Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7610 - Mã HS 76101010: Cửa đi nhôm một cánh kích thước W2000 x H2400, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi nhôm một/ hs code cửa đi nhôm)
- Mã HS 76101010: Cửa đi nhôm kính mờ một cánh kích thước W800 x H2100, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi nhôm kín/ hs code cửa đi nhôm)
- Mã HS 76101010: Cửa nhôm kính lùa trượt tự động 1 Phase, 20W, 220V, 2200x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa nhôm kính l/ hs code cửa nhôm kín)
- Mã HS 76101010: Khung cửa trượt ra vào bán tự động chất liệu nhôm, model: NSC-C48-31(AC220-AC100V, 1PH, 50/60HZ)Size cửa: RỘNG: 1, 800 X CAO: 2, 100MM, mới 100%... (mã hs khung cửa trượt/ hs code khung cửa tr)
- Mã HS 76101010: Thanh nhôm kẹp kính 1, 2m, mã: KK02, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm kẹp/ hs code thanh nhôm k)
- Mã HS 76101010: Nhôm tấm dùng trong xây dựng... (mã hs nhôm tấm dùng t/ hs code nhôm tấm dùn)
- Mã HS 76101010: Ngưỡng cửa bằng nhôm, chiều dài 1800mm, hàng mới 100%... (mã hs ngưỡng cửa bằng/ hs code ngưỡng cửa b)
- Mã HS 76101010: Cửa sổ kính dày 6mm, Khung nhôm 900x2900mm... (mã hs cửa sổ kính dày/ hs code cửa sổ kính)
- Mã HS 76101010: Thanh nhôm kẹp kính 1, 2m, mã: KK02, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm kẹp/ hs code thanh nhôm k)
- Mã HS 76101010: Cửa nhôm kính lùa trượt tự động 1 Phase, 20W, 220V, 2200x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa nhôm kính l/ hs code cửa nhôm kín)
- Mã HS 76101010: Khung cánh cửa, 5 khung xếp trượt, mã: XT1, kích thước (3606MM X 2032MM, bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung cánh cửa/ hs code khung cánh c)
- Mã HS 76101010: Cửa sổ kính dày 6mm, Khung nhôm 900x2900mm... (mã hs cửa sổ kính dày/ hs code cửa sổ kính)
- Mã HS 76101010: Cửa đi mở có trục xoay bằng kính khung nhôm (Single pivot door) W1190*H2400mm(1 bộ 1 cái). Mới 100%... (mã hs cửa đi mở có tr/ hs code cửa đi mở có)
- Mã HS 76101010: Cửa đi dùng nhôm hệ Profile Eurowindow, kính dán an toàn 6. 38mm dán mờ 2 mặt, kích thước (792- 798 x 2074- 2094)mm x 11 bộ, có phụ kiện kèm theo, mới 100%... (mã hs cửa đi dùng nhô/ hs code cửa đi dùng)
- Mã HS 76101010: CỬA GIÓ LOẠI HS, 600 X 600 BẰNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN... (mã hs cửa gió loại hs/ hs code cửa gió loại)
- Mã HS 76101010: Cửa nhà tắm bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- TYCSBB012/ ALUMINIUM DOOR (1 bộ 1 cái)... (mã hs cửa nhà tắm bằn/ hs code cửa nhà tắm)
- Mã HS 76101090: Thanh V KT 38x38mm bằng nhôm thanh. Hàng mới 100%... (mã hs thanh v kt 38x3/ hs code thanh v kt 3)
- Mã HS 76101090: Khung cửa bằng nhôm thanh KT 45x45mm. Hàng mới 100%... (mã hs khung cửa bằng/ hs code khung cửa bằ)
- Mã HS 76101090: Thanh U nhôm KT 38x51x38mm bằng nhôm thanh. Hàng mới 100%... (mã hs thanh u nhôm kt/ hs code thanh u nhôm)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ nhôm kính trong cố định kích thước W800 x H550, hàng mới 100%... (mã hs cửa sổ nhôm kín/ hs code cửa sổ nhôm)
- Mã HS 76101090: Cửa chớp nhôm dài 3m* rộng 1m*cao1m* dày 10cm, hàng mới 100%(03. 04. 2781)... (mã hs cửa chớp nhôm d/ hs code cửa chớp nhô)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ cố định, chất liệu: kính cường lực dày 5mm, kích thước 2000W*1000Hmm (Hàng mới 100%)... (mã hs cửa sổ cố định/ hs code cửa sổ cố đị)
- Mã HS 76101090: Cửa kính khung nhôm kích thước 2300x1000, hàng mới 100%.... (mã hs cửa kính khung/ hs code cửa kính khu)
- Mã HS 76101090: Cửa thông gió, 300*300mm, dùng để thông gió, làm bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs cửa thông gió3/ hs code cửa thông gi)
- Mã HS 76101090: Cửa thông gió, 600*600mm, dùng để thông gió, làm bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs cửa thông gió6/ hs code cửa thông gi)
- Mã HS 76101090: Cửa thông gió, 1800*600mm, dùng để thông gió, làm bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs cửa thông gió1/ hs code cửa thông gi)
- Mã HS 76101090: Cửa chớp chống mưa, 600*600mm, dùng để thông gió chắn nước mưa, làm bằng hợp kim nhôm, mới 100%... (mã hs cửa chớp chống/ hs code cửa chớp chố)
- Mã HS 76101090: Tấm nhôm, dùng để để tấm pin silicone, kích thước: L206*W206*T8mm, mới 100%... (mã hs tấm nhôm dùng/ hs code tấm nhôm dù)
- Mã HS 76101090: Cửa panel dài 1000mm* rộng 1000mm * dày 50mm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs cửa panel dài 1/ hs code cửa panel dà)
- Mã HS 76101090: Cửa kéo nhôm dài 1000mm * rộng 600mm * dày 50mm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs cửa kéo nhôm dà/ hs code cửa kéo nhôm)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ hợp kim nhôm kính liền cố định dài 2360mm * rộng 1200mm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs cửa sổ hợp kim/ hs code cửa sổ hợp k)
- Mã HS 76101090: Cửa chớp bằng nhôm 1. 790 X 800mm... (mã hs cửa chớp bằng n/ hs code cửa chớp bằn)
- Mã HS 76101090: Thang chữ A phổ thông TA30, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thang chữ a phổ/ hs code thang chữ a)
- Mã HS 76101090: Cửa đi mở khung nhôm kính (820 x 2100)mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi mở khung/ hs code cửa đi mở kh)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ bật khung nhôm kính (610 x 900)mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa sổ bật khun/ hs code cửa sổ bật k)
- Mã HS 76101090: Cửa đi lùa khung nhôm kính (1450 x 2100)mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa đi lùa khun/ hs code cửa đi lùa k)
- Mã HS 76101090: KHUNG NHÔM... (mã hs khung nhôm/ hs code khung nhôm)
- Mã HS 76101090: Lan can bằng nhôm đã sơn- Size: (60*70)... (mã hs lan can bằng nh/ hs code lan can bằng)
- Mã HS 76101090: Linh kiện (chân đế) của Lan can bằng nhôm đã sơn- Size: (15*15)... (mã hs linh kiện chân/ hs code linh kiện c)
- Mã HS 76101090: Cửa lưới chống côn trùng bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- D-02609-CBDG/ ALUMINIUM WINDOW NET (1 bộ 1 cái)... (mã hs cửa lưới chống/ hs code cửa lưới chố)
- Mã HS 76101090: Khung cửa sổ trượt bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- G-060072-AABE/ ALUMINIUM WINDOW FRAME (1 Bộ 1 cái)... (mã hs khung cửa sổ tr/ hs code khung cửa sổ)
- Mã HS 76101090: Cửa sổ dùng nhôm Profile Eurowindow, kính dán an toàn 6. 38mm, kích thước (1688 x 1190)mm x 1 bộ, có phụ kiện kèm theo, mới 100%... (mã hs cửa sổ dùng nhô/ hs code cửa sổ dùng)
- Mã HS 76101090: Cửa đi dùng nhôm hệ Profile Eurowindow, kính dán an toàn 6. 38mm dán mờ 2 mặt, kích thước (794 x 794)mm x 4 bộ, có phụ kiện kèm theo, mới 100%... (mã hs cửa đi dùng nhô/ hs code cửa đi dùng)
- Mã HS 76101090: Cánh cửa sổ trượt bằng nhôm sử dụng cho nhà ở- K-150072-AACA/ ALUMINIUM WINDOW FRAME (1 Bộ 1 cái)... (mã hs cánh cửa sổ trư/ hs code cánh cửa sổ)
- Mã HS 76109030: Thanh nhôm chữ U KT: 5cm*6m... (mã hs thanh nhôm chữ/ hs code thanh nhôm c)
- Mã HS 76109091: Thiết bị dùng trong hồ bơi: Sào nhôm 7m, hàng mới 100%... (mã hs thiết bị dùng t/ hs code thiết bị dùn)
- Mã HS 76109091: Tháp nhôm di động (giàn giáo) bao gồm 15 bộ phận, model: FMP1. 8, không hiệu, nhà sản xuất: Winace Industrial Corp. , LTD dùng trong xây dựng. Hàng mới 100%... (mã hs tháp nhôm di độ/ hs code tháp nhôm di)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm trang trí đã gia công màu vàng, kích thước 9 x 5. 5 x 3000 mm, NSX MUSUN GLASS DECORATION CO. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm tran/ hs code thanh nhôm t)
- Mã HS 76109099: Khung bao tấm làm mát loại 150, chất liệu nhôm dài 6000mm, sử dụng trong trang trại, hàng mới 100%... (mã hs khung bao tấm l/ hs code khung bao tấ)
- Mã HS 76109099: Phụ kiện kết nối khung bao tấm làm mát loại 150, chất liệu nhôm dài 140mm, sử dụng trong trang trại, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện kết nố/ hs code phụ kiện kết)
- Mã HS 76109099: Nẹp đệm bằng nhôm cuối tấm pin năng lượng mặt trời (2 chiếc/ bộ), kích thước: 35mm. Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs nẹp đệm bằng nh/ hs code nẹp đệm bằng)
- Mã HS 76109099: Chân đứng bằng nhôm (hình chữ I) của khung giá đỡ (2 chiếc/ bộ), kích thước: 250mm. Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs chân đứng bằng/ hs code chân đứng bằ)
- Mã HS 76109099: Đoạn đầu nối bằng nhôm (4 chiếc/bô) (nối đầu các thanh nhôm của khung giá đỡ), kích thước: 150mm. Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs đoạn đầu nối bằ/ hs code đoạn đầu nối)
- Mã HS 76109099: Bát đệm bằng nhôm (hình chữ L) cố định tấm pin năng lượng mặt trời trên khung giá đỡ (4 chiếc/ bộ). Hàng mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc.... (mã hs bát đệm bằng nh/ hs code bát đệm bằng)
- Mã HS 76109099: Khung rèm cửa bằng nhôm kích thước (100x50)mmHãng sản xuất Schueco, hàng mới 100%... (mã hs khung rèm cửa b/ hs code khung rèm cử)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm 40*40*1. 5MM; (KT: dài 6m, rộng 40mm, cao 40mm, dầy 1. 5mm), dùng để lắp dây chuyền sản xuất;chất liệu nhôm; Mới 100%... (mã hs thanh nhôm 40*4/ hs code thanh nhôm 4)
- Mã HS 76109099: Khung nhôm hình chữ nhật, KT: 30x45cm, Dùng làm công cụ dụng cụ cho DNCX (Hàng mới 100%)... (mã hs khung nhôm hình/ hs code khung nhôm h)
- Mã HS 76109099: Khung lụa 350*250... (mã hs khung lụa 350*2/ hs code khung lụa 35)
- Mã HS 76109099: Thớt cắt nhôm 150*500*20... (mã hs thớt cắt nhôm 1/ hs code thớt cắt nhô)
- Mã HS 76109099: Khung hợp kim nhôm định hình nhập khẩu. Hàng Mới 100%... (mã hs khung hợp kim n/ hs code khung hợp ki)
- Mã HS 76109099: Bát nhôm chuyên dụng và phụ kiện đi kèm. Hàng Mới 100%... (mã hs bát nhôm chuyên/ hs code bát nhôm chu)
- Mã HS 76109099: Ván khung bằng nhôm, nhãn hiệu S-form dùng đổ bê tông trong xây dựng, kích thước: 150-2500mm. Mới 100%... (mã hs ván khung bằng/ hs code ván khung bằ)
- Mã HS 76109099: Hộp lọc HEPA, dùng để lọc bụi, chất liệu nhôm, kích thước L680xW680xH610mm... (mã hs hộp lọc hepa d/ hs code hộp lọc hepa)
- Mã HS 76109099: Đoạn nối thanh ray, mã hiệu EPR-R01-C, chất liệu nhôm, dài 150 mm, dùng để liên kết thanh ray, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co. , Ltd... (mã hs đoạn nối thanh/ hs code đoạn nối tha)
- Mã HS 76109099: Chân chữ L, mã hiệu AS-RH-02W, dùng để kết nối thanh nhôm với mái tôn, chất liệu nhôm, dài 80mm, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co. , Ltd... (mã hs chân chữ l mã/ hs code chân chữ l)
- Mã HS 76109099: Kẹp mái tôn, mã hiệu EPR-MRH-06, chất liệu nhôm, dài 40mm Dùng để liên kết thanh ray vào mái tôn, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co. , Ltd... (mã hs kẹp mái tôn mã/ hs code kẹp mái tôn)
- Mã HS 76109099: Kẹp cuối tấm pin, mã hiệu EPR-MC01, chất liệu nhôm, chiều rộng 40mm, dùng để cố định các tấm pin mặt trời, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co. , Ltd... (mã hs kẹp cuối tấm pi/ hs code kẹp cuối tấm)
- Mã HS 76109099: Kẹp giữa tấm pin, mã hiệu EPR-MC01, chất liệu nhôm, chiều rộng 40mm, dùng để cố định các tấm pin mặt trời, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co. , Ltd... (mã hs kẹp giữa tấm pi/ hs code kẹp giữa tấm)
- Mã HS 76109099: Thanh ray, mã hiệu EPR-R01, chất liệu nhôm, kích thước D200*R26. 2*H55 dùng để đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co. , Ltd... (mã hs thanh ray mã h/ hs code thanh ray m)
- Mã HS 76109099: Đai ôm tiếp địa, mã hiệu EPR-GL, chất liệu nhôm, kích thước L17. 5*42*12, dùng để cố định dây tiếp địa vào thanh ray, hàng mới 100%. NSX: Xiamen Empery Solar Technology Co. , Ltd... (mã hs đai ôm tiếp địa/ hs code đai ôm tiếp)
- Mã HS 76109099: Nắp bịt 40x40... (mã hs nắp bịt 40x40/ hs code nắp bịt 40x4)
- Mã HS 76109099: Nhôm thanh 40x40... (mã hs nhôm thanh 40x4/ hs code nhôm thanh 4)
- Mã HS 76109099: Nhôm V20x20x0, 8x6000... (mã hs nhôm v20x20x08/ hs code nhôm v20x20x)
- Mã HS 76109099: Khung nhôm dạng tấm lắp ghép có cố định thảm màu Anthracite dùng để chùi chân Emco Aviator 517R (KT. 2200x104x17mm), hàng mới 100%... (mã hs khung nhôm dạng/ hs code khung nhôm d)
- Mã HS 76109099: Khung, Thanh (Nhôm)... (mã hs khung thanh n/ hs code khung thanh)
- Mã HS 76109099: Thanh thép hình chữ Z bo góc trong, kích thước 50*75*25*25mm dùng xây dựng (Hàng mới 100%)... (mã hs thanh thép hình/ hs code thanh thép h)
- Mã HS 76109099: Cửa gió bằng nhôm sơn tĩnh điện, kích thước: 650x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa gió bằng nh/ hs code cửa gió bằng)
- Mã HS 76109099: Miếng nhôm hợp kim 3 cạnh để trang trí góc ốp tường, mới 100%... (mã hs miếng nhôm hợp/ hs code miếng nhôm h)
- Mã HS 76109099: Panel tường (bằng nhôm, xốp)... (mã hs panel tường bằ/ hs code panel tường)
- Mã HS 76109099: Tay kéo vali bằng nhôm dài 43. 5cm rộng 21. 5cm. Nguyên phụ liệu sản xuất vali. Mới 100%... (mã hs tay kéo vali bằ/ hs code tay kéo vali)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm vận chuyển sợi linh kiện máy kéo sợi. Quy cách: 1050*15mm, mới 100%... (mã hs thanh nhôm vận/ hs code thanh nhôm v)
- Mã HS 76109099: Thanh xếp (Bằng nhôm, Vật tư dùng cho sản xuất xe cho người tàn tật, hàng mới 100%)... (mã hs thanh xếp bằng/ hs code thanh xếp b)
- Mã HS 76109099: KẾT CẤU NHÔM BẢO VỆ, HÀNG MỚI 100%, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-7028/31. DEC. 2019... (mã hs kết cấu nhôm bả/ hs code kết cấu nhôm)
- Mã HS 76109099: Thanh ray CCS hoàn thiện đầy đủ phụ kiện đi kèm dài 0- 100 cm, mã 5103011000, chất liệu bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs thanh ray ccs h/ hs code thanh ray cc)
- Mã HS 76109099: Khung gắn thiết bị năng lượng mặt trời bằng nhôm (Bao gồm: Thanh ray nhôm và các phụ kiện ghép nối, chi tiết file đính kèm tờ khai)- Solar Mounting Frame (Kích thước sau lắp đặt: 6400mm x 4921mm).... (mã hs khung gắn thiết/ hs code khung gắn th)
- Mã HS 76109099: Kẹp giữa 03-ASL06 làm bằng nhôm không hợp kim, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs kẹp giữa 03asl/ hs code kẹp giữa 03)
- Mã HS 76109099: Kẹp ngoài 03-ASL10 làm bằng nhôm không hợp kim, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs kẹp ngoài 03as/ hs code kẹp ngoài 03)
- Mã HS 76109099: Mối nối thanh ray 03-ASL16 làm bằng nhôm không hợp kim, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs mối nối thanh r/ hs code mối nối than)
- Mã HS 76109099: Pát nhôm chữ L 03-ASL18 làm bằng nhôm không hợp kim, size H85mm, sử dụng cho giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs pát nhôm chữ l/ hs code pát nhôm chữ)
- Mã HS 76109099: Khung và giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời bằng nhôm hợp kim (Gồm 282 thanh ray 3, 6m, 161 thanh ray 4, 2m, 1333 bộ kẹp giữa và 606 bộ kẹp cuối), nxs: HANGZHOU HUADING NEW ENERGY CO. , LTD, mới 100%... (mã hs khung và giá đỡ/ hs code khung và giá)
- Mã HS 76109099: Kẹp nhôm biên tấm Pin AS-DEC lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT: 35*40mm, (D Rail end clamp), hàng mới 100%... (mã hs kẹp nhôm biên t/ hs code kẹp nhôm biê)
- Mã HS 76109099: Kẹp nhôm giữa tấm Pin AS-DMC lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT: 35*40mm, (D Rail mid clamp), hàng mới 100%... (mã hs kẹp nhôm giữa t/ hs code kẹp nhôm giữ)
- Mã HS 76109099: Bát L bằng nhôm lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời AS-RH-02, không nhãn hiệu, không model, (ROOF HOOK #2), kích thước: 180x50mm, hàng mới 100%.... (mã hs bát l bằng nhôm/ hs code bát l bằng n)
- Mã HS 76109099: Khớp nối nhôm AS-DRS-01 dùng để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT: 23. 6*150mm, (#1 D Rail splice), hàng mới 100%... (mã hs khớp nối nhôm a/ hs code khớp nối nhô)
- Mã HS 76109099: Giá đỡ nhôm AS-DR-03 đã được ren, gia công lắp đặt pin năng lượng mặt trời, không nhãn hiệu, không model, KT: 80*4200mm, (D Rail 03#), hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ nhôm as/ hs code giá đỡ nhôm)
- Mã HS 76109099: Tấm ốp bằng Nhôm cố định, Kt: (80x80x3. 2T) mm dùng cho lắp ghép sàn nhà, hàng mới 100%... (mã hs tấm ốp bằng nhô/ hs code tấm ốp bằng)
- Mã HS 76109099: Cấu kiện nhôm dạng chân trụ đỡ nâng bệ sàn, Kt: (170*85*153. 8H) mm, phi 24mm dùng hỗ trợ lắp ghép sàn nhà, Hàng mới 100%... (mã hs cấu kiện nhôm d/ hs code cấu kiện nhô)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm(20MMx11 cm)... (mã hs thanh nhôm20mm/ hs code thanh nhôm2)
- Mã HS 76109099: Tấm nhôm hợp kim đã gia công dùng để ốp kết cấu tường ngoài tòa nhà khách sạn hiệu Hengyan 2. 5MM... (mã hs tấm nhôm hợp ki/ hs code tấm nhôm hợp)
- Mã HS 76109099: Khung in bằng nhôm dùng để vải lên in. (Mới 100%)... (mã hs khung in bằng n/ hs code khung in bằn)
- Mã HS 76109099: Chân nối L gia tăng độ cao- nhôm, Hàng mới 100%... (mã hs chân nối l gia/ hs code chân nối l g)
- Mã HS 76109099: Nối thanh nhôm: Splice connector Group, hàng mới 100%... (mã hs nối thanh nhôm/ hs code nối thanh nh)
- Mã HS 76109099: Chân nối L, bằng nhôm dùng lắp đặt pin năng lượng mặt trời: L-connector, hàng mới 100%... (mã hs chân nối l bằn/ hs code chân nối l)
- Mã HS 76109099: Kẹp tiếp địa tấm pin năng lượng mặt trời, chất liệu nhôm: Earth Lug Group, Hàng mới 100%... (mã hs kẹp tiếp địa tấ/ hs code kẹp tiếp địa)
- Mã HS 76109099: Kẹp pin năng lượng mặt trời- kẹp cuối 35mm chất liệu nhôm: End clamp Group 35mm, hàng mới 100%... (mã hs kẹp pin năng lư/ hs code kẹp pin năng)
- Mã HS 76109099: Chân tam giác 10 độ lắp đặt pin năng lượng mặt trời, chất liệu nhôm: 10 Triangular mounts Group, hàng mới 100%... (mã hs chân tam giác 1/ hs code chân tam giá)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời 3100mm, đã cắt theo bản vẽ lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm giá/ hs code thanh nhôm g)
- Mã HS 76109099: Móc tàu bằng nhôm 1. 8m(6') 6867840... (mã hs móc tàu bằng nh/ hs code móc tàu bằng)
- Mã HS 76109099: Ống đỡ trước... (mã hs ống đỡ trước/ hs code ống đỡ trước)
- Mã HS 76109099: Chân thang trước 4'/6'... (mã hs chân thang trướ/ hs code chân thang t)
- Mã HS 76109099: Bản lề đóng mở bằng nhôm... (mã hs bản lề đóng mở/ hs code bản lề đóng)
- Mã HS 76109099: Thanh ghép L bằng nhôm (loại dài)... (mã hs thanh ghép l bằ/ hs code thanh ghép l)
- Mã HS 76109099: Thanh ghép R bằng nhôm (loại dài)... (mã hs thanh ghép r bằ/ hs code thanh ghép r)
- Mã HS 76109099: Bàn thang dưới 1 bằng nhôm (loại dài)... (mã hs bàn thang dưới/ hs code bàn thang dư)
- Mã HS 76109099: Chân thang bằng nhôm 578MM (SE2. 0-6R)... (mã hs chân thang bằng/ hs code chân thang b)
- Mã HS 76109099: Bàn thang trên bằng nhôm 259MM (SE2. 0-R)... (mã hs bàn thang trên/ hs code bàn thang tr)
- Mã HS 76109099: Thanh ghép bàn thang trên bằng nhôm (SRA/EFA)... (mã hs thanh ghép bàn/ hs code thanh ghép b)
- Mã HS 76109099: Cần barriers bằng hợp kim nhôm dài 6m hiệu Hongmen. Hàng mới 100%... (mã hs cần barriers bằ/ hs code cần barriers)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: R50*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt r5/ hs code nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: R100*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt r1/ hs code nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: 38*38*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt 38/ hs code nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Nẹp góc (KT: 50*25*6000mm) để nẹp cửa, phòng của nhà xưởng bằng nhôm... (mã hs nẹp góc kt 50/ hs code nẹp góc kt)
- Mã HS 76109099: Lõi ổ cắm đơn GIRA WCD RANDAARDE INZ, bằng nhôm... (mã hs lõi ổ cắm đơn g/ hs code lõi ổ cắm đơ)
- Mã HS 76109099: Lõi ổ cắm điện kiểu đơn hiệu GIRA, IP55, bằng nhôm... (mã hs lõi ổ cắm điện/ hs code lõi ổ cắm đi)
- Mã HS 76109099: Ray nhôm, chiều dài 2880mm, hàng mới 100%... (mã hs ray nhôm chiều/ hs code ray nhôm ch)
- Mã HS 76109099: Trụ dẫn hướng, vật liệu nhôm, hàng mới 100%... (mã hs trụ dẫn hướng/ hs code trụ dẫn hướn)
- Mã HS 76109099: Cột nhôm, kích thước: 45mm x 75mm x 2500mm, hàng mới 100%... (mã hs cột nhôm kích/ hs code cột nhôm kí)
- Mã HS 76109099: Bao che ray A, vật liệu nhôm, chiều dài 2900mm, hàng mới 100%... (mã hs bao che ray a/ hs code bao che ray)
- Mã HS 76109099: Bao che ray B, vật liệu nhôm, chiều dài 2900mm, hàng mới 100%... (mã hs bao che ray b/ hs code bao che ray)
- Mã HS 76109099: Nẹp nhôm, kích thước 40 x 30 x 80mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nẹp nhôm kích/ hs code nẹp nhôm kí)
- Mã HS 76109099: Nhôm góc chữ L, kích thước 40 x 40 x 6000mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nhôm góc chữ l/ hs code nhôm góc chữ)
- Mã HS 76109099: Chân tường nhôm, kích thước 48 x 70 x 6000mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs chân tường nhôm/ hs code chân tường n)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm góc bên ngoài, kích thước R 40, L 6000mm, dùng cho nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm góc/ hs code thanh nhôm g)
- Mã HS 76109099: Khung hợp kim nhôm định hình nhập khẩu. Mới 100%... (mã hs khung hợp kim n/ hs code khung hợp ki)
- Mã HS 76109099: Bát nhôm chuyên dụng và phụ kiện đi kèm. Mới 100%... (mã hs bát nhôm chuyên/ hs code bát nhôm chu)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm... (mã hs thanh nhôm/ hs code thanh nhôm)
- Mã HS 76109099: Thanh lan can vuông bằng nhôm hợp kim bao phủ bề mặt bằng bonderite, kích thước 19. 05*850. 9mm, mới 100%... (mã hs thanh lan can v/ hs code thanh lan ca)
- Mã HS 76109099: Cửa gió bằng nhôm sơn tĩnh điện, kích thước: 650x2000mm, hàng mới 100%... (mã hs cửa gió bằng nh/ hs code cửa gió bằng)
- Mã HS 76109099: Khung băng tải 5m bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs khung băng tải/ hs code khung băng t)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm (15mm x 22cm) đã được gia công... (mã hs thanh nhôm 15m/ hs code thanh nhôm)
- Mã HS 76109099: Khung nhôm (26cm x 56cm) đã được gia công... (mã hs khung nhôm 26c/ hs code khung nhôm)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm (30mm x 57. 5cm) đã được gia công... (mã hs thanh nhôm 30m/ hs code thanh nhôm)
- Mã HS 76109099: Nắp chụp vỏ thân máy cắt cỏ bằng nhôm-MISION CASE R SP850A-Hàng mới 100%... (mã hs nắp chụp vỏ thâ/ hs code nắp chụp vỏ)
- Mã HS 76109099: Tấm nhôm có nâm châm kích thước 120x70x5mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhôm có nâm/ hs code tấm nhôm có)
- Mã HS 76109099: Khung Mái che bằng nhôm chưa lắp rắp (Job 219041) (L 1524 x H 152 x W 1219)mm(5'- 0" x 6" x 4'- 0")(hàng mới 100 %)... (mã hs khung mái che b/ hs code khung mái ch)
- Mã HS 76109099: Đòn tay bằng nhôm, Bộ Phận của Khung chắn nắng chưa lắp rắp (Job 219050) (L 1676 x H 50 x W 50)mm(5'- 6" x 2" x 2")(hàng mới 100 %)... (mã hs đòn tay bằng nh/ hs code đòn tay bằng)
- Mã HS 76109099: Párt chữ T bằng nhôm, bộ phận của Khung Mái che chưa lắp rắp (Job 219041) (L 152 x H 76 x W 63)mm(6" x 3" x 2 1/2")(hàng mới 100 %)... (mã hs párt chữ t bằng/ hs code párt chữ t b)
- Mã HS 76109099: Párt chữ U bằng nhôm, Bộ Phận của Khung chắn nắng chưa lắp rắp (Job 219050) (L 177 x H 63 x W 101)mm(7" x 2 1/2" x 4")(hàng mới 100 %)... (mã hs párt chữ u bằng/ hs code párt chữ u b)
- Mã HS 76109099: Cây Đà bằng nhôm, Bộ Phận của Khung chắn nắng chưa lắp rắp (Job 219050) (L 2997 x H 57 x W 139)mm(21'- 0" x 2 1/4" x 5 1/2")(hàng mới 100 %)... (mã hs cây đà bằng nhô/ hs code cây đà bằng)
- Mã HS 76109099: Phụ kiện gắn kết các tấm panel (thanh nẹp bằng nhôm dài 2. 32m), model SOBMKH, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện gắn kế/ hs code phụ kiện gắn)
- Mã HS 76109099: Giá đỡ 310x300x10_No. 1-DX0077, hàng mới 100%... (mã hs giá đỡ 310x300x/ hs code giá đỡ 310x3)
- Mã HS 76109099: Panel tường (bằng nhôm, xốp)... (mã hs panel tường bằ/ hs code panel tường)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm chữ V để nẹp panel tường 40*40... (mã hs thanh nhôm chữ/ hs code thanh nhôm c)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm hợp kim có mặt cắt rỗng20*68(UMXM9Y0080)... (mã hs thanh nhôm hợp/ hs code thanh nhôm h)
- Mã HS 76109099: Thang móc 7 bậc... (mã hs thang móc 7 bậc/ hs code thang móc 7)
- Mã HS 76109099: Trần nhà vệ sinh sử dụng trần thả bằng nhôm. Hàng mới 100%... (mã hs trần nhà vệ sin/ hs code trần nhà vệ)
- Mã HS 76109099: INT. STD. MAG. 101 (A7075)/ Tấm nhôm 3402*700*50... (mã hs intstdmag101/ hs code intstdmag)
- Mã HS 76109099: INT. STD. MAG. 201 (A7075)/ Tấm nhôm 3402*400*50... (mã hs intstdmag201/ hs code intstdmag)
- Mã HS 76109099: INT. STD. MAG. 001 (C45U)/ Tấm thép 3402*200*24. 5... (mã hs intstdmag001/ hs code intstdmag)
- Mã HS 76109099: Adapter Alumium Plate 2 (A6061)/No. 2_Alu Plate 2_v2/ tấm nhôm... (mã hs adapter alumium/ hs code adapter alum)
- Mã HS 76109099: Vise for CMM Machine AutoWell (A6061)/ Đồ gá cho máy đo (bằng nhôm)... (mã hs vise for cmm ma/ hs code vise for cmm)
- Mã HS 76109099: Bậc thang bằng nhôm... (mã hs bậc thang bằng/ hs code bậc thang bằ)
- Mã HS 76109099: Tấm ốp bậc thang bằng nhôm... (mã hs tấm ốp bậc than/ hs code tấm ốp bậc t)
- Mã HS 76109099: Chân thang bên phải bằng nhôm... (mã hs chân thang bên/ hs code chân thang b)
- Mã HS 76109099: Cấu kiện nhôm dùng trong xây dựng-MH01T... (mã hs cấu kiện nhôm d/ hs code cấu kiện nhô)
- Mã HS 76109099: Bản Lề giường y tế bằng nhôm/Lower hinge, size: (34x22x30)mm, 3F10057500A1-3... (mã hs bản lề giường y/ hs code bản lề giườn)
- Mã HS 76109099: Thanh dọc A giường y tế bằng nhôm/Tatesan A, size: (414x23x30)mm, 3F10057900A0-3... (mã hs thanh dọc a giư/ hs code thanh dọc a)
- Mã HS 76109099: Thanh dọc B giường y tế bằng nhôm/Tatesan B, size: (414x23x31)mm, 3F10057700A0-3... (mã hs thanh dọc b giư/ hs code thanh dọc b)
- Mã HS 76109099: Khung chặn giường y tế bằng nhôm/Stopper Case, size: (235x142x34)mm, 3F10057300A0-3... (mã hs khung chặn giườ/ hs code khung chặn g)
- Mã HS 76109099: Thanh chặn dọc giường y tế bằng nhôm/Stopper Tatesan, size: (420x30x73)mm, 3F10057400A1-3... (mã hs thanh chặn dọc/ hs code thanh chặn d)
- Mã HS 76109099: Bản Lề chặn giường y tế bằng nhôm/Yubihasami kabuhinge, size: (38x34x30)mm, 3F10058300A1-3... (mã hs bản lề chặn giư/ hs code bản lề chặn)
- Mã HS 76109099: Trụ dài 72" bằng nhôm... (mã hs trụ dài 72 bằn/ hs code trụ dài 72)
- Mã HS 76109099: Hàng rào cao 36" rộng 6" bằng nhôm... (mã hs hàng rào cao 36/ hs code hàng rào cao)
- Mã HS 76109099: Thanh xếp chữ X của xe cho người tàn tật (bằng nhôm)-V4500AH02A-4... (mã hs thanh xếp chữ x/ hs code thanh xếp ch)
- Mã HS 76109099: Sàn thao tác... (mã hs sàn thao tác/ hs code sàn thao tác)
- Mã HS 76109099: Tấm chắn bàn X bằng Nhôm, MRX6HX0270, hàng VN sản xuất, mới 100%... (mã hs tấm chắn bàn x/ hs code tấm chắn bàn)
- Mã HS 76109099: Một phần khung mái hiên làm bằng nhôm (Cột mái hiên) sử dụng cho nhà ở- G-A311-PTCA/ALPHA TERRACE EXTERIOR (1 bộ 2 cái)... (mã hs một phần khung/ hs code một phần khu)
- Mã HS 76109099: Máng cáp nhôm, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs máng cáp nhôm/ hs code máng cáp nhô)
- Mã HS 76109099: Thanh ren M10x2m, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh ren m10x2/ hs code thanh ren m1)
- Mã HS 76109099: Thanh ren M10x3m, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh ren m10x3/ hs code thanh ren m1)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm Aluminium bar, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm alum/ hs code thanh nhôm a)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm Bar- Alu anod, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm bar/ hs code thanh nhôm b)
- Mã HS 76109099: Thanh U tôn sơn tĩnh điện, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh u tôn sơn/ hs code thanh u tôn)
- Mã HS 76109099: Thanh V tôn sơn tĩnh điện, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh v tôn sơn/ hs code thanh v tôn)
- Mã HS 76109099: Thanh nhôm Hyundai- Alu anod, dùng để xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs thanh nhôm hyun/ hs code thanh nhôm h)
- Mã HS 76109099: Nẹp ô kính 6000*25*25mm bằng nhôm... (mã hs nẹp ô kính 6000/ hs code nẹp ô kính 6)
- Mã HS 76109099: Bàn motor, kích thước: 850 x 400 x 1100mm (bàn thao tác bằng nhôm định hình)... (mã hs bàn motor kích/ hs code bàn motor k)
- Mã HS 76109099: Hàng rào cao 48" rộng 72" bằng nhôm... (mã hs hàng rào cao 48/ hs code hàng rào cao)
- Mã HS 76109099: Hàng rào cao 54" rộng 72" bằng nhôm... (mã hs hàng rào cao 54/ hs code hàng rào cao)
- Mã HS 76109099: Nhôm góc 40*40mm (KT: Dài 40mm, rộng 40mm, dầy 1. 5mm), dùng để Liên kết thanh nhôm; chất liệu nhôm. Mới 100%... (mã hs nhôm góc 40*40m/ hs code nhôm góc 40*)
- Mã HS 76109099: Linh kiện nhà tiền chế: Đầu chụp tay vịn lan can B-QLM53AAG HANDRAIL END R CAP ASSY(ALUMINIUM CAP)(SETPCS)... (mã hs linh kiện nhà t/ hs code linh kiện nh)
- Mã HS 76109099: Trụ đứng hàng rào bằng nhôm- 8BKM11SC/ ALUMINIUM FENCE EXTERIOR (1 bộ 1 cái)... (mã hs trụ đứng hàng r/ hs code trụ đứng hàn)