Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5601 - Mã HS 56012100: Tăm bông BB- 002, 2 đầu bằng bông, dùng để lấy bụi bẩn, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông bb 00/ hs code tăm bông bb)
- Mã HS 56012100: Tăm bông CA-002, dùng để vệ sinh thiết bị hoặc các chi tiết máy, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông ca002/ hs code tăm bông ca)
- Mã HS 56012100: Tăm bông BB-013, dùng để vệ sinh thiết bị hoặc các chi tiết máy móc, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông bb013/ hs code tăm bông bb)
- Mã HS 56012100: Bông lau tai gói Poly 100c/gói (ST1010), hiệu Soft Tip, hàng mới 100%... (mã hs bông lau tai gó/ hs code bông lau tai)
- Mã HS 56012100: Bông lau tai hộp hình tròn 100c/hộp (ST505/PPH), hiệu Soft Tip, hàng mới 100%... (mã hs bông lau tai hộ/ hs code bông lau tai)
- Mã HS 56012100: Bông lau tai trẻ em gói Poly 100c/gói (ST100S/BG), hiệu Soft Tip, hàng mới 100%... (mã hs bông lau tai tr/ hs code bông lau tai)
- Mã HS 56012100: Bông lau tai đầu xoắn gói Poly 200c/ gói (PLX 200), hiệu Soft Tip, hàng mới 100%... (mã hs bông lau tai đầ/ hs code bông lau tai)
- Mã HS 56012100: Bông tròn 40G/ gói (ST CB40g), sản phẩm đi từ mền xơ bông, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ, hiệu Soft Tip, hàng mới 100%... (mã hs bông tròn 40g// hs code bông tròn 40)
- Mã HS 56012100: Tăm bông thân gỗ SWAB-78. Hàng mới 100%... (mã hs tăm bông thân g/ hs code tăm bông thâ)
- Mã HS 56012100: Gòn (dựng)... (mã hs gòn dựng/ hs code gòn dựng)
- Mã HS 56012100: Tăm bông (20 chiếc/gói) PS-2520MT... (mã hs tăm bông 20 ch/ hs code tăm bông 20)
- Mã HS 56012100: Tăm bông, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông hàng/ hs code tăm bông hà)
- Mã HS 56012100: Cuộn bông cotton (40GSM 130MM), làm từ 100% xơ bông, hàng mới 100%... (mã hs cuộn bông cotto/ hs code cuộn bông co)
- Mã HS 56012100: Gòn lót 36"... (mã hs gòn lót 36/ hs code gòn lót 36)
- Mã HS 56012100: Tăm bông gỗ... (mã hs tăm bông gỗ/ hs code tăm bông gỗ)
- Mã HS 56012100: Lõi bông lót cầu vai áo. Yamato 310001 # AXO03G0097. P/o: 6530030447. Mới 100%... (mã hs lõi bông lót cầ/ hs code lõi bông lót)
- Mã HS 56012100: Miếng bông lót cầu vai áo. Yamato 310005 # AXO03G0096. P/o: 6530030614. Mới 100%... (mã hs miếng bông lót/ hs code miếng bông l)
- Mã HS 56012100: Tăm bông loại Jomi Baby Spiral Standard hộp nhựa 160 chiếc (144 hộp/carton), hàng mới 100%... (mã hs tăm bông loại j/ hs code tăm bông loạ)
- Mã HS 56012100: Tăm bông que giấy đựng trong túi zipper bấm loại 100 que/hộp, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông que gi/ hs code tăm bông que)
- Mã HS 56012100: Tăm bông que tre loại 100 que/hộp, đựng trong túi zipper bấm, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông que tr/ hs code tăm bông que)
- Mã HS 56012100: Tăm bông FS707 (phần đầu tăm bông chất liệu bọt biển Polyurethane, phần thân bằng nhựa PP), dùng làm sạch linh kiện điện tử, trong phòng sạch (50 chiếc/túi), hàng mới 100%... (mã hs tăm bông fs707/ hs code tăm bông fs7)
- Mã HS 56012100: Tăm bông PS750 (phần đầu tăm bông chất liệu vải polyester, phần thân bằng nhựa PP), dùng làm sạch linh kiện điện tử, trong phòng sạch (100 chiếc/túi, 250 túi/ thùng), hàng mới 100%... (mã hs tăm bông ps750/ hs code tăm bông ps7)
- Mã HS 56012100: Tăm bông AP-3 (1-8584-03, 25 chiếc/túi, 200 túi/hộp, dùng vệ sinh trong phòng thí nghiệm, 2 đầu chất liệu 100% cotton, thân chất liệu giấy)... (mã hs tăm bông ap3/ hs code tăm bông ap)
- Mã HS 56012100: Tăm bông (8-3724-01, 6160, 210 chiếc/hộp, loại dùng 1 lần, đầu chất liệu 100% cotton, kích thước phi 3. 3x77mm, dùng lau bụi trên công cụ trong phòng sạch)... (mã hs tăm bông 8372/ hs code tăm bông 8)
- Mã HS 56012100: Tăm bông AP-5 (1-8584-05, 25 chiếc/túi, 200 túi/hộp, dùng vệ sinh trong phòng thí nghiệm, loại dùng 1 lần, 2 đầu chất liệu 100% cotton, thân chất liệu giấy)... (mã hs tăm bông ap5/ hs code tăm bông ap)
- Mã HS 56012100: Bông tăm BB-013, 25 cái/túi, hai đầu chất liệu bông, thân chất liệu nhựa, dùng để lau bụi bẩn máy móc, hàng hóa. Hàng mới 100%... (mã hs bông tăm bb013/ hs code bông tăm bb)
- Mã HS 56012100: Lõi bông lót cầu vai áo. Yamato 310001 # AXO03G0097. P/o: 6530030447. Mới 100%... (mã hs lõi bông lót cầ/ hs code lõi bông lót)
- Mã HS 56012100: Miếng bông lót cầu vai áo. Yamato 310005 # AXO03G0096. P/o: 6530030614. Mới 100%... (mã hs miếng bông lót/ hs code miếng bông l)
- Mã HS 56012100: Bông ép lọc khí 5 x1000 x 5000mm. Hàng mới 100%... (mã hs bông ép lọc khí/ hs code bông ép lọc)
- Mã HS 56012100: Bông tăm Huby 340 BB-013, đầu quấn cotton, thân gỗ, dùng để lau bụi camera điện thoại, linh kiện điện tử. Hàng mới 100%... (mã hs bông tăm huby 3/ hs code bông tăm hub)
- Mã HS 56012100: Tăm bông phòng sạch đầu vải bẹt Cán nhựa 16cm, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông phòng/ hs code tăm bông phò)
- Mã HS 56012100: Tăm bông. Cotton swab Quy cách: 16cm, 100pcs/túi... (mã hs tăm bông cotto/ hs code tăm bông co)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông DS Baby 140P-134 _ DS Baby Cotton Buds 140P-134 (V) (M100) (1Hộp140Cây)... (mã hs tăm bông ds bab/ hs code tăm bông ds)
- Mã HS 56012100: Bông ngoáy tai loại AK Baby Ball hộp giấy đôi 320 chiếc (36 hộp/carton)... (mã hs bông ngoáy tai/ hs code bông ngoáy t)
- Mã HS 56012100: Mền xơ từ bông... (mã hs mền xơ từ bông/ hs code mền xơ từ bô)
- Mã HS 56012100: Bông tăm (100c/gói). Mới 100%... (mã hs bông tăm 100c// hs code bông tăm 10)
- Mã HS 56012100: Gòn HSA 60, khổ 60"; MỚI 100%... (mã hs gòn hsa 60 khổ/ hs code gòn hsa 60)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông KO Baby Slim 200P_ KO Baby Slim Cotton Buds 200P(W-W)(V) (1 Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông ko bab/ hs code tăm bông ko)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông KO Black Ring 200P_ KO Black Ring cotton buds 200P (BK-BK)(V) (1 Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông ko bla/ hs code tăm bông ko)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông KO Antibacterial 200P _ KO Antibacterial cotton buds 200P (W-W) (V) (1 Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông ko ant/ hs code tăm bông ko)
- Mã HS 56012100: Đầu tăm bông T-31SP, chất liệu PU, 1000 cái/túi... (mã hs đầu tăm bông t/ hs code đầu tăm bông)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông WLC 2P Cotton Buds 200P _ WLC 2P Cotton Buds 200P(N) (1Bộ2 Hộp400Cây)... (mã hs tăm bông wlc 2p/ hs code tăm bông wlc)
- Mã HS 56012100: Tăm bông CA-003, 25 chiếc/gói. Hàng mới 100%... (mã hs tăm bông ca003/ hs code tăm bông ca)
- Mã HS 56012100: Tăm bông Huby BB-012, 25 chiếc/gói. Hàng mới 100%... (mã hs tăm bông huby b/ hs code tăm bông hub)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông Star-select 200pcs 2P _ Star-select Cotton Buds 200pcs 2P(NP) (1Bộ2 Hộp400Cây)... (mã hs tăm bông stars/ hs code tăm bông sta)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông K-select 200pcs 2P _ K-select Cotton Buds 200pcs 2P (N2) (1Bộ2 Hộp400Cây)... (mã hs tăm bông ksele/ hs code tăm bông ks)
- Mã HS 56012100: Bông các loại... (mã hs bông các loại/ hs code bông các loạ)
- Mã HS 56012100: Tăm bông 72mm, 100 chiếc/túi. Hàng mới 100%... (mã hs tăm bông 72mm/ hs code tăm bông 72m)
- Mã HS 56012100: Bông tăm Huby BB-003, 25chiếc/túi. Hàng mới 100%... (mã hs bông tăm huby b/ hs code bông tăm hub)
- Mã HS 56012100: Tăm bông đầu xốp, 3inch, 50chiếc/gói. Hàng mới 100%... (mã hs tăm bông đầu xố/ hs code tăm bông đầu)
- Mã HS 56012100: Tăm bông Huby... (mã hs tăm bông huby/ hs code tăm bông hub)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông ATV Daily 200P _ ATV Daily Cotton Buds 200P (V) (1Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông atv da/ hs code tăm bông atv)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông SAPRICO 1P 200P_ SAPRICO 1P COTTON BUDS 200P(NP1) (1Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông sapric/ hs code tăm bông sap)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông SS BLACK 1P Ring 200P _ SS BLACK 1P Cotton Buds Ring 200P(N3) (1Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông ss bla/ hs code tăm bông ss)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông VC14 Antibacterial 180P _ VC14 Antibacterial Cotton Buds 180P (1Hộp180Cây)... (mã hs tăm bông vc14 a/ hs code tăm bông vc1)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông TOYSRUS BABY TAWARA 200P _ TOYSRUS BABY COTTON BUDS TAWARA 200P (1Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông toysru/ hs code tăm bông toy)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông Carelage Antibacterial 2P 200P _ Carelage Antibacterial 2P Cotton Buds 200P (V) (1Bộ2 Hộp400Cây)... (mã hs tăm bông carela/ hs code tăm bông car)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông AMETHYST New Baby 200P 1P RENEWAL _ AMETHYST New Baby Cotton Buds 200P 1PMDS) RENEWAL (1Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông amethy/ hs code tăm bông ame)
- Mã HS 56012100: Tăm bông gỗ 3C, 72mm*100 cái/túi... (mã hs tăm bông gỗ 3c/ hs code tăm bông gỗ)
- Mã HS 56012100: Tăm bông Huby 340 (GF) CA-003, 25 cái/ túi... (mã hs tăm bông huby 3/ hs code tăm bông hub)
- Mã HS 56012100: Tăm bông đầu nhọn (hai đầu làm bằng bông, que bằng nhựa), hàng mới 100%... (mã hs tăm bông đầu nh/ hs code tăm bông đầu)
- Mã HS 56012100: Tăm bông dấu mút thân nhựa xanh 16cm 100pcs/ túi... (mã hs tăm bông dấu mú/ hs code tăm bông dấu)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông IQOS CLEANING STICKS 10 UNIT SKU _ IQOS CLEANING STICKS 10 UNIT SKU (1Gói10Cây)... (mã hs tăm bông iqos c/ hs code tăm bông iqo)
- Mã HS 56012100: Tăm Bông Kurashi rizumu 200pcs1P _ Kurashi rizumu cotton buds 200pcs1P (1Hộp200Cây)... (mã hs tăm bông kurash/ hs code tăm bông kur)
- Mã HS 56012100: Bông lau sản phẩm, 6*10cm, Mới 100%... (mã hs bông lau sản ph/ hs code bông lau sản)
- Mã HS 56012100: Gòn (2 cái/cặp)... (mã hs gòn 2 cái/cặp/ hs code gòn 2 cái/c)
- Mã HS 56012100: Mền xơ từ bông MODEL CC180... (mã hs mền xơ từ bông/ hs code mền xơ từ bô)
- Mã HS 56012210: Đầu lọc Mono Acetate hương Táo. (Chiều dài 126mm, đường kính 5. 98mm, độ giảm áp 350mm PD (+/-15), trọng lượng 54mg/thanh). Chất liệu mền xơ. Hàng mới 100%.... (mã hs đầu lọc mono ac/ hs code đầu lọc mono)
- Mã HS 56012210: Phụ liệu SX Thuốc lá: Đầu lọc Thuốc lá từ xơ nhân tạo, dạng xenlulo. Sản xuất từ Công ty JT International Asia Manufacturing Corp. (Loại: 13980427) hàng mới 100%... (mã hs phụ liệu sx thu/ hs code phụ liệu sx)
- Mã HS 56012290: Mền xơ dùng làm tay áo (100%polyester)... (mã hs mền xơ dùng làm/ hs code mền xơ dùng)
- Mã HS 56012290: Tấm mền xơ dùng làm nón và cổ áo (100%polyester) khổ 26cm... (mã hs tấm mền xơ dùng/ hs code tấm mền xơ d)
- Mã HS 56012290: Bông tấm từ xơ nhân tạo 100% Polyester trọng lượng 100g/m2 khổ 60"... (mã hs bông tấm từ xơ/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56012290: Mền xơ RM40, thành phần 100% polyeste dạng xơ cắt ngắn, khổ rộng 1. 5m, trọng lượng 40g/m2, hàng mới 100%.... (mã hs mền xơ rm40 th/ hs code mền xơ rm40)
- Mã HS 56012290: Mền xơ dạng tấm làm từ 100% polyester, Dùng làm hàng nội thất. STL223-HM-0027 kích thước: 280*170*5mm... (mã hs mền xơ dạng tấm/ hs code mền xơ dạng)
- Mã HS 56012290: Mền xơ, chất liệu từ polyester, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs mền xơ chất li/ hs code mền xơ chất)
- Mã HS 56012290: Gòn (92% Rec Poly 8% Poly W: 60"/62")... (mã hs gòn 92% rec po/ hs code gòn 92% rec)
- Mã HS 56012290: Gòn (40% Rec Poly 60% Poly W: 60"/62")... (mã hs gòn 40% rec po/ hs code gòn 40% rec)
- Mã HS 56012290: Bông tấm từ xơ nhân tạo 100% Polyester trọng lượng 100g/m2 khổ 60", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102446825240 ngày 17/01/2019... (mã hs bông tấm từ xơ/ hs code bông tấm từ)
- Mã HS 56012290: Bông ép từ sơ nhân tạo dạng cuộn các loại... (mã hs bông ép từ sơ n/ hs code bông ép từ s)
- Mã HS 56012290: Bông đánh tơi... (mã hs bông đánh tơi/ hs code bông đánh tơ)
- Mã HS 56012290: Gòn đã dệt khổ 58/60"... (mã hs gòn đã dệt khổ/ hs code gòn đã dệt k)
- Mã HS 56012900: MECH DUNG TRONG MAY MAC HANG MOI 100%... (mã hs mech dung trong/ hs code mech dung tr)
- Mã HS 56012900: Bông tấm 100% Polyester khổ 60'' trọng lượng 80g/m2... (mã hs bông tấm 100% p/ hs code bông tấm 100)
- Mã HS 56012900: Keo dựng(100%POLYESTER, 60")... (mã hs keo dựng100%po/ hs code keo dựng100)
- Mã HS 56012900: MECH CAC LOAI DUNG TRONG MAY MAC HANG MOI 100%... (mã hs mech cac loai d/ hs code mech cac loa)
- Mã HS 56012900: Gòn 100%polyester khổ 38/44" (k. 100cm)... (mã hs gòn 100%polyest/ hs code gòn 100%poly)
- Mã HS 56012900: Bông Cotton nhân tạo ĐL 100g K 80cm. Hàng mới 100%... (mã hs bông cotton nhâ/ hs code bông cotton)
- Mã HS 56012900: Dựng (Cuộn)... (mã hs dựng cuộn/ hs code dựng cuộn)
- Mã HS 56012900: Bông tấm 100% Polyester khổ 60'' trọng lượng 80g/m2, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102500728520 ngày 26/02/2019... (mã hs bông tấm 100% p/ hs code bông tấm 100)
- Mã HS 56012900: Keo dựng... (mã hs keo dựng/ hs code keo dựng)
- Mã HS 56012900: Bông gòn (từ thực vật) hàng mới 100%... (mã hs bông gòn từ th/ hs code bông gòn từ)
- Mã HS 56012900: Dựng khổ 2/4" (mới 100%)... (mã hs dựng khổ 2/4/ hs code dựng khổ 2/4)
- Mã HS 56012900: Cây đầu lọc thuốc lá chưa cắt làm từ sợi Acetate tow, dài 132mm (A20151), Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs cây đầu lọc thu/ hs code cây đầu lọc)
- Mã HS 56012900: Bông Chùi Móng Dùng Trong Y Tế 10cmx3. 6M... (mã hs bông chùi móng/ hs code bông chùi mó)
- Mã HS 56013090: Bông tấm (bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester trọng lượng 60 g/m2 khổ 60'',... (mã hs bông tấm bằng/ hs code bông tấm bằ)
- Mã HS 56013090: Gòn khổ từ 60-62"... (mã hs gòn khổ từ 606/ hs code gòn khổ từ 6)
- Mã HS 56013090: Gòn khổ từ 58-60" kho 59/60"... (mã hs gòn khổ từ 586/ hs code gòn khổ từ 5)
- Mã HS 56013090: Dựng K: 58"... (mã hs dựng k58/ hs code dựng k58)
- Mã HS 56013090: Nhám dính... (mã hs nhám dính/ hs code nhám dính)
- Mã HS 56013090: Dựng 100% Polyester; K: 122cm... (mã hs dựng 100% polye/ hs code dựng 100% po)
- Mã HS 56013090: Bông tấm (bằng vải không dệt ép lớp), 100% Polyester trọng lượng 60 g/m2 khổ 60'', Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102469532100 ngày 29/01/2019... (mã hs bông tấm bằng/ hs code bông tấm bằ)
- Mã HS 56013090: Gòn khổ từ 60-62"... (mã hs gòn khổ từ 606/ hs code gòn khổ từ 6)
- Mã HS 56013090: Bông bi, bông hạt nhân tạo... (mã hs bông bi bông h/ hs code bông bi bôn)