Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8482 - Mã HS 84821000: Bạc đạn NK302, NP633221 đã qua sử dụng (hàng trực tiếp phục vụ cho sản xuất)... (mã hs bạc đạn nk302/ hs code bạc đạn nk30)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn dùng trong công nghiệp không hiệu năm sx 2010-2011-hàng đã qua sử dụng... (mã hs bạc đạn dùng tr/ hs code bạc đạn dùng)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn giảm ma sát khi truyền động trong hệ thống băng tải, Model: 6202ZZ, NSX: NACHI, hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn giảm ma/ hs code bạc đạn giảm)
- Mã HS 84821000: Vòng bi công nghiệp bằng thép phi (5-<10)cm, dày 3cm, hiệu BZK, mới 100%... (mã hs vòng bi công ng/ hs code vòng bi công)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn 608ZZ của máy massage cầm tay cán ngắn 4 đầu thay UCW-3002. Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn 608zz c/ hs code bạc đạn 608z)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn máy may-CROSS ROLLER ST-1310HS-C3. 5 (SA8632001) (L35MM)... (mã hs bạc đạn máy may/ hs code bạc đạn máy)
- Mã HS 84821000: Vòng bi koyo 6005zz, hàng mới 100%... (mã hs vòng bi koyo 60/ hs code vòng bi koyo)
- Mã HS 84821000: Vòng bi 6001zz hãng NSK. Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 6001zz/ hs code vòng bi 6001)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn SS626-2RS, hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ss6262/ hs code bạc đạn ss62)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn (Vòng bi)-6204ZZ-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn vòng b/ hs code bạc đạn vòn)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn đầu-L940ZZ-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn đầul94/ hs code bạc đạn đầu)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F8-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf8/ hs code bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn 6310zz... (mã hs bạc đạn 6310zz/ hs code bạc đạn 6310)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F12-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf12/ hs code bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F16-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf16/ hs code bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F20-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf20/ hs code bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Bạc đạn ống-F30-Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn ốngf30/ hs code bạc đạn ống)
- Mã HS 84821000: Vòng bi SKF 6301-2Z, hàng mới 100%... (mã hs vòng bi skf 630/ hs code vòng bi skf)
- Mã HS 84821000: Vòng bi, đường kính trong 2mm, nhãn hiệu MISUMI, dùng cho máy đóng cuộn linh kiện trong nhà máy điện tử, hàng mới 100%... (mã hs vòng bi đường/ hs code vòng bi đườ)
- Mã HS 84821000: Vòng bi YAR211-2F... (mã hs vòng bi yar211/ hs code vòng bi yar2)
- Mã HS 84821000: Vòng bi YAR 205 2F... (mã hs vòng bi yar 205/ hs code vòng bi yar)
- Mã HS 84821000: Vòng bi SKF 6212-2RS1... (mã hs vòng bi skf 621/ hs code vòng bi skf)
- Mã HS 84821000: Gối đỡ vòng bi SYJ 55TF... (mã hs gối đỡ vòng bi/ hs code gối đỡ vòng)
- Mã HS 84821000: Vòng bi A97L-0201-0910#6003 (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs vòng bi a97l02/ hs code vòng bi a97l)
- Mã HS 84821000: Vòng bi A97L-0001-0670#DRF2280H (phụ tùng máy CNC), hàng mới 100%... (mã hs vòng bi a97l00/ hs code vòng bi a97l)
- Mã HS 84821000: Vòng bi công nghiệp bằng thép, mã 609 ZZ, KT: 9x24x7(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi công ng/ hs code vòng bi công)
- Mã HS 84821000: Vòng bi chặn bằng thép, mã 108905, KT: 25. 5x51. 5x15. 875(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi chặn bằ/ hs code vòng bi chặn)
- Mã HS 84821000: Vòng bi 600722. Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 600722/ hs code vòng bi 6007)
- Mã HS 84821000: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc bằng thép, mã 7244 ACM, KT: 220x400x65(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đỡ chặn/ hs code vòng bi đỡ c)
- Mã HS 84821000: Vòng bi gối F216... (mã hs vòng bi gối f21/ hs code vòng bi gối)
- Mã HS 84821000: Trục bi gối UCP 206... (mã hs trục bi gối ucp/ hs code trục bi gối)
- Mã HS 84821000: Vòng bi... (mã hs vòng bi/ hs code vòng bi)
- Mã HS 84822000: Vòng bi đũa côn bằng thép, mã 97741 M, KT: 205x320x149(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa côn/ hs code vòng bi đũa)
- Mã HS 84822000: Vòng bi đũa dạng hình trụ bằng thép, mã 3004264M, KT: 320x580x208(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa dạn/ hs code vòng bi đũa)
- Mã HS 84823000: Vòng bi đũa cầu bằng thép, mã 22308 MW33, KT: 40x90x33(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa cầu/ hs code vòng bi đũa)
- Mã HS 84825000: Vòng bi đũa dạng hình trụ bằng thép, mã 502207, KT: 35x61. 8x17(mm), mới 100%... (mã hs vòng bi đũa dạn/ hs code vòng bi đũa)
- Mã HS 84825000: Vòng bi bằng thép KT 10x15x4 (mm), hàng mới 100%... (mã hs vòng bi bằng th/ hs code vòng bi bằng)
- Mã HS 84828000: Vòng bi đã qua sử dụng dùng phục vụ trực tiếp sản xuất trong công nghiệp(dùng cho các loại máy tiện, máy phay, máy mài), quy cách Phi 80-130 MM x170-210MMx39-45MM, Hiệu-NSK, Model-6316VV/VVNZ, Năm SX 2014.... (mã hs vòng bi đã qua/ hs code vòng bi đã q)
- Mã HS 84828000: BẠC ĐẠN 6001 CỦA MÁY SE SỢI YICHANG, VẬT LIỆU THÉP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bạc đạn 6001 củ/ hs code bạc đạn 6001)
- Mã HS 84828000: BẠC ĐẠN 6302 CỦA MÁY SE SỢI YICHANG, VẬT LIỆU THÉP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs bạc đạn 6302 củ/ hs code bạc đạn 6302)
- Mã HS 84828000: Bạc đạn- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs bạc đạn phụ tù/ hs code bạc đạn phụ)
- Mã HS 84828000: Bạc thau- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100%... (mã hs bạc thau phụ t/ hs code bạc thau ph)
- Mã HS 84828000: Vòng Bi NSK 6907z... (mã hs vòng bi nsk 690/ hs code vòng bi nsk)
- Mã HS 84828000: Vòng bi quạt gió li tâm 9-12... (mã hs vòng bi quạt gi/ hs code vòng bi quạt)
- Mã HS 84828000: Vòng bi UCFCX10(Ổ bi cầu, dùng cho trục truyền động, dùng cho hệ thống băng tải). Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi ucfcx10/ hs code vòng bi ucfc)
- Mã HS 84828000: Vòng bi 4T-30211(Ổ bi cầu, dùng cho trục truyền động, dùng cho hệ thống băng tải). Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 4t3021/ hs code vòng bi 4t3)
- Mã HS 84828000: Vòng bi 22213 EXW33(Ổ bi cầu, dùng cho trục truyền động, dùng cho hệ thống băng tải). Hàng mới 100%... (mã hs vòng bi 22213 e/ hs code vòng bi 2221)
- Mã HS 84828000: Bạc trượt các loại(linh kiện cơ khí chính xác)... (mã hs bạc trượt các l/ hs code bạc trượt cá)
- Mã HS 84828000: Khối trượt các loại (linh kiện cơ khí chính xác)... (mã hs khối trượt các/ hs code khối trượt c)