Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9610 - Mã HS 96100090: Bảng trắng có chân, kt: 1200x2000mm. Hàng mới 100%... (mã hs bảng trắng có c/ hs code bảng trắng c)
- Mã HS 96100090: Bảng văn phòng dài 1. 2m cao 1m có chân... (mã hs bảng văn phòng/ hs code bảng văn phò)
- Mã HS 96100090: Bảng từ không viền không chân 1. 8x1. 2m... (mã hs bảng từ không v/ hs code bảng từ khôn)
- Mã HS 96100090: Bảng từ trắng 1300*2000mm(1 mặt), Hàng mới 100%... (mã hs bảng từ trắng 1/ hs code bảng từ trắn)
- Mã HS 96100090: Bảng từ trắng 2000*1100mm(2 mặt), Hàng mới 100%... (mã hs bảng từ trắng 2/ hs code bảng từ trắn)
- Mã HS 96100090: Tấm bảng trắng kích thước (295x222x3)mm làm từ ván ép, hàng mời 100%... (mã hs tấm bảng trắng/ hs code tấm bảng trắ)
9611 - Mã HS 96110000: Dấu số Packing OK... (mã hs dấu số packing/ hs code dấu số packi)
- Mã HS 96110000: Dấu số-2+8 số... (mã hs dấu số28 số/ hs code dấu số28 s)
- Mã HS 96110000: Dấu số QA (đánh dấu ký hiệu lên thùng hàng)... (mã hs dấu số qa đánh/ hs code dấu số qa đ)
- Mã HS 96110000: Dấu số-2+8+2 số... (mã hs dấu số282 số/ hs code dấu số282)
- Mã HS 96110000: Dấu số-2+6 số... (mã hs dấu số26 số/ hs code dấu số26 s)
- Mã HS 96110000: Dấu số US-3D... (mã hs dấu số us3d/ hs code dấu số us3d)
- Mã HS 96110000: Mộc đóng dấu OK (PTTT bàn kiểm tra)-40x60x110mm49MA000271 Hàng mới 100%... (mã hs mộc đóng dấu ok/ hs code mộc đóng dấu)
- Mã HS 96110000: Dấu S827 (hàng mới 100%)... (mã hs dấu s827 hàng/ hs code dấu s827 hà)
- Mã HS 96110000: Dấu có mực sẵn, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 13x42mm X-BC. Hàng mới 100%... (mã hs dấu có mực sẵn/ hs code dấu có mực s)
- Mã HS 96110000: Con dấu đóng mộc (nội dung tên nhân viên) _ Stamp size 9mm [ZOHV01280009]... (mã hs con dấu đóng mộ/ hs code con dấu đóng)
- Mã HS 96110000: Con dấu 45x30mm _ Stamp (change time) [ZOH604430009]... (mã hs con dấu 45x30mm/ hs code con dấu 45x3)
- Mã HS 96110000: Mộc đóng mã số tự động, bằng sắt- AUTOMATIC NUMBERING MACHINE... (mã hs mộc đóng mã số/ hs code mộc đóng mã)
- Mã HS 96110000: Con dấu niêm phong- Shachihata stamp Black 11 XL-11 10mm... (mã hs con dấu niêm ph/ hs code con dấu niêm)
9612 - Mã HS 96121010: DC002WHITE Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 32mm x L: 400mm, 130Roll/13CT/1664 SQM, hàng mới 100%... (mã hs dc002white ruy/ hs code dc002white r)
- Mã HS 96121010: WD023W-13MM Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 13mm x L: 200m, 506Roll/11CT/1315. 6 SQM, hàng mới 100%... (mã hs wd023w13mm ruy/ hs code wd023w13mm)
- Mã HS 96121010: Ruy băng màu trắng, thành phần chính cotton, dùng cho ngành may công nghiệp ô tô, hàng mới 100%... (mã hs ruy băng màu tr/ hs code ruy băng màu)
- Mã HS 96121010: NT637M Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 1640mm x L: 600m, 40Roll/40CT/39360 SQM, hàng mới 100%... (mã hs nt637m ruy băng/ hs code nt637m ruy b)
- Mã HS 96121010: PS185W3 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 1630mm x L: 400m, 5Roll/5CT/3260 SQM, hàng mới 100%... (mã hs ps185w3 ruy băn/ hs code ps185w3 ruy)
- Mã HS 96121010: PS190W5 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 1520mm x L: 400m, 3Roll/3CT/1824 SQM, hàng mới 100%... (mã hs ps190w5 ruy băn/ hs code ps190w5 ruy)
- Mã HS 96121010: WS106 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 35mm x L: 200m, 108Roll/6CT/756SQM, hàng mới 100%... (mã hs ws106 ruy băng/ hs code ws106 ruy bă)
- Mã HS 96121010: MF100 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 25mm x L: 200m, 140Roll/50CT/700 SQM, hàng mới 100%... (mã hs mf100 ruy băng/ hs code mf100 ruy bă)
- Mã HS 96121010: PT714 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 30mm x L: 400m, 200Roll/5CT/2400 SQM, hàng mới 100%... (mã hs pt714 ruy băng/ hs code pt714 ruy bă)
- Mã HS 96121010: S015 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 10mm x L: 200m, 200Roll/4CT/400 SQM, hàng mới 100%... (mã hs s015 ruy băng d/ hs code s015 ruy băn)
- Mã HS 96121010: WS105W Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 28mm x L: 200m, 500Roll/21CT/2800 SQM, hàng mới 100%... (mã hs ws105w ruy băng/ hs code ws105w ruy b)
- Mã HS 96121010: WD033 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 30mm x L: 200m, 418Roll/19CT/2508 SQM, hàng mới 100%... (mã hs wd033 ruy băng/ hs code wd033 ruy bă)
- Mã HS 96121010: C401W Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 25mm x L: 100m, 50Roll/2CT/125SQM, hàng mới 100%... (mã hs c401w ruy băng/ hs code c401w ruy bă)
- Mã HS 96121010: CT516SW3 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 10mm x L: 100m, 170Roll/2CT/170SQM, hàng mới 100%... (mã hs ct516sw3 ruy bă/ hs code ct516sw3 ruy)
- Mã HS 96121090: Băng mực Tepra 24mm màu vàng (SS24Y), hàng mới 100%... (mã hs băng mực tepra/ hs code băng mực tep)
- Mã HS 96121090: Ruy băng in. Xuất xứ Japan... (mã hs ruy băng in xu/ hs code ruy băng in)
- Mã HS 96121090: Ruy băng mực in CE315150... (mã hs ruy băng mực in/ hs code ruy băng mực)
- Mã HS 96121090: Ruy băng bằng nhựa đã phủ mực dạng cuộn dùng cho máy in hạn sử dụng, Kích thước: 30mm +/- 5mm x 122m+/-10m. NSX: WANLIAN PACKING MACHINERY. Mới 100%... (mã hs ruy băng bằng n/ hs code ruy băng bằn)
- Mã HS 96121090: Ruban/ RIBBONS (108. 00RL54, 093. 96YRD)... (mã hs ruban/ ribbons/ hs code ruban/ ribbo)
- Mã HS 96121090: Ruy băng mực cho máy in CANON MK 1500-Hàng mới 100%... (mã hs ruy băng mực ch/ hs code ruy băng mực)
- Mã HS 96121090: Cuộn in Ruy Băng (1 rol 10m)... (mã hs cuộn in ruy bă/ hs code cuộn in ruy)
- Mã HS 96121090: Ruy băng phủ mực (tự cung ứng)... (mã hs ruy băng phủ mự/ hs code ruy băng phủ)
- Mã HS 96121090: Dấu dập nhảy tự động 6 số liền mực chuyển đổi nhiều kiểu- DELI 7506-Hàng mới 100%... (mã hs dấu dập nhảy tự/ hs code dấu dập nhảy)
- Mã HS 96121090: Mực in Ribbon US150 (50mmX300m) dùng để in nhãn số seri... (mã hs mực in ribbon u/ hs code mực in ribbo)
- Mã HS 96121090: Mực in ruy băng- (4610310) PRINTER BLACK60mm*300M... (mã hs mực in ruy băng/ hs code mực in ruy b)
- Mã HS 96121090: Băng mực in, dùng cho máy in, mực in màu đen, chiều dài băng in 50m/cuộn, model LM-IR300B. Mới 100%... (mã hs băng mực in dù/ hs code băng mực in)
- Mã HS 96121090: Giấy than YHP-SCFL-0086... (mã hs giấy than yhps/ hs code giấy than yh)
- Mã HS 96121090: Phim in nhãn 40mm x 250m... (mã hs phim in nhãn 40/ hs code phim in nhãn)
- Mã HS 96121090: Nơ trang trí... (mã hs nơ trang trí/ hs code nơ trang trí)
- Mã HS 96121090: Cuộn mực in mã vạch ribbon(ruy băng) AWX FH kích thước 1010mmx27400m, chất liệu nhựa PVC có tráng phủ giấy mới 100%... (mã hs cuộn mực in mã/ hs code cuộn mực in)
- Mã HS 96121090: Ruy băng mực. Mã hàng: LM-360B... (mã hs ruy băng mực m/ hs code ruy băng mực)
- Mã HS 96121090: Mực Ribbon wax 110mm x 300m(ĐỎ)... (mã hs mực ribbon wax/ hs code mực ribbon w)
- Mã HS 96121090: Ruy băng máy in sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hoá, miễn dịch tự động ATELLICA CH, ATELLICA IM (24 Cái/ Set); SMN: 10950537 (Không được phân loại là TTBYT). Mới 100%. F. O. C.... (mã hs ruy băng máy in/ hs code ruy băng máy)
- Mã HS 96121090: Mực in-HS1111-32ROLLS... (mã hs mực inhs11113/ hs code mực inhs111)
- Mã HS 96121090: Dây dệt khổ 30mm... (mã hs dây dệt khổ 30m/ hs code dây dệt khổ)
- Mã HS 96121090: Dây dệt khổ 33mm... (mã hs dây dệt khổ 33m/ hs code dây dệt khổ)
- Mã HS 96121090: Băng viền Grosgrain tape 15mm... (mã hs băng viền grosg/ hs code băng viền gr)