Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7419 - Mã HS 74191000: Xích giữ nút chậu rửa bằng đồng thau, L300mm... (mã hs xích giữ nút ch/ hs code xích giữ nút)
- Mã HS 74199190: KHUÔN ĐỒNG 2. 0+1. 3CM... (mã hs khuôn đồng 20/ hs code khuôn đồng 2)
- Mã HS 74199190: Miếng đệm bằng đồng-dày 2. 3mm; dài 40mm; rộng 32mm... (mã hs miếng đệm bằng/ hs code miếng đệm bằ)
- Mã HS 74199190: Trục kim lửa (bằng đồng) RZ-820S... (mã hs trục kim lửa b/ hs code trục kim lửa)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn (đồng mạ niken, kích thước 2, 0mm*4, 0mm)... (mã hs đầu nối tròn đ/ hs code đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối 187 (đồng mạ niken, kích thước 10, 6mm*17, 4mm)... (mã hs đầu nối 187 đồ/ hs code đầu nối 187)
- Mã HS 74199190: Đầu nối HVTN 187 (đồng mạ niken, kích thước 6, 0mm*14, 3mm)... (mã hs đầu nối hvtn 18/ hs code đầu nối hvtn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 190-2 (đồng mạ niken, kích thước 8, 1mm*16mm)... (mã hs đầu nối ket 190/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn 250 (đồng mạ niken, kích thước 7, 4mm*18, 7mm)... (mã hs đầu nối tròn 25/ hs code đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối AMP 019-1 (đồng mạ niken, kích thước 5, 6mm*15, 6mm)... (mã hs đầu nối amp 019/ hs code đầu nối amp)
- Mã HS 74199190: Đầu nối cuộn HVTN (đồng mạ niken, kích thước 5. 4mm*11, 6mm)... (mã hs đầu nối cuộn hv/ hs code đầu nối cuộn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 119-2 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*17, 0mm)... (mã hs đầu nối ket 119/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 245-2 (đồng mạ niken, kích thước 5, 8mm*15, 4mm)... (mã hs đầu nối ket 245/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 568-3 (đồng mạ niken, kích thước 5, 6mm*19, 2mm)... (mã hs đầu nối ket 568/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 571-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*22, 8mm)... (mã hs đầu nối ket 571/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 598-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*19, 4mm)... (mã hs đầu nối ket 598/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 620-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*22, 8mm)... (mã hs đầu nối ket 620/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 649-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*15, 8mm)... (mã hs đầu nối ket 649/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Miếng kết nối bằng đồng, đã được rập nhưng chưa gia công gì thêm, rộng 6mm dày 0. 3mm- CONNECTING PLATE. Hàng mới 100%... (mã hs miếng kết nối b/ hs code miếng kết nố)
- Mã HS 74199190: Vòng đồng (W2mm SM HCT 50), mới 100%... (mã hs vòng đồng w2mm/ hs code vòng đồng w)
- Mã HS 74199190: Vòng đồng (Copper Coin 3mm), mới 100%... (mã hs vòng đồng copp/ hs code vòng đồng c)
- Mã HS 74199190: Chấu điện bằng đồng hợp kim, là linh kiện để sản xuất loa (kích thước: 13. 6 x 2. 5 x 2. 64 mm) TKF1552-B/VI-QA... (mã hs chấu điện bằng/ hs code chấu điện bằ)
- Mã HS 74199190: Tiếp điểm bằng đồng dùng để sản xuất Stato 5LW-H5563... (mã hs tiếp điểm bằng/ hs code tiếp điểm bằ)
- Mã HS 74199190: Khuôn logo bằng đồng sử dụng trong máy in cao tần, mới 100%... (mã hs khuôn logo bằng/ hs code khuôn logo b)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn (đồng mạ niken, kích thước 2, 0mm*4, 0mm)... (mã hs đầu nối tròn đ/ hs code đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối 187 (đồng mạ niken, kích thước 10, 6mm*17, 4mm)... (mã hs đầu nối 187 đồ/ hs code đầu nối 187)
- Mã HS 74199190: Đầu nối HVTN 187 (đồng mạ niken, kích thước 6, 0mm*14, 3mm)... (mã hs đầu nối hvtn 18/ hs code đầu nối hvtn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối tròn 250 (đồng mạ niken, kích thước 7, 4mm*18, 7mm)... (mã hs đầu nối tròn 25/ hs code đầu nối tròn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối AMP 019-1 (đồng mạ niken, kích thước 5, 6mm*15, 6mm)... (mã hs đầu nối amp 019/ hs code đầu nối amp)
- Mã HS 74199190: Đầu nối cuộn HVTN (đồng mạ niken, kích thước 5. 4mm*11, 6mm)... (mã hs đầu nối cuộn hv/ hs code đầu nối cuộn)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 119-2 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*17, 0mm)... (mã hs đầu nối ket 119/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 245-2 (đồng mạ niken, kích thước 5, 8mm*15, 4mm)... (mã hs đầu nối ket 245/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 568-3 (đồng mạ niken, kích thước 5, 6mm*19, 2mm)... (mã hs đầu nối ket 568/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 598-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*19, 4mm)... (mã hs đầu nối ket 598/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 190-2 (đồng mạ niken, kích thước 8, 1mm*16mm)... (mã hs đầu nối ket 190/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 571-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*22, 8mm)... (mã hs đầu nối ket 571/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 620-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*22, 8mm)... (mã hs đầu nối ket 620/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: Đầu nối KET 649-3 (đồng mạ niken, kích thước 7, 6mm*15, 8mm)... (mã hs đầu nối ket 649/ hs code đầu nối ket)
- Mã HS 74199190: KHUÔN ĐỒNG... (mã hs khuôn đồng/ hs code khuôn đồng)
- Mã HS 74199190: Chấu điện bằng đồng hợp kim, kích thước: (12. 54 x 9. 2 x 3. 3)mm... (mã hs chấu điện bằng/ hs code chấu điện bằ)
- Mã HS 74199190: Tiếp điểm bằng đồng dùng để sản xuất Stato 5LW-H5568... (mã hs tiếp điểm bằng/ hs code tiếp điểm bằ)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-2... (mã hs ống gas mt2/ hs code ống gas mt2)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-4... (mã hs ống gas mt4/ hs code ống gas mt4)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-5... (mã hs ống gas mt5/ hs code ống gas mt5)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-10... (mã hs ống gas mt10/ hs code ống gas mt1)
- Mã HS 74199190: Ống gas MT-15... (mã hs ống gas mt15/ hs code ống gas mt1)
- Mã HS 74199190: Đầu nối cấp nước ((Sozai) HAIKAN- SETSUZOKU- KUCHI)... (mã hs đầu nối cấp nướ/ hs code đầu nối cấp)
- Mã HS 74199190: Thân van bằng đồng thau-(Sozai)KYUTOKO-YW7 (bán thành phẩm chỉ qua công đoạn dập thành hình, cắt ba dớ)... (mã hs thân van bằng đ/ hs code thân van bằn)
- Mã HS 74199190: NHẪN BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs nhẫn bằng đồng/ hs code nhẫn bằng đồ)
- Mã HS 74199190: BÔNG TAI BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs bông tai bằng đ/ hs code bông tai bằn)
- Mã HS 74199190: DÂY ĐEO CỔ BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs dây đeo cổ bằng/ hs code dây đeo cổ b)
- Mã HS 74199190: VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs vòng đeo tay bằ/ hs code vòng đeo tay)
- Mã HS 74199190: MẶT DÂY CHUYỀN BẰNG ĐỒNG THAU... (mã hs mặt dây chuyền/ hs code mặt dây chuy)
- Mã HS 74199190: Van chặn kim lửa bằng đồng dài 4. 9mm của đầu khò ga... (mã hs van chặn kim lử/ hs code van chặn kim)
- Mã HS 74199190: Thân chính kim lửa bằng đồng dài 24. 1mm của đầu khò ga... (mã hs thân chính kim/ hs code thân chính k)
- Mã HS 74199190: Ống nối van thoát nước nóng và van dẫn nước lạnh- Connection Pipe Assy (Inlet Outlet). (1 Bộ 2 Cái)... (mã hs ống nối van tho/ hs code ống nối van)
- Mã HS 74199190: Chuông lưu niệm trang trí bằng đồng... (mã hs chuông lưu niệm/ hs code chuông lưu n)
- Mã HS 74199190: Chân cắm bằng đồng hợp kim, kích thước: (11. 5 x 4 x 0. 5)mm... (mã hs chân cắm bằng đ/ hs code chân cắm bằn)
- Mã HS 74199190: Thanh đồng 1HSB442632-1 dùng làm chi tiết của máy thiết bị điện cao thế, hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng 1hsb/ hs code thanh đồng 1)
- Mã HS 74199190: Vòng đệm dẫn hướng bằng đồng 1HSB442171-6 dùng làm chi tiết của máy thiết bị điện cao thế, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm dẫn hư/ hs code vòng đệm dẫn)
- Mã HS 74199190: Que đồng 30*25cm... (mã hs que đồng 30*25c/ hs code que đồng 30*)
- Mã HS 74199190: Que đồng 40*25cm... (mã hs que đồng 40*25c/ hs code que đồng 40*)
- Mã HS 74199931: Kẹp bột 24 inch, làm bằng đồng, kẹp bột trong hộp khuôn, sử dung cho máy kéo thép, mới 100%... (mã hs kẹp bột 24 inch/ hs code kẹp bột 24 i)
- Mã HS 74199931: Kẹp bột 16 inch, làm bằng đồng, kẹp bột trong hộp khuôn, sử dung cho máy kéo thép, mới 100%... (mã hs kẹp bột 16 inch/ hs code kẹp bột 16 i)
- Mã HS 74199931: Vòng mang lực đẩy (là bộ phận của trục bạc không khí), chất liệu bằng đồng, phi 60, Hàng mới 100%... (mã hs vòng mang lực đ/ hs code vòng mang lự)
- Mã HS 74199931: Vòng mang trục xuyên tâm (là bộ phận của trục bạc không khí), chất liệu bằng đồng, kích thước phi 60, dài 130mm, Hàng mới 100%... (mã hs vòng mang trục/ hs code vòng mang tr)
- Mã HS 74199939: Đầu cốt vật liệu đồng, cỡ dây 16mm2: 8 cái, cỡ dây 2. 5mm2: 4 cái, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt vật liệ/ hs code đầu cốt vật)
- Mã HS 74199939: Copper/ Bluetooth shield Roger Pen... (mã hs copper/ bluetoo/ hs code copper/ blue)
- Mã HS 74199939: Miếng nối tiếp điện cực, bằng đồng... (mã hs miếng nối tiếp/ hs code miếng nối ti)
- Mã HS 74199939: Lưới bằng đồng, 1 Roll~ 1kg, dùng trong sản xuất loa/ COPPER MESH... (mã hs lưới bằng đồng/ hs code lưới bằng đồ)
- Mã HS 74199939: Bản comi... (mã hs bản comi/ hs code bản comi)
- Mã HS 74199939: Lưới đồng trong hộp nối cáp 24 khổ 1" X 15', 3M ID số 80012024016... (mã hs lưới đồng trong/ hs code lưới đồng tr)
- Mã HS 74199939: Ống dẫn keo máy tẻ keo bằng đồng-BRONZE PIPE TY-747... (mã hs ống dẫn keo máy/ hs code ống dẫn keo)
- Mã HS 74199939: Dây tết bằng đồng FR100-05 Hàng mới 100%... (mã hs dây tết bằng đồ/ hs code dây tết bằng)
- Mã HS 74199939: Bản comi-TX theo mục 4 của TK số: 102873231200/E11-Ngày 16/09/2019... (mã hs bản comitx the/ hs code bản comitx)
- Mã HS 74199939: Chổi điện các loại/ Tái xuất theo TK: 102628293500/ E11, Ngày 07/05/2019. Mục 35: 70, 000 cái... (mã hs chổi điện các l/ hs code chổi điện cá)
- Mã HS 74199939: Chân pin bằng đồng Terminal 0156-0181... (mã hs chân pin bằng đ/ hs code chân pin bằn)
- Mã HS 74199939: Cút nối hơi 4 phân 6mm 21-6, hàng mới 100%... (mã hs cút nối hơi 4 p/ hs code cút nối hơi)
- Mã HS 74199939: Dây đồng hút thiếc, Chất liệu bằng đồng, Xuất xứ: VN... (mã hs dây đồng hút th/ hs code dây đồng hút)
- Mã HS 74199939: Miếng đệm bằng đồng 01572 A2AH276R900A00 (A08012B1800000)... (mã hs miếng đệm bằng/ hs code miếng đệm bằ)
- Mã HS 74199940: Phi hút rác đường kính 3mm (CCDC phục vụ sx in tem nhãn). Hàng mới 100%... (mã hs phi hút rác đườ/ hs code phi hút rác)
- Mã HS 74199940: VẬT ĐÀN HỒI 4-120545A00 BẰNG ĐỒNG ĐK DÂY: 0. 5MM... (mã hs vật đàn hồi 41/ hs code vật đàn hồi)
- Mã HS 74199940: VẬT ĐÀN HỒI 4W120082A00 BẰNG ĐỒNG ĐK DÂY: 0. 50MM... (mã hs vật đàn hồi 4w1/ hs code vật đàn hồi)
- Mã HS 74199940: VẬT ĐÀN HỒI 4TW320002B BẰNG ĐỒNG ĐK DÂY 0. 35MM... (mã hs vật đàn hồi 4tw/ hs code vật đàn hồi)
- Mã HS 74199970: BÌNH ĐỰNG NƯỚC CÚNG BẰNG ĐỒNG, MỚI 100%... (mã hs bình đựng nước/ hs code bình đựng nư)
- Mã HS 74199970: CHÉN CÚNG ĐỰNG NƯỚC BẰNG ĐỒNG, MỚI 100%... (mã hs chén cúng đựng/ hs code chén cúng đự)
- Mã HS 74199970: CỐC CÚNG BẰNG ĐỒNG CÓ KÈM NẮP VÀ ĐẾ, MỚI 100%... (mã hs cốc cúng bằng đ/ hs code cốc cúng bằn)
- Mã HS 74199970: Chân đèn V-008-380 (16 x 16 x 39) cm đồng thau phủ sơn (Part for lamp bronze V-008-380 (16 x 16 x 39)cm. dùng trong thờ cúng, hàng mới 100%, do công ty SX... (mã hs chân đèn v008/ hs code chân đèn v0)
- Mã HS 74199991: Lưới kim loại theo GOST 6613-86, vật liệu đồng nhãn hiệu 6, 5- 0, 4 theo GOST 5017 mới 100%, sản xuất 2019, hãng sx neftekhimavtomatika... (mã hs lưới kim loại t/ hs code lưới kim loạ)
- Mã HS 74199991: Bạc lót bằng đồng STM-1525-0788, bộ phận trong máy dập kim loại, mới 100%... (mã hs bạc lót bằng đồ/ hs code bạc lót bằng)
- Mã HS 74199991: Đầu code 1. 5 (Bằng đồng) (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu code 15 b/ hs code đầu code 15)
- Mã HS 74199991: Đầu code SC 4-6 (Bằng đồng) (Hàng mới 100%)... (mã hs đầu code sc 46/ hs code đầu code sc)
- Mã HS 74199991: NỐI MỀM, vật liệu dây đồng bện, dòng định mức 1000A,... (mã hs nối mềm vật li/ hs code nối mềm vật)
- Mã HS 74199991: ĐẦU NỐI ỐNG PHUN GA BẰNG ĐỒNG NOZLE JOINT Q5351801/PG50230-00... (mã hs đầu nối ống phu/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74199991: Đầu nối bằng đồng có gắn dây điện 15m dùng cho thiết bị chống bám phủ đường nước biển 6703038... (mã hs đầu nối bằng đồ/ hs code đầu nối bằng)
- Mã HS 74199999: Ống nối đồng dây 4, kt: 50x4mm. Hàng mới 100%... (mã hs ống nối đồng dâ/ hs code ống nối đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt vật liệu đồng, cỡ dây 16mm2: 6 cái, cỡ dây 6: 4 cái, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt vật liệ/ hs code đầu cốt vật)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 6mm2, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 6m/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 10mm2, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 10/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 16mm2, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 16/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 25mm2, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 25/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 35mm2, hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 35/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Sợi hàn đồng (Đồng), hàng mới 100%... (mã hs sợi hàn đồng đ/ hs code sợi hàn đồng)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện sx máy bơm dầu R 1/8 throat-8. 8grade: ron vặn bằng hợp kim đồng và sắt, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện sx máy/ hs code phụ kiện sx)
- Mã HS 74199999: Ren đồng 21-13... (mã hs ren đồng 2113/ hs code ren đồng 21)
- Mã HS 74199999: Khớp nối xoay làm bằng đồng, mã số 35013613. Phụ tùng máy Polytex. Hàng mới 100% (Rotary connection)... (mã hs khớp nối xoay l/ hs code khớp nối xoa)
- Mã HS 74199999: Chân rắc bằng đồng, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga... (mã hs chân rắc bằng đ/ hs code chân rắc bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu chụp pittong dùng cho máy khoan đá bằng khí nén, ký hiệu: YT29-8, Chất liệu: đồng, đường kính: 3. 5cm, dài 3. 2cm, hàng mới 100% do TQSX... (mã hs đầu chụp pitton/ hs code đầu chụp pit)
- Mã HS 74199999: Cuộn lưới đánh bóng sản phẩm bằng đồng M-RCG-5. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn lưới đánh/ hs code cuộn lưới đá)
- Mã HS 74199999: COPPER BRAISED BAR- Đầu nối dẫn điện bằng đồng- Linh kiện SX thanh cái dẫn điện (Hàng mẫu cho SX)- Hàng mới 100%.... (mã hs copper braised/ hs code copper brais)
- Mã HS 74199999: Phanh bằng đồng gắn vào bánh quay, dùng trong máy dập đầu đinh vít, hàng mới 100% BRAKE COPPER SIZE: YH-1552... (mã hs phanh bằng đồng/ hs code phanh bằng đ)
- Mã HS 74199999: Nút đậy ống nước, kích thước: 21mm x 17mm, bằng hợp kim đồng.... (mã hs nút đậy ống nướ/ hs code nút đậy ống)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng gá đỡ điện cực-42x32mm(Phụ tùng thay thế máy cắt dập) 48HW32B038 Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng gá đ/ hs code miếng đồng g)
- Mã HS 74199999: Ống lót mặt bích chất liệu bằng đồng, mã hàng: SINTF-20/26X25-32X3. NSX: SANKYO OILLESS, mới 100%... (mã hs ống lót mặt bíc/ hs code ống lót mặt)
- Mã HS 74199999: Ống cấp nước- Cupfiller Nozzle... (mã hs ống cấp nước c/ hs code ống cấp nước)
- Mã HS 74199999: Khớp nối nhanh D10, làm bằng đồng... (mã hs khớp nối nhanh/ hs code khớp nối nha)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 120sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 120/ hs code đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 150sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 150/ hs code đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 200sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 200/ hs code đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 300sqmm, làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 300/ hs code đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Thanh cái, chất liệu đồng, kích thước dày 10mm, rộng 40mm... (mã hs thanh cái chất/ hs code thanh cái c)
- Mã HS 74199999: Miếng nối liệu bằng đồng, 4000 cái/hộp, kt: 2. 5*22mm, dùng để nối linh kiện điện tử, mới 100%.... (mã hs miếng nối liệu/ hs code miếng nối li)
- Mã HS 74199999: Khớp nối cực pin của ắc quy bằng đồng (TERMINAL ADAPTOR)... (mã hs khớp nối cực pi/ hs code khớp nối cực)
- Mã HS 74199999: Đầu phun lửa mồi/ PILOT BURNER PRINTED SIT 3 FLAMES; P/N: 5078427, hàng mới 100%... (mã hs đầu phun lửa mồ/ hs code đầu phun lửa)
- Mã HS 74199999: Vành cổ bằng đồng, phụ tùng thay thế của khuôn thổi chai thủy tinh, O-I BJC 331 Neck ring. Hàng mới 100%... (mã hs vành cổ bằng đồ/ hs code vành cổ bằng)
- Mã HS 74199999: Bàn chải vòng chỉnh nét bằng đồng MP006112-0000... (mã hs bàn chải vòng c/ hs code bàn chải vòn)
- Mã HS 74199999: Chấu đồng T039 (qc: 32mm*4. 8mm * 4. 72 mm)... (mã hs chấu đồng t039/ hs code chấu đồng t0)
- Mã HS 74199999: Chấu cắm điện bằng đồng T015 (QC: 29mm*6. 3mm*4. 6mm)... (mã hs chấu cắm điện b/ hs code chấu cắm điệ)
- Mã HS 74199999: Chấu đồng T1004 (quy cách: 3. 5MM*3. 5MM*3. 5MM)... (mã hs chấu đồng t1004/ hs code chấu đồng t1)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 95sqmm, Làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 95s/ hs code đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cáp 240sqmm, Làm bằng đồng... (mã hs đầu cốt cáp 240/ hs code đầu cốt cáp)
- Mã HS 74199999: Đầu gắn dao (bằng đồng) của máy tỉa biên (hàng mới 100%)- TRIMMING MACHINE PARTS TY-202 NO. 25... (mã hs đầu gắn dao bằ/ hs code đầu gắn dao)
- Mã HS 74199999: Trục đồng trục bằng đồng kích thước rộng 5mm x cao 5mm x dài 25. 5mm AE10303-A-H01... (mã hs trục đồng trục/ hs code trục đồng tr)
- Mã HS 74199999: Khung tản nhiệt bằng đồng kích thước rộng 130mm x dài 187mm x dày 40mm, dùng để sản xuất máy nguồn cao tần Plasma 14LS14-7W... (mã hs khung tản nhiệt/ hs code khung tản nh)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng cân bằng ly hợp của máy khoan-STAMPING, BALANCE SPRING, BE-CU\ 018285. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng cân/ hs code miếng đồng c)
- Mã HS 74199999: Miếng đàn hồi bằng đồng của máy mài kích thước L16. 0 x W3. 4 x H3. 5-STAMPING, SPRING PLATE BE-CU0. 4MM/ 018092. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đàn hồi b/ hs code miếng đàn hồ)
- Mã HS 74199999: Tiếp điểm bằng đồng NC-5310 (590-53101)... (mã hs tiếp điểm bằng/ hs code tiếp điểm bằ)
- Mã HS 74199999: Miếng kẹp bằng đồng của ổ cắm điện NC-1501 (540-40020)... (mã hs miếng kẹp bằng/ hs code miếng kẹp bằ)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng dùng tiếp điện của máy ép cao tầng (hàng mới 100%)- COPPER STRIP 12KW (UP)... (mã hs thanh đồng dùng/ hs code thanh đồng d)
- Mã HS 74199999: Chổi đồng bằng đồng hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs chổi đồng bằng/ hs code chổi đồng bằ)
- Mã HS 74199999: Copper/ Shielding 2. 4 GH inspiroV3... (mã hs copper/ shieldi/ hs code copper/ shie)
- Mã HS 74199999: Que đồng kiểm tra độ dẫn điện của bảng mạch hàng mới 100%-JIG PIN... (mã hs que đồng kiểm t/ hs code que đồng kiể)
- Mã HS 74199999: Đầu phun bằng đồng của Ụ phun lò nung nhôm YLP/ PBX-3, hàng mới 100% (stt137)... (mã hs đầu phun bằng đ/ hs code đầu phun bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đấu điện bằng đồng, Model: R1. 25-S4. dùng để lắp đặt tủ điện công nghiệp, Nsx: DST, hàng mới: 100%... (mã hs đầu cốt đấu điệ/ hs code đầu cốt đấu)
- Mã HS 74199999: Chân đồng các loại (D2 2GU 45 GROUND TERMINAL)... (mã hs chân đồng các l/ hs code chân đồng cá)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng các loại (D2 2GU 45 CONTACT TERMINAL)... (mã hs miếng đồng các/ hs code miếng đồng c)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng dài sử dụng hai bên đế cầu dao các loại (Mov Contact Ass'y)... (mã hs miếng đồng dài/ hs code miếng đồng d)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng ngắn sử dụng hai bên đế cầu dao các loại (Fix Contact Ass'y)... (mã hs miếng đồng ngắn/ hs code miếng đồng n)
- Mã HS 74199999: Nút đồng các loại (D2 CONTACT TIP-F)... (mã hs nút đồng các lo/ hs code nút đồng các)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng các loại (GROUNDING SOCKET)... (mã hs thanh đồng các/ hs code thanh đồng c)
- Mã HS 74199999: Đầu nối dây điện bằng đồng thau (19. 5x5. 4mm)-STAMPING, TINNED BRASS RECEPTACLE6. 3mm SLIP-ON 0. 4mm. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối dây điệ/ hs code đầu nối dây)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng tiếp diện... (mã hs miếng đồng tiếp/ hs code miếng đồng t)
- Mã HS 74199999: Đồng vàng tấm dùng sx đồ gá, hàng mới 100%... (mã hs đồng vàng tấm d/ hs code đồng vàng tấ)
- Mã HS 74199999: Bạc trượt bằng đồng sử dụng cho giá nâng... (mã hs bạc trượt bằng/ hs code bạc trượt bằ)
- Mã HS 74199999: Đầu ép nhiệt chất liệu bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs đầu ép nhiệt ch/ hs code đầu ép nhiệt)
- Mã HS 74199999: Dưỡng ấn sản phẩm bằng đồng JAA1435-01... (mã hs dưỡng ấn sản ph/ hs code dưỡng ấn sản)
- Mã HS 74199999: Huy hiệu (bằng đồng, KT: D30mm, dày1. 2mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs huy hiệu bằng/ hs code huy hiệu bằ)
- Mã HS 74199999: Thoát khí mỏ hàn TIG WP2. 4, chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs thoát khí mỏ hà/ hs code thoát khí mỏ)
- Mã HS 74199999: Cos tròn 5. 5- 5, Hàng mới 100%... (mã hs cos tròn 55 5/ hs code cos tròn 55)
- Mã HS 74199999: Linh kiện bằng đồng... (mã hs linh kiện bằng/ hs code linh kiện bằ)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 5. 1 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 5/ hs code đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 6. 35 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 6/ hs code đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Khuôn chứa thiếc (đồng mạ niken, đường kính 3, 05mm)... (mã hs khuôn chứa thiế/ hs code khuôn chứa t)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 4. 5F (đồng mạ niken, đường kính 4, 5mm, chiều dài 4, 8mm)... (mã hs đầu mũ 45f đồ/ hs code đầu mũ 45f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 5. 1F (đồng mạ niken, đường kính 5, 1mm, chiều dài 5, 5mm)... (mã hs đầu mũ 51f đồ/ hs code đầu mũ 51f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6. 5F (đồng mạ niken, đường kính 6, 5mm, chiều dài 10, 0mm)... (mã hs đầu mũ 65f đồ/ hs code đầu mũ 65f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6. 35F (đồng mạ niken, đường kính 6, 35mm, chiều dài 6, 8mm)... (mã hs đầu mũ 635f đ/ hs code đầu mũ 635f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có đuôi 6. 5F (đồng mạ niken, đường kính 6, 5mm, chiều dài 12, 8mm)... (mã hs đầu mũ có đuôi/ hs code đầu mũ có đu)
- Mã HS 74199999: Tấm định vị dao ngang 2- BLOCK, SAM1222P04249 (phụ tùng thay thế máy in bao bì carton), hàng mới 100%... (mã hs tấm định vị dao/ hs code tấm định vị)
- Mã HS 74199999: Phụ tùng xe ô tô chở khách trên 30 người- Áo kim phun bằng đồng 2213884002, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe ô t/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 74199999: Đầu phun TR 25047 bằng đồng của máy phun rửa áp lực, 125 x 90 mm, 2. 113-009. 0, hàng mới 100%... (mã hs đầu phun tr 250/ hs code đầu phun tr)
- Mã HS 74199999: Chân tiếp điện bằng đồng của đồ gá thông điện JMC110C-4B-2... (mã hs chân tiếp điện/ hs code chân tiếp đi)
- Mã HS 74199999: Nút xả áp lắp trên đường ống, đường kính trong 1/8", mã NCI00271226, dùng cho nhà máy cán thép, (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs nút xả áp lắp t/ hs code nút xả áp lắ)
- Mã HS 74199999: Sản phẩm cơ khí chính xác dùng trong máy mạ, DVLPL-VSP01-008-002, Cốt trục bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm cơ khí/ hs code sản phẩm cơ)
- Mã HS 74199999: Đầu cos tròn bằng đồng mạ thiếc 1. 5SQ*8, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos tròn bằ/ hs code đầu cos tròn)
- Mã HS 74199999: Đầu cosse pin rỗng 0. 5*8 bằng đồng mạ thiếc, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs đầu cosse pin r/ hs code đầu cosse pi)
- Mã HS 74199999: Đầu cos chẻ trần bằng đồng mạ thiếc 1. 5SQ*3Y, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos chẻ trầ/ hs code đầu cos chẻ)
- Mã HS 74199999: Đệm bằng đồng, dạng đai trụ dùng cho van ổn nhiệt CA-0390-0051A00, bộ phận của van ổn nhiệt... (mã hs đệm bằng đồng/ hs code đệm bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bối lau mũi hàn 30gr bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs bối lau mũi hàn/ hs code bối lau mũi)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng kê khuôn kích thước: 0. 1x300x6000 mm... (mã hs tấm đồng kê khu/ hs code tấm đồng kê)
- Mã HS 74199999: Kẹp tiếp xúc bằng đồng, để kết nối giữa main của điện thoại với các bộ phận khác, kích thước 1. 45mmx1mmx1. 6mm, model EAG64691401 Micro Clip 1. 6T, mục hàng số 4 trên CO. Hàng mới 100%... (mã hs kẹp tiếp xúc bằ/ hs code kẹp tiếp xúc)
- Mã HS 74199999: Kim chuyển động của máy 5 kim bằng đồng KT80x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs kim chuyển động/ hs code kim chuyển đ)
- Mã HS 74199999: Miếng kết nối micro trong điện thoại di động bằng đồng 0. 8H C-CLIP MICRO. Hàng mới 100%... (mã hs miếng kết nối m/ hs code miếng kết nố)
- Mã HS 74199999: Vành chắn dầu- Vật liệu bằng đồng. Dạng tròn, đường kính 230mm dầy 78mm. Mới 100%... (mã hs vành chắn dầu/ hs code vành chắn dầ)
- Mã HS 74199999: Chân Pin đo điện trở, chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs chân pin đo điệ/ hs code chân pin đo)
- Mã HS 74199999: Thanh bi trượt của máy cắt ICL tự động, bi thép, thanh đồng, hàng mới 100%... (mã hs thanh bi trượt/ hs code thanh bi trư)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng làm bằng hợp kim đồng, dùng để nối đầu dây điện, không hiệu, mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng là/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Phụ tùng lò đồng- Giải nhiệt cảm ứng lò bằng đồng, bao ngoài vòng lặp dùng để giải nhiệt bằng nước (Brass water jacket 500kg SL16 (9000 tons))- Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng lò đồn/ hs code phụ tùng lò)
- Mã HS 74199999: Đầu hàn máy hàn (bằng đồng)... (mã hs đầu hàn máy hàn/ hs code đầu hàn máy)
- Mã HS 74199999: Vòng hình nón bằng đồng 404 611 4... (mã hs vòng hình nón b/ hs code vòng hình nó)
- Mã HS 74199999: Ăng ten ANTENNA CU: 0. 8MM L30. 8MM RoHS, chất liệu bằng đồngmã liệu: 743Z025... (mã hs ăng ten antenna/ hs code ăng ten ante)
- Mã HS 74199999: Trụ nối dây bằng đồng 1123343-1... (mã hs trụ nối dây bằn/ hs code trụ nối dây)
- Mã HS 74199999: Vòng tiếp xúc, chất liệu đồng nguyên chất có mạ bạc, kích thước Dngoài 102 (mm) x Dtrong 68 (mm) x L 51 (mm)... (mã hs vòng tiếp xúc/ hs code vòng tiếp xú)
- Mã HS 74199999: Tiếp điểm dẫn điện bằng đồng TKF1097-A/CN... (mã hs tiếp điểm dẫn đ/ hs code tiếp điểm dẫ)
- Mã HS 74199999: Chổi tiếp điểm (bằng đồng hợp kim, mạ bạc-niken)... (mã hs chổi tiếp điểm/ hs code chổi tiếp đi)
- Mã HS 74199999: Đầu cực âm bằng đồng của máy mạ cuộn cảm, hàng mới 100%... (mã hs đầu cực âm bằng/ hs code đầu cực âm b)
- Mã HS 74199999: Bóng đồng, đường kính 15mm dùng để mạ cuộn cảm. Hàng mới 100%... (mã hs bóng đồng đườn/ hs code bóng đồng đ)
- Mã HS 74199999: Bạc đồng tự bôi trơn #500, kích thước: 38 x 48 x 25 mm. Hãng sx: GUANGDE BORAN TECHNOLOGY CO. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs bạc đồng tự bôi/ hs code bạc đồng tự)
- Mã HS 74199999: Tấm trượt bằng đồng FPLB, kích thước: 60 x 340 x 15. 3 mm. Hãng sx: GUANGDE BORAN TECHNOLOGY CO. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs tấm trượt bằng/ hs code tấm trượt bằ)
- Mã HS 74199999: Bản lề bằng đồng (2. 55x2. 55x10. 45cm)... (mã hs bản lề bằng đồn/ hs code bản lề bằng)
- Mã HS 74199999: Khung bằng đồng (111. 90x119. 90x72. 00cm)... (mã hs khung bằng đồng/ hs code khung bằng đ)
- Mã HS 74199999: Miếng dán chuyên dụng (cho bo mạch phụ) trong điện thoại di động, bằng đồng, KT: 40. 69x14. 81x0. 12mm. Hàng mới 100%, thuộc mục 18 DMMT, code: N77000019... (mã hs miếng dán chuyê/ hs code miếng dán ch)
- Mã HS 74199999: Viền ngoài lõi thép dẫn từ bằng đồng. 1230019471... (mã hs viền ngoài lõi/ hs code viền ngoài l)
- Mã HS 74199999: Nắp bảo vệ tấm mạch in của điện thoại di động... (mã hs nắp bảo vệ tấm/ hs code nắp bảo vệ t)
- Mã HS 74199999: Khớp nối đôi bằng đồng, kích thước (20x50)mm, phụ tùng cho tụ điện/ Receptical with housing, mới 100%... (mã hs khớp nối đôi bằ/ hs code khớp nối đôi)
- Mã HS 74199999: Nối van chân không bằng đồng của máy làm đế giày (hàng mới 100%)- SC-5-1 AC220V1A1B CONNECTOR... (mã hs nối van chân kh/ hs code nối van chân)
- Mã HS 74199999: Vách ngăn bằng đồng, kích thước 1800*2900; 1585*1255, không nhãn hiệu. hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn bằng/ hs code vách ngăn bằ)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng mã sản phẩm: 152623-32131, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng m/ hs code bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Ống nối 3 đường bằng đồng phi 5/8" * 5/8" * 3/4" của máy điều hòa không khí (hàng mới 100%)... (mã hs ống nối 3 đường/ hs code ống nối 3 đư)
- Mã HS 74199999: KIM CÀI ÁO BẰNG ĐỒNG MẠ NICKEL- HÀNG CÓ C/O FORM AJ SỐ 190161367224401991... (mã hs kim cài áo bằng/ hs code kim cài áo b)
- Mã HS 74199999: Khớp nối chữ thập bằng đồng 11009220/0124. 20413 (bằng đồng, liên kết bộ visai với lô cán mực) (Phụ kiện, bộ phận máy in). Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối chữ th/ hs code khớp nối chữ)
- Mã HS 74199999: Mẫu chuẩn bằng đồng, có hình trụ tròn đặc, dùng để hiệu chỉnh máy phân tích quang phổ phân tích thành phần kim loại. Mã: MBH 36X CCR1 E- nhà cung cấp: QS INSTRUMENTS SDN BHD Hàng mới 100%... (mã hs mẫu chuẩn bằng/ hs code mẫu chuẩn bằ)
- Mã HS 74199999: Bát hát bằng đồng không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs bát hát bằng đồ/ hs code bát hát bằng)
- Mã HS 74199999: Vòi phun bằng đồng thau, đường kính vòi phun 100mm-NOZZLE 15012, BRASS, Hàng mới 100%... (mã hs vòi phun bằng đ/ hs code vòi phun bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu nối chân kim (chất liệu đồng), hàng mới 100%. ERP: 2951500047... (mã hs đầu nối chân ki/ hs code đầu nối chân)
- Mã HS 74199999: Thanh dẫn điện bằng đồng, Hàng mới 100%- Trolley bar Insulated conductor rail 320A... (mã hs thanh dẫn điện/ hs code thanh dẫn đi)
- Mã HS 74199999: Cầu nối hợp kim dùng sản xuất bộ sạc nguồn JUMPER, BARE WIRE phi 0. 6 x 52mm TAPE MCWR0009200T... (mã hs cầu nối hợp kim/ hs code cầu nối hợp)
- Mã HS 74199999: Búp bằng đồng dùng để ghép nối ống loại 15A-19. Mới 100%... (mã hs búp bằng đồng d/ hs code búp bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Cos SV 2-4, chất liệu Đồng thau phủ nhựa. Mới 100%... (mã hs cos sv 24 chấ/ hs code cos sv 24)
- Mã HS 74199999: Búp đồng 15A-19 dùng để ghép nối ống Mới 100%. Mới 100%... (mã hs búp đồng 15a19/ hs code búp đồng 15a)
- Mã HS 74199999: Thanh nối điện cực bằng hợp kim đồng kẽm (CKP)... (mã hs thanh nối điện/ hs code thanh nối đi)
- Mã HS 74199999: Đầu bắt ống xuyên thân bằng đồng 1/2"... (mã hs đầu bắt ống xuy/ hs code đầu bắt ống)
- Mã HS 74199999: Gia cố cổ bằng đồng... (mã hs gia cố cổ bằng/ hs code gia cố cổ bằ)
- Mã HS 74199999: Nắp chặn nguồn phóng xạ, bằng đồng hợp kim- N52952-001 (Hàng mới 100%)... (mã hs nắp chặn nguồn/ hs code nắp chặn ngu)
- Mã HS 74199999: Phíp đồng FR1 1. 6MM A4 một mặt. Hàng mới 100%... (mã hs phíp đồng fr1 1/ hs code phíp đồng fr)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng tráng nhựa polyurethane, mã: DWF-C1, kích thước 30x40x1. 5mm, sử dụng cùng máy ép nhiệt. Hàng mới 100%.... (mã hs miếng đồng trán/ hs code miếng đồng t)
- Mã HS 74199999: Đầu dẫn bằng đồng mã 8100-2700... (mã hs đầu dẫn bằng đồ/ hs code đầu dẫn bằng)
- Mã HS 74199999: Tấm gia nhiệt, bằng đồng- 30mm x 35mm x 45mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm gia nhiệt/ hs code tấm gia nhiệ)
- Mã HS 74199999: Tấm nhiệt dưới 10mm, bằng đồng- 23mm x 147mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhiệt dưới/ hs code tấm nhiệt dư)
- Mã HS 74199999: Tấm nhiệt trên 10mm, bằng đồng- 23mm x 147mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhiệt trên/ hs code tấm nhiệt tr)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng lắp vào van trong phanh ô tô 412-217-40010... (mã hs miếng đồng lắp/ hs code miếng đồng l)
- Mã HS 74199999: Bánh đai để chạy dây nhám (bánh đai bằng đồng) của máy mài cầm tay #9031 (#34, MAKITA30-25) (mới 100%)... (mã hs bánh đai để chạ/ hs code bánh đai để)
- Mã HS 74199999: Nút bịt bằng đồng, TEF794/650 M25/9mm, hàng mới 100%... (mã hs nút bịt bằng đồ/ hs code nút bịt bằng)
- Mã HS 74199999: Đầu bơm bằng đồng thau dùng trong máy thổi (D6x13mm)- PUMP INSERT, BRASS. Hàng mới 100%... (mã hs đầu bơm bằng đồ/ hs code đầu bơm bằng)
- Mã HS 74199999: Chân cắm đầu nối FS23-A9 R0_TBM_MALE PIN, bằng đồng hợp kim mạ Niken dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs chân cắm đầu nố/ hs code chân cắm đầu)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng dát mỏng đã khoan xuyên lỗ, loại 2 địa tầng, Chưa mạ... (mã hs tấm đồng dát mỏ/ hs code tấm đồng dát)
- Mã HS 74199999: Tay nối nhận tín hiệu FS15-A1 R0 RX_OUT_LOOP bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc. Hàng mới 100%... (mã hs tay nối nhận tí/ hs code tay nối nhận)
- Mã HS 74199999: Tay nối truyền tín hiệu FS15-A1 R0 TX_IN_LOOP bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc. Hàng mới 100%... (mã hs tay nối truyền/ hs code tay nối truy)
- Mã HS 74199999: Trục dẫn băng tần thấp FS15-A1 R0 LPF bằng đồng dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs trục dẫn băng t/ hs code trục dẫn băn)
- Mã HS 74199999: Cụm trục nối FS15-A1 R0_C-BAR_ASSY_A bằng đồng, nhựa dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs cụm trục nối fs/ hs code cụm trục nối)
- Mã HS 74199999: Chân cắm truyền tín hiệu FS15-A1 R0 TX FEEDTHRU bằng đồng, nhựa dùng trong sản xuất bộ lọc của ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs chân cắm truyền/ hs code chân cắm tru)
- Mã HS 74199999: Miếng ép nhiệt tạo hoa văn trên mũ giày bằng đồng phục vụ sản xuất giày, mới 100%... (mã hs miếng ép nhiệt/ hs code miếng ép nhi)
- Mã HS 74199999: Miếng kim loại bằng đồng mỏng, một mặt có dán băng dính hai mặt để dính vào sản phẩm, kích thước 15*5. 6mm, dùng để kết nối các chi tiết máy... (mã hs miếng kim loại/ hs code miếng kim lo)
- Mã HS 74199999: Thanh tiếp điểm cố định bằng đồng SCH, SBH, SEH... (mã hs thanh tiếp điểm/ hs code thanh tiếp đ)
- Mã HS 74199999: Tiếp điểm đầu vào bằng đồng Open... (mã hs tiếp điểm đầu v/ hs code tiếp điểm đầ)
- Mã HS 74199999: Cuộn dây đồng... (mã hs cuộn dây đồng/ hs code cuộn dây đồn)
- Mã HS 74199999: Bạc lót sườn bằng đồng dùng cho xe lăn điện (mới 100%)/C01-075-01201... (mã hs bạc lót sườn bằ/ hs code bạc lót sườn)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng lò xo nhỏ dùng cho xe scooter điện (mới 100%)/C12-069-00100... (mã hs miếng đồng lò x/ hs code miếng đồng l)
- Mã HS 74199999: Linh kiện máy hàn: Típ hàn, bằng đồng: TIP 1. 2 45MM TOKIN 1. 2... (mã hs linh kiện máy h/ hs code linh kiện má)
- Mã HS 74199999: Đầu đồng linh kiên sạc điện thoại... (mã hs đầu đồng linh k/ hs code đầu đồng lin)
- Mã HS 74199999: Đầu cực bình ắc quy bằng đồng/ Terminal Copper F1... (mã hs đầu cực bình ắc/ hs code đầu cực bình)
- Mã HS 74199999: Thanh Bar A bằng đồng tín hiệu TRI-1008-126... (mã hs thanh bar a bằn/ hs code thanh bar a)
- Mã HS 74199999: Thanh Bar B bằng đồng tín hiệu TRI-1008-127... (mã hs thanh bar b bằn/ hs code thanh bar b)
- Mã HS 74199999: Thanh cực bằng đồng của bộ lọc tín hiệu DUP-1058-105B... (mã hs thanh cực bằng/ hs code thanh cực bằ)
- Mã HS 74199999: Đồng trục cộng hưởng tín hiệu bằng đồng C-NFG0046MR04B... (mã hs đồng trục cộng/ hs code đồng trục cộ)
- Mã HS 74199999: Chỉ viền bàn bằng đồng 32. 39 x 32. 39 x 2. 22 cm... (mã hs chỉ viền bàn bằ/ hs code chỉ viền bàn)
- Mã HS 74199999: Chân pin của đồ gá dùng trong công đoạn kiểm tra tính năng điện thoại, bằng đồng... (mã hs chân pin của đồ/ hs code chân pin của)
- Mã HS 74199999: Đĩa lai bằng đồng, P/N: 248154001, mới 100%... (mã hs đĩa lai bằng đồ/ hs code đĩa lai bằng)
- Mã HS 74199999: Dẫn hướng van bằng đồng, P/N: 386059001, mới 100%... (mã hs dẫn hướng van b/ hs code dẫn hướng va)
- Mã HS 74199999: Ống phun đĩa chia nước bằng đồng, P/N: 374467001, mới 100%... (mã hs ống phun đĩa ch/ hs code ống phun đĩa)
- Mã HS 74199999: Bạc trục bơm bằng đồng, P/N: 201/1, mới 100%... (mã hs bạc trục bơm bằ/ hs code bạc trục bơm)
- Mã HS 74199999: Bạc đỡ phần đáy bằng đồng, P/N: 203, mới 100%... (mã hs bạc đỡ phần đáy/ hs code bạc đỡ phần)
- Mã HS 74199999: Khung dẫn điện bằng Đồng (chưa gắn chíp), (IMS7902-WT)... (mã hs khung dẫn điện/ hs code khung dẫn đi)
- Mã HS 74199999: Đệm lót bằng đồng thau, dùng cho máy tàu, P/N: 6042, mới 100%... (mã hs đệm lót bằng đồ/ hs code đệm lót bằng)
- Mã HS 74199999: Bạc lót dưới bằng đồng thau, dùng cho máy tàu, P/N: 9872-000-1300-4, mới 100%... (mã hs bạc lót dưới bằ/ hs code bạc lót dưới)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm (pin) 1-175218-5 (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin/ hs code giắc cắm pi)
- Mã HS 74199999: Chân cắm (pin) 1-917511-5 [#16#14] (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân cắm pin/ hs code chân cắm pi)
- Mã HS 74199999: Chân Chân giắc cắm (pin) AI 1. 0-6 RD (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân chân giắc/ hs code chân chân gi)
- Mã HS 74199999: Chân Giắc cắm(Pin) JL04V-6A20-4SE-EBR (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân giắc cắmp/ hs code chân giắc cắ)
- Mã HS 74199999: Chân giắccắm (Pin) R1. 25-3. 5(M3) (bằng đồng)... (mã hs chân giắccắm p/ hs code chân giắccắm)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin (bằng đồng) B1. 25, hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin b/ hs code giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin 170363-3(6HA05/170359-3) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin 17/ hs code giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin 50079-8100 (C49B2/50079-8000), bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin 50/ hs code giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Chân giắc pin 1-175217-3(6HA01/1-175195-3) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs chân giắc pin 1/ hs code chân giắc pi)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin DF1B-2428PC(6HA14/DF1B-2428PCF) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin df/ hs code giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Giắc cắm pin 60-9021-0313-00-891(6HA12/60-9021-0323-99-891) (bằng đồng), hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm pin 60/ hs code giắc cắm pin)
- Mã HS 74199999: Băng dính đồng #1245, hàng mới 100%... (mã hs băng dính đồng/ hs code băng dính đồ)
- Mã HS 74199999: Cáp đồng bện phẳng TBC-10 (5. 5mm), hàng mới 100%... (mã hs cáp đồng bện ph/ hs code cáp đồng bện)
- Mã HS 74199999: Chân giắc cắm (pin) 0. 5-3. 7 bằng đồng hàng mới 100%... (mã hs chân giắc cắm/ hs code chân giắc cắ)
- Mã HS 74199999: Chân giắc cắm pin (bằng đồng) R1. 25-3N, hàng mới 100%... (mã hs chân giắc cắm p/ hs code chân giắc cắ)
- Mã HS 74199999: Tấm bảng cố định bằng đồng 16 lỗN510013515AA, hàng mới 100%... (mã hs tấm bảng cố địn/ hs code tấm bảng cố)
- Mã HS 74199999: Dụng cụ giữ dây dẫn NCW-1. 25 bằng đồng bọc nhựa mới 100%... (mã hs dụng cụ giữ dây/ hs code dụng cụ giữ)
- Mã HS 74199999: Đầu phun Sprinkler, chất liệu đồng... (mã hs đầu phun sprink/ hs code đầu phun spr)
- Mã HS 74199999: Bối lau mũi hàn 30gr bằng đồng... (mã hs bối lau mũi hàn/ hs code bối lau mũi)
- Mã HS 74199999: Tấm linh kiện dùng cho điện thoại di động bằng hợp kim đồng SHIELD CAN WIFI, model: SM-J600F, code: GH63-15742A... (mã hs tấm linh kiện d/ hs code tấm linh kiệ)
- Mã HS 74199999: Que đồng #7 x 30cm bằng Đồng hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs que đồng #7 x 3/ hs code que đồng #7)
- Mã HS 74199999: Dây nối Profile, chất liệu bằng đồng... (mã hs dây nối profile/ hs code dây nối prof)
- Mã HS 74199999: Que đồng #8 x 0. 5cm bằng Đồng hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs que đồng #8 x 0/ hs code que đồng #8)
- Mã HS 74199999: Miếng đỡ chổi quét cho bơm nước rửa kính xe ôtô- EW17001, HOLDER, BRUSH... (mã hs miếng đỡ chổi q/ hs code miếng đỡ chổ)
- Mã HS 74199999: Vòi đầu dài Sanwa bằng đồng 1/2" mạ Crom Hàng mới 100%... (mã hs vòi đầu dài san/ hs code vòi đầu dài)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 5. 1 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 5/ hs code đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có lỗ 6. 35 (đồng mạ niken)... (mã hs đầu mũ có lỗ 6/ hs code đầu mũ có lỗ)
- Mã HS 74199999: Khuôn chứa thiếc (đồng mạ niken, đường kính 3, 05mm)... (mã hs khuôn chứa thiế/ hs code khuôn chứa t)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 4. 5F (đồng mạ niken, đường kính 4, 5mm, chiều dài 4, 8mm)... (mã hs đầu mũ 45f đồ/ hs code đầu mũ 45f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 5. 1F (đồng mạ niken, đường kính 5, 1mm, chiều dài 5, 5mm)... (mã hs đầu mũ 51f đồ/ hs code đầu mũ 51f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6. 5F (đồng mạ niken, đường kính 6, 5mm, chiều dài 10, 0mm)... (mã hs đầu mũ 65f đồ/ hs code đầu mũ 65f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ 6. 35F (đồng mạ niken, đường kính 6, 35mm, chiều dài 6, 8mm)... (mã hs đầu mũ 635f đ/ hs code đầu mũ 635f)
- Mã HS 74199999: Đầu mũ có đuôi 6. 5F (đồng mạ niken, đường kính 6, 5mm, chiều dài 12, 8mm)... (mã hs đầu mũ có đuôi/ hs code đầu mũ có đu)
- Mã HS 74199999: Tay nắm cửa bằng gang mạ đồng... (mã hs tay nắm cửa bằn/ hs code tay nắm cửa)
- Mã HS 74199999: Dây treo tem (bằng đồng) TKN: 102803749160M2... (mã hs dây treo tem b/ hs code dây treo tem)
- Mã HS 74199999: Dây tiếp địa 600V F-GV 6SQ dùng cho dòng điện 30A, bằng đồng, chưa gắn đầu nối, không dùng cho viễn thông, hàng mới 100%... (mã hs dây tiếp địa 60/ hs code dây tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Đồng vàng tấm, dùng cho sản xuất đồ gá, hàng mới 100%... (mã hs đồng vàng tấm/ hs code đồng vàng tấ)
- Mã HS 74199999: Thanh đẩy- tự động lắp đơn thể, chất liệu: Đồng, hàng mới 100%... (mã hs thanh đẩy tự đ/ hs code thanh đẩy t)
- Mã HS 74199999: Đầu Cos 10, hàng mới 100%... (mã hs đầu cos 10 hàn/ hs code đầu cos 10)
- Mã HS 74199999: Trục cố định giữa hai bản mạch 4070212587000S (4*M2*14. 2), chất liệu: đồng. Hàng mới 100%... (mã hs trục cố định gi/ hs code trục cố định)
- Mã HS 74199999: MIẾNG GẮN KẾT BẰNG ĐỒNG... (mã hs miếng gắn kết b/ hs code miếng gắn kế)
- Mã HS 74199999: Sản phẩm bằng hợp kim đồng là linh kiện để bảo vệ các bo mạch điện thoại di động (SM-N973U SMD SUS 1; GH61-13928A). Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm bằng h/ hs code sản phẩm bằn)
- Mã HS 74199999: Đầu bịt ống bằng đồng MPLGN... (mã hs đầu bịt ống bằn/ hs code đầu bịt ống)
- Mã HS 74199999: Hoa văn bằng đồng2. 54x2. 54x0. 47 cm... (mã hs hoa văn bằng đồ/ hs code hoa văn bằng)
- Mã HS 74199999: Đệm nối bằng đồng6. 35x6. 35x1. 25 cm... (mã hs đệm nối bằng đồ/ hs code đệm nối bằng)
- Mã HS 74199999: Tấm gắn bằng hợp kim đồng dùng cho vỏ hộp điện với kích thước 175. 9mmLx64mmW-L23430B15. Hàng mới 100%... (mã hs tấm gắn bằng hợ/ hs code tấm gắn bằng)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng tiết diện tròn (đặc, đã gọt mép và làm nhẵn, dùng làm trụ đỡ cho máy, phi 6mm, dài 150mm) RDOG6-150... (mã hs thanh đồng tiết/ hs code thanh đồng t)
- Mã HS 74199999: Giác hút bằng đồng MVBKN30... (mã hs giác hút bằng đ/ hs code giác hút bằn)
- Mã HS 74199999: Thanh điện cực bằng đồng CU-R-6-80... (mã hs thanh điện cực/ hs code thanh điện c)
- Mã HS 74199999: Linh kiện khuôn 860-TS74-C510-001;dùng làm đồ gá phụ trợ cho máy ép; chất liệu đồng; hàng mới 100%... (mã hs linh kiện khuôn/ hs code linh kiện kh)
- Mã HS 74199999: Xtato sau bằng đồng, dùng cho máy chế biến cao su hoạt động bằng điện. Bản vẽ: 1555-E14-DMF-GMT-0115. kích thước: 280 x 95 x 22 (cm). hàng mới 100%... (mã hs xtato sau bằng/ hs code xtato sau bằ)
- Mã HS 74199999: Xtato trước bằng đồng, dùng cho máy chế biến cao su hoạt động bằng điện. Bản vẽ: 1555-E14-DMF-GMT-0116. kích thước: 280 x 95 x 22 (cm). hàng mới 100%... (mã hs xtato trước bằn/ hs code xtato trước)
- Mã HS 74199999: Bánh công tác hình tròn bằng đồng, dùng cho máy chế biến cao su hoạt động bằng điện. Bản vẽ: 1555-E14-DMF-GMT-0123. kích thước: 260 x 95 x 25 (cm). hàng mới 100%... (mã hs bánh công tác h/ hs code bánh công tá)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng tiếp đất, code: CUB-120... (mã hs thanh đồng tiếp/ hs code thanh đồng t)
- Mã HS 74199999: Tay nắm công tắc đèn trần bằng đồng 60242. Mới 100%... (mã hs tay nắm công tắ/ hs code tay nắm công)
- Mã HS 74199999: Cực nối bằng đồng GN229724-0210... (mã hs cực nối bằng đồ/ hs code cực nối bằng)
- Mã HS 74199999: Vòng kẹp đầu trục chân vịt bằng hợp kim đồng C015084... (mã hs vòng kẹp đầu tr/ hs code vòng kẹp đầu)
- Mã HS 74199999: Mũi kim đồng hồ áp suất, bằng đồng, mã 141712... (mã hs mũi kim đồng hồ/ hs code mũi kim đồng)
- Mã HS 74199999: Tấm chắn bảo vệ chân vịt bằng hợp kim đồng C014765... (mã hs tấm chắn bảo vệ/ hs code tấm chắn bảo)
- Mã HS 74199999: Đầu vặn giảm thanh bằng đồng MSSL5... (mã hs đầu vặn giảm th/ hs code đầu vặn giảm)
- Mã HS 74199999: Bện dây đồng 1823-5F... (mã hs bện dây đồng 18/ hs code bện dây đồng)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng bọc nhựa gắn ốc vít dùng để kết nối hộp điện. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng bọc/ hs code miếng đồng b)
- Mã HS 74199999: SXB-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxbclipchíp b/ hs code sxbclipchí)
- Mã HS 74199999: SXG-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxgclipchíp b/ hs code sxgclipchí)
- Mã HS 74199999: SXH-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxhclipchíp b/ hs code sxhclipchí)
- Mã HS 74199999: SXJ-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxjclipchíp b/ hs code sxjclipchí)
- Mã HS 74199999: SXN-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxnclipchíp b/ hs code sxnclipchí)
- Mã HS 74199999: SXO-Clip(Chíp bằng đồng các loại, dùng để sản xuất chíp điện tử thiết bị dò điện)... (mã hs sxoclipchíp b/ hs code sxoclipchí)
- Mã HS 74199999: Điện cực đồng DC15500 (dùng để xung điện tạo hình linh kiện từ phôi thép cho máy xung điện)... (mã hs điện cực đồng d/ hs code điện cực đồn)
- Mã HS 74199999: Điện cực DC15500 (dùng để xung điện tạo hình linh kiện từ phôi thép cho máy xung điện, chất liệu đồng)... (mã hs điện cực dc1550/ hs code điện cực dc1)
- Mã HS 74199999: Tay vặn ren trái W22. 3 (linh kiện trong van điều áp gas)... (mã hs tay vặn ren trá/ hs code tay vặn ren)
- Mã HS 74199999: BRM-00035. DAE (Vật trang trí bằng đồng 1/4 x 1/2x L inch)... (mã hs brm00035dae/ hs code brm00035da)
- Mã HS 74199999: BRM-00016. DAE (Vật trang trí bằng đồng 3/8 x 1/8 x L Inch)... (mã hs brm00016dae/ hs code brm00016da)
- Mã HS 74199999: BRM-00023. FVB (Vật trang trí bằng đồng 1/8 x 7/8 x L inch)... (mã hs brm00023fvb/ hs code brm00023fv)
- Mã HS 74199999: BRM-00028. DAE (Vật trang trí bằng đồng 5/8 x 1/8 x L Inch)... (mã hs brm00028dae/ hs code brm00028da)
- Mã HS 74199999: BRC-11683. FVB (Vật trang trí bằng đồng (379mmx78. 5mmx23mm))... (mã hs brc11683fvb/ hs code brc11683fv)
- Mã HS 74199999: BRC-20337. DAE (Vật trang trí bằng đồng 23-3/4 x 5/16 x 2-1/2)... (mã hs brc20337dae/ hs code brc20337da)
- Mã HS 74199999: BRC-08587. FVB (Vật trang trí bằng đồng 7-1/4 x x 35-7/8 x 3/8)... (mã hs brc08587fvb/ hs code brc08587fv)
- Mã HS 74199999: BRC-10913. DAE (Chỉ viền bàn bằng đồng 32. 39 x 32. 39 x 2. 22 cm)... (mã hs brc10913dae/ hs code brc10913da)
- Mã HS 74199999: BRC-24705. MCF406A (Vật trang trí bằng đồng 3/4 x 2-3/8 x 2-3/8)... (mã hs brc24705mcf40/ hs code brc24705mc)
- Mã HS 74199999: Chốt giữ van mã hàng WP300-AW(N-22)-13, chất liệu bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs chốt giữ van mã/ hs code chốt giữ van)
- Mã HS 74199999: Bản lề bằng đồng (4. 13x0. 64x7. 62cm)... (mã hs bản lề bằng đồn/ hs code bản lề bằng)
- Mã HS 74199999: Tay cầm bằng đồng (12. 90x1. 60x3. 30cm)... (mã hs tay cầm bằng đồ/ hs code tay cầm bằng)
- Mã HS 74199999: Cục đồng điện cực dùng cho khuôn ép nhựa-Denkyoku for mold OK BUTTON... (mã hs cục đồng điện c/ hs code cục đồng điệ)
- Mã HS 74199999: Cút thép W150xH75... (mã hs cút thép w150xh/ hs code cút thép w15)
- Mã HS 74199999: Cút lên thang cáp W500xH100... (mã hs cút lên thang c/ hs code cút lên than)
- Mã HS 74199999: Cọc tiếp địa mạ đồng D16L2400... (mã hs cọc tiếp địa mạ/ hs code cọc tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Cút xuống thang cáp W500xH100... (mã hs cút xuống thang/ hs code cút xuống th)
- Mã HS 74199999: Cọc kiểm tra tiếp địa D16L1200... (mã hs cọc kiểm tra ti/ hs code cọc kiểm tra)
- Mã HS 74199999: Thanh nối dùng cho hộp cầu đấu dây bằng đồng ET533WW-01. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nối dùng/ hs code thanh nối dù)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng vàng tròn Phi 10mm*1M, hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng vàng/ hs code thanh đồng v)
- Mã HS 74199999: Spindle-Trục đỡ bằng đồng... (mã hs spindletrục đỡ/ hs code spindletrục)
- Mã HS 74199999: Đầu bịt giảm thanh bằng đồng, code: MSSL1... (mã hs đầu bịt giảm th/ hs code đầu bịt giảm)
- Mã HS 74199999: Chân zắc bằng hợp kim đồng linh kiện lắp ráp bộ phận thiết bị sử dụng ga 48-70118-00... (mã hs chân zắc bằng h/ hs code chân zắc bằn)
- Mã HS 74199999: Điện cực cắt H839M00 (bằng đồng), (hiệu OTC) Bộ phận của máy cắt khí Plasma. hàng mới 100%... (mã hs điện cực cắt h8/ hs code điện cực cắt)
- Mã HS 74199999: Chân nối bằng đồng (IPE-13030-01A-NP)... (mã hs chân nối bằng đ/ hs code chân nối bằn)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng nối nguyên liệu 8mm... (mã hs miếng đồng nối/ hs code miếng đồng n)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng dát mỏng đã khoan xuyên lỗ, hàng 2 địa tầng, đã mạ... (mã hs tấm đồng dát mỏ/ hs code tấm đồng dát)
- Mã HS 74199999: Đầu đo PROBE ERCU N bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs đầu đo probe er/ hs code đầu đo probe)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng mã sản phẩm: 152623-32131, phụ tùng tàu biển. Hàng mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng m/ hs code bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bàn chải đồng, hàng mới 100%... (mã hs bàn chải đồng/ hs code bàn chải đồn)
- Mã HS 74199999: Đầu nối CONT PIN #16 REV B, part number K96058, chất liệu đồng thau, dùng để nối dây dẫn sóng, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối cont pi/ hs code đầu nối cont)
- Mã HS 74199999: Đầu hàn RM2-6962-E45 Ac contact welder lower touch, bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs đầu hàn rm2696/ hs code đầu hàn rm2)
- Mã HS 74199999: Miếng lá đồng, kích thước 40*30*15. Hàng mới 100%... (mã hs miếng lá đồng/ hs code miếng lá đồn)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện VL1910-FPGS-0201 lưới đồng, kích thước12*10*5. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện vl1910/ hs code phụ kiện vl1)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện đóng AP-0001MT-0020, kích thước 90*30*22 bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện đóng a/ hs code phụ kiện đón)
- Mã HS 74199999: Khối cố định F6FT C TO C94-02-03, kích thước 65*25*10 bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs khối cố định f6/ hs code khối cố định)
- Mã HS 74199999: Khối cố định FL3TU2115-CS-R-US-02-01, kích thước 65*25*10 bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs khối cố định fl/ hs code khối cố định)
- Mã HS 74199999: Cốt chĩa 2. 5mm có bọc bằng đồng được bọc nhựa bên ngoài... (mã hs cốt chĩa 25mm/ hs code cốt chĩa 25)
- Mã HS 74199999: Kẹp ren DN 40 (đường kính 40mm), chất liệu bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs kẹp ren dn 40/ hs code kẹp ren dn 4)
- Mã HS 74199999: Đầu của bình khò ga Gas Burner RZ-730-TPHL5, bằng đồng... (mã hs đầu của bình kh/ hs code đầu của bình)
- Mã HS 74199999: Kẹp tiếp địa... (mã hs kẹp tiếp địa/ hs code kẹp tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Thanh ray dẫn hướng bằng đồng, code: SRTL15-60... (mã hs thanh ray dẫn h/ hs code thanh ray dẫ)
- Mã HS 74199999: TAPE GUIDE SHAFT HOLDER (B)-Mâm cặp bằng đồng 50400-2431... (mã hs tape guide shaf/ hs code tape guide s)
- Mã HS 74199999: Chân thú trang trí bằng đồng3. 7x4. 2x0. 64 cm... (mã hs chân thú trang/ hs code chân thú tra)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đấu nốiNichiful... (mã hs đầu cốt đấu nối/ hs code đầu cốt đấu)
- Mã HS 74199999: Ống đẩy khí (bằng đồng) linh kiện bộ điều chỉnh nhiệt cho hệ thống làm mát của xe máy(phi 11+/-0. 02)... (mã hs ống đẩy khí bằ/ hs code ống đẩy khí)
- Mã HS 74199999: Tấm trang trí bằng đồng (1-1/8 dia x 1cm)... (mã hs tấm trang trí b/ hs code tấm trang tr)
- Mã HS 74199999: Chân đế bằng đồng (4. 1 x 4. 1 x 6. 5cm)... (mã hs chân đế bằng đồ/ hs code chân đế bằng)
- Mã HS 74199999: Kim định vị bằng đồng dài 37. 5mm... (mã hs kim định vị bằn/ hs code kim định vị)
- Mã HS 74199999: Trục nối kim định vị bằng đồng dài 8. 3mm... (mã hs trục nối kim đị/ hs code trục nối kim)
- Mã HS 74199999: Cuộn dây đồng trong bộ dẫn động của camera Module (đồng và nhựa). Hàng tái xuất mục 5 theo Tk: 102441845220 E11 (15/01/2019)... (mã hs cuộn dây đồng t/ hs code cuộn dây đồn)
- Mã HS 74199999: Tấm gá sản phẩm bằng đồng... (mã hs tấm gá sản phẩm/ hs code tấm gá sản p)
- Mã HS 74199999: HÍT TRE... (mã hs hít tre/ hs code hít tre)
- Mã HS 74199999: HÍT ĐỒNG BẢN ĐỒ... (mã hs hít đồng bản đồ/ hs code hít đồng bản)
- Mã HS 74199999: HÍT ĐỒNG CỜ CÔ GÁI... (mã hs hít đồng cờ cô/ hs code hít đồng cờ)
- Mã HS 74199999: Khớp nối van tiết kiệm khí gas, bằng hợp kim đồng, dài 3cm. hãng sản xuất GASIQ AB. No. 37080012. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối van ti/ hs code khớp nối van)
- Mã HS 74199999: Thanh nối bằng đồng (14mm x 08mm) PAUX37802/V1... (mã hs thanh nối bằng/ hs code thanh nối bằ)
- Mã HS 74199999: Khóa pin bằng đồng (lock pin) 17J-011-FA(VN) đã mạ hợp kim thiếc bạc... (mã hs khóa pin bằng đ/ hs code khóa pin bằn)
- Mã HS 74199999: Vít/ ADJUST SCREW/ ST-0010-P-70-010-2 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs vít/ adjust scr/ hs code vít/ adjust)
- Mã HS 74199999: Dây nhảy (nối) tiếp địa bằng đồng dùng để tiếp địa cho thiết bị (BONDING JUMPER_38SQ (Below)), Hàng mới 100%... (mã hs dây nhảy nối/ hs code dây nhảy nố)
- Mã HS 74199999: Kẹp bằng đồng hình chữ C (dùng kết nối cáp)("C" Type Sleeve_95mm2), Hàng mới 100%... (mã hs kẹp bằng đồng h/ hs code kẹp bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Kẹp giữ an toàn bằng đồng của máy cưa lọng hoạt động bằng pin 18v, no: 324233-6... (mã hs kẹp giữ an toàn/ hs code kẹp giữ an t)
- Mã HS 74199999: Tấm đế làm khung cắm tay khoan bàn bác sỹ, Assistant holder brock (unpainted), 1A0C80BA... (mã hs tấm đế làm khun/ hs code tấm đế làm k)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng COUPLNG BUSH, part no: 304, phụ tùng tàu biển. HãngTAIKOKIKAI, mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng c/ hs code bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bạc bằng đồng BEARING METAL, part no: 201/1, phụ tùng tàu biển. HãngTAIKOKIKAI, mới 100%... (mã hs bạc bằng đồng b/ hs code bạc bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Bạc trục bằng đồng CRANK PIN METAL BEST METAL, part no: 152673-23351, phụ tùng tàu biển. Hãng MITSUBISHI, mới 100%... (mã hs bạc trục bằng đ/ hs code bạc trục bằn)
- Mã HS 74199999: Trục bằng đồng/ MEASURING SCOPE ADAPTER/ FM_X-Z002A-0008 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs trục bằng đồng// hs code trục bằng đồ)
- Mã HS 74199999: Tấm giữ cân bằng/ BALANCE WEIGHT SUPPORT/ 014-0039-001-2 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs tấm giữ cân bằn/ hs code tấm giữ cân)
- Mã HS 74199999: Trục đồng dùng để đỡ cần gạt/ LOAD CHANGING LEVER BLOCK (LARGE)/ FM_X-Z005B-0008 (bộ phận của máy đo độ cứng). Hàng mới 100%... (mã hs trục đồng dùng/ hs code trục đồng dù)
- Mã HS 74199999: Tấm đồng phay định hình bằng chữ nhật R6-70 kích thước 16 x 26 x 40 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm đồng phay đ/ hs code tấm đồng pha)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt tròn 2-4... (mã hs đầu cốt tròn 2/ hs code đầu cốt tròn)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt chĩa 1. 25-3. 3... (mã hs đầu cốt chĩa 1/ hs code đầu cốt chĩa)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt tròn Nichifu 4-6... (mã hs đầu cốt tròn ni/ hs code đầu cốt tròn)
- Mã HS 74199999: Vòng bảo vệ bằng đồng dùng trong sản xuất mạch in điện tử, model: SM-T865, code: GH61-14775A, hàng mới 100%... (mã hs vòng bảo vệ bằn/ hs code vòng bảo vệ)
- Mã HS 74199999: Jig đồng tâm Mã hàng: 9630, chất liệu đồng. Hàng mới 100%... (mã hs jig đồng tâm mã/ hs code jig đồng tâm)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt cho đấu nối Nichiful... (mã hs đầu cốt cho đấu/ hs code đầu cốt cho)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt nối cáp và phụ kiện cố định... (mã hs đầu cốt nối cáp/ hs code đầu cốt nối)
- Mã HS 74199999: Mâm tiền vàng may mắn, chất liệu đồng thau, kích thước: cao 55cm, ngang 100cm, hàng mới 100%... (mã hs mâm tiền vàng m/ hs code mâm tiền vàn)
- Mã HS 74199999: Bình điêu khắc nghệ thuật, chất liệu đồng thau, bên trong rỗng, kích thước: cao 120cm, ngang 126cm, hàng mới 100%... (mã hs bình điêu khắc/ hs code bình điêu kh)
- Mã HS 74199999: Chôt đồng máy hàn nhiệt... (mã hs chôt đồng máy h/ hs code chôt đồng má)
- Mã HS 74199999: Bạc đồng. Hàng mới 100%... (mã hs bạc đồng hàng/ hs code bạc đồng hà)
- Mã HS 74199999: Cọc đồng M3-10-6mm... (mã hs cọc đồng m310/ hs code cọc đồng m3)
- Mã HS 74199999: Cọc đồng M3-25-6mm... (mã hs cọc đồng m325/ hs code cọc đồng m3)
- Mã HS 74199999: Đầu nối hơi gen đồng phi 12(Hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối hơi gen/ hs code đầu nối hơi)
- Mã HS 74199999: Kẹp đầu dây NUT 4, chất liệu đồng, hàng mới 100%... (mã hs kẹp đầu dây nut/ hs code kẹp đầu dây)
- Mã HS 74199999: Kim, P-111A, Chất liệu bằng đồng mới 100%... (mã hs kim p111a ch/ hs code kim p111a)
- Mã HS 74199999: Tâm phát nhiệt, 969 967, chất liệu đồng, mới 100%... (mã hs tâm phát nhiệt/ hs code tâm phát nhi)
- Mã HS 74199999: Chân bằng đồng3-1/4 dia x1 "... (mã hs chân bằng đồng3/ hs code chân bằng đồ)
- Mã HS 74199999: Khung ghế bằng đồng4. 24x4. 87x6. 09 cm... (mã hs khung ghế bằng/ hs code khung ghế bằ)
- Mã HS 74199999: Chân phích cắm bằng đồng. Hàng mới 100%... (mã hs chân phích cắm/ hs code chân phích c)
- Mã HS 74199999: Ống đồng tròn để kết nối dây điện. Hàng mới 100%... (mã hs ống đồng tròn đ/ hs code ống đồng trò)
- Mã HS 74199999: Miếng đồng lỗ tròn để kết nối dây điện. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đồng lỗ t/ hs code miếng đồng l)
- Mã HS 74199999: Phụ kiện trang trí bằng đồng mua trong nước, kích thước(68*58*32)cm. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện trang/ hs code phụ kiện tra)
- Mã HS 74199999: Đầu kiểm tra thông dòng bằng đồng NP60HD-B... (mã hs đầu kiểm tra th/ hs code đầu kiểm tra)
- Mã HS 74199999: Miếng giải nhiệt bằng đồng-BN62-00839A-HEAT SINK HEAT PIPE. Hàng mới 100%... (mã hs miếng giải nhiệ/ hs code miếng giải n)
- Mã HS 74199999: Cuộn dây bằng đồng mã GD217731-D, kích thước: 204mm x phi 80mm, dùng trong bộ phận khởi động. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây bằng đ/ hs code cuộn dây bằn)
- Mã HS 74199999: PCB Bo mạch chưa gắn linh kiện (bằng đồng lát). Hàng mới 100%... (mã hs pcb bo mạch chư/ hs code pcb bo mạch)
- Mã HS 74199999: Công tắc Phonak, kích thước 0, 5x3. 55mm, Vật liệu CuZn39Pb3, bề mặt phủ Ni 1-2 + Au 1-2... (mã hs công tắc phonak/ hs code công tắc pho)
- Mã HS 74199999: Công tắc, kết nối thiết bị phát, vật liệu CuZn39Pb3, bề mặt phủ Ni 1-2 + Au 1-2, kích thước 6. 5x2. 21mm... (mã hs công tắc kết n/ hs code công tắc kế)
- Mã HS 74199999: Công tắc Linum minijack, kết nối thiết bị nhận, vật liệu CuZn39Pb3, bề mặt phủ Ni 1-2 + Au 1-2, kích thước 4. 5x20mm... (mã hs công tắc linum/ hs code công tắc lin)
- Mã HS 74199999: Miếng phản sóng bằng đồng dùng cho máy in-302RVJ1170-01... (mã hs miếng phản sóng/ hs code miếng phản s)
- Mã HS 74199999: Cầu đấu tiếp địa, (DELIXI/dày*rộng2x15mm), dùng để tiếp đất hợp tại kiện tổng bộ, làm bằng đồng, mới 100%... (mã hs cầu đấu tiếp đị/ hs code cầu đấu tiếp)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng cho phần đáy túi (3 chiếc/ bộ), Hàng mới 100%... (mã hs thanh đồng cho/ hs code thanh đồng c)
- Mã HS 74199999: Cốt trần (bằng đồng, 1000 chiếc/ 1 gói); hàng mới 100%... (mã hs cốt trần bằng/ hs code cốt trần bằ)
- Mã HS 74199999: Pít tông... (mã hs pít tông/ hs code pít tông)
- Mã HS 74199999: Trục piston... (mã hs trục piston/ hs code trục piston)
- Mã HS 74199999: Tấm màng ngăn... (mã hs tấm màng ngăn/ hs code tấm màng ngă)
- Mã HS 74199999: Thân chụp trên... (mã hs thân chụp trên/ hs code thân chụp tr)
- Mã HS 74199999: Thanh đồng 10x12mm mới 100%... (mã hs thanh đồng 10x1/ hs code thanh đồng 1)
- Mã HS 74199999: Chân bằng đồng4. 4x4. 4x7 cm... (mã hs chân bằng đồng4/ hs code chân bằng đồ)
- Mã HS 74199999: Điệm nối bằng đồng10. 6x10. 6x2 cm... (mã hs điệm nối bằng đ/ hs code điệm nối bằn)
- Mã HS 74199999: Dĩa cắm nến bằng đồng30. 5x30. 5x24. 8 cm... (mã hs dĩa cắm nến bằn/ hs code dĩa cắm nến)
- Mã HS 74199999: Chiếc giày trang trí bằng đồng7 dia x 3/4"... (mã hs chiếc giày tran/ hs code chiếc giày t)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng Phi phi2. 5, Hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng ph/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 70 mm- dài 70mm, Hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 70/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cốt đồng 50 mm2- dài 60mm, Hàng mới 100%... (mã hs đầu cốt đồng 50/ hs code đầu cốt đồng)
- Mã HS 74199999: Kẹp cọc tiếp địa bằng đồng... (mã hs kẹp cọc tiếp đị/ hs code kẹp cọc tiếp)
- Mã HS 74199999: Cọc tiếp địa bằng đồng, phi 16*2M... (mã hs cọc tiếp địa bằ/ hs code cọc tiếp địa)
- Mã HS 74199999: Lẫy tiếp xúc bằng đồng của khe cắm thẻ nhớ 5021040099 (chưa mạ)... (mã hs lẫy tiếp xúc bằ/ hs code lẫy tiếp xúc)
- Mã HS 74199999: Miếng tải dòng rò dùng trong máy ảnh (bằng đồng có keo, nhựa pet tổng hợp)... (mã hs miếng tải dòng/ hs code miếng tải dò)
- Mã HS 74199999: Miếng chống thấm bằng đồng dùng trong máy ảnh (chất liệu đồng, mặt sau có keo, nhựa pet tổng hợp)... (mã hs miếng chống thấ/ hs code miếng chống)
- Mã HS 74199999: Bạc lót bằng đồng... (mã hs bạc lót bằng đồ/ hs code bạc lót bằng)
- Mã HS 74199999: Khớp nối bằng đồng... (mã hs khớp nối bằng đ/ hs code khớp nối bằn)
- Mã HS 74199999: Tấm bằng đồng (6. 4 x 2. 6 x 3. 2cm)... (mã hs tấm bằng đồng/ hs code tấm bằng đồn)
- Mã HS 74199999: Đầu cos đồng Cu16... (mã hs đầu cos đồng cu/ hs code đầu cos đồng)
- Mã HS 74199999: Đầu cos tiếp địa cho dây M16... (mã hs đầu cos tiếp đị/ hs code đầu cos tiếp)