Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6913 - Mã HS 69131010: Gạt tàn CHEVAL D ORIENT, bằng sứ (hiệu Hermes)009888P/TS _. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn cheval/ hs code gạt tàn chev)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn trang trí H DECO, bằng sứ (hiệu Hermes)037020P/TS _. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn trang t/ hs code gạt tàn tran)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn CARNETS D EQUATEUR, bằng sứ (hiệu Hermes)038020P/TS_. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn carnets/ hs code gạt tàn carn)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn hình tròn H DECO ROUGE, bằng sứ (hiệu Hermes)041017P/TS _. Hàng mới 100%... (mã hs gạt tàn hình tr/ hs code gạt tàn hình)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn sứ- hình cá KOI Siglo KOI fish Ashtray. Mới 100%... (mã hs gạt tàn sứ hìn/ hs code gạt tàn sứ)
- Mã HS 69131010: Gạt tàn vàng- bằng sứ loại lớn Siglo Opulent Ashtray Gold-Large. Mới 100%... (mã hs gạt tàn vàng b/ hs code gạt tàn vàng)
- Mã HS 69131090: Vật nhỏ lưu niệm, bằng sứ và thủy tinh; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs vật nhỏ lưu niệ/ hs code vật nhỏ lưu)
- Mã HS 69131090: Tượng phong thủy bằng gốm sứ _Hình con mèo, Model: H50232, kích thước 11*6*11. Mới 100%... (mã hs tượng phong thủ/ hs code tượng phong)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 13*8cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 13/ hs code ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 11. 5*8cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 11/ hs code ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 18*11cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 18/ hs code ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 23*11cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 23/ hs code ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 28*13cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 28/ hs code ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 29*14cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 29/ hs code ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 11*15. 5cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 11*/ hs code ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 13cm, 14cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 13c/ hs code ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 16cm, 17cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 16c/ hs code ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 30*10. 5cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 30/ hs code ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 13*13*13. 5cm- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 13*/ hs code ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic vase 25. 5*12. 2cm- Bình sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic vase 25/ hs code ceramic vase)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 8*10cm (4pcs/set)- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 8*1/ hs code ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Ceramic pot 26. 5*9*7. 5cm (3pcs/set)- Chậu sứ dùng để cắm hoa- Hàng mới 100%... (mã hs ceramic pot 26/ hs code ceramic pot)
- Mã HS 69131090: Tượng phật bằng sứ có tráng men bóng và vẽ hoa văn. Kích thước 13-30cm. Không hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs tượng phật bằng/ hs code tượng phật b)
- Mã HS 69131090: Dụng cụ thờ cúng. Dĩa cúng bằng sứ có tráng men bóng và vẽ hoa văn. Đường kính 20cm. Không hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ thờ cún/ hs code dụng cụ thờ)
- Mã HS 69131090: Đĩa trang trí cỡ S bằng sứ (TC-1 CELL Plate Small) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co. , Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trang trí c/ hs code đĩa trang tr)
- Mã HS 69131090: Đĩa trang trí hình bàn tay cỡ S bằng sứ (TH-1 HANDS Small) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co. , Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trang trí h/ hs code đĩa trang tr)
- Mã HS 69131090: Đôn kê chậu hoa trang trí bằng sứ, phi (30-35)cm, cao (60-80)cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs đôn kê chậu hoa/ hs code đôn kê chậu)
- Mã HS 69131090: Tượng hình con vật (nhiều hình dáng) bằng sứ dùng để trang trí. Kích thước: (1-20 x 1-15 x 1-15)cm +/-5cm. Mới 100%... (mã hs tượng hình con/ hs code tượng hình c)
- Mã HS 69131090: Bát hương(đế trung, đế nhỏ, dỉa trái cây) bằng sứ đã tráng men bóng và vẽ hoa văn (05-08CM). Hàng mới 100%... (mã hs bát hươngđế tr/ hs code bát hươngđế)
- Mã HS 69131090: Chung cúng bằng sứ đã tráng men bóng và vẽ hoa văn (chung nước, để chung nước, ly nước nhỏ) (03CM). Hàng mới 100%... (mã hs chung cúng bằng/ hs code chung cúng b)
- Mã HS 69131090: Tượng sứ nhỏ, kích thước cao (từ 11-19 cm), có trang trí ít nhũ vàng, hàng mới 100%. xuất xứ china.... (mã hs tượng sứ nhỏ k/ hs code tượng sứ nhỏ)
- Mã HS 69131090: Chậu cảnh dùng để trồng cây có lỗ thoát nước, bằng sứ, nhãn hiệu woyage yongshen, 18 inch green color, kích thước 50X35X30cm, Hàng mới 100%... (mã hs chậu cảnh dùng/ hs code chậu cảnh dù)
- Mã HS 69131090: Bát sứ có nắp 14x6cm. Hàng mới 100%... (mã hs bát sứ có nắp 1/ hs code bát sứ có nắ)
- Mã HS 69131090: Trang trí để bàn thờ bằng sứ các hình, cao <10cm, phi (5-15)cm, (Không dùng: pin, điện, tạo khói, phun nước), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs trang trí để bà/ hs code trang trí để)
- Mã HS 69131090: Đĩa sứ trang trí (phi 25cm-39cm), (Hàng mới 100%), nhãn hiệu: JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs đĩa sứ trang tr/ hs code đĩa sứ trang)
- Mã HS 69131090: Tượng trang trí bằng sứ (Cao 15cm-34cm), (Hàng mới 100%), nhãn hiệu: JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs tượng trang trí/ hs code tượng trang)
- Mã HS 69131090: Bình hoa trang trí bằng sứ (Cao 75cm-84cm), (Hàng mới 100%), nhãn hiệu: JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs bình hoa trang/ hs code bình hoa tra)
- Mã HS 69131090: Trang trí bằng sứ (Hòn non bộ, con vật cảnh, chuông gió), cao 10cm-30cm (Hàng mới 100%), nhãn hiệu: JINGDEZHEN MINGWEN... (mã hs trang trí bằng/ hs code trang trí bằ)
- Mã HS 69131090: Sản phẩm bằng gốm: Ly, cao 6, mới 100%... (mã hs sản phẩm bằng g/ hs code sản phẩm bằn)
- Mã HS 69131090: Khay sứ để cắm hoa hình ngôi sao 12-15cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs khay sứ để cắm/ hs code khay sứ để c)
- Mã HS 69131090: Thố trang trí bằng sứ cao dưới 25cm không dùng đựng thực phẩm hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs thố trang trí b/ hs code thố trang tr)
- Mã HS 69131090: Gáo múc nước bằng sứ kết hợp gỗ công nghiệp đã qua xử lý nhiệt, dùng trong phòng massage, kích thước: (25x15)cm+-10%, NSX: GUANGZHOU. Hàng mới 100%... (mã hs gáo múc nước bằ/ hs code gáo múc nước)
- Mã HS 69131090: Bình trang trí bằng sứ, không hiệu, kích thước: 27*27*4. 5cm, hàng mới 100%.... (mã hs bình trang trí/ hs code bình trang t)
- Mã HS 69131090: Chung thờ cúng bằng gốm sứ 6x8cm, hàng mới 100%... (mã hs chung thờ cúng/ hs code chung thờ cú)
- Mã HS 69131090: Khay thờ cúng bằng gốm sứ 8x25cm, hàng mới 100%... (mã hs khay thờ cúng b/ hs code khay thờ cún)
- Mã HS 69131090: Tượng thờ cúng bằng gốm sứ cao 25cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng thờ cúng/ hs code tượng thờ cú)
- Mã HS 69131090: Đĩa thờ cúng bằng gốm sứ phi 15-23cm, hàng mới 100%... (mã hs đĩa thờ cúng bằ/ hs code đĩa thờ cúng)
- Mã HS 69131090: Lưu hương thờ cúng bằng gốm sứ phi 13-18cm, hàng mới 100%... (mã hs lưu hương thờ c/ hs code lưu hương th)
- Mã HS 69131090: Chuông giáng sinh bằng sứ, không nhãn hiệu model... (mã hs chuông giáng si/ hs code chuông giáng)
- Mã HS 69131090: Tượng cao 13- 30cm bằng sứ. Mới 100%... (mã hs tượng cao 13 3/ hs code tượng cao 13)
- Mã HS 69131090: Tượng cao 31- 60cm bằng sứ. Mới 100%... (mã hs tượng cao 31 6/ hs code tượng cao 31)
- Mã HS 69131090: Tượng thần tài bằng sứ dùng trong thờ cúng. Kích thước: Cao 18-35cm+/_5%. Mới 100%... (mã hs tượng thần tài/ hs code tượng thần t)
- Mã HS 69131090: Sản phẩm trang trí bằng sứ, đế kê chậu cảnh dùng để trồng cây bằng sứ tráng men có hoa văn, kích thước: đường kính 38-46 cm, cao 15-35 cm, không hiệu, Hàng sản xuất hàng loạt. Mới 100%.... (mã hs sản phẩm trang/ hs code sản phẩm tra)
- Mã HS 69131090: Quan âm 24" (4PCS/CTN, bằng sứ), mới 100%... (mã hs quan âm 24 4p/ hs code quan âm 24)
- Mã HS 69131090: PhẬt 22-28" (1PCS/CTN, bằng sứ), mới 100%... (mã hs phật 2228 1p/ hs code phật 2228)
- Mã HS 69131090: Đôn để hoa bằng gốm, kt: (cao 30cm~40cm)+_4cm. Nhà sx: Bolixiya, Mới 100%... (mã hs đôn để hoa bằng/ hs code đôn để hoa b)
- Mã HS 69131090: Đèn dầu thờ cúng bằng gốm sứ cao 15cm, hàng mới 100%... (mã hs đèn dầu thờ cún/ hs code đèn dầu thờ)
- Mã HS 69131090: Tượng vật thờ cúng bằng gốm sứ cao 15cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng vật thờ c/ hs code tượng vật th)
- Mã HS 69131090: Chậu hoa trang trí để bàn bằng sứ (1 bộ gồm 3 chiếc)KT: (đường kính: 25cm, cao: 20cm), (đường kính: 20cm, cao: 18cm), (đường kính: 15cm, cao: 15cm)nhà SX: Chaozhou Quanzhou Songxing Ceramic (Hàng mới 100%)... (mã hs chậu hoa trang/ hs code chậu hoa tra)
- Mã HS 69131090: Chậu trồng cây cảnh bằng sứ, KT: phi 40cm, cao 20cm +-10cm, Nhà SX: Guangzhou. Mới 100%... (mã hs chậu trồng cây/ hs code chậu trồng c)
- Mã HS 69131090: TƯỢNG ÔNG BÀ... (mã hs tượng ông bà/ hs code tượng ông bà)
- Mã HS 69131090: Tượng bằng sứ, kích thước 40x60x230(mm), hàng mới 100% do VNSX... (mã hs tượng bằng sứ/ hs code tượng bằng s)
- Mã HS 69131090: Chậu hoa bằng xi măng. Hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng x/ hs code chậu hoa bằn)
- Mã HS 69131090: Tượng trang trí bằng sứ (N. D. Lourdes). Hình Mẹ Lộ Đức. Không nhãn hiệu. Cty Virgina sản xuất. Mới 100%. Size 13 cm... (mã hs tượng trang trí/ hs code tượng trang)
- Mã HS 69131090: Phin café Tiến Hiếu 500g bằng gốm (sản xuất tại cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Tiến Hiếu)... (mã hs phin café tiến/ hs code phin café ti)
- Mã HS 69131090: Tượng sứ nhỏ (mới 100%): Nón lưỡi trai... (mã hs tượng sứ nhỏ m/ hs code tượng sứ nhỏ)
- Mã HS 69131090: Bình guốc nhỏ lưu niệm... (mã hs bình guốc nhỏ l/ hs code bình guốc nh)
- Mã HS 69131090: Giá rượu sơn mài lưu niệm... (mã hs giá rượu sơn mà/ hs code giá rượu sơn)
- Mã HS 69131090: Miss 15P hoa đào lưu niệm... (mã hs miss 15p hoa đà/ hs code miss 15p hoa)
- Mã HS 69131090: Miss 20P hoa đào lưu niệm... (mã hs miss 20p hoa đà/ hs code miss 20p hoa)
- Mã HS 69131090: Hộp sơn mài vuông lưu niệm... (mã hs hộp sơn mài vuô/ hs code hộp sơn mài)
- Mã HS 69131090: Búp bê Sơn Mài nhỏ lưu niệm... (mã hs búp bê sơn mài/ hs code búp bê sơn m)
- Mã HS 69131090: Bình chữ A sơn mài lưu niệm... (mã hs bình chữ a sơn/ hs code bình chữ a s)
- Mã HS 69131090: Chén Sơn mài trứng lưu niệm... (mã hs chén sơn mài tr/ hs code chén sơn mài)
- Mã HS 69131090: Bình bầu lớn sơn mài lưu niệm... (mã hs bình bầu lớn sơ/ hs code bình bầu lớn)
- Mã HS 69131090: Bình bầu nhỏ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình bầu nhỏ sơ/ hs code bình bầu nhỏ)
- Mã HS 69131090: Bình trăng nhỏ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình trăng nhỏ/ hs code bình trăng n)
- Mã HS 69131090: Chén trứng tròn sơn mài lưu niệm... (mã hs chén trứng tròn/ hs code chén trứng t)
- Mã HS 69131090: Hộp Sơn mài Chữ nhật nhỏ lưu niệm... (mã hs hộp sơn mài chữ/ hs code hộp sơn mài)
- Mã HS 69131090: Bình phu thê nhỏ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình phu thê nh/ hs code bình phu thê)
- Mã HS 69131090: Chén trứng vuông sơn mài lưu niệm... (mã hs chén trứng vuôn/ hs code chén trứng v)
- Mã HS 69131090: Miss 10P hoa đào sơn mài lưu niệm... (mã hs miss 10p hoa đà/ hs code miss 10p hoa)
- Mã HS 69131090: Magnet giấy lưu niệm... (mã hs magnet giấy lưu/ hs code magnet giấy)
- Mã HS 69131090: Bình sơn mài lưu niệm... (mã hs bình sơn mài lư/ hs code bình sơn mài)
- Mã HS 69131090: Chén sơn mài lưu niệm... (mã hs chén sơn mài lư/ hs code chén sơn mài)
- Mã HS 69131090: Lót ly bằng sứ lưu niệm... (mã hs lót ly bằng sứ/ hs code lót ly bằng)
- Mã HS 69131090: Hộp phấn Sơn mài lưu niệm... (mã hs hộp phấn sơn mà/ hs code hộp phấn sơn)
- Mã HS 69131090: Móc khóa bằng sắt lưu niệm... (mã hs móc khóa bằng s/ hs code móc khóa bằn)
- Mã HS 69131090: Bình gốm cong 150 lưu niệm... (mã hs bình gốm cong 1/ hs code bình gốm con)
- Mã HS 69131090: Đĩa Sơn Mài phi 25 lưu niệm... (mã hs đĩa sơn mài phi/ hs code đĩa sơn mài)
- Mã HS 69131090: Bình gốm lá sen 210 lưu niệm... (mã hs bình gốm lá sen/ hs code bình gốm lá)
- Mã HS 69131090: Book card bằng giấy lưu niệm... (mã hs book card bằng/ hs code book card bằ)
- Mã HS 69131090: Tranh Sơn mài 20x20 lưu niệm... (mã hs tranh sơn mài 2/ hs code tranh sơn mà)
- Mã HS 69131090: Bình dẹp cao sơn mài lưu niệm... (mã hs bình dẹp cao sơ/ hs code bình dẹp cao)
- Mã HS 69131090: Bình dẹp lùn sơn mài lưu niệm... (mã hs bình dẹp lùn sơ/ hs code bình dẹp lùn)
- Mã HS 69131090: Bình miệng sẻ sơn mài lưu niệm... (mã hs bình miệng sẻ s/ hs code bình miệng s)
- Mã HS 69131090: Đĩa Q15 đủ kiểu sơn mài lưu niệm... (mã hs đĩa q15 đủ kiểu/ hs code đĩa q15 đủ k)
- Mã HS 69131090: Đĩa Q20 đủ kiểu sơn mài lưu niệm... (mã hs đĩa q20 đủ kiểu/ hs code đĩa q20 đủ k)
- Mã HS 69131090: Bình dẹp picaso sơn mài lưu niệm... (mã hs bình dẹp picaso/ hs code bình dẹp pic)
- Mã HS 69131090: Bình miệng sẻ trung 230 lưu niệm... (mã hs bình miệng sẻ t/ hs code bình miệng s)
- Mã HS 69131090: Bình phu thê ốm sơn mài lưu niệm... (mã hs bình phu thê ốm/ hs code bình phu thê)
- Mã HS 69131090: Miss 25p hoa đào sơn mài lưu niệm... (mã hs miss 25p hoa đà/ hs code miss 25p hoa)
- Mã HS 69131090: Bình miệng nhỏ lùn sơn mài lưu niệm... (mã hs bình miệng nhỏ/ hs code bình miệng n)
- Mã HS 69131090: Bình gốm miệng nhọn lùn 190 lưu niệm... (mã hs bình gốm miệng/ hs code bình gốm miệ)
- Mã HS 69131090: Bình gốm phu thê ốm nhỏ 210 lưu niệm... (mã hs bình gốm phu th/ hs code bình gốm phu)
- Mã HS 69131090: Bình gốm dẹp miệng nhỏ lùn 190 lưu niệm... (mã hs bình gốm dẹp mi/ hs code bình gốm dẹp)
- Mã HS 69131090: SẢN PHẨM GỐM... (mã hs sản phẩm gốm/ hs code sản phẩm gốm)
- Mã HS 69131090: DĨA NHỎ... (mã hs dĩa nhỏ/ hs code dĩa nhỏ)
- Mã HS 69131090: CÁI NỒI NHỎ... (mã hs cái nồi nhỏ/ hs code cái nồi nhỏ)
- Mã HS 69131090: CÁI THỐ SÀNH... (mã hs cái thố sành/ hs code cái thố sành)
- Mã HS 69131090: CHÉN SÀNH NHỎ... (mã hs chén sành nhỏ/ hs code chén sành nh)
- Mã HS 69131090: BÌNH ĐỰNG NƯỚC BẰNG SỨ... (mã hs bình đựng nước/ hs code bình đựng nư)
- Mã HS 69131090: Tượng lưu niệm bằng sứ... (mã hs tượng lưu niệm/ hs code tượng lưu ni)
- Mã HS 69131090: Top 14 2020- 14M Bóng làm bằng sứ... (mã hs top 14 2020 14/ hs code top 14 2020)
- Mã HS 69131090: Văn hóa pháp 2019- 11M Bóng làm bằng sứ... (mã hs văn hóa pháp 20/ hs code văn hóa pháp)
- Mã HS 69131090: Hiệu bánh hạnh phúc 7M Bóng làm bằng sứ... (mã hs hiệu bánh hạnh/ hs code hiệu bánh hạ)
- Mã HS 69131090: Chú mèo Felix 2019- 12M Bóng làm bằng sứ... (mã hs chú mèo felix 2/ hs code chú mèo feli)
- Mã HS 69131090: Các loại bánh mì 2019- 11M Nhám làm bằng sứ... (mã hs các loại bánh m/ hs code các loại bán)
- Mã HS 69131090: Thế giới loài chim 2019- 9M B/N làm bằng sứ... (mã hs thế giới loài c/ hs code thế giới loà)
- Mã HS 69131090: Thợ làm bánh cổ điển 2016- 8M Bóng làm bằng sứ... (mã hs thợ làm bánh cổ/ hs code thợ làm bánh)
- Mã HS 69131090: Huyền thoại về kỳ lân 10M Bóng/Vàng làm bằng sứ... (mã hs huyền thoại về/ hs code huyền thoại)
- Mã HS 69131090: Hành trình của Mickey và Minnie 10M Bóng làm bằng sứ... (mã hs hành trình của/ hs code hành trình c)
- Mã HS 69131090: Chiến tranh giữa các vì sao 2019- 12M Bóng làm bằng sứ... (mã hs chiến tranh giữ/ hs code chiến tranh)
- Mã HS 69131090: TƯỢNG CHÚ TIỂU BẰNG SỨ... (mã hs tượng chú tiểu/ hs code tượng chú ti)
- Mã HS 69131090: TƯỢNG SỨ... (mã hs tượng sứ/ hs code tượng sứ)
- Mã HS 69131090: BÁT HƯƠNG... (mã hs bát hương/ hs code bát hương)
- Mã HS 69131090: BÌNH HOA SỨ... (mã hs bình hoa sứ/ hs code bình hoa sứ)
- Mã HS 69131090: SET HOA KÈM BÍNH TRÁNG MEN... (mã hs set hoa kèm bín/ hs code set hoa kèm)
- Mã HS 69131090: DÉP NAM... (mã hs dép nam/ hs code dép nam)
- Mã HS 69139090: Thố trang trí bằng gốm ceramic (kích thước, mẫu mã các loại)... (mã hs thố trang trí b/ hs code thố trang tr)
- Mã HS 69139090: Chậu hoa bằng gốm, dùng để trang trí nhà cửa, kích thước 62*30*18, model B1846-12, hoa văn màu vàng, Nhà sản xuất: DONGGUAN CITY MUXINGKE TRADING CO. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng g/ hs code chậu hoa bằn)
- Mã HS 69139090: CHẬU HOA BẰNG SỨ... (mã hs chậu hoa bằng s/ hs code chậu hoa bằn)
- Mã HS 69139090: Đĩa trang trí bằng gốm, kích thước: 271*271*75mm, nhãn hiệu Lasuite, hàng mới 100%... (mã hs đĩa trang trí b/ hs code đĩa trang tr)
- Mã HS 69139090: Con mèo trang trí bằng gốm, không nhãn hiệu, 26*22*30mm, hàng mới 100%... (mã hs con mèo trang t/ hs code con mèo tran)
- Mã HS 69139090: Chậu trồng cây cảnh trang trí bằng đất nung chưa tráng men, cỡ [(40-50)x(20-30)x(10-20)]cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs chậu trồng cây/ hs code chậu trồng c)
- Mã HS 69139090: Tượng trang trí bằng đất nung tráng men kích thước (15 < 30) cm, hàng mới 100%... (mã hs tượng trang trí/ hs code tượng trang)
- Mã HS 69139090: Bong bóng gốm Ceramic Balloon sculptures, NSX: Thuong Tran, hàng mới 100%, dùng để trang trí, chất liệu bằng gốm, dùng cho cá nhân... (mã hs bong bóng gốm c/ hs code bong bóng gố)
- Mã HS 69139090: Bình hoa các loại bằng gốm dùng để trang trí trong khu resort, hàng mới 100%... (mã hs bình hoa các lo/ hs code bình hoa các)
- Mã HS 69139090: Bình hoa bằng gốm gắn vỏ sò dùng để trang trí trong khu resort, hàng mới 100%... (mã hs bình hoa bằng g/ hs code bình hoa bằn)
- Mã HS 69139090: Bình hoa gốm sứ (CB464-2ABCD) Hàng mới 100%... (mã hs bình hoa gốm sứ/ hs code bình hoa gốm)
- Mã HS 69139090: Bình hoa được làm bằng gốm, dùng để trang trí- Vase. Hiệu Hooga, kích thước: 12. 3x6x12cm. Hàng mới 100%... (mã hs bình hoa được l/ hs code bình hoa đượ)
- Mã HS 69139090: Chậu cây HANNES, chất liệu bằng gốm kèm giá đỡ màu xám/đen; KT: ĐK16xH14cm, mới 100%, MSP (4978000)... (mã hs chậu cây hannes/ hs code chậu cây han)
- Mã HS 69139090: Đĩa trang trí xoay, 3 tầng, bằng sứ (6-8-10 inch); (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trang trí x/ hs code đĩa trang tr)
- Mã HS 69139090: Bình trang trí bằng gốm cao 20cm- 42cm, mới 100%, Trung Quốc sản xuất hàng loạt... (mã hs bình trang trí/ hs code bình trang t)
- Mã HS 69139090: Cốc đựng nến thành phẩm bằng sứ, kích thước (27. 5*5. 5)cm, (13. 2*7. 9)cm, (9. 3*5. 9)cm... (mã hs cốc đựng nến th/ hs code cốc đựng nến)
- Mã HS 69139090: BÌNH VÀNG TRƯNG BÀY BẰNG SỨ... (mã hs bình vàng trưng/ hs code bình vàng tr)
- Mã HS 69139090: BÌNH XANH TRƯNG BÀY BẰNG SỨ... (mã hs bình xanh trưng/ hs code bình xanh tr)
- Mã HS 69139090: Tượng hình bình bằng gốm JYK/FCF/H dùng để trang trí, size: D190*H320mm, hàng mới 100%... (mã hs tượng hình bình/ hs code tượng hình b)
- Mã HS 69139090: Tượng hình người bằng gốm XY058 dùng để trang trí, size: L90*W80*H250mm, hàng mới 100%... (mã hs tượng hình ngườ/ hs code tượng hình n)
- Mã HS 69139090: Tượng hình con vật bằng gốm XSY/LFLX dùng để trang trí, size: L140*W70*H220mm, hàng mới 100%... (mã hs tượng hình con/ hs code tượng hình c)
- Mã HS 69139090: TƯỢNG SỨ TRANG TRÍ... (mã hs tượng sứ trang/ hs code tượng sứ tra)
- Mã HS 69139090: Hàng quà tặng kèm theo: Con vật bầy trang trí bằng sứ. Mới 100%... (mã hs hàng quà tặng k/ hs code hàng quà tặn)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D6. 5" H5. 5"cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd65/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D9. 4" H7. 9"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd94/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D11. 82" H12"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd11/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D13. 83" H15"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd13/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D15. 7" H13. 4"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd15/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D8. 07" H7. 48"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd80/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(4501216)-D17 H31cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm450121/ hs code chậu gốm450)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(9633172)-D23 H36cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm963317/ hs code chậu gốm963)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(3338046)-D7. 5 H10cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm333804/ hs code chậu gốm333)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1598473)-D17 H20. 5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159847/ hs code bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4999794)-D11 H13. 5cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm499979/ hs code bình gốm499)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(2515630)-D20. 5 H21cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm251563/ hs code chậu gốm251)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(7608818)-D6" H7. 5"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm760881/ hs code chậu gốm760)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(475504)-D12. 0 H14. 5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm475504/ hs code bình gốm475)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(475538)-D12. 0 H14. 5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm475538/ hs code bình gốm475)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1597715)-D4. 25" H5"cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm159771/ hs code chậu gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(5733493)-D12. 0 H14. 5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm573349/ hs code bình gốm573)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(8847026)-D31. 0 H52. 5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm884702/ hs code bình gốm884)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(9940406)-D15. 5 H22. 0cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm994040/ hs code bình gốm994)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(3739067)-D5. 5" H5. 9"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm373906/ hs code chậu gốm373)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1218291)-D6. 1" H8. 66"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm121829/ hs code chậu gốm121)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597699)-D11 H23(D top 4)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159769/ hs code bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(3324889)-L7. 5" W7. 3" H8. 9"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm332488/ hs code bình gốm332)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597681)-D13 H51(D top 5. 5)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159768/ hs code bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597715)-D11 H13(D top 2cm)cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159771/ hs code bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(3345489)-L3. 9" W3. 7" H12. 8"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm334548/ hs code bình gốm334)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597723)-D17. 5 H38(D top 8. 5)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159772/ hs code bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4935677)-D14 H30Dtop: 8. 5Dbottm: 10. 5cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm493567/ hs code bình gốm493)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4935792)-D16. 5 H41Dtop: 6. 5Dbottm: 12cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm493579/ hs code bình gốm493)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1597707)-D16 H30. 5(D top 11D curve 7. 5)cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm159770/ hs code bình gốm159)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1962658)-D11. 5 H19. 5Dtop: 10. 5Dbot: 7. 5cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm196265/ hs code bình gốm196)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1218275)-D39. 0 H43. 5Dtop: 8. 5Dbottom: 15cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm121827/ hs code bình gốm121)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1962575)-D16. 0 H37Dtop: 12. 5Dbottm: 11. 5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm196257/ hs code bình gốm196)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(6621756)-D20. 5 H19. 0Pot: D18 H18Tray: D20. 5 H3cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm662175/ hs code chậu gốm662)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(9846274)-D20. 5 H19. 0Pot: D18 H18Tray: D20. 5 H3cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm984627/ hs code chậu gốm984)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(712499)-D18 H13cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm712499/ hs code chậu gốm712)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(6845713)-D18 H13cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm684571/ hs code chậu gốm684)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(2350728)-A: D6. 1" H4. 92"B: D5" H4"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm235072/ hs code chậu gốm235)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(3087323)-A: D5. 12" H3. 94"B: D4. 13" H5. 51"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm308732/ hs code chậu gốm308)
- Mã HS 69139090: Angkor Sphere (Banh) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước30x30x29 cm. Hàng mới 100%... (mã hs angkor sphere/ hs code angkor spher)
- Mã HS 69139090: Round Handle Planter chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước38x38x33 cm. Hàng mới 100%... (mã hs round handle pl/ hs code round handle)
- Mã HS 69139090: Thea Planter chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước53x53x37 cm. Hàng mới 100%... (mã hs thea planter ch/ hs code thea planter)
- Mã HS 69139090: Beldon Urn (chậu cúp đế vuông) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước44x44x50 cm. Hàng mới 100%... (mã hs beldon urn chậ/ hs code beldon urn)
- Mã HS 69139090: Talavera Jar (chậu hũ cao miệng túm) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước50x50x90 cm. Hàng mới 100%... (mã hs talavera jar c/ hs code talavera jar)
- Mã HS 69139090: Pomezio Urn (cúp ca rô) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước60x60x71, 43x43x50 cm. Hàng mới 100%... (mã hs pomezio urn cú/ hs code pomezio urn)
- Mã HS 69139090: Lipari Urn (chậu ly cúp) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước60x60x76, 43x43x51 cm. Hàng mới 100%... (mã hs lipari urn chậ/ hs code lipari urn)
- Mã HS 69139090: Round Palisades Planter (ống tròn 352) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước45x45x89, 31x31x61 cm. Hàng mới 100%... (mã hs round palisades/ hs code round palisa)
- Mã HS 69139090: Teo Planter (chậu vuông đáy tròn) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước39x39x56, 29x29x42, 20x20x29 cm. Hàng mới 100%... (mã hs teo planter ch/ hs code teo planter)
- Mã HS 69139090: Anduze Urn (Cúp bông lúa) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước58x58x76, 44x44x55, 30x30x38, 22x22x28 cm. Hàng mới 100%... (mã hs anduze urn cúp/ hs code anduze urn)
- Mã HS 69139090: Round Ruffle Planter (chậu vót tròn sóng) chất liệu Glaze(gốm tráng men) kích thước51x51x58, 43x43x43, 30x30x33 cm. Hàng mới 100%... (mã hs round ruffle pl/ hs code round ruffle)
- Mã HS 69139090: Handspun Linen Planter (chậu bụng xệ) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước54x54x54, 40x40x40, 29x29x29 cm. Hàng mới 100%... (mã hs handspun linen/ hs code handspun lin)
- Mã HS 69139090: Brasilia Planter (chậu nón lá) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước78x78x35, 60x60x28, 45x45x20, 34x34x16 cm. Hàng mới 100%... (mã hs brasilia plante/ hs code brasilia pla)
- Mã HS 69139090: Antico Rectangular Planter (chậu chữ nhật chỉ thân) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ) kích thước75x37x37, 52x25x25 cm. Hàng mới 100%... (mã hs antico rectangu/ hs code antico recta)
- Mã HS 69139090: Banh trang trí bằng Gốm(12*12 cm)(hang moi 100%)... (mã hs banh trang trí/ hs code banh trang t)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 2. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 2/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 3/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 4. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 4/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Trang trí bằng gốm hình chiếc bình VASE COUNTRY SMALL WHITE (KT: 6. 46cm x 6. 46cm x 5. 98cm)... (mã hs trang trí bằng/ hs code trang trí bằ)
- Mã HS 69139090: Khung ảnh trang trí bằng gốm sứ có bọ rùa và cỏ ba lá PORTAFOTO FORTUNA... (mã hs khung ảnh trang/ hs code khung ảnh tr)
- Mã HS 69139090: Chậu màu xám 6 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu xám 6/ hs code chậu màu xám)
- Mã HS 69139090: Chậu màu hồng 6 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu hồng 6/ hs code chậu màu hồn)
- Mã HS 69139090: Chậu màu xám 12 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu xám 12/ hs code chậu màu xám)
- Mã HS 69139090: Chậu màu hồng 12 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs chậu màu hồng 1/ hs code chậu màu hồn)
- Mã HS 69139090: Chậu cây trang trí bằng gốm sứ hình con rùa CACHEPOT TARTARUGHE (KT: 19. 2cm x 16. 34cm x 10. 73cm)... (mã hs chậu cây trang/ hs code chậu cây tra)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3 cái các loại (hàng việt nam, mới 100%)... (mã hs chậu gốm bộ 3 c/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(4235608)-L16 W5 H32cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm423560/ hs code bình gốm423)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(475405)-D15. 0 H25. 5cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm475405/ hs code bình gốm475)
- Mã HS 69139090: Bình Gốm(4893660)-D21. 0 H36. 5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm489366/ hs code bình gốm489)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1597707)-D6. 25" H12"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm159770/ hs code chậu gốm159)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(4999794)-D4. 1" H5. 3"cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm499979/ hs code chậu gốm499)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L20. 26" W4. 32" H4. 75"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml20/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(1597681)-D5. 25" H20"(Dtop 2. 13")cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm159768/ hs code chậu gốm159)
- Mã HS 69139090: Banh đất nung (10 cm)... (mã hs banh đất nung/ hs code banh đất nun)
- Mã HS 69139090: Đôn đất nung (24x24x40 cm)... (mã hs đôn đất nung 2/ hs code đôn đất nung)
- Mã HS 69139090: Đôn đất nung (35x35x56 cm)... (mã hs đôn đất nung 3/ hs code đôn đất nung)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3 mới sx (L32xH37cm; L24xH20; L17xH14cm)... (mã hs chậu gốm bộ 3 m/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: CỐC SỨ MẪU MỚI 100%... (mã hs cốc sứ mẫu mới/ hs code cốc sứ mẫu m)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 5. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm bộ 5/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Thú gốm có men trang trí bộ 01... (mã hs thú gốm có men/ hs code thú gốm có m)
- Mã HS 69139090: Ventana Planter chât liêu Glaze(gốm tráng men)2sets/pal kích thước 80x80x80, 55x55x60 cm. Hang mơi 100%... (mã hs ventana planter/ hs code ventana plan)
- Mã HS 69139090: Boden Fountain (ống nước bình bát) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 53x53x46 cm. Hang mơi 100%... (mã hs boden fountain/ hs code boden founta)
- Mã HS 69139090: Rain Barrel Fountain (chậu thác nước trống) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 55x55x55 cm. Hang mơi 100%... (mã hs rain barrel fou/ hs code rain barrel)
- Mã HS 69139090: Bamboo Planter (chậu tròn chỉ đứng) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 52x52x67, 42x42x52 cm. Hang mơi 100%... (mã hs bamboo planter/ hs code bamboo plant)
- Mã HS 69139090: Sem Planter (chậu trứng có thân) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước 54x54x46, 39x39x36, 31x31x28 cm. Hang mơi 100%... (mã hs sem planter ch/ hs code sem planter)
- Mã HS 69139090: Rainbarrel Planter (chậu trống) chât liêu Glaze(gốm tráng men) 4sets/pal kích thước 55x55x55, 40x40x40, 25x25x25 cm. Hang mơi 100%... (mã hs rainbarrel plan/ hs code rainbarrel p)
- Mã HS 69139090: Cục kê gốm (cái) hàng mới 100%... (mã hs cục kê gốm cái/ hs code cục kê gốm)
- Mã HS 69139090: Tượng bộ 2 Gốm đất nung, hàng mới 100%... (mã hs tượng bộ 2 gốm/ hs code tượng bộ 2 g)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D18 H18cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd18/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D13 H13cm-(18cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd13/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D18-17 H16cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd18/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D13-11. 5 H11. 5cm-(18cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd13/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-Pot: D13 H11. 5cm-(27cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmpot/ hs code chậu gốmp)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-Ch?u: D14 H10. 7D?a: D9 H2cm-(12cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmch?u/ hs code chậu gốmc)
- Mã HS 69139090: Chậu Gốm()-D8 H6. 5Pot: D6. 5 H5. 5Saucer: D8 H1. 3cm-(27cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd8 h/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Vật trang trí bằng gốm()- Cer: D3. 5 H0. 5-0. 7Stick: L11cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs vật trang trí b/ hs code vật trang tr)
- Mã HS 69139090: Tấm sứ- 1100451. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs tấm sứ 1100451/ hs code tấm sứ 1100)
- Mã HS 69139090: Tấm sứ- 1100452. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs tấm sứ 1100452/ hs code tấm sứ 1100)
- Mã HS 69139090: Chậu bộ 2 Gốm đất nung (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs chậu bộ 2 gốm đ/ hs code chậu bộ 2 gố)
- Mã HS 69139090: Chậu bộ 5 Gốm đất nung (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs chậu bộ 5 gốm đ/ hs code chậu bộ 5 gố)
- Mã HS 69139090: Chân kê gốm mới sx (8. 5x3. 7xH7cm)... (mã hs chân kê gốm mới/ hs code chân kê gốm)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm hình phật mới sx (L27xH33cm)... (mã hs chậu gốm hình p/ hs code chậu gốm hìn)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm hình người mới sx (L34xH33 cm)... (mã hs chậu gốm hình n/ hs code chậu gốm hìn)
- Mã HS 69139090: Cục kê chậu gốm đất nung. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs cục kê chậu gốm/ hs code cục kê chậu)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm vuông (19. 5*19)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm vuông/ hs code chậu gốm vuô)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm xám bộ 3 H27cm mới sản xuất... (mã hs chậu gốm xám bộ/ hs code chậu gốm xám)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm xanh bộ 3 H27cm mới sản xuất... (mã hs chậu gốm xanh b/ hs code chậu gốm xan)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm dương bộ 3 H27cm mới sản xuất... (mã hs chậu gốm dương/ hs code chậu gốm dươ)
- Mã HS 69139090: Hình tượng gốm (984238-1)... (mã hs hình tượng gốm/ hs code hình tượng g)
- Mã HS 69139090: Chậu bộ 4 Gốm đất nung, Hàng mới 100%... (mã hs chậu bộ 4 gốm đ/ hs code chậu bộ 4 gố)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm, hàng không nhãn hiệu (Rộng 20cm x Cao 30cm) (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu gốm hàng/ hs code chậu gốm hà)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm (23. 5xH28cm) có chân kê bằng gỗ tràm rừng trồng mới sx... (mã hs chậu gốm 235x/ hs code chậu gốm 23)
- Mã HS 69139090: Dĩa Lớn. kích thước (18x25x1. 1)cm, hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Đất Nung. Đóng Gói Hộp Màu, 12 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%... (mã hs dĩa lớn kích t/ hs code dĩa lớn kíc)
- Mã HS 69139090: Tượng gốm hình con rùa mới sx (34x20xH16cm)... (mã hs tượng gốm hình/ hs code tượng gốm hì)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 4 mới sx (35xH35, 30xH30, 35xH35, 20xH20) cm... (mã hs chậu gốm bộ 4 m/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Cây trang trí bằng Gốm(28*41 cm)(hang moi 100%)... (mã hs cây trang trí b/ hs code cây trang tr)
- Mã HS 69139090: Angkor Buddha (Đầu phật) chât liêu Glaze(gốm tráng men)9pcs/pal kích thước30x30x43 cm. Hàng mới 100%... (mã hs angkor buddha/ hs code angkor buddh)
- Mã HS 69139090: Paraiso Planter chât liêu Glaze(gốm tráng men)2sets/pal kích thước62x62x74, 42x42x50 cm. Hàng mới 100%... (mã hs paraiso planter/ hs code paraiso plan)
- Mã HS 69139090: Angkor Buddha, Large (đầu phật to) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4pcs/pal kích thước51x51x74 cm. Hàng mới 100%... (mã hs angkor buddha/ hs code angkor buddh)
- Mã HS 69139090: Mira Bowl (tô) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước52x52x22, 43x43x18, 33x33x15 cm. Hàng mới 100%... (mã hs mira bowl tô/ hs code mira bowl t)
- Mã HS 69139090: Mika Square Planter chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước48x48x48, 36x36x36, 25x26x27 cm. Hàng mới 100%... (mã hs mika square pla/ hs code mika square)
- Mã HS 69139090: Knossos Planter (chậu 7 chỉ thân) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước49x49x49, 38x38x38 cm. Hàng mới 100%... (mã hs knossos planter/ hs code knossos plan)
- Mã HS 69139090: Marcel Planter (chậu trứng) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước56x56x48, 46x46x38, 35x36x30 cm. Hàng mới 100%... (mã hs marcel planter/ hs code marcel plant)
- Mã HS 69139090: Maris Planter (chậu khế lùn) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước55x55x47, 42x42x38, 33x33x30 cm. Hàng mới 100%... (mã hs maris planter/ hs code maris plante)
- Mã HS 69139090: Escada Planter (chậu kc thap) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước55x55x24, 43x43x19, 31x31x15 cm. Hàng mới 100%... (mã hs escada planter/ hs code escada plant)
- Mã HS 69139090: Caipirinha Planter (chậu trứng) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước56x56x49, 46x46x39, 33x33x29 cm. Hàng mới 100%... (mã hs caipirinha plan/ hs code caipirinha p)
- Mã HS 69139090: Escada Tall Planter (chậu kc cao) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước54x54x80, 44x44x62, 32x32x50 cm. Hàng mới 100%... (mã hs escada tall pla/ hs code escada tall)
- Mã HS 69139090: Maris Tall Planter (chậu khế cao) chât liêu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước54x54x84, 44x44x66, 32x32x55 cm. Hàng mới 100%... (mã hs maris tall plan/ hs code maris tall p)
- Mã HS 69139090: Khay gốm chữ nhật (29*10. 5*10)cm mới 100%... (mã hs khay gốm chữ nh/ hs code khay gốm chữ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D12 H11cm-(48bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd12/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D16 H17cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd16/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D17 H28cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd17/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D20 H38cm-(2cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd20/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D28 H65cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd28/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D9 H6. 5cm-(48bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd9 h/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D14 H8. 5cm-(48bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd14/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L18 W8 H17cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml18/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L19 W11 H18cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml19/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L23 W10 H25cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml23/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L16 W06 H14cm-(32cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml16/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L20 W08 H17cm-(16cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml20/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L15. 5 W10 H16cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml15/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L12 W0. 7 H47 (6x1x6- 12x1x6- 12x1x7-pack: 12x14x3)cm-(45cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml12/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Trang trí đựng giấy nhớ bằng gốm sứ STICKY NOTES HOLDER ELEGANCE (KT: 12. 16cm x 9. 78cm x 6. 65cm)... (mã hs trang trí đựng/ hs code trang trí đự)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 16cm)-Sản xuất tại Việt Nam, Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 16cm/ hs code chậu gốmh 1)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 18cm)-Sản xuất tại Việt Nam, Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 18cm/ hs code chậu gốmh 1)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 20. 50cm)-Sản xuất tại Việt Nam, Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 205/ hs code chậu gốmh 2)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 25. 50cm)-Sản xuất tại Việt Nam, Mới 100%... (mã hs chậu gốmh 255/ hs code chậu gốmh 2)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(h 24cm)-Sản xuất tại Việt Nam, Mới 100%. (ir17-238L)... (mã hs chậu gốmh 24cm/ hs code chậu gốmh 2)
- Mã HS 69139090: Khung ảnh bằng gốm sứ có hình bó hoa và trái tim PHOTOFRAME HEARTS 35X30CM... (mã hs khung ảnh bằng/ hs code khung ảnh bằ)
- Mã HS 69139090: Tượng trang trí bằng gốm sứ FAIRY 13 CM (Nàng tiên bướm, KT: 7. 4cm x 5. 5cm x 13. 0cm)... (mã hs tượng trang trí/ hs code tượng trang)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm bộ 3, Hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 3/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: CỐC SỨ HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ hàng mới/ hs code cốc sứ hàng)
- Mã HS 69139090: Chai gốm sân vườn D22H29cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs chai gốm sân vư/ hs code chai gốm sân)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(124202930)-D17 H29cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm124202/ hs code bình gốm124)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(124286896)-L17 W11 H12 (innerD6. 5)cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm124286/ hs code chậu gốm124)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(124202937124202938124202939)-D29/20/14 H24/17/11cm-(1bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm124202/ hs code chậu gốm124)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(124288407124202969124202970)-D28/23/18 H30/25/20cm-(1bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm124288/ hs code chậu gốm124)
- Mã HS 69139090: Tượng gốm đất nung (tượng phật- mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs tượng gốm đất n/ hs code tượng gốm đấ)
- Mã HS 69139090: Magnet đế- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs magnet đế bằng/ hs code magnet đế b)
- Mã HS 69139090: Móc khóa đá- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs móc khóa đá bằ/ hs code móc khóa đá)
- Mã HS 69139090: Magnet dâu rễ gỗ- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs magnet dâu rễ g/ hs code magnet dâu r)
- Mã HS 69139090: Magnet búp bê nhỏ- bằng đất nung- không nhãn hiệu... (mã hs magnet búp bê n/ hs code magnet búp b)
- Mã HS 69139090: Thú trang trí bằng Gốm(34*16*23 cm)(hang moi 100%)... (mã hs thú trang trí b/ hs code thú trang tr)
- Mã HS 69139090: Tháp trang trí bằng Gốm(16*16*38 cm)(hang moi 100%)... (mã hs tháp trang trí/ hs code tháp trang t)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D5. 3" H4"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd53/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D12" H4. 7"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd12/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Ixtapa Planter (ống tròn) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước58x58x95, 45x45x80 cm. Hàng mới 100%... (mã hs ixtapa planter/ hs code ixtapa plant)
- Mã HS 69139090: Usuki Planter (chậu ly gờ) chất liệu terra Cotta (đất phèn)4sets/pal kích thước58x58x62, 44x44x50 cm. Hàng mới 100%... (mã hs usuki planter/ hs code usuki plante)
- Mã HS 69139090: Square Dimple Planter chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước45x45x45, 35x35x35, 25x25x25 cm. Hàng mới 100%... (mã hs square dimple p/ hs code square dimpl)
- Mã HS 69139090: Classic Rolled Rim (Vót chỉ thân) chất liệu terra Cotta (đất phèn)4sets/pal kích thước50x50x35, 40x40x30 cm. Hàng mới 100%... (mã hs classic rolled/ hs code classic roll)
- Mã HS 69139090: Coquilles Planter (con sò) chất liệu Glaze(gốm tráng men)2sets/pal kích thước66x66x66, 46x46x46, 30x30x28 cm. Hàng mới 100%... (mã hs coquilles plant/ hs code coquilles pl)
- Mã HS 69139090: Bolivar Planter(chậu trứng tàn ong) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pal kích thước56x56x50, 46x46x38, 38x38x31, 25x25x24 cm. Hàng mới 100%... (mã hs bolivar planter/ hs code bolivar plan)
- Mã HS 69139090: Thú gốm trang trí (39x 48)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs thú gốm trang t/ hs code thú gốm tran)
- Mã HS 69139090: Bục kê chậu gốm đất nung S33H49, S29H67cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs bục kê chậu gốm/ hs code bục kê chậu)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(23. 5xH28cm)có chân kê bằng gỗ tràm rừng trồng mới sx... (mã hs chậu gốm235xh/ hs code chậu gốm23)
- Mã HS 69139090: Bồn phun Gốm đất nung (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs bồn phun gốm đấ/ hs code bồn phun gốm)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm (39x 48)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs chậu gốm 39x 4/ hs code chậu gốm 39)
- Mã HS 69139090: Banh gốm (14 cm)... (mã hs banh gốm 14 cm/ hs code banh gốm 14)
- Mã HS 69139090: Banh gốm (23 cm)... (mã hs banh gốm 23 cm/ hs code banh gốm 23)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1218291)-D6. 1" H8. 66"cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm121829/ hs code bình gốm121)
- Mã HS 69139090: Dĩa gốm(1218218)-D19. 49" H5. 51"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs dĩa gốm1218218/ hs code dĩa gốm1218)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(1218242)-D16. 14" H27. 56"cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốm121824/ hs code bình gốm121)
- Mã HS 69139090: Tượng thiếu nữ Bắc bộ- Poly (12, 5cm)... (mã hs tượng thiếu nữ/ hs code tượng thiếu)
- Mã HS 69139090: Tượng tuổi thơ- Nam- gốm (7cm)- Bằng gốm... (mã hs tượng tuổi thơ/ hs code tượng tuổi t)
- Mã HS 69139090: Tượng Three wise Buddha INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng three wis/ hs code tượng three)
- Mã HS 69139090: Tượng Buddha Laughing 12cmINDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng buddha la/ hs code tượng buddha)
- Mã HS 69139090: Tượng Buddha standing 8cm INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng buddha st/ hs code tượng buddha)
- Mã HS 69139090: Tượng Lotus- pose Buddha 8cm INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượng lotus po/ hs code tượng lotus)
- Mã HS 69139090: TượngLotus- pose Buddha 18cm INDOCHINE- Bằng gốm... (mã hs tượnglotus pos/ hs code tượnglotus)
- Mã HS 69139090: Tượng nhỏ 6VM- Dao Đỏ- gốm/poly (7, 5cm)- Bằng gốm... (mã hs tượng nhỏ 6vm/ hs code tượng nhỏ 6v)
- Mã HS 69139090: HUGSTOR Hũ nến bộ 3 bằng gốm. Hàng mới 100%... (mã hs hugstor hũ nến/ hs code hugstor hũ n)
- Mã HS 69139090: Dĩa gốm (cái) hàng mới 100%... (mã hs dĩa gốm cái h/ hs code dĩa gốm cái)
- Mã HS 69139090: Chậu thú gốm đất nung 34x17H38cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs chậu thú gốm đấ/ hs code chậu thú gốm)
- Mã HS 69139090: Bồn phun gốm sân vườn D40H40, D84H26cm (mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs bồn phun gốm sâ/ hs code bồn phun gốm)
- Mã HS 69139090: Sản phẩm trang trí gốm đất nung (trái cherry- mới 100%); không nhãn hiệu... (mã hs sản phẩm trang/ hs code sản phẩm tra)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm có men trang trí bộ 01... (mã hs chậu gốm có men/ hs code chậu gốm có)
- Mã HS 69139090: Dĩa gốm có men trang trí bộ 01... (mã hs dĩa gốm có men/ hs code dĩa gốm có m)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm đất nung kt 36/30/25 cm (không nhãn hiệu) mới 100%... (mã hs chậu gốm đất nu/ hs code chậu gốm đất)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0042329425)-L10 W9. 5 H10cm-(27cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm004232/ hs code chậu gốm004)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0054764287inner: 0054778238)-D9 H6. 5cm-(64cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm005476/ hs code chậu gốm005)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0040205536)-Pot: D15 H15-17Tray: D16 H2cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm004020/ hs code chậu gốm004)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0045922127)-Pot: D15 H15-17Tray: D16 H2cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm004592/ hs code chậu gốm004)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(0050197912)-D17 H19ceramic: D16. 5 H14. 5wooden base: L16. 5 W1. 3 H6. 5cm-(8cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm005019/ hs code chậu gốm005)
- Mã HS 69139090: Tượng cô dâu- gốm (18cm)... (mã hs tượng cô dâu g/ hs code tượng cô dâu)
- Mã HS 69139090: Tượng liền Anh- Poly (12, 5cm)... (mã hs tượng liền anh/ hs code tượng liền a)
- Mã HS 69139090: Thiếu nữ hoa sen 25cm (nón trên)... (mã hs thiếu nữ hoa se/ hs code thiếu nữ hoa)
- Mã HS 69139090: Tượng búp bê Đàn nguyệt- gốm (19cm)... (mã hs tượng búp bê đà/ hs code tượng búp bê)
- Mã HS 69139090: Tượng búp bê Trống đập- gốm (18, 5cm)... (mã hs tượng búp bê tr/ hs code tượng búp bê)
- Mã HS 69139090: Tượng tập làm người lớn- Trung- gốm (17, 5cm)... (mã hs tượng tập làm n/ hs code tượng tập là)
- Mã HS 69139090: Chậu lọng đất nung(4209975)-D20 H30cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu lọng đất n/ hs code chậu lọng đấ)
- Mã HS 69139090: Chậu bằng đất đỏ: VC11061 (hàng mới sản xuất 100%)... (mã hs chậu bằng đất đ/ hs code chậu bằng đấ)
- Mã HS 69139090: Anduze Urn chất liệu Glaze(gốm tráng men)8sets/pal kích thước50x50x57, 37x37x42 cm. Hàng mới100%... (mã hs anduze urn chất/ hs code anduze urn c)
- Mã HS 69139090: Annalise Planter (tô) chất liệu terra Cotta (đất phèn)6sets/pall kích thước43x43x15, 33x33x12 cm. Hàng mới100%... (mã hs annalise plante/ hs code annalise pla)
- Mã HS 69139090: Sureda Jar (hũ túm miệng) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước55x55x68, 37x37x46 cm. Hàng mới100%... (mã hs sureda jar hũ/ hs code sureda jar)
- Mã HS 69139090: Kowloon Planter (chậu tổ ong) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước55x55x55, 38x38x38 cm. Hàng mới100%... (mã hs kowloon planter/ hs code kowloon plan)
- Mã HS 69139090: Saona Planter (cà na) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước70x70x52, 54x54x41, 31x31x29 cm. Hàng mới100%... (mã hs saona planter/ hs code saona plante)
- Mã HS 69139090: Gulf Planter (chậu cúp thiên châu) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước53x53x58, 39x39x40 cm. Hàng mới100%... (mã hs gulf planter c/ hs code gulf planter)
- Mã HS 69139090: Hoi An Planter (Chảo gờ miệng) chất liệu Black Clay (Đất cháy)6sets/pal kích thước80x80x30, 68x68x25, 54x54x20 cm. Hàng mới100%... (mã hs hoi an planter/ hs code hoi an plant)
- Mã HS 69139090: Tela Bowl (trong chỉ) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ)4sets/pall kích thước55x55x24, 43x43x18, 31x31x15 cm. Hàng mới100%... (mã hs tela bowl tron/ hs code tela bowl t)
- Mã HS 69139090: Quebrada Planter (tô thấp) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ)8sets/pal kích thước54x54x36, 42x42x29, 35x35x25 cm. Hàng mới100%... (mã hs quebrada plante/ hs code quebrada pla)
- Mã HS 69139090: Tron Cao Planter (chậu ảnh miệng tròn) chất liệu Black Clay (Đất cháy)3sets/pal kích thước90x90x65, 62x62x53, 45x45x43 cm. Hàng mới100%... (mã hs tron cao plante/ hs code tron cao pla)
- Mã HS 69139090: Baia Planter (chậu vót chỉ miệng) chất liệu Glaze(gốm tráng men)1sets/pal kích thước69x69x58, 54x54x48, 44x44x39, 35x35x32 cm. Hàng mới100%... (mã hs baia planter c/ hs code baia planter)
- Mã HS 69139090: Naxos Planter (tron bầu túm miệng) chất liệu Glaze(gốm tráng men)4sets/pall kích thước70x70x50, 47x47x36, 32x32x24, 22x22x17 cm. Hàng mới100%... (mã hs naxos planter/ hs code naxos plante)
- Mã HS 69139090: Antique Lattice Basket (tô hoa văn) chất liệu Antico terra Cotta (đất nâu cổ)4sets/pall kích thước50x50x25, 40x40x19, 29x29x14 cm. Hàng mới100%... (mã hs antique lattice/ hs code antique latt)
- Mã HS 69139090: Nhà chim trang trí bằng gốm hàng mới 100% (khong nhan hieu)... (mã hs nhà chim trang/ hs code nhà chim tra)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D15 H22cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd15/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L25 W5 H19cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml25/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D22 H16D18 H13cm-(150bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd22/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D25 H24D19 H18cm-(64cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd25/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L: D23 H18S: D14 H13cm-(100bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml d/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-D26 H25D20 H19D16 H15cm-(64cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmd26/ hs code chậu gốmd)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm()-L11 W1 H52 (5. 5x1x5. 5- 7. 5x1x6. 5)cm-(45cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốml11/ hs code chậu gốml)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm (bộ 2 cái) hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 2/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm (bộ 3 cái) hàng mới 100%... (mã hs chậu gốm bộ 3/ hs code chậu gốm bộ)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm đất đỏ trang trí bộ 01... (mã hs chậu gốm đất đỏ/ hs code chậu gốm đất)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm tròn (20*18)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm tròn/ hs code chậu gốm trò)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm treo tường (18*10*11)cm mới 100%... (mã hs chậu gốm treo t/ hs code chậu gốm tre)
- Mã HS 69139090: Nhà chim làm bằng gốm KT 18x18x2618x18x2014x14x20 không nhãn hieu mới 100%... (mã hs nhà chim làm bằ/ hs code nhà chim làm)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(IV16-0191/0-R1)-D9 H10cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốmiv160/ hs code bình gốmiv1)
- Mã HS 69139090: Bình gốm(IV17-0130/0-R1)-D12. 5 H13cm-(4cái/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs bình gốmiv170/ hs code bình gốmiv1)
- Mã HS 69139090: Chậu gốm(SFM0917-01/2)-D20/11 H12. 5/7 (string L30)cm-(1bộ/thùng)-hàng mới 100%... (mã hs chậu gốmsfm091/ hs code chậu gốmsfm)
- Mã HS 69139090: Thú trang trí gốm (39x 48)cm. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs thú trang trí g/ hs code thú trang tr)
- Mã HS 69139090: CHẬU ĐẤT NUNG SWO1964-54S2, Hàng mới 100%, Không nhãn hiệu... (mã hs chậu đất nung s/ hs code chậu đất nun)
- Mã HS 69139090: Đĩa gốm tròn có chân (41*55)cm mới 100%... (mã hs đĩa gốm tròn có/ hs code đĩa gốm tròn)
- Mã HS 69139090: Tượng gốm mới sx (34xH33cm)... (mã hs tượng gốm mới s/ hs code tượng gốm mớ)