Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8709 - Mã HS 87091100: Scooter (xe điện 3 bánh) BTA-02, công suất 500W. Hàng mới 100%... (mã hs scooter xe điệ/ hs code scooter xe)
- Mã HS 87099000: Accelerator hand (tay gas bàn phải) của xe điện trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs accelerator han/ hs code accelerator)
- Mã HS 87099000: Brake (dây phanh) của xe điện trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs brake dây phan/ hs code brake dây p)
- Mã HS 87099000: Brake line (dây phanh cơ cho scooter ZAPPY3 PRO-FLEX) của xe điện trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs brake line dây/ hs code brake line)
- Mã HS 87099000: Rear wheel assembly (Bộ vành cụm bánh sau xe Scooter), bằng thép của xe điện trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs rear wheel asse/ hs code rear wheel a)
8711 - Mã HS 87112016: Linh kiện lắp ráp dạng ckd xe máy hiệu Suzuki Model FU150FI RAIDER(XE614MFX)Lot. 6-7, DTXL147. 3CC(Hàng mới 100%)-phe gài-CLIP, RSVR TANK INLET HOSE-09401-08402-000... (mã hs linh kiện lắp r/ hs code linh kiện lắ)
8714 - Mã HS 87141010: Cụm yên xe-1B001379000C1, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs cụm yên xe1b00/ hs code cụm yên xe1)
- Mã HS 87141010: Yên xe máy mã 77200-K53A-D000. Hàng mới 100%... (mã hs yên xe máy mã 7/ hs code yên xe máy m)
- Mã HS 87141010: Yên xe máy loại lớn, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs yên xe máy loại/ hs code yên xe máy l)
- Mã HS 87141010: Yên xe máy- LOW SEAT ASSY 1107 (59522501A). Mới 100%... (mã hs yên xe máy low/ hs code yên xe máy)
- Mã HS 87141010: Yên xe/ B5V-F4730-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs yên xe/ b5vf47/ hs code yên xe/ b5v)
- Mã HS 87141030: Khung càng xe mô tô 1544371-329A, hiệu INDIAN... (mã hs khung càng xe m/ hs code khung càng x)
- Mã HS 87141030: Giảm xóc sau-1C005120R, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs giảm xóc sau1c/ hs code giảm xóc sau)
- Mã HS 87141030: Giảm xóc-1C0019705, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs giảm xóc1c0019/ hs code giảm xóc1c0)
- Mã HS 87141030: Khung xe-1B006476, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs khung xe1b0064/ hs code khung xe1b0)
- Mã HS 87141030: Khung xe-1B0040544, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs khung xe1b0040/ hs code khung xe1b0)
- Mã HS 87141030: Giảm xóc sau dùng cho xe máy Yamaha/ B64-F2210-10/ Hàng mới... (mã hs giảm xóc sau dù/ hs code giảm xóc sau)
- Mã HS 87141030: Cụm đỡ trung tâm của xe mô tô 5634000-626, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm đỡ trung tâ/ hs code cụm đỡ trung)
- Mã HS 87141030: Cụm khung chính của xe mô tô 1023965-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm khung chính/ hs code cụm khung ch)
- Mã HS 87141030: Càng sau/ 2ND-F2100-10, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs càng sau/ 2ndf/ hs code càng sau/ 2n)
- Mã HS 87141040: Cụm chân điều khiển hộp số, bên trái của xe mô tô 1023248-650A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs cụm chân điều k/ hs code cụm chân điề)
- Mã HS 87141040: Bánh răng/ B17-E5514-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs bánh răng/ b17/ hs code bánh răng/ b)
- Mã HS 87141040: Bánh răng khởi động/ 1FC-E5524-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs bánh răng khởi/ hs code bánh răng kh)
- Mã HS 87141040: Nồi côn-1A003724, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs nồi côn1a00372/ hs code nồi côn1a00)
- Mã HS 87141040: Bánh răng của hệ thống khởi động-1A006073, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs bánh răng của h/ hs code bánh răng củ)
- Mã HS 87141040: Cụm điều khiển hộp số, bên trái của xe mô tô 1023248-650, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm điều khiển/ hs code cụm điều khi)
- Mã HS 87141040: SPROCKET 14T (20CrMnTi H14AS8 KMC)- Bánh răng xe máy... (mã hs sprocket 14t 2/ hs code sprocket 14t)
- Mã HS 87141040: Bánh răng nhỏ thứ 1 dùng cho xe máy Yamaha/ B63-E7211-10/ Hàng mới... (mã hs bánh răng nhỏ t/ hs code bánh răng nh)
- Mã HS 87141040: Bánh răng 14T... (mã hs bánh răng 14t/ hs code bánh răng 14)
- Mã HS 87141040: Bánh Răng 15T... (mã hs bánh răng 15t/ hs code bánh răng 15)
- Mã HS 87141050: Vành sau-1C001722, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs vành sau1c0017/ hs code vành sau1c0)
- Mã HS 87141050: Vành trước-1C0036015, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs vành trước1c00/ hs code vành trước1)
- Mã HS 87141050: Vành sau-1C002410, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs vành sau1c0024/ hs code vành sau1c0)
- Mã HS 87141050: Vành đúc trước-1C0024125, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs vành đúc trước/ hs code vành đúc trư)
- Mã HS 87141050: Cụm vành đúc sau bằng sắt (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX, 2 bánh), mã 42650K35V00ZA, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cụm vành đúc sa/ hs code cụm vành đúc)
- Mã HS 87141050: Vành trước xe máy 44601-K16-9410-M1 (bằng nhôm), nhà sản xuất ENKEI, Loại vành đường kính ngoài 12 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vành trước xe m/ hs code vành trước x)
- Mã HS 87141050: Vành đúc sau xe máy loại 2BM-F5338-00-33, hàng mới 100%... (mã hs vành đúc sau xe/ hs code vành đúc sau)
- Mã HS 87141050: Vành đúc trước xe máy loại B8A-F5168-00-33, hàng mới 100%... (mã hs vành đúc trước/ hs code vành đúc trư)
- Mã HS 87141050: Vành sau *NH303M*- 42650-K12-V00ZB- PT XE MÁY HONDA Lead. Hàng mới 100%... (mã hs vành sau *nh303/ hs code vành sau *nh)
- Mã HS 87141060: Ống cao su đã lắp ghép với đầu nối bằng thép, dùng để dẫn dầu phanh xe máy 45126-KTL-6412-M1, dài 905mm, phi 10mm, linh kiện sản xuất phanh xe máy, Mới 100%... (mã hs ống cao su đã l/ hs code ống cao su đ)
- Mã HS 87141060: Cụm xi lanh phanh dầu dùng cho xe máy Yamaha 1S9-F583T-03, mới 100%... (mã hs cụm xi lanh pha/ hs code cụm xi lanh)
- Mã HS 87141060: Tay phanh dầu-CM085402, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tay phanh dầuc/ hs code tay phanh dầ)
- Mã HS 87141060: Dây thắng xe máy... (mã hs dây thắng xe má/ hs code dây thắng xe)
- Mã HS 87141060: Đĩa phanh dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F582U-20/ Hàng mới... (mã hs đĩa phanh dùng/ hs code đĩa phanh dù)
- Mã HS 87141060: Tay phanh bên trái bằng sắt (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX, 2 bánh), mã 53178K35V00, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs tay phanh bên t/ hs code tay phanh bê)
- Mã HS 87141060: Cụm phanh cơ dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F5320-00-33/ Hàng mới... (mã hs cụm phanh cơ dù/ hs code cụm phanh cơ)
- Mã HS 87141060: Cần cam phanh dùng cho xe máy Yamaha/ B63-F5351-00/ Hàng mới... (mã hs cần cam phanh d/ hs code cần cam phan)
- Mã HS 87141060: Cụm tay phanh dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF5355000080/ Hàng mới... (mã hs cụm tay phanh d/ hs code cụm tay phan)
- Mã HS 87141060: Cụm phanh trước dùng cho xe máy Yamaha/ BW5F580U000080/ Hàng mới... (mã hs cụm phanh trước/ hs code cụm phanh tr)
- Mã HS 87141060: Thắng phanh xe máy MS-Y03- BRAKE SHOE FOR MOTOR MS-Y03 (Bộ/2 cái)... (mã hs thắng phanh xe/ hs code thắng phanh)
- Mã HS 87141060: Đĩa hãm của bộ phanh ABS của xe mô tô thuộc dòng xe INDIAN, hàng mới 100%, KH: 5266684A, ERP: 5266684+01-DG... (mã hs đĩa hãm của bộ/ hs code đĩa hãm của)
- Mã HS 87141090: Dĩa thắng xe máy, không hiệu, hàng mới 100%- DISC BRAKE... (mã hs dĩa thắng xe má/ hs code dĩa thắng xe)
- Mã HS 87141090: Bình xăng xe máy, hiệu: Solute, hàng mới 100%- GAS TANK... (mã hs bình xăng xe má/ hs code bình xăng xe)
- Mã HS 87141090: Gấp xe máy bằng nhôm, không hiệu, hàng mới 100%- SWING ARM... (mã hs gấp xe máy bằng/ hs code gấp xe máy b)
- Mã HS 87141090: Phuộc sau xe máy, hiệu: Solute, hàng mới 100%- REAR SHOCK N SERIES RAIDER... (mã hs phuộc sau xe má/ hs code phuộc sau xe)
- Mã HS 87141090: Khung đỡ trục bánh xe của xe mô tô 1020828, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs khung đỡ trục b/ hs code khung đỡ trụ)
- Mã HS 87141090: Nắp đậy của bộ phận đánh lửa xe mô tô 5265253P, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs nắp đậy của bộ/ hs code nắp đậy của)
- Mã HS 87141090: Chân trống của xe mô tô 1025282A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs chân trống của/ hs code chân trống c)
- Mã HS 87141090: Giá treo túi để đồ của xe mô tô 5511003-329A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs giá treo túi để/ hs code giá treo túi)
- Mã HS 87141090: Tay đỡ bệ nghỉ tay bên phải của xe mô tô, thuộc dòng xe INDIAN 1024646-156A... (mã hs tay đỡ bệ nghỉ/ hs code tay đỡ bệ ng)
- Mã HS 87141090: Vòng chuông xe mô tô, hiệu VICTORY/5633606A... (mã hs vòng chuông xe/ hs code vòng chuông)
- Mã HS 87141090: Bản lề của cốp xe mô tô, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs bản lề của cốp/ hs code bản lề của c)
- Mã HS 87141090: Miếng đỡ khung sau xe mô tô 5268628A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs miếng đỡ khung/ hs code miếng đỡ khu)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ bên phải cụm cầu chì của xe mô tô 5269545A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs giá đỡ bên phải/ hs code giá đỡ bên p)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ bên trái cụm cầu chì của xe mô tô 5269544A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs giá đỡ bên trái/ hs code giá đỡ bên t)
- Mã HS 87141090: Miếng đỡ phía sau bình chứa nhiên liệu của xe mô tô 1025908A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs miếng đỡ phía s/ hs code miếng đỡ phí)
- Mã HS 87141090: Ống nối cổ pô xe mô tô 1263324-156A thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs ống nối cổ pô x/ hs code ống nối cổ p)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ bộ tản nhiệt xe mô tô 1024823A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs giá đỡ bộ tản n/ hs code giá đỡ bộ tả)
- Mã HS 87141090: Nắp cố định đĩa xích xe mô tô 3222310P, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs nắp cố định đĩa/ hs code nắp cố định)
- Mã HS 87141090: Nắp bảo vệ bộ điều nhiệt xe mô tô 5263777-266A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs nắp bảo vệ bộ đ/ hs code nắp bảo vệ b)
- Mã HS 87141090: Hốc đỡ đồng hồ đo tốc độ của xe mô tô 5633908-658A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs hốc đỡ đồng hồ/ hs code hốc đỡ đồng)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ xy lanh của xe mô tô 5142438-329A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs giá đỡ xy lanh/ hs code giá đỡ xy la)
- Mã HS 87141090: Nắp bên phải đầu phuộc xe mô tô 1023753-410A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs nắp bên phải đầ/ hs code nắp bên phải)
- Mã HS 87141090: Cụm cố định chân trống của xe mô tô 5143272-266A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs cụm cố định châ/ hs code cụm cố định)
- Mã HS 87141090: Thanh liên kết dùng cố định kính chắn gió của xe mô tô 5142481-626A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs thanh liên kết/ hs code thanh liên k)
- Mã HS 87141090: Cái để chân của xe mô tô/5140770P, thuộc dòng xe VICTORY... (mã hs cái để chân của/ hs code cái để chân)
- Mã HS 87141090: Khung bảo vệ giá để chân xe mô tô 5338670-626P, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs khung bảo vệ gi/ hs code khung bảo vệ)
- Mã HS 87141090: Tay lái xe mô tô 1022405-156A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs tay lái xe mô t/ hs code tay lái xe m)
- Mã HS 87141090: Cụm gắn công tắc đèn xe máy bằng hợp kim nhôm (CO FORM D)/XK04465TH01... (mã hs cụm gắn công tắ/ hs code cụm gắn công)
- Mã HS 87141090: Cần khóa xăng, part no. 2006-KSS0-0000-VN... (mã hs cần khóa xăng/ hs code cần khóa xăn)
- Mã HS 87141090: Cần khởi động xe máy SPINDLE KICK STARTER 28251-KWW-B10, phụ tùng cho xe máy Honda, hàng mới 100%... (mã hs cần khởi động x/ hs code cần khởi độn)
- Mã HS 87141090: Pát bắt bulong bằng thép- BRACKET, FAIRING, P/N: 8291I191A, phụ tùng cho xe mô tô Ducati 2 bánh, hàng mới 100%... (mã hs pát bắt bulong/ hs code pát bắt bulo)
- Mã HS 87141090: Sim cò đóng mở bằng thép- ADJUSTER, CLOSING ROCKER, P/N: 84010542B, phụ tùng cho xe mô tô Ducati 2 bánh, hàng mới 100%... (mã hs sim cò đóng mở/ hs code sim cò đóng)
- Mã HS 87141090: Két làm mát bằng nước Coolant (Két nhôm, Bộ phận của động cơ xe máy) JK023000-1960/ JK023000-19608V, Hàng mới 100%... (mã hs két làm mát bằn/ hs code két làm mát)
- Mã HS 87141090: Miếng ốp bảo vệ bên phải của xe mô tô 5268516A, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs miếng ốp bảo vệ/ hs code miếng ốp bảo)
- Mã HS 87141090: Bạc sau phải bằng thép, dùng cho xe máy Yamaha/ 5BP81841000080- Linh kiện lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs bạc sau phải bằ/ hs code bạc sau phải)
- Mã HS 87141090: Phụ tùng xe gắn máy hiệu Suzuki, dành cho xe có DTXL dưới 150CC (Hàng mới 100%-Bộ côn tay-LEVER ASSY, CLUTCH-57500-23K00-000... (mã hs phụ tùng xe gắn/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 87141090: Cần khởi động của xe máy bằng thép 28300-KYZ-G000. Hàng mới 100%... (mã hs cần khởi động c/ hs code cần khởi độn)
- Mã HS 87141090: Trục lái bằng thép dùng cho xe máy/53201-KWW-6400-H1-VN, hàng mới 100%... (mã hs trục lái bằng t/ hs code trục lái bằn)
- Mã HS 87141090: Trục sơ cấp bán thành phẩm dùng cho hộp số xe máy, SHAFT FINAL (SOZAI), 23431-K59-A700-H1-090, hàng mới 100%,... (mã hs trục sơ cấp bán/ hs code trục sơ cấp)
- Mã HS 87141090: TẤM SÀN BẰNG NHỰA-64310-AAA8-BAA-N1R-FLOOR PANEL. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs tấm sàn bằng nh/ hs code tấm sàn bằng)
- Mã HS 87141090: DÂY GÁC CHÂN SAU-35113-AAA8-BA0-CABLE RR STEP BAR. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs dây gác chân sa/ hs code dây gác chân)
- Mã HS 87141090: KẸP GIỮ DÂY THẮNG BẰNG THÉP-11382-ALD9-BA0-CLAMPER. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs kẹp giữ dây thắ/ hs code kẹp giữ dây)
- Mã HS 87141090: DÂY MỞ NẮP XĂNG-17520-AAA8-BA0-CABLE COMP. FUEL CAP. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs dây mở nắp xăng/ hs code dây mở nắp x)
- Mã HS 87141090: KẸP GIỮ ỐNG BẰNG THÉP-43156-AAA8-BA0-CLAMPER HOSE RR. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs kẹp giữ ống bằn/ hs code kẹp giữ ống)
- Mã HS 87141090: PÁT GIỮ DÂY THẮNG BẰNG THÉP-45156-AAA8-BA0-CLIP, SPDMT CABLE. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs pát giữ dây thắ/ hs code pát giữ dây)
- Mã HS 87141090: NẮP ĐẬY BÌNH ẮC QUY BẰNG NHỰA-50326-AAA8-BA0-P1-COVER, BATTERY. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs nắp đậy bình ắc/ hs code nắp đậy bình)
- Mã HS 87141090: TẤM LÓT SÀN GIỮA BẰNG THÉP-64350-AAA8-BAA-N1R-COVER, PANEL FLOOR. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs tấm lót sàn giữ/ hs code tấm lót sàn)
- Mã HS 87141090: BẢN LỀ TRÊN ỐP NHỰA HỘP NHIÊN LIỆU-81138-ALD9-BA0-RACK FUEL COVER. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs bản lề trên ốp/ hs code bản lề trên)
- Mã HS 87141090: PÁT TRÊN ỐP NHỰA HỘP NHIÊN LIỆU BẰNG THÉP-81137-AAA8-BA0-HOOK FUEL COVER. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs pát trên ốp nhự/ hs code pát trên ốp)
- Mã HS 87141090: ỐNG GIỮ DÂY KHÓA YÊN BẰNG THÉP-50145-AAA8-BA0-PROTECTOR PIPE RR, SEAT WIRE. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs ống giữ dây khó/ hs code ống giữ dây)
- Mã HS 87141090: BÁT GIỮ HỘP ĐỰNG HÀNH LÝ BẰNG THÉP-81142-AAA8-BAA-N1R-COVER LEG SHIELD LOW. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs bát giữ hộp đựn/ hs code bát giữ hộp)
- Mã HS 87141090: BẢN LỀ BẰNG NHỰA-81146-AAA8-BA0-SPRING, HINGE. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs bản lề bằng nhự/ hs code bản lề bằng)
- Mã HS 87141090: TAY DẮT SAU BẰNG THÉP-81200-AAA8-BA0-CARRIER REAR. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs tay dắt sau bằn/ hs code tay dắt sau)
- Mã HS 87141090: THÙNG ĐỰNG HÀNH LÝ BẰNG NHỰA-81250-AAA8-BA0-P1-BOX LUGGAGE. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs thùng đựng hành/ hs code thùng đựng h)
- Mã HS 87141090: NẮP GIỮ BỘ CHẾ HÒA KHÍ BẰNG NHỰA-81251-AAA8-BA0-P1-LID, LUGGAGE BOX. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs nắp giữ bộ chế/ hs code nắp giữ bộ c)
- Mã HS 87141090: Đĩa ly hợp, 22131-KWN-9000. Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa ly hợp 221/ hs code đĩa ly hợp)
- Mã HS 87141090: Lõi trượt ly hợp, 22112-KVB-9010-VN. Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs lõi trượt ly hợ/ hs code lõi trượt ly)
- Mã HS 87141090: Cụm đĩa nâng ly hợp, 22610-KWW-7410-M1. Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs cụm đĩa nâng ly/ hs code cụm đĩa nâng)
- Mã HS 87141090: Cụm má tĩnh chủ động ly hợp 23220-K97-T010-M1, Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs cụm má tĩnh chủ/ hs code cụm má tĩnh)
- Mã HS 87141090: Đệm giảm chấn/ 90388-08803/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs đệm giảm chấn// hs code đệm giảm chấ)
- Mã HS 87141090: Đệm nhông sau/ 55P-E5377-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs đệm nhông sau// hs code đệm nhông sa)
- Mã HS 87141090: Trục cần khới động/ 1S9-E5661-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs trục cần khới đ/ hs code trục cần khớ)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡPLATE17120KYZ 7100, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm đỡplate1712/ hs code tấm đỡplate1)
- Mã HS 87141090: Khóa nhôngPLATE, FIXING23802GN5 9104, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs khóa nhôngplate/ hs code khóa nhôngpl)
- Mã HS 87141090: Nắp chặn dầuCOVER, OIL FILTER15431KPH 9002, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs nắp chặn dầucov/ hs code nắp chặn dầu)
- Mã HS 87141090: Tấm chặn biRETAINER COMP, BALL22860HB3 0002, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm chặn bireta/ hs code tấm chặn bir)
- Mã HS 87141090: Đệm phao xăngPACKING, DRAIN COCK90407259 0007, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs đệm phao xăngpa/ hs code đệm phao xăn)
- Mã HS 87141090: Trục chyển sốSHAFT, GEAR SHIFT FORK24241KPH 9002, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs trục chyển sốsh/ hs code trục chyển s)
- Mã HS 87141090: Chốt chuyển sốPIVOT, SHIFT DRUM STOPPER ARM90022MG8 0001, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs chốt chuyển sốp/ hs code chốt chuyển)
- Mã HS 87141090: Tấm giữ heo sốPLATE COMP, SHIFT DRUM STOPPER24410KPH 9000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm giữ heo sốp/ hs code tấm giữ heo)
- Mã HS 87141090: Tấm giữ bánh răngSTOPPER COMP, GEAR SHIFT DRUM24430KPH 9011, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm giữ bánh ră/ hs code tấm giữ bánh)
- Mã HS 87141090: Tấm giữ tấm nâng ly hợpPLATE COMP, CLUTCH LIFTER22830KYZ 9000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm giữ tấm nân/ hs code tấm giữ tấm)
- Mã HS 87141090: Nắp đầu bên trái xi lanhCOVER, L CYLINDER HEAD SIDE12341KYZ 9000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs nắp đầu bên trá/ hs code nắp đầu bên)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ tấm ốp trước phía trên- Stay, FR Top Cover (Drum)- 64221-K89-V000- Linh kiện xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm đỡ tấm ốp t/ hs code tấm đỡ tấm ố)
- Mã HS 87141090: Gắp sau xe-3T46200-FA2-0000-W00 REAR FORK... (mã hs gắp sau xe3t46/ hs code gắp sau xe3)
- Mã HS 87141090: Tấm cố định- 3T13103-PF2-0000-000 PUMP FIX PLATE... (mã hs tấm cố định 3t/ hs code tấm cố định)
- Mã HS 87141090: Pát đỡ- 3T50310-PH2-0000-000 FLOOR COVER SUPPORT A... (mã hs pát đỡ 3t50310/ hs code pát đỡ 3t50)
- Mã HS 87141090: Pát đỡ- 3T50320-PP2-0000-000 FLOOR COVER SUPPORT B... (mã hs pát đỡ 3t50320/ hs code pát đỡ 3t50)
- Mã HS 87141090: Tay lái xe-3T53100-FA2-0000-000 STEERING HANDLE COMP... (mã hs tay lái xe3t53/ hs code tay lái xe3)
- Mã HS 87141090: Chân chống đứng-3T50500-FA2-0000-000 MAIN STAND COMP... (mã hs chân chống đứng/ hs code chân chống đ)
- Mã HS 87141090: Tấm để cố định yên xe-3T67210-FA2-0000-000 SEAT HINGE... (mã hs tấm để cố định/ hs code tấm để cố đị)
- Mã HS 87141090: Khung gắn biển số- 3T63210 PP2-0000-000 REAR FENDER BRACKET... (mã hs khung gắn biển/ hs code khung gắn bi)
- Mã HS 87141090: Tấm khóa mô tơ điều khiển- 3T12206-PF2-0000-000 CONTROLLER FIX PLATE... (mã hs tấm khóa mô tơ/ hs code tấm khóa mô)
- Mã HS 87141090: Pát gắn xi nhan trước bên phải-3T33401-FA2-0000-000 RH-FR WINKER BRACKET... (mã hs pát gắn xi nhan/ hs code pát gắn xi n)
- Mã HS 87141090: Tấm trang trí phuộc nhún- 3T64125-PP2-0000-000 FRONT CUSHION COVER BRACKET... (mã hs tấm trang trí p/ hs code tấm trang tr)
- Mã HS 87141090: Kẹp giữ ống phanh dùng cho xe máy Yamaha 55P-F587A-00, mới 100%... (mã hs kẹp giữ ống pha/ hs code kẹp giữ ống)
- Mã HS 87141090: Đệm chặn bằng thép dùng cho xe máy Yamaha 16S-F6257-00, mới 100%... (mã hs đệm chặn bằng t/ hs code đệm chặn bằn)
- Mã HS 87141090: Chốt (cụm bình xăng) dùng cho xe máy Yamaha 55P-F1173-00, mới 100%... (mã hs chốt cụm bình/ hs code chốt cụm bì)
- Mã HS 87141090: Bình xăng phụ bằng nhựa dùng cho xe máy Yamaha 1S9-F1871-01, mới 100%... (mã hs bình xăng phụ b/ hs code bình xăng ph)
- Mã HS 87141090: Đệm kết hợp nhiều vật liệu (nhôm, silicon, . ) dùng cho xe máy Yamaha B63-F4737-00, mới 100%... (mã hs đệm kết hợp nhi/ hs code đệm kết hợp)
- Mã HS 87141090: Ống nối cổ ống xả dùng cho xe máy Yamaha 44D-E4714-00, mới 100%... (mã hs ống nối cổ ống/ hs code ống nối cổ ố)
- Mã HS 87141090: Yếm trước-1B001334, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs yếm trước1b001/ hs code yếm trước1b)
- Mã HS 87141090: Nút bịt-1B006333000ND, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs nút bịt1b00633/ hs code nút bịt1b00)
- Mã HS 87141090: Trục bánh sau-1A005130, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs trục bánh sau1/ hs code trục bánh sa)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn phải-1B006359000NU, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn phải1/ hs code tấm chắn phả)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn trái-1B006360000NU, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn trái1/ hs code tấm chắn trá)
- Mã HS 87141090: Cốp đựng đồ trước-1B005831000ND, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs cốp đựng đồ trư/ hs code cốp đựng đồ)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn cốp trước-1B001358000Q5, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn cốp tr/ hs code tấm chắn cốp)
- Mã HS 87141090: Mặt nạ trước đó sơn-5A000444000ND, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs mặt nạ trước đó/ hs code mặt nạ trước)
- Mã HS 87141090: Tay lái-1B001408, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tay lái1b00140/ hs code tay lái1b00)
- Mã HS 87141090: Yếm trước-1B003745, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs yếm trước1b003/ hs code yếm trước1b)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn sau-1B001867, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs chắn bùn sau1b/ hs code chắn bùn sau)
- Mã HS 87141090: Họng ga xe máy-1D001039, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs họng ga xe máy/ hs code họng ga xe m)
- Mã HS 87141090: Sàn để chân-1B0013450000C, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs sàn để chân1b0/ hs code sàn để chân)
- Mã HS 87141090: Kính chắn gió-1B002079000NS, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs kính chắn gió1/ hs code kính chắn gi)
- Mã HS 87141090: Ngăn chứa mũ bảo hiểm-1B006371, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs ngăn chứa mũ bả/ hs code ngăn chứa mũ)
- Mã HS 87141090: Nắp khoang ắc quy-1B0017170000C, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs nắp khoang ắc q/ hs code nắp khoang ắ)
- Mã HS 87141090: Giỏ đỡ càng xe phía sau-1C001880, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs giỏ đỡ càng xe/ hs code giỏ đỡ càng)
- Mã HS 87141090: Chắn trước bên trái-1B003746000HO, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs chắn trước bên/ hs code chắn trước b)
- Mã HS 87141090: Cụm để chân bên trái-1B001786000HN, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs cụm để chân bên/ hs code cụm để chân)
- Mã HS 87141090: Chỗ để chân sau bên trái-1B0065660000C, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs chỗ để chân sau/ hs code chỗ để chân)
- Mã HS 87141090: Bàn để chân người ngồi sau bờn phải-1B002071000H4, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs bàn để chân ngư/ hs code bàn để chân)
- Mã HS 87141090: Yếm xe-673072, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs yếm xe673072/ hs code yếm xe67307)
- Mã HS 87141090: Cốp xe-672027, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs cốp xe672027/ hs code cốp xe67202)
- Mã HS 87141090: Yếm xe-67307240R7, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs yếm xe67307240/ hs code yếm xe67307)
- Mã HS 87141090: Yếm xe-1B006365000HY, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs yếm xe1b006365/ hs code yếm xe1b006)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn thân-6221146, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn thân6/ hs code tấm chắn thâ)
- Mã HS 87141090: Chắn trước-67203700DE, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs chắn trước6720/ hs code chắn trước6)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn phải-673079000C, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn phải6/ hs code tấm chắn phả)
- Mã HS 87141090: Tem nhãn xe máy-2H002093, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn xe máy/ hs code tem nhãn xe)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn sau-5A0000400000C, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn sau5a/ hs code tấm chắn sau)
- Mã HS 87141090: Tấm nhựa phản quang-5A000498, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa phản q/ hs code tấm nhựa phả)
- Mã HS 87141090: Cáp chốt yên xe máy-CM012856, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs cáp chốt yên xe/ hs code cáp chốt yên)
- Mã HS 87141090: Điều khiển truyền động mở ga-668671, phụ tùng xe máy Vespa. Hàng mới 100%... (mã hs điều khiển truy/ hs code điều khiển t)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ thùng xe (bằng thép) của xe mô tô bốn bánh B8K-F845C-X0... (mã hs giá đỡ thùng xe/ hs code giá đỡ thùng)
- Mã HS 87141090: Thanh khóa thùng xe (bằng thép) của xe mô tô bốn bánh B8K-K7180-W0... (mã hs thanh khóa thùn/ hs code thanh khóa t)
- Mã HS 87141090: Vòng hãm phớt dầu bằng thép, linh kiện trong xe gắn máy, mới 100%, HKA41-365-00-ST... (mã hs vòng hãm phớt d/ hs code vòng hãm phớ)
- Mã HS 87141090: Thanh đỡ khung xe, linh kiện của xe máy mã: 9700642, hàng mới 100%... (mã hs thanh đỡ khung/ hs code thanh đỡ khu)
- Mã HS 87141090: DÂY GA... (mã hs dây ga/ hs code dây ga)
- Mã HS 87141090: NIỀNG XE... (mã hs niềng xe/ hs code niềng xe)
- Mã HS 87141090: THẮNG ĐĨA TRƯỚC... (mã hs thắng đĩa trước/ hs code thắng đĩa tr)
- Mã HS 87141090: TAY THẮNG HEO DẦU... (mã hs tay thắng heo d/ hs code tay thắng he)
- Mã HS 87141090: Đầu xe mô tô bằng nhựa, hàng mới 100%... (mã hs đầu xe mô tô bằ/ hs code đầu xe mô tô)
- Mã HS 87141090: Đuôi xe mô tô bằng nhựa, hàng mới 100%... (mã hs đuôi xe mô tô b/ hs code đuôi xe mô t)
- Mã HS 87141090: Bát thùng xe mô tô bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs bát thùng xe mô/ hs code bát thùng xe)
- Mã HS 87141090: Cản xe mô tô bằng sắt loại 11, hàng mới 100%... (mã hs cản xe mô tô bằ/ hs code cản xe mô tô)
- Mã HS 87141090: Baga xe mô tô bằng sắt loại 3, hàng mới 100%... (mã hs baga xe mô tô b/ hs code baga xe mô t)
- Mã HS 87141090: Nắp dầu OIL FILTER COVER 1A013815, linh kiện xe gắn máy, mới 100%... (mã hs nắp dầu oil fil/ hs code nắp dầu oil)
- Mã HS 87141090: May ơ FRONT WHEEL HUB GU326322609, linh kiện xe gắn máy, mới 100%... (mã hs may ơ front whe/ hs code may ơ front)
- Mã HS 87141090: Thân cụm chế hòa khí BODY FITTING 1A008090, linh kiện xe gắn máy, mới 100%... (mã hs thân cụm chế hò/ hs code thân cụm chế)
- Mã HS 87141090: Pát chắn nhiệt, LK xe máy- 4601H251AA MUFFLER FRONT COVER 1604, hiệu: Ducati Motor. Hàng mới 100%... (mã hs pát chắn nhiệt/ hs code pát chắn nhi)
- Mã HS 87141090: Giá treo động cơ- 50350-K97-T00- PT XE MÁY HONDA PCX125/PCX150. Hàng mới 100%... (mã hs giá treo động c/ hs code giá treo độn)
- Mã HS 87141090: Kẹp ống B8 CLIP B8, TUBE 95002-02080, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs kẹp ống b8 clip/ hs code kẹp ống b8 c)
- Mã HS 87141090: Kẹp ống B10 CLIP B10, TUBE 95002-02100, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs kẹp ống b10 cli/ hs code kẹp ống b10)
- Mã HS 87141090: Bạc lót COLLAR, SILENCER 18356-K53-D001, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs bạc lót collar/ hs code bạc lót coll)
- Mã HS 87141090: Chốt đệm chân PIN, A P STEP 95015-81000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs chốt đệm chân p/ hs code chốt đệm châ)
- Mã HS 87141090: Phớt chắn bụi SEAL, DUST 17518-GHB-6030-M3, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs phớt chắn bụi s/ hs code phớt chắn bụ)
- Mã HS 87141090: Phớt chắn bụi DUST SEAL, STRG(HEAD) 53214-GN5-9004, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs phớt chắn bụi d/ hs code phớt chắn bụ)
- Mã HS 87141090: Bạc chắn bùn trước COLLAR, FR FENDER 61112-K97-T000, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs bạc chắn bùn tr/ hs code bạc chắn bùn)
- Mã HS 87141090: Nắp Bình Xăng CAP COMP, FUEL FILLER 17620-KWN-9813-M1, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs nắp bình xăng c/ hs code nắp bình xăn)
- Mã HS 87141090: Tấm hãm chân chống bằng cao su STOPPER RUBBER, STAND 50505-GR1-7101, Phụ tùng xe máy Honda, mới 100%... (mã hs tấm hãm chân ch/ hs code tấm hãm chân)
- Mã HS 87141090: Nhông trước dùng cho xe máy Yamaha/ 93812-14818/ Hàng mới... (mã hs nhông trước dùn/ hs code nhông trước)
- Mã HS 87141090: Cao su bọc tay lái dùng cho xe máy Yamaha/ 2ND-F6241-00/ Hàng mới... (mã hs cao su bọc tay/ hs code cao su bọc t)
- Mã HS 87141090: Nắp giữ đầu dây ga dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F6281-10/ Hàng mới... (mã hs nắp giữ đầu dây/ hs code nắp giữ đầu)
- Mã HS 87141090: Miếng đệm khóa đai ốc dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F5412-00/ Hàng mới... (mã hs miếng đệm khóa/ hs code miếng đệm kh)
- Mã HS 87141090: Cụm trục cam chuyển số dùng cho xe máy Yamaha/ 2VP-E8540-00/ Hàng mới... (mã hs cụm trục cam ch/ hs code cụm trục cam)
- Mã HS 87141090: Bạc cách dùng cho xe máy Yamaha/ 90387-068G3/ Hàng mới... (mã hs bạc cách dùng c/ hs code bạc cách dùn)
- Mã HS 87141090: Ống chống dùng cho xe máy Yamaha/ 90387-10855/ Hàng mới... (mã hs ống chống dùng/ hs code ống chống dù)
- Mã HS 87141090: Tay đỡ bằng nhựa dùng cho xe máy Yamaha/ 2ND-H3318-00/ Hàng mới... (mã hs tay đỡ bằng nhự/ hs code tay đỡ bằng)
- Mã HS 87141090: Đệm cách bằng thép dùng cho xe máy Yamaha/ 90387-17807/ Hàng mới... (mã hs đệm cách bằng t/ hs code đệm cách bằn)
- Mã HS 87141090: Dây kéo nắp bình xăng dùng cho xe máy Yamaha/ B63-F4494-10/ Hàng mới... (mã hs dây kéo nắp bìn/ hs code dây kéo nắp)
- Mã HS 87141090: Chân chống chính dùng cho xe máy Yamaha/ B63-F7111-00/ Hàng mới... (mã hs chân chống chín/ hs code chân chống c)
- Mã HS 87141090: Phụ kiện của xe máy Honda: Tay nắm bên trái, 53166-KWN-900, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện của xe/ hs code phụ kiện của)
- Mã HS 87141090: Cụm Giảm Xóc(Trắng Tl Dầu)/ BY8-F2210-00/ dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100%.... (mã hs cụm giảm xóctr/ hs code cụm giảm xóc)
- Mã HS 87141090: Phụ tùng dùng cho xe mô tô 2 bánh hiệu HONDA và YAMAHA (hàng mới 100%): theo bảng kê chi tiết đính kèm... (mã hs phụ tùng dùng c/ hs code phụ tùng dùn)
- Mã HS 87141090: Thiết bị tản nhiệt dùng trong động cơ xe máy (3G81-234-1000)... (mã hs thiết bị tản nh/ hs code thiết bị tản)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ xy lanh của xe mô tô 5142438-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs giá đỡ xy lanh/ hs code giá đỡ xy la)
- Mã HS 87141090: Giá treo túi để đồ của xe mô tô 5511003-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs giá treo túi để/ hs code giá treo túi)
- Mã HS 87141090: Cụm cố định chân trống của xe mô tô 5143272-266, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm cố định châ/ hs code cụm cố định)
- Mã HS 87141090: Thanh liên kết dùng cố định kính chắn gió của xe mô tô 5142481-626, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs thanh liên kết/ hs code thanh liên k)
- Mã HS 87141090: Ống bô xe máy 18300-K96-J000, SX tại Việt Nam, mới 100%... (mã hs ống bô xe máy 1/ hs code ống bô xe má)
- Mã HS 87141090: Tấm định vị của xe mô tô, thuộc dòng xe INDIAN, hàng mới 100%, KH: 5338676A, ERP: 5338676+01-DG... (mã hs tấm định vị của/ hs code tấm định vị)
- Mã HS 87141090: Miếng cố định tấm chắn nhiệt của xe mô tô thuộc dòng xe INDIAN, hàng mới 100%, KH: 5266073A, ERP: 5266073+02. 1... (mã hs miếng cố định t/ hs code miếng cố địn)
- Mã HS 87141090: Trục bộ li hợp xe đạp điện (Boss clutch)... (mã hs trục bộ li hợp/ hs code trục bộ li h)
- Mã HS 87141090: Chốt của bộ li hợp xe đạp điện (Pawl Kick)... (mã hs chốt của bộ li/ hs code chốt của bộ)
- Mã HS 87141090: Bản lề của cốp xe mô tô, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs bản lề của cốp/ hs code bản lề của c)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ còi xe mô tô 5264560, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs tấm đỡ còi xe m/ hs code tấm đỡ còi x)
- Mã HS 87141090: Tay lái xe mô tô 1022405-156, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs tay lái xe mô t/ hs code tay lái xe m)
- Mã HS 87141090: Khung càng xe mô tô 1824734-626, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs khung càng xe m/ hs code khung càng x)
- Mã HS 87141090: Khung đỡ ống xả xe mô tô 5634007-658, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs khung đỡ ống xả/ hs code khung đỡ ống)
- Mã HS 87141090: Hốc bảo vệ đồng hồ đo tốc độ của xe mô tô 5633908-658, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs hốc bảo vệ đồng/ hs code hốc bảo vệ đ)
- Mã HS 87141090: Cái để chân của xe mô tô thuộc dòng xe VICTORY, hàng mới 100%, KH: 5140770P, ERP: 5140770+01... (mã hs cái để chân của/ hs code cái để chân)
- Mã HS 87141090: Bạc trục cao su lõi bằng thép 1HP-F3526-00... (mã hs bạc trục cao su/ hs code bạc trục cao)
- Mã HS 87141090: Càng số 1 (bằng thép) của xe mô tô bốn bánh 2HC-F217M-21... (mã hs càng số 1 bằng/ hs code càng số 1 b)
- Mã HS 87141090: Càng số 2 (bằng thép) của xe mô tô bốn bánh 2HC-F217N-21... (mã hs càng số 2 bằng/ hs code càng số 2 b)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ (bằng thép) của khung xe mô tô bốn bánh 2HC-F133K-10... (mã hs giá đỡ bằng th/ hs code giá đỡ bằng)
- Mã HS 87141090: Giá chắn (bằng thép) của trục xe mô tô bốn bánh 2HC-F1941-10... (mã hs giá chắn bằng/ hs code giá chắn bằ)
- Mã HS 87141090: Thanh tăng cứng (bằng thép) của khung xe mô tô bốn bánh 2HC-F1928-11... (mã hs thanh tăng cứng/ hs code thanh tăng c)
- Mã HS 87141090: Tay lái xe máy, linh kiện của xe máy, mã 1B004724, nhãn hiệu PIAGGIO... (mã hs tay lái xe máy/ hs code tay lái xe m)
- Mã HS 87141090: Đầu nối nhiên liệu của động cơ xe mô tô... (mã hs đầu nối nhiên l/ hs code đầu nối nhiê)
- Mã HS 87141090: Tay lái (bằng thép) của xe mô tô bốn bánh BB5-F6111-02... (mã hs tay lái bằng t/ hs code tay lái bằn)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ yên xe đạp thể thao cacbon(20. 6*8cm)... (mã hs giá đỡ yên xe đ/ hs code giá đỡ yên x)
- Mã HS 87141090: Dây ga xe máy 17920-K0W-T010-M1 (phụ tùng xe máy), hàng mới 100%... (mã hs dây ga xe máy 1/ hs code dây ga xe má)
- Mã HS 87141090: Dây phanh xe máy 43440-K59-T110-M1 (phụ tùng xe máy), hàng mới 100%... (mã hs dây phanh xe má/ hs code dây phanh xe)
- Mã HS 87141090: Dây khóa yên xe máy 77240-K76-T611-M1 (phụ tùng xe máy), hàng mới 100%... (mã hs dây khóa yên xe/ hs code dây khóa yên)
- Mã HS 87141090: Dây mở nắp bình xăng xe máy 64485-K0B-T010-M1 (phụ tùng xe máy), hàng mới 100%... (mã hs dây mở nắp bình/ hs code dây mở nắp b)
- Mã HS 87141090: Ống nối dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F2345-00/ Hàng mới... (mã hs ống nối dùng ch/ hs code ống nối dùng)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn trước dùng cho xe máy Yamaha/ B63-F1511-00/ Hàng mới... (mã hs chắn bùn trước/ hs code chắn bùn trư)
- Mã HS 87141090: Nhông xích sau dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-F5440-00/ Hàng mới... (mã hs nhông xích sau/ hs code nhông xích s)
- Mã HS 87141090: Dây công tơ mét dùng cho xe máy Yamaha/ 1FC-H3550-01/ Hàng mới... (mã hs dây công tơ mét/ hs code dây công tơ)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn trong dùng cho xe máy Yamaha/ B63-F1552-00/ Hàng mới... (mã hs chắn bùn trong/ hs code chắn bùn tro)
- Mã HS 87141090: Tay hãm bằng nhựa dùng cho xe máy Yamaha/ B63-F474A-10/ Hàng mới... (mã hs tay hãm bằng nh/ hs code tay hãm bằng)
- Mã HS 87141090: Nắp cao su dùng cho xe máy Yamaha/ BJ7-F465B-00/ Hàng mới... (mã hs nắp cao su dùng/ hs code nắp cao su d)
- Mã HS 87141090: Dây khóa yên dùng cho xe máy Yamaha/ BM9-F479D-00/ Hàng mới... (mã hs dây khóa yên dù/ hs code dây khóa yên)
- Mã HS 87141090: Bình xăng con dùng cho xe máy Yamaha/ B74-F4170-00/ Hàng mới... (mã hs bình xăng con d/ hs code bình xăng co)
- Mã HS 87141090: Trục bánh răng chủ động dùng cho xe máy Yamaha/ B63-E6111-00/ Hàng mới... (mã hs trục bánh răng/ hs code trục bánh ră)
- Mã HS 87141090: Càng lái xe máy bằng thép (13261-12042F) mới 100%... (mã hs càng lái xe máy/ hs code càng lái xe)
- Mã HS 87141090: Móc cài dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF8379000080/ Hàng mới... (mã hs móc cài dùng ch/ hs code móc cài dùng)
- Mã HS 87141090: Móc kim loại dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF3867000080/ Hàng mới... (mã hs móc kim loại dù/ hs code móc kim loại)
- Mã HS 87141090: Đệm giảm chấn dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF6113000080/ Hàng mới... (mã hs đệm giảm chấn d/ hs code đệm giảm chấ)
- Mã HS 87141090: Dẫn hướng dây dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF7267000080/ Hàng mới... (mã hs dẫn hướng dây d/ hs code dẫn hướng dâ)
- Mã HS 87141090: Trục càng sau dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF2141000080/ Hàng mới... (mã hs trục càng sau d/ hs code trục càng sa)
- Mã HS 87141090: Nắp chụp ổ khóa dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF467E000080/ Hàng mới... (mã hs nắp chụp ổ khóa/ hs code nắp chụp ổ k)
- Mã HS 87141090: Giảm chấn bằng nhựa dùng cho xe máy Yamaha/ 1SKF4768000080/ Hàng mới... (mã hs giảm chấn bằng/ hs code giảm chấn bằ)
- Mã HS 87141090: Tấm đệm bằng kim loại dùng cho xe máy Yamaha/ 2BME5113000080/ Hàng mới... (mã hs tấm đệm bằng ki/ hs code tấm đệm bằng)
- Mã HS 87141090: Giá bắt bơm nhiên liệu dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF4491000080/ Hàng mới... (mã hs giá bắt bơm nhi/ hs code giá bắt bơm)
- Mã HS 87141090: Thanh cố định má phanh sau dùng cho xe máy Yamaha/ 2B5F53260100M0/ Hàng mới... (mã hs thanh cố định m/ hs code thanh cố địn)
- Mã HS 87141090: Yếm dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF172A00P480/ Hàng mới... (mã hs yếm dùng cho xe/ hs code yếm dùng cho)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF1556000080/ Hàng mới... (mã hs chắn bùn dùng c/ hs code chắn bùn dùn)
- Mã HS 87141090: Bình xăng dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF4110000080/ Hàng mới... (mã hs bình xăng dùng/ hs code bình xăng dù)
- Mã HS 87141090: Đệm định vị dùng cho xe máy Yamaha/ 4D1F41810000M0/ Hàng mới... (mã hs đệm định vị dùn/ hs code đệm định vị)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn nóng dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF117G000080/ Hàng mới... (mã hs tấm chắn nóng d/ hs code tấm chắn nón)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ chắn bùn dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF1513000080/ Hàng mới... (mã hs giá đỡ chắn bùn/ hs code giá đỡ chắn)
- Mã HS 87141090: Chân chống cạnh dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDF7311000080/ Hàng mới... (mã hs chân chống cạnh/ hs code chân chống c)
- Mã HS 87141090: Nắp cuộn đánh lửa dùng cho xe máy Yamaha/ 2TDH2314000080/ Hàng mới... (mã hs nắp cuộn đánh l/ hs code nắp cuộn đán)
- Mã HS 87141090: Nắp che bụi bi cổ phốt dùng cho xe máy Yamaha/ 5SDF3416000080/ Hàng mới... (mã hs nắp che bụi bi/ hs code nắp che bụi)
- Mã HS 87141090: Đệm giảm chấn bằng thép dùng cho xe máy Yamaha/ 5VTF61130000M0/ Hàng mới... (mã hs đệm giảm chấn b/ hs code đệm giảm chấ)
- Mã HS 87141090: Bạc cách lắp trong động cơ dùng cho xe máy Yamaha/ 90387078290080/ Hàng mới... (mã hs bạc cách lắp tr/ hs code bạc cách lắp)
- Mã HS 87141090: Yếm xe dùng cho xe máy Yamaha/ B0RF8312000080/ Hàng mới... (mã hs yếm xe dùng cho/ hs code yếm xe dùng)
- Mã HS 87141090: Móc thép dùng cho xe máy Yamaha/ BW5F114V000080/ Hàng mới... (mã hs móc thép dùng c/ hs code móc thép dùn)
- Mã HS 87141090: Tấm bảo vệ dùng cho xe máy Yamaha/ B0RF834V010080/ Hàng mới... (mã hs tấm bảo vệ dùng/ hs code tấm bảo vệ d)
- Mã HS 87141090: Kẹp giữ dây dùng cho xe máy Yamaha/ B8AF637G000080/ Hàng mới... (mã hs kẹp giữ dây dùn/ hs code kẹp giữ dây)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn sau dùng cho xe máy Yamaha/ BW5F1611000080/ Hàng mới... (mã hs chắn bùn sau dù/ hs code chắn bùn sau)
- Mã HS 87141090: Buồng dẫn khí dùng cho xe máy Yamaha/ B8AE5473000080/ Hàng mới... (mã hs buồng dẫn khí d/ hs code buồng dẫn kh)
- Mã HS 87141090: Cụm để chân sau dùng cho xe máy Yamaha/ B0RF7430000080/ Hàng mới... (mã hs cụm để chân sau/ hs code cụm để chân)
- Mã HS 87141090: Tay lái dùng cho xe máy Yamaha/ BW5F6110000080/ Hàng mới... (mã hs tay lái dùng ch/ hs code tay lái dùng)
- Mã HS 87141090: Cụm tay côn dùng cho xe máy Yamaha/ BW5H29100000M0/ Hàng mới... (mã hs cụm tay côn dùn/ hs code cụm tay côn)
- Mã HS 87141090: Bọc cao su tay lái dùng cho xe máy Yamaha/ BW5F637A000080/ Hàng mới... (mã hs bọc cao su tay/ hs code bọc cao su t)
- Mã HS 87141090: Bánh xe sau-4460A-K0R-D000- LK xe máy honda... (mã hs bánh xe sau446/ hs code bánh xe sau)
- Mã HS 87141090: Nắp bình xăng-17620-KWN-9813-M1- LK xe máy honda... (mã hs nắp bình xăng1/ hs code nắp bình xăn)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ bầu lọc gió-17271-K0R-V001- LK xe máy honda... (mã hs tấm đỡ bầu lọc/ hs code tấm đỡ bầu l)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ cụm ốp trước-50310-K0R-V100- LK xe máy honda... (mã hs tấm đỡ cụm ốp t/ hs code tấm đỡ cụm ố)
- Mã HS 87141090: Giá giữ kẹp ống xăng-17533-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs giá giữ kẹp ống/ hs code giá giữ kẹp)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ cụm lọc khí-17502-K0R-V000-H1- LK xe máy honda... (mã hs tấm đỡ cụm lọc/ hs code tấm đỡ cụm l)
- Mã HS 87141090: Miếng bắt tấm để chân-50718-K29-9001- LK xe máy honda... (mã hs miếng bắt tấm đ/ hs code miếng bắt tấ)
- Mã HS 87141090: Khớp nối ống dẫn xăng-17525-KBN-9001- LK xe máy honda... (mã hs khớp nối ống dẫ/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 87141090: Bạc đệm trục bánh sau B-42312-KVG-9001- LK xe máy honda... (mã hs bạc đệm trục bá/ hs code bạc đệm trục)
- Mã HS 87141090: Tấm chia ống thông hơi-17504-K12-9000-H1- LK xe máy honda... (mã hs tấm chia ống th/ hs code tấm chia ống)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ ống dẫn nhiên liệu-17513-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs tấm đỡ ống dẫn/ hs code tấm đỡ ống d)
- Mã HS 87141090: Nắp đậy cụm giảm thanh-30700-K0R-V011-M1- LK xe máy honda... (mã hs nắp đậy cụm giả/ hs code nắp đậy cụm)
- Mã HS 87141090: Nắp đậy ốc trục bánh trước-44302-KTT-9501- LK xe máy honda... (mã hs nắp đậy ốc trục/ hs code nắp đậy ốc t)
- Mã HS 87141090: Nắp đậy bình dự trữ nước làm mát-19109-KPC-6401- LK xe máy honda... (mã hs nắp đậy bình dự/ hs code nắp đậy bình)
- Mã HS 87141090: Ống lót cao su phía dưới giảm sóc sau-11203-K35-J000- LK xe máy honda... (mã hs ống lót cao su/ hs code ống lót cao)
- Mã HS 87141090: Tay ga-53140-K44-V000- LK xe máy honda... (mã hs tay ga53140k4/ hs code tay ga53140)
- Mã HS 87141090: Tay lái-53100-K0R-D000- LK xe máy honda... (mã hs tay lái53100k/ hs code tay lái5310)
- Mã HS 87141090: Tấm trượt-80181-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs tấm trượt80181/ hs code tấm trượt80)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn bùn-80108-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs tấm chắn bùn80/ hs code tấm chắn bùn)
- Mã HS 87141090: Tay nắm trái-53166-KWB-6001- LK xe máy honda... (mã hs tay nắm trái53/ hs code tay nắm trái)
- Mã HS 87141090: Tấm ốp sau-83520-K0R-V002-20- LK xe máy honda... (mã hs tấm ốp sau8352/ hs code tấm ốp sau8)
- Mã HS 87141090: Đệm hộp lọc gió-83551-GE2-0001- LK xe máy honda... (mã hs đệm hộp lọc gió/ hs code đệm hộp lọc)
- Mã HS 87141090: Tấm ốp vị trí đèn-53203-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs tấm ốp vị trí đ/ hs code tấm ốp vị tr)
- Mã HS 87141090: Tấm ốp B trước phía dưới-64307-K0R-V001- LK xe máy honda... (mã hs tấm ốp b trước/ hs code tấm ốp b trư)
- Mã HS 87141090: Tấm ốp cụm đồng hồ công tơ mét-53207-K0R-V000- LK xe máy honda... (mã hs tấm ốp cụm đồng/ hs code tấm ốp cụm đ)
- Mã HS 87141090: Bạc lót-18356-K53-D001- LK xe máy honda... (mã hs bạc lót18356k/ hs code bạc lót1835)
- Mã HS 87141090: Kẹp ống B7-95002-02070- LK xe máy honda... (mã hs kẹp ống b79500/ hs code kẹp ống b79)
- Mã HS 87141090: Kẹp ống B10-95002-02100- LK xe máy honda... (mã hs kẹp ống b10950/ hs code kẹp ống b10)
- Mã HS 87141090: Đệm nắp bình xăng-64313-GGZ-J000- LK xe máy honda... (mã hs đệm nắp bình xă/ hs code đệm nắp bình)
- Mã HS 87141090: Dây côn-22870-K56-N100- LK xe máy honda... (mã hs dây côn22870k/ hs code dây côn2287)
- Mã HS 87141090: Dây ga A-17910-K56-N100- LK xe máy honda... (mã hs dây ga a17910/ hs code dây ga a179)
- Mã HS 87141090: Cụm dây cáp khóa yên xe-77240-K56-N111-M1- LK xe máy honda... (mã hs cụm dây cáp khó/ hs code cụm dây cáp)
- Mã HS 87141090: Tấm bảo vệ để chân bên phải-50606-K56-N000- LK xe máy honda... (mã hs tấm bảo vệ để c/ hs code tấm bảo vệ đ)
- Mã HS 87141090: Bạc đệm bên phải vành bánh xe-42313-KGH-9000- LK xe máy honda... (mã hs bạc đệm bên phả/ hs code bạc đệm bên)
- Mã HS 87141090: Bạc đệm bên trái vành bánh xe-42311-K56-N100- LK xe máy honda... (mã hs bạc đệm bên trá/ hs code bạc đệm bên)
- Mã HS 87141090: Tải trọng ly hợp... (mã hs tải trọng ly hợ/ hs code tải trọng ly)
- Mã HS 87141090: CHẮN GIÓ TRƯỚC 64302-AAA8-BA0-P1, bằng nhựa, nhãn hiệu: KYMCO, phụ tùng xe máy, hàng mới 100%... (mã hs chắn gió trước/ hs code chắn gió trư)
- Mã HS 87141090: NẮP ĐẬY SỐ KHUNG 81132-AAA8-BA0-P1, bằng nhựa, nhãn hiệu: KYMCO, phụ tùng xe máy, hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy số khun/ hs code nắp đậy số k)
- Mã HS 87141090: VIỀN XI BẠC ỐP CỤM ĐÈN SAU 83751-AAA8-BA0-F1P-P1, bằng nhựa, nhãn hiệu: KYMCO, phụ tùng xe máy, hàng mới 100%... (mã hs viền xi bạc ốp/ hs code viền xi bạc)
- Mã HS 87141090: Hộp đựng đồ-81250-K97-T100-linh kiện xe máy Honda... (mã hs hộp đựng đồ812/ hs code hộp đựng đồ)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn sau B-80102-K97-T100-linh kiện xe máy Honda... (mã hs chắn bùn sau b/ hs code chắn bùn sau)
- Mã HS 87141090: Hộp đựng bình ắc quy-81251-K97-T100-linh kiện xe máy Honda... (mã hs hộp đựng bình ắ/ hs code hộp đựng bìn)
- Mã HS 87141090: Biểu tượng HONDA 80MM-86101-K97-T100-linh kiện xe máy Honda... (mã hs biểu tượng hond/ hs code biểu tượng h)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ tấm bảo vệ bình ắc quy-50190-K97-T100-linh kiện xe máy Honda... (mã hs tấm đỡ tấm bảo/ hs code tấm đỡ tấm b)
- Mã HS 87141090: Puly truyền động thứ cấp- 23220-GGZ-J00- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100%... (mã hs puly truyền độn/ hs code puly truyền)
- Mã HS 87141090: Tay lái- 53100-GGZ-J00- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100%... (mã hs tay lái 53100/ hs code tay lái 531)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn sau- 80105-K12-900- PT XE MÁY HONDA Lead. Hàng mới 100%... (mã hs chắn bùn sau 8/ hs code chắn bùn sau)
- Mã HS 87141090: Chân chống bên- 50530-K44-V00- PT XE MÁY HONDA Dio. Hàng mới 100%... (mã hs chân chống bên/ hs code chân chống b)
- Mã HS 87141090: Đệm ốp sàn- 64325-GJB-J00ZB- PT XE MÁY HONDA Giorno. Hàng mới 100%... (mã hs đệm ốp sàn 643/ hs code đệm ốp sàn)
- Mã HS 87141090: Đối trọng A tay lái- 53102-KWN-710- PT XE MÁY HONDA PCX. Hàng mới 100%... (mã hs đối trọng a tay/ hs code đối trọng a)
- Mã HS 87141090: Biểu tượng dán ốp sườn- 86831-GJA-J10ZA- PT XE MÁY HONDA Tact. Hàng mới 100%... (mã hs biểu tượng dán/ hs code biểu tượng d)
- Mã HS 87141090: Nắp chụp tay phanh bên trái- 53172-GJA-J01- PT XE MÁY HONDA JOG. Hàng mới 100%... (mã hs nắp chụp tay ph/ hs code nắp chụp tay)
- Mã HS 87141090: Nẹp ốp trước phải G208, NHB25- 86833-GGZ-J00ZD- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100%... (mã hs nẹp ốp trước ph/ hs code nẹp ốp trước)
- Mã HS 87141090: Nẹp ốp trước trái G208, NHB25- 86834-GGZ-J00ZD- PT XE MÁY HONDA Dunk. Hàng mới 100%... (mã hs nẹp ốp trước tr/ hs code nẹp ốp trước)
- Mã HS 87141090: Mấu lồi của vỏ ngoài ly hợp 22107-GW3-7000-VNQ, Hàng mới 1005... (mã hs mấu lồi của vỏ/ hs code mấu lồi của)
- Mã HS 87141090: Phanh xe mô tô (linh kiện của xe mô tô)59011-27J00 BC01 Brake set, Front master... (mã hs phanh xe mô tô/ hs code phanh xe mô)
- Mã HS 87141090: Linh kiện xe mô tô: Bảo hộ xích 8291F691AA CHAIN GUARD STAY... (mã hs linh kiện xe mô/ hs code linh kiện xe)
- Mã HS 87141090: Khớp nối răng bộ li hợp/ SPIDER HOLDER... (mã hs khớp nối răng b/ hs code khớp nối răn)
- Mã HS 87141090: Cụm Vỏ hộp đèn pha xe mô tô/5633773, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm vỏ hộp đèn/ hs code cụm vỏ hộp đ)
- Mã HS 87141090: Nắp bộ đánh lửa của xe mô tô 1023721, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs nắp bộ đánh lửa/ hs code nắp bộ đánh)
- Mã HS 87141090: Nắp ổ đĩa xích của xe mô tô 1334158-458, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs nắp ổ đĩa xích/ hs code nắp ổ đĩa xí)
- Mã HS 87141090: Ống nối cổ pô phía sau xe mô tô 1263403-156, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs ống nối cổ pô p/ hs code ống nối cổ p)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ bên phải vỏ hộp đèn pha mô tô 5633775, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs tấm đỡ bên phải/ hs code tấm đỡ bên p)
- Mã HS 87141090: Cụm bàn đạp điều khiển số của xe mô tô 1023854-626, dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm bàn đạp điề/ hs code cụm bàn đạp)
- Mã HS 87141090: Nắp bảo vệ bộ điều nhiệt xe mô tô 5263777-266, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs nắp bảo vệ bộ đ/ hs code nắp bảo vệ b)
- Mã HS 87141090: Miếng đỡ bên trái vỏ hộp đèn pha mô tô 5633774, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs miếng đỡ bên tr/ hs code miếng đỡ bên)
- Mã HS 87141090: Tấm cố định tấm chắn nhiệt của xe mô tô 5266073, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs tấm cố định tấm/ hs code tấm cố định)
- Mã HS 87141090: Miếng nẹp cố định yên xe mô tô 5268171-329, thuộc dòng xe INDIAN, hàng mới 100%... (mã hs miếng nẹp cố đị/ hs code miếng nẹp cố)
- Mã HS 87141090: Khung để chân sau bên phải xe mô tô 1024090-458, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs khung để chân s/ hs code khung để châ)
- Mã HS 87141090: Cụm điều khiển hộp số, bên phải của xe mô tô 1023249-650, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm điều khiển/ hs code cụm điều khi)
- Mã HS 87141090: Nắp đậy có in thương hiệu của hộp xích xe mô tô 5267274-266, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs nắp đậy có in t/ hs code nắp đậy có i)
- Mã HS 87141090: Giá để đồ trên xe mô tô 1024630-156, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs giá để đồ trên/ hs code giá để đồ tr)
- Mã HS 87141090: Cần đạp chân phanh của xe mô tô thuộc dòng xe INDIAN, hàng mới 100%, KH: 1025568-266P, ERP: 1025568-266+02-HM01... (mã hs cần đạp chân ph/ hs code cần đạp chân)
- Mã HS 87141090: Cần đạp chân điều khiển hộp số của xe mô tô thuộc dòng xe INDIAN, hàng mới 100%, KH: 1025569-266P, ERP: 1025569-266+01-HM01... (mã hs cần đạp chân đi/ hs code cần đạp chân)
- Mã HS 87141090: Dây ga 58300-09L10-000, hàng mới 100%... (mã hs dây ga 5830009/ hs code dây ga 58300)
- Mã HS 87141090: Dây khóa yên 45280-09L00-000, hàng mới 100%... (mã hs dây khóa yên 45/ hs code dây khóa yên)
- Mã HS 87141090: Dây ga 58300-10L00, hàng mới 100%... (mã hs dây ga 5830010/ hs code dây ga 58300)
- Mã HS 87141090: Dây lõi thép của dây ga End 6x12x1. 0, chiều dài 900mm, hàng mới 100%... (mã hs dây lõi thép củ/ hs code dây lõi thép)
- Mã HS 87141090: Giá để chân bên phải xe máy 1025185-266, model Indian... (mã hs giá để chân bên/ hs code giá để chân)
- Mã HS 87141090: Nắp đầu phuộc xe mô tô 1025318-266, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs nắp đầu phuộc x/ hs code nắp đầu phuộ)
- Mã HS 87141090: Miếng đỡ lò xo trên sử dụng cho bộ phận của xe gắn máy- CAP/ 12201-01728... (mã hs miếng đỡ lò xo/ hs code miếng đỡ lò)
- Mã HS 87141090: Ống dẫn hướng bằng nhựa sử dụng cho bộ phận của xe gắn máy- INNER COVER/ 12201-02872... (mã hs ống dẫn hướng b/ hs code ống dẫn hướn)
- Mã HS 87141090: Kim phun xăng trong động cơ xe máy bằng Plastic mã 1A015303, hàng mới 100%... (mã hs kim phun xăng t/ hs code kim phun xăn)
- Mã HS 87141090: Chốt điều chỉnh tốc độ của xe gắn máy Speed Pin Slide SP-SL1 size (135. 5*25. 14*8)mm... (mã hs chốt điều chỉnh/ hs code chốt điều ch)
- Mã HS 87141090: Miếng đõ chốt điều khiển tốc độ của xe gắn máy Speed Pin Base Plate SP-BP1 Size (50*35*11)mm... (mã hs miếng đõ chốt đ/ hs code miếng đõ chố)
- Mã HS 87141090: Ống xả xe máy- 1A014344 COMPLETE MUFFLER... (mã hs ống xả xe máy/ hs code ống xả xe má)
- Mã HS 87141090: Kim phun xăng Fuel Injector... (mã hs kim phun xăng f/ hs code kim phun xăn)
- Mã HS 87141090: Stator- linh kiện động cơ xe... (mã hs stator linh ki/ hs code stator linh)
- Mã HS 87141090: Pít tông- linh kiện động cơ xe... (mã hs pít tông linh/ hs code pít tông li)
- Mã HS 87141090: Phuộc nhún của xe mô tô CRA-C70-BL-142... (mã hs phuộc nhún của/ hs code phuộc nhún c)
- Mã HS 87141090: CỐP YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs cốp yamaha hàn/ hs code cốp yamaha)
- Mã HS 87141090: XÍCH YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs xích yamaha hà/ hs code xích yamaha)
- Mã HS 87141090: TEM 1 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs tem 1 yamaha h/ hs code tem 1 yamaha)
- Mã HS 87141090: TEM 2 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs tem 2 yamaha h/ hs code tem 2 yamaha)
- Mã HS 87141090: TEM 3 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs tem 3 yamaha h/ hs code tem 3 yamaha)
- Mã HS 87141090: TEM 4 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs tem 4 yamaha h/ hs code tem 4 yamaha)
- Mã HS 87141090: NẮP 1 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs nắp 1 yamaha h/ hs code nắp 1 yamaha)
- Mã HS 87141090: GƯƠNG YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs gương yamaha h/ hs code gương yamaha)
- Mã HS 87141090: CỐP XE YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs cốp xe yamaha/ hs code cốp xe yamah)
- Mã HS 87141090: MẶT NẠ YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs mặt nạ yamaha/ hs code mặt nạ yamah)
- Mã HS 87141090: TẤM CẠNH YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs tấm cạnh yamaha/ hs code tấm cạnh yam)
- Mã HS 87141090: TRỤC DẪN YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs trục dẫn yamaha/ hs code trục dẫn yam)
- Mã HS 87141090: CHẮN BÙN YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs chắn bùn yamaha/ hs code chắn bùn yam)
- Mã HS 87141090: MAY Ơ SAU YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs may ơ sau yamah/ hs code may ơ sau ya)
- Mã HS 87141090: NHÔNG SAU YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs nhông sau yamah/ hs code nhông sau ya)
- Mã HS 87141090: ĐỆM CỐP XE YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs đệm cốp xe yama/ hs code đệm cốp xe y)
- Mã HS 87141090: TRỤC CHÍNH YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs trục chính yama/ hs code trục chính y)
- Mã HS 87141090: BIỂU TƯỢNG YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs biểu tượng yama/ hs code biểu tượng y)
- Mã HS 87141090: GIÁ ĐỂ CHÂN YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs giá để chân yam/ hs code giá để chân)
- Mã HS 87141090: CỤM ĐÈN PHA YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs cụm đèn pha yam/ hs code cụm đèn pha)
- Mã HS 87141090: NHÔNG TRƯỚC YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs nhông trước yam/ hs code nhông trước)
- Mã HS 87141090: PHỚT XU PAP YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs phớt xu pap yam/ hs code phớt xu pap)
- Mã HS 87141090: GÍA ĐỠ YÊN XE YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs gía đỡ yên xe y/ hs code gía đỡ yên x)
- Mã HS 87141090: NẮP CHẮN XÍCH YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs nắp chắn xích y/ hs code nắp chắn xíc)
- Mã HS 87141090: GIOĂNG XI LANH YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs gioăng xi lanh/ hs code gioăng xi la)
- Mã HS 87141090: TẤM BẢO VỆ BÔ 1 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs tấm bảo vệ bô 1/ hs code tấm bảo vệ b)
- Mã HS 87141090: TẤM BẢO VỆ BÔ 2 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs tấm bảo vệ bô 2/ hs code tấm bảo vệ b)
- Mã HS 87141090: CHỤP ĐÈN XI NHAN YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs chụp đèn xi nha/ hs code chụp đèn xi)
- Mã HS 87141090: KÍNH CHỤP ĐỒNG HỒ KM YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs kính chụp đồng/ hs code kính chụp đồ)
- Mã HS 87141090: LỐP YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs lốp yamaha hàn/ hs code lốp yamaha)
- Mã HS 87141090: VÒNG BI YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs vòng bi yamaha/ hs code vòng bi yama)
- Mã HS 87141090: HỘP XÍCH YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs hộp xích yamaha/ hs code hộp xích yam)
- Mã HS 87141090: GIẢM SÓC YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs giảm sóc yamaha/ hs code giảm sóc yam)
- Mã HS 87141090: BỌC TAY GA YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs bọc tay ga yama/ hs code bọc tay ga y)
- Mã HS 87141090: CỤM STATOR YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs cụm stator yama/ hs code cụm stator y)
- Mã HS 87141090: THẢM ĐỂ CHÂN YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs thảm để chân ya/ hs code thảm để chân)
- Mã HS 87141090: RUỘT LỌC GIÓ YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs ruột lọc gió ya/ hs code ruột lọc gió)
- Mã HS 87141090: CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs cần khởi động y/ hs code cần khởi độn)
- Mã HS 87141090: NHÔNG CHỦ ĐỘNG YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs nhông chủ động/ hs code nhông chủ độ)
- Mã HS 87141090: BẠC PISTON COS 0 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs bạc piston cos/ hs code bạc piston c)
- Mã HS 87141090: ĐỒNG HỒ BÁO XĂNG YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs đồng hồ báo xăn/ hs code đồng hồ báo)
- Mã HS 87141090: BÁNH RĂNG TO THỨ 1 YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs bánh răng to th/ hs code bánh răng to)
- Mã HS 87141090: KÍNH CHỤP MẶT ĐỒNG HỒ YAMAHA (hàng sản xuất tại Việt Nam, đóng mới 100%)... (mã hs kính chụp mặt đ/ hs code kính chụp mặ)
- Mã HS 87141090: Trục động cơ mô tô xe đạp điện (INTERMEDIATE SHAFT)... (mã hs trục động cơ mô/ hs code trục động cơ)
- Mã HS 87141090: Ống giảm âm xe máy, mã 2203352, hàng mới 100%... (mã hs ống giảm âm xe/ hs code ống giảm âm)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ dưới bên phải, mã 2074491, hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ dưới bên/ hs code giá đỡ dưới)
- Mã HS 87141090: Ống bô xe máy, mã: 2202308, nhãn hiệu: Triumph. Hàng mới 100%... (mã hs ống bô xe máym/ hs code ống bô xe má)
- Mã HS 87141090: Cầu nhôm khung xe dùng cho xe máy, mã 2071369, hàng mới 100%... (mã hs cầu nhôm khung/ hs code cầu nhôm khu)
- Mã HS 87141090: Ống thoát khí phụ kiện của xe máy, mã: 2203074, nhãn hiệu TRIUMPH. Hàng mới 100%... (mã hs ống thoát khí p/ hs code ống thoát kh)
- Mã HS 87141090: Tấm bảo vệ chân (vế phải) xe máy phụ kiện của xe máy mã hàng: 2081796, hàng mới 100%... (mã hs tấm bảo vệ chân/ hs code tấm bảo vệ c)
- Mã HS 87141090: Ống nối cổ pô xe mô tô 1263323-156, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs ống nối cổ pô x/ hs code ống nối cổ p)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ bộ tản nhiệt xe mô tô 1024823, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs giá đỡ bộ tản n/ hs code giá đỡ bộ tả)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ bộ lọc khí của xe mô tô 5267381, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs giá đỡ bộ lọc k/ hs code giá đỡ bộ lọ)
- Mã HS 87141090: Nắp bên phải đầu phuộc xe mô tô 1023753-410, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs nắp bên phải đầ/ hs code nắp bên phải)
- Mã HS 87141090: Nắp dầu Gauge Comp Level 003-M93-007B-4... (mã hs nắp dầu gauge c/ hs code nắp dầu gaug)
- Mã HS 87141090: Chi tiết chặn lửa của xe mô tô địa hình K7311-8314-01-00. Hàng mới 100%... (mã hs chi tiết chặn l/ hs code chi tiết chặ)
- Mã HS 87141090: Phần thân trong phía đuôi bằng thép của ống xả xe máy 2HC-14780-00-00-00. Hàng mới 100%... (mã hs phần thân trong/ hs code phần thân tr)
- Mã HS 87141090: Vành đúc sau xe máy loại BB3-F5338-00-33, mới 100%... (mã hs vành đúc sau xe/ hs code vành đúc sau)
- Mã HS 87141090: Vành đúc trước xe máy loại BB3-F5168-00-33, mới 100%... (mã hs vành đúc trước/ hs code vành đúc trư)
- Mã HS 87141090: Càng gạt số bằng thép của xe máy 24211-KWW-7410-07-TH... (mã hs càng gạt số bằn/ hs code càng gạt số)
- Mã HS 87141090: Chân đế giảm xóc BOTTOM METAL F7192-440-00 Linh kiện dùng để lắp ráp giảm xóc xe gắn máy... (mã hs chân đế giảm xó/ hs code chân đế giảm)
- Mã HS 87141090: Dây ga 58300-23KD1... (mã hs dây ga 5830023/ hs code dây ga 58300)
- Mã HS 87141090: Dây ga 58300-27J10... (mã hs dây ga 5830027/ hs code dây ga 58300)
- Mã HS 87141090: Dây côn 58200-23KC0... (mã hs dây côn 582002/ hs code dây côn 5820)
- Mã HS 87141090: Dây ga B65-F6301-10... (mã hs dây ga b65f630/ hs code dây ga b65f)
- Mã HS 87141090: Dây ga B6H-F6301-00... (mã hs dây ga b6hf630/ hs code dây ga b6hf)
- Mã HS 87141090: Dây ga B74-F6301-00... (mã hs dây ga b74f630/ hs code dây ga b74f)
- Mã HS 87141090: Dây ga BX9-F6301-00... (mã hs dây ga bx9f630/ hs code dây ga bx9f)
- Mã HS 87141090: Dây phanh 58300-22J20... (mã hs dây phanh 58300/ hs code dây phanh 58)
- Mã HS 87141090: Dây phanh 1YD-F6351-00... (mã hs dây phanh 1ydf/ hs code dây phanh 1y)
- Mã HS 87141090: Dây phanh 2PH-F6351-10... (mã hs dây phanh 2phf/ hs code dây phanh 2p)
- Mã HS 87141090: Dây phanh 54P-F6351-20... (mã hs dây phanh 54pf/ hs code dây phanh 54)
- Mã HS 87141090: Dây phanh B3B-F6351-10... (mã hs dây phanh b3bf/ hs code dây phanh b3)
- Mã HS 87141090: Dây phanh BJ8-F6351-00... (mã hs dây phanh bj8f/ hs code dây phanh bj)
- Mã HS 87141090: Dây khóa yên 1WD-F478E-00... (mã hs dây khóa yên 1w/ hs code dây khóa yên)
- Mã HS 87141090: Dây ga cáp điểu khiển xe mô tô, Mã hàng17920-KPG-H010-M1. Hàng mới 100%... (mã hs dây ga cáp điểu/ hs code dây ga cáp đ)
- Mã HS 87141090: Cần dẫn động ly hợp 22810-KTL-7402, hàng mới 100%... (mã hs cần dẫn động ly/ hs code cần dẫn động)
- Mã HS 87141090: Đĩa ma sát A, 141-04G22-00-FV. Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa ma sát a 1/ hs code đĩa ma sát a)
- Mã HS 87141090: Đĩa ma sát ly hợp, 13088- 1068-FV. Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa ma sát ly h/ hs code đĩa ma sát l)
- Mã HS 87141090: Đĩa chủ động ly hợp (sau dập), 23221-K46-N210-Y1. Linh kiện lắp ráp ly hợp xe máy. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa chủ động ly/ hs code đĩa chủ động)
- Mã HS 87141090: Yếm 1/ BJ7-F8311-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs yếm 1/ bj7f831/ hs code yếm 1/ bj7f)
- Mã HS 87141090: Yếm 2/ BJ7-F8312-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs yếm 2/ bj7f831/ hs code yếm 2/ bj7f)
- Mã HS 87141090: Yếm xe/ B0R-F8312-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs yếm xe/ b0rf83/ hs code yếm xe/ b0r)
- Mã HS 87141090: Yếm xe/ BJ7-F835V-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs yếm xe/ bj7f83/ hs code yếm xe/ bj7)
- Mã HS 87141090: Tay dắt/ B0R-F4773-01, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs tay dắt/ b0rf4/ hs code tay dắt/ b0r)
- Mã HS 87141090: Tay dắt/ BJ7-F4773-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs tay dắt/ bj7f4/ hs code tay dắt/ bj7)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn/ B0R-F1511-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs chắn bùn/ b0rf/ hs code chắn bùn/ b0)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn/ BJ7-F1511-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs chắn bùn/ bj7f/ hs code chắn bùn/ bj)
- Mã HS 87141090: Yếm trong/ BJ7-F836K-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs yếm trong/ bj7/ hs code yếm trong/ b)
- Mã HS 87141090: Tấm bảo vệ/ B0R-F834V-01, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs tấm bảo vệ/ b0r/ hs code tấm bảo vệ/)
- Mã HS 87141090: Tay dắt/ B5V-F4773-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs tay dắt/ b5vf4/ hs code tay dắt/ b5v)
- Mã HS 87141090: Bạc ổ lăn/ 1S9-F5313-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs bạc ổ lăn/ 1s9/ hs code bạc ổ lăn/ 1)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn sau/ 2ND-F1650-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs chắn bùn sau/ 2/ hs code chắn bùn sau)
- Mã HS 87141090: Trục càng sau/ 2ND-F2141-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs trục càng sau// hs code trục càng sa)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn trước/ 2ND-F1511-10, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs chắn bùn trước// hs code chắn bùn trư)
- Mã HS 87141090: Tay đỡ bằng thép/ 2ND-F1514-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs tay đỡ bằng thé/ hs code tay đỡ bằng)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ bộ ly hợp xe máy... (mã hs tấm đỡ bộ ly hợ/ hs code tấm đỡ bộ ly)
- Mã HS 87141090: Bàn đạp của máy bơm nước-705009223 LH FOOT BOARD... (mã hs bàn đạp của máy/ hs code bàn đạp của)
- Mã HS 87141090: Con lăn dùng làm linh kiện lắp ráp bộ ly hợp xe máy... (mã hs con lăn dùng là/ hs code con lăn dùng)
- Mã HS 87141090: Thân kính chắn gió 708400130 SUPPORT DR. *WIND. BASE RH... (mã hs thân kính chắn/ hs code thân kính ch)
- Mã HS 87141090: Nắp chụp bình xăng của máy bơm-705009099 BOUCHON * PLUG... (mã hs nắp chụp bình x/ hs code nắp chụp bìn)
- Mã HS 87141090: Thanh trượt cố định của máy bơm nước-705009366 RH SLIDER... (mã hs thanh trượt cố/ hs code thanh trượt)
- Mã HS 87141090: Tấm bảo vệ bình ắc quy cua xe Air Blade81251-K27A-V002... (mã hs tấm bảo vệ bình/ hs code tấm bảo vệ b)
- Mã HS 87141090: Chốt đỡ ngắn bằng thép BMC-62644-03, hàng mới 100%... (mã hs chốt đỡ ngắn bằ/ hs code chốt đỡ ngắn)
- Mã HS 87141090: Ống thép cho giảm xóc sau xe máy trước mạ (G5K72-265-34-VN)... (mã hs ống thép cho gi/ hs code ống thép cho)
- Mã HS 87141090: Vòng chuông xe mô tô, hiệu VICTORY, hàng mới 100%, KH: 5633606A, ERP: 5633606+02-DG... (mã hs vòng chuông xe/ hs code vòng chuông)
- Mã HS 87141090: Mào xe, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs mào xedùng cho/ hs code mào xedùng)
- Mã HS 87141090: Nắp chụp đèn, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs nắp chụp đèndù/ hs code nắp chụp đèn)
- Mã HS 87141090: Mặt nạ sau NF, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs mặt nạ sau nfd/ hs code mặt nạ sau n)
- Mã HS 87141090: Khung đèn pha, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs khung đèn phad/ hs code khung đèn ph)
- Mã HS 87141090: Thông gió dưới, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs thông gió dưới/ hs code thông gió dư)
- Mã HS 87141090: Thông gió giữa, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs thông gió giữa/ hs code thông gió gi)
- Mã HS 87141090: Thông gió trên, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs thông gió trên/ hs code thông gió tr)
- Mã HS 87141090: Vòng tròn đèn xe, dùng cho xe gắn máy piaggio, sản phẩm làm bằng nhựa, hàng mới 100... (mã hs vòng tròn đèn x/ hs code vòng tròn đè)
- Mã HS 87141090: Cụm vỏ máy bơm dùng cho động cơ xe mô tô địa hình 1206256, mới 100%... (mã hs cụm vỏ máy bơm/ hs code cụm vỏ máy b)
- Mã HS 87141090: Khung lắp kính chắn gió của xe mô tô 5142480-626, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs khung lắp kính/ hs code khung lắp kí)
- Mã HS 87141090: Khay đỡ bộ điều chỉnh điện áp của xe mô tô 5267510, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs khay đỡ bộ điều/ hs code khay đỡ bộ đ)
- Mã HS 87141090: Giá đỡ bộ cảm biến chống bó phanh ABS xe mô tô 1024069-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs giá đỡ bộ cảm b/ hs code giá đỡ bộ cả)
- Mã HS 87141090: Yếm xe/B0R-F8312-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs yếm xe/b0rf831/ hs code yếm xe/b0rf)
- Mã HS 87141090: Móc cài/2BM-F8379-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs móc cài/2bmf83/ hs code móc cài/2bm)
- Mã HS 87141090: Miếng đỡ phía sau bình chứa nhiên liệu của xe mô tô 1025908, thuộc dòng xe INDIAN... (mã hs miếng đỡ phía s/ hs code miếng đỡ phí)
- Mã HS 87141090: Cụm ba càng dùng cho xe máy (51100-09L00-291)... (mã hs cụm ba càng dùn/ hs code cụm ba càng)
- Mã HS 87141090: Thân cọc lái của xe gắn máy- SHAFT K71 53201-KWW-6400... (mã hs thân cọc lái củ/ hs code thân cọc lái)
- Mã HS 87141090: Cọc lái của xe gắn máy (Bộ Cái)- UNDER BRACKET COMPLETE 13261-20531- LK (K59)... (mã hs cọc lái của xe/ hs code cọc lái của)
- Mã HS 87141090: Dây ga B-17920-K56-N100- LK xe máy honda... (mã hs dây ga b17920/ hs code dây ga b179)
- Mã HS 87141090: Tấm gác chân sau bên trái-50705-K56-N000- LK xe máy honda... (mã hs tấm gác chân sa/ hs code tấm gác chân)
- Mã HS 87141090: Tấm đỡ tấm để chân bên phải-5071A-K56-N100- LK xe máy honda... (mã hs tấm đỡ tấm để c/ hs code tấm đỡ tấm đ)
- Mã HS 87141090: Bình xăng con/B74-F4170-00, dùng cho xe máy Yamaha mới 100%... (mã hs bình xăng con/b/ hs code bình xăng co)
- Mã HS 87141090: Thanh tay lái xe mô tô 1022737-463, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs thanh tay lái x/ hs code thanh tay lá)
- Mã HS 87141090: Cụm Tay lái của xe mô tô 1022405-266, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm tay lái của/ hs code cụm tay lái)
- Mã HS 87141090: Chắn bùn sau của xe mô tô 1024084-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs chắn bùn sau củ/ hs code chắn bùn sau)
- Mã HS 87141090: Nắp bên trái đầu phuộc xe mô tô 1023752-410, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs nắp bên trái đầ/ hs code nắp bên trái)
- Mã HS 87141090: Cụm đỡ đèn bên phải của xe mô tô 1021042-463, thuôc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs cụm đỡ đèn bên/ hs code cụm đỡ đèn b)
- Mã HS 87141090: Khay đỡ bình ắc quy của xe mô tô 1025420-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs khay đỡ bình ắc/ hs code khay đỡ bình)
- Mã HS 87141090: Miếng nối của chân trống xe mô tô 5267151-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs miếng nối của c/ hs code miếng nối củ)
- Mã HS 87141090: Tấm chắn bùn đằng trước của xe mô tô 1021869-329, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs tấm chắn bùn đằ/ hs code tấm chắn bùn)
- Mã HS 87141090: Miếng ốp bên phải bảo vệ ghế ngồi xe mô tô 5269576, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs miếng ốp bên ph/ hs code miếng ốp bên)
- Mã HS 87141090: Miếng ốp bên trái bảo vệ ghế ngồi xe mô tô 5269575, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs miếng ốp bên tr/ hs code miếng ốp bên)
- Mã HS 87141090: Khung đỡ túi để đồ xe mô tô 2883516, thuộc dòng xe INDIAN, mới 100%... (mã hs khung đỡ túi để/ hs code khung đỡ túi)
- Mã HS 87141090: ỐNG NỐI PHẢI BẰNG THÉP-5013A-AAA8-BA0-PIPE COMP R SUB FRAME. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs ống nối phải bằ/ hs code ống nối phải)
- Mã HS 87141090: ỐNG NỐI TRÁI BẰNG THÉP-5013B-AAA8-BA0-PIPE COMP L SUB FRAME. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs ống nối trái bằ/ hs code ống nối trái)
- Mã HS 87141090: CỤM ỐNG KHUNG SƯỜN TRƯỚC BẰNG THÉP-5012B-AAA8-BA0-FRAME COMP. FRONT. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs cụm ống khung s/ hs code cụm ống khun)
- Mã HS 87142019: Khung lưới an toàn xe lăn/wheelchair safety grid UD-320-R... (mã hs khung lưới an t/ hs code khung lưới a)
- Mã HS 87142090: Tấm lót cho đệm ngồi ghế xe lăn... (mã hs tấm lót cho đệm/ hs code tấm lót cho)
- Mã HS 87142090: Cốt nhôm của xe cho ngườ tàn tật-VFKP5AL01A-2... (mã hs cốt nhôm của xe/ hs code cốt nhôm của)
- Mã HS 87142090: Miếng nhôm của xe cho người tàn tật-V4206AG01A... (mã hs miếng nhôm của/ hs code miếng nhôm c)
- Mã HS 87142090: Tay đòn của giá đỡ yên ngồi của xe cho người tàn tật-V4500AH01A-3... (mã hs tay đòn của giá/ hs code tay đòn của)
- Mã HS 87142090: Tay thắng của xe cho người tàn tật-BBK1409VE34A-3... (mã hs tay thắng của x/ hs code tay thắng củ)
- Mã HS 87142090: Khóa đầu nối của xe cho người tàn tật-B426016RS34A... (mã hs khóa đầu nối củ/ hs code khóa đầu nối)
- Mã HS 87142090: Kẹp cây nạng của xe cho người tàn tật-VA404UE02A4A-2... (mã hs kẹp cây nạng củ/ hs code kẹp cây nạng)
- Mã HS 87142090: Kẹp yên ngồi của xe cho người tàn tật-V4205UE10B4A-6... (mã hs kẹp yên ngồi củ/ hs code kẹp yên ngồi)
- Mã HS 87142090: Đầu nối thân xe của xe cho người tàn tật-V4260UE02A4A... (mã hs đầu nối thân xe/ hs code đầu nối thân)
- Mã HS 87142090: Miếng thắng tay của xe cho người tàn tật-BBK1410VE34A-2... (mã hs miếng thắng tay/ hs code miếng thắng)
- Mã HS 87142090: Nắp chảng ba nhựa của xe cho người tàn tật-VFKP8UE02A4A-2... (mã hs nắp chảng ba nh/ hs code nắp chảng ba)
- Mã HS 87142090: Đầu thắng bằng nhựa của xe cho người tàn tật-VBK14UE11A4A... (mã hs đầu thắng bằng/ hs code đầu thắng bằ)
- Mã HS 87142090: Tay cầm của xe cho người tàn tật (bằng nhựa)-NHP251141P4A-4... (mã hs tay cầm của xe/ hs code tay cầm của)
- Mã HS 87142090: Nắp nhựa của xe cho người tàn tật (bằng nhựa)-VA403UE01A4A-8... (mã hs nắp nhựa của xe/ hs code nắp nhựa của)
- Mã HS 87142090: Nắp bô của xe cho người tàn tật (bằng nhựa)-B859018VE31C01-10... (mã hs nắp bô của xe c/ hs code nắp bô của x)
- Mã HS 87142090: Cốt liên kết chân sau của xe cho người tàn tật-V4500UE01A4A-2... (mã hs cốt liên kết ch/ hs code cốt liên kết)
- Mã HS 87142090: Miếng nhựa cố định yên ngồi của xe cho người tàn tật-V4205UE12A4A-1... (mã hs miếng nhựa cố đ/ hs code miếng nhựa c)
- Mã HS 87142090: Tay nắm nhựa phải của xe cho người tàn tật (bằng nhựa)-NHP191202P4A-3... (mã hs tay nắm nhựa ph/ hs code tay nắm nhựa)
- Mã HS 87142090: Tay nắm nhựa trái của xe cho người tàn tật (bằng nhựa)-NHP191201P4A-3... (mã hs tay nắm nhựa tr/ hs code tay nắm nhựa)
- Mã HS 87142090: Miếng đệm gác chân của xe cho người tàn tật(bằng nhựa)-V4500UE09A4AJ2-2... (mã hs miếng đệm gác c/ hs code miếng đệm gá)
- Mã HS 87142090: Nút cố định dây thắng của xe cho người tàn tật(bằng nhựa)-V4500UE08A4A-2... (mã hs nút cố định dây/ hs code nút cố định)
- Mã HS 87142090: Miếng cố định thắng xe của xe cho người tàn tật (bằng nhựa)-V4205UE11A6A-3... (mã hs miếng cố định t/ hs code miếng cố địn)
- Mã HS 87142090: Tấm vải phủ plastic giả da dùng để bọc nệm tựa lưng của ghế xe lăn-H2-B915-MC7/MC5 (500mm*420mm)... (mã hs tấm vải phủ pla/ hs code tấm vải phủ)
- Mã HS 87142090: Kẹp nhựa liên kết thân xe của xe cho người tàn tậtB450002RS34A... (mã hs kẹp nhựa liên k/ hs code kẹp nhựa liê)
- Mã HS 87142090: Miếng thắng của xe cho người tàn tật (bằng nhựa)-BFKP602VE34A-8... (mã hs miếng thắng của/ hs code miếng thắng)
- Mã HS 87142090: Túi lưới xe tập đi dành cho người tàn tật- Mesh pocket of rollator... (mã hs túi lưới xe tập/ hs code túi lưới xe)
- Mã HS 87142090: Tựa lưng xe tập đi dành cho người tàn tật- Back upholstery of rollator... (mã hs tựa lưng xe tập/ hs code tựa lưng xe)
- Mã HS 87142090: Đệm ngồi xe tập đi dành cho người tàn tật- Seat upholstery of rollator... (mã hs đệm ngồi xe tập/ hs code đệm ngồi xe)
- Mã HS 87142090: Miếng bọc đệm ngồi bằng vải của ghế xe lăn... (mã hs miếng bọc đệm n/ hs code miếng bọc đệ)
- Mã HS 87149199: Khớp nối giữa khung sườn và tay lái xe đạp thể thao cacbon(14. 5*6cm)... (mã hs khớp nối giữa k/ hs code khớp nối giữ)
- Mã HS 87149199: Khung xe dap RIOEFRAM110GY00A140S... (mã hs khung xe dap ri/ hs code khung xe dap)
- Mã HS 87149199: Sườn xe đạp(2020-BULLS-E-STREAM EVO 45 AM 2. 0)... (mã hs sườn xe đạp202/ hs code sườn xe đạp)
- Mã HS 87149199: Khung sau của sườn xe đạp thể thao cacbon (51. 2*16. 1*26cm)... (mã hs khung sau của s/ hs code khung sau củ)
- Mã HS 87149199: Ong co phuoc xe dap FP-OLFP-20255-2A-500... (mã hs ong co phuoc xe/ hs code ong co phuoc)
- Mã HS 87149199: Phuộc xe đạp(19 WIGGINS/CHARTRES 20")... (mã hs phuộc xe đạp19/ hs code phuộc xe đạp)
- Mã HS 87149199: Chốt xe đạp (bằng nhôm) PIVOT hàng mới 100% item# 6007-010-1... (mã hs chốt xe đạp bằ/ hs code chốt xe đạp)
- Mã HS 87149199: Bát chặn cáp xe đạp (bằng nhôm) CABLE STOPPER hàng mới 100% item# 6005-050-11... (mã hs bát chặn cáp xe/ hs code bát chặn cáp)
- Mã HS 87149199: Khung xe đạp đã sơn phủ HY3AH9A440(paint)... (mã hs khung xe đạp đã/ hs code khung xe đạp)
- Mã HS 87149199: Sườn xe đạp(MONDRAKER/PHASE S 29")... (mã hs sườn xe đạpmon/ hs code sườn xe đạp)
- Mã HS 87149199: Sườn xe đạp(CARRE/VENGEANCE E GENT)... (mã hs sườn xe đạpcar/ hs code sườn xe đạp)
- Mã HS 87149199: Sườn xe đạp(PE/BICI ITALIA 1949 7SPD)... (mã hs sườn xe đạppe// hs code sườn xe đạp)
- Mã HS 87149199: Phuộc xe đạp(PEGASUS-BICI ITALIA 1949)... (mã hs phuộc xe đạppe/ hs code phuộc xe đạp)
- Mã HS 87149199: Phuộc xe đạp(CARRERA/SUBWAY E 27. 5" GENT/LADY)... (mã hs phuộc xe đạpca/ hs code phuộc xe đạp)
- Mã HS 87149199: Bát bắt dẫn cáp xe đạp... (mã hs bát bắt dẫn cáp/ hs code bát bắt dẫn)
- Mã HS 87149199: Vai phuộc trên (bên phải) của khung xe đạp bằng carbon NOSEM9A-SS-R... (mã hs vai phuộc trên/ hs code vai phuộc tr)
- Mã HS 87149199: Phuộc xe đạp(20 BULLS BAR BAR 20" 28. 6)... (mã hs phuộc xe đạp20/ hs code phuộc xe đạp)
- Mã HS 87149199: Sườn xe đạp(20 BU/BAR BAR 20" 20"*24. 1cm)... (mã hs sườn xe đạp20/ hs code sườn xe đạp)
- Mã HS 87149199: Nắp vai (bằng sắt)... (mã hs nắp vai bằng s/ hs code nắp vai bằn)
- Mã HS 87149199: Trụ yên (bằng sắt)... (mã hs trụ yên bằng s/ hs code trụ yên bằn)
- Mã HS 87149199: Nút chặn (bằng sắt)... (mã hs nút chặn bằng/ hs code nút chặn bằ)
- Mã HS 87149199: Miếng số (bằng sắt)... (mã hs miếng số bằng/ hs code miếng số bằ)
- Mã HS 87149199: Ống nhánh (bằng sắt)... (mã hs ống nhánh bằng/ hs code ống nhánh b)
- Mã HS 87149199: Ống ngã năm (bằng sắt)... (mã hs ống ngã năm bằ/ hs code ống ngã năm)
- Mã HS 87149199: Giá treo dây (bằng sắt)... (mã hs giá treo dây b/ hs code giá treo dây)
- Mã HS 87149199: Miếng gia cố (bằng sắt)... (mã hs miếng gia cố b/ hs code miếng gia cố)
- Mã HS 87149199: Miếng giá đỡ (bằng sắt)... (mã hs miếng giá đỡ b/ hs code miếng giá đỡ)
- Mã HS 87149199: Nút thắng xe đạp (bằng sắt)... (mã hs nút thắng xe đạ/ hs code nút thắng xe)
- Mã HS 87149199: Vòng xiết yên xe (bằng sắt)... (mã hs vòng xiết yên x/ hs code vòng xiết yê)
- Mã HS 87149199: Nắp chụp ống giữa (bằng sắt)... (mã hs nắp chụp ống gi/ hs code nắp chụp ống)
- Mã HS 87149199: Miếng cầu ngang dưới (bằng sắt)... (mã hs miếng cầu ngang/ hs code miếng cầu ng)
- Mã HS 87149199: Bách chịu lực yên sau (bằng sắt)... (mã hs bách chịu lực y/ hs code bách chịu lự)
- Mã HS 87149199: Vạch móng (Miếng kẹp) (bằng sắt)... (mã hs vạch móng miến/ hs code vạch móng m)
- Mã HS 87149199: Vòng xiết chốt yên xe (bằng nhôm)... (mã hs vòng xiết chốt/ hs code vòng xiết ch)
- Mã HS 87149199: Ống cổ xe đạp (ống ngã ba)(bằng sắt)... (mã hs ống cổ xe đạp/ hs code ống cổ xe đạ)
- Mã HS 87149199: Ống nhôm của khung xe đạp sơn màu mẫu (color tube) 28*0. 2*150(mm)(paint)... (mã hs ống nhôm của kh/ hs code ống nhôm của)
- Mã HS 87149199: Móc sườn xe đạp 9Q-0478, mới 100%... (mã hs móc sườn xe đạp/ hs code móc sườn xe)
- Mã HS 87149199: Móc đề khung xe đạp 9T-0138, mới 100%... (mã hs móc đề khung xe/ hs code móc đề khung)
- Mã HS 87149199: Khung xe đạp (đã sơn) (21-A460310146-08)(làm bằng ống nhôm mua việt nam, móc đuôi nhập khẩu), mới 100%... (mã hs khung xe đạp đ/ hs code khung xe đạp)
- Mã HS 87149199: Khung xe đạp carbon (đã sơn) (28-A910101142-21)(được sản xuất từ tấm carbon nhập khẩu), mới 100%... (mã hs khung xe đạp ca/ hs code khung xe đạp)
- Mã HS 87149199: Giá đỡ xe đạp, 0. 006Kg/cái... (mã hs giá đỡ xe đạp/ hs code giá đỡ xe đạ)
- Mã HS 87149199: Phuộc xe đạp(17 CARRERA ABYSS)... (mã hs phuộc xe đạp17/ hs code phuộc xe đạp)
- Mã HS 87149199: Sườn xe đạp(19 CARRERA VENGEANCE JR 26)... (mã hs sườn xe đạp19/ hs code sườn xe đạp)
- Mã HS 87149290: Vành nhôm xe máy 17x1. 6... (mã hs vành nhôm xe má/ hs code vành nhôm xe)
- Mã HS 87149290: Vành sắt xe máy 17*1. 4 cp... (mã hs vành sắt xe máy/ hs code vành sắt xe)
- Mã HS 87149290: Nan hoa 9GX140 (1 hộp gồm 36 nan hoa và 36 ốc bắt nan hoa)... (mã hs nan hoa 9gx140/ hs code nan hoa 9gx1)
- Mã HS 87149290: Nan hoa 9gx160 (1 hộp gồm 36 nan hoa và 36 ốc bắt nan hoa)... (mã hs nan hoa 9gx160/ hs code nan hoa 9gx1)
- Mã HS 87149290: Nan hoa 9gx170 (1 hộp gồm 36 nan hoa và 36 ốc bắt nan hoa)... (mã hs nan hoa 9gx170/ hs code nan hoa 9gx1)
- Mã HS 87149290: Nan hoa 9gx190 (1 hộp gồm 36 nan hoa và 36 ốc bắt nan hoa)... (mã hs nan hoa 9gx190/ hs code nan hoa 9gx1)
- Mã HS 87149290: Nan hoa 11GX140 (1 hộp gồm 36 nan hoa và 36 ốc bắt nan hoa)... (mã hs nan hoa 11gx140/ hs code nan hoa 11gx)
- Mã HS 87149290: Nan hoa 11GX155 (1 hộp gồm 36 nan hoa và 36 ốc bắt nan hoa)... (mã hs nan hoa 11gx155/ hs code nan hoa 11gx)
- Mã HS 87149290: Nan hoa 11GX160 (1 hộp gồm 36 nan hoa và 36 ốc bắt nan hoa)... (mã hs nan hoa 11gx160/ hs code nan hoa 11gx)
- Mã HS 87149290: Vành nhôm xe d?p A M4B 700C... (mã hs vành nhôm xe d?/ hs code vành nhôm xe)
- Mã HS 87149490: Tay phanh xe máy 10W27201 Lever Assy... (mã hs tay phanh xe má/ hs code tay phanh xe)
- Mã HS 87149490: Phanh xe mô to 59061-09J 50 Brake set, Front master... (mã hs phanh xe mô to/ hs code phanh xe mô)
- Mã HS 87149490: Phanh xe đạp JD-9F-0270 (1 SET 2 PCS), mới 100%... (mã hs phanh xe đạp jd/ hs code phanh xe đạp)
- Mã HS 87149590: Yên xe đạp D517/TB708B9BB3RD... (mã hs yên xe đạp d517/ hs code yên xe đạp d)
- Mã HS 87149590: Yên xe đạp SA-919... (mã hs yên xe đạp sa9/ hs code yên xe đạp s)
- Mã HS 87149690: PHỤ TÙNG XE ĐẠP (TẤM BÁT)... (mã hs phụ tùng xe đạp/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 87149912: Trục bánh xe trước bằng sắt (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX, 2 bánh), mã 44301K56N00, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs trục bánh xe tr/ hs code trục bánh xe)
- Mã HS 87149991: Giá đỡ dây le bằng kẽm dùng cho xe máy (CO FORM D)/XK02597MK01... (mã hs giá đỡ dây le b/ hs code giá đỡ dây l)
- Mã HS 87149991: Móc treo xe đạp (bằng nhôm) HANGER hàng mới 100% item# AS-P2806A-T... (mã hs móc treo xe đạp/ hs code móc treo xe)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R014... (mã hs gọng yên r014/ hs code gọng yên r01)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R226... (mã hs gọng yên r226/ hs code gọng yên r22)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R258... (mã hs gọng yên r258/ hs code gọng yên r25)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R330... (mã hs gọng yên r330/ hs code gọng yên r33)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R373... (mã hs gọng yên r373/ hs code gọng yên r37)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R380... (mã hs gọng yên r380/ hs code gọng yên r38)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R509... (mã hs gọng yên r509/ hs code gọng yên r50)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R530... (mã hs gọng yên r530/ hs code gọng yên r53)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R535... (mã hs gọng yên r535/ hs code gọng yên r53)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R539... (mã hs gọng yên r539/ hs code gọng yên r53)
- Mã HS 87149991: Gọng yên RD07... (mã hs gọng yên rd07/ hs code gọng yên rd0)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R1217... (mã hs gọng yên r1217/ hs code gọng yên r12)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R2608-1... (mã hs gọng yên r2608/ hs code gọng yên r26)
- Mã HS 87149991: Gọng yên R9009-CR... (mã hs gọng yên r9009/ hs code gọng yên r90)
- Mã HS 87149991: ỐNG YÊN SẮT DDK-001... (mã hs ống yên sắt ddk/ hs code ống yên sắt)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-3388-1 (Lò xo nhựa)... (mã hs phụ kiện wg338/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-014 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wg014/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-258 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wg258/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-373 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wg373/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-530 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wg530/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-535 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wg535/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-539 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wg539/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-D05 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wgd05/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-2404 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiện wg240/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆM WG-2663-3 (Viền nhựa phủ đinh ghim)... (mã hs phụ kiệm wg266/ hs code phụ kiệm wg)
- Mã HS 87149991: PHỤ KIỆN WG-2660-2 (Đòn gánh cân bằng yên xe)... (mã hs phụ kiện wg266/ hs code phụ kiện wg)
- Mã HS 87149991: Chắn bảo vệ líp xe RD PROTECTOR KIDS/COMPA... (mã hs chắn bảo vệ líp/ hs code chắn bảo vệ)
- Mã HS 87149991: Túi trùm cho yên xe đạp loại Raincover for Saddles... (mã hs túi trùm cho yê/ hs code túi trùm cho)
- Mã HS 87149991: Cụm trục cổ lái bằng sắt (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX, 2 bánh), mã 53219KWN980, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cụm trục cổ lái/ hs code cụm trục cổ)
- Mã HS 87149991: Nắp hốc chứa đồ bằng nhựa (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX, 2 bánh), mã 81144K35V00, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs nắp hốc chứa đồ/ hs code nắp hốc chứa)
- Mã HS 87149991: Giá kẹp tay lái dưới bằng sắt (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX, 2 bánh), mã 53130KWN900, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs giá kẹp tay lái/ hs code giá kẹp tay)
- Mã HS 87149991: Giá bắt tay phanh trái bằng sắt (phụ tùng xe máy dùng cho xe PCX, 2 bánh), mã 53172K35V00, nhãn hiệu Honda, xuất xứ Honda Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs giá bắt tay pha/ hs code giá bắt tay)
- Mã HS 87149991: Kẹp nối yên sau xe đạp- 70001... (mã hs kẹp nối yên sau/ hs code kẹp nối yên)
- Mã HS 87149991: Giá đỡ giở xe đạp BT-4-1... (mã hs giá đỡ giở xe đ/ hs code giá đỡ giở x)
- Mã HS 87149991: Baga xe đạp 022. 02. 014 (SW-CS051S) (cao 355 mm) làm từ thép mua tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs baga xe đạp 022/ hs code baga xe đạp)
- Mã HS 87149991: Miếng ốp sườn xe đạp (bằng nhôm) GUSSET hàng mới 100% item# 6011-026-92A... (mã hs miếng ốp sườn x/ hs code miếng ốp sườ)
- Mã HS 87149991: Nút chặn tay lắc đề (bằng nhôm) SHIFTER FITTING hàng mới 100% item# 6003-104-1... (mã hs nút chặn tay lắ/ hs code nút chặn tay)
- Mã HS 87149991: Chắn bùn xe đạp(1 bộ1cái hoàn chỉnh)... (mã hs chắn bùn xe đạp/ hs code chắn bùn xe)
- Mã HS 87149991: Baga xe đạp W7001133 (SW-KM042S) (cao 370 mm) làm từ nhôm mua tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs baga xe đạp w70/ hs code baga xe đạp)
- Mã HS 87149991: Giỏ xe đạp TL-306(300*250*200MM)... (mã hs giỏ xe đạp tl3/ hs code giỏ xe đạp t)
- Mã HS 87149991: Giá đỡ STAY 12. 7*400*6. 5MM (01 bộ 02 cái)... (mã hs giá đỡ stay 12/ hs code giá đỡ stay)
- Mã HS 87149991: Giá đỡ BT-4(28. 8) (01 bộ gồm 01 cái giá đỡ + 16 cái ốc vít)... (mã hs giá đỡ bt428/ hs code giá đỡ bt4)
- Mã HS 87149991: Giỏ xe đạp RACKTIME (430*310*245mm)... (mã hs giỏ xe đạp rack/ hs code giỏ xe đạp r)
- Mã HS 87149991: Đệm cao su-Buffer. Hàng mới 100%... (mã hs đệm cao subuff/ hs code đệm cao sub)
- Mã HS 87149991: Baga sau cho xe gắn máy bằng sắt-Rear Carrier. Hàng mới 100%... (mã hs baga sau cho xe/ hs code baga sau cho)
- Mã HS 87149991: Baga trước cho xe gắn máy bằng sắt-Front Carrier Kit. Hàng mới 100%... (mã hs baga trước cho/ hs code baga trước c)
- Mã HS 87149991: Tay nắm sau xe gắn máy S mới bằng sắt-REAR HANDLEBAR WITH I. P. Hàng mới 100%... (mã hs tay nắm sau xe/ hs code tay nắm sau)
- Mã HS 87149991: Tay nắm cho xe gắn máy bằng sắt-Handle-bar support carrier kit sprint. Hàng mới 100%... (mã hs tay nắm cho xe/ hs code tay nắm cho)
- Mã HS 87149991: Baga xe đạp 50010 (SW-EA03S) (cao 415 mm) làm từ nhôm mua tại Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs baga xe đạp 500/ hs code baga xe đạp)
- Mã HS 87149991: Dĩa căm xe đạp... (mã hs dĩa căm xe đạp/ hs code dĩa căm xe đ)
- Mã HS 87149991: Đai siết yên xe đạp... (mã hs đai siết yên xe/ hs code đai siết yên)
- Mã HS 87149991: Miếng BẢO HỘ DDK-PD29090... (mã hs miếng bảo hộ dd/ hs code miếng bảo hộ)
- Mã HS 87149994: Chân chống xe đạp, Item: 1904-113-11 mã MA002J (Dài: L255mm đến L305mm) làm từ nhôm mua tại Việt Nam, mới 100%... (mã hs chân chống xe đ/ hs code chân chống x)