Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8304 - Mã HS 83040091: Khay trưng bày dạng vali, chứa 13 bộ công tắc, bằng nhôm, không hiệu (TS-08), hàng mới 100%... (mã hs khay trưng bày/ hs code khay trưng b)
- Mã HS 83040099: Hộp đựng dụng cụ (bằng sắt), Hàng mới 100%.... (mã hs hộp đựng dụng c/ hs code hộp đựng dụn)
- Mã HS 83040099: Giá trưng dây nịt (25x48)cm, dùng trang trí cửa hàng, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs giá trưng dây n/ hs code giá trưng dâ)
- Mã HS 83040099: Giá treo giày bằng inox(25x10cm), dùng trang trí cửa hàng, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs giá treo giày b/ hs code giá treo già)
- Mã HS 83040099: Khay trưng bày bằng thép size A6, dùng kê giấy cho khách ký hóa đơn, không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs khay trưng bày/ hs code khay trưng b)
- Mã HS 83040099: Khay inox: 345*165*6mm; dùng để đựng dây đồng thừa, hàng mới 100%... (mã hs khay inox345*1/ hs code khay inox34)
- Mã HS 83040099: Hộp đựng đồ nghề LanlongKT: 500*200*240mm, mới 100%... (mã hs hộp đựng đồ ngh/ hs code hộp đựng đồ)
- Mã HS 83040099: Ống cắm bút bằng sắt mạ + nhựa, cao (5- 18)cm. Hiệu chữ trung quốc. Mới 100%... (mã hs ống cắm bút bằn/ hs code ống cắm bút)
- Mã HS 83040099: Cắm hóa đơn bằng sắt-0241. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs cắm hóa đơn bằn/ hs code cắm hóa đơn)
- Mã HS 83040099: Chặn sách bằng sắt- E9262. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs chặn sách bằng/ hs code chặn sách bằ)
- Mã HS 83040099: Khay đựng tài liệu 3 tầng bằng sắt 22cm x 34cm x 22cm- E9181. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs khay đựng tài l/ hs code khay đựng tà)
- Mã HS 83040099: Bàn inox, KT: W500 x L900 x H500 mm. Hàng mới 100%... (mã hs bàn inox kt w/ hs code bàn inox kt)
- Mã HS 83040099: Tấm đỡ tủ đựng Tivi bằng thép BT7005-FP5501/B... (mã hs tấm đỡ tủ đựng/ hs code tấm đỡ tủ đự)
- Mã HS 83040099: Hộp điện thoại (648x200x625)mm, hàng mới 100%... (mã hs hộp điện thoại/ hs code hộp điện tho)
8305 - Mã HS 83051090: Kẹp bướm Slecho 15mm... (mã hs kẹp bướm slecho/ hs code kẹp bướm sle)
- Mã HS 83051090: Kẹp giấy C32 (đủ 100 kim)... (mã hs kẹp giấy c32 đ/ hs code kẹp giấy c32)
- Mã HS 83051090: File còng RB3302-3cm. Dùng để kẹp giấy (Hàng mới 100%)... (mã hs file còng rb330/ hs code file còng rb)
- Mã HS 83051090: File còng TC532- 5cm. Dùng để kẹp giấy (Hàng mới 100%)... (mã hs file còng tc532/ hs code file còng tc)
- Mã HS 83051090: File Còng đựng tài liệu- 7cm. Dùng để kẹp giấy (Hàng mới 100%)... (mã hs file còng đựng/ hs code file còng đự)
- Mã HS 83051090: File mềm 5cm TC532A. (Hàng mới 100%)... (mã hs file mềm 5cm tc/ hs code file mềm 5cm)
- Mã HS 83051090: File đựng tài liệu mềm RB330 3cm. (Hàng mới 100%)... (mã hs file đựng tài l/ hs code file đựng tà)
- Mã HS 83052010: Kim bấm số 10 Plus... (mã hs kim bấm số 10 p/ hs code kim bấm số 1)
- Mã HS 83052010: Dập ghim tay, dùng dập tài liệu... (mã hs dập ghim tay d/ hs code dập ghim tay)
- Mã HS 83052010: Đạn ghim T3-10mb dùng cho súng Max TG-A, hàng mới 100%... (mã hs đạn ghim t310m/ hs code đạn ghim t3)
- Mã HS 83052010: Kim bấm(ghim dập) dạng băng- E0010. 1000 chiếc/hộp. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs kim bấmghim dậ/ hs code kim bấmghim)
- Mã HS 83052010: Ghim bấm 3518, sản phẩm bằng sắt dùng trong văn phòng, xuất xứ việt nam, mới 100%... (mã hs ghim bấm 3518/ hs code ghim bấm 351)
- Mã HS 83052010: Ruột ghim KWTrio 23/10. (Hàng mới 100%)... (mã hs ruột ghim kwtri/ hs code ruột ghim kw)
- Mã HS 83052010: Ruột ghim số 3 Plus. (Hàng mới 100%)... (mã hs ruột ghim số 3/ hs code ruột ghim số)
- Mã HS 83052020: Nắp chụp main chuck lnc 35. 36... (mã hs nắp chụp main c/ hs code nắp chụp mai)
- Mã HS 83052020: DỤNG CỤ THÁO HÀNG 63C... (mã hs dụng cụ tháo hà/ hs code dụng cụ tháo)
- Mã HS 83052020: DỤNG CỤ KIỂM TRA NHIỄM TỪ... (mã hs dụng cụ kiểm tr/ hs code dụng cụ kiểm)
- Mã HS 83052020: Rãnh đựng ghim chất liệu bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs rãnh đựng ghim/ hs code rãnh đựng gh)
- Mã HS 83052020: Phủ bên ngoài ghim dập chất liệu bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs phủ bên ngoài g/ hs code phủ bên ngoà)
- Mã HS 83052020: Rãnh bao ghim dưới dùng trong ghim dập chất liệu bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs rãnh bao ghim d/ hs code rãnh bao ghi)
- Mã HS 83052020: Rãnh bao ghim trên dùng trong ghim dập chất liệu bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs rãnh bao ghim t/ hs code rãnh bao ghi)
- Mã HS 83052020: Ghim dập, dạng băng, bằng thép. Mới 100%... (mã hs ghim dập dạng/ hs code ghim dập dạ)
- Mã HS 83052090: Dụng cụ dập ghim (dùng trong công nghiệp), 6, 8, 10MM, AH-313. Mới 100%... (mã hs dụng cụ dập ghi/ hs code dụng cụ dập)
- Mã HS 83052090: Máy dập ghim HD- 10 (Hàng mới 100%)... (mã hs máy dập ghim hd/ hs code máy dập ghim)
- Mã HS 83052090: Máy dập ghim KWTrio 5566 (Hàng mới 100%)... (mã hs máy dập ghim kw/ hs code máy dập ghim)
- Mã HS 83052090: Kim bấm lớn SDI số 3 (hàng mới 100%)... (mã hs kim bấm lớn sdi/ hs code kim bấm lớn)
- Mã HS 83052090: Dập ghim HD 10 (Hàng mới 100%)... (mã hs dập ghim hd 10/ hs code dập ghim hd)
- Mã HS 83052090: Dập lỗ KW Trio 912 (Hàng mới 100%)... (mã hs dập lỗ kw trio/ hs code dập lỗ kw tr)
- Mã HS 83052090: Nhổ ghim KWTrio 0505B (Hàng mới 100%)... (mã hs nhổ ghim kwtrio/ hs code nhổ ghim kwt)
- Mã HS 83052090: Máy dập ghim Deli 0395 (Hàng mới 100%)... (mã hs máy dập ghim de/ hs code máy dập ghim)
- Mã HS 83059010: Kẹp giấy bằng sắt- E0018. 100 chiếc/hộp. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs kẹp giấy bằng s/ hs code kẹp giấy bằn)
- Mã HS 83059010: Kẹp giấy, dùng trong mục đố vui kiến thức về tuân thủ qui định của công ty... (mã hs kẹp giấy dùng/ hs code kẹp giấy dù)
- Mã HS 83059010: Kẹp giấy A4 bằng Inox, hàng mới 100%... (mã hs kẹp giấy a4 bằn/ hs code kẹp giấy a4)
- Mã HS 83059010: Kẹp giấy màu đen 15mm. (Chất liệu bằng sắt để kẹp tài liệu). (Hàng mới 100%)... (mã hs kẹp giấy màu đe/ hs code kẹp giấy màu)
- Mã HS 83059010: Kẹp tài liệu 41mm (Hàng mới 100%)... (mã hs kẹp tài liệu 41/ hs code kẹp tài liệu)
- Mã HS 83059010: Kẹp giấy (bằng kim loại, dùng kẹp sổ ghi chép)... (mã hs kẹp giấy bằng/ hs code kẹp giấy bằ)
- Mã HS 83059090: Răng kẹp ghim bên ngoài dùng trong sản xuất dụng cụ nhổ ghim, chất liệu bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs răng kẹp ghim b/ hs code răng kẹp ghi)
- Mã HS 83059090: Cắt băng dính M-1000. Hàng mới 100%... (mã hs cắt băng dính m/ hs code cắt băng dín)
- Mã HS 83059090: Dụng cụ bằng kim loại dùng để giữ hóa đơn, biên lai, ghi chú. dùng trong nhà hàng, hiệu YEMAN. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ bằng ki/ hs code dụng cụ bằng)
- Mã HS 83059090: Kẹp bướm bằng sắt E38566. 12 chiếc/hộp. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs kẹp bướm bằng s/ hs code kẹp bướm bằn)
- Mã HS 83059090: Ghim cài bằng sắt-E0023. 50gr/hộp. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs ghim cài bằng s/ hs code ghim cài bằn)
- Mã HS 83059090: Ghim mũ nhựa màu- E0021. 35 chiếc/hộp. Hiệu DeLi. Mới 100%.... (mã hs ghim mũ nhựa mà/ hs code ghim mũ nhựa)
- Mã HS 83059090: Kẹp giữ cố định tài liệu bằng thép hợp kim Memo Holder AMH-20, dài 75mm, hãng Atom, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs kẹp giữ cố định/ hs code kẹp giữ cố đ)
- Mã HS 83059090: Kẹp giấy từ nhiều chất liệu (70%BRONZE, 30%CALF LEATHER), mã M63069, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100%... (mã hs kẹp giấy từ nhi/ hs code kẹp giấy từ)
- Mã HS 83059090: Cắt băng dính motex 03 mini. Hàng mới 100%... (mã hs cắt băng dính m/ hs code cắt băng dín)
- Mã HS 83059090: Ghim cài giấy tam giác C62 (Hàng mới 100%)... (mã hs ghim cài giấy t/ hs code ghim cài giấ)
- Mã HS 83059090: Ghim cài giấy C32 (Hàng mới 100%)... (mã hs ghim cài giấy c/ hs code ghim cài giấ)
- Mã HS 83059090: Cần chuyển động bằng thép, mã 287-5108... (mã hs cần chuyển động/ hs code cần chuyển đ)
- Mã HS 83059090: Kẹp giữ tiền bằng kim loại... (mã hs kẹp giữ tiền bằ/ hs code kẹp giữ tiền)
- Mã HS 83059090: Kẹp giữ chìa khoá bằng kim loại (1 bộ 2 cái)... (mã hs kẹp giữ chìa kh/ hs code kẹp giữ chìa)
- Mã HS 83059090: Miếng nẹp lưng sổ ghi chép bằng thép đã đục lổ (65 x 10 mm)... (mã hs miếng nẹp lưng/ hs code miếng nẹp lư)
- Mã HS 83059090: Miếng bảo vệ góc bìa giấy bằng kim loại... (mã hs miếng bảo vệ gó/ hs code miếng bảo vệ)