Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9029 - Mã HS 90291090: Thiết bị đếm vé- hãng sản xuất Andamiro- TICKET DISPENSER CLE CL-002Q_270 HIGH SPEED- hàng mới 100%... (mã hs thiết bị đếm vé/ hs code thiết bị đếm)
- Mã HS 90291090: Mắt soi để đếm sản phẩm-Feed count photoeletric switch. Hàng mới 100%... (mã hs mắt soi để đếm/ hs code mắt soi để đ)
- Mã HS 90291090: Dụng cụ đếm thời gian... (mã hs dụng cụ đếm thờ/ hs code dụng cụ đếm)
- Mã HS 90291090: Máy bấm đếm 4 số để bàn, hàng mới 100%... (mã hs máy bấm đếm 4 s/ hs code máy bấm đếm)
- Mã HS 90291090: Thiết bị đếm sản lượng (bảng đếm sản lượng). Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị đếm sả/ hs code thiết bị đếm)
- Mã HS 90291090: Máy đo sóng bằng kỹ thuật số-LD Controller(Tạm xuất mục 9 TK100883988110 Ngày 31/05/2016)... (mã hs máy đo sóng bằn/ hs code máy đo sóng)
- Mã HS 90291090: Thiết bị đo vòng tua động cơ xe máy, serial: 08, hàng đã qua sử dụng... (mã hs thiết bị đo vòn/ hs code thiết bị đo)
- Mã HS 90292010: Ultra1014-A0200: Đồng hồ tổ hợp của xe tải, TT 7, 2 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100%. (98493810-0%)(Nhóm xe tải có KLTBTTK trên 5 tấn)... (mã hs ultra1014a0200/ hs code ultra1014a0)
- Mã HS 90292010: Đồng hồ tốc độ 8100C832 LKCKD xeôtôhiệuMitsubishiOutlander 7c, modelGF2WXTMGLV1. ĐC 2. 0L, số TĐ. Mới100%. C/O form JV, mục 53... (mã hs đồng hồ tốc độ/ hs code đồng hồ tốc)
- Mã HS 90292010: Đồng hồ điện tử (HMI) hiển thị công tơ mét dùng cho xe máy điện mã: LID00002425/ 4726-9006, nhà sx: MEIKO ELECTRONICS, hàng mới 100%... (mã hs đồng hồ điện tử/ hs code đồng hồ điện)
- Mã HS 90292010: Cụm đồng hồ đo tốc độ 37200-KZV-M513-M1, hàng mới 100%... (mã hs cụm đồng hồ đo/ hs code cụm đồng hồ)
- Mã HS 90292010: Cụm đồng hồ tốc độ- 37210-GJA-J01- PT XE MÁY HONDA Tact. Hàng mới 100%... (mã hs cụm đồng hồ tốc/ hs code cụm đồng hồ)
- Mã HS 90292090: Phụ tùng xe ô tô Audi: Cảm biến tốc độ, part no: WHT003856B... (mã hs phụ tùng xe ô t/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 90292090: Đồng hồ đo vòng tua, P/N: 28650-172000, mới 100%... (mã hs đồng hồ đo vòng/ hs code đồng hồ đo v)
- Mã HS 90292090: Đồng hồ gar yamato... (mã hs đồng hồ gar yam/ hs code đồng hồ gar)
- Mã HS 90292090: Thiết bị giám sát tốc độ DD2503 (GE item: 109W8096P001), Mã hàng: DD2503, Hiệu: ifm electronic, mới 100%... (mã hs thiết bị giám s/ hs code thiết bị giá)
- Mã HS 90299020: Phụ tùng xe nâng: Cảm biến khung, Part no: 7917415546, hiệu Linde. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe nân/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 90299020: Thân của cảm biến bằng nhựa và bạc lót bằng đồng... (mã hs thân của cảm bi/ hs code thân của cảm)
- Mã HS 90299020: Nắp trên đồng hồ tốc độ- 37211-GGZ-J01- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100%... (mã hs nắp trên đồng h/ hs code nắp trên đồn)
- Mã HS 90299020: Nắp mặt đồng hồ tốc độ *NH411M*- 53215-K12-V00ZB- PT XE MÁY HONDA Lead. Hàng mới 100%... (mã hs nắp mặt đồng hồ/ hs code nắp mặt đồng)