Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4905 - Mã HS 49059900: Bản đồ Việt Nam. nhà cung cấp: TAUCK, mới 100%... (mã hs bản đồ việt nam/ hs code bản đồ việt)
- Mã HS 49059900: Biểu đồ màu RAL... (mã hs biểu đồ màu ral/ hs code biểu đồ màu)
4906 - Mã HS 49060000: Bản vẽ kĩ thuật... (mã hs bản vẽ kĩ thuật/ hs code bản vẽ kĩ th)
- Mã HS 49060000: Bản vẽ kỹ thuật may... (mã hs bản vẽ kỹ thuật/ hs code bản vẽ kỹ th)
- Mã HS 49060000: Sơ đồ mạch điện, Connection diagram on paper 0-901-97-294-3, dùng cho băng tải, hàng mới 100%... (mã hs sơ đồ mạch điện/ hs code sơ đồ mạch đ)
- Mã HS 49060000: RẬP GIẤY, HÀNG MẪU, HÀNG MỚI 100%... (mã hs rập giấy hàng/ hs code rập giấy hà)
- Mã HS 49060000: Bảng thiết kế tàu biển 35 DRAWING + 31 BINDER... (mã hs bảng thiết kế t/ hs code bảng thiết k)
- Mã HS 49060000: Bản vẽ kỹ thuật về cho tiết xe máy hãng HOnda, mới 100%... (mã hs bản vẽ kỹ thuật/ hs code bản vẽ kỹ th)
- Mã HS 49060000: Tài liệu kỹ thuật ngành may mặc; mới 100%... (mã hs tài liệu kỹ thu/ hs code tài liệu kỹ)
- Mã HS 49060000: Bản vẽ thiết kế công trình xây dựng (dùng để ứng dụng thiết kế, xây dựng phần mềm đồ họa)... (mã hs bản vẽ thiết kế/ hs code bản vẽ thiết)
4907 - Mã HS 49070029: Tem thuế dán hộp bao thuốc lá điếu... (mã hs tem thuế dán hộ/ hs code tem thuế dán)
- Mã HS 49070029: Tem mã vạch, kích thước: 40mmx60mm, mới 100%... (mã hs tem mã vạch kí/ hs code tem mã vạch)
4908 - Mã HS 49081000: Nhãn chính (nhãn decan)... (mã hs nhãn chính nhã/ hs code nhãn chính)
- Mã HS 49081000: Decal sản phẩm bằng nhựa T219LB... (mã hs decal sản phẩm/ hs code decal sản ph)
- Mã HS 49081000: Miếng dán decal trang trí bể cá cảnh, kích thước 60cm*15cm, hàng mới 100%... (mã hs miếng dán decal/ hs code miếng dán de)
- Mã HS 49081000: ĐỀ CAN DÁN MÀU XANH... (mã hs đề can dán màu/ hs code đề can dán m)
- Mã HS 49081000: ĐỀ CAN MÀU XANH... (mã hs đề can màu xanh/ hs code đề can màu x)
- Mã HS 49081000: Nhãn chính ép (Primary)... (mã hs nhãn chính ép/ hs code nhãn chính é)
- Mã HS 49081000: Decal PVC 5C/ PAPER 140 (610mm * 200m) dùng cho các sản phẩm thủy tinh. Mới 100%... (mã hs decal pvc 5c/ p/ hs code decal pvc 5c)
- Mã HS 49081000: Decal niêm phong BL (530mm x 200m) dùng cho các sản phẩm thủy tinh. Mới 100%... (mã hs decal niêm phon/ hs code decal niêm p)
- Mã HS 49089000: Giấy decal C113 (55mm x 150m) màu trắng (hàng mới 100%)... (mã hs giấy decal c113/ hs code giấy decal c)
- Mã HS 49089000: Decal bằng giấy đã phun hoa văn(hàng mới 100%)... (mã hs decal bằng giấy/ hs code decal bằng g)
- Mã HS 49089000: Decal- 100x 200 cm... (mã hs decal 100x 200/ hs code decal 100x)
- Mã HS 49089000: Decal vàng dán bàn- 1. 2m... (mã hs decal vàng dán/ hs code decal vàng d)
- Mã HS 49089000: Nhãn de can, nhãn bằng giấy đã in, hàng mới 100%... (mã hs nhãn de can nh/ hs code nhãn de can)
- Mã HS 49089000: Tem nhãn bằng nhựa kích thước 45*15mm, đã in... (mã hs tem nhãn bằng n/ hs code tem nhãn bằn)
- Mã HS 49089000: Tem nhãn các loại kich thước (10*13)mm, chât liệu bằng nhựa... (mã hs tem nhãn các lo/ hs code tem nhãn các)
- Mã HS 49089000: Nhãn nhựa dẻo (dùng trong may mặc). Hàng mới 100%... (mã hs nhãn nhựa dẻo/ hs code nhãn nhựa dẻ)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán bút chì Sticker for CI-RV10CBJ... (mã hs nhãn dán bút ch/ hs code nhãn dán bút)
- Mã HS 49089000: Nhãn bằng nhựa phụ liệu may quần áo, hàng mới 100%... (mã hs nhãn bằng nhựa/ hs code nhãn bằng nh)
- Mã HS 49089000: Q550-006534 TEM HỒNG IN NHIỆT 30X15MM, BẰNG DECAL. HÀNG MỚI 100%... (mã hs q550006534 tem/ hs code q550006534)
- Mã HS 49089000: Q550-008366 NHÃN IN KÍCH THƯỚC 80MM X40MM, CHẤT LIỆU DECAN PVC. HÀNG MỚI 100%... (mã hs q550008366 nhã/ hs code q550008366)
- Mã HS 49089000: Chữ Decal xanh da trời (BẢNG THEO DÕI SẢN LƯỢNG) chữ cao: 50mm, kiểu chữ Arial... (mã hs chữ decal xanh/ hs code chữ decal xa)
- Mã HS 49089000: Decal dán kính (màu xanh biển)... (mã hs decal dán kính/ hs code decal dán kí)
- Mã HS 49089000: Decal nhựa ép nhiệt vinyl (25m/cuộn) dùng để làm bảng hiệu, mới 100%... (mã hs decal nhựa ép n/ hs code decal nhựa é)
- Mã HS 49089000: Giâý đề can A4 tím... (mã hs giâý đề can a4/ hs code giâý đề can)
- Mã HS 49089000: Giấy đề can A4 xanh biển... (mã hs giấy đề can a4/ hs code giấy đề can)
- Mã HS 49089000: Giấy đề can A4 trắng... (mã hs giấy đề can a4/ hs code giấy đề can)
- Mã HS 49089000: Hạt nhựa PC H-2000VR Medium Basalt transparent V2R8006... (mã hs hạt nhựa pc h2/ hs code hạt nhựa pc)
- Mã HS 49089000: Đề can lilon in hình trang trí gián bên ngoài thân ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu KENBO, số loại KB0. 65/TV2. SX tại TQ, mới 100%... (mã hs đề can lilon in/ hs code đề can lilon)
- Mã HS 49089000: Miếng dán giấy decal, đã có ghi chữ và hình, kich thước 6mmX11mm, FILTER CLEANING dùng cho máy gia công khuôn mẫu, hàng mới 100%... (mã hs miếng dán giấy/ hs code miếng dán gi)
- Mã HS 49089000: Giấy decan(đã in sẵn biển cảnh cáo)... (mã hs giấy decanđã i/ hs code giấy decanđ)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép mẫu... (mã hs nhãn ép mẫu/ hs code nhãn ép mẫu)
- Mã HS 49089000: MC3490AW19 Decal giấy trang trí 60 x 60 cm, hiệu MAX&CO hàng mới 100%... (mã hs mc3490aw19 deca/ hs code mc3490aw19 d)
- Mã HS 49089000: GIẤY DECAL 3M... (mã hs giấy decal 3m/ hs code giấy decal 3)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép nhiệt dùng để ép chữ lên sản phẩm (Đề can ép nhiệt)... (mã hs nhãn ép nhiệt d/ hs code nhãn ép nhiệ)
- Mã HS 49089000: Price Ticket Label-Đề can NLG/EAR 99 có in giá tiền dùng để dán vào sản phẩm, kích thước 4x4cm, hàng không có nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs price ticket la/ hs code price ticket)
- Mã HS 49089000: Decal trang trí... (mã hs decal trang trí/ hs code decal trang)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal 101 kích thước 50*96mm (1 sấp 10tờ x 6cái/tờ)... (mã hs nhãn decal 101/ hs code nhãn decal 1)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal 109 kích thước 12*37mm (1 sấp 10tờ x 55cái/tờ)... (mã hs nhãn decal 109/ hs code nhãn decal 1)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal 107 kích thước 17*50mm (1 sấp 10tờ x 30cái/tờ)... (mã hs nhãn decal 107/ hs code nhãn decal 1)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal 119 kích thước 92*157mm (1 sấp 10tờ x 2cái/tờ)... (mã hs nhãn decal 119/ hs code nhãn decal 1)
- Mã HS 49089000: Đề can đã in mã vạch, bằng nhựa dạng cuộn, dùng cho sản phẩm sứ, loại WS-1200E, V1, 1 cuộn gồm 3000 chiếc... (mã hs đề can đã in mã/ hs code đề can đã in)
- Mã HS 49089000: Màng bảo vệ nhãn giấy... (mã hs màng bảo vệ nhã/ hs code màng bảo vệ)
- Mã HS 49089000: Giấy in chuyển nhiệt (SUBL IMATION PAPER), khổ 52"... (mã hs giấy in chuyển/ hs code giấy in chuy)
- Mã HS 49089000: Tem decal 45x2. 5cm, hàng mới 100%... (mã hs tem decal 45x2/ hs code tem decal 45)
- Mã HS 49089000: Bìa ngoại a4, hàng mới 100%... (mã hs bìa ngoại a4 h/ hs code bìa ngoại a4)
- Mã HS 49089000: Bìa nội A4 vàng, hàng mới 100%... (mã hs bìa nội a4 vàng/ hs code bìa nội a4 v)
- Mã HS 49089000: Decal điện 60x80, hàng mới 100%... (mã hs decal điện 60x8/ hs code decal điện 6)
- Mã HS 49089000: Bìa nội A4 xanh lá cây, hàng mới 100%... (mã hs bìa nội a4 xanh/ hs code bìa nội a4 x)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán Piazza 3. 5mmx13mm... (mã hs nhãn dán piazza/ hs code nhãn dán pia)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán Agnelli 16. 5mmx11. 5mm... (mã hs nhãn dán agnell/ hs code nhãn dán agn)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán Piazza 3pl Body 128mmx43mm... (mã hs nhãn dán piazza/ hs code nhãn dán pia)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán bằng giấy 6. 5mmx7. 3mm Alessi 5, 000cái, CK2, 000 cái; WMF 3000 cái... (mã hs nhãn dán bằng g/ hs code nhãn dán bằn)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán bằng giấy 3. 5cmx13cm ELITE 1, 200cái, TIL1, 800 cái; LABOVIDA 1300 cái... (mã hs nhãn dán bằng g/ hs code nhãn dán bằn)
- Mã HS 49089000: Đề can... (mã hs đề can/ hs code đề can)
- Mã HS 49089000: Sticker mã vạch... (mã hs sticker mã vạch/ hs code sticker mã v)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép các loại... (mã hs nhãn ép các loạ/ hs code nhãn ép các)
- Mã HS 49089000: Nhãn đề can ATE478432A (Đã in nội dung HT. CARHARTT INC. LA076-RAIN. Halo Free Eco. CUT SINGLES. TEPID. TONAL BLACK. )... (mã hs nhãn đề can ate/ hs code nhãn đề can)
- Mã HS 49089000: Nhãn đề can ATE514223 (Đã in nội dung HT. TARGET STORES. AM20_08E06-Silver Vision. Agility. CUT SINGLES. ALL IN MOTION (Target). COLD. Silver Vision. )... (mã hs nhãn đề can ate/ hs code nhãn đề can)
- Mã HS 49089000: Đề can chỉ dẫn của máy bay P/n: S700M1751-123D- Phụ tùng, vật tư máy bay thuộc chương 98 (phân nhóm 98200000). Hàng mới 100%. Số cc: 1804775266371... (mã hs đề can chỉ dẫn/ hs code đề can chỉ d)
- Mã HS 49089000: Nhãn chất liệu vải PQ-SL AP001464. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn chất liệu/ hs code nhãn chất li)
- Mã HS 49089000: Nhãn đề can (FOC)... (mã hs nhãn đề can fo/ hs code nhãn đề can)
- Mã HS 49089000: Đềcan dán thùng carton (78 * 15)mm, mới 100%... (mã hs đềcan dán thùng/ hs code đềcan dán th)
- Mã HS 49089000: Miếng dán chống trộm (45. 2 * 10. 6)mm, mới 100%... (mã hs miếng dán chống/ hs code miếng dán ch)
- Mã HS 49089000: Nhãn nhựa... (mã hs nhãn nhựa/ hs code nhãn nhựa)
- Mã HS 49089000: GIẤY IN HOA- SUBLIMATION TRANSFER PAPERS- FCH5F70 S20 TNF LTZ1- KHÔ 62cm (hang mới 100%)... (mã hs giấy in hoa su/ hs code giấy in hoa)
- Mã HS 49089000: Phụ tùng xe môtô 2 bánh Triumph: đề can dán bình xăng hiệu Triumph, mới 100%, part no. : T2401627... (mã hs phụ tùng xe môt/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 49089000: Q310-681840 TEM NHÃN 26X8MM, CHẤT LIỆU DECAL PVC. HÀNG MỚI 100%... (mã hs q310681840 tem/ hs code q310681840)
- Mã HS 49089000: Đề can in logo công ty Doosung kích thước 1090*165 màu trắng bằng giấy... (mã hs đề can in logo/ hs code đề can in lo)
- Mã HS 49089000: Decal ép cán bàn chải-KIDS 2-5 TIGER... (mã hs decal ép cán bà/ hs code decal ép cán)
- Mã HS 49089000: Q310-666615 TEM IN NHIỆT KT 25X25MM, CHẤT LIỆU DECAN. HÀNG MỚI 100%... (mã hs q310666615 tem/ hs code q310666615)
- Mã HS 49089000: Nhãn phụ(nhãn nhựa)... (mã hs nhãn phụnhãn n/ hs code nhãn phụnhã)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép nhiệt. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn ép nhiệt/ hs code nhãn ép nhiệ)
- Mã HS 49089000: Nhãn đề can, dùng cho các sản phẩm may mặc... (mã hs nhãn đề can dù/ hs code nhãn đề can)
- Mã HS 49089000: Tem ECN PRODUCT (Màu trắng) 35*60mm loại không dính, bằng giấy Decal dùng để dán lên sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tem ecn product/ hs code tem ecn prod)
- Mã HS 49089000: Tem OQC SO2826 92*55mm (loại không dính), bằng giấy Decal dùng để dán lên sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tem oqc so2826/ hs code tem oqc so28)
- Mã HS 49089000: Tem OQC SO2820 92*55mm (loại không dính), bằng giấy Decal dùng để dán lên sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tem oqc so2820/ hs code tem oqc so28)
- Mã HS 49089000: Tem Haesung Vina 45*80mm, bằng giấy Decal dùng để dán lên sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tem haesung vin/ hs code tem haesung)
- Mã HS 49089000: Tem OQC SO2740 92*55mm (loại không dính), bằng giấy Decal dùng để dán lên sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tem oqc so2740/ hs code tem oqc so27)
- Mã HS 49089000: Tem nhập kho 50*84mm, bằng giấy Decal dùng để dán lên sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhập kho 50/ hs code tem nhập kho)
- Mã HS 49089000: Decal không hình, không chữ dùng để dán tường, kính, mặt gỗ mục đích để trang trí nội thất. Item: PT42100EX. Rộng: 42'' x 100 roll. Hàng mới 100%... (mã hs decal không hìn/ hs code decal không)
- Mã HS 49089000: Decal chống tia tử ngoại, hàng mới 100%... (mã hs decal chống tia/ hs code decal chống)
- Mã HS 49089000: Nhãn bao bì nylon GQ5070 (M 03)... (mã hs nhãn bao bì nyl/ hs code nhãn bao bì)
- Mã HS 49089000: Linh kiện xe 4 bánh chạy địa hình ATV: đề can 5: NO PASSENGER LABEL... (mã hs linh kiện xe 4/ hs code linh kiện xe)
- Mã HS 49089000: Nhãn ủi nhiệt... (mã hs nhãn ủi nhiệt/ hs code nhãn ủi nhiệ)
- Mã HS 49089000: Mác dán chỉ dẫn bằng nhựa 700. 25047 (Đề can), hàng mới 100% (stt1), ERP: 700. 25047-BT... (mã hs mác dán chỉ dẫn/ hs code mác dán chỉ)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán ép nhiệt/ Main Label Heat Seal... (mã hs nhãn dán ép nhi/ hs code nhãn dán ép)
- Mã HS 49089000: PJA02B8001K02 Decal dùng để dán vỏ mũ bảo hiểm (W/DECAL(V30) [PEROT MC-2SF B[1sht/1EA]])... (mã hs pja02b8001k02 d/ hs code pja02b8001k0)
- Mã HS 49089000: PJA02B8004K01 Decal dùng để dán vỏ mũ bảo hiểm (W/DECAL(V30) [PEROT MC-4SF B[1sht/1EA]])... (mã hs pja02b8004k01 d/ hs code pja02b8004k0)
- Mã HS 49089000: PJA02B8005K01 Decal dùng để dán vỏ mũ bảo hiểm (W/DECAL(V30) [PEROT MC-7SF B[1sht/1EA]])... (mã hs pja02b8005k01 d/ hs code pja02b8005k0)
- Mã HS 49089000: Nhãn in tự dính (LBL7332- G1595 Body Label)... (mã hs nhãn in tự dính/ hs code nhãn in tự d)
- Mã HS 49089000: Nhãn in tự dính (OTH9446-T9626-00-00- WAGASHI PAPER 350X620(Y82401))... (mã hs nhãn in tự dính/ hs code nhãn in tự d)
- Mã HS 49089000: Nhãn đề can ép in... (mã hs nhãn đề can ép/ hs code nhãn đề can)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal- 18NGFACS 222255. 2056. 1 NIKE SOCCER ANTI CLOG STICKER (4900 Pce)... (mã hs nhãn decal 18n/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal- 18NCTSNP 230854. 2056. 1 GLOBAL FOOTBALL FA19 TIEMPO PREMIER STICKER (6000 Pce)... (mã hs nhãn decal 18n/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal- 18NCTSLP 230847. 2056. 1 GLOBAL FOOTBALL FA19 TIEMPO LEGEND 8 PRO STICKER (5000 Pce)... (mã hs nhãn decal 18n/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal- 18NCTSLE 230846. 2056. 1 GLOBAL FOOTBALL FA19 TIEMPO LEGEND 8 ELITE STICKER (5000 Pce)... (mã hs nhãn decal 18n/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal- 18NCTSLA 230850. 2056. 1 GLOBAL FOOTBALL FA19 TIEMPO LEGEND 8 ACADEMY STICKER (3000 Pce)... (mã hs nhãn decal 18n/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal- 18NCTSJLA 230850. 2056. 1 Global Football FA19 Tiempo JR Legend 8 Academy Sticker (3500 Pce)... (mã hs nhãn decal 18n/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Đề can dán màn hình điểu khiển... (mã hs đề can dán màn/ hs code đề can dán m)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal- 17NCPS Nike Core Performance HO17 Shield Pack Sticker... (mã hs nhãn decal 17n/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Miếng Plastic 34cm-142cm... (mã hs miếng plastic 3/ hs code miếng plasti)
- Mã HS 49089000: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson: Đề can xe, hiệu Harley Davidson, mới 100%, Part no. : 94500260... (mã hs phụ tùng xe môt/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 49089000: Nhãn nhựa-(Nhãn đề can)-White base/Black details 28*28MM SIZE LABEL... (mã hs nhãn nhựanhãn/ hs code nhãn nhựan)
- Mã HS 49089000: Nhản phụ các loại (nhản decal đã in)... (mã hs nhản phụ các lo/ hs code nhản phụ các)
- Mã HS 49089000: Nhãn đề can (bằng giấy)... (mã hs nhãn đề can bằ/ hs code nhãn đề can)
- Mã HS 49089000: Nhãn (đề can) các loại dùng để dán mũ, hàng mới 100%... (mã hs nhãn đề can c/ hs code nhãn đề can)
- Mã HS 49089000: Nhãn trắng (hàng mới 100%)... (mã hs nhãn trắng hàn/ hs code nhãn trắng)
- Mã HS 49089000: Nhãn decal các loại... (mã hs nhãn decal các/ hs code nhãn decal c)
- Mã HS 49089000: Nhãn chính ep nhiệt (American Eagle)... (mã hs nhãn chính ep n/ hs code nhãn chính e)
- Mã HS 49089000: Nhãn giấy decal, loại: KOBE-16 2. 6mm, hàng mới 100% (đã bao gồm cước 2345THB)... (mã hs nhãn giấy decal/ hs code nhãn giấy de)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép nhiệt, kích thước 40mm x 48mm, hàng mẫu dùng trong may mặc... (mã hs nhãn ép nhiệt/ hs code nhãn ép nhiệ)
- Mã HS 49089000: NHÃN ÉP NHIỆT-ĐỀ CAN... (mã hs nhãn ép nhiệtđ/ hs code nhãn ép nhiệ)
- Mã HS 49089000: Decal A, B, C, n, a, b, c máy biến thế 2000kVA 22/0. 21kV, (mới 100%)... (mã hs decal abcna/ hs code decal abc)
- Mã HS 49089000: Decal phản quan siêu sáng 3M, làm bằng giấy phủ chất phản quang, dùng để dán bảng hiệu trong nhà xưởng. Hàng mới 100%.... (mã hs decal phản quan/ hs code decal phản q)
- Mã HS 49089000: Decal B5 (dùng để phục vụ trong nhà xưởng)... (mã hs decal b5 dùng/ hs code decal b5 dù)
- Mã HS 49089000: Decal visit (dùng để phục vụ trong nhà xưởng)... (mã hs decal visit dù/ hs code decal visit)
- Mã HS 49089000: Decal A4 (bế 10) (dùng để phục vụ trong nhà xưởng)... (mã hs decal a4 bế 10/ hs code decal a4 bế)
- Mã HS 49089000: Decal B5 (B5_bế demi) (dùng để phục vụ trong nhà xưởng)... (mã hs decal b5 b5bế/ hs code decal b5 b5)
- Mã HS 49089000: Decal giấy của thùng cúi, kích thước 60*100mm, hàng mới 100%.... (mã hs decal giấy của/ hs code decal giấy c)
- Mã HS 49089000: Decal, dùng cho xe nâng, P/N: 97772GTF, hàng mới 100%... (mã hs decal dùng cho/ hs code decal dùng)
- Mã HS 49089000: Miếng hình dán sticker, bằng nhựa, hiệu NCTZEN127, mới 100%... (mã hs miếng hình dán/ hs code miếng hình d)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép nhiệt HEAT TRANSFER LABEL... (mã hs nhãn ép nhiệt h/ hs code nhãn ép nhiệ)
- Mã HS 49089000: Đề can dán kính trong suốt... (mã hs đề can dán kính/ hs code đề can dán k)
- Mã HS 49089000: Nhãn Moist Diane Botanical Bodymilk Citrus & White Bouquet 500ml... (mã hs nhãn moist dian/ hs code nhãn moist d)
- Mã HS 49089000: Nhãn chính ép... (mã hs nhãn chính ép/ hs code nhãn chính é)
- Mã HS 49089000: Tem đề can dán vào trên mặt bo mạch, dùng trong sản xuất remote cho tivi. Hàng mới 100%... (mã hs tem đề can dán/ hs code tem đề can d)
- Mã HS 49089000: Nhãn phụ các loại... (mã hs nhãn phụ các lo/ hs code nhãn phụ các)
- Mã HS 49089000: Nhãn chính (Nhãn ép nhiệt)... (mã hs nhãn chính nhã/ hs code nhãn chính)
- Mã HS 49089000: Nhãn (dạng đề can)... (mã hs nhãn dạng đề c/ hs code nhãn dạng đ)
- Mã HS 49089000: Giấy hoa trang trí sản phẩm (17x26)cm- Decal- Hàng Mới 100%... (mã hs giấy hoa trang/ hs code giấy hoa tra)
- Mã HS 49089000: Giấy đề can dùng trong quảng cáo dạng cuộn, chưa in hình in chữ, chưa cắt ngắn, khổ trên 50cm. Nhà sx: Guang dong. Mới 100%... (mã hs giấy đề can dùn/ hs code giấy đề can)
- Mã HS 49089000: Nhãn nhượng quyền seal for hand cream- santan (nm)... (mã hs nhãn nhượng quy/ hs code nhãn nhượng)
- Mã HS 49089000: Nhãn at seal sanrio hand cream- santan 2841->2845 (nm)... (mã hs nhãn at seal sa/ hs code nhãn at seal)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép nón... (mã hs nhãn ép nón/ hs code nhãn ép nón)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán/Seal/ 18x4... (mã hs nhãn dán/seal// hs code nhãn dán/sea)
- Mã HS 49089000: Đề can trang trí dùng để ủi ép... (mã hs đề can trang tr/ hs code đề can trang)
- Mã HS 49089000: Decal mẫu... (mã hs decal mẫu/ hs code decal mẫu)
- Mã HS 49089000: Tem dán mã vạch... (mã hs tem dán mã vạch/ hs code tem dán mã v)
- Mã HS 49089000: Nhãn in ép nhiệt... (mã hs nhãn in ép nhiệ/ hs code nhãn in ép n)
- Mã HS 49089000: Tem phân quyền 10x10mm bằng decal (Hàng mới 100%)... (mã hs tem phân quyền/ hs code tem phân quy)
- Mã HS 49089000: Đề can in trang trí trong nhà khổ 1x2. 8 (Hàng mới 100%)... (mã hs đề can in trang/ hs code đề can in tr)
- Mã HS 49089000: Tem hoàn công giai đoạn 3 D70mm bằng decal (Hàng mới 100%)... (mã hs tem hoàn công g/ hs code tem hoàn côn)
- Mã HS 49089000: Tem mục tiêu chất lượng KT 80*120mm bằng decal (Hàng mới 100%)... (mã hs tem mục tiêu ch/ hs code tem mục tiêu)
- Mã HS 49089000: Decal dán kính mờ cắt theo yêu cầu khổ rộng 1. 5m (Hàng mới 100%)... (mã hs decal dán kính/ hs code decal dán kí)
- Mã HS 49089000: Tem phân loại tool 28x90mm bằng decal 150 tem/cuộn (Hàng mới 100%)... (mã hs tem phân loại t/ hs code tem phân loạ)
- Mã HS 49089000: Tem cảnh báo nguy hại 0. 25mm Kích thước 60*100mm bằng decal (Hàng mới 100%)... (mã hs tem cảnh báo ng/ hs code tem cảnh báo)
- Mã HS 49089000: Nhãn DECAL (WATER DECAL)... (mã hs nhãn decal wat/ hs code nhãn decal)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán các loại... (mã hs nhãn dán các lo/ hs code nhãn dán các)
- Mã HS 49089000: Đề can (nhựa) 2019 EGG 1-A... (mã hs đề can nhựa 2/ hs code đề can nhựa)
- Mã HS 49089000: Đề can (nhựa) Titleist AIR SPEEDER 2019 (IMP)... (mã hs đề can nhựa t/ hs code đề can nhựa)
- Mã HS 49089000: Màng đề can ép nhiệt (NPL076)... (mã hs màng đề can ép/ hs code màng đề can)
- Mã HS 49089000: Đề can dán thùng, khay hàng (Tem nhãn mác)/ Md & Production labels, Size (5-7*10-20. 5) cm, hàng mới 100%, dùng trong công nghiệp chế biến thủy sản... (mã hs đề can dán thù/ hs code đề can dán)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán chuyển nhiệt dùng trong may công nghiệp, /HT/. Hàng mới 100%.... (mã hs nhãn dán chuyển/ hs code nhãn dán chu)
- Mã HS 49089000: AC19F00014AA- Đề can cảnh báo túi khí, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100%... (mã hs ac19f00014aa đ/ hs code ac19f00014aa)
- Mã HS 49089000: AC1919A689AB- Tem cảnh báo ống dầu trợ lực, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100%... (mã hs ac1919a689ab t/ hs code ac1919a689ab)
- Mã HS 49089000: DC1919A688BA- Đề can cảnh báo điều hòa xe, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100%... (mã hs dc1919a688ba đ/ hs code dc1919a688ba)
- Mã HS 49089000: DC19A42528AA- Mác TDCI dán grill ba đờ xốc-all, linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100%... (mã hs dc19a42528aa m/ hs code dc19a42528aa)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán (nhãn chính)... (mã hs nhãn dán nhãn/ hs code nhãn dán nh)
- Mã HS 49089000: Kính dán phim cách nhiệt Nitech 800X1200... (mã hs kính dán phim c/ hs code kính dán phi)
- Mã HS 49089000: Nhãn nhiệt (10mm X 10mm). Hàng mới 100%... (mã hs nhãn nhiệt 10m/ hs code nhãn nhiệt)
- Mã HS 49089000: Nhãn phụ (giấy)... (mã hs nhãn phụ giấy/ hs code nhãn phụ gi)
- Mã HS 49089000: Nhãn ép... (mã hs nhãn ép/ hs code nhãn ép)
- Mã HS 49089000: Nhãn chính (ép)... (mã hs nhãn chính ép/ hs code nhãn chính)
- Mã HS 49089000: Nhãn dán Decal chưa in 1. 50SF AW0339 (70mmx50mm)x100m (1 Cuộn 1. 851 Chiếc) (SEIKO), Đơn giá: 43. 8573744 vnđ... (mã hs nhãn dán decal/ hs code nhãn dán dec)
- Mã HS 49089000: Nhãn nhán Decal chưa in AW0339 (64mmx22mm)x100m (1 Cuộn 3. 846 Chiếc) (NON-REMOVALBLE), Đơn giá: 19. 7347894 vnđ... (mã hs nhãn nhán decal/ hs code nhãn nhán de)