2023, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ kem dưỡng da GERMAINE DE CAPUCCINI ROYAL JELLY (50ml + 125ml). NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ sản phẩm AQUAFRESH, mã hàng: 323M05 hàng mẫu 5ml (nk)
- Mã HS 33049930: Bộ Sản phẩm dưỡng,cung cấp độ ẩm,dưỡng chất,cải thiện đàn hồi,giúp da mịn màng Edally EX REBALANCING SKIN CARE REBALANCING AMPOULE SET,3ml/lọ,10lọ/bộ,hiệu Edally Ex,NSX Cosmax.Inc,HSD36 tháng,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: BỘ SP NƯỚC DƯỠNG HIỆU CHỈNH DA- ALBION SKIN CONDITIONER KIT. Dung lượng: Skin Conditioner 330ml, Paper Mask E 12ml x 4 pcs, Cotton 40 pcs. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: BỘ SP TINH CHẤT DƯỠNG DA TRẮNG SÁNG TINH KHIẾT- ALBION EXAGE WHITE WHITENING TARGET KIT. Dung lượng: Up Lotion II 30ml, Whitening Target 40ml, Rise Milk II 30g, Cotton 10pcs. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: BỘ TRỊ LIỆU TRẺ HÓA20 TRỊ LIỆU,8sp/hộp-YOUTH INTENSIVE TREATMENT.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 351626.HD:30/11/22.PCB: 43169/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: BUST BEAUTY LOTION 50ML- nước dưỡng da vùng ngực hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2022, số CBMP28788/17/CBMP-QLD ngày 06.03.2017 (nk)
- Mã HS 33049930: Bút lăn mắt- CATHY DOLL READY 2 WHITE MILKY TONE UP EYE SERUM 15ML, 83075/18/CBMP-QLD (07/12/2018), KM code 2040114560012 (nk)
- Mã HS 33049930: Chai serum dưỡng da 3W CLINIC COLLAGEN & LUXURY GOLD REVITALIZING COMFORT GOLD ESSENCE, CB93401/19/CBMP-QLD, 1 thùng48 hộp (150ml*48EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Chai serum dưỡng da BERGAMO BRIGHTENING EX WHITENING AMPOULE, CB92813/19/CBMP-QLD, 1 thùng 120 hộp (30ml*120EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Chai serum dưỡng da luxury BERGAMO LUXURY CAVIAR WRINKLE CARE AMPOULE, CB97016/19/CBMP-QLD, 1 thùng120 hộp (30ml*120EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Chai serum dưỡng da tinh chất ốc sên BERGAMO PURE SNAIL WHITENING AMPOULE, CB97017/19/CBMP-QLD, 1 thùng 120 hợp (30ml*120EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Chai serum dưỡng da vàng gold BERGAMO 24K GOLD BRILLIANT ESSENCE, CB92815/19/CBMP-QLD, 1 thùng 60 hộp (110ml*60EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Chai serum dưỡng trắng da BERGAMO WHITE VITA RUMINANT ESSENCE, CB92812/19/CBMP-QLD, 1 thùng 60 hộp 110ml*60EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: CHẤT KHỬ TRÙNG TAY: RƯỢU, KEM LÔ HỘI, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da ARAMIS 24 HR REACTIVATING A/P S 200ML/4.6FLOZ (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da bộ tặng kèm WHOO GWP Cheongidan Radiant 6pcs Special Gift Set (6 sản phẩm/bộ) (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da bộ WHOO Cheongidan TR set (6 sản phẩm/bộ) (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da C.DIOR CAPTURE YOUTH MATTE MAXIMIZER AGE-DELAY MATTIFYING SERUM (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da CLARINS MI NUIT TP 2014 50 (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da CLINIQUE CUSTOM REPAIR SMART SERU 50ML/1.7FLOZ (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da E.LAUDER IDEALIST PORE MINMZ 1.7 50ML/1.7FLOZ (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da GIVENCHY HS 18 SERUM 30ML (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da LANCOME APC MIDNIGHT BI PHASE OIL P/B15ML (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da nhãn hàng INTUISKIN, dùng để dưỡng da body và da mặt (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da SULWHASOO Snowise Brightening Water (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da tay C.DIOR MISS DIOR NOURISHING ROSE HAND CRÈME 50ML (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da VICTORIA'S SECRET TMC_2.5OZ_LTN_MINI _SCOCONUTPAS00001 2.5OZ (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng da YSL BPC CREME P50ML (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng mắt C.DIOR HLIFE SORBET EYE GEL TB APPL 15ML I (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng mắt GIVENCHY L'INTEMPOREL EYE CONTOUR 15ML (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng mắt MAC FAST RESPONSE EYE (REPAC 15ML/.5FLOZ (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng mắt YSL TPS EYE PERFECTOR T15ML (nk)
- Mã HS 33049930: Chế phẩm dưỡng môi MAC LIP CONDITIONER TUBE (RE 15ML/.5FLOZ (nk)
- Mã HS 33049930: CHỐNG NẮNG BẢO VỆ DA- ALBION SUPER UV CUT REPAIR PERFECTION BASE- Dung lượng: 0.3g, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%.SCB:16542/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: CLARINS- BODY PARTNER- EXPERT VERGETURES (TESTER)- kem dưỡng da cơ thể hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2022, số CBMP109846/19/CBMP-QLD ngày 14.10.2019 (nk)
- Mã HS 33049930: CLARINS MEN AFTER SHAVE ENERGIZER 100ML (TESTER)- kem dưỡng da sau cạo râu hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2022, số CBMP34326/17/CBMP-QLD ngày 05.08.2017 (nk)
- Mã HS 33049930: CLARINS- MULTI-ACTIVE NUIT- CREME PREMIERES RIDES REVITALISANTE- peaux normales à sèches 15ML (TRIAL)- kem dưỡng da hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2023, số CBMP30744/17/CBMP-QLD ngày 28.03.2017 (nk)
- Mã HS 33049930: CLARINS UV PLUS ANTI-POLLUTION ECRAN MULTI-PROTECTION SPF 50/PA++++ UVA-UVB/OIL FREE DAY SCREEN MULTI- PROTECTION ROSY GLOW 50ML kem dưỡng da chống nắng hiệu Clarins mới 100%, HSD 2023, số CBMP45192 n (nk)
- Mã HS 33049930: CLARINS WHITE PLUS PURE TRANSLUCENCY GEL-MASQUE ECLAIRCISSANT RENOVATEUR 50ML- kem dưỡng da ban đêm hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2022, số CBMP41130/17/CBMP-QLD ngày 27.07.2017 (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO KILL COVER AIRY-FIT CONCEALER 3 LINEN. Kem che khuyết điểm 3g-64889/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO KILL COVER LIQUID CONCEALER 3-BY LINEN. Kem che khuyết điểm 7g-68192/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO KILL COVER PINK GLOW CREAM CUSHION SPF40, PA++ 3-BY LINEN. Kem nền trang điểm 15g*2-113299/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO KILL COVER POT CONCEALER 3-BY LINEN. Kem che khuyết điểm 6g-68215/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO KILL COVER PRO ARTIST LIQUID COLOR CONCEALER 01 ORANGE. Kem che khuyết điểm 6g-64490/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO PRE-STEP PEACH TONE UP PRIMER. Kem lót trang điểm 30ml-95307/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO PRE-STEP PORE PRIMER. Kem lót trang điểm 30ml-95304/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CLIO PRO TINTED VEIL BLUSHER 02 WATCH OUT. Kem má hồng trang điểm 4.5g-68285/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu CLIO (nk)
- Mã HS 33049930: CURÉL xịt dưỡng da cấp ẩm, trọng lượng 150 g, nhà sản xuất Kao- Curél Intensive Moisture Care Deep Moisture Spray, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dạng lotion dùng cho da mặt (Id Real After care Toner), 250ml/lọ/hộp, Hãng SX: COSMAX, INC, Hàng mới 100% (Hàng FOC, không thanh toán, dùng để thử nghiệm) (nk)
- Mã HS 33049930: Danne Montague-King/DMK EYE TONE Wrinkle Reducing Eye Contour Lotion(kem dưỡng làm giảm vết nhăn vùng da quanh mắt).Nhãn hàng: Danne Montague-King/DMK. 15ml/hộp. HSD:11/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dầu bôi dưỡng ẩm toàn thân Metascent (100ml/chai). Hàng mẫu (nk)
- Mã HS 33049930: Dầu dưỡng da ban đêm hiệu NNO (NNO Nourishing Night Oil), hộp 30 viên (công dụng: dưỡng da và giữ ẩm,...), lot: 0D11J1, hsd: 04/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Dầu dưỡng da cho trẻ em 145ml, hiệu Bambo Nature, hãng sx: ABENA, số tiếp nhận CB:117046/20/CBMP-QLD, 48 chai/thùng (1 thùng 1UNK). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: DẦU DƯỠNG DA, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049930: DẦU DƯỠNG SÁNG DA CHỐNG LÃO HÓA- ALBION EXCIA SECRET FORMULA PHYTO BRIGHTENING OIL- Dung lượng 0,6ml, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%. SCB: 119269/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Dầu dưỡng thể- 80 ml: Neigene Body Oil. Giúp dưỡng ẩm, làm mềm và mịn da. Số tiếp nhận phiếu công bố số: 49584/17/CBMP-QLD. Lot#1808D. NSX: 22/08/18, HSD: 21/08/21. (nk)
- Mã HS 33049930: DẦU MCT, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049930: DẦU THẢO DƯỢC CHĂM SÓC DA & TÓC- ALBION HERBAL OIL GOLD- Dung lượng: 40ml. Hàng mới 100%. SCB:16492/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: DẦU THOA MẶT: DẦU DỪA, BẠC HÀ, DẦU HOA OẢI HƯƠNG, DẦU TRẦM HƯƠNG, DẦU HOA HỒNG, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049930: DERMATORY HYPOALLERGENIC CICA POWDER TONER. Nước cân bằng dưỡng da 300ml-68295/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu DERMATORY. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch cân bằng làm mềm và tươi mới làn da 200ml- Artistry Hydra- V Fresh Softening Lotion- 117644A4. Công bố: 36886/17/CBMP-QLD ngày 12/06/2017, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng ẩm da mặt nhãn hiệu Accoje 130ml Whitening Moisture Toner 130ml. Hàng mới 100%, MFG: 25/02/2020, EXP: 24/08/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da AHA, COSRX AHA7 WHITEHEAD POWER LIQUID,100ml, cung cấp dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa mụn, XNCB: 25177/16/CBMP-QLD, nhà sx COREA COSMEDICAL CENTER, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da EGF COMPLEX AMPOULE 50, dung tích 50ml, Số công bố 90955/19/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da Goodndoc AC Control Blemish Source, nhãn hàng Goodndoc,do BIOCM Co., Ltd sx, 30ml/chai.Lot: BC048H. HSD:02/2022. CB: 7378/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da HYALURON COMPLEX AMPOULE 62, dung tích 50ml, Số công bố75301/18/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da mặt giúp dưỡng ẩm da và mềm mại nhãn hiệu Accoje 130ml Hydrating Aqua Lotion 130ml. Hàng mới 100%, MFG: 11/05/2020, EXP: 10/11/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da ngăn ngừa mụn 2%BHA- Paula's Choice Skin Perfecting 2% Bha Liquid Exfoliant 118ML.SCB:85365/18/CBMP-QLD.NSX:Gordon Laboratories, Inc.HSD:04/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da VITA C COMPLEX AMPOULE 47, dung tích 150ml, Số công bố 75303/18/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da vùng mắt- BABY BRIGHT ALOE VERA & FRESH COLLAGEN EYE ROLLER SERUM 15ML, 16044/16/CBMP-QLD (29/08/2016), KM code 2040114500012 (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da, giảm nếp nhăn chứa 4%BHA- Paula's Choice Resist Advanced Pore- Refining Treatment 4%Bha 30ML.SCB:113940/19/CBMP-QLD.NSX:Bentley Laboratories, LLC.HSD:02/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch dưỡng da, làm dịu da và giảm nếp nhăn chứa 1%BHA- Paula's Choice Calm 1% Bha Lotion Exfoliant 100ML.SCB:120758/20/CBMP-QLD.NSX:Cosmetic Enterprises Ltd.HSD:03/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch tẩy trang (nước hoa hồng) giúp làm sạch và trẻ hóa da-Simple Kind to Skin Soothing Facial Toner 6x200ml (NOT: 87126/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33049930: Dung dịch(tinh chất) cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, dưỡng da mềm mịn (Chaga Concentrate Essence) 200ml/chai, NSX: Shinsegae Intercos Korea Inc,HSD:26/2/2022,hiệu: Make p:rem, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: DƯỠNG CHẤT CHỨA VITAMIN C NGUYÊN CHẤT GIÚP DA SĂN CHẮC, GIẢM CÁC NẾP NHĂN, CÁC DẤU HIỆU LÃO HÓA VÀ LÀM SÁNG DA, GIÚP DA TRÔNG RẠNG RỠ HƠN 30ml- 88839/19/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMAT (nk)
- Mã HS 33049930: DƯỠNG CHẤT CHUYÊN BIỆT GIÚP GIẢM THÂM NÁM, ĐỐM NÂU VÀ LÀM ĐỀU MÀU DA 30ml- 46181/17/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE PIGMENTCLAR SERUM)- M1041620 (nk)
- Mã HS 33049930: DƯỠNG CHẤT DƯỠNG DA GIÚP LÀM GIẢM CÁC DẤU HIỆU LÃO HÓA DO QUÁ TRÌNH OXY HÓA TRÊN DA, GIÚP DA TRÔNG SÁNG VÀ RẠNG RỠ HƠN. DÙNG ĐƯỢC CHO DA NHẠY CẢM. 30ml- 84939/18/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORA (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng chất giàu khoáng chất giúp chăm sóc da mềm mượt, căng mọng, ẩm mịn, cho làn da trông sáng mịn và căng mượt hơn 1.5ml- 54672/17/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES MINÉRAL 89 SKIN FORTIFYING DAILY B (nk)
- Mã HS 33049930: DƯỠNG CHẤT GIÚP HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TÁI TẠO LÀN DA, GIẢM NẾP NHĂN, NGĂN NGỪA CÁC DẤU HIỆU LÃO HÓA, GIÚP DA SĂN CHẮC VÀ ĐÀN HỒI HƠN. 1.5ml- 51639/17/CBMP-QLD- Sample (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOL (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng chất làm mờ vết nhăn hiệu BERGAMO- BERGAMO PREMIUM GOLD WRINKLE CARE AMPOULE (dung tích 30ml/Pce x 120 Pcs/CTN). HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 84692/18/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng chất trắng da hiệu BERGAMO- BERGAMO BRIGHTENING EX WHITENING AMPOULE (dung tích 30ml/Pce x 120 Pcs/CTN).HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 84693/18/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng da mặt giúp làm dịu da (5cái/hộp) nhãn hàng STEAQU, NSX: BEAUTY SKIN Co., Ltd- STEAQU HONEY SOOTHING MASK PACK, phiếu công bố 120131/20/CBMP-QLD ngày 11/03/2020. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng da mặt giúp ngăn ngừa các dấu hiệu nhăn da (5cái/hộp) nhãn hàng STEAQU,NSX:BEAUTY SKIN Co.,Ltd-STEAQU RED GINSENG WRINKLE MASK PACK,phiếu công bố 120513/20/CBMP-QLD ngày 13/03/2020.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: DƯỠNG MỀM, MỊN DA/BOM EIGHT TEA LOTION- NSX: 02/20, HSD: 02/23, ITEM:BS0011,PCB: 104402/19/CBMP/QLD, 150g/cái, NSX: COSON, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể- BOYA Q10 BODY LOTION 700ML, 7069/16/CBMP-QLD (14/04/2016), KM code 1020301300012 (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể- CATHY DOLL READY 2 WHITE WHITENER BODY LOTION 150ML, 7173/16/CBMP-QLD (15/04/2016), KM code 1020304640012 (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể nuôi dưỡng làn da200ml/tuýp-HYDRA-NOURISHING BODY LOTION-HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 180180. HD:30/11/22.PCB:9594/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể trắng da, giúp da mềm mịn Made In Nature Goat Milk UV Body Lotion 450ml/chai, mới 100%, MFD:17/04/2020, EXP:17/10/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể VASELINE HEALTHY WHITE (725ml/chai x 12 chai/ thùng) (NOT: 89488/19/CBMP-QLD), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể VASELINE INTENSIVE CARE (725ml/chai x 12 chai/ thùng) (NOT: 89489/19/CBMP-QLD), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể VASELINE ORIGINAL (368gr/ hộp x 24 hộp/ thùng) (NOT: 89491/19/CBMP-QLD), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Dưỡng thể-Byphasse Lait Unificateur De Teint Extrait D'Avoine. Nhãn hàng BYPHASSE, nhà sx: DOBER IMPORT-EXPORT S.L, dung tích 500ml/chai.Số CB: 111913/19/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: ECLAT FEMME WEEKEND PERFUMED BODY CREAM 34088- Kem dưỡng thể, 250ml HSD: 01/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 102849/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 24/07/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: ESSENTIALS FACE CREAM PAPAYA 36194- kem dưỡng ẩm da, 75ml HSD: 04/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 106785/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 05/09/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: EXTRA-COMFORT TONING LOTION WITH ALOE VERA ALCOHOL-FREE DRY OR SENSITIZED SKIN 200ML- nước dưỡng da hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2023, số CBMP103854/19/CBMP-QLD ngày 02.08.2019 (nk)
- Mã HS 33049930: F.O.C Gel dưỡng ẩm giúp làm sáng da và làm mờ nếp nhăn INTRODERM SP10, 120ml/lọ (đóng gói: 1ctn x 40lọ), nhãn hiệu INTRODERM,NSX: SAMSUNG MEDICOS Co.,Ltd. CB:111041/19/CBMP-QLD. HSD: 04/2023. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: F2343500- Kem dưỡng da 50ml- 103147/19/CBMP-QLD- (Shu uemura TSUYA skin youthful bouncy-fine cream) (nk)
- Mã HS 33049930: F2344000- Sữa dưỡng da 75ml- 103146/19/CBMP-QLD- (Shu uemura TSUYA skin youthful bouncy-fine emulsion) (nk)
- Mã HS 33049930: F2344100- Sữa dưỡng da 10ml- 103146/19/CBMP-QLD- Hàng mẫu (Shu uemura TSUYA skin youthful bouncy-fine emulsion) (nk)
- Mã HS 33049930: F5604400- Tinh chất dưỡng da Tsuya 30ml- 7132/16/CBMP-QLD- (Shu uemura TSUYA skin youthful vita-glow activator) (nk)
- Mã HS 33049930: F6143800- Nước hoa hồng làm mềm da, giúp nâng căng và làm săn chắc da. 200ml- 6503/16/CBMP-QLD- (LANCÔME RÉNERGIE MULTI-LIFT MEMORY SHAPE GEL-IN-LOTION) (nk)
- Mã HS 33049930: F6542600- Kem chống nắng 40ml- 118012/15/CBMP-QLD- (Shu uemura blanc:chroma chroma4 UV protector water resistant) (nk)
- Mã HS 33049930: F6592900- Kem lót cung cấp ẩm cho da 30ml- 32207/17/CBMP-QLD- (Shu uemura stage performer block:booster protective moisture primer base hydratante protectrice SPF 50 PA +++ colorless) (nk)
- Mã HS 33049930: F6651600- Kem dưỡng mắt & môi Ultime8 15ml- 17631/16/CBMP-QLD- (Shu uemura Ultime8 sublime beauty eye and lip contour cream) (nk)
- Mã HS 33049930: F6690100- Sữa dưỡng ultime8 75ml- 25118/16/CBMP-QLD- (Shu uemura ultime8 sublime beauty oil in emulsion) (nk)
- Mã HS 33049930: F6778700- Nước khoáng dưỡng da 150ml- 25678/17/CBMP-QLD- (Shu uemura skin perfector makeup refresher mist Sakura) (nk)
- Mã HS 33049930: F6799100- Nước cân bằng da 150ml- 41412/17/CBMP-QLD- (Shu uemura TSUYA skin refining vita-glow lotion [fresh]) (nk)
- Mã HS 33049930: F6799200- Nước cân bằng da 450ml- 41412/17/CBMP-QLD- (Shu uemura TSUYA skin refining vita-glow lotion [fresh]) (nk)
- Mã HS 33049930: F6799400- Nước cân bằng da 15ml- 41412/17/CBMP-QLD- Hàng mẫu (Shu uemura TSUYA skin refining vita-glow lotion [fresh]) (nk)
- Mã HS 33049930: F7018000- Kem nền chống nắng đa năng 14g- 49903/17/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT LE CUSHION ENCRE DE PEAU FUSION INK CUSHION FOUNDATION SPF 23/ PA ++ 10) (nk)
- Mã HS 33049930: F7018100- Kem nền chống nắng đa năng 14g- 49903/17/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT LE CUSHION ENCRE DE PEAU FUSION INK CUSHION FOUNDATION SPF 23/ PA ++ 20) (nk)
- Mã HS 33049930: F7018200- Kem nền chống nắng đa năng 14g- 63370/18/CBMP-QLD- (YVESSAINTLAURENT LE CUSHION ENCRE DE PEAU FUSION INK CUSHION FOUNDATION SPF 23/ PA ++ 25) (nk)
- Mã HS 33049930: F7121300- Kem chống nắng có màu 30ml- 84837/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS UV EXPERT YOUTH SHIELD BB COMPLETE SPF 50+ PA++++ UVB- XL UVA- POLLUTION* 1) (nk)
- Mã HS 33049930: F7122000- Kem chống nắng có màu 30ml- 84943/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS UV EXPERT YOUTH SHIELD BB COMPLETE SPF 50+ PA++++ UVB- XL UVA- POLLUTION* 2) (nk)
- Mã HS 33049930: F7122700- Kem chống nắng dạng gel 30ml- 84892/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS UV EXPERT YOUTH SHIELD AQUA GEL SPF 50 PA++++ UVB- XL UVA- POLLUTION) (nk)
- Mã HS 33049930: F7123400- Kem chống nắng dạng sữa 30ml- 84946/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS UV EXPERT YOUTH SHIELD MILKY BRIGHT SPF 50 PA++++ UVB- XL UVA- POLLUTION*) (nk)
- Mã HS 33049930: F7124100- Kem chống nắng 30ml- 84836/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS UV EXPERT YOUTH SHIELD TONE UP MILK SPF 50+ PA++++ UVB- XL UVA- POLLUTION PEARLY WHITE) (nk)
- Mã HS 33049930: F7155700- Kem chống nắng 50ml- 78130/18/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS ABSOLUE UV PRECIOUS CELLS GLOBAL YOUTH PROTECTING CARE SPF 50 PA ++++ UVA PPD) (nk)
- Mã HS 33049930: F7220200- Sữa dưỡng da 100 ml- 115010/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA ADVANCED LIFTING & BRIGHTENING EMULSION) (nk)
- Mã HS 33049930: F7236700- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 344 medium rich amber) (nk)
- Mã HS 33049930: F7236800- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 354 medium amber) (nk)
- Mã HS 33049930: F7237000- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 375 light amber+) (nk)
- Mã HS 33049930: F7237500- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 724 deep beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7237800- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 554 medium sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7238300- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 644 medium rich shell) (nk)
- Mã HS 33049930: F7238400- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 654 medium shell) (nk)
- Mã HS 33049930: F7238600- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 674 light shell) (nk)
- Mã HS 33049930: F7238800- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 754 medium beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7239000- Kem nền trang điểm dạng lỏng 35ml- 84855/18/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting foundation SPF 24 PA+++ 774 light beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7291100- Kem nền dạng lỏng 30 ml- 90904/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA the lightbulb fluid foundation SPF 25 PA+++ 644 medium rich shell) (nk)
- Mã HS 33049930: F7328900- Kem nền trang điểm dạng lỏng 15 g- 90943/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation SPF 36 PA+++ 463 medium light apricot) (nk)
- Mã HS 33049930: F7329000- Kem nền trang điểm dạng lỏng 15 g- 90943/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation SPF 36 PA+++ 564 medium light sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7329100- Kem nền trang điểm dạng lỏng 15 g- 90943/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation SPF 36 PA+++ 574 light sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7329600- Kem nền trang điểm dạng lỏng 15 g- 90943/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation SPF 36 PA+++ 764 medium light beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7329700- Kem nền trang điểm dạng lỏng 15 g- 90943/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation SPF 36 PA+++ 774 light beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7331200- Kem che khuyết điểm 7ml- 103359/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited stretchable lasting concealer 4 light) (nk)
- Mã HS 33049930: F7331300- Kem che khuyết điểm 7ml- 103359/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited stretchable lasting concealer 4 medium) (nk)
- Mã HS 33049930: F7331400- Kem che khuyết điểm 7ml- 103359/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited stretchable lasting concealer 5 fair) (nk)
- Mã HS 33049930: F7331500- Kem che khuyết điểm 7ml- 103359/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited stretchable lasting concealer 5 light) (nk)
- Mã HS 33049930: F7331600- Kem che khuyết điểm 7ml- 103359/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited stretchable lasting concealer 5 medium) (nk)
- Mã HS 33049930: F7331800- Kem che khuyết điểm 7ml- 103359/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited stretchable lasting concealer 6 light) (nk)
- Mã HS 33049930: F7333700- Lõi thay thế kem nền trang điểm 15 g- 90947/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation/refill SPF 36 PA+++ 564 medium light sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7333800- Lõi thay thế kem nền trang điểm 15 g- 90947/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation/refill SPF 36 PA+++ 574 light sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7334300- Lõi thay thế kem nền trang điểm 15 g- 90947/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation/refill SPF 36 PA+++ 764 medium light beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7334400- Lõi thay thế kem nền trang điểm 15 g- 90947/19/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited breathable lasting cushion foundation/refill SPF 36 PA+++ 774 light beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7350000- Xịt khoáng 100 ml- 117245/20/CBMP-QLD- (SHU UEMURA unlimited lasting makeup fix mist) (nk)
- Mã HS 33049930: F7380000- Nước cân bằng da 150 ml- 104900/19/CBMP-QLD- (LANCÔME PARIS RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA MILK PEEL) (nk)
- Mã HS 33049930: F7450900- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 544 medium rich sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451000- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 554 medium sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451100- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 564 medium light sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451200- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 574 light sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451300- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 584 fair sand) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451500- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 664 medium light shell) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451600- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 674 light shell) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451700- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 764 medium light beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7451800- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 774 light beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7474900- Kem nền dạng thỏi 9.3 g- 123195/20/CBMP-QLD- Hàng sản xuất mẫu (SHU UEMURA unlimited shaping foundation stick SPF 21 PA++ 724 deep beige) (nk)
- Mã HS 33049930: F7569600- Nước cân bằng dịu nhẹ dạng sữa 200 ml- 121597/20/CBMP-QLD- (KIEHLS SINCE 1851 DERMATOLOGIST SOLUTIONS Daily Refining Milk-Peel Toner) (nk)
- Mã HS 33049930: F7569801- Nước cân bằng dịu nhẹ dạng sữa 40 ml- 121597/20/CBMP-QLD- Hàng mẫu (KIEHLS SINCE 1851 DERMATOLOGIST SOLUTIONS Daily Refining Milk-Peel Toner) (nk)
- Mã HS 33049930: F7569900- Nước cân bằng dịu nhẹ dạng sữa 4 ml- 121597/20/CBMP-QLD- Hàng mẫu (KIEHLS SINCE 1851 DERMATOLOGIST SOLUTIONS Daily Refining Milk-Peel Toner) (nk)
- Mã HS 33049930: FEET UP ADVANCED CRACKED HEEL REPAIR & SMOOTH FOOT CREAM 33027- Kem dưỡng da chân,75ml HSD: 01/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 99478/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 29/04/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: FEET UP COMFORT ALL DAY REFRESHING CARE FOOT CREAM 32644- Kem dưỡng da chân,75ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 83165/18/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 07/12/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: FEET UP COMFORT OVERNIGHT MOISTURISING FOOT CREAM 32370- KEM DƯỠNG DA CHÂN 75ml HSD: 01/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 83182/18/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 07/12/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: FEET UP MANGO INFUSION MANGO & GINSENG FOOT CREAM 34933- Kem dưỡng làn da chân, 75ml HSD: 04/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 102617/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 22/07/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: FOOT BEAUTY TREATMENT CREAM 125ML- kem dưỡng da hiệu Clarins mới 100%, HSD: 2022, số CBMP65631/18/CBMP-QLD ngày 25.05.2018 (nk)
- Mã HS 33049930: G1527501-L'ORÉAL PARIS WHITE PERFECT CLINICAL DERM WHITE ESSENCE:DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG DƯỠNG DA TRẮNG MỊN & GIẢM THÂM NÁM WHITE PERFECT CLINICAL-30ml, Visa#: 104903/15/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: G3394401-MAYBELLINE NEW YORK FIT ME! CONCEALER MEDIUM 25:KEM CHE KHUYẾT ĐIỂM FIT ME ĐA NĂNG MEDIUM25-6.8ml, Visa#: 58554/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: G3865100-Maybelline New York FIT ME! MATTE+PORELESS 120 CLASSIC IVORY:KEM NỀN MỊN LÌ TỰ NHIÊN-5 ml, Visa#: 84929/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: G3865201-Maybelline New York FIT ME! MATTE+PORELESS FIT ME FOUNDATION 128 WARM NUDE:KEM NỀN MỊN LÌ TỰ NHIÊN-6x5 ml, Visa#: 67508/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: G3890100-L'ORÉAL PARIS UV PERFECT MATTE & FRESH:KEM CHỐNG NẮNG MỊN LÌ VÀ TƯƠI MÁT, KIỂM SOÁT DẦU, BẢO VỆ DA SPF 50+ PA ++++ LONG UVA-15 ml, Visa#: 40981/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: G3944400-Maybelline New York FIT ME MATTE+PORELESS 109 Light Ivory:KEM NỀN MỊN LÌ MÀU TỰ NHIÊN CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF 22-30 ml, Visa#: 117311/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: G3944800-Maybelline New York FIT ME MATTE+PORELESS 118 Light Beige:KEM NỀN MỊN LÌ MÀU TỰ NHIÊN CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF 22-30 ml, Visa#: 117311/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Gel chống nắng giúp bảo vệ da dưới tác động của tia UVA/UVB và dưỡng ẩm cao cho da,làm dịu da tức thì(Uv Defense Me Blue Ray Sun Gel)75ml/chai,NSX:COSON CO.,LTD,HSD:13/10/2022,hiệu:Make p:rem,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel chống nắng Make P:rem UV defense me.Blue ray Sun gel.75ml/lọ.NSX:13/04/2020,HSD:12/10/2022.Nhà sản xuất:COSON CO.,LTD.Hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da vùng mắt, môi, cổ- Tegoder Cosmetics Clinik Line- Sealuronic Gel. Gồm 14ống*4ML/ống. SCB: 121420/20/CBMP-QLD. HSD: 04/2025 (nk)
- Mã HS 33049930: Gel cung cấp dưỡng ẩm500ml/chai nhựa-UL-S HYDRATING ULTRASOUNDS PRO GEL.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 361316.HD:31/03/22.PCB:43170/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dùng cho da mặt (Id Real After care Serum), 30ml/lọ/hộp, Hãng SX: COSMAX, INC, Hàng mới 100% (Hàng FOC, không thanh toán, dùng để thử nghiệm) (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm cho da Frudia My Orchard Cactus Real Soothing Gel 300ml, SCB: 105657/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm cho da mềm mịn- Paula's Choice Skin Balancing Invisible Finish Moisture Gel 60ML.SCB:105068/19/CBMP-QLD.NSX:Thibiant International, Inc.HSD:04/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm da mặt nhãn hiệu Chifure hàng mới 100% (CHIFURE MOISTURE GEL_45g sample)_CBMP Số: 113085/19/CBMP_QLD ngày 17/11/2019 (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm giúp làm sáng da và làm mờ nếp nhăn INTRODERM SP10, 120ml/lọ (đóng gói: 25ctns x 40lọ), nhãn hiệu INTRODERM. NSX: SAMSUNG MEDICOS Co.,Ltd. CB: 111041/19/CBMP-QLD. HSD: 04/2023.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm hoa hồng dùng cho da 300ml/ hộp (VEROBENE HYDRATING & BRIGHTENING ROSE WATER PURITY 99%SOOTHING GEL), hiệu Verobe, HSD 05/01/2023, số CB: 117875/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm ốc sên dùng cho da 300ml/ hộp l(VEROBENE LIFTING & NOURISHING SNAIL PURITY 99% SOOTHING GEL), hiệu Verobene,HSD đến hết ngày 05/01/2023, số CB:117895/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm rong biển dùng cho da 300ml/ hộp (VEROBENE RELAXING & HYDRATING SEAWEED PURITY 98% SOOTHING GEL), hiệu Verobene,HSD đến hết ngày 05/01/2023, số CB:117896/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm và làm mờ nếp nhăn, Burnova gel Plus Snow Algae, 25g/pcs, lot no: 204001 HSD: 24/01/2022, 116823/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng ẩm và làm trắng da, Burnova gel Plus Plankton, 25g/pcs, lot no: 204002 HSD: 24/03/2022, 116822/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da (mặt, tay,chân..), Histo Aloe Vera Gel. Hiệu Histolab, nsx Rebom Cosmetics, hàng mới 100%, hsd 08/2023. (Số CB: 28284/17/CBMP-QLD), (1 UNK1 hộp1200ml) (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da chiết xuất lô hội HOLIKA HOLIKA aloe 99% Soothing Gel Fresh Moisturizing 250ml/chai, 1chai1pcs,nhãn hàng HOLIKA HOLIKA. NSX: ENPRANI CO.,Ltd. Mới 100%. CB:125779/20/CBMP-QLD.HSD: 05/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: GEL DƯỠNG DA DÀNH CHO DA DẦU CURÉL SEBUM TROUBLE CARE MOISTURE FACIAL GEL--- KÈM PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM SỐ 123872/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da GERMAINE DE CAPUCCINI, 20ml/tuýp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da giành cho da nhạy cảm, da khô, Vitara Aloe Vera Gel Plus Panthenol, 70g/pcs, lot no: 201203, HSD: 04/04/2023, 52755/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da giúp da mềm mại (Activ Gel 20ml), nhãn hiệu Abena, 40 chai/hộp, dung tích 20ml. Hàng mới 100%. Nhà sx: ABENA A/S- Đức (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da hiệu pollogen,STOP PREPARATION GEL 50ML(DMA)(NK theo phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm:61908/18/CBMP-QLD ngày 09/04/18 của Bộ Y Tế- Cục Quản Lý Dược),1 cái1 lọ.Mới 100%/V180712101 (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da I'm From Vitamin Tree Water-Gel 75g, Nhãn hàng: I'm From. Hsx: Natuzen Co.,Ltd;CBMP: 102758/19/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da vùng mắt 15ml- Artistry Hydra-V Refreshing Eye Gel Cream- 117649V4. Công bố: 36881/17/CBMP-QLD ngày 12/06/2017, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da, cân bằng độ ẩm da và giảm mụn: Balancing Gel/Regulator. Chai: 40ml. Hàng mới 100%. Nhà sx: Floxia International Sarl (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da, cung cấp độ ẩm cho da, nhãn hàng Dr. ERI-(E Special Moisture Gel V 100ml), PR Date: 05/2019; EXP Date: 05/2024. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng da,Giúp cân bằng độ ẩm và cung cấp dưỡng chất cho da, nhãn hàng Dr. ERI- (E Special Skin Polish Gel 30g), PR Date:10/2019; EXP Date:10/2024.hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng dịu da-CELL FUSION C S.O.S ALOE MED, CB: 43357/17/CBMP-QLD, 500ml, HSD: 11/08/2022.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng giúp tươi mới làn da 75ml/tuýp- Artistry Hydra-V Nourishing Gel Cream- 117648V3. Công bố: 63003/18/CBMP-QLD ngày 26/04/2018, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Gel dưỡng thâm Snow White Spot Gel hiệu SECRET KEY (QC: 65gram), Số CBMP: 66349/18/CBMP-QLD ngày 07.06.2018 (NSX: EZEKIEL COSMETIC CO.,LTD) HSD:2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: GEL DƯỠNG TOÀN THÂN CẤP ẨM CHUYÊN SÂU CURÉL INTENSIVE MOISTURE CARE MOISTURE GEL-LOTION--- KÈM PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM SỐ 66872/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Gel giúp làm trẻ hóa và sáng da vùng mắt 15ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%- Renewing Eye Gel.Số công bố:85491/19/CBMP-QLD, ngày 02/01/2019 (nk)
- Mã HS 33049930: Gel làm dịu da giúp giảm kích ứng 30ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%- Dermal Calming Gel.Số công bố:63563/18/CBMP-QLD, ngày 04/05/2018 (nk)
- Mã HS 33049930: Gel lô hội dưỡng ẩm dùng cho da 300ml/ hộp (VEROBENE CALMING&MOISTURIZING ALOE VERA PURITY 99% SOOTHING GEL), hiệu Verobene, HSD hết ngày 05/01/2023, số CB:117899/20/CBMP-QLD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel massage và dưỡng trắng toàn thân 200ml/tuýp (VEROBENE BODY SPA BURNING GEL), hiệu Verobene,hạn sử dụng đến hết ngày 05/01/2023, số CB: 96315/19/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel mụn 4 tác động, Vitara Anti Acne Gel, 10g/pcs, lot no: 201307, HSD: 02/03/2022, 52758/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel săn da mắt HERBALIFE SKIN FIRMING EYE GEL- hiệu: HERBALIFE, lọ 15 ml. HSD:05/02/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Gel tẩy tế bào chết chiết suất nhau thai cừu 3W CLINIC PREMIUM PLACENTA SOFT PEELING GEL, CB94572/19/CBMP-QLD, 1 thùng 100 hộp (180ml*100EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel tẩy tế bào chết làm trắng da 3W CLINIC COLLAGEN WHITE PEELING GEL, CB93411/19/CBMP-QLD, 1 thùng 100 hộp (180ml*100EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel tẩy tế bào chết Lemon Sparkling Peeling Gel hiệu Secret Key (QC: 120ml), Số CBMP: 66348/18/CBMP-QLD ngày 07.06.2018 (NSX:EZEKIEL COSMETIC), HSD: 2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel tẩy trắng da, 155ml PAULMEDISION PANTHELLA PEELING GEL, NSX: Pf Nature, Hàng mới 100%.(Số công bố: 122000/20/CBMP-QLD, ngày 05/04/2020) (nk)
- Mã HS 33049930: Gel thoa bỏng, Burnova gel Plus, 25g/pcs, lot no: 204005 HSD: 04/03/2023, 31603/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Gel thoa sẹo, Vitara- SE, 15g/pcs, lot no: 201404, HSD: 04/05/2023, 31660/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: GHC Essence: Gel dùng cho da mặt, cổ giúp làm giảm nếp nhăn và lão hóa da (5 lọ/hộp, 1 lọ 3ml); MFG.2020.05 EXP.2023.05; Nhà SX: Japan Bio Products Co.,Ltd; Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: GIORDANI GOLD CC CREAM SPF 35- LIGHT 30988- Kem trang điểm, 40ml HSD: 12/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 95174/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 26/04/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: GIORDANI GOLD ESSENZA PERFUMED BODY CREAM 31781- Kem dưỡng thể, 250ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 99613/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 29/04/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: GIORDANI GOLD MASTERCREATION FOUNDATION SPF 18- ROSE PORCELAIN COOL 35235- Kem nền dạng lỏng, 30ml HSD: 12/2022 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 83357/18/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 10/12/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: GIORDANI GOLD YOUTHFUL RADIANCE ELIXIR PRIMER 33300- Tinh chất hoàn thiện da, 30ml HSD: 02/2023 Hiệu Oriflame, Số CBMP: 99328/19/CBMP-QLD Ngày hết hạn: 29/04/2024 (nk)
- Mã HS 33049930: GOODAL PREMIUM TONE-UP CREAM. Kem dưỡng da 30ml-116353/19/CBMP-QLD. Nhãn hiệu GOODAL (nk)
- Mã HS 33049930: Grown Alchemist body lotion 5L (Kem dưỡng thể, nhãn hiệu Grown Alchemist) NSX: 05/2020 HSD: 05/2022 Hàng mới 100% PCB: 4455/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Hàng FOC: Kem chuyên biệt trẻ hóa vàng đỏ nghệ tây THALISSI NATURAL GOLD ESSENCE, 50ml/tuýp, Hiệu: THALISSI. Nsx: EURO PERMANENT COSMETICS S.L. HSD:01/05/2023. CB:111276/15/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Hàng quà tặng: Dầu dưỡng da em bé 200ml, Nhãn hiệu: J & J, Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Hàng quà tặng: Kem dưỡng da chi en vé 500ml, Nhãn hiệu: Johnson & Johnsonl, Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: hàng thử kem dưỡng ban đêm 30ML--NH:Dior-CB:94184(4/17/2019-4/16/2024)-Dior Prestige Le Nectar de Nuit au Nectar de Rose de Granville- Soin Anti-Age d'Exception- Peaux-mới 100%, MH:F268232000 (nk)
- Mã HS 33049930: HEALING BIRD GARDENER'S PERFUME HAND & NAIL CREAM [BERRY & STAR FRUIT]. Kem dưỡng da tay 30ml-83635/18/CBMP-QLD. Nhãn hiệu HEALING BIRD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE AQUA MINERAL DEFENSE SUNSCREEN SPF48 PA+++ 50ML- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-29, số CB: 96836/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Aqua Water Drop Sunscreen SPF50+ PA++++ 50ml- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-10, Số CB: 103003/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE BIJA TROUBLE GEL CREAM 40ML- Kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-17, Số CB: 97579/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE BRIGHTENING PORE PRIMING CREAM 50ML- Kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-13, số CB: 113922/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Daily Mild Sunscreen SPF50+ PA++++ 50ML- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-08, Số CB: 97581/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Daily Sensitive Sunscreen SPF50+ PA++++ 50ML- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-02, số CB: 97565/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE DAILY SOFT SUNSCREEN STICK SPF50+ PA++++ 18G- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-06-26, số CB: 104720/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE ECO NATURAL GREEN TEA BB CREAM SPF29 PA++ 2 40ML- Kem trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-13, Số CB: 100827/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE FOREST FOR MEN GROOMING BB CREAM 01 LIGHT BEIGE SPF50+ PA++++ 50ML- Kem che khuyết điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-11-19, Số CB: 120416/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE GREEN TEA BALANCING CREAM EX 50ML- Kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-01, Số CB: 57335/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Green Tea Pure Gel Hand Cream Ex 50ml- Kem dưỡng da tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-04-05, Số CB: 100740/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE GREEN TEA SEED CREAM 50ML- Kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-29, số CB: 57352/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Intensive Anti-pollution Sunscreen SPF50+ PA++++ 50ML- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-12, số CB: 96806/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Intensive Leisure Sunscreen Stick SPF50+ PA++++ 19g- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-02, số CB: 102995/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Intensive Long-lasting Sunscreen SPF50+ PA++++ 50ml- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-10, Số CB: 103002/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Intensive Triple Care Sunscreen SPF50+ PA++++ 50ml- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-19, số CB: 103001/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE JEJU BLENDING TEA HAND CREAM DAWN HOJI TEA 100ML- Kem dưỡng da tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-07, Số CB: 120413/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone-Up Cream 1ml- Kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-04-22, số CB: 96811/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE JEJU LAVA SEAWATER CREAM EX 50ML- kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-15, Số CB: 108508/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Jeju Life Perfumed Hand Cream [09 September] 30ml- Kem dưỡng da tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-27, Số CB: 101664/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE JEJU ORCHID ENRICHED CREAM 50ML- Kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-21, số CB: 73083/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE JEJU POMEGRANATE REVITALIZING CAPSULE CREAM 50ML- Kem dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-18, số CB: 89644/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Light Fit Cushion SPF33 PA++ C21 Refill 14g- Lõi kem nền trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-05-07, Số CB: 100652/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Mineral Makeup Base SPF30 PA++ 02 40ml- Kem trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-17, Số CB: 103512/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE MINERAL STICK CONCEALER 02 2G- Kem che khuyết điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-20, Số CB: 101674/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE MY CONCEALER DARK CIRCLE COVER NO.2 PEACH BEIGE 7G- Kem che khuyết điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-23, Số CB: 103080/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: innisfree My Essential Body Intensive flower body cream 150ml- Kem dưỡng da toàn thân, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-18, Số CB: 96996/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE MY FOUNDATION 1.3 C21 30ML- Kem nền trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-05, Số CB: 63901/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: innisfree my to go cushion 1.3 SPF50+ PA++ C13 Light beige 13g- Kem nền trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-05-16, số CB:68609/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: innisfree no sebum primer 25ml- Kem trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2021-12-05, số CB: 65250/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Olive Real Essential Oil 30ml- Dầu dưỡng da, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-11-11, Số CB: 102899/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Olive Real Moisture Hand Cream Ex 50ml- Kem dưỡng da tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-02-12, Số CB: 100657/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE ORCHID HAND CREAM SPF15 PA+ EX 50ML- kem dưỡng da tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-01-29, số CB: 118337/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE SKINNY COVERFIT CUSHION SPF41 PA++ N21 REFILL 14G- Lõi kem nền trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-02, Số CB: 96561/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Innisfree Tone Up Calamine Sunscreen Stick SPF50+ PA++++ 8G- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-02-07, số CB: 96803/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: innisfree tone up nosebum sunscreen SPF50+ PA++++ 50ml- Kem chống nắng, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-29, số CB: 102998/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: INNISFREE WATER FIT CUSHION SPF45 PA++ C13 REFILL 14G- Lõi kem nền trang điểm, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2022-09-25, Số CB: 95543/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: JEJU LIFE PERFUMED HAND CREAM 01 JANUARY 30ML- Kem dưỡng da tay, Hiệu Innisfree, Mới 100%, HSD:2023-03-01, số CB: 108442/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Johnson's Cottontouch face & body lotion 200ml_Sữa dưỡng ẩm Johnson's mềm mịn 200ml(1 thùng 4 tá) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Anti-Stretch mark body cream 150ml,giúp cải thiện rạn da toàn thân, cung cấp và duy trì độ đàn hồi cho da.Nhãn hàng Maternea.Do Lavena PLC sản xuất.CB:100566/19/CBMP-QLD,HSD: 04/2023 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM BẢO VỆ CUNG CẤP ĐỘ ẨM50ml/tuýp-HYDRA-PROTECTING FACE CREAM- SOTHYS ATHLETICS.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 109912.HD:30/11/22.PCB:118885/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem body giúp săn chắc, thon gọn & ngăn tích mỡ 1000ml,NH:POSTQUAM, NSX:POSTQUAM COSMETIC,S.L.; PCB:113670/19/CBMP-QLD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem bôi chống nhăn da mặt: VITAYES INSTANT AGEBACK LIFTING CREAM, 1 hộp/tuýt/7 ml. Số lô 1023, HD: 01/2023. Nhãn hiệu: VITAYES, HSX:Cosmetic Service Gmbh.mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem bôi da Nappy rash Cream 60ml, hỗn hợp điều trị hăm tã cho trẻ em, nhãn hàng Bebble. Do Lavena PLC sản xuất. Số CB: 119410/20/CBMP-QLD. HSD: 11/2022. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM BÔI MẶT: NƯỚC KHỬ ION, DẦU KHOÁNG, DẦU LANOLIN, GLYCERIN, AXIT SORBITAN STEARATE, PHENO-XYETHANOL, TRIETHANO-LAMINE, RƯỢU CETYL, POLYSORBATE-60, NATRI BORAT, DẦU BENOPHENOME-3, DẦU NHŨ HƯƠNG, MỘC (nk)
- Mã HS 33049930: Kem bôi ngoài da cho mắt, cải thiện nếp nhăn xung quanh vòng mắt và vùng thâm mắt- MY WRINKLE FREE EYE CREAM. Hiệu: KLALAB. Dạng kem, 25g/hủ. Số công bố: 117406/20/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem bôi ngoài da dùng cho trẻ em, làm dịu vùng da nhạy cảm Little Innoscents Intensive Soothing Cream 100ml. Nhà sx Little Innoscents Pty Ltd. CB:1967/15/CBMP-QLD. HSD31/07/2022. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem bôi ngoài da, làm mềm da, tăng cường dưỡng ẩm và làm đẹp cho da- MY DEEP MOIST CREAM. Hiệu: KLALAB. Dạng kem, 50g/hủ. Số công bố: 117409/20/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem bôi tay chống mồ hôi (dùng trong nhà máy) PHYSIODERM PROGLOVE 100 ML (nk)
- Mã HS 33049930: Kem cấp ẩm làm dịu cho da khô, nhạy cảm ZO SKIN HEALTH Recovery Crème 50mL. Lô số: 9K094729, hạn sử dụng: 01.10.2021. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Caviar giúp làm sáng da chống lão hóa (20x3ml),NH:POSTQUAM, NSX:POSTQUAM COSMETIC,S.L.; PCB:120706/20/CBMP-QLD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem CERADAN ADVANCED MOISTURISING SKIN BARRIER CREAM dưỡng ẩm và giúp phục hồi chức năng hàng rào bảo vệ da cho da khô, da nhạy cảm.Nhãn hàng:CERADAN.HSD:07/2021.Batch:890714.SCB:108807/19/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHĂM SÓC BÀN TAY NUỘT NÀ50ML/TUÝP-HAND CREAM.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng trưng bày mới 100%.Code 119681.HD:31/07/22.PCB:112874/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chăm sóc da chân BABARIA CREAM FOR FEET HARD SKIN, dung tích 50ml/tuýp,Nhãn BABARIA, nhà sx BERIOSKA, S.L COMPANY, CB: 28590/17/CBMP-QLD, HSD:14/11/2024. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chăm sóc da vùng mắt 40gr/chai. Hiệu IASO, mới 100%- IASO Total Eye Care Concentrate. Số công bố: 91917/19/CBMP-QLD, ngày 20/03/2019. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem che khuyết điểm C.DIOR BCKST PROS FIX IT COLOUR 100 INT16 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem che khuyết điểm REVLON COLORSTAY FULL COVERAGE CONCEALER LIGHT-6.2ml.CBMP:89150/19/CBMP-QLD, Hiệu Revlon.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem che khuyết điểm Welcos color change blemish balm 50ml, Công bố mỹ phẩm số: 120555/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem che khuyết điểm, màu 001, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem che khuyết điểm-REVLON PHOTOREADY CANDID CONCEALER- SAND- 10ml. CBMP: 89149/19/CBMP-QLD(15/02/19),Hiệu Revlon.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem che phủ mụn,vết thâm,phù hợp da hư tổnGERMAINE DE CAPUCCINI PUREXPERT ROLL-ON-SPOT S.O.S. LOCALISED ANTI-IMPERFECTIONS SOLUTION 15ML,số lot:B1376,NSX:11/2019,HSD05/2022,cb57268/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống bóng nhờn và điều trị mụn trứng cá- PAPULEX OIL-FREE CREAM 40ML, LOT NO: V010, NHH: 12/2022. (39118/17/CBMP-QLD).Nhà SX: Farmaclair(France), (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Chống Lão Hóa Da Ban Đêm YHL 50g/1 hộp-YHL Time-Reverse Invigorating Night Cream, Lot no:20F002,nsx:05/06/2020, hsd:04/06/2022, NSX: JAY&OH CO.,LTD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống lão hóa da ZO SKIN HEALTH Retinol Skin Brightener 1% retinol 50mL. Lô số: T0071B, hạn sử dụng: 01.03.2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống lão hóa vùng mắt 15ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%- Express Eye Lift.Số công bố:114462/15/CBMP-QLD, ngày 05/08/2015 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống muỗi và côn trùng đốt trên da MUHI 50ml/chai. Nhà SX: Muhi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG (CÓ MÀU) GIÚP CHỐNG NẮNG, LÀM ĐỀU MÀU DA & GIẢM THÂM NÁM 3 TRONG 1 50ml- 110558/19/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES CAPITAL SOLEIL ANTI-DARK SPOT 3-IN-1 SPF50+ UVB + UVA)- M9740021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng (Kem chống nắng Thái Dương-Nano-Beautifying BB Cream hiệu DI MAN LAI ER) mỗi thùng đóng 96 hộp, đóng hộp30g (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng (mặt, tay,chân..), Post Care Sun Block 365 Plus. Hiệu Histolab, nsx Evercos, hàng mới 100%, hsd 10/2023. (Số CB: 65547/18/CBMP-QLD), (1 UNK1 hộp50ml) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng (UNICITY DAILY SUNCARE). Sử dụng ngoài da, giúp chống nắng cho da- Dung tích: 50ml. Công bố: 116821/20/CBMP-QLD. Lot#: KL118202,NSX: 27/04/20-HSD: 26/10/22. (nk)
- Mã HS 33049930: kem chống nắng- 13303- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLE DE PEAU BEAUTÉ UV PROTECTIVE CREAM (50 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem chống nắng 30ML--NH:Dior-CB:68712(7/5/2018-7/4/2023)-ONE ESSENTIAL CITY DEFENSE Bouclier Anti-Toxines Haute-mới 100%, MH:F070312000 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng 3W CLINIC CRYSTAL WHITE MILKY SUN CREAM. Hãng SX: B&B KOREA, hạn sử dụng: 2022.03.31. Đóng gói: 50ml/tuýp, 120 tuýp/carton. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng 40ml/ tuýp (VEROBENE UV Shield Long Wear Sun Cream)hiệu VEROBENE,HSD đến hết ngày 29/05/2023, số CB:90581/19/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng 70ml/tuýp (JAVIN DE SEOUL AQUA SUN CREAM), hiệu Javin,hạn sử dụng đến hết ngày 29/05/2023, số CB: 69177/18/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng 9wishes Sun Moisturizer SPF50+ PA+++, Nhãn hàng: 9wishes, 50ml. Hsx: COTHEON Co., Ltd. CBMP: 102177/19/CBMP-QLD. HSD 16/03/2023. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng bảo vệ da giúp giảm các dấu hiệu lão hóa, các vết nhăn trên da giúp da đàn hồi hơn. 50ML- 63354/18/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES CAPITAL IDÉAL SOLEIL ANTI-AGEING SPF 50 UVB+UVA)- M (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng- CATHY DOLL L-GLUTATHIONE MAGIC CREAM SPF 50 PA+++ 138ML, 7167/16/CBMP-QLD (15/04/2016), KM code 1020400500012 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng cho da màu sáng Soskin Sun Cream Very High Protection SPF50+ tinted 01 50ml, hsx: COSMETIC RESEARCH GROUP,công bố:114660/19/CBMP-QLD,hsd:05/2023,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng cho da,ngừa tia UV:Cancer Council Ultra Sunscreen SPF50+,tuýp 110ml.Nhãn Cancer Council.Hãng sx Baxter Laboratories..mới 100%.TNCBSP 122404/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG CHO MẶT DẠNG SỮA LỎNG NHẸ KHÔNG NHỜN RÍT GIÚP BẢO VỆ DA TRƯỚC TÁC HẠI CỦA TIA UVB & UVA. DÀNH CHO DA NHẠY CẢM VỚI ÁNH NẮNG. CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF 50+ UVB + UVA 50ml- 78380/18/CBMP- (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng cho mọi loại da-CELL FUSION C LASER SUNSCREEN 100 SPF50+/PA+++, 50ml, CB: 43290/17/CBMP-QLD, HSD: 25/08/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng cho trẻ em 150ml, hiệu Bambo Nature, hãng sx: ABENA, số tiếp nhận CB:117047/20/CBMP-QLD, 6 lọ/thùng (1 thùng 1UNK). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng CHUCOS IAM SUN CARE MULTI BASE (50ml/tuýp), nhãn hàng CHUCOS, NSX: Coson Co., Ltd, HSD: 08/2022, CB: 122651/20/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng có tác dụng bổ sung dưỡng chất cho da LINDSAY EVERYDAY WATERFUL SUN MILK SPF 50 PA+++ UVA/UVB,50g/tuýp,Nhãn:LINDSAY.NSX:LINDSAY & COS INC.mới 100%.HSD:06/2023,1UNA1tuyp,74624/18/CB (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng Cream-aktiv.Against Sunburn, Freckles, Pigmentation 100ml/tuýp, 12 tuýp/ thùng. Nhãn hiệu: Luchsye Tradisyi. PCB số: 29255/17/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG DA MẶT VÀ CƠ THỂ SPF30-125ml/tuýp-Protective lotion face and body SPF30 high protection uva-uvb.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%,Code 160242,HD:30/11/22.PCB:9531/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng DABO TONE UP BASE SUN CREAM SPF50+ PA+++ (hộp 70ml), nhà sản xuất: MIDO COSMETIC CO., LTD, HSD in trên vỏ hộp NSX 42 tháng trước HSD, mới 100%.Số TNCB: 6640/16/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG DẠNG SỮA DÀNH CHO TRẺ EM SPF 50 UVB & UVA 100ml- 24831/16/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ANTHELIOS DERMO-KIDS LOTION SPF 50+ UVB & UVA)- M2979820 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng dạng thanh,giúp bảo vệ da dưới tác động của tia UVA/UVB,đồng thời làm dịu da(UV Defense me. Mild sun stick) 30g/thanh,NSX:Kolmar Korea Co.,Ltd, HSD: 19/8/2021,hiệu: Make p:rem, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng dành cho da bị mụn-EAU THERMALE AVENE HIGH PROTECTION CLEANANCE SUNCREEN 30 50ML-(AV292:06/19-06/22)SOCB:41541/17/CBMP-QLD,ngày:01/08/2017. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng dùng cho mặt và mắt ILAKIA UV PROTECTION SUN BLOCK SPF50+PA+++, 100kg/thùng, hiệu: ILAKIA; NSX: CNO COSMETICS, HSD: 05/04/2023. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng dưỡng trắng da Astalift 30g(Astalift D-UV Clear white solution) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng- EUCERIN SUN DOUBLE WHITENING SERUM SPF 50+ PA+++ 50ml- 12 cái/ thùng, nart 87997-07710-01- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng FREZYDERM VELVET SUN SCREEN FACE SPF 50+ 50ML. Nhãn hàng: FREZYDERM. Batch:1910134. HSD: 4/2022. SCB:51799/17/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng Frudia Tone-Up Base Sun Cream 50+SPF/PA+++, 50g, SCB: 105756/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng GERMAINE DE CAPUCCINI 50ml/tuýp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG GIÚP BẢO VỆ DA CÓ CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF 50+ UVB + UVA. DÀNH CHO DA BỊ BÓNG DẦU, DỄ NỔI MỤN VÀ TÁI PHÁT MỤN DO TÁC HẠI CỦA ÁNH NẮNG 3ml- 78378/18/CBMP-QLD- Sample (LA ROCHE-POSAY LABOR (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG GIÚP GIẢM BÓNG NHỜN VÀ BẢO VỆ DA TRƯỚC TÁC HẠI CỦA TIA UVB & UVA 3ml- 54628/17/CBMP-QLD- Sample (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ANTHELIOS XL NON-PERFUMED DRY TOUCH GEL-CRE (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng hàng thử 30ML--NH:Dior-CB:109947(10/15/2019-10/14/2024)-DIOR PRESTIGE LIGHT-IN-WHITE Le protecteur UV jeunesse et lumière The UV protector youth and light-mới 100%, MH:C299693447 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng HERBALIFE SKIN PROTECTIVE MOISTURIZER SPF 30/PA+++- hiệu HERBALIFE- lọ30ml. HSD:02/03/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng hiệu ECOSY- ECOSY MILD DAILY SUN BLOCK (Dung tích 100ml/Pce x21 Pcs/CTN). HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 122811/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng hiệu EUCERIN- EUCERIN SUN FLUID MATTIFYING SENSITIVE PROTECT SPF 50+ 50ML- 24 cái/ thùng, nart 63840-09900-19- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng hiệu Nivea- NIVEA SUN PROTECT & MOISTURE 75 ml- 48 cái/ thùng, nart 85597-08600-18- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng hỗ trợ chống lại tác hại của tia cực tím, giúp da trở nên khỏe mạnh và mịn màng hơn (DR PLUSCELL ABSOLUTE SUN CREAM)-50ml, hiệu DR PLUSCELL, mới 100%. CB số: 81969/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng HOLIKEY VITAL SUN CREAM, Hãng sản xuất: LIZCOS Co.,Ltd, hạn sử dụng: 2023.04.28. Đóng gói: 70 ml/tuýp, 100 tuýp/carton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG KHÔNG GÂY NHỜN SPF50, CHỐNG TIA UVA VÀ UVB, GIÚP NGĂN LÃO HÓA DA, NGỪA SẠM DA (DÀNH CHO DA MẶT) 50ml- 24518/16/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES IDÉAL CAPITAL SOLEIL SPF 50 UVB+UVA MATTI (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG KIÊM DƯỠNG DA BAN NGÀY- ALBION SUPER UV CUT INTENSIVE DAY CREAM- Dung lượng: 0,3g, 10 gói/cái. Hàng mới 100%.SCB:82524/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Chống Nắng Kiểm Soát Dầu & Nhờn Mụn-CELL FUSION C TRE.AC CLEAR SUNSCREEN 100 SPF 48/PA+++,50ml, CB: 91372/19/CBMP-QLD, HSD: 29/09/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng Make P:rem UV defense me.Blue ray Sun Cream.70ml/lọ.NSX:25/03/2020,HSD:24/09/2022.Nhà sản xuất:COSON CO.,LTD.Hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng MQ SKIN UV PROTECTION SUNBLOCK, 50g/tuýp, hiệu MQ SKIN; NSX: CNO COSMETICS, HSD: 29/09/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng nâng tông da-CELL FUSION C Toning Sunscreen 100 SPF50+/PA++++, CB: 102100/19/CBMP-QLD, 1.5g, HSD: 15/02/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng- NIVEA SUN PROTECT & MOISTURE MOISTURISING & COLLAGEN PROTECTION SPF50+ PA++++ 50ml-24 cái/ thùng, nart 85799-07700-17- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng Nu Skin Sunright 50 SPF 50 PA+++ (tuýp 100ml), Mã hồ sơ: 162018117068, HSD: 09/2021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng PA+++UVA/UVB SPF50+Sunscreen 50g giúp chống lại tác hại của tia UVA,UVB, bảo vệ da tối đa khỏi tình trạng cháy nắng,sạm da.Nhãn hàng:TDF.Batch:PK0418.HSD:10/2022. SCB:108838/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng phổ rộng SPF30 UVA/UVB Sunscreen 50g giúp chống lại tác hại của tia UVA và UVB. Nhãn hàng: TDF. Batch no: PH0317. HSD: 02/2022. SCB:108835/19/CBMP-QLD.HSX:Milbar Laboratories, Inc (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit Suncream; Nhãn hàng: SKIN1004; 50ml; Hsx: COSON CO., LTD; CBMP: 112816/19/CBMP-QLD. HSD 20/05/2022. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng SOME BY MI TRUECICA MINERAL 100 CALMING SUNCREAM,nhãn hàng: SOME BY MI,dung tích: 50ml, 1pc/box. HSX: NOWCOS CO.,LTD, CBMP: 96657/19/CBMP-QLD. HSD 2022.11.13. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng SPECTRABAN SPF 50+ 1X100G (batch: 2014S6). Hàng mới 100% (NOT: 10208/16/CBMP-QLD ngày 02/06/2016) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant and Non-Greasy Sunscreen Lotion with Spectrum SPF 45, nhà sx: Neutrogena, 88ml/lọ*2 lọ/hộp,Asin:B004D2DR0Q. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng UV (dạng gói nhỏ dùng thử) (PURITO Comfy Water Sun Block) 1ml/gói,123945/20/CBMP-QLD, NSX: 07/08/2019, HSD: 07/08/2022, hiệu: PURITO, nhà sx: Nowcos Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng UV (PURITO Centella Green Level Safe Sun) 60ml/tuýp,123944/20/CBMP-QLD, NSX: 03/06/2020, HSD: 03/06/2023, hiệu: PURITO, nhà sx: Nowcos Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng UV SUNMATE, nhãn hiệu BEBEKEEUM, nhà sản xuất MYUNG COSMETIC, số CBMP 126333/20/CBMP-QLD, xx Hàn Quốc, hàng mới 100%, hsd 3 năm từ nsx được in trên bao bì, sx t3/2020,1pce1 lọ 70ml. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng và dưỡng ẩm cho da 9wishes Sun Moisturizer SPF50+ PA+++; Nhãn hàng: 9wishes; 50ml; Hsx: COTHEON Co., Ltd; CBMP: 102177/19/CBMP-QLD. HSD 16/03/2023. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng, ESTILO Sun Shield Tone Up Base SPF50+ PA++++. Nhà sản xuất: COSMAX, INC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng, giữ độ ẩm, làm cho da mịn màng (Everyday perfect Sun cream SPF50+PA+++). Hiệu: THE NATURE BOOK. Nhà sx: CNO COSMETICS. Khối lượng 50g. HSD: 36 tháng từ NSX. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng, giúp dưỡng ẩm,nhãn hàng không xác định (E Special Tone up UV- 30g), PR Date:12/2018; PR Date: 12/2023. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG, GIÚP GIẢM BÓNG NHỜN, LÀM ĐỀU MÀU DA, BẢO VỆ DA TRƯỚC TÁC HẠI CỦA TIA UVB & UVA 50ml- 54626/17/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ANTHELIOS XL TINTED DRY TOUCH GEL- (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng, ngừa nám, bảo vệ da (EDALLY EX UV PERFECT SUN CREAM SPF50+/PA++++),hiệu Edally Ex, nhà SX Coreana Cosmetics Co.,Ltd,HSD:30 tháng từ NSX, thể tích 60ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng, PROTECTION U.V.SPF50, dung tích 50 ml, Nhà sản xuất: BIOLOGIQUE RECHERCHE, mới 100%, Số XNCB:123465/20/CBMP-QLD, Hạn sử dụng: 30/10/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng, Vitara Facial Sunscreen SPF 50+, 25g/pcs, lot no: 201102 HSD: 20/01/2022, 31611/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng,kem nền,dướng ẩm da Cancer Council Face Day Wear BB Cream Matte Light Tint SPF50+,tuýp 50ml.Nhãn Cancer Council.Hãng sx Ross Cosmetics Australia.mới 100%.TNCBSP 120685/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng,làm sáng da,da đều màu,hạn chế nhăn daGERMAINE DE CAPUCCINI EXCEL THERAPY O2 DAILY PERFECT SKIN CC CREAM SPF 30 UVB HIGH 50ML,lotB1078,NSX9/2019,HSD3/2022,cb57277/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng,ngừa tia UV:Cancer Council Face Day Wear Moisturiser Matte Invisible SPF50+,75ml.Nhãn Cancer Council.Hãng sx Ross Cosmetics Australia.mới 100%.TNCBSP:122389/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng,sáng da,đều màu,tươi trẻ,hạn chế nhăn daGERMAINE DE CAPUCCINI GOLDEN CARESSE ADVANCED ANTI-AGEING SUN CRE SPF30UVA+UVB HIGH50ML,lotB0601,NSX4/2019,HSD10/2021,cb57247/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng.Hàng phục vụ công việc nội bộ Đại sứ quán Nhật Bản, theo tờ khai nhập khẩu hàng ngòai danh mục số 262/LT cục Lễ tân (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NẮNG/ BOM GREEN UV SUN OFF (SPF50+,PA++++)- NSX: 06/19, HSD: 06/22, ITEM: BS0007-001,PCB: 76113/18/CBMP/QLD, 79g/cái,NSX: COSON, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng:Nhãn hiệu VIN21: VIN21 FACIAL SUNBLOCK CREAM. Chai 15 ml.Hd: 02/2023. Hàng mới 100%, Nhà sx: Chankit Trading Co.,ltd (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắngSPF50-dùng cho mọi làn da-50ml/tuýp-SENSITIVE ZONES PROTECTIVE FLUID SPF50 HIGH PROTECTION UVA/UVB.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%,Code 160240,HD:30/11/22.PCB:9596/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nắng-UV ESSENTIEL DAILY DEFENDER/ SPF50+/PA+++ 30ml-SCB:88067/19/CBMP-QLD-Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH:141885 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nhăn da ban đêm DEAR, KLAIRS MIDNIGHT BLUE CALMING CREAM Nhãn hàng: Dear, Klairs, dung tích 30ml; Hsx: ENBIOSCIENCE Co., LTD, CBMP: 58430/18/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHỐNG NHĂN VÀ THÂM VÙNG MẮT- ALBION EXCIA WHITENING EYE CREAM- Dung lượng: 0.2g, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%.SCB:16486/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống nhăn vùng da quanh mắt, giúp làm giảm nếp nhăn và quầng thâm mắt Rejuvaskin Eye Cream- 15mL/0.5 Fl. Oz., HSD: 03/2022, số CBMP: 110308/19/CBMP-QLD, mới 100%. hàng khuyến mãi (FOC) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chống thâm quầng mắt 15ml Anti-shadow Eye Cream 15ml,hiệu Ziaja.HSD:05/2022.Mới 100%.SCB:10974/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CHÔNG VA CAI THIÊN NÊP NHĂN DA MẶT- ALBION WRINKLE REPAIR LIFT-Dung lượng: 0.3g, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%. SCB:116825/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem chuyên biệt trẻ hóa vàng đỏ nghệ tây THALISSI NATURAL GOLD ESSENCE, 50ml/tuýp, Hiệu: THALISSI. Nsx: EURO PERMANENT COSMETICS S.L. HSD:01/05/2023. CB:111276/15/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM CUNG CẤP ẨM PHỤC HỒI TỔN THƯƠNG- ALBION EXAGE DEEP DEW CREAM- Dung lượng: 30g. Hàng mới 100%. SCB:16515/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da HOLIKA HOLIKA Aloe SOOTHING ESSENCE 80% Moist Cream 100ml/hộp,1hộp1pcs,nhãn hàng HOLIKA HOLIKA.NSX:ENPRANI CO.,Ltd. Mới 100%.CB:125778/20/CBMP-QLD. HSD:11/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem cung cấp độ ẩm,làm dịu da.Có thể làm kem lót che khuyết điểm và có tác dụng chống nắng 50ml/hộp(Royal BB Cream) số công bố 71750/18/CBMP-QLD ngày 06/08/2018.Nhãn hiệu Alex Cosmetic.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem cung cấp độ dưỡng ẩm cho da, mã hàng: 313M04, 5ml, hàng mẫu. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem cung cấp vitamin C ZO SKIN HEALTH 10% Vitamin C Self-Activating 50mL. Lô số: M049, hạn sử dụng: 01.11.2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DA GOLD BOND, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049930: Kem đặc biệt Secret-La creme 128-50ml/lọ-SECRETS DE SOTHYS-LA CREME 128.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 160132,HD:31/08/22.PCB:15448/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dịu nhẹ- dưỡng ẩm 50ml Ziaja Med Atopic Skin Dermatological Formula Face Cream Soothing Moisturising 50ml,hiệu Ziaja.HSD:05/2022.Mới 100%.SCB:63868/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dùng cho da mặt (Id Real After care cream) 50ml/lọ/hộp, Hãng SX: COSMAX, INC, Hàng mới 100% (Hàng FOC, không thanh toán, dùng để thử nghiệm) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng 50 ML--NH:Dior-CB:68726(7/5/2018-7/4/2023)-L'OR DE VIE LA CREME-mới 100%, MH:F062453100 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯƠNG ÂM & CUNG CÂP NƯƠC DANG GEL DANH CHO DA HỖN HỢP, GIÚP SE KHIT LỖ CHÂN LÔNG 50ml- 64366/18/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES AQUALIA THERMAL REHYDRATING CREAM- GEL)- MB066000 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG ẨM & CUNG CẤP NƯỚC DẠNG GEL DÀNH CHO DA HỖN HỢP, GIÚP SE KHÍT LỖ CHÂN LÔNG 50ml- 64366/18/CBMP-QLD- (VICHY LABORATOIRES AQUALIA THERMAL REHYDRATING CREAM- GEL)- MB066000 (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng ẩm (.Real Black Tea True Active Essence) 180ml/pce giúp pục hồi dưỡng ẩm làn da,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm (dạng gói nhỏ dùng thử) (PURITO Deep Sea Pure Water Cream) 1ml/gói,123947/20/CBMP-QLD, NSX: 04/05/2020, HSD: 04/05/2023, hiệu: PURITO, nhà sx: TAENAM MEDICOS.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm (PURITO Deep Sea Pure Water Cream) 50ml/tuýp,123947/20/CBMP-QLD, NSX: 05/05/2020, HSD: 05/05/2023, hiệu: PURITO, nhà sx: TAENAM MEDICOS.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm (SEOULROSE ROSIE JAFOCEAN JAM). Dung tích: 50gr/hộp. 1PCE1UNK. Thương hiệu: SEOULROSE. Xuất xứ: Hàn Quốc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm bổ sung độ ẩm cho da- Paula's Choice Water-Infusing Electrolyte Moisturizer 50ML.SCB:118819/20/CBMP-QLD.NSX:Cosmetic Enterprises Ltd.HSD: 05/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm chăm sóc da khô, làm giảm các dấu hiệu lão hóa-SEACRET AGE DEFYING REFRESH VITAMIN RICH MOISTURIZER,lọ 50ml, hiệu SEACRET (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG ẨM CHO DA- CHIAI REBALANCE AMPOULE, NHÃN HIỆU: DHELE, NSX: KEIANDEL INC., DUNG TÍCH: 30 ML, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm cho da mặt Sukin Sensitive Facial Moisturiser, nhãn hiệu Sukin, 125ml/chai. Mới 100%. Công bố số 122482/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm cho làn da mềm mịn, tươi trẻ LIFTING CREAM, Hiệu SKINLOVERS, 50ml/hộp. HSD: 2020-2023. HSX: KOLMAR KOREA CO.,LTD. Mới 100%. CB: 9641/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm cho môi Frudia Coconut Honey Salve Lip Cream, 10g, SCB: 105755/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm cho nam. Nhãn hiệu: Kiehls 2.5 oz/hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm chống nắng SPF30-Loại nhỏ- Paula's Choice Clear Ultra-Light Daily Hydrating Fluid Broad Spectrum Spf 30+-Trial Size 15ML.SCB:88714/19/CBMP-QLD.NSX:Paramount cosmetics, INC.HSD:09/2021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm chống nhăn da và làm sáng da chứa Ceramides- Paula's Choice Clinical Ceramide- Enriched Firming Moisturizer 50ML.SCB:63184/18/CBMP-QLD.NSX: Northwest Cometic Labs.HSD:05/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm chuyên sâu dành cho da dầu- Paula's Choice Calm Restoring Moisturizer (Normal To Oily) 60ML.SCB:87078/19/CBMP-QLD.NSX:Thibiant International, Inc.HSD:07/2021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm cung cấp dưỡng chất cho da, dùng cho người lớn và trẻ 3 tháng tuổi trở lên: XEROLYS 5. Chai: 200ml. HD: 02/2023. Hàng mới 100%. Nhà sx: Laboratoires Lysaskin. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm da 2ml- ARTISTRY SIGNATURE SELECT Hydration Amplifier- 121556V2. Công bố: 86257/19/CBMP-QLD ngày 08/01/2019, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm da cho bé (LACOUVEE BIATO BABY CREAM), trọng lượng 100g, hiệu LACOUVEE. Hạn sử dụng đến ngày 18 tháng 03 năm 2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm da Hiệu YVES ROCHER-HYDRA VEGETAL GEL CREAM HYDRATATION NON-STOP 48H PEAUX NORMALES A MIXTES/48H NON-STOP MOISTURIZING GEL CREAM NORMAL TO COMBINATION SKIN 50 ml. HSD: 01/2023 (CB: 91691) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm da, dùng cho da khôGERMAINE DE CAPUCCINI ROYAL JELLY PRO-RESILIENCE ROYAL CREAM EXTREME 50ML,số lot:C0117,NSX:01/2020,HSD:07/2022,số cb41068/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm da, giúp da mịn màngGERMAINE DE CAPUCCINI HYDRA-SYSTEM FACIAL CREAM ESPECIALLY FOR MASSAGE 200ML,số lot:C0324,NSX:03/2020,HSD:09/2022,số cb41144/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dướng ẩm dove, Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm- Eucerin Sensitive Skin Lipo-Balance 50ml- 12 cái/ thùng, nart 63407-09900-15- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm FREZYDERM MATTE EFFECT CREAM 50ML. Nhãn hàng FREZYDERM. Batch no.190342; HSD: 03/2022. SCB: 15410/16/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG ẨM GIA TĂNG SỰ ĐÀN HỒI CỦA DA- ALBION INFINESSE EXPANSION CREAM- Dung lượng: 30g. Hàng mới 100%. SCB:39146/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG ẨM GIÚP CUNG CẤP NƯỚC, LÀM DỊU VÀ BẢO VỆ DA. DÙNG ĐƯỢC CHO DA NHẠY CẢM 40ml- 98053/19/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE TOLERIANE SENSITIVE CRÈME HYDRATING SOOTHING MO (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm giúp da căng mịn, dành cho da khô và da rất khô- Paula's Choice Skin Recovery Replenishing Moisturizer 60ML.SCB:105057/19/CBMP-QLD.NSX:Thibiant International, Inc.HSD:09/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG ẨM GIÚP DA MÔI KHÔNG CÒN KHÔ, NỨT NẺ Ở MÔI 7.5ml- 24801/16/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE CICAPLAST LEVRES BARRIER REPAIRING BALM)- M6917720 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm giúp da tươi trẻ, mịn màng chứa Retinol- Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream 50ML.SCB:85221/18/CBMP-QLD.NSX:Thibiant International, Inc.HSD:05/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm giúp dịu da, giúp giảm mẩn ngứa Little Innoscents Paw Paw Balm 30ml. Hiệu Little Innoscents Pty Ltd. Nhà sx Little Innoscents Pty Ltd, số CB:20137/16/CBMP-QLD, HSD31/07/2022. mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm giúp làm giảm nếp nhăn chứa 1%Retinol- Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment 60ML.SCB: 105083/19/CBMP-QLD.NSX:Thibiant International, Inc.HSD: 11/2021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm giúp ngăn ngừa & cải thiện các dấu hiệu lão hóa da, giảm thiểu các nếp nhăn sâu, làm mờ đốm nâu trên da cho làn da trẻ trung, săn chắc & đều màu. Dùng được cho da nhạy cảm. 50ml- 98060/1 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm hàng ngày cho trẻ em 100ml, hiệu Bambo Nature, hãng sx: ABENA, số tiếp nhận CB:117036/20/CBMP-QLD, 48 lọ/thùng (1 thùng 1UNK). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm Innisfree green tea,10ml/tuýp,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm kết hợp chống nắng chứa SPF30 dánh cho da dầu- Paula's Choice Skin Balancing Ultra-Sheer Daily Defense Broad Spectrum Spf30 60ML.SCB:105055/19/CBMP-QLD.NSX:Cosmetic Ltd.HSD:03/2021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm khô thoáng, ORI-52 (ORIGANI DERMASSURE CLEAR & CALM Matte Comfort Moisturiser) 50gr, 112 pcs, HSD: 2023. Hiệu Origani. Hàng mới 100%. 121330/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm làm dịu và mềm da 50ml/tuýp-SOOTHING VELVET CREAM.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 160262.HD:31/10/22.PCB:39209/17/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm làm mềm da chân, cho da khỏe mạnh mát mẻ- SEACRET FOOT CREAM WITH TEA TREE OIL, tuýp 150ml, hiệu SEACRET (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm làm mờ nếp nhăn- Paula's Choice Resist Anti-Aging Clear Skin Hydrator 50ML.SCB:85224/18/CBMP-QLD.NSX:Gordon Laboratories, Inc.HSD:04/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm làm sáng da chứa SPF50- Paula's Choice Resist Skin-Restoring Moisturizer Spf50 60ML.SCB:50834/17/CBMP-QLD.NSX: Thibiant International, Inc.HSD: 04/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm mắt HERBALIFE SKIN HYDRATING EYE CREAM- lọ 15 ml.Hiệu: HERBALIFE. HSD: 14/10/2021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm- Mayu Cream(30 ml), Nhãn hiệu: Mayunara, NSX: JEJUMAYU Co., LTD, HSD:2023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm newborn pure 50g(Pigeon newborn pure protective cream 50g)Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng, không chứa dầu-SEACRET ESSENTIAL MOISTURE FACE CREAM NORMAL TO COMBINATION SKIN OIL-FREE,lo 50 ml, hiệu SEACRET. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm SIMPLE 125ml/chai, 6 chai/thùng. Nhà SX: Unilever UK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm Skin1004 Madagascar Centella Soothing Cream, Nhãn hàng: SKIN1004. Hsx: COSON CO., LTD. CBMP: 120754/20/CBMP-QLD. HSD 03/02/2022. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm Sorbolene và Vitamin E giúp bảo vệ và phục hồi da nứt nẻ, bong tróc,đ/ tri chàm,vảy nến... hiệu Redwin Sensitive Skin SorboleneMoisturiser,1 Tuýp 100g, HSD T 02/2025, moi 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm trẻ hóa cho da thường,hỗn hợp50ml/lọ-HYDRATING YOUTH CREAM-HYDRA 3 HA.HYALURONIC ACID.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 140374.HD:31/12/22.PCB:61765/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm và chăm sóc da mặt dành cho nam Sukin For Men Facial Moisturiser, nhãn hiệu Sukin, 225ml/chai. Mới 100%. Công bố số 122467/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm và giảm nếp nhăn cho da- Paula's Choice Probiotic Nutrient Moisturizer 50ML.SCB: 121837/20/CBMP-QLD.NSX:Cosmetic Enterprises Ltd.HSD: 03/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm và giúp tái tạo da Soskin Energizing moisturizing cream 50ml, hsx: COSMETIC RESEARCH GROUP,công bố:49004/17/CBMP-QLD,hsd:01/2023,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm, chăm sóc da Dr,Smooth Gel tuýp 120ml,(1tuyp/1 hộp)dạng kem, nhữ tương,sữa,gel hoặc dầu hiệu Kosmedica,Nsx:Hansol Cosmestics, mới 100%(Công bố:120741/20/CBMP-QLD). HSD:03/02/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm, làm mờ vết nhăn vùng da mắt- Paula's Choice Clinical Ceramide- Enriched Firming Eye Cream 15ML.SCB:96345/19/CBMP-QLD.NSX:Northwest Cometic Labs.HSD:02/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm, làm sáng da- DAILISH MAYU WATERFUL CREAM (50ml). Nhãn hiệu: DAILISH. NSX: PICOSTECH CO., LTD. HSD: 2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi và cải thiện vùng da bị sẹo thâm do mụn(EDALLY EX DERMA CARE CREAM)hiệu Edally Ex,nhà SX Cosmax.Inc,HSD 36 tháng từ NSX,thể tích 50ml, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm, Vitara Vitamin E Cream, 50g/pcs, lot no: C303776, HSD: 14/03/2023, 31600/17/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm,chống nhăn da,giúp da săn chắc,mịn màngBEAUTYMED HYALURONIC ACID DERMO ACTIVE CREAM 50ml,số lot:OM101,NSX:06/2019,HSD:06/2022,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm,giảm vết mẫn đỏ,dùng cho da nhạy cảmERMAINE DE CAPUCCINI SO-DELICATE TOLERANCE RICH CARERECONCILING FACIAL CARE DRY SKIN 200ML,lotC0041,NSX01/2020,HSD06/2022,cb40529/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm,giúp da săn chắc,hạn chế lão hóa daGERMAINE DE CAPUCCINI EXCEL THERAPY O2 CONTINUOUS DEFENSE ESSENTIAL YOUTHFULNESS CREAM15ML,số lotB1463,NSX12/2019,HSD6/2022,cb40695/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ẩm,hạn chế lão hóa, làm sáng daBEAUTYMED EGF DAY CREAM 50ML,số lot:OP121,NSX:12/2019,HSD:12/2022,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ban đêm dưỡng trắng chuyên sâu- Bio-essence Bio-White Advanced Whitening Night Cream 50g, đóng gói: hủ thủy tinh, hiệu: BIO ESSENCE, NSX-HSD: 09/05/2020-08/05/2023. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ban đêm làm mờ nếp nhăn- Paula's Choice Defense Nightly Reconditioning Moisturizer 60ML.SCB:70807/18/CBMP-QLD.NSX:Thibiant International, Inc.HSD:05/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ban ngày giúp săn chắc da chứa SPF30- Paula's Choice Resist Super-Light Daily Wrinkle Defense Broad Spectrum Spf30 60ML.SCB: 85223/18/CBMP-QLD.NSX:Cosmetic Enterprises Ltd.HSD:04/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ban ngày SPF30- Paula's Choice Defense Essential Glow Moisturizer Broad Spectrum Spf30 60ML.SCB:121025/20/CBMP-QLD.NSX:Thibiant International, Inc.HSD: 04/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng cấp ẩm AQUAFRESH 48h hydration rich cream 50ml, mã hàng: 323201, hàng mẫu. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng cấp ẩm sâu-CELL FUSION C Post a Aquaporin Cream, CB: 101822/19/CBMP-QLD, 1.5 g, HSD: 13/02/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng cho da khô GERMAINE DE CAPUCCINI, 50ml/hộp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng cho tay và móng tay, ORI-29 (Origani Body Hand & Nail Perfection Cream 100ml), 33 pcs, HSD: 2023, Hiệu Origani, hàng mới 100%.111512/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng chống nắng giúp làm sáng và ngăn ngừa lão hóa cho da SPF50+/PA+++, dung tich 50ml/chai. Hiệu The Skin House. Hàng mới 100%. HSD: 23.04.2023-Uv Protection Sun Block Spf50+/ Pa+++.Số công bố: (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG CHUYÊN BIỆT GIÚP NGĂN NGỪA CÁC DẤU HIỆU LÃO HÓA DA, GIẢM CÁC NẾP NHĂN SÂU, LÀM ĐỀU MÀU DA. 30ml- 83329/18/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE REDERMIC R DERMATOLOGICAL (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG CLINIQUE, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG CÓ MÀU GIÚP GIẢM MỤN, THÔNG THOÁNG LỖ CHÂN LÔNG, NGĂN NGỪA VẾT THÂM VÀ CHE KHUYẾT ĐIỂM 40ml- 98072/19/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE EFFACLAR DUO(+) UNIFIANT UNIFY (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG CUNG CẤP ẨM, LÀM SĂN CHẮC VÀ NÂNG CƠ- ALBION EXCIA WHITENING ETERNAL STEM NOVA CREAM- Dung lượng: 0.3g, 10 goi đôi/cai. Hàng mới 100%.SCB:56993/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG CUNG CẤP ĐỘ ẨM VÀ DƯỠNG CHẤT LÀM TRẮNG DA- ALBION EXAGE WHITE BRIGHT DEW CREAM- Dung lượng: 0.3g, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%.SCB:16601/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da (ASPAISA OLIVE ESSENCE), hiệu: ASPAISA,1 hộp100ml, Cung cấp dưỡng chất giúp da mềm mại, mịn màng, tươi sáng, NSX:01/02/2020,HSD:01/02/2023,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da (DEAR, KLAIRS MIDNIGHT BLUE CALMING CREAM)Dung tích:30ml,Nhãn hàng:Dear,Klairs,Hsx: ENBIOSCIENCE CO.,LTD. CPMP:58430/18/CBPM-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da (Kem dưỡng ẩm Quế Chi-Deep Hydrating Nourishing Cream hiệu DI MAN LAI ER) đóng thùng 72 hộp, đóng hộp 50g (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da (Kem Hoa Thảo-Ying Moist Yu Yan Cream hiệu DI MAN LAI ER) đóng thùng 90 hộp, đóng hộp 30g (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da (Kem Hương Thảo-Bright Beautiful Skin Cream hiệu DI MAN LAI ER) mỗi thùng đóng 90 hộp, đóng hộp 30g (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da (Kem Thủy Tiên-Collagen Repairing Eye Emulsion hiệu DI MAN LAI ER) đóng thùng 96 hộp, đóng hộp 18ml (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da (Origin Moist Relief Cream) 80g/pce giúp chống nắng cho da,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da (origin safe mild sunblock spf50 +pa +++) 80g/pce giúp chống nắng cho da,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da (spring green tea watery calming cream)80g/pce giúp phục hồi da,làn da tươi sáng,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da (tạo thành mặt nạ) Dear,Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask,Dtich 90ml;Nhãn hàng:Dear,Klairs,Hsx: ENBIOSCIENCE Co.,Ltd;CBMP:102745/19/CBMP-QLD..mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 11387- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ SYNACTIF CREAM (40 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 11496- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO VITAL-PERFECTION SCULPTING LIFT CREAM (50 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 13920- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX TOTAL PROTECTIVE CREAM E (50 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 13921- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX TOTAL REGENERATING CREAM E (50 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 14321- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO ESSENTIAL ENERGY MOISTURIZING CREAM (50 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 14392- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO MEN SKIN EMPOWERING CREAM (50 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 14933- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO WHITE LUCENT OVERNIGHT CREAM & MASK (75 ml)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 14953- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO BENEFIANCE WRINKLE SMOOTHING CREAM (50 ml)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 16046- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO BENEFIANCE WRINKLE SMOOTHING CREAM ENRICHED (75 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da- 16452- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO VITAL PERFECTION UPLIFTING AND FIRMING CREAM (75 mL)- (GWP), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da- 16453- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO VITAL PERFECTION UPLIFTING AND FIRMING CREAM ENRICHED (75 mL)- (GWP), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da 30 ML--NH:Dior-CB:73416(8/22/2018-8/21/2013)-DIOR PRESTIGE WHITE COLLECTION Le Nectar Lumiere- Light-in-Nectar- Serum Profond Eclaircissant et regenerant-mới 100%, MH:F067032000 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da 30ML--NH:Dior-CB:109947(10/15/2019-10/14/2024)-DIOR PRESTIGE LIGHT-IN-WHITE Le protecteur UV jeunesse et lumière The UV protector youth and light-mới 100%, MH:C099693447 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da 3W CLINIC COLLAGEN WHITEINING CREAM. Hãng SX: KOREA C and B CO., hạn sử dụng: 2023.03.15. Đóng gói: 50g/tuýp, 100 tuýp/carton. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da 50 ML--NH:Dior-CB:110055(10/16/2019-10/25/2024)-CAPTURE TOTALE C.E.L.L. ENERGY Crème fermeté et correction rides- Firming & wrinkle-correcting creme-mới 100%, MH:C099600415 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da 75ML--NH:Dior-CB:109983(10/15/2019-10/14/2024)-DIOR PRESTIGE LE MICRO-CAVIAR DE ROSE Concentré micro-nutritif régénération intense- Intense regeneration-mới 100%, MH:C099600295 (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 8N745- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO VITAL-PERFECTION WRINKLELIFT CREAM (5 mL)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 8S388- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ VOLUMIZING CREAM SUPREME (50ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 8S575- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ VOLUMIZING CREAM SUPREME (5ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da- 8U408- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ VOLUMIZING CREAM SUPREME (50ml)- (SAMPLE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da 9wishes Rice Radiance Cream, Nhãn hàng: 9wishes. Hsx: COTHEON Co., Ltd. CBMP: 102179/19/CBMP-QLD. HSD 18/12/2022. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Ageless Total Pure Hyaluronic 6 Filler, 1 Fl Oz (30ml), nhãn hiệu: IMAGE Skincare, Asin: B07H1HNCCF. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da ANLIHA NATURAL CREAM, cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, giúp làm mờ vết thâm, nám, giúp ngăn ngừa nếp nhăn, hsx: INTERKOS CO., LTD, 30ml/lọ, mới 100%, hsd: 13/04/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Astalift jelly cream 40g/ hộp. Nhãn hiệu: Astalift, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Atorrege AD+ Face Cream;Nhãn hàng Atorrege AD+; Nhà SX: ANDS; 35g/lọ; TP:Butylene glycol, CD:giúp da mềm mượt và mịn màng.Lot:340B; NSX:13/3/2020;HSD:13/3/2025 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da bàn chân và gót chân Cream for cracks in the feet 50ml/tuýp. Nhãn hiệu: Do I Posle.PCB số: 38100/17/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da ban đêm- 15939- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ THE CREAM (50 ml)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da ban đêm dành cho da lão hóa Hiệu YVES ROCHER-ANTI-AGE GLOBAL LA CRÈME CORRECTRICE CONFORT TOUTES PEAUX NUIT/THE ANTI- AGING COMFORT CREAM ALL SKIN TYPES NIGHT 50ml. HSD:12/2022 (CB:93242) (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DA BAN ĐÊM GIÚP GIẢM CÁC DẤU HIỆU LÃO HÓA DA VÀ GIÚP SĂN CHẮC DA 15ml- 88956/19/CBMP_QLD- Sample (VICHY LABORATOIRES LIFTACTIV NIGHT SUPREME ANTI-WRINKLE & FIRMING CORRECTING CARE)- M297 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da ban đêm Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER SERUM VEGETAL RIDES & LIFTING SOIN RESCULPTANT V NUIT/ WRINKLES & LIFTING V SHAPING CARE NIGHT 7 ml. HSD: 10/2022 (CB: 99580/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Dưỡng Da Ban Đêm Ponds White Beauty 24x30g. PONDS WBS PRFCT SUPER NIGHT CREAM 24X30G. Số NOTI: 112386/19/CBMP-QLD (08/11/2019) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da ban đêm Sukin Purely Ageless Restorative Night Cream, nhãn hiệu Sukin, 120ml/hủ. Mới 100%. Công bố số 122469/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da ban ngày- BIO ESSENCE BIO GOLD DAY CREAM SPF25 40G. Hiệu: BIO ESSENCE. Đóng gói: hủ thủy tinh. NSX-HSD: 20/05/2020-20/05/2023. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da ban ngày CITY SKIN AGE DEFENSE BROAD SPECTRUM SPF 50 PA++++ 1.7OZ, hiệu MURAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da bàn tay,dung tích 25ml, nhãn hàng COSMIQUEEN, NSX: BEAUTY SKIN Co., Ltd- COSMIQUEEN CALMING CAMOMILE HAND CREAM, phiếu công bố 120049/20/CBMP-QLD ngày 03/03/2020. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da BATH & BODY WORKS 185g/hộp. Nhà SX: Bath & Body Works, LLC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da bổ sung vitamin E, hiệu: Jacob Hooy, 250g/lọ, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DA CẤP ẨM CHUYÊN SÂU CURÉL INTENSIVE MOISTURE CARE MOISTURE FACIAL CREAM--- KÈM PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM SỐ 123877/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da CERACLES WATER CREAM, trọng lượng 80g, Số công bố 120122/20/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da chân 3W CLINIC ENRICH FOOT TREATMENT, CB93413/19/CBMP-QLD, 1 thùng 100 hộp (100ml*100EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da chân chống nứt nẻ,tuýp 42ml,Domashnij doctor Foot cream Prophylaxis of cracks on heels with Golden mustache, 42 ml,hsx:PHARMACEUTICAL FACTORY ELFA,CBMP:15346/16,hsd:18/02/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da chân Hiệu YVES ROCHER-NUTRITION CRÈME PIEDS ABSORPTION EXPRESS A LA LAVANDE PIEDS SECS/NOURISHING EXPRESS ABSORPTION FOOT CREAM WITH LAVENDER DRY FEET 75ml.HSD:01/2023 (92480/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da chân liền sẹo,tuýp 75ml,Zelenaya Apteka Heel cream, 75 ml,hsx:PHARMACEUTICAL FACTORY ELFA,CBMP:31369/17,hsd:17/02/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da cho làn da thêm tươi trẻ Soskin Glycolic new skin cream 50ml, hsx: COSMETIC RESEARCH GROUP,công bố:68686/18/CBMP-QLD,hsd:12/2022,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da cho mặt và cơ thể làm giảm cảm giác khô ngứa da-EAU THERMALE AVENE XERACALM A.D LIPID-REPLENISHING CREAM 200ML-(AV408:10/19-10/22)SOCB:80528/18/CBMP-QLD,ngày:12/11/2018. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da cho trẻ em 100ml, hiệu Bambo Nature, hãng sx: ABENA, số tiếp nhận CB:117045/20/CBMP-QLD, 60 lọ/thùng (1 thùng 1UNK). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da chống lão hóa BONOTOX Ageless Cream, 01gam/tuýp, 8 tuýp/hộp. EXP date: 13/06/2022. Số công bố: 106402/19/CBMP-QLD Ngày: 03/09/2019. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da chống nắng; Eclipse SPF 50+ 100g e Net wt. 3.5oz.; NHÃN HÀNG: INNOVATIVE SKINCARE; HSD: T12.2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da chống nhăn KRACIE 30g/hộp. NSX: Kracie. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da CNP LABORATORY PROPOLIS AMPULE ACTIVE CREAM 50ML-HSD:2023-Số công bố SP:126127/20/CBMP-QLD-NGÀY 8/6/2020 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da có chỉ số chống nắng SPF30(Little innoscents Sun Lotion SPF 30),dt:100 ml,nhãn hàng:Little innoscents,8,CB:1985/15/CBMP-QLD.HSD: 10/09/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da COCOLARME MOISTURE CREAM, 30gr/hộp, hiệu COCOLARME, nhàn sản xuất: NATURAL CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da cung cấp độ ẩm cao cho da, dưỡng da mềm mại, mịn màng(Safe Me Relief Moisture Cream 12) 80ml/lọ, NSX: COSMECCA KOREA CO.,LTD,HSD:19/1/2023, hiệu: Make p:rem, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da dạng gel (3W CLINIC COLLAGEN LUXURY GOLD), hiệu: 3W CLINIC,1 hộp150ml, Cung cấp dưỡng chất giúp da mềm mại, mịn màng, tươi sáng, NSX:01/02/2020,HSD:01/02/2023,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da dành cho da nhạy cảm & da mụn 50ml/ hộp (JAVIN DE SEOUL YOUNG & RICH CICA CREAM), hiệu Javin,HSD 30/01/2023, số CB 120440/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DA ĐẦU NGĂN NGỪA RỤNG TÓC HIỆU ROHTO 120ML, HÀNG CÁ NHÂN MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Dear Klairs Rich Moist Soothing Cream 60ml, Nhãn hàng: Dear, Klairs,. Hsx: ENBIOSCIENCE Co., LTD, CBMP: 4000/16/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da DELTA ACTIVE CREAM, dung tích 80ml, Số công bố 75326/18/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da đêm êm dịu, tươi mới làn da trong giấc ngủ-SEACRET AGE DEFYING REHYDRATE VITAMIN-RICH NIGHT CREAM, lọ 50ml, hiệu SEACRET (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Dermavive Dry skin creme, hiệu Dermavive, loại 100g. Hãng SX ALOE VERA INDUSRIES PTY LTD. Hạn SD: 09/2022. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da DR'S SECRET SPOT SERUM 30ml/1 hộp (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da dùng ban đêm- FREZYDERM ANTI-WRINKLE RICH NIGHT CREAM 45+50ML. Nhãn hàng FREZYDERM; Batch no.190951; HSD: 09/2022; SCB: 11630/16/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Frudia Blueberry Hydrating Cream, 10g, SCB: 105692/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Frudia Citrus Brightening Cream, 10g, SCB: 105713/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Frudia Green Grape Pore Control Cream, 10g, SCB: 105686/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Frudia My Orchard Acai Berry Hand Cream, 30g, SCB: 105702/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Frudia Pomegranate Nutri-Moisturizing Cream, 10g, SCB: 105700/19/CBMP-QLD, NSX: WELCOS CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da giúp bổ sung độ ẩm cần thiết cho da, giúp da trở nên căng bóng, mịn màng và tươi tắn hơn. (DR PLUSCELL WHITE CREAM NEW)-50ml, hiệu DR PLUSCELL, mới 100%. CB số: 92811/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da giúp cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da giúp da mịn màng, tươi sáng, khỏe đẹp-URUBANA NATURAL MILD ESSENCE-30ml/pieces.Nhãn hiệu:URUBANA.nsx:URUBANA MIYAKO CO.,LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da giúp da mịn màng, săn chắc dành cho da khô chứa 5%AHA- Paula's Choice Resist Daily Smoothing Treatment 5%Aha 50ML.SCB:105097/19/CBMP-QLD.NSX:Gordon Laboratories, Inc.HSD:03/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DA GIÚP GIẢM MỤN, GIÚP THÔNG THOÁNG LỖ CHÂN LÔNG, GIÚP NGĂN NGỪA THÂM DO MỤN VÀ GIÚP NGĂN NGỪA MỤN TÁI PHÁT. 15ml- 54632/17/CBMP-QLD- Sample (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE EFFA (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DA GIÚP LÀM DỊU DA PHÙ HỢP CHO TRẺ EM & TRẺ SƠ SINH 40ml- 24893/16/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE CICAPLAST BAUME B5 SOOTHING REPAIRING BALM)- M3232920 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da GLOB A PREMIUM CREAM, cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, giúp làm mờ vết thâm, nám, giúp ngăn ngừa nếp nhăn, hsx: INTERKOS CO., LTD, 30ml/lọ, mới 100%, HSD: 13/04/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da gót chân SHISEIDO UREA 100g/tuýp. NSX: SHISEIDO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hàng thử 75 ML--NH:Dior-CB:109983(10/15/2019-10/14/2024)-DIOR PRESTIGE LE MICRO-CAVIAR DE ROSE Concentré micro-nutritif régénération intense- Intense regeneration micro-mới 100%, MH:C299 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu " BUTAE" (1296 Hộp/Thùng)"BUTAE" PEARL CREAM 3 GRAMS. (sản phẩm dưỡng trắng da dùng cho da mặt)(theo KQCB số 113480/19/CBMP-QLD 20.11.2019), (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da hiệu 3W CLINIC- 3W CLINIC COLLAGEN REGENERATION CREAM (Dung tích 60ml/Pce x 100Pcs/CTN).HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 93194/19/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu EUCERIN- EUCERIN ACNE-OIL CONTROL PRO ACNE SOLUTION DAY MAT WHITENING SPF30 50ml- 12 cái/ thùng, nart 89755-07710-16- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu GOLDEN KOREAN 5g/lọ (12 lọ/tá) 48 tá/carton carton (Golden Korean Extra Pearl Cream Anti- Melasma) mới 100% Hạn sử dụng tháng 05/2020 đến 05/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DA HIỆU INSIDE OUT GLOWING HYDRATING ESSENCE, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN, CV ĐIỀU CHỈNH 3090 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu KOREAN 5g/lọ (12 lọ/tá) 48 tá/carton carton (Korean Extra Pearl Cream) mới 100% Hạn sử dụng tháng 05/2020 đến 05/2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu Nivea- Nivea Extra White Pore Minimiser Night Cream 50ML- 12 cái/ thùng, nart 86740-08600-19- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu: La Roche Porsay, 250g/lọ, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da hiệu: Zwitsal, 250g/lọ, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da HYDROGEL REGENERATING CENTELLA CREAM, trọng lượng 80g, Số công bố 120136/20/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da I'm From Vitamin Tree Water-Gel,dung tích 75g, Nhãn hàng I'm From.Hsx:Natuzen Co.,Ltd,CBMP:102758/19/CBMP-QLD.,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da kết hợp chống nắnglàm dịu da dầu chứa SPF30- Paula's Choice Hydralight Shine-Free Daily Mineral Complex Broad Spectrum Spf30 60ML.SCB:105056/19/CBMP-QLD.NSX:Englewood Labs.HSD:11/2021 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Klirvin(Cream for skin care Klirvin) 25gr/tuýp, 150 tuýp/thùng. Nhãn hiệu: KLIRVIN.Hãng SX: RealKosmetics. PCB số: 86227/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da làm giảm mụn, giúp cho làn da cảm giác mịn màng (ACNE- PIMPLE CREAM)30GMl; hiệu HIMALAYA SINCE; NSX: 11/2019; HSD: 10/2022;hàng mới 100%; SCB: 91852/19/cbmp-qld (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da- Lariena 24k Gold Youthful Serum (30ml/chai; 80chai/thùng). Hiệu: Lariena. Nhà sx: Lalisse Australia Pty Ltd. Hsd: 04/2024. Số CBMP: 96544/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da MAGIC GLOWING CREAM (Dùng để dưỡng da mặt),nhãn hiệu NATE THE QUEEN, 30 gr/lọ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt (ag) trọng lượng 45g- MOISTURISING CREAM- 4549738743224, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt (cl) trọng lượng 45g- MOISTURISING CREAM- 4550002124304, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt (se) dung tích 50g- MOISTURISING CREAM- 4548076448693, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt- CATHY DOLL SNAIL GOLD SNAIL FIRMING CREAM FOR WRINKLE SKIN 50G, 16060/16/CBMP-QLD (29/08/2016), KM code 2010317100012 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt cung cấp dưỡng chất giúp da mịn màng nhãn hiệu Accoje 50ml- Whitening Capsule Cream 50ml. Hàng mới 100%, MFG: 05/02/2020, EXP: 04/08/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt Geneo Balancing Oxypod 8g dùng cho máy Geneo. HSX: HALOM VAROD LTD. Hàng mới 100%. (HSD: tháng 11/2022, 02/2023). Hiệu Pollogen (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt giúp dưỡng ẩm da và mềm mại nhãn hiệu Accoje 50ml Hydrating Aqua Gel Cream 50ml. Hàng mới 100%, MFG: 14/05/2020, EXP: 13/11/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt làm trắng sáng da,tuýp 100ml,"Zelenaya Apteka" Whitening face cream, 100 ml,hsd:26.04.2022,nsx:PHARMACEUTICAL FACTORY "ELFA",CBMP:3264/16, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt, nhãn hiệu: Fujifirm, quà tặng cá nhân chuyên gia của công ty tại Việt Nam, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da mặt, tay, chân- CALECIM Professional Multi-Action Cream 50g, Nhà sản xuất: CELLRESEARCH CORPORATION PTE LTD, số lô B/N000219, HSD: 23/01/2022. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da NATURIE 180g/hộp, NSX: Imju. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da O HUI-150ML-O HUI PRIME ADVANCER SKIN SOFTENER-HSD:2023-Số công bố SP:85777/19/CBMP-QLD-ngày 03/01/2019-đã kiểm theo TK:103073483701/A41-26/12/2019 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da O HUI-50ML-O HUI EXTREME WHITE CREAM-HSD:2023-Số công bố SP:112196/15/CBMP-QLD-ngày 27/05/2015-đã kiểm theo TK:102837928541/A41-27/8/2019 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Olay 50ml/chai. Nhà SX: P&G. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da OLAY REGENERIST MICRO-SCULPTING CREAM (1) 50 G (6 PCS/CTN) (6 hũ/thùng)(Số PA:55936/18 CBMP-QLD) (Gcas 82259303) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da OLAY TOTAL EFFECTS 7 IN ONE DAY CREAM (1) NORMAL SPF 15 50 G (6 PCS/CTN) (6 chai/thùng)(Số PA:55947/18 CBMP- QLD) (Gcas 82259328) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da REVUELE AgeRevive Q10 50ml, REVUELE AGE REVIVE HAND & NAIL CREAM,hạn sử dụng 31.10.2021, số công bố 93055/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da REVUELE Hydralift 25ml, REVUELE HYDRALIFT HYALURON EYE CONTOUR,hạn sử dụng 13.01.2023, số công bố 93065/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da REVUELE tinh dầu Argan 50ml, REVUELE ARGAN OIL HAND & NAIL CREAM- SERUM,hạn sử dụng 01.08.2023, số công bố 93053/19/CBMP-QLD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da- Rosanna Advanced Age Radiance Moisturizer (100g/hộp; 72 hộp/thùng). Hsd: 03/2024. Nhà sx: STN International Pty Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Secret Key 24K Gold Premium First Cream hiệu Secret Key QC: 50gram), Số CBMP: 80798/18/CBMP-QLD ngày 15.11.2018 (NSX:WOOSINCOSMETICSCO., Ltd), HSD: 2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da siêu ẩm không chứa dầu,COSRX OIL FREE ULTRA MOISTURIZING LOTION (WITH BIRCH SAP),100ml/hộp,cung cấp dưỡng ẩm cho da,nhà sx COREA COSMEDICAL CENTER,XNCB: 25200/16/CBMP-QLD,100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Skin1004 Madagascar Centella Cream, Nhãn hàng: SKIN1004. Hsx: Amaranth Co., Ltd, CBMP: 120752/20/CBMP-QLD. HSD 27/04/2022. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da SOME BY MI AHA- BHA- PHA 14 DAYS SUPER MIRACLE SPOT ALL KILL CREAM, nhãn hàng:SOME BY MI, 30ml,1pc/box, HSX: reBom Cosmetics Co., Ltd., CBMP: 98279/19/CBMP-QLD. HSD 2023.02.26. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tạo lớp trang điểm cho làn da mềm mịn, giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời 30ml (Nano BB cream), Nhãn hiệu Doctor Magic, hạn sử dụng 05/2023, số cb: 116049/19/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tạo thành mặt nạ Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin E Mask, 90ml; Nhãn hàng: Dear, Klairs,Hsx: ENBIOSCIENCE Co., Ltd; CBMP: 102745/19/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tay (se) trọng lượng 50g- SENSITIVE SKIN HAND CREAM- 4547315214785, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tay chiết suất cây keo 3W CLINIC MOISTURIZING ACACIA HAND CREAM, CB93426/19/CBMP-QLD, 1 thùng 200 hộp (100ml*200EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dường da tay chiết suất ốc sên 3W CLINIC MOISTURIZING SNAIL HAND CREAM, CB93422/19/CBMP-QLD, 1 thùng 200 hộp (100ml*200EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tay chứa chiết xuất từ hạt chia và mật ong, cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, dạng lỏng-BOTANECO GARDEN ORGANIC CHIA SEED OIL & HONEY DEEP MOIST & PROTECT HAND CREAM 60G. Nhãn hiệu:BOT (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tay collagen 3W CLINIC MOISTURIZING COLLAGEN HAND CREAM, CB93423/19/CBMP-QLD, 1 thùng 200 hộp (100ml*200EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tay hiệu 3W CLINIC- 3W CLINIC MOISTURIZING ACACIA HAND CREAM (Dung tích 100ml/Pce x200 Pcs/CTN). HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 86187/19/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tay làm mịn da POURSOIN 555 HAND CREAM 83g.Lot: 0D101A, NSX:10/2019.HD:10/2022.công bố số 30367/17/CBMP-QLD. Hàng mới 100%. Nhà SX: NOBLESSE CO.,LTD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da tay mềm mịn Farmskin Superfood For Skin Rich Softening Avocado Hand Cream, nhãn hàng: FARMSKIN. NSX: NOWCOS CO., LTD,CBMP Số: 118990/20/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da THE HISTORY OF WHOO-25ML-THE HISTORY OF WHOO CHEONGIDAN RADIANT REGENERATING EYE CREAM-HSD:2023-Số công bố SP:28486/17/CBMP-QLD-ngày 28/02/2017-đã kiểm theo TK:103073483701/A41-26/12/2019 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da toàn thân, 500ml/chai, hiệu: Hatomugi, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Travel Brazilian Bum Bum Cream, HSX: Sol De Janeiro, 2.5 OZ/ 1 lọ, hàng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da và chống nắng YOUNG ONE PEARL CREAM (1 thùng 116 lố, 1 lố 6 hộp, 1 hộp 15g) mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da và làm sáng da, DEWYCEL TURN ON CREAM. Nhà sản xuất COSMECCA KOREA CO., LTD. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da Vital C Hydrating Anti Aging Serum, 1.7 Fl Oz (60ml), nhãn hiệu: IMAGE Skincare, Asin: B00FU6QX96. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da vùng cổ- 19106- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO BENEFIANCE CONCENTRATED NECK CONTOUR TREATMENT (50 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da vùng cổ GERMAINE DE CAPUCCINI, 50ml/hộp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da vùng mắt (15ml/ jar)- Artistry Youth Xtend Enriching Eye Cream- 113810V9. Công bố: 37088/17/CBMP-QLD ngày 15/06/2017, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng da vùng mắt- 15301- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ENHANCING EYE CONTOUR CREAM SUPREME (15 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da vùng mắt; Youth Eye Complex 15ml/0.5fl.oz; NHÃN HÀNG: IS CLINICAL; HSD: T02.2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da WHITENESS MELA- X CREAM, dung tích 50ml, Số công bố 75361/18/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, 30ml/ tuýp, hiệu: Kiehl's (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, BIOLOGIQUE RECHERCHE CRÈME PLACENTA, dung tích 50 ml, Nhà sản xuất: BIOLOGIQUE RECHERCHE, mới 100%, Số XNCB:56320/18/CBMP-QLD, Hạn sử dụng: 30/12/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, chống lão hóa hiệu 3W CLINIC- 3W CLINIC COLLAGEN & LUXURY GOLD CREAM (Dung tích 50ml/Pce x48 Pcs/CTN). HSD 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 99341/19/CBMP (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, CRÈME HYDRAVIT'S, dung tích 50 ml, Nhà sản xuất: BIOLOGIQUE RECHERCHE, mới 100%, Số XNCB:122385/20/CBMP-QLD, Hạn sử dụng: 30/11/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, CRÈME METAMORPHIQUE, dung tích 50 ml, Nhà sản xuất: BIOLOGIQUE RECHERCHE, mới 100%, Số XNCB:124344/20/CBMP-QLD, Hạn sử dụng: 30/09/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, cung cấp độ ẩm cho da (Dr.Lee mee AcFree Professional Cream)-150g, hiệu Dr.Lee mee, mới 100%. CB số: 124960/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, dùng cho da mặt, Anytime Cica Safe Cream. Hiệu Histolab, nsx Medians Lab, hàng mới 100%, hsd 05/2023. (Số CB: 118091/20/CBMP-QLD), (1 UNK1hộp50g) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, giúp bảo vệ da,mang lại làn da mịn màng(Cicapro TM Revitalizing Cream)60ml/tuýp + 30ml/tuýp (gồm 2 lọ/ hộp),NSX: Kolmar Korea Co.,Ltd,HSD:2/9/2022, hiệu: Make p:rem,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, giúp da sáng hơn, trông tươi trẻ, căng mịnGERMAINE DE CAPUCCINI TIMEXPERT C+ INTENSIVE MULTI-CORRECTION CREAM 15ML,số lot:CP0294,NSX:02/2020,HSD:08/2022,số cb74593/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, giúp giảm nếp nhăn: REJUVENATING CREAM/Juvenia. chai: 40ml. Nhà sx: Floxia International Sarl. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, Giúp làm trắng da và làm mờ vết nhăn,nhãn hàng Dr.ERI-(E Special Active Cream V-30 g), PR Date:01/2019; EXP Date:01/2024.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, giúp se khít lỗ chân lông- COSRX Two in One Poreless Power Liquid, 100ml, XNCB: 104127/19/CBMP-QLD, nhà SX: COREA COSMEDICAL CENTER, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, hạn chế nhăn da, giúp da tươi trẻ hơnGERMAINE DE CAPUCCINI PROLONGED HYDRATION FACIAL CREAM 125ML,số lot:B1272,NSX:11/2019,HSD:05/2022,số cb57291/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, hãng Huda Beauty, dòng: tẩy da chết làm sáng da “Yo Glow Enzyme Scrub 3ML Sachet Sample ".Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da, hiệu: ORIGINS, 200ML/chai (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DA, NHÃN HIỆU: DR.SPILLER, 50ML/ 1 HỘP, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da,COSRX AC Collection Ultimate Spot Cream, 30ml, giúp ngăn ngừa mụn cho da, XNCB:113574/19/CBMP-QLD, nhà SX: COREA COSMEDICAL CENTER,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da,COSRX Balancium Comfort Ceramide Cream,80ml, bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cho da, giúp da căng mịn, XNCB:113589/19/CBMP-QLD, nhà SX: COREA COSMEDICAL CENTER,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da,cung cấp dưỡng chất làm mềm da, dùng cho mặt: XEROLYS VISAGE. Chai: 50ml. HD: 06/2023. Hàng mới 100%. Nhà sx: Laboratoires Lysaskin. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da,giúp da mềm mịn, không bi mụn,ngừa khô và sạm màu- Aknicare Cream 50ML 1'S. LOT NO: E2C0419. NHH: 10/2023. (60833/18/CBMP-QLD).Nhà SX:General Topics Srl (Italy). (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da,phù hợp da hỗn hợp,da dầuGERMAINE DE CAPUCCINI ROYAL JELLY PRO-RESILIENCE ROYAL CREAM COMFORT 50ML,số lot:B1394-1,NSX:12/2019,HSD:06/2022,số cb74575/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da,tuýp 42ml,"Domashnij doctor" Foot Cream Prophylaxis of cracks on heels with Golden mustache, 42 ml,hsd:17.05.2022,nsx:PHARMACEUTICAL FACTORY "ELFA",CBMP:15346/16, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da. Hiệu: Daily Facial Moisture. 118ml/ lọ. Lô số: 324879. sử dụng mục đích cá nhân. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da. YAKA MELASMA WHITENING BIO-MICRONEEDLE CREAM. 2ml. Nhãn: YAKA. Hãng SX: THREEDAYSLOVE CO., LTD. Hạn SD: 05-2023. Số t/n công bố: 126036/20/CBMP-QLD. Hàng mới 100% (FOC) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng da: Lipbalm, hiệu Himalaya, 10 gam. Hsd:8/2022, (hàng quà tặng cá nhân) mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng dạng gel AQUAFRESH Glow gel light cream 50ml, mã hàng: 323202, hàng mẫu. (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG DẠNG GEL GIÚP PHỤC HỒI DA, DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP DA HƯ TỔN HOẶC SAU KHI SỬ DỤNG LIỆU PHÁP LASER, PHÙ HỢP CHO TRẺ EM 40ml- 81287/18/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE C (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng dành cho da lão hóa Artistry Supreme LX (50ml/sp)- Artistry Supreme LX Regenerating Cream- 118184V5. Công bố: 36900/17/CBMP-QLD ngày 13/06/2017, mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng đêm- 15403- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ INTENSIVE FORTIFYING CREAM n (50 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng đêm hàng thử 50ML--NH:Dior-CB:101317(7/10/2019-7/9/2024)-DIOR PRESTIGE La crème de nuit crème nuit réparatrice d'exception- La creme de nuit exceptional recovery night cream-mới 100%, MH:F2 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng đêm HERBALIFE SKIN REPLENISHING NIGHT CREAM- hiệu: HERBALIFE- lọ30ml. HSD: 31/01/22 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG ĐÊM TRẮNG SÁNG VÀ NÂNG CƠ- ALBION INFINESS WHITE WHITENING NIGHT WEAR- Dung lượng 1g, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%. SCB: 121911/20/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng dịu da-CELL FUSION C Post a Calming Down Cream,CB: 88201/19/CBMP-QLD, 50ml+ 10 ml, HSD: 27/11/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG GIÚP CẢI THIỆN BỀ MẶT DA, GIẢM MỤN ĐẦU ĐEN, CHỐNG OXI HÓA VÀ GIẢM BÓNG NHỜN SUỐT 8H 30ml- 28635/17/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE EFFACLAR K(+) OILY SKIN RENOVATING (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp đàn hồi và sáng da; GENEXC SERUM 3.5ml (10 pack); NHÃN HÀNG: IS CLINICAL; HSD: T01.2023 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp dưỡng ẩm, cung cấp dưỡng chất giúp da mịn màng tươi mới- REVITALIZING NIGHT CREAM 50 ml; hiệu HIMALAYA Since 1930; NSX: 02/2020; HSD: 01/2022, mới 100%; SCB: 65478/18/cbmp-qld (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp giảm nếp nhăn và chảy xệ 100 ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%.- Lifting Comfort Cream.Số công bố:33801/17/CBMP-QLD, ngày 28/04/2017 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG GIÚP GIẢM THÂM NÁM, ĐỐM NÂU, LÀM ĐỀU MÀU DA VÀ GIÚP BẢO VỆ DA TRƯỚC CÁC TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, TIA UV VÀ SỰ OXY HÓA, VỚI CHỈ SỐ CHỐNG NẮNG SPF 30 3ml- 46188/17/CBMP-QLD- Sample (L (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp giảm vết thâm & sưng đỏ, viêm do mụn 50ml,NH:POSTQUAM, NSX:POSTQUAM COSMETIC,S.L.; PCB:95836/19/CBMP-QLD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp kiểm soát & giảm mụn 50ml,NH:POSTQUAM, NSX:POSTQUAM COSMETIC,S.L.; PCB:95841/19/CBMP-QLD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp làm ẩm và mát da, dung tich 50ml/chai. Hiệu The Skin House. Hàng mới 100%. HSD: 05.04.2023-Water Block Aqua Balm.Số công bố:63709/18/CBMP-QLD, ngày 08/05/2018 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG GIÚP LÀM DỊU VÙNG DA MẶT & VÙNG DA QUANH MẮT DÙNG ĐƯỢC CHO DA NHẠY CẢM 40ml- 88836/19/CBMP-QLD- (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE TOLERIANE ULTRA LIGHT INTENSE DERMATOLOGICAL F (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp làm sáng da Soskin Clarifying Cream 50ml, hsx: COSMETIC RESEARCH GROUP,công bố:62198/18/CBMP-QLD,hsd:04/2023,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp làm trắng da mặt- Pure White Face Cream, 1 lọ 30gam, ngày SX 01/2020, HSD 01/2023, Nhãn hiệu: Sakura Kosumeruu, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp săn chắc da cho ban đêm 50ml/ hộp. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%. HSD:05.08.2022- Overnight Repair.Số công bố: 123208/20/CBMP-QLD, ngày 04/05/2020 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng giúp se khít lỗ chân lông 50ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%- Pore Minimizer Fluid.Số công bố: 33929/17/CBMP-QLD, ngày 04/05/2017 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng hạn chế nếp nhăn và nâng cơ vùng da mắt Hiệu YVES ROCHER-SERUM VEGETAL RIDES & LIFTING SOIN REHAUSSEUR REGARD/ WRINKLES & LIFTING LIFTING EYE CARE 14ml. HSD: 11/2021 (CB: 93550/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG LÀM DỊU DA DÙNG ĐƯỢC CHO TRẺ EM & TRẺ SƠ SINH 15ml- 24826/16/CBMP-QLD- Sample (LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LIPIKAR BAUME AP+LIPID REPLENISHING BALM)- M9128902 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng làm dịu da và giảm các vết mẫn đỏ Hiệu YVES ROCHER-YVES ROCHER SENSITIVE VEGETAL CREME HYDRATANTE ANTI-ROUGEURS/ ANTI-REDNESS MOISTURISING CREAM 50 ml. HSD: 11/2022 (CB: 99594/19/CBMP-QLD) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng làm mềm và mịn da, ngăn ngừa sự lão hóa gây ra bởi ánh nắng D-Now WHITENING CREAM (1 thùng 50 tá, 1 tá 12 hộp, 1 hộp 4.5g) mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng làm săn chắc da, tăng cường đàn hồi của da, làm mờ vết rạn da cho phụ nữ: Stretch Mark Cream/Striex. Chai: 125ml. Hàng mới 100%. Nhà sx: Floxia International Sarl (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng làm trắng da 50ML--NH:Dior-CB:71473(8/2/2018-8/1/2023)-DIORSNOW ESSENCE OF LIGHT CRÈME ÉCLAT HYDRATANTE-mới 100%, MH:F041053000 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng làm trắng sáng da, ngăn ngừa lão hóa 50ml/chai- Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%- Pre-age Cream Light.Số công bố:114459/15/CBMP-QLD, ngày 05/08/2015 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng mắt (PURITO Centella Green Level Eye Cream) 30ml/tuýp,123954/20/CBMP-QLD, NSX: 08/06/2020, HSD: 08/06/2023, hiệu: PURITO, nhà sx: Eyesome Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng mắt 50gr (Kedma Eye Cream 50gr),288 pcs,P/N: 29003. Hiệu Kedma- hàng mới 100%. HSD:2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng mắt với hỗn hợp 3 protein trẻ trung cho vẻ ngoài khỏe mạnh, xinh đẹp-SEACRET AGE-DEFYING REGAIN EYE CREAM, LỌ 30 ml, hiệu SEACRET (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng môi giúp dưỡng ẩm,làm mềm mịn da môiGERMAINE DE CAPUCCINI EXCEL THERAPY O2 VOLUMISING ULTRACORRECTION CARE LIPS AND CONTOUR 15ML,số lotC0312,NSX3/2020,HSD9/2022,cb40687/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng môi VaselineLip Therapy (1 thùng/32 tuýp x 0.25oz/tuýp), mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng Neutrogena 48ml/hộp (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ngày- 15400- thương hiệu: CLÉ DE PEAU BEAUTÉ- CLÉ DE PEAU BEAUTÉ PROTECTIVE FORTIFYING CREAM n (50 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ngày hoàn hảo 45+ SPF25- Black Pearl Perfect Day Cream 45+ SPF25 50ml.Hiệu: Black Pearl.P/N: 7290013761842, Hàng mới 100%. HSD:2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng ngày SPF30 cho da dầu, hỗn hợp-Paula's Choice Calm Mineral Moisturizer Broad Spectrum Spf30 (Normal To Oily/Combination) 60ML.SCB:88712/19/CBMP-QLD.NSX:Englewood Labs.HSD:03/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem duỡng phục hồi da ban đêm, HAELLY BIRDS NEST SEA RENEWING NIGHT CREAM, nhãn hiệu HAELLY, nhà sản xuất: WHITECOSPHARM CO.,LTD, trọng luợng 30gr/tuýp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng phục hồi da GERMAINE DE CAPUCCINI, 30ml/tuýp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng tay ALPERSTEIN DESIGNS THEO HUDSON MANUKA HONEY HAND CREAM 100ML, nhãn hiệu: THEO HUDSON, mã sp: HCRM THEO. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng tế bào gốc giúp tái tạo và cải thiện lão hóa cho da, dung tich 50ml/chai. Hiệu The Skin House. Hàng mới 100%. HSD: 28.03.2023-Wrinkle System Cream. Số công bố:63757/18/CBMP-QLD, ngày: 08/05/ (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng thể- 10193- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO REPLENISHING BODY CREAM (200 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng thể- 14352- thương hiệu: SHISEIDO- SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX TOTAL REGENERATING BODY CREAM (200 mL)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng thể BATH & BODY WORKS 226g/tuýp. Nhà SX: Bath & Body Works, LLC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng thể cho da căng mịn, khỏe mạnh- SEACRET BODY BUTTER POMEGRANATE, lọ 250ml, hiệu SEACRET (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng thể hàng ngày cho da độ ẩm và mềm mại-SEACRET BODY LOTION OCEAN MIST, tuýp 200 ml, hiệu SEACRET (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng thể làm sạch da. Nhãn hàng không xác định (E Special Triple Meso Cocktail) 200 g, PR Date:04/2019; EXP Date:04/2024.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng thể làm trắng da, chống nắng bảo vệ da khỏi tia cực tím YOUNG ONE Lotion White Spa (1 thùng 12 lố, 1 lố 12 hộp, 1 hộp 150ml) mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG THỂ THƯƠNG HIỆU DEEP NATURE 30 ML (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG THỂ TREE HUT MOISTURIZING BODY LOTION COCONUT LIME, 255G/TUÝP, DÙNG CHO NAM/ NỮ TRƯỞNG THÀNH, HIỆU TREE HUT, CÔNG BỐ SỐ: 94597/19/CBMP-QLD, (23/04/2019) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng thể tuyết WESY BODY LOTION, cải thiện da xỉn màu, mang lại làn da mịn màng, tươi sáng, đều màu,250g/tuýp,HSD:03/06/2023,hsx:INTERKOS CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: kem dưỡng trắng ban đêm- 15538- thương hiệu: SENKA- SENKA WHITE BEAUTY GLOW GEL CREAM (50 g)- (REG), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da (E'ZIE CREAM EXTRACT OF GOLD) 60ml hiệu EZIE, HSD đến hết ngày: 02/04/2024.Số công bố:41423/17/CBMP-QLD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da (SEOULROSE ROSA PERFECT WHITENING S CREAM), Dung tích: 45ml/tuýp, 1PCE1UNA. Thương hiệu: SEOULROSE, Xuất xứ: Hàn Quốc, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Dưỡng Trắng Da Ban Đêm 4X3X50G. PONDS WBS PRFCT SUPER NIGHT CRM 4X3X50G. Số NOTI: 112386/19/CBMP-QLD (08/11/2019) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem duỡng trắng da ban ngày, HAELLY AMAZING TONEUP DAY CREAM, nhãn hiệu HAELLY, nhà sản xuất: WHITECOSPHARM CO.,LTD, trọng luơng 30gr/tuýp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da bảo vệ KA UV SPF 50+, PA+++ Màu Da 15g,SCB: 103617/19/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da BEAUTY BROCCOLI ULTRA BRIGHTENING CREAM 10ml/gói, 10 gói/hộp, tổng 45200 gói, nsx DAVID COSMETICCO.,LTD, ngày sx 24/3/20 hsd 23/3/23.mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da- BIO ESSENCE BIO BOUNCE COLLAGEN ESSENCE CREAM 50G. Hiệu: BIO ESSENCE. Đóng gói: Hủ thủy tinh. NSX-HSD:02/06/2020-02/06/2023. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da collagen 3W CLINIC COLLAGEN WHITENING CREAM, CB93419/19/CBMP-QLD, 1 thùng 100 hộp (60ml*100EA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da giúp làm mờ vết nám, hiệu E'ZIE (E'ZIE NANO GOLD MELASMA CREAM) 60ml, HSD đến hết ngày: 02/04/2024.Số công bố:60695/18/CBMP-QLD.Mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da hiệu 3W CLINIC- 3W CLINIC PLACENTA INTENSIVE CREAM (Dung tích 50ml/Pce x100 Pcs/CTN). HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%. SCB: 120614/20/CBMP-QLD. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da làm mờ thâm nám,tàn nhang,giảm dần sắc tố gây nám da, 50ml/lọ, Lanopearl Himalaya Herbal Whitening Cream,hiệu Lanopearl.NSX: 13/3/20,HSD: 12/3/23,SCB:50121/17/CBMP-QLD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da Meililong Whitening Skin- Acne- Sunscreen Cream, Nhãn hiệu: Meililong, dạng tuýp, 20g/cái. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da Secret Key Starting Treatment Cream hiệu SECRET KEY (QC:50 gram), Số CBMP: 66367/18/CBMP-QLD ngày 07/06/2018 (NSX: WOOSIN COSMETICS CO.,LTD) HSD 2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da Snow White Cream hiệu SECRET KEY (QC: 200 gram), Số CBMP: 66347/18/CBMP-QLD ngày 07.06.2018 (NSX: EZEKIEL COSMETIC CO.,LTD) HSD:2022, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da toàn thân 200ml/tuýp (VEROBENE BODY SPA WHITE CREAM), hiệu Verobene, hạn sử dụng đến hết ngày 28/03/2022, số CB: 90585/19/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da và ngừa mụn Meililong 9GF, Nhãn hiệu: Meililong, dạng viên, 25 viên nang/hộp. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng da, Nhãn hiệu VIN21: VIN21 ANTI-MELASMA CREAM. Chai 15ml. Hd: 02/2023. Hàng mới 100%, Nhà sx: Chankit Trading Co.,ltd (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG TRẮNG DA, SĂN CHẮC VÀ ĐÀN HỒI- ALBION INFINESSE WHITE WHITE PLANT CREAM- Dung lượng: 0.3g, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%.SCB:56986/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng tạo nền BB + Pond's Flawless White Radiance Derma + SPF 30 PA++. PONDS FL RD + BB + C SPF 30PA++-l 4X3X25G. Số NOTI: 58304/18/CBMO-QLD (09/02/2018) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Dưỡng Trắng Toàn Thân Snow White Milky Lotion hiệu Secret Key (QC: 200gram), Số CBMP: 66371/18/CBMP-QLD ngày 07.06.2018 (NSX: WOOSIN COSMETICS CO.,LTD), HSD:2022, mới 100% (Hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Dưỡng Trắng Và Chống Lão Hóa Da Ban Ngày YHL 50g/1 hộp-YHL Rejuvenating Energy Day Cream, Lot no:20F001,nsx:04/06/2020, hsd:03/06/2022, NSX: JAY&OH CO.,LTD, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯƠNG TRĂNG VA CHÔNG LAO HOA DA EMBEAGE- ALBION EXCIA EMBEAGE CREAM PARFAIT- Dung lượng 0,3g, 10 gói đôi/cái. Hàng mới 100%. SCB:96730/19/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trắng xóa nếp nhăn 45g,SCB: 112277/19/CBMP-QLD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng trẻ hóa da GERMAINE DE CAPUCCINI, 50ml/hộp. NSX: GERMAINE DE CAPUCCINI,S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng và chống nắng cho da SPF50- 50ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%-Sun Fluid SPF 50. Số công bố:67203/18/CBMP-QLD, ngày 20/06/2018 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem dưỡng vùng da quanh mắt giúp dưỡng ẩm, làm giảm và mờ vết nhăn quanh mắt 15ML- 83301/18/CBPM-QLD- (VICHY LABORATOIRES AQUALIA THERMAL EYE BALM)- M0357301 (nk)
- Mã HS 33049930: KEM DƯỠNG, NHÃN HÀNG: CLINIQUE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 33049930: Kem FAIRENCE T-COMPLEX 30g giúp giảm độ đậm sắc tố:tàn nhang,đốm nâu,sạm da,giúp làm sáng da.Nhãn hàng:TDF.Batch:700101.HSD:01/2022.SCB:108815/19/CBMP-QLD.HSX:TOSHIKI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem gel dưỡng ẩm cho da SESSHIN 50ml/hộp. NSX: Cosmewax. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giảm vết nhăn vùng cổ; NeckPerfect Complex 50g; NHÃN HÀNG: IS CLINICAL; HSD: T12.2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giữ ẩm, dưỡng ẩm, làm mềm daGERMAINE DE CAPUCCINI HYDRACURE HYDRACTIVE CREAM NORMAL TO DRY SKIN 50ML,số lot:C0227-1,NSX:02/2020,HSD:08/2022,số cb45566/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp bảo vệ da tránh tác hại của ánh sáng mặt trời làm giảm nhạy cảm với ánh nắngi.-DUCRAY MELASCREEN UV LIGHT CREAM 40ML-(F483:09/19-09/22)soCB:45803/17/CBMP-QLD,ngay:21/09/2017 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp da căng mịn, hạn chế nhăn daGERMAINE DE CAPUCCINI TIMEXPERT RIDES CORRECTION CREAM LINES/WRINKLES RICH TEXTURE 30ML,số lot:B1471,NSX:12/2019,HSD:06/2022,số cb57241/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp da săn chắcGERMAINE DE CAPUCCINI TIMEXPERT LIFT (IN) EYES SUPREME DEFINITION EYE CONTOUR 15ML,số lot:C0048,NSX:01/2020,HSD:07/2022,số cb41190/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp làm giảm các đốm mụn và làm mờ vết thâm do mụn-DUCRAY KERACNYL PP ANTI-BLEMISH SOOTHING CREAM 30ML-(F295:09/19-09/22)SOCB:42846/17/CBMP-QLD,ngay:14/08/2017. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp mờ nám & làm trắng ban đêm chuyên sâu 50ml,NH:POSTQUAM, NSX:POSTQUAM COSMETIC,S.L.; PCB:95821/19/CBMP-QLD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp phục hồi da nhạy cảm, thương tổn hoặc bị kích ứng (20x3ml),NH:POSTQUAM, NSX:POSTQUAM COSMETIC,S.L.; PCB:95842/19/CBMP-QLD,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp phục hồi da yếu hoặc da bị thương tổn 50ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%.- Dermal Age Defy Light. Số công bố:63565/18/CBMP-QLD, ngày 04/05/2018 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem giúp phục hồi làn da, dành cho da mỏng manh và nhạy cảm-EAU THERMALE AVENE CICALFATE REPAIR CREAM 40ML-(AV1076:07/19-07/22)SOCB:48841/17/CBMP-QLD,ngày:30/10/2017. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem hăm cho trẻ 50 gr,nhãn hiệu:Hoffmann,nhà sản xuất:Hoffmann,mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem hạn chế lão hóa da, dưỡng ẩm da, giúp da mềm mịnGERMAINE DE CAPUCCINI HYDRACURE HYDRA-SENSITIVE MASSAGE CREAM 15 ML,số lot:B1149,NSX:10/2019,HSD:04/2022,số cb41110/17/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem hỗn hợp chứa muối tự nhiên với tinh dầu thơm nhẹ nhàng tẩy sạch tế bào và dưỡng ẩm cho da-SEACRET SALT SCRUB OCEAN MIST, lọ 350g, hiệu SEACRET (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Hỗn hợp nhẹ nhàng dưỡng ẩm, kem nền và chống nắng SPF 15 cho da đều màu và mềm mại bền lâui- SEACRET BB CREAM, tuýp50ml, hiệu SEACRET. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem hưỡng trắng da giúp làm trắng da và đều màu da 50g/ tuýp (VEROBENE TONE UP WHITE CREAM)hiệu Verobene, HSD đến hết 24/02/2023, số CB: 120436/20/CBMP-QLD, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Hyaluron giúp căng đầy và mờ nếp nhăn 50ml/chai. Hiệu JEAN D'ARCEL. Hàng mới 100%.- 24h Hyaluron Cream..Số công bố:63569/18/CBMP-QLD, ngày 04/05/2018 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem kiềm dầu, thu nhỏ lỗ chân lông ZO SKIN HEALTH Instant Pore Refiner 29g. Lô số: B180, hạn sử dụng: 01.12.2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm dịu da đặc biệt dành cho da nhạy cảm và dễ kích ứng-EAU THERMALE AVENE SKIN RECOVERY CREAM 50ML-(AV2133:07/19-07/22)SOCB:35229/17/CBMP-QLD,ngày:19/05/2017. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm dịu da do dị ứng Egocort Cream (15g/tuýp) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm giảm độ bóng nhờn, se nhỏ lỗ chân lông, giữ ẩm da-DUCRAY KERACNYL MATIFYER 30ML-(CV248:09/19-09/22)SOCB:42845/17/CBMP-QLD,ngay:14/08/2017. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm giảm đốm nâu, vết nám cho da thường đến hỗn hợp-EAU THERMALE AVENE D PIGMENT LIGHT DARK SPOT LIGHTENER 30ML-(V184:11/19-05/22)SOCB:35227/17/CBMP-QLD,ngày:19/05/2017. mới 100%. (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm mềm và dịu da- SAFORELLE Soothing Cream Tube 50ml. Số lô G205216- hạn dùng 07/2022 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm mờ vết nám da 30ml, hiệu ISIS Pharma, mới 100%. Số HSCB 35671/17/CBMP-QLD. Cấp ngày 27/05/2017 (UNITONE 4 REVEAL 30ML) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm sáng vết thâm nám trên da, Nhãn hiệu VIN21: VIN21 MELASMA EXTRA CARE CREAM. Chai 10ml. Hd: 02/2023 Hàng mới 100%, Nhà sx: Chankit Trading Co.,ltd (nk)
- Mã HS 33049930: Kem làm trắng da (Kem tuyết trắng da-Snow Skin Brightening Cream hiệu DI MAN LAI ER) đóng thùng 90 hộp, đóng hộp 30g (nk)
- Mã HS 33049930: KEM LÀM TRẮNG DA HIỆU INSIDE OUT BRIGHTENING FACIAL CLEANSE, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN, CV ĐIỀU CHỈNH 3090 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem Làm trắng, dưỡng ẩm giúp cho da mịn màng(EDALLY EX SAFFRON WHITENING CREAM) thể tích 50ml, nhãn hiệu Edally Ex, nhà SX Coreana Cosmetics Co.,Ltd, HSD 36 tháng từ NSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót Honey Dew Me Up Primer Face Makeup, nhà sản xuất: NYX PROFESSIONAL MAKEUP, 22ml/lọ, Asin: B00M3GQ0EY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót MAKE UP FOR EVER Step 1 Skin Equalizer Radiant Primer 30ML Yellow (89440.19.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót nền trang điểm Skinlovers BB Cream, Hiệu SKINLOVERS, 40ml/hộp, HSD: 2020- 2023. HSX: KOLMAR KOREA CO.,LTD. Mới 100%. CB: 81313/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót thử MAKE UP FOR EVER Step 1 Skin Equalizer Radiant Primer Cool Pink 30ML Tester (89440.19.CBMP.QLD) (nk)
- Mã HS 33049930: kem lót trang điểm 30ML--NH:Dior-CB:71476(8/2/2018-8/1/2023)-DIORSKIN FOREVER & EVER WEAR BASE DE TEINT TENUE-mới 100%, MH:F077970001 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót trang điểm 50ML--NH:Dior-CB:55169(1/5/2018-1/4/2023)-DIOR PRESTIGE LIGHT-IN-WHITE LA CRÈME LUMIÈRE CRÈME-mới 100%, MH:F039253800 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót trang điểm ESSANCE 30ml, hàng mới 100%-ESSANCE VEIL FIT GREEN BASE-HSD:2023-117305/20/CBMP-QLD ngày 13/01/2020 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót trang điểm và chống nắng dùng cho da mặt,dung tích 25ml, nhãn hàng COSMIQUEEN,NSXBEAUTY SKIN Co.,Ltd-COSMIQUEENSUN+BB MILD CREAM,phiếu công bố 120050/20/CBMP-QLD ngày 03/03/2020.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem lót trang điểm-REVLON COLORSTAY UV PRIMER SPF 40 PA+++ 30ml.CBMP:86240/19/CBMP-QLD(08/01/19). Hiệu Revlon.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 33049930: KEM MASSAGE CUNG CÂP DINH DƯỠNG- ALBION EXAGE SKIN CLEARLY MASSAGE- Dung lượng: 80g. Hàng mới 100%. SCB:16524/16/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem massage cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da- Tegoder Cosmetics Perfect Skin Line Perfect Skin Oxygen Activator 300ML.SCB: 121435/20/CBMP-QLD.HSD: 01/2025 (nk)
- Mã HS 33049930: Kem massage cung cấp nước cho da, duy trì độ ẩm da,dùng massage ngoài daGERMAINE DE CAPUCCINI ESSENTIAL HYDRATION FACIAL CREAM 200ML,số lot:B0974,NSX:07/2019,HSD:01/2022,số cb74597/18/CBMP-QLD,mới100% (nk)
- Mã HS 33049930: Kem massage dùng cho mặt và toàn thân LINDSAY COLLAGEN MASSAGE CREAM, 1000gl/hộp, Nhãn hàng:LINDSAY.NSX:LINDSAY & COS INC, mới 100%,HSD 06/2023, 1UNAhộp,76042/18/CBMP-QLD (nk)
- Mã HS 33049930: Kem massage giải độc tố 250ml/hộp. Hiệu IASO. Hàng mới 100%-IASO Exclusive Massage Treatment.Số công bố: 91918/19/CBMP-QLD, ngày 20/03/2019. (nk)
- - Mã HS 33049930: KEM MASSAGE TINH TẾ CHUYÊN NGHIỆP150ML/TUÝP-CRISTALLINE MODELLING CREAM.HIỆU SOTHYS PARIS.Hàng mới 100%.Code 350620.HD:31/10/22.PCB:103615/19/CBMP-QLD (nk)