Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

3205 - Mã HS 32050000: Chất màu PU. MÃ: 1040 (TP: Black pigments, Blue pigments, Polyester polyols), dùng trong sản xuất tấm lót đế giày. Mới 100%... (mã hs chất màu pu mã/ hs code chất màu pu)
- Mã HS 32050000: Bột màu các loại (TP chính: Amorphous Silica, Carbon Black, Titanium Dioxide). Hàng mới 100%... (mã hs bột màu các loạ/ hs code bột màu các)
- Mã HS 32050000: Chất làm đục trong mỹ phẩm EMACOL VZ-3176, nguyên liệu sx mỹ phẩm dành cho tóc, CAS no. : 36653-82-4/112-03-8, mới 100%... (mã hs chất làm đục tr/ hs code chất làm đục)
- Mã HS 32050000: Chất màu phức (COLOR MASTERBATCH)... (mã hs chất màu phức/ hs code chất màu phứ)
- Mã HS 32050000: Nguyên phụ liệu nhuộm (Chất nhuộm màu): DISPERSE DYE... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
3206 - Mã HS 32061110: Pigments (thuốc màu từ dioxit titan, chứa hàm lượng dioxit titan từ>80% tình theo trọng lượng thô)GĐ: 3448... (mã hs pigments thuốc/ hs code pigments th)
- Mã HS 32061110: Titanium dioxit đã được xử lý bề mặt R-103, (nguyên liệu dùng để sx nhựa màu và cao su màu cho ngành giày)... (mã hs titanium dioxit/ hs code titanium dio)
- Mã HS 32061110: NLSX Sơn: chất màu vô cơ CR-828 Titanium Dioxide Rutile (25Kg/Bao); Hàng mới 100%... (mã hs nlsx sơn chất/ hs code nlsx sơn ch)
- Mã HS 32061110: Chất phụ gia tổng hợp-TIPURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R103... (mã hs chất phụ gia tổ/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 32061110: Bột màu trắng Titanium Dioxide (Chuyển đổi mục đích sử dụng một phần hàng hóa thuộc dòng hàng số 1 của tờ khai số 101572457930/E31 ngày 24/08/2017)... (mã hs bột màu trắng t/ hs code bột màu trắn)
- Mã HS 32061110: Chất titan 134 (TITANIUM DIOXIDE TIONA 134)... (mã hs chất titan 134/ hs code chất titan 1)
- Mã HS 32061110: Chất màu dạng bột chế phẩm từ titanium dioxide, làm phụ gia cho sản xuất nhựa, mã hàng DCF-T-17007. CAS No. 13463-67-7 & 21645-51-2... (mã hs chất màu dạng b/ hs code chất màu dạn)
- Mã HS 32061110: Bột Titan R-298, TP: TiO2 98% (25 KG/Bao, 5000kg 5pallet). Mới 100%... (mã hs bột titan r298/ hs code bột titan r)
- Mã HS 32061110: Bột màu Ti-pure rutile titanium dioxide R902+EX55, thành phần chính titanium dioxide (80-98%) không cháy, nổ. 25 kg/ bao. Công dụng: dùng sản xuất sơn, tạo màu, mới 100%... (mã hs bột màu tipure/ hs code bột màu tip)
- Mã HS 32061110: THUỐC MÀU TỪ TITAN (TITAN DIOXIT)... (mã hs thuốc màu từ ti/ hs code thuốc màu từ)
- Mã HS 32061110: Bột màu Titanium Dioxide JTR-539, sử dụng làm mẫu trong sản xuất sơn và nhựa, nhà cung cấp: Shanghai Jiuta Chemical, hàng mới 100%... (mã hs bột màu titaniu/ hs code bột màu tita)
- Mã HS 32061110: Titan dioxit đã xử lý bề mặt, hàm lượng titan dioxit~98. 9%, dạng bột (STR-100A-LP _9187/TB-TCHQ)- NPL SX mỹ phẩm... (mã hs titan dioxit đã/ hs code titan dioxit)
- Mã HS 32061110: Bột màu titan-RUTILE TITANIUM DIOXIDE (hàng mới 100%)... (mã hs bột màu titanr/ hs code bột màu tita)
- Mã HS 32061110: Thuốc màu titan dioxit có chứa hàm lượng titan dioxit lớn hơn 80% tính theo trọng lượng khô, dạng bột dùng trong công nghiệp sản xuất sơn: TIPURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R900, mới100%... (mã hs thuốc màu titan/ hs code thuốc màu ti)
- Mã HS 32061110: Hóa chất TITAN DIOXIDE. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất titan/ hs code hóa chất tit)
- Mã HS 32061110: Chất màu từ Titandioxit loại TIPURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R104 (W18) (dạng bôt): Titanium dioxit chiếm nhỏ nhất 90%. Hàng mới 100%... (mã hs chất màu từ tit/ hs code chất màu từ)
- Mã HS 32061110: Chất titan CR 60-2... (mã hs chất titan cr 6/ hs code chất titan c)
- Mã HS 32061110: Chất titan 134... (mã hs chất titan 134/ hs code chất titan 1)
- Mã HS 32061190: Chất màu dạng bột là chất màu đi từ dioxit titan có hàm lượng dioxit titan lớn hơn 80% trọng lượng khô (theo KQPT số 3460/TB-KĐ2 ngày 20/11/2017)... (mã hs chất màu dạng b/ hs code chất màu dạn)
- Mã HS 32061190: Chất màu vô cơ, dạng bột, chứa hàm lượng Titan dioxit từ 80% trở lên tính theo trọng lượng khô- Titanium Dioxide R-996, dùng trong sản xuất sơn, 25kg/bao, hàng mới 100%, Cas 13463-67-7... (mã hs chất màu vô cơ/ hs code chất màu vô)
- Mã HS 32061190: Bột Titanium dioxitde, nguyên liệu mẫu trong sản xuất sơn, Hãng cung cấp CHINA CHANGSHA ZHONGLONG CHEMICAL CO. , LTD. Hàng mẫu, 2 kg/ kiện, hàng mới 100%... (mã hs bột titanium di/ hs code bột titanium)
- Mã HS 32061190: Chế phẩm thuốc màu (dạng bột) có hàm lượng titan dioxit trên 80% theo khối lượng(TITANIUM DIOXIDE (TIPAQUE CR-97))(25kg/1 túi)... (mã hs chế phẩm thuốc/ hs code chế phẩm thu)
- Mã HS 32061190: Chất phụ gia cao su TITANIUM DIOXIDE CR-60-2, chế phẩm từ dioxit titan chứa hàm lượng dioxit titan 95% tính theo trọng lượng khô. 25kg/1bao, 800bao20pallets.... (mã hs chất phụ gia ca/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 32061190: Chất màu từ dioxit titan dùng trong sản xuất kem mỹ phẩm SENSIBRIGHT DUAL WHITE WD. CAS: 13463-67-7, 84380-01-8. BATCH: 5549066.... (mã hs chất màu từ dio/ hs code chất màu từ)
- Mã HS 32061190: Chất màu đi từ titan dioxit R-5566 TITANIUM DIOXIDE (Quá hạn giám định)... (mã hs chất màu đi từ/ hs code chất màu đi)
- Mã HS 32061190: Titanium Dioxide (R666). Nguyên liệu sản xuất trong ngành nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs titanium dioxid/ hs code titanium dio)
- Mã HS 32061190: Chất xúc tác (TiO2) TI-PURE TITANIUM DIOXIDE R-103, dùng trong sản xuất gia công đế giầy, hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác t/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 32061190: Chất phụ gia TI-PURE RUTILE TITANIUM DIOXIDE R-103 (là chế phẩm màu từ dioxit titan (TiO2) chứa hàm lượng dioxit titan 90%, dùng trong gia công sản xuất giầy)... (mã hs chất phụ gia ti/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 32061910: Bột màu xanh Pigment Blue 15. 1 dùng cho ngành nhựa, cao su, sơn, mực in, không tan trong nước. trọng lượng: 25 kg/ bao, nhà sản xuất: AMI PHARMA (AMD) Hàng mới 100%... (mã hs bột màu xanh pi/ hs code bột màu xanh)
- Mã HS 32061910: Bột màu loại P01K047(Black pigment (113721), P01K047). Mới 100%... (mã hs bột màu loại p0/ hs code bột màu loại)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm màu dạng bột, WHITE CARBON(ISNP-400), tp Talc 100% đang đi PTPL tk 102819342363 ngày 17. 08. 19... (mã hs chế phẩm màu dạ/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm màu WHITE CARBON(KC-2000) dạng bột, thành phần Talc 100% đang đi PTPL tk 102819342363 ngày 17. 08. 19... (mã hs chế phẩm màu wh/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm màu chứa Silicon dioxide, hàm lượng dioxit titan lớn hơn 80% trọng lượng dạng bột. WHITE CARBON(P-802Y), thành phần Silicon dioxide 85-95%, Ethene homopolymer, oxidized 5-15%... (mã hs chế phẩm màu ch/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Thuốc màu đi từ Titan dioxit, Hàm lượng Titan dioxit dưới 80% trọng lượng dạng lỏng, PIGMENT(SSAP-BLUE 230), thành phần 4-Methyl-2-pentanone 75-85%, Copper, phthalocyanine 5-15%, ellulose acetate. 5-10%... (mã hs thuốc màu đi từ/ hs code thuốc màu đi)
- Mã HS 32061910: Bột màu tím Methyl Violet VA5B dùng cho ngành nhựa, cao su, sơn, mực in, không tan trong nước. trọng lượng: 25kg/ thùng, nhà sản xuất: DYE CHEM HOUSE. Hàng mới 100%... (mã hs bột màu tím met/ hs code bột màu tím)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm thuốc màu đi từ dioxit titan có hàm lượng dioxit titan nhỏ hơn 80% tính theo trọng lượng khô, phân tán trong polyme silicone CP-11 WHITE (Cas: 13463-67-7. PTPL so 626/TB-KĐ2 ngày18/4/18)... (mã hs chế phẩm thuốc/ hs code chế phẩm thu)
- Mã HS 32061910: Bột màu xanh IRON. O BLUE 4370. VF dùng để tạo bút màu, thành phần Fe2o3, cas: 1309-37-1... (mã hs bột màu xanh ir/ hs code bột màu xanh)
- Mã HS 32061910: Bột màu cam ORANGE 16(X COLOR). VF dùng tạo bút sáp màu, thành phần C34H32N6O6, cas: 6505-28-8... (mã hs bột màu cam ora/ hs code bột màu cam)
- Mã HS 32061910: Bột màu lam ULTRAMARINE. B 501. VF dùng để tạo bút sáp màu, thành phần C32H16CuN8, cas: 147-14-8... (mã hs bột màu lam ult/ hs code bột màu lam)
- Mã HS 32061910: Chế phẩm B80 TiO2 (Có thành phần chính là dioxit titan, polyme, dạng hạt)... (mã hs chế phẩm b80 ti/ hs code chế phẩm b80)
- Mã HS 32061910: Chất màu B60 TiO2 (Dạng hạt)... (mã hs chất màu b60 ti/ hs code chất màu b60)
- Mã HS 32061910: Chất màu B50 TiO2 (dạng hạt)... (mã hs chất màu b50 ti/ hs code chất màu b50)
- Mã HS 32061910: Phẩm màu... (mã hs phẩm màu/ hs code phẩm màu)
- Mã HS 32061910: Thuốc màu các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs thuốc màu các l/ hs code thuốc màu cá)
- Mã HS 32061990: Màu thực phẩm (không có nguồn gốc từ động thực vật) DC033- Colorant Liposoluble Jaune 25g, hiệu/NSX: PCB Création. , HSD: 30/09/24, 31/10/24... (mã hs màu thực phẩm/ hs code màu thực phẩ)
- Mã HS 32061990: Hạt màu (RED MASTERBATCH), dạng hạt, màu đỏ, tỉ trọng riêng: 0. 99 g/cm3, nhà sản xuất: POLYONE(THAILAND)CO. , LTD, không hiệu, dùng trong ngành sản xuất bao bì nhựa, mới 100%... (mã hs hạt màu red ma/ hs code hạt màu red)
- Mã HS 32061990: Phụ gia tạo màu RENOL WHITE 113837-16 (dùng trong sản xuất nhựa, không dùng trong thực phẩm), đóng gói 25kg/bao. NSX: CLARIANT (SINGAPORE) PTE. LTD, số CAS 110-30-5. Mới 100%... (mã hs phụ gia tạo màu/ hs code phụ gia tạo)
- Mã HS 32061990: Chất pha màu pigment-Chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp- PW-08-2 white pigment((có kết quả 2287/N3. 12/TĐ của tk: 11353/NSX01)... (mã hs chất pha màu pi/ hs code chất pha màu)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm màu từ dioxit titan phân tán trong nhựa polyetylen dạng hạt với hàm lượng dioxit titan nhỏ hơn 80%(White Masterbatch, dạng hạt, đường kính 2mm, dài 3mm, CD: tạo màu cho các sản phẩm nhựa)... (mã hs chế phẩm màu từ/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm từ dioxit titan- PW-08-2 white pigment(2155/N3. 12/TD, 14/08/2012)... (mã hs chế phẩm từ dio/ hs code chế phẩm từ)
- Mã HS 32061990: Chất pha màu (chất phẩm từ dioxit titan) (hàng mới 100%)- NP 625 W/B WHITE COLOR PASTE (có KQGD: 1867/N3. 13/TD của tờ khai 3611/NKD)... (mã hs chất pha màu c/ hs code chất pha màu)
- Mã HS 32061990: Thuốc màu và chế phẩm từ dioxit titan (hàng mới 100%)- NUV 10A WHITE TPU MASTER BATCH (theo KQGD 0090/N3. 19/TD ngày 04/07/2019)... (mã hs thuốc màu và ch/ hs code thuốc màu và)
- Mã HS 32061990: Hạt màu REMAFIN YELLOW M1041(R) dùng để tạo màu cho hạt nhựa nguyên sinh, đóng gói 25 kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs hạt màu remafin/ hs code hạt màu rema)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm màu chứa titan dioxit hàm lượng dưới 80% theo trọng lượng. Hàng mới 100%. dùng cho sx sản phẩm ngành nhựa.... (mã hs chế phẩm màu ch/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32061990: Bột màu dùng trong công nghiệp sx nhựa(M/B PEARLESCENT PO1133D COLOR: MAIN), hàng mới 100%... (mã hs bột màu dùng tr/ hs code bột màu dùng)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu EMPE5731. Là chế phẩm màu dạng hạt dùng trong ngành CN nhựa,... (mã hs hạt nhựa màu em/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Chất tạo màu... (mã hs chất tạo màu/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32061990: Chất màu dạng bột... (mã hs chất màu dạng b/ hs code chất màu dạn)
- Mã HS 32061990: Chế phẩm tạo màu dùng cho cao su CP-14 GRAY (Silica 1-10%, Titanium dioxide 40-50%, Cacrbon black <1%, Octamethylcyclotetrasiloxane 0. 1-1%, mã CAS: 13463-67-7, 1333-86-4, 556-67-2)... (mã hs chế phẩm tạo mà/ hs code chế phẩm tạo)
- Mã HS 32061990: Nguyên liệu sx thuốc tân dược: Opadry (II WHITE). Lô: SH624502. Năm sx: 12/2019. Hạn dùng: 12/2021... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 32061990: Hạt phụ gia màu Color Masterbatch PM 30, dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Sản xuất tại Việt Nam. Đóng gói: 25kg/ bao... (mã hs hạt phụ gia màu/ hs code hạt phụ gia)
- Mã HS 32061990: Chất tạo màu... (mã hs chất tạo màu/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32061990: Chất màu cô đặc PS... (mã hs chất màu cô đặc/ hs code chất màu cô)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu WHITE 50% kích thước 3x3mm. Là chế phẩm màu có chứa titan dioxit, nhựa nguyên sinh, " Dùng trong ngành CN sản xuất nhựa. hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu wh/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt màu... (mã hs hạt màu/ hs code hạt màu)
- Mã HS 32061990: Bột màu... (mã hs bột màu/ hs code bột màu)
- Mã HS 32061990: Chất Phụ gia... (mã hs chất phụ gia/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 32061990: Hỗn hợp bột màu (PIGMENT ABD VD0176 BEIGE 226Y)... (mã hs hỗn hợp bột màu/ hs code hỗn hợp bột)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu RED 402 kích thước 3x3mm. Là chất màu hữu cơ phân tán trong nhựa, dùng trong ngành công nghiệp nhựa, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu re/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu ORANGE 3048 kích thước 3x3mm. Là chất màu hữu cơ phân tán trong nhựa, dùng trong ngành công nghiệp nhựa, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu or/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu YELLOW 2164 kích thước 3x3mm. Là chất màu hữu cơ phân tán trong nhựa, dùng trong ngành công nghiệp nhựa, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu ye/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Hạt màu- PPM 1TA084 E-WHT- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 1 TK103065458640/A41 (23/12/19)... (mã hs hạt màu ppm 1t/ hs code hạt màu ppm)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu- WHITE MASTER BATCH WM 162... (mã hs hạt nhựa màu w/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32061990: Chất màu đỏ SFK1018T-3 (Hạt kim tuyến)... (mã hs chất màu đỏ sfk/ hs code chất màu đỏ)
- Mã HS 32061990: Hạt nhựa màu VCGPE 1020 kích thước 3x3mm. Là chế phẩm màu có chứa titan dioxit, hàm lượng titan chiếm trên 80% tính theo trọng lượng, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu vc/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32062090: Chế phẩm thuốc màu vô cơ từ hợp chất crom, dạng bột- Unifast Middle Chrome, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm thuốc/ hs code chế phẩm thu)
- Mã HS 32064110: Chế phẩm màu vô cơ có thành phần chính là ultramarine blue phân tán trong polyme silicone CP-2 Blue (Octamcthylcyclotetrasiloxane, mã CAS: 556-67-2. PTPL so 626/TB-KĐ2 ngày 18/4/18)... (mã hs chế phẩm màu vô/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32064910: Bột màu (chế phẩm màu vô cơ chứa crom, titan oxit, dạng bột)- HEUCODUR GELB G 9239- NPL SX sơn bột tĩnh điện- 2617/PTPLHCM-NV... (mã hs bột màu chế ph/ hs code bột màu chế)
- Mã HS 32064910: Chế phẩm màu từ carbon black phân tán trong polyete ở dạng nhão, dùng trong ngành sản xuất mút xốp- Pigment (Black Color Pate 3U-600Z) KQGĐ: 161/TB-KD9 NGÀY 1/11/2016... (mã hs chế phẩm màu từ/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32064910: Chất màu vô cơ thành phần chính là oxit sắt, dạng lỏng, dùng sản xuất keo dán gỗ, 25kg/ thùng, mới 100% TQSX... (mã hs chất màu vô cơ/ hs code chất màu vô)
- Mã HS 32064910: Chất nhuộm, dạng bột-CABON BLACK 1170... (mã hs chất nhuộmdạng/ hs code chất nhuộmd)
- Mã HS 32064910: Chất nhuộm (chế phẩm chất màu vô cơ có thành phần từ carbon black phân tán trong chất mang là polyethylene, dạng viên nhỏ-BLACK-K... (mã hs chất nhuộm chế/ hs code chất nhuộm)
- Mã HS 32064910: Bột màu 307 (PIGMENT 307), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 1333-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 307 pi/ hs code bột màu 307)
- Mã HS 32064910: Bột màu 308 (PIGMENT 308), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 1333-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 308 pi/ hs code bột màu 308)
- Mã HS 32064910: Bột màu 601 (PIGMENT 601), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 1333-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 601 pi/ hs code bột màu 601)
- Mã HS 32064910: Bột màu F5RK (PIGMENT F5RK), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 2786-76-7, hàng mới 100%... (mã hs bột màu f5rk p/ hs code bột màu f5rk)
- Mã HS 32064910: Bột màu 900LP (PIGMENT 900LP), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 133-86-4, hàng mới 100%... (mã hs bột màu 900lp/ hs code bột màu 900l)
- Mã HS 32064910: Bột màu CS-12A (PIGMENT CS-12A), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 24937-78-8, hàng mới 100%... (mã hs bột màu cs12a/ hs code bột màu cs1)
- Mã HS 32064910: Bột màu FL-805 (PIGMENT FL-805), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 25035-72-7, hàng mới 100%... (mã hs bột màu fl805/ hs code bột màu fl8)
- Mã HS 32064910: Bột màu NF301-1 (PIGMENT NF301-1), dạng bột dùng làm mực in, CAS: 5468-75-7, hàng mới 100%... (mã hs bột màu nf3011/ hs code bột màu nf30)
- Mã HS 32064910: Hạt nhựa màu (Color masterbatch)(895610)... (mã hs hạt nhựa màu c/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064910: Kim tuyến dạng bột tráng phủ ánh kim dùng để trang trí bao bì... (mã hs kim tuyến dạng/ hs code kim tuyến dạ)
- Mã HS 32064910: YELLOW OXIDE C26 Chế phẩm màu vô cơ dùng trong sơn... (mã hs yellow oxide c2/ hs code yellow oxide)
- Mã HS 32064910: Chế phẩm thuốc màu vô cơ EVA8502-1 có thành phần từ cacbon phân tán trong nhựa, dạng hạt)... (mã hs chế phẩm thuốc/ hs code chế phẩm thu)
- Mã HS 32064910: Hạt nhựa màu/ Masterbatch VN4998, mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu/ m/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064990: NLSX SƠN: Chất màu 8881800 4 ORANGES C YELLOW OXIDE 1LT, dạng lỏng hiệu CHROMAFLO, Hàng mới 100%. (Cas no. 68154-97-2, không KBHC)... (mã hs nlsx sơn chất/ hs code nlsx sơn ch)
- Mã HS 32064990: GREEN MASTERBATCH (259062 GN PEARL PE MASTERBATCH)- Chất tạo màu xanh lá dạng hạt dùng cho ngành nhựa, (25kg/bag). Hàng mới 100%... (mã hs green masterbat/ hs code green master)
- Mã HS 32064990: Hạt màu (chất tạo màu)... (mã hs hạt màu chất t/ hs code hạt màu chấ)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-B-1(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011705... (mã hs bột màu hvb1/ hs code bột màu hvb)
- Mã HS 32064990: Bột màu U-22GY-236(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011813... (mã hs bột màu u22gy/ hs code bột màu u22)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-11BK-233(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011833... (mã hs bột màu hv11bk/ hs code bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-11PKT-52(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011771... (mã hs bột màu hv11pk/ hs code bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-14PK-30C(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011749... (mã hs bột màu hv14pk/ hs code bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu U-6GY-GP-215(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011792... (mã hs bột màu u6gyg/ hs code bột màu u6g)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-18R-114/GF(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011837... (mã hs bột màu hv18r/ hs code bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-18W-249/GF(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011835... (mã hs bột màu hv18w/ hs code bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Bột màu HV-18GY-282/GF(V) (chất phụ gia sử dụng trong ngành nhựa, thành phần bao gồm: Pigment và Titanium) V800011836... (mã hs bột màu hv18gy/ hs code bột màu hv1)
- Mã HS 32064990: Chất pha màu-eva-6991 black pigment(đã kiểm hóa ở tk 101632374802 ngày 02/10/2017)... (mã hs chất pha màuev/ hs code chất pha màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu khác-ge05 w/b mat 90v gum md brwn color paste(chưa giám định, chưa kiểm hóa)... (mã hs chất màu khácg/ hs code chất màu khá)
- Mã HS 32064990: Màu pha nguyên liệu- Chất màu xanh lục EVA5505-2.... (mã hs màu pha nguyên/ hs code màu pha nguy)
- Mã HS 32064990: Chất màu dùng cho nghành sản xuất sơn; Loại khác- (A-660K-SP) AutomotiveTM Splendor Russet [Cas: 12003-38-2;Mg3K[AlF2O(SiO3)3] (Tạm áp mã HS chưa GĐ)... (mã hs chất màu dùng c/ hs code chất màu dùn)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu 431, Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu 43/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất phụ gia tạo màu đen dùng trong ngành công nghiệp cao su X-CP-18 (Black iron oxide: 50- 60%, Octamethylcyclotetrasiloxane: 0. 1- 1%), hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia tạ/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 32064990: BLACK MASTERBATCH A20- Hạt màu đen dùng trong sản xuất Masterbatch (mã Cas: 9002-88-4, 1333-86-4. 9002-88-4, 471-34-1). Hàng mới 100%... (mã hs black masterbat/ hs code black master)
- Mã HS 32064990: Hạt màu dùng để trộn hạt nhựa, hàng mới 100%: Masterbatch 891504C045... (mã hs hạt màu dùng để/ hs code hạt màu dùng)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu PP, MASTERBATCH, MB Snow White, 01-0022, Maker: N. I. MỚI 100%... (mã hs chất tạo màu pp/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu cô đặc Master batch black PE4003 (dùng để sản xuất sản phẩm nhựa) hàng mới 100%... (mã hs chất màu cô đặc/ hs code chất màu cô)
- Mã HS 32064990: Thuốc màu (hàng chưa có giám định)/ PU COLOR PASTE 2FV NP-625... (mã hs thuốc màu hàng/ hs code thuốc màu h)
- Mã HS 32064990: Bột màu VIET TRUNG COLOR MASTERBART BA308 (3. 3%)... (mã hs bột màu viet tr/ hs code bột màu viet)
- Mã HS 32064990: Chế phẩm vô cơ bột mầu men dùng trong sx gốm sứ, Hàng do Trung Quốc sản xuất mới 100%... (mã hs chế phẩm vô cơ/ hs code chế phẩm vô)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu PP, MASTERBATCH, MB Snow White, 01-0022, Maker: N. I, hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu pp/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-22Y-75(V)... (mã hs chất màu u22y/ hs code chất màu u2)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-2PK-53(V)... (mã hs chất màu hv2pk/ hs code chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-22O-20B(V)... (mã hs chất màu u22o/ hs code chất màu u2)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-6GN-61D(V)... (mã hs chất màu u6gn/ hs code chất màu u6)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-6BE-44A(V)... (mã hs chất màu hv6be/ hs code chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-22BL-180(V)... (mã hs chất màu u22bl/ hs code chất màu u2)
- Mã HS 32064990: Chất màu A6NC-030/GF(V)... (mã hs chất màu a6nc0/ hs code chất màu a6n)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-6BK-121C(V)... (mã hs chất màu hv6bk/ hs code chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-6GY-255A(V)... (mã hs chất màu hv6gy/ hs code chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-1PK-GP-20(V)... (mã hs chất màu u1pk/ hs code chất màu u1)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-1RT-GP-33(V)... (mã hs chất màu u1rt/ hs code chất màu u1)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-6O-GP-21D(V)... (mã hs chất màu u6og/ hs code chất màu u6)
- Mã HS 32064990: Chất màu HV-45GY-266A(V)... (mã hs chất màu hv45g/ hs code chất màu hv)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-1YT-GP-36A(V)... (mã hs chất màu u1yt/ hs code chất màu u1)
- Mã HS 32064990: Chất màu U-6GY-131/-2(V)... (mã hs chất màu u6gy/ hs code chất màu u6)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa ABS U-6NC-GP-757(V)... (mã hs hạt nhựa abs u/ hs code hạt nhựa abs)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa VOABS HV-22BK-138/-2(V)... (mã hs hạt nhựa voabs/ hs code hạt nhựa voa)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa màu... (mã hs hạt nhựa màu/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064990: Chất màu (5U-210 RED COLOR PASTE (Polyether polyol > 65%, Red Pigment < 35%)... (mã hs chất màu 5u21/ hs code chất màu 5u)
- Mã HS 32064990: Chế phẩm màu trộn-Chất màu cam EVA2039. (Hạt nhựa trộn thuốc màu)... (mã hs chế phẩm màu tr/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 32064990: Nhựa màu EVA... (mã hs nhựa màu eva/ hs code nhựa màu eva)
- Mã HS 32064990: Hạt nhựa màu đen (được làm từ than đen và nhựa Polyethylene) MBV-T60LPG-C1, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa màu đe/ hs code hạt nhựa màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu dùng trong sản xuất miếng đệm lót giày (Thành phần chính 4-aminoazobenzene, số CAS 60-09-3)... (mã hs chất tạo màu dù/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu P0021 (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu p0/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu 3U-1220 (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu 3u/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu FC-3U-701BK (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu fc/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32064990: Chất tạo màu WS. P15-1360 (20kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chất tạo màu ws/ hs code chất tạo màu)
- Mã HS 32065010: Chất phát quang Aluminate phosphor SM-7, thành phần Aluminium oxide (Al2O3)(1344-28-1), Yttrium oxide (Y2O3)(1314-36-9), Cerium dioxide (CeO2)(1306-38-3). Hàng mới 100%... (mã hs chất phát quang/ hs code chất phát qu)
- Mã HS 32065010: Chất phát quang (POSP MW540K8SD), CT hóa học: Si3_5. 99Al0. 01_3O0. 01_3N5_7. 99Eu0. 001_0. 1, (51184-13-5 (Sialon)), mới 100 %, hàng trả lại thuộc TKN 102693734250/E11, dòng số 2... (mã hs chất phát quang/ hs code chất phát qu)
- Mã HS 32065090: Chất cảm quang CHEM DNR-L300-40 3. 8L(Propylene glycol methyl ether acetate: 108-65-6, Cyclohexanone: 108-94-1), (1UNL3. 8L), hàng mới 100%... (mã hs chất cảm quang/ hs code chất cảm qua)