Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

8103 - Mã HS 81039000: Ống thép/ Fluoro chip KD-6G-1 (phi 0. 3 x dài 5)mm... (mã hs ống thép/ fluor/ hs code ống thép/ fl)
8104 - Mã HS 81041100: Magie dạng thỏi 99. 9%... (mã hs magie dạng thỏi/ hs code magie dạng t)
- Mã HS 81041100: Thỏi magie (Magnesium ingot)... (mã hs thỏi magie mag/ hs code thỏi magie)
- Mã HS 81041100: Phôi Magiê- MAINGOT- Magnesium ingot... (mã hs phôi magiê mai/ hs code phôi magiê)
- Mã HS 81041100: Magie dạng thỏi, có chứa hàm lượng magie ít nhất 99, 9% tính theo trọng lượng, hàng mới 100%... (mã hs magie dạng thỏi/ hs code magie dạng t)
- Mã HS 81041100: Magnesium Ingots (magie kim loại, dạng thỏi, hàng chưa gia công), hàm lượng >=99. 9%, mới 100%... (mã hs magnesium ingot/ hs code magnesium in)
- Mã HS 81041100: Magie chưa gia công dạng thỏi, thành phần hàm lượng magie là 99. 9%, Si là 0. 019%, Al là 0. 02%, Mn là 0. 024%, Fe là 0. 023%, Ni là 0. 005%. Hàng mới 100%... (mã hs magie chưa gia/ hs code magie chưa g)
- Mã HS 81041100: Mg (magie99. 9%) dạng thỏi NPL SX nhôm dùng trong lò nung nhôm hàng mới 100%... (mã hs mg magie999%/ hs code mg magie99)
- Mã HS 81041100: Magie thỏi chưa gia công (Hàng mới 100%)... (mã hs magie thỏi chưa/ hs code magie thỏi c)
- Mã HS 81041100: Ma giê thỏi kim loại, chưa gia công hàm lượng Ma giê >=99, 9%, khối lượng mỗi thỏi 7. 5kg +/-0. 5kg, dùng trong công nghiệp luyện kim, hàng mới 100%.... (mã hs ma giê thỏi kim/ hs code ma giê thỏi)
- Mã HS 81041100: Magnesium ingot: Magiê dạng thỏi... (mã hs magnesium ingot/ hs code magnesium in)
- Mã HS 81041900: Mage thỏi chưa gia công... (mã hs mage thỏi chưa/ hs code mage thỏi ch)
- Mã HS 81041900: Nguyên liệu magiê dạng thỏi (kích thước: 57. 5 x 9 x 7 cm) hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu mag/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 81041900: Magiê nguyên liệu dạng thỏi AZ91D (Thành phần: AL 8, 5 ~9. 5%, Zn + Mn+Si + Fe + Cu + Ni ~1 %. Phần còn lại ~ 88 % là Mg)... (mã hs magiê nguyên li/ hs code magiê nguyên)
- Mã HS 81042000: Phế liệu magie... (mã hs phế liệu magie/ hs code phế liệu mag)
- Mã HS 81042000: Phế liệu của Magie hợp kim... (mã hs phế liệu của ma/ hs code phế liệu của)
- Mã HS 81042000: Magiê mảnh vụn (hàng đóng trong 1 x cont 40)... (mã hs magiê mảnh vụn/ hs code magiê mảnh v)
- Mã HS 81043000: Bột Magie/ Magnesium Powder... (mã hs bột magie/ magn/ hs code bột magie/ m)
- Mã HS 81043000: Bột Magie (Hàng mới 100% do TQ sản xuất)... (mã hs bột magie hàng/ hs code bột magie h)
- Mã HS 81049000: Sợi Magie... (mã hs sợi magie/ hs code sợi magie)
- Mã HS 81049000: Magie nguyên chất... (mã hs magie nguyên ch/ hs code magie nguyên)
- Mã HS 81049000: Magiê dạng bột dùng để sản xuất săm lốp... (mã hs magiê dạng bột/ hs code magiê dạng b)
- Mã HS 81049000: Magie dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm billet. Hàng mới 100%... (mã hs magie dùng làm/ hs code magie dùng l)
- Mã HS 81049000: Tấm dưới vỏ máy tính cá nhân DFKM0669 bằng magiê, hàng mới 100%... (mã hs tấm dưới vỏ máy/ hs code tấm dưới vỏ)
- Mã HS 81049000: Thanh Magie chống cặn (D=16mm; L=160mm), linh kiện để sản xuất bình nước nóng, Hàng mới 100%... (mã hs thanh magie chố/ hs code thanh magie)
- Mã HS 81049000: Thanh magie Anode kích thước 200mm x 20mm, dùng cho bình nóng lạnh, hàng mới 100%... (mã hs thanh magie ano/ hs code thanh magie)
- Mã HS 81049000: Tấm Đỡ vỉ mạch của bộ phận nghe nhìn cho ô tô bằng hợp kim magie, kt: 620*380*310, mới 100%... (mã hs tấm đỡ vỉ mạch/ hs code tấm đỡ vỉ mạ)
- Mã HS 81049000: Tấm đáy bảo vệ của mô đun tinh thể lỏng bằng hợp kim Magiê (LA10200002A), hàng mới 100%... (mã hs tấm đáy bảo vệ/ hs code tấm đáy bảo)
- Mã HS 81049000: Linh kiện sản xuất bình nước nóng: Thanh Magie kích thước D18x180 mm với đầu ốc M5x100x10 dùng để bảo vệ chống ăn mòn lõi bình nước nóng. Hàng mới 100%.... (mã hs linh kiện sản x/ hs code linh kiện sả)
- Mã HS 81049000: Magie được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm, làm nhôm sáng hơn... (mã hs magie được dùng/ hs code magie được d)
- Mã HS 81049000: Tấm đáy bảo vệ của mô đun tinh thể lỏng 10. 25 inch bằng hợp kim Magiê (LA10200001C)... (mã hs tấm đáy bảo vệ/ hs code tấm đáy bảo)
- Mã HS 81049000: Linh kiện sản xuất bình nước nóng: Thanh Magie dùng để bảo vệ chống ăn mòn lõi bình nước nóng. Hàng mới 100%... (mã hs linh kiện sản x/ hs code linh kiện sả)
- Mã HS 81049000: Thanh magie dùng cho bình nước nóng Cubo, SEV (mới 100%)... (mã hs thanh magie dùn/ hs code thanh magie)
- Mã HS 81049000: Mg anốt Cubo 24x170 dùng cho bình nước nóng... (mã hs mg anốt cubo 24/ hs code mg anốt cubo)
- Mã HS 81049000: Thanh Magie KT: (13, 5 cm x1, 8 cm) (Dùng trong bình nóng lạnh. có tác dụng bảo vệ các điểm không được phủ men trong bình nóng lạnh)... (mã hs thanh magie kt/ hs code thanh magie)
- Mã HS 81049000: Thanh magie kích thước 24*170 (mm) dùng cho bình nước nóng Cubo (mới 100%)... (mã hs thanh magie kíc/ hs code thanh magie)