Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

3815 - Mã HS 38151200: Silver metal (catalyst)- Chất xúc tác bạc (dạng cục) chưa được điện phân, tán nhỏ dùng trong quá trình sản xuất formalin (95% bạc + 5% đồng)... (mã hs silver metal c/ hs code silver metal)
- Mã HS 38151900: Chất xúc tác dùng để khơi mào phản ứng chứa nhôm và kẽm dạng bột (nguyên liệu dùng để sản xuất ống lọc khí của ống xả xe máy)... (mã hs chất xúc tác dù/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38151900: Chất xúc tác dạng keo polyester polyol (1600), có chứa: polyesterpolyol (>98%), Short tangled MWCNTs(<2%) Hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác dạ/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38151900: Chất xúc tác cho keo dán gỗ- KONY BOND HARDENER (gồm diphenylmethane diisocyanate-cas 101-68-8, polymethylene polyphenyl polyisocyanate-cas 9016-87-9)- Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác ch/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác SPA-3 catalyts (Thành phần có chứa: Silicon ortho phosphate, Boron phosphate). Hàng mới 100%, hàng nhập cho dự án NSRP.... (mã hs chất xúc tác sp/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Hóa chất Niax Catalyst (Chất xúc tác amin)... (mã hs hóa chất niax c/ hs code hóa chất nia)
- Mã HS 38159000: CHAT LAM CUNG- RFE-02... (mã hs chat lam cung/ hs code chat lam cun)
- Mã HS 38159000: ACS Chất xúc tác đóng rắn sơn (Hộp 0. 5L)- Dùng cho ngành ô tô- P210-AHS18085/0. 25L- Hiệu ACS- HARDENER Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 10- <20%... (mã hs acs chất xúc tá/ hs code acs chất xúc)
- Mã HS 38159000: Deltron Chất xúc tác đóng rắn trung bình (Hộp 1L)- Dùng cho ngành ô tô- D841/1L- Hiệu Deltron- D841 MEDIUM MS HARDENER/ 1L. Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 10- <20%... (mã hs deltron chất xú/ hs code deltron chất)
- Mã HS 38159000: Chất đúng rắn cho sơn lút Belco Plus- Dùng cho ngành ô tô- BP200PH/0. 8L- Hiệu Belco- BELCO PLUS VALUE PRIMER HARDENER. Thành phần butylaxetat (C6-H12-O2) chiếm 25- <50%... (mã hs chất đúng rắn c/ hs code chất đúng rắ)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia CHIVACURE TPO dùng để sx băng dính, Thành phần: 2, 4, 6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide. Hàng mới 100%.... (mã hs chất phụ gia ch/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia SMC-A100 dùng để sản xuất băng dính, thành phần: Urethane modified di-functional aziridine polymer 6. 5%, EA 24%, Acetone 69. 5%. hàng mới 100%.... (mã hs chất phụ gia sm/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Dung dịch hỗ trợ đọc mã từ của máy ghi địa chỉ trên thẻ nhựa (chất lỏng dạng cồn, chứa khoảng 100ml/lọ). Mã hàng: 804267-915. Nhà sản xuất KYROS TECHNOLOGIES, LLC. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch hỗ tr/ hs code dung dịch hỗ)
- Mã HS 38159000: Chất xử lý nước, thành phần: 60% Sodium isoascorbate (Cas: 6381-77-7); 20% Hydrated corpus (Cas: 7803-57-8), 20% Water (Cas: 7732-18-5), dùng cho khử xử lý nước thải nồi hơi trong nhà xưởng, Mới 100%... (mã hs chất xử lý nước/ hs code chất xử lý n)
- Mã HS 38159000: Chất làm cứng... (mã hs chất làm cứng/ hs code chất làm cứn)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác-k1201 anti-abrasion agent... (mã hs chất xúc táck1/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia NBK-02 sử dụng trong quá trình tạo lớp phủ màng, TP gồm: Xylene 16~26%, Propylene glycol methyl ether acetate 10~20 %, Toluene 6~16 %, n-Butyl acetate 1~10%, Ethylbenzene 1~10 %.... (mã hs chất phụ gia nb/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác-wb212 dispersing agent(KH 102352599422/E31, 26/11/2018)... (mã hs chất xúc tácwb/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: AKTIOL/NONE-Hóa chất xúc tác... (mã hs aktiol/nonehóa/ hs code aktiol/none)
- Mã HS 38159000: Chất pha loãng mực in TH THINNER TPV(4kg/can, dùng để in lên giấy vẽ sơ đồ)... (mã hs chất pha loãng/ hs code chất pha loã)
- Mã HS 38159000: Chất đóng rắn H2 Hardener HX (100ml/tuýp, dùng pha với mực in, làm nhanh khô mực in, dùng để in lên giấy vẽ sơ đồ)... (mã hs chất đóng rắn h/ hs code chất đóng rắ)
- Mã HS 38159000: Chất đông cứng 366S (thành phần cấu tạo: Ethyl acetate 48-52%, Hexane-1, 6-diisocyanate homopolymer 48-52%)... (mã hs chất đông cứng/ hs code chất đông cứ)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác DX-4199... (mã hs chất xúc tác dx/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác D-2038 (làm tăng độ bám dính của chất tạo màu dây điện)... (mã hs chất xúc tác d/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Chất đúng rắn UHS D8302/ 2. 5L- Dùng cho ngành ô tô- D8302/2. 5L- Hiệu Deltron- D8302 UHS HARDENER/ 2. 5L. Thành phần butylaxetat (C6-H12-O2) chiếm 5- <10%... (mã hs chất đúng rắn u/ hs code chất đúng rắ)
- Mã HS 38159000: Chất làm mờ cho sơn gốc nước (hộp 1L)- Dùng cho ngành ô tô- T491/1L- Hiệu PPG- T491 MATTING BASE 1L. Thành phần 2-butoxyethanol (C6-H14-O2) chiếm 3- <5%... (mã hs chất làm mờ cho/ hs code chất làm mờ)
- Mã HS 38159000: Phụ gia tạt mí cho sơn gốc nước (hộp 1L)- Dùng cho ngành ô tô- T490/1L- Hiệu PPG- T490 TINTED CLEAR ADDITIVE 1L. Thành phần 2-butoxyethanol (C6-H14-O2) chiếm 5- <10%... (mã hs phụ gia tạt mí/ hs code phụ gia tạt)
- Mã HS 38159000: Chất hỗ trợ liên kết SL-200... (mã hs chất hỗ trợ liê/ hs code chất hỗ trợ)
- Mã HS 38159000: Chế phẩm xúc tác (Powder catalysts Bridging agents L-2500)... (mã hs chế phẩm xúc tá/ hs code chế phẩm xúc)
- Mã HS 38159000: Hóa chất làm cứng keo (348, 364)... (mã hs hóa chất làm cứ/ hs code hóa chất làm)
- Mã HS 38159000: Bột khoáng (nhạt tông màu cho các màu khác) GAOLIN CLAYS, thành phần Al2Si2O5(OH)4. 2H2O, cas: 1332-58-7... (mã hs bột khoáng nhạ/ hs code bột khoáng)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác dùng cho dây chuyền mạ các bon SP-AF 650H (BH-650H) (KOH: 3-7%; C: 5-10%, Nước: 83-92%) (3, 785 lit/ can/US GALL)... (mã hs chất xúc tác dù/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Dung dịch nước cứng Handener MA (thành phần: hydrochloric acid (7647-01-0): 5%; water), để làm khung in xoa trong gia công giầy)... (mã hs dung dịch nước/ hs code dung dịch nư)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác- CATALYST, Model: C-002, dạng lỏng, 18 kg/ thùng (dùng trong sản xuất giày dép). hàng mới 100%.... (mã hs chất xúc tác c/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia SS4191B dùng để sản xuất băng dính(3. 18 kg/ 1 thùng). Thành phần: Methylhydrogenpolysiloxane. Hàng mới 100%.... (mã hs chất phụ gia ss/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia làm đông cứng Silicon mã HR-15AY, thành phần 2, 5-Dimethyl-2, 5-di (tbutylperoxy) hexane 15%-<30%, Octamethylcyclotetrasiloxane <1%. Hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia là/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Chất làm đông cứng keo epoxy TX-1214B (1kg/can) VNSC-00056-90-00-00, tp: Polyamidoamin 30-40%, Modified compounds diethylenetriamine 15-30%, 4, 4diaminodiphenylmethane 10-20% và các chất hữu cơ khác... (mã hs chất làm đông c/ hs code chất làm đôn)
- Mã HS 38159000: Chất đông keo- Hardener HRF-1000(E1), Sx giày mới 100%... (mã hs chất đông keo/ hs code chất đông ke)
- Mã HS 38159000: Chất KONCAT TEDA-33P CATALYST (chế phẩm xúc tác dùng sản xuất mút xốp thành phần chính là Triethylenediamine và hỗn hợp glycol dạng lỏng). PTPL 1148/TB-KĐ3 ngày19/6/2018. Cas No: 25265-71-8, 280-57-9.... (mã hs chất koncat ted/ hs code chất koncat)
- Mã HS 38159000: Hóa chất Niax Catalyst (Chất xúc tác amin)... (mã hs hóa chất niax c/ hs code hóa chất nia)
- Mã HS 38159000: Chất hỗ trợ liên kết (Briging Additive SL-200)... (mã hs chất hỗ trợ liê/ hs code chất hỗ trợ)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác ADDITIVE 1110 dùng sản xuất mút xốp... (mã hs chất xúc tác ad/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Sản phẩm hóa chất peroxit hữu cơ LUPEROX 231M90(chế phẩm xúc tác)... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác- NIAX CATALYST A-33... (mã hs chất xúc tác n/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: Chế phẩm xúc tác dùng để đóng rắn bản in(Nước cứng bản A/B- 1/1kg)... (mã hs chế phẩm xúc tá/ hs code chế phẩm xúc)
- Mã HS 38159000: CHẤT PHỤ GIA NP-625#3ML(Nước-Bột màu Pigment powder-Propylene Glycol)... (mã hs chất phụ gia np/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia Shin-Etsu X-92-185, thành phần 1- Butanol (71-36-3) 50%, Alkoxysilane 50%, hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia sh/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia X-92-122C dùng để sản xuất băng dính. Thành phần Methylhydrogenpolysiloxane, hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia x/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: Chất làm cứng WNUB... (mã hs chất làm cứng w/ hs code chất làm cứn)
- Mã HS 38159000: EcoBlock (Vi Sinh xử lý mỡ ở bể thu/tách mỡ)... (mã hs ecoblock vi si/ hs code ecoblock vi)
- Mã HS 38159000: EcoClean L-100F (Vi sinh xử lý mỡ đường ống)... (mã hs ecoclean l100f/ hs code ecoclean l1)
- Mã HS 38159000: Ecoclean Septic (Vi sinh xử lý hầm tự hoại, bể phốt)... (mã hs ecoclean septic/ hs code ecoclean sep)
- Mã HS 38159000: Chất đóng rắn xúc tác giúp làm đông nhựa composite, Butanox, mới 100%, tp: 1338-23-4 (30-40%),... (mã hs chất đóng rắn x/ hs code chất đóng rắ)
- Mã HS 38159000: Phụ gia đồng kiềm: HS-306... (mã hs phụ gia đồng ki/ hs code phụ gia đồng)
- Mã HS 38159000: Chất hoạt động bề mặt: IGprotectBETA-2; Japan... (mã hs chất hoạt động/ hs code chất hoạt độ)
- Mã HS 38159000: Chất làm đông cứng sơn SPECIAL COAT HARDENNER VNSC-00008-90-00-00... (mã hs chất làm đông c/ hs code chất làm đôn)
- Mã HS 38159000: Chất phụ gia dùng trong sản xuất miếng đệm lót giày (ADDITIVE CX93038). thành phần chính Ethylene glycol, dạng lỏng, màu vàng nhạt... (mã hs chất phụ gia dù/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38159000: CHẤT ĐÓNG RẮN LOCTITE BONDACE ARF-1000... (mã hs chất đóng rắn l/ hs code chất đóng rắ)
- Mã HS 38159000: Chất xúc tác kết dính dùng trong sản xuất đế giày cao su, dạng lỏng SI-69 (SILANCOUPLING AGENT SI-69), Hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác kế/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38159000: BÁN THÀNH PHẨM V70FY0001-20. 00K, hiệu Sherwin Williams, dùng trong sơn gỗ (20kgs/pail). Hàng mới 100%... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 38159000: NIAX CATALYST A-33, Chất xúc tác dùng trong ngành sản xuất mút xốp, 18kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs niax catalyst a/ hs code niax catalys)
- Mã HS 38159000: NIAX CATALYST STANNOUS OCTOATE (Chất xúc tác dùng trong ngành sản xuất mút xốp, 25 kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs niax catalyst s/ hs code niax catalys)
- Mã HS 38159000: Chất làm cứng(chất xúc tác cứng keo) SH52 (1kg/lon)... (mã hs chất làm cứngc/ hs code chất làm cứn)
- Mã HS 38159000: Nước xử lí (chất xúc tác) dùng trong sản xuất giày, hàng mới 100%... (mã hs nước xử lí chấ/ hs code nước xử lí)
- Mã HS 38159000: Nước xử lí(chất xúc tác) NX-001AB dùng trong sản xuất giày, hàng mới 100%... (mã hs nước xử líchất/ hs code nước xử líc)