Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

6006 - Mã HS 60061000: Vải dệt kim 100% Merino Wool (150CM)... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60061000: Vải lót lưới 100% Polyester_K58/60''... (mã hs vải lót lưới 10/ hs code vải lót lưới)
- Mã HS 60061000: Vải 45%Wool 45%Polycarbonate 10% Nylon 56/58'', hàng mới 100%... (mã hs vải 45%wool 45%/ hs code vải 45%wool)
- Mã HS 60061000: Vải dệt kim 16G SJ 21M MERINO 100% 270 gsm, khổ 150cm... (mã hs vải dệt kim 16g/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60061000: Vải dệt kim 25G INT 18. 9SW MERINO 100% 250 gsm, khổ 142cm... (mã hs vải dệt kim 25g/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 100% Cotton... (mã hs vải mộc 100% co/ hs code vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 60% Cotton 40% Modal... (mã hs vải mộc 60% cot/ hs code vải mộc 60%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 96% Cotton 4% Spandex... (mã hs vải mộc 96% cot/ hs code vải mộc 96%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 90% Cotton 10% Polyester... (mã hs vải mộc 90% cot/ hs code vải mộc 90%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 58% Cotton 38% Polyester 4% Spandex... (mã hs vải mộc 58% cot/ hs code vải mộc 58%)
- Mã HS 60062100: Vải dệt kim 100% Cotton chưa nhuộm khổ 32''... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: Vải dệt kim chưa nhuộm 60% Cotton 40% Polyester 1X1 RIB... (mã hs vải dệt kim chư/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: Vải Cotton 100% (32'')... (mã hs vải cotton 100%/ hs code vải cotton 1)
- Mã HS 60062100: Vải COTTON 95%, POLYURETHANE 5% (30'')... (mã hs vải cotton 95%/ hs code vải cotton 9)
- Mã HS 60062100: Vải 84% Polyester 16% Spandex... (mã hs vải 84% polyest/ hs code vải 84% poly)
- Mã HS 60062100: VẢI THUN SINGLE PE 40 102 gsm, W210, CM... (mã hs vải thun single/ hs code vải thun sin)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 60% Cotton 40% Polyester... (mã hs vải mộc 60% cot/ hs code vải mộc 60%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 100% cotton. Hàng mới 100%... (mã hs vải mộc 100% co/ hs code vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải 100% cotton DN45E-19-1ZZ... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062100: Vải 100% cotton 514L-13-003... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062100: Vải thun LTEX425 Khổ 165 cm 95% coton & 5% spadex (90 KG 351 MET)... (mã hs vải thun ltex42/ hs code vải thun lte)
- Mã HS 60062100: Vải Hạt mè 16W-34 100% polyester 75/72 (Navy Blue- Z6H). Hàng mới 100%... (mã hs vải hạt mè 16w/ hs code vải hạt mè 1)
- Mã HS 60062100: Vải dệt kim các loại C 100 14SJC: 100%... (mã hs vải dệt kim các/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062100: VẢI MỘC 100%COTTON PEACHED JERSEY 72''... (mã hs vải mộc 100%cot/ hs code vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: VẢI MỘC 100%COTTON JERSEY 70''... (mã hs vải mộc 100%cot/ hs code vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: VẢI MỘC 100%COTTON 1*1 RIB 64/66"... (mã hs vải mộc 100%cot/ hs code vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 100%Cotton... (mã hs vải mộc 100%cot/ hs code vải mộc 100%)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 98%cotton 2% Elastane... (mã hs vải mộc 98%cott/ hs code vải mộc 98%c)
- Mã HS 60062100: Vải mộc 95% cotton 5% Elastane... (mã hs vải mộc 95% cot/ hs code vải mộc 95%)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim(các loại khổ) 60% COTTON 40% POLYESTER WIDTH: 68/70"... (mã hs vải dệt kimcác/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 82%nylon 18% Spandex _ 64/65"... (mã hs vải 82%nylon 18/ hs code vải 82%nylon)
- Mã HS 60062200: Vải chính (60%Cotton, 40% Polyester)... (mã hs vải chính 60%c/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 93% Cotton 7% Polyester Fleece... (mã hs vải dệt kim 93%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 55% Cotton 34% Polyester 11% Viscose 1x1 Rib... (mã hs vải dệt kim 55%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải: Fleece 60%Cotton 40% Polyester 68/70"... (mã hs vảifleece 60%c/ hs code vảifleece 6)
- Mã HS 60062200: Vải: Frenh Terry 60%Cotton 40%Polyester 67/69"... (mã hs vải frenh terr/ hs code vải frenh t)
- Mã HS 60062200: Vải: Rib 2X2 60% Cotton 37% polyester 3% elastane 47/48"... (mã hs vải rib 2x2 60/ hs code vải rib 2x2)
- Mã HS 60062200: Vảii 60% Cotton 37% polyester 3% spandex 1* 1 rib 58/60"... (mã hs vảii 60% cotton/ hs code vảii 60% cot)
- Mã HS 60062200: Vải chính (100% Cotton)... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 60062200: Vải Dệt Kim PIQUE, Dệt ngang. (dùng may áo Phông Polo) chất liệu 100% Cotton (bông) Double Mercerized, sợi 70s/2, Khổ 170cm, trọng lượng 155g/m2, Mã BFAN002 gồm nhiều màu khác nhau. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim piq/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 100% cotton (Khổ 66/68") (Vải đã nhuộm màu)... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: VẢI DỆT KIM TỪ 100% COTTON, 135g/m2, đơn giá hóa đơn: 49. 706, 58vnđ... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 100% Cotton... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Linen... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 60062200: Vải (100%CTN-Vải dệt kim, từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 100%ctnvả/ hs code vải 100%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải (57%CTN 38%POLY 5%ELASTANE. từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 57%ctn 38%/ hs code vải 57%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải (60% COTTON 40% POLYESTER. )từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cot)
- Mã HS 60062200: Vải (99%CTN 1%SPDX-Vải dệt kim- từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 99%ctn 1%s/ hs code vải 99%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải (87%CTN 13%POLY. )Vải dệt kim- từ bông, đã nhuộm- dùng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs vải 87%ctn 13%/ hs code vải 87%ctn)
- Mã HS 60062200: Vải chính K. 59"-60" (95% Cotton 5% Elastane)... (mã hs vải chính k59/ hs code vải chính k)
- Mã HS 60062200: Vải chính (vải dệt kim đã nhuộm 100% cotton 70/72 ") mới 100%... (mã hs vải chính vải/ hs code vải chính v)
- Mã HS 60062200: Cotton fabric- Vải dệt kim 100% Cotton CS-0096 63", hàng mới 100%... (mã hs cotton fabric/ hs code cotton fabri)
- Mã HS 60062200: Cotton+Polyester+Spa fabric- Vải dệt kim 56%Cotton38%poiyester6%spandex TJ6667SG 59", hàng mới 100%... (mã hs cottonpolyeste/ hs code cottonpolye)
- Mã HS 60062200: Vải chính 60"-100% cotton (vải dệt kim, đã nhuộm, 120g/m2, khổ vải 155/160cm, White)... (mã hs vải chính 601/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95 % Nylon 5 % spandex, K: 56" (401m). Mới 100%... (mã hs vải chính 95 %/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính 85% Polyester 15% Cotton, K: 61/62" (584. 9m). Mới 100%... (mã hs vải chính 85% p/ hs code vải chính 85)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim (các loại khổ) 100% COTTON WIDTH: 46/48"... (mã hs vải dệt kim cá/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 94% Poly 6% Spandex K: 58/60"... (mã hs vải chính 94%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 60062200: Vải Chính 57% Cotton 38% poly 5% spand... (mã hs vải chính 57% c/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 60062200: Vải 58% Cotton 36% Polyester 6% Spandex... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 63% Polyester 34% Cotton 3% Spandex... (mã hs vải 63% polyest/ hs code vải 63% poly)
- Mã HS 60062200: Vải 97%cotton 3% spandex (480 YDS)... (mã hs vải 97%cotton 3/ hs code vải 97%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải chính 100%Cotton, K: 160 cm... (mã hs vải chính 100%c/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 95% Cotton 5% Spandex K: 67/69"... (mã hs vải chính 95%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 60062200: Vải dệt 57% COTTON 38% MODAL 5% SPANDEX W: 50-80``... (mã hs vải dệt 57% cot/ hs code vải dệt 57%)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95% cotton 5% polyrethan... (mã hs vải chính 95% c/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính 48% cotton 48% modal 4%polyurethan... (mã hs vải chính 48% c/ hs code vải chính 48)
- Mã HS 60062200: Vải 50%Cotton 50%Modal K. 63"... (mã hs vải 50%cotton 5/ hs code vải 50%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 53% cotton 42% polyester 5% Pu 56"... (mã hs vải 53% cotton/ hs code vải 53% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 100%Cotton, khổ ống 48cm... (mã hs vải 100%cotton/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 60062200: Vải thun 100% cotton (FOC)... (mã hs vải thun 100% c/ hs code vải thun 100)
- Mã HS 60062200: Vải 92% Cotton 8% Span khổ 60~70"... (mã hs vải 92% cotton/ hs code vải 92% cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 68% Polyester 28% Rayon 4% Spandex, Vải dệt kim, khổ 58/60", 16989. 2 yds... (mã hs vải chính 68% p/ hs code vải chính 68)
- Mã HS 60062200: Vải thun 58% cotton 40% poly 2% others fibers (FOC)... (mã hs vải thun 58% co/ hs code vải thun 58%)
- Mã HS 60062200: Vai 100% Cotton K: 57/58"... (mã hs vai 100% cotton/ hs code vai 100% cot)
- Mã HS 60062200: VẢI (CÁC LOẠI KHỔ) 100% COTTON... (mã hs vải các loại k/ hs code vải các loạ)
- Mã HS 60062200: Vai 95%cotton 5%spandex... (mã hs vai 95%cotton 5/ hs code vai 95%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 60% Cotton 40% Poly khổ 72" (198 Yds)- mới 100%... (mã hs vải dệt kim 60%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải Jersey 100% Cotton, 70"/72", mới 100%... (mã hs vải jersey 100%/ hs code vải jersey 1)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 1x1 CO 100% Cotton, 70", mới 100%... (mã hs vải rib 1x1 co/ hs code vải rib 1x1)
- Mã HS 60062200: Vải baby french terry 100% cotton, 71"/73", mới 100%... (mã hs vải baby french/ hs code vải baby fre)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 2x1 95% Cotton 5% spandex, 51"/53", mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 95%/ hs code vải rib 2x1)
- Mã HS 60062200: Vải Jersey 60% Cotton, 40% Polyester, 72"/74", mới 100%... (mã hs vải jersey 60%/ hs code vải jersey 6)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 1x1 60% Cotton 40% Polyester, 60"/62", mới 100%... (mã hs vải rib 1x1 60%/ hs code vải rib 1x1)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 2x1 Spandex, thành phần 96% cotton 4% spandex, 51"/53", mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 spa/ hs code vải rib 2x1)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 1x1, thành phần 97% cotton 3% spandex, 60"/62", #69 NAVY, mới 100%... (mã hs vải rib 1x1 th/ hs code vải rib 1x1)
- Mã HS 60062200: Vải Fleece CVC, thành phần 60% Cotton 40% Polyester, 71"/73", #03 GRAY, mới 100%... (mã hs vải fleece cvc/ hs code vải fleece c)
- Mã HS 60062200: Vải french terry thông thường, thành phần 80% Cotton 20% Polyester, 60"/62", mới 100%... (mã hs vải french terr/ hs code vải french t)
- Mã HS 60062200: Vải Rib 2x1, thành phần 58% cotton 38% polyester 4% spandex, 51"/53", #03 GRAY, mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 th/ hs code vải rib 2x1)
- Mã HS 60062200: Vải chính 55% Cotton 34% Polyester 11% Rayon 65''... (mã hs vải chính 55% c/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 60062200: Vải chính 54% Cotton 34% Polyester 10% Rayon 2% Spandex 65"... (mã hs vải chính 54% c/ hs code vải chính 54)
- Mã HS 60062200: Vải chính 74%Cotton 26%Polyester Khổ: 150CM... (mã hs vải chính 74%co/ hs code vải chính 74)
- Mã HS 60062200: Vải(100%cotton W: 20~92")... (mã hs vải100%cotton/ hs code vải100%cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 60% Cotton 40% Poly K: 68"... (mã hs vải chính 60%/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 60062200: FOC-Vải 100% COTTON- knit (L: 83 yds, W: 64 inch)... (mã hs focvải 100% co/ hs code focvải 100%)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim sợi bông 100% Cotton, TL không quá 250g/m2 (W: 44''; 30Y)... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Phụ liệu trang trí (Ghi chú: ren)... (mã hs phụ liệu trang/ hs code phụ liệu tra)
- Mã HS 60062200: Vải chính(vải dệt kim đã nhuộm 57% cotton 43% poly 64/66") mới 100%... (mã hs vải chínhvải d/ hs code vải chínhvả)
- Mã HS 60062200: Vải chính 77% Cotton 18% Polyester 5% Spandex, 61/62"... (mã hs vải chính 77% c/ hs code vải chính 77)
- Mã HS 60062200: Vải dệt đã nhuộm 100% polyester, FVN01000 185g/M2 X 62"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60062200: Vải 65%Cotton 35%Polyeste K'58/60"... (mã hs vải 65%cotton 3/ hs code vải 65%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 100%Cotton (khổ: 62/64") hàng mới 100%... (mã hs vải 100%cotton/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95%Polyester 5%Elastane khổ 58/60"... (mã hs vải chính 95%po/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 48% Rayon 48% poly 4% Spandex K: 60/62"... (mã hs vải chính 48%/ hs code vải chính 4)
- Mã HS 60062200: Vải 98%Cotton 2%Spandex (khổ: 84/86") hàng mới 100%... (mã hs vải 98%cotton 2/ hs code vải 98%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải chính 73% Nylon 27% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 73% n/ hs code vải chính 73)
- Mã HS 60062200: Vải chính 76%Polyester, 24%Rayon (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 76%po/ hs code vải chính 76)
- Mã HS 60062200: Vải chính 78% Polyester 22% Lycra (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 78% p/ hs code vải chính 78)
- Mã HS 60062200: Vải chính 53%Polyester 37%Cotton 10%Spandex 40-78"... (mã hs vải chính 53%po/ hs code vải chính 53)
- Mã HS 60062200: Vải chính 92% Polyester 8% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 92% p/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 60062200: Vải chính 95% Polyester 5% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 95% p/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60062200: Vải chính 79% Polyester 21% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 79% p/ hs code vải chính 79)
- Mã HS 60062200: Vải chính 80% Polyester 20% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 80% p/ hs code vải chính 80)
- Mã HS 60062200: Vải chính 83% Polyester 17% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 83% p/ hs code vải chính 83)
- Mã HS 60062200: Vải chính 90% Polyester 10% Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 90% p/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 60062200: Vải chính 75% Nylon 25% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 75% n/ hs code vải chính 75)
- Mã HS 60062200: Vải chính 90% Nylon 10% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 90% n/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 60062200: Vải chính 74% Polyester 26% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 74% p/ hs code vải chính 74)
- Mã HS 60062200: Vải chính 75% Polyester 25% Lycra Spandex (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 75% p/ hs code vải chính 75)
- Mã HS 60062200: Vải chính 87% Polyester 13% Spandex (Elastane) (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 87% p/ hs code vải chính 87)
- Mã HS 60062200: Vải chính 88% Polyester 12% Spandex (Elastane) (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 88% p/ hs code vải chính 88)
- Mã HS 60062200: Vải chính 89% Polyester 11% Spandex (Elastane) (Khổ 40" ~ 78")... (mã hs vải chính 89% p/ hs code vải chính 89)
- Mã HS 60062200: Vải 65% Cotton 35% Polyester... (mã hs vải 65% cotton/ hs code vải 65% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 70% Cotton 30% Polyester... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 54% Cotton 41% Polyester 5% Rayon... (mã hs vải 54% cotton/ hs code vải 54% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 64% Cotton 5% Rayon 31% Polyester... (mã hs vải 64% cotton/ hs code vải 64% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 52% Cotton 46% Polyester 2% Spandex... (mã hs vải 52% cotton/ hs code vải 52% cott)
- Mã HS 60062200: Vải K. 58-60" (96% COTTON 2% POLYESTER 2% ELASTIC)(#70008051)... (mã hs vải k5860 9/ hs code vải k5860)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim_100. 00%COTTON... (mã hs vải dệt kim100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 91% cotton 9% spandex... (mã hs vải 91% cotton/ hs code vải 91% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 96% cotton 4% spandex... (mã hs vải 96% cotton/ hs code vải 96% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 62% cotton 38% polyester... (mã hs vải 62% cotton/ hs code vải 62% cott)
- Mã HS 60062200: Vải(57%cotton 38%poly 5%spandex/elastance/lycra W: 20~92")... (mã hs vải57%cotton 3/ hs code vải57%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải mẫu 96% cotton 4% spandex khổ 66"... (mã hs vải mẫu 96% cot/ hs code vải mẫu 96%)
- Mã HS 60062200: Vải mẫu 58% Cotton 38% Polyester 4% Spandex khổ 64''... (mã hs vải mẫu 58% cot/ hs code vải mẫu 58%)
- Mã HS 60062200: Vải 95% COTTON, 5% POLYURETANE (khổ 30'') (Hàng mới 100%)... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 94% Cotton 6% Polyurethane... (mã hs vải 94% cotton/ hs code vải 94% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 92. 6% Cotton 6. 2% polyester 1. 2% polyurethane... (mã hs vải 926% cotto/ hs code vải 926% co)
- Mã HS 60062200: Vải COTTON... (mã hs vải cotton/ hs code vải cotton)
- Mã HS 60062200: Vải 91% polyester, 9% PU 56"... (mã hs vải 91% polyest/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 60062200: Vải 95% cotton 5% elastane... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 67% modal 28% polyester 5% spandex... (mã hs vải 67% modal 2/ hs code vải 67% moda)
- Mã HS 60062200: Vải 87% Cotton 13% Polyester (khổ: 68")... (mã hs vải 87% cotton/ hs code vải 87% cott)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim (Vải 97% Cotton 3% Spandex) Khổ 65"- Dài 7640. 9 yds... (mã hs vải dệt kim vả/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 65%poly 35%rayon... (mã hs vải 65%poly 35%/ hs code vải 65%poly)
- Mã HS 60062200: Vải 52%cotton 48%poly... (mã hs vải 52%cotton 4/ hs code vải 52%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim các loại... (mã hs vải dệt kim các/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 66% Cotton 27% Nylon 7% PU khổ 56''... (mã hs vải 66% cotton/ hs code vải 66% cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 88% Cotton 12% Polyester 68/70"... (mã hs vải chính 88% c/ hs code vải chính 88)
- Mã HS 60062200: Vải chính 96% Cotton 4% Spandex 66/68"(vải dệt kim đã nhuộm màu thành phẩm)(2, 759. 84 KGS)... (mã hs vải chính 96% c/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 60062200: Vải chính 93% Cotton 7% Spandex 64/66"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 93% c/ hs code vải chính 93)
- Mã HS 60062200: Vải 50% cotton 44% Rayon 6% Linen_56/57''... (mã hs vải 50% cotton/ hs code vải 50% cott)
- Mã HS 60062200: Vải chính 58% Cotton 38% Modal 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 58% c/ hs code vải chính 58)
- Mã HS 60062200: Vải chính 60% Cotton 40% Modal 58/60"... (mã hs vải chính 60% c/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 60062200: Vải chính 69% Cotton 17% Polyester 14% Modal 70/72"... (mã hs vải chính 69% c/ hs code vải chính 69)
- Mã HS 60062200: Vải chính 80% Cotton 20% Polyester 64/66"... (mã hs vải chính 80% c/ hs code vải chính 80)
- Mã HS 60062200: Vải chính 98% Cotton 2% Spandex 68/70"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 98% c/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim đã nhuộm 100% cotton khổ 62 inch, 190g/m2... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 55% Cotton 45% Rayon... (mã hs vải 55% cotton/ hs code vải 55% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 60% Cotton 40% Rayon... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 95% Cotton 5% Spendex... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 55% Cotton 45% Polyester... (mã hs vải 55% cotton/ hs code vải 55% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 70% Cotton 30% Polyester... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 65% Cotton 35% Polyester... (mã hs vải 65% cotton/ hs code vải 65% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 57% Cotton 38% Polyester 5% Spen... (mã hs vải 57% cotton/ hs code vải 57% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 64% Cotton 5% Rayon 31% Polyester... (mã hs vải 64% cotton/ hs code vải 64% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 54% Cotton 41% Polyester 5% Rayon... (mã hs vải 54% cotton/ hs code vải 54% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 58% Cotton 40% Polyester 2% Spandex... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 57% Cotton 42% Polyester 1% Spandex... (mã hs vải 57% cotton/ hs code vải 57% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 52% Cotton 46% Polyester 2% Spandex... (mã hs vải 52% cotton/ hs code vải 52% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 58% Cotton 39% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: VẢI- 60% COTTON, 40% POLYESTER 68"... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 96% cotton 4% spandex... (mã hs vải 96% cotton/ hs code vải 96% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 67% cotton 30% polyester 3% spandex... (mã hs vải 67% cotton/ hs code vải 67% cott)
- Mã HS 60062200: Vải nhuộm màu thành phẩm 100% Cotton Single, khổ 70/72 (60 YDS)... (mã hs vải nhuộm màu t/ hs code vải nhuộm mà)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 74% COTTON 26% POLYESTER khổ 71" (MSP: SP0461)... (mã hs vải dệt kim 74%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải đan kim 50% cotton 50% polyester, khổ 180 cm- SB0244. 14. 09, mới 100% (511, 10 mét)... (mã hs vải đan kim 50%/ hs code vải đan kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim đã in hoa văn VS-5583L_1S-150G khổ 62/64"/60% COTTON 40% POLY/ 156 YDS... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 64% Cotton 36% Polyester K. 76"... (mã hs vải 64% cotton/ hs code vải 64% cott)
- Mã HS 60062200: Vải dêt kim 60% COTTON 40% POLYESTER khổ 66/68", 330GR/M2 (MSP: 4772)... (mã hs vải dêt kim 60%/ hs code vải dêt kim)
- Mã HS 60062200: Vải nhuộm 100% Cotton K. 64-66"... (mã hs vải nhuộm 100%/ hs code vải nhuộm 10)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 84% COTTON 16% POLYESTER khổ 62" (MSP: SP0467)... (mã hs vải dệt kim 84%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: V?i d?t kim 100% cotton dã nhu?m- CM 30S/1 SINGLE JERSEY WIDTH: 70/72'', (4, 737. 00YDS)... (mã hs v?i d?t kim 100/ hs code v?i d?t kim)
- Mã HS 60062200: Vải 98%cotton 2%polyester (từ dòng 4 tkn 102297861520)... (mã hs vải 98%cotton 2/ hs code vải 98%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 53%cotton 47%polyester (từ dòng 44 tkn 102297831420)... (mã hs vải 53%cotton 4/ hs code vải 53%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 75%cotton 25%polyester (từ dòng 14 tkn 102297861520)... (mã hs vải 75%cotton 2/ hs code vải 75%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 85%cotton 15%polyester (từ dòng 38 tkn 102297831420)... (mã hs vải 85%cotton 1/ hs code vải 85%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 67%cotton 33%polyester (từ dòng 33 tkn 102297831420)... (mã hs vải 67%cotton 3/ hs code vải 67%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 59%cotton 41%polyester (từ dòng 30 tkn 102297831420)... (mã hs vải 59%cotton 4/ hs code vải 59%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 68%polyester 32%cotton (từ dòng 16 tkn 102297861520)... (mã hs vải 68%polyeste/ hs code vải 68%polye)
- Mã HS 60062200: Vải 62%cotton 38%polyester (từ dòng 47 tkn 102297831420)... (mã hs vải 62%cotton 3/ hs code vải 62%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 55%cotton 45%polyester (từ dòng 23 tkn 102297831420)... (mã hs vải 55%cotton 4/ hs code vải 55%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 82%cotton 18%polyester (từ dòng 37 tkn 102297831420)... (mã hs vải 82%cotton 1/ hs code vải 82%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 97%cotton 3%polyurethane (từ dòng 26 tkn 102297861520)... (mã hs vải 97%cotton 3/ hs code vải 97%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 96%cotton 4%polyurethane (từ dòng 45 tkn 102297831420)... (mã hs vải 96%cotton 4/ hs code vải 96%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 84%cotton 16%polyester 64" (từ dòng 1 tkn 102226122940)... (mã hs vải 84%cotton 1/ hs code vải 84%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 68%cotton 28%poly 4%spandex (từ dòng 32 tkn 102297861520)... (mã hs vải 68%cotton 2/ hs code vải 68%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 59%cotton 39%polyester 2%spandex (từ dòng 29 tkn 102297831420)... (mã hs vải 59%cotton 3/ hs code vải 59%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 65%cotton 31%polyester 4%polyurethane (từ dòng 40 tkn 102297861520)... (mã hs vải 65%cotton 3/ hs code vải 65%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 65%polyester 32%cotton 3%polyurethane (từ dòng 27 tkn 102297861520)... (mã hs vải 65%polyeste/ hs code vải 65%polye)
- Mã HS 60062200: Vải 75%cotton 21%polyester 4%polyurethane (từ dòng 8 tkn 102297872611)... (mã hs vải 75%cotton 2/ hs code vải 75%cotto)
- Mã HS 60062200: Vải 65%cotton 32%polyester 3%polyurethane (từ dòng 2 tkn 102297872611)... (mã hs vải 65%cotton/ hs code vải 65%cott)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 95%Cotton 5% Spandex Rib, khổ 48/50''... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 92% COTTON 8% SPANDEX- 62/64''... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải 100% cotton open End Jersey khổ 72... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 100% cotton Carded Ring Spun Jersey khổ 68... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 69% Cotton 28% Polyester 3% Spandex 60/62''... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton Single Jersey. Khổ 72 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton Mini zurry stripes. Khổ 83 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải 100% cotton(khổ 78")... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Cotton fabric- Vải dệt kim 100%COTTON CNJ0593MS1 144CM, hàng mới 100%... (mã hs cotton fabric/ hs code cotton fabri)
- Mã HS 60062200: Vải Jersey, thành phần 60% Cotton, 40% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 4, tờ khai số 101193337820 ngày 23/12/2016... (mã hs vải jersey thà/ hs code vải jersey)
- Mã HS 60062200: Vải Fleece, thành phần: 80% Cotton, 20% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 6, tờ khai số 101187876310 ngày 20/12/2016... (mã hs vải fleece thà/ hs code vải fleece)
- Mã HS 60062200: Vải 60% cotton 40% polyester... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 68% COTTON 32% POLYESTER khổ 64/66", 280GR/M2 (MSP: 4792)... (mã hs vải dệt kim 68%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: VẢI dệt kim 57% COTTON 43% POLYESTER KHỔ 68/70" 285GR/M2 (MSP 4790)... (mã hs vải dệt kim 57%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Knitted- Vải 97%Cotton 3%Spandex, khổ rộng 58 INC... (mã hs knitted vải 97/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 90% Cotton 10% Polyester Rib, khổ 44/66''... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 94% Cotton 6% Polyester, khổ 74/76''... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Knitted- Vải 100. 0%COTTON (10. 0% ORGANIC) khổ rộng 56 inch... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 84% COTTON 11% POLYESTER 5% SPANDEX- 68/70''... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Knitted- Vải 100% Cotton, khổ rộng 54 INC... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60062200: Vải 65% polyester 35% cotton (160. 30 m); TX tu muc 2 TK. 100585078420 (14/10/2015)... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 60062200: Vải 60% Cotton 40% Modal... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 97% cotton 3% spandex... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 92% cotton 8% spandex... (mã hs vải 92% cotton/ hs code vải 92% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 59% cotton 41% polyester... (mã hs vải 59% cotton/ hs code vải 59% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 60% Cotton 37% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 58% cotton 38% polyester 4% spandex... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 68% Cotton 27% Polyester 2% Spandex 3% Modacrylic... (mã hs vải 68% cotton/ hs code vải 68% cott)
- Mã HS 60062200: Vải 68% cotton 28% nylon 4% spandex _ 53/54"... (mã hs vải 68% cotton/ hs code vải 68% cott)
- Mã HS 60062200: VAI CHINH 95%VISCOSE 5% ELASTANE K58, xuất trả của TK nhập: 101610293630 (16/09/2017), dòng hàng số 1... (mã hs vai chinh 95%vi/ hs code vai chinh 95)
- Mã HS 60062200: Vải 80% Cotton 20% Polyester CVC Fleece K. 71-73"... (mã hs vải 80% cotton/ hs code vải 80% cott)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim tổng hợp đã nhuộm 98% Cotton 2% Elastane K. 68"... (mã hs vải dệt kim tổn/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải dệt kim 60%COTTON 40%POLYESTER khổ 62/64"Tái xuất theo tkhai nhập 102218059310 ngày 12/09/2018 (dòng hàng 2)... (mã hs vải dệt kim 60%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: Vải 100% COTTON khổ: 62"... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải thành phẩm 67% MODAL 28%POLYESTER 5%SPANDEX- 64/66''... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60062200: Vải 100% Cotton khổ 74" 130GR/M2... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062200: Vải thun 60% cotton 40% polyester... (mã hs vải thun 60% co/ hs code vải thun 60%)
- Mã HS 60062200: Vải chính: 100% Polyester... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 60062200: Vải 100% polyester k: 61-63'' (6, 304 kgs 41, 379. 46 yard)... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60062200: Vải cotton dệt kim, đã nhuộm, vải vân điểm, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 170g/m2, khổ vải 1. 7m, dạng cuộn. COTTON KNITTING FABRIC 80A100013... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 60062200: VẢI DỆT KIM 100% COTTON... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062200: VẢI 67% VISCOSE/ 31% POLY/ 2% SPAN KHỔ 60/62"... (mã hs vải 67% viscose/ hs code vải 67% visc)
- Mã HS 60062200: Vải 84% COTTON 16 % POLYESTER; khổ: 77"... (mã hs vải 84% cotton/ hs code vải 84% cott)
- Mã HS 60062200: Vải Poly Mesh 100% polyester khổ 160/165cm... (mã hs vải poly mesh 1/ hs code vải poly mes)
- Mã HS 60062200: Vải có tỷ trọng 100% cotton Vải nhuộm màu; khổ 70/72"; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102320550510... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 60062200: Vải có tỷ trọng 77% cotton 23% polyeste Vải nhuộm màu; khổ 64/66"; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102320550510... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 60062200: Vải bo các loại Vải bo có tỷ trọng 98% cotton 2% spandex 1x1 Rib, khổ 68/70"; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102320550510... (mã hs vải bo các loại/ hs code vải bo các l)
- Mã HS 60062200: Vải (CP8030N)(C: 100%)K: 115-120 cm... (mã hs vải cp8030nc/ hs code vải cp8030n)
- Mã HS 60062200: Vải (CSF3718)(Cotton: 100%). Khổ: 153cm... (mã hs vải csf3718c/ hs code vải csf3718)
- Mã HS 60062200: Vải (CK80007)(Cotton: 100%). Khổ: 170 cm... (mã hs vải ck80007c/ hs code vải ck80007)
- Mã HS 60062200: Vải (FCC1400-SC-42)(Cotton100%)K: 107cm... (mã hs vải fcc1400sc/ hs code vải fcc1400)
- Mã HS 60062200: Vải (PR-1107)(Cotton 68%; Polyester 32%) K: 159 cm... (mã hs vải pr1107c/ hs code vải pr1107)
- Mã HS 60062200: Vải (KYC8458D)(Polyester 69% Cotton 31%)Khổ: 165-170 cm... (mã hs vải kyc8458d/ hs code vải kyc8458)
- Mã HS 60062200: Vải (CT6044-2)(Cotton: 88%;Polyurethane: 12%). Khổ: 188cm... (mã hs vải ct60442/ hs code vải ct6044)
- Mã HS 60062200: Vải (PS-16139)(Cotton: 67%;Tencel: 28%; Roica: 5%). Khổ: 176cm... (mã hs vải ps16139/ hs code vải ps1613)
- Mã HS 60062200: Vải (PS-1792)(Cotton 65%; Tencel 28%; Polyurethane 7%). Khổ: 150-155cm... (mã hs vải ps1792c/ hs code vải ps1792)
- Mã HS 60062200: Vải: <608039> SINGLE JERSEY 40/2 100% COTTON (10% ORGANIC) CPCM(finished width: 64''/ 66'', weight: 180~195 g/m2) GREY... (mã hs vải608039 si/ hs code vải608039)
- Mã HS 60062200: SDF18003-15(15)Vải dệt kim 100% cotton đã nhuộm- CM 26S/1 WIDTH: 64/66", (3, 184. 00YDS)... (mã hs sdf180031515/ hs code sdf1800315)
- Mã HS 60062200: Vải chính 75% VISCOSE 21% POLYESTER 4% ELASTANE, 58/60"(DONG HANG 01, MOT PHAN CUA TO KHAI NHAP 102282648750/E21(19/10/2018)... (mã hs vải chính 75% v/ hs code vải chính 75)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim JACQUARD, đan ngang, chất liệu 100% Cotton Filodiscozia (bông) kiểu sợi 70/2, Khổ 145 cm. mã KK0521, để may mặc. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim jac/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim PIQUE MAKO, đan ngang, chất liệu 100% Cotton Filodiscozia (bông) kiểu sợi 120/2, Khổ 190 cm. mã 002881, để may mặc. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim piq/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Vải COTTON 95%, POLYURETHAN 5% (C30'S*SP 20D SINGLE SPAN) Khổ 60''... (mã hs vải cotton 95%/ hs code vải cotton 9)
- Mã HS 60062300: Vải 56% cotton, 40% polyester, 4% polyurethane... (mã hs vải 56% cotton/ hs code vải 56% cott)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim 95%COTTON 5% SPANDEX chưa in (Khổ: 55"-75")... (mã hs vải dệt kim 95%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Knitted- Vải 100% Cotton, khổ rộng 66 inch... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60062300: Vải dệt kim đã nhuộm 95% Cotton 5% Elastane K. 42"... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062300: Vải 78% cotton 22% polyester; TX tu muc 1 TK. 100925987520(30/06/2016)... (mã hs vải 78% cotton/ hs code vải 78% cott)
- Mã HS 60062400: Vải dệt kim(các loại khổ) 96% COTTON 4% SPANDEX(ELASTANE) WIDTH: 58/60"... (mã hs vải dệt kimcác/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062400: Vải dệt kim thành phần từ 100% cotton (đã in), 135g/m2, đơn giá hóa đơn: 74. 001, 35vnđ... (mã hs vải dệt kim thà/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062400: Vải 100% cotton (5480 YDS)... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60062400: Vải dệt kim đã in (100% cotton) khổ 160cm (185g/m2)... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60062400: Vải 96% cotton 4% spandex (25 yds)... (mã hs vải 96% cotton/ hs code vải 96% cott)
- Mã HS 60062400: Vải in 94% Cotton 6% spandex trọng lượng 220 GSM 6. 49 OZ khổ 62 INCH 157 CM", mã S-CM3S3(220)- P... (mã hs vải in 94% cott/ hs code vải in 94% c)
- Mã HS 60063120: VẢI TỔNG HỢP DỆT KIM 57% COTTON 38% POLYESTER 5% SPANDEX CHƯA NHUỘM KHỔ 59"... (mã hs vải tổng hợp dệ/ hs code vải tổng hợp)
- Mã HS 60063120: Vải dệt kim từ bông các loại (đã nhuộm) mới 100%, RIB 96%COTTON 4%SPANDEX... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063120: Dây thun- dùng để buộc hàng... (mã hs dây thun dùng/ hs code dây thun dù)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim (Vải mộc) 100% Polyester, khổ 58/60"... (mã hs vải dệt kim vả/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải lót 100% Polyester K. 57/58"... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần 100% polyester, màu trắng, chưa ngâm tẩy hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 29g/m2, dạng cuộn khổ 1600mm, dùng để may vỏ ghế xe ôtô, FINE- 75... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải 100% cotton... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 94% POLYESTER 6% POLYURETHAN KHỔ 54-56"... (mã hs vải chính 94% p/ hs code vải chính 94)
- Mã HS 60063190: Vải T2-8065 KNIT FABRIC- 100% Polyester (Kho: 225cm, 1589. 6met)... (mã hs vải t28065 kni/ hs code vải t28065)
- Mã HS 60063190: Vải chính 60"- 40% nylon, 50% rayon, 10% spandex (vải dệt kim, 145/150cm, pink as gsf002331)... (mã hs vải chính 60/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 65% POLYESTER 35% COTTON, K74/76"... (mã hs vải chính 65% p/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 86% NYLON 14% POLYURETHANE, K56/58"... (mã hs vải chính 86% n/ hs code vải chính 86)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH POLYESTER97% POLYURETHANE3%, K52/54"... (mã hs vải chính polye/ hs code vải chính po)
- Mã HS 60063190: Vải chính 92%polyester 8%polyurethane k 58/60''... (mã hs vải chính 92%po/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 60063190: Vải chính 91% polyester 9% polyurethane, K58/60''... (mã hs vải chính 91% p/ hs code vải chính 91)
- Mã HS 60063190: Vải chính 89% Polyester 11% Polyurethane, K58/60''... (mã hs vải chính 89% p/ hs code vải chính 89)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 97% Polyester 3% Span (chưa nhuộm, chải, sấy, đánh bóng)... (mã hs vải mộc 97% pol/ hs code vải mộc 97%)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 74% Polyester, 20% Rayon 6%Spandex (chưa nhuộm, chải, sấy, đánh bóng)... (mã hs vải mộc 74% pol/ hs code vải mộc 74%)
- Mã HS 60063190: Vải 96% Poly 4% Span (Elastane), khổ 66/68", định lượng: 180 G/M2... (mã hs vải 96% poly 4%/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 70% Poly 26% Rayon (Viscose) 4% Span (Elastane), khổ 58/60", định lượng: 200 G/M2... (mã hs vải 70% poly 26/ hs code vải 70% poly)
- Mã HS 60063190: Vải chính 95% Polyester 5% Elastane, 58/60"... (mã hs vải chính 95% p/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60063190: Vải 82% Nylon 18% span (Elastane), khổ 58/60. Định lượng: 265 G/YD.... (mã hs vải 82% nylon 1/ hs code vải 82% nylo)
- Mã HS 60063190: Vai chinh 100% polyester K58''... (mã hs vai chinh 100%/ hs code vai chinh 10)
- Mã HS 60063190: Vải mộc dệt kim 100% polyester 33X-17 K# 16"-18" x 2... (mã hs vải mộc dệt kim/ hs code vải mộc dệt)
- Mã HS 60063190: Vải thun 32"-62"... (mã hs vải thun 3262/ hs code vải thun 32)
- Mã HS 60063190: Vải thô chưa nhuộm 100% POLYESTER PEACHED W"70... (mã hs vải thô chưa nh/ hs code vải thô chưa)
- Mã HS 60063190: Vải 92% poly 8% span khổ 60"X230G/MTS... (mã hs vải 92% poly 8%/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim, Thành phần 94% Cotton, 6% Spandex, khổ 59. 5/61'', Mới 100%... (mã hs vải dệt kim th/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 73% Polyester 21% Rayon 6% Spandex khổ vải 56/58''... (mã hs vải dệt kim 73%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải chính 55% Linen 45% Rayon, 55"... (mã hs vải chính 55% l/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 60063190: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 60063190: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ hs code vải 95% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Modal 25% Polyester... (mã hs vải 75% modal 2/ hs code vải 75% moda)
- Mã HS 60063190: Vải 90%polyester 10%Spandex... (mã hs vải 90%polyeste/ hs code vải 90%polye)
- Mã HS 60063190: Vải 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 92% Polyester 8% Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Polyester 5% Spendex... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 89% Polyester 11% Spandex... (mã hs vải 89% polyest/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 62% Polyester 33% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 62% polyest/ hs code vải 62% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 60063190: Vải 70% Polyester 30% Cotton... (mã hs vải 70% polyest/ hs code vải 70% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 96% Polyester 4% Spandex... (mã hs vải 96% polyest/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 56% Polyester 34% Cotton 10% Rayon... (mã hs vải 56% polyest/ hs code vải 56% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Polyester 20% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 75% polyest/ hs code vải 75% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 76% Rayon 21% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 76% rayon 2/ hs code vải 76% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải chính k. 160/165 cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k160/ hs code vải chính k)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim polyester (khổ vải 2. 1m) dùng để bọc ra, bọc nêm (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt kim pol/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 100% Nylon 54" (từ sơ xợi tổng hợp)(chưa tẩy trắng, tỉ trong 450g/m2)... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Poly, khổ 56/58" định lượng: 75 G/M2... (mã hs vải 100% poly/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 75% nylon, 25% PU 56"... (mã hs vải dệt kim 75%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 87% nylon, spandex 13% 48"... (mã hs vải dệt kim 87%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải may mẫu (hàng mới 100%) 14OZ (50mx1. 48m) COTTON 100%... (mã hs vải may mẫu hà/ hs code vải may mẫu)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 56% Cotton 37% Polyester 7% Spandex K 57"... (mã hs vải dệt kim 56%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim từ xơ sợi tổng hợp 100% Polyester (5. 087 Yds, khổ 58/60")... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải chinh 63% Polyester 33% Rayon 4% Spandex K. 62/64"... (mã hs vải chinh 63% p/ hs code vải chinh 63)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim100% Nylon khổ 205 cm... (mã hs vải dệt kim100%/ hs code vải dệt kim1)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 80% Nylon, 20% Lycra khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 74% Nylon, 26% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải dệt kim 74%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 32% Nylon, 68% Polyester khổ 138 cm... (mã hs vải dệt kim 32%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 77% Nylon Mesh, 23% Spandex khổ 109cm... (mã hs vải dệt kim 77%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52% polyester, 48% Polyester Bright Trilobal khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 52%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 81% Nylon, 19% Spandex khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 81%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 82% Nylon, 18% Spandex khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 82%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 89%Polyester, 11%Spandex khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 89%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 83% Polyester, 17% Spandex khổ 132 cm0... (mã hs vải dệt kim 83%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 140cmx105gsm... (mã hs vải dệt nhuộm t/ hs code vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60063190: Vải chính 48% Rayon 48% Polyester 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 48% r/ hs code vải chính 48)
- Mã HS 60063190: Vải chính 93% Modal 7% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 93% m/ hs code vải chính 93)
- Mã HS 60063190: Vải chính 72% Modal 28% Polyester 58/60"... (mã hs vải chính 72% m/ hs code vải chính 72)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 67% Nylon 33% Spandex khổ 150cm... (mã hs vải dệt kim 67%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52. 5% Nylon, 36. 5% Poly, 11% Spandex 158cm (220g/m2)... (mã hs vải dệt kim 52/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải chính 95% Modal 5% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 95% m/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60063190: Vải chính 96% Rayon 4% Spandex 58/60"... (mã hs vải chính 96% r/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 60063190: Vải chính 88% Lyocell 12% Spandex 48/50"... (mã hs vải chính 88% l/ hs code vải chính 88)
- Mã HS 60063190: Vải lót TB36 dùng sản xuất vải tráng PVC khổ 58/60" (100% polyester) (fabric) (4, 149. 6KGS)... (mã hs vải lót tb36 dù/ hs code vải lót tb36)
- Mã HS 60063190: Vải 80% Rayon(Viscose) 20% Poly. khổ 48/50'', định lượng: 130 G/M2... (mã hs vải 80% rayonv/ hs code vải 80% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Rayon... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 60063190: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ hs code vải 95% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải 90%polyester 10%Spandex... (mã hs vải 90%polyeste/ hs code vải 90%polye)
- Mã HS 60063190: Vải 70% Polyester 30% Rayon... (mã hs vải 70% polyest/ hs code vải 70% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 65% Polyester 35% Rayon... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Modal 25% Polyester... (mã hs vải 75% modal 2/ hs code vải 75% moda)
- Mã HS 60063190: Vải 92% Polyester 8% Spandex... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Polyester 5% Spendex... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 96% Polyester 4% Spandex... (mã hs vải 96% polyest/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Polyester 25% Cotton... (mã hs vải 75% polyest/ hs code vải 75% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 89% Polyester 11% Spandex... (mã hs vải 89% polyest/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 62% Polyester 33% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 62% polyest/ hs code vải 62% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 76% Rayon 21% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải 76% rayon 2/ hs code vải 76% rayo)
- Mã HS 60063190: Vải 56% Polyester 34% Cotton 10% Rayon... (mã hs vải 56% polyest/ hs code vải 56% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 75% Polyester 20% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 75% polyest/ hs code vải 75% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Poly, khổ 58/60" định lượng: 139 G/Y... (mã hs vải 100% poly/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 80% Modal 20% Poly, khổ 58/60", định lượng: 207 G/Y... (mã hs vải 80% modal 2/ hs code vải 80% moda)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim100% Nylon khổ 205 cm... (mã hs vải dệt kim100%/ hs code vải dệt kim1)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 80% Nylon, 20% Lycra khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 74% Nylon, 26% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải dệt kim 74%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 77% Nylon Mesh, 23% Spandex khổ 109cm... (mã hs vải dệt kim 77%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52% polyester, 48% Polyester Bright Trilobal khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 52%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 81% Nylon, 19% Spandex khổ 152 cm... (mã hs vải dệt kim 81%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 82% polyester, 18% Lycra khổ 148 cm... (mã hs vải dệt kim 82%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 74% Polyester 26% Spandex khổ 130 cm... (mã hs vải dệt kim 74%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 87% Polyester, 13% Spandex khổ 170 cm... (mã hs vải dệt kim 87%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 140cmx105gsm... (mã hs vải dệt nhuộm t/ hs code vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60063190: THUN CỘT TÓC... (mã hs thun cột tóc/ hs code thun cột tóc)
- Mã HS 60063190: Cổ áo 65% cotton 35% polyester (38. 6cm x 7. 5cm đến 45. 4cm x 7. 5cm)... (mã hs cổ áo 65% cotto/ hs code cổ áo 65% co)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 85% Nylon, 15% Spandex khổ 129 cm... (mã hs vải dệt kim 85%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 32% Spandex, 68% Polyester khổ 138 cm... (mã hs vải dệt kim 32%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải 100% Polyester khổ 183cm... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 91%Polyester, 9%Elastane... (mã hs vải dệt kim 91%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 89% Polyester, 11% Spandex khổ 135 cm... (mã hs vải dệt kim 89%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 80% Polyester 20% Elastane khổ 172 cm... (mã hs vải dệt kim 80%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 52. 5% Nylon, 36. 5% Poly, 11% Spandex 158cm (220g/m2)... (mã hs vải dệt kim 52/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 65% Polyester 35% Rayon... (mã hs vải mộc 65% pol/ hs code vải mộc 65%)
- Mã HS 60063190: Mex(100% Polyester khổ 60")... (mã hs mex100% polyes/ hs code mex100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải 100% polyester Mesh X2, khổ 70"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 100% Nylon khổ 113 cm... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 100% Polyester khổ 155cm... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 67% Nylon 33% Spandex khổ 150cm... (mã hs vải dệt kim 67%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 82% Nylon, 18% Spandex khổ 150 cm... (mã hs vải dệt kim 82%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 89%Polyester, 11%Spandex khổ 152cm... (mã hs vải dệt kim 89%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 32% Nylon, 68% Polyester khổ 138 cm... (mã hs vải dệt kim 32%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 90% Polyester 10% Spandex khổ 135cm... (mã hs vải dệt kim 90%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim 83% Polyester, 17% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải dệt kim 83%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải dệt kim đã nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 60 inch x188g/m2 (xơ tổng hợp)... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 100% Cotton K. 70/72"... (mã hs vải mộc 100% co/ hs code vải mộc 100%)
- Mã HS 60063190: Vải 81% Nylon 19% Spandex... (mã hs vải 81% nylon 1/ hs code vải 81% nylo)
- Mã HS 60063190: Vải 94% polyester 6% span khổ 60"... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 60063190: Vải 95% Viscose, 5% Spandex 200gsm/m2, khổ 175/180cm... (mã hs vải 95% viscose/ hs code vải 95% visc)
- Mã HS 60063190: VẢI CHÍNH 95% CO, 5% SP KHỔ 165 CM... (mã hs vải chính 95% c/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60063190: Vải mộc Bo Thun (YOKO) 65% Polyester 35% Rayon... (mã hs vải mộc bo thun/ hs code vải mộc bo t)
- Mã HS 60063190: Vải mộc INTERLOCK dệt kim(D75) 100 % polyester khổ 58/60... (mã hs vải mộc interlo/ hs code vải mộc inte)
- Mã HS 60063190: VẢI MỘC60% COTTON 40% POLYESTER JERSEY 64/66''... (mã hs vải mộc60% cott/ hs code vải mộc60% c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc78%Cotton 22%Polyester... (mã hs vải mộc78%cotto/ hs code vải mộc78%co)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 73% cotton 27% polyester... (mã hs vải mộc 73% cot/ hs code vải mộc 73%)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 60%cotton 40% polyester... (mã hs vải mộc 60%cott/ hs code vải mộc 60%c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 64%cotton 36% Polyester... (mã hs vải mộc 64%cott/ hs code vải mộc 64%c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 63%Cotton 37% Polyester)... (mã hs vải mộc 63%cott/ hs code vải mộc 63%c)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 59% Cotton 39% Polyester 2% Elastane... (mã hs vải mộc 59% cot/ hs code vải mộc 59%)
- Mã HS 60063190: Vải mộc 79% cotton 21% polyester... (mã hs vải mộc 79% cot/ hs code vải mộc 79%)
- Mã HS 60063210: Vải 92% poly, 8% span... (mã hs vải 92% poly 8/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 60063220: Vải dệt kim từ xơ sợi tổng hợp 75%cotton 25%poly, đã nhuộm-khổ 181cm x 8940m (LBA1237)... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063220: Vải 55% Cotton 37% Polyester 8% Spandex khổ 60"-62"... (mã hs vải 55% cotton/ hs code vải 55% cott)
- Mã HS 60063220: Vải thành phẩm đã nhuộm 64/32/4 PES/RAYON/ELASTANE 1x1 RIB W"60... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 96 % poly 4% spandex từ sơ sợi tổng hợp, khổ 58/60" 22198yds, đã nhuôm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 96/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 48% Polyester 47% Rayon 5% Spandex K. 56/58"... (mã hs vải dệt kim 48%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 48% polyester 48% rayon 4% spandex... (mã hs vải 48% polyest/ hs code vải 48% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 62% polyester 33% rayon 5% spandex... (mã hs vải 62% polyest/ hs code vải 62% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim các loại 100% Polyester AT170 60"*115-120g/m2 170g/y (138. 5M2). Muc hàng 5 của TK: 302085735400... (mã hs vải dệt kim các/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 88%Polyester 12%Spandex Knit, K58/60"... (mã hs vải 88%polyeste/ hs code vải 88%polye)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% Nylon... (mã hs vải lót 100% ny/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: VẢI COTTON, 15. 3 YARD/CUỘN... (mã hs vải cotton 15/ hs code vải cotton)
- Mã HS 60063290: Vải F MILLINGAR SMOKE 78202- 100% polyester (Kho: 142cm, 8932. 5met)... (mã hs vải f millingar/ hs code vải f millin)
- Mã HS 60063290: Vải lót lưới dệt kim 100% Pes khổ 170 cm(10324-009)- Hàng mới 100%... (mã hs vải lót lưới dệ/ hs code vải lót lưới)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 51% poly 49% nylon khổ 60" (470yds)... (mã hs vải dệt kim 51%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải cá sấu 100% polyester, kiểu dệt kim, định lượng 90g/M2, khổ rộng 220 cm (số lượng: 524, 2 Kg tương đương 5824, 44m2; đơn giá xấp xỉ 8604 vnd/m2)... (mã hs vải cá sấu 100%/ hs code vải cá sấu 1)
- Mã HS 60063290: Vải dệt bằng sợi tổng hợp (Polymesh)MESH W290PCNG, KT: 160MMX1M... (mã hs vải dệt bằng sợ/ hs code vải dệt bằng)
- Mã HS 60063290: Vải chính100% Polyester 58"- 60"... (mã hs vải chính100% p/ hs code vải chính100)
- Mã HS 60063290: Polyester + SPANDEX fabric- Vải dệt kim 88%Polyester12%SPANDEX 62716561 58", hàng mới 100%... (mã hs polyester spa/ hs code polyester)
- Mã HS 60063290: VẢI KHÚC COTTON GỒM 5 MIẾNG 4 MÉT, 9 MIẾNG 2 MÉT... (mã hs vải khúc cotton/ hs code vải khúc cot)
- Mã HS 60063290: Vải dệt-DJT-3445 RELIC MESH P-CDP(PES 66%, CDP 34%) 44"... (mã hs vải dệtdjt344/ hs code vải dệtdjt)
- Mã HS 60063290: Vải chính 97%Polyester 3%Spandex K55/56"... (mã hs vải chính 97%po/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 60063290: Vải 92 polyester 8 % spandex khổ 66/68... (mã hs vải 92 polyeste/ hs code vải 92 polye)
- Mã HS 60063290: Vải (2525/2572/2599)(Polyester 100%). Khổ: 157. 5cm... (mã hs vải 2525/2572// hs code vải 2525/25)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim (100% Polyester) W: 46"/ Polyester Mesh Fabric... (mã hs vải dệt kim 10/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: FOC-Vải 100% Polyester- knit (L: 193 yds, W: 152. 4 cm)... (mã hs focvải 100% po/ hs code focvải 100%)
- Mã HS 60063290: FOC-Vải 95% Polyester 5% Rayon- knit (L: 114 yds, W: 152. 4 cm)... (mã hs focvải 95% pol/ hs code focvải 95%)
- Mã HS 60063290: Vải lót TC 58"/60" (Polyester 65%, Cotton 35%)... (mã hs vải lót tc 58// hs code vải lót tc 5)
- Mã HS 60063290: Vải lót TC 68"/70" (Polyester 65%, Cotton 35%)... (mã hs vải lót tc 68// hs code vải lót tc 6)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 75% POLYESTER 18% TENCEL 7% SPANDEX KHỔ 137. 16 CM... (mã hs vải dệt kim 75%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 47% NYLON 51%POLYESTER 2% LYCRA KHỔ 157. 48 CM... (mã hs vải dệt kim 47%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải T/C Polyester 65%/ Cotton 35%... (mã hs vải t/c polyest/ hs code vải t/c poly)
- Mã HS 60063290: Vải chính GD339P, 100%polyester, Khổ: 150-155cm... (mã hs vải chính gd339/ hs code vải chính gd)
- Mã HS 60063290: Vải chính KD2T944, 100%polyester, Khổ: 150-155cm... (mã hs vải chính kd2t9/ hs code vải chính kd)
- Mã HS 60063290: Vải chính KS5T527-1, 92%polyester8%elastane. Khổ: 150-155cm... (mã hs vải chính ks5t5/ hs code vải chính ks)
- Mã HS 60063290: Vải 65% Nylon 35% Polyurethane (Khổ 35-37")... (mã hs vải 65% nylon 3/ hs code vải 65% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 80% Nylon 20% Polyurethane Khổ (58-60")... (mã hs vải 80% nylon 2/ hs code vải 80% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 75% polyester 12% rayon 13% cotton (Khổ: 61")... (mã hs vải 75% polyest/ hs code vải 75% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 95% rayon 5% spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ hs code vải 95% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 100% rayon... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 60063290: Vải dệt 100% polyester 58"... (mã hs vải dệt 100% po/ hs code vải dệt 100%)
- Mã HS 60063290: Vải 88% Nylon 12% Spand... (mã hs vải 88% nylon 1/ hs code vải 88% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 91%Polyester, 9%Spandex, khổ 60/61''... (mã hs vải 91%polyeste/ hs code vải 91%polye)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim (vải lót)... (mã hs vải dệt kim vả/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính: 95% Polyester, 5% Spandex... (mã hs vải chính 95%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 60063290: Vai chinh 97% polyester 3% spandex k. 58-60"... (mã hs vai chinh 97% p/ hs code vai chinh 97)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Poly K. 62/64"... (mã hs vải 100% poly k/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 55% Cotton 45% Poly K. 70/72"... (mã hs vải 55% cotton/ hs code vải 55% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 79% Cotton 21% Poly K. 62/64"... (mã hs vải 79% cotton/ hs code vải 79% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 63% Poly 33% Cotton 4% Polyurethane K. 70/72"... (mã hs vải 63% poly 33/ hs code vải 63% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm 100% polyester, khổ 143cm... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải sợi tổng hợp... (mã hs vải sợi tổng hợ/ hs code vải sợi tổng)
- Mã HS 60063290: Vải #GKR003 (88%POLYESTER + 12%SPANDEX), 58"... (mã hs vải #gkr003 88/ hs code vải #gkr003)
- Mã HS 60063290: Vải 65% Cotton 35% Polyester... (mã hs vải 65% cotton/ hs code vải 65% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 88% Cotton 10% Polyester 2% Spandex/Elastance/Lycra... (mã hs vải 88% cotton/ hs code vải 88% cott)
- Mã HS 60063290: Vải (SAP-015BB/23)(89%Polyester; 11% Spandex). Khổ: 155cm... (mã hs vải sap015bb// hs code vải sap015)
- Mã HS 60063290: Vải 84% polyester 16% Pu 58"... (mã hs vải 84% polyest/ hs code vải 84% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 88% polyester 12% spandex 58/60"... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 67% rayon 28% polyester 5% Pu 58/60"... (mã hs vải 67% rayon 2/ hs code vải 67% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 67. 1% rayon 29. 7% polyester 3. 2% Pu 44/46"... (mã hs vải 671% rayon/ hs code vải 671% ra)
- Mã HS 60063290: Vải chính 95%Polyester 5%Spandex khổ 58/60"... (mã hs vải chính 95%po/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60063290: Vải 100% poly(534 YDS)... (mã hs vải 100% poly5/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 96% Cotton 4% Elastane chưa in (khổ 44" đến 80")... (mã hs vải 96% cotton/ hs code vải 96% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 69%Cotton 31% Polyester chưa in (khổ 44" đến 80")... (mã hs vải 69%cotton 3/ hs code vải 69%cotto)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 81% NYLON 19% LYCRA KHỔ 139. 7CM... (mã hs vải dệt kim 81%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải: 78% Nylon 22% Spandex... (mã hs vải 78% nylon/ hs code vải 78% nyl)
- Mã HS 60063290: Vải thân 100%POLYESTER WIDTH 174CM, 185GRM/M2... (mã hs vải thân 100%po/ hs code vải thân 100)
- Mã HS 60063290: Vải AB618- 100%POLYESTER WIDTH 160CM (+-3CM), 168GRM/M2... (mã hs vải ab618 100%/ hs code vải ab618 1)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 87% cotton 13% Poly khổ 66/70", 120g/m2... (mã hs vải dệt kim 87%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100%Nylon khổ 56"... (mã hs vải 100%nylon k/ hs code vải 100%nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 90%Nylon 10%Spandex khổ 56"... (mã hs vải 90%nylon 10/ hs code vải 90%nylon)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100%Polyester khổ 58/60"... (mã hs vải lót 100%pol/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải chính 57% Cotton 38% Polyester 5% Spandex 58/60"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 57% c/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 60063290: Vải 53% cotton 34% modal 13% polyester... (mã hs vải 53% cotton/ hs code vải 53% cott)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim dạng lưới từ sơ sợi tổng hợp đã nhuộm (100%polyester) trọng lượng 241g/m2, khổ 54, 394 yds... (mã hs vải dệt kim dạn/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100% rayon(K. 60")... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 60063290: Vai 100% Rayon k. 57-58"... (mã hs vai 100% rayon/ hs code vai 100% ray)
- Mã HS 60063290: Vai 94% polyester 6% spandex k. 58-60"... (mã hs vai 94% polyest/ hs code vai 94% poly)
- Mã HS 60063290: Vải lót (vải thành phẩm dệt kim) 100% Polyester- KNITTING FABRICS KDJ0007- 44"... (mã hs vải lót vải th/ hs code vải lót vải)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 69% NYLON 31% LYCRA KHỔ 127CM... (mã hs vải dệt kim 69%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính 95% Poly 5% spandex (Elastance)... (mã hs vải chính 95% p/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60063290: Vải chính: 97% Polyester 3% Spandex... (mã hs vải chính 97%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim(100%POLYESTER) 75%POLY HEATHER25%POLY, khổ 60'', 80G/M2... (mã hs vải dệt kim100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Nylon fabric- Dải dệt kim 100%Nylon PR09423 54", hàng mới 100%... (mã hs nylon fabric d/ hs code nylon fabric)
- Mã HS 60063290: Nylon fabric- Vải dệt kim 100%Nylon PR09423A 54", hàng mới 100%... (mã hs nylon fabric v/ hs code nylon fabric)
- Mã HS 60063290: Other (looped fabric)- Vải dêt kim 82% NYLON 18% SPANDEX PN44070CGEXY 52", hang mơi 100%... (mã hs other looped f/ hs code other loope)
- Mã HS 60063290: Nylon+Polyester+Span fabric- Vải dệt kim 45%Nylon 45%PES 10%Spandex KJ2876653 150CM, hàng mới 100%... (mã hs nylonpolyester/ hs code nylonpolyes)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim trên 85% Polyester dưới 15% Polyurethane, Vải 93% polyester 7% polyurethane, khổ 52-54", 327 YD, từ sợi toonge hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim trê/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Đệm lót... (mã hs đệm lót/ hs code đệm lót)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim lọai: 100% polyester, width 60"... (mã hs vải dệt kim lọa/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI DỆT KIM 92% CUPRO 8% ELASTANE KHỔ 145CM... (mã hs vải dệt kim 92%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vai chinh 100% polyester K61''... (mã hs vai chinh 100%/ hs code vai chinh 10)
- Mã HS 60063290: VẢI POLYESTER 72% RAYON 28%... (mã hs vải polyester 7/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 60063290: Vải nỷ 100% polyester 60''... (mã hs vải nỷ 100% pol/ hs code vải nỷ 100%)
- Mã HS 60063290: Vải 62%POLYESTER 33%RAYON 5%SPAN... (mã hs vải 62%polyeste/ hs code vải 62%polye)
- Mã HS 60063290: VẢI POLYESTER 61% RAYON 35% SPAN 4%... (mã hs vải polyester 6/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 60063290: Knitting fabric- Vải dệt kim 77. 8% Polyester 22. 2% Spandex 7420 60", hàng mới 100%... (mã hs knitting fabric/ hs code knitting fab)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 91% Poly 9% Spandex khổ 52-54"... (mã hs vải dệt kim 91%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải lót tricot 100% polyester 60''... (mã hs vải lót tricot/ hs code vải lót tric)
- Mã HS 60063290: Vải 84% nylon, 16% polyurethane... (mã hs vải 84% nylon/ hs code vải 84% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 93% Polyester 7% Polyurethane khổ: 58/60"... (mã hs vải 93% polyest/ hs code vải 93% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 97% Polyester 3% Polyurethane khổ: 66/68"... (mã hs vải 97% polyest/ hs code vải 97% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 95% viscose (rayon) 5% spandex (elastane) (k: 65")... (mã hs vải 95% viscose/ hs code vải 95% visc)
- Mã HS 60063290: Vải 52% viscose (rayon) 44% polyester 4% spandex (elastane) (k: 60")... (mã hs vải 52% viscose/ hs code vải 52% visc)
- Mã HS 60063290: Vải 77% cotton 23% polyester... (mã hs vải 77% cotton/ hs code vải 77% cott)
- Mã HS 60063290: VẢI POLYESTER 85% POLYURETHANE 15%... (mã hs vải polyester 8/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 60063290: Vải 92% Polyester 8% Polyurethane 44/46"... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 100% Nylon, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 70. 5% Nylon 29. 5% Elastane (Spandex/Lycra). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 70/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính K. 145/150cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k145/ hs code vải chính k)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim sơi dọc từ xơ tổng hợp đã nhuộm (100% Polyester) 62 gm/m2, không cào lông khổ 60" (2475y)... (mã hs vải dệt kim sơi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 96% polyester 4% polyurethane khổ 61"... (mã hs vải dệt kim 96%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VảI 35% cotton 65% polyester, K: 160cm... (mã hs vải 35% cotton/ hs code vải 35% cott)
- Mã HS 60063290: Vải cắt sẳn để may mũ giày (WHITE C/ROYAL 400 WLW C6 GS #4 UPPER)... (mã hs vải cắt sẳn để/ hs code vải cắt sẳn)
- Mã HS 60063290: VẢI CHÍNH 75%POLYESTER 21%RAYON 4%SPANDEX-K: 56/58"... (mã hs vải chính 75%po/ hs code vải chính 75)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Nylon (2WAY STRETCH-N 44")... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim... (mã hs vải dệt kim/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% Recycle Polyester... (mã hs vải lót 100% re/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải chính 100%Recycle Polyester... (mã hs vải chính 100%r/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 60063290: Vải chính K. 150/155 cm (88% polyester 12% wool)... (mã hs vải chính k150/ hs code vải chính k)
- Mã HS 60063290: Vải 76% Polyester 21% Lyocell 3% Spandex K: 58"... (mã hs vải 76% polyest/ hs code vải 76% poly)
- Mã HS 60063290: Vải chính (91%polyester 9%elastane 60")... (mã hs vải chính 91%p/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 60063290: Vải (83%recycle polyester 17%elastane 52"-54")... (mã hs vải 83%recycle/ hs code vải 83%recy)
- Mã HS 60063290: Vải 100%polyester... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 60% CO 40% PE, trọng lượng 160gr/ m2, khổ 160 cm, Màu: White 180095/000. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 60%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim_60. 81%COTTON/39. 19%COTTON AND LINEN... (mã hs vải dệt kim60/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim100% polyester (Khổ 60", Số lượng: 1011 Yds)... (mã hs vải dệt kim100%/ hs code vải dệt kim1)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim làm từ sơ xợi tổng hợp 100% polyester, đã nhuộm, 58" (178Y)... (mã hs vải dệt kim làm/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Nylon- Cloth 100% Nylon- CYL31011-N Vải dệt kim đan ngang, đã nhuộm (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 60063290: Vải 78% Polyester 22% Nylon- Cloth 78% Polyester 22% Nylon- CY8611 Vải dệt kim, đã nhuộm (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs vải 78% polyest/ hs code vải 78% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim BODDULE (43/44")... (mã hs vải dệt kim bod/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải nhung S/VELVET BRIM BRIM(ONE WAY) (58" S/WHITE)... (mã hs vải nhung s/vel/ hs code vải nhung s/)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-92%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax8%Lycra, Spandex, Elastane58. 0"/58. 5"/59. 0"/59. 5"/60. 0"... (mã hs vải dệt kim92%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-94%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax6%Lycra, Spandex, Elastane58. 0"/58. 5"/59. 0"/59. 5"/60. 0"... (mã hs vải dệt kim94%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-88%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax12%Lycra, Spandex, Elastane58. 0"/58. 5"/59. 0"/59. 5"/60. 0"... (mã hs vải dệt kim88%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim-87%Cationic-Dyeable Polyester, Polyester, Coolmax, Stretch Coolmax13%Lycra, Spandex, Elastane58. 0"/58. 5"/59. 0"/59. 5"/60. 0"... (mã hs vải dệt kim87%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim đã nhuộm (59 %RECYCLE POLYESTER + 41 %VIRGIN POLYESTER DOUBLE KNITTED JACQUARD MESH 61"), 122 G/M2. Dùng trong ngành may mặc.... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% Poly W: 64/66" (2-36)... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải 95% Cotton 5% Polyurethane 42"... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 82% Cotton 14% Polyester 4% Polyurethane 50"... (mã hs vải 82% cotton/ hs code vải 82% cott)
- Mã HS 60063290: Vải Miro Bemberg MICRO TRICOT BRUSHED (2263-200) (100% Polyester), 58"/60"... (mã hs vải miro bember/ hs code vải miro bem)
- Mã HS 60063290: Polyester fabric- Vải dệt kim 100%Polyester C8019 60", hàng mới 100%... (mã hs polyester fabri/ hs code polyester fa)
- Mã HS 60063290: Vải 95% poly 5% cotton (1327. 5 yds)... (mã hs vải 95% poly 5%/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 44" (3322Y) 100% polyester, từ xơ sợi tổng hợp, đã nhuộm, trọng lượng: 174g/m2... (mã hs vải dệt kim 44/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải (100% polyester 58"-60")... (mã hs vải 100% polye/ hs code vải 100% po)
- Mã HS 60063290: Vải chính 89% Polyester 11% Elastane... (mã hs vải chính 89% p/ hs code vải chính 89)
- Mã HS 60063290: Vải chính K. 160/165 cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k160/ hs code vải chính k)
- Mã HS 60063290: Polyester+Spandex fabric- Vải dệt kim 72%Polyester SD 28%Elastane PWK01139 (T148766FX8) 157CM, hàng mới 100%... (mã hs polyesterspand/ hs code polyestersp)
- Mã HS 60063290: Vải 96%Polyester 4%PU K 55/56... (mã hs vải 96%polyeste/ hs code vải 96%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 92%Polyester 8%Pu K 58/60"... (mã hs vải 92%polyeste/ hs code vải 92%polye)
- Mã HS 60063290: Vải dệt móc từ xơ sợi tổng hợp 100% poly đã nhuộm (vải lưới) khổ 60' x 242m... (mã hs vải dệt móc từ/ hs code vải dệt móc)
- Mã HS 60063290: Vải đúc đế giày 47' (100% polyester, đã nhuộm; chưa ngâm tẩm, tráng, phủ, ép lớp, dạng cuộn)... (mã hs vải đúc đế giày/ hs code vải đúc đế g)
- Mã HS 60063290: Vải 62% POLY 34% RAYON 4% SPAN... (mã hs vải 62% poly 34/ hs code vải 62% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 63% polyester 33% rayon 4% spandex... (mã hs vải 63% polyest/ hs code vải 63% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 92% Poly 8% Spandex... (mã hs vải 92% poly 8%/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 95%polyester 5%cotton... (mã hs vải 95%polyeste/ hs code vải 95%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 95%poly 5%span 2x2 rib... (mã hs vải 95%poly 5%s/ hs code vải 95%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 50%poly 37%cotton 13%rayon... (mã hs vải 50%poly 37%/ hs code vải 50%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 65% poly 35% rayon 1x1 rib... (mã hs vải 65% poly 35/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 62. 5% poly 35% rayon 2. 5%span... (mã hs vải 625% poly/ hs code vải 625% po)
- Mã HS 60063290: Vải chính 65% Polyester 35% Rayon 66"(vải dệt kim đã nhuộm)... (mã hs vải chính 65% p/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 60063290: Vải 97% poly, 3% span... (mã hs vải 97% poly 3/ hs code vải 97% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 58% poly, 42% cotton... (mã hs vải 58% poly 4/ hs code vải 58% poly)
- Mã HS 60063290: Vải chính 95% viscose 5% elastane, k: 150 cm... (mã hs vải chính 95% v/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 88% Nylon 12% PU khổ 56''... (mã hs vải dệt kim 88%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 68% Nylon 32% Polyester khổ 56''... (mã hs vải dệt kim 68%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải chính 52% Cotton 48% Polyester... (mã hs vải chính 52% c/ hs code vải chính 52)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyeser Khổ: 58/60"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 94%Polyester 6%Pu K 52/54"... (mã hs vải 94%polyeste/ hs code vải 94%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 90%Polyester 10%Pu K 58/60"... (mã hs vải 90%polyeste/ hs code vải 90%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 72% viscose 19% polyester 9% elastane... (mã hs vải 72% viscose/ hs code vải 72% visc)
- Mã HS 60063290: Vải 75% viscose 21% polyester 4% elastane... (mã hs vải 75% viscose/ hs code vải 75% visc)
- Mã HS 60063290: Vải K. 64-66" (100% RECYCLE POLYESTER) (#62712093)... (mã hs vải k6466 1/ hs code vải k6466)
- Mã HS 60063290: Vải Interlock (100% Polyester)... (mã hs vải interlock/ hs code vải interloc)
- Mã HS 60063290: Vai chinh 94% Nylon 6% Spandex... (mã hs vai chinh 94% n/ hs code vai chinh 94)
- Mã HS 60063290: Vải Bo Thun (K. 56" 100% POLYESTER)... (mã hs vải bo thun k/ hs code vải bo thun)
- Mã HS 60063290: Vải K. 58-60" (100% POLYESTER) (#62727389)... (mã hs vải k5860 1/ hs code vải k5860)
- Mã HS 60063290: Vải K. 55-57" (65% POLYESTER 35% RAYON) (#62692148)... (mã hs vải k5557 6/ hs code vải k5557)
- Mã HS 60063290: VẢI 72% NYLON 28% POLYURETHANE KHỔ 54/56"... (mã hs vải 72% nylon 2/ hs code vải 72% nylo)
- Mã HS 60063290: VẢI 73% NYLON 27% POLYURETHANE KHỔ 54/56"... (mã hs vải 73% nylon 2/ hs code vải 73% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải chính 78% Polyester 22% Spandex... (mã hs vải chính 78% p/ hs code vải chính 78)
- Mã HS 60063290: Vải chính 69% Nylon 31% Lycra (Spandex)... (mã hs vải chính 69% n/ hs code vải chính 69)
- Mã HS 60063290: Vải chính 83. 5% Polyester 16. 5% Lycra (Spandex)... (mã hs vải chính 835%/ hs code vải chính 83)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 100 %Polyester... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải chính 89% Polyester_11% Polyurethane_K54/60''... (mã hs vải chính 89% p/ hs code vải chính 89)
- Mã HS 60063290: Vải chính 39% Nylon_48% Polyester_13% Polyurethane_K54/60''... (mã hs vải chính 39% n/ hs code vải chính 39)
- Mã HS 60063290: Vải lót 100% POLYESTER K. 58/60"... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 60063290: Vải K: 190cm (73"-75") Nylon77%Polyurethane23%... (mã hs vải k 190cm 7/ hs code vải k 190cm)
- Mã HS 60063290: Vải K: 189cm (73"-75") Nylon85%Polyurethane15%... (mã hs vải k 189cm 7/ hs code vải k 189cm)
- Mã HS 60063290: VẢI LƯỚI 100% POLYESTER 60"... (mã hs vải lưới 100% p/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 60063290: VẢI 74% NYLON 26% SPANDEX 52"... (mã hs vải 74% nylon 2/ hs code vải 74% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 95% cotton 5% sapndex... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 89% POLYESTER. 11% SPANDEX 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: AK1595Q(62696410)-1, Vải 100% Rec Polyester khổ 70" (vải dệt kim)... (mã hs ak1595q6269641/ hs code ak1595q6269)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm đã cào lông, căng kim và nhuộm (Simili) 44D/VIDAN 1. 1, (1. 1mm*350g/m2*120cm)... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: VẢI TRẮNG 6868 58"(65%COTTON, 35%POLYESTER)... (mã hs vải trắng 6868/ hs code vải trắng 68)
- Mã HS 60063290: VẢI TRẮNG 6OZ CANVAS 54" (65%COTTON, 35%POLYESTER)... (mã hs vải trắng 6oz c/ hs code vải trắng 6o)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Recycle Polyester đã nhuộm (khổ 58'', dạng cuộn)/E6077F/148... (mã hs vải 100% recycl/ hs code vải 100% rec)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 88% REC POLYESTER 12% POLYESTER WIDTH: 70" WEIGHT: 250G/YD 150. 00g/m2 mới 100%... (mã hs vải dệt kim 88%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải Poly/Rec. Poly 51/49% khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs vải poly/recpo/ hs code vải poly/rec)
- Mã HS 60063290: VẢI 78% NYLON 22% POLYURETHANE KHỔ 55/57''... (mã hs vải 78% nylon 2/ hs code vải 78% nylo)
- Mã HS 60063290: Golfer x Agion (Vải 100% Polyester) 47" (vải dệt kim): 137 yard... (mã hs golfer x agion/ hs code golfer x agi)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ 100% polyester tổng hợp, mã DL0336-1, khổ vải 60''x115g/m2, màu 08 DARK GRAY, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VAI THANH PHAM: 100% POLYESTER SINGLE JERSEY 62/64" 140G/M2... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim có tỷ trọng 100% polyester KHỔ 60/62"; 845. 6 YDS; Hàng xuất chuyển giao từ TK số: 102323951660... (mã hs vải dệt kim có/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thun (in hoa) 100% Recycle Polyester W: 60"... (mã hs vải thun in ho/ hs code vải thun in)
- Mã HS 60063290: Vải lót- K8126 125G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải lót k8126/ hs code vải lót k81)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TJ002-2 230G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải lót tj002/ hs code vải lót tj0)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8BV015 200G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải lót tl8bv0/ hs code vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8EV008 270G*54" (100% Polyester)... (mã hs vải lót tl8ev0/ hs code vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: Vải 63% Polyester 33% Cotton 4% spandex (T/C30/1+SP70D/1) 2*1 RIB 42/44" 310G/M2 KG18-022... (mã hs vải 63% polyest/ hs code vải 63% poly)
- Mã HS 60063290: AK1607Q(KNT-220559), Vải 100% Polyester khổ 68~70" (Vải dệt kim)... (mã hs ak1607qknt220/ hs code ak1607qknt)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 83%polyester 14%rayon 3%spandex 391g/yd 58/60"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải nhuộm 97% Cotton 3% Polyurethane (Spandex) K. 62-64"... (mã hs vải nhuộm 97% c/ hs code vải nhuộm 97)
- Mã HS 60063290: Velvetex (Vải 100% Polyester) 60" (Vải dệt kim): 193 yard... (mã hs velvetex vải/ hs code velvetex v)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 46% cotton 54% polyester DN23X-19 nhuộm màu RZS K# 19"-21" x 2... (mã hs vải dệt kim 46%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim dệt kim 55% POLYESTER 45% COTTON khổ 70/72", 165GR/M2 (MSP: 5078)... (mã hs vải dệt kim dệt/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Terry (Towel Mesh) Unbacked (Vải 100% Polyester) 45'' (Vải dệt kim): 98 yard... (mã hs terry towel me/ hs code terry towel)
- Mã HS 60063290: Vải đúc đế giày 60' (100% polyester, đã nhuộm; chưa ngâm tẩm, tráng, phủ, ép lớp, dạng cuộn)... (mã hs vải đúc đế giày/ hs code vải đúc đế g)
- Mã HS 60063290: Vải 61%polyester 39%cotton (từ dòng 9 tkn 102297861520)... (mã hs vải 61%polyeste/ hs code vải 61%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 45%cotton 55%polyester (từ dòng 32 tkn 102297831420)... (mã hs vải 45%cotton 5/ hs code vải 45%cotto)
- Mã HS 60063290: Vải 37%cotton 63%polyester (từ dòng 35 tkn 102297861520)... (mã hs vải 37%cotton 6/ hs code vải 37%cotto)
- Mã HS 60063290: Vải 55% rayon 42% poly 3%spandex (từ dòng 48 tkn 102297861520)... (mã hs vải 55% rayon 4/ hs code vải 55% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 68%polyester 28%rayon 4%spandex (từ dòng 24 tkn 102297831420)... (mã hs vải 68%polyeste/ hs code vải 68%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 60%poly 37%cotton 3%polyurethane 58" (từ dòng 5 tkn 102155504030)... (mã hs vải 60%poly 37%/ hs code vải 60%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 71%polyester 25%rayon 4%polyurethane (từ dòng 50 tkn 102297861520)... (mã hs vải 71%polyeste/ hs code vải 71%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 64%polyester 33%cotton 3%polyurethane 45" (từ dòng 2 tkn 102147197460)... (mã hs vải 64%polyeste/ hs code vải 64%polye)
- Mã HS 60063290: Vải chần gòn (mặt trước 70%polyester 30%acrylic-mặt sau 100% polyester) (từ dòng 30 tkn 102297861520)... (mã hs vải chần gòn m/ hs code vải chần gòn)
- Mã HS 60063290: Vải 52%polyester 46%cotton 2%polyurethane 52" (từ dòng 6 tkn 102297872611)... (mã hs vải 52%polyeste/ hs code vải 52%polye)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm fleck tex khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm HUM SPACER khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm TURBO SPACER khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm MELBA SPACER khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: CDL0094 Vải 100% POLYESTER 60''X205G/Y... (mã hs cdl0094 vải 100/ hs code cdl0094 vải)
- Mã HS 60063290: Vải lưới (dệt kim) 100% polyester, khổ 60''... (mã hs vải lưới dệt k/ hs code vải lưới dệ)
- Mã HS 60063290: Vải 52% Rec Pes + 48% Pes khổ 60~62" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 52% rec pes/ hs code vải 52% rec)
- Mã HS 60063290: Vải 83% Wool 17% Nylon W1HA552202 135g/m2X60"... (mã hs vải 83% wool 17/ hs code vải 83% wool)
- Mã HS 60063290: Vải đã nhuộm 100%Polyester Denim French W"62... (mã hs vải đã nhuộm 10/ hs code vải đã nhuộm)
- Mã HS 60063290: Vai thanh pham: 100PCT POLYESTER BOA FLEECE 58/60 INCH... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 60063290: GA01028A/ Vải dệt kim (VTA01028A) 100% Polyester khổ 60''... (mã hs ga01028a/ vải d/ hs code ga01028a/ vả)
- Mã HS 60063290: Vải lưới dệt kim đã nhuộm 100% Polyester khổ 56" (49 YARD)... (mã hs vải lưới dệt ki/ hs code vải lưới dệt)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 86% cotton 14% polyuretan U937-34 nhuộm màu HM0 K# 66"-68"... (mã hs vải dệt kim 86%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 43% cotton 51% polyester 6% polyuretan DN38L-30 nhuộm màu FDN K# 66"-68"... (mã hs vải dệt kim 43%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 68% polyester 32 % cotton A506-18 nhuộm màu 2VE K (16"-18") x 2... (mã hs vải dệt kim 68%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI dệt kim 56% POLYESTER 44%COTTON KHỔ 65/67" 280GR/M2 (MSP 4781)... (mã hs vải dệt kim 56%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 76% POLYESTER 24% COTTON khổ 69/72" (MSP: SP0473)... (mã hs vải dệt kim 76%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm89% POLYESTER. 11% SPANDEX khổ 59-61"... (mã hs vải thành phẩm8/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: RB140090A/ Vải dệt kim 100% Polyester, khổ 62'', hàng mới 100%... (mã hs rb140090a/ vải/ hs code rb140090a/ v)
- Mã HS 60063290: Vải dệt nhuộm thành phẩm 100% Polyester khổ 60" (2237 Yard)... (mã hs vải dệt nhuộm t/ hs code vải dệt nhuộ)
- Mã HS 60063290: Vải SOLTON#DS18-3264B/58/60*330 G/YD Description: 95 % polyester, 5 % spandex. W 58/60''... (mã hs vải solton#ds18/ hs code vải solton#d)
- Mã HS 60063290: Vải ITY SOLID 305G/ YD, VSIHK-8552 Description: 96% polyester, 4% spandex. W 58/60''... (mã hs vải ity solid 3/ hs code vải ity soli)
- Mã HS 60063290: Vải SOLTON DS18-3264B-1/58/60*330G/YD Description: 95 % polyester, 5 % spandex. W 60''... (mã hs vải solton ds18/ hs code vải solton d)
- Mã HS 60063290: Knitted- Vải 100% Recycled Polyester, khổ rộng 59 inch... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyester- 57/59"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyester HEAVY MERRY MESH 60"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải Fleece 61", thành phần: 100% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 1, tờ khai số 101209067260 ngày 02/01/2017... (mã hs vải fleece 61/ hs code vải fleece 6)
- Mã HS 60063290: Vải Fleece 60", thành phần: 100% Polyester, mới 100%; tái xuất theo mục 1, tờ khai số 101179025360 ngày 14/12/2016... (mã hs vải fleece 60/ hs code vải fleece 6)
- Mã HS 60063290: Knitted- Vải 100%Polyester, khổ rộng 58INC... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60063290: Knitted- Vải 100% Polyester, khổ rộng 58 INC... (mã hs knitted vải 10/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim đã giặt tẩy 63% Cotton 37% Polyester K. 76"... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Nylon+Spandex fabric-Vải dệt kim 71%Polyamide 29%Elastan 129211MFX5 157CM, hàng mới 100%... (mã hs nylonspandex/ hs code nylonspand)
- Mã HS 60063290: Vải thành phần 95% Poly 5% Spandex, Khổ 58/60 inch, Hàng mới 100%... (mã hs vải thành phần/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: VẢI KHĂN LAU FB230D (230G/SQM) 100% POLYESTER KHỔ 50/52" (4, 268YDS)... (mã hs vải khăn lau fb/ hs code vải khăn lau)
- Mã HS 60063290: VẢI KHĂN LAU FBNP160 (280G/SQM) 85% POLYESTER 15%POLYAMIDE KHỔ 50/52" (427YDS)... (mã hs vải khăn lau fb/ hs code vải khăn lau)
- Mã HS 60063290: VẢI KHĂN LAU SP320C (320G/SQM) 80% POLYESTER 20% POLYAMIDE KHỔ 50/52" (3, 403YDS)... (mã hs vải khăn lau sp/ hs code vải khăn lau)
- Mã HS 60063290: DL0431 Vải 100%Polyester mesh (76''*105G/Y)... (mã hs dl0431 vải 100%/ hs code dl0431 vải 1)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyester FVN01000 78g/m2X60"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải dệt- vải lưới- TLDBB006 MESH 355Gx44''- (100% polyester)... (mã hs vải dệt vải lư/ hs code vải dệt vải)
- Mã HS 60063290: Vải các loại 100% polyester W1H9961101 80g/m2 X60"... (mã hs vải các loại 10/ hs code vải các loại)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 48%cotton 47%polyester 5%spandex 417g/yd 62/64"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Knitting fabric- Vải dệt kim 72%Polyester SD 28%Elastane TEI8281FC5X2 58", hàng mới 100%... (mã hs knitting fabric/ hs code knitting fab)
- Mã HS 60063290: Vải 81% nylon 19% spandex knit mesh khổ 40-42"... (mã hs vải 81% nylon 1/ hs code vải 81% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 100%Polyester Knit Mesh, khổ 54"... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Rec Polyeste khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 100% rec po/ hs code vải 100% rec)
- Mã HS 60063290: Vải 92%POLYESTER/8%SPANDEX khổ 56" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 92%polyeste/ hs code vải 92%polye)
- Mã HS 60063290: Vải 51% POLYESTER 49% RECYCLE POLYESTER khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 51% polyest/ hs code vải 51% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyester Mesh, khổ 62"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 81%Nylon 19%Spandex Knit Mesh, khổ 42"... (mã hs vải 81%nylon 19/ hs code vải 81%nylon)
- Mã HS 60063290: Vải 81%Polyester 19%Spandex Knit Mesh, khổ 58"... (mã hs vải 81%polyeste/ hs code vải 81%polye)
- Mã HS 60063290: VẢI MẪU MỚI 100%... (mã hs vải mẫu mới 100/ hs code vải mẫu mới)
- Mã HS 60063290: Vải nhuộm 57% Cotton 38% Polyester 5% Spandex K. 42"... (mã hs vải nhuộm 57% c/ hs code vải nhuộm 57)
- Mã HS 60063290: Vải len cắt sẵn-Size M(65%POLYESTER, 35%COTTON);1bộ7chi tiết: 1 thân sau áo(66x53)cm+1 bo lai sau(35x13. 5)cm+2bo lai trước(18x13. 5)cm x2 +1cổ áo(35x16. 5)cm+2bo nách(41x6. 5)cmx2... (mã hs vải len cắt sẵn/ hs code vải len cắt)
- Mã HS 60063290: POLYAMIDE+ELASTAN- Vải dệt kim 2-way 80% Polyamide RB 20%Elastane khổ vải 140/55cm/inch, hàng mới 100%... (mã hs polyamideelast/ hs code polyamideel)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim Elastic Jersey 78%Polyeste, 16%Lyocell Tencel, 6%Elastane khổ vải 152/60cm/inch, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim ela/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: CSJ-200-1800: vải dệt kim 100% polyester khổ 60/62"... (mã hs csj2001800 v/ hs code csj2001800)
- Mã HS 60063290: MF-440-2APF: Vải dệt kim 100% polyester khổ 59/61"... (mã hs mf4402apfvải/ hs code mf4402apf)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim hoặc móc khác- 100% Nylon, 40"-Tái xuất trả theo tờ khai số 44929/NSX ngày 30/12/2013 Số lượng 55. 50 YDS mục 07... (mã hs vải dệt kim hoặ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyester. Khổ 68 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: INTERLOCK M-100S WHITE- Vải dệt kim 100% Polyeste từ xơ sợi tổng hợp, Hàng mới 100%, (Cty mua nguyên liệu vải mộc và qua quá trình sản xuất nhuộm, căng kim). 0. 65mm*195g/m2*152. 00 cm... (mã hs interlock m100/ hs code interlock m)
- Mã HS 60063290: INTERLOCK M-100S BLACK- Vải dệt kim 100% Polyeste từ xơ sợi tổng hợp, Hàng mới 100%, (Cty mua nguyên liệu vải mộc và qua quá trình sản xuất nhuộm, căng kim). 0. 65mm*195g/m2*152. 00 cm... (mã hs interlock m100/ hs code interlock m)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 79% POLYESTER 21% COTTON khổ 58/59" (MSP: SP0482)... (mã hs vải dệt kim 79%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyester RMAB161AA 150G/M2 x 58"(PO NO: EP18044-D506)... (mã hs vải 100% polye/ hs code vải 100% po)
- Mã HS 60063290: Vải 52% cotton 48% polyester (900. 20 m); TX tu muc 2 TK. 100380066030 (27/04/2015)... (mã hs vải 52% cotton/ hs code vải 52% cott)
- Mã HS 60063290: Vải 95% rayon 5% spandex... (mã hs vải 95% rayon 5/ hs code vải 95% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 85% nylon 15% spandex... (mã hs vải 85% nylon 1/ hs code vải 85% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 87% nylon 13% spandex... (mã hs vải 87% nylon 1/ hs code vải 87% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 80% nylon 20% spandex... (mã hs vải 80% nylon 2/ hs code vải 80% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 97% polyester 3% spandex... (mã hs vải 97% polyest/ hs code vải 97% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 85% polyester 15% cotton... (mã hs vải 85% polyest/ hs code vải 85% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 76% Polyester 24% Cotton... (mã hs vải 76% polyest/ hs code vải 76% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 80% polyester 20%spandex... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 98% polyester 2% Spandex... (mã hs vải 98% polyest/ hs code vải 98% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 94% polyester 6% spandex... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 96% polyester 4% spandex... (mã hs vải 96% polyest/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 93% polyester 7% spandex... (mã hs vải 93% polyest/ hs code vải 93% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 79% Polyester 21% Spandex... (mã hs vải 79% polyest/ hs code vải 79% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 88% polyester 12% spandex... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 90% polyester 10% spandex... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 84% polyester 16% spandex... (mã hs vải 84% polyest/ hs code vải 84% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 83% polyester 17% spandex... (mã hs vải 83% polyest/ hs code vải 83% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 86% polyester 14% spandex... (mã hs vải 86% polyest/ hs code vải 86% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 78% Polyester 22% Spandex... (mã hs vải 78% polyest/ hs code vải 78% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 81% polyester 19% spandex... (mã hs vải 81% polyest/ hs code vải 81% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 89% polyester 11% spandex... (mã hs vải 89% polyest/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 90% Polyester 5% Rayon 5% Spandex... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 75% polyester 12% rayon 13% cotton... (mã hs vải 75% polyest/ hs code vải 75% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 62% polyester 33% rayon 5% spandex... (mã hs vải 62% polyest/ hs code vải 62% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 51% Polyester 43% Rayon 6% Spandex... (mã hs vải 51% polyest/ hs code vải 51% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 67% Polyester 29% Rayon 4% Spandex... (mã hs vải 67% polyest/ hs code vải 67% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 64% Polyester 35% Rayon 1% Acrylic... (mã hs vải 64% polyest/ hs code vải 64% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 65% Nylon 26% Polyester 9% Spandex... (mã hs vải 65% nylon 2/ hs code vải 65% nylo)
- Mã HS 60063290: Vải 50% polyester 25% cotton 25% rayon... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 60063290: Vải 51% rayon 41% polyester 8% spandex... (mã hs vải 51% rayon 4/ hs code vải 51% rayo)
- Mã HS 60063290: Vải 79% Polyester 12% Cotton 9% Spandex... (mã hs vải 79% polyest/ hs code vải 79% poly)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 90% POLYESTER. 10% SPANDEX 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải 100%polyester 60"*90g/y DL0220 (VT710) (WHITE)... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 60063290: IA01292A/Vải dệt kim 100% Polyester... (mã hs ia01292a/vải dệ/ hs code ia01292a/vải)
- Mã HS 60063290: IA01041A/Vải dệt kim 100% Polyester... (mã hs ia01041a/vải dệ/ hs code ia01041a/vải)
- Mã HS 60063290: IA01025B/Vải dệt kim 100% Polyester... (mã hs ia01025b/vải dệ/ hs code ia01025b/vải)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 85% Merino Wool 15% Nylon K. 165cm (đã tinh luyện, nhuộm, in, định hình, đóng gói bao bì)... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 90% Merino Wool 10% Nylon K. 155cm (đã tinh luyện, nhuộm, in, định hình, đóng gói bao bì)... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải đã nhuộm 100% PES 1X1 CIRCULAR W"53... (mã hs vải đã nhuộm 10/ hs code vải đã nhuộm)
- Mã HS 60063290: Vải dệt thoi, dệt từ sợi tổng hợp 100% polyester, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi d/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 60063290: VẢI LƯỚI P (NL17)... (mã hs vải lưới p nl1/ hs code vải lưới p)
- Mã HS 60063290: VẢI CANVAS 6OZ (NL18)... (mã hs vải canvas 6oz/ hs code vải canvas 6)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm- 100% Polyester Brush, Width: 64"/66", Weigh: 385 GR/YD... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: DL0572 Vải 100% POLYESTER KLUFT W: 60"... (mã hs dl0572 vải 100%/ hs code dl0572 vải 1)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 89% RECYCLE POLYESTER. 11% RECYCLE SPANDEX khổ 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 65% POLYESTER 35% RAYON khổ 62" (MSP: SP0486)... (mã hs vải dệt kim 65%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 50% COTTON 50% POLYESTER khổ 60" (MSP: SP0484)... (mã hs vải dệt kim 50%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 57% POLYESTER 25% COTTON 18% RAYON khổ 71" (MSP: SP0485)... (mã hs vải dệt kim 57%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 75% Polyester 25% Cotton; WIDTH: 70"x 250g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 75%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải RIB 73% Polyester 24% Cotton 3% Spandex RIB; WIDTH: 56"x340g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải rib 73% pol/ hs code vải rib 73%)
- Mã HS 60063290: Vải RIB 80% Polyester 17% Cotton 3% Spandex; WIDTH: 56"x340g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải rib 80% pol/ hs code vải rib 80%)
- Mã HS 60063290: Velvetex EPM5 Unbacked (Vải 100% Polyester) 60" (Vải dệt kim): 53 yard... (mã hs velvetex epm5 u/ hs code velvetex epm)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyester đã nhuộm (khổ 60'', dạng cuộn)/EV1624/121... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim- Knitted (M009 VẢI VÂN ĐIỂM), 65%cotton 35% Polyester, khổ 56". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim kn/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 70%polyester 30%cotton 402g/yd 54/56"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải 100% polyeser K 58/60"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 82% Polyester 18% spandex K 58/60"... (mã hs vải 82% polyest/ hs code vải 82% poly)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ xơ tái tạo đã nhuộm không kết hợp với cao su 48% Polyester 48% Rayon 4% Spandex 58/60" (1388. 52 Yds), Theo TK nhập số 101587382520, mục 01... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 77% POLY 23% RAYON (VISCOSE) khổ 68/70" 488G/YD. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 77%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải thành phẩm 86% NYLON. 14% SPANDEX 59-61"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063290: Vải 100% Polyeste 187g khổ 60" (Vải dệt kim)... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063290: Miếng lót giày dạng cuộn (Vải dệt kim)... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 60063290: Vải lưới 100% Recycle polyester 63"... (mã hs vải lưới 100% r/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 60063290: Terry Unbacked (Vải 100% Polyester) 45'' (Vải dệt kim): 375 yard... (mã hs terry unbacked/ hs code terry unback)
- Mã HS 60063290: X-NET: Vải dệt kim 100% polyester khổ 64/66"... (mã hs xnetvải dệt k/ hs code xnetvải dệ)
- Mã HS 60063290: Vai thanh pham: 100PCT POLYESTER BOA FLEECE 58/60 INCH... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 95% Polyester 5% Cotton trọng lượng Weight 160 GSM 4. 72 OZ Width 70 INCH 178 CM, mã S-MONACO... (mã hs vải dệt kim 95/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: VẢI NHUỘM 62% POLYESTER 33% RAYON 5% SPANDEX 2X2 RIB K. 42" TRỌNG LƯỢNG 255G/Y... (mã hs vải nhuộm 62% p/ hs code vải nhuộm 62)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8BV010 210G*44" (100% Polyester) (7Yd*44"7. 15m2)... (mã hs vải lót tl8bv0/ hs code vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: Vải lót- TL8DE001 180G*44" (100% Polyester) (15Yd*44"15. 33m2)... (mã hs vải lót tl8de0/ hs code vải lót tl8)
- Mã HS 60063290: PTM024-7 Vải 100% Polyester W: 64''... (mã hs ptm0247 vải 10/ hs code ptm0247 vải)
- Mã HS 60063290: Vải thun (dệt kim)100% Polyester W: 60"... (mã hs vải thun dệt k/ hs code vải thun dệ)
- Mã HS 60063290: Vải thun (dệt kim) 95% Pes 5% EL Circular Knit 1x1 W: 42"... (mã hs vải thun dệt k/ hs code vải thun dệ)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim 90% NILON, 10% POLYURETHANE (Khổ 57" 1142 mét 1249 YDS, làm từ xơ sợi tổng hợp. TKN 102052132820)... (mã hs vải dệt kim 90/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: AK1595Q21(62696410)-C, Vải 100% Rec Polyeste khổ 70" (Vải dệt kim)... (mã hs ak1595q2162696/ hs code ak1595q2162)
- Mã HS 60063290: VAI 100% POLYESTER W44"... (mã hs vai 100% polyes/ hs code vai 100% pol)
- Mã HS 60063290: Vải 85% Wool 15% Nylon W3HA737201 125g/m2X65"... (mã hs vải 85% wool 15/ hs code vải 85% wool)
- Mã HS 60063290: SMOOTH FINE MESH-CJV VẢI 100% POLYESTER FVN01000 70g/m2x60"... (mã hs smooth fine mes/ hs code smooth fine)
- Mã HS 60063290: Vai Kate dan giay 44"(cat thang 1. 5cm) 100% coton... (mã hs vai kate dan gi/ hs code vai kate dan)
- Mã HS 60063290: Vai GB-A005 dan giay 60" (100% Polyester)... (mã hs vai gba005 dan/ hs code vai gba005)
- Mã HS 60063290: Vải (M40000)(E: 100%)K: 120-125 cm... (mã hs vải m40000e/ hs code vải m40000)
- Mã HS 60063290: Vải (31KP441)(E: 100%)K: 230- 235cm... (mã hs vải 31kp441e/ hs code vải 31kp441)
- Mã HS 60063290: Vải (EF2000-65)(E: 100%)K: 120-125 cm... (mã hs vải ef200065/ hs code vải ef2000)
- Mã HS 60063290: Vải (SW11270)(Polyester 100%). Khổ: 164cm... (mã hs vải sw11270p/ hs code vải sw11270)
- Mã HS 60063290: Vải (WV771-M)(Polyester: 100%). Khổ: 232 cm... (mã hs vải wv771mp/ hs code vải wv771m)
- Mã HS 60063290: Vải (KM4080)(Polyester: 86%; Cotton: 14%). Khổ: 155cm... (mã hs vải km4080po/ hs code vải km4080)
- Mã HS 60063290: Vải AP8871A(Polyester 85%; Polyurethane 15%). Khổ: 180-185 cm... (mã hs vải ap8871apol/ hs code vải ap8871a)
- Mã HS 60063290: Vải chính 100% Polyester (dệt thoi)... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 60063290: Vải dêt kim từ sơ sợi tổng hợp đã nhuộm 100% polyester... (mã hs vải dêt kim từ/ hs code vải dêt kim)
- Mã HS 60063290: Nylon + Spandex fabric- Vải dệt kim 81% Polyester 19% Spandex 60037124 56'', hàng mới 100%... (mã hs nylon spandex/ hs code nylon span)
- Mã HS 60063290: Polyester + Spandex fabric- Vải dệt kim 80% Polyester 20% Elastane 60042480 46", hàng mới 100%... (mã hs polyester spa/ hs code polyester)
- Mã HS 60063290: Vải chính (55% Linen 45% rayon), khổ 57-58''... (mã hs vải chính 55%/ hs code vải chính 5)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ sơ sợi tổng hợp đã nhuộm 49% Rayon 44%polyester 7% spandex... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063290: Vải dệtt đã nhuộm MELBA SPACER khổ 52''... (mã hs vải dệtt đã nhu/ hs code vải dệtt đã)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm HEAVY NYLEX khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm TARGET SPACER khổ 54"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm VINCENT SPACER khổ 54"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm JC MESH II EPM5 khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm SASOL MESH II DTY khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm MENTON SPACER SD Khổ 54''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt đã nhuộm ROCHE SPACER P REVERSED khổ 52''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60063290: Vải dệt kim từ sợi tổng hợp đã nhuộm chất liệu 100% polyester khổ 58/60" (20339Yds, trọng lượng: 107. 95G/M2)... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063310: Dây thun... (mã hs dây thun/ hs code dây thun)
- Mã HS 60063390: Vải chính 58% cotton, 42% polyester khổ 54"... (mã hs vải chính 58% c/ hs code vải chính 58)
- Mã HS 60063390: Vải gấm xốp, 100% polyester, khổ 215-225... (mã hs vải gấm xốp 10/ hs code vải gấm xốp)
- Mã HS 60063390: Vải dệt kim sợi ngang, TP 96, 7% xơ polyeste và 3, 3% sợi đàn hồi polyurethane, bề mặt chưa tráng phủ, thấm tẩm hay ép lớp với vật liệu khác, từ xơ có màu khác nhau, TL 229g/m2, dạng cuộn, khổ > 50cm. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063390: Vải dệt kim dạng tấm từ sợi màu các loại... (mã hs vải dệt kim dạn/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063390: Vải chính 87% Polyester 10% Rayon 3% Spandex (K: 58-60")... (mã hs vải chính 87% p/ hs code vải chính 87)
- Mã HS 60063390: Vải 100%Wool... (mã hs vải 100%wool/ hs code vải 100%wool)
- Mã HS 60063390: Vải có tỷ trọng >85% Wool+TP khác... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 60063410: Vải 55% polyester 40% rayon 5%spandex, Vải dệt kim từ sợi tổng hợp, đã in, có đàn hồi, khổ vải: 150cms... (mã hs vải 55% polyest/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim từ sợi tổng hợp YKD033, khổ 58/60", định lượng 250g/m2 (Mixed Polyamit fabric (stock)- vải thun đã in hoa) (Sản xuất năm 2015 lỗi thời, mới 100%)... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: Vải chính 94% Polyester 6% Spandex K. 57/58"... (mã hs vải chính 94% p/ hs code vải chính 94)
- Mã HS 60063490: Vải chính 100% polyester k58/60" KNI... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 60063490: Vải 660G58A- 100%POLYESTER WIDTH 63" (+-3CM), 185GRM/M2... (mã hs vải 660g58a 10/ hs code vải 660g58a)
- Mã HS 60063490: Vải AB618P- 100%POLYESTER WIDTH 160CM (+-3CM), 168GRM/M2... (mã hs vải ab618p 100/ hs code vải ab618p)
- Mã HS 60063490: Vải 180G58BA- 100%POLYESTER WIDTH 64. 5" (+-3CM), 185GRM/M2... (mã hs vải 180g58ba 1/ hs code vải 180g58ba)
- Mã HS 60063490: Vải chính (95% Polyester 5% Spandex)- 58/60"... (mã hs vải chính 95%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 60063490: Vải chính 83% Nylon 17% Spandex (60/62")... (mã hs vải chính 83% n/ hs code vải chính 83)
- Mã HS 60063490: Vải Polyester 92%, Polyurethane 8%... (mã hs vải polyester 9/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 60063490: Vải 93. 5%Polyester 6. 5%Polyurethane... (mã hs vải 935%polyes/ hs code vải 935%pol)
- Mã HS 60063490: Vải chính 95% Poly 5% spandex (Elastance)... (mã hs vải chính 95% p/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60063490: Vải Polyester Pha K44/64"(Dệt kim: 75% Poly 25% Spandex;315g/m2->495g/m2, NMM, hàng chưa qua sử dụng: sắp xếp lẫn lộn, nhiều kích cỡ, chủng loại, màu sắc khác nhau, chiều dài và khổ không đều)... (mã hs vải polyester p/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 60063490: Vải chính (63% Polyester 33% Rayon 4% Spandex)- 58/60"... (mã hs vải chính 63%/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 60063490: Vải chính- 95% Polyester 5% Spandex- 58/60"... (mã hs vải chính 95%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim sợi ngang từ sợi multifilament, polyester 96, 8% và sợi đàn hồi polyurethane 3, 2%, đã in hoa văn 1 mặt, chưa ngâm tẩm, tráng phủ hay kết hợp với vật liệu khác, 228g/m2, dạng cuộnkhổ>70cm. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: Vải 100% polyester (K. 55")... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60063490: Vải 180P58B- 100%POLYESTER WIDTH 160CM (+-3CM), 185GRM/M2... (mã hs vải 180p58b 10/ hs code vải 180p58b)
- Mã HS 60063490: Vải dệt (TELA) đã nhuộm thành phần: 65% PoLyester 35 % RayonSTYLE NO: DG91A008R-001/KNITTED FABRIC (TELA)65PCT POLYESTER 35PCT RAYON #STYLE NO: DG91A008R-001#Color: DK MIN HTR (B25 PSD). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt tela/ hs code vải dệt tel)
- Mã HS 60063490: Vải thành phần 100% sợi CVC (60%cotton/40%poly), Khổ 64/66 inch, Hàng mới 100%... (mã hs vải thành phần/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim (vải in) 95% Polyester 5% Spandex, khổ 58/60... (mã hs vải dệt kim vả/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: Vải dệt (TELA)đã nhuộm thành phần: 65% PoLyester 35 % Rayon. STYLE NO: DG91A008R-001/KNITTED FABRIC (TELA)65PCT POLYESTER 35PCT RAYON #STYLE NO: DG91A008R-001#Color: DK MIN HTR (B25 PSD). hàng mới 100%... (mã hs vải dệt telađ/ hs code vải dệt tel)
- Mã HS 60063490: Vải đã in hoa (100% Polyester)- JBVET-20065- 60"/ 73-78 GSM... (mã hs vải đã in hoa/ hs code vải đã in ho)
- Mã HS 60063490: Vải in hoa 88% Polyester 12% Spandex Khổ 58" x 205 G/M2 (không cào lông)... (mã hs vải in hoa 88%/ hs code vải in hoa 8)
- Mã HS 60063490: Vải dệt kim từ sợi tổng hợp đã in không kết hợp với sợi cao su 95% Poly 5% Spandex 58/60" (10722. 12 Yds), Theo TK nhập số 102080820810, mục 01... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60063490: Vải in hoa đã nhuộm 100% POLYESTER INTERLOCK W"58... (mã hs vải in hoa đã n/ hs code vải in hoa đ)
- Mã HS 60064190: Vải dệt kim, từ xơ tái tạo, chưa tẩy trắng, VICTORIA CASHMERE I884A WHITE, viscose 53%, cashmere 3%, polyester 44%, khổ 225cm, dùng sx nệm.... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60064190: Vải thô chưa nhuộm 100% INTERLOCK HEATHER W"60... (mã hs vải thô chưa nh/ hs code vải thô chưa)
- Mã HS 60064210: Vải dệt kim 96% Viscose 4% Elastane 2x2 Rib... (mã hs vải dệt kim 96%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: Vải dệt kim sợi ngang (hàng xếp lộn xộn, nhiều kích cở), thành phần: 72% Viscose 25, 8% Polyamide 2, 2% Spandex, Khổ 57"-64", 39413M, 1kg 1. 516m (Hàng chưa qua sử dụng)... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: Nylon fabric- Vải dệt kim 100% Nylon AA46-120N 55", hàng mới 100%... (mã hs nylon fabric v/ hs code nylon fabric)
- Mã HS 60064290: Vải Nylon 80%, Span 20%- Dệt kim (Khổ 57'')... (mã hs vải nylon 80%/ hs code vải nylon 80)
- Mã HS 60064290: Vải 63%Rayon 33%Polyester 4%Spandex K. 60"... (mã hs vải 63%rayon 33/ hs code vải 63%rayon)
- Mã HS 60064290: Vải 94% Modal 6% Spandex (Elastane/Polyurethane) khổ 58/60"... (mã hs vải 94% modal 6/ hs code vải 94% moda)
- Mã HS 60064290: Knitting fabric- Vải dệt kim 100% Nilon WK4016/58015A 58", hàng mới 100%... (mã hs knitting fabric/ hs code knitting fab)
- Mã HS 60064290: Vải dệt-vải lưới dệt kim đã nhuộm 100%polyester khổ 43" 354. 50YARD 354. 04 M2... (mã hs vải dệtvải lướ/ hs code vải dệtvải)
- Mã HS 60064290: Polyester fabric- Vải dệt kim 100% Polyester KJ2876627 60", hàng mới 100%... (mã hs polyester fabri/ hs code polyester fa)
- Mã HS 60064290: VẢI DỆT KIM 95% POLY 5% SPAN, KHỔ: 58/60"... (mã hs vải dệt kim 95%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: VẢI DỆT KIM 100% POLYESTER (60'')... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: Vải 67% VISCOSE 29% NYLON 4% ELASTANE K. 60/62"... (mã hs vải 67% viscose/ hs code vải 67% visc)
- Mã HS 60064290: VẢI TRẮNG 6868 44"... (mã hs vải trắng 6868/ hs code vải trắng 68)
- Mã HS 60064290: Knitted- Vải 65% Recycled Polyester 35%Cotton, khổ rộng 60INC... (mã hs knitted vải 65/ hs code knitted vải)
- Mã HS 60064290: Vải lưới dệt kim đã nhuộm 100% Polyester khổ 38"... (mã hs vải lưới dệt ki/ hs code vải lưới dệt)
- Mã HS 60064290: Vải dệt kim 70% Rayon 30% Polyester đã nhuộm màu- WIDTH: 68"... (mã hs vải dệt kim 70%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60064290: Vải có tỷ trọng <85% Wool+TP khác... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 60064390: Vải 75%rayon 21%polyester 4%polyurethane 52/54" (760 YDS)... (mã hs vải 75%rayon 21/ hs code vải 75%rayon)
- Mã HS 60064390: Vải dệt kim sợi ngang, được dệt từ sợi có màu khác nhau, TP: staple rayon 96, 0% và sợi đàn hồi polyurethan 4, 0%, chưa ngâm tẩm, tráng phủ hay ép lớp vật liệu khác, TL 280g/m2, dạng cuộn khổ > 80cm. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim sợi/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60064390: Vải 94% cotton 6% spandex 61" (+-1inch)... (mã hs vải 94% cotton/ hs code vải 94% cott)
- Mã HS 60064390: Vải 95% cotton 5% spandex 74" (+-1inch)... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 60064390: Vải 76%viscose 21%polyester 3%spandex (từ dòng 1 tkn 102297872611)... (mã hs vải 76%viscose/ hs code vải 76%visco)
- Mã HS 60064490: Vải 100% Polyester (60% recycled)- knit (L: 1, 321 yds, W: 152 cm)... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60064490: Vải chính 95% Modal 5% Spandex 60"- 62"... (mã hs vải chính 95% m/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60064490: Vải dệt kim 70% Rayon 30% Polyester đã in- R/T(70/30) 30S/1 WIDTH: 68"... (mã hs vải dệt kim 70%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- MINKLON MESH 44" (Hàng mới 100% dùng để sản xuất hàng mẫu, không tiêu thụ nội địa)... (mã hs vải lưới minkl/ hs code vải lưới mi)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm JC MESH II... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- MERRY MESH 44" (Hàng mới 100% dùng để sản xuất hàng mẫu, không tiêu thụ nội địa)... (mã hs vải lưới merry/ hs code vải lưới me)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 100% poly khổ vải: 148cm... (mã hs vải mẫu 100% po/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu dạng miếng... (mã hs vải mẫu dạng mi/ hs code vải mẫu dạng)
- Mã HS 60069000: VAI DA, NCC: RUSTY/OP, CODE: C4182, MỚI 100%... (mã hs vai da ncc ru/ hs code vai da ncc)
- Mã HS 60069000: Miếng Vải mẫu... (mã hs miếng vải mẫu/ hs code miếng vải mẫ)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 76% POLYESTER 20% ELASTANE 4% CARBON, khổ 60"... (mã hs vải mẫu 76% po/ hs code vải mẫu 76%)
- Mã HS 60069000: Vải may mẫu, 100 % pure new wool, khổ 148cm... (mã hs vải may mẫu 10/ hs code vải may mẫu)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu cắt nhỏ, 100% cotton, khổ 53/54"... (mã hs vải mẫu cắt nhỏ/ hs code vải mẫu cắt)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 100% nylon. Khổ vải: 140cm... (mã hs vải mẫu 100% ny/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải may mẫu 82% polyamide 18% elastane, khổ 58"... (mã hs vải may mẫu 82%/ hs code vải may mẫu)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 100% COTTON, trọng lượng 140G/M2; khổ 66"... (mã hs vải dệt kim 100/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 62% Poly 33% Rayon 5% Span (khổ 61/63")... (mã hs vải 62% poly 33/ hs code vải 62% poly)
- Mã HS 60069000: VAI THUN 100% POLYESTER 50'... (mã hs vai thun 100% p/ hs code vai thun 100)
- Mã HS 60069000: Vải, 100% nylon, khổ 140cm... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% ny)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 98%cotton, 2% polyester, khổ 130cm... (mã hs vải mẫu 98%cott/ hs code vải mẫu 98%c)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 100% polyester, khổ 60'', mã: ALSK-1054... (mã hs vải mẫu 100% p/ hs code vải mẫu 100)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 64% Poly, 34% Viscose, 2% Lycra, khổ 145cm... (mã hs vải mẫu 64% po/ hs code vải mẫu 64%)
- Mã HS 60069000: Keo dựng 100%polyester... (mã hs keo dựng 100%po/ hs code keo dựng 100)
- Mã HS 60069000: Vải 78/14/8% PA/CO/EL khổ 130 cm (10123-009&10123-010-46746&10123-010-47973-item 30)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 78/14/8% pa/ hs code vải 78/14/8%)
- Mã HS 60069000: VẢI DỆT (100% POLYESTER. KHỔ 44")... (mã hs vải dệt 100% p/ hs code vải dệt 100)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 98% Cotton 2% Polyester, khổ 130cm... (mã hs vải mẫu 98% co/ hs code vải mẫu 98%)
- Mã HS 60069000: Vải thô chưa xử lý, khổ 1. 5m... (mã hs vải thô chưa xử/ hs code vải thô chưa)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 100% PE khổ vải: 56''... (mã hs vải mẫu 100% pe/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 65% poly 35% cotton, khổ 130cm... (mã hs vải mẫu 65% po/ hs code vải mẫu 65%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 86%Polyester 14%Elastane, khổ 148cm... (mã hs vải mẫu 86%poly/ hs code vải mẫu 86%p)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 89%Polyester 11%Elastane, khổ 148cm... (mã hs vải mẫu 89%poly/ hs code vải mẫu 89%p)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu kích thước 10x15cm có tờ giấy ghi thông tin... (mã hs vải mẫu kích th/ hs code vải mẫu kích)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu Polyester 85% Cotton 15% khổ vải: 10m x 1. 5m... (mã hs vải mẫu polyest/ hs code vải mẫu poly)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu Cotton 98% Polyurethane 2% khổ vải: 10m x 1. 5m... (mã hs vải mẫu cotton/ hs code vải mẫu cott)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 62% Cotton 33% Polyester 3% Rayon 2% Spandex, khổ 52"... (mã hs vải mẫu 62% co/ hs code vải mẫu 62%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 68% Cotton 28% Polyester 2% Rayon 2% Spandex, khổ 52"... (mã hs vải mẫu 68% co/ hs code vải mẫu 68%)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (36"- 623Y 520. 9M2) (LJ-A7073)... (mã hs vải lưới 36/ hs code vải lưới 36)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (40"- 17Y 15. 8M2) (LJ-A8291-3-Y-JQ)... (mã hs vải lưới 40/ hs code vải lưới 40)
- Mã HS 60069000: Vải thun_100% polyester (100% recycle polyester), khổ 70"... (mã hs vải thun100% p/ hs code vải thun100)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khác-POLYESTER 100%-100% POLY DIA DOUBLE MESH, 42"... (mã hs vải dệt kim khá/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (44"- 2568Y 2624. 33M2) (FP EPM Merry Mesh 44")... (mã hs vải lưới 44/ hs code vải lưới 44)
- Mã HS 60069000: Vải thun (44"- 1595Y 1629. 98M2) (MULTI SPANDEX, LJ-A28-1, 1TONE, DTY 44")... (mã hs vải thun 44/ hs code vải thun 44)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-HF-1080 CDP FLEXING MESH 42"... (mã hs vải lướihf108/ hs code vải lướihf)
- Mã HS 60069000: Vải chính 54% Polyester 44% Wool 2% Lycra, K: 59" (58. 6m). Mới 100%... (mã hs vải chính 54% p/ hs code vải chính 54)
- Mã HS 60069000: Vải 68%Rayon 28%Nylon 4%spandex K. 58/60"... (mã hs vải 68%rayon 28/ hs code vải 68%rayon)
- Mã HS 60069000: Vài chính- 95% Polyester 5% Spandex Khổ 61/63"... (mã hs vài chính 95%/ hs code vài chính 9)
- Mã HS 60069000: Vải 76% Polyester 19% Rayon 5% Spandex K. 58/60"... (mã hs vải 76% polyest/ hs code vải 76% poly)
- Mã HS 60069000: Vải Cotton khổ 110CM... (mã hs vải cotton khổ/ hs code vải cotton k)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 76 % Li 24 % Co Khổ 150'... (mã hs vải mẫu 76 % li/ hs code vải mẫu 76 %)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu 100% Cotton khổ 150cm (Bao gồm cước: 42. 84 EUR)... (mã hs vải mẫu 100% co/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 100% Cotton, dạng miếng khổ A4... (mã hs vải mẫu 100% c/ hs code vải mẫu 100)
- Mã HS 60069000: Vải may 20% len và 80% sợi tổng hợp, khổ 1. 4m, nhà cung cấp: HUDDERSFIELD CLOTH, mới 100 %... (mã hs vải may 20% len/ hs code vải may 20%)
- Mã HS 60069000: Vải 82% cotton 14% polyester 4% polyurethane, khổ 50-52", 902. 75 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 82% cotton/ hs code vải 82% cott)
- Mã HS 60069000: Vải dưới 45% cotton trên 55% polyester, Vải 43% cotton 57% polyester, khổ 66", 537 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải dưới 45% co/ hs code vải dưới 45%)
- Mã HS 60069000: Vải trên 55% cotton dưới 45% polyester, Vải 56% cotton 44% polyester, khổ 58", 223 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải trên 55% co/ hs code vải trên 55%)
- Mã HS 60069000: Vải trên 65% cotton dưới 35% polyester, Vải 74% cotton 26% polyester, khổ 58", 2333 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải trên 65% co/ hs code vải trên 65%)
- Mã HS 60069000: Vải trên 85% polyester dưới 15% polyurethane, Vải 91% polyester 9% polyurethane, khổ 56-58", 3422. 5 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải trên 85% po/ hs code vải trên 85%)
- Mã HS 60069000: Vải 92% cotton 8% Lycra... (mã hs vải 92% cotton/ hs code vải 92% cott)
- Mã HS 60069000: Vải chính (51% Modal 45% Cotton 4% Spandex)... (mã hs vải chính 51%/ hs code vải chính 5)
- Mã HS 60069000: Vải, 100% polyester, khổ 59"... (mã hs vải 100% polye/ hs code vải 100% po)
- Mã HS 60069000: VẢI 34% RAYON (VISCOSE) 62% POLYESTER 4% SPANDEX (VẢI DỆT KIM) K58-60"... (mã hs vải 34% rayon/ hs code vải 34% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải-89%Cotton 11%Spandex K: 64" (Vải dệt kim. 295g/m2)... (mã hs vải89%cotton 1/ hs code vải89%cotto)
- Mã HS 60069000: Vải-96%Polyester 4%Spandex K: 58" (Vải dệt kim. 245g/m2)... (mã hs vải96%polyeste/ hs code vải96%polye)
- Mã HS 60069000: Vải-55%Cotton 43%Polyester 2%Spandex K: 64" (Vải dệt kim. 220g/m2)... (mã hs vải55%cotton 4/ hs code vải55%cotto)
- Mã HS 60069000: Vải chính 52% cotton 48% polyester (56"). Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 52% c/ hs code vải chính 52)
- Mã HS 60069000: Vải 100% poly khổ vải: 52''... (mã hs vải 100% poly k/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60069000: Vải 75% cotton, 25% poly, khổ 145/147cm... (mã hs vải 75% cotton/ hs code vải 75% cott)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 83% Polyester 17% Spandex khổ 60" (làm vải chính, 380gm, mới 100%... (mã hs vải dệt kim 83%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 90% polyester 10 % spandex khổ 58"(làm vải chính, 153gm, mới 100%)... (mã hs vải dệt kim 90%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 65% cotton 33% polyester 2% span, khổ 69", 30 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 65% cotton/ hs code vải 65% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 44% cotton 54% polyester 3% span, khổ 62", 2526 YD, từ sợi toongw ợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 44% cotton/ hs code vải 44% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 48% cotton 46% polyester 6% span, khổ 58-60", 505. 75 YD, từ sợi tổng hợp, vải không in, đã nhuộm, hàng mới 100%... (mã hs vải 48% cotton/ hs code vải 48% cott)
- Mã HS 60069000: Vải các loại (100% Polyester)... (mã hs vải các loại 1/ hs code vải các loại)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải khổ 140cm, pe 100%... (mã hs mẫu vải khổ 140/ hs code mẫu vải khổ)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 2464 khổ 150cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 2464/ hs code mẫu vải # 24)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 46149 khổ 136cm PO100%... (mã hs mẫu vải # 46149/ hs code mẫu vải # 46)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 13257 khổ 150cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 13257/ hs code mẫu vải # 13)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 17000 Khổ 112cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 17000/ hs code mẫu vải # 17)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 26195 khổ 108cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 26195/ hs code mẫu vải # 26)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 41178 khổ 150cm PE 100%... (mã hs mẫu vải # 41178/ hs code mẫu vải # 41)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải #85-7001 khổ 142cm CO100%... (mã hs mẫu vải #85700/ hs code mẫu vải #85)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải #26-79390 khổ 134cm WO 100%... (mã hs mẫu vải #26793/ hs code mẫu vải #26)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải # 85-78003 khổ 140cm WO 100%... (mã hs mẫu vải # 8578/ hs code mẫu vải # 85)
- Mã HS 60069000: Mẫu vải ICM- 32100 khổ 136cm CO 100%... (mã hs mẫu vải icm 32/ hs code mẫu vải icm)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 61%Polyester 39%Polyureth, khổ 146cm... (mã hs vải mẫu 61%pol/ hs code vải mẫu 61%)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 24%Polyester38% Glass 38% polyureth, khổ 146cm... (mã hs vải mẫu 24%pol/ hs code vải mẫu 24%)
- Mã HS 60069000: Vải 93% Rayon 7% Elastane khổ 60''... (mã hs vải 93% rayon 7/ hs code vải 93% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải (84%nylon 16%elastane 54"-56")... (mã hs vải 84%nylon 1/ hs code vải 84%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 72% rayon 28% polyester khổ 58-60"... (mã hs vải 72% rayon 2/ hs code vải 72% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải double knit 76% Polyeste 24% cotton, 63"/35", mới 100%... (mã hs vải double knit/ hs code vải double k)
- Mã HS 60069000: Vải Dre-fit pique 58% Polyester, 42% cotton, 70"/72", #00 WHITE, mới 100%... (mã hs vải drefit piq/ hs code vải drefit)
- Mã HS 60069000: Vải Rib 2x1 Slub Twisted 53% Polyester, 45% cotton, 2% spandex, 48"/50", mới 100%... (mã hs vải rib 2x1 slu/ hs code vải rib 2x1)
- Mã HS 60069000: Vải French Terry Slub Twisted 51% Polyeste 49% cotton, 73"/75", #08 DARK GRAY, mới 100%... (mã hs vải french terr/ hs code vải french t)
- Mã HS 60069000: Vải 87. 5% Poly 12. 5% Spandex 60/62"... (mã hs vải 875% poly/ hs code vải 875% po)
- Mã HS 60069000: Vải chính (77% Cotton, 19% Poly, 4% Spandex, K60")... (mã hs vải chính 77%/ hs code vải chính 7)
- Mã HS 60069000: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 93% Wool 7% Nylon, khổ 120cm... (mã hs vải mẫu 93% wo/ hs code vải mẫu 93%)
- Mã HS 60069000: Vải 97%Polyester 3%Spandex(Elastane) Knitted khổ 60"... (mã hs vải 97%polyeste/ hs code vải 97%polye)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-LJ-A5452K-1 325G 44'' MESH... (mã hs vải lướilja54/ hs code vải lướilj)
- Mã HS 60069000: Vải mẫu, 73% cotton 27% silk, khổ 140cm... (mã hs vải mẫu 73% co/ hs code vải mẫu 73%)
- Mã HS 60069000: Vải thun-BETA DD, TSCI 1547 C5 44" MESH... (mã hs vải thunbeta d/ hs code vải thunbet)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-FP STEN, S090, 1TONE, TWISTED 54" MESH... (mã hs vải lướifp ste/ hs code vải lướifp)
- Mã HS 60069000: Vải thun-MIST HOWDY-N OP019, 1 TONE 54" MESH... (mã hs vải thunmist h/ hs code vải thunmis)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-SOOKIE, S109, 1TONE, TWISTED 54" MESH... (mã hs vải lướisookie/ hs code vải lướisoo)
- Mã HS 60069000: Vải thun-(FP) HEAVY 2-WAY STRETCH, 1TONE 44" MESH... (mã hs vải thunfp h/ hs code vải thunfp)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-RACE MESH II, RX9431MTXX, 1TONE, POLY 54" MESH... (mã hs vải lướirace m/ hs code vải lướirac)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-SU19, PEG 36, SLEM ELITE, GLITCH, 2TONE, TONGUE LD 58" MESH... (mã hs vải lướisu19/ hs code vải lướisu1)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng xơ staple polyester 100%, 52" * 447Y (315 G/M2)... (mã hs vải dệt kim từ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 100%Rayon... (mã hs vải 100%rayon/ hs code vải 100%rayo)
- Mã HS 60069000: Vải dệt khổ 58 inch, nguyên liệu sx giầy. FABRIC 58''... (mã hs vải dệt khổ 58/ hs code vải dệt khổ)
- Mã HS 60069000: Vải 90% viscose 9% polyester 1% elasthan, Khổ 158 cm... (mã hs vải 90% viscose/ hs code vải 90% visc)
- Mã HS 60069000: Vải, 100% cotton, khổ 140cm... (mã hs vải 100% cotto/ hs code vải 100% co)
- Mã HS 60069000: Vải thun-RB82213SN (330G/36") MESH... (mã hs vải thunrb8221/ hs code vải thunrb8)
- Mã HS 60069000: Vải thun-TLFBD014 (240 G) 44" MESH... (mã hs vải thuntlfbd0/ hs code vải thuntlf)
- Mã HS 60069000: Vải lưới-RB0034VTXE (470G/50") MESH... (mã hs vải lướirb0034/ hs code vải lướirb0)
- Mã HS 60069000: Vải thun- CDP HV Elabon Span 54"... (mã hs vải thun cdp h/ hs code vải thun cd)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- DANANG MESH, JA38-072 44"... (mã hs vải lưới danan/ hs code vải lưới da)
- Mã HS 60069000: Vải W 150cm 100%nylon... (mã hs vải w 150cm 100/ hs code vải w 150cm)
- Mã HS 60069000: Vải 60% poly 40% nylon K. 58/60" (Vải dệt kim đã nhuộm, dùng may trang phục, định lượng 180G/Y)... (mã hs vải 60% poly 40/ hs code vải 60% poly)
- Mã HS 60069000: Vải may trắng cuộn lớn (dùng chạy thử cho máy may- không tiêu thụ trong thị trường nội địa)/ #4000 CLOTH 91. 5CM*55M (NEW), khổ (91. 5CM*55M)... (mã hs vải may trắng c/ hs code vải may trắn)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 60"... (mã hs vải dệt kim 60/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt móc đã nhuộm (Vải làm từ 100% Polyester khổ 54")... (mã hs vải dệt móc đã/ hs code vải dệt móc)
- Mã HS 60069000: Vải-50%Recycled Polyester 50%Polyester K: 58-60" (Vải dệt kim. 135g/m2)... (mã hs vải50%recycled/ hs code vải50%recyc)
- Mã HS 60069000: Vải-92%Recycled Oyster Shell 8%Spandex K: 58-60" (Vải dệt kim. 237g/m2)... (mã hs vải92%recycled/ hs code vải92%recyc)
- Mã HS 60069000: Vải chính 91% Polyester 9% Spandex khổ 57/59"... (mã hs vải chính 91% p/ hs code vải chính 91)
- Mã HS 60069000: Vải-60%Cotton 40%Polyester K: 64" (Vải dệt kim. 180g/m2)... (mã hs vải60%cotton 4/ hs code vải60%cotto)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim/ YY 15541 MILLET KNIT P-CDP 44" (Tolerance: 1. 2mm-1. 6mm) (4. 00YARD4. 00YARD)... (mã hs vải dệt kim/ yy/ hs code vải dệt kim/)
- Mã HS 60069000: Vải 65%polyester(nylon) 35%cotton... (mã hs vải 65%polyeste/ hs code vải 65%polye)
- Mã HS 60069000: Vải lưới- 44" WHITE POLYPAG 2 COATED (1 yard)... (mã hs vải lưới 44 w/ hs code vải lưới 44)
- Mã HS 60069000: Vai 95% Cotton 5% Spandex, 60-62"... (mã hs vai 95% cotton/ hs code vai 95% cott)
- Mã HS 60069000: Vải: 97% Cotton 3% Spandex 56/58"... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cot)
- Mã HS 60069000: Vải: 80% Cotton 20% Polyester 58/60"... (mã hs vải 80% cotton/ hs code vải 80% cot)
- Mã HS 60069000: Vải: 53% Polyester 46% Cotton 1% Spandex 60/62"... (mã hs vải 53% polyes/ hs code vải 53% pol)
- Mã HS 60069000: Vải: 58% Cotton 39% Polyester 3% Spandex 56/58"... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cot)
- Mã HS 60069000: VAI THUN 94% POLYESTER 6% ELASTANE KHO 54''... (mã hs vai thun 94% po/ hs code vai thun 94%)
- Mã HS 60069000: VAI 54% COTTON 26% POLYESTER 20% ELASTERELL-P, 61-63... (mã hs vai 54% cotton/ hs code vai 54% cott)
- Mã HS 60069000: VAI 68% COTTON 20% ELASTERELL-P 12% POLYESTER, 63-65... (mã hs vai 68% cotton/ hs code vai 68% cott)
- Mã HS 60069000: Vải (92%polyester 8%spandex/elastance/lycra W: 20~92") hàng mới 100%... (mã hs vải 92%polyest/ hs code vải 92%poly)
- Mã HS 60069000: Vải dệt móc 37% Nylon 60% Polyester 3% Spandex khổ 53-55"... (mã hs vải dệt móc 37%/ hs code vải dệt móc)
- Mã HS 60069000: Vải thun (2708 yards, khổ 44", 1 yard 1. 0219334 M2)hàng mới 100%... (mã hs vải thun 2708/ hs code vải thun 27)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (20159 yards, khổ 44", 1 yard 1. 0219334 M2)Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới 20159/ hs code vải lưới 20)
- Mã HS 60069000: Vải 65% PE 35% cotton khổ vải: 147cm... (mã hs vải 65% pe 35%/ hs code vải 65% pe 3)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Nylon 58/60"... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 60069000: Vải ren 100% Nylon 58/60"... (mã hs vải ren 100% ny/ hs code vải ren 100%)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- FABRIC 56''... (mã hs vải dệt fabric/ hs code vải dệt fab)
- Mã HS 60069000: Vải(100%nylon W: 20~92")... (mã hs vải100%nylon w/ hs code vải100%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải(79%Nylon 21%spandex/elastane/lycra W: 20~92")... (mã hs vải79%nylon 21/ hs code vải79%nylon)
- Mã HS 60069000: Vải(89%nylon 11%spandex/elastance/lycra W: 20~92"... (mã hs vải89%nylon 11/ hs code vải89%nylon)
- Mã HS 60069000: Vải (71%Nylon 29%Spandex/elastance/lycra W: 20~92")... (mã hs vải 71%nylon 2/ hs code vải 71%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải chính 58%Acrylic 36%Polyester 6%Wool, Khổ 54/56"... (mã hs vải chính 58%ac/ hs code vải chính 58)
- Mã HS 60069000: Vải: 60% Cotton 40% Polyester 70/72"... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cot)
- Mã HS 60069000: Vải 95%Polyester 5%Spandex... (mã hs vải 95%polyeste/ hs code vải 95%polye)
- Mã HS 60069000: Vải 60% cotton 40% poly (10 yds)... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim có tỷ trọng 60% cotton 40% polyester-KNIT JERSEY FRABIC; 8044. 816 YDS khổ 175cm... (mã hs vải dệt kim có/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải 65% poly 35% rayon (11768 yds)... (mã hs vải 65% poly 35/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 88% Nylon 12% Spandex W: 132 cm... (mã hs vải 88% nylon 1/ hs code vải 88% nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Wool K58-60"... (mã hs vải 100% wool k/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 60069000: Vải 100% cotton... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 60069000: Vải 55% cotton 45% polyester... (mã hs vải 55% cotton/ hs code vải 55% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 77% cotton 23% polyester... (mã hs vải 77% cotton/ hs code vải 77% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 80% polyester 20% spandex... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 63% Cotton 33% Nylon 4% Spandex... (mã hs vải 63% cotton/ hs code vải 63% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 62% Rayon 31% Polyester 7% Cotton... (mã hs vải 62% rayon 3/ hs code vải 62% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 63% Rayon 29% Polyester 8% Cotton... (mã hs vải 63% rayon 2/ hs code vải 63% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 64% Rayon 28% Polyester 8% Cotton... (mã hs vải 64% rayon 2/ hs code vải 64% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 50% Rayon 31% Polyester 19% Cotton... (mã hs vải 50% rayon 3/ hs code vải 50% rayo)
- Mã HS 60069000: Vải 52% Cotton 29% Rayon 19% Polyester... (mã hs vải 52% cotton/ hs code vải 52% cott)
- Mã HS 60069000: Vải bọc nệm khổ 1. 37m (100%polyester)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 60069000: Vải 97% poly 3% spandex K. 58/60" (Vải dệt kim đã in/ đã nhuộm, dùng may trang phục)... (mã hs vải 97% poly 3%/ hs code vải 97% poly)
- Mã HS 60069000: Vải lót 100% POLYESTER... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 60069000: Vải 59% polyester, 41% cotton... (mã hs vải 59% polyest/ hs code vải 59% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 84% nylon, 16% polyurethane... (mã hs vải 84% nylon/ hs code vải 84% nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 94% polyester, 6% polyurethane... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 87% polyester, 13% polyurethane... (mã hs vải 87% polyest/ hs code vải 87% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 39% polyester, 38% nylon, 23%polyurethane... (mã hs vải 39% polyest/ hs code vải 39% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 90% Nylon 10% Cotton K58-59"... (mã hs vải 90% nylon 1/ hs code vải 90% nylo)
- Mã HS 60069000: Vải 95% Polyester 5% Spandex K58-60"... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 61% polyester 33% Nylon 6% Spandex K58/60 "... (mã hs vải 61% polyest/ hs code vải 61% poly)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 54% Cotton 46% polyester khổ 60"(vải chính, 230gm, mới 100%)... (mã hs vải dệt kim 54%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt các loại (44'': 4. 603 Yard)... (mã hs vải dệt các loạ/ hs code vải dệt các)
- Mã HS 60069000: Vải lót... (mã hs vải lót/ hs code vải lót)
- Mã HS 60069000: Vải lót 80% POLYESTER 20% COTTON, khổ: 60". Dòng hàng 3, tờ khai 101989248800/E31... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 60069000: VẢI 60%COTTON 40%POLYESTER VẢI DỆT KIM K68"... (mã hs vải 60%cotton 4/ hs code vải 60%cotto)
- Mã HS 60069000: Vải K: 58" (56/58") Polyester81%Elastan19%... (mã hs vải k 58 56// hs code vải k 58)
- Mã HS 60069000: Vải 100% rayon... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 60069000: Vải 93% PE 7% PU... (mã hs vải 93% pe 7% p/ hs code vải 93% pe 7)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Viscose... (mã hs vải 100% viscos/ hs code vải 100% vis)
- Mã HS 60069000: Vải 60% cotton 40% polyester... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 97% polyester 3% spandex... (mã hs vải 97% polyest/ hs code vải 97% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 70% cotton 30% polyester... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 55% polyester 45% cotton... (mã hs vải 55% polyest/ hs code vải 55% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 72% cotton 28% polyester... (mã hs vải 72% cotton/ hs code vải 72% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 64% cotton 36% polyester... (mã hs vải 64% cotton/ hs code vải 64% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 74% cotton 26% polyester... (mã hs vải 74% cotton/ hs code vải 74% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 65% cotton 35% polyester... (mã hs vải 65% cotton/ hs code vải 65% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 51% cotton 49% polyester... (mã hs vải 51% cotton/ hs code vải 51% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 90% polyester 10% spandex... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 95% cotton 5% polyurethane... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 96% cotton 4% polyurethane... (mã hs vải 96% cotton/ hs code vải 96% cott)
- Mã HS 60069000: Vải 91% polyester 9% polyurethane... (mã hs vải 91% polyest/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 74% polyester 18% rayon 8% spandex... (mã hs vải 74% polyest/ hs code vải 74% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 69% polyester 28% cotton 3% spandex... (mã hs vải 69% polyest/ hs code vải 69% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 71% polyester 25% cotton 4% spandex... (mã hs vải 71% polyest/ hs code vải 71% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 83% polyester 12% rayon 5% polyurethane... (mã hs vải 83% polyest/ hs code vải 83% poly)
- Mã HS 60069000: Vải 30% cotton 22% rayon 23% nylon 22% acrylic 3% polyester... (mã hs vải 30% cotton/ hs code vải 30% cott)
- Mã HS 60069000: Bo thun... (mã hs bo thun/ hs code bo thun)
- Mã HS 60069000: Vải (100%nylon W: 20~92")-chuyển liệu một phần TK 102133012440/E23, MỤC 26... (mã hs vải 100%nylon/ hs code vải 100%nyl)
- Mã HS 60069000: Vải (89%nylon 11%spandex/elastance/lycra W: 20~92"- chuyển liệu một phầnTK 102049576860/E21, MỤC 36... (mã hs vải 89%nylon 1/ hs code vải 89%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải (79%Nylon 21%Spandex/elastance/lycra W: 20~92")- chuyển liệu một phầnTK TK 102090130810/E21, MỤC 3... (mã hs vải 79%nylon 2/ hs code vải 79%nylo)
- Mã HS 60069000: Vải (71%Nylon/Polyamide 29%Spandex/elastance/lycra W: 20~92")- chuyển liệu một phầnTK 102133079750/E23, MỤC 10... (mã hs vải 71%nylon/p/ hs code vải 71%nylo)
- Mã HS 60069000: Bán thành phẩm áo thun 100% cotton đã in hình 484022... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 86% Polyester 14% Spandex W"56... (mã hs vải đã nhuộm 86/ hs code vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 88% POLYESTER 12% SPANDEX W"58... (mã hs vải đã nhuộm 88/ hs code vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 91% RECYCLED POLYESTER 9%SPANDEX W"48... (mã hs vải đã nhuộm 91/ hs code vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Vải thành phẩm đã nhuộm 90% Polyester 10% Spandex W"60... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 60069000: Vải đã nhuộm 33% Recycled Polyester 50%Polyester 17%Spandex W"52... (mã hs vải đã nhuộm 33/ hs code vải đã nhuộm)
- Mã HS 60069000: Váy bầu ngoài phòng sạch bằng vải, hàng mới 100%... (mã hs váy bầu ngoài p/ hs code váy bầu ngoà)
- Mã HS 60069000: Vải lau phòng sạch 6 inch, hàng mới 100%... (mã hs vải lau phòng s/ hs code vải lau phòn)
- Mã HS 60069000: Vải lau phòng sạch 9 inch, hàng mới 100%... (mã hs vải lau phòng s/ hs code vải lau phòn)
- Mã HS 60069000: Vải RIB 58% Cotton 39% Polyester 3% Spandex; WIDTH: 56"x340g/y, hàng mới 100%... (mã hs vải rib 58% cot/ hs code vải rib 58%)
- Mã HS 60069000: Vải Nylon 51%, Polyurethane 49%, khổ 38CM... (mã hs vải nylon 51%/ hs code vải nylon 51)
- Mã HS 60069000: Vải thun mộc: C1804099- P000000984 SK-PIQUE C1804099/G 020S/1-Z 50C150 MM(W&L) (+/-2mm) Yarn lot: 1807285 20G30: 1872 kim... (mã hs vải thun mộc c/ hs code vải thun mộc)
- Mã HS 60069000: Vải dệtt đã nhuộm VISA PILE khổ 44"... (mã hs vải dệtt đã nhu/ hs code vải dệtt đã)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 95% COTTON 5% SPANDEX, 400G/Y, khổ 48", tái xuất một phần dòng hàng số 2, tờ khai số 102248832820; E21, 01/10/2018... (mã hs vải dệt kim 95%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 88% Polyester 12% Spandex khổ 60"(112 Kg 410 Yard; "1Kg 3. 66 Yard"), 190G/M2. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim 88%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải thun (44% Rec PES+ 56% CD PES) W: 60"... (mã hs vải thun 44% r/ hs code vải thun 44)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 24G 3C JAQ 19. 3M MERINO/CD POLYESTER 52/48% 235 gsm, khổ 145cm... (mã hs vải dệt kim 24g/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Sketch Mesh EPM5 Unbacked (Vải 100% Polyester) 46" (Vải dệt móc): 889 yard... (mã hs sketch mesh epm/ hs code sketch mesh)
- Mã HS 60069000: Vải phủ keo VPK(K54'')(VẢI DỆT) 2 YARD... (mã hs vải phủ keo vpk/ hs code vải phủ keo)
- Mã HS 60069000: Màng lụa lọc sơn #300 KT W62CMxL50M. Hàng mới 100%... (mã hs màng lụa lọc sơ/ hs code màng lụa lọc)
- Mã HS 60069000: Vải tổng hợp dệt kim 60% Cotton 40% Polyester, đã nhuộm khổ 71". 60% COTTON 40% POLYESTER CVC JERSEY FULL WIDTH: 71" X 231G/Y X 140G/M2(ĐGGC: 1. 75USD, SL: 3837. 57YDS)... (mã hs vải tổng hợp dệ/ hs code vải tổng hợp)
- Mã HS 60069000: Vải 55%linen 45%rayon (từ dòng 42 tkn 102297861520)... (mã hs vải 55%linen 45/ hs code vải 55%linen)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm PULSAR SPACER khổ 54"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm ROCHE SPACER P REVERSED khổ 52''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải thun (vải dệt kim) 100% Recycle Polyester W: 60"... (mã hs vải thun vải d/ hs code vải thun vả)
- Mã HS 60069000: Vải lưới (vải dệt kim) 100% Polyester W: 60"... (mã hs vải lưới vải d/ hs code vải lưới vả)
- Mã HS 60069000: Vải bo (vải dệt kim) 95% Polyester 5% Spandex W: 38"... (mã hs vải bo vải dệt/ hs code vải bo vải)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 67% MODAL 29% POLYESTER 4% SPANDEX WIDTH: 64" WEIGHT: 276G/YD 180. 00g/m2... (mã hs vải dệt kim 67%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt các loại (Vải dệt kim)(44'': 85, 60 Yard87, 48 M2;52'': 69 Yard83, 33 M2;60'': 110 Yard153, 29 M2)Theo TKNK số: 101968419600/E21(21/04/18)(Mục 1)... (mã hs vải dệt các loạ/ hs code vải dệt các)
- Mã HS 60069000: Vải dệt Dimer Mesh khổ 44" đã nhuộm... (mã hs vải dệt dimer m/ hs code vải dệt dime)
- Mã HS 60069000: Thân trước áo đã in- UUUNJA66... (mã hs thân trước áo đ/ hs code thân trước á)
- Mã HS 60069000: Vải dệt các loại (dệt kim) (44" x 4560 YDS 4660. 01 m2; 54" x 874. 8 YDS 1097. 17 m2)- (Xuất theo tờ khai nhập 102238277260 (24/9/18), 102065732160(16/6/18), 101934937160(3/4/18))... (mã hs vải dệt các loạ/ hs code vải dệt các)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm MEPSY 3D MESH khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm POLY PAG 3 khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khác- POLY C&D CALOCKS TRICOT, 48", khổ 48. Hàng mới 100% (theo tờ khai nhập số: 102309322360/E11(02/11/2018) dòng hàng số 07... (mã hs vải dệt kim khá/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt-Stretch Knit Unbacked-60"-Vải 100% Polyester: 109 yard... (mã hs vải dệtstretch/ hs code vải dệtstre)
- Mã HS 60069000: Vải dệt-CK Mesh 46"- Vải 100% Polyester: 20 yard... (mã hs vải dệtck mesh/ hs code vải dệtck m)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 63'' 204G/Y (100%POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- TL8GV015 670G*54" (100% Polyester) (184 Yard)... (mã hs vải dệt tl8gv0/ hs code vải dệt tl8)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- TL8HV015 510G*54" (100% Polyester) (1816 Yard)... (mã hs vải dệt tl8hv0/ hs code vải dệt tl8)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- A18HV033 970G*46"- 100% polyester (2 lớp) dán mút xốp (77 Yard)... (mã hs vải dệt a18hv0/ hs code vải dệt a18)
- Mã HS 60069000: Vải thun 87% Polyester 13%Spandex khổ W60"-W62"x 235 g/m2, 340g/yd, dệt kim. Hàng mới 100%... (mã hs vải thun 87% po/ hs code vải thun 87%)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 28G SJJAC 18. 9IB MERINO/NYLON 84/16% 150 gsm, khổ 155cm... (mã hs vải dệt kim 28g/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm (vải dệt kim 100% polyester) các loại- spenco khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm CORK MESH khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm SIERRA MESH II khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: VẢI DỆT YH-S266 KHỔ 44"... (mã hs vải dệt yhs266/ hs code vải dệt yhs)
- Mã HS 60069000: Vải chính 95% Polyester 5% Spandex (Khổ 59/60' vải dệt kim, 7100Y)... (mã hs vải chính 95% p/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 25G INT 19. 3M MERINO/CD POLYESTER 56/44% 210 gsm, khổ 170cm... (mã hs vải dệt kim 25g/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim- TL8BV008 180G*44" (100% Polyester) (77 Yard)... (mã hs vải dệt kim tl/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải tổng hợp 86% Cotton 14% Nylon U937-34-CZZ... (mã hs vải tổng hợp 86/ hs code vải tổng hợp)
- Mã HS 60069000: Vải 100% Polyester 58'', hàng mới 100%... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 86% polyester 14% spandex, 430G/Y, khổ 64", tái xuất một phần dòng hàng số 2, tờ khai số 102187825240; E21, 27/08/2018... (mã hs vải dệt kim 86%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vai thun_100% cotton, khô 68"_T173, Tái xuất dòng hàng 1, TK: 102335730340/E11 (16/11/2018). Hàng mới 100%... (mã hs vai thun100% c/ hs code vai thun100)
- Mã HS 60069000: Vai thun_100% polyester (100% recycle polyester), khô 68"_T51, Tái xuất dòng hàng 3, TK: 102335781550/E11 (16/11/2018). Hàng mới 100%... (mã hs vai thun100% p/ hs code vai thun100)
- Mã HS 60069000: Vải lót làm giày (STO), chất liệu 100% polyester, dệt kim, 60 gr/Y, khổ 60"/ GTC-28*60" (màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót làm già/ hs code vải lót làm)
- Mã HS 60069000: Vải bo thun 95% POLYESTER 5% SPANDEX khổ W38", 350GM/M2, 325GM/YD, Hàng mới 100%... (mã hs vải bo thun 95%/ hs code vải bo thun)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 55" 173G/Y (100%POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt- TL8DE001 180G*44" (100% Polyester)... (mã hs vải dệt tl8de0/ hs code vải dệt tl8)
- Mã HS 60069000: Vải chống tĩnh điện- 10 class khổ 61 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải chống tĩnh/ hs code vải chống tĩ)
- Mã HS 60069000: Vai chinh 70%Polyester25%Viscose5%Elastane(det kim) K56, xuât trả của TK nhập: 102020992620 (22/05/2018), dòng hàng số 1... (mã hs vai chinh 70%po/ hs code vai chinh 70)
- Mã HS 60069000: Bo thun 100% POLYESTER khổ W59" 255GM/M2... (mã hs bo thun 100% po/ hs code bo thun 100%)
- Mã HS 60069000: Vải thun 100% POLYESTER khổ 60"X125GM/M2, 180GM/YD... (mã hs vải thun 100% p/ hs code vải thun 100)
- Mã HS 60069000: Vải kiểm soát, model: JH 750-709 (25 cái/ bộ), kt: 100 x 30 mm... (mã hs vải kiểm soát/ hs code vải kiểm soá)
- Mã HS 60069000: Vải lót làm giày, chất liệu 100% polyester dệt kim, khổ 47"/ GTC-32*47" (màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót làm già/ hs code vải lót làm)
- Mã HS 60069000: Vải thun 50%RECYCLE POLYESTER 50%POLYESTER W: 60"... (mã hs vải thun 50%rec/ hs code vải thun 50%)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim đã nhuộm 35% Cotton 65% Polyester, khổ rộng 62 inch, 150G/M2. Xuất trả một phần của dòng hàng số 01 TK nhập số 102289550310... (mã hs vải dệt kim đã/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 60'' 190G/Y (100%POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 65" 249G/Y (100% POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khổ 70 " 220G/Y (100% POLYESTER)... (mã hs vải dệt kim khổ/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải lưới 100% Recycle Polyester W: 63"... (mã hs vải lưới 100% r/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 60069000: VẢI 60% COTTON, 40% POLYESTER GREY A506-18... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 60069000: VẢI 62. 7% COTTON, 37. 3% POLYESTER GREY 18X-21... (mã hs vải 627% cotto/ hs code vải 627% co)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuom TRICOT (T-100) khổ 36''... (mã hs vải dệt đã nhuo/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim khác Cool & dry p/p jersey Spandex... (mã hs vải dệt kim kh/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vai thanh pham: 65PCT POLYESTER 35PCT COTTON SINGLE JERSEY SOLID 68/70 INCH (TC(65/35)30'S SINGLE)... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim- TL8FB043 380G*60" (100% polyester)... (mã hs vải dệt kim tl/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải chính 100% Nylon, K: 58"(519 m). MỚI 100 %... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 60069000: Vải dệt Kim 95% BCI COTTON 5% SPANDEX WIDTH: 40" WEIGHT: 225G/YD 230. 00g/m2 mới 100%... (mã hs vải dệt kim 95%/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Vải dệt kim 24G DJ EYE 19. 3M MERINO/LYCRA 98/2% 290 gsm (Zesty Auburn), khổ 145cm... (mã hs vải dệt kim 24g/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 60069000: Velvetex Unbacked (Vải 100% polyester) 60": 22 yard... (mã hs velvetex unback/ hs code velvetex unb)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm LIME MESH khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm RADER MESH khổ 44''... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải lướipoly pag II khổ 44''... (mã hs vải lướipoly pa/ hs code vải lướipoly)
- Mã HS 60069000: Vải nhun HEAVY NYLEX khổ 44''... (mã hs vải nhun heavy/ hs code vải nhun hea)
- Mã HS 60069000: Vải nhun HV NYLEX EPM5 khổ 44''... (mã hs vải nhun hv nyl/ hs code vải nhun hv)
- Mã HS 60069000: Vải lướiMOIRE TRANT MESH khổ 44"... (mã hs vải lướimoire t/ hs code vải lướimoir)
- Mã HS 60069000: Vải lướiSAMOS SPACER 1 TONE khổ 52''... (mã hs vải lướisamos s/ hs code vải lướisamo)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm CANDY 3D MESH khổ 52"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Vải dệt đã nhuộm MOIRE TRANT MESH khổ 44"... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 60069000: Chi tiết áo chưa in MLB BMD45... (mã hs chi tiết áo chư/ hs code chi tiết áo)
- Mã HS 60069000: Vải chống tĩnh điện khổ vải 61 inch. Hàng mới 100%... (mã hs vải chống tĩnh/ hs code vải chống tĩ)
- Mã HS 60069000: VẢI 85%Polyester, 15% Elastane(Polyester/Nylon; Elastane/Spandex). Khổ 58". Hàng mới 100%... (mã hs vải 85%polyeste/ hs code vải 85%polye)
- Mã HS 60069000: Chi tiết áo đã in NFL-1... (mã hs chi tiết áo đã/ hs code chi tiết áo)