Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5801 - Mã HS 58012190: Vải bọc bìa sổ ghi chép chất liệu vải cotton, có gắn 1 lớp giấy, khổ ngang 1350mm... (mã hs vải bọc bìa sổ/ hs code vải bọc bìa)
- Mã HS 58012190: Vải bông Ester 6549 (Khổ 1. 53M)... (mã hs vải bông ester/ hs code vải bông est)
- Mã HS 58012210: Vải K: 125/130cm Cotton70%Rayon15%Acrylic11%Polyurethane4%... (mã hs vải k 125/130c/ hs code vải k 125/1)
- Mã HS 58012290: Vải nylon 44"- WHITE 190D NYLON CLOTH/PU... (mã hs vải nylon 44/ hs code vải nylon 44)
- Mã HS 58012290: Vải K: 105/110cm Cotton99%Polyurethane1%... (mã hs vải k 105/110c/ hs code vải k 105/1)
- Mã HS 58012290: Dựng (mex) 389 met khổ 40"... (mã hs dựng mex 389/ hs code dựng mex 3)
- Mã HS 58012310: Vải K: 120/125cm Cotton56%Polyester42%Polyurethane2%... (mã hs vải k 120/125c/ hs code vải k 120/1)
- Mã HS 58012790: Vải bọc, 100% Polyester, khổ 1. 37m... (mã hs vải bọc 100% p/ hs code vải bọc 100)
- Mã HS 58012790: Nhãn vải... (mã hs nhãn vải/ hs code nhãn vải)
- Mã HS 58013190: Vải F COBA PEWTER 96502- 100% Polyester (Kho: 146cm, 330. 4met)... (mã hs vải f coba pewt/ hs code vải f coba p)
- Mã HS 58013190: Vải F MAYAN PEWTER 96502- 100% Polyester (Kho: 146cm, 373. 3met)... (mã hs vải f mayan pew/ hs code vải f mayan)
- Mã HS 58013190: Vải F BACENO HEMP 81202- 100% polyester (Kho: 146cm, 10048. 5met)... (mã hs vải f baceno he/ hs code vải f baceno)
- Mã HS 58013190: Vải F JUNIPER DENIM 27403- 100% Polyester (Kho: 146cm, 290. 6met)... (mã hs vải f juniper d/ hs code vải f junipe)
- Mã HS 58013190: Vải F MAURICE RIVER 27403- 100% Polyester (Kho: 146cm, 539. 9met)... (mã hs vải f maurice r/ hs code vải f mauric)
- Mã HS 58013190: Vải F RAMBO BARLEY 80603- 100% polyester (Kho: 146cm, 1190. 2met)... (mã hs vải f rambo bar/ hs code vải f rambo)
- Mã HS 58013190: Vải F VENICE STEEL 27703- 100% Polyester (Kho: 146cm, 3633. 8met)... (mã hs vải f venice st/ hs code vải f venice)
- Mã HS 58013190: Vải F BARON SAPPHIRE 13405- 100% Polyester (Kho: 146cm, 408. 4met)... (mã hs vải f baron sap/ hs code vải f baron)
- Mã HS 58013190: Vải F RAMBO MUSHROOM 80505- 100% polyester (Kho: 146cm, 643. 2met)... (mã hs vải f rambo mus/ hs code vải f rambo)
- Mã HS 58013190: Vải F NICORVO SABLE 80603- 100% polyester (Kho: 146cm, 17131. 4met)... (mã hs vải f nicorvo s/ hs code vải f nicorv)
- Mã HS 58013190: Vải F ANDANTE MEDALLION 80603- 100% polyester (Kho: 146cm, 1081. 4met)... (mã hs vải f andante m/ hs code vải f andant)
- Mã HS 58013190: Vải F CONSTANINE LEATHER 80505- 100% polyester (Kho: 146cm, 1047. 4met)... (mã hs vải f constanin/ hs code vải f consta)
- Mã HS 58013190: Vải F ALTARI (CC067) ALLOY 87214- 100% Polyester (Kho: 146cm, 41579. 5met)... (mã hs vải f altari c/ hs code vải f altari)
- Mã HS 58013190: Vải F TURBOPROP(CC054)SLATE 50004- 100% polyester (Kho: 146cm, 7124. 6met)... (mã hs vải f turboprop/ hs code vải f turbop)
- Mã HS 58013190: Vải F KILARNEY (ENCORE) MIST 3020- 100% polyester (Kho: 146cm, 19940. 3met)... (mã hs vải f kilarney/ hs code vải f kilarn)
- Mã HS 58013190: Vải F ARCEOLOGY PEWTER 96502- 4% Acrylic 96% Polyester (Kho: 146cm, 1195. 2met)... (mã hs vải f arceology/ hs code vải f arceol)
- Mã HS 58013190: Vải F Rapunzel Fossill 55602- 88% Polyester 12% Acrylic (Kho: 146cm, 260. 5met)... (mã hs vải f rapunzel/ hs code vải f rapunz)
- Mã HS 58013190: Vải F Hammock Seaspray40700- 100% Polyester(Khổ: 1. 46m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102137903450/E31 ngày 30/07/2018, dòng hàng 2... (mã hs vải f hammock s/ hs code vải f hammoc)
- Mã HS 58013190: Vải F TENINO INDIGO 54803- 100% Polyester(Khổ: 1. 46m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102536612250/E31 ngày 18/03/2019, dòng hàng 25... (mã hs vải f tenino in/ hs code vải f tenino)
- Mã HS 58013190: Vải F MOVIESTART EBONY 55602- 100% Polyester(Khổ: 1. 46m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102257328500/E31 ngày 05/10/2018, dòng hàng 4... (mã hs vải f moviestar/ hs code vải f movies)
- Mã HS 58013190: Vải F MOSAIC PEWTER 23001- 100% Polyester (Kho: 142cm, 312. 2met)... (mã hs vải f mosaic pe/ hs code vải f mosaic)
- Mã HS 58013190: Vải F PRAYLOR SLATE 48901- 100% Polyester (Kho: 142cm, 5200. 5met)... (mã hs vải f praylor s/ hs code vải f praylo)
- Mã HS 58013190: Vải F BOOK BINDER MULTI 83004- 100% Polyester (Kho: 142cm, 259met)... (mã hs vải f book bind/ hs code vải f book b)
- Mã HS 58013190: Vải F MCCADE GRAPHITE 46605- 100% Polyester (Kho: 142cm, 3029. 3met)... (mã hs vải f mccade gr/ hs code vải f mccade)
- Mã HS 58013190: Vải F MCCADE (SURGE) DUSK 46604- 100% Polyester (Kho: 142cm, 2973. 8met)... (mã hs vải f mccade s/ hs code vải f mccade)
- Mã HS 58013190: Vải F BRISTICO DUSK 19803- 92%Polyester 8% Acrylic (Kho: 142cm, 329. 2met)... (mã hs vải f bristico/ hs code vải f bristi)
- Mã HS 58013190: Vải F HARLESON(SINCERE)WHEAT 15104- 100% Polyester (Kho: 142cm, 1107. 4met)... (mã hs vải f harleson/ hs code vải f harles)
- Mã HS 58013190: Vải F CANSLER GRAIN 73809- 100% Polyester MH#112496U/112496/ dòng hàng 1-102354946850/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f cansler g/ hs code vải f cansle)
- Mã HS 58013190: Vải F REIDSHIRE STEEL 67602- 100% Polyester MH#112400U/112400/ dòng hàng 2-102353592460/A42-ngày 27/11/2018... (mã hs vải f reidshire/ hs code vải f reidsh)
- Mã HS 58013190: Vải F LUXORA (MASON)BISQUE 52501- 72% Polyester 28% Acrylic MH#112241U/112241/ dòng hàng 1-102355684210/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f luxora m/ hs code vải f luxora)
- Mã HS 58013290: Vải nhung các loại (lamy) khổ 54... (mã hs vải nhung các l/ hs code vải nhung cá)
- Mã HS 58013290: Thân áo đã thêu... (mã hs thân áo đã thêu/ hs code thân áo đã t)
- Mã HS 58013290: Thân quần đã thêu... (mã hs thân quần đã th/ hs code thân quần đã)
- Mã HS 58013310: Vải dệt thoi có sợi ngang nổi, chất liệu từ 100% polyester, khổ 137cm, trọng lượng 613g, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 58013390: Vải F M10198 HEAR U62000- 100%Polyester(Khổ: 1. 5m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102468646120/E31 ngày 29/01/2019, dòng hàng 7... (mã hs vải f m10198 he/ hs code vải f m10198)
- Mã HS 58013390: Vải F EYE OF THE STORM COBALT47400- Rayon 64% Polyester 36%(Khổ: 1. 42m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102249555550/E31 ngày 01/10/2018, dòng hàng 5... (mã hs vải f eye of th/ hs code vải f eye of)
- Mã HS 58013390: Vải dệt thoi (FILAMENT POLYESTER WOVEN FABRICS- 163) từ 100% xơ polyeste, có sợi ngang nổi vòng đã cắt, một mặt được ép dán với lớp vải dệt kim sợi ngang màu trắng, dạng cuộn, khổ 145cm, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi f/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 58013390: Vải chính các loại 100% Poly W: 58/60" (1-34)... (mã hs vải chính các l/ hs code vải chính cá)
- Mã HS 58013390: Vải F GEASHILL PEPPERCORN 57500- 100% Polyester MH#112484U/112484/ dòng hàng 1-102354875230/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f geashill/ hs code vải f geashi)
- Mã HS 58013690: Vải sơnin làm từ xơ nhân tạo PJ6311-36B-100% polyester. (Kho: 146cm, 532. 2 met) Hàng mới 100%... (mã hs vải sơnin làm t/ hs code vải sơnin là)
- Mã HS 58013690: Vải khổ 140cm/47% polyester/43% acetate/10% cotton-Soft col. 3... (mã hs vải khổ 140cm/4/ hs code vải khổ 140c)
- Mã HS 58013690: Vải khổ 140cm/8% wool/6% viscose/33% acetate/53% polyester-Como col. 08... (mã hs vải khổ 140cm/8/ hs code vải khổ 140c)
- Mã HS 58013690: Vải F SHERMYLA LINEN 43601- 100% polyester(Khổ: 1. 42m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102289139260/E31 ngày 24/10/2018, dòng hàng 7... (mã hs vải f shermyla/ hs code vải f shermy)
- Mã HS 58013690: Vải F POSTORALSIENNA U79900- 67% Polyester, 33% Rayon(Khổ: 1. 4m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102753182600/E31 ngày 12/07/2019, dòng hàng 1... (mã hs vải f postorals/ hs code vải f postor)
- Mã HS 58013690: Vải F MILARILINEN13000- 100% polyester(Khổ: 1. 42m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283469040/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 1... (mã hs vải f milarilin/ hs code vải f milari)
- Mã HS 58013690: Vải F TAMARALIGHT GREEN U74500- 100%Polyester(Khổ: 1. 5m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102468646120/E31 ngày 29/01/2019, dòng hàng 5... (mã hs vải f tamaralig/ hs code vải f tamara)
- Mã HS 58013690: Vải F KiemanSandstone(E7327B)40700- 100% Polyester(Khổ: 1. 42m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102150225330/E31 ngày 03/08/2018, dòng hàng 3... (mã hs vải f kiemansan/ hs code vải f kieman)
- Mã HS 58013690: Vải F PRANIT(M9448)WALNUT 16100- 100% polyester(Khổ: 1. 42m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102299851400/E31 ngày 30/10/2018, dòng hàng 3... (mã hs vải f pranitm9/ hs code vải f pranit)
- Mã HS 58013690: Vải F ELSTOW PEWTER 48104- 100% Polyester(Khổ: 1. 42m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283465060/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 4... (mã hs vải f elstow pe/ hs code vải f elstow)
- Mã HS 58013690: Vải (khổ vải 1. 4M)_POLYESTER FABRICS. Dùng sản xuất ghế sofa. Hàng mới 100%... (mã hs vải khổ vải 1/ hs code vải khổ vải)
- Mã HS 58013690: Vải sofa Enforcer Navy 30 (100% Polyester, K 138cm)... (mã hs vải sofa enforc/ hs code vải sofa enf)
- Mã HS 58013690: Vải màn cửa Arthur Tinsel 05 (100%Polyester, K 144cm)... (mã hs vải màn cửa art/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 58013690: Vải sofa Vendome Mushroom 07 (100% Polyester, K 150cm)... (mã hs vải sofa vendom/ hs code vải sofa ven)
- Mã HS 58013690: Vải màn cửa Gaheris Cascade 09 (100% Polyester Inherent FR, K 140cm)... (mã hs vải màn cửa gah/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 58013690: Vải sofa Bolshoi Pinecone 12 (53% Acrylic, 42% Polyester, 5% Viscose, K 140cm)... (mã hs vải sofa bolsho/ hs code vải sofa bol)
- Mã HS 58013690: Vải F BANTRY NUVELLA SLATE 18505- 100% Polyester(Khổ: 1. 42m). Chuyển MDSD của TK 102349324930/E31 ngày 23/11/2018, dòng hàng 2- NPL của 01 ghế 1850516... (mã hs vải f bantry nu/ hs code vải f bantry)
- Mã HS 58013690: Vải dùng để may màn, dệt thoi từ các sợi màu khác nhau, 100% Polyester, khổ 1. 4m, định lương 783g/m2, mã hàng LK LIMESTONE... (mã hs vải dùng để may/ hs code vải dùng để)
- Mã HS 58013690: VảI lông xù màu nhỏ (dùng làm nhám vải)... (mã hs vải lông xù màu/ hs code vải lông xù)
- Mã HS 58013690: VảI lông xù trắng lớn (dùng làm nhám vải)... (mã hs vải lông xù trắ/ hs code vải lông xù)
- Mã HS 58013690: Vải 100% Polyester W: 140cm... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 58013690: Bông nhân tạo... (mã hs bông nhân tạo/ hs code bông nhân tạ)
- Mã HS 58013690: Vải F VINES GRAY 10501- 100% polyester (Kho: 142cm, 475. 5met)... (mã hs vải f vines gra/ hs code vải f vines)
- Mã HS 58013690: Vải F MONTGOMERYMOCHA55101- 100% polyester (Kho: 142cm, 5001. 9met)... (mã hs vải f montgomer/ hs code vải f montgo)
- Mã HS 58013690: Vải F LORIC(LOLA)SMOKE12700- 100% polyester (Kho: 142cm, 3773. 7met)... (mã hs vải f loriclol/ hs code vải f loric)
- Mã HS 58013690: Vải F CALADERON (A17083-1 PROJ#16)- 100% Polyester (Kho: 142cm, 1927. 4met)... (mã hs vải f caladeron/ hs code vải f calade)
- Mã HS 58013690: Vải F KANANWOOD OATMEAL 29603- 100% polyester (Kho: 57inch, 5527. 6met)... (mã hs vải f kananwood/ hs code vải f kananw)
- Mã HS 58013690: Vải F ARDRIL COFFEE 15104- Polyester 84% Acrylic 9% Linen 7% (Kho: 54inch, 4073. 6met)... (mã hs vải f ardril co/ hs code vải f ardril)
- Mã HS 58013690: Vải F BRIONI NUVELLA SAND 62305- 100% Polyester (Kho: 142cm, 16180 met). Hàng mới 100%... (mã hs vải f brioni nu/ hs code vải f brioni)
- Mã HS 58013690: Vải (khổ 1. 4M) _ POLYESTER FABRICS. Dùng sản xuất ghế sofa. Hàng mới 100%... (mã hs vải khổ 14m/ hs code vải khổ 14)
- Mã HS 58013690: Vải F Barrish(Oslo)Sisal 48501- 88% polyester 12% Polyurethane MH#485H135025/112061/ dòng hàng 2-102331056550/A42-ngày 14/11/2018... (mã hs vải f barrisho/ hs code vải f barris)
- Mã HS 58013710: Vải dùng làm cọ lăn sơn, dệt kim. Model: ZC-300-11-750 Thành phần: Sợi nhân tạo 100% acrylic, trọng lượng 750g/m, rộng 1. 58m. Mới 100%... (mã hs vải dùng làm cọ/ hs code vải dùng làm)
- Mã HS 58013710: Vải dệt thoi có sợi dọc nổi vòng, thành phần 100% POLY, dạng cuộn, khổ vải: 1. 47m dùng bọc đồ nội thất, 8324B C2796-1, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 58013790: Vải sofa Iridium Cardinal 50 (100%Polyester, K 140cm)... (mã hs vải sofa iridiu/ hs code vải sofa iri)
- Mã HS 58013790: Vải F CHAMBERLY ALLOY(GREY) 24302- 100% polyester MH#U01547/111569/ dòng hàng 2-102355656210/A42-ngày 28/11/2018... (mã hs vải f chamberly/ hs code vải f chambe)
- Mã HS 58019019: Vải lưới lụa K67" #250... (mã hs vải lưới lụa k6/ hs code vải lưới lụa)
- Mã HS 58019099: VẢI MẪU. 97% COTTON 3% POLY. K 56.... (mã hs vải mẫu 97% co/ hs code vải mẫu 97%)
- Mã HS 58019099: Vải nỉ SPINT A, chất liệu polyester, khổ 1. 4m... (mã hs vải nỉ spint a/ hs code vải nỉ spint)
- Mã HS 58019099: Vải SPINTO C (H1DY), chất liệu polyester, khổ 1. 4m- mới 100%... (mã hs vải spinto c h/ hs code vải spinto c)
- Mã HS 58019099: Vải dệt thoi chenille, chất liệu từ 5% Acrylic95% polyester, khổ 150cm, trọng lượng 300g, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ch/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 58019099: VẢI 69%PES, 29%VI, 2%ELA KHỔ 1. 4M, CV ĐIỀU CHỈNH 6994... (mã hs vải 69%pes29%v/ hs code vải 69%pes2)
- Mã HS 58019099: Băng nỷ gai-150mm 00a etn-72i velcrohook/. 1apple2650... (mã hs băng nỷ gai150/ hs code băng nỷ gai)
- Mã HS 58019099: VẢI 100% COTTON KHỔ 1. 4M... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 58019099: Vải kaki- HW- 6040 Twill Lining 56" (NPL dùng để sx giày dép, mới 100%) 58 Yard 53. 04 Mét... (mã hs vải kaki hw 6/ hs code vải kaki hw)
- Mã HS 58019099: VẢI LÓT 55%POLYESTER 45%VISCOSE KHỔ 137CM... (mã hs vải lót 55%poly/ hs code vải lót 55%p)
- Mã HS 58019099: Vải không dệt tráng keo... (mã hs vải không dệt t/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 58019099: VẢI 71%CTN 18%POLY 9%RAYON 2%LYCRA, KHỔ: 48INCH... (mã hs vải 71%ctn 18%p/ hs code vải 71%ctn 1)
- Mã HS 58019099: VẢI 77%CTN 22%RECYCLE POLY 1%LYCRA, KHỔ: 53INCH... (mã hs vải 77%ctn 22%r/ hs code vải 77%ctn 2)
- Mã HS 58019099: VẢI TRANG TRÍ NỘI THẤT DÙNG LÀM MÀN CỬA 100% POLYESTER/ KHỔ VẢI: 142 CM... (mã hs vải trang trí n/ hs code vải trang tr)
- Mã HS 58019099: VẢI 100% SILK KHỔ 54 INCH... (mã hs vải 100% silk k/ hs code vải 100% sil)
- Mã HS 58019099: VẢI MẪU 100% LINEN KHỔ 1. 4M... (mã hs vải mẫu 100% li/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 58019099: VẢI NYLON MẪU, NYLON MATERIAL CLOTH APK N0041, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6969/30. DEC. 2019... (mã hs vải nylon mẫun/ hs code vải nylon mẫ)
- Mã HS 58019099: MẪU VẢI CẮT SẴN 60 MÉT/12 PCE... (mã hs mẫu vải cắt sẵn/ hs code mẫu vải cắt)
- Mã HS 58019099: Vải nỷ gai- 20 00A BND06 SYN LEA W/ETB9-6 LOOP (624YD)... (mã hs vải nỷ gai 20/ hs code vải nỷ gai)
- Mã HS 58019099: Vải thun- 44" 10A WHT THIN SHINY MULTI SPAN COATED (17YD)... (mã hs vải thun 44 1/ hs code vải thun 44)
- Mã HS 58019099: VẢI MẪU 63% PC/ 15% PL/ 12%WO/ 10%CO... (mã hs vải mẫu 63% pc// hs code vải mẫu 63%)
- Mã HS 58019099: Vải canvas 100% cotton (khổ 54")... (mã hs vải canvas 100%/ hs code vải canvas 1)
- Mã HS 58019099: Vải cắt sẵn các loại(chưa in, thêu)... (mã hs vải cắt sẵn các/ hs code vải cắt sẵn)
- Mã HS 58019099: VẢI 100% WOOL, KHỔ 1. 4M... (mã hs vải 100% wool/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 58019099: VẢI 52% WOOL/46% POLYESTER/2% SPANDEX KHỔ 150CM... (mã hs vải 52% wool/46/ hs code vải 52% wool)
- Mã HS 58019099: VẢI LƯỚI 44/54/ 63 INCH... (mã hs vải lưới 44/54// hs code vải lưới 44/)
- Mã HS 58019099: VẢI MẪU 57% COTTON 37% VISCOSE 6% SPANDEX K57/58... (mã hs vải mẫu 57% cot/ hs code vải mẫu 57%)
- Mã HS 58019099: Vải KateTC Fabric, Hàng mới 100%... (mã hs vải katetc fabr/ hs code vải katetc f)