Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9028 - Mã HS 90281090: Ống khí bằng thủy tinh 224SA dùng để kiểm tra nồng độ ethanol amine (10 chiếc/hộp)... (mã hs ống khí bằng th/ hs code ống khí bằng)
- Mã HS 90281090: Đồng hồ-F63x1/4inchx10KG/CM2(Chân ngang)-Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồf63x1/4/ hs code đồng hồf63x)
- Mã HS 90281090: Đồng hồ nhiệt 1000oC-MAC10D-MSF-2R(Voltage puslse)-Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ nhiệt 1/ hs code đồng hồ nhiệ)
- Mã HS 90281090: Đồng hồ nhiệt-TTM-004-Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ nhiệtt/ hs code đồng hồ nhiệ)
- Mã HS 90281090: Đồng hồ đo lưu lượng gió AVM-03... (mã hs đồng hồ đo lưu/ hs code đồng hồ đo l)
- Mã HS 90281090: Đồng hồ hiển thị áp là thiết bị đo khí lắp cho máy nén khí... (mã hs đồng hồ hiển th/ hs code đồng hồ hiển)
- Mã HS 90281090: Thiết bị rò gas ND-104N... (mã hs thiết bị rò gas/ hs code thiết bị rò)
- Mã HS 90281090: Cảm biến đo đơn vị khí dùng cho van lưu hồi khí thải, part no: 8945535020, hàng mới 100%... (mã hs cảm biến đo đơn/ hs code cảm biến đo)
- Mã HS 90281090: Máy đo khí Riken model: GX-2009 TYPE A (RIKEN GX-2009 TYPE A; hàng mới 100%)... (mã hs máy đo khí rike/ hs code máy đo khí r)
- Mã HS 90281090: Đồng hồ đo khí hơi D6*L8... (mã hs đồng hồ đo khí/ hs code đồng hồ đo k)
- Mã HS 90281090: Van giảm áp kèm đồng hồ Argon Hàng mới 100%... (mã hs van giảm áp kèm/ hs code van giảm áp)
- Mã HS 90281090: Đầu đo khí NH3, Model: GD-70D... (mã hs đầu đo khí nh3/ hs code đầu đo khí n)
- Mã HS 90281090: Thiết bị cầm tay phát hiện khí, Tetra 3... (mã hs thiết bị cầm ta/ hs code thiết bị cầm)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ máy nước Asahi, WVM50. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ máy nướ/ hs code đồng hồ máy)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ nước hiệu ZENNER, Model: MTKD-S1-CC. lưu lượng 1, 5 m3/h, dài 165 mm, đường kính 15 mm. Hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ nước hi/ hs code đồng hồ nước)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ cơ DN80(đồng hồ nước)(Loại dùng cho ống kẽm). Mới 100%... (mã hs đồng hồ cơ dn80/ hs code đồng hồ cơ d)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ cơ DN110 (đồng hồ nước)(Loại dùng cho ống kẽm). Mới 100%... (mã hs đồng hồ cơ dn11/ hs code đồng hồ cơ d)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ cơ D40(đồng hồ nước)(Loại dùng cho ống PPR). Mới 100%... (mã hs đồng hồ cơ d40/ hs code đồng hồ cơ d)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ cơ D50(đồng hồ nước)(Loại dùng cho ống PPR). Mới 100%... (mã hs đồng hồ cơ d50/ hs code đồng hồ cơ d)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ cơ D60(đồng hồ nước)(Loại dùng cho ống PPR). Mới 100%... (mã hs đồng hồ cơ d60/ hs code đồng hồ cơ d)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ cơ DN42(đồng hồ nước)(Loại dùng cho ống kẽm). Mới 100%... (mã hs đồng hồ cơ dn42/ hs code đồng hồ cơ d)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ cơ DN75(đồng hồ nước)(Loại dùng cho ống kẽm). Mới 100%... (mã hs đồng hồ cơ dn75/ hs code đồng hồ cơ d)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ nước... (mã hs đồng hồ nước/ hs code đồng hồ nước)
- Mã HS 90282020: Đồng hồ nước chưa hoàn chỉnh (New SD13)/ New Indicator Aichi SD13; IG260-A-20... (mã hs đồng hồ nước ch/ hs code đồng hồ nước)
- Mã HS 90282090: Thiết bị đo mức nước cấp cho nồi hơi. Mã hiệu: PLN200. Áp suất nước: 0. 36Mpa. Hàng mới 100%. 1 bộ là 1 cái.... (mã hs thiết bị đo mức/ hs code thiết bị đo)
- Mã HS 90282090: Máy đo độ bẩn dầu thủy lực, FCU 1310. Hiệu: Hydac. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy đo độ bẩn d/ hs code máy đo độ bẩ)
- Mã HS 90282090: Cảm biến lưu lượng nước, kích thước 25A... (mã hs cảm biến lưu lư/ hs code cảm biến lưu)
- Mã HS 90283010: Công tơ điện tử ba pha (Sử dụng cho điện lực) ZMG310CR4. 000b. 02 3x220/380. 240/415V 3x10(100)A, S/N: 51632236-51633085, 51645995-51646144. Hàng mới 100%, Hãng sản xuất: Landis+Gyr... (mã hs công tơ điện tử/ hs code công tơ điện)
- Mã HS 90283010: Công tơ điện các loại MF-33E 15(45)A... (mã hs công tơ điện cá/ hs code công tơ điện)
- Mã HS 90283090: Bản mạch chính của thiết bị đo điện 25-1745... (mã hs bản mạch chính/ hs code bản mạch chí)
- Mã HS 90289010: Đồng hồ đo nước chưa hoàn chỉnh loại NPD13, W780-S0005... (mã hs đồng hồ đo nước/ hs code đồng hồ đo n)
- Mã HS 90289010: Hộp đựng tuốc bin của đồng hồ đo nước bằng nhựa NPD20, W781-S0005... (mã hs hộp đựng tuốc b/ hs code hộp đựng tuố)
- Mã HS 90289090: Vòng đệm bằng nhựa của đồng hồ đo nước PD, AT-PD-30080... (mã hs vòng đệm bằng n/ hs code vòng đệm bằn)
- Mã HS 90289090: Khớp nối đồng hồ nước SD20/ Holding Nut SD20; 127031... (mã hs khớp nối đồng h/ hs code khớp nối đồn)
- Mã HS 90289090: Thân dưới đồng hồ nước SD20/ Innercase Assy SD20; 101194... (mã hs thân dưới đồng/ hs code thân dưới đồ)
- Mã HS 90289090: Nắp thân ngang cho đồng hồ đo ga 545881 bằng thép... (mã hs nắp thân ngang/ hs code nắp thân nga)
- Mã HS 90289090: Bản mạch của thiết bị đo ga 25-1103... (mã hs bản mạch của th/ hs code bản mạch của)
- Mã HS 90289090: Bản mạch chính của thiết bị đo ga 25-1101... (mã hs bản mạch chính/ hs code bản mạch chí)
- Mã HS 90289090: Máy đo da, (Đã qua sử dụng), model: DB-18, 0. 8KW, 220 V, kích cỡ 210*94*140 CM, hiệu LIANG QIANG, năm SX 2018... (mã hs máy đo da đã/ hs code máy đo da)