Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7019 - Mã HS 70191100: Sợi thủy tinh bện đã cắt đoạn, chiều dài khoảng 1cm, dùng để sản xuất hạt nhựa tổng hợp, loại PGLGFR0009 (G/F ECS04 123D), CAS: 65997173, NSX Owens Corning Composite Materials, mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh b/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191100: Chất phụ gia (GLASS FIBER ECS03T-249/P;Tên HH: Alumina borosilicate glass;CTHH: SiO2(52-56%), Al2O3(12-16%), CaO (16-25%), MgO(0-5%), B2O3(5-10%), R2O(Na2O-K2O);(Na2O, K2O (0-2%));CAS No: 65997-17-3)... (mã hs chất phụ gia g/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 70191200: Sợi thủy tinh, dạng sợi thô, dùng để sản xuất cáp quang, EDR60-T912, hàng mới 100%.... (mã hs sợi thủy tinhd/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191200: Gói sợi thủy tinh dùng để sản xuất linh kiện xe 4 bánh chạy địa hình, xe trượt tuyết, 1 gói0. 1kg: PN-514 053 304 THE ACOUSTIC MATERIAL... (mã hs gói sợi thủy ti/ hs code gói sợi thủy)
- Mã HS 70191200: Sợi thủy tinh (Sợi thô) dùng để gia công lõi cán búa, Mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191200: SỢI THỦY TINH DẠNG THÔ (DÙNG ĐỂ NẤU CHẢY PHA HẠT NHỰA (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs sợi thủy tinh d/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191200: Glass Fiber Direct Roving #2200, #4400- Sợi thủy tinh, loại sợi thô (EDR22-2200-302, EDR24-4400-302)... (mã hs glass fiber dir/ hs code glass fiber)
- Mã HS 70191200: Sợi thủy tinh (Sợi thô) dùng để gia công lõi cán búa, Mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: Bảo ôn sợi thủy tinh, đường kính 16mm. Hàng mới 100%... (mã hs bảo ôn sợi thủy/ hs code bảo ôn sợi t)
- Mã HS 70191990: Sợi bông thủy tinh dùng để bảo ôn giữ nhiệt cho lò dầu tải nhiệt đốt than, mới 100%... (mã hs sợi bông thủy t/ hs code sợi bông thủ)
- Mã HS 70191990: Sợi thủy tinh cách nhiệt dùng trong xây dựng, kích thước 20. 8x1. 2x50mm- Glass fiber wool, nhà sx Fuzhou kingda import and export, hàng mới 100%.... (mã hs sợi thủy tinh c/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: Tấm sarcon 30GTR-AD 13W x 100 m... (mã hs tấm sarcon 30gt/ hs code tấm sarcon 3)
- Mã HS 70191990: Tấm teflon cách nhiệt 215x250mm... (mã hs tấm teflon cách/ hs code tấm teflon c)
- Mã HS 70191990: Sợi chỉ thủy tinh ECG150-1/0 3. 5S B91... (mã hs sợi chỉ thủy ti/ hs code sợi chỉ thủy)
- Mã HS 70191990: Sợi thủy tinh tổng hợp (Rock wool RS480) (là nguyên liệu sản xuất tấm gioăng đệm) (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi thủy tinh t/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: Sợi thủy tinh đã dệt (610mm x 30M)/ GLASS WOOL FM350-9KS/7/610/30... (mã hs sợi thủy tinh đ/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: Vải thủy tinh (chiều rộng 1030mm)... (mã hs vải thủy tinh/ hs code vải thủy tin)
- Mã HS 70191990: Sợi thủy tinh GLAFER-H, hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh g/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: FRP 1. 6MM- Sơi thủy tinh. NLSX dây cáp Quang. Hàng mới 100%... (mã hs frp 16mm sơi/ hs code frp 16mm s)
- Mã HS 70191990: FLAT FRP 2. 0-0. 7MM- Sơi thủy tinh. NLSX dây cáp Quang. Hàng mới 100%... (mã hs flat frp 200/ hs code flat frp 20)
- Mã HS 70191990: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson: Miếng quấn ống xả bằng sợi thủy tinh, mới 100%. , Part No. : 11100026... (mã hs phụ tùng xe môt/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 70191990: Tấm cách nhiệt dạng sợi thủy tinh (200-3) 415 x 250mm (2 tấm/bộ)... (mã hs tấm cách nhiệt/ hs code tấm cách nhi)
- Mã HS 70191990: Sợi thủy tinh, dùng làm sợi trung tâm cố định dây điện trở... (mã hs sợi thủy tinh/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: Sợi thủy tinh (ĐK: 1mm), dùng làm sợi trung tâm cố định dây điện trở... (mã hs sợi thủy tinh/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: Sợi Thủy tinh [ Glass Fiber ]... (mã hs sợi thủy tinh [/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70191990: Bột thủy tinh... (mã hs bột thủy tinh/ hs code bột thủy tin)
- Mã HS 70191990: Tấm đệm chịu nhiệt bằng sợi thủy tinh, sử dụng cho lò xử lý nhiệt, GASKET FOR HEARTH ROLLER TH-801-30111, 2T, hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm chịu nh/ hs code tấm đệm chịu)
- Mã HS 70191990: Gioăng làm kín bằng sợi thủy tinh, sử dụng cho lò xử lý nhiệt, 5B SRT BURNER INNER TUBE PACKING/ TH-870-30007, hàng mới 100%... (mã hs gioăng làm kín/ hs code gioăng làm k)
- Mã HS 70191990: Ống ghen... (mã hs ống ghen/ hs code ống ghen)
- Mã HS 70191990: Bông thủy tinh 35x50mm. Hàng mới 100%... (mã hs bông thủy tinh/ hs code bông thủy ti)
- Mã HS 70191990: Bông thủy tinh tỷ trọng 32kg/m3, dày 50mm. Hàng mới 100%... (mã hs bông thủy tinh/ hs code bông thủy ti)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh M111E100-1500 (dạng chiếu, dùng trong công nghệ Composites) Hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh m/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh Fiberglass chopped strand mat CSM-A-450-1220, chiều rộng 1220mm, trọng lượng 450g/m2, hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh f/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh Woven Roving dạng thảm chiếu (Loại A-GLASS, 40kg/1 cart- 400 carts). Mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh w/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh không dệt, dạng chiếu/GLASS FIBER CHOPPED STRAND MAT CM M723 450, hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh k/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193100: Bông thủy tinh, tỷ trọng 24kg/m3, dày 25mm, rộng 1, 2m, dài 30m/cuộn. Hàng mới 100%... (mã hs bông thủy tinh/ hs code bông thủy ti)
- Mã HS 70193100: Chiếu xơ thủy tinh (glass fiber mat)E-Glass chopped strand mat (Powder) EMC450-1040... (mã hs chiếu xơ thủy t/ hs code chiếu xơ thủ)
- Mã HS 70193100: Chiếu thủy tinh được bó lại thành cuộn đóng trong thùng carton: E Glass Chopped strant Mat (POWDER, P30)-300-1220. Hàng mới 100%. (35kg/ carton)... (mã hs chiếu thủy tinh/ hs code chiếu thủy t)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh CSM 300G/M2 1040MM (dạng chiếu, dùng trong công nghệ Composites) Hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh c/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193100: Chiếu sợi thủy tinh Fiberglass chopped strand mat CSM-A-300-1040. , trọng lượng 300gr/m2, khổ 1040mm. Hàng mới 100%... (mã hs chiếu sợi thủy/ hs code chiếu sợi th)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh dạng chiếu (E-Glass Fiber Chopped Strand Mat)- EMC300-1040 dùng để ứng dụng tạo lớp ERP như: các bảng hiệu và panel. Hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh d/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh 300-1040. Hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh 3/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193100: Sợi thủy tinh 450-1040. Hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh 4/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70193200: Tấm sợi thủy tinh... (mã hs tấm sợi thủy ti/ hs code tấm sợi thủy)
- Mã HS 70193200: Vải sợi thủy tinh, size: 78mm. hãng sx; AND. mới 100%... (mã hs vải sợi thủy ti/ hs code vải sợi thủy)
- Mã HS 70193200: Tấm cách Sợi thủy tinh dạng tấm mỏng, các loại (100% là sợi thủy tinh) dùng để sản xuất bình pin... (mã hs tấm cách sợi th/ hs code tấm cách sợi)
- Mã HS 70193200: Tấm chắn mỏng làm từ sợi thủy tinh, linh kiện bảo vệ màn hình máy dệt, mới 100%... (mã hs tấm chắn mỏng l/ hs code tấm chắn mỏn)
- Mã HS 70193200: Tấm mỏng (voan), sản phẩm không dệt của sợi thủy tinh, có nhiều công dụng (hàng mới 100%) thông báo kết quả phân loại số: 11114/TB-TCHQ (25/11/2016)FIBERGLASS TISSUE MAT... (mã hs tấm mỏng voan/ hs code tấm mỏng vo)
- Mã HS 70193200: Màng sợi thủy tinh- Glass paper VAG-25 (WIDTH: 1, 000mm)- theo KQGĐ số: 242/TB-KĐ4 thuộc TK: 101201790541/E31, đã kiểm tra thực tế lại tại TK: 102906643451/E31 ngày 03/10/2019... (mã hs màng sợi thủy t/ hs code màng sợi thủ)
- Mã HS 70193200: Chăn chữa cháy bằng vải thủy tinh chống cháy, KT 2m x 2m mới 100%... (mã hs chăn chữa cháy/ hs code chăn chữa ch)
- Mã HS 70193200: Lưới sợi thủy tinh chống thấm- 3mm*3mm, 60g (1mx50m/cuộn, 200 cuộn) (vật liệu tăng cường sức chịu lực và dùng kết hợp với chất chống thấm) Hàng mới 100%... (mã hs lưới sợi thủy t/ hs code lưới sợi thủ)
- Mã HS 70193200: Tấm cách điện bằng sợi thủy tinh dạng tấm (158*68*1. 85mm). Hàng mới 100%.... (mã hs tấm cách điện b/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 70193200: Bông thủy tinh dạng tấm dùng làm vách ngăn lá cực cho ắc qui (Lá cách). kích thước: (286x71x0. 52)mm-+3%, Mới 100%... (mã hs bông thủy tinh/ hs code bông thủy ti)
- Mã HS 70193200: Tấm cách điện bằng sợi thủy tinh, dạng tấm mỏng, kích thước 1. 2 x 158 x 242 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách điện b/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 70193200: Sản phẩm không dệt, sản phẩm của sợi thủy tinh, LK xe máy- 3SF6A-E477J-300-000 GLASS FIBER A... (mã hs sản phẩm không/ hs code sản phẩm khô)
- Mã HS 70193200: Chăn chữa cháy bằng vải thủy tinh chống cháy, KT 2m x 2m mới 100%... (mã hs chăn chữa cháy/ hs code chăn chữa ch)
- Mã HS 70193910: Bông thủy tinh cách nhiệt D25, dùng bọc ngoài đường ống, TVG001030-20. hàng mới 100%... (mã hs bông thủy tinh/ hs code bông thủy ti)
- Mã HS 70193910: Vật liệu bọc ngoài đường ống bằng sợi thủy tinh P/N: 74635A66. Hàng mới 100%. 01 cuộn, rộng 7, 5 cm, dài 275 cm. Dùng trong dây chuyền sản xuất vỏ lon... (mã hs vật liệu bọc ng/ hs code vật liệu bọc)
- Mã HS 70193990: Miếng ốp chống nóng (bằng bông thủy tinh) gắn ở gầm cabin kt: dài x rộng: (50 x 20)mm dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0, 5 tấn đến dưới 1, 5 tấn. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs miếng ốp chống/ hs code miếng ốp chố)
- Mã HS 70193990: Tấm lót máy ép nhiệt 21x30mm, chất liệu vải thủy tinh... (mã hs tấm lót máy ép/ hs code tấm lót máy)
- Mã HS 70193990: Tấm cách nhiệt, chất liệu sợi thủy tinh, kích thước 1m5x0. 7m. INSULATION BLANKET CVB4 RLHA 4. 00 VALVE, P/N: 441764001, dùng cho tuabin của máy nén khí, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ hs code tấm cách nhi)
- Mã HS 70193990: Tấm cách điện (SEPARATOR, OF GLASS FIBERS), chất liệu sợi thủy tinh, dạng cuộn rộng 48mm, độ dày 1. 6mm, hàng chưa được cắt thành kích thước cố định, mới 100%... (mã hs tấm cách điện/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 70193990: Tấm chắn bụi sử dụng cho chuyền sơn 1 cuộn 5. 7kg(được dệt từ soi thủy tinh)-Glass fiber filter net 20M*1M... (mã hs tấm chắn bụi sử/ hs code tấm chắn bụi)
- Mã HS 70193990: Miếng dán cách nhiệt chất liệu sợi thủy tinh 1HP-E477J-00... (mã hs miếng dán cách/ hs code miếng dán cá)
- Mã HS 70193990: Tấm sợi thủy tinh không dệt, được ép lại với nhau, kích thước 3mmx0. 54Mx40Mx100kg/m3. (Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt theo NĐ153/2017-NĐ/CP)... (mã hs tấm sợi thủy ti/ hs code tấm sợi thủy)
- Mã HS 70193990: Tấm cách Điện bằng sợi thủy tinh (phế liệu thải ra từ qtsx không dính chất thải nguy hại)... (mã hs tấm cách điện b/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 70193990: Tấm dán cách nhiệt chất liệu sợi thủy tinh dạng đơn phân bổ tùy chọn dài 30m/ cuộn... (mã hs tấm dán cách nh/ hs code tấm dán cách)
- Mã HS 70193990: Sản phẩm không dệt đi từ xơ thủy tinh cắt ngắn chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ vật liệu khác dùng để dán cách nhiệt cho ống xả xe máy dày 12mm, dài 20m/ cuộn.... (mã hs sản phẩm không/ hs code sản phẩm khô)
- Mã HS 70193990: Tấm lọc bụi bằng sơ thủy tinh chịu nhiệt... (mã hs tấm lọc bụi bằn/ hs code tấm lọc bụi)
- Mã HS 70193990: Tấm sản phẩm không dệt từ sợi thủy tinh, màu vàng, đã thấm tẩm nhựa formaldehyd dùng sản xuất vách ngăn nhà xưởng- Glass wool board 43kg (H100mm*W1100mm*L2200mm). Hàng mới 100%.... (mã hs tấm sản phẩm kh/ hs code tấm sản phẩm)
- Mã HS 70193990: Bông sợi thủy tinh dùng cho lót lò nấu phôi nhôi, hàng mới 100%... (mã hs bông sợi thủy t/ hs code bông sợi thủ)
- Mã HS 70193990: Nút bịt lỗ khuôn đúc thanh nhôm bằng chất liệu bông thủy tinh 10x13cm, 7x10cm, hàng mới 100%... (mã hs nút bịt lỗ khuô/ hs code nút bịt lỗ k)
- Mã HS 70193990: Tấm cách nhiệt- Insulate piece E90420 (bằng sợi thủy tinh)(hàng mới 100%)... (mã hs tấm cách nhiệt/ hs code tấm cách nhi)
- Mã HS 70193990: Tấm cách nhiệt bằng sợi thủy tinh (200-3) 415 x 250mm (2 chiếc/bộ)... (mã hs tấm cách nhiệt/ hs code tấm cách nhi)
- Mã HS 70193990: Bảo ôn họng xả khí LLH1 (dày 50mm, chất liệu bông thủy tinh, dùng cho Cách nhiệt ống)... (mã hs bảo ôn họng xả/ hs code bảo ôn họng)
- Mã HS 70193990: Vật tư sản xuất ắc quy- Sản phẩm không dệt từ sợi thủy tinh- Loại 66mm x 1. 4mm-Hàng mới 100%... (mã hs vật tư sản xuất/ hs code vật tư sản x)
- Mã HS 70193990: Màng ngăn chịu nhiệt (phụ kiện pin axít chì) nhãn hiệu: APK, loại AUTO, vật liệu sợi thủy tinh, kích thước: 1 * 124mm. Mới 100%... (mã hs màng ngăn chịu/ hs code màng ngăn ch)
- Mã HS 70193990: Tấm cách Sợi thủy tinh dạng cuộn, các loại (100% là sợi thủy tinh)- AGM Separator dùng để sản xuất bình pin... (mã hs tấm cách sợi th/ hs code tấm cách sợi)
- Mã HS 70193990: Bông thủy tinh, 575*1150*20mm, dạng tấm, dùng để làm vật liệu cách âm, chất liệu: sợi thủy tinh, mới 100%... (mã hs bông thủy tinh/ hs code bông thủy ti)
- Mã HS 70193990: Tấm bảo ôn GLASSWOOL cách nhiệt dùng cho tấm thu năng lượng mặt trời, kích thước: 1200x1930x35mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm bảo ôn glas/ hs code tấm bảo ôn g)
- Mã HS 70193990: Tấm panel lõi sợi thuỷ tinh phủ PVDF/Polyester, Glass Wool Panel 100T*64K, PVDF/Polyester coating, 0. 5/0. 5, GREY, KT: dài từ 11. 5-12. 6m x rộng: 1m, dùng trong xây dựng nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs tấm panel lõi s/ hs code tấm panel lõ)
- Mã HS 70193990: Bông lọc làm từ sợi thủy tinh. KT: dài 20m, rộng 1m dùng để lọc không khí trong quá trình sử lý khí thải. Mới 100% do TQSX... (mã hs bông lọc làm từ/ hs code bông lọc làm)
- Mã HS 70193990: Bông cách nhiệt bằng sợi thuỷ tinh chiều dày 50mm, chiều rộng 1m, chiều dài 22m, 10kg/m3, hàng mới 100%... (mã hs bông cách nhiệt/ hs code bông cách nh)
- Mã HS 70193990: Ống mềm bảo ôn làm bằng bông thủy tinh dày 25mm, 1 ống dài 8m, gồm các loại: đk: 100 mm: 100 ống; đk: 200 mm: 350 ống;đk 250 mm: 500 ống;đk: 300 mm: 400 ống;đk: 350 mm: 250 ống; Mới 100%... (mã hs ống mềm bảo ôn/ hs code ống mềm bảo)
- Mã HS 70193990: Bông lọc sơn sợi thủy tinh (PAINTING ROOM AIR FILTER) (50 inch x 90 inch)- dùng lọc hơi cho phòng sơn xe đạp... (mã hs bông lọc sơn sợ/ hs code bông lọc sơn)
- Mã HS 70193990: Tấm cách điện làm bằng sản phẩm không dệt của sơ thủy tinh các loại, loại khác/ AGM Separator... (mã hs tấm cách điện l/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 70193990: Tấm chịu nhiệt bằng sợi thủy tinh kích thước (1000*1000*5)MM, hàng gia công, mới 100%... (mã hs tấm chịu nhiệt/ hs code tấm chịu nhi)
- Mã HS 70193990: Tấm cách điện bằng sợi thủy tinh, dạng cuộn, kích thước 0. 8 x 80 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm cách điện b/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 70193990: Tấm cách nhiệt từ sợi thủy tinh, kích thước dài 1200mm x rộng 600mm x dày 50mm (có 4 tấm 3m2 đóng trong 1 cuộn), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tấm cách nhiệt/ hs code tấm cách nhi)
- Mã HS 70193990: Bảo ôn họng xả khí LLH1 (dày 50mm, chất liệu bông thủy tinh, dùng cho Cách nhiệt ống)... (mã hs bảo ôn họng xả/ hs code bảo ôn họng)
- Mã HS 70193990: Cách nhiệt đường ống bằng sợi thủy tinh được bọc bằng tấm inox 0. 3mm- Hàng mới 100%... (mã hs cách nhiệt đườn/ hs code cách nhiệt đ)
- Mã HS 70194000: Vải dán tường sợi thủy tinh (0. 53x 10. 00)m, trên bề mặt có 1 lớp plastic, có hạt nổi, rập nổi, nhuộm màu, in hình... (mã hs vải dán tường s/ hs code vải dán tườn)
- Mã HS 70194000: Lưới thủy tinh dệt từ sợi thô, dạng cuộn 100MM X 90M, 12 cuộn/thùng, FIBERGLASS WOVEN FABRIC, hàng mới 100%... (mã hs lưới thủy tinh/ hs code lưới thủy ti)
- Mã HS 70194000: Sợi thủy tinh dạng sợi thô/E-GLASS WOVEN ROVING GSM 800, hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh d/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70194000: Vải thủy tinh dệt thoi từ sợi thô: E glass woven roving 600G EWR600E(E)-100CM. Hàng mới 100%... (mã hs vải thủy tinh d/ hs code vải thủy tin)
- Mã HS 70194000: Sợi thủy tinh thô dệt thoi E-glass woven roving EWR-A-360-1000. Trọng lượng 360gr/m2, khổ rộng 1. 000mm. Hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh t/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70194000: Lưới thủy tinh, KT: 48mmx90m/cuộn, (SCRIM TAPE), hàng mới 100%... (mã hs lưới thủy tinh/ hs code lưới thủy ti)
- Mã HS 70194000: Sợi thủy tinh 600. Hàng mới 100... (mã hs sợi thủy tinh 6/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70195100: Băng keo dán mạch kết nối các tấm trần thạch cao làm từ vải dệt sợi thủy tinh, nhà cung cấp James Hardie Europe GmbH, cuộn bản rộng 53mm x 75 mét dài, mới 100%... (mã hs băng keo dán mạ/ hs code băng keo dán)
- Mã HS 70195100: Lưới thủy tinh- 44mm * 75m (Hàng mới 100%)... (mã hs lưới thủy tinh/ hs code lưới thủy ti)
- Mã HS 70195100: Băng vải dệt thoi dạng cuộn, khổ 52mm*20m BH40037378... (mã hs băng vải dệt th/ hs code băng vải dệt)
- Mã HS 70195100: Băng keo vải sợi thuỷ tinh 1 mặt không in hình, chữ NO. 188UL(0. 18MMX19MMX33M)... (mã hs băng keo vải sợ/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 70195100: Băng vải dệt thoi dạng cuộn khổ 52mm*20m... (mã hs băng vải dệt th/ hs code băng vải dệt)
- Mã HS 70195200: Băng keo vải sợi thủy tinh(ng. liệu)01 mặt không in hình, chữ 0. 18mm x 590mm x 33m NO. 188UL(băng keo từ vải dệt thôi sợi thủy tinh, dệt trơn, 250g/m2, dệt từ sợi filament có độ mảnh mỗi sợi đơn<136 tex... (mã hs băng keo vải sợ/ hs code băng keo vải)
- Mã HS 70195200: Vải dệt thoi 60% sợi thủy tinh, 40% sợi chống cháy, khổ vải 80cm, trọng lượng 220g/m2, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 70195200: Vải dệt thoi làm bằng sợi thủy tinh màu trắng-White fiber glass cloth, Định lượng 90GSM, dùng để sản xuất sản phẩm cách nhiệt, Quy cách: rộng: 1. 2m, dài: 200m, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi là/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 70195900: Bảo ôn ống D125 (bằng sợi thủy tinh)(T2. 0). Mới 100%... (mã hs bảo ôn ống d125/ hs code bảo ôn ống d)
- Mã HS 70195900: Vải dệt bằng sợi thủy tinh- Fiber glass plate for chair connecting, Item: QT0000000020004, code: QT0100000000002, kích thước: 83x63x7mm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt bằng sợ/ hs code vải dệt bằng)
- Mã HS 70195900: Băng dính bằng vải sợi thủy tinh Teflon chịu nhiệt, dùng để dán trục máy tráng màng bao xi măng. Hãng Sx: JIANGSU VEIK TECHNOLOGY & MATERIALS CO. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính bằng/ hs code băng dính bằ)
- Mã HS 70195900: Cuộn 380 vải dệt thoi từ sợi thủy tinh (MAT-FRP #380)... (mã hs cuộn 380 vải dệ/ hs code cuộn 380 vải)
- Mã HS 70195900: Cuộn 852 vải dệt thoi từ sợi thủy tinh (MAT-CONTINUOUS U852 300-104)... (mã hs cuộn 852 vải dệ/ hs code cuộn 852 vải)
- Mã HS 70195900: Vải cách nhiệt bằng sợi thủy tinh 160mm x1m, hàng mới 100%... (mã hs vải cách nhiệt/ hs code vải cách nhi)
- Mã HS 70195900: Miếng đệm trung gian thuộc bộ phận cố định hạt mực lên giấy của máy in, bằng sợi thủy tinh... (mã hs miếng đệm trung/ hs code miếng đệm tr)
- Mã HS 70195900: Vải dệt thoi từ sợi thủy tinh có phủ lớp kết dính- Dùng để cách nhiệt- Item: 973 ULS, Size 0. 13mm x13mm x 10m- 0. 13 m2/cuộn (hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 70195900: Vải dệt thủy tinh rộng 1050 mm, dài 66m, độ dày 0. 6 mm, dùng để cách âm cách nhiệt, trọng lượng: 600 gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thủy ti/ hs code vải dệt thủy)
- Mã HS 70195900: Sợi thủy tinh kuramas 2GT4 1260mmx50m, hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh k/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70195900: Vải thủy tinh(Khổ 1 mét)-CT054 Class fiber cloth, Mới 100%... (mã hs vải thủy tinhk/ hs code vải thủy tin)
- Mã HS 70195900: Vải thủy tinh phủ PTFE 2*25m... (mã hs vải thủy tinh p/ hs code vải thủy tin)
- Mã HS 70195900: Vải chịu nhiệt, dệt thoi từ sợi thủy tinh (glass fiber 50%, silica gel 50%), 1mx1m dùng trong lò sấy. Hàng mới 100% MGJ16000001... (mã hs vải chịu nhiệt/ hs code vải chịu nhi)
- Mã HS 70195900: Vải PTFE chịu nhiệt dệt từ sợi thủy tinh dùng để cách nhiệt trong máy ép lớp, chiều rộng2. 2m. Hàng mới 100%... (mã hs vải ptfe chịu n/ hs code vải ptfe chị)
- Mã HS 70195900: Vải thủy tinh 04-1 180g/m2 màu trắng, 1 cuộn/50M2, rộng: 1m, dài: 50m. ). Nhà sản xuất: HeBei Jingzhi. Hàng mới 100%.... (mã hs vải thủy tinh 0/ hs code vải thủy tin)
- Mã HS 70195900: Lưới sợi thủy tinh(45g/m2, 2. 5mm*2. 5mm 1m*50m/cuộn, 8 cuộn/bao (trọng lượng tịnh: 126 kgs) (Hàng mới 100%)... (mã hs lưới sợi thủy t/ hs code lưới sợi thủ)
- Mã HS 70195900: Vải cách điện (vải bằng thủy tinh)- 1m-Hàng mới 100%... (mã hs vải cách điện/ hs code vải cách điệ)
- Mã HS 70195900: Vải thủy tinh phủ PTFE 2*25m... (mã hs vải thủy tinh p/ hs code vải thủy tin)
- Mã HS 70195900: Dây đai kết nối bằng vải sợi thủy tinh DN200- Textil expansion joint DN200 for sealing air system. Hàng xuất trả theo TK 102893652300 (26/09/19), invoice PRO-SC3062-01 (08/07/19)... (mã hs dây đai kết nối/ hs code dây đai kết)
- Mã HS 70195900: Vải dệt thoi sợi thủy tinh, một mặt được phủ lớp keo từ polyacrylat, dạng cuộn (Băng keo lưới 50mmx90m). Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi sợ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 70199010: Vải thủy tinh dạng cuộn, dệt thoi dùng trong sx vật liệu cách nhiệt, model: 7628C-1-200, KT: 0. 2mmx1mx200mx 40kg/cuộn, trọng lượng: 200g/m2. Hàng mới 100%. Nsx: Hitex Insulation(Ningbo)... (mã hs vải thủy tinh d/ hs code vải thủy tin)
- Mã HS 70199010: Bảo ôn cho ống 15A-30t, 130kg/m3, Làm bằng bông thủy tinh... (mã hs bảo ôn cho ống/ hs code bảo ôn cho ố)
- Mã HS 70199010: Bảo ôn thủy tinh tráng bạc Al. foil 32kg/m3x50mmt... (mã hs bảo ôn thủy tin/ hs code bảo ôn thủy)
- Mã HS 70199010: Sợi thủy tinh PGS-CD1001-13-E (dài 500M, đường kính 1. 0mm)- 112808594X (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi thủy tinh p/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199010: Sợi thủy tinh dạng băng cuộn 40mm- Fiberglass tape... (mã hs sợi thủy tinh d/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199010: Bông cách nhiệt mới 100%... (mã hs bông cách nhiệt/ hs code bông cách nh)
- Mã HS 70199010: Ống thông gio cách nhiệt mới 100%... (mã hs ống thông gio c/ hs code ống thông gi)
- Mã HS 70199010: Nẹp giày sợi thủy tinh... (mã hs nẹp giày sợi th/ hs code nẹp giày sợi)
- Mã HS 70199010: Sợi thủy tinh SEKIEI FIBER S. 185/195PI... (mã hs sợi thủy tinh s/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199010: Sợi thủy tinh GLASS-FIBER 0. 55 53 70-4B... (mã hs sợi thủy tinh g/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199010: Lưới địa kỹ thuật dệt cốt sợi thuỷ tinh FG15 (100/100)-(Kích thước cuộn: 5m x 50m), Hàng dùng trong xây dựng- Hàng mới 100%... (mã hs lưới địa kỹ thu/ hs code lưới địa kỹ)
- Mã HS 70199010: Cuộn len thủy tinh có phủ giấy bạc, size: 1. 2m x 15m x 32kg/m3 x 25mm, Hiệu ISOKING, dùng trong hệ thống lạnh trung tâm, hàng mới 100%... (mã hs cuộn len thủy t/ hs code cuộn len thủ)
- Mã HS 70199010: Sợi len thủy tinh để làm kín goăng, p/n: 321-125-202-0, hàng mới 100%... (mã hs sợi len thủy ti/ hs code sợi len thủy)
- Mã HS 70199010: Bông thạch anh 1g 630-00557 dùng nhồi ống đốt mẫu khi thay catalyst, của máy sắc ký dùng trong phòng thí nghiệm hàng mới 100%... (mã hs bông thạch anh/ hs code bông thạch a)
- Mã HS 70199010: Dây chèn kín ceramic bện sợi thủy tinh 30x3x30m/cuộn, hàng mới 100%... (mã hs dây chèn kín ce/ hs code dây chèn kín)
- Mã HS 70199010: Dây chèn kín vải sợi thủy tinh phủ silicon 12 x 24 mm x 315M, hàng mới 100%... (mã hs dây chèn kín vả/ hs code dây chèn kín)
- Mã HS 70199010: Tấm chắn nhiệt: loại 600*400*20 (mm), 1600 độ C, dạng tấm, bằng bông thủy tinh cách nhiệt, dùng cho lò nung gạch men. Mới 100%... (mã hs tấm chắn nhiệt/ hs code tấm chắn nhi)
- Mã HS 70199010: Túi lọc bụi: 135*3500mm, bằng vải sợi thủy tinh, dùng lắp lọc khí cho đường ống dẫn khí của tháp sấy phun, sử dụng trong nhà máy sx gạch men. Mới 100%... (mã hs túi lọc bụi 13/ hs code túi lọc bụi)
- Mã HS 70199010: Sợi thủy tinh có nhiều công dụng (hàng mới 100%)KQGD: 2727/N3. 12/TĐ(20/10/12), BBCN: 444/BB-HC13(2/11/12)FIBERGLASS ROVING 2300TEX... (mã hs sợi thủy tinh c/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199010: Bông sợi thuỷ tinh cách nhiệt dùng cho đường ống thông gió, tỷ trọng 30 Kg/m3, quy cách (1200 X 6000)mm, độ dày 30mm, hàng mới 100%... (mã hs bông sợi thuỷ t/ hs code bông sợi thu)
- Mã HS 70199010: Dây niêm phong bằng sợi thủy tinh phi8-phi12 mm... (mã hs dây niêm phong/ hs code dây niêm pho)
- Mã HS 70199010: Ống bằng sợi thủy tinh dùng sản xuất dụng cụ nông nghiệp (không dùng trong ống dẫn nước sinh hoạt), QC: 23. 8x2. 0x1250mm (FIBERGLASS TUBE), hàng mới 100%... (mã hs ống bằng sợi th/ hs code ống bằng sợi)
- Mã HS 70199010: Bông lọc thủy tinh- GLASS WOOL, kích thước (WxL): 1x 20M (1roll), sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, dùng để lọc sơn, hàng không nhãn hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs bông lọc thủy t/ hs code bông lọc thủ)
- Mã HS 70199090: Lưới chống cháy J220 bằng sợi thủy tinh chống cháy (FIRETEX J220 JET FIRE SCRIM CLOTH), 63. 5m2/roll, Hàng mới 100%... (mã hs lưới chống cháy/ hs code lưới chống c)
- Mã HS 70199090: Dây gia cường FRP (Fiber Reinforced Plastic) đường kính 1. 2mm. Dùng trong sản xuất cáp quang. Mới 100%... (mã hs dây gia cường f/ hs code dây gia cườn)
- Mã HS 70199090: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1. 6um 47mm (hộp 100 cái), Whatman code 1820-047... (mã hs dụng cụ phòng t/ hs code dụng cụ phòn)
- Mã HS 70199090: Tấm lót sàn kết cấu bằng sợi thủy tinh (FRP grating), Isophthalic Polyester Mesh Size: 38x38 mm, Height: 30(mm), Surface: Concave, Color: Grey-ral7035, W x L1, 220x2, 440 (mm)... (mã hs tấm lót sàn kết/ hs code tấm lót sàn)
- Mã HS 70199090: Ống bảo ôn mềm, chất liệu bằng sợi thủy tinh (bên ngoài bọc lá nhôm mỏng), quy cách: DN300, dài 8m. Hàng mới 100%... (mã hs ống bảo ôn mềm/ hs code ống bảo ôn m)
- Mã HS 70199090: Nguyên vật liệu dùng trong luyện kim RISER SLEEVES VR100- Sản phẩm của sợi thủy tinh(đậu ngót của hệ thống rót kim loại), hàng mới 100%... (mã hs nguyên vật liệu/ hs code nguyên vật l)
- Mã HS 70199090: Ống bông thủy tinh các kích thước từ 5*40mm đến 5*130mm. Mới 100%... (mã hs ống bông thủy t/ hs code ống bông thủ)
- Mã HS 70199090: Khung lều bằng sợi thủy tinh, hàng mới 100%... (mã hs khung lều bằng/ hs code khung lều bằ)
- Mã HS 70199090: Ống silicon 4F (đường kính 4mm, chiều dài 220mm)... (mã hs ống silicon 4f/ hs code ống silicon)
- Mã HS 70199090: Ống silicon 8F (đường kính 8mm, chiều dài 200mm)... (mã hs ống silicon 8f/ hs code ống silicon)
- Mã HS 70199090: Ống chịu nhiệt 6F (đường kính 6mm, sợi thuỷ tinh)... (mã hs ống chịu nhiệt/ hs code ống chịu nhi)
- Mã HS 70199090: Bột thủy tinh từ sợi thủy tinh, hàng mới 100%... (mã hs bột thủy tinh t/ hs code bột thủy tin)
- Mã HS 70199090: Miếng bọc đệm bằng sợi thủy tinh FBGLASS KING W110 L317- 63%Glass fiber, 30% Acrylic, 7%Cotton... (mã hs miếng bọc đệm b/ hs code miếng bọc đệ)
- Mã HS 70199090: Tấm cách nhiệt bằng sợi thủy tinh 315 x 250mm... (mã hs tấm cách nhiệt/ hs code tấm cách nhi)
- Mã HS 70199090: Dây buộc bằng sợi thủy tinh ĐK 10mm... (mã hs dây buộc bằng s/ hs code dây buộc bằn)
- Mã HS 70199090: Băng vải dùng để bịt kín các đường ống dẫn bị rò rỉ trong lò nung, kt: 50mx100mmx0. 18mm, chất liệu vải sợi thuỷ tinh, nsx: SPECS, mới 100%... (mã hs băng vải dùng đ/ hs code băng vải dùn)
- Mã HS 70199090: Sợi thủy tinh có phủ lớp silicone 1. 5kv (8 mm x 1m/pc) (hàng mới 100%)... (mã hs sợi thủy tinh c/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199090: Ống sợi thủy tinh (dùng để bọc các dây và cách điện) SILICON GLASS TUBE phi 5(GR), hàng mới 100%.... (mã hs ống sợi thủy ti/ hs code ống sợi thủy)
- Mã HS 70199090: Sợi kính tổng hợp YECG75, hàng mới 100%... (mã hs sợi kính tổng h/ hs code sợi kính tổn)
- Mã HS 70199090: Silicon đỏ bọc ống vải sợi thủy tinh chịu nhiệt phi 4, xuất xứ China. Hàng mới 100%... (mã hs silicon đỏ bọc/ hs code silicon đỏ b)
- Mã HS 70199090: Ống bọc cách nhiệt làm bằng sợi thủy tinh- Insulation Pipe, đường kính 0. 3m, dài 3m. Hàng mới 100%... (mã hs ống bọc cách nh/ hs code ống bọc cách)
- Mã HS 70199090: Dây gia cường lõi bằng sợi thủy tinh có keo kết dính và lớp nhựa bọc bên ngoài (FRP), đường kính: 1. 4mm, sử dụng cho sản xuất cáp quang. Hàng mới 100%... (mã hs dây gia cường l/ hs code dây gia cườn)
- Mã HS 70199090: Vải Lưới sợi thủy tinh chịu nhiệt làm bằng sợi thủy tinh dùng cho máy dệt, kt: 1m2x300m. Mới 100%... (mã hs vải lưới sợi th/ hs code vải lưới sợi)
- Mã HS 70199090: Dây chằng hàng sợi thủy tinh W19mm (Type No. 2) 8. 5kg/cuộn (520-540m/cuộn)... (mã hs dây chằng hàng/ hs code dây chằng hà)
- Mã HS 70199090: Tấm lọc công nghiệp, làm bằng Fiber glass, HTFG 650, kích thước 240x3500 mm, nhiệt độ làm việc 250 độ C, hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc công ng/ hs code tấm lọc công)
- Mã HS 70199090: Vải xốp thủy tinh tăng cường(1mx50m)... (mã hs vải xốp thủy ti/ hs code vải xốp thủy)
- Mã HS 70199090: Ống thuỷ tinh dẫn sợi... (mã hs ống thuỷ tinh d/ hs code ống thuỷ tin)
- Mã HS 70199090: Băng dán cách nhiệt có thành phần sợi thủy tinh, nhựa acrylic và silicon 60*30000mm... (mã hs băng dán cách n/ hs code băng dán các)
- Mã HS 70199090: Linh kiện xe 4 bánh chạy địa hình ATV: ống cách nhiệt, bằng sợi thủy tinh: GLASS WOOL ?90. 5*?81. 5*L244... (mã hs linh kiện xe 4/ hs code linh kiện xe)
- Mã HS 70199090: Sản phẩm hỗn hợp từ xơ sợi thủy tinh cắt ngắn, nhựa polyeste, chất độn bột vôi. , màu xám, dạng cuộn F code RAL 7035, dủng để sản xuất sản phẩm cách điện. Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm hỗn hợ/ hs code sản phẩm hỗn)
- Mã HS 70199090: Sợi xoắn thủy tinh (Glass Yarn 1400 03AB)... (mã hs sợi xoắn thủy t/ hs code sợi xoắn thủ)
- Mã HS 70199090: Dây chịu nhiệt bằng sợi thủy tinh, dùng trong sản xuất củ rung, fi 2. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây chịu nhiệt/ hs code dây chịu nhi)
- Mã HS 70199090: Nút lỗ rốn lò bằng xơ thủy tinh #28B (0. 06kg/chiếc), mới 100%... (mã hs nút lỗ rốn lò b/ hs code nút lỗ rốn l)
- Mã HS 70199090: Cuộn dính teflon làm bằng sợi thủy tinh tĩnh điện dùng để dán chống xước kính, kích thước: 1000 x1000 x 1 mm, dài 1m/cuộn. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dính teflo/ hs code cuộn dính te)
- Mã HS 70199090: Nguyên liệu dùng sản xuất tấm panel cách nhiệt, cách âm: bông sợi thủy tinh dạng tấm, kích thước rộng 1000mm, dài 2000mm, dày 84mm, tỷ trọng 48kg/m3, NSX BYUCKSAN, xuất xứ Hàn Quốc, mới 100%.... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 70199090: Băng keo sợi thủy tinh 30MM*30M, dùng dán cố định sản phẩm.... (mã hs băng keo sợi th/ hs code băng keo sợi)
- Mã HS 70199090: Carbon làm từ sợi thuỷ tinh-ZOOM JAVELIN ELITE 2 CARBON... (mã hs carbon làm từ s/ hs code carbon làm t)
- Mã HS 70199090: Ông nhựa mềm các loại, hàng mới 100%... (mã hs ông nhựa mềm cá/ hs code ông nhựa mềm)
- Mã HS 70199090: Vật liệu tổng hợp từ xơ sợi thủy tinh cắt ngắn, nhựa polyeste, chất độn bột vôi. dạng cuộn, màu xám, dùng để sản xuất trần nhựa, hàng mới 100%. SMC (SHEET MOLDING COMPOUND) IV COLOR.... (mã hs vật liệu tổng h/ hs code vật liệu tổn)
- Mã HS 70199090: Nguyên liệu sản xuất hộp bảo vệ công tơ điện (tấm sợi thủy tinh được kết dính bằng nhựa polyester), khổ 850mm, dày 3mm, màu xám, dạng cuộn (SMC S30M, Bright grey color). Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 70199090: Vách V3 Panel sợi thủy tinh kích thước 3600 x 2700 (mm)... (mã hs vách v3 panel s/ hs code vách v3 pane)
- Mã HS 70199090: Tấm teflon chịu nhiệt dệt từ sợi bông thuỷ tinh kích thước 2200*200*0. 25 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm teflon chịu/ hs code tấm teflon c)
- Mã HS 70199090: Ống ghen thủy tinh chống cháy phi 6... (mã hs ống ghen thủy t/ hs code ống ghen thủ)
- Mã HS 70199090: Băng dính không định hình, dùng trong công đoạn dán tấm màn hình, chất liệu sợi thủy tinh, màu nâu, kt: (t)0. 2 x (w)1000 x (L)1000mm, nhãn hiệu: Sungjin. Mới 100%.... (mã hs băng dính không/ hs code băng dính kh)
- Mã HS 70199090: Cuộn keo lưới sợi thủy tinh, (60g/m2 8*8mesh 48mm*20m) 60 cuộn/thùng. trọng lượng tịnh: 156 kgs (Hàng mới 100%)... (mã hs cuộn keo lưới s/ hs code cuộn keo lướ)
- Mã HS 70199090: Sợi thủy tinh kích thước 210mmx 297mm, lỗ 1. 5mmx1. 5mm, hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh k/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199090: Tấm lọc sàn (KT: 20m x 2m, dầy 50mm) chất liệu bằng bông sợi thủy tinh. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc sàn kt/ hs code tấm lọc sàn)
- Mã HS 70199090: Sợi thủy tinh (Fiber glass) dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs sợi thủy tinh/ hs code sợi thủy tin)
- Mã HS 70199090: RED-INSULATOR.... (mã hs redinsulator/ hs code redinsulato)
- Mã HS 70199090: Ống bọc casset ID13MM (chất liệu: sợi thủy tinh), hàng mới 100%... (mã hs ống bọc casset/ hs code ống bọc cass)
- Mã HS 70199090: Tấm liệu được ép từ sợi thủy tinh dùng để sản xuất gậy chơi khúc côn cầu, rộng 1m, dài 150m (1m x 150m x 20cuộn), FAW130, RC33%, màu trắng, nhãn hiệu china, mới 100%.... (mã hs tấm liệu được é/ hs code tấm liệu đượ)
- Mã HS 70199090: Tấm ốp bằng sợi thuỷ tinh, kích thước: 2740 x740 x2. 5mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm ốp bằng sợi/ hs code tấm ốp bằng)
- Mã HS 70199090: Tấm sợi thủy tinh (dùng để cắt ra làm rập mẫu) 1. 0*405*510MM (hàng mới 100%)... (mã hs tấm sợi thủy ti/ hs code tấm sợi thủy)
- Mã HS 70199090: Ống luồn dây bằng sợi thủy tinh dùng cho sản xuất_Firber glass tube_SHHG050030A_S792 PTAD 5xL50m... (mã hs ống luồn dây bằ/ hs code ống luồn dây)
- Mã HS 70199090: Tấm trần sợi thủy tinh SS BAFFLE, hiệu ARMSTRONG, code: CS301240-3031, size: 300x1200x40 mm, mới 100%.... (mã hs tấm trần sợi th/ hs code tấm trần sợi)
- Mã HS 70199090: Băng tải lưới caro chịu nhiệt bằng sợi thủy tinh PTFE dài 19. 8m, rộng 0. 78 m, (phụ tùng thay thế cho máy sấy da thuộc), CONVEYER BELT FOR CONVEYER DRYER (78*1980CM), Mới 100%... (mã hs băng tải lưới c/ hs code băng tải lướ)
- Mã HS 70199090: Ống gen bằng sợi thủy tinh (801002000449SA1), dùng để cách điện, đã dệt dạng ống (Protection Tube ESG-1U #13), mới 100%... (mã hs ống gen bằng sợ/ hs code ống gen bằng)
- Mã HS 70199090: Đĩa lót làm bằng sợI thủy tinh- Basic... (mã hs đĩa lót làm bằn/ hs code đĩa lót làm)
- Mã HS 70199090: Ống vải mềm dệt thoi vân điểm từ xơ thủy tinh đã được tráng phủ mặt ngoài bằng Plastic, dùng để cách điện trong các động cơ và máy biến áp. Kích thước1000mm từ phi 1mm đến phi 10mm. Mới 100%. Do TQSX... (mã hs ống vải mềm dệt/ hs code ống vải mềm)
- Mã HS 70199090: Linh kiện xe trượt tuyết, xe môtô, xe tải: Tấm cách nhiệt bằng sợi thủy tinh: PN-707 602 560- WOOL GLASS... (mã hs linh kiện xe tr/ hs code linh kiện xe)
- Mã HS 70199090: Lõi cán búa (bằng sợi thủy tinh, mới 100%)... (mã hs lõi cán búa bằ/ hs code lõi cán búa)
- Mã HS 70199090: Sàn cách nhiệt lò Oven bằng sợi thủy tinh bọc thép. Hàng mới 100%... (mã hs sàn cách nhiệt/ hs code sàn cách nhi)
- Mã HS 70199090: Ống silicon 8F (đường kính 8mm, chiều dài 200mm)... (mã hs ống silicon 8f/ hs code ống silicon)
- Mã HS 70199090: Ống chịu nhiệt 6F (đường kính 6mm, sợi thuỷ tinh)... (mã hs ống chịu nhiệt/ hs code ống chịu nhi)
- Mã HS 70199090: Ống silicon 4F (đường kính 4mm, chiều dài 220mm)... (mã hs ống silicon 4f/ hs code ống silicon)
- Mã HS 70199090: Vách V3 Panel sợi thủy tinh kích thước 3600 x 2700 (mm)... (mã hs vách v3 panel s/ hs code vách v3 pane)
- Mã HS 70199090: Vách V1 Panel sợi thủy tinh kích thước 16130 x 2700 (mm); số lượng: 43. 551 m2, đơn giá 950, 000VND/ 1m2... (mã hs vách v1 panel s/ hs code vách v1 pane)
- Mã HS 70199090: Vách V2 Panel sợi thủy tinh kích thước 10510 x 2700 (mm); số lượng: 28. 377 m2, đơn giá: 950, 000VND/ 1 m2... (mã hs vách v2 panel s/ hs code vách v2 pane)
- Mã HS 70199090: Ống sợi thủy tinh- GF14058, TUBE, SI VARN GL. , 4X5X125, B... (mã hs ống sợi thủy ti/ hs code ống sợi thủy)
- Mã HS 70199090: Tấm lọc sàn (KT: 20m x 2m, dầy 50mm) chất liệu bằng bông sợi thủy tinh. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc sàn kt/ hs code tấm lọc sàn)
- Mã HS 70199090: Sợi xoắn thủy tinh 1400 03AB... (mã hs sợi xoắn thủy t/ hs code sợi xoắn thủ)
- Mã HS 70199090: Ống glass fiber sleeving 1303 09-01AV... (mã hs ống glass fiber/ hs code ống glass fi)
- Mã HS 70199090: Ống bọc casset ID13MM (chất liệu: sợi thủy tinh), hàng mới 100%... (mã hs ống bọc casset/ hs code ống bọc cass)
- Mã HS 70199090: Bông thủy tinh 0. 5A... (mã hs bông thủy tinh/ hs code bông thủy ti)
- Mã HS 70199090: Lõi cán búa (Giá GC: 0. 04usd/kg, 10000 PCE 1043. 48 KG)... (mã hs lõi cán búa gi/ hs code lõi cán búa)
- Mã HS 70199090: Sàn cách nhiệt lò Oven bằng sợi thủy tinh bọc thép. Hàng mới 100%... (mã hs sàn cách nhiệt/ hs code sàn cách nhi)
- Mã HS 70199090: Ống bọc silicone 1302A 0400V B C 4. 0mm... (mã hs ống bọc silicon/ hs code ống bọc sili)
- Mã HS 70199090: Băng dính Teflon AGZ-05, kích thước 0. 12mm*50mm*10m, dùng để cách điện phần tiếp xúc với kim loại của màn hình với bàn thao tác, chất liệu chính sợi vải thuỷ tinh, nsx Toàn Thịnh, mới 100%... (mã hs băng dính teflo/ hs code băng dính te)
- Mã HS 70199090: Ống đan bằng sợi thủy tinh 1303 03-01DB... (mã hs ống đan bằng sợ/ hs code ống đan bằng)