Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4416 - Mã HS 44160090: Thùng gỗ trảm rừng trồng 915x2390x1105mm... (mã hs thùng gỗ trảm r/ hs code thùng gỗ trả)
- Mã HS 44160090: Thùng ngâm chân bằng gỗ thông, đã qua xử lý nhiệt, kích thước phi (40x60)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs thùng ngâm chân/ hs code thùng ngâm c)
- Mã HS 44160090: Chậu ngâm chân bằng gỗ thông đã qua xử lý nhiệt, phi (40 x cao 60)cm+/-5cm. Nhà sx: Guang xi. Mới 100%... (mã hs chậu ngâm chân/ hs code chậu ngâm ch)
- Mã HS 44160090: Gầu múc nước (gỗ thông); Harvia Ladle #SAC10640; hiệu: Harvia; mới 100%... (mã hs gầu múc nước g/ hs code gầu múc nước)
- Mã HS 44160090: Thùng gỗ chứa nước trong phòng xông hơi (gỗ thông); Harvia Bucket 4 litres #SAC10003; hiệu: Harvia; mới 100%... (mã hs thùng gỗ chứa n/ hs code thùng gỗ chứ)
- Mã HS 44160090: Chậu Gỗ ghép (gỗ tràm) (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%)... (mã hs chậu gỗ ghép g/ hs code chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ, quy cách: L 335 xW180 xH160 (cm), (Làm bằng gỗ tràm)... (mã hs chậu gỗ quy cá/ hs code chậu gỗ quy)
- Mã HS 44160090: Chậu hoa làm bằng gỗ tràm (nguyên liệu cung cấp tỉnh đồng nai). Qui cách: (12. 99 x H8. 27) mm. Hàng VN Sản Xuất mới 100%... (mã hs chậu hoa làm bằ/ hs code chậu hoa làm)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ ghép 13. 78x13. 78H19. 69, 34. 64x13. 78H13. 78cm (gỗ tràm vườn trồng); không nhãn hiệu... (mã hs chậu gỗ ghép 13/ hs code chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ, (Làm bằng gỗ tràm)... (mã hs chậu gỗ làm b/ hs code chậu gỗ là)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ ghép 18. 9 x 18. 9 H25. 59, 15. 35 x 15. 35 H19. 69, 29. 52x11. 02H35. 43cm (gỗ tràm vườn trồng)... (mã hs chậu gỗ ghép 18/ hs code chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ ghép 29. 52x11. 02H35. 43, 18. 9 x 18. 9 H25. 59, 15. 35 x 15. 35 H19. 69cm (gỗ tràm vườn trồng); không nhãn hiệu... (mã hs chậu gỗ ghép 29/ hs code chậu gỗ ghép)
- Mã HS 44160090: Wooden items, 46cmx46cmx28cm (chậu gỗ tràm, làm từ gổ tràm)... (mã hs wooden items46/ hs code wooden items)
- Mã HS 44160090: Chậu gỗ 22 x 22 x 31 inch... (mã hs chậu gỗ 22 x 22/ hs code chậu gỗ 22 x)
4417 - Mã HS 44170010: Khuôn giầy các loại... (mã hs khuôn giầy các/ hs code khuôn giầy c)
- Mã HS 44170010: From giầy mẫu... (mã hs from giầy mẫu/ hs code from giầy mẫ)
- Mã HS 44170010: Khuôn đúc cho đế ngoài bằng gỗ (gỗ nhân tạo) dùng để đóng giày- IP RENSHAPE. 1 bộ 2 cái. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn đúc cho đ/ hs code khuôn đúc ch)
- Mã HS 44170010: Khuôn giầy các loại... (mã hs khuôn giầy các/ hs code khuôn giầy c)
- Mã HS 44170010: From giầy mẫu... (mã hs from giầy mẫu/ hs code from giầy mẫ)
- Mã HS 44170090: Cán chổi- 5'TAPERED WOODEN HANDLE 1 1/8" DIA. , Part Number CAR125HANDLE, mới 100%... (mã hs cán chổi 5tap/ hs code cán chổi 5)
- Mã HS 44170090: Cán cọ trơn bằng gỗ Size: S5. 5-S18. 0. hàng mới 100%... (mã hs cán cọ trơn bằn/ hs code cán cọ trơn)
- Mã HS 44170090: Cán chổi vệ sinh bằng nhựa- 6 OZ BOUNCER SCOOP CLEAR, Part Number RUB2882, mới 100%... (mã hs cán chổi vệ sin/ hs code cán chổi vệ)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-380-045-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl380/ hs code cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-381-130-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl381/ hs code cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán tua vít bằng gỗ (size M, phi 28x104)... (mã hs cán tua vít bằn/ hs code cán tua vít)
- Mã HS 44170090: Cây xỏ giày bằng gỗ- Shoe horn, Model: 16K08017-F, kích thước: Size: 38 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs cây xỏ giày bằn/ hs code cây xỏ giày)
- Mã HS 44170090: Cán dao nhà bếp cỡ nhỏ"BENIFUJI"(sản phẩm bằng gỗ công nghiệp) (1SETL, R)... (mã hs cán dao nhà bếp/ hs code cán dao nhà)
- Mã HS 44170090: Bàn chà nhám... (mã hs bàn chà nhám/ hs code bàn chà nhám)
- Mã HS 44170090: Dụng cụ đánh bóng (V5309Y268A)... (mã hs dụng cụ đánh bó/ hs code dụng cụ đánh)
- Mã HS 44170090: Búa gỗ để kiểm tra độ rạn nứt của sứ vệ sinh, mã M52G83, f36mm. Mới 100%... (mã hs búa gỗ để kiểm/ hs code búa gỗ để ki)
- Mã HS 44170090: Dưỡng làm giày dép bằng gỗ 1. 5CM * 3CM ~ 35CM * 40CM (1 Bộ bằng 361 chiếc), hàng đã qua sử dụng... (mã hs dưỡng làm giày/ hs code dưỡng làm gi)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-380-045-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl380/ hs code cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán chổi CL-381-130-0, dùng cho chổi làm sạch khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi cl381/ hs code cán chổi cl)
- Mã HS 44170090: Cán chổi dài 900mm, đường kính 22mm (cốt lõi gỗ làm từ gỗ rừng trồng tập trung, đã gia công thành cán chổi hoàn chỉnh; bọc nhựa và tiện ren một đầu), 3. 08 m3, hàng mới 100%,... (mã hs cán chổi dài 90/ hs code cán chổi dài)
- Mã HS 44170090: Cán chổi dài 1100mm, đường kính 22mm (cốt lõi gỗ làm từ gỗ rừng trồng tập trung, đã gia công thành cán chổi hoàn chỉnh; bọc nhựa và tiện ren một đầu), 6. 27 m3, hàng mới 100%,... (mã hs cán chổi dài 11/ hs code cán chổi dài)
- Mã HS 44170090: Cán chổi dài 1200mm, đường kính 22mm (cốt lõi gỗ làm từ gỗ rừng trồng tập trung, đã gia công thành cán chổi hoàn chỉnh; bọc nhựa và tiện ren một đầu), 9. 57 m3, hàng mới 100%,... (mã hs cán chổi dài 12/ hs code cán chổi dài)
- Mã HS 44170090: Chổi đẩy sàn kích thước W400xL120 mm. Hàng mới 100%... (mã hs chổi đẩy sàn kí/ hs code chổi đẩy sàn)
- Mã HS 44170090: Cán tuavít bằng gỗ (Size M, phi 28 x 104)... (mã hs cán tuavít bằng/ hs code cán tuavít b)
- Mã HS 44170090: Cán chổi gỗ làm từ gỗ bạch đàn rừng trồng, đã được bọc nilong PVC, 1 đầu tiện ren, 1 đầu bọc nắp treo, dài 1200mm, đường kính 22mm, hàng loại 2. Hàng mới 100%... (mã hs cán chổi gỗ làm/ hs code cán chổi gỗ)
- Mã HS 44170090: Tay nắm tua vit bằng gỗ (M)... (mã hs tay nắm tua vit/ hs code tay nắm tua)