Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0203 - Mã HS 02031200: Sườn heo, 6 gói x 500gr. Hàng mới 100%.... (mã hs sườn heo 6 gói/ hs code sườn heo 6)
- Mã HS 02031900: Thịt cốt lết heo. SL: 1280. 1 x$0. 98. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt cốt lết he/ hs code thịt cốt lết)
- Mã HS 02031900: Thịt xá xíu đông lạnh. SL: 19. 7 x$7. 82 Hàng mới 100%.... (mã hs thịt xá xíu đôn/ hs code thịt xá xíu)
- Mã HS 02032200: Thịt xương sườn lợn Iberico đông lạnh-IBERICO PORK SPARERIBS (NSX: 18/10/2019-HSD: 18/10/2021)... (mã hs thịt xương sườn/ hs code thịt xương s)
- Mã HS 02032200: Thịt sườn cốt lết heo đông lạnh-Frozen pork loin bone in with vertebrae.... (mã hs thịt sườn cốt l/ hs code thịt sườn cố)
- Mã HS 02032200: Chân giò heo trước đông lạnh nguyên cái (từ vai đến móng chân)... (mã hs chân giò heo tr/ hs code chân giò heo)
- Mã HS 02032200: Khoanh giò heo đông lạnh (chưa cắt khúc)- FROZEN PORK HOCK-NSX: OLYMEL S. E. C/L. P. (MÃ 147), đóng thùng trung bình: 15kg/ct... (mã hs khoanh giò heo/ hs code khoanh giò h)
- Mã HS 02032200: Sườn lợn có xương đông lạnh_Pork Sparerib Prem Medium 3/2PC_HSD: 03/2021... (mã hs sườn lợn có xươ/ hs code sườn lợn có)
- Mã HS 02032900: Thịt dải lợn đông lạnh (phần thịt vách)- Frozen Pork Diaphragm. 15kg/thùng. Nhà sx: Conestoga Meat Packers Ltd (mã 391). ngày sx: T07-08/2019. hsd 2 năm... (mã hs thịt dải lợn đô/ hs code thịt dải lợn)
- Mã HS 02032900: Thịt vụn lợn đông lạnh 65% nạc- Frozen Pork Trimming 65%. Nhà sx: Agromex Inc. Also Doing Business As Name: F. Menard Inc (mã 010). ngày sx: T10/2019. hsd 2 năm... (mã hs thịt vụn lợn đô/ hs code thịt vụn lợn)
- Mã HS 02032900: Thịt lợn có xương đông lạnh (phần thịt bụng). Nhà SX: ROUSSALY. Đóng trung bình 22. 27 kg/carton. NSX: T11/2019. HSD: 2 năm... (mã hs thịt lợn có xươ/ hs code thịt lợn có)
- Mã HS 02032900: Thịt lợn không xương đông lạnh (phần thịt bụng). Nhà SX: Westvlees N. V. Đóng trung bình 17. 65 kg/polyblock. NSX: T05->09/2019. HSD: 18 tháng.... (mã hs thịt lợn không/ hs code thịt lợn khô)
- Mã HS 02032900: Sườn heo Tây Ban Nha có xương đông lạnh hiệu Fribin (FROZEN PORK SPARE RIBS); HSD 24 tháng kể từ NSX in trên bao bì; Hàng mới 100%... (mã hs sườn heo tây ba/ hs code sườn heo tây)
- Mã HS 02032900: Xương ống heo đông lạnh(Frozen Pork Femur Bones)-Loại: 10kg/ctn. Nsx: MIR-KAR Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa. Nsx: T10/2019-Hsd: T10/2021... (mã hs xương ống heo đ/ hs code xương ống he)
- Mã HS 02032900: Giò sau heo đông lạnh(Frozen Pork Hind Feet)-Loại: 10kg/ctn. Nsx: MIR-KAR S. Z. O. O. S komandytowa&Przedsiebiorstwo Produkcyjno H. Us. Nik-Pol S. Z. O. Nsx: T09, 10/2019-Hsd: T09, T10/20-21... (mã hs giò sau heo đôn/ hs code giò sau heo)
- Mã HS 02032900: Sườn sụn heo đông lạnh(Frozen pork soft bones)-Loại: 10kg/ctn. Nsx: Przedsiebiorstwo Produkcyjno handlowo-Uslugowe Nik-Pol Spolka Z ograniczona odpowiedzialnoscia. Nsx: T9, 10/2019-Hsd: T9, 10/2021... (mã hs sườn sụn heo đô/ hs code sườn sụn heo)
- Mã HS 02032900: Sườn cánh buồn heo đông lạnh(Frozen Pork Spareribs)-Loại: 10kg/ctn. Nsx: Mir-Kar Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa- Mã 10093805. Nsx: T10/2019-Hsd: T10/2021... (mã hs sườn cánh buồn/ hs code sườn cánh bu)
- Mã HS 02032900: Ba chỉ tấm không xương có da heo đông lạnh (Frozen pork A grade belly boneless, Skin on)-Loại: 15-20 catch weight/ctn. Nsx: MIR-KAR S. Z. O. O. S. komandytowa. Nsx: T10/19-Hsd: T10/2021... (mã hs ba chỉ tấm khôn/ hs code ba chỉ tấm k)
- Mã HS 02032900: Thịt ba chỉ heo đông lạnh(Mã: 4517)(Frozen Pork Bellies) (21. 845kg/thùng) HSD: 13/01/2021- 23/02/2021. Hàng không thuộc danh mục do Cites quản lý... (mã hs thịt ba chỉ heo/ hs code thịt ba chỉ)
- Mã HS 02032900: Đùi heo đông lạnh có xương-Frozen Pork Hock, 15 kg/kiện, NSX: 10/2019, HSD: 10/2021, NSX: OLYMEL S. E. C/L. P. , Hàng mới 100%... (mã hs đùi heo đông lạ/ hs code đùi heo đông)
- Mã HS 02032900: Sườn lợn đông lạnh có xương (xuất xứ: Balan;NSX: Animex K4 Spolka z organiczona odpow iedzialnoscia Oddzial K4 w Kutnie); đóng thùng: 10kg/carton, HSD: T4/2021)... (mã hs sườn lợn đông l/ hs code sườn lợn đôn)
- Mã HS 02032900: Thịt lợn vai không xương đông lạnh- FROZEN BONELESS PORK SHOULDER PICNIC CUSHION MEAT, Nhà sản xuất: Smithfield/ Farmland-Denison, Iowa... (mã hs thịt lợn vai kh/ hs code thịt lợn vai)
- Mã HS 02032900: Thịt sườn lợn đông lạnh (Frozen pork spare ribs, 10kg/carton)- mã nhà máy PL10093805WE... (mã hs thịt sườn lợn đ/ hs code thịt sườn lợ)
- Mã HS 02032900: Khoanh giò lợn đông lạnh- frozen pork front hocks, Nhà SX: FRIGO GEL SRL, đóng thùng trung bình 9. 53kg/carton. NSX: T07 đến T11/2017, T01/2018 HSD: 24 tháng... (mã hs khoanh giò lợn/ hs code khoanh giò l)
- Mã HS 02032900: Xương ức lợn có thịt đông lạnh- frozen pork softbone (without breastbone), Hiệu Danish Crown, Nhà SX: Danish Crown Fleisch GmbH, đóng thùng 10kg/carton. NSX: T09, 10/2017, HSD: 2 năm.... (mã hs xương ức lợn có/ hs code xương ức lợn)
- Mã HS 02032900: Xương sườn lợn đông lạnh- Frozen pork spare ribs. Nhà SX: MIR-KAR HF Sp. z o. o. Sp. k. Đóng thùng 10 kg/carton. NSX: T08/2019. HSD: 1 năm... (mã hs xương sườn lợn/ hs code xương sườn l)
- Mã HS 02032900: Thịt má heo đông lạnh- Frozen Pork Jowl (xuất xứ bỉ, nhà máy Westvlees N. V, Plant 93/1, Hợp đồng 1900313)... (mã hs thịt má heo đôn/ hs code thịt má heo)
- Mã HS 02032900: Thịt heo xay đông lạnh, -Tên thương mại: Frozen pork ground meat, đóng gói: 15kg/thùng carton, hiệu: Schwede, NSX: T11/2019. HSD 24 tháng... (mã hs thịt heo xay đô/ hs code thịt heo xay)
- Mã HS 02032900: Bắp giò heo cắt khúc đông lạnh- Tên thương mại: Frozen pork hock, đóng gói: 15kg/cartons, hiệu: Olymel, NSX: T09, 10/2019; HSD 24 tháng... (mã hs bắp giò heo cắt/ hs code bắp giò heo)
- Mã HS 02032900: Thịt cốt lết heo (có xương) đông lạnh-Tên thương mại: Frozen pork loin bone-in, đóng gói: catch weight in carton, hiệu: olymel. NSX: T10/2019. HSD: 24 tháng... (mã hs thịt cốt lết he/ hs code thịt cốt lết)
- Mã HS 02032900: Xương ức heo (phần đầu xương ức có bám thịt) đông lạnh- Tên thương mại: Frozen pork breast bone, đóng gói: catch weight in cartons, hiệu: Olymel, NSX: T08-10/2019; HSD 24 tháng... (mã hs xương ức heo p/ hs code xương ức heo)
- Mã HS 02032900: Thịt vai heo đông lạnh (thịt không xương, không da- Frozen pork shoulder boneless skinless). Đóng: thùng carton. Hiệu: Seara. NSX: Seara Alimentos Ltda. HSD đến T11/2021.... (mã hs thịt vai heo đô/ hs code thịt vai heo)
- Mã HS 02032900: Sườn heo đông lạnh (sườn bẹ), -Tên thương mại: Frozen pork side ribs, đóng gói: catch weight in carton, hiệu: sofina, NSX: T10/2019. HSD 12 tháng... (mã hs sườn heo đông l/ hs code sườn heo đôn)
- Mã HS 02032900: Thịt đùi heo đông lạnh (không da, không xương)-Tên thương mại: Frozen pork leg, boneless, skinless, đóng gói: catch weight in carton, hiệu: Dalia, NSX: T06, 07/2019.... (mã hs thịt đùi heo đô/ hs code thịt đùi heo)
- Mã HS 02032900: Thịt heo đông lạnh- Brisket Bones-Xương ức. nsx: 10/2019... (mã hs thịt heo đông l/ hs code thịt heo đôn)
- Mã HS 02032900: Nạc vai lợn đông lạnh (không da)... (mã hs nạc vai lợn đôn/ hs code nạc vai lợn)
- Mã HS 02032900: Nạc dăm lợn đông lạnh(Frozen Pork Collar)-Hiệu Sulina-đóng gói 12kg/thùng.... (mã hs nạc dăm lợn đôn/ hs code nạc dăm lợn)
- Mã HS 02032900: Thịt ba rọi heo không xương đông lạnh(Frozen Pork belly Flank). đóng gói 10kg/thùng. Nhà SX: Thunder Creek Pork Inc. Ngày SX: T8, 9, 10/2019 Hạn SD: 2 năm... (mã hs thịt ba rọi heo/ hs code thịt ba rọi)
- Mã HS 02032900: Chân giò lợn cắt khúc đông lạnh (khoanh giò). Frozen pork hock. Nhà sx: Olymel S. E. C/L. P. đóng 15kg/ct. nsx t7. t8/2019. hsd 2 năm... (mã hs chân giò lợn cắ/ hs code chân giò lợn)
- Mã HS 02032900: Sườn heo có xương đông lanh- Frozen Pork Spareribs, hàng mới 100%, mhà cung cấp Swift Pork Company... (mã hs sườn heo có xươ/ hs code sườn heo có)
- Mã HS 02032900: Sườn già heo có xương (đã lọc bớt thịt) đông lạnh (Pork Spare Ribs ST Louis- Nhà sx: Sioux Preme Packing Co)... (mã hs sườn già heo có/ hs code sườn già heo)
- Mã HS 02032900: SƯỜN CỐT LẾT HEO ĐÔNG LẠNH (Frozen Pork Loin, bone in with vertebra; Packing in 17kg cartons; Dalia; Nhà máy: P-167; Xuất xứ: Brazil)... (mã hs sườn cốt lết he/ hs code sườn cốt lết)
- Mã HS 02032900: Thịt thăn heo không xương đông lạnh- NSX: Kaefer Agro Industrial Ltda, xuất xứ Brazil, trọng lượng: 20kg/thùng, SX: T9, 10, 11/2019, HSD: 12 tháng.... (mã hs thịt thăn heo k/ hs code thịt thăn he)
- Mã HS 02032900: Xương ức lợn đông lạnh (phần xương có thịt); NSX: Diamond Valley Pork Pty Ltd; ~ 17kg/ thùng... (mã hs xương ức lợn đô/ hs code xương ức lợn)
- Mã HS 02032900: Thịt thăn vai lợn Iberico đông lạnh-IBERICO PORK SECERETO SECOND CUT (NSX: 24/10/2019-HSD: 24/10/2021)... (mã hs thịt thăn vai l/ hs code thịt thăn va)
- Mã HS 02032900: Thịt filet lợn Iberico đông lạnh-IBERICO PORK SKIRT STEAK (SECRETO) (NSX: 18/10&24/10/2019-HSD: 18/10&24/10/2021)... (mã hs thịt filet lợn/ hs code thịt filet l)
- Mã HS 02032900: Thịt thăn lợn Iberico đã cắt (đông lạnh, chưa chế biến)-IBERICO PORK LOIN END (NSX: 24&25/10&08&14/11/2019-HSD: 24&25/10&08&14/11/2021)... (mã hs thịt thăn lợn i/ hs code thịt thăn lợ)
- Mã HS 02032900: Nạc cổ lợn đông lạnh (Frozen Pork Collar)... (mã hs nạc cổ lợn đông/ hs code nạc cổ lợn đ)
- Mã HS 02032900: Nạc vai heo đông lạnh (Frozen Pork Shoulder Boneless)... (mã hs nạc vai heo đôn/ hs code nạc vai heo)
- Mã HS 02032900: Cốt lết heo đông lạnh- FROZEN PORK LOIN BONE IN, 17KG 1 THÙNG... (mã hs cốt lết heo đôn/ hs code cốt lết heo)
- Mã HS 02032900: SƯỜN SỤN LỢN ĐÔNG LẠNH HIỆU DUBRETON 15KG/THÙNG, HSD: T10/2021- FROZEN PORK BRISKET BONES... (mã hs sườn sụn lợn đô/ hs code sườn sụn lợn)
- Mã HS 02032900: THỊT BA CHỈ LỢN ĐÔNG LẠNH HIỆU GOBARTO, HSD: T10/2020- FROZEN PORK BELLY... (mã hs thịt ba chỉ lợn/ hs code thịt ba chỉ)
- Mã HS 02032900: Giò heo đông lạnh. SL: 306. 18 x$0. 98. Hàng mới 100%.... (mã hs giò heo đông lạ/ hs code giò heo đông)
- Mã HS 02032900: Thịt đùi heo. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt đùi heo h/ hs code thịt đùi heo)
- Mã HS 02032900: Thịt đùi heo. SL: 522. 61 x$1. 24. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt đùi heosl/ hs code thịt đùi heo)
- Mã HS 02032900: Thịt heo ba chỉ. SL: 1532. 66 x$1. 38. Hàng mới 100%.... (mã hs thịt heo ba chỉ/ hs code thịt heo ba)
- Mã HS 02032900: Thịt bả vai lợn không da, không xương đông lạnh (thịt lọc từ vùng cổ vai lợn). Nhà máy sản xuất 167. Hạn sử dụng 24 tháng kể từ NSX... (mã hs thịt bả vai lợn/ hs code thịt bả vai)
- Mã HS 02032900: Thịt mông lợn không xương đông lạnh. Nhà máy sản xuất 167. Hạn sử dụng 24 tháng kể từ NSX. Khối lượng thực tế: 27, 392. 355 kg... (mã hs thịt mông lợn k/ hs code thịt mông lợ)
- Mã HS 02032900: Thịt bụng lợn không da, không xương đông lạnh. Nhà máy sản xuất 119. Hạn sử dụng 24 tháng kể từ NSX... (mã hs thịt bụng lợn k/ hs code thịt bụng lợ)
- Mã HS 02032900: Thịt lợn đông lạnh/Thịt Ba rọi Bỉ có da có xương, Brand Westvlees N. V (Belgian Pork Group Brand/Frozen Pork Belly B Grade Bone in/rind on/flank off) (Hàng mới 100%)... (mã hs thịt lợn đông l/ hs code thịt lợn đôn)
- Mã HS 02032900: Tim lợn đông lạnh_Pork Hearts 30#_HSD: 03/2021... (mã hs tim lợn đông lạ/ hs code tim lợn đông)