Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6801 - Mã HS 68010000: SẢN PHẨM ĐÁ BAZAN THÀNH PHẨM GIA CÔNG CHẾ BIẾN BĂM CẢ MẶT VÀ MÉP DÙNG LÁT LỐI ĐI SÂN VƯỜN QUY CÁCH PHI 30->40x4 CM. TỔNG TRỊ GIÁ TNKS VÀ CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG DƯỚI 51%... (mã hs sản phẩm đá baz/ hs code sản phẩm đá)
- Mã HS 68010000: Sản phẩm đá Cát Kết tẩy tay, tạo nhám các bề mặt đã hoàn thiện dùng để lát lề đường, QC 10x10x8cm (có tổng g. trị TNKS và c. phí năng lượng nhỏ hơn 51%)... (mã hs sản phẩm đá cát/ hs code sản phẩm đá)
- Mã HS 68010000: Sảm phẩn đá mẻ lát lề đường KT 20x20x2cm (Tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm)... (mã hs sảm phẩn đá mẻ/ hs code sảm phẩn đá)
6802 - Mã HS 68021000: Cát nhân tạo, làm từ bột đá, đã nhuộm màu nhân tạo, 20kg/túi (Hàng mới 100%)... (mã hs cát nhân tạo l/ hs code cát nhân tạo)
- Mã HS 68022100: Bàn đá hoa cương kích thước: 1000mm*800mm*150mm (dùng để làm mặt phẳng chuẩn để đồ gá lên) loại Đá hoa (marble), tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa, hàng mới 100% Granite marble platform... (mã hs bàn đá hoa cươn/ hs code bàn đá hoa c)
- Mã HS 68022100: Mặt đá marble thành phẩm dạng tấm, dùng trang trí sản phẩm đồ gỗ (qc: 1064x80x18)mm, (sản phẩm hoàn chỉnh, hàng mới 100%)... (mã hs mặt đá marble t/ hs code mặt đá marbl)
- Mã HS 68022100: SILVER BLACK STONE Z-SHAPE PANELS- Đá marble ốp lát đã gia công chế biến màu, đá ghép kt (610 x 152 x10-20)mm... (mã hs silver black st/ hs code silver black)
- Mã HS 68022300: BENGAL BLACK POLISHED GRANITE RANDOM SLABS (180 cm x 60cm & Up x 18mm), Đá Grannite dạng tấm đã đánh bóng 1 mặt. Hàng mới 100%... (mã hs bengal black po/ hs code bengal black)
- Mã HS 68022300: Tấm GRANITE, dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm: 300*300*20, hàng mới 100%... (mã hs tấm granite dù/ hs code tấm granite)
- Mã HS 68022300: Sản phẩm đá ốp lát Granite được gia công thành phẩm dạng tấm, cưa, khò lửa tạo nhám sơ bề mặt phẳng, dùng để lát sân vườn, QC 60x60x3cm (có tổng g. trị TNKS và CPNL nhỏ hơn 51%)... (mã hs sản phẩm đá ốp/ hs code sản phẩm đá)
- Mã HS 68022990: Mặt đá Stone (Marble (STONE)) 1218*659*22mm nhân tạo, đã qua gia công đánh bóng bề mặt, sản phẩm hoàn chỉnh dùng để gắn vào mặt trên đồ gỗ nội thất SXXK, kích thước dày 30mm, mới 100%... (mã hs mặt đá stone m/ hs code mặt đá stone)
- Mã HS 68022990: Miếng đá hình tròn dùng để trang trí, kích thước: 41cmx2. 5cmx41cm, 100% STONE, model: 150082350/ 664, hàng mới 100%... (mã hs miếng đá hình t/ hs code miếng đá hìn)
- Mã HS 68022990: Sản phẩm đá gabro đã được cưa cắt dạng tấm mài bề mặt phẳng và nhẵn, dùng để ốp lát QC: (60x60x3)cm. Có giá trị tài nguyên khóang sán và chi phí năng lượng dưới 51%... (mã hs sản phẩm đá gab/ hs code sản phẩm đá)
- Mã HS 68029110: Tấm đá hoa cương dùng để trang trí nhà, kích thước 600*600*150mm. Hàng mới 100 %.... (mã hs tấm đá hoa cươn/ hs code tấm đá hoa c)
- Mã HS 68029110: Mặt đá Marble dạng tấm đã được cắt thành sản phẩm hoàn chỉnh, dùng để gắn vào đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%(1515*100*15)mm... (mã hs mặt đá marble d/ hs code mặt đá marbl)
- Mã HS 68029110: Trụ cột làm bằng đá Marble dùng trong xây dựng, kích thước (220- 2000) x (180-1720) mm, dày 50-270 mm. Hàng mới 100%... (mã hs trụ cột làm bằn/ hs code trụ cột làm)
- Mã HS 68029110: Mặt đá hoa Marble tự nhiên 1220x560x18mm (nhập khẩu để lắp vào sản phẩm tủ nhà tắm bằng gỗ xuất khẩu)... (mã hs mặt đá hoa marb/ hs code mặt đá hoa m)
- Mã HS 68029110: Mặt đá (912*102*18)mm, sản phẩm hoàn chỉnh dùng để gắn vô sản phẩm nội thất (hàng mới 100%)... (mã hs mặt đá 912*102/ hs code mặt đá 912*)
- Mã HS 68029110: Mặt đá marble, KT: (dài 1372 x rộng 559 x dày 18)mm (mới 100%)... (mã hs mặt đá marble/ hs code mặt đá marbl)
- Mã HS 68029110: Tháp bi bằng đá marble đã được gia công, chế tác. Hàng mới 100%... (mã hs tháp bi bằng đá/ hs code tháp bi bằng)
- Mã HS 68029110: Bình hoa bằng đá marble đã được gia công, chế tác. Hàng mới 100%... (mã hs bình hoa bằng đ/ hs code bình hoa bằn)
- Mã HS 68029110: Tượng tùy hưu bằng đá marble đã được gia công, chế tác. Hàng mới 100%... (mã hs tượng tùy hưu b/ hs code tượng tùy hư)
- Mã HS 68029110: Tượng quan âm rồng bằng đá marble đã được gia công, chế tác. Hàng mới 100%... (mã hs tượng quan âm r/ hs code tượng quan â)
- Mã HS 68029110: Tượng người, phật, vật bằng đá marble đã được gia công, chế tác. Hàng mới 100%... (mã hs tượng ngườiphậ/ hs code tượng người)
- Mã HS 68029110: Tượng con rồng trang trí mỹ nghệ bằng đá marble tự nhiên, kthước 50x13x26cm, sx hàng loạt, nhà sx Chân Thiện Mỹ, hàng có giá trị tài nguyên & chi phí năng lượng nhỏ hơn 50% giá thành sp, mới 100%... (mã hs tượng con rồng/ hs code tượng con rồ)
- Mã HS 68029110: Tượng phật cao 10 cm bằng đá hoa marble. Hàng thủ công mỹ nghệ mới 100%. Hàng có nguồn gốc hợp pháp... (mã hs tượng phật cao/ hs code tượng phật c)
- Mã HS 68029110: Tượng sư tử cao 45 cm bằng đá hoa marble. Hàng thủ công mỹ nghệ mới 100%. Hàng có nguồn gốc hợp pháp... (mã hs tượng sư tử cao/ hs code tượng sư tử)
- Mã HS 68029110: Tượng người cao 220 cm bằng đá hoa marble. Hàng thủ công mỹ nghệ mới 100%. Hàng có nguồn gốc hợp pháp... (mã hs tượng người cao/ hs code tượng người)
- Mã HS 68029190: Giá đỡ sản phẩm bằng đá cẩm thạch, hàng mới 100%, 713110060228... (mã hs giá đỡ sản phẩm/ hs code giá đỡ sản p)
- Mã HS 68029190: Trụ đá Marble đã đánh bóng, dùng trong xây dựng, mới 100%, đường kính 160 cm, cao 1000 cm... (mã hs trụ đá marble đ/ hs code trụ đá marbl)
- Mã HS 68029310: BLACK G-20 POLISHED GRANITE RANDOM SLABS (180 cm x 60cm & Up x 18mm), Đá Grannite dạng tấm đã đánh bóng 1 mặt. Hàng mới 100%... (mã hs black g20 poli/ hs code black g20 p)
- Mã HS 68029390: Mặt trên của chậu rửa tay bằng đá granite, sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sp sxxk, 10806-SUT25H GRANITE STONE TOP, mới 100%... (mã hs mặt trên của ch/ hs code mặt trên của)
- Mã HS 68029390: Tấm chắn phía sau chậu rửa tay bằng đá granite, sản phẩm hoàn chỉnh dùng gắn vào sp sxxk, 15101-SUT49CW-L-BS GRANITE BACK SPLASH, mới 100%... (mã hs tấm chắn phía s/ hs code tấm chắn phí)
- Mã HS 68029390: Cột đá Granite đã đánh bóng, dùng trong xây dựng, mới 100%, cao 60 cm, rộng 12cm... (mã hs cột đá granite/ hs code cột đá grani)
- Mã HS 68029390: Sản phẩm đá basalt mỹ nghệ hàng đã gia công thành sản phẩm hoàn thiện, bề mặt đốt và các cạnh gia công, dùng làm trang trí hàng rào, Qc: 100 x 35 x 15 cm (GTTNKS + CPNL DƯỚI 51%)... (mã hs sản phẩm đá bas/ hs code sản phẩm đá)
- Mã HS 68029900: Viên bi bằng đá tự nhiên dùng để trang trí cỡ đá phi (3cm-> 8, 5cm)+/-1cm(có kèm đế). Mới 100%... (mã hs viên bi bằng đá/ hs code viên bi bằng)
- Mã HS 68029900: Dụng cụ lăn tay (mát xa da) bằng đá tự nhiên kết hợp với kim loại KT: dài 15~25cm+/-2cm. Mới 100%... (mã hs dụng cụ lăn tay/ hs code dụng cụ lăn)
- Mã HS 68029900: Con vật bằng đá tự nhiên dùng để trang trí cỡ đá cao (3-> 8, 5)cm+/-2cm (có kèm đế). Mới 100%... (mã hs con vật bằng đá/ hs code con vật bằng)
- Mã HS 68029900: Tượng phật bằng đá tự nhiên dùng để trang trí cỡ đá cao (12, 6-> 17)cm+/-4cm (có kèm đế bằng gỗ đã qua xử lý nhiệt). Mới 100%... (mã hs tượng phật bằng/ hs code tượng phật b)
- Mã HS 68029900: Sản phẩm đá Cát Kết Mỹ Nghệ, cưa, tẩy tay, tạo nhám bề mặt, sản phẩm trụ đá dùng để trang trí sân vườn, QC 30x20x15cm (có tổng g. trị TNKS và c. phí năng lượng nhỏ hơn 51%)... (mã hs sản phẩm đá cát/ hs code sản phẩm đá)
- Mã HS 68029900: Sản phẩm đá Basalt mỹ nghệ đã gia công hoàn chỉnh thành bia mộ 5 mặt nhẵn bóng, líp cạnh xung quanh quy cách 600x420x50-90mm có tổng giá trị TNKS và chi phí năng lượng dưới 51%... (mã hs sản phẩm đá bas/ hs code sản phẩm đá)
- Mã HS 68029900: Bình đựng hài cốt (bằng dá), kích thước (18x18x23) cm... (mã hs bình đựng hài c/ hs code bình đựng hà)
- Mã HS 68029900: Tượng người bằng đá. Mới 100%... (mã hs tượng người bằn/ hs code tượng người)