Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

HS Code 1401- 1404

>> HS Code 1301- 1302 >> HS Code 1501- 1522

Mã hàng Mô tả hàng hoá - Tiếng Việt Mô tả hàng hoá - Tiếng Anh
1401 Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, các loại rơm, rạ ngũ cốc đã làm sạch, tẩy trắng hoặc đã nhuộm và vỏ cây đoạn). Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).
14011000 - Tre - Bamboos
140120 - Song, mây: - Rattans:
14012010 - - Nguyên cây - - Whole
- - Lõi cây đã tách: - - Split-core:
14012021 - - - Đường kính không quá 12 mm (SEN) - - - Not exceeding 12 mm in diameter
14012029 - - - Loại khác (SEN) - - - Other
14012030 - - Vỏ (cật) đã tách (SEN) - - Split-skin
14012090 - - Loại khác - - Other
14019000 - Loại khác - Other
1404 Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. Vegetable products not elsewhere specified or included.
14042000 - Xơ của cây bông - Cotton linters
140490 - Loại khác: - Other:
14049020 - - Loại dùng chủ yếu trong công nghệ thuộc da hoặc nhuộm màu - - Of a kind used primarily in tanning or dyeing
14049030 - - Bông gòn - - Kapok
- - Loại khác: - - Other:
14049091 - - - Vỏ hạt cọ - - - Palm kernel shells
14049092 - - - Chùm không quả của cây cọ dầu - - - Empty fruit bunch of oil palm
14049099 - - - Loại khác - - - Other

- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1139... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1448... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 2051... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: 002#Tăm nhang (12kg/ bó)... (mã hs 002#tăm nhang/ mã hs của 002#tăm nhan)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1333A... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: TT1739B#Tăm tre làm nhang 1739B... (mã hs tt1739b#tăm tre/ mã hs của tt1739b#tăm)
- Mã HS 14012021: Que dẫn hương liệu (làm bằng song, mây), size: 3*20mm: REED. Mới 100%... (mã hs que dẫn hương l/ mã hs của que dẫn hươn)
- Mã HS 14019000: Chổi quét nhà. Hàng mới 100%... (mã hs chổi quét nhà/ mã hs của chổi quét nh)
- Mã HS 14019000: Cây lau sàn. Hàng mới 100%... (mã hs cây lau sàn hà/ mã hs của cây lau sàn)
- Mã HS 14019000: Cây vầu (đã được cắt đoạn từ 60 cm đến 110 cm)... (mã hs cây vầu đã đượ/ mã hs của cây vầu đã)
- Mã HS 14019000: 1#Cọ sợi (dùng để gia công sản phẩm chổi cọ)... (mã hs 1#cọ sợi dùng/ mã hs của 1#cọ sợi dù)
- Mã HS 14019000: LA BUONG KHO... (mã hs la buong kho/ mã hs của la buong kho)
- Mã HS 14019000: LÁ BUÔNG KHÔ... (mã hs lá buông khô/ mã hs của lá buông khô)
- Mã HS 14019000: Cây vầu, dùng để làm hương, dài 60 cm- 110 cm... (mã hs cây vầu dùng đ/ mã hs của cây vầu dùn)
- Mã HS 14019000: Lô sợi SB 12"x6px25 (Hàng mới 100%)... (mã hs lô sợi sb 12x6/ mã hs của lô sợi sb 12)
- Mã HS 14019000: Cây vầu khô dùng để làm hương, dài 60cm đến 110cm... (mã hs cây vầu khô dùn/ mã hs của cây vầu khô)
- Mã HS 14049030: NL50#Gòn Padding I-3001 40g... (mã hs nl50#gòn paddin/ mã hs của nl50#gòn pad)
- Mã HS 14049030: 3#Bông gòn... (mã hs 3#bông gòn/ mã hs của 3#bông gòn)
- Mã HS 14049030: Bông gòn (bịch = 100g)... (mã hs bông gòn bịch/ mã hs của bông gòn bị)
- Mã HS 14049090: Chổi quét trục nghiền bằng rễ cây. Hàng mới 100%... (mã hs chổi quét trục/ mã hs của chổi quét tr)
- Mã HS 14049090: Hạt của các loại cây trang trí để bàn- Thương hiệu Miniso- Hàng mới 100%... (mã hs hạt của các loạ/ mã hs của hạt của các)
- Mã HS 14049090: Giá thể trồng cây từ cây rong thủy đài (sphagnum) đã nghiền, dùng để trồng cây (TS 1 Fine, Recipe 876) (1 bao/39.70 kg)... (mã hs giá thể trồng c/ mã hs của giá thể trồn)
- Mã HS 14049090: L1#Tấm lót... (mã hs l1#tấm lót/ mã hs của l1#tấm lót)
- Mã HS 14049090: Tâm bông vệ sinh máy... (mã hs tâm bông vệ sin/ mã hs của tâm bông vệ)
- Mã HS 14049090: Chất chống ẩm dạng bột làm từ vỏ quả óc chó (Sản phẩm từ thực vật)- Walnut shell type 4/6- Hàng mới 100%- CKSDGD(1882/N3.13/TD ngày 24/10/13)... (mã hs chất chống ẩm d/ mã hs của chất chống ẩ)
- Mã HS 14049090: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MỸ PHẨM: HẠT TẨY TẾ BÀO CHẾT TỪ GẠO G66-15ML... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 14049090: Mùn dừa ép viên, đóng bao (4.560 bao)... (mã hs mùn dừa ép viên/ mã hs của mùn dừa ép v)
- Mã HS 14049090: PINE BARK (11.4 KG PER BAG)- Vỏ cây thông dùng để ươm cây (11.4 kg/bao)... (mã hs pine bark 114/ mã hs của pine bark 1)
- Mã HS 14049090: Coco Peat Block- Vỏ xơ dừa khô đã đóng thành bánh dùng làm giá thể trồng trọt (5 kgs/block)... (mã hs coco peat block/ mã hs của coco peat bl)
- Mã HS 14049090: Vỏ thông Radiata- Giá thể trồng lan- Loại số 05 Power... (mã hs vỏ thông radiat/ mã hs của vỏ thông rad)
- Mã HS 14011000: Cây xiên thức ăn bằng tre 16 hộp/ 100 cây/ thùng... (mã hs cây xiên thức ă/ mã hs của cây xiên thứ)
- Mã HS 14011000: Cây khuấy cà phê bằng gỗ 1000 cái/ 10 hộp... (mã hs cây khuấy cà ph/ mã hs của cây khuấy cà)
- Mã HS 14011000: Tre tầm vông (8.3m). Hàng mới 100%... (mã hs tre tầm vông 8/ mã hs của tre tầm vông)
- Mã HS 14011000: Tăm 9 inch (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm 9 inch ngu/ mã hs của tăm 9 inch)
- Mã HS 14011000: Que tre tròn làm hương loại 8 inch (hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất, tre tự trồng tại Việt Nam) ... (mã hs que tre tròn là/ mã hs của que tre tròn)
- Mã HS 14011000: Thang tre. Đường kính: 4cm x rộng 37cm x cao 1.8m gồm 5 bậc. Tổng số 11300 chiêc. Hàng mới 100%... (mã hs thang tre đườn/ mã hs của thang tre đ)
- Mã HS 14011000: Nguyên liệu sửa chữa bàn ghế bằng tre. Được cắt thành đoạn 4m. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs nguyên liệu sửa/ mã hs của nguyên liệu)
- Mã HS 14011000: Tăm tre tròn 9" đã xử lý và khử trùng (đóng đồng nhất 40kg/bao)hàng xuất xứ 100%... (mã hs tăm tre tròn 9/ mã hs của tăm tre tròn)
- Mã HS 14011000: Quạt tre nhỏ vẽ 2 mặt- Bằng tre... (mã hs quạt tre nhỏ vẽ/ mã hs của quạt tre nhỏ)
- Mã HS 14011000: DÂY TRE... (mã hs dây tre/ mã hs của dây tre)
- Mã HS 14011000: Tăm tròn 23cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm tròn 23cm/ mã hs của tăm tròn 23c)
- Mã HS 14011000: Tăm tròn 38 cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm tròn 38 cm/ mã hs của tăm tròn 38)
- Mã HS 14011000: Lọ tre (14 x 14 xH 30.5 cm)... (mã hs lọ tre 14 x 14/ mã hs của lọ tre 14 x)
- Mã HS 14011000: Bát tre (30 x 30 x H 10 cm)... (mã hs bát tre 30 x 3/ mã hs của bát tre 30)
- Mã HS 14011000: Cọc tre, mới 100%... (mã hs cọc tre mới 10/ mã hs của cọc tre mới)
- Mã HS 14011000: Cây tre (luồng) được xử lý bằng nhiệt có chiều dài 2,900mm x 20- 120mm... (mã hs cây tre luồng/ mã hs của cây tre luồ)
- Mã HS 14011000: QUE TRE DÙNG ĐỂ XIÊN CÁ DÀI 13CM ... (mã hs que tre dùng để/ mã hs của que tre dùng)
- Mã HS 14011000: Gậy tre (đã cắt 2 đầu). Kích thước: Dài 3 m, đường kính: 12mm- 140 mm. Tổng số 4950 chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs gậy tre đã cắt/ mã hs của gậy tre đã)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 6" dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1.5 mm x 15.2 cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 6 dùng/ mã hs của tăm tre 6 d)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 9" loại a dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1.2 mm x 23cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 9 loại/ mã hs của tăm tre 9 l)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 8" loại a dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1.2 mm x 20.5 cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 8 loại/ mã hs của tăm tre 8 l)
- Mã HS 14011000: Bát tre (22 x 22 x H 10cm)... (mã hs bát tre 22 x 2/ mã hs của bát tre 22)
- Mã HS 14011000: Bát tre (25 x 25 x H14 cm)... (mã hs bát tre 25 x 2/ mã hs của bát tre 25)
- Mã HS 14011000: Khay tre (40 x 40 x H 5 cm)... (mã hs khay tre 40 x/ mã hs của khay tre 40)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang- dài: 40cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: Chân hương bằng tre 10 inch, sản xuất tại Việt Nam, đường kính 1.3mm, hàng mới 100% ... (mã hs chân hương bằng/ mã hs của chân hương b)
- Mã HS 14011000: Que tre làm nhang 15" x 1.8mm (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt nam)... (mã hs que tre làm nha/ mã hs của que tre làm)
- Mã HS 14011000: Que tre làm nhang 9" x 1.3mm (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt nam)... (mã hs que tre làm nha/ mã hs của que tre làm)
- Mã HS 14011000: VG00518- Đũa ăn 1 lần... (mã hs vg00518 đũa ăn/ mã hs của vg00518 đũa)
- Mã HS 14012010: Mây nước thô- raw rattan. Đường kính: 10-17 mm, chiều dài: 3.5-6 m. Có 80 cuộn, 25kg/cuộn. Sản phẩm của cây Mây, xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs mây nước thô r/ mã hs của mây nước thô)
- Mã HS 14012021: Lõi mây khô, kích thước 2.5mm x 25cm, xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs lõi mây khô kí/ mã hs của lõi mây khô)
- Mã HS 14012021: Lõi mây màu tự nhiên- đường kính 3 mm x 1,5 to 6 m x 0,1 kg/hank. Hàng mới 100%... (mã hs lõi mây màu tự/ mã hs của lõi mây màu)
- Mã HS 14012090: Vỏ mây màu tự nhiên- đường kính4 mm- thickness 1 mm- length 1,5m to 6 m roll (0,1 kg/1 roll). Hàng mới 100%... (mã hs vỏ mây màu tự n/ mã hs của vỏ mây màu t)
- Mã HS 14012090: Song mây (Calamus)... (mã hs song mây calam/ mã hs của song mây ca)
- Mã HS 14012090: Song mây khô (Calamus)... (mã hs song mây khô c/ mã hs của song mây khô)
- Mã HS 14012090: Lõi cây mây nước đã được tách vỏ (Round water rattan core without polish and without skin) đường kính từ 8.5mm- 9.5mm chiều dài từ 2m-6m. Hàng mới 100% ... (mã hs lõi cây mây nướ/ mã hs của lõi cây mây)
- Mã HS 14019000: dây cói khô... (mã hs dây cói khô/ mã hs của dây cói khô)
- Mã HS 14019000: BÈO KHÔ... (mã hs bèo khô/ mã hs của bèo khô)
- Mã HS 14019000: Giỏ số 3 (50 Pcs), Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs giỏ số 3 50 pc/ mã hs của giỏ số 3 50)
- Mã HS 14019000: Nón lá bài thơ # 2 (24 Pcs), Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs nón lá bài thơ/ mã hs của nón lá bài t)
- Mã HS 14019000: Giỏ số 1 (50 Pcs), Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs giỏ số 1 50 pc/ mã hs của giỏ số 1 50)
- Mã HS 14019000: Quạt cán dài (24 x 1Pc), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs quạt cán dài 2/ mã hs của quạt cán dài)
- Mã HS 14019000: Quạt cán tròn 2" (24 x 1Pc), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs quạt cán tròn 2/ mã hs của quạt cán trò)
- Mã HS 14019000: Tăm ghim 25 cm (80 x 100 p), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tăm ghim 25 cm/ mã hs của tăm ghim 25)
- Mã HS 14019000: Tăm ghim 20 cm (100 x 100 P), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tăm ghim 20 cm/ mã hs của tăm ghim 20)
- Mã HS 14019000: Tăm ghim 15 cm (200 x 100 P), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tăm ghim 15 cm/ mã hs của tăm ghim 15)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay dài 25m, đường kính 3.5mm. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay dà/ mã hs của cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay đường kính 3,5mm- trọng lượng 1kg. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay đư/ mã hs của cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: dây cói... (mã hs dây cói/ mã hs của dây cói)
- Mã HS 14019000: Thang bằng tre(50*150 cm)(hang moi 100%)... (mã hs thang bằng tre/ mã hs của thang bằng t)
- Mã HS 14019000: Thang bằng tre(45*170 cm)(hang moi 100%)... (mã hs thang bằng tre/ mã hs của thang bằng t)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay dài 50m, đường kính 1mm. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay dà/ mã hs của cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: Cọng cói phơi khô, dài 1.65m; Hàng mới 100%... (mã hs cọng cói phơi k/ mã hs của cọng cói phơ)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay dài 500m, đường kính 1mm. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay dà/ mã hs của cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: Sơ dừa... (mã hs sơ dừa/ mã hs của sơ dừa)
- Mã HS 14019000: Bánh pía... (mã hs bánh pía/ mã hs của bánh pía)
- Mã HS 14019000: Bèo tây khô... (mã hs bèo tây khô/ mã hs của bèo tây khô)
- Mã HS 14049020: Mùn dừa... (mã hs mùn dừa/ mã hs của mùn dừa)
- Mã HS 14049020: Vỏ lụa hạt điều dùng trong công nghệ thuộc da, size 3mm- 5mm,hàng mới 100%... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049020: Mùn xơ dừa... (mã hs mùn xơ dừa/ mã hs của mùn xơ dừa)
- Mã HS 14049030: Tăm bông, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông dùng/ mã hs của tăm bông dù)
- Mã HS 14049030: Bông tăm lõi gỗ (2FSN-IB0044), dùng để lai bản mạch (200 chiếc/gói). Hàng mới 100%... (mã hs bông tăm lõi gỗ/ mã hs của bông tăm lõi)
- Mã HS 14049030: bông gòn... (mã hs bông gòn/ mã hs của bông gòn)
- Mã HS 14049091: Mụn dừa ép lốc (410 x 410 x 5cm) hàng mới 100%... (mã hs mụn dừa ép lốc/ mã hs của mụn dừa ép l)
- Mã HS 14049091: MỤN DỪA, MỚI 100% ... (mã hs mụn dừa mới 10/ mã hs của mụn dừa mới)
- Mã HS 14049092: Vỏ lụa điều (đóng xá vào container, 02 containers)... (mã hs vỏ lụa điều đó/ mã hs của vỏ lụa điều)
- Mã HS 14049092: Son dưỡng chùm ngây Moris... (mã hs son dưỡng chùm/ mã hs của son dưỡng ch)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa, 29cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs muỗng dừa 29cm/ mã hs của muỗng dừa 2)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa, 30cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs muỗng dừa 30cm/ mã hs của muỗng dừa 3)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa, 37cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs muỗng dừa 37cm/ mã hs của muỗng dừa 3)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa, 27cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs muỗng dừa 27cm/ mã hs của muỗng dừa 2)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa, 24cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs muỗng dừa 24cm/ mã hs của muỗng dừa 2)
- Mã HS 14049099: Cây gắp dừa, 33cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs cây gắp dừa 33/ mã hs của cây gắp dừa)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa, 15cm. Bộ 2 chiếc. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs muỗng dừa 15cm/ mã hs của muỗng dừa 1)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa, 29cm. Bộ 2 chiếc. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs muỗng dừa 29cm/ mã hs của muỗng dừa 2)
- Mã HS 14049099: Cây lăn bột dừa, dia 4 cm x 40 cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%#&VN. ... (mã hs cây lăn bột dừa/ mã hs của cây lăn bột)
- Mã HS 14049099: Mụn dừa... (mã hs mụn dừa/ mã hs của mụn dừa)
- Mã HS 14049099: Vỏ óc chó... (mã hs vỏ óc chó/ mã hs của vỏ óc chó)
- Mã HS 14049099: Bột làm nhang làm từ vỏ và lá cây bời lời phơi khô không có trầm,đóng gói đồng nhất 25kg/bao,sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs bột làm nhang l/ mã hs của bột làm nhan)
- Mã HS 14049099: Bột gỗ làm nhang từ vỏ cây bời lời sấy khô đã qua xử lý, không trầm (đóng đồng nhất 30kg/bao) xuất xứ Việt Nam 100%... (mã hs bột gỗ làm nhan/ mã hs của bột gỗ làm n)
- Mã HS 14049099: Cây tầm vông đã uống cong dùng để trang trí... (mã hs cây tầm vông đã/ mã hs của cây tầm vông)
- Mã HS 14049099: Mùn sơ dừa đóng thành cục dùng giá thể trồng trọt ... (mã hs mùn sơ dừa đóng/ mã hs của mùn sơ dừa đ)
- Mã HS 14049099: Vỏ trái gòn khô dùng trang trí trong lồng chim, mới 100%... (mã hs vỏ trái gòn khô/ mã hs của vỏ trái gòn)
- Mã HS 14049099: Mụn Dừa 2,000 Bao (19.8Kg(Nw)/Bao).Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs mụn dừa 2000 b/ mã hs của mụn dừa 200)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt Nhỏ 330 Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt nhỏ/ mã hs của vỏ dừa cắt n)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt 300 Bao(24.8Kg(NW)/Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt 300/ mã hs của vỏ dừa cắt 3)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt600 Bao(11.8Kg(NW)/Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt600 b/ mã hs của vỏ dừa cắt60)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa hạt điều ... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: THÌA DỪA MẪU MỚI 100%... (mã hs thìa dừa mẫu mớ/ mã hs của thìa dừa mẫu)
- Mã HS 14049099: BÀN CHẢI MẪU MỚI 100%... (mã hs bàn chải mẫu mớ/ mã hs của bàn chải mẫu)
- Mã HS 14049099: DÌA DỪA MẪU MỚI 100%... (mã hs dìa dừa mẫu mới/ mã hs của dìa dừa mẫu)
- Mã HS 14049099: ỐNG HÚT MẪU MỚI 100%... (mã hs ống hút mẫu mới/ mã hs của ống hút mẫu)
- Mã HS 14049099: Muỗng, đũa từ cây dừa, mới 100% SX Việt Nam... (mã hs muỗng đũa từ c/ mã hs của muỗng đũa t)
- Mã HS 14049099: MẪU BÁT DỪA... (mã hs mẫu bát dừa/ mã hs của mẫu bát dừa)
- Mã HS 14049099: BÁT DỪA MẪU MỚI 100%... (mã hs bát dừa mẫu mới/ mã hs của bát dừa mẫu)
- Mã HS 14049099: Bát dừa mài nhẵn 01, Smooth coconut bowl, hàng mới 100%... (mã hs bát dừa mài nhẵ/ mã hs của bát dừa mài)
- Mã HS 14049099: BỘT GỖ LÀM NHANG, SẢN XUẤT TỪ VỎ VÀ LÁ CÂY BỒ LỜI, ĐÓNG THÀNH BAO, 50KG/BAO, ĐÃ QUA XỬ LÝ SẤY KHÔ, XAY VÀ NGHIỀN MỊN... (mã hs bột gỗ làm nhan/ mã hs của bột gỗ làm n)
- Mã HS 14049099: Tô, chén bằng gáo dừa, hàng mới 100% SX Việt Nam... (mã hs tô chén bằng g/ mã hs của tô chén bằn)
- Mã HS 14049099: Thìa dừa (16x 3.5cm). màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs thìa dừa 16x 3/ mã hs của thìa dừa 16)
- Mã HS 14049099: Bát làm từ gáo dừa tự nhiên (dia 13 H6cm), màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs bát làm từ gáo/ mã hs của bát làm từ g)
- Mã HS 14049099: Bát dừa dia14H7.5cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa dia14h7/ mã hs của bát dừa dia1)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa hạt điều, Đóng bao PP: 22- 30kg/ 1 bao- Cashew Husk ... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: VỎ LỤA HẠT ĐIỀU... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa hạt điều (CASHEWNUT HULL)... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: VO LUA HAT ĐIÊU, HANG MƠI 100%, SX TAI VN... (mã hs vo lua hat điêu/ mã hs của vo lua hat đ)
- Mã HS 14049099: ỐNG TRE... (mã hs ống tre/ mã hs của ống tre)
- Mã HS 14049099: BÀN CHẢI BẰNG TRE... (mã hs bàn chải bằng t/ mã hs của bàn chải bằn)
- Mã HS 14049099: ĐĨA DỪA MỚI 100%... (mã hs đĩa dừa mới 100/ mã hs của đĩa dừa mới)
- Mã HS 14049099: THÌA DỪA MỚI 100%... (mã hs thìa dừa mới 10/ mã hs của thìa dừa mới)
- Mã HS 14049099: BÀN CHẢI DỪA MỚI 100%... (mã hs bàn chải dừa mớ/ mã hs của bàn chải dừa)
- Mã HS 14049099: Gáo dừa khảm trai bên trong, chu vi(13.5-14.5)cm, cao (5-6)cm, mới 100%... (mã hs gáo dừa khảm tr/ mã hs của gáo dừa khảm)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt 314 Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt 314/ mã hs của vỏ dừa cắt 3)
- Mã HS 14049099: Gáo dừa sơn mài, chu vi (13.5-14.5)cm, cao (5-6)cm. mới 100%... (mã hs gáo dừa sơn mài/ mã hs của gáo dừa sơn)
- Mã HS 14049099: Cành đu đủ và trái đu đủ khô. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs cành đu đủ và t/ mã hs của cành đu đủ v)
- Mã HS 14049099: BÁT DỪA MỚI 100%... (mã hs bát dừa mới 100/ mã hs của bát dừa mới)
- Mã HS 14049099: Tô, chén, muỗng bằng gáo dừa hàng mới 100% SX Việt Nam... (mã hs tô chén muỗng/ mã hs của tô chén mu)
- Mã HS 14049099: Bát làm từ gáo dừa có gắn vỏ trai (sản phẩm thủ công mỹ nghệ) Hàng mới 100% ... (mã hs bát làm từ gáo/ mã hs của bát làm từ g)
- Mã HS 14049099: Bát làm từ gáo dừa dia 13xH6cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs bát làm từ gáo/ mã hs của bát làm từ g)
- Mã HS 14049099: Thìa dĩa bằng vỏ trai (sản phẩm thủ công mỹ nghệ) Hàng mới 100%... (mã hs thìa dĩa bằng v/ mã hs của thìa dĩa bằn)
- Mã HS 14049099: Túi cói, kích thước chu vi 20cm, độ dày (7-9)cm. Mới 100%... (mã hs túi cói kích t/ mã hs của túi cói kíc)
- Mã HS 14049099: Bát dừa sơn mài, kích thước Dia13 x H 5,6cm. Mã hàng NOYA0004. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa sơn mài/ mã hs của bát dừa sơn)
- Mã HS 14049099: Bông tắm bằng sơ mướp. Hàng mới 100%... (mã hs bông tắm bằng s/ mã hs của bông tắm bằn)
- Mã HS 14049099: Khay khảm trai (sản phẩm thủ công mỹ nghệ)Hàng mới 100%... (mã hs khay khảm trai/ mã hs của khay khảm tr)
- Mã HS 14049099: Bát dừa sơn mài kích thước Dia13 x H 5.5 cm. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa sơn mài/ mã hs của bát dừa sơn)
- Mã HS 14049099: Bột nhang làm từ vỏ và lá cây bồ lời phơi khô xay nghiền mịn không có trầm, hàng mới 100%... (mã hs bột nhang làm t/ mã hs của bột nhang là)
- Mã HS 14049099: Ly chỉ xơ dừa 2C24SQ8, dùng để trồng lan, mới 100%... (mã hs ly chỉ xơ dừa 2/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 14049099: Ly chỉ xơ dừa STRIP 8 5X5, dùng để trồng lan, mới 100%... (mã hs ly chỉ xơ dừa s/ mã hs của ly chỉ xơ dừ)
- Mã HS 14049099: Viên xơ dừa 28 DICES PP,dùng để trồng lan,mới 100%... (mã hs viên xơ dừa 28/ mã hs của viên xơ dừa)
- Mã HS 14049099: ỐNG HÚT TRE... (mã hs ống hút tre/ mã hs của ống hút tre)
- Mã HS 14049099: Mụn Dừa 250 Bao(19.8Kg(NW)/Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Viêt Nam... (mã hs mụn dừa 250 bao/ mã hs của mụn dừa 250)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt Nhỏ 300 Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt nhỏ/ mã hs của vỏ dừa cắt n)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa điều (loại 3)#VN... (mã hs vỏ lụa điều lo/ mã hs của vỏ lụa điều)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt 1,150 Bao(24.8Kg(NW)/Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt 115/ mã hs của vỏ dừa cắt 1)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt100 Bao(11.8Kg(NW)/Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt100 b/ mã hs của vỏ dừa cắt10)
- Mã HS 14049099: Đũa dừa có in logo (Coconut wooden chopstick), Hàng mới 100%... (mã hs đũa dừa có in l/ mã hs của đũa dừa có i)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa hạt điều; Cashew husk, 28 kg/ bao PP, hàng mới 100%. ... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: ỐNG HÚT BẰNG TRE HÀNG MẪU MỚI 1005... (mã hs ống hút bằng tr/ mã hs của ống hút bằng)
- Mã HS 14049099: BÀN CHẢI HÀNG MẪU MỚI 100%... (mã hs bàn chải hàng m/ mã hs của bàn chải hàn)
- Mã HS 14049099: Thìa làm bằng gáo dừa (Coconut spoon), Hàng mới 100%... (mã hs thìa làm bằng g/ mã hs của thìa làm bằn)
- Mã HS 14049099: Ống hút,muỗng, rổ từ cây dừa, mới 100% SX Việt Nam... (mã hs ống hútmuỗng/ mã hs của ống hútmuỗn)
- Mã HS 14049099: THÌA SƠN MÀI MẪU MỚI 100%... (mã hs thìa sơn mài mẫ/ mã hs của thìa sơn mài)
- Mã HS 14049099: BÁT SƠN MÀI MẪU MỚI 100%... (mã hs bát sơn mài mẫu/ mã hs của bát sơn mài)
- Mã HS 14049099: BÁT DỪA HÀNG MẪU MỚI 100%... (mã hs bát dừa hàng mẫ/ mã hs của bát dừa hàng)
- Mã HS 14049099: Đĩa làm bằng gáo dừa hình trái tim có khắc logo (Coconut shell heart dish), Hàng mới 100%... (mã hs đĩa làm bằng gá/ mã hs của đĩa làm bằng)
- Mã HS 14049099: Nĩa dừa (16x2.8cm). Màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs nĩa dừa 16x28/ mã hs của nĩa dừa 16x)
- Mã HS 14049099: BÁT TRE MẪU MỚI 100%... (mã hs bát tre mẫu mới/ mã hs của bát tre mẫu)
- Mã HS 14049099: Bát dừa dia13H6 cm Màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa dia13h6/ mã hs của bát dừa dia1)
- Mã HS 14049099: Bát dừa dia13.5H4 cm Màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa dia135/ mã hs của bát dừa dia1)
- Mã HS 14049099: Bát làm bằng gáo dừa tự nhiên (Coconut bowl- Natural), Mã: NATU, Hàng mới 100%... (mã hs bát làm bằng gá/ mã hs của bát làm bằng)
- Mã HS 14049099: Bát dừa tự nhiên, kích thước D13 x H6 cm (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa tự nhiê/ mã hs của bát dừa tự n)
- Mã HS 14049099: Mụn dừa ... (mã hs mụn dừa/ mã hs của mụn dừa)
- Mã HS 14049099: Cốc làm từ gáo dừa, mã 15150 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, ... (mã hs cốc làm từ gáo/ mã hs của cốc làm từ g)
- Mã HS 14049099: Bát dừa sơn mài màu cam mã SD32M kích thước Dia13xH5.6cm. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa sơn mài/ mã hs của bát dừa sơn)
- Mã HS 14049099: Bát dừa sơn mài mã SD02.2 kích thước Dia13xH5.6cm. Hàng mới 100%... (mã hs bát dừa sơn mài/ mã hs của bát dừa sơn)
- Mã HS 14049099: MỤN DỪA KHÔ XUẤT XỨ VIỆT NAM... (mã hs mụn dừa khô xuấ/ mã hs của mụn dừa khô)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa hạt điều- cashew husk (for tanning purpose), Size 3-10 mm, 1 bao 0,06kg, hàng mới 100%... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: Miễng gáo dừa cắt nhỏ (COCONUT SHELL CUT SMALL)... (mã hs miễng gáo dừa c/ mã hs của miễng gáo dừ)
- Mã HS 14049099: BỘT GỖ LÀM NHANG SẢN XUẤT TỪ VỎ VÀ LÁ CÂY BỒ LỜI, ĐÓNG THÀNH BAO, 50KG/BAO, ĐÃ QUA XỬ LÝ SẤY KHÔ, XAY VÀ NGHIỀN MỊN... (mã hs bột gỗ làm nhan/ mã hs của bột gỗ làm n)
- Mã HS 14049099: THẢM XƠ DỪA (0.6M X10M)... (mã hs thảm xơ dừa 0/ mã hs của thảm xơ dừa)
- Mã HS 14049099: THẢM XƠ DỪA (1.0 M X 10M) ... (mã hs thảm xơ dừa 1/ mã hs của thảm xơ dừa)
- Mã HS 14049099: Lá cọ: chiều dài lá 1.2m... (mã hs lá cọ chiều dà/ mã hs của lá cọ chiều)
- Mã HS 14049099: Bèo khô do VNSX, hàng đòng thành kiện đồng nhất 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs bèo khô do vnsx/ mã hs của bèo khô do v)
- Mã HS 14049099: Bột sắn do VNSX, hàng đòng thành bao đồng nhất 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs bột sắn do vnsx/ mã hs của bột sắn do v)
- Mã HS 14049099: Mụn dừa. Hàng Việt Nam sản xuất... (mã hs mụn dừa hàng v/ mã hs của mụn dừa hàn)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt Nhỏ 354 Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt nhỏ/ mã hs của vỏ dừa cắt n)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt Nhỏ 430 Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt nhỏ/ mã hs của vỏ dừa cắt n)
- Mã HS 14049099: Đũa, muỗng bằng gáo dừa, mới 100% SX Việt Nam... (mã hs đũa muỗng bằng/ mã hs của đũa muỗng b)
- Mã HS 14049099: DĨA DỪA MẪU MỚI 100%... (mã hs dĩa dừa mẫu mới/ mã hs của dĩa dừa mẫu)
- Mã HS 14049099: Muỗng dừa tự nhiên, kích thước chiều dài 16, chiều cao 3.5cm, màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs muỗng dừa tự nh/ mã hs của muỗng dừa tự)
- Mã HS 14049099: Nĩa dừa tự nhiên, kích thước 16cm, màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs nĩa dừa tự nhiê/ mã hs của nĩa dừa tự n)
- Mã HS 14049099: Dao dừa tự nhiên, kích thước 16cm, màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs dao dừa tự nhiê/ mã hs của dao dừa tự n)
- Mã HS 14049099: Sản phẩm từ vỏ dừa khô: Gáo dừa, hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm từ vỏ/ mã hs của sản phẩm từ)
- Mã HS 14049099: BRUSH CLEANER, ban chai, L 22cm, hang moi 100%... (mã hs brush cleaner/ mã hs của brush cleane)
- Mã HS 14049099: FROZEN BOILED BANANA LEAVES (LA CHUOI) ... (mã hs frozen boiled b/ mã hs của frozen boile)
- Mã HS 14049099: Lá dong. Hàng mới 100%... (mã hs lá dong hàng m/ mã hs của lá dong hàn)
- Mã HS 14049099: Bột gỗ làm nhang làm từ vỏ, lá cây Bồ lời, được phơi khô xay mịn, không có trầm, hàng mới 100%&VN... (mã hs bột gỗ làm nhan/ mã hs của bột gỗ làm n)
- Mã HS 14049099: Lá điều khô (dùng làm đất sạch trong trồng trọt). Xuất xứ Việt Nam (22.5KG x 1170 BAO)... (mã hs lá điều khô dù/ mã hs của lá điều khô)
- Mã HS 14049099: THÌA GỖ DỪA MỚI 100%... (mã hs thìa gỗ dừa mới/ mã hs của thìa gỗ dừa)
- Mã HS 14049099: ỐNG HÚT BẰNG TRE MỚI 100%... (mã hs ống hút bằng tr/ mã hs của ống hút bằng)
- Mã HS 14049099: BÀN CHẢI MỚI 100%... (mã hs bàn chải mới 10/ mã hs của bàn chải mới)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt 1,050 Bao(24.8Kg(NW)/Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt 105/ mã hs của vỏ dừa cắt 1)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt 500 Bao(11.8Kg(NW)/Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt 500/ mã hs của vỏ dừa cắt 5)
- Mã HS 14049099: Đũa dừa (22cm). Màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs đũa dừa 22cm/ mã hs của đũa dừa 22c)
- Mã HS 14049099: ỐNG HÚT MỚI 100%... (mã hs ống hút mới 100/ mã hs của ống hút mới)
- Mã HS 14049099: HỘP CARTON MỚI 100%... (mã hs hộp carton mới/ mã hs của hộp carton m)
- Mã HS 14049099: BÁT GỖ DỪA MỚI 100%... (mã hs bát gỗ dừa mới/ mã hs của bát gỗ dừa m)
- Mã HS 14049099: Chén, muỗng, đũa, nĩa bằng gáo dừa và thân dừa hàng mới 100%... (mã hs chén muỗng đũ/ mã hs của chén muỗng)
- Mã HS 14049099: Chén làm bằng gáo dừa, PO268367, hàng mới 100%... (mã hs chén làm bằng g/ mã hs của chén làm bằn)
- Mã HS 14049099: Nĩa dừa (16cm). Màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs nĩa dừa 16cm/ mã hs của nĩa dừa 16c)
- Mã HS 14049099: Ly có gắn bông làm bằng gáo dừa, PO268367, hàng mới 100%... (mã hs ly có gắn bông/ mã hs của ly có gắn bô)
- Mã HS 14049099: Bikini làm bằng gáo dừa, PO267981, hàng mới 100%... (mã hs bikini làm bằng/ mã hs của bikini làm b)
- Mã HS 14049099: Dao dừa (16 cm). màu tự nhiên. Hàng mới 100%... (mã hs dao dừa 16 cm/ mã hs của dao dừa 16)
- Mã HS 14049099: Ong hut bang tre, moi 100%... (mã hs ong hut bang tr/ mã hs của ong hut bang)
- Mã HS 14049099: Ban chai bang tre. moi 100%... (mã hs ban chai bang t/ mã hs của ban chai ban)
- Mã HS 14049099: Lá chuối. Hàng mới 100%... (mã hs lá chuối hàng/ mã hs của lá chuối hà)
- Mã HS 14049099: THẢM XƠ DỪA (0.6M)... (mã hs thảm xơ dừa 0/ mã hs của thảm xơ dừa)
- Mã HS 14049099: MỤN DỪA (COCOPEAT)... (mã hs mụn dừa cocope/ mã hs của mụn dừa coc)
- Mã HS 14049099: THẢM XƠ DỪA (1M)... (mã hs thảm xơ dừa 1m/ mã hs của thảm xơ dừa)
- Mã HS 14049099: THẢM XƠ DỪA (1.2M)... (mã hs thảm xơ dừa 1/ mã hs của thảm xơ dừa)
- Mã HS 14049099: THẢM XƠ DỪA (1.5M)... (mã hs thảm xơ dừa 1/ mã hs của thảm xơ dừa)
- Mã HS 14049099: VỎ LUA HẠT ĐIỀU Cashew husk (For tanning purpose) 3MM TO 10MM... (mã hs vỏ lua hạt điều/ mã hs của vỏ lua hạt đ)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa hạt điều Cashew Husk... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: VO LUA HẠT ĐIỀU Cashew husk (For tanning purpose) 3MM TO 10MM... (mã hs vo lua hạt điều/ mã hs của vo lua hạt đ)
- Mã HS 14049099: Vỏ Dừa Cắt Nhỏ 277 Bao.Hàng Mới 100% Xuất Xứ Việt Nam... (mã hs vỏ dừa cắt nhỏ/ mã hs của vỏ dừa cắt n)
- Mã HS 14049099: GÁO DỪA THÔ, MÀU NÂU SẪM TỰ NHIÊN, MẶT CẮT PHẲNG, ĐƯỜNG KÍNH 13CM, CHIỀU CAO 9CM (+-1CM), MỚI 100% ... (mã hs gáo dừa thô mà/ mã hs của gáo dừa thô)
- Mã HS 14049099: Cỏ tranh cắt khúc MR_609. Hàng mới 100%... (mã hs cỏ tranh cắt kh/ mã hs của cỏ tranh cắt)
- Mã HS 14049099: Mụn Dừa (Coconut Pith)... (mã hs mụn dừa coconu/ mã hs của mụn dừa coc)
- Mã HS 14049099: Lá dong... (mã hs lá dong/ mã hs của lá dong)
- Mã HS 14049099: Vỏ lụa hạt điều. CASHEW NUT HUSK POWDER. Đóng gói: 2 bao/ pallets. 600kgs/ bao (+/-10%) không đồng nhât. Nguồn gốc Việt Nam... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
- Mã HS 14049099: MỤN DỪA (PE)... (mã hs mụn dừa pe/ mã hs của mụn dừa pe)
- Mã HS 14049099: MỤN DỪA (JUMBO)... (mã hs mụn dừa jumbo/ mã hs của mụn dừa jum)