Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

- - Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền Đệ Nhất (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền Gấu Đỏ (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền Hảo Hảo (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền Lẩu Thái (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền OMACHI (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền vị bò OMACHI (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền vị sốt cà OMACHI (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói ăn liền vị tôm OMACHI (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói Hảo Hảo, Gấu đỏ (30 gói/thùng). (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ GÓI INDO (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói trẻ em (2kg/ hộp) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì gói/ (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Good 100 gà 60gr x 50 gói (Hàng mới 100%) (Xuất xứ: Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Good 100 thịt bằm 60gr x 50 gói (Hàng mới 100%) (Xuất xứ: Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Good gà 76gr x 50 gói (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Good thịt bằm 75gr x 50 gói (Hàng mới 100%) (Xuất xứ: Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hai cua, đóng gói 70gr x 100 gó/thùngi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hai Tôm Vifon 65g x 30gói/thùng; 10thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo (30 gói/thùng x 75gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo (30 x 80g). Quy cách: 80g/gói, 30 gói/thùng. Hiệu: Acecook. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo (75g x 30 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo (75g*30gói/thùng)(200thùng)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo chay 30 gói 75 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo chay 30 XK 75 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo Chay 75gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo gà 30 gói 74 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo Gà 30 XK 74 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo Gà 30 XK Canada 74gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo Gà 30XK 74gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo gà 74gr 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo Gà 74gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mi Hảo Hảo hương Gà 74gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo hương Tôm Chua Cay 77gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo sa tế hành 30 gói 74gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo Satế Hành 65gr X 12 ly (xk)
- Mã HS 19023040: Mi Hảo Hảo Satế Hành 74gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo Satế Hành 74gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo sate hành tím (1 thùng 75 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo tôm chua cay (1 thùng 75 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo tôm xào chua ngọt (30 gói/thùng x 75gam/gói- Acecook), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Mì hảo hảo xào tôm hành 30 gói 76 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mi Hảo Hảo Xào Tôm Hành 76gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hảo Hảo. 75gr/gói, 30 gói/thùng. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hello 50 gói Gà CAM(50 gói/thùng-65gram/gói) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì heo 60grx30 XK (mới),nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hoàng gia (120g x 18 thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hoành thánh Gà 30XK 92gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hoành thánh Hải sản 30XK 91gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Hoành thánh Tôm 30 XK 90gr (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ JIN CAY 120 G- ORIENTAL STYLE INSTANT NOODLE W/SOUP JIN RAMEN SPICY 120G, (120 G x 18 gói)/Thùng,kích thước (320*330*137 mm), Nhãn Hiệu Ottogi việt nam, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ JIN CAY 120 G x 4- ORIENTAL STYLE INSTANT NOODLE W/SOUP JIN RAMEN SPICY 120G x 4, (120 G x 4 x 8 gói)/Thùng,kích thước (315*295*275 mm), Nhãn Hiệu Ottogi việt nam, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ JIN CAY LY 65 G- ORIENTAL STYLE INSTANT NOODLE W/SOUP JIN RAMEN SPICY CUP 65G, (65 G x 6 LY)/Thùng,kích thước (300*203*116 mm), Nhãn Hiệu Ottogi việt nam, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ JIN CAY TÔ 110 G- ORIENTAL STYLE INSTANT NOODLE W/SOUP JIN RAMEN SPICY BOWL 110G, (110 G x 12 TÔ)/Thùng,kích thước (412*220*280 mm), Nhãn Hiệu Ottogi việt nam, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ JIN KHÔNG CAY 120 G- ORIENTAL STYLE INSTANT NOODLE W/SOUP JIN RAMEN MILD 120G, (120 G x 18 gói)/Thùng,kích thước (320*330*137 mm), Nhãn Hiệu Ottogi việt nam, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ JIN KHÔNG CAY LY 65 G- ORIENTAL STYLE INSTANT NOODLE W/SOUP JIN RAMEN MILD CUP 65G, (65 G x 6 LY)/Thùng,kích thước (300*203*116 mm), Nhãn Hiệu Ottogi việt nam, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ JIN KHÔNG CAY TÔ 110 G- ORIENTAL STYLE INSTANT NOODLE W/SOUP JIN RAMEN MILD BOWL 110G, (110 G x 12 TÔ)/Thùng,kích thước (412*220*280 mm), Nhãn Hiệu Ottogi việt nam, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Jjajangmen, 24 gói/ thùng, mỗi gói 115g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kaft ĐB 65gr/gói (10 túi/thùng), 400 thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì khô nấm đông cô khay 120grx12 XK Mỹ, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì khô, qui cách đóng gói: 0.3kg/ hộp/ (xk)
- Mã HS 19023040: Mì khoai lang tím, 1 gói 300gr, 1 thùng 20 gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì khoai tây Omachi Masan consume sườn hầm ngũ quả (80gr x 30gói/thùng) 10 thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì không gia vị Orient 200 gr/16gói- Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì không gia vị Vị Hương 300gr/20 gói- Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mi kí Milliket, Milliket Instant Noodle (900g/unit, 10 units/carton), nhãn hiêu: Milliket, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì kí Vifon, Vifon Instant Noodle (900g/unit, 10 units/carton), nhãn hiêu: Vifon, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì kim chi 70gr x 30 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kim Chi 70grx30 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì kim chi 85gr x 12 tô, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kim chi Bò 30 gói x 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Bò 30 Tiệp 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kim chi Gà 30 gói x 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Gà 30 Tiệp 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Hải Sản 30 Tiệp 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Heo 30 Tiệp 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Heo 75gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Rau 30 Tiệp 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kim chi Rau 30 x 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Tôm 30 Tiệp 75gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì KIM CHI Tôm 75gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kingcook gà 65gr x 50 gói (Hàng mới 100%) (Xuất xứ: Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kingcook thịt bằm 64gr x 50 gói (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì kokomi chua cay 65gr/gói (30 gói/thùng), 500 thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kokomi Tiến Vua Tôm chua cay 65g x 30gói/thùng; 400thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì kokomi tôm chua cay 65gr/gói (100 gói/thùng), 500 thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Koreno bò cay, 24 gói/ thùng, mỗi gói 100g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Koreno gà, 24 gói/ thùng, mỗi gói 100g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Koreno Kimchi, 24 gói/ thùng, mỗi gói 100g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Koreno Nhân Sâm, 24 gói/ thùng, mỗi gói 100g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Koreno Tôm, 24 gói/ thùng, mỗi gói 100g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Kraft 2 tôm (70g x 100 gói/thùng. HSD 12.2020. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì kraft không gia vị 56gr (100 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì kraft sa tế 65gr (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu chua cay HQ Thiên Hương (1 thùng 75 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu hải sản 120gr x 36 tô, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu nấm chua cay REEVA 85g x 30gói/thùng; 48thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu Thái (80g x 30 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái 70gr x 30 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu Thái 70grx30 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu Thái 80gr/gói, 30 gói/thùng. Hàng mới 100% do Việt nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái 85gr x 12 tô, (85gr/tô, 12 tô/thùng), nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái gà 30 gói 78 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu Thái Gà 30 Tiệp 78 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu Thái Gà 30 x 78 gr (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ LẨU THÁI Gà 30 XK 78gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái gà 78gr 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì LẨU THÁI Gà 78gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái hải sản 30 gói 81 gr (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ LẨU THÁI Hải Sản 81gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái tô 85grx12 XK Mỹ,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái tôm 30 gói 83 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu Thái Tôm 30 Tiệp 83 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu Thái Tôm 30 XK 83 gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì LẨU THÁI Tôm 30XK 83gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái tôm 83gr 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì LẨU THÁI Tôm 83gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái tomyum 60gr x 24 cốc, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì lẩu thái tomyum cốc 60grx24 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Lẩu thái, hàng đóng trong trong 200 thùng, 80g/gói, 30 gói/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Luong Gia (0.25kg/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 19023040: Mi ly an lien 60g (12 ly/thung) (xk)
- Mã HS 19023040: Mi ly an lien 65g (12 ly/thung) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly ăn liền Holiday 60gr/24 ly- Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly ăn liền Vị Hương 65 gr & 70gr/40 gói- Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly bò 65 gr (24 ly/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly chay (65g x 12 ly)_Aone (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Handy Hảo Hảo- Tôm chua cay. Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Hảo Hảo Chay 12 BHXK 65gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Hảo Hảo Sa tế hành 12 XK 65gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Hảo Hảo tôm chua cay 12 ly x 70gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Holiday 60gr/12 ly. Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Holiday 60gr/24 ly. Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly lẩu thái 65gr (24 ly/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Mì Lẩu Thái To-Go Vị Tôm 67gr 12 ly (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Miliket vị bò (65 g/cup x 24/ctn) #7011 (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Miliket vị gà (65 g/cup x 24/ctn) #7010 (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Miliket vị gà sa tế (65 g/cup x 24/ctn) #7014 (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Miliket vị rau củ (65 g/cup x 24/ctn) #7015 (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Miliket vị tôm (65 g/cup x 24/ctn) #7012 (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Modern- lẩu thái tôm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Mordern Lẩu Thái Tôm 65gr x 24 ly (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly sườn 65 gr (24 ly/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Tanoshi Bò 16 Pháp 65gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Tanoshi Bò 65gr x 16 ly (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Tanoshi Cà Ry Cay 16BH Pháp 65gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Tanoshi gà 16 BH Pháp 65gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Tanoshi Gà 65 gr x 16 ly (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ly Tanoshi heo Tonkotsu 16 BH Pháp 65gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Ly Tanoshi Rau Xào Nước Tương 16 BH Pháp 65gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì mè 1 gói 300gr, 1 thùng 20 gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Milliket Sate, Milliket instant noodle (80g/unit, 30 units/carton), nhãn hiêu: Milliket, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Mộc Vệt tôm chua cay 30 gói * 75gr. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Modern thịt bằm 71gr x 180 gói (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì nấm hương (80gr * 30 gói) Hiệu Bình Tây (xk)
- Mã HS 19023040: Mì nấm hương nhãn hiệu Bình Tây (80gr*30 gói), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì omachi (30 gói/ thùng, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi (80g x 33 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi 113g 12 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi 12 ly/ 1 thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi 30 gói (30 gói/thùng x 80gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi- 30/T (30 gói/thùng x 80gam/gói- Masan), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi- 30/T (30gói/thùng x 80gr/gói- Masan), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi- 33/T (80gr x 33bags/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi- 33/T * 80gr. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì omachi 33/T, 30gói * 80gr. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi- 33gói * 80gr. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi 6blx5 gói x 80gr (30 gói/thùng x 80gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi 90g 12 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi Chua Cay (78g x 33 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì omachi Sườn (1 thùng 80 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi Sườn (80g x 33 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi sườn hầm ngủ quả 92gr (12 tô/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi sườn, hàng đóng trong 200 thùng, 80g/gói, 5 gói/bịch, 6bịch/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi tô XBH XK Cambodia 12tô x 93gr (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi tôm chua cay 5 sao (1 thùng 78 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi XBH, hàng đóng trong 70 thùng, 80g/gói, 30 gói/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi xốt bò hầm (93gr x 12 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Omachi Xốt bò hầm tô 93gr (12 tô/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì OMC tô 93gr x 12 tô/thùng), 300 thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì OMC tô tôm chua cay 90gr x 12 tô/thùng), 240 thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì OMC xốt spaghetti vị bò (1 thùng 91 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì ống/ (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Quảng Khô " Hương Nam" (400g x 30 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì rau cải- Sợi lớn (500g x 20 gói)_Safoco (xk)
- Mã HS 19023040: Mì rau cải- Sợi nhỏ (500g x 20 gói)_Safoco (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Red bear 50 gói Gà CAM(50 gói/thùng-75gram/gói) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì riêu cua 120gr x 36 tô, (120gr/tô, 36tô/thùng), nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì riêu cua tô 120grx36 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì rong biển, 24 gói/ thùng, mỗi gói 102g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì satế giấy Vị Hương (1 thùng 70 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: mì sấy chay 500g/bag/ (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Snack vị bò nướng 40gr x 24 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì sợi Nam Dương 400gx30 túi/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Sợi Nhỏ Safoco (500g x 20 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Spaghetti (30 gói/thùng)- Hàng mới 100%do VN sản xuất. HSD30/04/2021 (xk)
- Mã HS 19023040: Mì sườn hầm ngũ quả Omachi, loại 80g, 30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Tanoshi Udon Bò Teppanyaki 76 gr x 18 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Tanoshi Udon Gà Teriyaki 76gr x 18 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì TGM Bò cay, 30 gói/ thùng, mỗi gói 73g, hàng mớii 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì TGM Bò chua cay, 30 gói/ thùng, mỗi gói 73g, hàng mớii 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì TGM kimchi, 30 gói/ thùng, mỗi gói 73g, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì thế giới mì (vị lẩu thái) (30 gói/thùng x 80gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì thế giới mì Lẩu Thái (30 gói/thùng x 80gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì thế giới mỳ lẩu thái 80g x 30 gói/ thùng, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Mì thương hiệu Cung Đình, vị bò hầm dạng gói.Khối lượng tịnh 77g/ gói x 30 gói/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì thương hiệu Sepsep dạng bát, hương vị BBQ. Khối lượng tịnh 105g/ bát x 12 bát/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tiến vua 65gr/gói (30 gói/ thùng), 216 thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Tiến Vua tôm chua cay (65gam*30gói) 1500 thùng(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tô bò 75gr (12 tô/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tô sườn 75gr 12 tô/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ TÔM (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm 3 Miền (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm 70gr x 30 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Ba Miền Gold (75g x 30 gói) thùng hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm bò rau thơm (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm bò rau thơm (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm bò rau thơm 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm chanh cốc 60grx24 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm chua cay 65gr (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm chua cay 70gr x 30 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm chua cay 70grx30 Vifon XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm chua cay hảo hảo (75gx30gói/thùng): 200thùng (Xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm chua cay Omachi, loại 78g, 30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm gà quay (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm gà quay (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm gà quay 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Hảo Hảo (75g x 30gói)/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Hảo Hảo Hàng mới 100% 1 thùng 30 gói, 1 gói 75g (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ TÔM HIỆU MILIKET ĐÓNG GÓI 30X65gr MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm hùm cay 115gr x 40 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm hùm cay 115grx40 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm hùm phô mai cay 115gr x 40 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Kokomi (65g x100 gói)/thùng hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Omachi (80g x30 gói)/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Ômachi (93g x12 hộp)/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Omachi sốt bò hầm (80gx30gói/thùng): 10thùng (Xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Omachi sườn (80gx30gói/thùng): 10thùng (Xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Omachi tôm chua cay (78gx30gói/thùng): 10thùng (Xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Tiến Vua (65g x 30gói)/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tôm Trứng vàng (65g x30 gói)/ thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tomyam 70gr x 30 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì tomyam 70grx30 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Topa (65gr x 100 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trộn Dakgalbi- vị gà (118g/gói, 40 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ TRỘN TRỨNG MUỐI HỦ NHỰA KOOL 90Gx12 (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng (Safoco) sợi nhỏ, 500g/gói, 20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: MÌ trứng cao cấp (350g x 12 gói)_Safoco (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng cao cấp Meizan (1 thùng 500 gr x 12 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng cao cấp Mezan (1 thùng 500 gr x 10 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng Thượng Hạng Safoco 400gr (15gói/thùng) 10 thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng vàng (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng vàng (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Trứng Vàng (lẩu thái)(65gam* 30gói) 1150 thùng(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng vàng 30 gói (xk)
- Mã HS 19023040: Mì trứng vàng 65gram (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Trứng vàng tôm chua cay 63gr (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Vị Hương bò 75gr x 30 gói- Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Vị Hương gà 75gr x 30 gói- Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Vị Hương tôm 75gr x 30 gói- Hàng sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mì vịt 70gr x 30 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì vịt tiềm 70grx30 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì xào sa tế ăn liền Hảo Hảo (30 gói x 74g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Mì Xào Tương Đen 90gr x 12 khay, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mì xốt Bò hầm Omachi, loại 80g, 30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: miến khô/ (xk)
- Mã HS 19023040: miến ly/ (xk)
- Mã HS 19023040: Miến Phú Hương (58g x 24 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Miến phú hương các vị (24gói/thùng) (24 gói/thùng x 58gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 19023040: Miến phú hương sườn heo 24 (60gr x 24 packs/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Doshirak vị Bò (80g/gói, 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền hảo hảo tôm chua cay(75gr/gói-30gói/thùng).Hàng mới 100%,được sản xuất năm 2020 (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Jumbo Koreno vị Bò (100 gr/gói, 10 gói/ block, 10 block/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Kokomi đại Tiến Vua (65gr/gói x 30 gói/thùng x 1000 thùng, trọng lượng tịnh 1.95kg/thùng, trọng lượng cả bì 2.2kg/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Kore vị Bò (85 gr/gói, 5 gói/block, 4 block/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Omachi (5.00kg/thùng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Omachi (80g x 30 gói/thùng. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Tiến Vua (SL 1000 thùng, TL tịnh 1,95kg/ thùng Tl cả bì 2,5kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền Tiến Vua chua cay (sl 2050 thùng, tl tịnh 1.95 kg/ thùng, tl cả bì 2.2 kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ăn liền trứng vàng (SL 1314 thùng, TL tịnh 1,95kg/ thùng Tl cả bì 2,5kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ gạo, 1kg/bịch/ (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ gấu đỏ tôm gà (100 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Hảo Hảo (75g x 30 gói. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ hảo hảo 75g x 30 gói/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ hảo hảo 80g x 30 gói/ thùng, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ hảo hảo gà vàng 75gx30 gói/ thùng, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Hảo Hảo ly (67g x 24 ly/thùng. HSD 12.2020. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ khô/ (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ KKM Tôm chua cay MB 30 gói x65gr (30 gói/thùng x 65gam/gói- Masan), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Kokomi (60g x 30 gói/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ lẩu thái (80g x 30 gói/thùng. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ lẩu thái (80gr x 30bags/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ ly lẩu thái (80g x 30 gói/thung. HSD 12.2020. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Omachi (80gr x 30 packs/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ omachi 30gói x80g/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ omachi 80g x 30 gói/ Thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Omachi hộp sườn hầm ngũ quả (có thịt) 24 hộp x 113gr (113gr x 24 boxes/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Omachi hộp xốt bò hầm (Có thịt) 24 hộp x 113gr (113gr x 24 boxes/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Omachi Spaghetti (80g x 30 gói/thùng. HSD 12.2020. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ omachi sườn 30 gói x 80gr (80gr x 30bags/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ omachi XBH 80g x 30 gói/ Thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ omachi xốt bò hầm 30 gói x 80gr (80gr x 30 packs/carton) Hàng mới 100% do VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ omachi, hàng đóng trong 1,000 thùng, 33 gói/thùng, 80 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ tôm 30 gói x 80g/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ tôm chua cay mì lẩu thái 70 g x 30 gói/thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ tôm Hảo Hảo 30 gói x75g/ thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ tôm lẩu thái 30 gói x80g/ thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ tôm Omachi 30 gói x80g/ thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ trứng vàng (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Mỳ Trứng vàng lẩu thái chua cay (sl 1052 thùng, tl tịnh 1.95 kg/ thùng, tl cả bì 2.2 kg/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Ng.Ngon Mì Kim Chi 60gr x 24 cốc, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: nui chiên 700gram/hộp/ (xk)
- Mã HS 19023040: Nui lớn Safaco (400g/gói. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Phở ăn liền Vifon (30 gói/thùng)- Hàng mới 100%do VN sản xuất. HSD30/04/2021 (xk)
- Mã HS 19023040: Phở bò 65g (30 gói/thùng x 65gam/gói);hàng mói 100% do VN sx) (xk)
- Mã HS 19023040: Phở bò 65gr x 30 (30 gói/thùng x 65gam/gói- Vifon), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Phở bò 65gr x 30 (30gói/thùng x 65gr/gói- Vifon), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Phở bò gói 65gr (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Phở bò tô 65gr (12 tô/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023040: Phờ bò vifon 65g x 30 gói/ thùng, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Phở bò, hàng đóng trong 210 thùng, 30 gói/thùng, 65 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Phở chay Vifon (65g x 30 gói/thùng. HSD 12.2020. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Phở Đệ Nhất (70g x 24 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Phở đệ nhất bò + gà 65g x 30 gói/ thùng.Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở đệ nhất bò 65g x 30 gói/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở đệ nhất gà 65g x 30 gói/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở gà 65gr x30 (30 gói/thùng x 65gam/gói- Vifon), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 19023040: Phở gà ăn liền, 30 gói/thùng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở gà vifon 65g x 30 gói/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở Gạo "Hương Nam" (400g x 30 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Phở Hoàng Gia (65g x 30 gói/thùng. HSD 12.2020. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Phở Hoàng Gia thịt gà, hàng đóng trong 990 thùng, 18 gói/thùng, 120 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: Phở khô Bông lúa vàng Vifon (500g x 20 gói/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Phở lá Bồ Đề (65gr * 30 gói), nhãn hiệu Bình Tây, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở thịt bò tô 120gr x 12 tô/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở thịt gà tô 120gr x 12 tô/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 19023040: Phở tô Vifon (120g x 18 gói/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023040: Sợi phở khô, hiệu QUY NGUYEN/ (xk)
- Mã HS 19023040: Thế giới mì lẩu thái tôm (1 thùng 80 gr x 30 pack) (xk)
- Mã HS 19023040: Thức ăn cai sữa/ (xk)
- Mã HS 19023040: Vắt mì ly hiệu Miliket 54gr (20 vắt/túi, 06 túi/thùng,) (xk)
- Mã HS 19023040: VIETNAMESE PHO BO BEEF SOUP-Viên gia vị phở bò-Packing: 75gr/pc x 12pc/box x 12box/ctn(10.80 kg/ctn) (xk)
- Mã HS 19023040: Vifon Bánh đa cua 30x60g (xk)
- Mã HS 19023040: Vifon Bún bò huế 30x65g (xk)
- Mã HS 19023040: Vifon Bún riêu cua 30x80g (xk)
- Mã HS 19023040: Vifon Hủ tiếu nam vang 30x60g (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ 2 GÀ 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ 2 GÀ 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ BÒ 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì bò 60gr/gói, 30 gói/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ BÒ CARI SIÊU CAY 70GR X 22 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ BÒ TIÊU 80GR x 20 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CÀ RI 70G x 240 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CÀ RI 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CÀ RY 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CÀ RY 70G x 96 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì cary cốc 60gr/cốc, 24cốc/thùng Kaufland, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CHAY 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CHAY 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CHUA CAY 70GR X 24/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CHUA CAY 80G X 20 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ CUA 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì gà 60gr/gói, 30 gói/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ BẠC 70G X 24GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ BẠC 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ BẠC CỐC 60GR x 24 CỐC/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ CAY 70GR X 22 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ HÀNH 80GR x 20 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ SA TẾ 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ GÀ TÍM 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ HEO 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ HƯƠNG TỎI 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ KIM CHI 80G X 20 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì Kim Chi 80gr/gói, 20 gói/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ LẨU THÁI 80G X 20 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì lẩu thái tomyum cốc 60gr/cốc, 24 cốc/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ NẤM BÌNH TÂY 80G X 20 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ NẤM CHAY 60GR X 24 (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì Ramen nước tương rong biển 80gr/gói, 20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ SOUP GÀ 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ TÔM 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì tôm 60gr/gói, 30 gói/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ TÔM CAY 70GR X 22 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON Mì tôm chanh cốc 60gr/cốc, 24 cốc/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ TÔM YUM 70G x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ TÔM YUM 70GR x 240 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ TỔNG HỢP 1 2 LOẠI 70GR x 96 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ TỔNG HỢP 2 3 LOẠI 70GR x 96 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ VỊT 60GR x 24 GÓI (xk)
- Mã HS 19023040: VIFON MÌ VỊT 70GR x 24 GÓI/THÙNG (xk)
- Mã HS 19023040: Vifon Miến măng giò heo 6x12x50g (xk)
- Mã HS 19023040: Vifon Phở Bò 30x60g (xk)
- Mã HS 19023040: Vifon Phở Gà 30x60g (xk)
- Mã HS 19023090: 16101/ Mì không chiên vị Cà Ri BATCH CURRY LOW FAT S/N 8/81G (1 CARTON 1 UNK; 1 UNK 8 GÓI; 1 GÓI 81 GRAM) Production date: 23-24.06/2020 Best before date: 23-24.12/2021 (xk)
- Mã HS 19023090: 16301/ Mì không chiên vị Gà Ớt BATCH CHILLI CHICK LOW FAT S/N 8/81G. (1 CARTON 1 UNK; 1 UNK 8 GÓI; 1 GÓI 81 GRAM) Production date:18-19.06.2020 Best before date: 18-19.12.2021 (xk)
- Mã HS 19023090: 16401/ Mì không chiên vị Gà Rau Thơm BATCH CHICK & HERB LOW FAT S/N 8/81G, (1 CARTON 1 UNK; 1 UNK 8 GÓI; 1 GÓI 81 GRAM) Production date: 18-19-23.06.2020 Best before date: 18-19-23.12.2021 (xk)
- Mã HS 19023090: 74017/ Cháo Gà (hộp36gam, hàng sấy khô) (xk)
- Mã HS 19023090: 74018/ CháoThịt (hộp36gam, hàng sấy khô) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook bún Hằng Nga bún giò heo (75g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook bún Hằng Nga hương vị bún bò huế (73g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook Hằng Nga hương vị bún mắm (75g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook Hủ tiếu Nhịp Sống sườn heo (70g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook Mì Hảo Hảo mì chay (74g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook Mì Hảo Hảo sườn heo tỏi phi (73g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook mì lẩu thái tôm (80g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook Miến Phú Hương hương vị lẩu thái tôm (63g x 24) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook Nhịp Sống hủ tiếu hương vị nam vang (70g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Acecook Phở Đệ Nhất phở bò (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh canh (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh canh & Hủ tiếu tươi (Vietnamese Udon) (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH CANH (36 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH CANH (40 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh canh (Vietnamese Udon) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh canh khô (12 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 30 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh canh khô hiệu Vietchoice (13.5kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh cốm sầu riêng không hiệu loại 85g/ cái. Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh cuốn (400g x 30 bags/ ctn). Nhãn hiệu Sunvoi (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Cuốn khô nhãn hiệu Duy Anh,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh cuốn khô_30bags x340g_nhãn hiệu Trady (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Đa cua nhãn hiệu Duy Anh,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh đa cua tô 125grx12 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh đa cua tô Vifon (125g x 12) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh đa cua Vifon (60g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh đa cua- Vifon 60grx30 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh đa khô Vifon (300g x 12) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh đa Kibaco.Xuất xứ Việt Nam (400gam/bag, 20bag/box10.5Kg (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Đa Mè Đen Nước Dừa- 24 x 8oz (227g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh dừa- 180gr (100 bịch/thùng)- 100% hàng mới (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh dừa- 250gr (65 hộp/thùng)- 100% hàng mới (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh hỏi (20 x 350g). Quy cách: 350g/ gói. 20 gói/ thùng. Hiệu: Bình tây. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH HỎI (40 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh hỏi khô "vuông" (14 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-350g x 40 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh hỏi khô (9 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, CTY TNHH TPCN Hua Heong VN sản xuất-30Pktsx300G (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh hỏi miếng hiệu Vietchoice (12.5kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH HỎI TƯƠI (40 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh hủ tíu BL 350g x36-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH LỌT (40 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Oreo Blueberry ice cream 133gr x 24 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Oreo Chocolate 133gr x 24 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Oreo Strawberry 133gr x 24 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Oreo Vanilla 133gr x 24 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở (200g x 20 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở (200g x 60 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở (400g x 30 bags/ ctn). Nhãn hiệu Bích Chi (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở (400g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở (500g x 20 bags/ ctn). Nhãn hiệu Bích Chi (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở (50g x 4 vắt/ gói x 10 gói/ hộp x 4 hộp/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Phở (55g x 70 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 3.5mm (200g x 24 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 3.5mm (400g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 375gr*30 gói- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 3mm (400g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 3MM (500g x 20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 3mm 350g x 36-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH PHỞ 3MM SAGIANG THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI (240G X 8 TÚI/THÙNG) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 400gr x 30 túi hiệu Noodle Do. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 4mm (200g x 60 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 4mm (400g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 5mm (200g x 60 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 5MM (500g x 20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở 5mm (6 x 6 x 400g/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH PHỞ 7MM SAGIANG THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI (240G X 8 TÚI/THÙNG) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở Bích Chi (30 gói x 400g) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở đũa (400g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở gạo lứt tảo (244g x 6 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở gạo lứt trà xanh (122g x 6 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở hiệu con gà (9kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở hiệu trái đào (13.5kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở hiệu Vietchoice (15kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở khô (500g x 20 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở khô 1.2 MM (12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở khô 10 MM(12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở khô 4 MM(12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở khô 500gr x 24 túi hiệu Vifon. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở khô 8 MM(12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở- Rice Sticks (500g x 50 gói/ thùng) hiệu 33 # & VN (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Phở Thẳng 3mm_30 bags x400g_nhãn hiệu Rose (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Phở Thẳng 5mm_30 bags x400g nhãn hiệu Rose (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở trà xanh (200g x 60 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phồng 5 tôm Sa Giang 200grx55 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phồng đặc biệt- Sa Giang 200gr x 55 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Phồng Gối Xôi 50 x 2oz (57g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phồng tôm D3510 (50 bags x 6 oz) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phồng tơm đặc biệt Sa Giang 200grx55 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phồng tôm mini đỏ Sa Giang 100grx120 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh phở-Rice Noodles (500g x 50 gói/ thùng) hiệu Hương Nam # & VN (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh pía không hiệu, 600g/ gói. Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng (Bích Chi) size 16cm, 400g/gói, 25 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng (Safoco), 500g/gói, 10 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 1/4_48 bags x340g_nhãn hiệu Sonaco (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 16cm_48 bags x340g_nhãn hiệu Sonaco (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 16cm_50 bags x100g_nhãn hiệu Mekong river (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 16cm-50 bagsx 100g-nhãn hiệu Mekong (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm- Rice Paper (500g x 40 gói/ thùng) hiệu 33 # & VN (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm_24 bags x300g_nhãn hiệu Mekong river (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm_24 boxes x570g_nhãn hiệu Sonaco (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm_36 bags x 340g_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm_44bagsx340g_nhãn hiệu Sunlee (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm_48 bags x340g_nhãn hiệu Sonaco (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm_50 bags x 283g_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 22cm-24 bagsx 300g-nhãn hiệu Mekong (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 28cm- Rice Paper (500g x 40 gói/ thùng) hiệu 33 # & VN (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 28cm_50 bags x 283g_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng 31cm_36 bags x 340g_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng chả giò 22cm_44 x 12oz (340g)_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng chả giò hiệu Suimama 340g/1 bịch, 40 bịch/1 thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: bánh tráng chả giò nhãn hiệu Duy Anh size 22cm tròn (sheet: 90-100 cái/kg),400gr x 40 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Tráng Dẽo 22cm- 24 x 20oz (570g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Tráng Gạo 16cm- 48 x 12oz (340g)- Nhãn Hiệu: ROSE (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH TRÁNG GẠO 1KGx12/CARTON, LOTUS BRAND (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Tráng Gạo 22cm- 48 x 12oz (340g)- Nhãn Hiệu: ROSE (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng Gạo lứt 22cm_36 bags x 340g_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng gạo lứt hữu cơ- 22cm (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng gỏi cuốn hiệu Suimama 200g/1 bịch, 50 bịch/1 thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: bánh tráng gỏi cuốn nhãn hiệu Duy Anh size 18cm tròn (Mr Rice)-Duy Anh,300gr x 48 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH TRÁNG HỮU CƠ BÍCH CHI 200Gx20 (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng mè đen nhãn hiệu Duy Anh,400gx40 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng mè trắng nhãn hiệu Duy Anh,400gx40 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng nhãn hiệu Safoco size 16cm,300g x20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng quấn chả giò nhãn hiệu Trangs Oriental House(3.60 kgs/ctn) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng rế (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng Safoco 16cm (300g) (20 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng Safoco 22cm (300g) (20 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng Safoco 30 gói/ctn, Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng Tây Ninh hàng mới 100% 1 thùng 30 bịch, 1 bịch 300g (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng thanh long nhãn hiệu Duy Anh size 14x20cm,200 gr x 50 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng trộn (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tráng, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh tránh organic Bích Chi (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: BÁNH ƯỚT (30 X 10 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Bánh Ướt Khô- 30 x 12oz (340g)- Nhãn Hiệu: TRADY (xk)
- Mã HS 19023090: Bì chay đông lạnh (5Lbs x 10Bags) 22.7kg/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: BỘ PHỞ MINH HA/ 120GR X 18/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bột báng (24 gói x 100g), không hiệu. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột báng (24 gói x 400g),không hiệu. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh bao nhãn hiệu Mikko 400 gr x 40 túi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh bèo hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh bò hương xưa hiệu Mikko 460 gr x 30 túi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh bột lọc hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh canh hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh canh nhãn hiệu Vĩnh Thuận,400g x 20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh cuốn hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh cuốn nhãn hiệu Vinh Thuận 400gx20, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh da lợn hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh da lợn nhãn hiệu Vĩnh Thuận,400g x20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh giò hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh khọt hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh xèo cốt dừa hiệu Vĩnh Thuận 400G X30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh xèo hiệu Vĩnh Thuận 1KG X 10 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bánh xèo nhãn hiệu Mikko 500 gr x 30 túi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bắp hiệu Vĩnh Thuận 400g x 20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột bắp nhãn hiệu Vĩnh Thuận,336g x 24 hộp, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột chiên đa dụng, 100g*120 túi/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bột chiên gà nhãn hiệu Mikko 150 gr x 60 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột gạo hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột gạo nhãn hiệu Vĩnh Thuận,400g x 20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột hủ tiếu lọc Bích Chi 200g/ túi/ (xk)
- Mã HS 19023090: Bột khoai (giống như sợi miến dùng để nấu chè) 50 x 200gr/Thùng, (xk)
- Mã HS 19023090: Bột khoai nhãn hiệu Việt san,100g x 32, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột năng hiệu Tài Ký 400gr x 24 túi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột năng hiệu Vĩnh Thuận 1KG X10 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột nếp hiệu Vĩnh Thuận 400G X20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto 1kg x 12 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bún ăn liền vị heo SAFACO (30 gói x 70g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Bò (18 kg/thùng), hiệu Cô Năm, Hàng mới 100%, Cô Năm sản xuất-900g x 20 bag (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò Huế (12 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 30 (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò Huế (65g x 30 gói)_Vifon (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò huế (bún khô) 24 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Bò Huế- 15 x 28oz (800g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Bò Huế- 30 x 14oz (400g)- Nhãn Hiệu: TRADY (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò huế 65g vifon (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: BÚN BÒ HUẾ ĐẠI PHÁT 845Gx18 (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò huế Hằng Nga, 75g*30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò huế hiệu con gà (13.5kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò Huế- Hiệu Nông Phu- (908 gr/ túi), (24 túi/thùng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún bò huế- Hue Rice Vermicelli L, nhãn hiệu Phoenix (375g x 30 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Chả Giò & Thịt Nướng- Hiệu Nông Phu- (908 gr/ túi), (24 túi/thùng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún chùm ngây, hiệu Tanisa, (đóng gói 150 hộp/ 30kg) (xk)
- Mã HS 19023090: BÚN GẠO 1MM SAGIANG THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI (240GX8 TÚI/THÙNG) (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo hiệu Suimama 400g/1 bịch, 24 bịch/1 thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo hữu cơ- 200gr (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo khô hiệu con gà (11kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo khô- Rice Vermicelli, nhãn hiệu Phoenix (375g x 30 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Gạo Lứt 7oz x 30 túi- Hiệu Nông Phu- (200 gr/ túi), (30 túi/thùng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo lứt hữu cơ- 200gr (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo nhãn hiệu Duy Anh size 1mm,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo sợi thẳng nhãn hiệu duy Anh 1,8mm,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bun gao- Thung: 400g x 30 goi- Rice vermicelli- Nhan hieu: Conn voi (xk)
- Mã HS 19023090: Bun gao- Thung: 500g x 24 goi- Rice vermicelli- Nhan hieu: An Nam (xk)
- Mã HS 19023090: Bún gạo xào (700Gr x 30Bags) 21kg/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bún giò heo Hằng Nga, 75g*30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bún giò heo Vifon (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Hằng Nga (65g x 30 gói)/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún khô (200g x 50 gói)_Safoco (xk)
- Mã HS 19023090: BÚN KHÔ (30 gói/ thùng X 400 GR/gói), (nhãn hiệu: DRAGON BRAND)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún khô 400gr x 30 túi hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: Bún khô ăn liền SAFACO (30 gói x 70g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: BÚN KHÔ ĐẠI PHÁT 845GX18 (xk)
- Mã HS 19023090: Bún khô không nhãn hiệu 1mm (400grx30) 13kgs/thùng hàng mới 100%, VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023090: Bún nàng hương nhãn hiệu Bình Tây (300gx20 gói), hàng mớii 100%, xuất xứ Viêt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bún riêu cua (Bích Chi), 60g*30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Bún riêu cua Vifon (80g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Bún riêu cua vifon 80g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Riêu Thượng Hạng- Hiệu Nông Phu (908 gr/ túi), (24 túi/thùng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi (13.62 kg/thùng), hàng mới 100%, Vn sản xuất-908g x 15 (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi (24 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi 340gr x 40 túi hiệu 3 cây tre. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi 400gr x 30 túi hiệu 3 cây tre. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi KONGQUEPAI BRAND(13.5 kg/thùng), hàng mới 100%, VN sản xuất-375G X 36 BAG (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi Miền Tây (18 kg/thùng), hiệu Cô Năm, Hàng mới 100%, Cô Năm sản xuất-900g x 20 bag (xk)
- Mã HS 19023090: Bún Tươi Miền Tây- Hiệu Nông Phu- Hiệu Nông Phu- (908 gr/ túi), (24 túi/thùng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi nhãn hiệu Duy anh size 1mm,300 gr x 40 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi nhãn hiệu Safoco 300g x 15 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi Safoco- 300gr (15 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: BÚN TƯƠI SAFOCO/ 300GR X 15/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi sấy khô 1.2 mm 400 gr (30 gói/ Thùng)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi TÂY ĐÔ (18 kg/thùng), hiệu Cô Năm, Hàng mới 100%, Cô Năm sản xuất-900g x 20 bag (xk)
- Mã HS 19023090: Bún tươi THỦ ĐỨC (18 kg/thùng), hiệu Cô Năm, Hàng mới 100%, Cô Năm sản xuất-900g x 20 bag (xk)
- Mã HS 19023090: Bún vắt vuông (20 x 400g). Quy cách: 400g/gói. 20 gói/ thùng. Hiệu: Gia bảo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Bún XÀO (21 kg/thùng), hiệu Cô Năm, Hàng mới 100%, Cô Năm sản xuất-700g x 30 bag (xk)
- Mã HS 19023090: Chả cá thát lát đông lạnh (2.27Kg x 10Bags) 22.7kg/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: CHẢ CHAY- VEGAN STEAMED HAM 1KG (xk)
- Mã HS 19023090: Chả giò rau quả (10.5 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-30Traysx10Pcsx35G (xk)
- Mã HS 19023090: Chả giò rế chay ĐB đông lạnh(9 kgs/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: CHÁO ĂN LIỀN (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo bò 50g x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%)/ VN (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo bò 50gr x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo cá 120gr x 36 tô, (120gr/tô, 36tô/thùng), nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo cá 50g x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%)/ VN (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo cá 50gr x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo cá 50gr x 50 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo cá 50gr x 50 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo cá tô 120grx36 Mỹ,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo gà 50g x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo Gà 50gr x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo gà 50grx50 XK HQ, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo gà 50grx50 XK, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo gà 50grx50 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo hải sản 120gr x 36 tô, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo hải sản 50g x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%)/ VN (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo Hải Sản 50gr x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo hải sản tô 120grx36 XK Mỹ,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo nấm ăn liền (12 tô/ thùng, 40 gram/ tô) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo Nấm Đông Cô 70gr x 50 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo riêu cua 120gr x 36 tô, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo thịt giả gà 120gr x 36 tô, (120gr/tô, 36tô/thùng), nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cháo thịt giả gà tô 120grx36 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Cốm dẹp hiệu bông lúa (12kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Dinghsiun bún khô (500g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Dinghsiun phở khô (500g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: H.Gia Bánh Đa Cua 120gr x 18 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: H.Gia Hủ tiếu nam vang 120grx18 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: H.Gia Phở thịt bò 120gr x 18 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: H.Gia Phở thịt gà 120grx18 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Hạt lựu (24 gói x 100g), không hiệu. (xk)
- Mã HS 19023090: Hiệp Hòa Bình- Miến tổ phụng (Trắng) 200gr x 35 (xk)
- Mã HS 19023090: Hoàng Gia Phở Thịt Bò 120g (18 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hoàng Gia Phở Thịt Gà 120g (18 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hoành thánh khô (24 hộpi/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu (400g x 30 bags/ ctn). Nhãn hiệu Bích Chi (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu (400g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu (500g x 20 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu 400gr x 20 túi hiệu Sa Giang. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu ăn liền đã đóng gói Hủ Tiếu Good Nam Vang 71gr/gói x 48 gói/thùng (Acecook Việt Nam) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: HỦ TIẾU BÒ KHO NHỊP SỐNG HIỆU ACECOOK(70GR/1GÓI) (1CTN/30GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: HỦ TIẾU BỘT LỌC HIỆU HỒNG THÁI(300GR/1GÓI) (1CTN/40GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu bột lọc nhãn hệu Bích Chi 2.5mm- 200g hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ Tiếu Dai Mỹ Tho Cuộn- 30 x 10.5oz (300g)- Nhãn Hiệu: TRADY (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ Tiếu Dai Nam Vang Cuộn- 30 x 10.5oz (300g)- Nhãn Hiệu: TRADY (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu dai nhãn hiệu Duy Anh size 2,5mm,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ Tiếu Good Nam Vang 71gr x 48 gói (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu hiệu con gà (9kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu khô (500g x 20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu khô- Tapioca Stick (500g x 50 gói/ thùng) hiệu Hương Nam # & VN (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu khô Vifon, Vifon Tapioca Stick (500g/unit, 12 units/carton), nhãn hiêu: Vifon, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: HỦ TIẾU KHÔ VIFON/ 500GR X 12/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu Nam Vang (1.8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-60g x 30 (xk)
- Mã HS 19023090: HỦ TIẾU NAM VANG (30 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu Nam Vang 1.2MM(12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu nam vang hiệu trái đào (13.5kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: HỦ TIẾU NAM VANG NHỊP SỐNG HIỆU ACECOOK(70GR/1GÓI) (1CTN/30GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu nam vang- Tapioca Stick, nhãn hiệu Phoenix (300g x 30 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu nam vang Vifon (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu nhịp sống (70gr x 30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu nhịp sống bò kho 70g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu nhịp sống nam vang 70g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu nhịp sống sườn heo 70g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu Oh! Ricey bò viên 24 XK 70 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu Oh! Ricey Nam Vang 24 gói x 71gr (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu Oh! Ricey sườn heo 24 gói x 70 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu OH!RICEY Bò Viên 24 XK 70gr (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu OH!RICEY Nam Vang 24 XK 71gr (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu OH!RICEY Sườn Heo 24 XK 70gr (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu Sa Đéc- Sa Giang, 400g/gói, 20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu Sa Giang, Sa Giang Tapioca Stick (400g/unit, 20 units/carton), nhãn hiêu: Sa giang, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: HỦ TIẾU SƯỜN HEO NHỊP SỐNG HIỆU ACECOOK(70GR/1GÓI) (1CTN/30GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tiếu vắt hiệu con gà (15kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tíu 2.5 mm (12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, CTY TNHH TPCN Hua Heong VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tíu bột lọc Hồng Thái/ 300GR X 40/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tíu nam vang 2.5 mm(12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Hủ tíu nam vang 4 mm(12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Lẩu ăn liền (250g/hộp), nsx: Thailan warehouse/ (xk)
- Mã HS 19023090: Mắm thái chay đông lạnh (5Lbs x 10Bags) 22.7kg/thùng (xk)
- Mã HS 19023090: Mì 3 Miền chua cay thái (GOLD) (75g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì 3 Miền chua cay Việt (GOLD) (75g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì 3 Miền Gold tôm chua cay đặc biệt 75g (30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì 3 Miền lẩu gà chua cay (GOLD) (75g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì ăn liền ba miền mix vị, quy cách 65g x30 gói/thùng nhãn Reeva#VN (xk)
- Mã HS 19023090: Mì ăn liền có dầu satế giấy Vị Hương (70g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì ăn liền không chiên thượng hạng PHÚC (1bundle 3thùng; 1thùng30gói; 1gói 80g)- FNS-N FUKU NON-FRIED SUPERIOR SOUP NOODLE (xk)
- Mã HS 19023090: Mì ăn liền thượng hạng PHÚC (1bundle 3thùng; 1thùng30gói; 1gói 90g)- FYS-N FUKU-SUPERIOR SOUP INSTANT NOODLE (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ CĂN (30 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ CĂN (40 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ CĂN (40 X 16 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay 400gr x 36gói/Thùng, mới 100%, hiệu Đại Phát (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay miliket 70g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay rong biển 500gr x 24gói/Thùng, mới 100%, hiệu Đại Phát (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay sợi lớn (30x400g) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay sợi lớn hình lá bồ đề; VEGETARIAN NOODLE (thick); 400gr x 30bag (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay sợi nhỏ (30x400g) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay sợi nhỏ hình lá bồ đề; VEGETARIAN NOODLE (thin); 400gr x 30bag (xk)
- Mã HS 19023090: Mì chay thượng hạn sợi nhỏ Safoco- 350gr (12 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì cung đình kool trộn trứng muối 90g (12 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì gà Chicken Pozole-Chicken Flavor (80gr/tô; 6 tô/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì gói hương vị bò Menudo-Beef Flavor (80gr/tô; 6 tô/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì gói hương vị gà Chicken Pozole-Chicken Flavor (80gr/tô; 6 tô/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: MI HAI SAN CHUA CAY HOANG GIA VIFON/ 120GR X 18/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ HAO HAO ACECOOK CHAY/ 75 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ HAO HAO KHÔ ACECOOK/ 67 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ HAO HAO SATE/ 75 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ HAO HAO TÔM CHUA CAY/ 75 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ HAO HAO XAO KHO/ 75 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì khô 400gr x 36gói/Thùng, mới 100%, hiệu Đại Phát (xk)
- Mã HS 19023090: Mì khô hiệu trái đào (16kgs/thung) (xk)
- Mã HS 19023090: mì khô KHANG THÁI 1 thùng20 gói, 1 gói 500g- hàng mới 100%, SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: Mì khô sợi lớn hình 2 con gà; DRIED NOODLE (thick); 454gr x 40bag (xk)
- Mã HS 19023090: Mì khô sợi nhỏ hình 2 con gà; DRIED NOODLE (thin); 454gr x 40bag. (xk)
- Mã HS 19023090: Mì khô trứng đặc biệt sợi nhỏ (16.8 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, CTY TNHH TPCN Hua Heong VN sản xuất-42Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Mì khô Trường Thọ 500gr x 24gói/Thùng, mới 100%, hiệu Đại Phát (xk)
- Mã HS 19023090: Mì không chiên Doll hương vị bào ngư (1thùng30gói; 1gói 85g)- NB301 Doll Supreme (5pks) Abalone and Chicken Flavour (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ LẨU THÁI ACECOOK/ 80 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì lẩu thái tôm 60g vifon (24 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì lẩu thái tomyum 60g vifon (24 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ LY HAO HAO ACECOOK/ 67 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì nhãn hiệu Omachi xốt bò hầm KM 80GX30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mì nhãn hiệu Vifon Beef BowlMỳ ngon ngon Bò Tô 75gr,75g x 12 tô, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mì nhãn hiệu Vifon Ngon Ngon Tôm chua cay,60g x 24 ly, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ OMACHI BÒ/ 80GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì Omachi lẩu tôm chua cay (78g x 33) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì omachi sốt bò hầm 80g (33 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì omachi sườn 80g (33 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì Omachi sườn hầm ngũ quả (80g x 33) (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ OMACHI SƯỜN/ 80GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì omachi tôm chua cay 78g (33 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ OMACHI TÔM CHUA/ 78 GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì Omachi trộn xốt Tôm phô mai trứng muối 105g (12 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì Omachi xốt bò hầm (80g x 33) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì omachi xốt bò hầm 80g (33 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì Phở Bà Nhất, Ba Nhat Vercemille Noodle (300g/unit, 20 units/carton), nhãn hiêu: Ba nhất, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ QUẢNG (30 X 10.5 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì quảng 7mm(9 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx300G (xk)
- Mã HS 19023090: Mì Quảng nhãn hiệu Duy Anh,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mì sa tế giấy 70g Vị hương (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì sa tế giấy vị hương 70g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ SỢI (xk)
- Mã HS 19023090: Mì trứng cao cấp Safoco (500g x 10) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì Trứng Khô (500 Gr X 10 Gói/Thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Mì trứng nhãn hiệu Safoco sợi lớn,500g x20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mì trứng Safoco- Sợi nhỏ (Nsa) 500gr x20 (xk)
- Mã HS 19023090: Mì trứng sợi lớn Safoco- 500gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì trứng sợi nhỏ Safoco- 500gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Mì trứng, đóng gói 400gr x 30 pkts/ Carton (xk)
- Mã HS 19023090: Mì xào Cao cấp SAFOCO 500gr x10 (xk)
- Mã HS 19023090: MÌ XÀO TÔM 300G (xk)
- Mã HS 19023090: Miến ăn liền Trùng Khánh (30 gói x 70g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023090: Miến ăn liền vị heo Phú Hương (30 gói x 70g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023090: Miến ăn liền vị tôm Phú Hương (30 gói x 70g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023090: Miến ăn liền vị tôm thịt Phú Hương (30 gói x 70g). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 19023090: Miến Đậu (sợi thẳng) nhãn hiệu Duy Anh,250 gr x 48 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Miến dong cao cấp misa (Vang) 300gr x 40 (xk)
- Mã HS 19023090: Miến dong dài- Yellow Bean Thread (Long), nhãn hiệu Phoenix (300g x 30 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Miến dong đen 14oz x 30 túi- Hiệu Nông Phu (400 gr/ túi), (30 túi/thùng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Miến dong đen 2 lbs x 20 túi- Hiệu Nông Phu (908 gr/ túi), (20 túi/thùng), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Miến dong đen- Grey Bean Thread, nhãn hiệu D.J (375g x 30 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Miến Dong nhãn hiệu Kim Bôi,200g x 50, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Miến khô (xk)
- Mã HS 19023090: Miến nhãn hiệu Gió Xuân,250g x 30, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: MIẾN PHÚ HƯƠNG (24 gói/ thùng X 63 GR/gói), (nhãn hiệu: ACECOOK BRAND)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Miến PHÚ HƯƠNG- Lẩu Thái tơm 63gr x24 (xk)
- Mã HS 19023090: Miến PHÚ HƯƠNG- Sườn heo 58gr x24 (xk)
- Mã HS 19023090: Miến PHÚ HƯƠNG- Thịt bằm 58gr x24 (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ gạo Chũ sợi nhỏ 0 (1kg x 16) (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhã hiệu Vifon ngon ngon Gà ly,60g X 24 ly, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhãn hiệu Cup Noodles- Hương vị cua sốt cay Singapore, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhãn hiệu Jin cay ly 65g- Ottogi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhãn hiệu Jin không cay ly 65g- Ottogi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhãn hiệu Omachi sốt spaghetti vị bò,91G X 30, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhãn hiệu Omachi sườn 33 gói x 80g km,80G X 30, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhãn hiệu Omachi tôm chua cay 5 sao 33gói x 78g, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ nhãn hiệu Vifon ngon ngon Gà Tô,60g x 24 ly, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ sợi nhỏ rau củ nhãn hiệu Safoco,500g x20 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Mỳ xốt tương đen ly 70g- Ottogi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: NUI (ỐNG DÀI) (HIỆU THẦN TÀI) 12BAGS X 800G (xk)
- Mã HS 19023090: NUI (XOẮN) (HIỆU THẦN TÀI) 50BAGS X 200G (xk)
- Mã HS 19023090: Nui chiên giòn (1kg/túi), nsx: Hung Cuong facility/ (xk)
- Mã HS 19023090: Nui dài Safoco 200gr x45 (xk)
- Mã HS 19023090: Nui đậu xanh ống xéo- 400gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo 400gr x 12 túi hiệu Safoco. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19023090: NUI GẠO ĐẶC BIỆT-RICE MACARONI, HIỆU:VITO, 30BAO/ THÙNG, 454G/BAO,HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo ống xéo Safoco (400g x 12) (xk)
- Mã HS 19023090: Nui Gạo Tôm Khô Safoco (500g x 10 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo trắng "Lucka" hình ống, (300gr/gói, 12gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo trắng hình ống, (20kg/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo trắng hình sao, (20kg/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo trắng hình tôm, (20kg/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo vàng "Risolino" hình sao, (300gr/gói, 18gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Nui gạo vàng hình tôm, (2kg/gói, 5gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Nui khô gạo- 500gr (10 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nui khô Sa- 500gr (18 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nui Lớn Safoco (400g x 25 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nui Ống Dài Vàng- 20 x 14oz (400g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 19023090: Nui Tôm Khô Safoco (500g x 18 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nui tôm khô Safoco 200gr x45 (xk)
- Mã HS 19023090: Nui Xoắn- 20 x 14oz (400g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 19023090: Nui xoắn số 40- 1 gói 500gr, 1 thùng 24 gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Nước mắm 584 Nha Trang 25o 500ml (6 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Nước mắm chay (500ml x 12 chai/ thùng) hiệu âu lạc # & VN (xk)
- Mã HS 19023090: Nước mắm Thanh Quốc 43o 180ml (72 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Omachi mì xốt tôm phô mai trứng muối (105g x 12) (xk)
- Mã HS 19023090: Ống hút gạo 13mm (xk)
- Mã HS 19023090: Ống hút gạo 6.5mm (xk)
- Mã HS 19023090: Ống hút gạo 8mm (xk)
- Mã HS 19023090: Peacock Phở Bò 32 block Hàn Quốc 70gr (xk)
- Mã HS 19023090: Pho 1mm- Thung: 250g x 40 goi- Rice noodle 1mm- Nhan hieu: hebrew (xk)
- Mã HS 19023090: Pho 1mm- Thung: 450g x 24 goi- Rice noodle 1mm- Nhan hieu: Hebrew (xk)
- Mã HS 19023090: Phở 2.5 mm (12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, CTY TNHH TPCN Hua Heong VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Pho 3mm- Thung: 450g x 24 goi- Rice noodle 3mm- Nhan hieu: Hebrew (xk)
- Mã HS 19023090: Phở 4 mm (12 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, CTY TNHH TPCN Hua Heong VN sản xuất-30Pktsx400G (xk)
- Mã HS 19023090: Pho 5mm- Thung: 250g x 40goi- Rice noodle 5mm- Nhan hieu: Hebrew (xk)
- Mã HS 19023090: Pho 5mm- Thung: 450g x 24 goi- Rice noodle 5mm- Nhan hieu: Hebrew (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền (Instant Rice Noodles) 120g/bag x 43 bags/carton 5,2 kg/carton, Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền các loại (60g x 24 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền Cung Đình vị bò, vị gà dạng bát. Khối lượng tịnh 68g x 12 bát/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền hiệu Đệ Nhất 30 gói/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền thương hiệu Cung Đình vị bò, vị gà dạng gói. Khối lượng tịnh 68g/ gói x 30 gói/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền vị bò Cung Đình (30 gói x 70g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền vị bò VIFON (30 gói x 70g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền vị gà Cung Đình (30 gói x 70g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền vị gà VIFON (30 gói x 70g). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ăn liền, thương hiệu Cung Đình, vị bò dạng thố. Khối lượng tịnh 68g/thố x 12 thố/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò (1.8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-60g x 30 (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò (65g x 30 gói)_Vifon (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò 60gr x 30 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò 60grx30 XK MACAU,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò 65g vifon (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò ăn liền Vifon 65g x 30gói/thùng; 80thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò chinsu có thịt hộp 132g (12 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: PHỞ BÒ ĐỆ NHẤT ACECOOK/ 65GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Bò Hà Nội Cung Đình (Micoem) (68g x 30gói/thùng); 40thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: PHỞ BÒ HOANG GIA VIFON/ 120GR X 18/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò hộp có thịt Chinsu 132g (12 hộp x 1 thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Bò P.D 120G hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Bò Sg Street Delight hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Bò VIFON (65g x30gói/thùng x100thùng) _ mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở bò Vifon 65gr (30gói/thùng) 10 thùng; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Bò Vifon, Vifon Pho instant noodle (65g/unit, 30 units/carton), nhãn hiêu: Vifon, mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở chay ăn liền (60g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Chay Lá Bồ Đề- 3 x 30 x 2.3oz (65g)- Nhãn Hiệu: BINH TAY (xk)
- Mã HS 19023090: Phở chay LBĐ (65g x 30 gói/ thùng) hiệu bình tây # & VN (xk)
- Mã HS 19023090: Phở chay miliket 60g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở chay nấm hương (60g x 30 gói)_Bích Chi (xk)
- Mã HS 19023090: Phở chay Như Ý Thien Huong Food (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở chay rau nấm Vifon (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Cung Đình vị bò, dạng gói. Khối lượng tịnh 68g/ gói x 30 gói/thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Cung Đình vị gà, dạng gói. Khối lượng tịnh 68g/ gói x 30 gói/thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Đệ Nhất (65g x 30 gói)/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở đệ nhất phở bò 65g (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gà (65g x 30 gói)_Vifon (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gà 60grx30 XK MACAU,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gà 65g vifon (30 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gà ăn liền (50g x 12 ly/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gà ăn liền (60g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: PHỞ GÀ ĐỆ NHẤT ACECOOK/ 65GR X 30/ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Gà Essenti B.H 240Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Gà P.D 120G hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gạo 4 mm 375 gr (30 gói/ Thùng)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gạo lứt 400g/ túi/ (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gạo nhãn hiệu Duy anh size 4mm,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở gạo thường hiệu Suimama 400g/1 bịch, 24 bịch/1 thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở hải sản ăn liền (50g x 12 ly/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở hải sản ăn liền (60g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở hữu cơ, hiệu Tanisa, (đóng gói 645 hộp/ 129kg) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô (làm từ gạo), nhãn hiệu Thanh Thuỷ, 21.3kg/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô 500gr x 20 gói, nhãn hiệu Vifon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô Acecook 40 block bày hàng Tây Ban Nha (1 thùng 10 blocks, 1 block 4 vắt, 1 vắt 50gr) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Khô Bông Lúa Vàng 400g (12 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô không nhãn hiệu 3mm (400grx30) 13kgs/thùng hàng mới 100%, VN sản xuất (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô Oh! Ricey (1 thùng 24 blocks, 1 block 4 vắt, 1 vắt 50gr) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô Oh!Ricey (1 thùng 18 blocks, 1 block 10 vắt, 1 vắt 50 gr) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Khô Oh!Ricey 180L Xuất Khẩu (1 thùng18 blocks, 1 block10 vắt, 1 vắt50gr) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô Saviva (20.00kg/thùng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở khô. Hàng do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở ly chay (50g x 24 ly)_BÍch Chi (xk)
- Mã HS 19023090: Phở nâu hữu cơ, hiệu Tanisa, (đóng gói 195 hộp/ 139kg) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở nhãn hiệu Acecook Khô Xưa Và Nay Lốc,500g x10 túi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở nhãn hiệu Bích Chi Vina 4mm-200g, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở nhãn hiệu Duy Anh sợi Thẳng size 2.5mm,400 gr x 30 gói, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh! Ricey Bò 12 tô x 71gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh! Ricey Bò 32 gói x 70gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh! Ricey Gà 12 tô x 71gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh! Ricey Gà 32 gói x 71gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Bò 24 gói x 70 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Bò 24 XK GC 70 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Bò 63gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Bò 70gr 24 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phờ OH!RICEY Bò 70gr x 24 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở OH!RICEY Bò 70gr X 24 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Bò T30 63gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Gà 24 gói x 71 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Gà 24 XK GC 71 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Gà 30 BHXK 63 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Gà 63gr x 30 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Oh!Ricey Gà 71gr 24 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phờ OH!RICEY Gà 71gr x 24 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở OH!RICEY Gà 71gr x 24 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Sa Dec ăn liền (60g x 30 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở tái sấy 50/ túi/ (xk)
- Mã HS 19023090: Phở thịt bò tô 120gr x12 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở thịt gà tô 120gr x12 XK,nhãn hiệu Vifon, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 19023090: Phở thương hiệu Cung Đình, vị bò dạng gói. Khối lượng tịnh 70g/ gói x 30 gói/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Tô Oh!Ricey Bò 12 Canada 71 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Tô Oh!Ricey Gà 12 Canada 71 gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Tô Xào Hello Bò 12 Tô 76gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Tô Xào Hello Gà 12 Tô 76gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Tô Xào Hello Tỏi & Hành 12 Tô 76gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở tươi (20 x 500g). Quy cách: 500g/gói, 20 gói/thùng. Hiệu: Gia bảo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở việt 500g (20 x 500g). Quy cách: 500g/gói, 20 gói/thùng. Hiệu: Tùng thúy. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở với hương vị, Hàng mẫu (F.O.C).Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xào Oh! Ricey Bò 18 gói x 77gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xào Oh! Ricey Bò 77gr X 18 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xào Oh! Ricey Gà 18 gói x 77gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xào Oh! Ricey Gà 77gr X 18 gói (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xào Oh! Ricey Tỏi & Hành 18 Xuất Khẩu 77gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xào Oh!Ricey Gà 18XK 77gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xào Oh!Ricey Tỏi & Hành 18XK 77gr (xk)
- Mã HS 19023090: Phở Xưa & Nay Bò 24XK 70gr (xk)
- Mã HS 19023090: phở xưa và nay (20 gói/1 hộp, 1 gói 75g).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19023090: Súp khô/ (xk)
- Mã HS 19023090: THỊT CUA CHAY (36 X 14 OZ) (xk)
- Mã HS 19023090: Trái sơ ri tươi (Malpighia glabra) (xk)
- Mã HS 19023090: Viên gia vị phở bò 75g (144 viên/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon bún bò huế (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon cháo gà (50g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon Cháo thịt bằm (50g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon Hoàng Gia Bánh Đa Cua 120g (18 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon Hoàng Gia Bún Bò Huế 120g (18 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon Hoàng Gia Hủ Tiếu Nam Vang 120g (18 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon phở bò (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon phở gà (65g x 30) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon phở thịt bò tô (120g x 12) (xk)
- Mã HS 19023090: Vifon Phở Thịt Bò Tô 120g (12 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 19023090: VINA PHỞ BÍCH CHI 400Gx30 (xk)
- Mã HS 19023090: Vina phở, 400g/gói, 20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 19024000: Couscous hiệu Ferrero (500gx12Box/case)- Ferrero Couscous 500g. Axcode:F140796. HSD:29/11/2021 (nk)
- Mã HS 19024000: Couscous hiệu Regia (1kgx6Box/case)- Regia Couscous 1Kg. Axcode:F140798. HSD:29/12/2021 (nk)
- Mã HS 19024000: Couscous hiệu Regia (500gx12Box/case)- Regia Couscous 500g. Axcode:F140799. HSD:01/10/2021 (nk)
- Mã HS 19030000: Bột sắn tổng hợp dạng sợi (trân châu sợi)- Tapioca 5.0- (hàng mới 100%),(3kg x 6 gói/thùng) (nk)
- Mã HS 19030000: Hạt trân châu (loại nhỏ) 400g/ gói, 24 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 19030000: Hạt trân châu (loại to) 400g/ gói, 24 gói/ thùng, nhãn hiệu Jade Leaf. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 19030000: Hạt trân châu đen WINGS TAPIOCA PEARL,dùng trong nguyên liệu thực phẩm,nhà sản xuất TEN EN TAPIOCA FOODS, quy cách 3kg/ túi, 6 túi/thùng,nsx: 27/4/2020 hsd 26/10/2020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Hạt trân châu đông lạnh (Đóng gói: 300g/túi*12Kgs/carton). Hàng nhập trả về theo 2 TKXK số 302641255510 (16.07.19), số lượng: 372kg và TKXk số 302754253120 (13.09.19), số lượng: 240kg (nk)
- Mã HS 19030000: Hạt trân châu làm từ tinh bột sắn dạng viên, hiệu NewStar (4mm). quy cách: 3kg/ túi, 6túi/ thùng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Hạt trân châu- Tapioca Pearl (6 gói/thùng, 2kg/gói), nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất trà sữa trân châu, hiệu KOI The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Hạt trân châu-BUBBLE sản phẩm từ tinh bột mỳ 3kg/ gói, 6 gói/ carton.Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Thạch Kanten (KANTEN JELLY) 2kg*6 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Tinh bột khoai mì dạng viên-Tapioca Starch Balls.(3.0 Kgs/ Gói; 6 gói/ thùng). NSX: Easy Life Station, Ngày SX:25/05/2020, HSD: 6 tháng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Trân Châu (Pearl) 3kg*6P/Box, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Trân châu (TAPIOCA PEARLS) (18 Kg/ Thùng). Nhà sản xuất KUANG HSUAN FOODS CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: Trân châu đen- Black Tapioca Pearl, chưa nấu chín, chưa dùng được trực tiếp, 1 kg/ gói; 20 gói/ thùng. Hiệu: BODUO/Nhà sx: Zhejiang Qiyiniao Biological. Mới 100% (nk)
- Mã HS 19030000: TRÂN CHÂU ĐEN,Black Tapioca Pearl.Hàng 100%. Hiệu: FALU.3kg/ bag.(6 bag/ thùng) (nk)
- Mã HS 19030000: Bánh Canh Bột Lọc- 30 x 16oz (454g)- Nhãn Hiệu: SONACO (xk)
- Mã HS 19030000: Bánh phồng Tôm Sa Giang, Sa Giang Tapico Shrimps Chips (200g/unit, 55 units/carton), nhãn hiêu: Sa giang, mới 100% (xk)
- Mã HS 19030000: Bột báng 100gr x 60 túi hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19030000: Bột Bánh Dẻo (950g x 25 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19030000: Bột Bánh In (950g x 25 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 19030000: Bột bánh xèo 1kg x 10- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19030000: Bột bánh xèo 400gr x 30- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19030000: Bột bánh xèo 500gr x 20- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 19030000: Bột chiên giòn, Mới 100% (xk)
- Mã HS 19030000: Bột khoai (50 bags x 7 oz) (xk)
- Mã HS 19030000: Bột khoai 100gr x 60 túi hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19030000: Bột khoai 10kg/túi hiệu Datafood. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 19030000: Bột khoai- Dried Shredded Tapioca (500g x 30 gói/ thùng) hiệu Hương Nam # & VN (xk)
- Mã HS 19030000: Bột khoai Lotus (150gr x 32) (xk)
- Mã HS 19030000: BỘT KHOAI MÀU (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 50BAGS x 250G (xk)
- Mã HS 19030000: Bột khoai màu 150 gr/túi x 60 túi/thùng sản xuất bởi công ty Tam Nông Việt Nam, đóng gói cho Chenfoods, sản xuất mới 100% Việt Nam (xk)
- Mã HS 19030000: Bột Khoai Màu Răng Cưa (50 bịch x 250g/ bịch) Thương Hiệu Ocean Swallow (xk)
- Mã HS 19030000: Bột Khoai Màu-Răng Cưa (50 bịch x 250g/ bịch) Thương Hiệu MTT (xk)
- Mã HS 19030000: BỘT KHOAI TRẮNG (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 50BAGS x 250G (xk)