Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6911 - Mã HS 69111000: Chén sứ, 414ml/cái, 6 cái/thùng do Signature Housewares, Inc sản xuất, SCB: 014/LTP/2019, mới 100%... (mã hs chén sứ 414ml// hs code chén sứ 414)
- Mã HS 69111000: Thố sứ dung tích: 930ml, dùng để đựng thức ăn, hàng mới 100%... (mã hs thố sứ dung tíc/ hs code thố sứ dung)
- Mã HS 69111000: Ống đựng tăm bằng sứ (YD-2 Toothpick Holder) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co. , Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs ống đựng tăm bằ/ hs code ống đựng tăm)
- Mã HS 69111000: Gác đũa hình lá bằng sứ (YD-6 Chopstick Rest Maple Bisque) (Sản phẩm do hãng Ceramic Japan Co. , Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs gác đũa hình lá/ hs code gác đũa hình)
- Mã HS 69111000: Bồn rửa tay (bằng sứ) NPL dùng trong ngành gỗ... (mã hs bồn rửa tay bằ/ hs code bồn rửa tay)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- Espresso Cup CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ espress/ hs code cốc sứ espr)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- Coffee/Tea Mug CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ coffee// hs code cốc sứ coff)
- Mã HS 69111000: Dĩa sứ- Underplate Large CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs dĩa sứ underpl/ hs code dĩa sứ unde)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- Bowl Small Round CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ bowl s/ hs code chén sứ bow)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- Plate Large Square CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ plate l/ hs code đĩa sứ plat)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- Bowl Medium Round CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ bowl m/ hs code chén sứ bow)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- Plate Medium Rectangular CCL 20- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ plate m/ hs code đĩa sứ plat)
- Mã HS 69111000: CHÉN ĐĨA LY SỨ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12. NOV. 2019, PASSPORT 488923496/21. NOV. 2011, GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29. NOV. 2017... (mã hs chén đĩa ly sứ/ hs code chén đĩa ly)
- Mã HS 69111000: Đĩa trà bằng sứ 15, 2cm (4284/91987S-Damask Platinum Tea Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co. , Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa trà bằng sứ/ hs code đĩa trà bằng)
- Mã HS 69111000: Bát rau tròn bằng sứ 22, 7cm (4357/91908-Golden Breeze RD Vegetable 22, 7cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co. , Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát rau tròn bằ/ hs code bát rau tròn)
- Mã HS 69111000: Thố đựng nướt sốt bằng sứ 500ml (4358/91341-Platinum Breeze Gravy Boat W/Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co. , Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố đựng nướt s/ hs code thố đựng nướ)
- Mã HS 69111000: Bát súp cỡ S bằng sứ 9, 8cm (4363/91484-Brunswick Gold Soup Bowl SM 9, 8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát súp cỡ s bằ/ hs code bát súp cỡ s)
- Mã HS 69111000: Đĩa Accent bằng sứ 23cm (4363/91310-Brunswick Gold Accent Plate Shaped 23cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa accent bằng/ hs code đĩa accent b)
- Mã HS 69111000: Đĩa Soup bằng sứ 21, 4cm (4850/97207- Soup Plate 21, 4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa soup bằng s/ hs code đĩa soup bằn)
- Mã HS 69111000: Thìa bằng sứ (4796L/97367-Rochelle Gold Chinese Spoon SM) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thìa bằng sứ 4/ hs code thìa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Thìa cỡ S bằng sứ (4795L/97367-Rochelle Platin Chinese Spoon SM) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thìa cỡ s bằng/ hs code thìa cỡ s bằ)
- Mã HS 69111000: Đĩa B/B bằng sứ 16, 2cm (4363/91312-Brunswick Gold B/B Plate 16, 2cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa b/b bằng sứ/ hs code đĩa b/b bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa súp bằng sứ 21, 4cm (4795L/97207-Rochelle Platin Soup Plate 21, 4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa súp bằng sứ/ hs code đĩa súp bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval cỡ L bằng sứ 41, 8cm (4874/97243-Odessa Gold Oval Platter LG 41, 8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval cỡ l b/ hs code đĩa oval cỡ)
- Mã HS 69111000: Thìa sứ cỡ S bằng sứ (4795L/97367-Rochelle Platin Chinese Spoon SM) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Co. , Limited sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thìa sứ cỡ s bằ/ hs code thìa sứ cỡ s)
- Mã HS 69111000: Bát vuông bằng sứ 11, 2cm (4850/97302-Bowl Square 11, 2cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát vuông bằng/ hs code bát vuông bằ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 18, 9cm (4911/97815-Orchard Garden Plate 18, 9cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa bằng sứ 18/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 24, 3cm (4911/97816-Orchard Garden Plate 24, 3cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa bằng sứ 24/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa chữ nhật bằng sứ 36, 7cm (4850/97300-Plate Rectangle 36, 7cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa chữ nhật bằ/ hs code đĩa chữ nhật)
- Mã HS 69111000: Bát tròn cỡ S bằng sứ 11, 0cm (4850/97381- Bowl Round SM 11, 0cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát tròn cỡ s b/ hs code bát tròn cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát mỳ bằng sứ 16, 2cm (4359/91895-Cecile Gold Noodle Bowl 16, 2cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát mỳ bằng sứ/ hs code bát mỳ bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa Salad bằng sứ 21, 1cm (4359/91311-Cecile Gold Salad Plate 21, 1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa salad bằng/ hs code đĩa salad bằ)
- Mã HS 69111000: Cốc cà phê A. D. bằng sứ 90ml (4278/91392C-Clarenton A. D. Coffee Cup) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs cốc cà phê ad/ hs code cốc cà phê a)
- Mã HS 69111000: Thố rau tròn bằng sứ 1800ml (4359/91129-Cecile Gold Cov'd Vegetable) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố rau tròn bằ/ hs code thố rau tròn)
- Mã HS 69111000: Bát Soup bằng sứ 10, 5cm (4886001/50184A-Accompanist Soup Bowl 10, 5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát soup bằng s/ hs code bát soup bằn)
- Mã HS 69111000: Đĩa Dinner bằng sứ 26, 9cm (4359/91320-Cecile Gold Dinner Plate 26, 9cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa dinner bằng/ hs code đĩa dinner b)
- Mã HS 69111000: Bát Soup cỡ S bằng sứ 9, 8cm (4359/91484-Cecile Gold Soup Bowl SM 9, 8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát soup cỡ s b/ hs code bát soup cỡ)
- Mã HS 69111000: Đĩa cà phê A. D. bằng sứ 12, 5cm (4278/91392S-Clarenton A. D. Coffee Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa cà phê ad/ hs code đĩa cà phê a)
- Mã HS 69111000: Đĩa đựng nước sốt bằng sứ 9, 8cm (4359/91419-Cecile Gold Sauce Dish 9, 8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa đựng nước s/ hs code đĩa đựng nướ)
- Mã HS 69111000: Đĩa hoa quả bằng sứ 14, 0cm (4357/91906-Golden Breeze Fruit Saucer 14, 0cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa hoa quả bằn/ hs code đĩa hoa quả)
- Mã HS 69111000: Đĩa Soup cỡ L bằng sứ 22, 6cm (4359/91398-Cecile Gold Soup Plate LG 22, 6cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa soup cỡ l b/ hs code đĩa soup cỡ)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval cỡ S bằng sứ 29, 4cm (4359/91345-Cecile Gold Oval Platter SM 29, 4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval cỡ s b/ hs code đĩa oval cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát Oval rau bằng sứ 24, 8cm (4357/91938-Golden Breeze Oval Vegetable 24, 8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát oval rau bằ/ hs code bát oval rau)
- Mã HS 69111000: Thố đựng nước sốt bằng sứ 500ml (4357/91341-Golden Breeze Gravy Boat W/Saucer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố đựng nước s/ hs code thố đựng nướ)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval cỡ M bằng sứ 34, 5cm (4358/91344-Platinum Breeze Oval Platter MD 34, 5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval cỡ m b/ hs code đĩa oval cỡ)
- Mã HS 69111000: Cốc có quai bằng sứ 310ml (Kèm hộp) (M/168/T91332K-Majestic Yellow Mug (Wht Box)) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs cốc có quai bằn/ hs code cốc có quai)
- Mã HS 69111000: Thố kem bằng sứ 240ml (1620007L/91126-Kyoka Shunsai Creamer) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố kem bằng sứ/ hs code thố kem bằng)
- Mã HS 69111000: Gác đũa bằng sứ (1620004L/91839-Kyoka Shunsai Chopstick Rest) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs gác đũa bằng sứ/ hs code gác đũa bằng)
- Mã HS 69111000: Đĩa vuông cỡ L bằng sứ 27, 1cm (4850/97318-Plate Square LG 27, 1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa vuông cỡ l/ hs code đĩa vuông cỡ)
- Mã HS 69111000: Đĩa vuông cỡ S bằng sứ 19, 1cm (4850/97317-Plate Square SM 19, 1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa vuông cỡ s/ hs code đĩa vuông cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát súp bằng sứ 10, 5cm (9990L/50184A-Plain White Soup Bowl 10, 5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát súp bằng sứ/ hs code bát súp bằng)
- Mã HS 69111000: Bát đựng ngũ cốc bằng sứ 16, 5cm (4944/93507-Blueshire Cereal 16, 5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát đựng ngũ cố/ hs code bát đựng ngũ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 23, 4cm (1620001L/91802-Kyoka Shunsai Deep Plate Coupe 23, 4cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa bằng sứ 23/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Thố đường bằng sứ 300ml (1620003L/91125-Kyoka Shunsai Sugar Bowl W/Cover) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs thố đường bằng/ hs code thố đường bằ)
- Mã HS 69111000: Đĩa Oval bằng sứ 31cm (1620005L/91846-Kyoka Shunsai Oval Plate Coupe 31cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa oval bằng s/ hs code đĩa oval bằn)
- Mã HS 69111000: Đĩa Accemt bằng sứ 24, 5cm (4913001/97316-Broome Street Accent Plate 24, 5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa accemt bằng/ hs code đĩa accemt b)
- Mã HS 69111000: Bát súp cỡ L bằng sứ 24, 8cm (1620007L/91899-Kyoka Shunsai Soup Bowl LG 24, 8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát súp cỡ l bằ/ hs code bát súp cỡ l)
- Mã HS 69111000: Đĩa đựng bơ bằng sứ 22, 3cm (4913/93642-Broome Street Butter Relish Tray 22, 3cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa đựng bơ bằn/ hs code đĩa đựng bơ)
- Mã HS 69111000: Đĩa tròn bằng sứ 24, 1cm (1620001L/91816-Kyoka Shunsai Plate Round Coupe 24, 1cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa tròn bằng s/ hs code đĩa tròn bằn)
- Mã HS 69111000: Đĩa tròn cỡ S bằng sứ 9, 8cm (1620001L/91419-Kyoka Shunsai Plate Round SM 9, 8cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs đĩa tròn cỡ s b/ hs code đĩa tròn cỡ)
- Mã HS 69111000: Bát cơm bằng sứ 11, 6cm (9990L/50182A-Plain White Rice Bowl 11, 6cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát cơm bằng sứ/ hs code bát cơm bằng)
- Mã HS 69111000: Bát ngũ cốc bằng sứ 16, 5cm (9990L/93507-Plain White Cereal 16, 5cm) (Thương hiệu: Noritake) (Do hãng Noritake Lanka Porcelain (PVT) Ltd. sản xuất) (Hàng mới 100%)... (mã hs bát ngũ cốc bằn/ hs code bát ngũ cốc)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 9", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 9/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 10. 5", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 10/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ, kt: phi 16 cm +/-2 cm. Hiệu: Huai ren tao ci-bt-RB, Xuất xứ TQ, mới 100%.... (mã hs đĩa bằng sứ kt/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Bát bằng sứ, kt: phi 10 cm +/-2 cm. Hiệu: Huai ren tao ci-bt-RB, Xuất xứ TQ, mới 100%.... (mã hs bát bằng sứ kt/ hs code bát bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ Nhật, đường kính 12 cm- plate, 12x12x2. 1 cm, mã hàng 4580233934502... (mã hs đĩa sứ nhật đư/ hs code đĩa sứ nhật)
- Mã HS 69111000: Bát sứ Nhật, đường kính 10 cm- bowl, 9. 5x9. 5x3. 4 cm, mã hàng 4560213251461... (mã hs bát sứ nhật đư/ hs code bát sứ nhật)
- Mã HS 69111000: Nồi đất (bằng sứ), đường kính 17 cm- earthenware pot, 18x18x7 cm, mã hàng 4546490300504... (mã hs nồi đất bằng s/ hs code nồi đất bằn)
- Mã HS 69111000: Bát sứ, đường kính 13 cm- edaume bowl with hanndole, 12. 5x13. 5x7 cm, mã hàng 4546490702735... (mã hs bát sứ đường k/ hs code bát sứ đườn)
- Mã HS 69111000: Đĩa vuông sứ CK 17x17cm. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa vuông sứ ck/ hs code đĩa vuông sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa gia vị sứ, KT: D8. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa gia vị sứ/ hs code đĩa gia vị s)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ tròn nhỏ KT: D10cm. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ tròn nhỏ/ hs code đĩa sứ tròn)
- Mã HS 69111000: Bát gia vị sứ, KT: phi9cm. Hàng mới 100%... (mã hs bát gia vị sứ/ hs code bát gia vị s)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ có quai KT: phi8*6, 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ có quai/ hs code cốc sứ có qu)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ 10", không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs đĩa sứ 10 khô/ hs code đĩa sứ 10)
- Mã HS 69111000: Chén sứ đường kính 11. 43cm, không hiệu, mới 100%... (mã hs chén sứ đường k/ hs code chén sứ đườn)
- Mã HS 69111000: Chén sứ, đường kính 11. 43cm, không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs chén sứ đường/ hs code chén sứ đườ)
- Mã HS 69111000: Dĩa sứ- SAUCER FOR CHAPEI/ESPRESSO- HÀNG MỚI 100%... (mã hs dĩa sứ saucer/ hs code dĩa sứ sauc)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- MULTI-PURPOSE OBLIQUE BOWL- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ multi/ hs code chén sứ mul)
- Mã HS 69111000: Khay bằng sứ 35x32. 5x6. 5cm, hiệu G. BENEDIKT, hàng mới 100% (012207)... (mã hs khay bằng sứ 35/ hs code khay bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Khay bằng sứ 32. 5x17. 6x6. 5cm, hiệu G. BENEDIKT, hàng mới 100% (007275)... (mã hs khay bằng sứ 32/ hs code khay bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Chén bằng sứ 4. 3'', hàng mới 100%... (mã hs chén bằng sứ 4/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Bát sứ hút chân không, có nắp nhựa. KT: (Phi 9, 5, cao 5, 5)cm +/- 5%. Dùng để chứa đựng thực phẩm. Sản xuất tại Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs bát sứ hút chân/ hs code bát sứ hút c)
- Mã HS 69111000: Cốc bằng sứ (CUP). Hàng mới 100%... (mã hs cốc bằng sứ cu/ hs code cốc bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Bát bằng sứ(BOWL). Hàng mới 100%... (mã hs bát bằng sứbow/ hs code bát bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ (DISH). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ di/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Thìa bằng sứ(SPOON). Hàng mới 100%... (mã hs thìa bằng sứsp/ hs code thìa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Chén bằng sứ, quy cách Bowl 4. 5 inch (11. 43 CM). Hàng mới 100%... (mã hs chén bằng sứ q/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa nông phẳng bằng sứ, quy cách Plate 7 inch (17. 78CM). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa nông phẳng/ hs code đĩa nông phẳ)
- Mã HS 69111000: Đĩa sâu phẳng bằng sứ, quy cách Plate 8 inch (20. 32 CM). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa sâu phẳng b/ hs code đĩa sâu phẳn)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ in tên & logo công ty Manitou Asia, hàng quà tặng khách hàng, mới 100%.... (mã hs cốc sứ in tên &/ hs code cốc sứ in tê)
- Mã HS 69111000: Khay trà bằng gốm sứ, không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs khay trà bằng g/ hs code khay trà bằn)
- Mã HS 69111000: Khay mứt 35-40cm bằng gốm sứ, không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs khay mứt 3540c/ hs code khay mứt 35)
- Mã HS 69111000: Bát sứ tráng men, kt: phi 10cm +/- 2cm. Hiệu: BT. Xuất sứ TQ. Hàng mới 100%.... (mã hs bát sứ tráng me/ hs code bát sứ tráng)
- Mã HS 69111000: Đĩa 6-9 inch bằng gốm sứ, không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới.... (mã hs đĩa 69 inch bằ/ hs code đĩa 69 inch)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 8", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 8/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 6", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 6/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa bằng sứ 7", hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ 7/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- PLATE 17 CM, kích thước: 17CM, item no: 1381017033500Q7553, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ plate 1/ hs code đĩa sứ plat)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- TRAY 24 CM, kích thước: 24X12CM, item no: 1314024033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ tray 24/ hs code đĩa sứ tray)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- RIM PLATE 28 CM, kích thước: 28CM, item no: 1310128033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ rim pla/ hs code đĩa sứ rim)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- OVAL PLATE 28 CM, kích thước: 28CM, item no: 1304028033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ oval pl/ hs code đĩa sứ oval)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- PASTA PLATE 27 CM, kích thước: 27cm, item no: 1380227033500Q7553, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ pasta p/ hs code đĩa sứ past)
- Mã HS 69111000: Khay sứ- SQUARE TRAY 24 CM, kích thước: 24CM, item no: 1314924033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs khay sứ square/ hs code khay sứ squ)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- TEA COFFEE CUP 230 CC, dung tích: 230CC, item no: 131201503M837Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ tea cof/ hs code cốc sứ tea)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- ROUND DEEP PLATE 26 CM, kích thước: 26CM, item no: 1300376033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ round d/ hs code đĩa sứ roun)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- SUSHI DISH 31. 7 CM, kích thước: 31. 7X16CM, item no: 1994032033500R6653, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ sushi d/ hs code đĩa sứ sush)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- RECTANGULAR TRAY 35 CM, kích thước: 15. 5X35CM, item no: 1314035033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ rectang/ hs code đĩa sứ rect)
- Mã HS 69111000: Khay sứ- RECTANGULAR TRAY 27 CM, kích thước: 13. 5X27CM, item no: 1314027033500Q8353, nhãn hiệu: PATRA, hàng mới 100%... (mã hs khay sứ rectan/ hs code khay sứ rec)
- Mã HS 69111000: Chén sứ 4. 5", không hiệu, mới 100%... (mã hs chén sứ 45 k/ hs code chén sứ 45)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ 8", không nhãn hiệu, mới 100%... (mã hs đĩa sứ 8 khôn/ hs code đĩa sứ 8 k)
- Mã HS 69111000: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, Đồ bếp (bát, đĩa 30 cái/ bộ)... (mã hs hành lý cá nhân/ hs code hành lý cá n)
- Mã HS 69111000: Muỗng bằng gốm sứ mới 100% (250cái/thùng)... (mã hs muỗng bằng gốm/ hs code muỗng bằng g)
- Mã HS 69111000: Dĩa bằng gốm sứ 4 inch mới 100% (150caí/thùng)... (mã hs dĩa bằng gốm sứ/ hs code dĩa bằng gốm)
- Mã HS 69111000: Chén bằng gốm sứ 4 inch, mới 100% (85cái/thùng)... (mã hs chén bằng gốm s/ hs code chén bằng gố)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ Gobshite, mới 100%.... (mã hs cốc sứ gobshite/ hs code cốc sứ gobsh)
- Mã HS 69111000: Bát sứ cao cấp, mã ZQ-02, kích thước 105mm*40mm, 96PCS/CTN, hàng mới 100%... (mã hs bát sứ cao cấp/ hs code bát sứ cao c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ cao cấp, mã ZQ-01, kích thước 79. 5mm*24mm, 360PCS/CTN, hàng mới 100%... (mã hs đĩa sứ cao cấp/ hs code đĩa sứ cao c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ... (mã hs đĩa sứ/ hs code đĩa sứ)
- Mã HS 69111000: Bát sứ... (mã hs bát sứ/ hs code bát sứ)
- Mã HS 69111000: Tách trà... (mã hs tách trà/ hs code tách trà)
- Mã HS 69111000: Dĩa bằng sứ bằng sứ 32. 5x17. 6cm, hiệu Seltman, hàng mới 100% (001. 700088)... (mã hs dĩa bằng sứ bằn/ hs code dĩa bằng sứ)
- Mã HS 69111000: NẮP ĐẬY BÌNH TRÀ BẰNG SỨ... (mã hs nắp đậy bình tr/ hs code nắp đậy bình)
- Mã HS 69111000: Đĩa kê bằng sứ... (mã hs đĩa kê bằng sứ/ hs code đĩa kê bằng)
- Mã HS 69111000: Nắp bát ăn bằng sứ... (mã hs nắp bát ăn bằng/ hs code nắp bát ăn b)
- Mã HS 69111000: Đĩa kê tách bằng sứ... (mã hs đĩa kê tách bằn/ hs code đĩa kê tách)
- Mã HS 69111000: Khay ăn nóng bằng sứ... (mã hs khay ăn nóng bằ/ hs code khay ăn nóng)
- Mã HS 69111000: Tách trà bằng sứ... (mã hs tách trà bằng s/ hs code tách trà bằn)
- Mã HS 69111000: Bát salat bằng sứ... (mã hs bát salat bằng/ hs code bát salat bằ)
- Mã HS 69111000: NỒI ĐẤT... (mã hs nồi đất/ hs code nồi đất)
- Mã HS 69111000: Bát ăn bằng sứ... (mã hs bát ăn bằng sứ/ hs code bát ăn bằng)
- Mã HS 69111000: Lót ly bằng sứ 10cm Gmn. llsc10... (mã hs lót ly bằng sứ/ hs code lót ly bằng)
- Mã HS 69111000: Manh Sứ Lon Vl. 701b... (mã hs manh sứ lon vl/ hs code manh sứ lon)
- Mã HS 69111000: Hộp đựng thực phẩm bằng sứ (mã hàng BH007 S2, bộ 2 cái, mới 100%, màu vàng nhạt)... (mã hs hộp đựng thực p/ hs code hộp đựng thự)
- Mã HS 69111000: Chén- Bowl 5"... (mã hs chén bowl 5/ hs code chén bowl 5)
- Mã HS 69111000: Đĩa- Plate 10"... (mã hs đĩa plate 10/ hs code đĩa plate 1)
- Mã HS 69111000: Chén- Bowl 4. 5"... (mã hs chén bowl 45/ hs code chén bowl 4)
- Mã HS 69111000: Tách- Tea Cup/TC90006/14091157... (mã hs tách tea cup/t/ hs code tách tea cu)
- Mã HS 69111000: BÁT ĂN CƠM BẰNG SỨ... (mã hs bát ăn cơm bằng/ hs code bát ăn cơm b)
- Mã HS 69111000: Bát sứ đựng súp mạ vàng... (mã hs bát sứ đựng súp/ hs code bát sứ đựng)
- Mã HS 69111000: CHÉN SỨ... (mã hs chén sứ/ hs code chén sứ)
- Mã HS 69111000: ĐĨA SÀNH... (mã hs đĩa sành/ hs code đĩa sành)
- Mã HS 69111000: BÌNH SỨ... (mã hs bình sứ/ hs code bình sứ)
- Mã HS 69111000: Bát tô, hàng đóng trong 100 thùng, 10 cái/thùng, 500g/cái, mới 100%... (mã hs bát tô hàng đó/ hs code bát tô hàng)
- Mã HS 69111000: Cốc sứ- NAK ESPRESSO CUP F&J- HÀNG MỚI 100%... (mã hs cốc sứ nak esp/ hs code cốc sứ nak)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- J/C TOWEL PLATE RECTANGLE- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ j/c tow/ hs code đĩa sứ j/c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- J/C PORCELAIN 5" PLATE W/ RED FLOWER- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ j/c por/ hs code đĩa sứ j/c)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- J/C PORCELAIN SALAD BOWL W/ RED FLOWER- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ j/c po/ hs code chén sứ j/c)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- CHINA JPNZ KOBACHI/ROUND/C/16- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đĩa sứ china j/ hs code đĩa sứ chin)
- Mã HS 69111000: Nắp nhựa- LID/PLASTIC JPNZ MISO SOUP BOWL/16- HÀNG MỚI 100%... (mã hs nắp nhựa lid/p/ hs code nắp nhựa li)
- Mã HS 69111000: Đĩa sứ- JCL SQUARE PLATE WZ RAISED EDGE... (mã hs đĩa sứ jcl squ/ hs code đĩa sứ jcl)
- Mã HS 69111000: Chén sứ- BOWL BUSINESS. 14- HÀNG MỚI 100%... (mã hs chén sứ bowl b/ hs code chén sứ bow)
- Mã HS 69111000: BÌNH HOA SỨ... (mã hs bình hoa sứ/ hs code bình hoa sứ)
- Mã HS 69111000: ĐĨA SỨ CHUẨN... (mã hs đĩa sứ chuẩn/ hs code đĩa sứ chuẩn)
- Mã HS 69111000: BÁT SỨ ĐỰNG TRÁNG MIỆNG... (mã hs bát sứ đựng trá/ hs code bát sứ đựng)
- Mã HS 69111000: Đĩa hàng mới 100%... (mã hs đĩa hàng mới 10/ hs code đĩa hàng mới)
- Mã HS 69111000: Bát hàng mới 100%... (mã hs bát hàng mới 10/ hs code bát hàng mới)
- Mã HS 69111000: Dụng cụ nhà bếp: xoong, nồi, chảo... (mã hs dụng cụ nhà bếp/ hs code dụng cụ nhà)
- Mã HS 69111000: CÁI CHÉN... (mã hs cái chén/ hs code cái chén)
- Mã HS 69111000: Bát ăn cơm (120 chiếc/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs bát ăn cơm 120/ hs code bát ăn cơm)
- Mã HS 69111000: Dĩa súp 23 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa súp 23 cm l/ hs code dĩa súp 23 c)
- Mã HS 69111000: Dĩa tròn 27 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa tròn 27 cm/ hs code dĩa tròn 27)
- Mã HS 69111000: Chén cơm 12 cm làm bằng sứ... (mã hs chén cơm 12 cm/ hs code chén cơm 12)
- Mã HS 69111000: Tách trà 0. 10 L làm bằng sứ... (mã hs tách trà 010 l/ hs code tách trà 01)
- Mã HS 69111000: Dĩa chem chép 42 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa chem chép 4/ hs code dĩa chem ché)
- Mã HS 69111000: Dĩa sò 31 x 29. 5 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa sò 31 x 29/ hs code dĩa sò 31 x)
- Mã HS 69111000: Dĩa ăn sáng 25 x 22 cm làm bằng sứ... (mã hs dĩa ăn sáng 25/ hs code dĩa ăn sáng)
- Mã HS 69119000: Cốc Cà phê bằng gốm sứ kích thước 9*10. 5CM (4 màu), nhãn hiệu Smart Cook, hàng mới 100%... (mã hs cốc cà phê bằng/ hs code cốc cà phê b)
- Mã HS 69119000: Nắp đậy ấm trà bằng sứ/Lid for tea pot without logo. Mới 100%, DN Cam ket chi su dung noi bo trưng bày, khong tieu thu thi truong trong nuoc... (mã hs nắp đậy ấm trà/ hs code nắp đậy ấm t)
- Mã HS 69119000: Nắp đậy ấm có logo trà bằng sứ/Lid for tea pot with golden logo, Mới 100%, DN Cam ket chi su dung noi bo trưng bày, khong tieu thu thi truong trong nuoc... (mã hs nắp đậy ấm có l/ hs code nắp đậy ấm c)
- Mã HS 69119000: Cốc sứ có nắp, kt: phi 8cm +-1cm, mới 100%. Hiệu: Camellia, Xuất xứ TQ.... (mã hs cốc sứ có nắp/ hs code cốc sứ có nắ)
- Mã HS 69119000: Tách bằng sứ COMP50%KAOLIN 25%FELDSPATH 25%QUARTZ, mã E51386, sử dụng nội bộ trong cửa hàng Louis Vuitton, hàng mới 100%... (mã hs tách bằng sứ co/ hs code tách bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Đĩa nhỏ lót tách bằng sứ COMP50%KAOLIN 25%FELDSPATH 25%QUARTZ, mã E51385, sử dụng nội bộ trong cửa hàng Louis Vuitton, hàng mới 100%... (mã hs đĩa nhỏ lót tác/ hs code đĩa nhỏ lót)
- Mã HS 69119000: Giá gác đũa bằng sứ, hàng mới 100%... (mã hs giá gác đũa bằn/ hs code giá gác đũa)
- Mã HS 69119000: Cốc bằng sứ, dung tích 250ml. Đường kính: 8-10cm, cao: 10. 5cm, quai: 7. 5cm. Hàng mới 100%, TQSX... (mã hs cốc bằng sứ du/ hs code cốc bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Thố bằng sứ, có nắp, 0. 2l- 7cm, màu đen, dùng trưng bày trên bàn tiệc, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Revol. Mới 100%... (mã hs thố bằng sứ có/ hs code thố bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Bình rót bằng sứ 0. 35L, hiệu Insitu. Mới 100%... (mã hs bình rót bằng s/ hs code bình rót bằn)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 2cm(48 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 2c/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 6cm(60 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 6c/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 7cm(48 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 7c/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 8cm(30 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 8c/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 9cm(40 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 9c/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Chén bằng sứ 4. 5cm(100 cái/ thùng), mới 100%, không hiệu... (mã hs chén bằng sứ 4/ hs code chén bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Ghế ngồi (355x355x443mm) bằng sứ màu trắng 42030_519, nhãn hiệu: Gessi, hàng mới 100%... (mã hs ghế ngồi 355x3/ hs code ghế ngồi 35)
- Mã HS 69119000: Bình đựng xà phòng trong nhà vệ sinh bằng sứ màu trắng, có nắp và đế bằng đồng thau mạ crôm (179, 2x92x70 mm) 33238_031 (F. O. C), nhãn hiệu: Gessi, hàng mới 100%... (mã hs bình đựng xà ph/ hs code bình đựng xà)
- Mã HS 69119000: Cốc sứ 8. 5 x5. 5cm, hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ 85 x55/ hs code cốc sứ 85 x)
- Mã HS 69119000: Cốc có quai bằng sứ, kích thước 26. 3X17. 2X8. 7 CM. Mã hiệu: ORCA 170100660 ORCA MUG 2 PCS. /SET WT. Hàng mới 100%. Hiệu Index Living Mall... (mã hs cốc có quai bằn/ hs code cốc có quai)
- Mã HS 69119000: Cốc bằng sứ- Tumbler S/ PK. Nhãn hiệu MOHEIM. Hàng mới 100%... (mã hs cốc bằng sứ tu/ hs code cốc bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Đĩa bằng sứ- Plate 150/ GY, Plate 150/ PK, Plate 150/ LB. Nhãn hiệu MOHEIM. Hàng mới 100%... (mã hs đĩa bằng sứ pl/ hs code đĩa bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Cốc có quai bằng sứ- Mug 250/ GY, Mug 250/ LB, Mug 250/ BK, Mug 250/ PK. Nhãn hiệu MOHEIM. Hàng mới 100%... (mã hs cốc có quai bằn/ hs code cốc có quai)
- Mã HS 69119000: Khay bằng sứ- 1101048. Nhãn hiệu OYOY. Hàng mới 100%... (mã hs khay bằng sứ 1/ hs code khay bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Khay bằng sứ- 97785. 00. Nhãn hiệu Accent Décor. Hàng mới 100%... (mã hs khay bằng sứ 9/ hs code khay bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Cốc sứ 8. 5 x5. 5cm, hàng mới 100%... (mã hs cốc sứ 85 x55/ hs code cốc sứ 85 x)
- Mã HS 69119000: Cốc bằng sứ- TBRM01. Nhãn hiệu Garden Trading. Hàng mới 100%... (mã hs cốc bằng sứ tb/ hs code cốc bằng sứ)
- Mã HS 69119000: Bình sữa bằng sứ- LJPG01. Nhãn hiệu Garden Trading. Hàng mới 100%... (mã hs bình sữa bằng s/ hs code bình sữa bằn)
- Mã HS 69119000: Khay hạng J màu 2 (bằng sứ). Hàng mới 100%... (mã hs khay hạng j màu/ hs code khay hạng j)
- Mã HS 69119000: Đĩa hạng thương gia (bằng sứ). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa hạng thương/ hs code đĩa hạng thư)
- Mã HS 69119000: Đĩa sâu hạng thương gia (bằng sứ). Hàng mới 100%... (mã hs đĩa sâu hạng th/ hs code đĩa sâu hạng)
- Mã HS 69119000: Chén sứ lớn màu 1 hạng J (bằng sứ). Hàng mới 100%... (mã hs chén sứ lớn màu/ hs code chén sứ lớn)
- Mã HS 69119000: Bình trà nhỏ hạng phổ thông đặc biệt (bằng sứ). Hàng mới 100%... (mã hs bình trà nhỏ hạ/ hs code bình trà nhỏ)
- Mã HS 69119000: Tách uống cà phê hạng phổ thông đặc biệt (bằng sứ). Hàng mới 100%... (mã hs tách uống cà ph/ hs code tách uống cà)