Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5704 - Mã HS 57041000: Tấm thảm lót sàn EVA FLOOR MAT 4549509351610 (30x30x0. 7 cm), (9cái/bộ), mới 100%... (mã hs tấm thảm lót sà/ hs code tấm thảm lót)
- Mã HS 57041000: Tấm thảm JOINT MAT JTM-32 (CPT) BROWN (32*32*0. 6cm), mới 100%... (mã hs tấm thảm joint/ hs code tấm thảm joi)
- Mã HS 57049000: Thảm (Carpet- VWC-1003)... (mã hs thảm carpet v/ hs code thảm carpet)
- Mã HS 57049000: THẢM LEN, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs thảm len hàng/ hs code thảm len hà)
- Mã HS 57049000: Thảm chùi chân hoa văn bằng sợi PP, TPR- FLOOR MAT, kích thước 38x58cm- mã hàng 6971224435357, hàng mới 100%... (mã hs thảm chùi chân/ hs code thảm chùi ch)
- Mã HS 57049000: THẢM, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12. NOV. 2019, PASSPORT 488923496/21. NOV. 2011, GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29. NOV. 2017... (mã hs thảm hàng sử d/ hs code thảm hàng s)
- Mã HS 57049000: THẢM TRẢI SÀN TỪ PHỚT... (mã hs thảm trải sàn t/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57049000: Thảm cuộn, không dệt, chất liệu phớt xuyên kim từ xơ staple polyester, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, khổ 1. 1m- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs thảm cuộnkhông/ hs code thảm cuộnkh)
- Mã HS 57049000: Thảm dạ 2 lớp, không dệt, chất liệu phớt xuyên kim từ xơ staple polyester, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt (màu đen), khổ 1. 53m- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs thảm dạ 2 lớp/ hs code thảm dạ 2 lớ)
- Mã HS 57049000: Thảm cuộn không dệt, chất liệu phớt xuyên kim từ xơ staple polyester, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt W1250mm), định lượng 300g/m2- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs thảm cuộn không/ hs code thảm cuộn kh)
- Mã HS 57049000: Thảm VELOUR NEEDLE PUNCH 350+50G/M2- mới 100% (Vài Thảm oto không dệt, được ngâm tẩm), khổ 1. 61m- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs thảm velour nee/ hs code thảm velour)
- Mã HS 57049000: Thảm 2 lớp không dệt, chất liệu phớt xuyên kim từ xơ staple polyester, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, khổ 1. 15m- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs thảm 2 lớp khôn/ hs code thảm 2 lớp k)
- Mã HS 57049000: Thảm 2 lớp màu vàng, không dệt, chất liệu phớt xuyên kim từ xơ staple polyester, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, khổ 1. 33m- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs thảm 2 lớp màu/ hs code thảm 2 lớp m)
- Mã HS 57049000: Thảm 2 lớp, không dệt, chất liệu phớt xuyên kim từ xơ staple polyester, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100%... (mã hs thảm 2 lớp khô/ hs code thảm 2 lớp)
- Mã HS 57049000: Thảm trải sàn 100% polyester fiber khổ rộng 2M, Dài 30M, dày 2-3mm loại 450G/M2. Hiệu KATARINA Hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn 1/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57049000: Thảm trải sàn mới 100%, hiệu CALIFORNIA STRIPE sợi tổng hợp PP, khổ 50x50 cm, độ dầy sợi 4mm, gồm 500 boxes... (mã hs thảm trải sàn m/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57049000: Thảm vải chùi chân họa tiết- DOOR MAT, kích thước 40x60cm- mã hàng 6999050118466, hàng mới 100%... (mã hs thảm vải chùi c/ hs code thảm vải chù)
- Mã HS 57049000: TẤM LÓT THẢM TRẢI SÀN BẰNG SỢI TỔNG HỢP, MÀU XÁM ĐEN, KÍCH THƯỚC: DÀI 20M X RỘNG 2M, ĐỘ DÀY TRUNG BÌNH: 7. 5MM, Nhà sản xuất: Changzhou Gift Plastic Spinning Co. , LTd- China. MỚI 100%... (mã hs tấm lót thảm tr/ hs code tấm lót thảm)
- Mã HS 57049000: Thảm trải sàn (02 chiếc/1 bộ)... (mã hs thảm trải sàn/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57049000: TẤM THẢM BLENDED WOOL MORACCAN RUG... (mã hs tấm thảm blende/ hs code tấm thảm ble)
- Mã HS 57049000: Thảm lót sàn, trang trí nội thất, Interior carpet, hàng mới 100%... (mã hs thảm lót sàn t/ hs code thảm lót sàn)
- Mã HS 57049000: Thảm trải sàn bằng sợi tổng hợp P007. KT: 160x230cm. Do TQSX Mới 100%.... (mã hs thảm trải sàn b/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57049000: Chiếu (02 chiếc/1 bộ)... (mã hs chiếu 02 chiếc/ hs code chiếu 02 ch)
- Mã HS 57049000: Thảm trải sàn... (mã hs thảm trải sàn/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57049000: Thảm trải cho mèo (CAT TOWER/BIG ROUND STEP CARPET) làm bằng vải, đường kính: 39 cm, hàng mới 100%... (mã hs thảm trải cho m/ hs code thảm trải ch)
- Mã HS 57049000: Thảm sàn xe ô tô 688W. Hàng mới 100%... (mã hs thảm sàn xe ô t/ hs code thảm sàn xe)
- Mã HS 57049000: THẢM BẰNG NỈ, HÀNG MỚI 100%... (mã hs thảm bằng nỉ h/ hs code thảm bằng nỉ)