Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6406 - Mã HS 64061090: Miếng đệm đế giày các loại (Miếng trang trí)- SHANK EXTERNAL R-1157... (mã hs miếng đệm đế gi/ hs code miếng đệm đế)
- Mã HS 64061090: Mũ giày = vải... (mã hs mũ giày = vải/ hs code mũ giày = vả)
- Mã HS 64061090: Mặt giày cắt sẵn chưa phủ PU (340*223mm)... (mã hs mặt giày cắt sẵ/ hs code mặt giày cắt)
- Mã HS 64061090: Mũ Giày- SEMI-FINISHED UPPER (NPL dùng để SX giày dép, mới 100%)... (mã hs mũ giày semif/ hs code mũ giày sem)
- Mã HS 64061090: Da bò thuộc cắt sẵn... (mã hs da bò thuộc cắt/ hs code da bò thuộc)
- Mã HS 64061090: Da heo thuộc cắt sẵn... (mã hs da heo thuộc cắ/ hs code da heo thuộc)
- Mã HS 64061090: Mũi giày bán thành phẩm bằng vải(Knitting vamp)... (mã hs mũi giày bán th/ hs code mũi giày bán)
- Mã HS 64061090: Dây giày- 5MM, FLAT, SJL-15028/5MM, 115CM... (mã hs dây giày 5mm/ hs code dây giày 5m)
- Mã HS 64061090: Dây giày các loại... (mã hs dây giày các lo/ hs code dây giày các)
- Mã HS 64061090: Phụ liệu trang trí đế giày các loại... (mã hs phụ liệu trang/ hs code phụ liệu tra)
- Mã HS 64061090: Mặt giày- PRINT UPPER... (mã hs mặt giày print/ hs code mặt giày pr)
- Mã HS 64061090: B/03: Mặt giày- PRINT UPPER... (mã hs b/03 mặt giày/ hs code b/03 mặt gi)
- Mã HS 64061090: Dây giày các loại-110 00a 6mmsjl-17007 w/05btip waxed lace... (mã hs dây giày các lo/ hs code dây giày các)
- Mã HS 64061090: Dây giày- LACE... (mã hs dây giày lace/ hs code dây giày la)
- Mã HS 64061090: Dây giày- AGT LCE... (mã hs dây giày agt l/ hs code dây giày ag)
- Mã HS 64061090: Dây giày- SHOELACE... (mã hs dây giày shoel/ hs code dây giày sh)
- Mã HS 64061090: Dây giày- SHOE LACE... (mã hs dây giày shoe/ hs code dây giày sh)
- Mã HS 64061090: Dây giày- AGLET LACE... (mã hs dây giày aglet/ hs code dây giày ag)
- Mã HS 64061090: Nhựa trang trí các loại... (mã hs nhựa trang trí/ hs code nhựa trang t)
- Mã HS 64061090: Dây giày các loại- 95 79h/00a 5mm el1613 brd round lace... (mã hs dây giày các lo/ hs code dây giày các)
- Mã HS 64061090: Mũ giày- VAMP AXR505... (mã hs mũ giày vamp a/ hs code mũ giày vam)
- Mã HS 64061090: Đầu xỏ dây giày... (mã hs đầu xỏ dây giày/ hs code đầu xỏ dây g)
- Mã HS 64061090: Miếng nhựa... (mã hs miếng nhựa/ hs code miếng nhựa)
- Mã HS 64061090: Vải giả da cắt sẵn 3x4cm (2 miếng/bộ)... (mã hs vải giả da cắt/ hs code vải giả da c)
- Mã HS 64061090: Khoen sỏ dây giày các loại... (mã hs khoen sỏ dây gi/ hs code khoen sỏ dây)
- Mã HS 64061090: Bán thành phẩm má giày... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 64061090: Liệu đế của giày... (mã hs liệu đế của già/ hs code liệu đế của)
- Mã HS 64061090: Miếng trang trí giầy (chất liệu plastic)... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64061090: Lót mặt giày chất liệu bằng vải bồi mút... (mã hs lót mặt giày ch/ hs code lót mặt giày)
- Mã HS 64061090: AIR ODYSSEY (M)/TOP EYELET/6-15/NYLON 6/BLACK(00A)-Khoen sỏ dây giày... (mã hs air odyssey m/ hs code air odyssey)
- Mã HS 64061090: PRESTO FLY (M)/TIP/6-6/T95AUM-3/BLACK(00A)-Phụ liệu trang trí(Miếng nhựa trang trí)... (mã hs presto fly m// hs code presto fly)
- Mã HS 64061090: PRESTO FLY (M)/TIP/11-12/T95AUM-3/BLACK(00A)-Phụ liệu trang trí(Miếng nhựa trang trí)... (mã hs presto fly m// hs code presto fly)
- Mã HS 64061090: PRESTO FLY (M)/TIP/9T-10T/T95AUM-3/BLACK(00A)-Phụ liệu trang trí(Miếng nhựa trang trí)... (mã hs presto fly m// hs code presto fly)
- Mã HS 64061090: Miếng trang trí giày... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64061090: Dây giày- SHOELACES... (mã hs dây giày shoel/ hs code dây giày sh)
- Mã HS 64061090: Eva cắt sẵn... (mã hs eva cắt sẵn/ hs code eva cắt sẵn)
- Mã HS 64061090: Đế EVA... (mã hs đế eva/ hs code đế eva)
- Mã HS 64061090: Dây quai... (mã hs dây quai/ hs code dây quai)
- Mã HS 64061090: Bán thành phẩm giày (phần mũ giày đã chặt sẵn)... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 64061090: Mũ giày Rieker... (mã hs mũ giày rieker/ hs code mũ giày riek)
- Mã HS 64061090: Mặt giày- WMT4 924593 HAPTIC PRINT UPPER... (mã hs mặt giày wmt4/ hs code mặt giày wm)
- Mã HS 64061090: Mặt giày- 6MT4 AH7453 HAPTIC PRINT UPPER... (mã hs mặt giày 6mt4/ hs code mặt giày 6m)
- Mã HS 64061090: B/03: Mặt giày làm từ polyester- HAPTIC PRINT UPPER... (mã hs b/03 mặt giày/ hs code b/03 mặt gi)
- Mã HS 64061090: Khoen sỏ dây giày- EYELET, ND-S387(DSI-01-5A)... (mã hs khoen sỏ dây gi/ hs code khoen sỏ dây)
- Mã HS 64061090: Mũi giáy bằng da nhân tạo đã cắt (polyurethane 60% polyester 40%)... (mã hs mũi giáy bằng d/ hs code mũi giáy bằn)
- Mã HS 64061090: Mặt giày... (mã hs mặt giày/ hs code mặt giày)
- Mã HS 64061090: Bán thành phẩm sandal... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 64061090: Mũ giày (nguyên liệu dùng để sản xuất giày sản xuất xuất khẩu)... (mã hs mũ giày nguyên/ hs code mũ giày ngu)
- Mã HS 64061090: Mũ giầy vải... (mã hs mũ giầy vải/ hs code mũ giầy vải)
- Mã HS 64061090: BRD316 8MM*85CM COLOR: 86W/01B/4PI- Dây giày... (mã hs brd316 8mm*85cm/ hs code brd316 8mm*8)
- Mã HS 64061090: Phụ liệu mặt ngoài: Bán thành phẩm mũ giày... (mã hs phụ liệu mặt ng/ hs code phụ liệu mặt)
- Mã HS 64061090: PRESTO FLY (M)/TONGUE LOGO/6-15/ESTANE S385A-7N/BLACK(00A)-Phụ liệu trang trí(Miếng nhựa trang trí)... (mã hs presto fly m// hs code presto fly)
- Mã HS 64061090: Mũ Giầy- VAMP(AIR WEAVE JQD NANO 8. 0(100% POLYESTER)... (mã hs mũ giầy vampa/ hs code mũ giầy vam)
- Mã HS 64061090: Phụ liệu trang trí- Miếng lót đế giày... (mã hs phụ liệu trang/ hs code phụ liệu tra)
- Mã HS 64061090: Bộ phận của giày, dép. Mũ giầy bằng vải... (mã hs bộ phận của già/ hs code bộ phận của)
- Mã HS 64061090: Mũ giày- VAMP... (mã hs mũ giày vamp/ hs code mũ giày vam)
- Mã HS 64061090: Mũ giầy bán thành phẩm bằng vải... (mã hs mũ giầy bán thà/ hs code mũ giầy bán)
- Mã HS 64061090: Phụ liệu trang trí... (mã hs phụ liệu trang/ hs code phụ liệu tra)
- Mã HS 64061090: LACE 6MM 115CM-Dây giày... (mã hs lace 6mm 115cm/ hs code lace 6mm 115)
- Mã HS 64061090: Mũi giầy bằng nhựa dùng để sản xuất giầy (6x4x3)cm +-1cm. Hàng mới 100%... (mã hs mũi giầy bằng n/ hs code mũi giầy bằn)
- Mã HS 64061090: Miếng ốp mũi giầy bằng nhựa (dài 12, rộng 5)cm +-2cm, dày 0, 1cm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng ốp mũi gi/ hs code miếng ốp mũi)
- Mã HS 64061090: Mũ giày bán thành phẩm PK15066 UPPER S M... (mã hs mũ giày bán thà/ hs code mũ giày bán)
- Mã HS 64061090: Mặt giày- 9 DUNKH 917567 203 KNIT COLLAR... (mã hs mặt giày 9 dun/ hs code mặt giày 9)
- Mã HS 64061090: Chi tiết trang trí mũ giày... (mã hs chi tiết trang/ hs code chi tiết tra)
- Mã HS 64061090: Mũ giầy làm từ vải dệt thoi chất liệu Filament bằng nylon 100% dạng lưới... (mã hs mũ giầy làm từ/ hs code mũ giầy làm)
- Mã HS 64061090: Chi tiết giày cắt sẵn- CUFF... (mã hs chi tiết giày c/ hs code chi tiết già)
- Mã HS 64061090: Bộ phận cánh giày của giày trượt băng/patanh... (mã hs bộ phận cánh gi/ hs code bộ phận cánh)
- Mã HS 64061090: Mặt giày (Mục: 02 TK 101330169620/E31)... (mã hs mặt giày mục/ hs code mặt giày mụ)
- Mã HS 64061090: Phụ liệu trang trí của mũ giày đã in (tấm vải VAMP12) (1 Đôi 2 Chiếc)... (mã hs phụ liệu trang/ hs code phụ liệu tra)
- Mã HS 64061090: Miếng Trang Trí bằng nhựa (Size S)(50, 824. 00 PR101, 648. 00PCE)... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64061090: Chi tiết đầu xỏ dây giày EYELET AIR SPAN 2... (mã hs chi tiết đầu xỏ/ hs code chi tiết đầu)
- Mã HS 64061090: MẶT GIÀY ADIDAS... (mã hs mặt giày adidas/ hs code mặt giày adi)
- Mã HS 64061090: Recruit SPJ19 (Vải đã định hình mũ giày) khổ 43": 10, 95 yard (45 đôi) (Mũ giày)... (mã hs recruit spj19/ hs code recruit spj1)
- Mã HS 64061090: Recruit SN70-3 (Vải định hình mũ giày) khổ 43": 10, 71 yard (75 đôi150 cái)... (mã hs recruit sn703/ hs code recruit sn70)
- Mã HS 64061090: Đinh gót... (mã hs đinh gót/ hs code đinh gót)
- Mã HS 64061090: Miếng chi tiết mặt giày(SHOE DETAIL. Dệt từ sợi xe 100% cotton. Item# FF-000146. Hàng mới 100%... (mã hs miếng chi tiết/ hs code miếng chi ti)
- Mã HS 64061090: Phụ kiện của mũ giày Nike (gồm má giày, mũi giày, mút đệm)... (mã hs phụ kiện của mũ/ hs code phụ kiện của)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 7MM... (mã hs dây giày 7mm/ hs code dây giày 7mm)
- Mã HS 64061090: Đường viền cổ giầy... (mã hs đường viền cổ g/ hs code đường viền c)
- Mã HS 64061090: Mặt giày... (mã hs mặt giày/ hs code mặt giày)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 7MM 90CM... (mã hs dây giày 7mm 90/ hs code dây giày 7mm)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 7MM 95CM... (mã hs dây giày 7mm 95/ hs code dây giày 7mm)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 4MM 100CM... (mã hs dây giày 4mm 10/ hs code dây giày 4mm)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 4MM 110CM... (mã hs dây giày 4mm 11/ hs code dây giày 4mm)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 4MM 120CM... (mã hs dây giày 4mm 12/ hs code dây giày 4mm)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 7MM 100CM... (mã hs dây giày 7mm 10/ hs code dây giày 7mm)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 7MM 110CM... (mã hs dây giày 7mm 11/ hs code dây giày 7mm)
- Mã HS 64061090: DÂY GIÀY 3. 5MM 95CM... (mã hs dây giày 35mm/ hs code dây giày 35)
- Mã HS 64061090: Mũi và thân trên giày. Shoes Upper... (mã hs mũi và thân trê/ hs code mũi và thân)
- Mã HS 64062000: Đế giầy các loại... (mã hs đế giầy các loạ/ hs code đế giầy các)
- Mã HS 64062000: Miếng gót các loại- HEEL COUNTER... (mã hs miếng gót các l/ hs code miếng gót cá)
- Mã HS 64062000: Đế Eva (JO-1019)... (mã hs đế eva jo1019/ hs code đế eva jo1)
- Mã HS 64062000: Đế giầy eva (cao su tổng hợp)... (mã hs đế giầy eva ca/ hs code đế giầy eva)
- Mã HS 64062000: Đế giầy cao su... (mã hs đế giầy cao su/ hs code đế giầy cao)
- Mã HS 64062000: Đế giày (EVA)... (mã hs đế giày eva/ hs code đế giày eva)
- Mã HS 64062000: Gót giày-counter... (mã hs gót giàycounte/ hs code gót giàycou)
- Mã HS 64062000: Miếng nhựa lót mũi giày... (mã hs miếng nhựa lót/ hs code miếng nhựa l)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài = cao su... (mã hs đế ngoài = cao/ hs code đế ngoài = c)
- Mã HS 64062000: Đinh gót (cao su)... (mã hs đinh gót cao s/ hs code đinh gót ca)
- Mã HS 64062000: Gót giày (cao su)... (mã hs gót giày cao s/ hs code gót giày ca)
- Mã HS 64062000: Đế giày (đế eva)... (mã hs đế giày đế eva/ hs code đế giày đế)
- Mã HS 64062000: Đế cao su (dùng trong sản xuất giầy dép)- Hàng mới 100%... (mã hs đế cao su dùng/ hs code đế cao su d)
- Mã HS 64062000: Gót đế (chất liệu nhựa dùng trong sản xuất giầy dép)- Hàng mới 100%... (mã hs gót đế chất li/ hs code gót đế chất)
- Mã HS 64062000: Đế giầy (đế ngoài = cao su)... (mã hs đế giầy đế ngo/ hs code đế giầy đế)
- Mã HS 64062000: Đế giầy cao su (Đế ngoài)... (mã hs đế giầy cao su/ hs code đế giầy cao)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài bằng cao su... (mã hs đế ngoài bằng c/ hs code đế ngoài bằn)
- Mã HS 64062000: Đế giầy bằng cao su (đế ngoài)... (mã hs đế giầy bằng ca/ hs code đế giầy bằng)
- Mã HS 64062000: Đế giầy ngoài... (mã hs đế giầy ngoài/ hs code đế giầy ngoà)
- Mã HS 64062000: ĐÊ GIÀY (ĐẾ NGOÀI)... (mã hs đê giày đế ngo/ hs code đê giày đế)
- Mã HS 64062000: Miếng đệm gót... (mã hs miếng đệm gót/ hs code miếng đệm gó)
- Mã HS 64062000: Đế ngòai các loại (cao su, eva, pu)... (mã hs đế ngòai các lo/ hs code đế ngòai các)
- Mã HS 64062000: Đế giữa các loại (eva, pu)... (mã hs đế giữa các loạ/ hs code đế giữa các)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy 1000099 2mm, chất liệu EVA... (mã hs đế ngoài giầy 1/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy 4198 8mm, chất liệu xốp EVA... (mã hs đế ngoài giầy 4/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế giầy (đế ngoài, Bằng cao su)... (mã hs đế giầy đế ngo/ hs code đế giầy đế)
- Mã HS 64062000: ĐÊ GIAY (ĐÊ NGOAI)... (mã hs đê giay đê ngo/ hs code đê giay đê)
- Mã HS 64062000: Gót giày-counter/ GF-13S TPR FILM (2, 055. 00PR=2, 055. 00PR)... (mã hs gót giàycounte/ hs code gót giàycou)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy EVA (bằng nhựa) cỡ W5-W13... (mã hs đế ngoài giầy e/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: GÓT GIẦY BẰNG NHỰA. MỚI 100%... (mã hs gót giầy bằng n/ hs code gót giầy bằn)
- Mã HS 64062000: Ốp gót... (mã hs ốp gót/ hs code ốp gót)
- Mã HS 64062000: Đế giày (mục 14, cao su, hàng mới 100%)... (mã hs đế giày mục 14/ hs code đế giày mục)
- Mã HS 64062000: Đế giày (mục 13, EVA, hàng mới 100%)... (mã hs đế giày mục 13/ hs code đế giày mục)
- Mã HS 64062000: Tấm xốp đế giày (1 tấm =154 đôi)... (mã hs tấm xốp đế giày/ hs code tấm xốp đế g)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài HE-068 (Bằng cao su)... (mã hs đế ngoài he068/ hs code đế ngoài he)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (HĐGC GIAO: 21/GC/VCL-FAL, NGAY 15/12/2016; NCĐGH: FALCON UNIVERSAL SERVICES CORPORATION)... (mã hs đế ngoài hđgc/ hs code đế ngoài hđ)
- Mã HS 64062000: Bán thành phẩm đế ngoài 395338-1... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy... (mã hs đế ngoài giầy/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: MIÊNG LOT GIAY... (mã hs miêng lot giay/ hs code miêng lot gi)
- Mã HS 64062000: Bán thành phẩm đế giày... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 64062000: Bán thành phẩm đế eva... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 64062000: Đế giầy, dép các loại... (mã hs đế giầy dép cá/ hs code đế giầy dép)
- Mã HS 64062000: Đế gót... (mã hs đế gót/ hs code đế gót)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy (bằng cao su), mới 100%... (mã hs đế ngoài giầy/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế nhựa... (mã hs đế nhựa/ hs code đế nhựa)
- Mã HS 64062000: Đế giữa (EVA)... (mã hs đế giữa eva/ hs code đế giữa eva)
- Mã HS 64062000: Đế giữa EVA... (mã hs đế giữa eva/ hs code đế giữa eva)
- Mã HS 64062000: Đế giầy (đế ngoài bằng cao su)... (mã hs đế giầy đế ngo/ hs code đế giầy đế)
- Mã HS 64062000: Gót đế Giầy Hàng mới 100%... (mã hs gót đế giầy hàn/ hs code gót đế giầy)
- Mã HS 64062000: Đế giày các loại (bằng xốp Eva MD)... (mã hs đế giày các loạ/ hs code đế giày các)
- Mã HS 64062000: Đế giầy eva (đế ngoài cỡ 1#- 13, 5#)... (mã hs đế giầy eva đế/ hs code đế giầy eva)
- Mã HS 64062000: Gót giày (W12-W18-6; W12--X05-3)... (mã hs gót giày w12w/ hs code gót giày w1)
- Mã HS 64062000: Gót giày (LU1730-1)... (mã hs gót giày lu173/ hs code gót giày lu)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (W13X14-2)... (mã hs đế ngoài w13x1/ hs code đế ngoài w1)
- Mã HS 64062000: Đế cao su... (mã hs đế cao su/ hs code đế cao su)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy 1015925 4mm, chất liệu eva... (mã hs đế ngoài giầy 1/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy A-418-15YS 4mm, chất liệu eva... (mã hs đế ngoài giầy a/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy SMS 10549 4mm, chất liệu eva... (mã hs đế ngoài giầy s/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế giữa (midsole)... (mã hs đế giữa midsol/ hs code đế giữa mid)
- Mã HS 64062000: Nhựa Trang trí TPU (''Nhựa 1. 0 TPU Hi Flex khổ 47")... (mã hs nhựa trang trí/ hs code nhựa trang t)
- Mã HS 64062000: Lót hậu TR... (mã hs lót hậu tr/ hs code lót hậu tr)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy 1016059 4mm, chất liệu eva... (mã hs đế ngoài giầy 1/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy SMS2839 4mm, chất liệu eva... (mã hs đế ngoài giầy s/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy SBS10680 YS 4mm, chất liệu eva... (mã hs đế ngoài giầy s/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế giầy... (mã hs đế giầy/ hs code đế giầy)
- Mã HS 64062000: Gót giầy... (mã hs gót giầy/ hs code gót giầy)
- Mã HS 64062000: Đế giầy 4mm 100*100cm... (mã hs đế giầy 4mm 100/ hs code đế giầy 4mm)
- Mã HS 64062000: Đế giày (đế ngoài, đế đệm)... (mã hs đế giày đế ngo/ hs code đế giày đế)
- Mã HS 64062000: Đế giầy, dép cao su tổng hợp... (mã hs đế giầy dép ca/ hs code đế giầy dép)
- Mã HS 64062000: Gót giày = nhựa... (mã hs gót giày = nhựa/ hs code gót giày = n)
- Mã HS 64062000: Đế giày (NK)... (mã hs đế giày nk/ hs code đế giày nk)
- Mã HS 64062000: Gót giày bằng nhựa (NK)... (mã hs gót giày bằng n/ hs code gót giày bằn)
- Mã HS 64062000: Đế giày/ OS2368 (250. 00PR=250. 00PR)... (mã hs đế giày/ os2368/ hs code đế giày/ os2)
- Mã HS 64062000: Đế giữa/ MS9202 (250. 00PR=250. 00PR)... (mã hs đế giữa/ ms9202/ hs code đế giữa/ ms9)
- Mã HS 64062000: Đế giày (outsole)... (mã hs đế giày outsol/ hs code đế giày out)
- Mã HS 64062000: Đế giầy bằng Eva. Hàng mới 100%... (mã hs đế giầy bằng ev/ hs code đế giầy bằng)
- Mã HS 64062000: Đế giầy bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs đế giầy bằng ca/ hs code đế giầy bằng)
- Mã HS 64062000: Đế cao su dùng trong sản xuất giầy dép- Hàng mới 100%... (mã hs đế cao su dùng/ hs code đế cao su dù)
- Mã HS 64062000: Đế giày (kèm phí dịch vụ)... (mã hs đế giày kèm ph/ hs code đế giày kèm)
- Mã HS 64062000: Miếng nhựa đỡ gót... (mã hs miếng nhựa đỡ g/ hs code miếng nhựa đ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (bằng Eva)... (mã hs đế ngoài bằng/ hs code đế ngoài bằ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (bằng cao su)... (mã hs đế ngoài bằng/ hs code đế ngoài bằ)
- Mã HS 64062000: Đế trong bằng PU... (mã hs đế trong bằng p/ hs code đế trong bằn)
- Mã HS 64062000: Tấm nhựa làm cứng gót giày 115 đôi = 1 tấm- VERGE 35 EN NET COUNTER REVOLUTION 3... (mã hs tấm nhựa làm cứ/ hs code tấm nhựa làm)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (TOMMY HILFIGER)... (mã hs đế ngoài tommy/ hs code đế ngoài to)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài, bằng plastic... (mã hs đế ngoài bằng/ hs code đế ngoài bằ)
- Mã HS 64062000: Mũ gót... (mã hs mũ gót/ hs code mũ gót)
- Mã HS 64062000: Khoen xỏ dây giày- ND-M37 MATT BRASS EYELET (1 KST = 2, 000 CAI)... (mã hs khoen xỏ dây gi/ hs code khoen xỏ dây)
- Mã HS 64062000: Đế giày... (mã hs đế giày/ hs code đế giày)
- Mã HS 64062000: Đế giày các loại... (mã hs đế giày các loạ/ hs code đế giày các)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giày bằng cao su... (mã hs đế ngoài giày b/ hs code đế ngoài già)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (Đế giày)... (mã hs đế ngoài đế gi/ hs code đế ngoài đế)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (T0MMY HILFIGER)... (mã hs đế ngoài t0mmy/ hs code đế ngoài t0)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài = nhựa polyurethane... (mã hs đế ngoài = nhựa/ hs code đế ngoài = n)
- Mã HS 64062000: Đế giày (cao su)... (mã hs đế giày cao su/ hs code đế giày cao)
- Mã HS 64062000: Đế nhựa các loại... (mã hs đế nhựa các loạ/ hs code đế nhựa các)
- Mã HS 64062000: Đế cao su các loại... (mã hs đế cao su các l/ hs code đế cao su cá)
- Mã HS 64062000: Đế cao su MO-1002... (mã hs đế cao su mo10/ hs code đế cao su mo)
- Mã HS 64062000: Đế cao su MO-1008 3#--13#... (mã hs đế cao su mo10/ hs code đế cao su mo)
- Mã HS 64062000: Gót giày bằng nhựa đã được gia công thêm... (mã hs gót giày bằng n/ hs code gót giày bằn)
- Mã HS 64062000: Miếng đế (đã chặt)... (mã hs miếng đế đã ch/ hs code miếng đế đã)
- Mã HS 64062000: Đế trong (đôi)... (mã hs đế trong đôi/ hs code đế trong đô)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài cao su... (mã hs đế ngoài cao su/ hs code đế ngoài cao)
- Mã HS 64062000: Đế cao su BA-96... (mã hs đế cao su ba96/ hs code đế cao su ba)
- Mã HS 64062000: Đế cao su MO-1016 3#--6#... (mã hs đế cao su mo10/ hs code đế cao su mo)
- Mã HS 64062000: ĐẾ TRONG... (mã hs đế trong/ hs code đế trong)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (cao su)... (mã hs đế ngoài cao s/ hs code đế ngoài ca)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (bằng nhựa)... (mã hs đế ngoài bằng/ hs code đế ngoài bằ)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài giầy người lớn bằng nhựa tổng hợp, cao su. Kích thước (30x10x3)cm +-2cm. Hàng mới 100%... (mã hs đế ngoài giầy n/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64062000: Đế lót trong giầy bằng nhựa tổng hợp, vải sợi, mới 100%... (mã hs đế lót trong gi/ hs code đế lót trong)
- Mã HS 64062000: Đế trung... (mã hs đế trung/ hs code đế trung)
- Mã HS 64062000: Đế giữa... (mã hs đế giữa/ hs code đế giữa)
- Mã HS 64062000: Gót giầy bằng nhựa được cắt sẵn dùng đặt ở phần sau của giầy để tránh bị gập cho giầy... (mã hs gót giầy bằng n/ hs code gót giầy bằn)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (Bán thành phẩm đế giày)... (mã hs đế ngoài bán t/ hs code đế ngoài bá)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (CAR-1507-3)... (mã hs đế ngoài car1/ hs code đế ngoài ca)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (VAT-1616G-1)... (mã hs đế ngoài vat1/ hs code đế ngoài va)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (VAR-1608M-2)... (mã hs đế ngoài var1/ hs code đế ngoài va)
- Mã HS 64062000: Đế EVA (đế ngoài)... (mã hs đế eva đế ngoà/ hs code đế eva đế n)
- Mã HS 64062000: Đế giày TPR... (mã hs đế giày tpr/ hs code đế giày tpr)
- Mã HS 64062000: Gót giày ABS... (mã hs gót giày abs/ hs code gót giày abs)
- Mã HS 64062000: Miếng đệm gót giày... (mã hs miếng đệm gót g/ hs code miếng đệm gó)
- Mã HS 64062000: GÓT- ĐINH GIÀY... (mã hs gót đinh giày/ hs code gót đinh gi)
- Mã HS 64062000: Đế ngòai (Cao su)... (mã hs đế ngòai cao s/ hs code đế ngòai ca)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài (đế cao su)-OS005-04-CAR-1507-3 YMU-1770214-1298553-101... (mã hs đế ngoài đế ca/ hs code đế ngoài đế)
- Mã HS 64062000: Miếng nhựa bọc mũi-SPORTOE 15... (mã hs miếng nhựa bọc/ hs code miếng nhựa b)
- Mã HS 64062000: Miếng nhựa bọc gót-VERGE 25 EN... (mã hs miếng nhựa bọc/ hs code miếng nhựa b)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài của giầy chất liệu cao su... (mã hs đế ngoài của gi/ hs code đế ngoài của)
- Mã HS 64062000: Đế giầy ngoài bằng cao su... (mã hs đế giầy ngoài b/ hs code đế giầy ngoà)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài- OS396028-1 TPU OUTSOLE (6 PRS)... (mã hs đế ngoài os396/ hs code đế ngoài os)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài- OS393519-1 PA OUTSOLE (14 PRS)... (mã hs đế ngoài os393/ hs code đế ngoài os)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài- OS393539-1 TPU OUTSOLE (89 PRS)... (mã hs đế ngoài os393/ hs code đế ngoài os)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài- OS397241-1 TPU OUTSOLE (40 PRS)... (mã hs đế ngoài os397/ hs code đế ngoài os)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài- OS397249-1 TPU OUTSOLE (76 PRS)... (mã hs đế ngoài os397/ hs code đế ngoài os)
- Mã HS 64062000: Miếng trang trí... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64062000: Đế ngoài bằng EVA SL-003 (sx giày, mới 100%)... (mã hs đế ngoài bằng e/ hs code đế ngoài bằn)
- Mã HS 64062000: Đế giày (Mục: 01 TK 101269111640/E31)... (mã hs đế giày mục 0/ hs code đế giày mục)
- Mã HS 64062000: Đế giày/ OUTSOLE (3, 184. 00PR=3, 184. 00PR)... (mã hs đế giày/ outsol/ hs code đế giày/ out)
- Mã HS 64062000: Tấm lót chất liệu cao su (1. 15m x 2. 15m)... (mã hs tấm lót chất li/ hs code tấm lót chất)
- Mã HS 64062000: Đế giữa/ NIKE STANDARD (89. 00PR=89. 00PR)... (mã hs đế giữa/ nike s/ hs code đế giữa/ nik)
- Mã HS 64062000: Đế giày/ GREEN RUBBER (166. 00PR=166. 00PR)... (mã hs đế giày/ green/ hs code đế giày/ gre)
- Mã HS 64062000: Mũ gót giày (Đinh PU)... (mã hs mũ gót giày đi/ hs code mũ gót giày)
- Mã HS 64062010: GÓT GIÀY, NHỰA ABS... (mã hs gót giày nhựa/ hs code gót giày nh)
- Mã HS 64062010: ĐINH GÓT GIÀY, NHỰA TPU... (mã hs đinh gót giày/ hs code đinh gót già)
- Mã HS 64062020: GÓT CỦA GIÀY LÀM BẰNG NHỰA (HEEL 691B)... (mã hs gót của giày là/ hs code gót của giày)
- Mã HS 64062020: Outsole đế giày đã tráng màu (đế ngoài)... (mã hs outsole đế giày/ hs code outsole đế g)
- Mã HS 64062020: Chi tiết gót giày HEEL AIR MAX 270... (mã hs chi tiết gót gi/ hs code chi tiết gót)
- Mã HS 64062020: Khuôn đế giày bằng nhựa, model JO-1087, kích thước 31*11 CM, hàng mới 100%... (mã hs khuôn đế giày b/ hs code khuôn đế già)
- Mã HS 64062020: GÓT GIÀY, NHỰA ABS... (mã hs gót giày nhựa/ hs code gót giày nh)
- Mã HS 64062020: GÓT GIÀY BẰNG NHỰA ABS... (mã hs gót giày bằng n/ hs code gót giày bằn)
- Mã HS 64062020: Gót Giày... (mã hs gót giày/ hs code gót giày)
- Mã HS 64062020: Bọc gót giày TR-3-S11-13... (mã hs bọc gót giày tr/ hs code bọc gót giày)
- Mã HS 64062020: Bọc gót giày ON60-HC2-I-S11. 5-13... (mã hs bọc gót giày on/ hs code bọc gót giày)
- Mã HS 64062020: MRS-831 EVA filler 5mm EVA 55 shore C BLK MK263711_MK263110 (ĐẾ GIÀY)... (mã hs mrs831 eva fil/ hs code mrs831 eva)
- Mã HS 64069021: Đệm sắt... (mã hs đệm sắt/ hs code đệm sắt)
- Mã HS 64069021: Ke sắt (Đệm đế) (Hàng mới 100%)... (mã hs ke sắt đệm đế/ hs code ke sắt đệm)
- Mã HS 64069021: Sắt lót đế (Nẹp cứng đế bằng sắt)... (mã hs sắt lót đế nẹp/ hs code sắt lót đế)
- Mã HS 64069029: Đế trong đôi... (mã hs đế trong đôi/ hs code đế trong đôi)
- Mã HS 64069029: Lót giầy rời... (mã hs lót giầy rời/ hs code lót giầy rời)
- Mã HS 64069029: Lõi đệm lót (padding)... (mã hs lõi đệm lót pa/ hs code lõi đệm lót)
- Mã HS 64069029: Miếng lót đế giày (sock lining)... (mã hs miếng lót đế gi/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069029: Đai bảo vệ giày SL8254A-19SL... (mã hs đai bảo vệ giày/ hs code đai bảo vệ g)
- Mã HS 64069031: Miếng lót đế EVA cắt sẵn... (mã hs miếng lót đế ev/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069031: MIẾNG ĐỘN- YOUNG POLY SHEET(B) 1. 2MM X 40"... (mã hs miếng độn youn/ hs code miếng độn y)
- Mã HS 64069031: Độn lót mặt bằng eva... (mã hs độn lót mặt bằn/ hs code độn lót mặt)
- Mã HS 64069031: Tấm lót giày... (mã hs tấm lót giày/ hs code tấm lót giày)
- Mã HS 64069031: Đệm đế giầy, dép... (mã hs đệm đế giầy dé/ hs code đệm đế giầy)
- Mã HS 64069031: Mặt tẩy, đệm mặt tẩy... (mã hs mặt tẩy đệm mặ/ hs code mặt tẩy đệm)
- Mã HS 64069031: Tấm lót đế giầy đế giữa... (mã hs tấm lót đế giầy/ hs code tấm lót đế g)
- Mã HS 64069031: Miếng lót giày... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069031: Độn lót mặt giầy bằng xốp Eva, mới 100%... (mã hs độn lót mặt giầ/ hs code độn lót mặt)
- Mã HS 64069031: Tấm lót giày-RSE4... (mã hs tấm lót giàyrs/ hs code tấm lót giày)
- Mã HS 64069031: Miếng lót giày (1 tấm = 42 đôi)... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069031: Miếng lót giày bằng mút sốp 3m/m... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069031: Lót giầy (bằng xốp EVA)... (mã hs lót giầy bằng/ hs code lót giầy bằ)
- Mã HS 64069031: Tấm lót mặt giầy bằng cao su (lót mặt)... (mã hs tấm lót mặt giầ/ hs code tấm lót mặt)
- Mã HS 64069031: MIÊNG LOT GIAY... (mã hs miêng lot giay/ hs code miêng lot gi)
- Mã HS 64069031: Lót mặt A-418-15YS 10mm, chất liệu eva... (mã hs lót mặt a4181/ hs code lót mặt a41)
- Mã HS 64069031: Miếng nhựa lót mũi giày... (mã hs miếng nhựa lót/ hs code miếng nhựa l)
- Mã HS 64069031: Miếng nhựa lót gót giày (đã định hình)... (mã hs miếng nhựa lót/ hs code miếng nhựa l)
- Mã HS 64069031: Lót mặt A-418-15KS 10mm, chất liệu eva... (mã hs lót mặt a4181/ hs code lót mặt a41)
- Mã HS 64069031: Đệm gót giầy, dép... (mã hs đệm gót giầy d/ hs code đệm gót giầy)
- Mã HS 64069031: Đệm mũi giầy, dép... (mã hs đệm mũi giầy d/ hs code đệm mũi giầy)
- Mã HS 64069031: Lót giầy. Hàng mới 100%... (mã hs lót giầy hàng/ hs code lót giầy hà)
- Mã HS 64069031: Tấm lót giầy bằng cao su 0. 15kg/đôi, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót giầy bằ/ hs code tấm lót giầy)
- Mã HS 64069031: Đệm lót mặt bằng vải tổng hợp. Hàng mới 100%... (mã hs đệm lót mặt bằn/ hs code đệm lót mặt)
- Mã HS 64069031: Tấm lót đế giầy (cao su, khổ 59")... (mã hs tấm lót đế giầy/ hs code tấm lót đế g)
- Mã HS 64069031: Tấm lót đế giầy, phủ cao su (khổ 36")... (mã hs tấm lót đế giầy/ hs code tấm lót đế g)
- Mã HS 64069031: Lót giày chất liệu cao su... (mã hs lót giày chất l/ hs code lót giày chấ)
- Mã HS 64069031: Đệm gót... (mã hs đệm gót/ hs code đệm gót)
- Mã HS 64069031: Đệm gót giày = nhựa... (mã hs đệm gót giày =/ hs code đệm gót giày)
- Mã HS 64069031: Đệm gót giày = cao su... (mã hs đệm gót giày =/ hs code đệm gót giày)
- Mã HS 64069031: Lót mặt giầy (chất liệu cao su xốp bồi vải)... (mã hs lót mặt giầy c/ hs code lót mặt giầy)
- Mã HS 64069031: Tấm lót mặt giầy xốp EVA... (mã hs tấm lót mặt giầ/ hs code tấm lót mặt)
- Mã HS 64069031: Miếng lót giầy bằng cao su + nhựa xốp, kích thước (29x10)+-3cm, mới 100%... (mã hs miếng lót giầy/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069031: Miếng nhựa xốp đã gia cố nhiều hình dạng, dùng trong sản xuất giày, mới 100%... (mã hs miếng nhựa xốp/ hs code miếng nhựa x)
- Mã HS 64069031: Miếng lót... (mã hs miếng lót/ hs code miếng lót)
- Mã HS 64069031: Lót mặt giầy (bằng xốp Eva)... (mã hs lót mặt giầy b/ hs code lót mặt giầy)
- Mã HS 64069031: Miếng EVA- Elilon (1. 1 x 2 m)... (mã hs miếng eva elil/ hs code miếng eva e)
- Mã HS 64069031: Miếng EVA- multi span (1. 1x 1. 7m)... (mã hs miếng eva mult/ hs code miếng eva m)
- Mã HS 64069031: Đệm lót mặt... (mã hs đệm lót mặt/ hs code đệm lót mặt)
- Mã HS 64069031: Miếng đệm lót giày DENIUTEX 518 (2400 TẤM = 2, 560KGS)... (mã hs miếng đệm lót g/ hs code miếng đệm ló)
- Mã HS 64069031: Miếng lót giầy, COMPONENT RING, FJ DNA HELIX COMPONENT RING, hàng F. OC, hiệu Footioy, mới 100%... (mã hs miếng lót giầy/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069031: Lót mặt (80*245)mm (Chất liệu: bằng Xốp Eva- từ hạt nhựa và các chất phụ gia) (mục 1, tkn: 102868644321)... (mã hs lót mặt 80*245/ hs code lót mặt 80*)
- Mã HS 64069031: Lót mặt giầy (bằng vải bồi mút xốp) TKN: 102710467420M1... (mã hs lót mặt giầy b/ hs code lót mặt giầy)
- Mã HS 64069031: Đệm lót giày (sockline)... (mã hs đệm lót giày s/ hs code đệm lót giày)
- Mã HS 64069031: Miếng lót đế giày bằng cao su... (mã hs miếng lót đế gi/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069031: Miếng đệm giày... (mã hs miếng đệm giày/ hs code miếng đệm gi)
- Mã HS 64069031: Tấm lót mũi giày EVA hiệu Forcefield (FORCEFIELD SHOE CREASE PREVENTER)... (mã hs tấm lót mũi già/ hs code tấm lót mũi)
- Mã HS 64069031: Lót mặt giày(đệm giày) bằng EVA, mới 100%... (mã hs lót mặt giàyđệ/ hs code lót mặt giày)
- Mã HS 64069031: TẤM LÓT GIÀY... (mã hs tấm lót giày/ hs code tấm lót giày)
- Mã HS 64069031: Miếng đệm giày 045-2 (T7-T09) (được làm bằng EVA, Plastic) (miếng lót đế giày)... (mã hs miếng đệm giày/ hs code miếng đệm gi)
- Mã HS 64069031: Đệm lót mặt... (mã hs đệm lót mặt/ hs code đệm lót mặt)
- Mã HS 64069031: MIẾNG LÓT GIÀY... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069031: Màng nhựa nóng chảy TPU (Thermoplastic polyurethan) dùng trong ngành giày... (mã hs màng nhựa nóng/ hs code màng nhựa nó)
- Mã HS 64069032: Đế giầy đã hoàn thành bằng cao su (0. 35kg/đôi), hàng mới 100%... (mã hs đế giầy đã hoàn/ hs code đế giầy đã h)
- Mã HS 64069032: Đế giày cao su (0. 35kg/đôi). hàng mới 100%... (mã hs đế giày cao su/ hs code đế giày cao)
- Mã HS 64069032: Đế ngoài giầy bằng chất liệu xốp EVA... (mã hs đế ngoài giầy b/ hs code đế ngoài giầ)
- Mã HS 64069032: Đế giầy (đế ngoài cao su)... (mã hs đế giầy đế ngo/ hs code đế giầy đế)
- Mã HS 64069032: Đế giày (đế ngoài).... (mã hs đế giày đế ngo/ hs code đế giày đế)
- Mã HS 64069032: Đế giầy... (mã hs đế giầy/ hs code đế giầy)
- Mã HS 64069032: Đế giầy cao su(0. 35kg/ đôi). Hàng mới 100%... (mã hs đế giầy cao su/ hs code đế giầy cao)
- Mã HS 64069032: Đế lót bằng giấy... (mã hs đế lót bằng giấ/ hs code đế lót bằng)
- Mã HS 64069032: Đế ngoài... (mã hs đế ngoài/ hs code đế ngoài)
- Mã HS 64069033: Eva lót đế (Bộ phận của giày, dép- Bằng nhựa) Mới 100%... (mã hs eva lót đế bộ/ hs code eva lót đế)
- Mã HS 64069033: Miếng cản nhựa (Bộ phận của giày, dép- Bằng nhựa) Mới 100%... (mã hs miếng cản nhựa/ hs code miếng cản nh)
- Mã HS 64069033: ĐINH GÓT GIÀY, NHỰA TPU (ĐỆM GÓT CÓ GẮN ĐINH)... (mã hs đinh gót giày/ hs code đinh gót già)
- Mã HS 64069033: Đệm gót chân (Pho hậu) (chất liệu: nhựa) TKN: 102542171320M1... (mã hs đệm gót chân p/ hs code đệm gót chân)
- Mã HS 64069033: Miếng lót đế giày RN-18047-3-S10-11... (mã hs miếng lót đế gi/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069033: Nhựa trang trí giày các loại/ AIR MAX 720 MIDSOLE/Air Max FF 720 Midsole... (mã hs nhựa trang trí/ hs code nhựa trang t)
- Mã HS 64069039: Đệm gót giày = nhựa... (mã hs đệm gót giày =/ hs code đệm gót giày)
- Mã HS 64069039: Đế giữa bằng bìa... (mã hs đế giữa bằng bì/ hs code đế giữa bằng)
- Mã HS 64069039: Đệm gót giầy bằng cao su... (mã hs đệm gót giầy bằ/ hs code đệm gót giầy)
- Mã HS 64069039: Đế lót trong nhựa xốp... (mã hs đế lót trong nh/ hs code đế lót trong)
- Mã HS 64069039: Đệm đế (chất liệu nhựa dùng trong sản xuất giầy dép)- Hàng mới 100%... (mã hs đệm đế chất li/ hs code đệm đế chất)
- Mã HS 64069039: Miếng đệm gót giầy bằng nhựa, Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm gót g/ hs code miếng đệm gó)
- Mã HS 64069039: Đế giữa (106cm*158cm)... (mã hs đế giữa 106cm*/ hs code đế giữa 106)
- Mã HS 64069039: Đế giữa... (mã hs đế giữa/ hs code đế giữa)
- Mã HS 64069039: Đế giữa 4198 2mm, chất liệu xốp EVA... (mã hs đế giữa 4198 2m/ hs code đế giữa 4198)
- Mã HS 64069039: Đế giữa EVA 1093550 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa eva 109/ hs code đế giữa eva)
- Mã HS 64069039: Đế giữa EVA 1019050 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa eva 101/ hs code đế giữa eva)
- Mã HS 64069039: Đế giữa giầy 1000099 BJ-199 9mm, chất liệu EVA... (mã hs đế giữa giầy 10/ hs code đế giữa giầy)
- Mã HS 64069039: Đệm đế giày bằng cao su... (mã hs đệm đế giày bằn/ hs code đệm đế giày)
- Mã HS 64069039: Miếng nhựa bọc mũi giày- JORDAN XI RETRO MID (G-72) 0. 5MM (410 PRS)... (mã hs miếng nhựa bọc/ hs code miếng nhựa b)
- Mã HS 64069039: Đế nhựa... (mã hs đế nhựa/ hs code đế nhựa)
- Mã HS 64069039: Viền đế giày bằng cao su + nhựa, kích thước (1-10)x(2-8)x(0, 2-5)cm mới 100%... (mã hs viền đế giày bằ/ hs code viền đế giày)
- Mã HS 64069039: Miếng đệm gắn đế giày bằng cao su + nhựa (bộ phận không tiếp xúc với đất), kích thước (1-6)x(2-6)x(0, 5-4)cm, mới 100%... (mã hs miếng đệm gắn đ/ hs code miếng đệm gắ)
- Mã HS 64069039: Đế giữa giày bằng cao su + nhựa, gỗ, kích thước (8-32)x(2-12)x(0, 1-7)cm, mới 100%... (mã hs đế giữa giày bằ/ hs code đế giữa giày)
- Mã HS 64069039: ĐÊ GIÀY (ĐÊ GIỮA)... (mã hs đê giày đê giữ/ hs code đê giày đê)
- Mã HS 64069039: Đế trong (đế trong eva ép nhiệt) 248229-1... (mã hs đế trong đế tr/ hs code đế trong đế)
- Mã HS 64069039: Đế trong- (đế trong eva ép nhiệt) 248623-1... (mã hs đế trong đế t/ hs code đế trong đ)
- Mã HS 64069039: Đế giữa các loại (bằng nhựa, bằng giấy)... (mã hs đế giữa các loạ/ hs code đế giữa các)
- Mã HS 64069039: ĐÊ GIAY (ĐÊ GIƯA)... (mã hs đê giay đê giư/ hs code đê giay đê)
- Mã HS 64069039: Miếng đệm trợ... (mã hs miếng đệm trợ/ hs code miếng đệm tr)
- Mã HS 64069039: Bán thành phẩm má giày chưa in ép... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 64069039: Đế giữa 1015925 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa 1015925/ hs code đế giữa 1015)
- Mã HS 64069039: Đế giữa SMS10868 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa sms1086/ hs code đế giữa sms1)
- Mã HS 64069039: Đế giữa SMS10549 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa sms1054/ hs code đế giữa sms1)
- Mã HS 64069039: Đế giữa A-418-15YS 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa a4181/ hs code đế giữa a41)
- Mã HS 64069039: Độn đế giầy SMS2839 10mm, chất liệu eva... (mã hs độn đế giầy sms/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069039: Độn đế giầy 1015925 0x4mm, chất liệu eva... (mã hs độn đế giầy 101/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069039: Độn đế giầy SMS 10549 0*4mm, chất liệu eva... (mã hs độn đế giầy sms/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069039: Đế giữa SMS2839 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa sms2839/ hs code đế giữa sms2)
- Mã HS 64069039: Đế giữa A-418-15KSv 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa a4181/ hs code đế giữa a41)
- Mã HS 64069039: Đế giữa SBS10680 YS 2mm, chất liệu eva... (mã hs đế giữa sbs1068/ hs code đế giữa sbs1)
- Mã HS 64069039: Độn đế giầy SBS10680 YS 7mm, chất liệu eva... (mã hs độn đế giầy sbs/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069039: Đế trung (Miếng đế lót giày)... (mã hs đế trung miếng/ hs code đế trung mi)
- Mã HS 64069039: Miếng lót giày bằng cao su 4m/m*56"... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069039: Logo giày bẳng nhựa, hàng mới 100 %... (mã hs logo giày bẳng/ hs code logo giày bẳ)
- Mã HS 64069039: Phụ liệu trang trí (bằng kim loại) các loại... (mã hs phụ liệu trang/ hs code phụ liệu tra)
- Mã HS 64069039: Miếng đệm gót (NK)... (mã hs miếng đệm gót/ hs code miếng đệm gó)
- Mã HS 64069039: Pho mũi giầy chất liệu PVC... (mã hs pho mũi giầy ch/ hs code pho mũi giầy)
- Mã HS 64069039: Túi khí chưa nhuộm... (mã hs túi khí chưa nh/ hs code túi khí chưa)
- Mã HS 64069039: Eva lót đế... (mã hs eva lót đế/ hs code eva lót đế)
- Mã HS 64069039: Mặt đế dép... (mã hs mặt đế dép/ hs code mặt đế dép)
- Mã HS 64069039: Nhựa trang trí các loại (miếng nhựa dùng trang trí giày loại đã thành phẩm)... (mã hs nhựa trang trí/ hs code nhựa trang t)
- Mã HS 64069039: Miếng độn đế EVA IMO-1015... (mã hs miếng độn đế ev/ hs code miếng độn đế)
- Mã HS 64069039: Đê giay EVA MO-1015 3#--6#... (mã hs đê giay eva mo/ hs code đê giay eva)
- Mã HS 64069039: Phụ liệu mặt ngoài bằng cao su: Miếng trang trí... (mã hs phụ liệu mặt ng/ hs code phụ liệu mặt)
- Mã HS 64069039: Đế giữa bằng xốp Eva... (mã hs đế giữa bằng xố/ hs code đế giữa bằng)
- Mã HS 64069039: Đế ngoài bằng xốp Eva... (mã hs đế ngoài bằng x/ hs code đế ngoài bằn)
- Mã HS 64069039: Đế trong (đế trung)... (mã hs đế trong đế tr/ hs code đế trong đế)
- Mã HS 64069039: Đế giữa EVA... (mã hs đế giữa eva/ hs code đế giữa eva)
- Mã HS 64069039: Miếng dán đế cao su... (mã hs miếng dán đế ca/ hs code miếng dán đế)
- Mã HS 64069039: Miếng dán đế bằng Eva... (mã hs miếng dán đế bằ/ hs code miếng dán đế)
- Mã HS 64069039: Miếng lót giày bán thành phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069039: Đế giày EVA bán thành phẩm (chưa dán miếng PU và EVA) (1 đôi= 2 cái). Hàng mới 100%... (mã hs đế giày eva bán/ hs code đế giày eva)
- Mã HS 64069039: Đế dép... (mã hs đế dép/ hs code đế dép)
- Mã HS 64069039: Đế giày trong, 1 Đôi = 2 Cái. Hàng mới 100%... (mã hs đế giày trong/ hs code đế giày tron)
- Mã HS 64069039: Miếng lót bằng cao su... (mã hs miếng lót bằng/ hs code miếng lót bằ)
- Mã HS 64069039: Tâm đế (bằng nhựa, kích thước: 15cm x 2cm, dùng để tạo độ cứng cho đế giầy)... (mã hs tâm đế bằng nh/ hs code tâm đế bằng)
- Mã HS 64069039: Đệm đế bằng nhựa... (mã hs đệm đế bằng nhự/ hs code đệm đế bằng)
- Mã HS 64069039: Miếng dán đế EVA, hàng mới 100%... (mã hs miếng dán đế ev/ hs code miếng dán đế)
- Mã HS 64069039: Miếng cao su đã định hình, kích thước (1-15)x(5-40)cm, dùng trong sản xuất giày, mới 100%... (mã hs miếng cao su đã/ hs code miếng cao su)
- Mã HS 64069039: Miếng ốp giầy bằng vải. Hàng mới 100%... (mã hs miếng ốp giầy b/ hs code miếng ốp giầ)
- Mã HS 64069039: Độn giầy bằng cao su... (mã hs độn giầy bằng c/ hs code độn giầy bằn)
- Mã HS 64069039: Dây Trang trí... (mã hs dây trang trí/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 64069039: Đế trong (CAR-1507-3)... (mã hs đế trong car1/ hs code đế trong ca)
- Mã HS 64069039: Đế trong (VAT-1616G-1)... (mã hs đế trong vat1/ hs code đế trong va)
- Mã HS 64069039: Đế trong (VAR-1608M-2)... (mã hs đế trong var1/ hs code đế trong va)
- Mã HS 64069039: Đế trong bằng cao su và plastic... (mã hs đế trong bằng c/ hs code đế trong bằn)
- Mã HS 64069039: Đinh đệm gót giày bằng nhựa... (mã hs đinh đệm gót gi/ hs code đinh đệm gót)
- Mã HS 64069039: Đế trung- ET-03 (8020 pr)... (mã hs đế trung et03/ hs code đế trung et)
- Mã HS 64069039: Đế trong- MS248174-1 (7 PAIR)... (mã hs đế trong ms248/ hs code đế trong ms)
- Mã HS 64069039: Đế giày... (mã hs đế giày/ hs code đế giày)
- Mã HS 64069039: Miếng Logo trang trí... (mã hs miếng logo tran/ hs code miếng logo t)
- Mã HS 64069039: Đế giữa 1. 5MM(1. 0M*1. 50M)... (mã hs đế giữa 15mm1/ hs code đế giữa 15m)
- Mã HS 64069039: Dép chưa thành phẩm- OS395376-1... (mã hs dép chưa thành/ hs code dép chưa thà)
- Mã HS 64069039: Đế trong- MS248767-1... (mã hs đế trong ms248/ hs code đế trong ms)
- Mã HS 64069039: Đế trung- ET-03 (555 pr)... (mã hs đế trung et03/ hs code đế trung et)
- Mã HS 64069039: Đế trung- ET-03-I (1611 pr)... (mã hs đế trung et03/ hs code đế trung et)
- Mã HS 64069039: Đế giày trong bằng EVA... (mã hs đế giày trong b/ hs code đế giày tron)
- Mã HS 64069039: Miếng dán đế EVA, hàng mới 100%... (mã hs miếng dán đế ev/ hs code miếng dán đế)
- Mã HS 64069039: Miếng nhựa lót đế giày... (mã hs miếng nhựa lót/ hs code miếng nhựa l)
- Mã HS 64069039: Miếng đinh đế trong bằng nhựa CIB01-04-01M... (mã hs miếng đinh đế t/ hs code miếng đinh đ)
- Mã HS 64069039: Mặt đế dép (Insol)... (mã hs mặt đế dép ins/ hs code mặt đế dép)
- Mã HS 64069039: Mốp đế giày (Bộ phận của giày, dép- Bằng cao su) Mới 100%... (mã hs mốp đế giày bộ/ hs code mốp đế giày)
- Mã HS 64069039: Eva di động (Bộ phận của giày, dép- Bằng cao su), Mới 100%... (mã hs eva di động bộ/ hs code eva di động)
- Mã HS 64069039: Eva (miếng đệm gót) (Bộ phận của giày, dép- Bằng cao su), Mới 100%... (mã hs eva miếng đệm/ hs code eva miếng đ)
- Mã HS 64069039: Eva lót nửa đế dưới (Bộ phận của giày, dép- Bằng cao su), Mới 100%... (mã hs eva lót nửa đế/ hs code eva lót nửa)
- Mã HS 64069039: Eva ((miếng đệm gót)- Bộ phận của giày, dép- Bằng cao su), Mới 100%... (mã hs eva miếng đệm/ hs code eva miếng)
- Mã HS 64069039: Miếng (nút) trang trí (Bộ phận của giày, dép- Bằng cao su), Mới 100%... (mã hs miếng nút tra/ hs code miếng nút)
- Mã HS 64069039: Chi tiết ép nhựa gắn trên giày- Air Max 2090 (GS) Back Tab (làm bằng nhựa, 1 đôi 2 cái)... (mã hs chi tiết ép nhự/ hs code chi tiết ép)
- Mã HS 64069039: Đệm lót giày (sockline)... (mã hs đệm lót giày s/ hs code đệm lót giày)
- Mã HS 64069039: QUAI DÉP... (mã hs quai dép/ hs code quai dép)
- Mã HS 64069039: Miêng trang tri giay (băng nhưa)... (mã hs miêng trang tri/ hs code miêng trang)
- Mã HS 64069039: Miêng lót mũi giay (băng nhưa) hình nắp... (mã hs miêng lót mũi g/ hs code miêng lót mũ)
- Mã HS 64069039: Màng film TPU nhựa (Miếng lót đế giày)... (mã hs màng film tpu n/ hs code màng film tp)
- Mã HS 64069039: Quai dép bằng cao su chưa qua sử dụng gia công chế biến tại VN, TX theo TK102428608220 ngày 7/1/2019 Mục 43... (mã hs quai dép bằng c/ hs code quai dép bằn)
- Mã HS 64069039: Bảng màu mẫu quai dép bằng nhựa (mẫu quai dép bằng nhựa gắn trên bìa giấy), TX theo TK102883786460 ngày 20/9/2019 Mục 3... (mã hs bảng màu mẫu qu/ hs code bảng màu mẫu)
- Mã HS 64069039: Miếng dán đế bằng cao su... (mã hs miếng dán đế bằ/ hs code miếng dán đế)
- Mã HS 64069039: Mặt giày, dép làm bằng nhựa dẻo TPU VG18818 (không đế). Hàng mới 100%... (mã hs mặt giày dép l/ hs code mặt giày dé)
- Mã HS 64069039: Miếng đệm giày-PU Insole... (mã hs miếng đệm giày/ hs code miếng đệm gi)
- Mã HS 64069039: Miếng đệm giày (19-0303TPG) MICRODENIER/ PU/LOGO... (mã hs miếng đệm giày/ hs code miếng đệm gi)
- Mã HS 64069091: Đế PU (dùng trong sản xuất giầy dép)- Hàng mới 100%... (mã hs đế pu dùng tro/ hs code đế pu dùng)
- Mã HS 64069091: Đế PU dùng trong sản xuất giầy dép- Hàng mới 100%... (mã hs đế pu dùng tron/ hs code đế pu dùng t)
- Mã HS 64069091: Ghệt- GAITERS, GS, MK2, LARGE, MTP... (mã hs ghệt gaiters/ hs code ghệt gaiter)
- Mã HS 64069099: Miếng lót giày 40343 BZ0222... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm đế giày (Miếng lót mặt giày)- TOE BOX... (mã hs miếng đệm đế gi/ hs code miếng đệm đế)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm đế giày các loại (Miếng trang trí)- SHANK EXTERNAL R-1157... (mã hs miếng đệm đế gi/ hs code miếng đệm đế)
- Mã HS 64069099: Đế trong- EVA MIDSOLES... (mã hs đế trong eva m/ hs code đế trong ev)
- Mã HS 64069099: MIẾNG ĐỘN- 2. 8MM PE TEXON MOLDING(LAST: TS-88EH)... (mã hs miếng độn 28m/ hs code miếng độn 2)
- Mã HS 64069099: MIẾNG ĐỘN- CUP IN SOLE (VK-2032R)... (mã hs miếng độn cup/ hs code miếng độn c)
- Mã HS 64069099: Đế trung... (mã hs đế trung/ hs code đế trung)
- Mã HS 64069099: Gót + mũ gót (đinh gót)... (mã hs gót mũ gót đ/ hs code gót mũ gót)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (8. 00PRS=8. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (7. 00PRS=7. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (83. 00PRS=83. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (37. 00PRS=37. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (40. 00PRS=40. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (48. 00PRS=48. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ *LACE (11. 00PRS=11. 00PR)... (mã hs dây giày/ *lace/ hs code dây giày/ *l)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (293. 00PRS=293. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (277. 00PRS=277. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (106. 00PRS=106. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (655. 00PRS=655. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (3, 543. 00PRS=3, 543. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Đế trong (2 cái/ bộ)... (mã hs đế trong 2 cái/ hs code đế trong 2)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (6. 00PRS=6. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (10. 00PRS=10. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (60. 00PRS=60. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (32. 00PRS=32. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (16. 00PRS=16. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (346. 00PRS=346. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (127. 00PRS=127. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (255. 00PRS=255. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (536. 00PRS=536. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (2, 080. 00PRS=2, 080. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (5, 242. 00PRS=5, 242. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 200. 00PRS=1, 200. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 668. 00PRS=1, 668. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (62. 00PRS=62. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (508. 00PRS=508. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (300. 00PRS=300. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 173. 00PRS=1, 173. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 190. 00PRS=1, 190. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (2. 00PRS=2. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (5. 00PRS=5. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (12. 00PRS=12. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (24. 00PRS=24. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (23. 00PRS=23. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (904. 00PRS=904. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (398. 00PRS=398. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (130. 00PRS=130. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (120. 00PRS=120. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (845. 00PRS=845. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (137. 00PRS=137. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (134. 00PRS=134. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (129. 00PRS=129. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (552. 00PRS=552. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (716. 00PRS=716. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (142. 00PRS=142. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 497. 00PRS=1, 497. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (4, 083. 00PRS=4, 083. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (7, 354. 00PRS=7, 354. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 218. 00PRS=1, 218. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (7, 527. 00PRS=7, 527. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (2, 525. 00PRS=2, 525. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 899. 00PRS=1, 899. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (6, 133. 00PRS=6, 133. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (19, 419. 00PRS=19, 419. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (3. 00PRS=3. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1. 00PRS=1. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (29. 00PRS=29. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (44. 00PRS=44. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (20. 00PRS=20. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (18. 00PRS=18. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (42. 00PRS=42. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (85. 00PRS=85. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (413. 00PRS=413. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (270. 00PRS=270. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (501. 00PRS=501. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (298. 00PRS=298. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (357. 00PRS=357. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (7, 901. 00PRS=7, 901. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (3, 578. 00PRS=3, 578. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (1, 844. 00PRS=1, 844. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (10, 991. 00PRS=10, 991. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (881. 00PRS=881. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (215. 00PRS=215. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm gót... (mã hs miếng đệm gót/ hs code miếng đệm gó)
- Mã HS 64069099: Đinh đế giày... (mã hs đinh đế giày/ hs code đinh đế giày)
- Mã HS 64069099: Bọc gót giày dép... (mã hs bọc gót giày dé/ hs code bọc gót giày)
- Mã HS 64069099: Lót mặt = xốp EVA... (mã hs lót mặt = xốp e/ hs code lót mặt = xố)
- Mã HS 64069099: Đế giữa = xốp eva... (mã hs đế giữa = xốp e/ hs code đế giữa = xố)
- Mã HS 64069099: Dây giày các loại- SHOELACE... (mã hs dây giày các lo/ hs code dây giày các)
- Mã HS 64069099: Dây dệt. Hàng mới 100%... (mã hs dây dệt hàng m/ hs code dây dệt hàn)
- Mã HS 64069099: Mẫu nguyên phụ liệu (Vải, da, đế. dùng để đối chiếu màu)/ *COLOR SAMPLE (47. 00PCS=47. 00CAI)... (mã hs mẫu nguyên phụ/ hs code mẫu nguyên p)
- Mã HS 64069099: Đệm lót đế giày (Đế eva)... (mã hs đệm lót đế giày/ hs code đệm lót đế g)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm đế giày có hơi... (mã hs miếng đệm đế gi/ hs code miếng đệm đế)
- Mã HS 64069099: MIÊNG TRANG TRI... (mã hs miêng trang tri/ hs code miêng trang)
- Mã HS 64069099: Tấm đế trong (501, 00 M/ 44")... (mã hs tấm đế trong 5/ hs code tấm đế trong)
- Mã HS 64069099: Tấm đế trong (86, 00 M/44'')... (mã hs tấm đế trong 8/ hs code tấm đế trong)
- Mã HS 64069099: ĐÊ GIAY (ĐÊ GIƯA)... (mã hs đê giay đê giư/ hs code đê giay đê)
- Mã HS 64069099: MIÊNG LÓT GIÀY... (mã hs miêng lót giày/ hs code miêng lót gi)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (4. 00PRS=4. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (31. 00PRS=31. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (43. 00PRS=43. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (30. 00PRS=30. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ *LACE (172. 00PRS=172. 00PR)... (mã hs dây giày/ *lace/ hs code dây giày/ *l)
- Mã HS 64069099: Đệm giày... (mã hs đệm giày/ hs code đệm giày)
- Mã HS 64069099: Túi khí các loại... (mã hs túi khí các loạ/ hs code túi khí các)
- Mã HS 64069099: Lót hậu TR... (mã hs lót hậu tr/ hs code lót hậu tr)
- Mã HS 64069099: Túi khí- airbag 920-5516-40... (mã hs túi khí airbag/ hs code túi khí air)
- Mã HS 64069099: Miếng trang trí bằng nhựa... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64069099: Dây giầy... (mã hs dây giầy/ hs code dây giầy)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm mũi giày (bằng mex)... (mã hs miếng đệm mũi g/ hs code miếng đệm mũ)
- Mã HS 64069099: Đế giữa Eva... (mã hs đế giữa eva/ hs code đế giữa eva)
- Mã HS 64069099: Miếng đế giữa (1 đôi= 2 miếng) (CDGH: TRIANGLE LAND TRADING CORP)... (mã hs miếng đế giữa/ hs code miếng đế giữ)
- Mã HS 64069099: Miếng trang trí đế... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64069099: Tấm lót đế... (mã hs tấm lót đế/ hs code tấm lót đế)
- Mã HS 64069099: Đế giữa... (mã hs đế giữa/ hs code đế giữa)
- Mã HS 64069099: Miếng lót đế ngoài (miếng wave) (1 đôi= 2 miếng)... (mã hs miếng lót đế ng/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069099: Đế trong ngoài giữa lót giày (Đế Eva) (AD-42338)... (mã hs đế trong ngoài/ hs code đế trong ngo)
- Mã HS 64069099: Đế giày AD-40343 2. 3G... (mã hs đế giày ad4034/ hs code đế giày ad4)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm đế... (mã hs miếng đệm đế/ hs code miếng đệm đế)
- Mã HS 64069099: Đế giữa (miếng lót giày)... (mã hs đế giữa miếng/ hs code đế giữa miế)
- Mã HS 64069099: Miếng lót giầy... (mã hs miếng lót giầy/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm trợ... (mã hs miếng đệm trợ/ hs code miếng đệm tr)
- Mã HS 64069099: Tấm lót KP-khổ 36"... (mã hs tấm lót kpkhổ/ hs code tấm lót kpk)
- Mã HS 64069099: Bộ phận trang trí giày... (mã hs bộ phận trang t/ hs code bộ phận tran)
- Mã HS 64069099: Đế ngoài bằng xốp eva... (mã hs đế ngoài bằng x/ hs code đế ngoài bằn)
- Mã HS 64069099: DE LOT XOP EVA... (mã hs de lot xop eva/ hs code de lot xop e)
- Mã HS 64069099: Lót hậu (PVC)... (mã hs lót hậu pvc/ hs code lót hậu pvc)
- Mã HS 64069099: Miếng thăng bằng... (mã hs miếng thăng bằn/ hs code miếng thăng)
- Mã HS 64069099: Lót đế dưới... (mã hs lót đế dưới/ hs code lót đế dưới)
- Mã HS 64069099: Túi khí/ AIR BAG C6110-20 (5, 040. 00DOI=5, 040. 00PAIRS)... (mã hs túi khí/ air ba/ hs code túi khí/ air)
- Mã HS 64069099: Túi khí đã xịt sơn... (mã hs túi khí đã xịt/ hs code túi khí đã x)
- Mã HS 64069099: Đế giày (đế giữa)... (mã hs đế giày đế giữ/ hs code đế giày đế)
- Mã HS 64069099: Miếng lót giầy (Lót mặt giầy) E-MM-4497(bằng xốp EVA)... (mã hs miếng lót giầy/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069099: Đinh gót (LU1730-1)... (mã hs đinh gót lu173/ hs code đinh gót lu)
- Mã HS 64069099: Đế giữa (bằng EVA)... (mã hs đế giữa bằng e/ hs code đế giữa bằn)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm lót hậu (vải, xốp, vải giả lông)... (mã hs miếng đệm lót h/ hs code miếng đệm ló)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm giày... (mã hs miếng đệm giày/ hs code miếng đệm gi)
- Mã HS 64069099: Chi tiết đế giày... (mã hs chi tiết đế già/ hs code chi tiết đế)
- Mã HS 64069099: Nhựa trang trí... (mã hs nhựa trang trí/ hs code nhựa trang t)
- Mã HS 64069099: Đế ngoài EVA... (mã hs đế ngoài eva/ hs code đế ngoài eva)
- Mã HS 64069099: Miếng trang trí giày (bằng nhựa)... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64069099: Vòng khóa dây giày... (mã hs vòng khóa dây g/ hs code vòng khóa dâ)
- Mã HS 64069099: Đệm lót giày... (mã hs đệm lót giày/ hs code đệm lót giày)
- Mã HS 64069099: Eva cán vải 54"... (mã hs eva cán vải 54/ hs code eva cán vải)
- Mã HS 64069099: Miếng gót các loại-SL 026 without ballGREY FIVE, hàng mẫu, mới 100%... (mã hs miếng gót các l/ hs code miếng gót cá)
- Mã HS 64069099: Đệm lót giày bằng vải... (mã hs đệm lót giày bằ/ hs code đệm lót giày)
- Mã HS 64069099: Đệm gót giày bằng nhựa, hàng mới 100 %... (mã hs đệm gót giày bằ/ hs code đệm gót giày)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ 3. 5mm SJL-SP-160113 ROUND POLY MONO 120cm (8. 00PRS=8. 00PR)... (mã hs dây giày/ 35mm/ hs code dây giày/ 3)
- Mã HS 64069099: Đế giữa (đế trung)... (mã hs đế giữa đế tru/ hs code đế giữa đế)
- Mã HS 64069099: Độn đế giầy bằng plastic. Hàng mới 100%... (mã hs độn đế giầy bằn/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069099: Đế giày (Đế lớn pu 725đôi 337. 17kg; Đế trung PU 717đôi 133. 05kg; Miếng lót 7đôi 0. 50kg) TC: 1, 449 đôi... (mã hs đế giày đế lớn/ hs code đế giày đế)
- Mã HS 64069099: Túi khí- Nike Airbags... (mã hs túi khí nike a/ hs code túi khí nik)
- Mã HS 64069099: Eva 54"... (mã hs eva 54/ hs code eva 54)
- Mã HS 64069099: Eva 56"... (mã hs eva 56/ hs code eva 56)
- Mã HS 64069099: Đế giày mẫu (CR2 bottom)... (mã hs đế giày mẫu cr/ hs code đế giày mẫu)
- Mã HS 64069099: Mặt giày mẫu (FSR upper material)... (mã hs mặt giày mẫu f/ hs code mặt giày mẫu)
- Mã HS 64069099: Mặt giày mẫu (CR2 upper material)... (mã hs mặt giày mẫu c/ hs code mặt giày mẫu)
- Mã HS 64069099: Eva 44"... (mã hs eva 44/ hs code eva 44)
- Mã HS 64069099: Eva 46"... (mã hs eva 46/ hs code eva 46)
- Mã HS 64069099: Miếng đỡ gót texion... (mã hs miếng đỡ gót te/ hs code miếng đỡ gót)
- Mã HS 64069099: Túi khí... (mã hs túi khí/ hs code túi khí)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ *LACE (4. 00PRS=4. 00PR)... (mã hs dây giày/ *lace/ hs code dây giày/ *l)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (26. 00PRS=26. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (94. 00PRS=94. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (46. 00PRS=46. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Dây giày/ LACE (231. 00PRS=231. 00PR)... (mã hs dây giày/ lace/ hs code dây giày/ la)
- Mã HS 64069099: Miếng lót đế dưới (nhựa eva)... (mã hs miếng lót đế dư/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069099: Túi khí- Airbags... (mã hs túi khí airbag/ hs code túi khí air)
- Mã HS 64069099: Gót ngoài bằng da nhân tạo đã cắt (Polyurethane 60% Polyester 40%)... (mã hs gót ngoài bằng/ hs code gót ngoài bằ)
- Mã HS 64069099: Gót trong bằng da nhân tạo đã cắt (Polyurethane 60% polyester 40%)... (mã hs gót trong bằng/ hs code gót trong bằ)
- Mã HS 64069099: Quai giày... (mã hs quai giày/ hs code quai giày)
- Mã HS 64069099: Miếng độn mũ giày (TOMMY HILFIGER ELENA-43D;56D;57D)... (mã hs miếng độn mũ gi/ hs code miếng độn mũ)
- Mã HS 64069099: Đế giữa = nhựa... (mã hs đế giữa = nhựa/ hs code đế giữa = nh)
- Mã HS 64069099: Độn đế giầy SH-109, chất liệu Eva... (mã hs độn đế giầy sh/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069099: Độn đế giầy JFC-012 9mm, chất liệu Eva... (mã hs độn đế giầy jfc/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069099: Độn đế giầyJFC-012 4. 5mm, chất liệu Eva... (mã hs độn đế giầyjfc/ hs code độn đế giầyj)
- Mã HS 64069099: Đế trong... (mã hs đế trong/ hs code đế trong)
- Mã HS 64069099: Đê giay EVA BA-96... (mã hs đê giay eva ba/ hs code đê giay eva)
- Mã HS 64069099: MIếNG LóT Đế NGOàI... (mã hs miếng lót đế ng/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069099: Đế giữa (bằng xốp EVA)... (mã hs đế giữa bằng x/ hs code đế giữa bằn)
- Mã HS 64069099: Đế giày (1, 062 Đôi)... (mã hs đế giày 1062/ hs code đế giày 10)
- Mã HS 64069099: Miếng trang trí... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64069099: Miếng xốp lót đế trong... (mã hs miếng xốp lót đ/ hs code miếng xốp ló)
- Mã HS 64069099: Miếng lót của giầy (chất liêu: EVA+vải)... (mã hs miếng lót của g/ hs code miếng lót củ)
- Mã HS 64069099: Đế giữa xốp EVA... (mã hs đế giữa xốp eva/ hs code đế giữa xốp)
- Mã HS 64069099: Đế giữa bằng xốp eva... (mã hs đế giữa bằng xố/ hs code đế giữa bằng)
- Mã HS 64069099: Lót mặt bằng xốp eva... (mã hs lót mặt bằng xố/ hs code lót mặt bằng)
- Mã HS 64069099: Đinh gót... (mã hs đinh gót/ hs code đinh gót)
- Mã HS 64069099: Đế ngoài EVA, hàng mới 100%... (mã hs đế ngoài eva h/ hs code đế ngoài eva)
- Mã HS 64069099: Đế lót trong nhãn hiệu PIKOLINOS... (mã hs đế lót trong nh/ hs code đế lót trong)
- Mã HS 64069099: Dây giày... (mã hs dây giày/ hs code dây giày)
- Mã HS 64069099: Gót giày (từ vải dệt kim 100% Polyester)... (mã hs gót giày từ vả/ hs code gót giày từ)
- Mã HS 64069099: Lưỡi giày (từ vải dệt kim 100% Polyester)... (mã hs lưỡi giày từ v/ hs code lưỡi giày t)
- Mã HS 64069099: Đêm gót giày (từ vải dệt kim 100% Polyester)... (mã hs đêm gót giày t/ hs code đêm gót giày)
- Mã HS 64069099: Miếng trang trí (1đôi = 2pcs)... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64069099: Đế giày (Epr outsole: 4, 294prs)... (mã hs đế giày epr ou/ hs code đế giày epr)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm (SOCK LINER)... (mã hs miếng đệm sock/ hs code miếng đệm s)
- Mã HS 64069099: Đế lót EVA... (mã hs đế lót eva/ hs code đế lót eva)
- Mã HS 64069099: Tấm lót tăng cường 36"-72"... (mã hs tấm lót tăng cư/ hs code tấm lót tăng)
- Mã HS 64069099: Tấm lót đế EVA cắt sẵn... (mã hs tấm lót đế eva/ hs code tấm lót đế e)
- Mã HS 64069099: Đế EVA... (mã hs đế eva/ hs code đế eva)
- Mã HS 64069099: Đế giày trong... (mã hs đế giày trong/ hs code đế giày tron)
- Mã HS 64069099: Miếng chèn chống biến dạng của giày(cao su)... (mã hs miếng chèn chốn/ hs code miếng chèn c)
- Mã HS 64069099: Dây giày (Mục: 25 TK 101250791610/E31)... (mã hs dây giày mục/ hs code dây giày mụ)
- Mã HS 64069099: Dây giày (Mục: 35 TK 101250791610/E31)... (mã hs dây giày mục/ hs code dây giày mụ)
- Mã HS 64069099: Đế ngoài EVA, hàng mới 100%... (mã hs đế ngoài evahà/ hs code đế ngoài eva)
- Mã HS 64069099: Túi khí các loại- F8750-40 AIR BAG... (mã hs túi khí các loạ/ hs code túi khí các)
- Mã HS 64069099: Túi khí/ NEOPAN M5460 (166. 00PR=166. 00PR)... (mã hs túi khí/ neopan/ hs code túi khí/ neo)
- Mã HS 64069099: Miếng lót giày (sock) (NK)... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069099: Dây giày (= 52 tá, 100% Polyester, đơn giá 0. 9346 usd)... (mã hs dây giày = 52/ hs code dây giày =)
- Mã HS 64069099: Dây giày (= 42 tá, 100% Spun Polyester, đơn giá 0. 7477 usd)... (mã hs dây giày = 42/ hs code dây giày =)
- Mã HS 64069099: Tấm lót ép nóng bằng Plastics... (mã hs tấm lót ép nóng/ hs code tấm lót ép n)
- Mã HS 64069099: Miếng độn giày (Bộ phận của giày, dép- Bằng giấy), Mới 100%... (mã hs miếng độn giày/ hs code miếng độn gi)
- Mã HS 64069099: Miếng lót giày (Bộ phận của giày, dép- Từ keo PU có ép vật liệu dệt), Mới 100%... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069099: MIẾNG LÓT CỦA GIÀY LÀM BẰNG NHỰA(PP MIDSOLE 691B)... (mã hs miếng lót của g/ hs code miếng lót củ)
- Mã HS 64069099: Nhãn trang trí giày thể thao bằng vải lưới dệt kim 100% polyester, Size: 5-6, màu trắng- WHITE, hàng mới 100%... (mã hs nhãn trang trí/ hs code nhãn trang t)
- Mã HS 64069099: Lót đế giày SOCKLINER (KS-1256)-HOKE EVA SDESENDC, hàng mới 100%... (mã hs lót đế giày soc/ hs code lót đế giày)
- Mã HS 64069099: Miếng trang trí bằng nhựa... (mã hs miếng trang trí/ hs code miếng trang)
- Mã HS 64069099: Đôi đế giấy lót giày... (mã hs đôi đế giấy lót/ hs code đôi đế giấy)
- Mã HS 64069099: Túi khí đã xịt sơn AIR MAX TAILWIND 4 GS-ABQ9810PDB1808... (mã hs túi khí đã xịt/ hs code túi khí đã x)
- Mã HS 64069099: AIR MAX 720-818... (mã hs air max 720818/ hs code air max 720)
- Mã HS 64069099: AIR MAX 270 REACT... (mã hs air max 270 rea/ hs code air max 270)
- Mã HS 64069099: AIR MAX 720 SLIP OBJ... (mã hs air max 720 sli/ hs code air max 720)
- Mã HS 64069099: JORDAN AIR MAX 200 XX... (mã hs jordan air max/ hs code jordan air m)
- Mã HS 64069099: Miếng Lót Eva... (mã hs miếng lót eva/ hs code miếng lót ev)
- Mã HS 64069099: Miếng Đệm 3T-9T (23cm-29cm) 8K 2020 (EH1440)... (mã hs miếng đệm 3t9t/ hs code miếng đệm 3t)
- Mã HS 64069099: Miếng Đệm 6-13T (25cm-32. 5cm) 8K 2020 (EH1429)... (mã hs miếng đệm 613t/ hs code miếng đệm 6)
- Mã HS 64069099: Miếng Đệm 3T-10T (23cm-30cm) ALPHABOUNCE 3 W (EG1385)... (mã hs miếng đệm 3t10/ hs code miếng đệm 3t)
- Mã HS 64069099: Miếng Đệm 3T-12T (23. 3cm-31. 5cm) EQUIPMENT 10 CLOSED M (FU8353)... (mã hs miếng đệm 3t12/ hs code miếng đệm 3t)
- Mã HS 64069099: Miếng Đệm 3T-14T (23. 3cm-33. 5cm) CLIMACOOL VENT SUMMER. RDY CK U (EH2775)... (mã hs miếng đệm 3t14/ hs code miếng đệm 3t)
- Mã HS 64069099: Đệm gót chân (Pho hậu) (chất liệu: nhựa) TKN: 102816631300M1... (mã hs đệm gót chân p/ hs code đệm gót chân)
- Mã HS 64069099: Độn đế giầy MO1024 0. 5*10mm, chất liệu Eva TKN: 102485732860M1... (mã hs độn đế giầy mo1/ hs code độn đế giầy)
- Mã HS 64069099: Miếng đệm lót hậu... (mã hs miếng đệm lót h/ hs code miếng đệm ló)
- Mã HS 64069099: Miến trang trí giầy WIN-FMT... (mã hs miến trang trí/ hs code miến trang t)
- Mã HS 64069099: Miếng lót đế giày (miếng đệm đế) 43766/02946-Shank-S3-9... (mã hs miếng lót đế gi/ hs code miếng lót đế)
- Mã HS 64069099: Miếng lót giày(size 3. 5-16) eva... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069099: Mat dép EVA... (mã hs mat dép eva/ hs code mat dép eva)
- Mã HS 64069099: Quai dép EVA... (mã hs quai dép eva/ hs code quai dép eva)
- Mã HS 64069099: Miếng lót giày- SOCKLINER... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 64069099: Miệng điệm giày PU ORG+OT+MESH BLK LOG 34X34... (mã hs miệng điệm giày/ hs code miệng điệm g)
- Mã HS 64069099: Miếng tẩy. Texion... (mã hs miếng tẩytexio/ hs code miếng tẩyte)
- Mã HS 64069099: GIÀY THỂ THAO nhãn hiệu Jordan CZ2993 400 JORDAN AEROSPACE 720 UC (SIZE#: 07~13) (Sử dụng TB size#: 10. 5)... (mã hs giày thể thao n/ hs code giày thể tha)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12