Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5702 - Mã HS 57021000: Tấm thảm, hiệu Serge Lesage (Roche Bobois) (Bao gồm cước: 380 EUR)... (mã hs tấm thảm hiệu/ hs code tấm thảm hi)
- Mã HS 57021000: Thảm trải- Fenja-Grey 250/350... (mã hs thảm trải fenj/ hs code thảm trải f)
- Mã HS 57021000: Thảm trải- Kent-Stone 250/300... (mã hs thảm trải kent/ hs code thảm trải k)
- Mã HS 57021000: Thảm trải- Burano-Natural 250/350... (mã hs thảm trải bura/ hs code thảm trải b)
- Mã HS 57022000: Thảm thực vật từ xơ dừa(dài 20m * rộng 2m), hàng mới 100%... (mã hs thảm thực vật t/ hs code thảm thực vậ)
- Mã HS 57022000: Thảm Xơ Dừa 1. 2M x 1M... (mã hs thảm xơ dừa 12/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm Xơ Dừa 1. 5M x 10M... (mã hs thảm xơ dừa 15/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa (1mx10mx33-35mm)... (mã hs thảm xơ dừa 1m/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa (0, 8mx10mx33-35mm)... (mã hs thảm xơ dừa 0/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa (1, 5mx10mx33-35mm)... (mã hs thảm xơ dừa 1/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảmi xơ dừa khổ rộng 1m x 10m, hàng mới 100%... (mã hs thảmi xơ dừa kh/ hs code thảmi xơ dừa)
- Mã HS 57022000: LƯỚI XƠ DỪA ĐÔI: 2M X 20M... (mã hs lưới xơ dừa đôi/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 57022000: LƯỚI XƠ DỪA (COIR NET (1X1) (2M X 20. 5M)), 8KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa co/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thừng bằng xơ dừa- Coconut rope 100m x 18mm, 10. 00KG/ROLL, hàng mới 100%... (mã hs thừng bằng xơ d/ hs code thừng bằng x)
- Mã HS 57022000: Thảm trải sàn được dệt từ xơ dừa, kích thước 10000x1200 mm, dày 35mm. Hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn đ/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa, dùng để trải đường, B-Grade, kích thước 1m x 10m x 35mm, hàng mới 100%... (mã hs thảm xơ dừa dù/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa kích thước 1. 5M X 10M, Hàng mới 100%... (mã hs thảm xơ dừa kíc/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa (1. 2MX10M), hàng mới 100%... (mã hs thảm xơ dừa 1/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm Xơ Dừa 1. 0M x 1M... (mã hs thảm xơ dừa 10/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm Xơ Dừa 0. 8M x 10M... (mã hs thảm xơ dừa 08/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm Xơ Dừa 2. 0M x 10M... (mã hs thảm xơ dừa 20/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm trải sàn từ xơ dừa(dài 1m * rộng 30cm* dày 35mm), hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn t/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa Size 1: 1. 0m x 10m (Normal T 30mm)... (mã hs thảm xơ dừa siz/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm gù xơ dừa, 1. 2mx10mxT35mm, hàng mới 100%... (mã hs thảm gù xơ dừa/ hs code thảm gù xơ d)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa... (mã hs thảm xơ dừa/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Lưới búa xơ dừa, kích thước 0. 6 M X 10 M X 35 MM. 30 kgs/ cuộn, Hàng mới 100%... (mã hs lưới búa xơ dừa/ hs code lưới búa xơ)
- Mã HS 57022000: Thảm xơ dừa khổ rộng 0. 6mx10m, hàng mới 100%... (mã hs thảm xơ dừa khổ/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: Thảm Xơ Dừa 0. 6M x 10M... (mã hs thảm xơ dừa 06/ hs code thảm xơ dừa)
- Mã HS 57022000: LƯỚI XƠ DỪA MẪU (SAMPLE COIR MAT (1M X 1M)), 6KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa mẫu/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 57023100: Thảm trải sàn máy bay. PN: 120639-D5RC. hàng mới 100%.... (mã hs thảm trải sàn m/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57023100: Thảm. 95% Wool + 5% Foam (9 x 12 feet)... (mã hs thảm95% wool/ hs code thảm95% woo)
- Mã HS 57023100: Thảm 100% Viscose (9 x 12 feet)... (mã hs thảm 100% visco/ hs code thảm 100% vi)
- Mã HS 57023100: Thảm (80% Viscose + 20% cotton backing)(9x12feet)... (mã hs thảm 80% visco/ hs code thảm 80% vi)
- Mã HS 57023100: Thảm (. 80% Viscose + 20% cotton backing)(9x12feet). Dùng trang trí cho sản phẩm tủ mã hàng KH291F01. thuộc bộ sản phẩm số BDL2000001... (mã hs thảm 80% visc/ hs code thảm 80% v)
- Mã HS 57023100: Thảm 100% wool (8 * 10 feets... (mã hs thảm 100% wool/ hs code thảm 100% wo)
- Mã HS 57023100: Thảm (80% Wool + 20% Cotton Backing)(8x10feet)... (mã hs thảm 80% wool/ hs code thảm 80% wo)
- Mã HS 57023200: Thảm trải sàn Royal Touch- 380 Cognac, 100% PP, 3. 98m x 5. 1mx1roll, mới 100%... (mã hs thảm trải sàn r/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57023200: Thảm trải sàn Delight Cosy- Assorted, 100% PP, 1. 2m x1. 7m x 8pcs, 1. 6m x2. 3m x 10pcs, mới 100%... (mã hs thảm trải sàn d/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57023200: Thảm mẫu Carpet Folders 5cm x 5cm x 100pcs/ 1 box, 100% PP, hàng khuyến mãi, không thanh toán. mới 100%... (mã hs thảm mẫu carpet/ hs code thảm mẫu car)
- Mã HS 57023200: Thảm trải sàn bằng vật liệu dệt nhân tạo dùng để trang trí dùng cho phòng ngủ, kích thước 50cmx50cmx0. 25cm, NSX: 50cmx50cmx0. 25cm, mã hàng: HW-C2019122401. Hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn b/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57023200: Thảm xe ô tô tải (hàng mới 100%)- CAR-MAT FOR CARRY TRUCK (75901-65C00VQDH) (1 bộ 2cái)... (mã hs thảm xe ô tô tả/ hs code thảm xe ô tô)
- Mã HS 57023200: Tấm thảm dùng cho đồ nội thất (8' x 10', 100% viscose)... (mã hs tấm thảm dùng c/ hs code tấm thảm dùn)
- Mã HS 57023910: Thảm đay trải sản màu đen A, kích thước: 300x250cm, NSX: Trendeco, hàng mới 100%... (mã hs thảm đay trải s/ hs code thảm đay trả)
- Mã HS 57023910: Thảm trải sàn màu nâu nhạt bằng bông, kích thước: 260x180cm, NSX: Trendeco, hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn m/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57023910: Thảm bông trải sàn màu đỏ 2m x 45m(100m2), Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thảm bông trải/ hs code thảm bông tr)
- Mã HS 57023910: Thảm bông trải sàn màu đỏ 2m x 45m(100m2), Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thảm bông trải/ hs code thảm bông tr)
- Mã HS 57023920: Thảm đay trải sản, kích thước: 220x160cm, NSX: Trendeco, hàng mới 100%... (mã hs thảm đay trải s/ hs code thảm đay trả)
- Mã HS 57023990: Thảm trải sàn lớp mặt 100% Polyester, đế bằng plastic khổ 180 cm... (mã hs thảm trải sàn l/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57023990: Thảm đay trải sản màu đen B, kích thước: 300x240cm, NSX: Trendeco, hàng mới 100%... (mã hs thảm đay trải s/ hs code thảm đay trả)
- Mã HS 57023990: Thảm Brick trải sàn chống trơn. kích thước: 280x210 cm. NSX: Trendeco, hàng mới 100%... (mã hs thảm brick trải/ hs code thảm brick t)
- Mã HS 57023990: Thảm trải sàn lớp mặt 100% Polyester, đế bằng plastic khổ 17*23. 5"... (mã hs thảm trải sàn l/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024190: Thảm sàn làm từ lông cừu, qui cách: 2. 6*3. 7m/2. 4*3. 1m/2. 77*4. 1m, hàng mới 100%... (mã hs thảm sàn làm từ/ hs code thảm sàn làm)
- Mã HS 57024190: Thảm trải sàn bằng lông cừu (80% lông cừu, 20% nylon) dùng trong phòng khách, kích thước: 4M*26. 16*04ROLL và 4M*23. 36*01ROLL. Hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn b/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024190: Thảm lót sàn; (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs thảm lót sàn;/ hs code thảm lót sàn)
- Mã HS 57024190: Thảm nền 2mx10m chất liệu 80%Wool, 20%Nylon, . Hàng mới 100%.... (mã hs thảm nền 2mx10m/ hs code thảm nền 2mx)
- Mã HS 57024190: Thảm trải sàn dệt bằng máy- AXMINSTER CARPET 80% WOOL, 20% NYLON. Kích thước; 3. 66*15. 05m, 3. 66*13. 13m, 3. 66*16. 46m; độ dày: 9mm. Hàng mới 100%.... (mã hs thảm trải sàn d/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024190: Thảm bằng sợi tổng hợp qui cách 0. 8m x 1. 4m, hàng mới 100%... (mã hs thảm bằng sợi t/ hs code thảm bằng sợ)
- Mã HS 57024190: Thảm Axminster 7x9 có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện, 80% wool và 20% nylon. KT: 3. 66m x 10. 00m (2 cuộn). KT: 3. 66m x 38. 00m (2 cuộn). KT: 3. 66m x 32. 50m (2 cuộn). Mới 100%... (mã hs thảm axminster/ hs code thảm axminst)
- Mã HS 57024190: Thảm trải sàn (len và nylon; khổ 4m); (không thương hiệu; hàng mới 100%)... (mã hs thảm trải sàn/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024190: Thảm nền 2mx10m chất liệu 80%Wool, 20%Nylon, . Hàng mới 100%... (mã hs thảm nền 2mx10m/ hs code thảm nền 2mx)
- Mã HS 57024290: Thảm trải sàn bằng sợi PP tổng hợp hiệu AL MAYA 46 SHOTS do Indonesia SX mới 100%; dạng miếng độ dầy 8mm, rộng 0. 6 m, dài 0. 4 m (150 pcs)... (mã hs thảm trải sàn b/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024290: CHENILLE CARPET ROOL/ Thảm đinh dạng cuộn polyester trải sàn, mặt sau có vải lót, chưa gia công, chưa may viền. Dùng trong gia đình, kích thước 40m*2m*2. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs chenille carpet/ hs code chenille car)
- Mã HS 57024290: Thảm lót liệu (FEEDING FELT BELT(GBOS) L: 6010MM, W: 1650MM, A4010)... (mã hs thảm lót liệu/ hs code thảm lót liệ)
- Mã HS 57024290: Thảm cho sàn nhà 100% nylon được chần, không nổi vòng, kích thước: 4. 86*3. 66m, độ dày: 0. 95cm, NSX: WEIHAI HAIMA CARPET GROUP CO LTD, mới 100%... (mã hs thảm cho sàn nh/ hs code thảm cho sàn)
- Mã HS 57024290: Tấm trải sàn bằng sợi poliester nhân tạo (không hiệu, 120x210cm) mới 100%... (mã hs tấm trải sàn bằ/ hs code tấm trải sàn)
- Mã HS 57024290: Thảm trải sàn trang trí Waza, sợi dệt nhân tạo, 170x240cm, hàng mới 100%, hiệu Boconcept... (mã hs thảm trải sàn t/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024290: Thảm Axminster 7x9 có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện, 100% nylon. KT: 4. 00m x 19. 80m(1 cuộn). KT: 4. 00m x 16. 50m (1 cuộn). Mới 100%... (mã hs thảm axminster/ hs code thảm axminst)
- Mã HS 57024290: Tấm thảm dệt trang trí, nhãn hiệu: GUMUSSUYU... (mã hs tấm thảm dệt tr/ hs code tấm thảm dệt)
- Mã HS 57024290: Thảm trải sàn Axminter dạng cuộn khổ rộng 4m chất liệu 80% Wool, 20% Nylon độ dầy 10mm mật độ dệt 7*12, hàng sản xuất theo yêu cầu. Hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn a/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024290: Tấm thảm EVA JOINT MAT LBE, kích thước: (30*30*1)cm, mới 100%... (mã hs tấm thảm eva jo/ hs code tấm thảm eva)
- Mã HS 57024911: Thảm định hình... (mã hs thảm định hình/ hs code thảm định hì)
- Mã HS 57024919: Thảm 35x50cm bằng Cotton (4549131597899) nhãn hiệu Daiso, hàng mới 100%... (mã hs thảm 35x50cm bằ/ hs code thảm 35x50cm)
- Mã HS 57024919: Thảm trải sàn từ vật liệu cotton đã hoàn thiện, kích thước: 171 x 23 x 2cm. Hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn t/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57024919: Thảm cotton; 70x45cm; YB30... (mã hs thảm cotton; 70/ hs code thảm cotton;)
- Mã HS 57024919: THẢM LÓT CHÂN... (mã hs thảm lót chân/ hs code thảm lót châ)
- Mã HS 57024919: Thảm dệt từ sợi 100% cottonNJQ-1382 B/M W(W-R7) 42x65cm. Hàng mới 100%... (mã hs thảm dệt từ sợi/ hs code thảm dệt từ)
- Mã HS 57024919: Khăn thảm 100% cotton SM 625 G/PC TE-SAUNAMAT-BEIGE (70x130 CM), mới 100%... (mã hs khăn thảm 100%/ hs code khăn thảm 10)
- Mã HS 57024919: Khăn thảm BM BLUE, kích cỡ 35x50cm... (mã hs khăn thảm bm bl/ hs code khăn thảm bm)
- Mã HS 57024919: Thảm cotton;42x65cm; FQE9... (mã hs thảm cotton;42x/ hs code thảm cotton;)
- Mã HS 57024919: Thảm cotton;40x60cm; FK59... (mã hs thảm cotton;40x/ hs code thảm cotton;)
- Mã HS 57024919: Thảm cotton; 42x62cm; YE53... (mã hs thảm cotton; 42/ hs code thảm cotton;)
- Mã HS 57024919: Thảm cotton; 45x70cm; YB30... (mã hs thảm cotton; 45/ hs code thảm cotton;)
- Mã HS 57024919: Khăn thảm bằng bông 100% cotton PT32-SK2250BK hàng mới... (mã hs khăn thảm bằng/ hs code khăn thảm bằ)
- Mã HS 57024919: Khăn thảm mã YA-MYSTAYS HOTEL BM... (mã hs khăn thảm mã ya/ hs code khăn thảm mã)
- Mã HS 57024919: Thảm chân 100% cotton (45x65cm) hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam... (mã hs thảm chân 100%/ hs code thảm chân 10)
- Mã HS 57024991: Khăn trải bàn, kích thước 30x45CM. Mã hiệu: ROSS 170100649 ROSS PLACEMAT 30X45 CM. CR. Hàng mới 100% Hiệu Index Living Mall... (mã hs khăn trải bàn/ hs code khăn trải bà)
- Mã HS 57024991: Thảm, kích thước: 50x90CM. Mã hiệu: LEOPARD 170109494 LEOPARD FAUX FUR RUG 50X90CM GY. Hàng mới 100%, Hiệu Index Living Mall.... (mã hs thảm kích thướ/ hs code thảm kích t)
- Mã HS 57024999: Thảm lót sàn nhà hình kim cương 40 x 60 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%)... (mã hs thảm lót sàn nh/ hs code thảm lót sàn)
- Mã HS 57024999: Thảm lau chân 17 Bath Mat (45x65cm, 220g/pc, 1pcs/set)-Stripe GN 4549509143208... (mã hs thảm lau chân 1/ hs code thảm lau châ)
- Mã HS 57024999: Thảm lau Bath Mat (34x35Cm, 134 g/pcs)... (mã hs thảm lau bath m/ hs code thảm lau bat)
- Mã HS 57024999: Thảm lau 18 BATH MAT 16 PD 40 HAND 40*60... (mã hs thảm lau 18 bat/ hs code thảm lau 18)
- Mã HS 57024999: Thảm tắm dệt từ bông 250gr/chiếc, 1 chiếc/túi, kích thước 45x60cm, màu trắng (hàng mới 100%)... (mã hs thảm tắm dệt từ/ hs code thảm tắm dệt)
- Mã HS 57024999: Khăn trải sàn. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs khăn trải sàn/ hs code khăn trải sà)
- Mã HS 57024999: Thảm trải sàn. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs thảm trải sàn/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57025010: Tấm đệm cotton cách nhiệt máy biến áp 4mm, 8mm 1*1M mới 100%... (mã hs tấm đệm cotton/ hs code tấm đệm cott)
- Mã HS 57029290: Thảm vải nhãn hiệu Almaya, dệt thoi, không chần sợi vòng, không có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện, chất liệu sợi 100% Olefin (kích thước 40cm x 60cm), độ dày 0. 5cm. Hàng mới 100%... (mã hs thảm vải nhãn h/ hs code thảm vải nhã)
- Mã HS 57029290: Thảm len được làm thủ công, không có ký mã hiệu, nhà cung cấp: FATMA KARAMANCI, hàng sử dụng cá nhân, kích thước: 40*80 cm, hàng mới 100%... (mã hs thảm len được l/ hs code thảm len đượ)
- Mã HS 57029999: Thảm trải sàn nhà, được dệt bằng tay, 80% len và 20% cotton, không có ký mã hiệu, kích thước: 3*2 m, nhà cung cấp: MUSTAFA DERIN, hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn n/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57029999: MẪU THẢM 18 X 36... (mã hs mẫu thảm 18 x 3/ hs code mẫu thảm 18)
- Mã HS 57029999: Thảm trải sàn dệt bằng sợi tổng hợp (80% sợi len, 20% nilon), không có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện; Kích thước rộng 4 M, dày 7*10 8mm, Mã sản phẩm RP10262R, Hiệu YIXING HONGJI, Hàng mới 100%... (mã hs thảm trải sàn d/ hs code thảm trải sà)
- Mã HS 57029999: Tấm thảm chùi chân bằng vải polyester tạo lông dài một mặt, đã in hình, hoa văn, kích thước (40-50)cm x (60-80)cm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm thảm chùi c/ hs code tấm thảm chù)
- Mã HS 57029999: Thảm nhung, kích thước: 960mmx9. 5mx2. 7m... (mã hs thảm nhung kíc/ hs code thảm nhung)