Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7801 - Mã HS 78011000: Chì dạng thỏi dùng trong sản xuất bình ắc quy, kích thước: chiều dài 540mm, chiều cao 65mm, chiều rộng: 90mm. Mới 100%... (mã hs chì dạng thỏi d/ hs code chì dạng thỏ)
- Mã HS 78011000: Chì thỏi(Pb 99, 9%)... (mã hs chì thỏipb 99/ hs code chì thỏipb)
- Mã HS 78011000: Chì tinh luyện(dạng thỏi dùng để sản xuất ắc quy) Hàng mới 100%.... (mã hs chì tinh luyện/ hs code chì tinh luy)
- Mã HS 78011000: Chì tinh luyện (Chì tinh chế 9997)/ LEAD INGOT. Hàng mới 100%... (mã hs chì tinh luyện/ hs code chì tinh luy)
- Mã HS 78011000: Chì thỏi- Chì tinh luyện (chì tinh chế 9997)/ LEAD INGOT. Hàng mới 100%... (mã hs chì thỏi chì t/ hs code chì thỏi ch)
- Mã HS 78011000: CHÌ KHÔNG HỢP KIM... (mã hs chì không hợp k/ hs code chì không hợ)
- Mã HS 78011000: Chì thỏi (chưa gia công, chưa tinh luyện) PB 99. 97% MIN, Hàng mới 100%... (mã hs chì thỏi chưa/ hs code chì thỏi ch)
- Mã HS 78011000: Chì tinh luyện... (mã hs chì tinh luyện/ hs code chì tinh luy)
- Mã HS 78011000: Chì thỏi hàm lượng Pb>=93%... (mã hs chì thỏi hàm lư/ hs code chì thỏi hàm)
- Mã HS 78011000: Chì thỏi 9997 (được tái chế từ bình ắc quy phế liệu)... (mã hs chì thỏi 9997/ hs code chì thỏi 999)
- Mã HS 78019100: Chì Canxi dương cho thẻ âm (Dạng thỏi dùng để sản xuất ắc quy)Hàng mới 100%... (mã hs chì canxi dương/ hs code chì canxi dư)
- Mã HS 78019100: Chì Antimon nguyên liệu dạng thỏi (Pb: 80% min) dùng trong ngành luyện chì... (mã hs chì antimon ngu/ hs code chì antimon)
- Mã HS 78019100: Chì có hàm lượng 2% hợp kim Antimon(Dạng thỏi dùng để sản xuất ắc quy) Hàng mới 100%... (mã hs chì có hàm lượn/ hs code chì có hàm l)
- Mã HS 78019100: CHÌ THỎI CHƯA TINH LUYỆN (HÀNG MỚI 100%, SP ĐƯỢC SX TỪ TÁI CHẾ CHẤT THẢI TẠI CSSX CỦA CTY)... (mã hs chì thỏi chưa t/ hs code chì thỏi chư)
- Mã HS 78019100: Hợp kim chì Antimon 3H2 (được tái chế từ bình ắc quy phế liệu)... (mã hs hợp kim chì ant/ hs code hợp kim chì)
- Mã HS 78019100: Chì dạng thỏi chưa tinh luyện mới 100% được tái chế từ bình ắc quy phế liệu các loại... (mã hs chì dạng thỏi c/ hs code chì dạng thỏ)
- Mã HS 78019100: CHÌ THÔ CHƯA TINH LUYỆN (DẠNG CỤC). Hàng miễn thuế theo công văn số 10985/BTC-TCHQ ngày 12/8/2012. Danh mục miễn thuế số 01/2015 ngày 17/8/2015 của Cục Hải Quan BR-VT... (mã hs chì thô chưa ti/ hs code chì thô chưa)
- Mã HS 78019900: Chì chưa gia công, Có hàm lượng chì 98. 4% tính theo trọng lượng (Hàm lượng: Sn: 1. 3~1. 4%)... (mã hs chì chưa gia cô/ hs code chì chưa gia)
- Mã HS 78019900: Nguyên liệu chì sản xuất chì làm lưới câu cá (dạng thỏi, thanh, kiện. )... (mã hs nguyên liệu chì/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 78019900: Chì chưa tinh luyện (có hàm lượng Pb min 85%, tính theo trọng lượng)... (mã hs chì chưa tinh l/ hs code chì chưa tin)
- Mã HS 78019900: Nguyên liệu sản xuất bình acquy: Chì hợp kim dạng thỏi (mới 100%)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 78019900: Chì thỏi LEAD WITH ANTIMONY 3. 0%... (mã hs chì thỏi lead w/ hs code chì thỏi lea)
- Mã HS 78019900: Chì thỏi chưa tinh luyện, chưa gia công LEAD(D10) (theo cv số: 0014/N. 11/TĐ ngay 19/01/2011)... (mã hs chì thỏi chưa t/ hs code chì thỏi chư)
- Mã HS 78019900: Vật tư sản xuất ắc quy- Chì dạng thỏi loại C3- Hàng mới 100%... (mã hs vật tư sản xuất/ hs code vật tư sản x)
- Mã HS 78019900: Chì nguyên liệu dạng thỏi (Pb: 99. 98%min) dùng trong ngành luyện chì... (mã hs chì nguyên liệu/ hs code chì nguyên l)
- Mã HS 78019900: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 32060000084A Chì dùng hàn linh kiện Mi Note10. Hàng mới 100%... (mã hs linh kiện đtdđ/ hs code linh kiện đt)
- Mã HS 78019900: Chì 99. 99% nguyên chất chưa gia công, chưa tinh luyện, dạng thỏi, kích thướt 33*16*21cm, nhà sản xuất: QI FENG INDUSTRIAL CHEMICAL CO. , LTD, hàng mới 100%, dùng làm nguyên liệu sản xuất ắc quy chì.... (mã hs chì 9999% nguy/ hs code chì 9999% n)
- Mã HS 78019900: Chì hợp kim (Chì Antimony 2. 3H1-P)... (mã hs chì hợp kim ch/ hs code chì hợp kim)
- Mã HS 78019900: CHÌ THÔ CHƯA TINH LUYỆN... (mã hs chì thô chưa ti/ hs code chì thô chưa)
- Mã HS 78019900: Chì hàn(dây), NPL hàn các linh kiện điện tử... (mã hs chì hàndây n/ hs code chì hàndây)
- Mã HS 78019900: Chì dạng thỏi dùng trong sản xuất bình ắc quy, kích thước: chiều dài 540mm, chiều cao 65mm, chiều rộng: 90mm. Mới 100%... (mã hs chì dạng thỏi d/ hs code chì dạng thỏ)
- Mã HS 78019900: Chì hợp kim (99. 621 % Pb), dạng rắn, dùng làm cực dương của bình ắc quy, mới 100%... (mã hs chì hợp kim 99/ hs code chì hợp kim)
- Mã HS 78019900: Chì hàn(nhão), NPL dùng cho sx mạch điện tử... (mã hs chì hànnhão/ hs code chì hànnhão)
- Mã HS 78019900: Chì thỏi hợp kim nguyên liệu (Hàng mới 100%)... (mã hs chì thỏi hợp ki/ hs code chì thỏi hợp)
- Mã HS 78019900: Chì các loại/ chì thỏi, chì chưa gia công, chưa tinh luyện/ KZ BRAND LEAD INGOT (PB: 99. 99 PCT MIN)... (mã hs chì các loại/ c/ hs code chì các loại)
- Mã HS 78019900: Chì thỏi (chưa gia công, chưa tinh luyện) PB 98. 5% MIN, Hàng mới 100%... (mã hs chì thỏi chưa/ hs code chì thỏi ch)
- Mã HS 78019900: Chì hàn thanh-SOLDER WIRE... (mã hs chì hàn thanhs/ hs code chì hàn than)
- Mã HS 78019900: Chì thỏi PB-free ROHS... (mã hs chì thỏi pbfre/ hs code chì thỏi pb)
- Mã HS 78019900: Chì thỏi tái sinh hàm lượng >= 93%... (mã hs chì thỏi tái si/ hs code chì thỏi tái)
- Mã HS 78019900: CHÌ THỎI CHƯA TINH LUYỆN (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs chì thỏi chưa t/ hs code chì thỏi chư)
- Mã HS 78019900: NHÔM THỎI CHƯA TINH LUYỆN(HÀNG MỚI 100% SP ĐƯỢC SX TỪ TÁI CHẾ CHẤT THẢI TẠI CSSX CỦA CTY)... (mã hs nhôm thỏi chưa/ hs code nhôm thỏi ch)
- Mã HS 78019900: CHÌ CHƯA GIA CÔNG (DẠNG THỎI)... (mã hs chì chưa gia cô/ hs code chì chưa gia)