Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

9001 - Mã HS 90011010: Dây cáp quang, mã 3AL97093AGXX của Thiết bị truyền dẫn ALU 1660SM cấu hình 3 ADM-16, hãng NSN Oy, dùng cho hệ thống truyền dẫn hữu tuyến, mới 100%, có chức năng truyền tín hiệu quang... (mã hs dây cáp quangm/ hs code dây cáp quan)
- Mã HS 90011090: Cáp tín hiệu Alteck: 4x0, 5 mm cho đầu báo cháy khói Beam... (mã hs cáp tín hiệu al/ hs code cáp tín hiệu)
- Mã HS 90011090: Dây tín hiệu 2x0, 75mm nguồn cho đầu báo khói tia chiếu- Beam... (mã hs dây tín hiệu 2x/ hs code dây tín hiệu)
- Mã HS 90011090: Cáp điều khiển tín hiệu Altek: 20x0, 5mm từ hộp đấu nối tổng về tủ trung tâm... (mã hs cáp điều khiển/ hs code cáp điều khi)
- Mã HS 90011090: Cáp quang FU-87K (13)... (mã hs cáp quang fu87/ hs code cáp quang fu)
- Mã HS 90011090: Cáp quang NL2S-5/3. 5-1000S-230-RM (15)... (mã hs cáp quang nl2s/ hs code cáp quang nl)
- Mã HS 90011090: Cáp quang GNO-2824 (4)... (mã hs cáp quang gno2/ hs code cáp quang gn)
- Mã HS 90011090: Cáp quang BN3-3504 (19)... (mã hs cáp quang bn33/ hs code cáp quang bn)
- Mã HS 90011090: Cáp quang GN0-2260 (19)... (mã hs cáp quang gn02/ hs code cáp quang gn)
- Mã HS 90011090: Cáp quang 3122-A12210 #006 (5)... (mã hs cáp quang 3122/ hs code cáp quang 31)
- Mã HS 90011090: Cáp quang TOUKA-GATA T-12F-B(ROHS) (14)... (mã hs cáp quang touka/ hs code cáp quang to)
- Mã HS 90011090: Cáp quang OPTICAL TOPO RECEIVING 0. 64(3)... (mã hs cáp quang optic/ hs code cáp quang op)
- Mã HS 90011090: Cáp quang AC10LC-1 G016A2 (2)... (mã hs cáp quang ac10l/ hs code cáp quang ac)
- Mã HS 90012000: Miếng lọc phân cực-113639(Drawing No. : 04-AM66C)... (mã hs miếng lọc phân/ hs code miếng lọc ph)
- Mã HS 90013000: Kính áp tròng hiệu BIOFINITY TORIC, LEFT Base Curve: 8. 7, Diameter: 14. 5, Power: +3. 50, Cylinder: -2. 25, Axis: 90 (3 cặp/hộp)... (mã hs kính áp tròng h/ hs code kính áp tròn)
- Mã HS 90013000: KÍNH ÁP TRÒNG, HÀNG MỚI SỬ DỤNG CÁ NHÂN... (mã hs kính áp tròng/ hs code kính áp tròn)
- Mã HS 90015000: Tròng kính cận 1... (mã hs tròng kính cận/ hs code tròng kính c)
- Mã HS 90015000: Thấu kính thành phẩm bằng nhựa- Finished Lens 1. 56 (HS3)... (mã hs thấu kính thành/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 90015000: Thấu kính bán thành phẩm bằng nhựa- Semi Finished Lens 1. 56 (HS3)... (mã hs thấu kính bán t/ hs code thấu kính bá)
- Mã HS 90019010: Thấu kính _ LP737500000V 45WFS... (mã hs thấu kính lp7/ hs code thấu kính)
- Mã HS 90019010: Thấu kính _ LK666100000V 1-T... (mã hs thấu kính lk6/ hs code thấu kính)
- Mã HS 90019090: Thấu kính 86-208-020-02 (chuyển đổi từ mục hàng số 1 theo tờ khai số 102930363214);khối lượng thực tế của Hạt nhựa ULTEM 1010-1000 là 0. 000678211714411272 KGM... (mã hs thấu kính 8620/ hs code thấu kính 86)
- Mã HS 90019090: Cổng lắp thấu kính dùng cho thiết bị quang học (5042-6545) (chuyển đổi từ mục hàng số 1 theo tờ khai số 103021219600);khối lượng thực tế của Hạt nhựa PEI ULTEM 2100-7320 là 0. 00271624680858744 KGM... (mã hs cổng lắp thấu k/ hs code cổng lắp thấ)
- Mã HS 90019090: Kính quang hcoj sử dụng trong công nghệ cáp quang; đk1. 0mm, dài2. 60mm NR-60035284/B50045R5... (mã hs kính quang hcoj/ hs code kính quang h)
- Mã HS 90019090: Thấu kính 1-T dùng trong kính hiển vi _ LK669000000V 1-T... (mã hs thấu kính 1t d/ hs code thấu kính 1)
- Mã HS 90019090: Màn phim quang BN61-13655A 49" (dùng cho màn hình LCD). Mới 100%... (mã hs màn phim quang/ hs code màn phim qua)
- Mã HS 90019090: Thấu kính quang học 1218-G1-GPCZ. P (Mới 100%)... (mã hs thấu kính quang/ hs code thấu kính qu)
- Mã HS 90019090: Tấm dẫn hướng và phân bổ ánh sáng: LIGHT GUIDE PLATE, dùng trong máy kiểm tra quang học, kích thước 1, 098x624. 30x2. 5 (mm). Hàng mới 100%... (mã hs tấm dẫn hướng v/ hs code tấm dẫn hướn)