Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7412 - Mã HS 74121000: Đầu nối 90độ đường kính 12mm dùng trong hệ thống khí y tế, đạt tiêu chuẩn BS EN1254. Hãng sản xuất: Lawton- Anh. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối 90độ đư/ hs code đầu nối 90độ)
- Mã HS 74121000: Đầu nối thẳng bằng đồng đường kính 12mm dùng trong hệ thống khí y tế, đạt tiêu chuẩn BS EN1254. Hãng sản xuất: Lawton- Anh. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối thẳng b/ hs code đầu nối thẳn)
- Mã HS 74121000: Khớp nối 90 độ bằng đồng tinh luyện size: 9. 52 (3/8") Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối 90 độ/ hs code khớp nối 90)
- Mã HS 74121000: Khớp nối 45 độ bằng đồng tinh luyện size: 15. 88 (5/8"). Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối 45 độ/ hs code khớp nối 45)
- Mã HS 74121000: Khớp nối chữ T bằng đồng tinh luyện size: 15. 88 (5/8"). Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối chữ t/ hs code khớp nối chữ)
- Mã HS 74121000: Khớp nối ống nước bằng đồng, code: 6306005-00, hiệu: KLUDI. Hàng mới 100%.... (mã hs khớp nối ống nư/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74121000: Ống đồng cho bình chữa cháy, hiệu Nittan phi 4. (85m/cuộn). hàng mới 100%.... (mã hs ống đồng cho bì/ hs code ống đồng cho)
- Mã HS 74121000: ĐẦU NỐI (VJ, HOUSING, BRASS 1/4'- NPT) BẰNG ĐỒNG... (mã hs đầu nối vj ho/ hs code đầu nối vj)
- Mã HS 74121000: Ống nối bằng đồng các loại... (mã hs ống nối bằng đồ/ hs code ống nối bằng)
- Mã HS 74122020: Đầu kết nối FVPL15-M5-ITV-K bằng đồng.... (mã hs đầu kết nối fvp/ hs code đầu kết nối)
- Mã HS 74122020: Góc ren 13-6 chất liệu bằng đồng... (mã hs góc ren 136 ch/ hs code góc ren 136)
- Mã HS 74122020: Nối ren khí 16-16 chất liệu bằng đồng... (mã hs nối ren khí 16/ hs code nối ren khí)
- Mã HS 74122020: Nối ren khí 13-16, chất liệu bằng đồng... (mã hs nối ren khí 13/ hs code nối ren khí)
- Mã HS 74122020: Đầu nối PC10-01 bằng hợp kim đồng... (mã hs đầu nối pc1001/ hs code đầu nối pc10)
- Mã HS 74122020: Đầu nối PC12-03 bằng hợp kim đồng... (mã hs đầu nối pc1203/ hs code đầu nối pc12)
- Mã HS 74122020: Đầu nối KC8-01-1 bằng hợp kim đồng... (mã hs đầu nối kc801/ hs code đầu nối kc8)
- Mã HS 74122020: Nối ống bằng đồng (phụ kiện ghép nối ống)... (mã hs nối ống bằng đồ/ hs code nối ống bằng)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống bằng đồng... (mã hs đầu nối ống bằn/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 21 đuôi chuột 14mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 21 đ/ hs code răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 27 đuôi chuột 20mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 27 đ/ hs code răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 34 đuôi chuột 27mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 34 đ/ hs code răng ngoài 3)
- Mã HS 74122020: Đầu nối (cút nối) bằng đồng có ren M-POL10-03, 1 đầu bằng nhựa, dùng cho máy đúc nhựa. phi 10, size(3/8*10), hàng mới 100%... (mã hs đầu nối cút nố/ hs code đầu nối cút)
- Mã HS 74122020: Đầu nối mức nước của vòi nước bằng hợp kim đồng, mã 5635Q360A0ANT, dùng để nối thân chính với ống nước, quy cách 16*7 mm, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối mức nướ/ hs code đầu nối mức)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống 3033-06B, bằng đồng, hàng mới 100% nhãn hiệu SMC... (mã hs đầu nối ống 303/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống 06/08/3081, bằng đồng, hàng mới 100% nhãn hiệu SMC... (mã hs đầu nối ống 06// hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống 3013-0406B, bằng đồng, hàng mới 100% nhãn hiệu SMC... (mã hs đầu nối ống 301/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Cút nối ống dùng để giảm âm, bằng đồng hợp kim C1220TS-H, kích thước: phi 19. 05 x T0. 8, mã 4P088228-1-Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin... (mã hs cút nối ống dùn/ hs code cút nối ống)
- Mã HS 74122020: Khớp nối ống GPC 1002 bằng đồng, mới 100%... (mã hs khớp nối ống gp/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122020: Ống nối bằng hợp kim đồng, dùng để nối thân chính với ống nước, quy cách 65. 5*44mm, hàng mới 100%... (mã hs ống nối bằng hợ/ hs code ống nối bằng)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 21 đuôi chuột 14mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 21 đ/ hs code răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 27 đuôi chuột 20mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 27 đ/ hs code răng ngoài 2)
- Mã HS 74122020: Răng ngoài 34 đuôi chuột 27mm, bằng đồng... (mã hs răng ngoài 34 đ/ hs code răng ngoài 3)
- Mã HS 74122020: Đầu nối GPC 06M5 bằng đồng... (mã hs đầu nối gpc 06m/ hs code đầu nối gpc)
- Mã HS 74122020: Đầu nối PLL180-M5M bằng đồng... (mã hs đầu nối pll180/ hs code đầu nối pll1)
- Mã HS 74122020: Đầu nối RMI 09. 2102/JV bằng đồng... (mã hs đầu nối rmi 09/ hs code đầu nối rmi)
- Mã HS 74122020: Đầu nối ống dẫn khí bằng đồng PCF601... (mã hs đầu nối ống dẫn/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122020: Khớp nối ống GPC 1002 bằng đồng, mới 100%... (mã hs khớp nối ống gp/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122020: Sang A Cút nối khí GPL 04M5 bằng đồng... (mã hs sang a cút nối/ hs code sang a cút n)
- Mã HS 74122020: Đầu nối thẳng PC6-04, chất liệu chính bằng đồng dùng để kết nối ống khí, đường kính trong 6mm... (mã hs đầu nối thẳng p/ hs code đầu nối thẳn)
- Mã HS 74122020: Sang A Khớp nối khí GWS6-6/PC6-01 ren 1/8, bằng đồng hợp kim. Hàng mới 100%... (mã hs sang a khớp nối/ hs code sang a khớp)
- Mã HS 74122020: Đầu nối khí kèm ren chân 1/8' bằng đồng dùng để sửa chữa máy móc, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí kèm/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122020: Nối ren ngoài, đuôi chuột bằng đồng 25-35, đường kích của 2 đầu nối là: 25mm và 35mm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs nối ren ngoài/ hs code nối ren ngoà)
- Mã HS 74122020: Cút đồng nối vuông fi 21mm, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng nối vu/ hs code cút đồng nối)
- Mã HS 74122020: Khớp nối ống bằng đồng hợp kim GPC 0803 "SANG A". Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống bằ/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122091: Đầu nối ống loại TI-6, đường kính trong 6mm, bằng hợp kim đồng, dùng cho bộ phận bôi trơn máy CNC, mới 100%.... (mã hs đầu nối ống loạ/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối bằng đồng thau (M33F*DN15), dài 33mm.... (mã hs chi tiết nối bằ/ hs code chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Đầu nối (R1/2M x R1/2M), bằng đồng thau, đã được ren.... (mã hs đầu nối r1/2m/ hs code đầu nối r1/)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối (R1/2M- DN15), dài 32. 5mm, bằng đồng thau.... (mã hs chi tiết nối r/ hs code chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối hình tròn bằng đồng thau, đường kính 31. 2mm... (mã hs chi tiết nối hì/ hs code chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Chi tiết nối chứ T(R3/4M- DN15), dài 63mm, bằng đồng thau, đã có ren.... (mã hs chi tiết nối ch/ hs code chi tiết nối)
- Mã HS 74122091: Nối giảm thau- 3/4inchx1/2inch... (mã hs nối giảm thau/ hs code nối giảm tha)
- Mã HS 74122091: Nối thau-1/8inchx6mm... (mã hs nối thau1/8inc/ hs code nối thau1/8)
- Mã HS 74122091: Khớp nối ống nước bằng đồng thau (25A), hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống nư/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122091: Đầu nối đồng thau- CAC406C Nipple 13SU. D-S40-SU401... (mã hs đầu nối đồng th/ hs code đầu nối đồng)
- Mã HS 74122091: Ống nối đồng (Cu Fittings)... (mã hs ống nối đồng c/ hs code ống nối đồng)
- Mã HS 74122091: Phụ tùng máy chế biến, rót sữa: Ống lót bằng đồng thau dùng nối với đoạn cuối ống, D6mm/ d4mm Stiffener sleeve, 01270600; 351585-0600. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ch/ hs code phụ tùng máy)
- Mã HS 74122091: Đầu nối ống, 3/4 inch BSPP, bằng đồng thau, di19mm... (mã hs đầu nối ống 3// hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122091: Cút khuỷu nối ống góc 90 độ, 1/2" (15), di212mm, ren ngoài BSPP, bằng đồng thau... (mã hs cút khuỷu nối ố/ hs code cút khuỷu nố)
- Mã HS 74122091: Cút hạ bậc nối ống bằng đồng thau, 1 1/4inch (32), 1inch (25), DIN 2353/ ISO 8434... (mã hs cút hạ bậc nối/ hs code cút hạ bậc n)
- Mã HS 74122091: Khớp nối bằng đồng 1S-A NBR BRASS... (mã hs khớp nối bằng đ/ hs code khớp nối bằn)
- Mã HS 74122091: Đầu nối bằng đồng 101410K. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối bằng đồ/ hs code đầu nối bằng)
- Mã HS 74122091: Nối giảm thau- 3/4inchx1/2inch... (mã hs nối giảm thau/ hs code nối giảm tha)
- Mã HS 74122091: Khớp nối bằng đồng H1021/GV. 01... (mã hs khớp nối bằng đ/ hs code khớp nối bằn)
- Mã HS 74122091: Đầu nối ống bằng đồng thau... (mã hs đầu nối ống bằn/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122091: Đầu nối socket bằng đồng thau... (mã hs đầu nối socket/ hs code đầu nối sock)
- Mã HS 74122091: Đầu nối bằng đồng thau (Adaptor)... (mã hs đầu nối bằng đồ/ hs code đầu nối bằng)
- Mã HS 74122091: Đầu nối Kaihouben bằng đồng thau... (mã hs đầu nối kaihoub/ hs code đầu nối kaih)
- Mã HS 74122091: Đầu nối lồi socket 7 bằng đồng thau... (mã hs đầu nối lồi soc/ hs code đầu nối lồi)
- Mã HS 74122091: Đầu nối van thoát đầu ra bằng đồng thau... (mã hs đầu nối van tho/ hs code đầu nối van)
- Mã HS 74122091: FITTING BRASS-CU T2... (mã hs fitting brassc/ hs code fitting bras)
- Mã HS 74122091: Khớp nối làm quay đồng hồ gas bằng đồng hợp kim mã N4180900... (mã hs khớp nối làm qu/ hs code khớp nối làm)
- Mã HS 74122091: Cút nối bằng đồng dùng cho vòi lọc nước loại Q100AVQ02-7, hàng mới 100%... (mã hs cút nối bằng đồ/ hs code cút nối bằng)
- Mã HS 74122091: Kẹp tiếp địa bằng đồng... (mã hs kẹp tiếp địa bằ/ hs code kẹp tiếp địa)
- Mã HS 74122099: Linh kiện sản xuất bình nước nóng Thái Dương Năng: Măng xông bịt bằng đồng hợp kim, ren ngoài 1/2, mới 100%... (mã hs linh kiện sản x/ hs code linh kiện sả)
- Mã HS 74122099: Đầu nối trong bằng đồng- Push-in connector QS-G1/4-8-I-K-CS; P/N: 0-904-70-376-1. Phụ tùng của máy xếp thùng lên pallet (PRESSANT UNIVERSAL 1N KR51A54). Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối trong b/ hs code đầu nối tron)
- Mã HS 74122099: Khuỷu nối ống bằng đồng-COPPER TUBE-CLOS/RING D9/11- Code SAP: 718016001A... (mã hs khuỷu nối ống b/ hs code khuỷu nối ốn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối dây sen tắm kèm gác sen bằng đồng mạ crom niken, kích thước 70*210mm, hiệu Grohe, mã 27621000, mới 100%... (mã hs đầu nối dây sen/ hs code đầu nối dây)
- Mã HS 74122099: Ống nối bằng đồng dùng cho tiểu nam, đường kính 21mm, chiều dài 70mm, hiệu Grohe, mã 37044000, mới 100%... (mã hs ống nối bằng đồ/ hs code ống nối bằng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối có ren, nối với dây sen tắm bằng đồng mạ crom, đường kính ngõ vào/ ra 21mm, hiệu Grohe, mã 27057000, mới 100%... (mã hs đầu nối có ren/ hs code đầu nối có r)
- Mã HS 74122099: Đầu nối hơi ren 13-8 (Dùng để nối từ máy hoặc đàu ống ra dây hơi, bằng đồng), Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối hơi ren/ hs code đầu nối hơi)
- Mã HS 74122099: Khớp nối (bằng đồng- phụ kiện ghép nối cho dụng cụ hàn), 350A(300A)/ 16MM. Mới 100%... (mã hs khớp nối bằng/ hs code khớp nối bằ)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống kim loại-Pipe fitting. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu nối ống kim/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122099: Ống định vị RZ-832 (đồng thau) 6mm, dài 6mm... (mã hs ống định vị rz/ hs code ống định vị)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nước (chất liệu bằng đồng)... (mã hs đầu nối nước c/ hs code đầu nối nước)
- Mã HS 74122099: Ống hồi dầu bằng đồng, bộ phận của máy bơm chân không, nhà sản xuất WONCHANG VACUUM. Hàng mới 100% Oil return tube... (mã hs ống hồi dầu bằn/ hs code ống hồi dầu)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí (dùng để kết nối các đường ống dẫn khí với nhau, chất liệu: hợp kim đồng) phi 8*1/4 hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí dù/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối bằng hợp kim đồng dùng cho ống dẫn khí nén. Model: 122-800 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối bằng hợ/ hs code đầu nối bằng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối giảm bằng đồng 732202, 732203 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối giảm bằ/ hs code đầu nối giảm)
- Mã HS 74122099: Đầu nối lục giác bằng đồng 732216, 732217, 732218 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối lục giá/ hs code đầu nối lục)
- Mã HS 74122099: Đầu nối giảm lục giác bằng đồng 732366, 732367, 732368 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối giảm lụ/ hs code đầu nối giảm)
- Mã HS 74122099: Đầu nối 90 độ bằng đồng 734081, 734082, 734083, 734085, 734086, 734087, 734088, 734089 (hàng mới 100%)... (mã hs đầu nối 90 độ b/ hs code đầu nối 90 đ)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng A CK 50MM bằng đồng, QC: 48~87* cao 75mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng a ck/ hs code nối thẳng a)
- Mã HS 74122099: Khớp nối CK 50MM bằng đồng, QC: phi 55~87* cao 155mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ck 50m/ hs code khớp nối ck)
- Mã HS 74122099: Khớp nối GT 50MM bằng đồng, QC: phi 48~87* cao 150mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối gt 50m/ hs code khớp nối gt)
- Mã HS 74122099: Khớp nối GT 65MM bằng đồng, QC: phi 62~110* cao 182mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối gt 65m/ hs code khớp nối gt)
- Mã HS 74122099: Khớp nối GT 75MM bằng đồng, QC: phi 78~110* cao 220mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối gt 75m/ hs code khớp nối gt)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng A GT 100MM bằng đồng, QC: phi 100* cao 155mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng a gt/ hs code nối thẳng a)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng B GT 100MM bằng đồng, QC: phi 100* cao 160mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng b gt/ hs code nối thẳng b)
- Mã HS 74122099: Khớp nối CK 65MM bằng đồng, QC: phi 68~100 x cao 182mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ck 65m/ hs code khớp nối ck)
- Mã HS 74122099: Nối thẳng B CK 50MM bằng đồng, QC: phi 55~87* cao 80 mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs nối thẳng b ck/ hs code nối thẳng b)
- Mã HS 74122099: Đầu biến đổi F106 65MM bằng đồng, QC: phi 110* cao 64mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs đầu biến đổi f1/ hs code đầu biến đổi)
- Mã HS 74122099: Đầu biến đổi D104 38MM bằng đồng, QC: phi 45~72* cao 58mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs đầu biến đổi d1/ hs code đầu biến đổi)
- Mã HS 74122099: Đầu biến đổi C103 38MM bằng đồng, QC: phi 49*rộng 86*cao 70mm, dùng cho đường ống hàng mới 100%... (mã hs đầu biến đổi c1/ hs code đầu biến đổi)
- Mã HS 74122099: Đầu nối biến đổi C103 25MM bằng đồng, QC: phi 40*rộng 59. 5*cao 70mm, dùng cho đường ống nước hàng mới100%... (mã hs đầu nối biến đổ/ hs code đầu nối biến)
- Mã HS 74122099: Ống nối (đồng) của máy nội soi dạ dày EG-250WR5/ SLEEVE/ FW12G42B632243A- Hàng mới 100%... (mã hs ống nối đồng/ hs code ống nối đồn)
- Mã HS 74122099: Phụ kiện nối ống dầu thủy lực (bằng đồng hợp kim) của máy lắp ráp/ ONE-TOUCH JOINT (Model: KQ2S06-M5A)... (mã hs phụ kiện nối ốn/ hs code phụ kiện nối)
- Mã HS 74122099: Thanh nối bát sen bằng đồng mạ crom, kích thước f24*186mm, hiệu Grohe, mã 27559000. Mới 100%... (mã hs thanh nối bát s/ hs code thanh nối bá)
- Mã HS 74122099: Đầu nối có ren bằng đồng, nối ống cấp nước với dây sen tắm, đương kinh trong ngo vao/ ra 21mm, hiệu Grohe, mã 28671000. Mới 100%... (mã hs đầu nối có ren/ hs code đầu nối có r)
- Mã HS 74122099: Nút bít Pexfit D16, Model: 4756-Mã: 608569- Hàng mới 100%.... (mã hs nút bít pexfit/ hs code nút bít pexf)
- Mã HS 74122099: Nối ren trong D16*1/2- Model: 4712-Mã: 607937. Hàng mới 100%... (mã hs nối ren trong d/ hs code nối ren tron)
- Mã HS 74122099: Nối răng ngoài D16*3/4, Model: 4711-Mã: 607869- Hàng mới 100%.... (mã hs nối răng ngoài/ hs code nối răng ngo)
- Mã HS 74122099: Nối giảm Pexfi D20 x 16, Model: 4715-Mã: 608729- Hàng mới 100%.... (mã hs nối giảm pexfi/ hs code nối giảm pex)
- Mã HS 74122099: Rắc co bằng đồng, CD-73-0001 (hiệu Denyo) Bộ phận của súng hàn. hàng mới 100%... (mã hs rắc co bằng đồn/ hs code rắc co bằng)
- Mã HS 74122099: Linh kiện bàn là: cút nối dây hơi bằng thép, model: #33 2012816, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%... (mã hs linh kiện bàn l/ hs code linh kiện bà)
- Mã HS 74122099: Măng sông bằng đồng 406 603 4... (mã hs măng sông bằng/ hs code măng sông bằ)
- Mã HS 74122099: Đầu nối BNC69... (mã hs đầu nối bnc69/ hs code đầu nối bnc6)
- Mã HS 74122099: Khớp nối JS16-5-080... (mã hs khớp nối js165/ hs code khớp nối js1)
- Mã HS 74122099: Khớp nối MCGLCWK40-14-15... (mã hs khớp nối mcglcw/ hs code khớp nối mcg)
- Mã HS 74122099: Khớp nối DBM21-D32-D8-E15... (mã hs khớp nối dbm21/ hs code khớp nối dbm)
- Mã HS 74122099: Khớp nối DCQ01-D40-D18-E18... (mã hs khớp nối dcq01/ hs code khớp nối dcq)
- Mã HS 74122099: Đầu nối bằng ống đồng: Connector... (mã hs đầu nối bằng ốn/ hs code đầu nối bằng)
- Mã HS 74122099: Ống đồng trong ống bơm dầu, mới 100% (MUS-OTH-AA1242-A)... (mã hs ống đồng trong/ hs code ống đồng tro)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nhanh dây khí phi 8 ren đồng 3/8 loại thẳng KQ2H08-03AS, phụ kiện ghép nối cho ống. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối nhanh d/ hs code đầu nối nhan)
- Mã HS 74122099: Mặt bích bằng hợp kim đồng niken, kích thước: đường kính ngoài 159. 0mm X dày 3. 5 mm, loại: ASTM A105N, CUNI 90/10 #300, dùng trên giàn khai thác dầu khí. Hàng mới 100%... (mã hs mặt bích bằng h/ hs code mặt bích bằn)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống hình chữ T bằng hợp kim đồng niken, kích thước: đk ngoài 323. 9 mm X dày 7. 0 mm, loại: EEMUA 234 UNS 7060X, CUNI 90/10 (20BAR), dùng trên giàn khai thác dầu khí. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống hì/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Khớp nối giảm đk ống bằng hợp kim đồng niken, kích thước: OD323. 9mm X OD159mm X 7. 0mmT X 3. 5T, loại: EEMUA 234 UNS 7060X, CUNI 90/10 (20BAR), dùng trên giàn khai thác dầu khí. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối giảm đ/ hs code khớp nối giả)
- Mã HS 74122099: Đầu nối đồng PH-515 (Linh kiện máy hàn TIG); Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối đồng ph/ hs code đầu nối đồng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối đồng SH-40 1/2" hose (linh kiện máy hàn TIG). Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối đồng sh/ hs code đầu nối đồng)
- Mã HS 74122099: Bép phun liệu bằng đồng Model: NS-30N. KT: 30mm x phi 20mm. Nhà cung cấp: SONG JI YONG. Hàng mẫu mới 100%... (mã hs bép phun liệu b/ hs code bép phun liệ)
- Mã HS 74122099: Đầu tim nối (sleeve) (Đầu nối bằng đồng) H37138-07-CF FSE-14SH(NI)... (mã hs đầu tim nối sl/ hs code đầu tim nối)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí KFL10N-03S bằng đồng, đường ren 1, 7 cm. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí kfl/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống dẫn dây điện bằng đồng niken chống cháy nổ 9, 5- 16mm, nhãn hiệu WAROM, (DQM-II M20x1. 5B) mới 100%... (mã hs đầu nối ống dẫn/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SPL4-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí spl/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SNS SPC6-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí sns/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Khớp đồng nối ống, 3/4" (20), di122mm, L36mm... (mã hs khớp đồng nối ố/ hs code khớp đồng nố)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống CW024A (2. 0090), DN20, di122mm, PN10, bằng đồng... (mã hs khớp nối ống cw/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống DN12, 1/2" (15), di115mm, L38mm, PN10, ren trong, bằng đồng... (mã hs khớp nối ống dn/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Cút khuỷu nối ống góc 45 độ, bằng đồng hợp kim CW024A, DN25, di128mm, PN10, EN 12449... (mã hs cút khuỷu nối ố/ hs code cút khuỷu nố)
- Mã HS 74122099: Cút chữ T nối ống, 90 độ, bằng đồng hợp kim, DN25, DN20, DN25, di128mm, di222mm, di328mm, PN10, EN 12449... (mã hs cút chữ t nối ố/ hs code cút chữ t nố)
- Mã HS 74122099: Đai ốc bằng đồng mạ nickel, M25X1, 5, dùng trên tàu, hàng mới 100%... (mã hs đai ốc bằng đồn/ hs code đai ốc bằng)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí M-5AN-6, bằng đồng mạ niken, là phụ kiện để nối ống, đường kính ngoài 6mm, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí m5/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Tách lỏng (Phụ kiện để ghép nối của ống dẫn lạnh, bằng hợp kim đồng) ACCUMULATOR, HÀNG NK MỚI 100%... (mã hs tách lỏng phụ/ hs code tách lỏng p)
- Mã HS 74122099: Cút chữ T, 1/4" (8), 1/2" (15), PN10, bằng đồng... (mã hs cút chữ t 1/4/ hs code cút chữ t 1)
- Mã HS 74122099: Khớp xoay 45 độ bằng đồng, NPT3/4"(Dùng cho cần bơm xăng)(hàng mới 100%)... (mã hs khớp xoay 45 độ/ hs code khớp xoay 45)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đôi bằng đồng JGHB, NPT3/4"x3/4" (Dùng cho cần bơm xăng dầu)(hàng mới 100%)... (mã hs khớp nối đôi bằ/ hs code khớp nối đôi)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đơn bằng đồng, 36S7 NPT3/4"xNPT3/4" (Dùng cho cần bơm xăng dầu)(hàng mới 100%)... (mã hs khớp nối đơn bằ/ hs code khớp nối đơn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống thẳng bằng đồng TC-240-FMH-75... (mã hs đầu nối ống thẳ/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nước (chất liệu bằng đồng)... (mã hs đầu nối nước c/ hs code đầu nối nước)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí KQG2H04-M5nối ống dẫn khí dẫn vào xy lanh. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí kqg/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí M-3ALU-4 nối ống dẫn khí dẫn vào xy lanh. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối khí m3/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Cút nối POC4M5 (Đầu nối khí, bằng đồng, đường kính 4mm)... (mã hs cút nối poc4m5/ hs code cút nối poc4)
- Mã HS 74122099: Đầu nối PC6-01 (Đầu nối khí, bằng đồng, đường kính trong 6mm)... (mã hs đầu nối pc601/ hs code đầu nối pc6)
- Mã HS 74122099: Nối khí CJPB6-5, bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs nối khí cjpb65/ hs code nối khí cjpb)
- Mã HS 74122099: Nối khí AS1301F-M5-04A, bằng đồng, hàng mới 100%... (mã hs nối khí as1301f/ hs code nối khí as13)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống bằng đồng (đồng hợp kim, đường kính trong 4mm) PC401... (mã hs khớp nối ống bằ/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: INSERT (Khớp nối ống bằng đồng)... (mã hs insert khớp nố/ hs code insert khớp)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ống khí HOSN62... (mã hs đầu nối ống khí/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SPL4-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí spl/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Đầu nối khí SNS SPC6-M5C(Ren trong bằng đồng, nhựa bên ngoài)... (mã hs đầu nối khí sns/ hs code đầu nối khí)
- Mã HS 74122099: Kép 21-13 đồng... (mã hs kép 2113 đồng/ hs code kép 2113 đồ)
- Mã HS 74122099: Khớp nối nhanh 19MM... (mã hs khớp nối nhanh/ hs code khớp nối nha)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đồng cái có ron (kich thước 65mm)... (mã hs khớp nối đồng c/ hs code khớp nối đồn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối bằng hợp kim đồng dài 22. 6mm... (mã hs đầu nối bằng hợ/ hs code đầu nối bằng)
- Mã HS 74122099: Cút đồng ren ngoài D10, chất liệu bằng Đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cút đồng ren ng/ hs code cút đồng ren)
- Mã HS 74122099: Giắc cắm nhanh dây khí phi 8, chất liệu bằng đồng, kích thước phi 8mm. Hàng mới 100%... (mã hs giắc cắm nhanh/ hs code giắc cắm nha)
- Mã HS 74122099: Cút nối 2 phân 8MM, hàng mới 100%... (mã hs cút nối 2 phân/ hs code cút nối 2 ph)
- Mã HS 74122099: Khởi động từ MC-12B-220V... (mã hs khởi động từ mc/ hs code khởi động từ)
- Mã HS 74122099: Đầu nối, M13*46mm, Ren 13mm, dài 46mm, chất liệu đồng, mới 100%... (mã hs đầu nối m13*46/ hs code đầu nối m13)
- Mã HS 74122099: Cút đồng 8 ren 1/2, chất liệu đồng, dùng làm khớp nối ống dẫn, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng 8 ren/ hs code cút đồng 8 r)
- Mã HS 74122099: Cút đồng 10 ren 1/2, chất liệu đồng, dùng làm khớp nối ống dẫn, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng 10 ren/ hs code cút đồng 10)
- Mã HS 74122099: Cút đồng 12 ren 1/2, chất liệu đồng, dùng làm khớp nối ống dẫn, hàng mới 100%... (mã hs cút đồng 12 ren/ hs code cút đồng 12)
- Mã HS 74122099: Ông định vị bằng đồng dài 6. 5mm của đầu khò ga... (mã hs ông định vị bằn/ hs code ông định vị)
- Mã HS 74122099: Đầu nối ren trong đồng PVC phi21mm... (mã hs đầu nối ren tro/ hs code đầu nối ren)
- Mã HS 74122099: Cút nối bằng đồng, kích thước M5*D4, mới 100%... (mã hs cút nối bằng đồ/ hs code cút nối bằng)
- Mã HS 74122099: Cút nối JXYDT1 bằng đồng, kích thước M5*D4, mới 100%... (mã hs cút nối jxydt1/ hs code cút nối jxyd)
- Mã HS 74122099: Phụ kiện của bộ Anôt bằng đồng ICAF dùng cho hộp làm mát 4706059(bao gồm 218 pcs giắc co bằng đồng lõi bằng cao su)... (mã hs phụ kiện của bộ/ hs code phụ kiện của)
- Mã HS 74122099: Đầu trên của van chính, Main master valve cap, FALC40A0... (mã hs đầu trên của va/ hs code đầu trên của)
- Mã HS 74122099: Ống đồng phi 34... (mã hs ống đồng phi 34/ hs code ống đồng phi)
- Mã HS 74122099: Mang sông đồng... (mã hs mang sông đồng/ hs code mang sông đồ)
- Mã HS 74122099: Cút đồng phi 19... (mã hs cút đồng phi 19/ hs code cút đồng phi)
- Mã HS 74122099: Dây điện chuyên dùng màu hồng PFG1169 1*4mm2... (mã hs dây điện chuyên/ hs code dây điện chu)
- Mã HS 74122099: ĐẦU PHUN GA DÙNG CHO NỒI CƠM MỚI Q5301441/ (Q5351441)... (mã hs đầu phun ga dùn/ hs code đầu phun ga)
- Mã HS 74122099: Cút đồng phi 22*1. 2mm, phụ kiện nối ống đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cút đồng phi 22/ hs code cút đồng phi)
- Mã HS 74122099: Cút đồng phi 34*1. 2mm, phụ kiện nối ống đồng. Hàng mới 100%... (mã hs cút đồng phi 34/ hs code cút đồng phi)
- Mã HS 74122099: Khớp nối đồng phi 22 (1. 2mm), phụ kiện nối ống đồng. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối đồng p/ hs code khớp nối đồn)
- Mã HS 74122099: Đầu nối nhanh bằng Đồng. Mới 100%... (mã hs đầu nối nhanh b/ hs code đầu nối nhan)
- Mã HS 74122099: Khớp nối ống dẫn bằng đồng... (mã hs khớp nối ống dẫ/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 74122099: Nối đồng T 21, hàng mới 100%... (mã hs nối đồng t 21/ hs code nối đồng t 2)