Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9105 - Mã HS 91051100: Đồng hồ bằng gỗ (hàng mới 100%)... (mã hs đồng hồ bằng gỗ/ hs code đồng hồ bằng)
- Mã HS 91051100: Đồng hồ để bàn (kt: 13. 5*12. 5 cm) mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91051100: RPV-VC2#Đồng hồ báo thức để bản (loại hoạt động bằng điện) (hàng mẫu) 8RA633-N19... (mã hs rpvvc2#đồng hồ/ hs code rpvvc2#đồng)
- Mã HS 91051900: Đồng hồ báo thức hiệu Casio, 4 kim, chạy pin, - hàng mới 100%- TQ-218-1DF (CN)... (mã hs đồng hồ báo thứ/ hs code đồng hồ báo)
- Mã HS 91051900: Đồng hồ đếm nhiệt độ FX4Y-1... (mã hs đồng hồ đếm nhi/ hs code đồng hồ đếm)
- Mã HS 91051900: Đồng hồ để bàn vỏ bằng sắt mạ + nhựa, dùng pin, có chuông báo thức, cỡ + phi <20cm. Hiệu chữ trung quốc. Mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91051900: Đồng hồ để bàn bằng nhựa, sắt sơn dùng pin có báo thức không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91051900: Đồng hồ để bàn kèm máy tính, hàng mới 100%.... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91052100: Đồng hồ treo tường hiệu Casio, 3 kim, chạy pin, - hàng mới 100%- IQ-01-1R (CN)... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052100: Đồng hồ treo tường vỏ nhựa dùng pin, không nhạc, không chuông báo thức, cỡ + phi (30- <40)cm. Hiệu chữ trung quốc. Mới 100%... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052100: Đồng hồ treo tường dùng pin không nhạc, không chuông báo thức, đường kính(30-40)cm, hàng do trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052100: RPV-VC#Đồng hồ treo tường (hàng mẫu) 8MX407MC03... (mã hs rpvvc#đồng hồ/ hs code rpvvc#đồng)
- Mã HS 91052100: Đồng hồ treo tường bằng nhựa + kính, dùng pin, không nhạc, có chuông, cỡ (60x30)cm đến (65x50)cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052100: Đồng hồ điện tử treo tường dùng pin, không chuông, không nhạc, hiệu POWER, Loại: phi 38 cm +/- 5cm. Mới 100%... (mã hs đồng hồ điện tử/ hs code đồng hồ điện)
- Mã HS 91052100: Đồ trang trí nội thất-Đồng hồ treo tường bằng thủy tinh thường Almond Tree, chạy bằng pin, nhãn hiệu GOEBEL, Item no: 66-523-34-1, kích thước: đường kính 18. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs đồ trang trí nộ/ hs code đồ trang trí)
- Mã HS 91052100: NH87#Đồng hồ treo tường Kashi K71, Hàng mới 100%... (mã hs nh87#đồng hồ tr/ hs code nh87#đồng hồ)
- Mã HS 91052100: Đồng hồ treo tường EASTAR: 820, 0323, 895YG, 893YG, T525, 867, 853YG, 205, 206, 210, 848, 834, 824, 889YG, 215, 621, 965, 3010, 835YG, 3223, 823, 636, T551, 850YG, 3009, 3008DC, 5102, 3006, 966, 305, bằng nhựa, hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ treo tường dùng pin bằng nhựa kích thước g hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ bấm giờ HS-3V, hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ bấm giờ/ hs code đồng hồ bấm)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ treo tường bằng nhựa chạy pin, không có nhạc, không báo thức kích thước <=((20- 56)cm x (22- 58))cm không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG HÀNG MỚI 100%... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ treo tường Kashi... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG- màu xanh dương, chất liệu: Polypropylene (PP), thủy tinh, (Đường kính: 25 (cm), Độ dày: 3, 8 (cm)). Hàng mới 100%.... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ treo tường (dạng tròn)... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: Tấm bố lót hông của tấm ép X(S)N-75x30Y (phụ tùng của máy sản xuấn nam châm)... (mã hs tấm bố lót hông/ hs code tấm bố lót h)
- Mã HS 91052900: Lưỡi mài đường kính trong phi 3. 175(1/8in) 66687 (dùng mài nam châm nhựa)... (mã hs lưỡi mài đường/ hs code lưỡi mài đườ)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ để bàn hiệu Intron (F. O. C). Mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ treo tường... (mã hs đồng hồ treo tư/ hs code đồng hồ treo)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ gỗ Pine. Hiệu Sawo, mới 100%... (mã hs đồng hồ gỗ pine/ hs code đồng hồ gỗ p)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ gỗ Aspen. Hiệu Sawo, mới 100%... (mã hs đồng hồ gỗ aspe/ hs code đồng hồ gỗ a)
- Mã HS 91052900: Đồng hồ gỗ Cedar. Hiệu Sawo, mới 100%... (mã hs đồng hồ gỗ ceda/ hs code đồng hồ gỗ c)
- Mã HS 91059110: DHHH9105#Đồng hồ thời gian hàng hải... (mã hs dhhh9105#đồng h/ hs code dhhh9105#đồn)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ chỉ thời gian của máy ép sản phẩm, model: [common], KT: 50*50*80 mm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ chỉ thờ/ hs code đồng hồ chỉ)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ để bàn vỏ nhựa dùng pin, không nhạc, không chuông báo thức, cỡ + phi <20cm. Hiệu chữ trung quốc. Mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ thời gian-T57-24DVC... (mã hs đồng hồ thời gi/ hs code đồng hồ thời)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ thời gian hoạt động bằng điện (Phụ tùng xe Kia dưới 8 chỗ, mới 100%) _94510-A7500WK... (mã hs đồng hồ thời gi/ hs code đồng hồ thời)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ 75x57x11cm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ 75x57x1/ hs code đồng hồ 75x5)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ 75x60x12cm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ 75x60x1/ hs code đồng hồ 75x6)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ 70x60x12cm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ 70x60x1/ hs code đồng hồ 70x6)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ 65x65x11cm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ 65x65x1/ hs code đồng hồ 65x6)
- Mã HS 91059190: Đồng hồ điện tử để bàn, dùng pin, không chuông, không nhạc, có tượng trang trí bằng nhựa, hiệu OUYI, kt: (49x15x34)cm+/-5cm. Mới 100%... (mã hs đồng hồ điện tử/ hs code đồng hồ điện)
- Mã HS 91059190: RPV-VC3#Đồng hồ để bàn (loại hoạt động bằng điện) (hàng mẫu) 4RY693-018... (mã hs rpvvc3#đồng hồ/ hs code rpvvc3#đồng)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-F89... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-F90... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-F91... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-F92... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-F93... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-A70... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-A72... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-G61... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: Đầu hàn RM2-6962-G60... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 91059990: INDICATOR#Thước đo đường kính sản phẩm... (mã hs indicator#thước/ hs code indicator#th)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ vạn năng Gwinstek GDM-350M (hàng mới 100%)... (mã hs đồng hồ vạn năn/ hs code đồng hồ vạn)
- Mã HS 91059990: FV415#Đồng hồ đo thời gian sản phẩm- Dial indicator SM-112. Vật tư tiêu hao trong sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs fv415#đồng hồ đ/ hs code fv415#đồng h)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ đếm thời gian của máy chiếu tia cực tím (hàng mới 100%)- 602X-CH48G TIMER WITH COVER... (mã hs đồng hồ đếm thờ/ hs code đồng hồ đếm)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ điện tử Bcity(Hàng mới 100%)... (mã hs đồng hồ điện tử/ hs code đồng hồ điện)
- Mã HS 91059990: INDICATOR#Thước đo CACBUA LARGE CARBIDE LIMIT GAUGES VGWB14-P12. 000-S12. 000-T12. 050... (mã hs indicator#thước/ hs code indicator#th)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ để bàn mi ni vỏ nhựa dùng pin, không nhạc, không chuông báo thức cỡ (10 x 8)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ để bàn vỏ bằng đồng mạ- 2004/B Kt: (H350xL260xSP110)mm. Hiệu F. B. A. I. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91059990: INDICATOR#Thước đo STEEL RULE (NS-15) 150(13005) linh kiện máy kiểm tra lực siết ốc... (mã hs indicator#thước/ hs code indicator#th)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ quả lắc đặt đứng, vỏ gỗ, chạy cơ, có chuông, có nhạc, không báo thức, hiệu POWER, Loại (220 x 73 x 42) cm+/-10cm. Mới 100%... (mã hs đồng hồ quả lắc/ hs code đồng hồ quả)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ Ampe 50/5A scale 300% hoạt động bằng điện... (mã hs đồng hồ ampe 50/ hs code đồng hồ ampe)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ trang trí- Clock (có vỏ hộp bằng gỗ Mahogany)(KT: 30x70x205cm). NSX: ROCOCO ITALIA COMPANY LIMITED. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ trang t/ hs code đồng hồ tran)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ pha lê để bàn-Crystal Clock... (mã hs đồng hồ pha lê/ hs code đồng hồ pha)
- Mã HS 91059990: INDICATOR#Thước đo Vernier Caliper 73201 dụng cụ để đo nguyên vật liệu nhập hàng QA... (mã hs indicator#thước/ hs code indicator#th)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ để bàn bằng kim loại, sản phẩm mới 100% (mã sản phẩm: BRP17102G)... (mã hs đồng hồ để bàn/ hs code đồng hồ để b)
- Mã HS 91059990: Đồng hồ ra mặt phẳng 513-404E... (mã hs đồng hồ ra mặt/ hs code đồng hồ ra m)