Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8542 - Mã HS 85423100: Mạch tích hợp IC FLASH PROM FPGA 16 MBITS. Thay đổi MĐSD theo dòng 1 của tk nhập: 102183216552/G12. Ngày 23/08/2019. SL 55 Cái... (mã hs mạch tích hợp i/ hs code mạch tích hợ)
- Mã HS 85423100: Linh kiện điện tử: IC nguồn-LP2985-33DBVR... (mã hs linh kiện điện/ hs code linh kiện đi)
- Mã HS 85423100: Cổng kết nối HD link YL-SMC-9F... (mã hs cổng kết nối hd/ hs code cổng kết nối)
- Mã HS 85423100: Chíp IC (mạch điện tử tích hợp)- 11RBUE878NMDG (hàng xuất từ tờ khai 103030292300 ngày 06/12/2019), dùng trong sản xuất remote cho tivi. Hàng mới 100%... (mã hs chíp ic mạch đ/ hs code chíp ic mạc)
- Mã HS 85423100: Bản mạch điện tử tích hợp dùng cho camera ĐTDĐ (SO1960 FPCB ASSY), hàng mới 100%... (mã hs bản mạch điện t/ hs code bản mạch điệ)
- Mã HS 85423100: Mạch giao tiếp tín hiệu với máy tính qua cổng USB VirUSB- DI01616 (Model: DI01616; mạch điều khiển giao tiếp máy tính; Mã KH: 40323)... (mã hs mạch giao tiếp/ hs code mạch giao ti)
- Mã HS 85423100: Chíp xử lý R5F51115ADFM, Hàng mới 100%... (mã hs chíp xử lý r5f5/ hs code chíp xử lý r)
- Mã HS 85423100: Chíp điều khiển 2SC4154-T150-1F, Hàng mới 100%... (mã hs chíp điều khiển/ hs code chíp điều kh)
- Mã HS 85423100: Chipset... (mã hs chipset/ hs code chipset)
- Mã HS 85423100: DEVICE CONTROLLER... (mã hs device controll/ hs code device contr)
- Mã HS 85423100: BROADBAND COMMUNICATION PROCES... (mã hs broadband commu/ hs code broadband co)
- Mã HS 85423900: Mạch điện tử cho Thiết bị đo điện trở bằng tia Neutron, S/N: LDSC-BA#419, (Hàng đã qua sử dụng)... (mã hs mạch điện tử ch/ hs code mạch điện tử)
- Mã HS 85423900: Mạch điện tử, phụ tùng của Thiết bị đo điện trở thành giếng, Serial Number: HRCC-H#3837, Part Number: P485520, hàng đã qua sử dụng, trừ mục 8. 2... (mã hs mạch điện tử p/ hs code mạch điện tử)
- Mã HS 85423900: Linh kiện nồi cơm điện: Mạch hiển thị cho model KG835. Hàng mới 100%. Hàng FOC... (mã hs linh kiện nồi c/ hs code linh kiện nồ)
- Mã HS 85423900: Mạch điện tử, Model: DS-HMT 300 MAIN BOARD (phụ tùng của máy bôi keo), mới 100%.... (mã hs mạch điện tử m/ hs code mạch điện tử)
- Mã HS 85423900: Bản mạch điện LT2543001... (mã hs bản mạch điện l/ hs code bản mạch điệ)
- Mã HS 85423900: Bản mạch điều khiển/ZEC-025, 100x60mm; dùng để điều chỉnh khống chế thiết bị máy vận hành theo trình tự, mới 100%... (mã hs bản mạch điều k/ hs code bản mạch điề)
- Mã HS 85423900: Chip vi mạch CM RFDIP160806BLM6T68... (mã hs chip vi mạch cm/ hs code chip vi mạch)
- Mã HS 85423900: Bản mạch điện tử... (mã hs bản mạch điện t/ hs code bản mạch điệ)
- Mã HS 85423900: Mạch điện tử, phụ tùng cho thiết bị đo thành giếng bằng sóng âm, SERIAL NO: ECH-SF # 8445, PART NO: J971610. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs mạch điện tử p/ hs code mạch điện tử)
- Mã HS 85423900: Mạch điện tử (phụ tùng cho thiết bị đo độ ngiêng giếng khoan), Serial Number: DHRU-FB#1929, Part Number: 100293104, Hàng đã qua sử dụng... (mã hs mạch điện tử p/ hs code mạch điện tử)
- Mã HS 85423900: Mạch điện tử cho Thiết bị đo điện trở bằng tia Neutron, S/N: LDSC-BA#419, Hàng đã qua sử dụng... (mã hs mạch điện tử ch/ hs code mạch điện tử)
- Mã HS 85423900: Bảng mach hoàn chỉnh PCB dùng cho máy kiểm tra đèn, 250*220*2mm, hàng mới 100%... (mã hs bảng mach hoàn/ hs code bảng mach ho)
- Mã HS 85423900: Bản mạch (JVNDTC) (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch jvndt/ hs code bản mạch jv)
- Mã HS 85423900: Bản mạch Hanal V3 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch hanal/ hs code bản mạch han)
- Mã HS 85423900: Bản mạch LOOP IF V02 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch loop i/ hs code bản mạch loo)
- Mã HS 85423900: Bản mạch đo tĩnh điện (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch đo tĩn/ hs code bản mạch đo)
- Mã HS 85423900: Bản mạch QI9-0495-A02 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch qi904/ hs code bản mạch qi9)
- Mã HS 85423900: Bản mạch QI9-0284-A01-V02 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch qi902/ hs code bản mạch qi9)
- Mã HS 85423900: Bản mạch QI9-0360-A01-V02 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch qi903/ hs code bản mạch qi9)
- Mã HS 85423900: Bản mạch QI9-0563-A06 REV01 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch qi905/ hs code bản mạch qi9)
- Mã HS 85423900: Bản mạch SE16-IFLV-5555-1V01 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch se16i/ hs code bản mạch se1)
- Mã HS 85423900: Bản mạch SE99-ADF-IDI-B74-1V (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch se99a/ hs code bản mạch se9)
- Mã HS 85423900: Bản mạch SE99-SCU-HN12MKII-3V (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch se99s/ hs code bản mạch se9)
- Mã HS 85423900: Bản mạch SE16-PSU-1413-1V-REV04 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch se16p/ hs code bản mạch se1)
- Mã HS 85423900: Bản mạch TS16-Board Loader Assy3 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch ts16b/ hs code bản mạch ts1)
- Mã HS 85423900: Bản mạch hiển thị LCD-COM-1V Rev02 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch hiển t/ hs code bản mạch hiể)
- Mã HS 85423900: Bản mạch Giả Lập JTR-19-0027-01 V01 (Bản mạch đã được gắn linh kiện)/điện áp 24V... (mã hs bản mạch giả lậ/ hs code bản mạch giả)
- Mã HS 85423900: Bản mạch sled cho tivi SMTD430FAM302. Mới 100%... (mã hs bản mạch sled c/ hs code bản mạch sle)
- Mã HS 85423900: Plastic roulette IC (Model: LKT4208, dạng cuộn, 4000 IC/chiếc, đường kính 33cm)... (mã hs plastic roulett/ hs code plastic roul)
- Mã HS 85429000: Mạch điện tích hợp, dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100%... (mã hs mạch điện tích/ hs code mạch điện tí)
- Mã HS 85429000: Chíp vi điều khiển-SILAB-C8051F920-Hàng mới 100%... (mã hs chíp vi điều kh/ hs code chíp vi điều)
- Mã HS 85429000: Chíp AP7340D-33FS4-7 dùng để lắp ráp bản mạch (Xuất bán thanh lý từ dòng hàng số 3 TK 102680967650 E11- 4/6/2019)... (mã hs chíp ap7340d33/ hs code chíp ap7340d)
- Mã HS 85429000: Giắc cắm để hàn trên bảng mạch điện tử tích hợp K4710A-9104, Hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm để hàn/ hs code giắc cắm để)
- Mã HS 85429000: Probe Pin(Thiết bị dò điện của mạch điện tích hợp(chíp điện tử) SG-25RT-2. 35-W017-G3-13-K1-REV. A... (mã hs probe pinthiết/ hs code probe pinth)
- Mã HS 85429000: Dây cáp cho ổ đĩa cứng vi tính (hàng đã qua sử dụng)... (mã hs dây cáp cho ổ đ/ hs code dây cáp cho)
- Mã HS 85429000: Thiết bị dò điện của mạch điện tích hợp(chíp điện tử)... (mã hs thiết bị dò điệ/ hs code thiết bị dò)