Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

7014 - Mã HS 70140090: Thấu kính thô 6-O dùng trong máy ảnh _ LV3120007000 6-O PF... (mã hs thấu kính thô 6/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Dụng cụ quang học bằng thủy tinh (3003729: COMM Glass Wafer DR 50. 8x300 C), hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ quang h/ hs code dụng cụ quan)
- Mã HS 70140090: Thấu kính thô _ LC952200700V LC9522... (mã hs thấu kính thô/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Thấu kính thô 3-O dùng trong máy ảnh _ LV357401700V L1068 3-O... (mã hs thấu kính thô 3/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Thấu kính thô 9-O dùng trong máy ảnh _ ZRH208040000 LV3415 9-O... (mã hs thấu kính thô 9/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Thấu kính thô dùng trong máy ảnh _ LV352800700V LV3528 4E951107... (mã hs thấu kính thô d/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Thấu kính thô 10-T dùng trong máy ảnh _ ZRH208180000 LV3486 10-T... (mã hs thấu kính thô 1/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Thấu kính thô 2-O dùng trong ống kính máy ảnh _ LV300100700V L1030 2-O... (mã hs thấu kính thô 2/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Thấu kính thô 48170L1 (Mới 100%)... (mã hs thấu kính thô 4/ hs code thấu kính th)
- Mã HS 70140090: Thấu kính quang học bẳng thủy tinh, thô chưa mài, chưa gia công dùng cho camera quan sát- OPTICAL ELEMENTS OF GLASS G548, hàng mới 100%.... (mã hs thấu kính quang/ hs code thấu kính qu)
- Mã HS 70140090: BEAM SPLITTER. "... (mã hs beam splitter/ hs code beam splitte)
7015 - Mã HS 70159090: Mặt kính quan sát bi dung- Dùng để theo dõi kiểm soát trạng thái dòng chảy của hóa chất dung cho hệ thống làm mát khí Ethylenen oxit, kích thước phi 100- Hàng mới 100%... (mã hs mặt kính quan s/ hs code mặt kính qua)
- Mã HS 70159090: Mặt kính đồng hồ tốc độ/vòng tua máy (Phụ tùng xe mô tô 2 bánh, nhãn hiệu BMW, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 62 11 8 568 228... (mã hs mặt kính đồng h/ hs code mặt kính đồn)
- Mã HS 70159090: Mặt kính giữa của cụm đồng hồ đa chức năng lắp trên khung táp lô (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, 100%)_Mã số phụ tùng: BHR155447... (mã hs mặt kính giữa c/ hs code mặt kính giữ)
- Mã HS 70159090: Mặt kính của cụm đồng hồ đa chức năng lắp trên khung táp lô (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, 100%)_Mã số phụ tùng: BDGF55447... (mã hs mặt kính của cụ/ hs code mặt kính của)
- Mã HS 70159090: Kính tròn D125xT2 (mm). Hàng mới 100%... (mã hs kính tròn d125x/ hs code kính tròn d1)
7016 - Mã HS 70161000: Bình thủy tinh các loại dùng trang trí <30cm mới 100%... (mã hs bình thủy tinh/ hs code bình thủy ti)
- Mã HS 70161000: Gạch mosaic thủy tinh Corner 16-B Anti dùng để trang trí cho hồ bơi. Hàng mới 100%... (mã hs gạch mosaic thủ/ hs code gạch mosaic)
- Mã HS 70161000: Thủy tinh trang trí mới 100%... (mã hs thủy tinh trang/ hs code thủy tinh tr)
- Mã HS 70169000: Gạch kính lấy sáng kích thước(190 x 190 x 95)mm. Hàng mới 100%... (mã hs gạch kính lấy s/ hs code gạch kính lấ)
- Mã HS 70169000: Cửa kính ra vào dùng trong cửa hàng XF-Position: 233X1, KW model: GUC-P008-257 Kích thước: 1850x62x2983mm. Nhà cung cấp: KINGWOOD. Hàng mới 100%... (mã hs cửa kính ra vào/ hs code cửa kính ra)
- Mã HS 70169000: Vách kính 10mm, phụ kiện VVP (tầng 1) kích thước 1000 x 6000 (mm)... (mã hs vách kính 10mm/ hs code vách kính 10)
- Mã HS 70169000: Gạch thuỷ tinh BIG GEM, C. K. FIT Brand, kích thước 190x190x90 mm (06pcs/carton, dùng cho xây dựng. Hàng mới 100%)... (mã hs gạch thuỷ tinh/ hs code gạch thuỷ ti)
- Mã HS 70169000: Vách kính 10mm, phụ kiện VVP (tầng 1) kích thước 1000 x 6000 (mm)... (mã hs vách kính 10mm/ hs code vách kính 10)
7017 - Mã HS 70171090: Ống thủy tinh 100ml. Hàng mới 100%... (mã hs ống thủy tinh 1/ hs code ống thủy tin)
- Mã HS 70171090: Cuvette thủy tinh đo mẫu dùng cho máy phân tích hóa ướt sd trong phòng thí nghiệm, chiều dài quang học 10mm, Code: 6441. Mới 100%, Hsx: Skalar- Hà Lan.... (mã hs cuvette thủy ti/ hs code cuvette thủy)
- Mã HS 70171090: Kính thạch anh 100mmx200mmx3T... (mã hs kính thạch anh/ hs code kính thạch a)
- Mã HS 70171090: Ống đèn bằng thủy tinh dùng cho máy quang phổ, P/N: 942342030090 HSX Thermo. Hàng mới 100%... (mã hs ống đèn bằng th/ hs code ống đèn bằng)
- Mã HS 70171090: Thạch anh 18-0619200B/ CT2016DB19200C0FLHA/ XO/19. 2MHZ/7pF/2. 0X1. 6 là nguyên liệu sản xuất bản mạch điện tử. Hàng mới 100%... (mã hs thạch anh 1806/ hs code thạch anh 18)
- Mã HS 70171090: Đuốc, mã: 020-054-130, phụ kiện máy quang phổ phát xạ Plasma dùng trong phòng thí nghiệm, chất liệu thạch anh. Hãng SCP Science, hàng mới 100%... (mã hs đuốc mã 0200/ hs code đuốc mã 02)
- Mã HS 70171090: Đuốc thạch anh, mã: 020-050-090, phụ kiện máy quang phổ phát xạ Plasma dùng trong phòng thí nghiệm, chất liệu thạch anh. Hãng SCP Science, hàng mới 100%... (mã hs đuốc thạch anh/ hs code đuốc thạch a)
- Mã HS 70171090: Kính thạch anh 100mmx200mmx3T... (mã hs kính thạch anh/ hs code kính thạch a)
- Mã HS 70172000: Dụng cụ cho phòng thí nghiệm, mới 100%: ống nghiệm thủy tinh không vành 10x75mm, Cat. No: 99445-10 Hãng: Pyrex-USA... (mã hs dụng cụ cho phò/ hs code dụng cụ cho)
- Mã HS 70179000: Tấm thủy tinh dùng trong máy soi tinh (dùng trong thú y) hiệu Minitube mới 100%. 15401/0990, 18x18mm... (mã hs tấm thủy tinh d/ hs code tấm thủy tin)
- Mã HS 70179000: Ống dẫn khí thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm (GLASS CYLINDER 20 ML T). Hàng mới 100%... (mã hs ống dẫn khí thủ/ hs code ống dẫn khí)
- Mã HS 70179000: Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 41mm, bằng thủy tinh. Hàng mới 100%... (mã hs phễu đỡ cho cốc/ hs code phễu đỡ cho)
- Mã HS 70179000: Cốc lọc G5 (1. 0-1. 6um) đk 36mm, 30ml, bằng thủy tinh. Hàng mới 100%... (mã hs cốc lọc g5 10/ hs code cốc lọc g5)
- Mã HS 70179000: Bình tam giác, có nhánh hút CK bằng nhựa 1000ml, bằng thủy tinh. Hàng mới 100%... (mã hs bình tam giác/ hs code bình tam giá)
- Mã HS 70179000: Ống định mức thủy tinh, Model: 1-8561-05. NSX: Asone (Hàng mới 100%)... (mã hs ống định mức th/ hs code ống định mức)
- Mã HS 70179000: Pipet thủy tinh 50ml. Hàng mới 100%... (mã hs pipet thủy tinh/ hs code pipet thủy t)
- Mã HS 70179000: Phễu thủy tinh phi 6. Hàng mới 100%... (mã hs phễu thủy tinh/ hs code phễu thủy ti)
- Mã HS 70179000: Cốc thủy tinh 50ml, 1 cái/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs cốc thủy tinh 5/ hs code cốc thủy tin)
- Mã HS 70179000: Phễu thuỷ tinh, TQ... (mã hs phễu thuỷ tinh/ hs code phễu thuỷ ti)
- Mã HS 70179000: Cốc thuỷ tinh 2000ml, TQ... (mã hs cốc thuỷ tinh 2/ hs code cốc thuỷ tin)
- Mã HS 70179000: Bình định mức 1000ml, TQ... (mã hs bình định mức 1/ hs code bình định mứ)
- Mã HS 70179000: Bình tam giác nhám, có nút 250ml- TQ... (mã hs bình tam giác n/ hs code bình tam giá)
- Mã HS 70179000: Chai đựng hóa chất nhựa MH 1000ml, TQ... (mã hs chai đựng hóa c/ hs code chai đựng hó)
- Mã HS 70179000: Bình lọc tam giác có nhánh hút chân không 250ml, TQ... (mã hs bình lọc tam gi/ hs code bình lọc tam)
- Mã HS 70179000: Chén cân thủy tinh thấp thành D50x H30- TQ, dùng để đựng hóa chất trong phòng thí nghiệm.... (mã hs chén cân thủy t/ hs code chén cân thủ)
- Mã HS 70179000: Bình đựng dung dịch bằng thủy tinh, thể tích 900 ml dùng cho phòng thí nghiệm... (mã hs bình đựng dung/ hs code bình đựng du)
- Mã HS 70179000: Ống lên men của Kuhne bao gồm một ống thủy tinh thẳng đứng và một ống bên có bóng đèn... (mã hs ống lên men của/ hs code ống lên men)
- Mã HS 70179000: Ống thủy tinh chân không, dùng để đựng mẫu đồng trong phòng thí nghiệm, model JL2000, dài 15cm, khả năng chịu nhiệt tối đa là 700 độ C, chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Pyrex, nsx Tyrex Co. , Ltd. , mới 100%... (mã hs ống thủy tinh c/ hs code ống thủy tin)
- Mã HS 70179000: Buồng đo mẫu bằng thủy tinh, dùng cho phòng thí nghiệm- 801/902 Sample Chamber Assembly. Hàng mới... (mã hs buồng đo mẫu bằ/ hs code buồng đo mẫu)
- Mã HS 70179000: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Phiến kính 22x22mm, bằng thủy tinh (hộp 100 cái), code 235503207... (mã hs dụng cụ phòng t/ hs code dụng cụ phòn)
- Mã HS 70179000: Chén đốt tro bằng thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm. Part 17234. Kích thước 48mmx15mm, hàng mới 100%.... (mã hs chén đốt tro bằ/ hs code chén đốt tro)
- Mã HS 70179000: Ống chưng cất bằng thủy tinh KTG 250/300ml, L 300mm x OD42mm, hiệu Gerhardt, hàng dùng trong thí nghiệm, mới 100% (hộp 10 cái)... (mã hs ống chưng cất b/ hs code ống chưng cấ)
- Mã HS 70179000: Bình nước thải bằng thạch anh, KT: phi28mm*L210mm, dùng để xử lý Nước thải, mới 100%... (mã hs bình nước thải/ hs code bình nước th)
- Mã HS 70179000: LAM KÍNH PHỦ NỀN ALDEHYDE BẰNG THỦY TINH, DÙNG LÀM GIÁ THỂ CHO CÁC THAO TÁC TRÊN BỀ MẶT PHIẾN KÍNH (TẤM TIÊU BẢN THỦY TINH), DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. HÃNG: SCIENION. (25 CÁI/GÓI). HÀNG MỚI 100%... (mã hs lam kính phủ nề/ hs code lam kính phủ)
- Mã HS 70179000: Bình thủy tinh cổ hẹp 100ML, dùng trong phòng thí nghiệm học đường. Sử dụng trong nội bộ ĐSQ. Hàng mới 100%... (mã hs bình thủy tinh/ hs code bình thủy ti)
- Mã HS 70179000: Vật tư dùng trong y tế: Lam kính 7105, nhà SX: HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO. , LTD, hàng mới 100%.... (mã hs vật tư dùng tro/ hs code vật tư dùng)
- Mã HS 70179000: Thanh khuấy 3356-8N/ 30 (62-2104-05, dài 500mm, chất liệu thủy tinh, dùng khuấy mẫu trong phòng thí nghiệm)... (mã hs thanh khuấy 335/ hs code thanh khuấy)
- Mã HS 70179000: Giá cố định ống nghiệm trong thí nghiệm chuẩn độ, chất liệu: thủy tinh, dùng trong phong thử nghiệm nhà xưởng-Glass titration table. Mới 100%... (mã hs giá cố định ống/ hs code giá cố định)
- Mã HS 70179000: Cốc đốt thấp thành 250ml, bằng thủy tinh... (mã hs cốc đốt thấp th/ hs code cốc đốt thấp)
- Mã HS 70179000: Thân ống thủy loại A dùng để định lượng dung tích 250ml, chỉ dùng trong thụ tinh nhân tạo lợn. Hàng mới 100%.... (mã hs thân ống thủy l/ hs code thân ống thủ)
- Mã HS 70179000: Bình hứng mẫu bằng thủy tinh RV 10. 90, cổ NS 24/29, 50 ml, (Mã 3741200), dùng cho máy cô quay chân không, mới 100%... (mã hs bình hứng mẫu b/ hs code bình hứng mẫ)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu Fenvalerate (P-194S) 1 ống/hộp;dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu fe/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu Cypermethrin (P-225N) 1 ống/hộp;dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu cy/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu FireMaster 2100 (FRS-036S) 1 ống/hộp;dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu fi/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu Pirimiphos-methyl (P-305S) 1 ống/hộp;dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu pi/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu Refrigerants Standard Mix (M-REF) 1 ống/hộp;dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu re/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu Custom Brominated Biphenyl Standard (S-15560) dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu cu/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu DE-79 (Octas) Great Lakes (BDE-798S-GL) 1 ống/hộp;dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu de/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Ống đựng mẫu Method 502. 2- Volatile Organic Compounds (M-502-10X-PAK) 10 ống/hộp;dùng trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất: ACCUSTANDARD Inc.... (mã hs ống đựng mẫu me/ hs code ống đựng mẫu)
- Mã HS 70179000: Bình tam giác chuẩn độ bằng thủy tinh, có chia vạch dùng trong phòng thí nghiệm-1-8849-05 (500ml)(hàng mới 100%), Nhãn hiệu AS ONE... (mã hs bình tam giác c/ hs code bình tam giá)
- Mã HS 70179000: Bình nâu đựng hóa chất 2. 5L, hàng mới 100%... (mã hs bình nâu đựng h/ hs code bình nâu đựn)
- Mã HS 70179000: Lam kính SciCHIP Epoxy (làm bằng thủy tinh) dùng cho phòng thí nghiệm, bề mặt phủ epoxy cho các ứng dụng microarray, MODEL: CSC-5310-25, 25 lam kính/1 túi, mới 100%... (mã hs lam kính scichi/ hs code lam kính sci)
- Mã HS 70179000: Phụ kiện kính nhà tắm... (mã hs phụ kiện kính n/ hs code phụ kiện kín)
- Mã HS 70179000: Ống đong thủy tinh mức 250ml... (mã hs ống đong thủy t/ hs code ống đong thủ)
- Mã HS 70179000: Bình định mức 500ml bằng thủy tinh, 2 cái/hộp, hàng mới 100%... (mã hs bình định mức 5/ hs code bình định mứ)
- Mã HS 70179000: Bình nâu đựng hóa chất 2. 5L... (mã hs bình nâu đựng h/ hs code bình nâu đựn)