Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8531 - Mã HS 85311010: Công tắc báo động khẩn- Code: SS-075Q, hiệu Seco-Larm (hàng mới 100%)... (mã hs công tắc báo độ/ hs code công tắc báo)
- Mã HS 85311010: Đầu dò báo động chống trộm bằng tia hồng ngoại- Code: E-936-S45RRGQ, hiệu Seco-Larm (hàng mới 100%)... (mã hs đầu dò báo động/ hs code đầu dò báo đ)
- Mã HS 85311010: Cảm biến cửa báo động chống trộm series 2- Door Sensor series 2 (OS-DS-120-S2). Hàng mới 100%... (mã hs cảm biến cửa bá/ hs code cảm biến cửa)
- Mã HS 85311020: Còi báo, dùng trong phòng chống cháy nổ, "ALLOY" Cat No. EBZ-24D-M1, Ex-proof Buzzer 24V. DC, hàng mới 100%... (mã hs còi báo dùng t/ hs code còi báo dùn)
- Mã HS 85311020: Đầu báo nhiệt loại địa chỉ, P/N: FST/851H, hiệu Notifier (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu báo nhiệt l/ hs code đầu báo nhiệ)
- Mã HS 85311020: ĐĐầu báo cháy nhiệt... (mã hs đđầu báo cháy n/ hs code đđầu báo chá)
- Mã HS 85311020: Đầu báo cháy khói quang... (mã hs đầu báo cháy kh/ hs code đầu báo cháy)
- Mã HS 85311030: Cảm biến khói- Smoke Dectector (OS-SMOKE-110). Hàng mới 100%... (mã hs cảm biến khói/ hs code cảm biến khó)
- Mã HS 85311030: Cảm biến khói series 2- Smoke Dectector series 2 (OS-SMOKE-110-S2). Hàng mới 100%... (mã hs cảm biến khói s/ hs code cảm biến khó)
- Mã HS 85311030: Đầu báo khói quang kèm đế FDK246N, hàng mới 100%... (mã hs đầu báo khói qu/ hs code đầu báo khói)
- Mã HS 85311030: Đầu báo khói địa chỉ loại điện quang, P/N: FSP/851, hiệu Notifier (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu báo khói đị/ hs code đầu báo khói)
- Mã HS 85311090: Báo chống mở cửa ZM-262. Part No: ZM-262. Hàng mới 100%... (mã hs báo chống mở cử/ hs code báo chống mở)
- Mã HS 85311090: Báo Tăng cự ly ZR-655 kèm nguồn 12V. Part No: ZR-655. Hàng mới 100%... (mã hs báo tăng cự ly/ hs code báo tăng cự)
- Mã HS 85311090: Báo chống leo rào AX-80(bảo vệ được 80m). Part No: AX-80. Hàng mới 100%... (mã hs báo chống leo r/ hs code báo chống le)
- Mã HS 85311090: Thiết bị cảnh báo rò rỉ gas EWEX II B 100 sử dụng cho hệ thống báo cháy. HSX: Ewoo. Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị cảnh b/ hs code thiết bị cản)
- Mã HS 85311090: Còi báo-F25(HY-256-220ACV)-Hàng mới 100%... (mã hs còi báof25hy/ hs code còi báof25)
- Mã HS 85311090: Còi hú 6 tiếng-JC 668-Hàng mới 100%... (mã hs còi hú 6 tiếng/ hs code còi hú 6 tiế)
- Mã HS 85311090: Cảm biến khói (SMOKE DETECTOR TESTER; hàng mới 100%)... (mã hs cảm biến khói/ hs code cảm biến khó)
- Mã HS 85311090: Chuông báo cháy Fomusa... (mã hs chuông báo cháy/ hs code chuông báo c)
- Mã HS 85318010: Chuông báo động chống trộm series 2- Smart Siren series 2 (OS-Siren-120-S2). Hàng mới 100%... (mã hs chuông báo động/ hs code chuông báo đ)
- Mã HS 85318010: Hộp tổ hợp chuông, đèn, nút nhấn, kích thước cao 410, rộng 215, sâu 76, hàng mới 100%... (mã hs hộp tổ hợp chuô/ hs code hộp tổ hợp c)
- Mã HS 85318010: Còi báo cháy. Model: G1R-HDVM. Hiệu EST (UTC). Hàng mới 100%... (mã hs còi báo cháy m/ hs code còi báo cháy)
- Mã HS 85318010: Chuông báo hoạt động của máy bơm keo, số hiệu: KH-4022D, kích thước: phi 22, điện áp: DC12~24V... (mã hs chuông báo hoạt/ hs code chuông báo h)
- Mã HS 85318010: Còi báo AH164-TX2BE dùng để báo trong các trường hợp xảy ra lỗi ở hệ thống dây chuyền sản xuất trong công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs còi báo ah164t/ hs code còi báo ah16)
- Mã HS 85318090: Dụng cụ báo khí CO2- CO2 DETECTOR, MARK IX, MK92049, Part Number KBVCO2MARKIX, mới 100%... (mã hs dụng cụ báo khí/ hs code dụng cụ báo)
- Mã HS 85318090: Đầu báo nhiệt gia tăng kèm đế FDPJ206-D, hàng mới 100%... (mã hs đầu báo nhiệt g/ hs code đầu báo nhiệ)
- Mã HS 85318090: Đầu báo nhiệt cố định tại 75 độ C kèm đế, loại chống nước FDLJ106-DW-75, hàng mới 100%... (mã hs đầu báo nhiệt c/ hs code đầu báo nhiệ)
- Mã HS 85318090: Thiết bị báo hiệu hình ảnh ST56L-BZ-3-24-RAG-VF, hàng mới 100%... (mã hs thiết bị báo hi/ hs code thiết bị báo)
- Mã HS 85318090: Hộp tổ hợp đấu tổ hợp chuông, đèn, nút ấn... (mã hs hộp tổ hợp đấu/ hs code hộp tổ hợp đ)
- Mã HS 85319090: Đầu dò hồng ngoại báo trộm. Model DDV1016. Hiệu (UTC). Hàng mới 100%... (mã hs đầu dò hồng ngo/ hs code đầu dò hồng)
- Mã HS 85319090: Đầu dò nhiệt báo cháy. Model: SIGA-HFD. Hiệu EST (UTC). Hàng mới 100%... (mã hs đầu dò nhiệt bá/ hs code đầu dò nhiệt)
- Mã HS 85319090: Đầu hồng ngoại báo trộm. Model: DD1012PI. Hiệu Interlogix- UTC. Hàng mới 100%... (mã hs đầu hồng ngoại/ hs code đầu hồng ngo)
- Mã HS 85319090: Thiết bị giám sát đầu dò khói. Model: SIGA-CT1. Hiệu EST (UTC). Hàng mới 100%... (mã hs thiết bị giám s/ hs code thiết bị giá)
- Mã HS 85319090: Card giao tiếp của tủ trung tâm báo trộm. Model: NX-596E. Hiệu Interlogix (UTC). Hàng mới 100%... (mã hs card giao tiếp/ hs code card giao ti)
- Mã HS 85319090: Board mạch của tủ trung tâm báo trộm. Model: NX-4-BO-FG-MAL. Hiệu Interlogix (UTC). Hàng mới 100%.... (mã hs board mạch của/ hs code board mạch c)
- Mã HS 85319090: Thanh gắn borad mạch của tủ trung tâm báo trộm. Model: NX-CA-SL. Hiệu Interlogix (UTC). Hàng mới 100%.... (mã hs thanh gắn borad/ hs code thanh gắn bo)
- Mã HS 85319090: Đèn báo cháy Fomusa... (mã hs đèn báo cháy fo/ hs code đèn báo cháy)